TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1"

Átírás

1 TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1 1. Bevezetés A 2003 évben kiírt és elbírált "Esélyt a jövőnek" programja keretében az információs társadalom megvalósításával és a kormány munkahely-teremtési célkitűzéseivel összhangban, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) közös pályázatot hirdetett új távmunkahelyek létrehozásának - kísérleti program keretében történő - támogatására. A program javítani kívánta a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját, foglalkoztatási esélyeit. A kísérleti program célja ezer új távmunkahely létrehozása volt, melynek forrása a két minisztérium részéről millió forint. A pályázat külön definiálta azt a távmunka végzést, mely alapján a támogatás odaítélhető. E szerint: a távmunka a munka szervezésének és működtetésének olyan formája, ahol információs technológiát használnak, a foglalkoztatás munkaszerződés/ munkaviszony keretében valósul meg és a munkavégzés a munkaadó szokásos telephelyétől távol, állandó helyen történik. A pályázat nyertesei megkezdték munkájukat, részben vagy egészben igénybe vették a munkahelyek megteremtéséhez biztosított pénzügyi eszközöket. A kutatás arra terjed ki, hogy mi valósult meg ténylegesen a pályázat eszközeinek igénybevételével. Hol, mely szervezetek és milyen célra hoztak létre új távmunkahelyeket. Mik a tapasztalataik a távmunka végzésre vonatkozóan, mennyire tudják hatékonyan és gazdaságosan alkalmazni a távmunkásaik munkáját a cégük napi feladatainak megoldásában. Milyen előnyöket és hátrányokat tapasztaltak az atipikus munkavégzésnek ezen a terén. Mennyire voltak megelégedve a pályázat feltételeivel, lebonyolításával, a kiírt és biztosított eszközvásárlási, munkabér támogatási és képzési segítséggel és lehetőséggel. Amennyiben országosan létrejönnek olyan vállalkozások, melyek igénylik, elfogadják az ilyen jellegű munkavégzést, a munkavállalók közül sokan kihasználnák a lehetőséget. Nagy szerepe lehetne ebben a közszférának is, mivel számos olyan munkakör, feladatkör létezik a közigazgatásban, államigazgatásban, melyek így is elláthatóak lennének. Az Uniós csatlakozás változást hozhat ezen a területen, ugyanis végzettsége, szakképesítése, nyelvtudása sok munkavállalót alkalmassá tesz az ilyen jellegű távmunka végzésre. A távmunka pályázati kutatás összehangoltan, de mégis önállóan folyik a Távmunka Programiroda monitoring munkájával, mely a formális felhasználást, a pénzügyi elszámoltatást végzi. Az általam végzett távmunka kutatás inkább a motivációkra, a szemléletváltásra és a távmunka munkaadók oldaláról történő elterjedésre koncentrál 2. Kutatási módszer A kutatás formája, egy beavatkozás mentes önkitöltős kérdőíves feldolgozás, mely egyegy kiemelt térségre vonatkozóan személyes interjúkkal került kiegészítésre melyet Baranya megyében készítettem, a pályázati nyerteseket, a Baranyai Munkaügyi Központ vezetőjét és a távmunka képzés felelősét is megkérdezve. A megyében 20 nyertes pályázóval készült interjú, melyről jegyzőkönyv dokumentál. A kérdőívben megkérdezettek köre a pályázati nyertesek, valamint a pályázati távmunkahelyeket betöltők voltak. A 328 nyertes cég közül (A pályázati nyertes 1 Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskola PhD hallgató humán menedzser, telefon: , 1

2 távmunkahelyet létesítők számára kiküldött kérdőív a következő főbb kérdéscsoportok köré került felépítésre Kérdőív a távmunkahelyet létesítők részére A nyertes pályázóra, az Ön cégére vonatkozó kérdések. Ezen kérdéscsoporton belül főleg a cég nemzetgazdasági ághoz való besorolási kategóriája, a cég/vállalkozás szervezeti formája, telephelye, szervezeti mérete és tulajdonosi jellemzője volt a kérdés. Az Ön véleménye a pályázattal kapcsolatban kérdéskörben már egy ötös skálán megjelölendő közvélemény kutatási értékelés került beiktatásra mint, hogyan ítéli meg a pályázat segítségét a cég gazdaságosságában, a munka hatékonyságában, az új munkaerő felvételében, a cégen belüli feladat-menedzselésben. Itt minden kérdésre választ kellett adni egy jellemző-nem jellemző megítéléssel. Második kérdéscsoport ebben a témában, - szintén egy ötös skálán történő értékelés Miért alkalmaz távmunkásokat?. Itt olyan kérdéseket kellett nem jellemző jellemző megjelöléssel minősíteni, hogy mik a távmunkások alkalmazásának motivációi, az alkalmazás előnyei és hátrányai, amelyek a vállalkozás, cég munkájában leginkább jelen vannak. A témához tartozó harmadik kérdéscsoport, hogy melyik támogatási formát pályázta meg a megkérdezett és a pályázaton melyiken lett nyertes. Ennek a kérdéskörnek a lényege, hogy kapcsolódási pontot találjak a Távmunka Programiroda adatbázisával valamint a személyes interjúk készítésekor külön megkérdezésre került, vajon miért nem adott be pályázatot arra a területre melyre lehetett volna pályázni. Mik voltak az okai, hogy a pályázatnak ezt a részét nem vette igénybe. A következő nagy témakör a távmunkahelyekre vonatkozó kérdéscsoportot foglalta magában. Itt olyan válaszokat vártam, mely a távmunkások jelenléte a vállalkozásban a pályázati távmunkahelyek létesítése előtt, milyen munkakörökben alkalmazza a távmunkásait, a munkakör így számítógéphez vagy irodai tevékenységhez kötött-e, egy-egy munkakört hány távmunkás tölt be és a munkakörhöz milyen bruttó bért rendeltek hozzá. A következő részkérdés a távmunka helyet betöltők tényleges munkavégzési helyére vonatkozott. Itt olyan alternatív válaszok lehettek, hogy a távmunkás a lakásán, teleházban, távmunka-centerben, mobil-munkaként, határon átnyúló munkakánt a cég kirendeltségén, a cég központjában vagy egyéb helyen végzi a napi munkáját. Fontosnak tartottam még megkérdezni, hogy milyen módon történik a távmunkások egymás közötti kapcsolattartása, ez hogyan valósul meg, s hogy ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket. A pályázatra vonatkozó kérdéskör következő részében a távmunka képzéssel kapcsolatban kellett választ adni. Miután a távmunkának előnyei és hátrányai is vannak, itt került sor a lehetséges még kezelhető hátrányok, kockázatokra vonatkozó kérdések feltevése is. A távmunkahelyet betöltő személyre vonatkozó fő kérdéscsoportban a távmunkások kiválasztási módszerére, folyamatára, merítési körére vonatkozó kérdések kerültek megfogalmazásra. Fontosnak tartottam, hogy a távmunka-adók fogalmazzák meg azokat a főbb szempontjaikat, melyek alapján a távmunkásai kiválasztásra kerültek. Ezek közül az életkor, nem, etnikai hovatartozás, iskolai végzettség, szakmai hozzáértés, korábbi távmunkás tapasztalat és személyes tulajdonságok szerepeltek. Az alkalmazott távmunkásokra vonatkozóan szintén statisztikai adatokat kérdeztem meg, mely elsősorban az életkorra, iskolai végzettségre és az alkalmazást megelőző munkaerőpiaci helyzetére vonatkoztak. Érdekesnek találtam még, hogy képet kapjak arról, hogy mely helységekben laknak a távmunkások, mert ezen adatok egybevetése a munkaadók telephelyével, olyan fontos információt hordoz, hogy tényleg távmunkás-e a távmunkás, legalábbis ami a térbeliséget illeti. 2

3 Az utolsó a kérdőíven szereplő nagy témakör, a tapasztalatokra, eredményességre, kitartásra vonatkozott, melyben elsősorban a pályázatban részt vevő távmunka adók véleményére voltam kíváncsi Kérdőív a távmunkások részére A távmunkásoknak kiküldött kérdőív a nemre, családi állapotra, gyermekekre, iskolai végzettségre, számítógépes ismeretre vonatkozó kérdéssor után a korábbi munkaerőpiaci helyzetére tért ki. Itt szerettem volna megtudni, hogy a távmunkás munkaviszonyát megelőzően melyik munkaerőpiaci réteghez tartozott, vagyis állásban volt-e, inaktívként vagy munkanélküliként lépett-e be jelenlegi távmunkaadójához. Felmerült a kérdés, hogy tisztában van-e egyáltalán a távmunkás magával a távmunka fogalmával, ezért feltettem a kérdést, hogy definiálja a távmunka fogalmát, hány napot van távol a munkaadó telephelyétől, s hogy egyáltalán mióta dolgozik távmunkásként. A munkavégzés során kinek a kommunikációs eszközével dolgozik. Fontosnak tartottam megkérdezni, hogy miért választotta távmunkát, s hogy mik a tapasztalatai ezzel a munkavégzéssel kapcsolatosan. Jelentett-e számára életkörülményeiben pozitív illetve negatív változást a tény, hogy távmunkásként dolgozik. Utolsó kérdésként az került megfogalmazásra, hogy mit csinálna másképpen a távmunkát végző a távmunkaadója helyében, milyen javaslatai vannak a munkavégzés minőségének javítása érdekében. 3. Hipotézis A kutatás célja, hogy segíti-e és ha igen milyen mértékben, kiket és milyen földrajzi szegmensben a távmunka pályázat a távmunka hazai elterjesztésében. Milyen pozitív és negatív tapasztalatai vannak a pályázati nyertesek és a pályázat során alkalmazott távmunkások körében ennek a munkavégzésnek és milyen új ötletek, problémák merültek fel a megvalósítás során Távmunka előzményei Számos tanulmány, elemzés készült már a távmunkával kapcsolatosan, természetesen először a nemzetközi irodalomban találhatunk erre vonatkozó elemzéseket. Az első távmunka-projektek az USA-ban jelentek meg. Az ITAC (International Telework Association and Council) Amerika első számú távmunka-szervezeteként alakult. Jack Nilles személyét feltétlenül ki kell emelni, hiszen ő a távmunka szakterületének nemzetközileg elismert tekintélye, aki 1973-ban megalkotta és definiálta a telework 2 és telecommuting 3 fogalmát és 1980 óta irányítja az általa alapított JALA-t. Az Európai Unió a 90-es években tudatosan elkötelezte magát az információs társadalom fejlesztése mellett. A Fehér Könyv alapján az európai állam- és kormányfők felkérték korunk egy csoportját, hogy konkrét intézkedéseket dolgozzanak ki az információs társadalom kiépítésére. A Bangemann-jelentés 4 mérföldkőnek tekinthető az európai távmunka történetében. (Dr. Martin Bangemannt azóta is az európai távmunka támogatásának kulcsfontosságú személyiségeként tartják számon.) 2 Telework-ről beszélünk akkor, ha a munkával kapcsolatos utazásokat az információtechnológia valamely formája (pl. a távközlés ill. a számítógép) helyettesíti. 3 Telecommuting-et értünk az alatt, amikor nem a dolgozó utazgat a munkahely és otthon között, hanem a munkája. A munkavállaló a hét egy vagy több napján munkáját nem a cég telephelyén, hanem saját otthonában vagy egy teleházban végzi. 4 A jelentést a Dr. Martin Bangemann bizottsági tag által elnökölt felső szintű szakértői csoport készítette el az Európai Tanács június én Korfun sorra került ülésére: Európa és a globális információs társadalom Ajánlások az Európai Tanácsnak címmel. 3

4 A távmunka valóban ígéretes lehetősége az információs társadalom által formálódó új foglalkoztatási rendszernek, mely a fejlettebb munkaerő-piacok és foglalkoztatási rendszerek egyik jellemző munkaszervezési formája. Az informatikai társadalom, az "internetgazdaság" térhódításával világszerte hódít a távmunka is. A nemzetközi trendek a foglalkoztatási hierarchiában a top-down modell szerint a távmunka esetében a magasabb szintű, kvalifikált és elektronikus környezetben végezhető munka esetében mutatnak jelentősebb és relatíve stabil foglalkoztatásra példákat. (ECOSTAT 2000) A távmunka jövőjével kapcsolatosan (MSZ 2003) biztonságosabb munkavégzési forma a munkaszerződéssel foglalkoztatott távmunkás helyzete, mint a korábbi illetve jelenleg is meglévő vállalkozóként történő foglalkoztatás. Ugyanis az állandó munkaszerződés révén jogilag védettként tud rugalmas munkát végezni. A távmunka munkajogi problémáinak magyarországi megoldására remélhetőleg segítséget fog nyújtani ezen munkajogviszony Munka Törvénykönyvébe történő beemelése. A távmunka elterjedésének alapjai, hogy az internet az általános figyelem központjába került, ami keresletet teremtett a PC vásárláshoz, az otthoni számítógépes munkahelyek létesítésére. Ezt az eszközellátást kívánta és kívánja elősegíteni több jelenleg is futó program (pld. a pedagógusok, tanulók részére a Sulinet program) és végső soron a távmunkaadók részére kiírt - jelen tanulmány tárgya - Esélyt a jövőnek program is. Lehetővé vált a mobil telefonok, notebook PC és még néhány hardware elem hálózatba kötése, mely megteremtette a távmunka iránti kínálatot. (Borbély, Sz. 2000) 4. Feldolgozás A távmunka pályázaton azok a belföldi székhelyű munkaadók vehettek részt, akik új távmunkahelyeket hoztak létre, s vállalták, hogy legalább hat hónap időtartamra foglalkoztatják a távmunkásokat. A pályázók köre jogi személyek (vállalkozások, nonprofit szervezetek, központi és önkormányzati költségvetési intézmények), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók amennyiben távmunkást kívánnak foglalkoztatni. Amennyiben a felsoroltak közül valamely szervezet távmunkahely létrehozásához infokommunikációs infrastruktúra létrehozására is pályázott és nyert, vállalnia kellett, hogy a távmunkahelyet két éven belül nem szünteti meg. A távmunkahelyeken alkalmazandó munkaerővel kapcsolatosan kedvezményezettnek jelölte meg a kiírás a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, a romák, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők, illetve fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók, és a hátrányos helyzetű térségben élők alkalmazását. Szintén kritériumként jelölte meg a pályázat, hogy a távmunkást csak munkaviszony keretében lehet foglalkoztatni. A képzési támogatásra két szinten lehetett pályázni, alapképzésre és speciális képzésre. A távmunka alapképzés nagyobb része távoktatási formában történt, az internet levelező rendszerében és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapján lévő Informatikai ismeretek távmunkásoknak tananyag használatával. Ennek tartalma kiterjed a bevezetés a távmunkába, PC alapismeretekre, WINDOWS operációs rendszer megismertetésére, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, az internethasználat és az levelezés ismereteinek megszerzésére. Gyakorlati lebonyolítása úgy történt, hogy a munkáltató megállapodást kötött a Regionális Képző Központokkal, s minden távmunkahelyet betöltő személy után megkaphatta a képzési támogatást. A képzés 17 napon át tartott, s konzultációval majd felméréssel fejeződött be. A speciális képzés támogatására a nyertes pályázó az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Munkaügyi Központjaival állapodhatott meg, egyidejűleg a munkabér támogatási szerződés megkötésével. A speciális képzést általában a nyertes pályázó végezte vagy végeztette saját távmunkásai részére, ennek költségeire az összeget (30 eft/fő) a nyertes pályázó a munkaügyi központon keresztül kapta meg. 4

5 A nyertes pályázaton országosan 1372 távmunkahely létesítését vállalták a pályázók. Ebből 623 fővárosi távmunkahely létesítését és 749 munkahely távmunkásokkal történő létrehozását a megyékben. A fővárosi nagy szám abból adódik, hogy nagyon sok pályázónak budapesti bejelentett székhelye van, de kirendeltségei az ország több pontján működnek, s a távmunkásokat is jobbára a kirendeltségeken foglalkoztatják. A másik ok, hogy a budapesti telephelyű cégek több információval rendelkeztek a távmunkára vonatkozóan, s a pályázat alapján nagyobb volt az innovációs szándékuk. A rendelkezésre álló felhasználási adatok december 31-i állapotot tükrözik (1 a, b, c táblázatok és 1-2 számú diagram). A pályázati nyertesek közül távmunkahelyenként eddig az időpontig csak 81,38 százalékra vonatkozóan készült el a határozat, míg 925 távmunkahely (75,88 %) után született meg a megállapodás. a, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Kedvezményezett kör megnevezése Kért bértámogatási idő (hó) PÁLYÁZAT FŐ SZÁMAI Munkahelyek száma: (db.) F R 45 GY HT terv tény elfogadott Eszköztámoga-tás összege: (eft.) megvalósított befogadott (keret) elfogadott tény (szla) Főváros összesen: Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: ,1 0 B-A-Z összesen: ,2 0 Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: ,9 0 Heves összesen: ,6 0 Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: ,2 0 Somogy összesen: ,1 0 Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: ,4 0 Jász-Nagykun- Szolnok összesen: ,5 0 Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: ,7 0 Zala összesen: , Forrás: Távmunka Programiroda A bértámogatás 1219 fő után lett tervezve, de csak 925 főre vonatkozóan történt meg a bértámogatási megállapodás. Várhatóan 2004 évben még további megállapodás is fog születni. A monitoring felmérés 2004 májusi szakaszában azonban már látható, hogy több távmunkahely bértámogatási igénye nem fog megjelenni azok közül, akik ezt a lehetőséget 5

6 megnyerték. Itt is több okot említhetünk a terv- és tényszámok negatív eltérésére vonatkozóan. Az egyik ok, hogy nagyon sok távmunkahelyet betöltő távmunkást nem teljes, hanem csak részmunkaidőben foglalkoztatnak (2-4 órában naponta, de van olyan is aki heti egy alkalommal), s így nem érte meg a pályázónak a támogatás tényleges igénybevétele. Ugyanis több lett volna az adminisztráció, mint a tényleges haszon. A másik ok, hogy a pályázati nyertes nagyon nehezen volt olyan hely, hogy csak 8-9 hónap múlva jutott csak hozzá a pályázati forráshoz. Ez sajnos sok pályázó kedvét elvette, ugyanis ezek nagy része kis létszámú vállalkozás volt, melynek mobil tőkéje roppant csekély. S miután önfinanszírozó volt a pályázati kiírás, saját tőkéjüket, készpénzüket kellett előzetesen befektetni mind az informatikai eszközvásárlásba, mind a munkabér- és járulékainak megfinanszírozásába. b, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Fő terv BÉRTÁMOGATÁS Bértámogatás igény Fő tény terv (eft) tény (eft) ALAPKÉPZÉS Alap képzés Alap képzés (eft.) (létszám Fő) terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: , , Fejér összesen: ,2 5708, Győr-Moson- Sopron összesen: ,4 3028, Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: ,1 7706, Komárom- Esztergom összesen: ,2 815, Nógrád összesen: Pest összesen: , , Somogy összesen: ,5 7638, Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: , , Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: , Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,3 4998, , Forrás: Távmunka Programiroda A speciális képzésre pályázat szerint fő után tartottak igényt támogatásra a nyertesek, de csak 201 fő esetében került sor képzési támogatás kötésére. Itt még nagyobb az eltérés a nyertes pályázati támogatás és a ténylegesen igénybe vett támogatás között. Csaknem harmad az a létszám, mely után igénybe vették a speciális képzési támogatás fejenkénti 30 ezer forintot összegét. Az ok itt is hasonló, az utánajárás, az ügyintézés elhúzódása elvette a kedvüket a nyertes pályázóknak attól, hogy speciális támogatást igénybe vegyék. Inkább 6

7 megszervezték a képzést saját embereikkel, saját telephelyükön, s nem bonyolították tovább a különféle utánajárással az életüket. Az utazási támogatásra még kevesebben, országosan mindössze csak 35 fő esetén kértek hozzájárulást. c, 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként MEGYE SPECIÁLIS KÉPZÉS Speciális képzés Speciális képzés (eft.) (létszám) UTAZÁS Utazási klts. (eft.) terv tény terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: Somogy összesen: Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,8 88, , , Forrás: Távmunka Programiroda Ha számszerűsítjük ezeket az adatokat, akkor országosan informatikai eszközvásárlásra ezer forint került a pályázati nyertesek részére megállapításra, a bértámogatási igény terv szerinti összege ezer forint végéig a ténylegesen igénybe vett összeg ennek csak 60 százaléka körüli vagyis ezer forintot jelentett évben még várhatóan ezer forint bértámogatást lehet kifizetni a pályázati alapból. Ez az összeg azonban nem fog teljes egészében kifutni. Az okok megegyeznek a munka kialakításkor említettel. Az alapképzésre igényelt támogatási összeg 630 fő után ezer forint, míg a ténylegesen megkötött megállapodások szerint 156 fő vett részt az alapképzésen akik után 4680 ezer forint került kifizetésre. Itt még nagyobb az eltérés mint a speciális képzés esetében. Bár még 2004 éven várhatóan 4 millió forint képzési támogatási kiadással számolhatunk, mégsem fog elfogyni a teljes összeg. Ennek okaként említhetjük, hogy a nyertes pályázók olyan távmunkásokat alkalmaztak, akik már valamilyen szinten rendelkeztek 7

8 a számítógép ismeretekkel, s nem lett szükség a sokszor biztonsági okból megpályázott alapképzési támogatásra. l. számú diagram Megítélt, és ig bértámogatással megvalósított távmunkahelyek száma megyei bontásban Megye Veszprém összesen: Tolna összesen: Bértámogatással megvalósított távmunkahelyek Megítélt távmunkahelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg összesen: Pest összesen: Komárom-Esztergom összesen: Hajdú-Bihar összesen: Fejér összesen: B-A-Z összesen: Bács-Kiskun összesen: Főváros összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 2. számú diagram Távmunka pályázat nyertesei által igényelt bértámogatás megyénként Főváros nélküli adatok Megye Zala összesen: Vas összesen: Megvalósított ( bértámogatással) Megítélt Jász-Nagykun-Szolnok összesen: Somogy összesen: Nógrád összesen: Heves összesen: Győr-Moson-Sopron összesen: Csongrád összesen: Békés összesen: Baranya összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 8

9 4.1. Hol létesült a legtöbb távmunkahely? Ha a területi igényeket és felhasználást elemezzük, akkor Budapest (536 távmunkahely) után a legmagasabb távmunkahely létesítési számot Hajdú-Bihar megyében (108 távmunkahely), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (102 távmunkahely) és majdnem azonos számban Békés megyében ( 66 db) Heves megyében (66 db), Pest megyében (65 db) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (64 db) kívántak létrehozni Budapesten 106 nyertes pályázó 536 távmunkahely létesítéséhez ezer forint eszköztámogatást, 536 távmunkahely után ezer forint bértámogatást és 311 fő után 9330 ezer forint alapképzési támogatást míg 421 fő speciális képzéséhez ezer forintot igényelt a pályázat alapján. A nyertes pályázók közül azonban már az első körben 5 pályázó bejelentette, hogy visszalép, s nem kíván egyáltalán élni a pályázatban elnyert lehetőséggel. Ennek olyan okai vannak, hogy a cég jogutód nélkül megszűnt, vagy olyan gazdasági helyzetbe került, ami nem tette számára aktuálissá az új munkahely létesítését Hajdú-Bihar megyében 542 ezer fő a lakosság száma, melyből 207 ezren Debrecenben élnek. A települések nagyobbak (nagyközség) és egymástól viszonylag nagyobb távolságra helyezkednek el. A táj hagyományos mezőgazdasági vidék évben a foglalkoztatottak száma 196,4 ezer fő volt, melyből 215,0 ezer fő gazdaságilag aktív5 volt. A megyében a legtöbb távmunkahely létrehozására az Euro-Provident Kft vállalkozott, összesen 45 főt kívánt távmunkásként alkalmazni. Az eszköztámogatást mind a 45 munkahely után megpályázta és megnyerte, de bértámogatásként csak 17 fő után igényelt 6993 ezer forintot. Ugyancsak 17 fő után kívánta igénybe venni a képzési támogatást is Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Alföld közepén 7 megyével határosan helyezkedik el, a Tisza, a Hármas-Körös és a Zagyva folyók mellett. Területe km2, az ország területének 6%-a. A megye népessége fő. A megye gazdasági szerkezete ipari-agrár jellegű. A foglalkoztatott 39,9%-a az iparban és az építőiparban, 8,1%-a a mezőgazdaságban, 52%-a a tercier ágazatokban dolgozik. A munkanélküliségi ráta 2003 évben 9,6%. Gazdasági fejlettség szempontjából a megyét két nagy részre tagolhatjuk: a Tiszától nyugatra fekvő dinamikusan fejlődő jászsági és szolnoki területre, valamint a Tiszától keletre fekvő nagykunsági és tiszazugi elmaradottabb térségekre. Ebben a gazdasági-földrajzi környezetben szintén jelentősnek lehet minősíteni azt a 104 távmunkahelyet mely úttörő jelleggel létesült a megyei cégek körében. A 18 nyertes pályázó közül 16-nál alacsony volt a távmunka helyek létrehozása (1-2 fő részére) de két cég kiemelkedően sok távmunkahely létesítését vállalta. A Zunifer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 50 távmunkahelyet, a Tiszaszentimrei Megváltozott Munkaképességűeket Foglalkoztató Kht. pedig 30 távmunkahelyet kívánt a pályázat igénybevételével létesíteni Békés megyében a összlakosság több mint 60%-a városokban él. A városlakók több mint fele, a 150 ezer lakos Békéscsaba, Békés és Gyula vonzáskörzetében jelentős centrumot alkot az ország délkeleti régiójában. A megyére igen jellemző a nagyobb lélekszámú falvak, un. nagyközségek (3-5 ezer fő) hálózata. A munkanélküliség összetételét vizsgálva iskolai végzettség szerint a munkanélküliek között legnagyobb arányban a szakmunkásképző iskolát 5 Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek összessége 9

10 végzetteket találunk, azonban magas ( 33 % ) a mindösszesen 8 általános iskolával rendelkezők aránya is. E két kategóriából tevődik össze a munkanélküliek 75 %-a. A diplomával rendelkezők aránya 2 %. Nemek szerint a regisztrált munkanélküliek között a férfiak aránya a magasabb: 54,5 %, korcsoportok szerint a 20 és 30 év közötti korcsoportban a regisztrált munkanélküliek %-a található. A munkanélküliségi ráta Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Orosházán 7-11 % között mozog. Ebben a foglalkoztatási környezetben igen dícséretes a pályázó munkáltatóktól, hogy ilyen magas számban természetesen a többiekhez képest magas csak ez a szám pályáztak és nyertek távmunkahely létesítésére lehetőséget. Itt inkább a pályázó munkaadók száma volt magas (31 cég) és a létesítendő munkahelyek száma átlagosan 1-2 fő. Még a legtöbb távmunkahely létesítését vállaló Dél-Békési Önkormányzatok Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete is csak 10 távmunkahely létrehozására pályázott. Ebben a megyében a pályázó cégek létszáma is az 1-5 fő közötti létszámba tartozik, s a távmunkahely létesítésének kísérlete mellett nagy szerepet játszott a számítástechnikai eszközök megvásárlásának lehetősége Pest megyében fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Földrajzi helyzetéből adódóan gazdasága és kulturális élete is szorosan összekapcsolódik a főváros életével, az ország agrár és ipari termelésének jelentős része itt realizálódik. A megye lakosságának nagy hányada a fővárosban vállal munkát, de Pest megye folyamatosan bővülő vállalkozási infrastruktúrája egyre szélesebb körben biztosít lehetőséget a megyében történő elhelyezkedésre. Jelenleg a gazdaság szerkezete ipari-agrár jelleget tükröz, de mára a kereskedelem, a vendéglátás, és a különféle szolgáltatások szerepe is meghatározó lett. Az évek óta megfigyelhető struktúraváltást - a mezőgazdaságról a hangsúly az ipari és szolgáltatási szektorra tolódik - a beruházások is tükrözik, melyek legnagyobb mértékben a kereskedelem területén nőttek. Pest megyében 22 nyertes pályázó 65 távmunkahely létrehozására vállalkozott. Az általános távmunkahely létesítés 1-3 fő/nyertes cég közötti volt a megyében. A szentendrei telephelyű Sabedu Kft. kívánta a legmagasabb számban (10 fő) foglalkoztatni a távmunkásokat. Eszközvásárlásra 4844,27 ezer forintot nyert, bértámogatásra mind a 10 alkalmazandó távmunkása után 4077 ezer forintot igényelt, de csak 2038,5 ezer forintot használt fel a jelen tanulmány készítésének időpontjáig. Itt is az ok, hogy nem minden távmunkását foglalkoztatja teljes munkaidőben. Alapképzést nem igényelt, viszont a speciális képzésre mind a 10 távmunkására vonatkozóan pályázott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ország hatodik legnagyobb kiterjedésű megyéje, területe 5937 m2, az Észak-Alföld Régióhoz tartozik. A KSH 2001 évi népszámlálási adatai alapján lakosainak száma 588 ezer fő, ez az ország lakosainak 5,8 százaléka. A megye területén 229 település található, de a lakosok 47 százaléka a megye 20 városában él. A megyében a munkanélküliség aránya az országos átlag csaknem kétszerese áprilisában fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ezen belül a tartós munkanélküliek aránya 24,7 százalék volt (az országos átlag 23,3 százalék). A távmunka pályázaton 13 nyertes pályázó vállalta a 64 távmunkahely létesítését. Kiemelkedően magas ezen belül a Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei távmunkahely létesítési szándéka (30 fő), ezt követte a Túristvándi Község Önkormányzata, mely 10 fő számára kívánt távmunkahelyet létesíteni. Eszközvásárlásra 15 illetve 5 millió forintot kaptak, bértámogatásra ezer és 4137 ezer forintot. Mindkét nyertes megpályázta az alap- és speciális képzést is. 10

11 5. Következtetések A távmunka pályázat eredményeinek feldolgozása ezen tanulmány készítésének időpontjában (2004. május) még folyik, így annak teljes körű és részletes elemzésére nincs még lehetőség. Előzetesen azonban az elkészített interjúk alapján megállapítható, hogy a pályázók köre elsősorban a kis, illetve közepes vállalkozások, alapítványok és közhasznú szervezetek köréből került ki. Ami a fő vonzerőt jelentette a pályázatok benyújtásakor a számítástechnikai eszközök vásárlása volt. Ez a kis tőkével rendelkezők esetében tényleges előrelépést jelentett az informatikai eszközön alapuló munkavégzés megteremtésére. A távmunka-pályázat nélkül nem, vagy csak jóval kisebb számban valósulhatott volna meg a távmunkahelyek létrejötte. A megkérdezettek nagyon jónak tartották a kormányzatnak ezt a pályázati kezdeményezését. Úttörőnek és a jövőben is folytathatónak találják a távmunka elterjesztésének ezen módját. Nagy szerepe lehetne a távmunkások alkalmazásában a közszférának is, mivel számos olyan munkakör, feladatkör létezik a közigazgatásban, államigazgatásban, melyek így is elláthatóak lennének. Az Uniós csatlakozás változást hozhat ezen a területen, tekintettel arra, hogy végzettsége, szakképesítése, nyelvtudása sok munkavállalót alkalmassá teszi az ilyen jellegű munkavégzésre. Az interneten történő ügyintézés, (e-kormányzat, e-demokrácia) iránti igény már megvan, s hamarosan felkészülnek erre a feladatra az állami és önkormányzati hivatalok is. A pályázók körében sokan hallottak már korábban is az atipikus munkavégzésnek ezen formájáról, sőt sokan használták is már ezt a munkalehetőséget. Több helyen a vállalkozás fejlesztésének fő eszközét látják a távmunkás alkalmazásában, hiszen olyan feladatokat tudnak ellátni mint a marketing, piackutatás, árkorrekció, koordinálás a cég, az ügyfelek, beszállítók között. Munkáltatói oldalról elsődlegesen a megrendelések hiánya a visszatartó erő. Sok kis cég részmunkaidőben, napi 2-4 órában foglalkoztatja csak távmunkásait. Ezért adódott az a furcsaság, hogy megpályázták és megnyerték ugyan a bértámogatást, de annak csak egy töredékét vették igénybe. Ugyanez vonatkozik a képzési támogatásra is. A képzési támogatás elmaradásának oka, hogy a távmunkahelyeket olyan általuk már ismert személlyel töltötték be, aki már rendelkezett informatikai tudással, vagy már korábban is munkakapcsolatban volt az adott céggel és így nem volt szükséges a speciális munkahely orientált képzés igénybe vétele sem. A pályázat lebonyolítását a személyesen megkérdezettek általában jónak tartják, de elhangzott több kritikai észrevétel is. Ilyenek, hogy a megpályázott és a nyertes által előfinanszírozott pénzeszközt a kiírt 120 nap helyett 8-9 hónap múlva kapták csak meg. Ez különösen a kis tőkével rendelkező vállalkozások, non-profit szervezetek számára jelentett nagy gondot. Másik problémaként az információ hiányt nevezték meg. Sokan csak az informatikai eszközvásárlásra pályáztak, mert nem tudták, hogy lehetőség van a távmunkahely létesítése kapcsán még bértámogatásra és képzési támogatásra is. A nyertesek viszont itt is a hosszadalmas pénzátutalásra panaszkodtak. Gond volt még a megkérdezettek között, hogy a pótpályázati lehetőségről későn, vagy egyáltalán nem volt információjuk. Ami tanulságot már most levonhatok az interjúk és a rendelkezésre álló válaszok alapján, hogy a távmunka elterjesztésének a kormány által kiírt pályázat egyik megfelelő eszköze lehet. Jelenleg azonban ezen a területen alulinformáltság van, mind a távmunka mibenlétét illetően, mind az alkalmazási területekre vonatkozóan. Több információt, tájékoztatást és személyes képzéseket kellene tartani a távmunkahely létesítésének előnyeiről, természetesen nem elhallgatva annak problémáit sem. A távmunka vállalók részéről sokkal nagyobb az érdeklődés az ilyen jellegű munkavégzésre, mint a munkaadók oldaláról. Ennek okai az informatikai eszközök hiánya, a költségviselés módja, az internet-elérhetőség műszaki problémái. Igaz, hogy a munkaadók költségei csökkennek a távmunkások alkalmazásával, hiszen nem kell irodát vagy egyéb járandóságokat fizetniük, de ugyanakkor ezek a költségek a 11

12 munkavállaló oldalán megjelennek. Sok esetben elhangzott a javaslat, hogy legyen következő távmunkahely létesítési pályázat, de abban feltétlenül szerepeljen a működési költségekre vonatkozó kiírás is. Általános a megkérdezettek körében, hogy minimálbéren foglalkoztatják távmunkásaikat. Ebből az összegből azonban nem tudják fizetni a telefon- és egyéb internet elérési költségeiket, illetve a munkáltató telephelyére történő alkalmankénti bejárásokat. 6. Összefoglalás A pályázati kiírás küzd ugyan gyermekbetegségekkel, de az első kormányzati kezdeményezés egy nagy célt is megvalósított: felhívta a figyelmet a távmunka végzés gyakorlati lehetőségére, s kedvet csinált - a munkaadóknak és munkavállalóknak egyaránt - ehhez a specifikus munkavégzéshez. Az is megállapítható, hogy a munkanélküliség megszüntetésének, de még mérséklésének sem lesz egyhamar a forrása ez az atipikus munkavégzési forma, viszont segít az eszköz- és iroda hiányban szenvedő kisvállalkozásoknak, non-profit szervezeteknek, alapítványoknak és önkormányzatoknak, hogy olyan munkavállalókat alkalmazzon, akik önállóan tudnak dolgozni és az élethelyzetük kapcsán ez a legkényelmesebb, vagy esetleg az egyetlen munkavégzési forma számukra. IRODALOM Borbély, M. (2000) Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. MAT által finanszírozott kutatás Budapest, Szemelvények a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet anyagából - A távmunka jövője Munkaügyi Szemle 47. évfolyam szám pp Távmunka - az információs társadalom új foglalkoztatási lehetősége ECOSTAT Időszaki Közlemények 8. kötet kozlemenyek 12

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről

J E L E N T É S évben a táncegyüttesekről Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.1) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 2179 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok

Kistérségi gazdasági aktivitási adatok Kistérségi gazdasági aktivitási adatok 1. A KMSR rendszerben alkalmazott statisztikai módszerek Előadó: Dr. Banai Miklós 2. A KMSR rendszer által szolgáltatott adatok, jelentések Előadó: Kovács Attila

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója A L A P Í T V Á N Y 1081 Budapest Reviczky Gyula u. 72. Tel/Fax: 233-27-23 A foglalkoztatási program 2009. évi szakmai beszámolója A 2009-es év során az úgynevezett közhasznú foglalkoztatás programja teljesen

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben