Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket."

Átírás

1 Éljen a városunk! A Magyar Szocialista Párt Szombathelyi Szervezete, a szombathelyi Szabadelvű Társas Kör Egyesület, valamint szombathelyi civil szervezetek programja

2

3 Bevezető Szombathely egy élhető, fejlődő, tiszta és virágos nyugat-európai város. Az elmúlt 20 évben a települést irányítók legfontosabb feladata volt a Trianon óta tartó elszigeteltség káros következményeinek orvoslása, a bezárt város kinyitása, az elköltözött szombathelyiek és a nem szombathelyiek vissza- és idecsalogatása, munkahelyek teremtése, művészeti, sport, kulturális kitörési pontok megkeresése. Bár sok mindent lehetett volna másként, akár jobban is csinálni, az elmúlt 20 év alatti fejlődés kézzelfogható. Hasonló változásokat hozott magával, mint a XIX XX. század fordulója. Bízzunk benne, hogy mostani korunk hosszabb nyugodt békeidő korszaka. Kegyelmi állapot a jelenlegi - most lehet igazán élni és alkotni. Az elmúlt 8 év többnyire a lehetőségek igazi, jó értelemben vett kihasználásáról szólt. Leszögezendő, hogy a kisvárosi lét, a Budapesttől való távoliság eleve determinálja, hogy sok esetben a professzionális, 100 százalékos megoldáshoz a sok munka és a szerencse sem elég. Ráadásul a kapcsolatrendszeri hiányosságokat, a több évtizedes késlekedéseket, vagy a majd fél évszázad alatt szinte megkövesedett állapotokat nem lehet pár év lendületes munkájával sem kiküszöbölni, sem pótolni, sem megváltoztatni. Ám évtizedes álmok váltak valóra, és teszik lehetővé, hogy hittel várjuk az elkövetkező éveket. Ma már nem vágy, hanem tény a főiskola helyére álló egyetem, az önálló színtársulat saját színházépülettel, a Szombathelyt és Győrt összekötő, 2013-ig megépülő gyorsforgalmi út, a 400 hektár ipartelepítésre alkalmas megszerzett föld, a várost védő árvízi tározó. Biztosak lehetünk abban, hogy az elmúlt majdnem egy évtizedben a város olyan fejlődési pályára állt, amelyről már csak szánt szándékkal lehet eltéríteni. 3

4 Mi, baloldaliak és civilek hisszük, miként Hazánk történelme során számtalanszor bebizonyosodott, hogy mi szombathelyiek alapvetően csak magunkra számíthatunk. A nem kevés emberi, szellemi és anyagi erőforrásunkkal csak mi gazdálkodunk, mi látjuk igazán a kis részekből a családok, a munkahelyi, civil közösségek munkája által felépülő egészet. A saját sorsunk, városunk jövője rajtunk múlik, rajtunk, szombathelyieken. A választás sokaknál emóciók, pillanatnyi érzések, vagy szinte a születés óta meglévő értékítéletek alapján történik. Azonban egyre nagyobb az igény, hogy megtudjuk: a közéletben tevékenykedőknek mi a célja, és mik lesznek hozzá az eszközeik. A város közvéleményének joga van megismerni, kik milyen programmal vágnak neki a es önkormányzati választásoknak. Hiszünk abban, hogy a tettek, az elért eredmények igenis számítanak. Bízunk benne, hogy a szombathelyiek dolgozni tudó és szerető, a küzdelmeket felvállaló, de mindvégig a közös hangot kereső közéleti szereplőkre bízzák szeretett városunkat! Ezennel a nyilvánosság elé tárjuk a következő négy évre szóló terveinket. Munkahelyteremtés amiből a város és lakói élnek A munkahelyteremtésé az első számú prioritás. A város életét komolyan meghatározzák a régebbi, majd a 90-es években idetelepült cégek, amelyek a szombathelyiek többségét foglalkoztatják. Ezek a vállalatok, kis- és középvállalkozások több milliárd forint adó befizetésével segítik városunk működését. Azonban amíg jelen van a munkanélküliség, amíg nem választja Szombathelyt pár magyar nagyvároshoz hasonlóan egy óriáscég, amely egymaga több ezer embert 4

5 foglalkoztat majd, és juttatja milliárdos nagyságrendű adóbevételhez a várost, addig semmiképpen sem nyugodhatunk meg. Nem nyugodhatunk abba bele, hogy 2011 májusától a magyar munkaerő előtt végleg megnyíló osztrák határ következtében honfitársaink könnyen tudnak munkához jutni egy másik országban. Szombathelynek helyben dolgozó, termelő munkát végző és alkotó munkavállalókra van szüksége, mert ettől gyarapodik a városunk. Egy óriáscég vagy nagyobb vállalatok Szombathelyre kerülésének elengedhetetlen feltétele, hogy legyen ehhez megfelelő méretű ipartelepítésre alkalmas terület. Ezért a munkahelyek létrehozását 4 éve két ütemben képzeltük el. Az első ütemen már túl vagyunk! Az előző években több mint 400 hektár ipartelepítésre alkalmas területet vett a város. Ezzel Nyugat-Dunántúl egyik, ha nem a legnagyobb ipartelepítésre alkalmas területét alakítottuk ki Szombathelyen, a reptérnél Söpte és Gencsapáti között. Most következik a második ütem. Az előttünk álló időszakban a kapcsolatrendszerünket kamatoztatva minél több nagy céget, befektetőt akarunk Szombathelyre csábítani. És most nem a politikai kapcsolatokra gondolunk, hanem a gazdaságiakra. A nagypolitika eddig sem preferálta ezt a környéket, teljesen mindegy, kik voltak kormányon. Elkönyveltek minket gazdag országrésznek, ahol már nem kell a gazdaság fejlesztését, fejlődését támogatni. Ez nagy tévedés! Szerencsére ezen döntések a gazdasági döntéshozókon múlnak inkább, mi pedig feléjük keressük a kapcsolatot. Több nyugat-európai vállalati tanácsadócég tud már arról, hogy itt Szombathelyen van egy hatalmas ipartelepítésre alkalmas egybefüggő terület. Mindent elkövetünk azért, hogy a döntéshozók megismerjék a városunk kínálta lehetőségeket. A megfelelő nagyságú terület azonban még mindig csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy többmilliárdos beruházásnál városunk mellett döntsenek. A több lépcsőből álló szűrő első fázisában makrogazdasági mutatók és jellemzők kerülnek értékelésre. Ezek országunk adottságai, amiket egy település vezetése kevésbé tud befolyásolni. A második körben azonban már 5

6 olyan helyi sajátosságok a mérvadók, amelyet egy város kellő akarattal és energiával vonzóvá tud tenni. Ezek közé tartozik a rendelkezésre álló munkaerő tudásának milyensége, irányultsága, valamint minősége, az idegennyelv-tudás, a már letelepített ipari és kereskedelmi egységek jellege. Nem lehet elvitatni azonban az infrastruktúra jelentőségét sem, a jó és gyors közúti megközelíthetőség már alapkövetelménynek számít a beruházókért folytatott versenyben. A villamosítás alatt álló vasútvonalunk és az épülő gyorsforgalmi út biztosítja majd, hogy ne hulljon ki Szombathely az infrastrukturális rostán. Kitörési pont, és ezzel megkülönböztető jegy az értékelési szempontok között, ha egy város közelében repülőtér is működik. Egy személyközlekedést is lehetővé tevő, de elsősorban teherszállításra berendezkedő repülőtér megvalósítását eddig is szorgalmaztuk, és továbbra is erősítjük majd az eddigi összefogást, ugyanis egy ilyen típusú beruházás csak akkor jöhet létre, ha teljes a konszenzus. A tények mellett azonban nem elhanyagolható a városvezetés hozzáállása sem. Amennyiben a leendő befektetők már a kezdeti fázisban megkapják a kellő figyelmet, gyorsan hozzájutnak a döntéshez szükséges tényszerű információkhoz, akkor pont ez a hozzáállás szoros verseny esetén könnyedén elbillentheti a mérleg nyelvét. Ezért mindent elkövetünk majd, hogy a döntéshozók megismerjék a városunk kínálta lehetőségeket. Célunk egy olyan információs szolgálat létrehozása, ahol idegen nyelven is egy kézből beszerezhetők a szükséges információk, és amely egyfajta találkozó pontként funkcionálhat a tárgyaló felek között. Helyi vállalkozók támogatása A kiegyensúlyozott gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt különös figyelmet fordítunk a kis- és középvállalkozások fejlődésére. A kis- és középvállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges 6

7 a megfelelő színvonalú gazdasági infrastruktúra rendelkezésre állása, amelynek része a gyors elérhetőség, a közlekedési hálózat használata és a logisztikai szolgáltatások biztosítása, az infokommunikációs hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés csakúgy, mint a megfelelő színvonalú telephely megléte. Ezért szükségesnek tartjuk az ipari parkon belül a kisvállalkozók részére terület biztosítását és a beszállítói tevékenység végzéséhez hálózati rendszer kiépítését. A helyi vállalkozók úgy tudnak sikeresek lenni, ha a közép- és nagyvállalkozások beszállítói lehetnek. Ennek érdekében az új ipari parkba betelepülő közép- és nagyvállalkozások felé felvállaljuk a közvetítő szerepét annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások, mint beszállítók számításba kerüljenek. El kívánjuk érni, hogy az ipari park magas szintű szolgáltatásokat nyújtson a mikro- és kisvállalkozások részére, ezzel is biztosítva részükre a nagyobb jövedelmezőséget és a versenyképesség növelését. Természetesen nem feledkezünk meg az ipari és kereskedelmi cégek mellett a szolgáltatást nyújtó és az idegenforgalom területén működő vállalkozásokról sem. Bevonjuk őket a város arculati és turisztikai irányvonalának meghatározásába, támogatjuk, hogy igényeik figyelembevételre kerüljenek a városi kulturális programok tervezésekor, a rendezvénynaptár összeállításakor. Városi kötődésű építőipari cég létrehozása Új megoldás Helyi kötődésű építőipari cég létrehozása nem tűr több halasztást! Az elmúlt hónapok újabb fejleményei alapján már négy problémát kell orvosolni. Egyrészről a város által kiírt közbeszerzési pályázatokon nyert nem szombathelyi székhelyű építőipari vállalkozások számtalan esetben vagy késve, vagy részben, vagy egyáltalán nem fizetnek a munkát ténylegesen elvégzőknek. Másodrészt sok esetben nem is szombathelyi, nem Vas megyei munkavállalók végzik el a munkát. Harmadrészt több, a város által kiírt közbeszerzési pályázat lett érvény- 7

8 telen, mert a pályázatokon induló építőipari cégek vagy irreálisan magas árat adtak meg, vagy nem pótolták pályázatuk hiányosságait, vagy egyszerűen nem is adtak be pályázatot. Negyedrészt egy helyi irányítású, városi résztulajdonban álló építőipari cégnél nem fordulhat elő, hogy nem érhetőek el, és nem reagálnak azonnal egy súlyos problémára, hanyagságukkal nem okoznak kárt Szombathelynek. Meg kell szüntetnünk a város kiszolgáltatottságát! A városi kötődésű, önkormányzati résztulajdonú építőipari cég megalapításával garantálni tudja az önkormányzat, hogy elsősorban szombathelyi és megyeszékhely környéki munkavállalók kapnak majd állást, számukra időben lesz bérfizetés, továbbá a különböző szakipari munkák elvégzésére helyi vállalkozók lesznek megbízva, akik szintén határidőre hozzájutnak járandóságukhoz. Soha többet nem fordul elő, hogy a rendelkezésünkre álló uniós forrást azért nem tudjuk elkölteni, azért nem tudunk például egy szombathelyi óvodát felújítani, mert egyetlen építőipari cég sem pályázik a munka elvégzésére. Az építőipari cég vezetőit pályázat útján kívánjuk megválasztani, a felü gyelőbizottságába az összes, képviselő-testületben mandátumot szerzett szervezet delegál majd tagot, továbbá a társadalmi és szakmai kontrollt is biztosítjuk azzal, hogy a Vas Megyei Iparkamarának is biztosítunk helyet az ellenőrző testületben. Közfoglalkoztatás Az elmúlt másfél évben nem az általunk elképzelt közfoglalkoztatási rendszer valósult meg Szombathelyen. A rosszul kialakított torz rendszert azonnal megváltoztatjuk. Nagyon jó az az elképzelés, hogy a tartósan munka nélkül élőket, amennyiben életkörülményük és egészségi állapotuk lehetővé teszi, vezessük vissza a munka világába, és ne segélyekkel támogassuk őket. Azonban nem mindegy, milyen munka elvégzését várjuk el tőlük. Egyrészről olyan feladattal 8

9 kell megbízni őket, amelyeket ténylegesen képesek elvégezni, ami sikerélményt ad nekik, a társadalom elismeri, hasznosnak tartja, másrészről az általuk végzett tevékenységnek olyannak kell lennie, ami városunk számára hasznos, és amelyre az örökös pénzhiány miatt keveset, vagy egyáltalán nem tudunk költeni. Ilyen terület az oktatási intézményeink körül végzett munka, az udvarok rendben tartása, minden reggel a szemét feltakarítása, a lehullott falevelek összegyűjtése, a növények gondozása, a közterületi virágágyások gondozása, a parkok tisztán tartása, a parkőri feladatok, a játszótereken gondnoki munka végzése. Ezeket a munkákat most is elvégzik az intézményeknél, de ez csak a lelkiismeretes, a munkájukra igényes vezetőknek és munkatársaiknak köszönhető. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy az állam a közfoglalkoztatottak bérének 95 százalékát állja az önkormányzat helyett. A közmunkások segítsenek a város tisztán tartásában, szépítésében! Növeljük jelentősen a közfoglalkoztatottak számát. Elképzeléseink szerint ez lega lább főt jelenthet. Fokozottan támogatni kell a romák közfoglalkoztatásban való részvételét és a hátrányos helyzetben lévő fiatalok foglalkoztatását. A közfoglalkoztatás rendszerébe vonjuk be a városi civilszervezeteket is. Álláspontunk szerint a nem is erre a célra létrehozott Savaria Rehab-Team Kft. lehetőségeit, szervezetrendszerét meghaladja a közfoglalkoztatás szervezése, főleg, ha a közfoglalkoztatásban résztvevők számát jelentősen növelni fogjuk. Egy önálló szervezetet kell erre létrehoznunk, amely természetesen mind a Savaria Rehab-Team-mel, mind a civilszervezetekkel együttműködést kell, hogy kialakítson. A közfoglalkoztatás rendszerére így a szervezeten keresztül külön költségvetési forrás tudunk majd biztosítani, amely támogatás nem fog összemosódni más feladatok ellátásával. A külön forrásra azért van szükség, mert az állami 95 százalékos támogatás csak a bérre vonatkozik, viszont nincs központi forrás például a munkaruhára, az étkezési hozzájárulásra, a munkát szervezők és irányítók, valamint az adminisztráció bérére, költségeire. 9

10 Oktatás Az oktatás a jövőnkbe való beruházás, ezért a felnövekvő nemzedék nevelése prioritást kell, hogy élvezzen. Ennek feltétele, hogy az oktatási intézmények nyugodt és kiszámítható körülmények között működjenek, a felkészült pedagógusok magukat biztonságban érezve teljes odaadással oktassák, neveljék a gondjaikra bízott nemzedéket. Mindezen túl figyelembe kell venni azt is, hogy óvodáink és iskoláink száma és szakmai szerkezete hosszú távon garantálja a nevelési-oktatási feladatok színvonalas ellátását, ezért nem tervezünk a városban intézményi bezárásokat vagy összevonásokat, hacsak az erre vonatkozó igényt nem maguk az érintett intézmények kezdeményezik. Fontosnak tartjuk, hogy az előző évek folyamatai választási ciklusonként ne törjenek meg, ezért az óvodákban megkezdett munka eredményeire építve folytatni kívánjuk az általános iskolákban is az alanyi jogon járó angol és német nyelvoktatást, biztosítjuk az ehhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzések, illetve átképzések lehetőségét. Az iskolai nyelvtanulást segítendő szorgalmazzuk, hogy az alaptantervi összes óraszámon felül plusz 5 százalékot adunk úgy oda az intézményeknek, hogy ők a saját maguk által választott nyelvek képzésére, csoportbontásokra fordíthassák. Így biztosítható lenne minden évfolyamon a heti 5 alkalom nyelvóra, a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Továbbra is támogatjuk iskoláink szakmai önállóságát és az ez által is inspirált sokszínűségét. Meggyőződésünk, hogy az intézmények célszerű és hatékony szakmai munkáját segíti elő gazdasági önállóságuk is, így továbbra is számítva az e téren végzett felelősségteljes munkájukra nem tervezzük a gazdasági szervezeti egységeik összevonását sem. Bízunk abban, hogy az új kormányzati elképzelések például pedagógus életpálya modell hozzájárulnak a pedagógusok és intézményvezetők méltóbb erkölcsi és anyagi megbecsüléséhez! 10

11 A jövőben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy a város szakképzése jobban megfeleljen a gazdaság szakmunkaerő-igényeinek. Arra kell törekedni, hogy pl. a pályaválasztáshoz kötődő programok megújításával a fiatalok valós képet kapjanak a tényleges és korszerű munkafolyamatokról, és reális elképzelésük legyen a sikeres munkavállalási lehetőségekről, valamint feltételekről is. Figyelembe véve, hogy a jelenlegi szakmunkás ösztöndíjrendelet régiónként 10 hiányszakmát határoz meg, ugyanakkor helyi szinten ennél több hiányszakma van, ezért az ösztöndíjra jogosultak körét önkormányzati forrásból bővíteni kívánjuk. E törekvéseink sikere által a vállalkozóink is könnyebben meg tudnak felelni a piaci verseny kihívásainak. Az ifjúság nevelésében nagyobb szerepet szánunk a tehetséggondozásnak. Változatlanul elismerjük a tanulmányi versenyek győztes tanulóinak és felkészítő tanáraik munkáját, e téren keressük a jelenlegi keretek bővítésére adódó lehetőségeket. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a legkiválóbbak fejlődését a versenyszellem is inspirálja kiemelkedő tudással, tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, civilek és intézmények bevonásával városi szakköröket szeretnénk létrehozni. E téren a művészeti ágak mellett a hagyományos iskolai tantárgyakhoz és az idegen nyelvekhez kötődő, de azon lényegesen túlmutató szakköröknek szánunk kiemelkedő szerepet. Az egészséges életmódra nevelés egyik pillére a rendszeres testmozgás megszerettetése. Elengedhetetlen az iskolai sportkörök, csapatok versenyeztetési feltételeinek garantálása, amelynek elválaszthatatlan része a hétvégi rendezvényeken való részvétel segítése, valamint a testnevelők számára erre plusz órakeret biztosítása. Célunk egy külön iskolai sportalap létrehozása, amelyből az iskolai és diák tömegsportban résztvevők száma és eredményessége alapján lehetne forráshoz jutnia az intézményeknek, a DSE-nek. 11

12 Továbbra is célunk, hogy intézményeink infrastruktúrájának és szakmai munkájának megújítása érdekében kihasználjuk a pályázati lehetőségeket, azok szakmai megvalósításához segítséget nyújtunk. A városi jelentőségű projektekhez szükséges önrészt biztosítjuk. A pályázati kedv fokozása érdekében figyelemmel leszünk az e téren jelentős pluszmunkát vállaló vezetők erkölcsi és anyagi elismerésére, ugyanakkor az intézmények saját hatáskörükben (előzetes engedélyeztetés nélkül) dönthetnek a költségvetésüket nem érintő pályázatokban való részvételről. Fontosnak tartjuk, hogy minden oktatási intézmény rendelkezzen a mindennapos testmozgás, illetve a szakszerű testnevelés optimális feltételeivel, ezért kiemelten kezeljük a sportpályák, tornatermek felújítását. Figyelembe kell vennünk az elkövetkező években, hogy egyes városrészeken az új építkezések következtében kiugróan megnőtt a kisgyermekes családok száma. Elengedhetetlenné vált az Oladi lakótelepen egy óvoda építése, amelyet az Oladi Általános Művelődési Központ egyik tagintézményeként kell létrehozni. A szentkirályi városrészen pedig bővíteni kell a Játéksziget Óvodát, és alapítani kell egy bölcsődét. A város intézményeinek infrastruktúráját felmérve sorrendet állítunk fel a következő négy évben elvégzendő jelentősebb felújítási, karbantartási, beruházási feladatokról. E listát nyilvánosságra hozzuk, hogy az intézményi prioritásokat, kisebb karbantartási munkálatokat is ennek figyelembe vételével lehessen ütemezni. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjával újra együttműködési szerződést kell kötnünk, amelynek keretében a mester- és doktori képzést fogjuk szorgalmazni, és vállalásokat teszünk a város által biztosítandó támogatásokra. Törekednünk kell a helyi középfokú oktatásunkon alapuló műszaki elsődlegesen építészeti felsőoktatás megteremtésére. Az egyetemmel együttműködve a végzős szombathelyi pedagógusok elhelyezkedési esélyeit is bővítendő kidolgozzuk például az állandó helyettesítési rendszert. 12

13 A városi ünnepségek, rendezvények szereplőiként továbbra is számítunk a diákokra. Véleményünk szerint a szereplési lehetőség sokakat inspirál, bevonja a szülőket és a tanulótársakat, elmélyíti az egyes intézmények közötti kapcsolatot, segíti a felelősségtudat kialakítását, a városunk iránti elkötelezettséget. A nem önkormányzati (alapítványi, egyházi) fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel továbbra is fenntartjuk a partneri kapcsolatot, és segítjük, támogatjuk pályázati törekvéseiket. Felnőttképzés A felnőttképzés stratégiájának jelentősége a rendszer működésén, a fejlesztés feladatain túl abban rejlik, hogy a tartalom és a feltételrendszer állami szabályozása, a támogatási rendszer és az információközvetítés által jelentős társadalmi tudatformáló, közvetítő, gazdaságalakító funkciót tölt be. Az egész életen át tartó tanulás célrendszere szorosan kapcsolódik össze a gazdaságélénkítéssel, a versenyképesség növelésével, s ezzel párhuzamosan társadalmi, szociális célokkal, az egyéni érdekrendszerekkel. A felnőttek képzésének figyelembevételével fő célkitűzésünk a felnőtt aktív munkavállalók körében, hogy: legyen versenyképes munkaereje; alapkészségeik fejlődjenek; új és meglévő képességeiket fejlesszük; a munkavállalók piacképes tudását fejlesszük és a vállalkozások alkalmazkodóképességét javítsuk; a foglalkoztatottságuk növekedjen, a potenciális munkavállalók bevonása a munkaerő-piacra; a humán tőkébe történő beruházás növelése és eredményesebbé tétele. 13

14 Ehhez segítjük megteremteni a felnőtt szakképzés eszközeinek minőségi javítását, a hozzáférhetőség biztosítását és a nyitottság megteremtését. Az új tudás- és műveltségszükséglet igénye az információs társadalomban tágabb értelmezésben tartalmazza a rendelkezésre álló információk kiválasztásának képességét az adott célnak és feladatnak megfelelően. A lényeges és lényegtelenebb információk megkülönböztetését, az értékelés és az ítéletalkotás képességét, a meglévő összefüggések felismerését, a szerkezetlátást, a problémamegoldást, a döntésképességet, a kreatív gondolkodást és cselekvést, nem utolsósorban az idegen nyelvek tudását, valamint az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási képességét. Ezzel az elhelyezkedés esélyének növelését teremtjük meg. Ehhez támogatjuk a város felnőttképző központjainak fejlesztését, hálózati öszszehangolását a középfokú és felsőoktatással, a szakképző iskolákban a felnőttképzés számának növelését, a munkaügyi központ képzési kínálatának felülvizsgálatát, bővítését. Javítjuk a támogatások hozzáférhetőségét, civilszervezeteket, vállalkozókat, vállalatokat vonunk be programokba, a források megszerzésébe és magába a képzésbe. Lehetővé tesszük, hogy ne csak a munkanélküliek részesüljenek képzési támogatásban, hanem az aktív munkavállalók is igénybe vehessék a képzéseket. Szorgalmazzuk, hogy a vállalkozók és vállalatok növeljék beiskolázási, képzési hajlandóságukat. Lehetővé tesszük, hogy a hiányszakmákban átképzésre, fejlesztésre szoruló munkavállaló heti egy napot munkaidőben tanulhasson. Ezzel megtarthatjuk és növelhetjük Szombathely tradicionálisan híres tudás- és műveltségi színvonalát. 14

15 Huszár úti laktanya Regionális Tudományos Központ Régi vágya a szombathelyieknek, hogy a volt szovjet laktanya területét végre hasznosítsuk. A közti ciklusban stratégiai tervek készültek egy tudományos, innovációs fejlesztési központ létrehozására. A kiemelt rekonstrukciós elképzeléseket tetteknek kell követnie, és létre kell hozni a dunántúli régió kimagasló tudományos centrumát. Lehetővé téve, hogy városunk képes legyen befogadni, illetve visszahívni a tudományok embereit, méltó elhelyezést biztosítva számukra. Mindez hozzájárulna Egyetemi Központunk további fejlődéséhez is, és végre megingathatatlanul biztossá válna a Nyugat-magyarországi Egyetem kétpólusú működése. Szociális és lakásügyek Lakbértámogatás Az önkormányzat segítsége minden szombathelyinek jár! Tudatosítjuk majd, hogy háztartásonként milyen és mekkora összegű támogatást lehet igénybe venni. Az elmúlt években lényegesen romlott sok család szociális helyzete, ezért a szociális célra nyújtott támogatások mértékét 10 százalékkal növeljük. Már most ősszel, próba jelleggel bevezettük a lakbértámogatást a nem önkormányzati bérlakásokban élőknek. Régi adóssága a városnak, hogy ne csak azokat a családokat segítsük a lakbértámogatással, akik önkormányzati bérlakásban élnek, hanem azokat is, akik magánúton kénytelenek lakást bérelni. Ugyanolyan mértékű lakbértámogatást kívánunk adni mindenkinek, aki szociális helyzete alapján rászoruló! 15

16 Fiatalok lakbértámogatása A szociálisan rászorulók mellett elengedhetetlenül fontos a szombathelyi fiatalok lakáshoz juttatása. Ennek első lépése lehet, ha rájuk vonatkozóan január elsejétől életbe léptetjük azt a szabályozást, amely szerint ők is igényelhetnek lakbértámogatást. Ezzel segítjük az önálló életük elkezdését, és talán ez is mérlegelési szempont lesz részükről abban a döntésükben, hogy Szombathelyen vagy máshol keressenek maguknak munkát. Szombathelyen támogatást kapnak az általuk kiválasztott lakás lakbéréhez, legyenek akár egyedülállóak, akár párban. Kamatmentes lakásvásárlási kölcsön Több mint négy éve szünetel a fiatal családok kamatmentes lakásvásárlási kölcsönnel való támogatása, mivel a korábbi banki konstrukciók kedvezőbbek voltak. Jelentősen csökkent az érdeklődés, így az elmúlt évek költségvetésébe ilyen célra forrást nem állítottunk be. A helyzet mostanra jócskán megváltozott, újra szükség lenne a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására. A korábbi kölcsönök részleteinek visszafizetésével évente mintegy 80 millió forint képződik, ezt fordítanánk az új támogatásokra. Önkormányzati bérlakások felújítása Megengedhetetlen, hogy több mint 150 önkormányzati bérlakás áll üresen, felújítás nélkül. Ez az jelenti, hogy 150 család, akik jogosultak önkormányzati lakásra, nem tudnak beköltözni, a Lakásbizottság már kijelölni sem tud lakást a számukra. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni! Minden évben 150 millió forintot különítünk el a költségvetésben, vagy a városi vagyonhasznosító vállalatunk büd zséjében, hogy folyamatos legyen a lakások felújítása. 16

17 Már most ősszel bevezetjük azt az új szabályozást, hogy aki úgy vállalja egy önkormányzati bérlakásba való beköltözést, hogy az a lakás még nincs felújítva, a lakbéréből levonják az általa a felújításra költött összeget. A családok csak egy kis részének van anyagi lehetősége a felújításra költeni, de ők így soron kívül tudnak lakáshoz jutni, nem kell megvárniuk, hogy a város újítsa fel azokat. Intézményrendszert érintő lépések A választásokat követően az első lépésünk lesz a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgáltató Központ összevonásának megszűntetése. Évtizedek alatt kialakult értékek vesznek el a létrehozott szociális mamutintézménnyel. A szociális ellátásban kényszerűségből részt vevők joggal várják el, hogy a lehető legszemélyesebben foglalkozzanak a problémáikkal. Ehhez nagy létszámú szakembergárdára van szükség, amelynek tagjai nyugalomban tudnak dolgozni, illetve mivel ők is komoly tehernek vannak kitéve, munkavégzésükhöz elengedhetetlen, hogy vezetőik napi szinten segítség munkájukat, ne egy távoli irodából irányítsák őket. Nem fogjuk engedni, hogy a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. a szociális ellátás helyett építőipari vállalkozást folytasson. Ennek a nagy múltú, országosan elismert szociális intézménynek vissza kell térni a maga által kitaposott útra, és a maga által teremtett értékek alapján kell működnie a továbbiakban. Egészségügy Vissza kell hoznunk haladéktalanul Szombathelyre Szentgotthárdról kórházunk székhelyét, és vissza kell állítanunk a kórház régi, híres színvonalát és az egyetemi oktatókórház tényleges címet is. Az ott dolgozók mindent elkövetnek azért, 17

18 hogy a betegek gyógyuljanak, csak sajnos, amíg a kórházi vezetők egy részének az a fontos, hogy hány megyei politikus rokona tud jól fizető állást betölteni, addig kevesebb figyelem jut a szívüket-lelküket kitevőkre. Újra fel kell állítani a város és a megye közötti konzultatív tanácsot, mert így városunknak esélye lenne időben megismerni a fejlesztési elképzeléseket, illetve a kórház jövőjét hosszútávon befolyásoló döntések előkészítését is nyomon lehetne követni. A közös munkával pedig hatékonyabban tudnánk forrásokat szerezni. Be kell láttatni a megyei vezetéssel, hogy hiába van a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonában a Markusovszky Kórház, ettől még 50 százalékot meghaladó mértékben a szombathelyiek veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásait, ráadásul a szombathelyiek 90 százaléka hiszi azt, hogy városunk a kórház fenntartója. Elengedhetetlenül fontos számunkra, hogy a kórházi dolgozók ténylegesen kapják meg azokat a juttatásaikat, amelyeket a közalkalmazotti státus biztosított számukra. A megyei vezetés gazdasági társasággá alakította át a kórházat, így az ott dolgozók egy kiszolgáltatottságot növelő foglalkoztatási struktúrában végzik oly fontos munkájukat. Törekedni fogunk rá, hogy ezt a kiszolgáltatottságot csökkentsük. Fontos lesz meghatározni, hogy mely területeken szeretne a kórház regionális vagy akár országos szinten élenjáró lenni. Kellenek a kitörési pontok, hogy a kórházunk megítélése, elfogadottsága, anyagi helyzete jobb legyen. A célok eléréséhez először meg kell becsülni az itt dolgozókat, másrészről szaktekintélyeket kell idecsábítani Szombathelyre. A város pedig, mint ahogy korábban is tette, céltámogatással tud forrást biztosítani a műszerezettség fejlesztéséhez, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekből vagy nincs, vagy csak nagyon kevés található meg az országban; emellett önkormányzati lakásokat tudunk garantálni az ideköltöző orvosoknak. 18

19 Támogatjuk és szorgalmazzuk közép- és felsőfokú szinten az egészségügyi képzést. Addig is mivel a városnak nincs saját kórháza, a mostanival pedig gyakran elégedetlenek az emberek egészségmegőrző, megelőző programokat indítunk, ösztönözzük a szűrővizsgálatokat, nagyobb hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód terjesztésére az iskolákban, munkahelyeken. Folytatjuk azt a kezdeményezésünkre elindított programot, hogy egyre kevesebb helyen lehessen dohányozni. Javaslatunkra a képviselőtestület megtiltotta a játszótereken való dohányzást. Most szakemberek bevonásával dolgozunk azon a programon, hogy mely helyeken, milyen ütemezéssel folytassuk. Elindítjuk az Egészséges Szombathely Programot. Egészséges helyi termékek beszerzését a jövőben előnyként értékeljük a közétkeztetési pályázatoknál. Az egészséges életet segíti a szép környezet is, amiben élünk. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületekre kerüljön virág bár ebben nincs panaszkodni valónk, hiszen egy európai zsűri szerint Szombathely az egyik legvirágosabb város a maga kategóriájában, hanem kerüljön az erkélyekre, a házak előtti mini-kertekbe is sok szép növény. Két éve elindítottunk egy akciót a Derkovitson: tavaszszal több ezer tő muskátlit adtunk azoknak, akik kértek, és még szebbek lettek a városrészen az erkélyek. Szeretnénk ezt a programot az egész városra kiterjeszteni a következő évtől, támogatva a helyi virágkertészeket. A nyugodt életkörülmények garantálása érdekében zajmentes környezetet szeretnénk biztosítani a lakóövezetekben lévő szórakozóhelyek, italboltok nyitva tartásának korlátozásával. A városi tulajdonú egészségügyi intézményeink (orvosi rendelők) felújítása terén a legnagyobb az elmaradásunk. Újabb körzetek kialakítását, ezzel új rendelők építését kezdeményezzük a városrészek növekedésének megfelelően (például Szentkirály, Minerva). Az egyeztetésekbe bevonjuk a háziorvosokat, gyermekorvosokat. 19

20 Épített környezetünk Kerékpárutak Szombathely biciklis város volt és lesz. A vasi megyeszékhelyen az elmúlt négy évben is több kilométernyi kerékpárút épült. A következő négy esztendőben ezt folytatni szeretnénk. Fontos, hogy minden városrészből biztonságosan el lehessen kerekezni a belvárosig. Az elkövetkező években megépítjük a zanati városrészt és a Zanati utat összekötő kerékpárutat, és folytatjuk az Oladon már megépített bicikliút építését a Perint mentén át a Derkovits-városrészen. Ehhez a hálózathoz természetesen infrastruktúra is kell, lesznek új biciklitárolók, és tervezzük Szombathelyen a kerékpárkölcsönzés beindítását. Megépítjük a régóta tervezett, Szombathelyt Kámmal összekötő kerékpárút szombathelyi szakaszát. A terveket elkészítettük az elmúlt években. Az utat a komplett Rumi úti vízelvezetés kiépítésével együtt valósítjuk meg. Ezzel párhuzamosan a Rumi úti járdaszakasz is elkészül. A városkörnyéki kerékpárutak és a városmag összeköttetésében jelentős szerepe van a kertvárosi kerékpárutaknak. A város déli részénél található falvakban már jórészt megvalósult a kerékpárút-összeköttetés, így e szakasszal a szombathelyi belváros és Rum folyamatos összeköttetése megvalósulhat. A zarkaházi Szilykastély részben kerékpáros pihenőhelyként kapta meg a Phare-támogatást, így Herényhez hasonlóan a város déli kerékpáros központjává válhat. Iparosított technológiával épült épületek felújítása Az úgynevezett panelprogram az elmúlt 8 év sikertörténete, hiszen a jelentős jobboldali elutasítás ellenére is több ezer otthon újulhatott meg a program ke- 20

Cselekvési irányok 2010-2014

Cselekvési irányok 2010-2014 Cselekvési irányok 2010-2014 Programfuzet_148x210_20100809.indd 5 2010.08.10. 15:00 Programfuzet_148x210_20100809.indd 6 2010.08.10. 15:00 Cselekvési irányok 2010-2014 Tisztelt Tatabányai Választópolgárok!

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A város Új munkahelyek, új utak, új otthonok! elnevezésű várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági programja

A város Új munkahelyek, új utak, új otthonok! elnevezésű várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági programja A város Új munkahelyek, új utak, új otthonok! elnevezésű várospolitikai és városfejlesztési célokat megfogalmazó 4 éves gazdasági programja Tisztelt Olvasó! Több mint egy évtizede nagy feladatra vállalkoztunk.

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012 FEBRUÁR ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Interjú a Veszprém megyei Közgyûlés elnökével 5-6-7-8 Polgármesteri összegzések 11 Világos mégis csatlakozik

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

II. HELYZETKÉP - MI TÖRTÉNT BUDAPESTTEL AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN?

II. HELYZETKÉP - MI TÖRTÉNT BUDAPESTTEL AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN? TARTALOM I. A MI FŐPOLGÁRMESTERÜNK II. HELYZETKÉP - MI TÖRTÉNT BUDAPESTTEL AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN? III. MILYEN BUDAPESTET ÉPÍTÜNK EGYÜTT? A szabadság városa Budapest a miénk Budapest ellensúly Budapest pezseg

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007 2018 Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is! (Széchenyi István) Székyné dr. Sztrémi Melinda

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben