Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi tehet egy hazai cég a gyakorlatorientált képzés és a K+F érdekében?"

Átírás

1 Mitehetegyhazaicéga gyakorlatorientáltképzésésa K+Férdekében? Dr. Reith János Direct-Line Kft. ügyvezető igazgató Közös cél a valódi innováció 3

2 Direct LineKft.bemutatása Küldetésünk: Társaságunkcéljaolyankorszerűtermékekfejlesztése, gyártásaésforgalmazása,amelyekhosszútávonszolgáljákaz emberekvalósszükségleteit ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal, rozsdamentes anyagok forgalmazására 1994 óta 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás 1996 nemesacél szerkezetgyártó üzletág beindulása 2006 óta a K+F önálló üzletág

3 Avalódiinnovációslánc K+F Termék- Technológia- fejlesztés fejlesztés További K+F projektek Gyártás Saját fejlesztésű termékek forgalmazása Rozsdamentes alapanyagok forgalmazása Szerviz-center

4 AHaXSoN rendszerlényege HaXSoNvékonytermináljellemzői: kisméretű,alacsonyfogyasztású, zajtalanműködésű; mozgóalkatrésztőlmentes,hosszú élettartam; nemszükségesfrissíteni; számosperifériailleszthetőhozzá; beállításokmódosításáraaszerveren van lehetőség; teljesítménytőlfüggetlenalkalmazás futtatás Multimédiatámogatás; AHaXSoNjellemzői: Hardwaremérnökilegmegtervezett; X Windowgrafikusfelület; Software kaszerverenfutnak; Network,folyamatosésbiztonságos adatátvitel Szerverjellemzői: nagyteljesítményű; többszálúalkalmazásvezérlés; valódialkalmazás szerver; távolihálózatrólfelügyelhető; biztonságimentésközpontilagtörténik.

5 Gördülőelemeshajtás új hajtástechnikai gépelemrendszer hajtó és hajtott elemet golyók kapcsolják össze golyók gördülnek a hornyokban gördülést a hornyok struktúrája biztosítja

6 Ultraprecíziósmegmunkálás Pontosság: 0.01 m!

7 Drain backnapkollektorrendszer ADirect Linekft.általkifejlesztettrozsdamentesnapkollektorokkal működődrainbacktípusúmintarendszer: Napkollektor Hőmérő 3 Vezérlés Légtelenítő Hőmérő 1 Tartály Szivattyú Hőcserélő spirál Mágnes szelep Hőmérő 2

8 Ipariberendezések Rozsdamentes medencék Szennyvíztechnológiai berendezések Hőcserélők Szellőzőtornyok Vákuumbepárló berendezés Folyóka rendszerek

9 Köztérilétesítmények

10 Felborultegyensúly Improduktív szféra Íróasztal lovagrend Túl sokan lógnak a költségvetés emlőjén.

11 Innovációstörvényjellemzői Innovációs törvény Már az elnevezés is hibás K+F-et non-profit tevékenységnek tekinti A törvény szelleme és betűje, számonkérési gyakorlata egymással nincs összhangban

12 AHivataljobbantudjamiaK+F... Különböző feltételezések Jóhiszemű: Dilettantizmus Rosszhiszemű: Pénzbehajtás Tévedések Törvény szövegének helytelen értelmezése (szakmai és jogi) K+F munka eredménye a tanulmány Alapfogalmak nem ismerése (tanulmány = kutatási jelentés) stb. Eljárás hibája Nem azt, nem ott, nem úgy, nem akkor vizsgálják, mint kellene!

13 Alkalmazottkutatás A számviteli törvény szerint: Azalkalmazottkutatás új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Az innovációs törvény szerint: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével; Innováció alapjai - 3.előadás Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

14 Kísérletifejlesztés A számviteli törvény szerint: Aszámvitelitörvénymegfogalmazásaszerint:a kísérletifejlesztés olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. Innováció alapjai - 3.előadás Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

15 Magyargazdasághelyzete Hatalmas adminisztráció és adóterhelés Allergia mechanizmus

16 Hazaiképzésistruktúra +16 fő = 80% növekedés 80 fő 20 fő Innováció alapjai - 8.előadás -16 fő = 20% csökkenés Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

17 Színvonal:SIALSfelmérésekeredménye

18 Tudás Explicit Tacit kimondatlan tudás titkos tudás ~ ösztönös megérzés személyes tapasztalatokban rejtőzik gyakran nincs tudomásunk a létezéséről döntő szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában Innováció alapjai jól megfogalmazható, közzétehető, másnak átadható Dr. Reith János, Direct-Line Kft.

19 Szemlélet A papír, nem egyenlő a tudással Gyakorlati orientáció hiánya Problémamegoldó képesség hiánya Tudásszint és tudástartalom téves megítélése Gazdasági összefüggések szemérmes kezelése Munkatapasztalat hiánya

20 EgyüttműködésaBME vel Termelési gyakorlatok biztosítása Félévközi, önálló feladatok kiadása, konzultálása Diplomatémák kiírása, konzultálása Egyetemi előadások, gyakorlatok tartása, önálló tárgy: Innováció alapjai Doktori témák kiírása, konzultálása Gyárlátogatások szervezése Nemzetközi egyetemi együttműködések, tanulmányi projektek 2012-ben BME Termék- és technológia fejlesztő laboratóriuma

21 BMEkihelyezettlaboratóriuma

22 Felsőoktatás:jelentőskapacitás GDP befolyásoló tényező is lehet

23 Gyakorlatiképzésmodellje Tennivalók: Szakosodás elvégzése Tömbösített órarend a hallgatóknak Költségmegtakarítás lehetősége egy példán keresztül: Az ultraprecíziós oktató labor felszerelése: 350 M Ft fizikai és elkölcsi avulás: 10 év 6 felsőoktatási intézmény: 6 x 350 M Ft / 10 év = 210 M Ft/év Direct-Line Kft. Vállalja 21 M Ft/év Megtakarítás: 90%

24 Gyakorlatorientáltképzéselőnyei1 Egyetemeketérintőfőbbhatások: nem kell mindenre szakszemélyzetet alkalmazniuk nem kell foglalkozniuk a gépek üzemeltetésének költségeivel anyagköltségekkel nem kell készülniük a gyakorlati órákra magasabb színvonalú gyakorlati oktatást kínálhatnak a hallgatóknak, ráadásul egységesen felszabadul rengeteg hely - ez hasznosítható más célra a vállalati partnerek segíteni tudják őket a meglévő eszközállományuk elhelyezésében, karbantartásában, esetenként értékesítésében vendégeiknek működő környezetben mutathatják meg az eszközeiket, mint saját üzemi körülmények között működő laboratóriumukat a saját eszközeiken túl más eszközök (vállalat, vagy másik egyetem eszköze) használatát is elérik

25 Gyakorlatorientáltképzéselőnyei2 Szolgáltatástadóegyetemeketésvállalkozásokatérintőhatások: bevételükszármazikaszolgáltatásból azerősségükterületérekoncentrálhatnakszakmai,pénzügyi szempontbólis reklámértékevanannak,hogymindenleendőműszaki szakembermegfordulnáluk országosismertségretehetnekaszakemberekszert azegyüttműködésilehetőségekskálájakiszélesedik

26 Gyakorlatorientáltképzéselőnyei3 Össztársadalmi,nemzetgazdaságihatások: nőagyakorlatiképzésszínvonala,profizmusa ahallgatókésleendőszakemberektájékozottságajavul,nem csaksajátintézményüketismerik azegyetemekszakosodásabekövetkezik,csökkena szétaprózottság,belterjesség nemelsősorbanhazai,hanemkülföldiszereplőkkelkell versenyezzenekazegyetemek aközpontipénzekfelhasználásasokkalgazdaságosabban valósulmeg azígylétrejövőbázisokazegyetemiképzésszámosmásformáját iskiszolgálhatják.akármégaziparigyakorlattalnem rendelkezőoktatókszámáraislehetőségteremthető

27 Társadalmikapacitásokösszehangolása Vállalatok Felsőoktatási intézmények Magyar Tudományos Akadémia Közigazgatás etc.

28 Megfogalmazottcélok Innovációútjábanállóakadályoklebontása, hibásszemléletmegváltoztatása Innovatívmunkára alkalmasszakemberekképzése, gyakorlatiorientációerősítése Innovációsfolyamatokban azökkenőmentesegyüttműködés

29 Megoldandófeladatok Gazdaságésközszféraelfogulatlanátvilágítása Társadalmiszerepekértékelése Negatívvégösszegűtevékenységekkiiktatása Alacsonyhatékonyságúterületekfejlesztése Felzárkózásiésintegrációsprogramokelindítása Értékelőállításbeindítása,tartalékokmozgósítása

30 Mitkérünk,mitkínálunk? Várjuk mindenki bátorító, támogató, segítő szándékú együttműködését ehhez a munkánkhoz, s ugyanezt kínáljuk mi is cserébe.

31 Köszönömafigyelmet! Telephely: 2330-Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14. Tel.: / Fax: / Weblap: DR. REITH JÁNOS

Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül

Gyakorlatorientált képzés. DL-modelljének bemutatása. pilot-projekten keresztül Gyakorlatorientált képzés DL-modelljének bemutatása pilot-projekten keresztül 1 Bevezetés A korábbi években is már voltak törekvések arra, hogy a versenyszféra szereplőit, az iparvállalato kat jobban be

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

Innovatív megoldások az energiaracionalizálásban

Innovatív megoldások az energiaracionalizálásban Innovatív megoldások az energiaracionalizálásban Bevezető Miért kell az energiával annyit foglalkozni? Mert az embernek nem felel meg az az egyensúly, amit a természet magától kialakított. Az egyensúlytól

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

A K+F minősítési rendszer

A K+F minősítési rendszer A K+F minősítési rendszer Dr. Bendzsel Miklós elnök Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2012. december 5. MISZ választmányi és elnökségi ülés Fogalom meghatározási bizonytalanság Jogalkalmazási

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia A TÜV Rheinland cégcsoporton belül az Akadémia a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismereteket átadni a résztvevők

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról 1 Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. október 10-én A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel szakmai ankétot

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban

Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban Tényfeltáró elemzés Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben December 2008 1 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1 A módszer leírása 4 2 A kérdőívek eredménye 5 1 Infrastruktúra 6 2 Humánerőforrás

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

Hozzászólás a Felsőoktatási stratégiai vitaanyag kapcsán tartott megbeszéléshez 2013. október 29. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Hozzászólás a Felsőoktatási stratégiai vitaanyag kapcsán tartott megbeszéléshez 2013. október 29. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Hozzászólás a Felsőoktatási stratégiai vitaanyag kapcsán tartott megbeszéléshez 2013. október 29. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A kerekasztal résztvevőinek többsége vélhetően egyetért azzal, hogy az

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon

Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Jó gyakorlati példák a Közép-Dunántúlon Sablon a jó gyakorlatok azonosításához A jó gyakorlat neve A jó gyakorlat típusa A megvalósítás időtartama Területi hatókör Legfontosabb célcsoport(ok) A jó gyakorlat

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A pozíciók leírása Bérezési Tanulmány 2014 Magyarország

A pozíciók leírása Bérezési Tanulmány 2014 Magyarország Áttekintés 1. Ügyvezetés... 2 1. Ügyvezetés / Elnökség... 2 2. Stratégiai üzletág vezetője... 2 Értékesítés... 2 3. Értékesítési részleg vezetője 2 4. Értékesítési szervezet vezetője... 2 5. Területi vezető...

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula I. MODUL A vállalkozási folyamatok megismerése Fejlesztő: Főcze Gyula Tartalomjegyzék 1.1. A vállalkozások kialakulása és meghatározása... 3 1.2. A vállalkozó fogalma... 4 1.3. Vállalkozói mozzanatok...

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. november 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 13 JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben