J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Vízmű további üzemeltetése Előadó: dr. Kormányos László polgármester

2 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület július 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének határozataiból /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Vízmű további üzemeltetése /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: TÁMOP /11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat /2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Szabályozási Terv módosítása.5

3 JEGYZŐKÖNYV Szatymaz Község Képviselő-testületének július 04. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr. Távolmaradt: Dékányné dr. Balogh Andrea Makra Sándorné polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő alpolgármester képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a Meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ 1. napirendi pont: Vízmű további üzemeltetése ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette az előterjesztést az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Elmondta, hogy több tárgyaláson, egyeztetésen vett részt és a vízmű üzemeletetője is több alternatívát megvizsgált, melyek közül a határozati javaslatban szereplőt tartja a legjobbnak. Megkérdezte, hogy van e kérdés hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásbeli előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

4 118/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Vízmű üzemeletetés Határozat 1) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződést az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15-i hatállyal megszüntesse úgy, hogy az üzemeltetést a jelenlegi üzemeltető december 31. napjáig még ellátja. Felelős: polgármester határidő: július 15. 2) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ivóvíz-szennyvíz-szolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy Szatymaz Község Önkormányzata maximálisan Ft névértékű üzletrészt vásároljon meg Vízközmű Szolgáltató KFT törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletrészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg a további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER KFT-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő-testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló Vízközmű Szolgáltató KFT tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselőtestülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a KFT Ft összegű jegyzett tőkéje a közös üzemeltetésére társuló önkormányzatok között a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a 2

5 vételár átutalására azzal, hogy jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkeni fog. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletét a Vízközmű Szolgáltató KFt taggyűléseink ellássa, valamint a társasági szerződés jelen határozat mellékleteként csatolt módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést. Felelős: polgármester Határidő: július 15. 3) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a Vízközmű Szolgáltató KFTvel, azzal, hogy a Vízközmű Szolgáltató KFT a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 1. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Vízközmű Szolgáltató Kft. 2. napirendi pont: Előterjesztések 2.1.TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a benyújtandó pályázat tartalmát, elmondta, hogy a pályázat beadásának határideje július 23. és szeptember 14. között lesz, a megvalósítás évben történne. Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: 3

6 A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 119/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: TÁMOP /11/1 kódjelű- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázat Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben című pályázat beadásához. A képviselőtestület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft az önerő. Az előfinanszírozáshoz szükséges forrást a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 14. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2.2. Szabályozási terv módosítására vonatkozó kérelem (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a kérelmet, elmondta, hogy a Fűz tanyát és a körülötte lévő földeket vette meg Gémes Endre. Veterán járműveket javítanak, illetve értékesítenek. A kérelemben leírtak szerint a járművek bemutatása mellett, terep-pályát is ki kívánnak alakítani, melynek megvalósítására DAOP turisztikai pályázatot akarnak benyújtani. A megvalósításhoz szükséges, hogy a Szatymaz 0240/13 és 0240/14 hrsz.- ú 4

7 ingatlanok tekintetében a szabadidő és sportcélú hasznosítást lehetővé tegye a szabályozási terv. Elmondta, hogy a rendezési terv módosításával járó 350 e Ft + ÁFA munkadíj megfizetését az önkormányzat azzal a kikötéssel vállalja, hogy amennyiben Gémes Endre a pályázati projektet nem valósítja meg 5 éven belül, az összeget megfizeti az Önkormányzat részére. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a rendezési terv módosításával és a költségének ismertetett módon történő viselésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 120/2012. (VII. 04.) KT határozat Tárgy: Szabályozási Terv módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település szabályozási tervében tegye lehetővé a 0240/13 és 0240/14 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szabadidő- és sportcélú hasznosítást. Ennek érdekében a szabályozási terv módosításával, hivatkozott helyrajzi számú területek besorolását mezőgazdasági területből különleges rendeltetésű területre módosítsa. 2. Felkéri továbbá, hogy az 1. pontban meghatározottak teljesíthetősége érdekében a Szabályozási Tervben különleges besorolású területként nyilvántartott 012/14 hrsz-ú területet mezőgazdasági területté módosítsa, tekintettel a biológiai aktivitás megtarthatósága érdekében. 3. Az Önkormányzat vállalj a rendezési terv módosításával járó 350 e Ft +ÁFA munkadíj megfizetését azzal a kikötéssel, hogy amennyiben Gémes Endre a pályázati projektet 5 éven belül nem valósítja meg a fenti összeget az Önkormányzat részére megfizeti. 4. A képviselő- testület a szükséges forrást a évi általános tartalék terhére biztosítja. 5

8 Felelős: polgármester Határidő azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés, hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi napirendi pontot megtárgyaltak az ülést bezárta. k.m.f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 6

9

10 Szatymaz Község Képviselőtestülete M E G H Í V Ó július 04. napján (szerda) 13:00 órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szatymaz, Kossuth u. 30. Napirendi pontok: 1. Vízmű további üzemeltetése Előadó: dr. Kormányos László polgármester Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, június 28. dr. Kormányos László polgármester

11 Ikt. sz.: 623-3/2012. Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Vízmű üzemeltetés Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta év végén a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt. A törvény az eddig megszokott hagyományos rendtől eltérően állapítja meg a jövőben a víziközmű-szolgáltatás rendszerét. Meghatározza az üzemeltetés feltételeit, melyből a teljesség igénye nélkül a jövőbeni üzemeltetés miatt az alábbiakat kell kiemelni: 1) december 31. napjáig felhasználói egyenértékkel nem rendelkező üzemeltető működési engedélyét megvonják. 2) A víziközművekkel kapcsolatos központi feladatokat a Magyar Energia Hivatal látja el. 3) Víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energia Hivatal engedélyezi. A december 31-ig az átalakulás következő lépcsőfokai kerültek beépítésre az új törvénybe: 1) július 15. a Magyar Energia Hivatal működése beindul, minden vízközműszolgáltatással kapcsolatos lépést a hivatalnak jóváhagyásra, engedélyezésre meg kell küldeni. 2) július 15-ét követően május 31-ig FE (felhasználói egyenérték) elfogadható, december 31-ig FE-t kell elérni, míg december 31-ig a már említett FE-t kell elérni a működtetőnek. 3) Amennyiben ezek a számok nem teljesülnek, úgy a hivatal a működési engedélyt visszavonja. Az új törvény megjelenését követően a szatymazi vízművet üzemeltető társaság és az önkormányzat - képviseletében a polgármester számtalan tárgyaláson, egyeztetésen vett részt. A vízmű üzemeltető a további működtetésre vonatkozóan több alternatívát is megvizsgált, illetve jelenleg is folytat még tárgyalásokat több település önkormányzatával. Elsődleges cél, a minimum felhasználói egyenértékkel rendelkező 100 %-os önkormányzati tulajdonú üzemeltető cég létrehozása, legkésőbb július 15. napjáig. Fenti határnapig aláírt üzemeltetői szerződéssel kell rendelkezni, mert amennyiben fentiek nem teljesülnek adott határidőig, úgy ezeket a szerződéseket pályáztatni kell, illetve a Magyar Energia Hivatalhoz jóváhagyásra be kell küldeni.

12 2 A törvény előírja, hogy vagyoni értékelést kell végeztetni december 31-ig, azonban ha július 15. napjáig nincs aláírt üzemeltetési szerződés, akkor a folyamatban lévő pályázati eljárás egyik része kell, hogy legyen a vagyoni értékelés is. Fentiek alapján az alábbi intézkedési ütemtervet terjesztem a képviselő-testület elé: 1) 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég létrehozása, legkésőbb július 15. napjáig, Vízközmű Szolgáltató KFT elnevezéssel. a) A évi CCIX. törvény előírásaira tekintettel a képviselő-testület a jelenleg hatályban lévő víziközmű-üzemeltetési szerződését az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15. napi hatállyal megszünteti. b) a képviselő-testület üzletrészt vásárol (ezáltal tulajdonossá válik) a Gázépszerker KFt-től azért, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Vízközmű Szolgáltató KFT tagjává váljon. c) A képviselő-testület üzemeltetési szerződést köt a Vízközmű Szolgáltató KFTvel. A KFT a tényleges üzemeltetést január 1. napjával kezdi meg. 2) A Vízközmű Szolgáltató KFT május 31-ig a Magyar Energia Hivatalból üzemeltetési engedélyt kér, tekintettel az felhasználói egyenértékre. 3) december 31. napjáig Makó és Szentes Várossal közösen meg kell alakítani a felhasználói egyenértékkel rendelkező közös üzemeltető céget. Fenti alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: Határozati javaslat 1) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződést az üzemeltetővel közös megegyezéssel július 15-i hatállyal megszüntesse úgy, hogy az üzemeltetést a jelenlegi üzemeltető december 31. napjáig még ellátja. Felelős: polgármester határidő: július 15. 2) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-szennyvízszolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy Szatymaz Község Önkormányzata maximálisan Ft névértékű üzletrészt vásároljon meg Vízközmű Szolgáltató KFT törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletrészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg a további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER KFT-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő-testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló Vizközmű Szolgáltató KFT tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a KFT Ft összegű jegyzett tőjéke a közös üzemeltetésére társuló önkormányzatok között a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni.

13 3 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a vételár átutalására azzal, hogy jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a képviselő-testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkeni fog. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletét a Vízközmű Szolgáltató KFt taggyűléseink ellássa, valamint a társasági szerződés jelen határozat mellékleteként csatolt módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést. Felelős: polgármester Határidő: július 15. 3) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a Vízközmű Szolgáltató KFT-vel, azzal, hogy a Vízközmű Szolgáltató KFT a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 1. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15. Szatymaz, június 27. dr. Kormányos László polgármester

14

15

16

17

18

19 Határozati javaslat 1... Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Települési Vízmű vonatkozásában a jelenleg hatályban lévő Víziközmű üzemeltetési szerződését az üzemeltetővel közös megegyezéssel i hatállyal megszűntesse. Felelős: polgármester Határidő: július Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz-,szennyvízszolgáltatás további üzemeltetése érdekében jóváhagyását adja ahhoz, hogy.község Önkormányzata maximálisan Ft. névértékű üzletrészt vásároljon meg VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft törzstőkéjéből akként, hogy Ft névértékű üzletészt a jelenleg már tulajdonos önkormányzatoktól névértéken vásároljon meg, míg további Ft névértékű üzletrészt a GÁZÉPSZERKER Kft-től Ft vételárért vegyen meg. A képviselő testület ezen üzletrész megvásárlásával a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft tagjává válik. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő Társasági szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A Képviselő -testület tudomásul veszi, hogy a Kft Ft összegű jegyzett tőkéje a közös üzemeltetésre társuló önkormányzatok között- a kerekítési szabályok figyelembevételével egyenlő mértékben oszlik meg azzal, hogy az egyes tagoknak önálló üzletrésze kell, hogy legyen, valamint az üzletrész minimális névértéke jogszabályi rendelkezés eredményeként Ft és el maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Ennek eredményeként az egy-egy üzletrész nagyságát a tagok végleges száma fogja meghatározni. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész megvásárlási okirat aláírására, a vételár átutalására azzal, hogy a jelen határozatban meghatározott Ft vételárnál nagyobb összegű kötelezettséget nem vállalhat, de tudomásul veszi a Képviselő testület, hogy az egyes üzletrészek névértékének esetleges csökkenése esetén a vételár ennek arányában csökkenni fog.. Felhatalmazza továbbá a polgármestert hogy az Önkormányzat képviseletét a VIZKÖZMŰ Szolgáltató Kft taggyűlésein ellássa, valamint a társasági szerződés- jelen határozat mellékletéken csatolt- módosított szövegét elfogadja, mint a jövőben hatályos társasági szerződést Felelős: polgármester Határidő: július Csólyospálos.Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékleteként szereplő üzemeltetési szerződés aláírására a VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft-vel, azzal, hogy VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft a meglévő víziközmű tényleges üzemeltetését az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint január 01.. napjával kezdi meg. Felelős: polgármester Határidő: július 15.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tárgy: Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben tárgyú projekt beadása Tisztelt Képviselő - testület! Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-6.1.2/11/1 kódjelű Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek című pályázati felhívás keretében lehetőségünk a településen az egészséges életmódra ösztönző programok létrehozására. A projekt által támogatott programok között szerepelnek: állapotfelmérés, egészséghét, életmódtábor, kerékpártúra, sportfoglalkozás stb. A támogatási intenzitás: 100% A pályázat beadásának határideje: július 23- szeptember 14-ig. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, így a beadási határidő kezdetekor szükséges elkészíteni a pályázatot. A projekt összköltségvetése várhatóan 9,5-10 millió Ft között lesz. A program utófinanszírozású, azonban szerződéskötéskor 25% előleg igénylésére van lehetőség. A projekt címe: Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben Igényelt támogatás: Ft Önerő: 0 Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

46 Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP /11/1 kódszámú pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete hozzájárul a Egészségre nevelő életmód programok Szatymaz községben című pályázat beadásához. A képviselőtestület a projekt összköltségét Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft az önerő. Az előfinanszírozáshoz szükséges forrást a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szatymaz, július 4. dr. Kormányos László polgármester

47

48 GÉMES ENDRE EMVHG EGYESÜLET SZATYMAZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS PÁLYÁZAT MUNKAANYAG HADIPARK-HADITECHNIKA GYŰJTEMÉNY-KATONAIJÁRMŰ MÚZEUM ÉS ÉLMÉNYPARK -SZATYMAZ TERVEZETT PROGRAMELEMEK: -GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY (KÉSŐBB MÚZEUM) -JÁRMŰVEK KIPRÓBÁLÁSA ÉS EGYÉNI VEZETÉSE A TEREPPÁLYÁN -CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK, CSAPATÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK -TÚRÁK A KÖRNYÉK NEVEZETES HELYEIRE TÖBB TERVEZETT ÚTVONALON -RENDEZVÉNYEK (KATONAI HAGYOMÁNYÖRZŐ ÉS JÁRMŰBEMUTATÓK) -PAINTBALL TANKOKKAL -KÉT CSOPORT EGYMÁS ELLEN -GYERMEKTÁBOROZTATÁS A kiállítás és a programelemek célja (alapja) olyan kivételes járműgyűjtemény bemutatása, amely Ma-on egyedülálló. A listázott veteránok több darabja egyáltalán nem látható hazánkban, így még a hadtörténeti múzeumban sem. Egy- egy darab van ugyan magángyűjteményekben, de ezek sem ismerhetők meg ilyen módon testközelből. Kipróbálásukra, ill vezetésükre pedig máshol nincs lehetőség. A Hadtört. Int. és Múzeum gyűjteménye és más kisebb magángyűjtemények majdnem teljesen egészében az egykori magyar néphadsereg illetve a jelenlegi honvédség szovjet-orosz gyártású járműveit mutatják be. Gyűjteményünk ezzel szemben a II. világháborúban, és az utána még sokáig hadrendben és használatban tartott ritkaságokra fókuszál. Ezen eszközökkel, mint pl legendás és eredeti Jeep és Dodge több különböző típusát felvonultatva olyan ikonikus katonai autók kerülnek a látogatók elé, amelyek bár már kevesen emlékeznek rá- de hazánkban is szolgálatban álltak a néphadsereg időszakát megelőző háborús-viharos időkben, és mára feledésbe merültek. A turisztikai látványosság sikeres üzleti vállalkozássá válva megteremtené a meglévő járművek szakszerű restaurálásának, illetve további ritkaságok beszerzésének lehetőségét. Tervezzük az amerikai gyártású eredeti Sherman harckocsi és M3-as féllánctalpas beszerzését is, amelyre az évek alatt szerzett külföldi kapcsolataink révén nyílik lehetőség. A telephelyen kívüli rendezvényekkel a gyűjtemény népszerűségét, ismertségét szeretnénk növelni, ahol ízelítőt kaphatnak az érdeklődők. De a máshol nem látható darabokat nem kívánjuk a szatymazi telephelyen kívül bemutatni, ezzel őrizve meg a kiállítóhely vonzerejét. A bemutatóterem korhű kialakítású belső tere mellett a külső helyszín és vezetési pálya is a laktanyák, gyakorlóterek kialakítását követné, így az ide illő hangulatot megteremtve még teljesebb élménnyel gazdagítaná az ide látogatókat. Az interaktív teremben működő nagyképernyős kivetítő korabeli film- és hanganyagok mellett az ismert, színvonalasabb háborús filmeket is bemutatná, továbbá összeállításokkal ismertetné meg az egyesület rendezvényeit. Az egész évben látogatható indoor látványosság mellett a gyűjtemény a téli időszakban is vonzerőt jelent, hiszen a terepjárókkal nem akadály a téli havas-saras földutakon hangulatos túrákat indítani a környékbeli tanyavilág és Tisza-vidék gyönyörködtető területeire. Az egyes speciális járművek a rendezvények alatt üzem közben is megtekinthetők, pl USZM- 1 hídépítő cölöpverő munkafázisban, TMM hídvető szalaghíd lerakása közben, fedezékásó

49 harckocsi földmarást bemutatva stb. SAJÁT TULAJDONÚ JÁRMŰVEK AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSHOZ: -RANSOMS CRAWLER ( lánctalpas) 1938 GB -DODGE WC-52 CSAPATSZÁLLÍTÓ 1943 USA (restaurált) -CHEVROLET CMP 1943 CANADA (restaurálás előtt) -DODGE WC-51 CSAPATSZÁLLÍTÓ 1943 USA ( több darab restaurálás előtt) -DODGE WC-56 PARANCSNOKI JÁRMŰ 1943 USA -WHITE M-3 SCOUT CAR PÁNCÉLAUTÓ 1943 USA -WILLYS MB JEEP-1942 USA (több darab restaurálás előtt) -FORD GPW JEEP USA (restaurálás előtt) -WILLYS M-38 JEEP-1950 USA (restaurálás alatt) -WILLYS JEEP M-38 A USA (restaurálás előtt) -WILLYS JEEP CJ-3B 1952 USA (restaurálás előtt) -DIAMOND-T AUTÓMENTŐ-VONTATÓ 1944 USA (restaurálás előtt) -BEN HUR 1-TONNÁS UTÁNFUTÓ 1945 USA (restaurálás előtt) -M-151 MUTT JEEP 1964 USA -GAZ 67-B TEREPJÁRÓ GÉPKOCSI 1945 RUS -KRAZ 255-B TMM HÍDVETŐ 1983 RUS -KRAZ 255-B PLATÓS 1979 RUS -KRAZ 255-B USZM-1 HÍDÉPÍTŐ BERENDEZÉS 1978 RUS -ZIL-157 KMM HÍDVETŐ 1963 RUS -MDK-2 FEDEZÉKÁSÓ HARCKOCSI 1970 RUS (lánctalpas) -BMP-1 GYALOGSÁGI HARCJÁRMŰ 1983 RUS(lánctalpas) 2 DARAB

50 -URAL 375-D KÁBELFEKTETŐ 1978 RUS -URAL 375-D DARU 1973 RUS TOVÁBBI, AZ EGYESÜLET KÖRÉBE TARTOZÓ, IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁSOKON BEMUTATHATÓ JÁRMŰVEK ÉS ESZKÖZÖK: -KUB RAKÉTAINDÍTÓ LÁNCTALPAS 1970 RUS -ZISZ 76MM PÁNCÉLTÖRŐ ÁGYÚ 1945 RUS -GAZ-51 TEHERGÉPKOCSI 1967 RUS -GAZ-66 TEHERGÉPKOCSI 1981 RUS -FUG CSEPEL- PÁNCÉLOS 1978 HU -DODGE WC-63 LÖVEGVONTATÓ 1943 USA -URAL M-63 OLDALKOCSIS MOTORKERÉKPÁR 1976 RUS -GAZ-69 RAJGÉPKOCSI 1965 RUS -BMW R-12 MOTORKERÉKPÁR 1943 DE És még további jó néhány! SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: -NAGYTELJESÍTMÉNYŰ AKKUMLÁTORTÖLTŐ ÉS INDÍTÓ -HOMOKSZÓRÓ BERENDEZÉS -NAGYNYOMÁSÚ MELEGVIZES MOSÓ -LEVEGŐ KOMPRESSZOR (CSAVAR ROTÁCIÓS) -AUTÓSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓ (rendezvényekre kitelepüléshez) -SPECIÁLIS SZERSZÁMOZOTTSÁG A RESTAURÁLÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ -HARCKOCSISZÁLLÍTÓ TRÉLER -CSMZ-40 -RAJSÁTOR GARNITÚRA (több darab rendezvényekhez is) -ÁRAMFEJLESZTŐ (rendezvényekre kitelepüléshez) -TÁBORI ÁGYAK ÉS TAKARÓK A RAJSÁTRAKHOZ -INTERAKTÍV HELYSÉG FILM ÉS HANGANYOK BEMUTATÁSÁHOZ -DIORÁMA KIALAKÍTÁSA MAGYAR NÉPHADSEREG TÉMÁBAN -TÁJÁKOZTATÓ TÁBLÁK, FELIRATOK, TEMATIKÁNAK MEGFELELŐ KINAGYÍTOTT ARCHÍV KÉPEK - EGYENRUHÁK ( REPLIKA) ÉS BEMUTATÁSUKHOZ PRÓBABABÁK - EGYENRUHÁK, VÉDŐÖLTÖZET ÉS EGYÉB ÖLTÖZET KIEGÉSZÍTŐK TÖBB MÉRETBEN CSAPATÉPÍTŐ ÉS EGYÉB CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOKON RÉSZTVEVŐKNEK -SZÁMÍTÓGÉP, NYOMTATÓ STB.-INFORMATIKAI RENDSZER -ÉRINTŐKÉPERNYŐS TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER -PAINTBALL PROGRAMHOZ FV-432 PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰVEK ÁTALAKÍTVA SŰRÍTETETT LEVEGŐS RENDSZERRE (számítások alapján 6-8 darab aktív, 2 db alkatrész-utánpótlás céllal) -TARGONCA 2,5 T TEHERBÍRÁSSAL -RAKLAPEMELŐ BÉKA -POLCRENDSZER (ALKATRÉSZRAKTÁRHOZ) -VENDÉGFOGADÓ ÉPÜLET BERENDEZÉS -BERENDEZÉS AZ ITT DOLGOZÓK SZOCIÁLIS HELYSÉGEIHEZ

51 -AUTÓEMELŐ 2,5 TONNA TEHERBÍRÁSSAL -LEMEZ ÉLHAJLÍTÓ -ÁLLVÁNYOS HIDRAULIKUS PRÉS -LEVEGŐTARTÁLY (2 köbméter) -CO HEGESZTŐBERENDEZÉS -ACETILÉN HEGESZTŐAPARÁT ÉPÜLETEK -FEDETT GÉPKOCSIÁLLÁS-TÁROLÓ -HOMOKSZÓRÓ-MOSÓ FEDETT ÉPÜLET -RAKTÁR, ALKATRÉSZTÁROLÓ -KIÁLLÍTÓCSARNOK (vizesblokkal) -JAVÍTÓ CSARNOK (szociális helységekkel az itt dolgozóknak) -BARAKK ÉPÜLET, EGYBEN SZÁLLÁS ÉS VENDÉGFOGADÓHELY (vizesblokkal) -BETON TÉRBURKOLAT AZ ÉPÜLETEK KÖZÖTT -BÜFÉ-KÁVÉZÓ ÉS MELEGEDŐHELY -KERÉKPÁRTÁROLÓ (biciklis turistáknak) -BETONOZOTT PARKOLÓHELY AZ AUTÓVAL ÉRKEZŐKNEK -WC ÉS VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSA RENDEZVÉNYEKHEZ NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGGEL MŰTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓ: -ŐRBÓDÉK ÉS SOROMPÓK A KAPUKNÁL -BETON BUNKER -ŐRTORONY -TEREPVEZETÉSI PÁLYA: -FAHÍD (VASÚTI TALPFÁKBÓL) -VIZESÁROK -PORMENTESÍTETT SALAKBURKOLAT -KERÍTÉS KAPUKKAL -BETON HARCKOCSIAKADÁLYOK -FEDETT VASÚTI TEHERVAGONOK -TELEPÍTETT NÖVÉNYZET -TÉRVILÁGÍTÁS -ÁRAMVÉTELEZÉSI PONTOK KILAKÍTÁSA RENDEZVÉNYEKHEZ -SZENNYEZETT VÍZ TÁROLÓ ÉS LEVÁLASZTÓ A JÁRMŰMOSÓHOZ EGYÉB: -SAJÁT WEBOLDAL LÉTREHOZÁSA -PRÓBARENDSZÁM ( 2 pár) -KAMERA ÉS RIASZTÓRENDSZER -ÁRAMELLÁTÁS ÉS ELEKTROMOS RENDSZER KIÉPÍTÉSE -VÍZRENDSZER KIÉPÍTÉSE -TŰZOLTÓRENDSZER KIÉPÍTÉSE -TEREPVEZETÉSI PÁLYA ÉS TEREPRENDEZÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE

52 -INTERNET KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE -FIGYELEMFELHÍVÓ ÉS ÚTBAIGAZÍTÓ TÁBLÁK A NAGYOBB JELENTŐSÉGŰ UTAK MELLETT -NAGYKÉPERNYŐS KIVETÍTŐ ÉS HANGTECHNIKA MARKETING: -BELÉPŐJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE AZ EGYÉNI ÉS CSOPORTFOGLALKOZÁSOKRA AJÁNDÉKKUPON RENDSZERBEN -RÁDIÓ ÉS TV REKLÁM -REKLÁM A NYOMTATOTT SAJTÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKIRÁNYÚ MAGAZINOKBAN -HIRDETÉS AZ INTERNETEN -HIRDETÉSEK KÜLFÖLDÖN A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK ILYEN TÉMÁJÚ INTERNETES HELYEIN ÉS MAGAZINJAIBAN (ANGOL NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ NYELVEZET ISMERETÉBEN) SZÁLLÁSHELY ÉS ÉTKEZÉS: -EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN A SZATYMAZI 100-ÉVES FOGADÓ SZÍNVONALAS SZOBA ÉS APARTMAN SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉVEL MUNKAHELYTEREMTÉS: -1 FŐ ÜGYVEZETŐ -1 FŐ RENDEZVÉNYSZERVEZŐ (MARKETING ) -2 FŐ JÁRMŰJAVÍTÓ ÉS RESTAURÁTOR -1 FŐ VENDÉGFOGADÓ KOORDINÁTOR (TÁRLATVEZETŐ)

53

54 Szatymaz Községi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta: H a t á r o z a t i ja v a s l a t 1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település szabályozási tervében tegye lehetővé a 0240/13 és 0240/14 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szabadidő- és sportcélú hasznosítást. Ennek érdekében a szabályozási terv módosításával, hivatkozott helyrajzi számú területek besorolását mezőgazdasági területből különleges rendeltetésű területre módosítsa. 2. Felkéri továbbá, hogy az 1. pontban meghatározottak teljesíthetősége érdekében a Szabályozási Tervben különleges besorolású területként nyilvántartott 012/14 hrsz-ú területet mezőgazdasági területté módosítsa, tekintettel a biológiai aktivitás megtarthatósága érdekében. Szatymaz, július 04. Dr. Kormányos László polgármester

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 28-án, du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte.

Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 1 Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel.Fax.: 87/352-201. Szám: 290-39/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. július 13-án /péntek/ 8,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 30. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről Napirendi pontok: 1. Közbeszerzési pályázatok eredményének megállapítása Előadó: Bíráló

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester 1 Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 24. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 2. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Előadó: Mákos Istvánné jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Jánosi Attila képviselő Békefi Edina képviselő Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 5/2016. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 18.-án (kedden) de. 8. 30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án (csütörtökön) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 4/2009. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) du. 16. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1) A Szent László Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. május 27. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. május 27. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. május 27. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0 kódszámú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben