TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1"

Átírás

1 TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1 1. Bevezetés A 2003 évben kiírt és elbírált "Esélyt a jövőnek" programja keretében az információs társadalom megvalósításával és a kormány munkahely-teremtési célkitűzéseivel összhangban, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) közös pályázatot hirdetett új távmunkahelyek létrehozásának - kísérleti program keretében történő - támogatására. A program javítani kívánta a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját, foglalkoztatási esélyeit. A kísérleti program célja ezer új távmunkahely létrehozása volt, melynek forrása a két minisztérium részéről millió forint. A pályázat külön definiálta azt a távmunka végzést, mely alapján a támogatás odaítélhető. E szerint: a távmunka a munka szervezésének és működtetésének olyan formája, ahol információs technológiát használnak, a foglalkoztatás munkaszerződés/ munkaviszony keretében valósul meg és a munkavégzés a munkaadó szokásos telephelyétől távol, állandó helyen történik. A pályázat nyertesei megkezdték munkájukat, részben vagy egészben igénybe vették a munkahelyek megteremtéséhez biztosított pénzügyi eszközöket. A kutatás arra terjed ki, hogy mi valósult meg ténylegesen a pályázat eszközeinek igénybevételével. Hol, mely szervezetek és milyen célra hoztak létre új távmunkahelyeket. Mik a tapasztalataik a távmunka végzésre vonatkozóan, mennyire tudják hatékonyan és gazdaságosan alkalmazni a távmunkásaik munkáját a cégük napi feladatainak megoldásában. Milyen előnyöket és hátrányokat tapasztaltak az atipikus munkavégzésnek ezen a terén. Mennyire voltak megelégedve a pályázat feltételeivel, lebonyolításával, a kiírt és biztosított eszközvásárlási, munkabér támogatási és képzési segítséggel és lehetőséggel. Amennyiben országosan létrejönnek olyan vállalkozások, melyek igénylik, elfogadják az ilyen jellegű munkavégzést, a munkavállalók közül sokan kihasználnák a lehetőséget. Nagy szerepe lehetne ebben a közszférának is, mivel számos olyan munkakör, feladatkör létezik a közigazgatásban, államigazgatásban, melyek így is elláthatóak lennének. Az Uniós csatlakozás változást hozhat ezen a területen, ugyanis végzettsége, szakképesítése, nyelvtudása sok munkavállalót alkalmassá tesz az ilyen jellegű távmunka végzésre. A távmunka pályázati kutatás összehangoltan, de mégis önállóan folyik a Távmunka Programiroda monitoring munkájával, mely a formális felhasználást, a pénzügyi elszámoltatást végzi. Az általam végzett távmunka kutatás inkább a motivációkra, a szemléletváltásra és a távmunka munkaadók oldaláról történő elterjedésre koncentrál 2. Kutatási módszer A kutatás formája, egy beavatkozás mentes önkitöltős kérdőíves feldolgozás, mely egyegy kiemelt térségre vonatkozóan személyes interjúkkal került kiegészítésre melyet Baranya megyében készítettem, a pályázati nyerteseket, a Baranyai Munkaügyi Központ vezetőjét és a távmunka képzés felelősét is megkérdezve. A megyében 20 nyertes pályázóval készült interjú, melyről jegyzőkönyv dokumentál. A kérdőívben megkérdezettek köre a pályázati nyertesek, valamint a pályázati távmunkahelyeket betöltők voltak. A 328 nyertes cég közül (A pályázati nyertes 1 Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskola PhD hallgató humán menedzser, telefon: , 1

2 távmunkahelyet létesítők számára kiküldött kérdőív a következő főbb kérdéscsoportok köré került felépítésre Kérdőív a távmunkahelyet létesítők részére A nyertes pályázóra, az Ön cégére vonatkozó kérdések. Ezen kérdéscsoporton belül főleg a cég nemzetgazdasági ághoz való besorolási kategóriája, a cég/vállalkozás szervezeti formája, telephelye, szervezeti mérete és tulajdonosi jellemzője volt a kérdés. Az Ön véleménye a pályázattal kapcsolatban kérdéskörben már egy ötös skálán megjelölendő közvélemény kutatási értékelés került beiktatásra mint, hogyan ítéli meg a pályázat segítségét a cég gazdaságosságában, a munka hatékonyságában, az új munkaerő felvételében, a cégen belüli feladat-menedzselésben. Itt minden kérdésre választ kellett adni egy jellemző-nem jellemző megítéléssel. Második kérdéscsoport ebben a témában, - szintén egy ötös skálán történő értékelés Miért alkalmaz távmunkásokat?. Itt olyan kérdéseket kellett nem jellemző jellemző megjelöléssel minősíteni, hogy mik a távmunkások alkalmazásának motivációi, az alkalmazás előnyei és hátrányai, amelyek a vállalkozás, cég munkájában leginkább jelen vannak. A témához tartozó harmadik kérdéscsoport, hogy melyik támogatási formát pályázta meg a megkérdezett és a pályázaton melyiken lett nyertes. Ennek a kérdéskörnek a lényege, hogy kapcsolódási pontot találjak a Távmunka Programiroda adatbázisával valamint a személyes interjúk készítésekor külön megkérdezésre került, vajon miért nem adott be pályázatot arra a területre melyre lehetett volna pályázni. Mik voltak az okai, hogy a pályázatnak ezt a részét nem vette igénybe. A következő nagy témakör a távmunkahelyekre vonatkozó kérdéscsoportot foglalta magában. Itt olyan válaszokat vártam, mely a távmunkások jelenléte a vállalkozásban a pályázati távmunkahelyek létesítése előtt, milyen munkakörökben alkalmazza a távmunkásait, a munkakör így számítógéphez vagy irodai tevékenységhez kötött-e, egy-egy munkakört hány távmunkás tölt be és a munkakörhöz milyen bruttó bért rendeltek hozzá. A következő részkérdés a távmunka helyet betöltők tényleges munkavégzési helyére vonatkozott. Itt olyan alternatív válaszok lehettek, hogy a távmunkás a lakásán, teleházban, távmunka-centerben, mobil-munkaként, határon átnyúló munkakánt a cég kirendeltségén, a cég központjában vagy egyéb helyen végzi a napi munkáját. Fontosnak tartottam még megkérdezni, hogy milyen módon történik a távmunkások egymás közötti kapcsolattartása, ez hogyan valósul meg, s hogy ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket. A pályázatra vonatkozó kérdéskör következő részében a távmunka képzéssel kapcsolatban kellett választ adni. Miután a távmunkának előnyei és hátrányai is vannak, itt került sor a lehetséges még kezelhető hátrányok, kockázatokra vonatkozó kérdések feltevése is. A távmunkahelyet betöltő személyre vonatkozó fő kérdéscsoportban a távmunkások kiválasztási módszerére, folyamatára, merítési körére vonatkozó kérdések kerültek megfogalmazásra. Fontosnak tartottam, hogy a távmunka-adók fogalmazzák meg azokat a főbb szempontjaikat, melyek alapján a távmunkásai kiválasztásra kerültek. Ezek közül az életkor, nem, etnikai hovatartozás, iskolai végzettség, szakmai hozzáértés, korábbi távmunkás tapasztalat és személyes tulajdonságok szerepeltek. Az alkalmazott távmunkásokra vonatkozóan szintén statisztikai adatokat kérdeztem meg, mely elsősorban az életkorra, iskolai végzettségre és az alkalmazást megelőző munkaerőpiaci helyzetére vonatkoztak. Érdekesnek találtam még, hogy képet kapjak arról, hogy mely helységekben laknak a távmunkások, mert ezen adatok egybevetése a munkaadók telephelyével, olyan fontos információt hordoz, hogy tényleg távmunkás-e a távmunkás, legalábbis ami a térbeliséget illeti. 2

3 Az utolsó a kérdőíven szereplő nagy témakör, a tapasztalatokra, eredményességre, kitartásra vonatkozott, melyben elsősorban a pályázatban részt vevő távmunka adók véleményére voltam kíváncsi Kérdőív a távmunkások részére A távmunkásoknak kiküldött kérdőív a nemre, családi állapotra, gyermekekre, iskolai végzettségre, számítógépes ismeretre vonatkozó kérdéssor után a korábbi munkaerőpiaci helyzetére tért ki. Itt szerettem volna megtudni, hogy a távmunkás munkaviszonyát megelőzően melyik munkaerőpiaci réteghez tartozott, vagyis állásban volt-e, inaktívként vagy munkanélküliként lépett-e be jelenlegi távmunkaadójához. Felmerült a kérdés, hogy tisztában van-e egyáltalán a távmunkás magával a távmunka fogalmával, ezért feltettem a kérdést, hogy definiálja a távmunka fogalmát, hány napot van távol a munkaadó telephelyétől, s hogy egyáltalán mióta dolgozik távmunkásként. A munkavégzés során kinek a kommunikációs eszközével dolgozik. Fontosnak tartottam megkérdezni, hogy miért választotta távmunkát, s hogy mik a tapasztalatai ezzel a munkavégzéssel kapcsolatosan. Jelentett-e számára életkörülményeiben pozitív illetve negatív változást a tény, hogy távmunkásként dolgozik. Utolsó kérdésként az került megfogalmazásra, hogy mit csinálna másképpen a távmunkát végző a távmunkaadója helyében, milyen javaslatai vannak a munkavégzés minőségének javítása érdekében. 3. Hipotézis A kutatás célja, hogy segíti-e és ha igen milyen mértékben, kiket és milyen földrajzi szegmensben a távmunka pályázat a távmunka hazai elterjesztésében. Milyen pozitív és negatív tapasztalatai vannak a pályázati nyertesek és a pályázat során alkalmazott távmunkások körében ennek a munkavégzésnek és milyen új ötletek, problémák merültek fel a megvalósítás során Távmunka előzményei Számos tanulmány, elemzés készült már a távmunkával kapcsolatosan, természetesen először a nemzetközi irodalomban találhatunk erre vonatkozó elemzéseket. Az első távmunka-projektek az USA-ban jelentek meg. Az ITAC (International Telework Association and Council) Amerika első számú távmunka-szervezeteként alakult. Jack Nilles személyét feltétlenül ki kell emelni, hiszen ő a távmunka szakterületének nemzetközileg elismert tekintélye, aki 1973-ban megalkotta és definiálta a telework 2 és telecommuting 3 fogalmát és 1980 óta irányítja az általa alapított JALA-t. Az Európai Unió a 90-es években tudatosan elkötelezte magát az információs társadalom fejlesztése mellett. A Fehér Könyv alapján az európai állam- és kormányfők felkérték korunk egy csoportját, hogy konkrét intézkedéseket dolgozzanak ki az információs társadalom kiépítésére. A Bangemann-jelentés 4 mérföldkőnek tekinthető az európai távmunka történetében. (Dr. Martin Bangemannt azóta is az európai távmunka támogatásának kulcsfontosságú személyiségeként tartják számon.) 2 Telework-ről beszélünk akkor, ha a munkával kapcsolatos utazásokat az információtechnológia valamely formája (pl. a távközlés ill. a számítógép) helyettesíti. 3 Telecommuting-et értünk az alatt, amikor nem a dolgozó utazgat a munkahely és otthon között, hanem a munkája. A munkavállaló a hét egy vagy több napján munkáját nem a cég telephelyén, hanem saját otthonában vagy egy teleházban végzi. 4 A jelentést a Dr. Martin Bangemann bizottsági tag által elnökölt felső szintű szakértői csoport készítette el az Európai Tanács június én Korfun sorra került ülésére: Európa és a globális információs társadalom Ajánlások az Európai Tanácsnak címmel. 3

4 A távmunka valóban ígéretes lehetősége az információs társadalom által formálódó új foglalkoztatási rendszernek, mely a fejlettebb munkaerő-piacok és foglalkoztatási rendszerek egyik jellemző munkaszervezési formája. Az informatikai társadalom, az "internetgazdaság" térhódításával világszerte hódít a távmunka is. A nemzetközi trendek a foglalkoztatási hierarchiában a top-down modell szerint a távmunka esetében a magasabb szintű, kvalifikált és elektronikus környezetben végezhető munka esetében mutatnak jelentősebb és relatíve stabil foglalkoztatásra példákat. (ECOSTAT 2000) A távmunka jövőjével kapcsolatosan (MSZ 2003) biztonságosabb munkavégzési forma a munkaszerződéssel foglalkoztatott távmunkás helyzete, mint a korábbi illetve jelenleg is meglévő vállalkozóként történő foglalkoztatás. Ugyanis az állandó munkaszerződés révén jogilag védettként tud rugalmas munkát végezni. A távmunka munkajogi problémáinak magyarországi megoldására remélhetőleg segítséget fog nyújtani ezen munkajogviszony Munka Törvénykönyvébe történő beemelése. A távmunka elterjedésének alapjai, hogy az internet az általános figyelem központjába került, ami keresletet teremtett a PC vásárláshoz, az otthoni számítógépes munkahelyek létesítésére. Ezt az eszközellátást kívánta és kívánja elősegíteni több jelenleg is futó program (pld. a pedagógusok, tanulók részére a Sulinet program) és végső soron a távmunkaadók részére kiírt - jelen tanulmány tárgya - Esélyt a jövőnek program is. Lehetővé vált a mobil telefonok, notebook PC és még néhány hardware elem hálózatba kötése, mely megteremtette a távmunka iránti kínálatot. (Borbély, Sz. 2000) 4. Feldolgozás A távmunka pályázaton azok a belföldi székhelyű munkaadók vehettek részt, akik új távmunkahelyeket hoztak létre, s vállalták, hogy legalább hat hónap időtartamra foglalkoztatják a távmunkásokat. A pályázók köre jogi személyek (vállalkozások, nonprofit szervezetek, központi és önkormányzati költségvetési intézmények), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók amennyiben távmunkást kívánnak foglalkoztatni. Amennyiben a felsoroltak közül valamely szervezet távmunkahely létrehozásához infokommunikációs infrastruktúra létrehozására is pályázott és nyert, vállalnia kellett, hogy a távmunkahelyet két éven belül nem szünteti meg. A távmunkahelyeken alkalmazandó munkaerővel kapcsolatosan kedvezményezettnek jelölte meg a kiírás a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, a romák, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők, illetve fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók, és a hátrányos helyzetű térségben élők alkalmazását. Szintén kritériumként jelölte meg a pályázat, hogy a távmunkást csak munkaviszony keretében lehet foglalkoztatni. A képzési támogatásra két szinten lehetett pályázni, alapképzésre és speciális képzésre. A távmunka alapképzés nagyobb része távoktatási formában történt, az internet levelező rendszerében és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapján lévő Informatikai ismeretek távmunkásoknak tananyag használatával. Ennek tartalma kiterjed a bevezetés a távmunkába, PC alapismeretekre, WINDOWS operációs rendszer megismertetésére, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, az internethasználat és az levelezés ismereteinek megszerzésére. Gyakorlati lebonyolítása úgy történt, hogy a munkáltató megállapodást kötött a Regionális Képző Központokkal, s minden távmunkahelyet betöltő személy után megkaphatta a képzési támogatást. A képzés 17 napon át tartott, s konzultációval majd felméréssel fejeződött be. A speciális képzés támogatására a nyertes pályázó az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Munkaügyi Központjaival állapodhatott meg, egyidejűleg a munkabér támogatási szerződés megkötésével. A speciális képzést általában a nyertes pályázó végezte vagy végeztette saját távmunkásai részére, ennek költségeire az összeget (30 eft/fő) a nyertes pályázó a munkaügyi központon keresztül kapta meg. 4

5 A nyertes pályázaton országosan 1372 távmunkahely létesítését vállalták a pályázók. Ebből 623 fővárosi távmunkahely létesítését és 749 munkahely távmunkásokkal történő létrehozását a megyékben. A fővárosi nagy szám abból adódik, hogy nagyon sok pályázónak budapesti bejelentett székhelye van, de kirendeltségei az ország több pontján működnek, s a távmunkásokat is jobbára a kirendeltségeken foglalkoztatják. A másik ok, hogy a budapesti telephelyű cégek több információval rendelkeztek a távmunkára vonatkozóan, s a pályázat alapján nagyobb volt az innovációs szándékuk. A rendelkezésre álló felhasználási adatok december 31-i állapotot tükrözik (1 a, b, c táblázatok és 1-2 számú diagram). A pályázati nyertesek közül távmunkahelyenként eddig az időpontig csak 81,38 százalékra vonatkozóan készült el a határozat, míg 925 távmunkahely (75,88 %) után született meg a megállapodás. a, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Kedvezményezett kör megnevezése Kért bértámogatási idő (hó) PÁLYÁZAT FŐ SZÁMAI Munkahelyek száma: (db.) F R 45 GY HT terv tény elfogadott Eszköztámoga-tás összege: (eft.) megvalósított befogadott (keret) elfogadott tény (szla) Főváros összesen: Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: ,1 0 B-A-Z összesen: ,2 0 Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: ,9 0 Heves összesen: ,6 0 Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: ,2 0 Somogy összesen: ,1 0 Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: ,4 0 Jász-Nagykun- Szolnok összesen: ,5 0 Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: ,7 0 Zala összesen: , Forrás: Távmunka Programiroda A bértámogatás 1219 fő után lett tervezve, de csak 925 főre vonatkozóan történt meg a bértámogatási megállapodás. Várhatóan 2004 évben még további megállapodás is fog születni. A monitoring felmérés 2004 májusi szakaszában azonban már látható, hogy több távmunkahely bértámogatási igénye nem fog megjelenni azok közül, akik ezt a lehetőséget 5

6 megnyerték. Itt is több okot említhetünk a terv- és tényszámok negatív eltérésére vonatkozóan. Az egyik ok, hogy nagyon sok távmunkahelyet betöltő távmunkást nem teljes, hanem csak részmunkaidőben foglalkoztatnak (2-4 órában naponta, de van olyan is aki heti egy alkalommal), s így nem érte meg a pályázónak a támogatás tényleges igénybevétele. Ugyanis több lett volna az adminisztráció, mint a tényleges haszon. A másik ok, hogy a pályázati nyertes nagyon nehezen volt olyan hely, hogy csak 8-9 hónap múlva jutott csak hozzá a pályázati forráshoz. Ez sajnos sok pályázó kedvét elvette, ugyanis ezek nagy része kis létszámú vállalkozás volt, melynek mobil tőkéje roppant csekély. S miután önfinanszírozó volt a pályázati kiírás, saját tőkéjüket, készpénzüket kellett előzetesen befektetni mind az informatikai eszközvásárlásba, mind a munkabér- és járulékainak megfinanszírozásába. b, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Fő terv BÉRTÁMOGATÁS Bértámogatás igény Fő tény terv (eft) tény (eft) ALAPKÉPZÉS Alap képzés Alap képzés (eft.) (létszám Fő) terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: , , Fejér összesen: ,2 5708, Győr-Moson- Sopron összesen: ,4 3028, Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: ,1 7706, Komárom- Esztergom összesen: ,2 815, Nógrád összesen: Pest összesen: , , Somogy összesen: ,5 7638, Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: , , Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: , Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,3 4998, , Forrás: Távmunka Programiroda A speciális képzésre pályázat szerint fő után tartottak igényt támogatásra a nyertesek, de csak 201 fő esetében került sor képzési támogatás kötésére. Itt még nagyobb az eltérés a nyertes pályázati támogatás és a ténylegesen igénybe vett támogatás között. Csaknem harmad az a létszám, mely után igénybe vették a speciális képzési támogatás fejenkénti 30 ezer forintot összegét. Az ok itt is hasonló, az utánajárás, az ügyintézés elhúzódása elvette a kedvüket a nyertes pályázóknak attól, hogy speciális támogatást igénybe vegyék. Inkább 6

7 megszervezték a képzést saját embereikkel, saját telephelyükön, s nem bonyolították tovább a különféle utánajárással az életüket. Az utazási támogatásra még kevesebben, országosan mindössze csak 35 fő esetén kértek hozzájárulást. c, 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként MEGYE SPECIÁLIS KÉPZÉS Speciális képzés Speciális képzés (eft.) (létszám) UTAZÁS Utazási klts. (eft.) terv tény terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: Somogy összesen: Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,8 88, , , Forrás: Távmunka Programiroda Ha számszerűsítjük ezeket az adatokat, akkor országosan informatikai eszközvásárlásra ezer forint került a pályázati nyertesek részére megállapításra, a bértámogatási igény terv szerinti összege ezer forint végéig a ténylegesen igénybe vett összeg ennek csak 60 százaléka körüli vagyis ezer forintot jelentett évben még várhatóan ezer forint bértámogatást lehet kifizetni a pályázati alapból. Ez az összeg azonban nem fog teljes egészében kifutni. Az okok megegyeznek a munka kialakításkor említettel. Az alapképzésre igényelt támogatási összeg 630 fő után ezer forint, míg a ténylegesen megkötött megállapodások szerint 156 fő vett részt az alapképzésen akik után 4680 ezer forint került kifizetésre. Itt még nagyobb az eltérés mint a speciális képzés esetében. Bár még 2004 éven várhatóan 4 millió forint képzési támogatási kiadással számolhatunk, mégsem fog elfogyni a teljes összeg. Ennek okaként említhetjük, hogy a nyertes pályázók olyan távmunkásokat alkalmaztak, akik már valamilyen szinten rendelkeztek 7

8 a számítógép ismeretekkel, s nem lett szükség a sokszor biztonsági okból megpályázott alapképzési támogatásra. l. számú diagram Megítélt, és ig bértámogatással megvalósított távmunkahelyek száma megyei bontásban Megye Veszprém összesen: Tolna összesen: Bértámogatással megvalósított távmunkahelyek Megítélt távmunkahelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg összesen: Pest összesen: Komárom-Esztergom összesen: Hajdú-Bihar összesen: Fejér összesen: B-A-Z összesen: Bács-Kiskun összesen: Főváros összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 2. számú diagram Távmunka pályázat nyertesei által igényelt bértámogatás megyénként Főváros nélküli adatok Megye Zala összesen: Vas összesen: Megvalósított ( bértámogatással) Megítélt Jász-Nagykun-Szolnok összesen: Somogy összesen: Nógrád összesen: Heves összesen: Győr-Moson-Sopron összesen: Csongrád összesen: Békés összesen: Baranya összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 8

9 4.1. Hol létesült a legtöbb távmunkahely? Ha a területi igényeket és felhasználást elemezzük, akkor Budapest (536 távmunkahely) után a legmagasabb távmunkahely létesítési számot Hajdú-Bihar megyében (108 távmunkahely), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (102 távmunkahely) és majdnem azonos számban Békés megyében ( 66 db) Heves megyében (66 db), Pest megyében (65 db) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (64 db) kívántak létrehozni Budapesten 106 nyertes pályázó 536 távmunkahely létesítéséhez ezer forint eszköztámogatást, 536 távmunkahely után ezer forint bértámogatást és 311 fő után 9330 ezer forint alapképzési támogatást míg 421 fő speciális képzéséhez ezer forintot igényelt a pályázat alapján. A nyertes pályázók közül azonban már az első körben 5 pályázó bejelentette, hogy visszalép, s nem kíván egyáltalán élni a pályázatban elnyert lehetőséggel. Ennek olyan okai vannak, hogy a cég jogutód nélkül megszűnt, vagy olyan gazdasági helyzetbe került, ami nem tette számára aktuálissá az új munkahely létesítését Hajdú-Bihar megyében 542 ezer fő a lakosság száma, melyből 207 ezren Debrecenben élnek. A települések nagyobbak (nagyközség) és egymástól viszonylag nagyobb távolságra helyezkednek el. A táj hagyományos mezőgazdasági vidék évben a foglalkoztatottak száma 196,4 ezer fő volt, melyből 215,0 ezer fő gazdaságilag aktív5 volt. A megyében a legtöbb távmunkahely létrehozására az Euro-Provident Kft vállalkozott, összesen 45 főt kívánt távmunkásként alkalmazni. Az eszköztámogatást mind a 45 munkahely után megpályázta és megnyerte, de bértámogatásként csak 17 fő után igényelt 6993 ezer forintot. Ugyancsak 17 fő után kívánta igénybe venni a képzési támogatást is Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Alföld közepén 7 megyével határosan helyezkedik el, a Tisza, a Hármas-Körös és a Zagyva folyók mellett. Területe km2, az ország területének 6%-a. A megye népessége fő. A megye gazdasági szerkezete ipari-agrár jellegű. A foglalkoztatott 39,9%-a az iparban és az építőiparban, 8,1%-a a mezőgazdaságban, 52%-a a tercier ágazatokban dolgozik. A munkanélküliségi ráta 2003 évben 9,6%. Gazdasági fejlettség szempontjából a megyét két nagy részre tagolhatjuk: a Tiszától nyugatra fekvő dinamikusan fejlődő jászsági és szolnoki területre, valamint a Tiszától keletre fekvő nagykunsági és tiszazugi elmaradottabb térségekre. Ebben a gazdasági-földrajzi környezetben szintén jelentősnek lehet minősíteni azt a 104 távmunkahelyet mely úttörő jelleggel létesült a megyei cégek körében. A 18 nyertes pályázó közül 16-nál alacsony volt a távmunka helyek létrehozása (1-2 fő részére) de két cég kiemelkedően sok távmunkahely létesítését vállalta. A Zunifer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 50 távmunkahelyet, a Tiszaszentimrei Megváltozott Munkaképességűeket Foglalkoztató Kht. pedig 30 távmunkahelyet kívánt a pályázat igénybevételével létesíteni Békés megyében a összlakosság több mint 60%-a városokban él. A városlakók több mint fele, a 150 ezer lakos Békéscsaba, Békés és Gyula vonzáskörzetében jelentős centrumot alkot az ország délkeleti régiójában. A megyére igen jellemző a nagyobb lélekszámú falvak, un. nagyközségek (3-5 ezer fő) hálózata. A munkanélküliség összetételét vizsgálva iskolai végzettség szerint a munkanélküliek között legnagyobb arányban a szakmunkásképző iskolát 5 Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek összessége 9

10 végzetteket találunk, azonban magas ( 33 % ) a mindösszesen 8 általános iskolával rendelkezők aránya is. E két kategóriából tevődik össze a munkanélküliek 75 %-a. A diplomával rendelkezők aránya 2 %. Nemek szerint a regisztrált munkanélküliek között a férfiak aránya a magasabb: 54,5 %, korcsoportok szerint a 20 és 30 év közötti korcsoportban a regisztrált munkanélküliek %-a található. A munkanélküliségi ráta Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Orosházán 7-11 % között mozog. Ebben a foglalkoztatási környezetben igen dícséretes a pályázó munkáltatóktól, hogy ilyen magas számban természetesen a többiekhez képest magas csak ez a szám pályáztak és nyertek távmunkahely létesítésére lehetőséget. Itt inkább a pályázó munkaadók száma volt magas (31 cég) és a létesítendő munkahelyek száma átlagosan 1-2 fő. Még a legtöbb távmunkahely létesítését vállaló Dél-Békési Önkormányzatok Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete is csak 10 távmunkahely létrehozására pályázott. Ebben a megyében a pályázó cégek létszáma is az 1-5 fő közötti létszámba tartozik, s a távmunkahely létesítésének kísérlete mellett nagy szerepet játszott a számítástechnikai eszközök megvásárlásának lehetősége Pest megyében fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Földrajzi helyzetéből adódóan gazdasága és kulturális élete is szorosan összekapcsolódik a főváros életével, az ország agrár és ipari termelésének jelentős része itt realizálódik. A megye lakosságának nagy hányada a fővárosban vállal munkát, de Pest megye folyamatosan bővülő vállalkozási infrastruktúrája egyre szélesebb körben biztosít lehetőséget a megyében történő elhelyezkedésre. Jelenleg a gazdaság szerkezete ipari-agrár jelleget tükröz, de mára a kereskedelem, a vendéglátás, és a különféle szolgáltatások szerepe is meghatározó lett. Az évek óta megfigyelhető struktúraváltást - a mezőgazdaságról a hangsúly az ipari és szolgáltatási szektorra tolódik - a beruházások is tükrözik, melyek legnagyobb mértékben a kereskedelem területén nőttek. Pest megyében 22 nyertes pályázó 65 távmunkahely létrehozására vállalkozott. Az általános távmunkahely létesítés 1-3 fő/nyertes cég közötti volt a megyében. A szentendrei telephelyű Sabedu Kft. kívánta a legmagasabb számban (10 fő) foglalkoztatni a távmunkásokat. Eszközvásárlásra 4844,27 ezer forintot nyert, bértámogatásra mind a 10 alkalmazandó távmunkása után 4077 ezer forintot igényelt, de csak 2038,5 ezer forintot használt fel a jelen tanulmány készítésének időpontjáig. Itt is az ok, hogy nem minden távmunkását foglalkoztatja teljes munkaidőben. Alapképzést nem igényelt, viszont a speciális képzésre mind a 10 távmunkására vonatkozóan pályázott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ország hatodik legnagyobb kiterjedésű megyéje, területe 5937 m2, az Észak-Alföld Régióhoz tartozik. A KSH 2001 évi népszámlálási adatai alapján lakosainak száma 588 ezer fő, ez az ország lakosainak 5,8 százaléka. A megye területén 229 település található, de a lakosok 47 százaléka a megye 20 városában él. A megyében a munkanélküliség aránya az országos átlag csaknem kétszerese áprilisában fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ezen belül a tartós munkanélküliek aránya 24,7 százalék volt (az országos átlag 23,3 százalék). A távmunka pályázaton 13 nyertes pályázó vállalta a 64 távmunkahely létesítését. Kiemelkedően magas ezen belül a Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei távmunkahely létesítési szándéka (30 fő), ezt követte a Túristvándi Község Önkormányzata, mely 10 fő számára kívánt távmunkahelyet létesíteni. Eszközvásárlásra 15 illetve 5 millió forintot kaptak, bértámogatásra ezer és 4137 ezer forintot. Mindkét nyertes megpályázta az alap- és speciális képzést is. 10

11 5. Következtetések A távmunka pályázat eredményeinek feldolgozása ezen tanulmány készítésének időpontjában (2004. május) még folyik, így annak teljes körű és részletes elemzésére nincs még lehetőség. Előzetesen azonban az elkészített interjúk alapján megállapítható, hogy a pályázók köre elsősorban a kis, illetve közepes vállalkozások, alapítványok és közhasznú szervezetek köréből került ki. Ami a fő vonzerőt jelentette a pályázatok benyújtásakor a számítástechnikai eszközök vásárlása volt. Ez a kis tőkével rendelkezők esetében tényleges előrelépést jelentett az informatikai eszközön alapuló munkavégzés megteremtésére. A távmunka-pályázat nélkül nem, vagy csak jóval kisebb számban valósulhatott volna meg a távmunkahelyek létrejötte. A megkérdezettek nagyon jónak tartották a kormányzatnak ezt a pályázati kezdeményezését. Úttörőnek és a jövőben is folytathatónak találják a távmunka elterjesztésének ezen módját. Nagy szerepe lehetne a távmunkások alkalmazásában a közszférának is, mivel számos olyan munkakör, feladatkör létezik a közigazgatásban, államigazgatásban, melyek így is elláthatóak lennének. Az Uniós csatlakozás változást hozhat ezen a területen, tekintettel arra, hogy végzettsége, szakképesítése, nyelvtudása sok munkavállalót alkalmassá teszi az ilyen jellegű munkavégzésre. Az interneten történő ügyintézés, (e-kormányzat, e-demokrácia) iránti igény már megvan, s hamarosan felkészülnek erre a feladatra az állami és önkormányzati hivatalok is. A pályázók körében sokan hallottak már korábban is az atipikus munkavégzésnek ezen formájáról, sőt sokan használták is már ezt a munkalehetőséget. Több helyen a vállalkozás fejlesztésének fő eszközét látják a távmunkás alkalmazásában, hiszen olyan feladatokat tudnak ellátni mint a marketing, piackutatás, árkorrekció, koordinálás a cég, az ügyfelek, beszállítók között. Munkáltatói oldalról elsődlegesen a megrendelések hiánya a visszatartó erő. Sok kis cég részmunkaidőben, napi 2-4 órában foglalkoztatja csak távmunkásait. Ezért adódott az a furcsaság, hogy megpályázták és megnyerték ugyan a bértámogatást, de annak csak egy töredékét vették igénybe. Ugyanez vonatkozik a képzési támogatásra is. A képzési támogatás elmaradásának oka, hogy a távmunkahelyeket olyan általuk már ismert személlyel töltötték be, aki már rendelkezett informatikai tudással, vagy már korábban is munkakapcsolatban volt az adott céggel és így nem volt szükséges a speciális munkahely orientált képzés igénybe vétele sem. A pályázat lebonyolítását a személyesen megkérdezettek általában jónak tartják, de elhangzott több kritikai észrevétel is. Ilyenek, hogy a megpályázott és a nyertes által előfinanszírozott pénzeszközt a kiírt 120 nap helyett 8-9 hónap múlva kapták csak meg. Ez különösen a kis tőkével rendelkező vállalkozások, non-profit szervezetek számára jelentett nagy gondot. Másik problémaként az információ hiányt nevezték meg. Sokan csak az informatikai eszközvásárlásra pályáztak, mert nem tudták, hogy lehetőség van a távmunkahely létesítése kapcsán még bértámogatásra és képzési támogatásra is. A nyertesek viszont itt is a hosszadalmas pénzátutalásra panaszkodtak. Gond volt még a megkérdezettek között, hogy a pótpályázati lehetőségről későn, vagy egyáltalán nem volt információjuk. Ami tanulságot már most levonhatok az interjúk és a rendelkezésre álló válaszok alapján, hogy a távmunka elterjesztésének a kormány által kiírt pályázat egyik megfelelő eszköze lehet. Jelenleg azonban ezen a területen alulinformáltság van, mind a távmunka mibenlétét illetően, mind az alkalmazási területekre vonatkozóan. Több információt, tájékoztatást és személyes képzéseket kellene tartani a távmunkahely létesítésének előnyeiről, természetesen nem elhallgatva annak problémáit sem. A távmunka vállalók részéről sokkal nagyobb az érdeklődés az ilyen jellegű munkavégzésre, mint a munkaadók oldaláról. Ennek okai az informatikai eszközök hiánya, a költségviselés módja, az internet-elérhetőség műszaki problémái. Igaz, hogy a munkaadók költségei csökkennek a távmunkások alkalmazásával, hiszen nem kell irodát vagy egyéb járandóságokat fizetniük, de ugyanakkor ezek a költségek a 11

12 munkavállaló oldalán megjelennek. Sok esetben elhangzott a javaslat, hogy legyen következő távmunkahely létesítési pályázat, de abban feltétlenül szerepeljen a működési költségekre vonatkozó kiírás is. Általános a megkérdezettek körében, hogy minimálbéren foglalkoztatják távmunkásaikat. Ebből az összegből azonban nem tudják fizetni a telefon- és egyéb internet elérési költségeiket, illetve a munkáltató telephelyére történő alkalmankénti bejárásokat. 6. Összefoglalás A pályázati kiírás küzd ugyan gyermekbetegségekkel, de az első kormányzati kezdeményezés egy nagy célt is megvalósított: felhívta a figyelmet a távmunka végzés gyakorlati lehetőségére, s kedvet csinált - a munkaadóknak és munkavállalóknak egyaránt - ehhez a specifikus munkavégzéshez. Az is megállapítható, hogy a munkanélküliség megszüntetésének, de még mérséklésének sem lesz egyhamar a forrása ez az atipikus munkavégzési forma, viszont segít az eszköz- és iroda hiányban szenvedő kisvállalkozásoknak, non-profit szervezeteknek, alapítványoknak és önkormányzatoknak, hogy olyan munkavállalókat alkalmazzon, akik önállóan tudnak dolgozni és az élethelyzetük kapcsán ez a legkényelmesebb, vagy esetleg az egyetlen munkavégzési forma számukra. IRODALOM Borbély, M. (2000) Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. MAT által finanszírozott kutatás Budapest, Szemelvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet anyagából - A távmunka jövője Munkaügyi Szemle 47. évfolyam szám pp Távmunka - az információs társadalom új foglalkoztatási lehetősége ECOSTAT Időszaki Közlemények 8. kötet kozlemenyek 12

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással lesz az életedre,

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés

Kérjük, jelölje be, hogy a szervezetet melyik néven tartsuk nyilván a logót használók nemzeti listáján: Teljes név Más név vagy rövidítés FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP KIS- KÖZÉPVÁLLALATOK,NON-PROFIT SZERVEZETEK ÉS 250 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság-

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben