PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Projekt célja projekt keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Projekt célja 3.2.2 projekt keretében"

Átírás

1 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ projekt címe:térségi Integrált Szakképző Központ Létrehozása Cegléd térségében projekt címe:térségi Integrált Szakképző Központ Létrehozása Cegléd térségében Projekt célja projekt keretében A projekt célja a központi régió déli részén (Cegléd, Nagykőrös, Nagykáta) a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ működtetésével, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. CÉLJAINK RÉSZLETESEBBEN, HOGY: Főkedvezményezett neve: Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Projekt EMIR azonosítója: HEFOP P /1.0 HEFOP P /1.0 Projekt vezető neve: Mészáros Mihályné Főkedvezményezett elérhetőségei: Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Postacím: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Telefon: Fax: Weboldal: Projektmegvalósítás helyszíne: (régió), (város); Pest megye, Cegléd Támogatás összege: A TISZK partnerintézményei keretében: Ft alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb, keretében: Ft költségkímélőbb módon lássák el, a Projekt összköltsége: kihasználtság általános javulásával. A keretében: Ft szakképzést a modularizáció, a munkaerőpiaci igények beépítése és a csúcstechnológia keretében: Ft Projekt kezdésének időpontja: bevezetése alapján végezzék és a keretében: szakmaindítást évente egyeztessék keretében: A csúcstechnológiával felszerelt Projekt befejezésének időpontja: tanműhelyekkel javítsák a tanulók képzési keretében: szintjét, ezáltal emeljék munkaerő-piaci keretében: elhelyezkedésük esélyeit. A TISZK támogassa a vállalati gyakorlati képzés módszertani fejlesztését és illeszkedését az iskolák által végzett oktatáshoz. A tanárok és oktatók továbbképzésével, az új oktatási, minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési módszerek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával járuljon hozzá a magas színvonalú oktató munkához. Új szervezeti és működési modell jöjjön létre, amely alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére, s így valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és ösztönözzék őket a környezettudatos magatartásra. A projekt járuljon hozzá a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez, különös tekintettel a roma tanulókra.

2 A projekt a TISZK létrehozásával erősítse a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket adjon, fejlessze a mesterképzést. ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTOK: A TISZK tagintézményeinek tanulói jogviszonyú tanulói o Köztük kiemelten a lemorzsolódással fenyegetett, hátrányos helyzetű, roma származású tanulók o E célcsoport a fő kedvezményezettje a fejlesztési tevékenységnek A szakképző intézmények fenntartóinak képviselői o E célcsoport feladata a projekt irányítása a konzorciumi tanácsban. A hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással fenyegetett tanulók és családjaik o Legfontosabb a lemorzsolódás csökkentése, a tanulási úton való tartásuk életvezetési és tanulás-módszertani tanácsadással. A tanulószerződéssel gyakorlati képzést végző cégek gyakorlati oktatói és tanulóik MÁSODLAGOS CÉLCSOPORTOK: A tanulószerződéssel gyakorlati képzést végző cégek vezetői A régió felnőttképzésben potenciálisan résztvevő csoportjai projekt keretében A projekt célja a központi régió déli részén (Cegléd, Nagykőrös, Nagykáta) a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ működtetésével, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. CÉLJAINK RÉSZLETESEBBEN, HOGY: A TISZK partnerintézményei alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb, költségkímélőbb módon lássák el, a kihasználtság általános javulásával. A szakképzést a modularizáció, a munkaerő-piaci igények beépítése és a csúcstechnológia bevezetése alapján végezzék és a szakmaindítást évente egyeztessék. A csúcstechnológiával felszerelt tanműhelyekkel javítsák a tanulók képzési szintjét, ezáltal emeljék munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyeit. A TISZK támogassa a vállalati gyakorlati képzés módszertani fejlesztését és illeszkedését az iskolák által végzett oktatáshoz. A tanárok és oktatók továbbképzésével, az új oktatási, minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési módszerek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával járuljon hozzá a magas színvonalú oktató munkához. Új szervezeti és működési modell jöjjön létre, amely alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére, s így valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és ösztönözzék őket a környezettudatos magatartásra. A projekt járuljon hozzá a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez, különös tekintettel a roma tanulókra.

3 A projekt a TISZK létrehozásával erősítse a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket adjon, fejlessze a mesterképzést. A projekt keretében megvalósított eddigi tevékenységek (max. egy-egy oldal): projekt keretében Előkészítés Az szakmai program megvalósításának előkészítése komoly feladatot igényelt. Mivel a Támogatási Szerződés aláírására későn került sor, így a tervező munkát a költségvetés és a feladatok átütemezésével kellett kezdenünk. Sikeres alprojekt pályázat benyújtásával további Ft támogatáshoz jutottunk, és a projektidőszakot december 31-ig meghosszabbítottuk. Jelenleg az alábbi főbb területeken folytatunk tevékenységeket: Pedagógusok továbbképzése, pályaorientációs koordinálás a partnerintézmények között, tananyagfejlesztéshez kapcsolódó szakma specifikus bemeneti-kimeneti kompetencia mérési és folyamatos fejlődést követő rendszer kialakítása, szakmai verseny szervezése, ösztöndíjpályázat megvalósítása. Áttekintettük az indikátorokat és a mérföldköveket és ennek alapján aktualizáltuk a határidőket és feladatterveket. Fontos állomás volt, hiszen a későbbiekben ezek szerint kezdhettük meg a munkát. A menedzsment kialakítása után megalkottuk azokat a szabályzatokat és működési elveket, mely szerint szerveztük a munkálataink további részét. Elkészült a Projektirányítási kézikönyv, a minőségbiztosítás feladatain is túljutottunk. Megalakítottuk az Igazgatói Tanácsadó Testületet. E grémiumnak feladata, hogy a partnerintézmények vezetőit összefogva a közös szakképzési modell kidolgozásra kerülhessen. Minden kérdést, mely érinti az intézményeket közösen kerül tárgyalásra. A DPM TISZK működését segítő testület, a kapcsolattartás és a nyilvánosság egyik fontos intézménye. A Testület havi rendszerességgel ülésezik meghatározott napirendek alapján. Megalakítottuk a szakmai bizottságokat. Az Ő feladatuk a tananyagfejlesztés. Az új modulrendszerű oktatásra való átállás komoly feladatot jelent az intézményeknek és a DPM TISZK központi tanműhelyében. Ki kellett alakítanunk azokat a szakmai követelményeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a központi tanműhelyben és a pályázat kapcsán beruházott eszközökkel az új szakképzés oktathatóvá váljon. A bizottságok működésének feltételeit megteremtettük. A szakmai program megvalósításának egyik nagy feladata volt a szakértők és tanácsadó partnerek kiválasztása az eljárások lebonyolítása. Ezek mára rendre lefolytak és a tartalmilag megvalósultak. Kapcsolatépítő munkát kezdtünk, ahol a Konzorciumi partnerek megismerése után a terület szervezeteivel, szerveivel vettük fel a kapcsolatot (Munkaügyi Központok, Kamarák, Szakmai Szervezetek). Kibővítettük a kört a munkáltatókkal, a vállalati kapcsolattartók felvételével alapos adatbázis hoztunk létre, s velük rendszeres

4 Képzések kapcsolatot tartunk, s a képzési kínálat kialakításánál nagy figyelmet fordítunk az igényeikre. Ismertségünket növelendő, kialakítottunk munkakapcsolatot a helyi és területi médiával és írott sajtóval. A nyilvánosság kérdését kiemelten kezeljük, hiszen fontos alapelve ez a pályázatunknak és a munkánknak. Minden olyan helyi fontos civil szervezetet megkerestünk, akik segíthetnek nekünk abban, hogy a szakképzés magasabb színvonalon folytatódjon. Szakmai munkánk egyik fontos pontja a képzések köré csoportosul. Az alprojekt keretében további lehetőségeink vannak a partneriskolák tanárainak oktatóinak továbbképzésére. Ezek a következő témakörök köré csoportosíthatók: Menedzsmenten belüli képzések ezeket a belső képzéseket szakértők, és szakmai emberek tartották. Elsősorban a projekt működéséhez és irányításához kapcsolódott. Az elkészült kézikönyvek megismerése, azok használata és munkamódszereit meg kellett ismernünk és felkészülnünk azok használatára. A Partnerintézmény vezetőinek képzései. Itt több komoly téma köré csoportosult. Kiemelt témánk volt a modul rendszerrel kapcsolatos képzések, melyek egy része belső képzés volt (NSZFI által kiképzett szakemberek vezetésével). Témájában a modulrendszerre való áttérés illetve az aktuális oktatási rendszerekre való áttérés. Részt vettünk a külső képzéseken (NSZFI, Apertus, stb), melyeknek az új OKJ megismerése, a kompetenciaalapú oktatás megismerése és felkészülés a mindennapi alkalmazásra. Továbbképzéseket, képzéseket szerveztünk partnerintézményeink nevelőtestületeiben a DPM TSIZK ben való oktatásról, az új típusú eszközök és felszerelések használatáról, az egész életen áttartó tanulás lehetőségeiről. Továbbképzéseket szerveztünk a partneriskolák kollégáinak LMS-SDT témakörben. Fontos, hogy ez a terület nagy hangsúlyt kapjon. A gyakorlati szakoktatókat is fel kívánjuk készíteni arra, hogy más rendszerbe kerül majd a gyakorlati képzés. A DPM-TISZK egyik alapcélja, hogy a szakoktatásból lemorzsolódtak arányát csökkentse, s ehhez segítséget kívánunk adni a szakoktató kollégáknak is. Nevelőtestületeket is fel kívánjuk készíteni a változásokra, az átalakulás folyamataira. Ezért az intézmények középvezetőinek tréninget szervezünk, melyen a kollégákkal való kommunikáció és változásmenedzsment kérdései kerülnek előtérbe. Közös konferencia szervezése a partnerintézmények és a vállalkozók között. Mindenképpen együtt kell működnünk a munkaerő-piaci elvárásoknak való jobb megfeleléséért.

5 Szolgáltatások/fejlesztések Pszichológusi szakszolgáltatás. Egyéni és kiscsoportos (önismereti tréningek) foglalkozások folyamatos biztosítása, tanácsadás (diákoknak, szüleiknek, pedagógusoknak, családoknak). Életvezetési és karrier tanácsadást folyamatosan biztosítunk, a tagiskolák igényei szerint, esetenként munkaerő-piaci szereplők és tanácsadó szervezetek bevonásával. Fejlesztőpedagógusi szakszolgáltatás: Az elmúlt tanévekben 8 partneriskola diákjai részére biztosítottuk ezt a szolgáltatást. Tanácsadással, egyéni foglalkozásokkal segítjük az érintetteket. Pályaorientációs szolgáltatást folytatunk a partnerintézmények diákjai részére, pályaválasztási kiállításon vettünk részt, nyílt napokat tartottunk az általános iskolák részére. Ösztöndíjprogram működtetése, Ft/tanuló, 306 tanuló kedvezményezett. Az alprojekt keretében újabb 190 kap ösztöndíjat. Szakmai verseny szervezése a partneriskolák diákjainak 14 szakterületen 161 fő részvételével. Az alprojekt keretében újabb szakmai versenyt hirdettünk 15 szakterületen. A partneriskolák IMIP-jeibe és a fenntartó ÖMIP-jébe beépültek a TISZK-re vonatkozó kitételek, előírások. MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszert vezettünk be és működtetünk: Szakképzési szolgáltatások munkaerő piaci igényeken alapuló fejlesztése és koordinálása, kapcsolódó közösségi szolgáltatások nyújtására. (Tanúsítvány jegyzékszáma: FECR 772/08, érvényesség: ) Akkreditált felnőtt képző intézménnyé váltunk. Lajstromszám: AL , felnőttképzési nyilvántartási szám: Tananyagfejlesztés keretében 87 tananyagot fejlesztettünk ki az OKJ moduláris képzéseinek megfelelően, a fejlesztő munkát a partneriskoláink pedagógusai végezték. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyilvánosságra. Megjelenünk minden jelentősebb rendezvényen, szakmai fórumon, folyamatosan frissítjük honlapunkat, kiadványokat készítünk, a helyi televízióban és a sajtóban több alkalommal riportokat adtunk,stb. A projekt zárása Zárótanulmány készítése, záró szakmai szeminárium december 01.és 31. között projekt keretében Előkészítés én megtörtént a TISZK megvalósító szervezetének felállítása. A projektet bonyolító KHT menedzsmentjének részére a partneriskolák közül a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép-és Szakiskola biztosított elhelyezési lehetőséget, működésének infrastrukturális feltételeit (számítógépek, fénymásoló, fax) a ceglédi Közgazdasági Szakközépiskola biztosította. A projektirányítók felkészítése a feladat elvégzésére folyamatosan, az IH és az OMAI és az általa megbízott szakértők segítségével folyamatosan történt.

6 A korábban elkészített és elfogadott pályázati anyag, valamint az épület felújításra, átalakításra készített tender és építési engedélyezési terv, valamint építési engedély birtokában elkezdődött az érdemi munka. Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv készült, megtörtént a közbeszerzést bonyolító cég kiválasztása, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkezdődött a TISZK részére átadott volt általános iskola épületének átalakítása, felújítása Cegléd, Malom tér 3. sz. alatt. Kivitelezés és beruházás a Központi Képzőhelyen Az épület átalakítása a teherhordozó (csupasz) épületszerkezetig kiürítésre, bontásra került. Az épület felújítás, átalakítás során új, a hő technikai szabványoknak megfelelő ablakok kerültek beépítésre, az épület hőszigetelése is megtörtént. Az épületgépészeti berendezések esetében új korszerű energiatakarékos gázkazán, valamint hűtő-fűtő rendszer került kialakításra. Megújultak a vizes blokkok, az egész épület akadálymentes lett, figyelembe véve a mozgássérültek esélyegyenlőségét. Villamosság területén a legkorszerűbb energiatakarékos lámpatestek, kábelhálózat (erősáramú, gyengeáramú) került kialakításra, biztosítva a képzőhely funkcionális céljait és a benne tanulók és dolgozók kor színvonalának megfelelő kényelmét. Funkciók Az épületben az alábbi műhelyek és laborok kerülnek kialakításra és csúcstechnológiával történő felszerelésre. CNC-FMS labor: - a fémforgácsoló szakma oktatásához Hegesztőműhely: - szerkezetlakatos és hegesztő tanulók képzése Anyagvizsgáló labor: - a fémipari szakmák oktatásához a legkorszerűbb, számítógéppel támogatott anyagvizsgálatok elvégzése Elektrotechnikai műhely és mérőlabor: - elektronikai műszerész, mechatronikai műszerész, gépjármű villamossági műszerész tanulók képzése Fizikoterápiás labor: - fizikoterápiás asszisztens, masszőr, gyógy masszőr képzésre. Nyomdatechnikai labor: a korszerű sokszorosítás és könyvkötés elsajátítására Pályaorientációs labor: - szakmai előkészítő ismeretek oktatásának támogatására A projekt zárása Zárótanulmány készítése, záró szakmai szeminárium július 01. és 30. között. A megvalósító szervezet és a partnerek rövid bemutatása A DPM TISZK Kht. A Társaság fő feladata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) által az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) közreműködésével Térségi Integrált Szakképző központ (továbbiakban: TISZK) létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítására meghirdetett HEFOP/2004/3.2.2 és a HEFOP/2004/4.1.1 számú pályázat alapján a Támogatási szerződés által

7 meghatározottak szerint a cselekvési és pénzügyi tervvel, valamint a megvalósítási tervvel összhangban, figyelemmel a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős alapító tagokkal megkötésre kerülő közhasznúsági szerződésre a Kht. feladata: új szervezeti és irányítási formát kialakító, iskola rendszerű és iskola rendszeren kívüliszakképzést folytató, a gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó szakképzést nyújtó Térségi Integrált Szakképzési Központ irányítása; a tagok által fenntartott, szakképzést folytató intézmények tanulói számára a TISZK KK működésébe bevont OKJ szakképzéshez kapcsolódóan a gyakorlati képzés feltételeit biztosító TISZK KK üzemeltetése; az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztésével, az infrastrukturális feltételek javításával a TISZK-ben folyó szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése. A Kht-nak a projekteket megvalósító feladataira vonatkozóan a tulajdonosok és a Kht feladatait, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeket és jogosultságokat a Kht és tulajdonosai között fennálló Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szabályozza. A Konzorcium működése nem lehet ellentétes a Kht Társasági Szerződésében szabályozottakkal. A Konzorcium működését részleteiben a projektirányítási kézikönyv tartalmazza. Feladata továbbá a mindenkor hatályos jogszabályoknak, útmutatóknak megfelelő működés biztosítása. Partnerei - Partneriskolák A 8 partneriskolánk elérhetősége és bemutatkozása megtalálható a honlapunkon. NOX 2000 Beruházó és Fővállalkozó Központ kht. Közbeszerzések bonyolítása Bodmér Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Bodmér, Vasvári Pál u. 36/a Közbeszerzések bonyolítása Káta Épszöv Építőipari Szövetkezet, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Nagykáta, Perczel Mór u. 5. Építési munkák kivitelezése Makett Tervező, Beruházó és Szolgáltató kft Cegléd, Kossuth tér 4. Műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok végzése ASS Magyarország Kft Kecskemét, Irinyi u 17. Konyhai eszközök és takarítógépek szállítása Irodabútorok, iskolabútorok szállítása Duoline Kereskedőház és Bútorgyártó Bt Kecskemét, Deák Ferenc tér5. Fizikoterápiás eszközök, berendezések szállítása Informatikai eszközök szállítása Elektrotechnikai berendezések széllítása Orvosi műszerek szállítása Szalagfüggöny, zuhanyzó fülkékhez felszerelési eszközök, villamos szerelési amyagok szállítása Konyhai eszközök szállítása Fairtool Kft Budapest, Kőbányai út 47/b. Lakatos előkészítő műhely asztalai gépei szerszámai szállítása Egyetemes esztergagépek szállítása

8 Hegesztőgép szállítása Global Focus Kft Budapest, Kazán u. 5. Elektrotechnikai eszközök szállítása Grimas Ipari Kereskedelmi Kft Budapest, Puli sétány 2-4. Fémipari anyagvizsgáló gépek szállítása Nagypontosságú fémipari mérőeszközök szállítása Human Soft Kft Budapest, Montevideo u. 8. Számítástechnikai, informatikai és irodai eszközök, oktatástechnológiai és audiovizuális eszközök szállítása Intersoft-Hungary Kft Budapest, Tusnádi u. 17/a. Nyomdaipari eszközök szállítása REHM Kft Tápiószele, Jászberényi u.13/4. Hegesztőgépek, plazmavágó gép szállítása Sandra Form Kft Mátészalka, Ipari u. 18. Irodabútor, iskolabútor és berendezések szállítása Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Gyömrői út 86. Nyomdatechnikai eszközök szállítása Vitmpex Anstalt FL-9490 Vaduz, Kirch Str.79. (1025 Budapest,Törökvész út 119/c.) CNC marógépek, CNC esztergagépek, szoftverrel felszerszámozva, szállítása Kovács Intarzia Kft Nagykáta, Vásártér u. 21. Kertészeti gépek és berendezések szállítása AA Labor Kft Budapest Marek József u.3. Környezetvédelmi vizsgáló labor eszközeinek szállítása Artmed Kft 1138 Budapest, Viza u. 7. Fizikoterápiás eszközök szállítása LMS Complett Kft Budapest, Csalitos u.6. Számítástechnikai, informatikai és irodai eszközök szállítása STE-MA Bt Tapolca, Fenyves u. 81. Faipari eszközök, gépek szállítása Vetex team Kft Budapest, Ady Endre u 63. Asztali gépek, hőkezelő kemence szállítása Egyéb, hasonló szervezetekkel való kapcsolatrendszer (max. egy oldal): ESZA-val, FH-val való kapcsolattartás Konzorciumi partnerekkel való kapcsolattartás A kamarák (Ceglédi, Pest megyei) Ipartestületek Országos Szövetsége Munkaügyi Központok (Ceglédi, Pest megyei) Képzésben részt vevő cégek Szakmai szervezetekkel (NSZFI, Speciális Szakiskolák Országos Szövetsége) kapcsolattartás 15 TISZK-kel való kapcsolattartás Médiával való kapcsolattartás Munkáltatói kapcsolattartás

9 A projekt eredményei, hatásai, fenntarthatóság es indikátorok Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma 195 fő Kimenet A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma fő Eredmény Hatás Szakképzésben végzett tanulók száma fő Tanulószerződések aránya 35,04 % A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma fő Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya 17 % Egyéb Hallgatók száma az intézményben fő Ágazati, stratégiai fenntarthatóság Az EU-ban, az NFT-ben, és a regionális és helyi stratégiákban kiemelt fontosságú a szakképzés fejlesztése és így a munkaerő versenyképességének megtartása. A projekt állami, jogszabályi támogatottsága. Pénzügyi fenntarthatóság: A konzorciumi szerződés: a TISZK fenntartók általi továbbfinanszírozásának módját és a számítás módszereit 8 éves szerződés keretében az iskolai szakképzés tanterem kihasználtsági mutatói alapján számított működési költségvetési arányt a fenntartói teljes tanulólétszám arányában finanszírozzák a fenntartók. Az alapképzésekre vonatkozóan is az arányszámok alapján adja át a támogatást. A fennmaradó költségvetési szükségletet sajátbevételből kell finanszírozni. Üzleti terv a teljes működésre Jó és hatékony marketingtevékenység (felnőttképzés, vállalati képzés) Szakképzési hozzájárulás, szponzori díjak Technológiai bemutatók szervezése Egyéb humán szolgáltatások, tanácsadás biztosítása Felvételi előkészítők szervezése, egyéb általános tanfolyamok szervezése a teljes kapacitás kihasználására Pályázatok egyéb EU forrásokra, fejlesztésekre, pályázati konzorciumokban való részvétel Hosszú távú együttműködés a vállalatokkal, az eszközök beszerzésénél előnyben részesülnek olyan ajánlattevők, akik vállalják a programok, illetve a technológiák upgrade-elését az éves amortizáció kiküszöbölésére. Szakmai, intézményi fenntarthatóság: önálló szervezet alakul, megfelelő humánerőforrással a fenntartók és a TISZK állandó együttműködése a munkaerő piaci szereplőkkel kialakított partnerségre épülő, intézményesített kapcsolatok

10 a működést segítő informatikai rendszerek együttműködési és konfliktuskezelési technikák jó kommunikációs stratégia a szakmai bizottságok további működtetése, a folyamatok kidolgozása a tananyagok, tantervi programok állandó felülvizsgálatára az önértékelési rendszer további fenntartása a közösségi funkciókra pályázati támogatások elnyerése Támogató Klub létrehozása es indikátorok A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma Output 102 db Kialakított közösségi terek alapterülete 840 m 2 Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma 104 db Felújított vagy épített alapterület 1857 m 2 Eredmény Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülők (képzésben résztvevők) száma fő Tanulószerződések aránya (ffi-nő) 35,04 % A teljes képzés után munkához vagy más fő pozitív eredményhez jutott személyek száma Hatás A részképzés után munkához vagy más pozitív fő eredményhez jutott személyek száma Egyéb Hallgatók száma az intézményben - fő Indikátorok A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit mutatja. Az infrastrukturális feltételek javítása nem csak a központi képzőhelyen, hanem a partneriskoláknál is fontos feladat, hiszen a szakmákban ott történik a szakmai alapozó képzés, a TISZK-ben csúcstechnológiát képviselő berendezéseket ismerik meg a diákok. A kialakított nagysebességű hálózati végpontok a korszerű hálózatba kapcsolt számítógépes rendszer, a felújított alapterület pedig a TISZK-ben létrehozott korszerű képzőhely alapterületét szemléltetik. Az infrastrukturális fejlesztés elvárt eredménye jól tükrözi, hogy nő a képzésben részesülők száma. Ennek következtében egyre több tanuló fog tanulószerződést kötni és esetleges új szakmák fejlesztésével nő a szakképzésben résztvevők száma is. A korszerű technikák és technológiák megismerésével javulnak a régió foglalkoztatási mutatói, csökken a munkanélküliség, különös tekintettel a pályakezdőkre vonatkozóan. Amennyiben a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmájú és képzettségű szakembereket képez a TISZK, nő a vállalkozások érdeklődése a képzés után is szívesen fognak áldozni annak működtetésére, akár támogatás, akár a tanulóval kötendő tanulószerződés formájában is.

11 Az épület látványterve Északnyugati homlokzat Délkeleti homlokzat

12 Építkezés előtt Építkezés közben Projekt hirdető tábla

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bemutatkozunk Kecskemét városa 2004. szeptemberben nyújtotta be pályázatát a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programra (HEFOP) a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására és infrastrukturális

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51. Tel: +36-74/451-918; fax: +36-74/550-045 OM azonosító: 200914 E-mail:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: 02-4788/2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db)

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben