Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket."

Átírás

1 Éljen a városunk! A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi Szervezete, a szombathelyi Szabadelvű Társas Kör Egyesület, valamint szombathelyi civil szervezetek programja

2

3 Bevezető Szombathely egy élhető, fejlődő, tiszta és virágos nyugat-európai város. Az elmúlt 20 évben a települést irányítók legfontosabb feladata volt a Trianon óta tartó elszigeteltség káros következményeinek orvoslása, a bezárt város kinyitása, az elköltözött szombathelyiek és a nem szombathelyiek vissza- és idecsalogatása, munkahelyek teremtése, művészeti, sport, kulturális kitörési pontok megkeresése. Bár sok mindent lehetett volna másként, akár jobban is csinálni, az elmúlt 20 év alatti fejlődés kézzelfogható. Hasonló változásokat hozott magával, mint a XIX XX. század fordulója. Bízzunk benne, hogy mostani korunk hosszabb nyugodt békeidő korszaka. Kegyelmi állapot a jelenlegi - most lehet igazán élni és alkotni. Az elmúlt 8 év többnyire a lehetőségek igazi, jó értelemben vett kihasználásáról szólt. Leszögezendő, hogy a kisvárosi lét, a Budapesttől való távoliság eleve determinálja, hogy sok esetben a professzionális, 100 százalékos megoldáshoz a sok munka és a szerencse sem elég. Ráadásul a kapcsolatrendszeri hiányosságokat, a több évtizedes késlekedéseket, vagy a majd fél évszázad alatt szinte megkövesedett állapotokat nem lehet pár év lendületes munkájával sem kiküszöbölni, sem pótolni, sem megváltoztatni. Ám évtizedes álmok váltak valóra, és teszik lehetővé, hogy hittel várjuk az elkövetkező éveket. Ma már nem vágy, hanem tény a főiskola helyére álló egyetem, az önálló színtársulat saját színházépülettel, a Szombathelyt és Győrt összekötő, 2013-ig megépülő gyorsforgalmi út, a 400 hektár ipartelepítésre alkalmas megszerzett föld, a várost védő árvízi tározó. Biztosak lehetünk abban, hogy az elmúlt majdnem egy évtizedben a város olyan fejlődési pályára állt, amelyről már csak szánt szándékkal lehet eltéríteni. 3

4 Mi, baloldaliak és civilek hisszük, miként Hazánk történelme során számtalanszor bebizonyosodott, hogy mi szombathelyiek alapvetően csak magunkra számíthatunk. A nem kevés emberi, szellemi és anyagi erőforrásunkkal csak mi gazdálkodunk, mi látjuk igazán a kis részekből a családok, a munkahelyi, civil közösségek munkája által felépülő egészet. A saját sorsunk, városunk jövője rajtunk múlik, rajtunk, szombathelyieken. A választás sokaknál emóciók, pillanatnyi érzések, vagy szinte a születés óta meglévő értékítéletek alapján történik. Azonban egyre nagyobb az igény, hogy megtudjuk: a közéletben tevékenykedőknek mi a célja, és mik lesznek hozzá az eszközeik. A város közvéleményének joga van megismerni, kik milyen programmal vágnak neki a es önkormányzati választásoknak. Hiszünk abban, hogy a tettek, az elért eredmények igenis számítanak. Bízunk benne, hogy a szombathelyiek dolgozni tudó és szerető, a küzdelmeket felvállaló, de mindvégig a közös hangot kereső közéleti szereplőkre bízzák szeretett városunkat! Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket. Munkahelyteremtés amiből a város és lakói élnek A munkahelyteremtésé az első számú prioritás. A város életét komolyan meghatározzák a régebbi, majd a 90-es években idetelepült cégek, amelyek a szombathelyiek többségét foglalkoztatják. Ezek a vállalatok, kis- és középvállalkozások több milliárd forint adó befizetésével segítik városunk működését. Azonban amíg jelen van a munkanélküliség, amíg nem választja Szombathelyt pár magyar nagyvároshoz hasonlóan egy óriáscég, amely egymaga több ezer embert 4

5 foglalkoztat majd, és juttatja milliárdos nagyságrendű adóbevételhez a várost, addig semmiképpen sem nyugodhatunk meg. Nem nyugodhatunk abba bele, hogy 2011 májusától a magyar munkaerő előtt végleg megnyíló osztrák határ következtében honfitársaink könnyen tudnak munkához jutni egy másik országban. Szombathelynek helyben dolgozó, termelő munkát végző és alkotó munkavállalókra van szüksége, mert ettől gyarapodik a városunk. Egy óriáscég vagy nagyobb vállalatok Szombathelyre kerülésének elengedhetetlen feltétele, hogy legyen ehhez megfelelő méretű ipartelepítésre alkalmas terület. Ezért a munkahelyek létrehozását 4 éve két ütemben képzeltük el. Az első ütemen már túl vagyunk! Az előző években több mint 400 hektár ipartelepítésre alkalmas területet vett a város. Ezzel Nyugat-Dunántúl egyik, ha nem a legnagyobb ipartelepítésre alkalmas területét alakítottuk ki Szombathelyen, a reptérnél Söpte és Gencsapáti között. Most következik a második ütem. Az előttünk álló időszakban a kapcsolatrendszerünket kamatoztatva minél több nagy céget, befektetőt akarunk Szombathelyre csábítani. És most nem a politikai kapcsolatokra gondolunk, hanem a gazdaságiakra. A nagypolitika eddig sem preferálta ezt a környéket, teljesen mindegy, kik voltak kormányon. Elkönyveltek minket gazdag országrésznek, ahol már nem kell a gazdaság fejlesztését, fejlődését támogatni. Ez nagy tévedés! Szerencsére ezen döntések a gazdasági döntéshozókon múlnak inkább, mi pedig feléjük keressük a kapcsolatot. Több nyugat-európai vállalati tanácsadócég tud már arról, hogy itt Szombathelyen van egy hatalmas ipartelepítésre alkalmas egybefüggő terület. Mindent elkövetünk azért, hogy a döntéshozók megismerjék a városunk kínálta lehetőségeket. A megfelelő nagyságú terület azonban még mindig csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy többmilliárdos beruházásnál városunk mellett döntsenek. A több lépcsőből álló szűrő első fázisában makrogazdasági mutatók és jellemzők kerülnek értékelésre. Ezek országunk adottságai, amiket egy település vezetése kevésbé tud befolyásolni. A második körben azonban már 5

6 olyan helyi sajátosságok a mérvadók, amelyet egy város kellő akarattal és energiával vonzóvá tud tenni. Ezek közé tartozik a rendelkezésre álló munkaerő tudásának milyensége, irányultsága, valamint minősége, az idegennyelv-tudás, a már letelepített ipari és kereskedelmi egységek jellege. Nem lehet elvitatni azonban az infrastruktúra jelentőségét sem, a jó és gyors közúti megközelíthetőség már alapkövetelménynek számít a beruházókért folytatott versenyben. A villamosítás alatt álló vasútvonalunk és az épülő gyorsforgalmi út biztosítja majd, hogy ne hulljon ki Szombathely az infrastrukturális rostán. Kitörési pont, és ezzel megkülönböztető jegy az értékelési szempontok között, ha egy város közelében repülőtér is működik. Egy személyközlekedést is lehetővé tevő, de elsősorban teherszállításra berendezkedő repülőtér megvalósítását eddig is szorgalmaztuk, és továbbra is erősítjük majd az eddigi összefogást, ugyanis egy ilyen típusú beruházás csak akkor jöhet létre, ha teljes a konszenzus. A tények mellett azonban nem elhanyagolható a városvezetés hozzáállása sem. Amennyiben a leendő befektetők már a kezdeti fázisban megkapják a kellő figyelmet, gyorsan hozzájutnak a döntéshez szükséges tényszerű információkhoz, akkor pont ez a hozzáállás szoros verseny esetén könnyedén elbillentheti a mérleg nyelvét. Ezért mindent elkövetünk majd, hogy a döntéshozók megismerjék a városunk kínálta lehetőségeket. Célunk egy olyan információs szolgálat létrehozása, ahol idegen nyelven is egy kézből beszerezhetők a szükséges információk, és amely egyfajta találkozó pontként funkcionálhat a tárgyaló felek között. Helyi vállalkozók támogatása A kiegyensúlyozott gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt különös figyelmet fordítunk a kis- és középvállalkozások fejlődésére. A kis- és középvállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges 6

7 a megfelelő színvonalú gazdasági infrastruktúra rendelkezésre állása, amelynek része a gyors elérhetőség, a közlekedési hálózat használata és a logisztikai szolgáltatások biztosítása, az infokommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés csakúgy, mint a megfelelő színvonalú telephely megléte. Ezért szükségesnek tartjuk az ipari parkon belül a kisvállalkozók részére terület biztosítását és a beszállítói tevékenység végzéséhez hálózati rendszer kiépítését. A helyi vállalkozók úgy tudnak sikeresek lenni, ha a közép- és nagyvállalkozások beszállítói lehetnek. Ennek érdekében az új ipari parkba betelepülő közép- és nagyvállalkozások felé felvállaljuk a közvetítő szerepét annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások, mint beszállítók számításba kerüljenek. El kívánjuk érni, hogy az ipari park magas szintű szolgáltatásokat nyújtson a mikro- és kisvállalkozások részére, ezzel is biztosítva részükre a nagyobb jövedelmezőséget és a versenyképesség növelését. Természetesen nem feledkezünk meg az ipari és kereskedelmi cégek mellett a szolgáltatást nyújtó és az idegenforgalom területén működő vállalkozásokról sem. Bevonjuk őket a város arculati és turisztikai irányvonalának meghatározásába, támogatjuk, hogy igényeik figyelembevételre kerüljenek a városi kulturális programok tervezésekor, a rendezvénynaptár összeállításakor. Városi kötődésű építőipari cég létrehozása Új megoldás Helyi kötődésű építőipari cég létrehozása nem tűr több halasztást! Az elmúlt hónapok újabb fejleményei alapján már négy problémát kell orvosolni. Egyrészről a város által kiírt közbeszerzési pályázatokon nyert nem szombathelyi székhelyű építőipari vállalkozások számtalan esetben vagy késve, vagy részben, vagy egyáltalán nem fizetnek a munkát ténylegesen elvégzőknek. Másodrészt sok esetben nem is szombathelyi, nem Vas megyei munkavállalók végzik el a munkát. Harmadrészt több, a város által kiírt közbeszerzési pályázat lett érvény- 7

8 telen, mert a pályázatokon induló építőipari cégek vagy irreálisan magas árat adtak meg, vagy nem pótolták pályázatuk hiányosságait, vagy egyszerűen nem is adtak be pályázatot. Negyedrészt egy helyi irányítású, városi résztulajdonban álló építőipari cégnél nem fordulhat elő, hogy nem érhetőek el, és nem reagálnak azonnal egy súlyos problémára, hanyagságukkal nem okoznak kárt Szombathelynek. Meg kell szüntetnünk a város kiszolgáltatottságát! A városi kötődésű, önkormányzati résztulajdonú építőipari cég megalapításával garantálni tudja az önkormányzat, hogy elsősorban szombathelyi és megyeszékhely környéki munkavállalók kapnak majd állást, számukra időben lesz bérfizetés, továbbá a különböző szakipari munkák elvégzésére helyi vállalkozók lesznek megbízva, akik szintén határidőre hozzájutnak járandóságukhoz. Soha többet nem fordul elő, hogy a rendelkezésünkre álló uniós forrást azért nem tudjuk elkölteni, azért nem tudunk például egy szombathelyi óvodát felújítani, mert egyetlen építőipari cég sem pályázik a munka elvégzésére. Az építőipari cég vezetőit pályázat útján kívánjuk megválasztani, a felü gyelőbizottságába az összes, képviselő-testületben mandátumot szerzett szervezet delegál majd tagot, továbbá a társadalmi és szakmai kontrollt is biztosítjuk azzal, hogy a Vas Megyei Iparkamarának is biztosítunk helyet az ellenőrző testületben. Közfoglalkoztatás Az elmúlt másfél évben nem az általunk elképzelt közfoglalkoztatási rendszer valósult meg Szombathelyen. A rosszul kialakított torz rendszert azonnal megváltoztatjuk. Nagyon jó az az elképzelés, hogy a tartósan munka nélkül élőket, amennyiben életkörülményük és egészségi állapotuk lehetővé teszi, vezessük vissza a munka világába, és ne segélyekkel támogassuk őket. Azonban nem mindegy, milyen munka elvégzését várjuk el tőlük. Egyrészről olyan feladattal 8

9 kell megbízni őket, amelyeket ténylegesen képesek elvégezni, ami sikerélményt ad nekik, a társadalom elismeri, hasznosnak tartja, másrészről az általuk végzett tevékenységnek olyannak kell lennie, ami városunk számára hasznos, és amelyre az örökös pénzhiány miatt keveset, vagy egyáltalán nem tudunk költeni. Ilyen terület az oktatási intézményeink körül végzett munka, az udvarok rendben tartása, minden reggel a szemét feltakarítása, a lehullott falevelek összegyűjtése, a növények gondozása, a közterületi virágágyások gondozása, a parkok tisztán tartása, a parkőri feladatok, a játszótereken gondnoki munka végzése. Ezeket a munkákat most is elvégzik az intézményeknél, de ez csak a lelkiismeretes, a munkájukra igényes vezetőknek és munkatársaiknak köszönhető. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy az állam a közfoglalkoztatottak bérének 95 százalékát állja az önkormányzat helyett. A közmunkások segítsenek a város tisztán tartásában, szépítésében! Növeljük jelentősen a közfoglalkoztatottak számát. Elképzeléseink szerint ez lega lább főt jelenthet. Fokozottan támogatni kell a romák közfoglalkoztatásban való részvételét és a hátrányos helyzetben lévő fiatalok foglalkoztatását. A közfoglalkoztatás rendszerébe vonjuk be a városi civilszervezeteket is. Álláspontunk szerint a nem is erre a célra létrehozott Savaria Rehab-Team Kft. lehetőségeit, szervezetrendszerét meghaladja a közfoglalkoztatás szervezése, főleg, ha a közfoglalkoztatásban résztvevők számát jelentősen növelni fogjuk. Egy önálló szervezetet kell erre létrehoznunk, amely természetesen mind a Savaria Rehab-Team-mel, mind a civilszervezetekkel együttműködést kell, hogy kialakítson. A közfoglalkoztatás rendszerére így a szervezeten keresztül külön költségvetési forrás tudunk majd biztosítani, amely támogatás nem fog összemosódni más feladatok ellátásával. A külön forrásra azért van szükség, mert az állami 95 százalékos támogatás csak a bérre vonatkozik, viszont nincs központi forrás például a munkaruhára, az étkezési hozzájárulásra, a munkát szervezők és irányítók, valamint az adminisztráció bérére, költségeire. 9

10 Oktatás Az oktatás a jövőnkbe való beruházás, ezért a felnövekvő nemzedék nevelése prioritást kell, hogy élvezzen. Ennek feltétele, hogy az oktatási intézmények nyugodt és kiszámítható körülmények között működjenek, a felkészült pedagógusok magukat biztonságban érezve teljes odaadással oktassák, neveljék a gondjaikra bízott nemzedéket. Mindezen túl figyelembe kell venni azt is, hogy óvodáink és iskoláink száma és szakmai szerkezete hosszú távon garantálja a nevelési-oktatási feladatok színvonalas ellátását, ezért nem tervezünk a városban intézményi bezárásokat vagy összevonásokat, hacsak az erre vonatkozó igényt nem maguk az érintett intézmények kezdeményezik. Fontosnak tartjuk, hogy az előző évek folyamatai választási ciklusonként ne törjenek meg, ezért az óvodákban megkezdett munka eredményeire építve folytatni kívánjuk az általános iskolákban is az alanyi jogon járó angol és német nyelvoktatást, biztosítjuk az ehhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések, illetve átképzések lehetőségét. Az iskolai nyelvtanulást segítendő szorgalmazzuk, hogy az alaptantervi összes óraszámon felül plusz 5 százalékot adunk úgy oda az intézményeknek, hogy ők a saját maguk által választott nyelvek képzésére, csoportbontásokra fordíthassák. Így biztosítható lenne minden évfolyamon a heti 5 alkalom nyelvóra, a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Továbbra is támogatjuk iskoláink szakmai önállóságát és az ez által is inspirált sokszínűségét. Meggyőződésünk, hogy az intézmények célszerű és hatékony szakmai munkáját segíti elő gazdasági önállóságuk is, így továbbra is számítva az e téren végzett felelősségteljes munkájukra nem tervezzük a gazdasági szervezeti egységeik összevonását sem. Bízunk abban, hogy az új kormányzati elképzelések például pedagógus életpálya modell hozzájárulnak a pedagógusok és intézményvezetők méltóbb erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez! 10

11 A jövőben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy a város szakképzése jobban megfeleljen a gazdaság szakmunkaerő-igényeinek. Arra kell törekedni, hogy pl. a pályaválasztáshoz kötődő programok megújításával a fiatalok valós képet kapjanak a tényleges és korszerű munkafolyamatokról, és reális elképzelésük legyen a sikeres munkavállalási lehetőségekről, valamint feltételekről is. Figyelembe véve, hogy a jelenlegi szakmunkás ösztöndíjrendelet régiónként 10 hiányszakmát határoz meg, ugyanakkor helyi szinten ennél több hiányszakma van, ezért az ösztöndíjra jogosultak körét önkormányzati forrásból bővíteni kívánjuk. E törekvéseink sikere által a vállalkozóink is könnyebben meg tudnak felelni a piaci verseny kihívásainak. Az ifjúság nevelésében nagyobb szerepet szánunk a tehetséggondozásnak. Változatlanul elismerjük a tanulmányi versenyek győztes tanulóinak és felkészítő tanáraik munkáját, e téren keressük a jelenlegi keretek bővítésére adódó lehetőségeket. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a legkiválóbbak fejlődését a versenyszellem is inspirálja kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, civilek és intézmények bevonásával városi szakköröket szeretnénk létrehozni. E téren a művészeti ágak mellett a hagyományos iskolai tantárgyakhoz és az idegen nyelvekhez kötődő, de azon lényegesen túlmutató szakköröknek szánunk kiemelkedő szerepet. Az egészséges életmódra nevelés egyik pillére a rendszeres testmozgás megszerettetése. Elengedhetetlen az iskolai sportkörök, csapatok versenyeztetési feltételeinek garantálása, amelynek elválaszthatatlan része a hétvégi rendezvényeken való részvétel segítése, valamint a testnevelők számára erre plusz órakeret biztosítása. Célunk egy külön iskolai sportalap létrehozása, amelyből az iskolai és diák tömegsportban résztvevők száma és eredményessége alapján lehetne forráshoz jutnia az intézményeknek, a DSE-nek. 11

12 Továbbra is célunk, hogy intézményeink infrastruktúrájának és szakmai munkájának megújítása érdekében kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, azok szakmai megvalósításához segítséget nyújtunk. A városi jelentőségű projektekhez szükséges önrészt biztosítjuk. A pályázati kedv fokozása érdekében figyelemmel leszünk az e téren jelentős pluszmunkát vállaló vezetők erkölcsi és anyagi elismerésére, ugyanakkor az intézmények saját hatáskörükben (előzetes engedélyeztetés nélkül) dönthetnek a költségvetésüket nem érintő pályázatokban való részvételről. Fontosnak tartjuk, hogy minden oktatási intézmény rendelkezzen a mindennapos testmozgás, illetve a szakszerű testnevelés optimális feltételeivel, ezért kiemelten kezeljük a sportpályák, tornatermek felújítását. Figyelembe kell vennünk az elkövetkező években, hogy egyes városrészeken az új építkezések következtében kiugróan megnőtt a kisgyermekes családok száma. Elengedhetetlenné vált az Oladi lakótelepen egy óvoda építése, amelyet az Oladi Általános Művelődési Központ egyik tagintézményeként kell létrehozni. A szentkirályi városrészen pedig bővíteni kell a Játéksziget Óvodát, és alapítani kell egy bölcsődét. A város intézményeinek infrastruktúráját felmérve sorrendet állítunk fel a következő négy évben elvégzendő jelentősebb felújítási, karbantartási, beruházási feladatokról. E listát nyilvánosságra hozzuk, hogy az intézményi prioritásokat, kisebb karbantartási munkálatokat is ennek figyelembe vételével lehessen ütemezni. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjával újra együttműködési szerződést kell kötnünk, amelynek keretében a mester- és doktori képzést fogjuk szorgalmazni, és vállalásokat teszünk a város által biztosítandó támogatásokra. Törekednünk kell a helyi középfokú oktatásunkon alapuló műszaki elsődlegesen építészeti felsőoktatás megteremtésére. Az egyetemmel együttműködve a végzős szombathelyi pedagógusok elhelyezkedési esélyeit is bővítendő kidolgozzuk például az állandó helyettesítési rendszert. 12

13 A városi ünnepségek, rendezvények szereplőiként továbbra is számítunk a diákokra. Véleményünk szerint a szereplési lehetőség sokakat inspirál, bevonja a szülőket és a tanulótársakat, elmélyíti az egyes intézmények közötti kapcsolatot, segíti a felelősségtudat kialakítását, a városunk iránti elkötelezettséget. A nem önkormányzati (alapítványi, egyházi) fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel továbbra is fenntartjuk a partneri kapcsolatot, és segítjük, támogatjuk pályázati törekvéseiket. Felnőttképzés A felnőttképzés stratégiájának jelentősége a rendszer működésén, a fejlesztés feladatain túl abban rejlik, hogy a tartalom és a feltételrendszer állami szabályozása, a támogatási rendszer és az információközvetítés által jelentős társadalmi tudatformáló, közvetítő, gazdaságalakító funkciót tölt be. Az egész életen át tartó tanulás célrendszere szorosan kapcsolódik össze a gazdaságélénkítéssel, a versenyképesség növelésével, s ezzel párhuzamosan társadalmi, szociális célokkal, az egyéni érdekrendszerekkel. A felnőttek képzésének figyelembevételével fő célkitűzésünk a felnőtt aktív munkavállalók körében, hogy: legyen versenyképes munkaereje; alapkészségeik fejlődjenek; új és meglévő képességeiket fejlesszük; a munkavállalók piacképes tudását fejlesszük és a vállalkozások alkalmazkodóképességét javítsuk; a foglalkoztatottságuk növekedjen, a potenciális munkavállalók bevonása a munkaerő-piacra; a humán tőkébe történő beruházás növelése és eredményesebbé tétele. 13

14 Ehhez segítjük megteremteni a felnőtt szakképzés eszközeinek minőségi javítását, a hozzáférhetőség biztosítását és a nyitottság megteremtését. Az új tudás- és műveltségszükséglet igénye az információs társadalomban tágabb értelmezésben tartalmazza a rendelkezésre álló információk kiválasztásának képességét az adott célnak és feladatnak megfelelően. A lényeges és lényegtelenebb információk megkülönböztetését, az értékelés és az ítéletalkotás képességét, a meglévő összefüggések felismerését, a szerkezetlátást, a problémamegoldást, a döntésképességet, a kreatív gondolkodást és cselekvést, nem utolsósorban az idegen nyelvek tudását, valamint az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási képességét. Ezzel az elhelyezkedés esélyének növelését teremtjük meg. Ehhez támogatjuk a város felnőttképző központjainak fejlesztését, hálózati öszszehangolását a középfokú és felsőoktatással, a szakképző iskolákban a felnőttképzés számának növelését, a munkaügyi központ képzési kínálatának felülvizsgálatát, bővítését. Javítjuk a támogatások hozzáférhetőségét, civilszervezeteket, vállalkozókat, vállalatokat vonunk be programokba, a források megszerzésébe és magába a képzésbe. Lehetővé tesszük, hogy ne csak a munkanélküliek részesüljenek képzési támogatásban, hanem az aktív munkavállalók is igénybe vehessék a képzéseket. Szorgalmazzuk, hogy a vállalkozók és vállalatok növeljék beiskolázási, képzési hajlandóságukat. Lehetővé tesszük, hogy a hiányszakmákban átképzésre, fejlesztésre szoruló munkavállaló heti egy napot munkaidőben tanulhasson. Ezzel megtarthatjuk és növelhetjük Szombathely tradicionálisan híres tudás- és műveltségi színvonalát. 14

15 Huszár úti laktanya Regionális Tudományos Központ Régi vágya a szombathelyieknek, hogy a volt szovjet laktanya területét végre hasznosítsuk. A közti ciklusban stratégiai tervek készültek egy tudományos, innovációs fejlesztési központ létrehozására. A kiemelt rekonstrukciós elképzeléseket tetteknek kell követnie, és létre kell hozni a dunántúli régió kimagasló tudományos centrumát. Lehetővé téve, hogy városunk képes legyen befogadni, illetve visszahívni a tudományok embereit, méltó elhelyezést biztosítva számukra. Mindez hozzájárulna Egyetemi Központunk további fejlődéséhez is, és végre megingathatatlanul biztossá válna a Nyugat-magyarországi Egyetem kétpólusú működése. Szociális és lakásügyek Lakbértámogatás Az önkormányzat segítsége minden szombathelyinek jár! Tudatosítjuk majd, hogy háztartásonként milyen és mekkora összegű támogatást lehet igénybe venni. Az elmúlt években lényegesen romlott sok család szociális helyzete, ezért a szociális célra nyújtott támogatások mértékét 10 százalékkal növeljük. Már most ősszel, próba jelleggel bevezettük a lakbértámogatást a nem önkormányzati bérlakásokban élőknek. Régi adóssága a városnak, hogy ne csak azokat a családokat segítsük a lakbértámogatással, akik önkormányzati bérlakásban élnek, hanem azokat is, akik magánúton kénytelenek lakást bérelni. Ugyanolyan mértékű lakbértámogatást kívánunk adni mindenkinek, aki szociális helyzete alapján rászoruló! 15

16 Fiatalok lakbértámogatása A szociálisan rászorulók mellett elengedhetetlenül fontos a szombathelyi fiatalok lakáshoz juttatása. Ennek első lépése lehet, ha rájuk vonatkozóan január elsejétől életbe léptetjük azt a szabályozást, amely szerint ők is igényelhetnek lakbértámogatást. Ezzel segítjük az önálló életük elkezdését, és talán ez is mérlegelési szempont lesz részükről abban a döntésükben, hogy Szombathelyen vagy máshol keressenek maguknak munkát. Szombathelyen támogatást kapnak az általuk kiválasztott lakás lakbéréhez, legyenek akár egyedülállóak, akár párban. Kamatmentes lakásvásárlási kölcsön Több mint négy éve szünetel a fiatal családok kamatmentes lakásvásárlási kölcsönnel való támogatása, mivel a korábbi banki konstrukciók kedvezőbbek voltak. Jelentősen csökkent az érdeklődés, így az elmúlt évek költségvetésébe ilyen célra forrást nem állítottunk be. A helyzet mostanra jócskán megváltozott, újra szükség lenne a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására. A korábbi kölcsönök részleteinek visszafizetésével évente mintegy 80 millió forint képződik, ezt fordítanánk az új támogatásokra. Önkormányzati bérlakások felújítása Megengedhetetlen, hogy több mint 150 önkormányzati bérlakás áll üresen, felújítás nélkül. Ez az jelenti, hogy 150 család, akik jogosultak önkormányzati lakásra, nem tudnak beköltözni, a Lakásbizottság már kijelölni sem tud lakást a számukra. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni! Minden évben 150 millió forintot különítünk el a költségvetésben, vagy a városi vagyonhasznosító vállalatunk büd zséjében, hogy folyamatos legyen a lakások felújítása. 16

17 Már most ősszel bevezetjük azt az új szabályozást, hogy aki úgy vállalja egy önkormányzati bérlakásba való beköltözést, hogy az a lakás még nincs felújítva, a lakbéréből levonják az általa a felújításra költött összeget. A családok csak egy kis részének van anyagi lehetősége a felújításra költeni, de ők így soron kívül tudnak lakáshoz jutni, nem kell megvárniuk, hogy a város újítsa fel azokat. Intézményrendszert érintő lépések A választásokat követően az első lépésünk lesz a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgáltató Központ összevonásának megszűntetése. Évtizedek alatt kialakult értékek vesznek el a létrehozott szociális mamutintézménnyel. A szociális ellátásban kényszerűségből részt vevők joggal várják el, hogy a lehető legszemélyesebben foglalkozzanak a problémáikkal. Ehhez nagy létszámú szakembergárdára van szükség, amelynek tagjai nyugalomban tudnak dolgozni, illetve mivel ők is komoly tehernek vannak kitéve, munkavégzésükhöz elengedhetetlen, hogy vezetőik napi szinten segítség munkájukat, ne egy távoli irodából irányítsák őket. Nem fogjuk engedni, hogy a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. a szociális ellátás helyett építőipari vállalkozást folytasson. Ennek a nagy múltú, országosan elismert szociális intézménynek vissza kell térni a maga által kitaposott útra, és a maga által teremtett értékek alapján kell működnie a továbbiakban. Egészségügy Vissza kell hoznunk haladéktalanul Szombathelyre Szentgotthárdról kórházunk székhelyét, és vissza kell állítanunk a kórház régi, híres színvonalát és az egyetemi oktatókórház tényleges címet is. Az ott dolgozók mindent elkövetnek azért, 17

18 hogy a betegek gyógyuljanak, csak sajnos, amíg a kórházi vezetők egy részének az a fontos, hogy hány megyei politikus rokona tud jól fizető állást betölteni, addig kevesebb figyelem jut a szívüket-lelküket kitevőkre. Újra fel kell állítani a város és a megye közötti konzultatív tanácsot, mert így városunknak esélye lenne időben megismerni a fejlesztési elképzeléseket, illetve a kórház jövőjét hosszútávon befolyásoló döntések előkészítését is nyomon lehetne követni. A közös munkával pedig hatékonyabban tudnánk forrásokat szerezni. Be kell láttatni a megyei vezetéssel, hogy hiába van a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonában a Markusovszky Kórház, ettől még 50 százalékot meghaladó mértékben a szombathelyiek veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásait, ráadásul a szombathelyiek 90 százaléka hiszi azt, hogy városunk a kórház fenntartója. Elengedhetetlenül fontos számunkra, hogy a kórházi dolgozók ténylegesen kapják meg azokat a juttatásaikat, amelyeket a közalkalmazotti státus biztosított számukra. A megyei vezetés gazdasági társasággá alakította át a kórházat, így az ott dolgozók egy kiszolgáltatottságot növelő foglalkoztatási struktúrában végzik oly fontos munkájukat. Törekedni fogunk rá, hogy ezt a kiszolgáltatottságot csökkentsük. Fontos lesz meghatározni, hogy mely területeken szeretne a kórház regionális vagy akár országos szinten élenjáró lenni. Kellenek a kitörési pontok, hogy a kórházunk megítélése, elfogadottsága, anyagi helyzete jobb legyen. A célok eléréséhez először meg kell becsülni az itt dolgozókat, másrészről szaktekintélyeket kell idecsábítani Szombathelyre. A város pedig, mint ahogy korábban is tette, céltámogatással tud forrást biztosítani a műszerezettség fejlesztéséhez, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekből vagy nincs, vagy csak nagyon kevés található meg az országban; emellett önkormányzati lakásokat tudunk garantálni az ideköltöző orvosoknak. 18

19 Támogatjuk és szorgalmazzuk közép- és felsőfokú szinten az egészségügyi képzést. Addig is mivel a városnak nincs saját kórháza, a mostanival pedig gyakran elégedetlenek az emberek egészségmegőrző, megelőző programokat indítunk, ösztönözzük a szűrővizsgálatokat, nagyobb hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód terjesztésére az iskolákban, munkahelyeken. Folytatjuk azt a kezdeményezésünkre elindított programot, hogy egyre kevesebb helyen lehessen dohányozni. Javaslatunkra a képviselőtestület megtiltotta a játszótereken való dohányzást. Most szakemberek bevonásával dolgozunk azon a programon, hogy mely helyeken, milyen ütemezéssel folytassuk. Elindítjuk az Egészséges Szombathely Programot. Egészséges helyi termékek beszerzését a jövőben előnyként értékeljük a közétkeztetési pályázatoknál. Az egészséges életet segíti a szép környezet is, amiben élünk. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületekre kerüljön virág bár ebben nincs panaszkodni valónk, hiszen egy európai zsűri szerint Szombathely az egyik legvirágosabb város a maga kategóriájában, hanem kerüljön az erkélyekre, a házak előtti mini-kertekbe is sok szép növény. Két éve elindítottunk egy akciót a Derkovitson: tavaszszal több ezer tő muskátlit adtunk azoknak, akik kértek, és még szebbek lettek a városrészen az erkélyek. Szeretnénk ezt a programot az egész városra kiterjeszteni a következő évtől, támogatva a helyi virágkertészeket. A nyugodt életkörülmények garantálása érdekében zajmentes környezetet szeretnénk biztosítani a lakóövezetekben lévő szórakozóhelyek, italboltok nyitva tartásának korlátozásával. A városi tulajdonú egészségügyi intézményeink (orvosi rendelők) felújítása terén a legnagyobb az elmaradásunk. Újabb körzetek kialakítását, ezzel új rendelők építését kezdeményezzük a városrészek növekedésének megfelelően (például Szentkirály, Minerva). Az egyeztetésekbe bevonjuk a háziorvosokat, gyermekorvosokat. 19

20 Épített környezetünk Kerékpárutak Szombathely biciklis város volt és lesz. A vasi megyeszékhelyen az elmúlt négy évben is több kilométernyi kerékpárút épült. A következő négy esztendőben ezt folytatni szeretnénk. Fontos, hogy minden városrészből biztonságosan el lehessen kerekezni a belvárosig. Az elkövetkező években megépítjük a zanati városrészt és a Zanati utat összekötő kerékpárutat, és folytatjuk az Oladon már megépített bicikliút építését a Perint mentén át a Derkovits-városrészen. Ehhez a hálózathoz természetesen infrastruktúra is kell, lesznek új biciklitárolók, és tervezzük Szombathelyen a kerékpárkölcsönzés beindítását. Megépítjük a régóta tervezett, Szombathelyt Kámmal összekötő kerékpárút szombathelyi szakaszát. A terveket elkészítettük az elmúlt években. Az utat a komplett Rumi úti vízelvezetés kiépítésével együtt valósítjuk meg. Ezzel párhuzamosan a Rumi úti járdaszakasz is elkészül. A városkörnyéki kerékpárutak és a városmag összeköttetésében jelentős szerepe van a kertvárosi kerékpárutaknak. A város déli részénél található falvakban már jórészt megvalósult a kerékpárút-összeköttetés, így e szakasszal a szombathelyi belváros és Rum folyamatos összeköttetése megvalósulhat. A zarkaházi Szilykastély részben kerékpáros pihenőhelyként kapta meg a Phare-támogatást, így Herényhez hasonlóan a város déli kerékpáros központjává válhat. Iparosított technológiával épült épületek felújítása Az úgynevezett panelprogram az elmúlt 8 év sikertörténete, hiszen a jelentős jobboldali elutasítás ellenére is több ezer otthon újulhatott meg a program ke- 20

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben