ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010."

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE mottó: Nem a háztetők, a falak, a hidak, vagy a csatornák azok, amelyek a várost magát megteremtik, hanem hogy képesek-e az emberek megragadni azokat a lehetőségeket, hogy egy élhető várost csináljanak belőle. (Alceus, Kr. e. 7. század) Jobb Martonvásárért Polgári Kör Martonvásári Más Kép Egyesület FIDESZ-KDNP

2 2

3 3 A MARTONVÁSÁRI, POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS ELŐZETES PROGRAMTERVEZETE A végleges program a beérkezett javaslatok figyelembevételével jut majd el minden martonvásári háztartásba. A program jelöltjeink elképzeléseit összegzi településünk jövőjét illetően, melynek alapjául a martonvásári emberekkel folytatott beszélgetések szolgáltak. Összeállította: a i és bizottsági jelölti csapat Felelős kiadó: Dr. Szabó Tibor polgármesterjelölt Szerkesztette: Horváth Bálint, Martonvásár 2010.

4 4 Tisztelt Választópolgárok! Kedves Martonvásáriak! Önök a martonvásári, polgári összefogás előzetes programtervezetét olvashatják a következő oldalakon. A programot az Önökkel folytatott beszélgetések alapján az Önök által megfogalmazott elképzelések szerint állította össze az a i és szakértői csapat, akik neve az egyes témakörök végén olvasható. Martonvásár az elmúlt húsz évben nem igazán használta ki lehetőségeit, így talán az utolsó adódó esélyt kell megragadnunk. Éppen ezért a készülő tervek nem csak a következő ciklusra, inkább éves távlatra szólnak, persze már négy év múlva számon kérhető hozadéka kell legyen közös munkánknak. Milyen otthont szeretnénk kialakítani magunknak Martonvásáron? Mindenek előtt településünk legyen mindenki által szerethető, élhető kisváros! Olyan hely, amely tiszta, rendezett utcáival, kulturált belvárosával nem egy a sok közül, hanem a Beethoven és Brunszvik hagyományokat ápoló szellemi központ, amely vonzó úti célja az idelátogató vendégeknek és ebből adódóan a kistérség meghatározó természetes csomópontja is. Tisztában vagyunk vele, hogy a város csak akkor él igazán és akkor a miénk, ha az itt lakók erős közösséget alkotnak, ha mindenkiben megvan az összetartozás igénye és tenni is akarunk egymásért. Fontos célunk tehát, hogy minden közösséget a sportolóktól az idősek klubjáig - bevonjunk az együttes cselekvésbe. Mindenkire szüksége van Martonvásárnak, ugyanakkor joggal számíthat mindenki a város támogatására, segítségére. Mi kell mindezen változások véghezviteléhez? Egy új szemléletű, a közösséget meghallgató és azt szolgálni képes, szakmailag felkészült városvezetés. Amennyiben úgy értékelik, hogy közös terveink megvalósításra érdemesek, kérem támogassák a polgári oldal jelöltjeit, építsük együtt az élhető kisvárost, Martonvásárt! Dr. Szabó Tibor A polgári közösség polgármesterjelöltje

5 5 TARTALOM 1. JÖVŐKÉP 2. ITTHON, MARTONVÁSÁRON 2.1 HELYZETKÉP 2.2 SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS NYITOTTABB VÁROS 2.3 OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2.4 KULTÚRA A KÖZÉPPONTBAN 2.5 RENDEZVÉNYEK, TURIZMUS, VÁROSMARKETING 2.6 KÖZÖSSÉGEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK 2.7 SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK, IDŐSEK SEGÍTÉSE, KÖZMUNKA 2.8 FIATALOK, SZÓRAKOZÁS 2.9 HUMÁN TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 3. GAZDÁLKODÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS 3.1 HELYZETKÉP 3.2 SZAKMAISÁG, ELLENŐRZÉS 3.3 VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT 3.4 VÁROSI INFRASTRUKTÚRA 3.5 KÖZBIZTONSÁG 3.6 PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 4. DEMOKRÁCIA ÉS ÖNKORMÁNYZAT 4.1 HELYZETKÉP 4.2 ÁTLÁTHATÓSÁG, ELLENŐRZÉS 4.3 ÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁROSHÁZA 4.4 JOGI TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK 5. VÁROSFEJLESZTÉS A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT 5.1 HELYZETKÉP 5.2 HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK, LEHETŐSÉGEK 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, PÁLYÁZATI STRATÉGIA 5.4 TÉRSÉGI ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 5.5 VÁROSKÖZPONT ÉLŐ BELVÁROS PROGRAM 5.6 VÁROSKÉP 5.7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS 5.8 FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 5.9 VÁROSFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS JELÖLTEK

6 6 1. JÖVŐKÉP Martonvásár elsősorban a Martonvásáron élőké. Ők azok, akik itt alakították ki otthonaikat, gyermekeik ide járnak óvodába, iskolába, sokan helyben dolgoznak, vagy élik nyugdíjas éveiket. Nekik jogos elvárásaik vannak a településsel szemben. Martonvásár célja az lehet, hogy egy kisvárosi arculatot kialakítva bővítse a helyben elérhető szolgáltatások körét, megteremtse a közösségi élet tereit, segítséget nyújtson a helyi közösségeknek és vállalkozásoknak - a többség érdekeit szem előtt tartva - rendet és tisztaságot tartson és tartasson. Ehhez egy irányító, szolgáltató és vállalkozó szellemű településvezetés, önkormányzat és polgármesteri hivatal szükséges. Martonvásár várossá válásának legfőbb oka az irányító szerep megszerzése volt a kistérségben. Törekednünk kell városunk fekvéséből adódó pozíciójának erősítésére. Mindezt kizárólag partnerségben, a környező településekkel kialakítandó jó kapcsolat megőrzése mellett vihetjük véghez. Martonvásár egyedülálló adottsága a Brunszvik és Beethoven hagyaték. Ennek nagyobb és tudatosabb kiaknázásával, egy új és egységes arculat kialakításával Martonvásár tényleg az ország kiemelt turisztikai célpontjai közé kerülhet. Az adottságokra felépített rendezvényekkel, a turisztikai szolgáltatások bővítésével, igényes programok szervezésével, népszerűsítő kampánnyal képesek lehetünk végre egyedivé tenni magunkat a környező és a hasonló méretű települések között.

7 7 2. ITTHON, MARTONVÁSÁRON Találjuk ki újra Martonvásárt! Legyünk büszkék a helyi értékekre, ezekre alapozva szervezzük újjá a városról alkotott képet, gondoljuk újra rendezvényeinket. Élesszük fel a közösségeket, erősítsük meg a civil kezdeményezéseket. Hiszünk az összefogás erejében, mert csak közös munkával teremthetjük újjá Martonvásárt! 2.1 HELYZETKÉP Jelenleg vegyes érzés martonvásárinak lenni. Mindig más települések eredményeire irigykedünk, mintha Martonvásár gyengébb, kiszolgáltatottabb, lakosai, vezetői tehetségtelenebbek lennének. Az elmúlt 20 esztendőben voltak jó időszakai városunknak, amikor fejlődtünk, képesek voltunk az összefogásra. Kiemelt rendezvényünk az ország első 35 kulturális eseménye közé tartozott! A most lezáruló időszak megtestesítette azt a személytelenséget, hozzá nem értést, melyet mindannyian tapasztalhattunk. Nem a lakosság állt a középpontban, hanem egy emberek fölötti hivatal és intézményrendszer. A változások elindításához nem csak szavazatok szükségesek, hanem az is, hogy mindenki végiggondolja, miben képes tenni szűkebb és tágabb környezete boldogulásáért. Ha képesek vagyunk sokan megjelenni egy települési rendezvényen, fórumon, részt tudunk venni egy szemétszedési akcióban, elmondani jobbító szándékú véleményünket egymásnak, akkor a településvezetés is képes lesz egy élhetőbb Martonvásárért dolgozni! 2.2 SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS NYITOTTABB VÁROS A lakosság igényeinek felmérése után tárgyalásokat kezdünk a helyi vállalkozókkal is. A szolgáltatókat közös erővel rábírhatjuk arra, hogy nyitva tartásukat jobban igazítsák a helyi elvárásokhoz. Ez a szemléletváltás a városházán is meg kell, hogy történjen.

8 8 Szolgáltatási térkép elkészítésével segítenénk a lakosság és a helyi vállalkozások közötti szorosabb kapcsolat megteremtését. Természetesen a nyitottság más értelemben véve az egymás felé való fordulást is jelenti. A folyamatos párbeszéd a városvezetés és a lakosság között nélkülözhetetlen. Ösztönözni szeretnénk a településünkre érkező új lakosokat, hogy vegyenek részt a település életében, hiszen kívülről érkezve sok dolgot talán jobban látnak, de a régi martonvásáriak véleménye és helyismerete is elengedhetetlen a közös gondolkodáshoz. 2.3 OKTATÁS ÉS NEVELÉS Az oktatás mindig is fontos szerepet játszott a település életében. A pedagógusok társadalmunk egyik alappillérét jelentik, melyre mi is építeni szeretnénk. A település várható népességnövekedése hosszútávon elengedhetetlenné teszi intézményeink fejlesztését, befogadó képességének növelését, az oktatás feltételrendszerének javítását. Fontosnak tartjuk az óvodák, a Beethoven Általános Iskola és a Művészeti Iskola között az együttműködések erősítését. A művészeti oktatást támogatjuk, és elő kívánjuk segíteni a rendszerből kikerülő gyermekek további fejlődését, valamint beilleszkedését valamelyik helyi kulturális közösségbe. Az oktatási intézmények szakmai függetlenségét fontosnak ítéljük. A tanítás mellett azonban nagyobb hangsúlyt kell kapnia az alapvető erkölcsi és viselkedési normák elsajátításának a nevelésben. A tehetséges diákokat a lehetőségekhez mérten segítjük a továbbtanulás időszakában is. Megkeressük, és érdeklődés esetén elindítjuk a középfokú oktatásnak azt a formáját, mely a legharmonikusabban illeszthető szakmai adottságainkhoz, meglévő feltételrendszerünkhöz. Amennyiben ez a gimnáziumi esti képzés, azt megtartjuk, megerősítjük. 2.4 KULTÚRA A KÖZÉPPONTBAN Megteremtjük a Művelődési Központ intézményi kereteit, melyben egyesítjük a Városi Könyvtárat, a Klubházat, ide tartozna a civil

9 9 kapcsolattartás és szervezés, valamint a rendezvényszervezés. Az intézmény vezetésének megújításával a területen szükséges szemléletváltást kell erősíteni. Ez az első lépés egy épített művelődési ház irányába. 2.5 RENDEZVÉNYEK, TURIZMUS, VÁROSMARKETING A korábban jól működő Martonvásári Napok rendezvényt újragondoljuk, az egész éves rendezvénystruktúrát átalakítjuk. Kéthárom, a teljes várost megmozgató esemény állandó megrendezését tartjuk elképzelhetőnek. A terveink között szerepel az egységes arculat és erősebb internetes megjelenés a város népszerűsítésére, illetve erősítenénk az együttműködéseket. Ezt a területet - kiemelt jelentősége, megújításának szükségessége miatt - városfejlesztési kérdésként kezeljük. 2.6 KÖZÖSSÉGEK, SPORTEGYESÜLETEK, CIVIL SZERVEZETEK A helyi közösségek csak akkor lehetnek sikeresek, ha folyamatosan megújulnak. Fontos, hogy a fiatalok rátaláljanak arra a csoportra, melyben meglelik helyüket. Az önszerveződő felnőtt társaságok, klubok megtartása és finanszírozásának elősegítése fontos cél, de úgy, hogy azok a helyi fiatalok közösségben tartását segítsék elő. Megkülönböztetetten kezeljük az utánpótlás nevelését. Egységes pályázati-értékelési rendszert dolgozunk ki ezeknek a szerveződéseknek a támogatására, melyet egyértelmű értékelési rendszer mellett kívánunk megvalósítani. Az idősek közösségét, közösségeit ösztönözni szeretnénk a település életében való részvételre. A városi rendezvényekre a 65 év felettieknek díjmentes bejutást tennénk lehetővé. 2.7 SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK, IDŐSEK SEGÍTÉSE, KÖZMUNKA Hamarosan elkészül a térségi Segítő Szolgálat új épülete, ahol megújulva lesz képes ellátni feladatát. A szervezettel történő együttműködés keretében a közmunkások részvételével kívánunk segíteni a helyi idősek, rászorulók életkörülményein. Egy társadalmi

10 10 munkaprogram kidolgozása után, a helyi közmunkaprogram szélesítése mellett, a lakosságot is aktív részvételre kérjük. Ez tartalmazná például az árkok és járdák rendbetételét, építését is. 2.8 FIATALOK, SZÓRAKOZÁS A Sportpályán két ünk ötletei és tervei alapján a jövő évben megvalósuló közösségi alkotóház lehetőséget nyújt a fiatalok közösségei számára a kulturált szórakozás kereteinek megteremtésére. 2.9 HUMÁN TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Farkas Erzsébet Dr. Gyulay Gyula Nemes József Képviselőjelölt Szigeti Zoltán Dobos Lajos sportvezető, vámszakértő Pápay Ágostonné gyógypedagógus 3. GAZDÁLKODÁS, VÁROSÜZEMELTETÉS Martonvásárt egy jelentős adósságállomány terhe sújtja. Az önkormányzat gazdálkodásában a takarékosságot kell szem előtt tartani, de egyúttal keresni kell a pályázati lehetőségeket. A Martonvásári Polgári Összefogás célja a vállalkozó önkormányzat megteremtése is. Adósságunk fedezete csak így termelhető ki. 3.1 HELYZETKÉP Martonvásár, mint az ország legtöbb települése, nehéz helyzetben van. Az adósságállományunk elsősorban a város kötvénykibocsátásának köszönhető. Ez jelenleg körülbelül 800 millió Ft. A kötvénypénzből a település számláján nagyjából 300 millió Ft van, a visszafizetést 2013-ban kell megkezdeni, mely évi plusz millió Ft terhet jelent!

11 11 A település üzemeltetése is több kézben van, átláthatatlan. A közterületek rendbetétele az elmúlt időszakban javult, de annak szakmai ellenőrzését, irányítását a teljes városüzemeltetéssel együtt erősíteni kell. 3.2 SZAKMAISÁG, ELLENŐRZÉS Minden forint számít. A korábbi pályázatírások, tanulmányok plusz költségeit nem tartjuk reálisnak. Szigorú bizottsági felügyelet alatt kívánjuk elkészíteni városunk éves költségvetéseit. A jelszó: takarékos önkormányzat! Az alpolgármester feladatkörébe kívánjuk rendelni a városüzemeltetés teljes ellenőrzését, az intézményi üzemeltetést, karbantartást. 3.3 VÁLLALKOZÓ ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzati vagyonnal és a meglévő pénzeszközökkel gazdálkodva meg kívánjuk teremteni azokat a forrásokat, melyek profitot termelnek. Ilyen lehet üzleti alapú vállalkozás alapítása, városüzemeltetési cég létrehozása többek között a közművek (víz-, és csatornahálózat) önkormányzati üzemeltetésével, melynek lehetőségét meg kívánjuk vizsgálni. 3.4 VÁROSI INFRASTRUKTÚRA Mindent elkövetünk a csatornahálózat bővítése érdekében, különös tekintettel a Szent László út menti lakópark tarthatatlan helyzetére. Pályázati forrásból - amennyiben lehetőség adódik rá az elkövetkező években - a környező településekkel közösen meg kívánjuk építeni a szennyvíztisztító II. ütemét. A megvalósulást megígérni mi sem tudjuk, de mindent megteszünk ennek érdekében, kiemelt programpontként kezeljük. Az úthálózat folyamatos rendbetétele, új útszakaszok burkolattal történő ellátása, biztonságos gyalogosátkelők kialakítása,

12 12 forgalomlassító útküszöb létrehozása érdekében a pénzek egy részét (gépjárműadó) célzottan használjuk fel. Visszatérünk a tervszerű karbantartásra. A külterületeinken, Erdőháton, Kismartonban és a Szőlőhegyen élők életfeltételeit infrastruktúrafejlesztéssel kívánjuk javítani. 3.5 KÖZBIZTONSÁG Célunk, hogy a településen élők a jelenleginél nagyobb biztonságban érezzék magukat és javaikat. Ezért, amennyiben valamely pályázati lehetőség megengedi, célunk egy kamerahálózat kiépítése a főbb csomópontokban és a bevezető utakon. Mindezt a Polgárőrséggel karöltve kívánjuk végrehajtani. Ezzel elősegíthető lenne a helyi Rendőrőrs hatékonyabb munkája is. 3.6 PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI TELÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Varga Ferenc Balikó Adrienn vállalkozó Bártol Botond közgazdász Veisz Ákos közgazdász Dr. Zarubay Árpád agrármérnök

13 13 4. DEMOKRÁCIA ÉS ÖNKORMÁNYZAT Minden martonvásári polgárnak jogában áll megismernie, hogy az önkormányzat mire költi a közpénzt. Célunk a nagyobb nyilvánosság megteremtése. A Martonvásári Polgári Összefogás képviselő- és bizottsági jelöltjei gondos, szakértő gazdáivá kívánnak válni a település értékeinek. 4.1 HELYZETKÉP Jelenleg Martonvásár a lakossági tájékoztatás, illetve a helyi ügyekben való tájékozottság tekintetében gyengén áll. A helyi szabályok, rendelkezések, illetve döntések megismerhetősége korlátozottan biztosított, a polgárok alig értesülnek a város anyagi helyzetéről, annak nehézségeiről, a lehetőségekről, illetve a tervezett fejlesztésekről. Az ügyek intézése a lakosok számára sokszor nehézkes, illetve a tájékoztatás az ügymenetre vonatkozóan számos esetben hiányos. Szükség van az átlátható munkamenetre és a kiszámíthatóságra az önkormányzatban és a hivatalban! 4.2 ÁTLÁTHATÓSÁG, ELLENŐRZÉS A város honlapján a jogszabályok keretei között közzé kívánunk tenni minden kifizetést havi bontásban, amelyek között a nulla forintos értékhatár feletti szerződések tárgya és az azokban szereplő összegek, az összesített bérköltségek, közüzemi kifizetések, megbízási díjak is szerepelnének. Az átláthatóság és a szélesebb körű tájékoztatás szolgálhat arra, hogy a lakosság valóban részt tudjon venni az önkormányzati munkában, figyelemmel tudja azt kísérni és véleményezésre is lehetősége legyen. A város weboldalát rendszeresen frissítjük aktuális információkkal. Szavazási lehetőséget biztosítunk, különféle kérdéskörökben, hogy ezen a felületen is bárki véleményt alkothasson, elősegítve a képviselőink munkáját.

14 14 A megfelelő bizottságban folyamatos kontrollt kívánunk biztosítani az önkormányzati munka és az intézmények jogszabály szerinti működéséhez. 4.3 ÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁROSHÁZA Hozzáértő városvezetést! Szerkezeti felülvizsgálatra van szükség a városházán. Egyértelműsíteni kívánjuk a feladat-, és hatásköröket, valamint a felelősségi kérdéseket. Terveink között szerepel egy polgármesteri kabinet felállítása, mely koordinálná a városfejlesztési feladatokat, előkészítené a pályázati munkát. A hivatalnak a jegyző vezetésével az emberek szolgálatában kell munkálkodnia. A szakmai munka előkészítésében a köztisztviselőknek a bizottságok, képviselők, intézmények tevékenységét kell szolgálnia. A bizottságok számát és hatáskörét a felvázolt program alapján fogjuk meghatározni. 4.4 JOGI, ELLENŐRZÉSI, ÜGYRENDI -TERÜLETÉRT FELELŐS JELÖLTEK Farkas Erzsébet Gucsek István Dr. Schmidt Katalin jogász Dr. Szabó Balázs jogász

15 15 5. VÁROSFEJLESZTÉS A KÖZÖS JÖVŐNKÉRT Ne csak a holnapra gondoljunk, merjünk nagyot álmodni! Martonvásár küllemében megjelenítheti az élhető kisváros képét. A település központjának kialakításával lehetséges egy valódi városközpont megteremtése, ami jelentősen javítaná a település összképét. 5.1 HELYZETKÉP Jelenleg tudatos városfejlesztés Martonvásáron nem létezik. Elfogadott polgármesteri program hiányában a pályázati lehetőségekre adott hirtelen és meggondolatlan válaszok, illetve a településre érkező, nem minőségi lakóépületek építését célzó befektetői tőke határozzák meg városunk jövőjét. Ez tarthatatlan. Városszépítési pályázatra 100 millió Ft-ot nyertünk, melyből a Városháza épülete újul meg. Messze nem ez a legnagyobb problémánk. A gépállomás megszerzése után egy előkészítetlen, rossz tervet tartalmazó pályázatot nyújtott be a városvezetés, mely bár nem nyert, de így is sok millió forintjába került a városnak. Korábban hatalmas alapterületű erdei iskolát terveztetett a város a Sportpályára, mert erre írtak ki pályázatot. Szükségünk van erre? Martonvásár mai jellege és működése nem utal városi rangjára. 5.2 HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK, LEHETŐSÉGEK Ebben a fejezetben kívánjuk kijelölni azokat az irányokat, melyek szerintünk meghatározhatják településünk fejlődésének, fejlesztésének jövőjét, irányát. Városközpont, művelődési ház, sportcsarnok, minőségi turisztikai szolgáltatások azok az elképzelések, melyek sok lakossági beszélgetésben is megfogalmazódtak. A település leginkább a Beethoveni

16 16 hagyományokra, a Brunszvik Teréz-i múltra alapozhatja programja kidolgozását. 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA, PÁLYÁZATI STRATÉGIA Helyi ismeretekkel rendelkező szakemberekkel kell előkészíteni, és jelentős referenciával rendelkező cégek bevonásával kell elvégezni a munkát. A városközpont kialakításánál, a tervek előkészítésére építészeti pályázatot kívánunk lebonyolítani. Megteremtjük a pályázatírás önkormányzati kereteit. 5.4 TÉRSÉGI ÉS HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A kistérségi irodával és a környező településekkel közös munkacsoportot kell felállítani, ahol a célokat és az esetleges közös pályázatokat össze lehet hangolni. Martonvásár város vezetésének törekednie kell a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetével való szorosabb kapcsolat kialakítására. Együtt kell működni fejlesztések előkészítésében, közös pályázatokban. Erre adhat alapot többek között az Óvodamúzeum. 5.5 VÁROSKÖZPONT ÉLŐ BELVÁROS PROGRAM Hosszú távú célok nélkül nem vagyunk képesek eldönteni, milyen irányba induljunk. Mi határozott elképzelésekkel, a martonvásári emberek igényeit és ötleteit összegezve kívánjuk megteremteni egy hosszú távú fejlesztési program alapjait, mely a mindenkori városvezetéstől

17 17 függetlenül iránytű lehet a településnek az elkövetkező évtizedekben. Terveink szerint a kialakítandó városközpont magába foglalná a gépállomást és annak környezetét az orvosi rendelő területétől a műemléki óvodáig, mely kapcsolódik a templomkerthez és a park bejáratához. ( Itt elsősorban egy városképi, telekalakítási pályázat lebonyolítása az elsődleges, illetve a változtatási tilalom kiszélesítése. ) Hosszú távon ide költözhetne a városháza és egyéb intézmény, de elsősorban a magántőke által finanszírozott fejlesztések képzelhetők el. Az oktatási intézmények területét egységesen kívánjuk fejleszteni. Sportcsarnok építésénél szempontként vennénk figyelembe az iskolai tornateremként való használatot, ezért azt előnyösebb lenne az intézményekhez közel felépíteni. Az így felszabaduló tornaterem átalakíthatóvá válna multifunkcionális teremmé, művelődési házi csarnokká. Két terem fenntartása egy ekkora település számára még finanszírozható. Az oktatási, nevelési intézmények közül azonban kiemelten kell kezelnünk a bölcsőde létesítését. Mindent meg kívánunk tenni, hogy a legkisebbek napközbeni elhelyezését biztosítva a szülők munkába járását tudjuk segíteni. Amennyiben egy új városközpontban helyet kaphat egy korszerű és nyitott városháza, akkor a most felújítás alatt álló épület befogadhatná az összes orvosi praxist, esetleges szakellátást. Így

18 18 egy helyre kerülnének a város egészségügyi funkciói, a mentőállomással és a gyógyszertárral közös területen. A városfejlesztési munkát egy hosszú távú terv kidolgozásának elkészítésével kezdenénk. 5.6 VÁROSKÉP Szükségesnek tartjuk a teljes helyi szabályozás felülvizsgálatát. Megszerkesztjük a települési arculati kézikönyvet, melyben javaslatokat teszünk az épületek külső kialakításánál használt anyagokra, színekre. Szigorúbb, egyértelmű szabályozást kívánunk bevezetni, de teret kívánunk engedni a nem hagyományos jellegű minőségi építészetnek is. Ennek bírálatára városképi albizottságot állítanánk fel. További lakóterületek kialakítását hatástanulmányok elkészültéig, a szabályozási terv átvizsgálásáig felfüggesztjük. 5.7 GAZDASÁGFEJLESZTÉS Ki kívánjuk jelölni azokat a területeket (autópályán túl, erdőháti bekötő út mellett), melyek alkalmasak kisebb üzemek, vállalkozások befogadására. Kedvezményekkel ösztönözni kívánjuk új vállalkozások ideköltözését, munkahelyteremtését, kiemelten kezelve a környezetbarát vállalkozásokat. 5.8 FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Manapság nagyon divatos kifejezés a fenntarthatóság. Mi tartalmat is szeretnénk mögé rendelni egy szempontrendszer felállításával. A megújuló energiafelhasználás arányát az önkormányzati intézményeknél jelentősen növelni szándékozunk. A városi környezettudatos nevelést és szemléletmódot a valódi szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, valamint rendszeres lakossági akciókkal erősítjük. A környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat a városfejlesztésnél alapelvnek tekintjük.

19 VÁROSFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS JELÖLTEK Horváth Bálint Kuna Ferenc Szigeti Zoltán Varga Ferenc Pletser Tamás vállalkozó Tóth Balázs építészmérnök A martonvásári, polgári összefogás programja segíthet letenni az alapjait egy élhető kisváros megteremtésének. Mi ezt a programot iránytűnek szánjuk, mely meghatározza az önkormányzati munka kereteit az elkövetkező négy esztendőben, illetve az azt követő ciklusokban. A közösség tagjaitól, Martonvásár polgáraitól pedig azt kérjük, tegyék hozzá ők is javaslataikat, elképzeléseiket, hiszen ez a program nincs lezárva, továbbra is nyitott. A kampány során - valamint ha megkapjuk a választók többségének bizalmát, szavazatát a választások után is folyamatos párbeszédet kívánunk folytatni az emberekkel a közös ügyünk, egy élhető Martonvásár megteremtéséért! Amennyiben véleménye, javaslata van, kérjük juttassa el hozzánk en a címre, valamint adja át személyesen, szóban vagy írásban jelöltjeinknek, akár az utcán, akár a kampány során a lakossági fórumokon. A programhoz hozzá tudnak szólni az interneten, a címen, ahol megtalálható a teljes program és jelöltjeink bemutatkozása is.

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Tiszalökért érdemes...

Tiszalökért érdemes... Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Cselekve si terv 2011-12

Cselekve si terv 2011-12 Cselekve si terv 2011-12 A 2011 júniusában elfogadott Ifjúsági Koncepció megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz rendelt határidőkkel, felelősökkel és meglévő, átcsoportosítandó vagy pályázati források ésszerű,

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Cselekvési irányok 2010-2014

Cselekvési irányok 2010-2014 Cselekvési irányok 2010-2014 Programfuzet_148x210_20100809.indd 5 2010.08.10. 15:00 Programfuzet_148x210_20100809.indd 6 2010.08.10. 15:00 Cselekvési irányok 2010-2014 Tisztelt Tatabányai Választópolgárok!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN:

POLGÁRMESTER JELÖLTEK BALATONKENESÉN: KÜLÖNKIADÁS 2014. SZEPTEMBER Balatonkenese Város Jegyzõjétõl mint a Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl H I R D E T M É N Y Értesítem a lakosságot, hogy Balatonkenese Helyi Választási Bizottsága a 2014.

Részletesebben

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. XII. évfolyam, 7. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 4110 BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U. 57. SZÁM TÁJÉKOZTATÓ A választási eljárásról szóló

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja DR. BODNÁR ZOLTÁN főpolgármesteri programja Felelős ellenzéki városvezetés 2014-re a főváros fejlődése és önállósága veszélybe került. A budapestiek korábban büszkék voltak arra, hogy ez a város az otthonuk;

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS VÁROSA Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága Közös Jövőnk címmel kiadott jelentésében határozza meg a fogalmat a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/167-28/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA Ceglédért! A JOBBIK HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! A JOBBIK 2014. ÉVI HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA KIMONDJUK. MEGOLDJUK. CEGLÉDÉRT! HELYI VÁLASZTÁSI PROGRAM 2014. BEVEZETÉS A

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben