Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Tájékoztató Győr-Újváros városrész rehabilitációjának előkészítéséről, feladatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése. Tájékoztató Győr-Újváros városrész rehabilitációjának előkészítéséről, feladatairól"

Átírás

1 napirendi pont Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester előterjesztése Tájékoztató Győr-Újváros városrész rehabilitációjának előkészítéséről, feladatairól 0. Előzmények és preambulum: 0.1: Előzmény: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztés ZRt Budapest, Ruszti út 10. /képviseli: Aczél Gábor elnök-vezérigazgató/ mint m e g r e n d e l ő (a továbbiakban: Megrendelő ), mint v á l l a l k o z ó (továbbiakban: Vállalkozó ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) között: július 06-án: A szerződés tárgya: Győr-Újváros városrész fejlesztési akciótervének (a továbbiakban: Akcióterv ) elkészítése a szerződés 1. számú melléklete szerint. Az Akcióterv határát a szerződés 2. számú melléklete rögzíti. A munka elkészítésének határideje: /Jelen tájékoztató 1. sz melléklete/ a szerződés aláírásától számított 180 nap, azaz január 25. A november 25-i részhatáridőre a szerződés melléklete szerinti 1. és 2. pontokat kell elkészíteni: 1. A jelenlegi állapot vizsgálata 2. Városépítészeti koncepció. 0.2: Preambulum: Egy ben elindított, 2004-ben leporolt és újjáélesztett nagyívű terv MEGVALÓSÍTÁSA indulhat meg az aláírt szerződéssel / akció terv -vel. A tárgyi megbízás tárgya NEM a több- már elkészített- tervhez képet EGY ÚJABB /építészeti-, városrendezési/ terv készíttetése, hanem a tervezett rehabilitáció megvalósításának / megvalósíthatóságának/ kimódolása! Egy olyan program-és konstrukció összeállítása, mely alapját képezheti magának a városrész rehabilitációnak a vegyes beruházásrendszerű /PPP/ beindításának és végső soron- befejezhetőségének. Az elvárt metodika szerint a tervezett konstrukció önjáró kell legyen /tehát minden körülmények között megvalósítható/, de alapját kell lehet képezze /pl./ akár egy lebonyolító projekt-cég létrehozásának (is), akár pedig egy EU-s pályázatra történő

2 bejelentkezésnek. Az EU pályázat feltétlen realitás /kell legyen/, mivel a most tervezett akcióprogram KLASSZIKUSAN beleillik, sőt minta példája /lehet/ a mind a II. NFT, mind a ROP-ok, mind az EU általi KIEMELTEN TÁMOGATOTT Kulturális Alapú Gazdaság-/város-/ fejlesztésnek! Az elmúlt közel 10 évben számos ötlet, koncepció terv, megvalósíthatósági tanulmány született Győr-Újváros, és ezen belül is a Kossuth Lajos utca rehabilitációja, rekonstrukciója érdekében. Bizonyára mindenki találkozott már valamely, a múltban született tanulmánnyal, koncepció tervvel, így e helyütt nem szükséges sem a városrész ragyogó történelmi múltjának részletes bemutatása, sem pedig halaszthatatlan rehabilitációjának szükségességét elemezni, ismertetni. Talán még soha nem kerültünk olyan közel a tervek megvalósításához, mint napjainkban. A széles körű uniós források pályázati elnyerésének lehetősége, az egységes politikai- és városvezetési akarat, a szakértői team professzionalizmusa, mind hozzájárulhat ahhoz, hogy akár pár év múlva a felújított műemlékházakkal, templomokkal övezett Újvárosban, Kossuth L. utcán korzózhassunk. Ehhez illusztrációként rövid részlet a Győr 2010 /Európa Kulturális Fővárosa/ pályázat célprogramjaiból: Ha Győr Európa Kulturális Fővárosa szeretne lenni, nem feledkezhet meg a belvárosi hídon túl a folyamatosan pusztuló újvárosi utcákról re élő mezővárosi hangulatú városrészt építünk újjá, nemcsak megidézzük a boldog békeidőket, hanem új képzési és közművelődési formákat mutatunk be, kedvezőbb helyzetet teremtünk a helyi kisvállalkozások számának növelésére, a leszakadó városrészben új munkahelyek létrehozására, az itt élő roma közösség integrálására. Az átfogó városrész-rehabilitáció irányadó példa lehet a kistelepülések számára is. Az egységes, műemlékileg védett utcakép, az egymás után sorjázó, öt különböző felekezetű templomot ékítő tornyok, kupolák, a régi fogadók, kocsmák vascégérei, kőkapui, az oroszlános kopogatókkal, zárt erkélyekkel, szoborfülkékkel tarkázott házak zárt sora újjáépülve, megszépülve Kulturális Főváros Évünk maradandó emléke és méltó jelképe lesz. - A jelen program akció-területének mérete: ~ 45 Ha Azaz a program nem / csak / a Kossuth u. felújítása /rehabilitációja/ hanem szinte a teljes újváros terület beleértve a volt Rábca meder /ma Bercsényi liget, részben a /volt-/ Növényolajgyár és a Puntigámon túli területek megújulását. /ld. 1. sz. melléklet/ - Az érintett lakosság /becsült értékek/: Alakosok száma.: fő, lakásszám /össz/ ~ 1000 db, ebből önkormányzati: db lakás 1. A tervezés jelenlegi állása: 1.1: Állapot jelentés a tervezőtől: A munkához az Önkormányzat az alábbi adatszolgáltatást biztosította : az akcióterületet érintő szabályozási terv az akcióterületre vonatkozó digitális alaptérkép az akcióterületre vonatkozó önkormányzati ingatlanokat tartalmazó tervlap az akcióterület légifotója; az akcióterületre vonatkozó és az önkormányzat által megszerezhető közmű adatok

3 A munka tervszerűen, az ütemezésnek megfelelően halad. Több ízben történt egyeztetés a főépítésszel, valamint az INSZOL Rt. igazgatójával is. A 2. Városépítészeti koncepció című munkarészt 2 alternatívában készítjük el, a jelenleg érvényes szabályozási tervnek megfelelően, valamint a megbízóval való egyeztetés alapján a szabályozási tervtől eltérő változatban is kidolgozzuk. Ez utóbbi nem tartalmazza a Növényolajgyár területét átszelő forgalmi út kiépítését. A részhatáridőre átadott anyagok (gyors) egyeztetése és elfogadása szükséges ahhoz, hogy a január 25-i határidő tartható legyen. Budapest, november 13. Aczél Gábor/felelős tervező /Megjegyzés: a beépítési tervjavaslat jelenlegi állapota: 2. sz. melléklet szerint/ 1.2: Egyeztetés-előkészítési állapot a Főépítészi Irodán: : A jelen fázisig lefolytatott egyeztetések és előkészítések: - Adatszolgáltatások és egyeztetések a tervezővel (ld. 1.1) - Adatszolgáltatások és egyeztetések az INSZOL-al - Adatszolgáltatások és egyeztetések az Olajgyár tulajdonosaival és befektetőkkel - Adatszolgáltatások és egyeztetések a Mérnök Műhellyel és egyéb érdekeltekkel - Megalakult az Újvárosi Lokálpatrioták Egyesülete /egyeztetési igényekkel léptek fel/ - Előkészületben: egyeztetés a múzeummal és levéltárral Megjegyzés: Az olajgyár tulajdonosai és a befektető jelöltek tervezési program-konszenzust kértek a várostól, esetleg lehetséges együttműködés / PPP / kialakítására. A város funkcionális elképzeléseit alább a 2. pontban vázoljuk 2. A tervezési program aktuális elképzelései 2.1: Alap elképzelés: Győr Újváros a rehabilitáció eredményeként váljék a múltjára, helyzetére és elhelyezkedésére épülő kulturális-, idegenforgalmi-, (város-, és építészet-) történeti központtá. Legyen Győr Óbudája Szentendréje, a Művészetek völgye, vonzó és lakható élő-skanzen, egyszersmind valóban élő, fejlődő városrész.. Olyan terület, ahol kézművesek, iparművészek (is) laknak és alkotnak (mint annak idején), minden év-, és napszakban ( télen-nyáron, éjjel-nappal ) kulturális történések (oktatás, műhely munka és rendezvények) zajlanak. A rehabilitáció több lépés-sorozatban nyilván-évekre elhúzódóan valósul(hat) meg. Ebből az 1 ütem azonban - látva a befektetői szándékokat és ismerve a terület aktuális állapotátmár reálisan 2007-ben elkezdődhet és jó esélyekkel előrehaladva komoly eredményeket mutathat fel! Ez a terület a Rába-kettőshídtól a Kossuth u eleje és a Bercsényi liget - Olajgyár szakasz lehet. 2.2: Az 1. Ütemre vonatkozó elvárások: A Kossuth Lajos utca és környezetének egységes, műemlékileg védett utcaképének megőrzése, a műemlék és műemlék jellegű épületek felújítása a városrész rekonstrukciójának elengedhetetlen alkotó elemei. - Funkcionális-és megvalósíthatósági struktúra: 3.2 pont szerint A Bercsényi liget állapota és funkciója illeszkedjék mind a Kossuth u., mind a környező

4 gyárterületek ( barnamezős ) rehabilitációjának kulturális és településrendezési (rehabilitációs) igényeihez.: Az újvárosi házsorok és az Olajgyár közötti területen hosszan elhúzódó park a jövőben a megújult épületeket köti majd össze azzal a nagy komplexummal, ami saját terében önálló kulturális városnegyedként üzemelhet majd. Jellemző funkciók: - Szabadtéri színpad - Játszótér - Játékpark - Piactér-park - Szabadtéri kiállító terek - kislétszámú - sportok parkja Az OLAJGYÁR: A meglévő adottságok kihasználásával, az építészetileg védelemre érdemes épületek megtartásával és a funkcióhoz igazodó bővítésekkel egy olyan önálló kulturális negyed kialakítása a cél, ami kiszolgáló funkcióival város a városban jelleggel működik, egy újfajta, alternatív művészi és kulturális közeg kialakításával. Jellemző funkciók: - Tánc: tánctermek, próbatermek nemzetközi workshop - Vizuális művészetek: vizuális műhelyek művésztelepszerűen és cserekapcsolatok - Fesztiválok: - Konferenciák: - Egyéb programok: - Szolgáltatások: szállodai szolgáltatás (!) a lakosok és vendégek komfortérzetét biztosító üzletek és szolgáltatások apartmanok és irodák ( bürotel ) a célfunkciókhoz (oktatás, nemzetközi műhelyek és fesztiválok) kapcsolódóan kommunikációs intézmények /szerkesztőségek, aud-viz (TV,rádió) stúdiók stb/ 3. A program megvalósíthatóságának nehézségei és megoldási lehetőségek: 3.1: Tények /nehézségek/ - A Kossuth u. rekonstrukció alá vont területen található épületek (Győr belterület 7856, Győr belterület 7858, Győr belterület 7871, Győr belterület 7876, Győr belterület 7877, Győr belterület 7887, Győr belterület 7888, Győr belterület 7898, Győr belterület 7901, Győr belterület 7907, Győr belterület 7908, Győr belterület 7910, Győr belterület 7911, Győr belterület

5 7912, Győr belterület 7913, Győr belterület 7945 Győr belterület, közterület 7715, stb.) szinte teljes egészében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában állnak, és döntő többségében korszerűtlen, felújításra váró szociális bérlakásként üzemelnek. A műemlék épületek felújításával, átalakításával és bővítésével járó költségeken felül az Önkormányzatnak számolnia kell az épületeket jelenleg használó, többségében szociálisan rászoruló lakosság megfelelő színvonalú lakáshoz juttatásának többletköltségével is. Ez a tény - a további forrásigény miatt - elodázhatja a bevezetőben körvonalazott cél elérését. Tovább nehezítheti (általában) az egyes műemléki épületek felújításának finanszírozását, hogy az uniós és más pályázati források elsősorban infrastrukturális, közösségi (kulturális, szabadidő, stb.) és idegenforgalmi létesítményekre (területfejlesztésekre) irányuló beruházásokat támogatnak. Ezért mindenképpen és hangsúlyosan figyelni kell a rehabilitáció és fejlesztés kulturális (és szociológiai) célzatosságára. /Ez jelen esetben szerencsésen egybeesik az előző pontokban tárgyalt alapcélokkal!/ Az Önkormányzat rendelkezésére álló forrásokat ugyanakkor jelentős részben felemésztheti a fenti pályázatok által megkövetelt önerő biztosítása. - A rehabilitációs területet övező (volt) gyárak, üzemek (tejgyár, olajgyár) magántulajdonban, befektetői kézben vannak. A befektetői igényeket nem könnyű (de célszerű) a város(rész) igényeihez igazítani, vagy legalábbis közelíteni! (ld.2. Pont) - A rehabilitációs területet a jelenlegi szabályozási terv szerint - kettészeli egy (tervezetten) nagyforgalmú (2x2 sávos) gyűjtő út. Ez bevinné (átvezetné) a nagy átmenő forgalmat a történelmi varosmagba, miközben funkcionálisan és szerkezetileg szinte átjárhatatlanul szétvágná azt. Az út szükségessége (a) és financiális realitása (b) erősen megkérdőjelezhető: - a): Az út leginkább egy elkerülő rendszer része, melynek célszerű helye a városmagon kívül és nem annak átszelésében lenne. Forgalmi kapcsolatai esetlegesek, végsősoron nem vezet sehonnan sehova - Az út létrejötte egy új híd megépítését feltételezi (a jelenlegi helyén), valamint nagy tömbáttöréseket igényel. Ezek forrása jelenleg nem biztosíthat, ráadásul kérdéses, hogy egyáltalán biztosítandó-e!? A fenti kérdések kivizsgálása a Mérnök Műhely közlekedési tagozatának asztalán van. 3.2: Megoldási javaslat A cél és a megoldandó feladat - a fent leírtakra tekintettel tehát több irányú. Nem csupán a műemlék-épületek és környezetük felújítására kell forrást és garanciát teremtenünk, hanem egyidejűleg a korszerűtlen szociális bérlakás állományt is meg kellene újítanunk, anélkül, hogy az Önkormányzattól többletforrást vonnánk el. Mindezt összefésülve a barnamezős területek-azaz a gyárak-célszerű átfunkcionalizálásával egyetértésben a befektetőkkel, ingatlan fejlesztőkkel. Első látásra szinte lehetetlen e feladat megoldása. A legjobb megoldásnak a PPP konstrukció* lehetősége tűnik, tehát a helyi és egyéb vállalkozók bevonása. Ebben természetesen nem mellőzhető az önkormányzat intenzív szerepvállalása /átfogó

6 lakásgazdálkodási koncepció) és elvárható az EU felzárkóztatási alapokból való részesedés! - Itt elsődleges feladat a (lassan, de működő) új- és használt ingatlanpiacot (elsősorban a lakáspiacot) városunkban megélénkíteni és ezzel a helyi építőipari cégek, beruházók befektetési kedvét megélénkíteni. Működőképes konstrukció lehet: A vállalkozó az új lakás értékesítésénél beszámolhatja a panellakásokat, ezáltal számos potenciális vevőhöz jut, segítve a befektetett forrásainak felszabadítását. A beszámított lakásokat elcseréli az Önkormányzattal a műemlék épületekre, természetesen megfelelő garanciát vállalva azok tervszerű felújítására, átalakítására. Az Önkormányzat így hozzájuthat a kellő számú és korszerű szociális bérlakáshoz, amely a közeljövőben sem igényel túlzott mértékű ráfordítást, illetve biztosította a műemlék épületek tervszerű felújítását. Tette ezt úgy, hogy mindkét elérendő célt további forrásigény nélkül megvalósította, és egyidejűleg kimozdította a holtpontról a helyi ingatlanpiacot. Nem szabad elfelejtenünk azt a körülményt sem, hogy a nagy beruházók megnyeréséhez és idecsábításához jó alapul szolgálhat a Kossuth utca már megkezdett rehabilitációja is. ( Ennek részletei még kidolgozandók). - További feladatok: Az Önkormányzat az egyéb területeken (Bercsényi liget, gyárak stb) is alakítsa ki azt az együttműködési konstrukciót* melynek keretében a befektető érdekelt lehet, hogy a város számára (is) jótékonyan ható-, működő projekt-együttes jöjjön létre. Lehetséges változatok (együtt és külön-külön is): - Terület-, illetve ingatlan cserék - Társult (közös) projekt megvalósítás - Városi belépés (részvétel) a projektek egyes területeiben - Vonzó projekt-környezet kialakítása (városmarketing, kulturális-, és idegenforgalmi offenzíva) - Városrendezési bonusok biztosítása kölcsönös érdekek szerint /*:Megjegyzés: Minderre jó keret lehet egy Önkormányzati tulajdonú vagy alapítású Projekt Szervező és Lebonyolító cég létrehozása és/vagytelepülésrendezési szerződések sorozata/ HATÁROZATI JAVASLAT 1./ A közgyűlés a tájékoztatást tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, biztosítsa az önkormányzat részvételét a területet érintő egyeztetési- és engedélyezési eljárásokban, valamint gondoskodjon a szükségessé váló településrendezési szerződések elkészítéséről. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Győr, november 21. Dr. Ottófi Rudolf s.k. alpolgármester

7 Látta: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Kovács Lajos Jegyző Az előterjesztést készítette: Főépítész Iroda

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

Fertőd Város Pályázati Stratégiája

Fertőd Város Pályázati Stratégiája Fertőd Város Pályázati Stratégiája 2010. Készítette: Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Összeállította: dr. Juhász Gábor Zsolt ÁROP kódszám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0195 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Integrált Településfejlesztési Stratégia Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Carpathia Tanácsadó Zrt 2015.02.08. Tartalom 1. Bevezető és előzmények... 3 2. Az

Részletesebben