PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Projekt célja projekt keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Projekt célja 3.2.2 projekt keretében"

Átírás

1 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ projekt címe:térségi Integrált Szakképző Központ Létrehozása Cegléd térségében projekt címe:térségi Integrált Szakképző Központ Létrehozása Cegléd térségében Projekt célja projekt keretében A projekt célja a központi régió déli részén (Cegléd, Nagykőrös, Nagykáta) a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ működtetésével, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. CÉLJAINK RÉSZLETESEBBEN, HOGY: Főkedvezményezett neve: Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Projekt EMIR azonosítója: HEFOP P /1.0 HEFOP P /1.0 Projekt vezető neve: Mészáros Mihályné Főkedvezményezett elérhetőségei: Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Postacím: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Telefon: Fax: Weboldal: Projektmegvalósítás helyszíne: (régió), (város); Pest megye, Cegléd Támogatás összege: A TISZK partnerintézményei keretében: Ft alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb, keretében: Ft költségkímélőbb módon lássák el, a Projekt összköltsége: kihasználtság általános javulásával. A keretében: Ft szakképzést a modularizáció, a munkaerőpiaci igények beépítése és a csúcstechnológia keretében: Ft Projekt kezdésének időpontja: bevezetése alapján végezzék és a keretében: szakmaindítást évente egyeztessék keretében: A csúcstechnológiával felszerelt Projekt befejezésének időpontja: tanműhelyekkel javítsák a tanulók képzési keretében: szintjét, ezáltal emeljék munkaerő-piaci keretében: elhelyezkedésük esélyeit. A TISZK támogassa a vállalati gyakorlati képzés módszertani fejlesztését és illeszkedését az iskolák által végzett oktatáshoz. A tanárok és oktatók továbbképzésével, az új oktatási, minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési módszerek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával járuljon hozzá a magas színvonalú oktató munkához. Új szervezeti és működési modell jöjjön létre, amely alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére, s így valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és ösztönözzék őket a környezettudatos magatartásra. A projekt járuljon hozzá a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez, különös tekintettel a roma tanulókra.

2 A projekt a TISZK létrehozásával erősítse a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket adjon, fejlessze a mesterképzést. ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTOK: A TISZK tagintézményeinek tanulói jogviszonyú tanulói o Köztük kiemelten a lemorzsolódással fenyegetett, hátrányos helyzetű, roma származású tanulók o E célcsoport a fő kedvezményezettje a fejlesztési tevékenységnek A szakképző intézmények fenntartóinak képviselői o E célcsoport feladata a projekt irányítása a konzorciumi tanácsban. A hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással fenyegetett tanulók és családjaik o Legfontosabb a lemorzsolódás csökkentése, a tanulási úton való tartásuk életvezetési és tanulás-módszertani tanácsadással. A tanulószerződéssel gyakorlati képzést végző cégek gyakorlati oktatói és tanulóik MÁSODLAGOS CÉLCSOPORTOK: A tanulószerződéssel gyakorlati képzést végző cégek vezetői A régió felnőttképzésben potenciálisan résztvevő csoportjai projekt keretében A projekt célja a központi régió déli részén (Cegléd, Nagykőrös, Nagykáta) a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ működtetésével, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. CÉLJAINK RÉSZLETESEBBEN, HOGY: A TISZK partnerintézményei alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb, költségkímélőbb módon lássák el, a kihasználtság általános javulásával. A szakképzést a modularizáció, a munkaerő-piaci igények beépítése és a csúcstechnológia bevezetése alapján végezzék és a szakmaindítást évente egyeztessék. A csúcstechnológiával felszerelt tanműhelyekkel javítsák a tanulók képzési szintjét, ezáltal emeljék munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyeit. A TISZK támogassa a vállalati gyakorlati képzés módszertani fejlesztését és illeszkedését az iskolák által végzett oktatáshoz. A tanárok és oktatók továbbképzésével, az új oktatási, minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési módszerek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával járuljon hozzá a magas színvonalú oktató munkához. Új szervezeti és működési modell jöjjön létre, amely alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére, s így valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és ösztönözzék őket a környezettudatos magatartásra. A projekt járuljon hozzá a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez, különös tekintettel a roma tanulókra.

3 A projekt a TISZK létrehozásával erősítse a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket adjon, fejlessze a mesterképzést. A projekt keretében megvalósított eddigi tevékenységek (max. egy-egy oldal): projekt keretében Előkészítés Az szakmai program megvalósításának előkészítése komoly feladatot igényelt. Mivel a Támogatási Szerződés aláírására későn került sor, így a tervező munkát a költségvetés és a feladatok átütemezésével kellett kezdenünk. Sikeres alprojekt pályázat benyújtásával további Ft támogatáshoz jutottunk, és a projektidőszakot december 31-ig meghosszabbítottuk. Jelenleg az alábbi főbb területeken folytatunk tevékenységeket: Pedagógusok továbbképzése, pályaorientációs koordinálás a partnerintézmények között, tananyagfejlesztéshez kapcsolódó szakma specifikus bemeneti-kimeneti kompetencia mérési és folyamatos fejlődést követő rendszer kialakítása, szakmai verseny szervezése, ösztöndíjpályázat megvalósítása. Áttekintettük az indikátorokat és a mérföldköveket és ennek alapján aktualizáltuk a határidőket és feladatterveket. Fontos állomás volt, hiszen a későbbiekben ezek szerint kezdhettük meg a munkát. A menedzsment kialakítása után megalkottuk azokat a szabályzatokat és működési elveket, mely szerint szerveztük a munkálataink további részét. Elkészült a Projektirányítási kézikönyv, a minőségbiztosítás feladatain is túljutottunk. Megalakítottuk az Igazgatói Tanácsadó Testületet. E grémiumnak feladata, hogy a partnerintézmények vezetőit összefogva a közös szakképzési modell kidolgozásra kerülhessen. Minden kérdést, mely érinti az intézményeket közösen kerül tárgyalásra. A DPM TISZK működését segítő testület, a kapcsolattartás és a nyilvánosság egyik fontos intézménye. A Testület havi rendszerességgel ülésezik meghatározott napirendek alapján. Megalakítottuk a szakmai bizottságokat. Az Ő feladatuk a tananyagfejlesztés. Az új modulrendszerű oktatásra való átállás komoly feladatot jelent az intézményeknek és a DPM TISZK központi tanműhelyében. Ki kellett alakítanunk azokat a szakmai követelményeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a központi tanműhelyben és a pályázat kapcsán beruházott eszközökkel az új szakképzés oktathatóvá váljon. A bizottságok működésének feltételeit megteremtettük. A szakmai program megvalósításának egyik nagy feladata volt a szakértők és tanácsadó partnerek kiválasztása az eljárások lebonyolítása. Ezek mára rendre lefolytak és a tartalmilag megvalósultak. Kapcsolatépítő munkát kezdtünk, ahol a Konzorciumi partnerek megismerése után a terület szervezeteivel, szerveivel vettük fel a kapcsolatot (Munkaügyi Központok, Kamarák, Szakmai Szervezetek). Kibővítettük a kört a munkáltatókkal, a vállalati kapcsolattartók felvételével alapos adatbázis hoztunk létre, s velük rendszeres

4 Képzések kapcsolatot tartunk, s a képzési kínálat kialakításánál nagy figyelmet fordítunk az igényeikre. Ismertségünket növelendő, kialakítottunk munkakapcsolatot a helyi és területi médiával és írott sajtóval. A nyilvánosság kérdését kiemelten kezeljük, hiszen fontos alapelve ez a pályázatunknak és a munkánknak. Minden olyan helyi fontos civil szervezetet megkerestünk, akik segíthetnek nekünk abban, hogy a szakképzés magasabb színvonalon folytatódjon. Szakmai munkánk egyik fontos pontja a képzések köré csoportosul. Az alprojekt keretében további lehetőségeink vannak a partneriskolák tanárainak oktatóinak továbbképzésére. Ezek a következő témakörök köré csoportosíthatók: Menedzsmenten belüli képzések ezeket a belső képzéseket szakértők, és szakmai emberek tartották. Elsősorban a projekt működéséhez és irányításához kapcsolódott. Az elkészült kézikönyvek megismerése, azok használata és munkamódszereit meg kellett ismernünk és felkészülnünk azok használatára. A Partnerintézmény vezetőinek képzései. Itt több komoly téma köré csoportosult. Kiemelt témánk volt a modul rendszerrel kapcsolatos képzések, melyek egy része belső képzés volt (NSZFI által kiképzett szakemberek vezetésével). Témájában a modulrendszerre való áttérés illetve az aktuális oktatási rendszerekre való áttérés. Részt vettünk a külső képzéseken (NSZFI, Apertus, stb), melyeknek az új OKJ megismerése, a kompetenciaalapú oktatás megismerése és felkészülés a mindennapi alkalmazásra. Továbbképzéseket, képzéseket szerveztünk partnerintézményeink nevelőtestületeiben a DPM TSIZK ben való oktatásról, az új típusú eszközök és felszerelések használatáról, az egész életen áttartó tanulás lehetőségeiről. Továbbképzéseket szerveztünk a partneriskolák kollégáinak LMS-SDT témakörben. Fontos, hogy ez a terület nagy hangsúlyt kapjon. A gyakorlati szakoktatókat is fel kívánjuk készíteni arra, hogy más rendszerbe kerül majd a gyakorlati képzés. A DPM-TISZK egyik alapcélja, hogy a szakoktatásból lemorzsolódtak arányát csökkentse, s ehhez segítséget kívánunk adni a szakoktató kollégáknak is. Nevelőtestületeket is fel kívánjuk készíteni a változásokra, az átalakulás folyamataira. Ezért az intézmények középvezetőinek tréninget szervezünk, melyen a kollégákkal való kommunikáció és változásmenedzsment kérdései kerülnek előtérbe. Közös konferencia szervezése a partnerintézmények és a vállalkozók között. Mindenképpen együtt kell működnünk a munkaerő-piaci elvárásoknak való jobb megfeleléséért.

5 Szolgáltatások/fejlesztések Pszichológusi szakszolgáltatás. Egyéni és kiscsoportos (önismereti tréningek) foglalkozások folyamatos biztosítása, tanácsadás (diákoknak, szüleiknek, pedagógusoknak, családoknak). Életvezetési és karrier tanácsadást folyamatosan biztosítunk, a tagiskolák igényei szerint, esetenként munkaerő-piaci szereplők és tanácsadó szervezetek bevonásával. Fejlesztőpedagógusi szakszolgáltatás: Az elmúlt tanévekben 8 partneriskola diákjai részére biztosítottuk ezt a szolgáltatást. Tanácsadással, egyéni foglalkozásokkal segítjük az érintetteket. Pályaorientációs szolgáltatást folytatunk a partnerintézmények diákjai részére, pályaválasztási kiállításon vettünk részt, nyílt napokat tartottunk az általános iskolák részére. Ösztöndíjprogram működtetése, Ft/tanuló, 306 tanuló kedvezményezett. Az alprojekt keretében újabb 190 kap ösztöndíjat. Szakmai verseny szervezése a partneriskolák diákjainak 14 szakterületen 161 fő részvételével. Az alprojekt keretében újabb szakmai versenyt hirdettünk 15 szakterületen. A partneriskolák IMIP-jeibe és a fenntartó ÖMIP-jébe beépültek a TISZK-re vonatkozó kitételek, előírások. MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszert vezettünk be és működtetünk: Szakképzési szolgáltatások munkaerő piaci igényeken alapuló fejlesztése és koordinálása, kapcsolódó közösségi szolgáltatások nyújtására. (Tanúsítvány jegyzékszáma: FECR 772/08, érvényesség: ) Akkreditált felnőtt képző intézménnyé váltunk. Lajstromszám: AL , felnőttképzési nyilvántartási szám: Tananyagfejlesztés keretében 87 tananyagot fejlesztettünk ki az OKJ moduláris képzéseinek megfelelően, a fejlesztő munkát a partneriskoláink pedagógusai végezték. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyilvánosságra. Megjelenünk minden jelentősebb rendezvényen, szakmai fórumon, folyamatosan frissítjük honlapunkat, kiadványokat készítünk, a helyi televízióban és a sajtóban több alkalommal riportokat adtunk,stb. A projekt zárása Zárótanulmány készítése, záró szakmai szeminárium december 01.és 31. között projekt keretében Előkészítés én megtörtént a TISZK megvalósító szervezetének felállítása. A projektet bonyolító KHT menedzsmentjének részére a partneriskolák közül a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola biztosított elhelyezési lehetőséget, működésének infrastrukturális feltételeit (számítógépek, fénymásoló, fax) a ceglédi Közgazdasági Szakközépiskola biztosította. A projektirányítók felkészítése a feladat elvégzésére folyamatosan, az IH és az OMAI és az általa megbízott szakértők segítségével folyamatosan történt.

6 A korábban elkészített és elfogadott pályázati anyag, valamint az épület felújításra, átalakításra készített tender és építési engedélyezési terv, valamint építési engedély birtokában elkezdődött az érdemi munka. Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv készült, megtörtént a közbeszerzést bonyolító cég kiválasztása, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdődött a TISZK részére átadott volt általános iskola épületének átalakítása, felújítása Cegléd, Malom tér 3. sz. alatt. Kivitelezés és beruházás a Központi Képzőhelyen Az épület átalakítása a teherhordozó (csupasz) épületszerkezetig kiürítésre, bontásra került. Az épület felújítás, átalakítás során új, a hő technikai szabványoknak megfelelő ablakok kerültek beépítésre, az épület hőszigetelése is megtörtént. Az épületgépészeti berendezések esetében új korszerű energiatakarékos gázkazán, valamint hűtő-fűtő rendszer került kialakításra. Megújultak a vizes blokkok, az egész épület akadálymentes lett, figyelembe véve a mozgássérültek esélyegyenlőségét. Villamosság területén a legkorszerűbb energiatakarékos lámpatestek, kábelhálózat (erősáramú, gyengeáramú) került kialakításra, biztosítva a képzőhely funkcionális céljait és a benne tanulók és dolgozók kor színvonalának megfelelő kényelmét. Funkciók Az épületben az alábbi műhelyek és laborok kerülnek kialakításra és csúcstechnológiával történő felszerelésre. CNC-FMS labor: - a fémforgácsoló szakma oktatásához Hegesztőműhely: - szerkezetlakatos és hegesztő tanulók képzése Anyagvizsgáló labor: - a fémipari szakmák oktatásához a legkorszerűbb, számítógéppel támogatott anyagvizsgálatok elvégzése Elektrotechnikai műhely és mérőlabor: - elektronikai műszerész, mechatronikai műszerész, gépjármű villamossági műszerész tanulók képzése Fizikoterápiás labor: - fizikoterápiás asszisztens, masszőr, gyógy masszőr képzésre. Nyomdatechnikai labor: a korszerű sokszorosítás és könyvkötés elsajátítására Pályaorientációs labor: - szakmai előkészítő ismeretek oktatásának támogatására A projekt zárása Zárótanulmány készítése, záró szakmai szeminárium július 01. és 30. között. A megvalósító szervezet és a partnerek rövid bemutatása A DPM TISZK Kht. A Társaság fő feladata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) által az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) közreműködésével Térségi Integrált Szakképző központ (továbbiakban: TISZK) létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítására meghirdetett HEFOP/2004/3.2.2 és a HEFOP/2004/4.1.1 számú pályázat alapján a Támogatási szerződés által

7 meghatározottak szerint a cselekvési és pénzügyi tervvel, valamint a megvalósítási tervvel összhangban, figyelemmel a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős alapító tagokkal megkötésre kerülő közhasznúsági szerződésre a Kht. feladata: új szervezeti és irányítási formát kialakító, iskola rendszerű és iskola rendszeren kívüliszakképzést folytató, a gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó szakképzést nyújtó Térségi Integrált Szakképzési Központ irányítása; a tagok által fenntartott, szakképzést folytató intézmények tanulói számára a TISZK KK működésébe bevont OKJ szakképzéshez kapcsolódóan a gyakorlati képzés feltételeit biztosító TISZK KK üzemeltetése; az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésével, az infrastrukturális feltételek javításával a TISZK-ben folyó szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése. A Kht-nak a projekteket megvalósító feladataira vonatkozóan a tulajdonosok és a Kht feladatait, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeket és jogosultságokat a Kht és tulajdonosai között fennálló Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szabályozza. A Konzorcium működése nem lehet ellentétes a Kht Társasági Szerződésében szabályozottakkal. A Konzorcium működését részleteiben a projektirányítási kézikönyv tartalmazza. Feladata továbbá a mindenkor hatályos jogszabályoknak, útmutatóknak megfelelő működés biztosítása. Partnerei - Partneriskolák A 8 partneriskolánk elérhetősége és bemutatkozása megtalálható a honlapunkon. NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Központ kht. Közbeszerzések bonyolítása Bodmér Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Bodmér, Vasvári Pál u. 36/a Közbeszerzések bonyolítása Káta Épszöv Építőipari Szövetkezet, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Nagykáta, Perczel Mór u. 5. Építési munkák kivitelezése Makett Tervező, Beruházó és Szolgáltató kft Cegléd, Kossuth tér 4. Műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok végzése ASS Magyarország Kft Kecskemét, Irinyi u 17. Konyhai eszközök és takarítógépek szállítása Irodabútorok, iskolabútorok szállítása Duoline Kereskedőház és Bútorgyártó Bt Kecskemét, Deák Ferenc tér5. Fizikoterápiás eszközök, berendezések szállítása Informatikai eszközök szállítása Elektrotechnikai berendezések széllítása Orvosi műszerek szállítása Szalagfüggöny, zuhanyzó fülkékhez felszerelési eszközök, villamos szerelési amyagok szállítása Konyhai eszközök szállítása Fairtool Kft Budapest, Kőbányai út 47/b. Lakatos előkészítő műhely asztalai gépei szerszámai szállítása Egyetemes esztergagépek szállítása

8 Hegesztőgép szállítása Global Focus Kft Budapest, Kazán u. 5. Elektrotechnikai eszközök szállítása Grimas Ipari Kereskedelmi Kft Budapest, Puli sétány 2-4. Fémipari anyagvizsgáló gépek szállítása Nagypontosságú fémipari mérőeszközök szállítása Human Soft Kft Budapest, Montevideo u. 8. Számítástechnikai, informatikai és irodai eszközök, oktatástechnológiai és audiovizuális eszközök szállítása Intersoft-Hungary Kft Budapest, Tusnádi u. 17/a. Nyomdaipari eszközök szállítása REHM Kft Tápiószele, Jászberényi u.13/4. Hegesztőgépek, plazmavágó gép szállítása Sandra Form Kft Mátészalka, Ipari u. 18. Irodabútor, iskolabútor és berendezések szállítása Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Gyömrői út 86. Nyomdatechnikai eszközök szállítása Vitmpex Anstalt FL-9490 Vaduz, Kirch Str.79. (1025 Budapest,Törökvész út 119/c.) CNC marógépek, CNC esztergagépek, szoftverrel felszerszámozva, szállítása Kovács Intarzia Kft Nagykáta, Vásártér u. 21. Kertészeti gépek és berendezések szállítása AA Labor Kft Budapest Marek József u.3. Környezetvédelmi vizsgáló labor eszközeinek szállítása Artmed Kft 1138 Budapest, Viza u. 7. Fizikoterápiás eszközök szállítása LMS Complett Kft Budapest, Csalitos u.6. Számítástechnikai, informatikai és irodai eszközök szállítása STE-MA Bt Tapolca, Fenyves u. 81. Faipari eszközök, gépek szállítása Vetex team Kft Budapest, Ady Endre u 63. Asztali gépek, hőkezelő kemence szállítása Egyéb, hasonló szervezetekkel való kapcsolatrendszer (max. egy oldal): ESZA-val, FH-val való kapcsolattartás Konzorciumi partnerekkel való kapcsolattartás A kamarák (Ceglédi, Pest megyei) Ipartestületek Országos Szövetsége Munkaügyi Központok (Ceglédi, Pest megyei) Képzésben részt vevő cégek Szakmai szervezetekkel (NSZFI, Speciális Szakiskolák Országos Szövetsége) kapcsolattartás 15 TISZK-kel való kapcsolattartás Médiával való kapcsolattartás Munkáltatói kapcsolattartás

9 A projekt eredményei, hatásai, fenntarthatóság es indikátorok Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma 195 fő Kimenet A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma fő Eredmény Hatás Szakképzésben végzett tanulók száma fő Tanulószerződések aránya 35,04 % A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma fő Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya 17 % Egyéb Hallgatók száma az intézményben fő Ágazati, stratégiai fenntarthatóság Az EU-ban, az NFT-ben, és a regionális és helyi stratégiákban kiemelt fontosságú a szakképzés fejlesztése és így a munkaerő versenyképességének megtartása. A projekt állami, jogszabályi támogatottsága. Pénzügyi fenntarthatóság: A konzorciumi szerződés: a TISZK fenntartók általi továbbfinanszírozásának módját és a számítás módszereit 8 éves szerződés keretében az iskolai szakképzés tanterem kihasználtsági mutatói alapján számított működési költségvetési arányt a fenntartói teljes tanulólétszám arányában finanszírozzák a fenntartók. Az alapképzésekre vonatkozóan is az arányszámok alapján adja át a támogatást. A fennmaradó költségvetési szükségletet sajátbevételből kell finanszírozni. Üzleti terv a teljes működésre Jó és hatékony marketingtevékenység (felnőttképzés, vállalati képzés) Szakképzési hozzájárulás, szponzori díjak Technológiai bemutatók szervezése Egyéb humán szolgáltatások, tanácsadás biztosítása Felvételi előkészítők szervezése, egyéb általános tanfolyamok szervezése a teljes kapacitás kihasználására Pályázatok egyéb EU forrásokra, fejlesztésekre, pályázati konzorciumokban való részvétel Hosszú távú együttműködés a vállalatokkal, az eszközök beszerzésénél előnyben részesülnek olyan ajánlattevők, akik vállalják a programok, illetve a technológiák upgrade-elését az éves amortizáció kiküszöbölésére. Szakmai, intézményi fenntarthatóság: önálló szervezet alakul, megfelelő humánerőforrással a fenntartók és a TISZK állandó együttműködése a munkaerő piaci szereplőkkel kialakított partnerségre épülő, intézményesített kapcsolatok

10 a működést segítő informatikai rendszerek együttműködési és konfliktuskezelési technikák jó kommunikációs stratégia a szakmai bizottságok további működtetése, a folyamatok kidolgozása a tananyagok, tantervi programok állandó felülvizsgálatára az önértékelési rendszer további fenntartása a közösségi funkciókra pályázati támogatások elnyerése Támogató Klub létrehozása es indikátorok A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma Output 102 db Kialakított közösségi terek alapterülete 840 m 2 Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma 104 db Felújított vagy épített alapterület 1857 m 2 Eredmény Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülők (képzésben résztvevők) száma fő Tanulószerződések aránya (ffi-nő) 35,04 % A teljes képzés után munkához vagy más fő pozitív eredményhez jutott személyek száma Hatás A részképzés után munkához vagy más pozitív fő eredményhez jutott személyek száma Egyéb Hallgatók száma az intézményben - fő Indikátorok A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit mutatja. Az infrastrukturális feltételek javítása nem csak a központi képzőhelyen, hanem a partneriskoláknál is fontos feladat, hiszen a szakmákban ott történik a szakmai alapozó képzés, a TISZK-ben csúcstechnológiát képviselő berendezéseket ismerik meg a diákok. A kialakított nagysebességű hálózati végpontok a korszerű hálózatba kapcsolt számítógépes rendszer, a felújított alapterület pedig a TISZK-ben létrehozott korszerű képzőhely alapterületét szemléltetik. Az infrastrukturális fejlesztés elvárt eredménye jól tükrözi, hogy nő a képzésben részesülők száma. Ennek következtében egyre több tanuló fog tanulószerződést kötni és esetleges új szakmák fejlesztésével nő a szakképzésben résztvevők száma is. A korszerű technikák és technológiák megismerésével javulnak a régió foglalkoztatási mutatói, csökken a munkanélküliség, különös tekintettel a pályakezdőkre vonatkozóan. Amennyiben a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmájú és képzettségű szakembereket képez a TISZK, nő a vállalkozások érdeklődése a képzés után is szívesen fognak áldozni annak működtetésére, akár támogatás, akár a tanulóval kötendő tanulószerződés formájában is.

11 Az épület látványterve Északnyugati homlokzat Délkeleti homlokzat

12 Építkezés előtt Építkezés közben Projekt hirdető tábla

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bemutatkozunk Kecskemét városa 2004. szeptemberben nyújtotta be pályázatát a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programra (HEFOP) a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására és infrastrukturális

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

ALPROJEKT MEGBESZÉLÉS MÁJUS 27.

ALPROJEKT MEGBESZÉLÉS MÁJUS 27. TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése alprojekt ALPROJEKT MEGBESZÉLÉS 2015. MÁJUS 27. Görög Márta A projekt rövid összefoglalása/célja A projekt általános célja a Szegedi

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

trehozása TISZK képzk TIOP-3.1.1 Nyitókonferencia Szolnok, 2009. január 22.

trehozása TISZK képzk TIOP-3.1.1 Nyitókonferencia Szolnok, 2009. január 22. TISZK képzk pzőközpontok zpontok létrehozl trehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében TIOP-3.1.1 3.1.1-08/1-2008-00070007 Nyitókonferencia Szolnok, 2009. január 22. TISZK koncepció TIOP pályázati célok A

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

2006.évi Beszámoló a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht tevékenységéről Cegléd, 2007. 02. 02. Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

Részletesebben

DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV

DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV Határozati javaslat 10. számú melléklete DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERV DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTRÓL 1. Helyzetelemzés A rendszerváltást követően a Magyarországon az iskolai rendszerű szakképzés jelentős mértékben módosult. Számos regionális,

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Társaság Hajdúböszörmény Város önkormányzata Balmazújváros Város önkormányzata Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ÜGYREND A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

ÜGYREND A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA ÜGYREND a HEFOP 3.2.2 és HEFOP 4.1.1 intézkedések végrehajtására, A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA a 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A PANNON TISZK fenntartók szerinti intézményi kapcsolódása

A PANNON TISZK fenntartók szerinti intézményi kapcsolódása %& # $ ' ( ' ( )!"# # $ % & ' Mi is az (& (* ' ' #!" $ $ % a PANNON-TISZK? # * + (, & # ( - * ( # & (.( ) A PANNON TISZK fenntartók szerinti intézményi kapcsolódása BMÖ Nagy László Gimnázium, Szakiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Kht. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására A szerződéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok: 2003.

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben