A cégeljárás során felmerülő technikai problémák és azok megoldásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cégeljárás során felmerülő technikai problémák és azok megoldásai"

Átírás

1 MorTitkárság Virtuális Asszisztencia és Számítástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság A cégeljárás során felmerülő technikai problémák és azok megoldásai

2 2. oldal A cégeljárás során felmerülő technikai problémák és azok megoldásai I. A közzétételi költségtérítés és az eljárási illeték megfizetése kapcsán felmerülő problémák, a visszaigénylés menete a) Alapok A közzétételi költségtérítést és az illetéket a Ctv. 37. (4) bekezdése szerint elektronikus úton kell megfizetni az elektronikus eljárásban. Ebben az esetben az elektronikus aktához az ugyanezen jogszabályhely alapján a Kincstártól visszakapott igazolást kell csatolni, elektronikus akta azaz a hiteles aláírással ellátott igazolás formájában. A közzétételi költségtérítés és az illeték megfizetéséhez a oldalról indulva kell letölteni az utalványmintát, és a fizetést a pénzintézeten keresztül, az utalványmintában hivatkozott ügyazonosítóra történő teljesítéssel kell megejteni. A 16 jegyű ügyazonosítót az átutalási megbízás Közlemény rovatában kell feltüntetni, nem célszerű mellette semmi más hivatkozást írni, figyelemmel arra, hogy a Kincstár rendszere olyan szoftver alapján működik, amely a pénzösszeg kincstári számlára történ megérkezését követően automatikusan kiolvassa ezen rovat tartalmát, hozzárendeli az adatbázisban rögzített, a lekéréskor megadott elektronikus levélcímhez, és a pénzösszeg megérkezéséről az igazolást erre az címre küldi meg, tartalmazva a befizetés egyedi azonosításához szükséges összes kelléket (összeg, befizető neve, bankszámlaszáma, fizetés időpontja, ügyazonosító, jóváírt bankszámla megnevezése). Az igazolás a befizetés Kincstár által vezetett számlára történő megérkezését követő egy munkanapon belül kerül kiállításra és megküldésre. Ennél a határidőnél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett számlákra a kereskedelmi bankoknál vezetett számlák esetében, normál menetű átutalás indítása során a GIRO (átíró) rendszeren keresztül érkezik meg a befizetés, ennek a pénzintézetek közötti átfutási ideje legfeljebb három munkanap. A GIRO Zrt. a bankközi tranzakciókat a klíringtagoktól (esetünkben a kereskedelmi bankoktól) beérkező megkeresések alapján végzi, az átutalások teljesítésének határidejét az egyes kereskedelmi bankok üzletszabályzatukban rögzítik. Ennél gyorsabb (azonnali) módszer az átutalásra azonban lényegesen költségesebb is a VIBER, a valós idejű bruttó elszámolási rendszer. Ez a rendszer munkanapokon 8:00 és 17:00 között üzemel, a megbízások befogadásának időszaka azonban csak 9:00 órától 16:00 óráig tart.

3 3. oldal b) Mik lehetnek a főbb okai annak, ha az igazolás nem érkezik meg időben a jogi képviselőhöz? 1. Igényléskor az elektronikus levélcím tévesen került megadásra. Megoldása: Ne indítsunk átutalást anélkül, hogy az utalványmintán szereplő címet ne ellenőriznénk. Ennek elmulasztása esetén a Kincstár még abban az esetben sem tudja megküldeni az igazolást, amennyiben az átutalás egyébként helyesen történt meg, és a pénzösszeg megérkezett az illetékes szerv folyószámlájára. Ha a hiba megtörtént, akkor a Microsec Kft. felhívható, ők tudnak segíteni a helyes címre történő irányításban. 2. A fizetés során az ügyazonosító pontatlanul került megadásra Megoldása: Ügyeljünk arra, hogy a megbízáson legyen az akár papír, akár elektronikus formátumú a Közlemény rovatot megfelelően töltsük ki. Elterjedt gyakorlat az, hogy az átutalás indítása a jogi képviselő folyószámlájáról történik meg, ezt a gyakorlatot indokolja az elsősorban, hogy az ügyfél a pontos utasítások ellenére csupán szorgalomból a Közlemény rovatot helytelenül töltheti ki, gyakorta előfordul az ügyfél által indított utalásoknál az, hogy feltüntetik az ügyazonosító mellett a cég nevét, vagy az adószámot, vagy egyéb, oda nem illő, szükségtelen, a rendszer működését befolyásoló adatot. Speciális esete ennek az, amikor a papír alapú megbízást a pénzintézet ügyintézője hibásan digitalizálja, így sajnos előforduló probléma az, hogy a Közlemény rovat tartalma lemarad, vagy esetleg a jóváírandó bankszámla neveként kerül feltüntetésre. További banki hiba az, hogy az alkalmazott nem olvassa el a jogosult megnevezését, és amint a Kincstár egyedi azonosítóját (az első 8 számjegy) meglátja, automatikusan írja bankszámla neveként azt, hogy APEH. Ez csupán esztétikai hiba, ez utóbbitól a Kincstár az igazolást még kiállítja és megküldi, azonban ha más hiba is történt, akkor a visszaigénylést nagyon megnehezítheti. Ebben az esetben tehát amennyiben egyértelműen pénzintézeti hibáról van szó a javítást a pénzintézetnek kell kezdeményeznie a MÁK felé.

4 4. oldal 3. Nem megfelelő bankszámlára történt meg az utalás Megoldása: Az átutalási megbízás kitöltésénél ebben az esetben is fontos a pontosság, precizitás. A fenti listából látszik, hogy az átutalások indításánál mindenképpen célszerű elektronikus megbízást alkalmazni, mert ez csökkenti a lehető legkisebbre a hibalehetőséget. Ha a fenti problémák nem állnak fenn, a bankkivonaton az összes adat jól szerepel, és az érkeztető igazolás mégsem érkezik meg 3-4 munkanapon belül a Kincstártól, úgy a Microsec Kft. központi számán ( ) a megfelelő ( Elektronikus cégeljárás ) menüpontot kiválasztva információt kaphatunk a késedelem okáról. c) A visszaigénylés menete 1. Közzétételi költségtérítés: Az igénylés benyújtható papír alapon vagy elektronikus formában. Elektronikus úton a kérelmet a Cégszolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, a Céginformáció kérés elnevezésű séma alkalmazásával. Az informatikai vizsgálatot a rendszer ezen kérelemre is elvégzi. A kérelem benyújtása során ugyanúgy a PDF formátum alkalmazandó a jogi képviselő által készített dokumentumok szkennelése / beillesztése során, mint az e-cégeljárás többi esetében. A kérelemhez mellékelni kell: 1.1. A Kincstár által küldött befizetési igazolást. Amennyiben a visszaigénylésre azért kerül sor, mert ez nem áll rendelkezésre, akkor a kérelemben fel kell tüntetni a terhelendő számla megnevezését, számát, valamint a jóváírandó számla megnevezését és számát Az átutalást indító bankszámla kivonatát A jogi képviselő meghatalmazását. A rendszer működéséből eredően amennyiben elektronikus úton be tudjuk nyújtani a kérelmet, akkor a meghatalmazásnak is rendelkezésre kell állnia. Az elektronikus úton történő kérelem-benyújtásnak feltétele, hogy a hivatkozott cég cégjegyzékszáma megjelölésre kerüljön, a Céginformáció kérés sémát ugyanis csak így lehet létrehozni és csak így lehet informatikailag megfelelő formátumban csatolni a küldendő mellékleteként, azaz csak így jut el a Cégszolgálathoz.

5 5. oldal Mi történik akkor, amikor a megelőlegezett összeg kerül visszaigénylésre? A kérelmet ebben az esetben csak papír alapon tudjuk benyújtani, a jogi képviselő nevében, ügyre hivatkozás nélkül. Ebben az esetben a papír alapú kérelem címzettje az IRM. 2. Illeték: Az igénylés ez esetben is benyújtható papír alapon, vagy elektronikus formában. Mindkét esetben az illetékes Cégbíróság címére kell eljuttatni a kérelmet, ugyanazon mellékletekkel, amelyek az 1. pontban felsorolásra kerültek. A visszaigénylés ez esetben kétlépcsős. A Cégbíróság a 25/2006. (V.18.) IM rendelet 9. alapján igazolást állít ki az illeték visszatéríthetőségéről, amely igazolást a jogi képviselő annak megérkeztét követően felhasználhat az APEH területi Illeték Főosztálya előtti, illeték visszatérítése iránti eljárásban. A benyújtott kérelmen a kérelmező (meg nem alakult cég esetén a magánszemély, változás előtt álló cég esetén a gazdasági társaság) adószámát, ill. adóazonosító jelét meg kell jelölni! II. Az elektronikus akta összeállításának problémái és azok megoldása a) Technikai feltételek A leggyakrabban előforduló probléma az ügyvédi irodákban, hogy a technikai feltételek nem adottak. A rendelkezésre álló számítógép-állomány elavult, a kor követelményeinek nem felel meg, avagy az internetkapcsolat alkalmatlan a cégeljárás lebonyolítására. Általánosságban elmondható, hogy a számítógépnek rendelkeznie kell legalább 1,2 GHz-es teljesítményű processzorral, 512 MB RAM-mal, a szükséges tárhelyet biztosító méretű merevlemezzel, a monitor minimális felbontása legyen. Szükséges továbbá egy megfelelő minőségben és sebességgel dolgozó szkenner, amely a munkánkat megkönnyítendő lehetőleg lapadagolós legyen. A szélessávú internetkapcsolat szintén elengedhetetlen, figyelemmel arra, hogy a továbbítandó dokumentumok mérete nagyon nagy, legtöbbször meghaladja az 5 MB-ot is. Az elektronikus eljárás szoftveres feltételei jelenleg Windows XP, Windows 2000 és Windows Vista operációs rendszerek alá készültek csak el, így az ennél korábbi Windows-verziókra, a linuxdisztribúciókra és egyéb operációs rendszerekre nem telepíthető. Az adatok biztonsága és a problémamentes működés érdekében fontos, hogy a Windows-példány megfelelően frissíthető (jogtiszta) legyen, és a fontos frissítések minden egyes alkalommal megtörténjenek.

6 6. oldal b) A szkennelés problémái és ezek megoldásai A digitalizálás során a technikai követelményekben meghatározott 200 és 300 dpi közötti felbontással, fekete-fehér szkennelés útján történik meg az iratok elektronikus formába alakítása. Az e-szignó Lapolvasó többnyire beállítható úgy, hogy ezen feltételeknek megfelelően jó minőségű kimeneti dokumentumot állít elő, amelynek mérete nem haladja meg a technikai követelményekben meghatározott oldalanként legfeljebb 100 kb-os méretet. Egyes készülékeknél azonban a Lapolvasó beállításai nem megfelelők, ott a szkenner saját beállításait szükséges használni. Különösen A/3 méretű szkennereknél (mulitfunkciós eszközök, mint pl. a Konica Minolta Bizhubsorozata, illetve a SHARP AR-sorozata) előforduló hiba, hogy A/4-es szkennelés során az oldal alja lemarad, itt többnyire a papír tájolásának módosítása a megoldás. Gyakran előforduló hiba, hogy az aláírások nem látszanak megfelelően, vagy egyáltalán nem látszanak. Ez az erőteljesebb, folyamatos írásképű aláírásoknál ritkán merül fel, azonban a tollat épp csak a papírhoz érintő ügyfelek aláírásával komoly gondok adódhatnak szkennelésnél. A legegyszerűbb megoldás erre a problémára olyan aláíró eszköz biztosítása, amely tintaellátása nem függ mechanikától, azaz a töltőtollak, rostirónok használata. A golyóstoll alkalmazását nem javasoljuk. Előfordul, hogy a szkennelt anyag mérete túl nagy. Ebben az esetben szükséges a szkenner beállításainak módosítása, ehhez esetlegesen a cégeljárás témában jártas informatikai szakember segítségének igénybe vétele. c) A beillesztés problémái és ezek megoldásai A beillesztés során az e-szignó program az e-cégeljárás 2007 sémát használva különféle elnevezéseket kínál fel a dokumentumnak. A PDF vagy e-akta formátumú dokumentumot az e-szignó főablakában megjelenő listából történő kiválasztás útján kell elnevezni, önálló név használata nem megengedett. Különösen a látássérültek esetében probléma az, hogy ezt az ablakot bár a képernyőfelolvasó program felismeri billentyűzettel kezelni nem lehet, csupán az egérrel. A lapolvasóról történő beillesztés során felmerülő probléma az, hogy ez az ablak elbújik, tehát magunktól kell tudni azt, hogy megjelenik, mert önmagától nem jelzi, valamilyen ablakkezelő alkalmazás (kattintás a tálcán, vagy ha látszanak egymás mögött az ablakokon stb.) segítségével érhető csak el, a Beillesztés e-szignóba PDF formátumban menüpontra vagy az ezt jelző ikonra történő kattintás után. A közvetlen, nem lapadagolóról történő beillesztés során ez a probléma azért nem merül fel, mert ott automatikusan a felugró ablak jelenik meg a Beillesztés menüpont kiválasztása után. Probléma lehet az, hogy az elnevezés-listában nem a megfelelő elemre kattintottunk rá, és a beillesztés így hibás elnevezéssel történt meg. Ennek legegyszerűbb megoldása az, ha a dokumentumot kijelölve azon jobb gombbal kattintunk, ekkor a felugró menüből az Átnevezés menüpontot kiválasztva ismét megkapjuk az elnevezés-ablakot, ahol immár a jó nevet választhatjuk ki.

7 7. oldal d) Az aláírás problémái és ezek megoldásai 1. Az aláírás megkezdésekor a megfelelő tanúsítvány nem jelenik meg a kiválasztható tanúsítványok között: Lehetséges ok: A kártya nincs megfelelően behelyezve az olvasó készülékbe. Megoldása: A kártyát a tanult módon ütközésig helyezzük a készülékbe. Lehetséges ok: Nem működik megfelelően a tanúsítvány-kezelő (SmartSign.exe). Megoldása: a CTRL + ALT + DEL billentyűkombinációt megnyomva a feladatkezelőben a futó folyamatok között a SmartSign.exe nevű folyamatot le kell állítani, majd ezt követően a Program files nevű programkönyvtárban a HunTrust alkönyvtáron belül a SmartSign.exe újraindítását kell eszközölni. Lehetséges ok: Windows Vista esetében előfordulhat, hogy a tanúsítvány kezeléséhez a fiókfelügyeleti eszközt ki kell kapcsolni. Ezt a Vezérlőpult Felhasználói fiókok dialógusablakban megjelenő A felhasználói fiókok felügyeletének be- vagy kikapcsolása menüpont alatt lehet módosítani. Az eredeti beállításokat a Windowsfrissítések visszaállíthatják! 2. A tanúsítvány kiválasztását követően a számítógép nem kéri a jelszót, csak azt az üzenetet adja vissza, hogy Az aláírás létrehozása nem sikerült. Lehetséges ok: A kártya nincs megfelelően behelyezve az olvasó készülékbe. Megoldása: A kártyát a tanult módon ütközésig helyezzük a készülékbe és kezdjük meg újra az aláírás folyamatát. Lehetséges ok: Az internetkapcsolat nem épült fel, nem tud a szerverrel kommunikálni a gép. Megoldása: Kapcsolódni kell az internethez, majd az aláírás létrehozását újra meg kell kezdeni. Lehetséges ok: Windows Vista esetében a fiókfelügyelet bekapcsolt állapotban van, ezt megoldásként a fenti módon kell kikapcsolni.

8 8. oldal 3. Az aláírás elkészült, de nem kék az ikon, azaz az időbélyeg elkészítése nem sikerült: Lehetséges ok: Az internetkapcsolat megszakadt az aláírás folyamán, nem tud a szerverrel kommunikálni a gép. Megoldása: Kapcsolódni kell az internethez, majd az aláírás létrehozását újra meg kell kezdeni. Lehetséges ok: Az időbélyeghez tartozó felhasználónév / jelszó hibásan került megadásra. Megoldás: Az aláírás létrehozását újra meg kell kezdeni, és ezúttal a megfelelő jelszót és felhasználónevet megadni. Lehetséges ok: A kiszolgáló nem tudta fogadni a beérkező kérést, a szerver túlterhelt. Megoldás: az aláírást húsz perc fél óra elteltével újra meg kell kezdeni. 4. Az egész akta nem került aláírásra, és így a tartalma módosítható maradt: Megoldás: az aláírást úgy kell megkezdeni, hogy a kijelölés az akta címén áll. e) A fájl létrehozásának problémái és ezek megoldásai Az e-akta elkészítését és aláírását követően az e-szignó programmal le kell menteni az aktát ahhoz, hogy az később elektronikus levélhez csatolható legyen. Amennyiben ez nem történik meg az e- Szignóból történő kilépést megelőzően, úgy az akta összeállítását újra el kell kezdeni az elejéről. III. A küldés és érkeztetés problémái és ezek megoldásai Az e-akta Cégbírósághoz történő benyújtása során a csatolt mellékletet tartalmazó levelet a Cégszolgálat megfelelő elektronikus levélcímére küldjük, ahonnan az továbbítja az informatikai vizsgálatot követően az illetékes Cégbírósághoz. Az informatikai vizsgálat eredményéről a Cégszolgálat egy tértivevényt állít ki és küld meg a beadványt benyújtó ügyvéd címére. a) Mi a teendő, ha ez a tértivevény nem érkezik meg? Lehetséges ok: A címzés nem a megfelelő címre történt. A cégbíróságok címeit a oldalon megtalálhatjuk, a Cégbíróság címét a Címzett mezőbe kell írni. Előfordul, hogy figyelmetlenségből a Másolatot kap vagy a Titkos másolat mezőbe kerül a Cégbíróság címe. Ez esetben azonban a Cégszolgálat nem állít ki a benyújtott iratról tértivevényt, és azt nem is továbbítja a Cégbíróság felé. Megoldás: A levelet újra el kell küldeni, ezúttal azonban a helyes címre, a helyes címzési módon.

9 9. oldal Lehetséges ok: A melléklet nem került csatolásra, avagy nem a megfelelő módon került csatolásra. Sokból egyszer előfordul, hogy a levelező nem fájlként csatolja a levelet, hanem az ún. MIME-kódolással beépíti a levéltörzsbe. Ebben az esetben azonban mivel a Cégszolgálat rendszere a levéltörzset levágja a levélről a beadványról szintén nem érkezik tértivevény, és az továbbításra sem kerül a Cégszolgálathoz. A megoldás egy új levél létrehozása és hozzá a fájl csatolása. Lehetséges ok: A melléklet túl nagy volt, és a levelezőprogram Óriás fájl -ként csatolta. Ennek során a levéltörzsben jelenít meg egy, a szolgáltató által biztosított tárhelyhez tartozó közvetlen linket, ahonnan a mellékletként csatolni kívánt fájl letölthető lenne. Azonban figyelemmel a levéltörzs Cégszolgálat által történő kezelésére, ez az információ nem megy át az illetékes Cégbíróság felé. Megoldás: a dokumentumokat megfelelő beállítással újra kell digitalizálni, vagy ha ez nem vezet eredményre, úgy két vagy több elektronikus aktában, két vagy több levélként kell megküldeni a Cégbíróság részére. A módszer részletes ismertetője kapcsán keressen a cégeljárásban jártas informatikai szakembert. Lehetséges ok: A melléklet túl nagy volt, és a levelezőszerver nem tudta elküldeni. A levelezőszerverek legfeljebb 20 MB-os méretig tudnak kimenő leveleket kezelni, efölött a jelenlegi technika nem továbbít elektronikus levelet. A megoldás itt ismét az e-akta tartalmának újraszkennelése, megosztása lehet. Lehetséges ok: A Cégszolgálat szervere karbantartás miatt nem elérhető. Amennyiben a fenti két ok egyike sem hoz eredményt, úgy a Microsec Kft. központi telefonszámán kérhet információt a problémával szembetalálkozó ügyvéd. b) Mi a teendő, ha ügyintézéshez érkeztetett példányt kér az ügyfél? A bankok ma már felkészültek az elektronikus eljárás kezelésére. Ebben az esetben a banki ügyintéző elektronikus levélben megkéri az ügyvédtől a benyújtott elektronikus aktát, valamint a Cégbíróság ehhez kapcsolódó végzését, érkeztetését. Sajnálatos módon az önkormányzatok, egyéb szervek jelenleg az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat nem fogadják el, ez a közeljövőben változhat.

10 10. oldal IV. Egyéb problémák Mi a teendő, ha olyan rovatot kívánok módosítani, ami nincs a nyomtatványban? Egyes rovatok módosítását (bankszámlaszám, adószám, statisztikai törzsszám, végrehajtásra vonatkozó adatok stb.) nem a jogi képviselő kéri, hanem az illetékes hatóság, szerv. Ezekkel a rovatokkal a jogi képviselőnek nem kell foglalkoznia, legfeljebb amennyiben a bankszámlaszámot a számlát vezető bank nem jelenti le a megnyitástól számított 30 napon belül, úgy meg lehet próbálni e bejelentés megsürgetését, ez azonban többnyire eredményre nem vezet. Nem tartalmaz a nyomtatvány azonban néhány olyan rovatot sem, amelynek a módosítását pedig a jogi képviselőnek kell kérnie. Ilyen pl. a 12. rovat (a cégjegyzés módja), a 17. rovat (a részt vevő országok), a Bt-nél a II/3. rovat (a kültag vagyoni betétjének összege). Ezek törlését külön, szöveges formában kell kérni, egy kísérőlevél keretei között. Mi a teendő, ha az általam használt nyomtatvány általam nem módosítható részei miatt utasítja el a Cégbíróság hiánypótlás lefolytatása nélkül a bejegyzés / változásbejegyzés iránti kérelmet? A oldalról letölthetők azok a nyomtatványok, amelyek minden körülmények között megfelelőek, jól vannak megszerkesztve, bár word formátumúak. Az innen letölthető dokumentumokat az OpenOffice programcsomagot használó irodák nem tudják megfelelőképpen használni, így nekik mindenképpen ajánljuk, hogy keressék meg azt a forgalmazót, akitől a nyomtatványt vásárolták, és kérjék a hiba kijavítását.

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Útmutató az E-Beszámoló használatához

Útmutató az E-Beszámoló használatához Útmutató az E-Beszámoló használatához Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(18) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A beszámoló küldésének feltételei... 4

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék)

Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék) Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék) A kérvénybeadás megkezdéséhez válassza az Ügyintézés menüpont Kérvények almenüjét.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

1. Első lépésben válassza ki az ügylet típusát: Számlanyitás, Számlamódosítás, Törzstőke elhelyezése

1. Első lépésben válassza ki az ügylet típusát: Számlanyitás, Számlamódosítás, Törzstőke elhelyezése Hasznos tudnivalók a feltöltés megkezdése előtt Jelen feltöltési folyamattal, kizárólag az e-szigno aláírás hitelesítő programmal készített.es3 és.et3 kiterjesztésű elektronikus okiratokat, dokumentumokat

Részletesebben

Elektronikus cégeljárás

Elektronikus cégeljárás Elektronikus cégeljárás Szilágyi Károly Szilágyi Ügyvédi Iroda Elektronikus cégeljárás XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások PTE ÁJK, 2010.04.16. Áttekintő Jogszabályi háttér Cégnyilvántartás

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV RÉSZÉRE A KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ K01-16-02 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 3 3. OLDAL FELPERESEK KÉPVISELŐI... 7 4. OLDAL FELPERESEK JOGI KÉPVISELŐI...

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP)

Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Jelen dokumentum képernyő másolatokkal illusztrálva mutatja be az Építésügyi Fizetési Portálon megvalósuló fizetési folyamatot. Az illusztrációk

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN Jelszó igénylés E-mail cím változtatás Jelentkezési lap nyomtatás Kosár küldése e-mailben Kosár ajánlása linkkel (FLP360 weboldalra való beillesztés) Meghívó küldése NDP és

Részletesebben

Új és régi Internetbank összehasonlítás

Új és régi Internetbank összehasonlítás Új és régi Internetbank összehasonlítás Új Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja. 2. epin kód Az epin

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI User! 12/11/09 2:08 PM Formatted: Font:Times New Roman, e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI Dokumentum átvétele VERZIÓ 1.0 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 DOKUMENTUMLETÖLTÉSI FELÜLETEK...

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ K01 nyomtatvány 1. OLDAL ALAPADATOK... 1 2. OLDAL KERESETLEVÉL SZÖVEGE... 6 2 ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV

Részletesebben

Tisztelt Felhasználók!

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztató a postai befizetések feldolgozásának változásáról, és ezzel kapcsolatosan az Electra Internet Banking szolgáltatásban elérhető új funkciókról. Tisztelt Felhasználók! Az alábbi tájékoztatót

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

Levelezési beállítások

Levelezési beállítások Levelezési beállítások Tartalomjegyzék 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 Általános információk...2 Beállítások Windows alatt...2 Thunderbird beállítások...2 Microsoft Outlook 2010 beállítások...6 Androidos beállítások...10

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció Revision 2010.04.14 Szentesi János 2010.07.09 Szentesi János Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV... 1 DPD ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ... 1 TISZTELT

Részletesebben

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11

Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása. Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 Internetbank-EFER csatlakozás bemutatása Bali János, Lomniczi Rudolf 2013.07.11 EFER GW BANKSZÖVETSÉG BEMUTATÓ Tartalomjegyzék Ügyintézés, elektronikus fizetéssel EFER internetbanki fizetés Fizetés folyamata

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése

TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése Tartalom A dokumentum célja... 2 Tanúsítvány igénylése... 2 Új kérelem beadása... 2 Dokumentumok kezelése... 3 Fiók aktiválása (tanúsítvány igénylés megerősítése)...

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban

TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2014/15-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2015. február 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1. Belépés a felületre... 4 1.1 Meghatalmazás

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építtetők és meghatalmazottak részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építtetők és meghatalmazottak részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom 1. Belépés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( )

Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben ( ) Elektronikus átvételi elismervény és elektronikus küldés funkció bevezetése - változások az FMH rendszerben (2012.10.01.) Tájékoztató regisztrált felhasználók részére Jogszabályi háttér 2009. évi L. törvény

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. AuthentIC Manager

Részletesebben

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN

ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN ŰRLAP KERESETLEVÉL BETERJESZTÉSÉHEZ JEGYZŐ BIRTOKVÉDELMI HATÁROZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI PERBEN P26-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL FELPERESEK... 3 3. OLDAL ALPERESEK...

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Tartalom Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Bö ngé szö s Pérkapu haszna lata Bejelentkezés Jelentkezzen be az Ügyfélkapura felhasználói

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését.

Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését. E-SZÁMLÁT ÉRVÉNYESÍTŐ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ÉS IDŐBÉLYEGZŐ ELLENŐRZÉSE Az alábbi leírás bemutatja a KryoNet E-számlák elektronikus aláírásának és időbélyegzőjének ellenőrzését. Amennyiben Ön nem gyakorlott

Részletesebben

A K&H e-bank és mobilbank még egyszerűbb kezeléséhez összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, kérjük olvassa át a válaszokat.

A K&H e-bank és mobilbank még egyszerűbb kezeléséhez összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, kérjük olvassa át a válaszokat. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kedves Ügyfelünk! A K&H e-bank és mobilbank még egyszerűbb kezeléséhez

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI

BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt

Részletesebben