TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1"

Átírás

1 TÁVMUNKA KUTATÁS AZ FMM-IHM ESÉLYT A JÖVŐNEK PROGRAM MONITORING FELDOLGOZÁSA KAPCSÁN Bokor Lászlóné Szőke Éva 1 1. Bevezetés A 2003 évben kiírt és elbírált "Esélyt a jövőnek" programja keretében az információs társadalom megvalósításával és a kormány munkahely-teremtési célkitűzéseivel összhangban, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) közös pályázatot hirdetett új távmunkahelyek létrehozásának - kísérleti program keretében történő - támogatására. A program javítani kívánta a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját, foglalkoztatási esélyeit. A kísérleti program célja ezer új távmunkahely létrehozása volt, melynek forrása a két minisztérium részéről millió forint. A pályázat külön definiálta azt a távmunka végzést, mely alapján a támogatás odaítélhető. E szerint: a távmunka a munka szervezésének és működtetésének olyan formája, ahol információs technológiát használnak, a foglalkoztatás munkaszerződés/ munkaviszony keretében valósul meg és a munkavégzés a munkaadó szokásos telephelyétől távol, állandó helyen történik. A pályázat nyertesei megkezdték munkájukat, részben vagy egészben igénybe vették a munkahelyek megteremtéséhez biztosított pénzügyi eszközöket. A kutatás arra terjed ki, hogy mi valósult meg ténylegesen a pályázat eszközeinek igénybevételével. Hol, mely szervezetek és milyen célra hoztak létre új távmunkahelyeket. Mik a tapasztalataik a távmunka végzésre vonatkozóan, mennyire tudják hatékonyan és gazdaságosan alkalmazni a távmunkásaik munkáját a cégük napi feladatainak megoldásában. Milyen előnyöket és hátrányokat tapasztaltak az atipikus munkavégzésnek ezen a terén. Mennyire voltak megelégedve a pályázat feltételeivel, lebonyolításával, a kiírt és biztosított eszközvásárlási, munkabér támogatási és képzési segítséggel és lehetőséggel. Amennyiben országosan létrejönnek olyan vállalkozások, melyek igénylik, elfogadják az ilyen jellegű munkavégzést, a munkavállalók közül sokan kihasználnák a lehetőséget. Nagy szerepe lehetne ebben a közszférának is, mivel számos olyan munkakör, feladatkör létezik a közigazgatásban, államigazgatásban, melyek így is elláthatóak lennének. Az Uniós csatlakozás változást hozhat ezen a területen, ugyanis végzettsége, szakképesítése, nyelvtudása sok munkavállalót alkalmassá tesz az ilyen jellegű távmunka végzésre. A távmunka pályázati kutatás összehangoltan, de mégis önállóan folyik a Távmunka Programiroda monitoring munkájával, mely a formális felhasználást, a pénzügyi elszámoltatást végzi. Az általam végzett távmunka kutatás inkább a motivációkra, a szemléletváltásra és a távmunka munkaadók oldaláról történő elterjedésre koncentrál 2. Kutatási módszer A kutatás formája, egy beavatkozás mentes önkitöltős kérdőíves feldolgozás, mely egyegy kiemelt térségre vonatkozóan személyes interjúkkal került kiegészítésre melyet Baranya megyében készítettem, a pályázati nyerteseket, a Baranyai Munkaügyi Központ vezetőjét és a távmunka képzés felelősét is megkérdezve. A megyében 20 nyertes pályázóval készült interjú, melyről jegyzőkönyv dokumentál. A kérdőívben megkérdezettek köre a pályázati nyertesek, valamint a pályázati távmunkahelyeket betöltők voltak. A 328 nyertes cég közül (A pályázati nyertes 1 Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktoriskola PhD hallgató humán menedzser, telefon: , 1

2 távmunkahelyet létesítők számára kiküldött kérdőív a következő főbb kérdéscsoportok köré került felépítésre Kérdőív a távmunkahelyet létesítők részére A nyertes pályázóra, az Ön cégére vonatkozó kérdések. Ezen kérdéscsoporton belül főleg a cég nemzetgazdasági ághoz való besorolási kategóriája, a cég/vállalkozás szervezeti formája, telephelye, szervezeti mérete és tulajdonosi jellemzője volt a kérdés. Az Ön véleménye a pályázattal kapcsolatban kérdéskörben már egy ötös skálán megjelölendő közvélemény kutatási értékelés került beiktatásra mint, hogyan ítéli meg a pályázat segítségét a cég gazdaságosságában, a munka hatékonyságában, az új munkaerő felvételében, a cégen belüli feladat-menedzselésben. Itt minden kérdésre választ kellett adni egy jellemző-nem jellemző megítéléssel. Második kérdéscsoport ebben a témában, - szintén egy ötös skálán történő értékelés Miért alkalmaz távmunkásokat?. Itt olyan kérdéseket kellett nem jellemző jellemző megjelöléssel minősíteni, hogy mik a távmunkások alkalmazásának motivációi, az alkalmazás előnyei és hátrányai, amelyek a vállalkozás, cég munkájában leginkább jelen vannak. A témához tartozó harmadik kérdéscsoport, hogy melyik támogatási formát pályázta meg a megkérdezett és a pályázaton melyiken lett nyertes. Ennek a kérdéskörnek a lényege, hogy kapcsolódási pontot találjak a Távmunka Programiroda adatbázisával valamint a személyes interjúk készítésekor külön megkérdezésre került, vajon miért nem adott be pályázatot arra a területre melyre lehetett volna pályázni. Mik voltak az okai, hogy a pályázatnak ezt a részét nem vette igénybe. A következő nagy témakör a távmunkahelyekre vonatkozó kérdéscsoportot foglalta magában. Itt olyan válaszokat vártam, mely a távmunkások jelenléte a vállalkozásban a pályázati távmunkahelyek létesítése előtt, milyen munkakörökben alkalmazza a távmunkásait, a munkakör így számítógéphez vagy irodai tevékenységhez kötött-e, egy-egy munkakört hány távmunkás tölt be és a munkakörhöz milyen bruttó bért rendeltek hozzá. A következő részkérdés a távmunka helyet betöltők tényleges munkavégzési helyére vonatkozott. Itt olyan alternatív válaszok lehettek, hogy a távmunkás a lakásán, teleházban, távmunka-centerben, mobil-munkaként, határon átnyúló munkakánt a cég kirendeltségén, a cég központjában vagy egyéb helyen végzi a napi munkáját. Fontosnak tartottam még megkérdezni, hogy milyen módon történik a távmunkások egymás közötti kapcsolattartása, ez hogyan valósul meg, s hogy ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket. A pályázatra vonatkozó kérdéskör következő részében a távmunka képzéssel kapcsolatban kellett választ adni. Miután a távmunkának előnyei és hátrányai is vannak, itt került sor a lehetséges még kezelhető hátrányok, kockázatokra vonatkozó kérdések feltevése is. A távmunkahelyet betöltő személyre vonatkozó fő kérdéscsoportban a távmunkások kiválasztási módszerére, folyamatára, merítési körére vonatkozó kérdések kerültek megfogalmazásra. Fontosnak tartottam, hogy a távmunka-adók fogalmazzák meg azokat a főbb szempontjaikat, melyek alapján a távmunkásai kiválasztásra kerültek. Ezek közül az életkor, nem, etnikai hovatartozás, iskolai végzettség, szakmai hozzáértés, korábbi távmunkás tapasztalat és személyes tulajdonságok szerepeltek. Az alkalmazott távmunkásokra vonatkozóan szintén statisztikai adatokat kérdeztem meg, mely elsősorban az életkorra, iskolai végzettségre és az alkalmazást megelőző munkaerőpiaci helyzetére vonatkoztak. Érdekesnek találtam még, hogy képet kapjak arról, hogy mely helységekben laknak a távmunkások, mert ezen adatok egybevetése a munkaadók telephelyével, olyan fontos információt hordoz, hogy tényleg távmunkás-e a távmunkás, legalábbis ami a térbeliséget illeti. 2

3 Az utolsó a kérdőíven szereplő nagy témakör, a tapasztalatokra, eredményességre, kitartásra vonatkozott, melyben elsősorban a pályázatban részt vevő távmunka adók véleményére voltam kíváncsi Kérdőív a távmunkások részére A távmunkásoknak kiküldött kérdőív a nemre, családi állapotra, gyermekekre, iskolai végzettségre, számítógépes ismeretre vonatkozó kérdéssor után a korábbi munkaerőpiaci helyzetére tért ki. Itt szerettem volna megtudni, hogy a távmunkás munkaviszonyát megelőzően melyik munkaerőpiaci réteghez tartozott, vagyis állásban volt-e, inaktívként vagy munkanélküliként lépett-e be jelenlegi távmunkaadójához. Felmerült a kérdés, hogy tisztában van-e egyáltalán a távmunkás magával a távmunka fogalmával, ezért feltettem a kérdést, hogy definiálja a távmunka fogalmát, hány napot van távol a munkaadó telephelyétől, s hogy egyáltalán mióta dolgozik távmunkásként. A munkavégzés során kinek a kommunikációs eszközével dolgozik. Fontosnak tartottam megkérdezni, hogy miért választotta távmunkát, s hogy mik a tapasztalatai ezzel a munkavégzéssel kapcsolatosan. Jelentett-e számára életkörülményeiben pozitív illetve negatív változást a tény, hogy távmunkásként dolgozik. Utolsó kérdésként az került megfogalmazásra, hogy mit csinálna másképpen a távmunkát végző a távmunkaadója helyében, milyen javaslatai vannak a munkavégzés minőségének javítása érdekében. 3. Hipotézis A kutatás célja, hogy segíti-e és ha igen milyen mértékben, kiket és milyen földrajzi szegmensben a távmunka pályázat a távmunka hazai elterjesztésében. Milyen pozitív és negatív tapasztalatai vannak a pályázati nyertesek és a pályázat során alkalmazott távmunkások körében ennek a munkavégzésnek és milyen új ötletek, problémák merültek fel a megvalósítás során Távmunka előzményei Számos tanulmány, elemzés készült már a távmunkával kapcsolatosan, természetesen először a nemzetközi irodalomban találhatunk erre vonatkozó elemzéseket. Az első távmunka-projektek az USA-ban jelentek meg. Az ITAC (International Telework Association and Council) Amerika első számú távmunka-szervezeteként alakult. Jack Nilles személyét feltétlenül ki kell emelni, hiszen ő a távmunka szakterületének nemzetközileg elismert tekintélye, aki 1973-ban megalkotta és definiálta a telework 2 és telecommuting 3 fogalmát és 1980 óta irányítja az általa alapított JALA-t. Az Európai Unió a 90-es években tudatosan elkötelezte magát az információs társadalom fejlesztése mellett. A Fehér Könyv alapján az európai állam- és kormányfők felkérték korunk egy csoportját, hogy konkrét intézkedéseket dolgozzanak ki az információs társadalom kiépítésére. A Bangemann-jelentés 4 mérföldkőnek tekinthető az európai távmunka történetében. (Dr. Martin Bangemannt azóta is az európai távmunka támogatásának kulcsfontosságú személyiségeként tartják számon.) 2 Telework-ről beszélünk akkor, ha a munkával kapcsolatos utazásokat az információtechnológia valamely formája (pl. a távközlés ill. a számítógép) helyettesíti. 3 Telecommuting-et értünk az alatt, amikor nem a dolgozó utazgat a munkahely és otthon között, hanem a munkája. A munkavállaló a hét egy vagy több napján munkáját nem a cég telephelyén, hanem saját otthonában vagy egy teleházban végzi. 4 A jelentést a Dr. Martin Bangemann bizottsági tag által elnökölt felső szintű szakértői csoport készítette el az Európai Tanács június én Korfun sorra került ülésére: Európa és a globális információs társadalom Ajánlások az Európai Tanácsnak címmel. 3

4 A távmunka valóban ígéretes lehetősége az információs társadalom által formálódó új foglalkoztatási rendszernek, mely a fejlettebb munkaerő-piacok és foglalkoztatási rendszerek egyik jellemző munkaszervezési formája. Az informatikai társadalom, az "internetgazdaság" térhódításával világszerte hódít a távmunka is. A nemzetközi trendek a foglalkoztatási hierarchiában a top-down modell szerint a távmunka esetében a magasabb szintű, kvalifikált és elektronikus környezetben végezhető munka esetében mutatnak jelentősebb és relatíve stabil foglalkoztatásra példákat. (ECOSTAT 2000) A távmunka jövőjével kapcsolatosan (MSZ 2003) biztonságosabb munkavégzési forma a munkaszerződéssel foglalkoztatott távmunkás helyzete, mint a korábbi illetve jelenleg is meglévő vállalkozóként történő foglalkoztatás. Ugyanis az állandó munkaszerződés révén jogilag védettként tud rugalmas munkát végezni. A távmunka munkajogi problémáinak magyarországi megoldására remélhetőleg segítséget fog nyújtani ezen munkajogviszony Munka Törvénykönyvébe történő beemelése. A távmunka elterjedésének alapjai, hogy az internet az általános figyelem központjába került, ami keresletet teremtett a PC vásárláshoz, az otthoni számítógépes munkahelyek létesítésére. Ezt az eszközellátást kívánta és kívánja elősegíteni több jelenleg is futó program (pld. a pedagógusok, tanulók részére a Sulinet program) és végső soron a távmunkaadók részére kiírt - jelen tanulmány tárgya - Esélyt a jövőnek program is. Lehetővé vált a mobil telefonok, notebook PC és még néhány hardware elem hálózatba kötése, mely megteremtette a távmunka iránti kínálatot. (Borbély, Sz. 2000) 4. Feldolgozás A távmunka pályázaton azok a belföldi székhelyű munkaadók vehettek részt, akik új távmunkahelyeket hoztak létre, s vállalták, hogy legalább hat hónap időtartamra foglalkoztatják a távmunkásokat. A pályázók köre jogi személyek (vállalkozások, nonprofit szervezetek, központi és önkormányzati költségvetési intézmények), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók amennyiben távmunkást kívánnak foglalkoztatni. Amennyiben a felsoroltak közül valamely szervezet távmunkahely létrehozásához infokommunikációs infrastruktúra létrehozására is pályázott és nyert, vállalnia kellett, hogy a távmunkahelyet két éven belül nem szünteti meg. A távmunkahelyeken alkalmazandó munkaerővel kapcsolatosan kedvezményezettnek jelölte meg a kiírás a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, a romák, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők, illetve fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók, és a hátrányos helyzetű térségben élők alkalmazását. Szintén kritériumként jelölte meg a pályázat, hogy a távmunkást csak munkaviszony keretében lehet foglalkoztatni. A képzési támogatásra két szinten lehetett pályázni, alapképzésre és speciális képzésre. A távmunka alapképzés nagyobb része távoktatási formában történt, az internet levelező rendszerében és a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapján lévő Informatikai ismeretek távmunkásoknak tananyag használatával. Ennek tartalma kiterjed a bevezetés a távmunkába, PC alapismeretekre, WINDOWS operációs rendszer megismertetésére, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, az internethasználat és az levelezés ismereteinek megszerzésére. Gyakorlati lebonyolítása úgy történt, hogy a munkáltató megállapodást kötött a Regionális Képző Központokkal, s minden távmunkahelyet betöltő személy után megkaphatta a képzési támogatást. A képzés 17 napon át tartott, s konzultációval majd felméréssel fejeződött be. A speciális képzés támogatására a nyertes pályázó az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Munkaügyi Központjaival állapodhatott meg, egyidejűleg a munkabér támogatási szerződés megkötésével. A speciális képzést általában a nyertes pályázó végezte vagy végeztette saját távmunkásai részére, ennek költségeire az összeget (30 eft/fő) a nyertes pályázó a munkaügyi központon keresztül kapta meg. 4

5 A nyertes pályázaton országosan 1372 távmunkahely létesítését vállalták a pályázók. Ebből 623 fővárosi távmunkahely létesítését és 749 munkahely távmunkásokkal történő létrehozását a megyékben. A fővárosi nagy szám abból adódik, hogy nagyon sok pályázónak budapesti bejelentett székhelye van, de kirendeltségei az ország több pontján működnek, s a távmunkásokat is jobbára a kirendeltségeken foglalkoztatják. A másik ok, hogy a budapesti telephelyű cégek több információval rendelkeztek a távmunkára vonatkozóan, s a pályázat alapján nagyobb volt az innovációs szándékuk. A rendelkezésre álló felhasználási adatok december 31-i állapotot tükrözik (1 a, b, c táblázatok és 1-2 számú diagram). A pályázati nyertesek közül távmunkahelyenként eddig az időpontig csak 81,38 százalékra vonatkozóan készült el a határozat, míg 925 távmunkahely (75,88 %) után született meg a megállapodás. a, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Kedvezményezett kör megnevezése Kért bértámogatási idő (hó) PÁLYÁZAT FŐ SZÁMAI Munkahelyek száma: (db.) F R 45 GY HT terv tény elfogadott Eszköztámoga-tás összege: (eft.) megvalósított befogadott (keret) elfogadott tény (szla) Főváros összesen: Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: ,1 0 B-A-Z összesen: ,2 0 Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: ,9 0 Heves összesen: ,6 0 Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: ,2 0 Somogy összesen: ,1 0 Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: ,4 0 Jász-Nagykun- Szolnok összesen: ,5 0 Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: ,7 0 Zala összesen: , Forrás: Távmunka Programiroda A bértámogatás 1219 fő után lett tervezve, de csak 925 főre vonatkozóan történt meg a bértámogatási megállapodás. Várhatóan 2004 évben még további megállapodás is fog születni. A monitoring felmérés 2004 májusi szakaszában azonban már látható, hogy több távmunkahely bértámogatási igénye nem fog megjelenni azok közül, akik ezt a lehetőséget 5

6 megnyerték. Itt is több okot említhetünk a terv- és tényszámok negatív eltérésére vonatkozóan. Az egyik ok, hogy nagyon sok távmunkahelyet betöltő távmunkást nem teljes, hanem csak részmunkaidőben foglalkoztatnak (2-4 órában naponta, de van olyan is aki heti egy alkalommal), s így nem érte meg a pályázónak a támogatás tényleges igénybevétele. Ugyanis több lett volna az adminisztráció, mint a tényleges haszon. A másik ok, hogy a pályázati nyertes nagyon nehezen volt olyan hely, hogy csak 8-9 hónap múlva jutott csak hozzá a pályázati forráshoz. Ez sajnos sok pályázó kedvét elvette, ugyanis ezek nagy része kis létszámú vállalkozás volt, melynek mobil tőkéje roppant csekély. S miután önfinanszírozó volt a pályázati kiírás, saját tőkéjüket, készpénzüket kellett előzetesen befektetni mind az informatikai eszközvásárlásba, mind a munkabér- és járulékainak megfinanszírozásába. b, MEGYE 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként Fő terv BÉRTÁMOGATÁS Bértámogatás igény Fő tény terv (eft) tény (eft) ALAPKÉPZÉS Alap képzés Alap képzés (eft.) (létszám Fő) terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: , , Fejér összesen: ,2 5708, Győr-Moson- Sopron összesen: ,4 3028, Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: ,1 7706, Komárom- Esztergom összesen: ,2 815, Nógrád összesen: Pest összesen: , , Somogy összesen: ,5 7638, Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: , , Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: , Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,3 4998, , Forrás: Távmunka Programiroda A speciális képzésre pályázat szerint fő után tartottak igényt támogatásra a nyertesek, de csak 201 fő esetében került sor képzési támogatás kötésére. Itt még nagyobb az eltérés a nyertes pályázati támogatás és a ténylegesen igénybe vett támogatás között. Csaknem harmad az a létszám, mely után igénybe vették a speciális képzési támogatás fejenkénti 30 ezer forintot összegét. Az ok itt is hasonló, az utánajárás, az ügyintézés elhúzódása elvette a kedvüket a nyertes pályázóknak attól, hogy speciális támogatást igénybe vegyék. Inkább 6

7 megszervezték a képzést saját embereikkel, saját telephelyükön, s nem bonyolították tovább a különféle utánajárással az életüket. Az utazási támogatásra még kevesebben, országosan mindössze csak 35 fő esetén kértek hozzájárulást. c, 1.táblázat IHM-FMMM pályázat nyertesei megyénként MEGYE SPECIÁLIS KÉPZÉS Speciális képzés Speciális képzés (eft.) (létszám) UTAZÁS Utazási klts. (eft.) terv tény terv tény terv tény Főváros összesen: , Baranya összesen: Bács-Kiskun összesen: Békés összesen: B-A-Z összesen: Csongrád összesen: Fejér összesen: Győr-Moson- Sopron összesen: Hajdú-Bihar összesen: Heves összesen: Komárom- Esztergom összesen: Nógrád összesen: Pest összesen: Somogy összesen: Szabolcs-Szatmár- Bereg összesen: Jász-Nagykun- Szolnok összesen: Tolna összesen: Vas összesen: Veszprém összesen: Zala összesen: ,8 88, , , Forrás: Távmunka Programiroda Ha számszerűsítjük ezeket az adatokat, akkor országosan informatikai eszközvásárlásra ezer forint került a pályázati nyertesek részére megállapításra, a bértámogatási igény terv szerinti összege ezer forint végéig a ténylegesen igénybe vett összeg ennek csak 60 százaléka körüli vagyis ezer forintot jelentett évben még várhatóan ezer forint bértámogatást lehet kifizetni a pályázati alapból. Ez az összeg azonban nem fog teljes egészében kifutni. Az okok megegyeznek a munka kialakításkor említettel. Az alapképzésre igényelt támogatási összeg 630 fő után ezer forint, míg a ténylegesen megkötött megállapodások szerint 156 fő vett részt az alapképzésen akik után 4680 ezer forint került kifizetésre. Itt még nagyobb az eltérés mint a speciális képzés esetében. Bár még 2004 éven várhatóan 4 millió forint képzési támogatási kiadással számolhatunk, mégsem fog elfogyni a teljes összeg. Ennek okaként említhetjük, hogy a nyertes pályázók olyan távmunkásokat alkalmaztak, akik már valamilyen szinten rendelkeztek 7

8 a számítógép ismeretekkel, s nem lett szükség a sokszor biztonsági okból megpályázott alapképzési támogatásra. l. számú diagram Megítélt, és ig bértámogatással megvalósított távmunkahelyek száma megyei bontásban Megye Veszprém összesen: Tolna összesen: Bértámogatással megvalósított távmunkahelyek Megítélt távmunkahelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg összesen: Pest összesen: Komárom-Esztergom összesen: Hajdú-Bihar összesen: Fejér összesen: B-A-Z összesen: Bács-Kiskun összesen: Főváros összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 2. számú diagram Távmunka pályázat nyertesei által igényelt bértámogatás megyénként Főváros nélküli adatok Megye Zala összesen: Vas összesen: Megvalósított ( bértámogatással) Megítélt Jász-Nagykun-Szolnok összesen: Somogy összesen: Nógrád összesen: Heves összesen: Győr-Moson-Sopron összesen: Csongrád összesen: Békés összesen: Baranya összesen: Távmunkahelyek száma Forrás: Távmunka Programiroda 8

9 4.1. Hol létesült a legtöbb távmunkahely? Ha a területi igényeket és felhasználást elemezzük, akkor Budapest (536 távmunkahely) után a legmagasabb távmunkahely létesítési számot Hajdú-Bihar megyében (108 távmunkahely), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (102 távmunkahely) és majdnem azonos számban Békés megyében ( 66 db) Heves megyében (66 db), Pest megyében (65 db) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (64 db) kívántak létrehozni Budapesten 106 nyertes pályázó 536 távmunkahely létesítéséhez ezer forint eszköztámogatást, 536 távmunkahely után ezer forint bértámogatást és 311 fő után 9330 ezer forint alapképzési támogatást míg 421 fő speciális képzéséhez ezer forintot igényelt a pályázat alapján. A nyertes pályázók közül azonban már az első körben 5 pályázó bejelentette, hogy visszalép, s nem kíván egyáltalán élni a pályázatban elnyert lehetőséggel. Ennek olyan okai vannak, hogy a cég jogutód nélkül megszűnt, vagy olyan gazdasági helyzetbe került, ami nem tette számára aktuálissá az új munkahely létesítését Hajdú-Bihar megyében 542 ezer fő a lakosság száma, melyből 207 ezren Debrecenben élnek. A települések nagyobbak (nagyközség) és egymástól viszonylag nagyobb távolságra helyezkednek el. A táj hagyományos mezőgazdasági vidék évben a foglalkoztatottak száma 196,4 ezer fő volt, melyből 215,0 ezer fő gazdaságilag aktív5 volt. A megyében a legtöbb távmunkahely létrehozására az Euro-Provident Kft vállalkozott, összesen 45 főt kívánt távmunkásként alkalmazni. Az eszköztámogatást mind a 45 munkahely után megpályázta és megnyerte, de bértámogatásként csak 17 fő után igényelt 6993 ezer forintot. Ugyancsak 17 fő után kívánta igénybe venni a képzési támogatást is Jász-Nagykun-Szolnok megyében az Alföld közepén 7 megyével határosan helyezkedik el, a Tisza, a Hármas-Körös és a Zagyva folyók mellett. Területe km2, az ország területének 6%-a. A megye népessége fő. A megye gazdasági szerkezete ipari-agrár jellegű. A foglalkoztatott 39,9%-a az iparban és az építőiparban, 8,1%-a a mezőgazdaságban, 52%-a a tercier ágazatokban dolgozik. A munkanélküliségi ráta 2003 évben 9,6%. Gazdasági fejlettség szempontjából a megyét két nagy részre tagolhatjuk: a Tiszától nyugatra fekvő dinamikusan fejlődő jászsági és szolnoki területre, valamint a Tiszától keletre fekvő nagykunsági és tiszazugi elmaradottabb térségekre. Ebben a gazdasági-földrajzi környezetben szintén jelentősnek lehet minősíteni azt a 104 távmunkahelyet mely úttörő jelleggel létesült a megyei cégek körében. A 18 nyertes pályázó közül 16-nál alacsony volt a távmunka helyek létrehozása (1-2 fő részére) de két cég kiemelkedően sok távmunkahely létesítését vállalta. A Zunifer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 50 távmunkahelyet, a Tiszaszentimrei Megváltozott Munkaképességűeket Foglalkoztató Kht. pedig 30 távmunkahelyet kívánt a pályázat igénybevételével létesíteni Békés megyében a összlakosság több mint 60%-a városokban él. A városlakók több mint fele, a 150 ezer lakos Békéscsaba, Békés és Gyula vonzáskörzetében jelentős centrumot alkot az ország délkeleti régiójában. A megyére igen jellemző a nagyobb lélekszámú falvak, un. nagyközségek (3-5 ezer fő) hálózata. A munkanélküliség összetételét vizsgálva iskolai végzettség szerint a munkanélküliek között legnagyobb arányban a szakmunkásképző iskolát 5 Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek összessége 9

10 végzetteket találunk, azonban magas ( 33 % ) a mindösszesen 8 általános iskolával rendelkezők aránya is. E két kategóriából tevődik össze a munkanélküliek 75 %-a. A diplomával rendelkezők aránya 2 %. Nemek szerint a regisztrált munkanélküliek között a férfiak aránya a magasabb: 54,5 %, korcsoportok szerint a 20 és 30 év közötti korcsoportban a regisztrált munkanélküliek %-a található. A munkanélküliségi ráta Békéscsabán, Gyulán, Szarvason és Orosházán 7-11 % között mozog. Ebben a foglalkoztatási környezetben igen dícséretes a pályázó munkáltatóktól, hogy ilyen magas számban természetesen a többiekhez képest magas csak ez a szám pályáztak és nyertek távmunkahely létesítésére lehetőséget. Itt inkább a pályázó munkaadók száma volt magas (31 cég) és a létesítendő munkahelyek száma átlagosan 1-2 fő. Még a legtöbb távmunkahely létesítését vállaló Dél-Békési Önkormányzatok Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete is csak 10 távmunkahely létrehozására pályázott. Ebben a megyében a pályázó cégek létszáma is az 1-5 fő közötti létszámba tartozik, s a távmunkahely létesítésének kísérlete mellett nagy szerepet játszott a számítástechnikai eszközök megvásárlásának lehetősége Pest megyében fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. Földrajzi helyzetéből adódóan gazdasága és kulturális élete is szorosan összekapcsolódik a főváros életével, az ország agrár és ipari termelésének jelentős része itt realizálódik. A megye lakosságának nagy hányada a fővárosban vállal munkát, de Pest megye folyamatosan bővülő vállalkozási infrastruktúrája egyre szélesebb körben biztosít lehetőséget a megyében történő elhelyezkedésre. Jelenleg a gazdaság szerkezete ipari-agrár jelleget tükröz, de mára a kereskedelem, a vendéglátás, és a különféle szolgáltatások szerepe is meghatározó lett. Az évek óta megfigyelhető struktúraváltást - a mezőgazdaságról a hangsúly az ipari és szolgáltatási szektorra tolódik - a beruházások is tükrözik, melyek legnagyobb mértékben a kereskedelem területén nőttek. Pest megyében 22 nyertes pályázó 65 távmunkahely létrehozására vállalkozott. Az általános távmunkahely létesítés 1-3 fő/nyertes cég közötti volt a megyében. A szentendrei telephelyű Sabedu Kft. kívánta a legmagasabb számban (10 fő) foglalkoztatni a távmunkásokat. Eszközvásárlásra 4844,27 ezer forintot nyert, bértámogatásra mind a 10 alkalmazandó távmunkása után 4077 ezer forintot igényelt, de csak 2038,5 ezer forintot használt fel a jelen tanulmány készítésének időpontjáig. Itt is az ok, hogy nem minden távmunkását foglalkoztatja teljes munkaidőben. Alapképzést nem igényelt, viszont a speciális képzésre mind a 10 távmunkására vonatkozóan pályázott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ország hatodik legnagyobb kiterjedésű megyéje, területe 5937 m2, az Észak-Alföld Régióhoz tartozik. A KSH 2001 évi népszámlálási adatai alapján lakosainak száma 588 ezer fő, ez az ország lakosainak 5,8 százaléka. A megye területén 229 település található, de a lakosok 47 százaléka a megye 20 városában él. A megyében a munkanélküliség aránya az országos átlag csaknem kétszerese áprilisában fő volt a regisztrált munkanélküliek száma, ezen belül a tartós munkanélküliek aránya 24,7 százalék volt (az országos átlag 23,3 százalék). A távmunka pályázaton 13 nyertes pályázó vállalta a 64 távmunkahely létesítését. Kiemelkedően magas ezen belül a Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei távmunkahely létesítési szándéka (30 fő), ezt követte a Túristvándi Község Önkormányzata, mely 10 fő számára kívánt távmunkahelyet létesíteni. Eszközvásárlásra 15 illetve 5 millió forintot kaptak, bértámogatásra ezer és 4137 ezer forintot. Mindkét nyertes megpályázta az alap- és speciális képzést is. 10

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETÉNEK VÁLTOZÁSAI FREY MÁRIA frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai Bevezetés 1. Új munkahelyek létrehozásának és a

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp

Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Házi segítségnyújtás talán egy kicsit másképp Önmagát becsüli meg minden nemzet az által, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. (Sütő András) A tanulmány az időseket

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Kutatási zárótanulmány Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben