ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE mottó: Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy képesek-e az emberek megragadni azokat a lehetőségeket, hogy egy élhető várost csináljanak belőle. (Alceus, Kr. e. 7. század) Jobb Martonvásárért Polgári Kör Martonvásári Más Kép Egyesület FIDESZ-KDNP

2 2

3 3 A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE A végleges program a beérkezett javaslatok figyelembevételével jut majd el minden martonvásári háztartásba. A program jelöltjeink elképzeléseit összegzi településünk jövőjét illetően, melynek alapjául a martonvásári emberekkel folytatott beszélgetések szolgáltak. Összeállította: a i és bizottsági jelölti csapat Felelős kiadó: Dr. Szabó Tibor polgármesterjelölt Szerkesztette: Horváth Bálint, Martonvásár 2010.

4 4 Tisztelt Választópolgárok! Kedves Martonvásáriak! Önök a martonvásári, polgári összefogás előzetes programtervezetét olvashatják a következő oldalakon. A programot az Önökkel folytatott beszélgetések alapján az Önök által megfogalmazott elképzelések szerint állította össze az a i és szakértői csapat, akik neve az egyes témakörök végén olvasható. Martonvásár az elmúlt húsz évben nem igazán használta ki lehetőségeit, így talán az utolsó adódó esélyt kell megragadnunk. Éppen ezért a készülő tervek nem csak a következő ciklusra, inkább éves távlatra szólnak, persze már négy év múlva számon kérhető hozadéka kell legyen közös munkánknak. Milyen otthont szeretnénk kialakítani magunknak Martonvásáron? Mindenek előtt településünk legyen mindenki által szerethető, élhető kisváros! Olyan hely, amely tiszta, rendezett utcáival, kulturált belvárosával nem egy a sok közül, hanem a Beethoven és Brunszvik hagyományokat ápoló szellemi központ, amely vonzó úti célja az idelátogató vendégeknek és ebből adódóan a kistérség meghatározó természetes csomópontja is. Tisztában vagyunk vele, hogy a város csak akkor él igazán és akkor a miénk, ha az itt lakók erős közösséget alkotnak, ha mindenkiben megvan az összetartozás igénye és tenni is akarunk egymásért. Fontos célunk tehát, hogy minden közösséget a sportolóktól az idősek klubjáig - bevonjunk az együttes cselekvésbe. Mindenkire szüksége van Martonvásárnak, ugyanakkor joggal számíthat mindenki a város támogatására, segítségére. Mi kell mindezen változások véghezviteléhez? Egy új szemléletű, a közösséget meghallgató és azt szolgálni képes, szakmailag felkészült városvezetés. Amennyiben úgy értékelik, hogy közös terveink megvalósításra érdemesek, kérem támogassák a polgári oldal jelöltjeit, építsük együtt az élhető kisvárost, Martonvásárt! Dr. Szabó Tibor A polgári közösség polgármesterjelöltje

5 5 TARTALOM 1. JÖVŐKÉP 2. ITTHON, MARTONVÁSÁRON 2.1 HELYZETKÉP 2.2 SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS NYITOTTABB VÁROS 2.3 OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2.4 KULTÚRA A KÖZÉPPONTBAN 2.5 RENDEZVÉNYEK, TURIZMUS, VÁROSMARKETING 2.6 KÖZÖSSÉGEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK 2.7 SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK, IDŐSEK SEGÍTÉSE, KÖZMUNKA 2.8 FIATALOK, SZÓRAKOZÁS 2.9 HUMÁN TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 3. GAZDÁLKODÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS 3.1 HELYZETKÉP 3.2 SZAKMAISÁG, ELLENŐRZÉS 3.3 VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT 3.4 VÁROSI INFRASTRUKTÚRA 3.5 KÖZBIZTONSÁG 3.6 PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 4. DEMOKRÁCIA ÉS ÖNKORMÁNYZAT 4.1 HELYZETKÉP 4.2 ÁTLÁTHATÓSÁG, ELLENŐRZÉS 4.3 ÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁROSHÁZA 4.4 JOGI TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 5. VÁROSFEJLESZTÉS A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT 5.1 HELYZETKÉP 5.2 HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK, LEHETŐSÉGEK 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, PÁLYÁZATI STRATÉGIA 5.4 TÉRSÉGI ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 5.5 VÁROSKÖZPONT ÉLŐ BELVÁROS PROGRAM 5.6 VÁROSKÉP 5.7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS 5.8 FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 5.9 VÁROSFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS JELÖLTEK

6 6 1. JÖVŐKÉP Martonvásár elsősorban a Martonvásáron élőké. Ők azok, akik itt alakították ki otthonaikat, gyermekeik ide járnak óvodába, iskolába, sokan helyben dolgoznak, vagy élik nyugdíjas éveiket. Nekik jogos elvárásaik vannak a településsel szemben. Martonvásár célja az lehet, hogy egy kisvárosi arculatot kialakítva bővítse a helyben elérhető szolgáltatások körét, megteremtse a közösségi élet tereit, segítséget nyújtson a helyi közösségeknek és vállalkozásoknak - a többség érdekeit szem előtt tartva - rendet és tisztaságot tartson és tartasson. Ehhez egy irányító, szolgáltató és vállalkozó szellemű településvezetés, önkormányzat és polgármesteri hivatal szükséges. Martonvásár várossá válásának legfőbb oka az irányító szerep megszerzése volt a kistérségben. Törekednünk kell városunk fekvéséből adódó pozíciójának erősítésére. Mindezt kizárólag partnerségben, a környező településekkel kialakítandó jó kapcsolat megőrzése mellett vihetjük véghez. Martonvásár egyedülálló adottsága a Brunszvik és Beethoven hagyaték. Ennek nagyobb és tudatosabb kiaknázásával, egy új és egységes arculat kialakításával Martonvásár tényleg az ország kiemelt turisztikai célpontjai közé kerülhet. Az adottságokra felépített rendezvényekkel, a turisztikai szolgáltatások bővítésével, igényes programok szervezésével, népszerűsítő kampánnyal képesek lehetünk végre egyedivé tenni magunkat a környező és a hasonló méretű települések között.

7 7 2. ITTHON, MARTONVÁSÁRON Találjuk ki újra Martonvásárt! Legyünk büszkék a helyi értékekre, ezekre alapozva szervezzük újjá a városról alkotott képet, gondoljuk újra rendezvényeinket. Élesszük fel a közösségeket, erősítsük meg a civil kezdeményezéseket. Hiszünk az összefogás erejében, mert csak közös munkával teremthetjük újjá Martonvásárt! 2.1 HELYZETKÉP Jelenleg vegyes érzés martonvásárinak lenni. Mindig más települések eredményeire irigykedünk, mintha Martonvásár gyengébb, kiszolgáltatottabb, lakosai, vezetői tehetségtelenebbek lennének. Az elmúlt 20 esztendőben voltak jó időszakai városunknak, amikor fejlődtünk, képesek voltunk az összefogásra. Kiemelt rendezvényünk az ország első 35 kulturális eseménye közé tartozott! A most lezáruló időszak megtestesítette azt a személytelenséget, hozzá nem értést, melyet mindannyian tapasztalhattunk. Nem a lakosság állt a középpontban, hanem egy emberek fölötti hivatal és intézményrendszer. A változások elindításához nem csak szavazatok szükségesek, hanem az is, hogy mindenki végiggondolja, miben képes tenni szűkebb és tágabb környezete boldogulásáért. Ha képesek vagyunk sokan megjelenni egy települési rendezvényen, fórumon, részt tudunk venni egy szemétszedési akcióban, elmondani jobbító szándékú véleményünket egymásnak, akkor a településvezetés is képes lesz egy élhetőbb Martonvásárért dolgozni! 2.2 SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS NYITOTTABB VÁROS A lakosság igényeinek felmérése után tárgyalásokat kezdünk a helyi vállalkozókkal is. A szolgáltatókat közös erővel rábírhatjuk arra, hogy nyitva tartásukat jobban igazítsák a helyi elvárásokhoz. Ez a szemléletváltás a városházán is meg kell, hogy történjen.

8 8 Szolgáltatási térkép elkészítésével segítenénk a lakosság és a helyi vállalkozások közötti szorosabb kapcsolat megteremtését. Természetesen a nyitottság más értelemben véve az egymás felé való fordulást is jelenti. A folyamatos párbeszéd a városvezetés és a lakosság között nélkülözhetetlen. Ösztönözni szeretnénk a településünkre érkező új lakosokat, hogy vegyenek részt a település életében, hiszen kívülről érkezve sok dolgot talán jobban látnak, de a régi martonvásáriak véleménye és helyismerete is elengedhetetlen a közös gondolkodáshoz. 2.3 OKTATÁS ÉS NEVELÉS Az oktatás mindig is fontos szerepet játszott a település életében. A pedagógusok társadalmunk egyik alappillérét jelentik, melyre mi is építeni szeretnénk. A település várható népességnövekedése hosszútávon elengedhetetlenné teszi intézményeink fejlesztését, befogadó képességének növelését, az oktatás feltételrendszerének javítását. Fontosnak tartjuk az óvodák, a Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola között az együttműködések erősítését. A művészeti oktatást támogatjuk, és elő kívánjuk segíteni a rendszerből kikerülő gyermekek további fejlődését, valamint beilleszkedését valamelyik helyi kulturális közösségbe. Az oktatási intézmények szakmai függetlenségét fontosnak ítéljük. A tanítás mellett azonban nagyobb hangsúlyt kell kapnia az alapvető erkölcsi és viselkedési normák elsajátításának a nevelésben. A tehetséges diákokat a lehetőségekhez mérten segítjük a továbbtanulás időszakában is. Megkeressük, és érdeklődés esetén elindítjuk a középfokú oktatásnak azt a formáját, mely a legharmonikusabban illeszthető szakmai adottságainkhoz, meglévő feltételrendszerünkhöz. Amennyiben ez a gimnáziumi esti képzés, azt megtartjuk, megerősítjük. 2.4 KULTÚRA A KÖZÉPPONTBAN Megteremtjük a Művelődési Központ intézményi kereteit, melyben egyesítjük a Városi Könyvtárat, a Klubházat, ide tartozna a civil

9 9 kapcsolattartás és szervezés, valamint a rendezvényszervezés. Az intézmény vezetésének megújításával a területen szükséges szemléletváltást kell erősíteni. Ez az első lépés egy épített művelődési ház irányába. 2.5 RENDEZVÉNYEK, TURIZMUS, VÁROSMARKETING A korábban jól működő Martonvásári Napok rendezvényt újragondoljuk, az egész éves rendezvénystruktúrát átalakítjuk. Kéthárom, a teljes várost megmozgató esemény állandó megrendezését tartjuk elképzelhetőnek. A terveink között szerepel az egységes arculat és erősebb internetes megjelenés a város népszerűsítésére, illetve erősítenénk az együttműködéseket. Ezt a területet - kiemelt jelentősége, megújításának szükségessége miatt - városfejlesztési kérdésként kezeljük. 2.6 KÖZÖSSÉGEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK A helyi közösségek csak akkor lehetnek sikeresek, ha folyamatosan megújulnak. Fontos, hogy a fiatalok rátaláljanak arra a csoportra, melyben meglelik helyüket. Az önszerveződő felnőtt társaságok, klubok megtartása és finanszírozásának elősegítése fontos cél, de úgy, hogy azok a helyi fiatalok közösségben tartását segítsék elő. Megkülönböztetetten kezeljük az utánpótlás nevelését. Egységes pályázati-értékelési rendszert dolgozunk ki ezeknek a szerveződéseknek a támogatására, melyet egyértelmű értékelési rendszer mellett kívánunk megvalósítani. Az idősek közösségét, közösségeit ösztönözni szeretnénk a település életében való részvételre. A városi rendezvényekre a 65 év felettieknek díjmentes bejutást tennénk lehetővé. 2.7 SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK, IDŐSEK SEGÍTÉSE, KÖZMUNKA Hamarosan elkészül a térségi Segítő Szolgálat új épülete, ahol megújulva lesz képes ellátni feladatát. A szervezettel történő együttműködés keretében a közmunkások részvételével kívánunk segíteni a helyi idősek, rászorulók életkörülményein. Egy társadalmi

10 10 munkaprogram kidolgozása után, a helyi közmunkaprogram szélesítése mellett, a lakosságot is aktív részvételre kérjük. Ez tartalmazná például az árkok és járdák rendbetételét, építését is. 2.8 FIATALOK, SZÓRAKOZÁS A Sportpályán két ünk ötletei és tervei alapján a jövő évben megvalósuló közösségi alkotóház lehetőséget nyújt a fiatalok közösségei számára a kulturált szórakozás kereteinek megteremtésére. 2.9 HUMÁN TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Farkas Erzsébet Dr. Gyulay Gyula Nemes József Képviselőjelölt Szigeti Zoltán Dobos Lajos sportvezető, vámszakértő Pápay Ágostonné gyógypedagógus 3. GAZDÁLKODÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS Martonvásárt egy jelentős adósságállomány terhe sújtja. Az önkormányzat gazdálkodásában a takarékosságot kell szem előtt tartani, de egyúttal keresni kell a pályázati lehetőségeket. A Martonvásári Polgári Összefogás célja a vállalkozó önkormányzat megteremtése is. Adósságunk fedezete csak így termelhető ki. 3.1 HELYZETKÉP Martonvásár, mint az ország legtöbb települése, nehéz helyzetben van. Az adósságállományunk elsősorban a város kötvénykibocsátásának köszönhető. Ez jelenleg körülbelül 800 millió Ft. A kötvénypénzből a település számláján nagyjából 300 millió Ft van, a visszafizetést 2013-ban kell megkezdeni, mely évi plusz millió Ft terhet jelent!

11 11 A település üzemeltetése is több kézben van, átláthatatlan. A közterületek rendbetétele az elmúlt időszakban javult, de annak szakmai ellenőrzését, irányítását a teljes városüzemeltetéssel együtt erősíteni kell. 3.2 SZAKMAISÁG, ELLENŐRZÉS Minden forint számít. A korábbi pályázatírások, tanulmányok plusz költségeit nem tartjuk reálisnak. Szigorú bizottsági felügyelet alatt kívánjuk elkészíteni városunk éves költségvetéseit. A jelszó: takarékos önkormányzat! Az alpolgármester feladatkörébe kívánjuk rendelni a városüzemeltetés teljes ellenőrzését, az intézményi üzemeltetést, karbantartást. 3.3 VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzati vagyonnal és a meglévő pénzeszközökkel gazdálkodva meg kívánjuk teremteni azokat a forrásokat, melyek profitot termelnek. Ilyen lehet üzleti alapú vállalkozás alapítása, városüzemeltetési cég létrehozása többek között a közművek (víz-, és csatornahálózat) önkormányzati üzemeltetésével, melynek lehetőségét meg kívánjuk vizsgálni. 3.4 VÁROSI INFRASTRUKTÚRA Mindent elkövetünk a csatornahálózat bővítése érdekében, különös tekintettel a Szent László út menti lakópark tarthatatlan helyzetére. Pályázati forrásból - amennyiben lehetőség adódik rá az elkövetkező években - a környező településekkel közösen meg kívánjuk építeni a szennyvíztisztító II. ütemét. A megvalósulást megígérni mi sem tudjuk, de mindent megteszünk ennek érdekében, kiemelt programpontként kezeljük. Az úthálózat folyamatos rendbetétele, új útszakaszok burkolattal történő ellátása, biztonságos gyalogosátkelők kialakítása,

12 12 forgalomlassító útküszöb létrehozása érdekében a pénzek egy részét (gépjárműadó) célzottan használjuk fel. Visszatérünk a tervszerű karbantartásra. A külterületeinken, Erdőháton, Kismartonban és a Szőlőhegyen élők életfeltételeit infrastruktúrafejlesztéssel kívánjuk javítani. 3.5 KÖZBIZTONSÁG Célunk, hogy a településen élők a jelenleginél nagyobb biztonságban érezzék magukat és javaikat. Ezért, amennyiben valamely pályázati lehetőség megengedi, célunk egy kamerahálózat kiépítése a főbb csomópontokban és a bevezető utakon. Mindezt a Polgárőrséggel karöltve kívánjuk végrehajtani. Ezzel elősegíthető lenne a helyi Rendőrőrs hatékonyabb munkája is. 3.6 PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI TELÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Varga Ferenc Balikó Adrienn vállalkozó Bártol Botond közgazdász Veisz Ákos közgazdász Dr. Zarubay Árpád agrármérnök

13 13 4. DEMOKRÁCIA ÉS ÖNKORMÁNYZAT Minden martonvásári polgárnak jogában áll megismernie, hogy az önkormányzat mire költi a közpénzt. Célunk a nagyobb nyilvánosság megteremtése. A Martonvásári Polgári Összefogás képviselő- és bizottsági jelöltjei gondos, szakértő gazdáivá kívánnak válni a település értékeinek. 4.1 HELYZETKÉP Jelenleg Martonvásár a lakossági tájékoztatás, illetve a helyi ügyekben való tájékozottság tekintetében gyengén áll. A helyi szabályok, rendelkezések, illetve döntések megismerhetősége korlátozottan biztosított, a polgárok alig értesülnek a város anyagi helyzetéről, annak nehézségeiről, a lehetőségekről, illetve a tervezett fejlesztésekről. Az ügyek intézése a lakosok számára sokszor nehézkes, illetve a tájékoztatás az ügymenetre vonatkozóan számos esetben hiányos. Szükség van az átlátható munkamenetre és a kiszámíthatóságra az önkormányzatban és a hivatalban! 4.2 ÁTLÁTHATÓSÁG, ELLENŐRZÉS A város honlapján a jogszabályok keretei között közzé kívánunk tenni minden kifizetést havi bontásban, amelyek között a nulla forintos értékhatár feletti szerződések tárgya és az azokban szereplő összegek, az összesített bérköltségek, közüzemi kifizetések, megbízási díjak is szerepelnének. Az átláthatóság és a szélesebb körű tájékoztatás szolgálhat arra, hogy a lakosság valóban részt tudjon venni az önkormányzati munkában, figyelemmel tudja azt kísérni és véleményezésre is lehetősége legyen. A város weboldalát rendszeresen frissítjük aktuális információkkal. Szavazási lehetőséget biztosítunk, különféle kérdéskörökben, hogy ezen a felületen is bárki véleményt alkothasson, elősegítve a képviselőink munkáját.

14 14 A megfelelő bizottságban folyamatos kontrollt kívánunk biztosítani az önkormányzati munka és az intézmények jogszabály szerinti működéséhez. 4.3 ÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁROSHÁZA Hozzáértő városvezetést! Szerkezeti felülvizsgálatra van szükség a városházán. Egyértelműsíteni kívánjuk a feladat-, és hatásköröket, valamint a felelősségi kérdéseket. Terveink között szerepel egy polgármesteri kabinet felállítása, mely koordinálná a városfejlesztési feladatokat, előkészítené a pályázati munkát. A hivatalnak a jegyző vezetésével az emberek szolgálatában kell munkálkodnia. A szakmai munka előkészítésében a köztisztviselőknek a bizottságok, képviselők, intézmények tevékenységét kell szolgálnia. A bizottságok számát és hatáskörét a felvázolt program alapján fogjuk meghatározni. 4.4 JOGI, ELLENŐRZÉSI, ÜGYRENDI -TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Farkas Erzsébet Gucsek István Dr. Schmidt Katalin jogász Dr. Szabó Balázs jogász

15 15 5. VÁROSFEJLESZTÉS A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT Ne csak a holnapra gondoljunk, merjünk nagyot álmodni! Martonvásár küllemében megjelenítheti az élhető kisváros képét. A település központjának kialakításával lehetséges egy valódi városközpont megteremtése, ami jelentősen javítaná a település összképét. 5.1 HELYZETKÉP Jelenleg tudatos városfejlesztés Martonvásáron nem létezik. Elfogadott polgármesteri program hiányában a pályázati lehetőségekre adott hirtelen és meggondolatlan válaszok, illetve a településre érkező, nem minőségi lakóépületek építését célzó befektetői tőke határozzák meg városunk jövőjét. Ez tarthatatlan. Városszépítési pályázatra 100 millió Ft-ot nyertünk, melyből a Városháza épülete újul meg. Messze nem ez a legnagyobb problémánk. A gépállomás megszerzése után egy előkészítetlen, rossz tervet tartalmazó pályázatot nyújtott be a városvezetés, mely bár nem nyert, de így is sok millió forintjába került a városnak. Korábban hatalmas alapterületű erdei iskolát terveztetett a város a Sportpályára, mert erre írtak ki pályázatot. Szükségünk van erre? Martonvásár mai jellege és működése nem utal városi rangjára. 5.2 HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK, LEHETŐSÉGEK Ebben a fejezetben kívánjuk kijelölni azokat az irányokat, melyek szerintünk meghatározhatják településünk fejlődésének, fejlesztésének jövőjét, irányát. Városközpont, művelődési ház, sportcsarnok, minőségi turisztikai szolgáltatások azok az elképzelések, melyek sok lakossági beszélgetésben is megfogalmazódtak. A település leginkább a Beethoveni

16 16 hagyományokra, a Brunszvik Teréz-i múltra alapozhatja programja kidolgozását. 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, PÁLYÁZATI STRATÉGIA Helyi ismeretekkel rendelkező szakemberekkel kell előkészíteni, és jelentős referenciával rendelkező cégek bevonásával kell elvégezni a munkát. A városközpont kialakításánál, a tervek előkészítésére építészeti pályázatot kívánunk lebonyolítani. Megteremtjük a pályázatírás önkormányzati kereteit. 5.4 TÉRSÉGI ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A kistérségi irodával és a környező településekkel közös munkacsoportot kell felállítani, ahol a célokat és az esetleges közös pályázatokat össze lehet hangolni. Martonvásár város vezetésének törekednie kell a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetével való szorosabb kapcsolat kialakítására. Együtt kell működni fejlesztések előkészítésében, közös pályázatokban. Erre adhat alapot többek között az Óvodamúzeum. 5.5 VÁROSKÖZPONT ÉLŐ BELVÁROS PROGRAM Hosszú távú célok nélkül nem vagyunk képesek eldönteni, milyen irányba induljunk. Mi határozott elképzelésekkel, a martonvásári emberek igényeit és ötleteit összegezve kívánjuk megteremteni egy hosszú távú fejlesztési program alapjait, mely a mindenkori városvezetéstől

17 17 függetlenül iránytű lehet a településnek az elkövetkező évtizedekben. Terveink szerint a kialakítandó városközpont magába foglalná a gépállomást és annak környezetét az orvosi rendelő területétől a műemléki óvodáig, mely kapcsolódik a templomkerthez és a park bejáratához. ( Itt elsősorban egy városképi, telekalakítási pályázat lebonyolítása az elsődleges, illetve a változtatási tilalom kiszélesítése. ) Hosszú távon ide költözhetne a városháza és egyéb intézmény, de elsősorban a magántőke által finanszírozott fejlesztések képzelhetők el. Az oktatási intézmények területét egységesen kívánjuk fejleszteni. Sportcsarnok építésénél szempontként vennénk figyelembe az iskolai tornateremként való használatot, ezért azt előnyösebb lenne az intézményekhez közel felépíteni. Az így felszabaduló tornaterem átalakíthatóvá válna multifunkcionális teremmé, művelődési házi csarnokká. Két terem fenntartása egy ekkora település számára még finanszírozható. Az oktatási, nevelési intézmények közül azonban kiemelten kell kezelnünk a bölcsőde létesítését. Mindent meg kívánunk tenni, hogy a legkisebbek napközbeni elhelyezését biztosítva a szülők munkába járását tudjuk segíteni. Amennyiben egy új városközpontban helyet kaphat egy korszerű és nyitott városháza, akkor a most felújítás alatt álló épület befogadhatná az összes orvosi praxist, esetleges szakellátást. Így

18 18 egy helyre kerülnének a város egészségügyi funkciói, a mentőállomással és a gyógyszertárral közös területen. A városfejlesztési munkát egy hosszú távú terv kidolgozásának elkészítésével kezdenénk. 5.6 VÁROSKÉP Szükségesnek tartjuk a teljes helyi szabályozás felülvizsgálatát. Megszerkesztjük a települési arculati kézikönyvet, melyben javaslatokat teszünk az épületek külső kialakításánál használt anyagokra, színekre. Szigorúbb, egyértelmű szabályozást kívánunk bevezetni, de teret kívánunk engedni a nem hagyományos jellegű minőségi építészetnek is. Ennek bírálatára városképi albizottságot állítanánk fel. További lakóterületek kialakítását hatástanulmányok elkészültéig, a szabályozási terv átvizsgálásáig felfüggesztjük. 5.7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS Ki kívánjuk jelölni azokat a területeket (autópályán túl, erdőháti bekötő út mellett), melyek alkalmasak kisebb üzemek, vállalkozások befogadására. Kedvezményekkel ösztönözni kívánjuk új vállalkozások ideköltözését, munkahelyteremtését, kiemelten kezelve a környezetbarát vállalkozásokat. 5.8 FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Manapság nagyon divatos kifejezés a fenntarthatóság. Mi tartalmat is szeretnénk mögé rendelni egy szempontrendszer felállításával. A megújuló energiafelhasználás arányát az önkormányzati intézményeknél jelentősen növelni szándékozunk. A városi környezettudatos nevelést és szemléletmódot a valódi szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, valamint rendszeres lakossági akciókkal erősítjük. A környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat a városfejlesztésnél alapelvnek tekintjük.

19 VÁROSFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS JELÖLTEK Horváth Bálint Kuna Ferenc Szigeti Zoltán Varga Ferenc Pletser Tamás vállalkozó Tóth Balázs építészmérnök A martonvásári, polgári összefogás programja segíthet letenni az alapjait egy élhető kisváros megteremtésének. Mi ezt a programot iránytűnek szánjuk, mely meghatározza az önkormányzati munka kereteit az elkövetkező négy esztendőben, illetve az azt követő ciklusokban. A közösség tagjaitól, Martonvásár polgáraitól pedig azt kérjük, tegyék hozzá ők is javaslataikat, elképzeléseiket, hiszen ez a program nincs lezárva, továbbra is nyitott. A kampány során - valamint ha megkapjuk a választók többségének bizalmát, szavazatát a választások után is folyamatos párbeszédet kívánunk folytatni az emberekkel a közös ügyünk, egy élhető Martonvásár megteremtéséért! Amennyiben véleménye, javaslata van, kérjük juttassa el hozzánk en a címre, valamint adja át személyesen, szóban vagy írásban jelöltjeinknek, akár az utcán, akár a kampány során a lakossági fórumokon. A programhoz hozzá tudnak szólni az interneten, a címen, ahol megtalálható a teljes program és jelöltjeink bemutatkozása is.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének 1 Ikt.szám: 589-4/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. március 13-án 8.00 órakor megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban

Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Zöld Iroda programok a Szegedi Tudományegyetemen József Attila Tanulmányi és Információs Központban Erdélyi Evelyn intézmény igazgató SZTE TIK Szeged, 2013. március 13. A TIK, mint befogadó intézmény Közös

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16.

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16. Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről Testületi ülés dátuma: 2016. november 28. Készítés ideje: 2016. november 16. Készítette: Burzon Xénia Ellenőrizte: Szabadosné Harangozó

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor

Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor Városrehabilitációs tapasztalatok a Dél-Dunántúlon Béres Gábor tervező menedzser Pécs, 2010. november 18. A városrehabilitációs pályázatok jellemzői A városrehabilitációs kiírások a ROP-ok legkomplexebb

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben