COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COBAS AMPLICOR IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA."

Átírás

1 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: Specimen Preparation Kit ART: US: AMPLICOR CT/NG CT/NG AMP 96 Tests P/N: Amplification Kit ART: US: COBAS AMPLICOR CT DK 100 Tests P/N: Chlamydia trachomatis ART: Detection Kit US: COBAS AMPLICOR 100 Tests P/N: DK Detection Reagents Kit ART: US: COBAS AMPLICOR 500 Tests P/N: WB Wash Buffer ART: US: Az alábbi készlet az AMPLICOR CT/NG Amplification Kit segítségével amplifikált mintákban Neisseria gonorrhoeae kimutatására használható. Neisseria gonorrhoeae kimutatása egy felhasználási lehetőség. COBAS AMPLICOR NG DK 100 Tests P/N: Neisseria gonorrhoeae ART: Detection Kit US: Az alábbi készlet az AMPLICOR CT/NG Amplification Kit segítségével amplifikált CT/NG belső kontroll kimutatására használható. Chlamydia kultúra transzport tápközegbe levett vizelet vagy tamponos minták vizsgálatakor a CT/NG belső kontroll kimutatása egy felhasználási lehetőség. A belső kontroll kimutatása kötelező olyan tamponos minták vizsgálata esetén, amelyek levétele és transzportja AMPLICOR STD Swab Specimen Collection and Transport Kit segítségével történt. COBAS AMPLICOR 100 Tests P/N: IC DK Internal Control Detection Kit ART: US: Az alábbi készlet endocervicalis és urethralis tamponos minták levételére és transzportjára használható. AMPLICOR STD STD SWAB 50 Tests P/N: Swab Specimen Collection and ART: Transport Kit US: /2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 1/35 P/N:

2 Felhasználás célja A COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis (CT) Test egy kvalitatív in vitro vizsgálat a C. trachomatis DNS-ének kimutatására klinikai mintákban COBAS AMPLICOR Analizátor segítségével. A vizsgálat a C. trachomatis urogenitális mintákban való kimutatására a polimeráz-láncreakció [Polymerase Chain Reaction (PCR)] nukleinsav-amplifikációs technikát és nukleinsav-hibridizációt alkalmazza. A vizsgálat összegzése és magyarázata Az eljárás alapelvei A Chlamydiák Gram-negatív, nem mozgó baktériumok, amelyek eukarióta sejtek obligát intracelluláris parazitáiként léteznek, miután nem képesek ATP szintézisére. A Chlamydia nemzetségbe négy ismert faj tartozik: C. trachomatis, C. psittaci, C. pecorum, és C. pneumoniae (TWAR). A C. psittaci és C. pecorum elsősorban állati kórokozók 1-3. A C. trachomatis fertőzéseket a szexuális úton terjedő betegségek [sexually transmitted diseases (STD)] második vezető okaként tartják számon világszerte mintegy 89,1 millió évi esetszámmal. 4 Az Egyesült Államokban mintegy 3 millió eset fordul elő évente 5. A C. trachomatis ismerten a következő betegségeket okozza: cervicitis, kismedencei gyulladásos betegség [pelvic inflammatory disease (PID)], csecsemőkori conjunctivitis, csecsemőkori pneumonia, urethritis, epididymitis és proctitis 1,6. A C. trachomatis ugyancsak a leggyakoribb okozója a non-gonococcalis urethritisnek (NGU) férfiakban (az esetek mintegy 25 55%-a). Nőkben a kezeletlen chlamydia fertőzéseknek súlyos következményei vannak. Miután ezeknek a fertőzéseknek mintegy háromnegyede tünetmentes, sok eset nem kerül felismerésre és kezeletlen marad, ezáltal további problémákhoz vezetve különösen terhes nőkben. Chlamydia-fertőzött nők újszülöttjei nagy kockázattal betegszenek meg zárványtestes conjunctivitisben és pneumoniában. A C. trachomatis kimutatására klinikai mintákban számos módszer hozzáférhető. Ilyen módszerek egyebek között a fertőzött szövet Giemsa-festése, chlamydia zárványtestek kimutatása fertőzött sejttenyészetben fluoreszcens antitestfestés segítségével, direkt antigén-kimutatás fluoreszcens antitestfestés és nukleinsavpróbák segítségével 1,7-9. A tenyésztés nagy mértékben specifikus, de a rutin klinikai gyakorlatban alkalmazva 100%-nál kisebb az érzékenysége. Mivel a chlamydia tenyésztése nem 100% érzékenységű, ezért felmerült, hogy többszörös nem tenyésztéses vizsgálatokat alkalmazzanak azon fertőzött minták azonosítására, amelyekből a kórokozó nem volt tenyészthető 10. A nem tenyésztéses vizsgálati módszerek az organizmusok olyan alkotórészeinek (fehérje vagy nukleinsav) azonosítására szolgálnak, amelyekről feltételezik, hogy a fertőző organizmussal együttesen fordulnak elő. Ezek a módszerek a tenyésztéssel sikertelenül azonosított további pozitív mintákat mutathatnak ki. Mivel ezen módszerek specificitása 100% alatt van, ezért javasolt a C. trachomatis antigén- vagy nukleinsav-verifikálása egy másik módszerrel (1993 CDC ajánlott művelet) 4. A COBAS AMPLICOR CT Test négy fő lépésből épül fel: a minta előkészítése; a target DNS amplifikálása CT-specifikus komplementer primerek felhasználásával PCR során 11,12 ; az amplifikált termékek hibridizációja target specifikus oligonukleotid próbákhoz és a kötődött, amplifikált termékek kolorimetriás kimutatása. Egy PCR-vizsgálat kifejlesztése magában foglalja az amplifikálandó target DNS adott régiójának azonosítását, és két rövid biotinilált oligonukleotid primer szintézisét, amelyek a target szekvenciával szomszédos régiókhoz komplementerek. Ezek a biotinilált primerek kötődnek a komplementer szomszédos régiókhoz, és a DNSpolimeráz 5'-3' irányban a reakcióelegyben nagy mennyiségben jelen lévő dezoxinukleotid-trifoszfátok (dntp-k) felhasználásával láncot szintetizál, ezáltal egy 2/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

3 Chlamydia trachomatis biotinilált komplementer DNS-szekvenciát hozva létre, amelyet amplikonnak neveznek. Egy az amplikonra specifikus oligonukleotid próba van egy szilárd hordozóra (mikropartikulumra) kötve, és ehhez történik az amplikon hibridizációja (capture). A vizsgálat kimutatási rendszere egy avidin-tormaperoxidáz konjugátumot (HRP) alkalmaz, amely a mikropartikulumok felületére hibridizált biotinilált amplikonhoz kötődik. A színképződéshez hidogén-peroxid szubsztrát és tetrametilbenzidin (TMB) kromofór használatos. A COBAS AMPLICOR CT Test egy multiplex vizsgálat, amely lehetővé teszi a C. trachomatis target DNS, a Neisseria gonorrhoeae target DNS és a CT/NG belső kontroll DNS párhuzamos amplifikálását. A master mix reagens C. trachomatis-ra, N. gonorrhoeae-re és CT/NG belső kontrollra specifikus biotinilált primer párokat tartalmaz. Az amplifikált N. gonorrhoeae DNS kimutatására is van a felhasználónak lehetősége. A belső kontroll kimutatását el kell végezni olyan tamponos minták vizsgálata esetén, amelyek levétele és transzportja AMPLICOR STD Swab Specimen Collection and Transport Kit segítségével történt. A Chlamydia kultúra transzport tápközegbe levett és transzportált vizelet vagy tamponos minták vizsgálatakor a CT/NG belső kontroll kimutatása egy felhasználási lehetőség. Minta előkészítése Tamponos mintáról vagy vizeletüledékből gyűjtött urogenitális hámsejteket a chlamydia retikuláris testekben lévő DNS felszabadításához detergens oldattal kell kezelni. Majd a roncsolt minta amplifikálásra való előkészítéséhez egy második detergens oldat hozzáadása szükséges. PCR-amplifikáció A targetszekvencia kiválasztása A kromoszomális DNS mellett a C. trachomatis tartalmaz még egy megközelítően 7500 bázispár nagyságú rejtett plazmidot, amely valamennyi C. trachomatis szerovariánsra jellemző 13,14. A COBAS AMPLICOR CT Test a C. trachomatis rejtett plazmid DNS-én lévő mintegy 208 nukleotid hosszú szekvenciának megfelelő CP24 és CP27 biotinilált primereket használja. Targetamplifikáció A mintákat amplifikációs csövekben (A-csövekben) lévő amplifikáló elegyhez adják, ahol a PCR-amplifikálás megtörténik. A kettős szálú DNS hélix denaturálása és a C. trachomatis rejtett plazmidján lévő specifikus primer targetszekvenciák szabaddá tétele végett a reakcióelegyet fel kell melegíteni. Az elegy kihűlésével a biotinilált CP24 és CP27 primerek a target DNS-hez kapcsolódnak. A hőstabil Thermus aquaticus DNS-polimeráz (Taq pol) dezoxinukleozid-trifoszfátok (dntps), azaz dezoxiadenozin-, dezoxiguanozin-, dezoxicitidin- és dezoxiuridin- (dezoxitimidin helyett) trifoszfátok feleslegének jelenlétében a kapcsolódott primerhez a target templátnak megfelelően egy 208 bázispár hosszú kettős szálú DNS-molekulát szintetizál, amelyet amplikonnak neveznek. A COBAS AMPLICOR Analizátor automatikusan a folyamatot adott számú cikluson keresztül ismétli, az amplikon DNS-mennyisége ciklusonként elméletileg megduplázódik. Belső kontroll amplifikálás Az enzimreakción alapuló amplifikálási műveletek során, amilyen a PCR is, a klinikai mintákban jelen lehetnek gátlóanyagok, amelyek csökkenthetik a hatékonyságot. A CT/NG belső kontroll lehetővé teszi az olyan feldolgozott minták azonosítását, amelyekben a PCR-amplifikációt esetleg zavaró anyagok vannak jelen. A CT/NG belső kontroll egy nem-fertőző, rekombináns plazmid DNS a C. trachomatis targetszekvenciával identikus régiókhoz kötődő primerrel, a C. trachomatis targetszekvenciához hasonló hosszúságú és bázisösszetételű random belső szekvenciával, és egy egyedi próbához kötődő régióval, amely elkülöníti a CT/NG belső kontrollt a target amplikontól. Ezeket a jellemzőket azért választották ki, hogy biztosítsák mind a CT/NG belső kontroll, mind a C. trachomatis target DNS ekvivalens amplifikálását. Az AMPLICOR CT/NG Amplification Kit tartalmazza 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 3/35

4 a CT/NG belső kontroll reagenst, és a reagens a klinikai mintából származó target DNS-sel való egyidejű amplifikálás céljából minden egyes amplifikálási reakcióhoz hozzá van adva. Az opcionális COBAS AMPLICOR Internal Control Detection Kit tartalmaz egy belső kontroll specifikus oligonukleotid capture próbát, amely a reakcióelegyben a pozitív belső kontroll jelének azonosítására használható. A CT/NG belső kontrollt azon minták azonosítására tervezték, amelyek olyan gátló anyagokat tartalmaznak, amelyek a C. trachomatis target nukleinsav (Poissonanalízissel meghatározott) 20 feletti kópiaszámban való amplifikálását és detektálását zavarják. A Chlamydia kultúra transzport tápközegbe levett és transzportált vizelet vagy tamponos minták vizsgálatakor a CT/NG belső kontroll kimutatása egy felhasználási lehetőség. A belső kontroll kimutatása kötelező olyan tamponos minták vizsgálata esetén, amelyek levétele és transzportja AMPLICOR STD Swab Specimen Collection and Transport Kit segítségével történt. Szelektív amplifikálás A COBAS AMPLICOR CT Test a target-nukleinsav szelektív amplifikálását a klinikai mintából az AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim és dezoxiuridin-trifoszfát (dutp) használatával éri el. Az AmpErase enzim felismeri és katalizálja az olyan DNSszálak megsemmisítését, amelyek dezoxiuridint tartalmaznak 15, a dezoxitimidint tartalmazókét viszont nem. A dezoxiuridin a természetes DNS-ben nincs jelen, ugyanakkor az amplikonokban mindig megtalálható, miután a master mix reagens a dntp-ok egyikeként dezoxitimidin-trifoszfát helyett dezoxiuridin-trifoszfátot használ; tehát csak az amplikonok tartalmaznak dezoxiuridint. A dezoxiuridinnak köszönhetően a szennyező amplikont az AmpErase enzim még a target DNS amplifikálását megelőzően lebontja. A master mix reagensben lévő AmpErase enzim katalizálja a dezoxiuridint tartalmazó DNS hasítását a dezoxiuridin csoportoknál úgy, hogy a dezoxiribóz lánc felnyílását okozza a C1 helyen. Az első hevítési lépésben a master mix reagens bázikus ph-ján az amplikon DNS-lánc eltörik a dezoxiuridin helyén, tehát a DNS nem lesz amplifikálható. Az AmpErase enzim 55 C felett, azaz a hevítési lépések során inaktív, azaz nem bontja le a targetamplikont. Az amplifikálást követően a maradék enzim a denaturáló oldat hozzáadásakor denaturálódik, megelőzve ezáltal a targetamplikonok lebontását. A COBAS AMPLICOR CT Test alkalmazásakor az AmpErase enzim mérések szerint legalább 10 3 darab dezoxiuridint tartalmazó C. trachomatis amplikont inaktivál egy PCR során. Hibridizáció Kimutatási reakció A PCR-amplifikálást követően a COBAS AMPLICOR Analizátor automatikusan denaturáló oldatot adagol az A-csövekhez, ezáltal a CT-amplikon és a CT/NG belső kontroll amplikon kémiai denaturálást szenved, és egyszálú DNS lesz. A denaturált amplikonok kis részletei a kimutatási csövekbe (D-csövekbe) kerülnek. A C. trachomatis (illetve felhasználói lehetőségként belső kontroll) specifikus oligonukleotid próbával fedett mágneses részecskék szuszpenziója a megfelelő D-csövekhez hozzáadásra kerül. A biotinilált CT és CT/NG belső kontroll amplikonok a mágneses részecskékhez kötött targetspecifikus oligonukleotid próbákhoz hibridizálnak. A targetspecifikus próbákhoz való amplikonhibridizáció növeli a vizsgálat teljes specificitását. A hibridizációt követően a COBAS AMPLICOR Analizátor mossa a mágneses részecskéket a D-csövekben, melynek során a nem kötődött anyag eltávozik, ezután avidin-tormaperoxidáz konjugátumot adagol a csövekbe. Az avidintormaperoxidáz konjugátum a mágneses részecskékhez kötött target specifikus oligonukleotid próbákhoz hibridizált biotinilált amplikonokhoz kötődik. A COBAS AMPLICOR Analizátor a mágneses részecskék mosása révén eltávolítja a nem kötődött konjugátumot, majd minden egyes D-csőhöz hidrogén-peroxidot és 3,3',5,5'-tetrametil-benzidint (TMB) tartalmazó szubsztrátoldatot ad. Hidrogénperoxid jelenlétében a kötődött tormaperoxidáz katalizálja a TMB színes komplexszé történő oxidációját, amelynek abszorbanciáját a COBAS AMPLICOR Analizátor 660 nm-es hullámhosszon méri. 4/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

5 Chlamydia trachomatis Reagensek AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 teszt P/N: Specimen Preparation Kit ART: AMPLICOR CT/NG mintaelőkészítő készlet US: CT/NG URINE WASH (CT/NG vizelet mosó puffer) trisz-hcl puffer 300 mm nátrium-klorid < 0,1% detergens 0,09% nátrium-azid CT/NG LYS (CT/NG roncsoló reagens) trisz-hcl puffer < 1% oldószer 0,09% nátrium-azid CT/NG DIL (CT/NG mintaoldószer) trisz-hcl puffer 6 mm magnézium-klorid < 25% detergens 0,05% nátrium-azid 1 x 50 ml 1 x 25 ml 2 x 50 ml AMPLICOR CT/NG CT/NG AMP 96 teszt P/N: Amplification Kit ART: AMPLICOR CT/NG amplifikáló készlet US: CT/NG MMX (CT/NG master mix) trisz-hcl puffer EDTA 100 mm magnézium-klorid glicerol < 0,016% dutp < 0,01% AmpliTaq (Taq DNS polimeráz, mikrobiális) < 0,005% datp, dctp, dgtp < 0,01% AmpErase (uracil-n-glikoziláz) enzim (mikrobiális) < 0,0004% SS01, SS02, CP24 és CP27 primerek, biotinilált 0,05% nátrium-azid CT/NG IC (CT/NG belső kontroll) trisz-hcl puffer < 0,001% nem fertőző rekombináns plazmid (mikrobiális) DNS, amely CT primer kötő szekvenciákat és egy egyedi próbához kötődő régiót tartalmaz < 0,005% poli ra RNS (szintetikus) EDTA amarántvörös festék 0,05% nátrium-azid 3 x 1,8 ml 3 x 0,1 ml 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 5/35

6 CT (+) C [C. trachomatis (+) kontroll] trisz-hcl puffer < 0,001% nem fertőző rekombináns plazmid (szintetikus) DNS, amely C. trachomatis szekvenciákat tartalmaz < 0,005% poli ra RNS (szintetikus) < 0,5% detergens EDTA 0,05% nátrium-azid NG (+) C [C. trachomatis ( ) kontroll] trisz-hcl puffer < 0,001% nem fertőző rekombináns plazmid (szintetikus) DNS, amely N. gonorrhoeae szekvenciákat tartalmaz < 0,005% poli ra RNS (szintetikus) < 0,5% detergens EDTA 0,05% nátrium-azid 1 x 0,8 ml 1 x 0,8 ml COBAS AMPLICOR CT DK 100 teszt P/N: Chlamydia trachomatis ART: Detection Kit US: COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis kimutatási készlet CT PS1 (CT próba szuszpenzió 1) MES puffer < 0,3% Dynabeads szuszpenzió (paramágneses részecskék) C. trachomatis specifikus oligonukleotid capture próbával (CP35) fedve 0,9% nátrium-azid CT4 (CT próba szuszpenzió 2) nátrium-foszfát puffer 25% nátrium-tiocianát < 0,2% oldószer + 1 x 100 teszt 1 x 100 teszt Xn 25% (w/w) nátrium-tiocianát Ártalmas 6/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

7 Chlamydia trachomatis COBAS AMPLICOR DK 100 teszt P/N: Detection Reagents Kit ART: COBAS AMPLICOR US: kimutatási reagensek készlete DN4 (denaturáló oldat) 1,6% nátrium-hidroxid EDTA timolkék + 1 x 100 teszt Xi 1,6% (w/w) nátrium-hidroxid Irritatív CN4 (avidin-tormaperoxidáz konjugátum) trisz-hcl puffer < 0,001% avidin-tormaperoxidáz konjugátum marha-szérumalbumin (emlős) Emulsit 25 (Dai-ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.) 0,1% fenol 1% ProClin 150 SB3 (szubsztrát A) citrátoldat 0,01% hidrogén-peroxid 0,1% ProClin 150 SB (szubsztrát B) 0,1% 3,3',5,5'-tetrametil-benzidin (TMB) 40% dimetil-formamid (DMF) 1 x 100 teszt 5 x 75 teszt 5 x 5 ml T 40% (w/w) dimetil-formamid (DMF) Mérgező R: 61-20/21-36 A születendő gyermekre ártalmas lehet. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Szemizgató hatású. S: Kerülni kell az expozíciót használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a ímkét meg kell mutatni. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 7/35

8 COBAS AMPLICOR WB 500 teszt P/N: Wash Buffer ART: COBAS AMPLICOR mosópuffer US: WB (10X-mosókoncentrátum) < 2% foszfátpuffer < 9% nátrium-klorid EDTA < 2% detergens 0,5% ProClin x 250 teszt Figyelmeztetések és óvintézkedések In vitro diagnosztikai célra. Ebben a módszertani kézikönyvben a kópia kifejezés a C. trachomatis target nukleinsavjának 1 kópiáját jelenti. Egy (1) kópia ekvivalens a C. trachomatis target nukleinsavjának azzal a legkisebb mennyiségével, amely pozitív PCRteszteredményt ad. Ez a teszt csak endocervicalis, urethralis és vizeletminták vizsgálatára alkalmas. Ehhez a vizsgálathoz nem szabad torok, végbél vagy egyéb nem javasolt mintát használni. Ne pipettázzon szájjal. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a laboratórium területén. Viseljen egyszer használatos védőkesztyűt, védőruhát és szemvédőt a minták és a készlet reagensei kezelése közben. A minták és a tesztreagensek kezelését követően gondosan mosson kezet. A reagensflakonokból való anyagkivétel során kerülje el a reagensek mikrobiális szennyezését. Steril, egyszer használatos pipetták és pipettahegyek használata javasolt. Ne öntsön össze különböző tételekből, vagy azonos tételből, de különböző flakonokból származó reagenseket. A fel nem használt reagensek és a hulladék kezelésének összhangban kell lennie a megfelelő országos, szövetségi, állami és helyi szabályozásokkal. Ne használja a készletet a lejárati idő után. Az anyagok biztonsági adatlapjai (MSDS) igény esetén hozzáférhetők a helyi Roche-irodában. A laboratóriumi munkafolyamatnak egyirányú módon kell zajlania, kezdve a preamplifikálási területtől a posztamplifikálási (amplifikálási/kimutatási) területig haladva. A preamplifikálási műveleteket a reagens-előkészítéssel kell kezdeni, és a minta-előkészítéssel folytatni. Valamennyi preamplifikálási művelethez tartozó felszerelést és eszközt jelölni kell, és tilos használni más művelethez vagy más munkaterületre átvinni. Valamennyi munkaterületen kesztyűt kell viselni, és a terület elhagyása előtt le kell venni. A reagens-előkészítéshez használt felszerelést és eszközöket tilos használni minta-előkészítési műveletekhez, amplifikált DNS vagy más target DNS forrás pipettázásához vagy feldolgozásához. A posztamplifikálási műveletekhez tartozó felszerelést és eszközöket mindenkor a posztamplifikálási munkaterületen kell tartani. 8/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

9 Chlamydia trachomatis A mintákat fertőzőként kell kezelni a Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 16 és az CLSI Dokumentum M29-A 17 előírásoknak megfelelő biztonságos laboratóriumi eljárásokat alkalmazva. Gondosan tisztítson meg, és ioncserélt vagy desztillált vízzel frissen készített 0,5% nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítsen minden munkaterületet. A kereskedelemben kapható háztartási fehérítő rendszerint 5,25%-ban tartalmaz nátrium-hipokloritot. 1:10 arányban hígított háztartási fehérítő megfelel 0,5% nátrium-hipoklorit oldatnak. A laboratórium által kapott olyan minták, amelyeknél a tampon még mindig az AMPLICOR STM transzportközegben van, nem fogadhatóak el vizsgálatra. Ezeket a mintákat ki kell dobni, és új mintát kell levenni. Az AMPLICOR STD Swab Specimen Collection and Transport Kit segítségével levett és transzportált minták gátolhatják a PCR-t. Ezen minták vizsgálatakor a CT/NG belső kontroll kimutatását el kell végezni. Chlamydia kultúra transzport tápközegben transzportált minták esetén a mintainokuláció szemmel látható bizonyságául a mintavételező tamponokat a transzportcsőben kell hagyni. A Chlamydia trachomatis kimutatására szolgáló COBAS AMPLICOR CT/NG Test klinikai értékelését olyan minták használatával végezték, amelyeket Chlamydia kultúra transzport tápközeges (CTM) csőben lévő tamponnal együtt transzportáltak. CTM tápközegben, mintavételező tampon nélkül transzportált mintákat nem értékeltek, és ezek használata ehhez a vizsgálathoz nem javasolt. Vizeletminták 24 órát meghaladó tárolása szobahőmérsékleten a minta lebomlását eredményezheti. Szobahőmérsékleten 24 óránál hosszabb ideig tárolt vizeletmintákat a vizsgálatra nem szabad használni. A CT/NG URINE WASH, CT/NG LYS, CT/NG DIL, CT/NG MMX, CT/NG IC, CT (+) C, NG (+) C, CT PS1 és IC PS1 nátrium-azidot tartalmaz. A nátrium-azid ólom- és rézcsövekkel erősen robbanékony fém-azidokat képezve reakcióba léphet. Amikor nátrium-azid tartalmú oldatokat önt ki a laboratóriumi mosogatóba, az azidlerakódás megakadályozására nagy mennyiségű vízzel öblítse ki a lefolyót. Viseljen szemvédőt, laboratóriumi védőruhát és egyszer használatos védőkesztyűt a következő anyagok kezelése során: DN4, CN4, SB3, SB és szubsztrát munkareagens (kevert SB3 és SB reagens). Ezen anyagok bőrrel, szemmel és nyálkahártyákkal való érintkezése kerülendő. Ha mégis előfordul érintkezés, azonnal mossa le nagy mennyiségű vízzel. Ellenkező esetben égő érzés előfordulhat. Ezen reagensek kiömlése esetén szárazra törlés előtt vízzel hígítsa. Az SB vagy a szubsztrát munkareagens bőrrel vagy nyálkahártyával való érintkezése kerülendő. Ha előfordul bőrrel való érintkezés, azonnal mossa le nagy mennyiségű vízzel. Az SB és a szubsztrát munkareagens dimetil-formamidot tartalmaz, amelyről ismert, hogy nagy orális adagban mérgező, továbbá a születendő gyermekre nézve ártalmas hatású lehet. A bőrrel való érintkezést, a gőzök belégzését és az anyag lenyelését el kell kerülni. Ha mégis előfordul a bőrrel érintkezés, gondosan mossa le szappanos vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. A minták kiloccsanását és keresztszennyeződését megelőzendő a minta- és a kontroll-előkészítéshez csavarókupakos csöveket kell használni. Ne használjon pattintókupakos csöveket. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/35

10 Tárolási és kezelési követelmények A reagenseket tilos lefagyasztani. A CT/NG LYS 2 25 C-on tárolandó. A CT/NG URINE WASH és CT/NG DIL 2 8 C-on tárolandó. Ha tárolás közben bármelyik reagensben csapadék képződik, használat előtt melegítse szobahőmérsékletre és erőteljesen keverje fel. Ezek a reagensek a jelölt lejárati dátumig stabilak. A CT/NG MMX és CT/NG IC 2 8 C-on tárolandók. Ezek a reagensek a jelölt lejárati dátumig stabilak. A master mix munkareagenst CT/NG IC reagenst adva a CT/NG MMX reagenshez) 2 8 C-on kell tárolni, és 4 hétig stabil. A CT (+) C és NG (+) C 2 8 C-on tárolandók. Ezek a reagensek a jelölt lejárati dátumig stabilak. A CT PS1 és CT4 2 8 C-on tárolandók. Ezek a reagensek a jelölt lejárati dátumig stabilak. A CT PS1 és CT4 összekeverése után a munkareagens 30 napig stabil 2 8 C-on. Ezt a munkareagenst legfeljebb 6 gépi cikluson keresztül lehet használni (12 óra ciklusonként), és a gépi ciklusok között 2 8 C-on kell tárolni. A DN C-on tárolandó. A DN4 a jelölt lejárati dátumig stabil. Felbontást követően a DN4 2 8 C-on 30 napig vagy a lejárati dátumig stabil, amelyik előbb következik. A DN4-et legfeljebb 6 gépi cikluson keresztül lehet használni (12 óra ciklusonként), és a gépi ciklusok között 2 8 C-on kell tárolni. A CN4 2 8 C-on tárolandó. A CN4 a jelölt lejárati dátumig stabil. Felbontást követően a CN4 reagens 2 8 C-on 30 napig vagy a lejárati dátumig stabil, amelyik előbb következik. A CN4-et legfeljebb 6 gépi cikluson keresztül lehet használni (12 óra ciklusonként), és a gépi ciklusok között 2 8 C-on kell tárolni. Az SB3 és SB 2 8 C-on tárolandók. Felbontatlanul ezek a reagensek a jelölt lejárati dátumig stabilak. A szubsztrát munkareagenst minden nap el kell készíteni az SB3 és az SB összekeverésével. A szubsztrát munkareagens a COBAS AMPLICOR készülékben 16 óráig stabil. Az SB3-t, SB-t vagy a szubsztrát munkareagenst ne tegye ki fémeknek, oxidáló anyagoknak vagy direkt fénynek. A WB 2 30 C-on tárolandó. A WB a jelölt lejárati dátumig stabil. A WB oldatot vizsgálja meg, és szükség esetén a csapadék visszaoldására melegítse C-ra. A WB desztillált vagy ioncserélt vízzel való 1:10 hígításával készített mosó munkapuffert (1X) 2 25 C-on, a COBAS AMPLICOR mosópuffertartályában kell tárolni, és az elkészítéstől számított 2 hétig stabil. A részben felhasznált kimutatási reagensek 2 8 C-n tárolandók két gépi ciklus között. Ellenőrizze a felbontott reagensek, illetve a munkareagens lejárati idejét a COBAS AMPLICOR készülékbe betöltés előtt. 10/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

11 Chlamydia trachomatis A készlet tartalma AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP P/N: Specimen Preparation Kit ART: AMPLICOR CT/NG mintaelőkészítő készlet US: CT/NG URINE WASH (CT/NG vizelet mosó puffer) CT/NG LYS (CT/NG roncsoló reagens) CT/NG DIL (CT/NG mintaoldószer) AMPLICOR CT/NG CT/NG AMP P/N: Amplification Kit ART: AMPLICOR CT/NG amplifikáló készlet US: CT/NG MMX (CT/NG master mix) CT/NG IC (CT/NG belső kontroll) CT (+) C [C. trachomatis (+) kontroll] NG (+) C [C. trachomatis ( ) kontroll] COBAS AMPLICOR P/N: CT DK Chlamydia trachomatis Detection Kit ART: COBAS AMPLICOR US: Chlamydia trachomatis kimutatási készlet CT PS1 (CT próba szuszpenzió 1) CT4 (CT próba szuszpenzió 2) COBAS AMPLICOR DK P/N: Detection Reagents Kit ART: COBAS AMPLICOR US: kimutatási reagensek készlete DN4 (denaturáló oldat) CN4 (avidin-tormaperoxidáz konjugátum) SB3 (szubsztrát A) SB (szubsztrát B) 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 11/35

12 COBAS AMPLICOR WB P/N: Wash Buffer ART: COBAS AMPLICOR mosópuffer US: WB (10X-mosókoncentrátum) Szükséges, de nem biztosított anyagok A minta levétele Endocervicalis és urethralis mintavételező tamponok: Csak dakron, műselyem vagy kalcium-alginát végű, műanyag- vagy alumíniumtól eltérő fém pálcás mintavételező tampont használjon Chlamydia kultúra transzport tápközegek (Chlamydia transzport médium vagy CTM): Csak 2SP CTM, Bartels ChlamTrans CTM (Bartels, Inc.), SPG CTM vagy M4 CTM (MicroTest, Inc.) használható. Polipropilén, tartósítószermentes vizeletgyűjtő tartályok Preamplifikálás Reagens-előkészítő terület COBAS AMPLICOR A-gyűrű 12 A-csövekkel ellátva (ART: ; P/N: ) COBAS AMPLICOR A-gyűrűtartó Eppendorf Multipette pipetta 1,25 ml Combitip tartóval (steril, egyenként csomagolt) Pipettahegyek (kapacitás 100 µl)* aeroszolbarrierrel vagy pozitív kiszorításos hegyek Vortex keverő Egyszer használatos kesztyűk, púdermentes Preamplifikálás Minta- és kontroll-előkészítő terület 2,0 ml polipropilén csavarókupakos csövek, steril, nem szilikonozott, kúpos (Sarstedt , vagy ekvivalens)** Csőállvány (Sarstedt vagy ekvivalens) Steril transzfer pipetták, skálázott Pipettahegyek (kapacitás 50 µl, 100 µl, 200 µl, 250 µl, 500 µl és 1000 µl)* aeroszolbarrierrel vagy pozitív kiszorításos hegyek Mikrocentrifuga (max. RCF g, min. RCF g); Eppendorf 5415C, HERMLE Z230M, vagy ekvivalens Kiterjesztett aeroszolbarrierrel ellátott hegyek (Matrix 7055 vagy ekvivalens) AMPLICOR STM, M4 Culture Transport Medium vagy Bartels ChlamTrans Chlamydial Transport Medium tápközegben transzportált mintákhoz 37 C ± 2 C fűtőblokk Vortex keverő Szűrőpapír Egyszer használatos kesztyűk, púdermentes 12/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

13 Chlamydia trachomatis Posztamplifikálás Amplifikálási/Kimutatási terület COBAS AMPLICOR Analizátor és nyomtató Felhasználói kézikönyv a COBAS AMPLICOR készülékhez COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test Módszertani kézikönyv D-cső állványok (ART: ; P/N: ) Desztillált vagy ioncserélt víz 5 ml szerológiai pipetták Mérőhenger (minimum 1 liter) Vortex keverő Egyszer használatos kesztyűk, púdermentes * Pipetták pontossága a névleges térfogat 3%-án belül legyen. Aeroszolbarrieres vagy pozitív kiszorításos pipettahegyeket kell használni ott, ahol alapvető megelőzni a minta és az amplikon keresztszennyeződését. ** A minták és kontrollok kiloccsanását és keresztszennyeződését megelőzendő a minta és a kontroll előkészítéshez csavarókupakos csöveket kell használni. Ne használjon pattintókupakos csöveket. A minta levétele, transzportja és tárolása Valamennyi mintát fertőzések átvitelére alkalmasként kell kezelni. Kizárólag az alábbi minták elfogadhatóak: 1. Vizeletminták (férfi és női), tiszta polipropilén tartályokban transzportálva. Tartósítószert tartalmazó tartályokba gyűjtött vizeletmintákat ne használjon. 2. Endocervicalis és urethralis tamponos minták, amelyek levétele és transzportja AMPLICOR STD Swab Specimen Collection and Transport Kit segítségével történt. Ezen minták vizsgálatakor CT/NG belső kontroll kimutatását el kell végezni. 3. Endocervicalis és urethralis tamponos minták, amelyek levétele és transzportja az alábbi tápközegekben történt: 2SP Culture Transport Medium, Bartels ChlamTrans Chlamydial Transport Medium (Bartels, Inc), SPG CTM, M4 Culture Transport Medium (MicroTest, Inc.). A tápközeg tételeknek minden laboratóriumban való használatra kvalifikáltaknak kell lenniük (a részleteket illetően lásd: Minőség-ellenőrzés ). A megbízható vizsgálati eredmények érdekében kövesse az alábbi utasításokat a megfelelő mintavételezésre vonatkozóan. Ehhez a vizsgálathoz nem szabad torok, végbél vagy egyéb nem javasolt mintát használni. A laboratóriumi vizsgálatra kerülő minták jó minőségének biztosítása érdekében, a vizelet és az urogenitális tamponos mintákat a lehető legrövidebb időn belül a laboratóriumba kell transzportálni. Nem szabad a mintákat ellenőrzött hőmérsékleti körülmények biztosítása nélkül transzportálni. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 13/35

14 A minta levétele Vizeletminták A betegnek nem szabad a mintavételezést megelőző 2 órában vizelnie. 1. Gyűjtsön ml elsősugár vizeletet (a vizeletáram első részét) egy tiszta, tartósítószert nem tartalmazó polipropilén tartályba. 2. Zárja le a tartályt, és lássa el megfelelő címkézéssel. Kövesse a laboratóriumi mintavételezési és transzport eljárást. A minta a vizsgálati helyre szobahőmérsékleten (18 25 C) transzportálható. Tamponos minták AMPLICOR Specimen Transport Medium (STM) tápközegbe levéve 1. A készletben lévő nagy tamponok egyikével távolítsa el a nyákot az exocervixből. 2. Helyezze a másik nagy tampont az endocervicalis csatornába addig, amíg a tampon csúcsa már nem látható. 3. Forgassa meg 3 5 másodpercig, majd húzza ki ügyelve arra, hogy ne érjen a hüvely felületéhez. 4. Helyezze a tampont az AMPLICOR STM csőbe, erőteljesen kavarja fel a folyadékot a tamponnal 15 másodpercig. Ha a tampont 15 másodpercnél tovább hagyja érintkezésben az STM tápközeggel, az a PCR gátlását eredményezheti. 5. A tampont a cső falához nyomva préselje ki a folyadékot a tamponból. A mintában lévő felesleges nyákot ekkor a tamponon való összegyűjtéssel el kell távolítani. A tampont a cső falához nyomva préselje ki a maradék folyadékot a nyákból. Vegye ki a tampont a rajta összegyűjtött nyák felesleggel együtt, és dobja ki. Tegye a csőre a kupakot. 6. Zárja le a tartályt, és lássa el megfelelő címkézéssel. Kövesse a laboratóriumi transzport eljárást. A laboratóriumba történő transzportig tárolja a mintákat szobahőmérsékleten. Tamponos minták kultúra transzport tápközegbe (CTM) levéve 1. Az endocervicalis és urethralis tamponos minták levétele és transzportja a következő tápközegek 1 3 ml-ébe is történhet: 2SP Culture Transport Medium, Bartels ChlamTrans Chlamydial Transport Medium (Bartels, Inc.), SPG Culture Transport Medium vagy M4 Culture Transport Medium (MicroTest, Inc.). Alkalmazzon ajánlott módszereket hengerhám és laphám-hengerhám sejtek nyerésére a cervicalis nyák eltávolítását követően Csak dakron, műselyem vagy kalcium-alginát végű, műanyag- vagy alumíniumtól eltérő fém pálcás mintavételező tampont használjon. Ne használjon fa- vagy alumíniumpálcás mintavételező tampont. 3. Hagyja a tamponokat a kultúra transzport tápközegben. Zárja le a tartályt, és lássa el megfelelő címkézéssel. Kövesse a laboratóriumi mintavételezési és transzporteljárást. Ha a tamponos minták transzportja a laboratóriumba a levételtől számítva több, mint egy óráig késik, akkor a mintákat tegye hűtőszekrénybe. 14/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

15 Chlamydia trachomatis A minta transzportja Vizeletminták 1. A vizeletminták a vizsgálati helyre C-on transzportálhatók C hőmérsékleten a minták 24 óra hosszat stabilak. A mintavételtől számított 24 órán belül fel nem dolgozott mintákat 2 8 C-on kell tárolni, és a mintavételtől számított 7 napon belül fel kell dolgozni. A mintavételtől számított 7 napon belül fel nem dolgozott vizeletmintákat -20 C-on vagy az alatti hőmérsékleten lehet tárolni, és a mintavétel időpontjától számított 30 napon belül fel kell dolgozni. 2. Eltérő helyszínen lévő vizsgálati centrumokba szállítandó vizeletmintákat olyan éjszakai kézbesítéssel kell megoldani, ahol garantált a 24 órán belüli megérkezés; a szállítás C-on történhet. Ha a vizeletmintákat C-on szállítják, akkor a szállítást megelőzően azokat 2 8 C-on kell tárolni annak biztosítására, hogy a C-on való tárolás ne haladja meg a 24 órát. A minták szállítása meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó valamennyi helyi, állami és országos szabályozásnak 18. Tamponos minták AMPLICOR Specimen Transport Medium (STM) tápközegbe levéve 1. A tamponos minták legfeljebb 10 napig stabilak C között. A tamponos minták szobahőmérsékleten tárolandók, és a levételtől számított 10 napon belül fel kell azokat dolgozni. 2. Eltérő helyszínen lévő vizsgálati centrumokba szállítandó tamponos mintákat a szállítás időpontjáig szobahőmérsékleten kell tárolni. Szobahőmérsékleten szállítandóak, és meg kell érkezniük a vizsgálat helyszínére úgy, hogy a levételtől számított 10 napon belül feldolgozhatóak legyenek. A minták szállítása meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó valamennyi helyi, állami és országos szabályozásnak 18. Tamponos minták kultúra transzport tápközegbe (CTM) levéve 1. A tamponos minták a vizsgálati helyre C-on transzportálhatók feltéve, ha C-on a tárolás és transzport összideje kevesebb, mint 1 óra. Ha a tamponos minták transzportja a laboratóriumba a levételtől számítva több, mint egy óráig késik, akkor a mintákat tegye hűtőszekrénybe. 2. Eltérő helyszínen lévő vizsgálati centrumokba szállítandó tamponos mintákat a levételt követően a lehető legkorábban hűtőszekrény hőmérsékletén kell szállítani a chlamydiatenyészet-minták transzportjára vonatkozó laboratóriumi eljárásoknak megfelelően. A minták szállítása meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó valamennyi helyi, állami és országos szabályozásnak 18. A minta tárolása A minták rutinszerű lefagyasztása vagy hosszú távú tárolása befolyásolhatja a vizsgálat eredményességét. Vizeletminták 1. A mintavételtől számított 24 órán belül fel nem dolgozott mintákat 2 8 C-on kell tárolni, és a mintavételtől számított 7 napon belül fel kell dolgozni. A mintavételtől számított 7 napon belül fel nem dolgozott minták -20 C vagy az alatti hőmérsékleten legfeljebb 30 napig tárolhatók. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 15/35

16 Tamponos minták AMPLICOR Specimen Transport Medium (STM) tápközegbe levéve 1. A tamponos minták legfeljebb 10 napig stabilak C között. A tamponos minták C között tárolandók, és a levételtől számított 10 napon belül fel kell azokat dolgozni. 2. A tamponos mintákat a szállítás időpontjáig szobahőmérsékleten kell tárolni C között szállítandóak, és meg kell érkezniük a vizsgálat helyszínére úgy, hogy a levételtől számított 10 napon belül feldolgozhatóak legyenek. Tamponos minták kultúra transzport tápközegbe (CTM) levéve 1. Ha a tamponos minták transzportja a laboratóriumba vagy feldolgozása a levételtől számítva több, mint egy óráig késik, akkor a mintákat tegye hűtőszekrénybe. Eltérő helyszínen lévő vizsgálati centrumokba szállítandó tamponos mintákat a levételt követően a lehető legkorábban el kell szállítani a chlamydiatenyészet-minták transzportjára vonatkozó laboratóriumi eljárásoknak megfelelően. 2. Azokat a tamponos mintákat, amelyeket megérkezésükkor a vizsgáló laboratórium nem tesztel azonnal, 2 8 C-on tárolni szükséges, és 7 napon belül fel kell dolgozni. A mintavételtől számított 7 napon belül fel nem dolgozott tamponos mintákat -20 C-on vagy az alatti hőmérsékleten kell tárolni, és a mintavételtől számított 30 napon belül fel kell dolgozni. Használati utasítás Futtatási mennyiség A részletes használati utasításokat illetően lásd a COBAS AMPLICOR Analizátor Felhasználói kézikönyvét. Felhasználás előtt valamennyi reagensnek szobahőmérsékletűnek kell lennie. Használjon aeroszolbarrieres pipettákat vagy pozitív kiszorításos hegyeket, ahol indokolt. A szelektív amplifikálás érdekében rendkívüli gondossággal járjon el. Felhasználás előtt a vizelet és tamponos mintáknak szobahőmérsékletűnek kell lennie. Használjon aeroszolbarrieres pipettákat vagy pozitív kiszorításos hegyeket, ahol indokolt. A szelektív amplifikálás érdekében rendkívüli gondossággal járjon el. Ha a feldolgozott mintákat a master mix munkaoldathoz 21 való hozzáadásuk előtt egy éjszakán át 2 8 C hőmérsékleten tárolja, akkor a PCR gátlása csökkenthető. A minták kiloccsanását és keresztszennyeződését megelőzendő a minta- és a kontroll-előkészítéshez csavarókupakos csöveket kell használni. Ne használjon pattintókupakos csöveket. Valamennyi készlet elegendő reagenst tartalmaz nyolc darab 12 mintás futtatáshoz, amelyek kivitelezhetőek külön-külön vagy párhuzamosan. Valamennyi futtatásnak legalább egy C. trachomatis (+) kontrollt és egy C. trachomatis ( ) kontrollt kell tartalmaznia (ld. Minőség-ellenőrzés ). Az NG (+) kontroll a CT ( ) kontrollként szolgál a COBAS AMPLICOR CT Test számára. 16/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

17 Chlamydia trachomatis A mintaelőkészítő reagensek 100 teszt elvégzéséhez elegendő csomagolásban vannak. A CT (+) kontroll és az NG (+) kontroll külön üvegekben vannak, amelyek 8 szett feldolgozott kontroll elkészítéséhez elegendő anyagot tartalmaznak. A CT/NG master mix és a CT/NG belső kontroll három üvegben vannak, amelyek a mintákat és kontrollokat is beleértve legfeljebb 32 vizsgálat futtatásához elegendő anyagot tartalmaznak. A reagensek leghatékonyabb felhasználása céljából a mintákat és a kontrollokat 12 többszörösének megfelelő tételekben kell feldolgozni. Munkafolyamat Reagens előkészítése A COBAS AMPLICOR CT Test egy vagy két nap alatt végezhető el. Ha a vizsgálatot egyetlen munkanap alatt kell elvégezni, kövesse sorban az utasításokat a Reagens előkészítése, Minta előkészítése, Kontroll előkészítése, Amplifikálás és Kimutatás lépéseknek megfelelően. A vizsgálat 2 nap alatt végezhető el, ha az 1. nap a Minta előkészítését és Kontroll előkészítését végzi, majd a 2. nap folytatja a Reagens előkészítése, Amplifikálás és Kimutatás lépésekkel, vagy az 1. nap a Reagens előkészítését, a Minta előkészítését és a Kontroll előkészítését végzi el, valamint hozzáadja az előkészített mintákat és kontrollokat a master mixhez, majd a 2. nap folytatja az Amplifikálás és Kimutatás lépésekkel. Munkaterület: Preamplifikálás Reagens-előkészítő terület 1. Határozza meg a beteg minta- és a kontrollvizsgálatokhoz szükséges A-gyűrűk számát. Helyezze az A-gyűrű(ke)t az A-gyűrűtartóba. A CT/NG belső kontrollt akkor is hozzá kell adni a master mixhez, ha a kimutatása nem is lesz elvégezve. 2. Készítse el a master mix munkareagenst 100 µl CT/NG IC, egy ampulla CT/NG MMX reagenshez való hozzáadásával. A master mix térfogatát nem szükséges megmérnie. Mérjen 100 µl CT/NG IC oldatot egy teljes üveg CT/NG MMX reagenshez. Csavarja rá a kupakot, majd a cső szöri fordítgatásával keverje jól össze az oldatokat. A master mix munkareagenst ne vortexelje. A CT/NG IC rózsaszín színe alkalmas, hogy meggyőződjön arról, hogy a CT/NG IC oldatot a CT/NG MMX reagenshez adta. A maradék CT/NG IC oldatot dobja ki. A cső szöri fordítgatásával keverje jól össze az oldatokat. A master mix munkareagens 2 8 C-on tárolandó, és az elkészítést követő 4 héten belül fel kell használni. 3. Mérjen valamennyi A-csőbe 50 µl master mix munkareagenst ismétlő pipettával vagy aeroszolbarrierrel vagy pozitív kiszorításos heggyel ellátott pipettával. Ezután ne zárja le az A-csöve(ke)t. 4. Helyezze a master mix munkareagenst tartalmazó A-gyűrű(ke)t egy újrazárható műanyag tasakba, és gondosan zárja le a műanyag tasakot. Az A-gyűrű(ke)t vigye át a Preamplifikálás Minta előkészítő területre. A minta és kontroll előkészítése befejezéséig tárolja a master mix reagenst tartalmazó A-gyűrű(ke)t 2 8 C-on a Preamplifikálás Minta előkészítő területen. A master mix munkareagens az A-csövekben lezárt műanyag tasakban 2 8 C-on 48 óra hosszat stabil. Minta előkészítése Munkaterület: Preamplifikálás Minta előkészítő terület Vizeletminták 1. Minden egyes mintához címkézzen fel egy-egy 2,0 ml-es csavarókupakos csövet. Ne használjon pattintókupakos csöveket. 2. Mérjen 500 µl CT/NG URINE WASH puffert minden egyes megcímkézett csőbe. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 17/35

18 3. Vortexelje a vizeletet alaposan (3 10 másodpercig). Fagyasztott minták használatakor vortexelés előtt olvassza fel a mintákat szobahőmérsékleten (2 ml-nél nagyobb térfogatokat egy éjszakán át olvadni kell hagyni 2 8 C-on); folytassa a feldolgozást akkor is, ha esetleg csapadékos a minta. Óvatosan távolítsa el a vizeletminta-tartályok kupakjait. Ügyeljen a kesztyűknek a kupakokban levő vizelettel való szennyezésének elkerülésére. Ha mégis előfordulna szennyeződés, akkor a következő mintára való továbblépés előtt cserélje le a kesztyűket egy tiszta párra. 4. Mérjen minden egyes jól megkevert betegvizeletből 500 µl-t a megfelelően címkézett CT/NG URINE WASH puffert tartalmazó csőbe. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes mintához. Csavarja vissza a csövekre a kupakokat, és vortex segítségével keverje meg őket alaposan. 5. Inkubálja a csöveket 15 percig 37 C-on. 6. Centrifugázza x g-n 5 percig. 7. Öntse le a felülúszót, és itassa ki az egyes csöveket egy-egy szűrőpapír lapra. 8. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes minta esetén, és mérjen minden egyes csőbe 250 µl CT/NG LYS reagenst. Csavarja vissza a csövekre a kupakokat, és vortex segítségével keverje meg őket alaposan. 9. Inkubálja a csöveket 15 percig szobahőmérsékleten. 10. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes minta esetén, és mérjen minden egyes csőbe 250 µl CT/NG DIL reagenst. Csavarja vissza a csövekre a kupakokat, és vortex segítségével keverje meg őket alaposan. 11. Centrifugázza a csöveket x g-n 10 percig. 12. A feldolgozott mintákat legfeljebb 2 óra hosszat lehet szobahőmérsékleten tartani azt megelőzően, hogy kis részletüket master mix munkareagenst tartalmazó A-csövekbe transzferálná. Ha a részletek A-csövekbe való bemérése nem történik meg 2 órán belül, a feldolgozott mintákat tárolja 2 8 C-on. A 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat 7 napon belül tesztelni kell. 13. Az amplifikálást megelőzően a 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre, és keverje jól össze vortexszel. Vortexelés után centrifugázza a feldolgozott mintákat x g-n 10 percig. 14. Használjon aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen 50 µl felülúszót a megfelelő A-csőbe. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes mintához. Ügyeljen rá, hogy ne zavarja fel az üledéket (amely esetleg nem is látható tisztán). Rögzítse a betegminták helyzetét az A-gyűrű térképen. Csavarja az A-csövekre a kupakokat. 15. A feldolgozott minták maradékát 2 8 C-on tárolja arra az esetre, ha a vizsgálatot meg kellene ismételni. Bármilyen ismételt vizsgálatot a minta feldolgozástól számított 7 napon belül el kell végezni. Tamponos minták Tamponos minták AMPLICOR Specimen Transport Medium (STM) tápközegben transzportálva Ezen minták vizsgálatakor CT/NG belső kontroll kimutatását el kell végezni. 1. Ellenőrizze az AMPLICOR STM minta transzport csövet. Ha egy mintát olyan csőben transzportáltak, amelyikben benne van a mintavételező tampon, akkor azt a mintát ki kell dobni, és egy új mintát kell levenni. 18/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

19 Chlamydia trachomatis 2. Pipettázzon 1 ml CT/NG DIL oldatot minden egyes transzportcsőbe minden esetben külön steril pipettát használva. 3. Csavarja vissza a csőre a kupakot. Vortexelje 5 10 másodpercig. 4. Inkubálja a csöveket 10 percig szobahőmérsékleten. 5. A feldolgozott mintákat legfeljebb 2 óra hosszat lehet szobahőmérsékleten tartani azt megelőzően, hogy kis részletüket master mix munkareagenst tartalmazó A-csövekbe transzferálná. Ha a részletek A-csövekbe való bemérése nem történik meg 2 órán belül, a feldolgozott mintákat tárolja 2 8 C-on. A 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat 4 napon belül tesztelni kell. 6. Az amplifikálást megelőzően a 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre, és keverje jól össze vortexszel. 7. Használjon aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen minden egyes feldolgozott mintából 50 µl-t a megfelelő A-csőbe. Rögzítse a betegminták helyzetét az A-gyűrű térképen. Csavarja a csövekre a kupakokat. 8. A feldolgozott minták maradékát 2 8 C-on tárolja arra az esetre, ha a vizsgálatot meg kellene ismételni. Bármilyen ismételt vizsgálatot a minta feldolgozástól számított 4 napon belül el kell végezni. Tamponos minták kultúra transzport tápközegben (CTM) transzportálva A COBAS AMPLICOR CT Test értékelését az alábbi tápközegekkel végezték: 2SP Culture Transport Medium, Bartels ChlamTrans Chlamydial Transport Medium (Bartels, Inc.), SPG CTM és M4 Culture Transport Medium (MicroTest, Inc.). Más transzportközeg használatát a laboratóriumnak kell kiértékelni. 1. Ellenőrizze, hogy a kultúra transzport tápközeg cső tartalmazza-e a mintavételező tampont. A vizsgálat teljesítményjellemzőinek értékelését olyan mintákra nem végezték el, amelyek nem tartalmaznak mintavételező tampont. 2. Minden egyes mintához címkézzen fel egy-egy 2,0 ml-es csavarókupakos csövet. Ne használjon pattintókupakos csöveket. 3. Mérjen 100 µl CT/NG LYS reagenst a megfelelően megcímkézett 2 ml-es polipropilén csövekbe. 4. Keverje össze a mintákat vortexszel. Fagyasztva tárolt minták esetén vortexelés előtt olvassza fel a mintákat szobahőmérsékleten. Óvatosan távolítsa el a mintacsövek kupakjait. Ügyeljen a kesztyűk szennyeződésének elkerülésére. Ha mégis előfordulna szennyeződés, akkor a következő mintára való továbblépés előtt cserélje le a kesztyűket egy tiszta párra. 5. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen 100 µl jól összekevert mintát a megfelelő CT/NG LYS reagenst tartalmazó csőhöz. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes mintához. Csavarja vissza a csőre a kupakot, és vortex segítségével keverje meg alaposan. 6. Inkubálja a csöveket 10 percig szobahőmérsékleten. 7. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes minta esetén, és mérjen minden egyes csőbe 200 µl CT/NG DIL oldószert. Csavarja vissza a csőre a kupakot, és vortex segítségével keverje meg alaposan. 9/2006, Revision 4.0 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 19/35

20 8. Inkubálja a csöveket 10 percig szobahőmérsékleten. 9. A feldolgozott mintákat legfeljebb 2 óra hosszat lehet szobahőmérsékleten tartani azt megelőzően, hogy kis részletüket master mix munkareagenst tartalmazó A-csövekbe transzferálná. Ha a részletek A-csövekbe való bemérése nem történik meg 2 órán belül, a feldolgozott mintákat tárolja 2 8 C-on. A 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat 7 napon belül tesztelni kell. 10. Az amplifikálást megelőzően a 2 8 C-on tárolt feldolgozott mintákat hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre, és keverje jól össze vortexszel. 11. Használjon aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen minden egyes feldolgozott mintából 50 µl-t a megfelelő A-csőbe. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet minden egyes mintához. Rögzítse a betegminták helyzetét az A-gyűrű térképen. Csavarja az A-csövekre a kupakokat. 12. A feldolgozott minták maradékát 2 8 C-on tárolja arra az esetre, ha a vizsgálatot meg kellene ismételni. Bármilyen ismételt vizsgálatot a minta feldolgozástól számított 7 napon belül el kell végezni. Kontroll előkészítése Munkaterület: Preamplifikálás Kontroll-előkészítő terület A kontroll munkaoldatokat frissen kell elkészíteni minden nap, mikor mintavizsgálat történik. A kontroll munkaoldatok a nap során többször felhasználhatók feldolgozott kontroll oldatok készítésére, de a nap végén ki kell őket dobni. A CT (+) kontroll a CT vizsgálat pozitív kontrolljaként szolgál. Az NG (+) kontroll a CT vizsgálat negatív kontrolljaként szolgál. Ha tamponos és vizeletmintákat is vizsgál, akkor mindkét mintatípus számára szükséges egy-egy kontrollszett elkészítése. A. Készítse el a következő CT (+) és CT ( ) kontroll munkaoldatokat. Kontroll munkaoldatok: A1. Steril pipettahegy segítségével mérjen 1 ml CT/NG DIL oldószert két darab 2 ml-es csavarókupakos polipropilén cső mindegyikébe. Címkézze fel a csöveket a következőképpen: CT (+) kontroll munkaoldat, illetve CT ( ) kontroll munkaoldat. A2. Vortexelje a CT (+) C és NG (+) C csöveket maximum sebességen 5 másodpercig. Óvatosan távolítsa el a csövek kupakjait. Ügyeljen a kesztyűk szennyeződésének elkerülésére. Ha mégis előfordulna szennyeződés, akkor a továbblépés előtt cserélje le a kesztyűket egy tiszta párra. A3. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen 100 µl CT (+) C kontrollt a CT (+) kontroll munkaoldat címkéjű csőbe. A4. Használjon új aeroszolbarrieres hegyet, és mérjen 100 µl NG (+) C kontrollt a CT ( ) kontroll munkaoldat címkéjű csőbe. A5. Csavarja vissza a csövekre a kupakokat, és vortex segítségével keverje meg őket alaposan. Tárolja szobahőmérsékleten, és dobja ki őket a munkanap végén. 20/35 COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test 9/2006, Revision 4.0

COBAS TaqMan CT Test, v2.0

COBAS TaqMan CT Test, v2.0 COBAS TaqMan CT Test, v2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. COBAS TaqMan CT Test, v2.0 CTM CT v2.0 48 Tests P/N: 05055202 190 AMPLICOR CT/NG Specimen Preparation Kit CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414

Részletesebben

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 CT/NG Amplification/Detection

Részletesebben

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190

Részletesebben

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Részletesebben

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA.

cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit

Részletesebben

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 MEGJEGYZÉS: A termék

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test, version 2.0 for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test, v2.0 MPX v2.0 96 Tests P/N: 05969492 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit,

Részletesebben

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system

cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system cobas TaqScreen MPX Test for use on the cobas s 201 system IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen MPX Test MPX 96 Tests P/N: 04584244 190 cobas TaqScreen MPX Control Kit MPX CTL 6 Sets P/N: 04626290

Részletesebben

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra

cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra cobas TaqScreen West Nile Virus Test a cobas s 201 rendszeren történő használatra IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. cobas TaqScreen West Nile Virus Test WNV 96 Tests P/N: 04741722 190 cobas TaqScreen West

Részletesebben

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Qualitative Test, version 2.0 IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV HCVQLV2 72 Tests P/N: 05480477 190 Qualitative Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS

Részletesebben

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B HASZNÁLATI JAVASLAT ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay A BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) Amplified DNA Assay a BD ProbeTec ET System-mel együtt használva, a Strand Displacement

Részletesebben

Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: Specimen Preparation Kit ART: US: 83315

Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: Specimen Preparation Kit ART: US: 83315 COBAS AMPLICOR Neisseria gonorrhoeae Test NG IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Részletesebben

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20.

MIKR-MM-09 Változat: 06 Kiadva: 2013.03.20. 1 Vizsgálat neve Mintavétel Mintavétel indikációja Mintavételi eszköz, Tárolás, szállítás Negatív eredmény Pozitív eredmény transzport eszköz és Baktérium Gomba Vírus Parazita Baktérium Gomba Vírus Parazita

Részletesebben

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack

B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack B ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct Detection Reagent Pack 1 3300759JAA(04) 2015-07 Magyar HASZNÁLATI JAVASLAT A BD ProbeTec ET Mycobacterium tuberculosis Complex (DTB) Direct

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei

PROGENSA PCA3 Assay. Az eljárás alapelvei In Vitro diagnosztikai alkalmazásra. Csak USA-ba történõ export esetén Tervezett felhasználás... 1 A teszt összefoglalása és magyarázata... 1 Az eljárás alapelvei... 1 Reagensek... 1 Anyagok... 3 Figyelmeztetések

Részletesebben

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén

Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Változások a minőség(biztosítás)irányítás területén Miszti Cecilia DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2013.04.18. A minőségirányítási rendszer Célja: Olyan szabályozott rendszer létrehozása és működtetése,

Részletesebben

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850)

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION TEST KIZÁRÓLAG EXPORTRA (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Az ACCUPROBE MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE IDENTIFICATION

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd

TolnAgro Állatgyógyászati Kft. Szekszárd 1/7 01. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója: Termék neve: Bromosept 50 fertőtlenítőszer A termék felhasználása: felületek, élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközök és berendezések,

Részletesebben

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása

Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása Molekuláris biológiai diagnosztika alkalmazása (HIV, HCV, HBV szabad vírus mennyiség meghatározás) a napi rutin diagnosztikában Reichenberger Anna Mária, Dr. Sárvári Csilla Dr. Ujhelyi Eszter Fıvárosi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú (EK) rendelet szerint Verzió: 2.3 Nyomtatás dátuma 2011.02.08 Módosítás dátuma 2011.02.04

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú (EK) rendelet szerint Verzió: 2.3 Nyomtatás dátuma 2011.02.08 Módosítás dátuma 2011.02.04 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék azonosítása Az anyag száma 000070000019 NAH anyagkód A-11234 A Kereskedelmi név AGITAGARD 10 WG AGITA 100 PLUS Vállalat Schwarzwaldallee

Részletesebben

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA

A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA A KLASSZIKUS* HÚGYÚTI INFEKCIÓK MIKROBIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium INFEKTOLÓGIA Bevezetés A húgyúti infekciók (HI) kevés kivétellel bakteriális kórképek, az infekcióért

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/13 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Virológia gyakorlatok

Virológia gyakorlatok Virológia gyakorlatok A virológia gyakorlatok célja, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek az állatorvosi virológiai diagnosztika különböző módszereibe. A hallgatók a gyakorlatokon esetfeldolgozás

Részletesebben

INTO FORTE. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

INTO FORTE. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199 BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival INTO FORTE Kód 108539E Változat 7 A módosítás időpontja 19 Augusztus 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása RIDOMIL GOLD Plus 42,5 WP Formuláció kód: A9402A A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Doma Szenzitív Mosópor

BIZTONSÁGI ADATLAP. Doma Szenzitív Mosópor 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: Doma Szenzitív Mosópor Származási hely: Magyarországi forgalmazó: A termék rendeltetése: Kereskedelmi név: EU Santé Magyarország

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

Zádveřice 165 76312 Vizovice Cseh köztársaság. www.sheron.eu dfpartner@dfpartner.cz. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Turtle Wax ZÁROLAJOZÓ JÉGOLDÓ 50 ML

Zádveřice 165 76312 Vizovice Cseh köztársaság. www.sheron.eu dfpartner@dfpartner.cz. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Turtle Wax ZÁROLAJOZÓ JÉGOLDÓ 50 ML BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Turtle Wax ZÁROLAJOZÓ JÉGOLDÓ 50 ML Az (EC) No 1907/2006 szabálynak megfelelően REVIZIÓ DÁTUMA: 2011.10.21. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA 1.1.TERMÉK

Részletesebben

Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben

Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben QuantiFERON -TB Gold Az ESAT-6, CFP-10 és TB7.7(p.4) peptid antigének kiváltotta IFN-gamma termelés vizsgálata teljes vérben HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ In vitro diagnosztikum 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum Immunosera ex animale ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK Immunosera ex animale ad usum humanum 07/2007:0084 DEFINÍCIÓ Az állati eredetű, embergyógyászati

Részletesebben

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Aivlosin 42,5 mg/g gyógypremix sertések részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: Tilvalozin

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve Biztonsági adatlap száma D21189 Formula# 8184359 Csomagolás/kiszerelés 435ml, 500ml&750 ml PET szórófejes flakon

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2012. 02. 09. felülír minden korábbi kiadást MANKEL

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2012. 02. 09. felülír minden korábbi kiadást MANKEL 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató Termék Vállalat Becesane s.r.o, Roháčova 188/37, Praha 3, 130 00 Csehország 2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk Veszélyes alkotórészek Összetétel:

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1 Termékazonosító Terméknév Egyéb azonosítási lehetőségek Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadási időpont/felülvizsgálat

Részletesebben

ECLIPSE d-limonene DEGREASER

ECLIPSE d-limonene DEGREASER I..ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1 Termék neve: Eclipse d-limonene Degreaser Termékkód: 314 1.2 Termék felhasználása: Vízbázisú zsíroldó koncentrátum. A termék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa Pantastic Disinfectant Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2010. december 30. felülír minden korábbi kiadást Syngenta márkanév BRAVO 500 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection AG P.O. Box

Részletesebben

Biztonsági adatlap CHESS 50 WG

Biztonsági adatlap CHESS 50 WG 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A termék elnevezése: Formuláció kód: Felhasználási terület: Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa Pur Professional Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Basic. Surgical Suction Pump. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Basic Surgical Suction Pump ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcja obsługi SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Folt volt 5

BIZTONSÁGI ADATLAP Folt volt 5 előírásaival összhangban készült 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Tisztítószer. Társaság/vállalat azonosítás Gyártó HG International b.v. Cím Damsluisweg

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1. BIZTONSÁGI ADATLAP AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméknév Kémiai név SoderWick(R)

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás A91A00772A HU Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék kód A11A01983 Termék leírás 2 x 2 ml BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. március 20. felülír minden korábbi kiadást ACTELLIC 50 EC

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. március 20. felülír minden korábbi kiadást ACTELLIC 50 EC 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Rovarölő szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

Az EK 1907/2006 szabályozás és módosításai szerint. Sekusept forte. Kód: 104369E Változat: 5 A módosítás időpontja : 8 július 2008

Az EK 1907/2006 szabályozás és módosításai szerint. Sekusept forte. Kód: 104369E Változat: 5 A módosítás időpontja : 8 július 2008 Az EK 1907/2006 szabályozás és módosításai szerint Sekusept forte Kód: 104369E Változat: 5 A módosítás időpontja : 8 július 2008 1.) Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója: Terméknév:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAF-M

BIZTONSÁGI ADATLAP SAF-M 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény SAF-M Kód megnevezése: Alkalmazás: Hajtóműolaj gépjármű hajtóművekhez 1860 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol House,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ACTIVATOR FOR SEKUSEPT PULVER/ CLASSIC

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ACTIVATOR FOR SEKUSEPT PULVER/ CLASSIC BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa ACTIVATOR FOR SEKUSEPT PULVER/ CLASSIC Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap CASPER. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékazonosító Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

oldószermentes,diszperziós ragasztó A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

oldószermentes,diszperziós ragasztó A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud Dextrose Agar with Chloramphenicol Rev. 08 Március 2007 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK I II BEVEZETÉS A Sabouraud dextróz agar egy nem szelektív táptalaj patogén

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2008. május 08. felülír minden korábbi kiadást CHESS 50 WG

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2008. május 08. felülír minden korábbi kiadást CHESS 50 WG 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A termék elnevezése: Formuláció kód: Felhasználási terület: Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Változat : 2

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Változat : 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa MIKRO-QUAT CLASSIC Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék/készítmény azonosítása Terméknév Formulációs kód Felhasználás Cég Nematocid Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti

Részletesebben

Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: US: 83369

Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: US: 83369 COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 HIM IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. Rendelési információ COBAS AMPLICOR HIM 48 Tests P/N: 21118390 123 HIV-1 MONITOR Test, version 1.5 ART: 11 1839 0 US: 83369

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP 1/3 A kiállítás kelte: 2001. április 20. 1. A készítmény neve: ARMOR ALL ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓSZER Termékleírás: műanyag, gumi, vinil, kikészített bőr és réteges fa egyszerű és biztonságos

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása SEKUSEPT PULVER CLASSIC. 112613E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása SEKUSEPT PULVER CLASSIC. 112613E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT PULVER CLASSIC Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Improvac Injekciós oldat

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Improvac Injekciós oldat HASZNÁLATI UTASÍTÁS Improvac Injekciós oldat 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME A forgalomba

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Muanyag, festett felület és tapéta intenzív tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP Muanyag, festett felület és tapéta intenzív tisztítószer előírásaival összhangban készült 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Tisztítószer. Társaság/vállalat azonosítás Gyártó HG International b.v. Telefonszám

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L241.1000 Hydrogen Peroxyde Solution 3%

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L241.1000 Hydrogen Peroxyde Solution 3% Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Betegtájékoztató PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát

Betegtájékoztató PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát PAMITOR 15 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ Pamitor 15 mg / ml koncentrátum oldatos infúzióhoz dinátrium-pamidronát HATÓANYAG: Milliliterenként 15 mg dinátrium-pamidronát (ami megfelel 12,6 mg pamidronsavnak).

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1 Termékazonosító Terméknév Egyéb azonosítási lehetőségek Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadási időpont/felülvizsgálat

Részletesebben

Fogyasztási termékek: Car Care. Tisztítószer.

Fogyasztási termékek: Car Care. Tisztítószer. Megfelel a 91/155/EEC - 2001/58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP BRAKE CLEANER 500 ml (Aerosol) 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata BRAKE CLEANER 500 ml (Aerosol)

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

PONCHO FS 600 1/7 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 12.02.2010 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 12.02.2010

PONCHO FS 600 1/7 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 12.02.2010 102000007886 Nyomtatás Dátuma: 12.02.2010 PONCHO FS 600 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PONCHO FS 600 Termékkód (UVP) 05669669 Alkalmazás Rovarölő szer, csávázó szer Társaság Bayer Hungária

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT Rágcsálóirtó mini brikett

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT Rágcsálóirtó mini brikett BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT Rágcsálóirtó 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: PROTECT

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. GE Healthcare. Reconstitution Buffer; part of 'CyScribe Direct mrna labeling kit' RPN5665 NIF1922. 1.

BIZTONSÁGI ADATLAP. GE Healthcare. Reconstitution Buffer; part of 'CyScribe Direct mrna labeling kit' RPN5665 NIF1922. 1. GE Healthcare BIZTONSÁGI ADATLAP Megfelel a 2001/58/ECvel módosított 91/155/EEC EK irányelvnek Magyarország Magyar 1. A készítmény neve Terméknév Katalógus szám Reconstitution Buffer; part of 'CyScribe

Részletesebben

Reagens vízvizsgálatra. AMMÓNIA tabletta reagens (CombiPack 517 611) Ammónia No.1 reagens (512 580)

Reagens vízvizsgálatra. AMMÓNIA tabletta reagens (CombiPack 517 611) Ammónia No.1 reagens (512 580) BIZTONSÁGI ADATLAP Reagens vízvizsgálatra 91/155 EEC szerint AMMÓNIA tabletta reagens (CombiPack 517 611) Ammónia No.1 reagens (512 580) 1 Termék és gyártó Termék neve : Ammónia No.1 tabletta Termékkód

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1 Termékazonosító Terméknév Egyéb azonosítási lehetőségek Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadási időpont/felülvizsgálat

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN

Betegtájékoztató HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN HUMATROPE 18 NE (6 MG) INJEKCIÓ PATRONBAN Humatrope 18 NE (6 mg) injekció patronban Humatrope 36 NE (12 mg) injekció patronban Humatrope 72 NE (24 mg) injekció patronban szomatropin HATÓANYAG: szomatropin.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SAFETY DATA SHEET (91/155/EGK szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP. SAFETY DATA SHEET (91/155/EGK szerint) 1. oldal, összesen: 7 oldal BIZTONSÁGI ADATLAP SAFETY DATA SHEET () Utolsó nyomtatás dátuma: Utolsó átdolgozás dátuma: 2010. november 18. Minősége: Ph. Eur. IV 1. Anyag megnevezése és forgalmazója / Identification

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Kedves Betegünk! Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi utasítást, mert fontos információkat tartalmaz ennek a

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2015, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát)

Nyilvános Értékelő Jelentés. Alleopti Komfort. 20 mg/ml oldatos szemcsepp egyadagos tartályban. (nátrium-kromoglikát) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (nátrium-kromoglikát) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sanofi-aventis Zrt. Kelt: 2014. november 11. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 1999. június 22. felülír minden korábbi kiadást BASUDIN 600 EW

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 1999. június 22. felülír minden korábbi kiadást BASUDIN 600 EW 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Termék elnevezése A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41

Részletesebben

EZ-FPC mikroorganizmusok

EZ-FPC mikroorganizmusok EZ-FPC mikroorganizmusok Az EZ-FPC mikroorganizmus preparátumok segítségével kihívás elé állíthatóak az ételbiztonsági és ételminőségi minőségi és mennyiségi tesztmódszerek. RENDELTETÉS Az EZ-FPC (Food

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2005. augusztus 24. felülír minden korábbi kiadást PIRIMOR 50 WG 1. A termék/készítmény azonosítása Pirimor 50 WG Formuláció kód A 10788A Felhasználási terület Rovarölő szer A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG Postacím: CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41

Részletesebben

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: B-13120069 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP OQ_PV Test Sample for ector, Part Number 5064-8220 1. SZAKASZ Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Poliolefin szukcinimid poliamin Saját 5-10 R53 [1] Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban

BIZTONSÁGI ADATLAP. Poliolefin szukcinimid poliamin Saját 5-10 R53 [1] Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása Biztonságtechnikai adatlap: Az anyag/készítmény felhasználása Szállító SÜRGÕSSÉGI TELEFONSZÁM E-mail cím 450439 kenőolaj kétütemű

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa Trax Változat : 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG)

Az oldat tartalma milliliterenként: humán plazmaprotein... 200 mg (legalább 98%-os tisztaságú IgG) 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Hizentra 200 mg/ml oldatos injekció bőr alá történő beadásra 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán normál immunglobulin (SCIg). Az oldat tartalma milliliterenként: humán

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

BIZTONSÁGI ADATLAP. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása Biztonságtechnikai adatlap: Az anyag/készítmény felhasználása Szállító SÜRGÕSSÉGI TELEFONSZÁM E-mail cím 465160 Szintetikus

Részletesebben

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40. 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40

SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40. 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 BIZTONSÁGI ADATLAP SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL HELIX DIESEL PLUS VA 5W-40 A termék típusa: Motorolaj Gyártó neve:

Részletesebben

A jelen Biztonsági Adatlap a 2001/58/EC számú irányelvvel módosított 91/155/EC számú EK irányelv előírásaival összhangban készült - Magyarország

A jelen Biztonsági Adatlap a 2001/58/EC számú irányelvvel módosított 91/155/EC számú EK irányelv előírásaival összhangban készült - Magyarország A jelen Biztonsági Adatlap a 2001/58/EC számú irányelvvel módosított 91/155/EC számú EK irányelv előírásaival összhangban készült - Magyarország 1. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítmény és a cég azonosítója

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 15W-40 (S-SDB) Engine oil SAE 15W-40 (S-SDB) Huile

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE DEXDOMITOR 0,5 mg/ml injekciós oldat 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 1 ml injekciós oldat

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 23. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP. : GOJO Mild Lotion Soap

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP. : GOJO Mild Lotion Soap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP DIESEL INJEKTOR TISZTÍTÓ ADALÉK 200ml

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP DIESEL INJEKTOR TISZTÍTÓ ADALÉK 200ml REVÍZIÓ DÁTUMA: 12-2011 REVIZIÓ 5 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP STP DIESEL INJEKTOR TISZTÍTÓ ADALÉK 200ml Az (EC) No 453/2010 szabálynak megfelelően 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

Részletesebben