Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (02.05.) Kgy. rendelet módosítása... 4 A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. ( ) Kgy. rendelet módosítása Döntés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az A.S.A - Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről, valamint a településtisztasági szerződés módosításáról A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft. létesítéséről KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektjavaslat benyújtása A Környezeti Információs Központ létrehozásával kapcsolatos intézkedések A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Döntés a hódmezővásárhelyi 0226/33 hrsz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése tárgyában A hódmezővásárhelyi 5347/34 hrsz-ú és az 5347/42 hrsz-ú ingatlanból mintegy 1400 m 2 nagyságú területrész értékesítése A hódmezővásárhelyi 6478/32 hrsz alatti, ipartelep megnevezésű ingatlan értékesítése Tájékoztató a kishomoki csatornázásról Hozzájárulás az ÁROP-1.A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című pályázat benyújtásához Tájékoztató a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjjal kapcsolatban A központi háziorvosi ügyeleti ellátás megbízási díjának módosítása Tájékoztató a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ folyamatban lévő pályázatairól Utólagos hozzájárulás a Tornyai János Múzeum állandó kiállításának előkészítésének támogatás igényléséhez Utólagos hozzájárulás a Magyar Tragédia kiállítóhely infrastrukturális felújításának támogatás igényléséhez Üzemeltetési ajánlat a Mozaik Mozira vonatkozóan Települési Értéktár Bizottság létrehozásának jóváhagyása A Sensaria Képzőművészeti Egyesület támogatása kiállítás tartása céljából Döntés az Albumlapok Pósa Lajosnak című emlékkönyv kiadásának támogatásáról Döntés Czigány György Összegyűjtött költemények kötetének kiadásához támogatás nyújtásáról

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /2013. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (2) bek. a./pontja értelmében rendkívüli közgyűlést hívok össze július 15-én, hétfőn, reggel 8 00 órára. A rendkívüli közgyűlésen megtárgyalásra kerül a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos előterjesztés, amely előterjesztés vonatkozásában közmeghallgatással egybekötött tárgyalást tartunk. Napirendi pontok: 1./ Egyes helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések 2./ Egyebek Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Indoklás: Az egyes helyi közszolgáltatások területén bekövetkezett törvényi változások haladéktalan önkormányzati döntést igényelnek. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (3) bekezdése szerint, a települési önkormányzat közmeghallgatást tart a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt, fentiekre tekintettel rendkívüli közgyűlést hívok össze. Hódmezővásárhely, július 9. Tisztelettel: Almási István

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének két témában érintett bizottsága, a július 15-én tartandó, közmeghallgatással egybekötött rendkívüli közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: július 12. (péntek) délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: július 12. (péntek) délelőtt óra A bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, július 9. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2013. (1 db rendelet-tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (02.05.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda, Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2013. Tárgy: A kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Képviselő-testület! A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V.28.) Kormányrendelet a kéményseprési díjak alapjául szolgáló egységnyi munkaráfordítás díjának felső határát 4.000,- Ft helyett 2.000,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat hatályos rendeletében 2.000,- Ftban van megállapítva a díj mértéke, így annak módosítására nem lenne szükség. Azonban a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló évi CXIV. törvény módosítja a kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvényt. A törvénymódosítás értelmében a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a december 31-én és június 30-án alkalmazott közszolgáltatási díj 90 %-ánál. Továbbá a kiszállási díj felszámításának lehetősége a megrendelésre végzett munkák esetében megszűnik. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a szolgáltatási díj számításának alapjául szolgáló egységnyi munkaráfordítás díja 1.798,- Ft-os összegben kerüljön meghatározásra. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, július 15. Tisztelettel: Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának../2013. (..) Kgy. rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével, a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (II. 05.) számú Kgy. rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 4. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (3) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére, kiszállási díj felszámítása nélkül, időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdés a) b) pontjában foglaltakat. 2. A Rendelet 11. (2) bekezdésének f) pontja az alábbiak szerint módosul: 11. (2) f) az 5. (1) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a közszolgáltatást külön egyeztetést követően igénybe venni, amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem tudta a közszolgáltatást ellátni. 3. A Rendelet 12. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A közszolgáltatás tartalmát alapul véve, a település szerkezetére is figyelemmel, egy egységnyi munkaráfordítás díja a sormunka és a műszaki vizsgálatok vonatkozásában: 1.798,- Ft. 4. A Rendelet 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontjában meghatározott műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok munkaráfordításának díja: 1.798,- Ft. 5.

7 I/A kötet 7. oldal A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1.sz. melléklet 1. A törvény 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja a munkaráfordítás alapján: Égéstermékelvezetők jele Égéstermékelvezetők megnevezése me. Ellenőrzés, tisztítás munkaráfordítása Műszaki felülvizsgálat munkaráfordítása Összesen Díj (nettó Ft) ENHS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal db 0,370 0,100 0, ENHG KNHS KNHG NNHS NNHG ENTS egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal db 0,300 0,200 0, fm 0,200 0,035 0, fm 0,140 0,070 0, fm 0,300 0,035 0, fm 0,210 0,070 0, db 0,420 0,100 0, ENTG egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal db 0,340 0,200 0,

8 I/A kötet 8. oldal KNTS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal fm 0,240 0,035 0, KNTG NNTS NNTG EZHS központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal fm 0,170 0,070 0, fm 0,320 0,035 0, fm 0,220 0,070 0, db 0,370 0,100 0, EZHG KZHS KZHG NZHS NZHG EZTS egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal db 0,300 0,200 0, fm 0,200 0,035 0, fm 0,140 0,070 0, fm 0,300 0,035 0, fm 0,210 0,070 0, db 0,420 0,100 0,

9 I/A kötet 9. oldal EZTG egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal db 0,340 0,200 0, KZTS központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal fm 0,240 0,035 0, KZTG NZTS NZTG GNHS* GNHG* GZHS* GZHG* GZTS* központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal fm 0,170 0,070 0, fm 0,320 0,035 0, fm 0,220 0,070 0, szint 0,250 0,045 0, szint 0,200 0,090 0, szint 0,250 0,045 0, szint 0,200 0,090 0, szint 0,300 0,055 0, GZTG* gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal szint 0,250 0,110 0, ET egyedi tartalék db 0,200 0,100 0,

10 I/A kötet 10. oldal KT központi tartalék fm 0,100 0,035 0, NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 0,150 0,035 0, GT* gyűjtő tartalék szint 0,100 0,040 0, Megjegyzés: * Mellékcsatornás gyűjtõ jellegű égéstermék-elvezetõ esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 2. Megrendelésre kötelező tevékenységek: Tevékenység megnevezése me. Munkaráfordítás Díj (nettó Ft) A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása db/óra 2, db 0, A cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermékelvezetõ ellenõrzése tisztítása fm 0,

11 I/A kötet 11. oldal 3. A törvény 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján (nettó Ft): ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermékelvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata KZH KZT NZH NZT 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján: Vizsgálat megnevezése Díj (nettó Ft) 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként Épület központi kéménnyel kw Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kw felett Helyszíni szaktanácsadás 1.798,-/db

12 I/A kötet 12. oldal 5. Az égéstermék-elvezetők jele Karakter Jelentése E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm 2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm 2 járat keresztmetszet felett, cm 2 -ig. G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt. Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt. T Tartalék égéstermék-elvezető. H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető. G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető. 6. Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti, a változó díjak július 1. napjától érvényesek. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

13 I/A kötet 13. oldal INDOKOLÁS A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V.28.) Kormányrendelet a kéményseprési díjak alapjául szolgáló egységnyi munkaráfordítás díjának felső határát 4.000,- Ft helyett 2.000,- Ft-ban határozza meg július 1. napi hatállyal. Mivel az Önkormányzat hatályos rendeletében 2.000,- Ft-ban került megállapításra a díj mértéke, így nem lenne szükséges a díj csökkentése. Azonban a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló évi CXIV. törvény módosítja a kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvényt. A törvénymódosítás értelmében a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a december 31-én és június 30-án alkalmazott közszolgáltatási díj 90 %-ánál. Továbbá a kiszállási díj felszámításának lehetősége a megrendelésre végzett munkák esetében megszűnik.

14 I/A kötet 14. oldal Iktatószám: /2013. (1 db rendelet-tervezet) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. ( ) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda, Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

15 I/A kötet 15. oldal Száma: /2013. Tárgy: A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. ( ) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló évi CXIV. törvény módosította a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját. A módosítás szerint a Vgt. 44/D. szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg a július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában lakossági fogyasztók esetében nem haladhatja meg a január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A fenti jogszabályi előírásokra tekintettel szükséges a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. ( ) Kgy. rendelet közszolgáltatási díjakat tartalmazó mellékletének tervezet szerinti módosítása. Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, július 15. Almási István polgármester

16 I/A kötet 16. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. ( ) Kgy. rendelete A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. (05.13.) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2002. (05.13.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul: MELLÉKLET Közszolgáltatási díj Szippantási-ártalmatlanítási díj július 1-től Szállítási hely Lerakás ártalmatlanítás Hódmezővásárhely bel- és külterülete Nettó lakossági díj Ft/m3 Szippantáselszállítás Összesen Lerakás - ártalmatlanítás Nettó közületi díj Ft/m3 Szippantáselszállítás Összesen 1.012, , , , , ,- Udvari űrgödör szippantása, ártalmatlanításra elszállítás Házi szennyvíztisztító iszap szállítása, ártalmatlanítása nettó ,- Ft/ db nettó ,- Ft/db 2. Jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti, a változó díjak július 1. napjától érvényesek. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

17 I/A kötet 17. oldal Iktatószám: /2013 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Döntés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az A.S.A - Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről, valamint a településtisztasági szerződés módosításáról Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

18 I/A kötet 18. oldal Száma: /2013 Tárgy: Döntés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az A.S.A- Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötéséről, valamint a településtisztasági szerződés módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! január 01-én hatályba lépett a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.). Ennek értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a települési önkormányzatoknak kell gondoskodnia. A Ht január 1-től új alapokra helyezte a hazai hulladékgazdálkodást. Az új törvény számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki hazánk hulladékgazdálkodásának. Az új törvény hatályba lépésével egyidejűleg szükségessé vált a teljes jogszabályi környezet megújítása, átláthatóvá tétele. Ennek érdekében a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok teljes körű áttekintésére, módosítására, illetve új jogszabályok megalkotása vált szükségessé. A Ht. hatálybalépésével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan több előírás is bővült a korábbi szabályozáshoz képest. A Ht. kimondja, hogy mikor és milyen módon válhat valamely gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatóvá. A év végéig eltartó átmeneti időszak során a jelenleg működő közszolgáltatói piac jelentősen átalakul, közte Hódmezővásárhely és régiójának területe is. Az A.S.A-Hódmezővásárhely Kft. a jogszabályi változások hatására április 30-án felmondta az Önkormányzatunkkal fennálló közszolgáltatási szerződést. A helyi hulladékgazdálkodásunk az A.S.A-Hódmezővásárhely Kft. felmondása folytán november 01-étől kezdődően megoldatlan. A lakossági kommunális hulladék elszállítási és ártalmatlanítási, illetve a nyári és téli köztisztasági munkák ellátatlanok, ezért szükséges bizonyos döntések meghozatala. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS A hulladékról szóló törvény a feladatellátást Önkormányzatunk számára kötelezően előírja. A törvényben foglaltak alapján a következő hármas kritériumnak kell megfelelnünk: 1. Nonprofit formában kell működni osztalékot nem lehet kivinni! 2. Többségi önkormányzati/állami/társulási tulajdonjog és menedzsmenti vezetés magánvállalkozók befolyása csökken! 3. Ipari tevékenységet nem végezhet a társaság tevékenységi korlát! 4. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik 5. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik 6. rendelkezik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal 7. ezt követően 1db közszolgáltatási szerződést köthet az Önkormányzat (év végéig mindenkinek új szerződést kell kötni)

19 I/A kötet 19. oldal A fentiek értelmében szükségessé válik olyan közszolgáltató választása, mely megfelel a fenti kritériumoknak. Ez azt jelenti, hogy saját önkormányzati tulajdonú cég létrehozása válik szükségessé, mely társaság az alapfeladat jövőbeli ellátását biztosíthatja. Az új rendszerek kialakítása komoly humán- és eszközigényt kíván, ezek kialakítása forrás és időigényes. Ennek következtében várható, hogy az új rendszerek kialakítása időben elhúzódik, melyet az új engedélyek beszerzése tovább hátráltat. Új közszolgáltató cég létrehozása esetén a fenti feltételeket december végéig kell teljesíteni, azonban ezt esetünkben október 31- ig kell biztosítanunk. Az új közszolgáltató cégnek először az adott hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, majd a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, végül az OHÜ minősítést kell beszerezni. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A fentiek alapján 4 fő irányvonalat lehet követni. Ezek mind felmérésre kerültek egy SWOT analízis keretében: 1. Önkormányzatunk maga látja el a feladatot Saját tulajdonú céget kell alakítanunk, engedélyt kell szereznünk Humán erőforrást kell felépíteni, Gépparkot, edényzetet kell vennünk (ASA-tól, külsősöktől) Pályáznunk kell a forrásra Rendszerfelállítás, logisztika SWOT analízis 1. Erősség: saját lábunkra állunk; pályázati forrásból saját rendszert működtetünk Veszély: az idő túl kevés, depónia-használat szabályozatlan, a teljes közszolgáltatás felelőssége (pénzügyi, műszaki) átkerül Gyengeség: tapasztalat és humán erőforrás hiánya, a pályázati forrás saját ereje még nincs meg, MFt-os éves működési hiánnyal funkcionál majd a cég Lehetőség: a Városellátó NKft. munkatevékenységébe besegíthetünk 2. A teljes feladatot kiszervezés keretében a közbeszerzési eljárás nyertese látja el (mely cég lehet az A.S.A is) Saját tulajdonú céget kell alakítanunk, engedélyt kell szereznünk Alvállalkozási szerződést kötnénk a közbeszerzési eljárás nyertesével (akár az A.S.A.- val) Változatlan formában működik tovább a rendszer SWOT analízis 2. Erősség: a jelenlegi rendezettnek tekinthető műszaki rendszer megy tovább Veszély: a lakossági fizetési kockázatok nálunk maradnak Gyengeség: MFt-os éves kompenzálási igénnyel is élhet majd a nyertes cég az Önkormányzattal szemben, nem állunk saját lábunkra, így kiszolgáltatottabbak leszünk Lehetőség: -

20 I/A kötet 20. oldal 3. Önkormányzatunk és az ASA feladatot oszt meg Saját tulajdonú céget kell alakítanunk, engedélyt kell szereznünk Alvállalkozási szerződést kötnénk az ASA-val Gépparkra, edényzetre pályázunk, önerőt az ASA viselhetné SWOT analízis 3. Erősség: csak kicsit erősödünk az ASAhoz képest, fejlesztünk, de a rendszer műszakilag stabil marad Veszély: az idő túl kevés, a lakossági fizetési kockázatok nálunk maradnak Gyengeség: nem élünk a függetlenedés lehetőségével, a megnyert forrásokat lehet hogy az ASA eszközparkjához igazítva kellene felhasználni Lehetőség: a lakossági hulladékgazdálkodást fejlesztjük, önerőt az ASA adná 4. Önkormányzatunk másnak adja a feladatellátást Közbeszerzést írunk ki Önkormányzatunk más önkormányzati cégnek adja a feladatellátást SWOT analízis 4. Erősség: lesz ellátás saját pluszmunka és cég nélkül, ASA-t háttérbe szorítjuk, Veszély: ha ISPÁ-s nyer, úgy lehet hogy az ASA jogi támadást indít Gyengeség: nem élünk a függetlenedés lehetőségével, a külső társaság várhatóan pénzügyi támogatást kér, vásárhelyi munkaerő elbocsátásra kerül Lehetőség: a lakossági fizetési kockázatok másnál lesznek TÁRGYALÁSOK Polgármesterként a közgyűlési felhatalmazás birtokában kezdeményeztem a tárgyalásokat az A.S.A-val annak érdekében, hogy a Közgyűlés számára tényleges javaslattétellel élhessek. Az A.S.A. a felmerülő többletköltségeire (lerakási járulék) és a rezsicsökkentés okozta árbevételkiesésére hivatkozva, illetve a törvényi kötöttségekre figyelemmel jelezte, nem kíván közszolgáltatói státuszt és alvállalkozói minőségben is csupán akkor áll módjában közreműködni, amennyiben (2014. évi árszinten) MFt többletkompenzációban részesül. Időközben meghirdetésre került a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat, melynek kimondott és elsődleges célja az volt, hogy a forráshiányos, külső szolgáltatóval bíró települések a fenti törvényi kötelezettségüket képesek legyenek teljesíteni. Figyelemmel arra, hogy Önkormányzatunk jelentős érdekeltséggel bír a társaságban és elsődlegesnek tartja jelenleg a szolgáltatási biztonság és színvonal fenntartását, feltételek mellett hajlandónak mutatkozott a tárgyalások során az egyezség megkötésére. Az A.S.A részéről a megállapodási hajlandóságot elősegítette a KEOP pályázatban fellelhető szakmai lehetőségek. Mindennek eredményeként kialakult az Együttműködési Megállapodás, melyet jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. A sarokpontok megfogalmazásra kerültek az Együttműködési Megállapodásban. A megállapodás célja, hogy függő feltételek bekövetkezése esetére előirányozza szervezeteink további, jövőbeni együttműködését. A kialakítandó működtetési modell a következők szerint alakult.

21 I/A kötet 21. oldal MŰKÖDÉSI STRUKTÚRA közszolgáltatói szerződés bérleti szerződés alvállalkozói szerződés albérleti szerződés szolgáltatási szerződés Albérleti szerződés: 5 évre Alvállalkozói szerződés: 1-5 év EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SAROKPONTJAI

22 I/A kötet 22. oldal Nettó díjak literes literes literes literes literes Csökkenések literes literes ,4% 120 literes literes ,9% 240 literes literes ,9% 660 literes literes ,0% literes literes ,9%

23 I/A kötet 23. oldal FELADAT-IDŐ DIAGRAM Cég létesítése Együttműködési Megállapodás aláírása Pályázat benyújtása Cég felkészítése (engedélyek, hozzájárulások, szerződések) Közszolgáltatási szerződés megkötése KEOP eljárás eredményhirdetés Közbeszerzési eljárás megkezdése Közbeszerzési eljárás befejezése Alvállalkozói szerződés megkötése Bérleti és albérleti szerződések megkötése Eszközbeszerzés megindítása Eszközbeszerzés befejezése A település önkormányzatok a Ht.-ben és a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően választhatják ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatót. Jelenleg tervezés alatt áll az új kormányrendelet megalkotása és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése. A tervezet alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott esetben közbeszerzési eljárást folytat le. A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátása társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. Erre tekintettel minden települési önkormányzatnak halaszthatatlan kötelezettsége a közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak áttekintése, újragondolása, újjászervezése, a szükséges döntések meghozatala. Jelen közgyűlési előterjesztés alapvetően egymásra épülő elemekből tevődik össze. 1. Együttműködési Megállapodás helybenhagyása, mely keretet és lehetőséget ad arra, hogy alvállalkozói pozíciót létesítsünk. Ez azon esetben jó és hasznos, ha a szerződésben foglalt díjakhoz képest nem vagy rosszabb díjajánlat érkezne a közbeszerzési eljárás során. Lényegében kockázatainkat egy fedezetügylettel hedgeeltük. Ezzel kockázatainkat igyekszünk keretekbe szorítani. 2. Cég létesítése. Ez törvényi követelmény, jogszabályi külső adottság. Ez a keret, ehhez kell igazítani rendszereinket. 3. Pályázat. Lehetőség, kockázatcsökkentés, költségcsökkentés, kiegyezési lehetőség a szolgáltatóval. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján véleményüket, álláspontjukat ismertetni, döntéseiket meghozni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, július 15. Tisztelettel: Almási István polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila,

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben