LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA"

Átírás

1 LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA

2 Lucia szerelme (Isten óvjon tőle!) és az indiánok falva (attól is!) 1 Éppen csak annyi időm maradt, hogy levessem magamról az overallt, megfürödjek ezút-tal egyedül, máris kopogtattak odakint. Menet közben cibáltam fel magamra a váltóruhámat, és még mezítláb nyitottam ki az ajtót. Óriási megkönnyebbülésemre Ignacio állt a küszöb előtt. Az ő arcán azonban semmiféle megkönnyebbülés nem látszott, ahogy megpillantott. Hol a fenében jártál, Leslie? támadt rám köszönés helyett. Mondtam neki, hogy kisétáltam az ásatáshoz, megnéztem, mit csinál Santarcangeli atya. Ignaciót nemigen izgatta az ásatás; ide-oda kalandozott a szeme a szobámban. Az a helyzet mondta aztán lecsüccsenve az egyetlen székre, hogy Blanco százados felhívott. Rólad kérdezősködött. Miket kérdezett? Hát... hogy milyen fickó vagy. Na és milyen vagyok? Ignacio halványan elmosolyodott. Én tudom, de neki nem mondtam el. Mi a fenét hallgattál el előle? Ignacio megvakarta a feje búbját. Hát éppen ez az, hogy semmit. Csak kicsit... igazítottam a karaktereden. Mit kell azon igazítani? Ignacio előrehajolt, és megfogta a kezem.

3 Figyelj, Leslie. azt hiszem, ez már nem tréfa. Bajban vagy, és bajban vagyok én is. Azzal a különbséggel, hogy én talán kimászom belőle, te viszont... Éreztem, hogy hideg hullámok futnak át rajtam, és bújócskába kezdenek a hátam közepén. Mi iránt érdeklődött Blanco százados? Az egészségi állapotod felől. Mi a fenéért érdekli Blancót az én egészségi állapotom? Ignacio a földre sütötte a szemét. Azt kérdezte, hogy szerintem... kibírnád-e, ha börtönbe csukatna? Nem mondom, hogy kellemesen érintett Ignacio közlése. Mit mondtál neki? Hogy nem bírnád ki. Hm. És miért nem? A szíved miatt. Mi a baja a szívemnek? Amióta rád támadt az oroszlán, azóta szívgyengeségben szenvedsz. Bármilyen kis izga-lom végzetes lehet számodra. Mi a fene támadt rám?! Oroszlán, Leslie. Milyen oroszlán? Nagy. Afrika legnagyobb oroszlánja. Ne hülyéskedj, Ignacio. Két gyilkosság is történt a közelünkben, te meg... Ignacio felpattant, és türelmét veszítve kiabálni kezdett. Fogd már fel végre, Leslie, hogy itt nem babra megy a játék! Ez itt Venezuela, Latin-Amerika. Ha Blanco

4 becsukat amire van némi esélyed, nem biztos, hogy megéled a másnapot. Neked fogalmad sincs az itteni börtönviszonyokról. Én mindent megteszek érted... te pedig... Megfogtam a karját, és visszanyomtam a székre. Hogy támadt rám az oroszlán? Afrikában vadásztál. Vigyázatlan voltál, az oroszlán előrontott a bokrok közül, és ha nincs a közelben a hű szolgád... Hol olvastad ezt a marhaságot? Gyerekkoromban imádtam az afrikai történeteket. Blanco bevette? Úgy tűnt, hogy igen. Legalábbis elgondolkodott rajta. Aztán elment... de hamarosan visz-szajön. Végül is mi a fenével gyanúsít? Nem mondta, de kitalálhatod. Azt hiszi, téged küldött ide valaki, hogy öld meg Bebetót és Leandrót. Miért éppen én? Mert te alkalmas vagy rá. Valamiért nem tetszel neki. Ez itt már éppen elég ahhoz, hogy lecsukjon. Szükség esetén az indiánok elrejtenének. Abban te csak ne légy annyira biztos. Az indiánok tisztelik a zsarukat. Akkor mit tanácsolsz? Beszélj Ricardo Mendezzel. Miért éppen vele? Mert... ő az egyedüli a három Mendez fivér közül, akivel lehet beszélni. Pedro és Paulo Mendezhez hiába is fordulnál. Pedro hülye, Paulo pedig az esküdt ellenséged. Meg van győ-ződve róla, hogy te ölted meg

5 a sofőrét. Azonkívül, most, hogy összeverekedtél vele... De van egy másik lehetőség is. Éspedig? Lucia. Többet nem is mondok. Neki hatalma van mindhárom Mendez felett. Ebben a pillanatban megkopogtatták az ajtót. Ignacio rám nézett. Sápadt volt a képe, mint a hold. Az ajtóhoz léptem, és kinyitottam. Blanco százados állt odakint a holdfényben. 2 A százados összevont szemöldökkel vizsgálgatott bennünket. Arckifejezéséről ítélve nem-igen nyerhettük meg a tetszését. John Wayne nézett így gyakorta a vadnyugati kocsmákba betörő banditákra, amikor azok pókeren nyert dollárjaiért nyúltak. Ignacio tért gyorsabban magához, és kényszeredett mosolyra húzta a száját. Isten hozta, százados úr. Blanco százados szimatolgatott egy kicsit, aztán megvakarta a feje búbját. Hullámos, feke-te haja úgy lengedezett tőle, mint szélben hajlongó nádas. Hogy vannak az urak? Jól mondta minden különösebb meggyőződés nélkül Ignacio. Rajzanak a kabócák. Értem morogta a százados. Beszéltem señorita Mendezzel... Hallottam, señor Lawrence, hogy meglátogatta az ásatást. Azt is hallottam, hogy jól ismeri a vezetőjét, Sant... angel... hogy is hívják? Santarcangeli. Enrico Santarcangeli. Régóta ismeri? Jó néhány éve.

6 Tudja, mit keres az ön ismerőse és a csapata? Egy missziót. Az 1700-as években alapították. És a Vizek Madonnája? Ön aztán mindenről tud, százados. Blanco bólintott. Azért fizetnek. Szóval? Én is csak annyit tudok róla, amennyit Santarcangeli atyától hallottam. Elképzelhetőnek tartja, hogy az a szobor létezik? Hogy létezett, az biztos. Mi a véleménye arról, hogy két régészcsoport is vetélkedik érte? Két régészcsoport? adtam az ártatlant. Ha jól tudom, a másik társaság kőbányát keres. Blanco bólintott. Hát persze. Csak egy a baj, señor Lawrence... Délután kicsit megnézegettem a környéket. És tudja, mire jöttem rá? Hogy azt a missziót már rég kiásták. Kiásták? Ó, de hát ezt ön is tudja! Megtaláltam a nyomait a missziósház kiásott alapjai között. Megtalálta a nyomaimat? ámultam el. Hogy csinálta? Blanco szerényen elmosolyodott. Amikor utoljára találkoztunk... hm... megfigyeltem a cipője talpát. Kockás a mintázata, mint az ingének. Ön a kockás ember, hehehehe... De komolyra fordítva a szót, ön bizonyára ugyanúgy rájött, mint én. Nevezetesen, hogy amit az ön ismerőse, Santarcangeli atya keres, azt nem kell keresni, azt már rég megtalálták. A kérdés

7 persze az, hogy ki találta meg. Ki ásott a környéken, mondjuk, két-három évvel ezelőtt? Hát igen. Ez a kérdés. Megbíztam valakit, hogy szimatoljon egy kicsit utána. Talált valamit az illető? Blanco szomorkásan legyintett. Egyelőre még semmit. Úgy tűnik, az ásatás nem volt sem bejelentve, sem engedélyezve. Akárki is ásott, a saját szakállára tette. Az indiánok? Nem tudnak semmiről. Az indiánok nemigen járnak arra. Egy ekkora munkának kellett, hogy legyen szemtanúja! Talán. Olyan talányosán mondta, hogy azonnal megindult tőle az agyam. Arra gondol, hogy... Arra gondolok, hogy nemcsak a misszió alapjaira bukkantak rá, hanem a Vizek Madon-nájára is. Állítólag az alapokba volt rejtve. Arra gondolok, hogy akárki is tárta fel a misszió alapját, megtalálta a szobrot. Ez elképzelhető bólintottam, és úgy is gondoltam. Valaki valóban megtalálhatta a Vi-zek Madonnáját. Úgy hallottam, sok-sok millió dollárt érhet, nem beszélve arról a felbecsülhetetlen érték-ről, amit az emberi civilizációnak jelent. Azonkívül a szakrális jelentősége is óriási. Vallástör-téneti szempontból... sóhajtott, és abbahagyta. Vajon most hol rejtőzhet? suttogta Ignacio. Blanco százados kinézett az ablakon, mint-ha abban

8 reménykedne, hogy a keselyűk fája alatt ott találja a holdfénybe csomagolt Vizek Madonnáját. Ez a kérdés, uraim. Vajon hol? Továbbá, mit keres az ön barátja, ez a Santarcangeli atya a llanón? Hát... ás. Mit ás? Blanco százados megcsóválta a fejét. Kivittem magammal egy régészt. Ő vette észre az alapokat is. Kicsit be is gerjedt tőle, de nem ez a lényeg. Szerinte, amit a maga barátja csinál, az nem ásatás. Akkor mi? Vicc. Tréfa. Röhej. A régészem csak ámuldozott, és a hasát fogta volna nevettében, ha lett volna kedve nevetni. A maga barátja... annyit ért a régészethez, mint én a bolhaidomítás-hoz. Az a gyanúnk, hogy nem is akar találni semmit. Nem akar találni semmit? ámultam el. Akkor mit akar? Ezt önnek jobban kellene tudnia. De én nem tudom. Blanco százados megsimogatta a haját. Ön tapasztalt ember, señor Lawrence. Olvastam önről ezt-azt. Pontosan tudom, hány je-lentősebb ásatáson vett részt, mint szakértő. Ha ön nem is régész, azért ez fel kellett, hogy tűnjön önnek. Engem Santarcangeli barátom érdekelt, nem az ásatása. Señor Sylvinho is a barátja? Miért lenne az? Merthogy őt is meglátogatta. Gondoltam, teszek nála egy udvariassági látogatást.

9 Hm. Ott sem vett észre semmi különöset? Őszintén szólva... nem igazán izgatnak a kőbányák. Arrafelé... nem lehet bányát nyitni. Nincs megfelelő kő. Ezt meg honnan tudja? Még nem említettem? A régész mellett egy geológust is vittem magammal. Maga aztán tudja, mitől döglik a légy! Á, csak kedvelem a tudós emberek társaságát. Szóval, a geológus szerint mindenki, aki csak egy kicsit is konyít a kőkitermeléshez, azonnal észreveszi, hogy azon a helyen nincs olyan kő, amit érdemes lenne kibányászni. Jó néhány négyzetkilométeres körzetben egyálta-lán nincs. Hátha bonyolultabb módszerek kellenek a vizsgálatokhoz? A geológus szerint egy kis geológuscsákány vagy kalapács elég. Ez pedig annyit jelent, señor Lawrence, hogy Santarcangeli atya csak ás, de nem keres semmit; señor Sylvinho pe-dig, aki állítólag egy jövőbeli kőbánya miatt van itt... éppen úgy nem keres semmit. Akkor... mi a fenét csinálnak? szólt közbe rémült hangon Ignacio. Hát éppen ez az mondta borús tekintettel Blanco százados, hogy mi a fenét csinál-nak? Csak imitálják a munkát. Talán a Vizek Madonnáját keresik? Azt már megtalálta valaki. De ez egyáltalán nem biztos! Én hiszek benne. Ignacio megvonta a vállát.

10 Lehet, hogy van még egy belőle. Micsoda? Madonna szobor. Talán kettő van belőlük. Ikermadonnák. Blanco százados mosolyogva rázta meg a fejét. Csak egyetlen Vizek Madonnája létezik, señor Rocha. Miért olyan biztos ebben? Beszéltem valakivel Caracasban, aki régi mítoszokkal foglalkozik. A Vizek Madonnája speciális jelenség. Egyetlen ismert szobra volt annak idején. Mit szól hozzá, Mr. Lawrence? Mit szólhatnék? Ön meglátogatta Santarcangeli atyát, régi barátját, majd señor Sylvinhót, aki viszont friss barátja, de nem vette észre, hogy amit csinálnak, az csak ködösítés. Nem keresnek semmit. Akkor mit csinálnak? Várnak mondta Blanco százados. Mire? Arra, hogy valaki kikaparja nekik a gesztenyét. Valaki? Blanco százados titokzatosan mosolygott. Miért is jött ön ide, señor Lawrence? Ha jól tudom, a vízidisznók, a madarak, és talán a kabócák miatt. És az ön barátja, señor Rocha hívta önt ide. Az az érzésem, hogy señor Rocha tudta, mit csinál. Mit csináltam?! hökkent meg Ignacio. Önnek, señor Lawrence, meg kell szereznie a Vizek Madonnáját, bármi áron. És señor Rocha segít magának ebben. Ha megszerezte, átadja Santarcangelinek, vagy Sylvinhónak. Még nem tudom, milyen viszony van a két

11 egyházi ember között... Az az érzésem, hogy licitálnak a szoborra. Mindegyik csoport meg akarja szerezni, és ehhez a maga közreműködé-sére van szükségük. Önben bíznak. Sok elrejtett dolgot megtalált már; hátha ezt is meg fogja találni. Csakhogy van egy bibi, señor Lawrence. Ez a tárgy a venezuelai állam tulajdona. Tudom én, hogy a Vatikánnak jól jönne, hiszen vele is bizonyíthatná, hogy mennyi jót tett az egyház az indiánokkal: lám, még az istennőjüket is befogadta a szentjei közé, a panteonjába! Szóval... csoda dolgok történnek errefelé, nem is vitás. Korábban száz év alatt sem történt ennyi. Természetesen, nem akarom az önök nyakába varrni a történteket, de azért furcsa egybeesés, nem gondolják? Két csoport is keresi a Vizek Madonnáját, amit már megtalált valaki; ön, señor Lawrence idejön vízidisznókat nézni, mire azonnal megölnek két embert, egy őrült llanero a nyomába ered, megfenyegetik, leütik, fojtogatják... rálőnek... lehet, hogy kifelejtettem valamit? És mindez önnel történik, aki ártatlan, mint a frissen született kisbá-rány, nem érdekli semmi a világból, csupán a vízidisznók, a madarak, a rovarok... Ez az igazság mondtam. Ebben a pillanatban halkan megkopogtatták az ajtót. Ki az? kérdezte idegesen Ignacio. Flores tizedes. Nocsak! kapta fel a fejét Blanco százados. Ez meg mi az ördögöt akar? Jöjjön be, ti-zedes! Flores tizedes belépett, és tisztelgett. Magas, vörös képű férfi volt, hosszú kezekkel, lábak-kal. Úgy látszott, nem könnyű neki ruhát találni a rendőrség raktárában, mert

12 könnyű vászon-kabátja ujja majd a könyökéig ért, és a nadrágja szára sem sokkal ereszkedett a térde alá. Mi újság, tizedes? A tizedes zavartan pislogott ránk. Kijönne egy pillanatra, uram? Blanco százados elhúzta a száját, majd széttárta a karját. Elnézést, uraim, de a kötelesség... Nem tudom ugyan, mi lehet annyira fontos... Megfordult, kitessékelte a tizedest a szobából, és maga is utána lépkedett. Az ajtót azonban nem csukta be. Résnyire nyitva maradt; csupán annyira, hogy néhány kósza holdsugár belo-pakodhasson rajta. A holdfényben halottfehérnek látszott Ignacio arca, s én biztos voltam benne, hogy nem-csak a hold a ludas a dologban. Fehér lett volna az akkor is, hogyha a hold valamilyen kozmi-kus oknál fogva hupikék sugarakkal bombáz is bennünket. Készek vagyunk mondta elkeseredve. Jobb, ha megyek, és összecsomagolom a pi-zsamámat. Bár nem tudom, hogy a sitten engedik-e a saját pizsamát. Éppen bátorítón meg akartam veregetni a vállát, amikor Blanco százados visszatért közénk. Azonnal észrevettem rajta, hogy történt valami odakint, ami mélyen megrázta. Ő is olyan sápadt volt már, mint Ignacio. A százados megállt a szoba közepén. Felemelte az egyik kezét, mintha tisztelegni akarna, de csak göndör haját simogatta meg. Uraim... kezdte aztán izgalomtól elcsukló hangon. Uraim... rossz hírt kell közölnöm önökkel.

13 Ignaciónak szemmel láthatóan citerázni kezdett a térde. Biztos volt benne, hogy rövidesen mehet a pizsamájáért. Mi az a... rossz... hír... százados úr? nyögte alig hallhatóan, miközben kövér verejték-cseppek gördültek le a homlokán. Mi az a... hír? Blanco százados szomorúan kinézett az ablakon, aztán mélyet sóhajtott. Hogy mi a rossz hír? Csupán annyi, uraim, hogy señor Paulo Mendezt a délután folya-mán brutálisan meggyilkolták! Csak nem lepődtek meg rajta, uraim? 3 De bizony hogy meglepődtünk! Jómagam úgy éreztem, mintha vaskéz szorongatná meg a torkomat. Ignacio sem érezhette magát valami daliásán, mert leroskadt az ágyamra, és attól tartottam, hogy elsírja magát. Blanco százados járkálni kezdett a szobában. Szerencsére volt helye bőven, így aztán tízet is léphetett faltól falig. Nem is kérdik, hogy történt a dolog? Én nem mondta ekkor enyhe hisztériával a hangjában Ignacio. Én nem kérdem. És nem is akarom tudni. Blanco százados merő jóindulattal nézett rá. Pedig muszáj. El kell mondanom. És ön, señor Lawrence? Epedve várom, hogy elmesélje. Előbb fúvócsővel lőtték meg mondta Blanco. Előbb? Igen, előbb. Azután? Blanco százados végighúzta a kezét a torka előtt. Elvágták a nyakát.

14 Ignacio olyan furcsa hangot hallatott, hogy már komolyan félteni kezdtem az ágyamat. Szerencsére azért nem történt baj. Csupán megfogta a fejét az egyik kezével, hogy a nyakán tudja tartani. Hol találták meg? kérdeztem. Hogy hol történt a gyilkosság? A kocsijában, señor Lawrence. A terepjárójában. Flores tizedes szerint úgy néz ki az a terepjáró, mint egy rosszul takarított mészárszék. Ignacio ismét nyögött egyet. Hol találták meg a kocsiját? Nem találja ki? Ekkor elfogott az ingerültség. Erőnek erejével kellett visszafognom magam, hogy nyugodt maradhasson a hangom. Nem. Blanco százados sétált néhány hosszat, mielőtt válaszolt volna. A misszió feltárt alapja mellett. Ahol ön is elhaladt néhányszor, señor Lawrence... Cso-dálom, hogy nem vette észre... Vagy talán észre is vette? Nem volt mondanivalóm a számára. Legalábbis egyelőre nem. 4 Blanco százados kiviharzott a szobából, és csak jó fél óra múlva tért vissza. Addig volt időnk meghányni-vetni a történteket, de nem jutottunk semmire. Vajon ki az ördög ölhette meg señor Mendezt? Señor Blanco izgatottan dörzsölgette össze a tenyerét, mintha örömhírt hallott volna oda-kint.

15 Szörnyűség, igazi szörnyűség. Csak azt nem értem, señor Lawrence, hogyan kerülhette el a figyelmét a terepjáró? Bár van rá magyarázat, kétségkívül. Señor Mendez egy dombocska mögött állította le a kocsiját, mintha el akarta volna rejteni a kíváncsi tekintetek elől. Emlék-szik a dombocskára, señor Lawrence? Több dombocskára is emlékeztem, nem tudtam, melyik mögé bújhatott Paulo Mendez. Több kisebb domb is van arra. Ha szemben áll az ásatással... illetve a kiásott alappal, a fenébe is... szemben a misszió-val, jobbra. A legutolsó épület jobb sarkánál. Behunytam a szemem, és megpróbáltam magam elé idézni a környéket. A jobb oldali szeg-letben valóban emelkedett egy kis dombocska. Amikor ott jártam, éppen csak átsuhant felette a szemem: bizonyára azt hittem, hogy az árkokból kikotort törmeléket halmoztak fel, amelyet aztán benőtt a fű. Eszerint e mögé rejtezett Paulo Mendez. Tehát ön váltig azt állítja, hogy nem látott a domb mögött senkit? Nem mentem be mögéje vontam meg a vállam. Megnéztem az alapokat, aztán to-vábbgyalogoltam. Egyedül? Visszautamban igen. Az atyához mentemben Mr. Montgomery volt velem. Ő kicsoda? Régész. Tehát ön kétszer is elment a misszió romjai mellett, és egyszer sem látta Paulo Mendezt és a kocsiját? Úgy van.

16 És a kísérője sem? Bizonyára figyelmeztetett volna rá, ha látja. De ő nem figyelmeztette magát? Nem. Señor Lawrence... ha nem csalnak az értesüléseim... ön a tegnapi nap folyamán összeve-rekedett señor Mendezzel. Vitatkoztak, aztán a vitájuk tettlegességgé fajult. Jól tudom? Jól. Hogy történt a dolog? Furcsállottam ugyan, hogy hullanéző helyett velem társalog, aztán rájöttem, hogy amit folytatunk, az nem is társalgás, hanem kihallgatás. A hulla csak várjon, van elég ideje rá. Paulo Mendez meg akart fojtani. Nocsak. Bejött a szobámba, és álmomban elkapta a torkom. Kis híja volt, hogy meg nem fojtott. De nem fojtotta meg. Amint látja. De valószínűleg nem is akart. Csupán el szeretett volna kergetni a környék-ről. Eszerint nem kedvelte önt. Enyhe kifejezés. Állítólag nagyon utált. Hm. És miért? Több feltételezett oka is volt rá. Soroljam? Ha nem esne nehezére. Attól tartott például, hogy meg akarom kaparintani señor Ricardo vagyonát. Méghozzá Lucián keresztül. Azt gondolta, hogy Luciára hajtok. No és nem hajt rá? Képzelje, nem.

17 Hm. És bizonyos zuhanyozások, fürdőcske... Ez a magánügyem, százados. Természetesen. Az a lány nagyon szép és nagyon gazdag. Tudja, hogy nem señor Ricar-do lánya? Tudom. Ejha... Honnan? Paulo Mendez mondta. Mit mondott még señor Mendez? Hogy miért utálja önt? Állítólag a Vizek Madonnáját keresem. Vajon mire gondolhatott konkrétan? Hogy meg akarom szerezni, pénzzé akarom tenni. Mi másra? De hiszen az a Madonna talán nem is létezik! Ő azt gondolta, hogy igen. És hogy valaki több évvel ezelőtt már megtalálta. Éppen azért mehetett a hajdani misszióhoz, hogy megnézze, nem talál-e erre utaló bizonyítékot. Na látja, ez érdekes! Legalább már azt tudom, mit keresett ott a terepjárójával, Egyéb? Azzal is megvádolt, hogy Pedro bácsi rovargyűjteményére fáj a fogam. No és nem fáj rá? Nem szoktam rovargyűjteményeket lopni, inkább magam fogom meg a rovarokat, ha kedvem támad rájuk. De többnyire szabadon is engedem őket. A rovaroknak a természetben a helyük, nem a papírdobozban, gombostűvel átszúrva. Blanco százados érdeklődve nézett rám. Magának ilyen érzékeny a lelke? Úgy látszik.

18 Hm. És mi lett a vége a gyanúsítgatásnak és a maga fojtogatásának? Leslie... azaz, señor Lawrence hülyére verte señor Mendezt vágott közbe nem túl vá-lasztékosán Ignacio. Ez igaz? csodálkozott rám a százados. Némi túlzással. Aztán... mi történt? Betettem a kocsijába, és jó utat kívántam neki. Nem csodálom, ha megneheztelt önre sóhajtotta Blanco százados. Nagyon is a helyé-be tudom képzelni magam. Már ott volt a markában a maga torka, és nem szoríthatta tovább... kurva nagy pech. Hát akkor, señores, készülődjenek. Ignacio sóhajtott egy nagyot. Elmehetek a pizsamámért? Tessék? Azt kérdeztem, hogy elmehetek-e a pizsamámért? Blanco értetlenül nézett rá. Mi a csodának kellene magának pizsama, ha meg nem sértem? Ott akar aludni? Miért? Hova... megyünk? Blanco százados a tragikus helyzet ellenére is elnevette magát. Hogy hova megyünk, señor Ignacio? Hát egy vidám, kellemes, éjszakai halottszemlére. 5 Mintha filmet forgattak volna a hajdanvolt misszió helyén. A rendező nem lehetett megelégedve a természetes holdfénnyel, ezért reflektorokat hozatott, és bevilágíttatta a környéket. A rendező egy bajuszos rendőr volt, akinek az utasítására éppen akkor

19 gyújtották fel a teher-autók platójára szerelt fényforrásokat, amikor megérkeztünk. Akár azt is hihettem volna, hogy rövidesen éjszakai terepderbi nézője lehetek. Legalább tizenöt különböző típusú gépkocsi fogta körül a kis dombocskát, amely mögött ott állt Paulo Mendez autója. A kocsiban elmo-sódott, volánra boruló árnyék. Rendőrből is volt elég. Legalább tíz egyenruhás köszöntötte Blanco századost. A százados a domb mellé kormányozta a kocsiját, majd villogással jelezte, hogy álljunk mögé. Blanco kiszállt, tisztelgett jobbra-balra, aztán intett, hogy szálljunk ki mi is. Abban a pillanatban, ahogy a puszta kiégett füvére tettem a lábam, sötét árnyék ugrott ki a parkoló kocsik még sötétebb árnyékából, és egyenesen felém igyekezett. Csak amikor már a nyakamba ugrott, és átölelt, jöttem rá, hogy Lucia az. Oh, istenem, Leslie! szipogta nyakamhoz dörzsölve az arcát. Szegény Paulo bácsi! Hallottad, mi történt vele? Blanco százados mondta. Jézusom, Leslie, vajon ki tehette? Gondolod, hogy jutalmat kellene felajánlanom a nyomravezetőnek? Blanco százados megpróbált gyengéden elválasztani bennünket egymástól. Kérem, señorita Mendez, señor Lawrence-nek meg kell néznie az ön nagybátyját... Vele megyek. Jobb lenne, ha maradna. De én vele akarok menni!

20 Blanco sóhajtott, aztán biccentett. Jól van, jöjjön velünk. Különben látta már? Közelről még nem. Somoza! Százados úr? Maradjon mellettünk, és ha a kisasszony... rosszul lenne... Értem, uram. De Lucia nem lett rosszul. Nem így szegény Ignacio. Némi bizonytalankodás után gyomrá-ra szorította a kezét, és eltűnt a domb mögött. Blanco olyan mozdulatot tett, mintha utána akarna futni, aztán legyintett egyet. Hát akkor, señor Lawrence, ha megtenné... Señor Paulo Mendez nem nyújtott szép látványt. Nem nyújtott volna nappal sem, de az éj-szaka még kísértetiesebbé tette a vonásait. Mintha egyre csak rajtunk jártatta volna a szemét. Akármerre mentem, követett a pillantása. Pedig odaát már tudnia kellett, hogy nem én vagyok a gyilkosa. Señor Paulo Mendez a volánra borult, fejét oldalra fordítva, mintha azt is nézné, hogy nem futott-e fel túlságosan a domb oldalára. Valamennyi vére, ami csak volt. a lábához folyt; vastag olvadékkal lepve be a pedálokat, még a sebességváltóra is jutott belőle bőven. Behajoltam a nyitott ablakon, aztán rémülten ki is kaptam a fejem. Vékony árnyék egyene-sedett fel a halott mögött, mintha a lelke éppen akkor készült volna kiszállni a testéből. A lélek -ben Florencióra ismertem. Ott kuporgott a hátulsó ülésen, és összevissza tapogatott

21 mindent. Ha én lettem volna Blanco helyében, aligha engedtem volna a kocsi közelébe. Nos, Florencio szólította meg a százados, mire jutottál? Florencio éppen egy fúvócsövet nézegetett, amelyet a hátulsó ülésről emelt fel. Szép fúvócső mondta megsimogatva a nádat. Jó erős. Itt volt a hátulsó ülésen? Itt mondta egy hang. Azonnal megtaláltuk, százados úr. Rendben van. Tehát, Florencio, meg tudod mondani, kinek a fúvócsöve ez? Florencio megrázta a fejét. Nem, señor. Nem tudom megmondani. Sok ilyen fúvócső létezik. Egyik olyan, mint a másik. Lehet, hogy nem is Venezuelában csinálták, hanem Kolumbiában. A vásárban lehetett kapni. Lehet, hogy ott vették. Úgy érted, Ciudad Bolivárban? Ott. Karneválkor? Ott. Blanco lehajolt, és megszemlélte a kocsi hátulját is. Aztán Florencio karjára tette a kezét. Nyílméreg? Florencio nemet intett. Akkor micsoda? Mag, fogfájás ellen. Micsoda mag? Fogfájás ellen. Raiz de muela. Megrágod, és elzsibbad tőle a szád.

22 Neki nemcsak a szája zsibbadt el tőle. Ha sok magot törnek össze és főznek meg, és rád fújnak egy főzettel bekent cubarro tüs-két, az egész tested elzsibbad tőle. Blanco bólintott. Legalább az már világos volt, hogy miért nem védekezett señor Mendez. Fenéken lőtték egy tüskével, amitől úgy elzsibbadt, mint az utas lába hosszú kenuzás után. Ezután elvágták a torkát. Florencio előrehajolt, és Paulo bácsi arcába nézett. Hosszasan nézte, mintha nem tudna el-szakadni tőle. Ismerte mondta egyszer csak nagyon határozottan. Kit? rezzent össze Blanco százados. Aki megölte. Rá van írva az arcára. Blanco százados is megnézte señor Mendez arcát, majd megcsóválta a fejét. Én semmi ilyet nem látok rajta. Pedig így van erősködön Florencio. Biztosan ismerte. És meglepődött, hogy pont ez a valaki öli meg. Talán másra számított. Kire? Valószínűleg megérezte a tüskét. Azt hitte, indiánok lőttek rá, amikor aztán meglátta a gyilkosát a késsel... nagyon meglepődött. Én viszont Florención lepődtem meg. Olyan szakszerűen magyarázott, mintha nem is egy isten háta mögötti vidék erdőhöz ragadt indiánja lett volna. Blanco százados azonban nem vont le messzemenő következtetéseket Florencio szavaiból. Neki elég volt annyi, hogy kiderítette, mitől került olyan állapotba Paulo Mendez, hogy hagy-ta elvágni a torkát.

23 Valamiért idejött morogta Blanco. Keresett valamit. Megvártam, amíg Blanco odébb sétál, akkor lehajoltam, és felvettem azt a sötét valamit, amit már régebben is észrevettem a kocsi mellett, csak éppen nem volt még módomban fel-emelni, Hát most megtettem. Törött, repedezett golyóstoll volt amennyire a hold és a reflek-torok zavaró fényében meg tudtam állapítani, Mont Blanc. Ahogy megcsillant rajta a fény, biztos voltam benne, hogy minden, ami sárga rajta, színarany. Még az a név is, amely a kupakjába volt vésve, színaranyként ragyogott. Ricardo Mendez hirdették a betűk. Sóhajtottam, és a zsebembe süllyesztettem. 6 Éppen idejében. Ignacio tántorgott ugyanis oda hozzám, és nekem dőlt, mintha fal lennék. Én teljesen kivagyok, Leslie. Nem kellemes látvány, az kétségtelen. Most mi lesz? Hazamegyünk. Blanco keresgél még egy kicsit, aztán ő is feladja. Nem csuk be bennünket? Biztosan nem. Bár a próféta beszélne belőled. Az beszélt. Néhány pillanat múlva Blanco bukkant elő emberei sűrűjéből, és odalépkedett hozzánk. Az előadásnak vége mondta. Hazavonulnak a színészek. Velem jönnek? Én igen jelentkezett örömmel Ignacio. És ön? fordult hozzám.

24 Én is. Te velem jössz! Lucia állt mellettünk, könnyes szemmel, remegő szájszéllel. Szükségem van valakire, aki... vezeti a kocsimat. Szólok egy emberemnek... Van kifogása ellene, százados, hogy señor Lawrence vigyen haza? Az égvilágon semmi, señorita. Így aztán beültem a csodakocsi volánja mögé, és indítottam. Nekivágtunk a holdfényes éjszakának. 7 Lucia a vállamra hajtotta a fejét, miközben én a kocsival barátkoztam. Lassan kezdem ki-ismerni magam a pusztán és a mocsarak között, így csak ritkán kellett hozzá fordulnom útmu-tatáséit. Éppen egy mangrovékkal benőtt kisebb mocsár mellett haladtunk el, amikor a lány a karomra tette a kezét. Itt állj meg, kérlek! Megállítottam a kocsit, és kíváncsian néztem rá. Lucia szétmaszatolta a könnyeket az ar-cán, majd egyetlen mozdulattal lehúzta a blúzát. Vesd le az inged! Csak lassan mozdítottam a kezem, ezért ide-oda kapkodva maga szabadított meg tőle. Szoríts magadhoz! Kelletlenül bár, de magamhoz szorítottam. Éreztem, hogy olyan gyorsan ver a szíve, mint a versenyparipáké. Érzed? Mit?

25 A szívemet. Még szorosabban, kérlek! Attól tartottam, más is következik, de Lucia megelégedett annyival, hogy a karomban tar-tottam. Én annyira félek, Leslie! csuklotta. Fel-felcsukló hangja arról árulkodott, hogy ismét megeredtek a könnyei. Én annyira, de annyira félek. Mitől félsz? kérdeztem őszinte sajnálattal. Mindentől suttogta és mindenkitől. Arra lenne szükségem, hogy egy olyan férfi álljon mellettem, mint te. De hiszen itt vagyok a közeledben. Ennél közelebb már nem is lehetnék. De egyszer majd elmész. Egy reggel bejövök a központba, és megkérdezem Ignaciótól, hogy hol vagy. Ő erre azt feleli majd, hogy elmentél, és nem is jössz vissza soha többé. Az még sokára lesz. De eljön egyszer az az idő is. Én pedig azt akarom, hogy ne jöjjön el soha! Te már a puszta jelenléteddel is képes vagy eloszlatni a félelmeimet. És talán egyszer... lehet, hogy már holnap, úgy is... úgy is megszabadulok. Felegyenesedett és szájon csókolt. Leslie... engem meg fognak gyilkolni! Micsoda? hökkentem meg. Megölnek. Kik? Ezt nem tudom. Honnan veszed ezt az őrültséget? Megálmodtam. Mindenkinek vannak rémálmai, Lucia vigasztaltam. Jól néznénk ki, ha valamennyi beteljesedne.

26 Az enyém be fog teljesülni. Ugyan már, Lucia! Azt is megálmodtam, hogy... el fognak rabolni. Hogyhogy megálmodtad? Több éjszakán is álmodtam róla. Hogy megállítják a kocsit, amelyben ülök, és stukkert nyomnak az oldalamba. És pontosan így is történt. Két héttel ezelőtt... azt álmodtam, hogy meghalok. Ebben a kocsiban ültem, pedig akkor még nem is volt meg, és abban sem voltam biztos, hogy piros lesz. És... halott voltam. Egy tüske állt ki a hátamból, egy cubarro. A volán-ra dőlve... feküdtem. És minden csupa vér volt a lábamnál. Tudtam, hogy késsel vágták el a torkom, pedig a kést nem is láttam sehol. Ugyanúgy vágták el, mint... Paulo bácsiét. Engem is meg fognak ölni, Leslie. Ezért halálom előtt még szeretnék veled... szeretnék... ha megfelelő állapotba kerülök. Tegnap már azt hittem... megtört a varázs, de ez a mai éjszaka... ez... azt hi-szem, elrontott mindent. Itt vagyok a karodban, mellem a melledhez ér, és nem szerelmet, hanem biztonságot keresek nálad. Hát nem szörnyű ez? De talán holnap... igen... holnap talán már, sőt biztosan... Ha megélem, Leslie. Vajon ki ölhette meg a nagybátyádat, Lucia? A lány megrázta a fejét. Nem tudom. Fogalmam sincs róla. Volt haragosa? Tudtommal nem. Szoríts magadhoz, édes! Magamhoz szorítottam. Simogass meg. Mindenütt megsimogathatsz. Lucia, kérlek...

27 Érezni akarom a kezed. Óvatosan simogatni kezdtem, de hirtelen elhúzódott tőlem. Összeborzongott, és magára kapta a blúzát. Ez olyan nevetséges... nem? Mint két kiskorú, akik nem tudnak mit kezdeni egymással. Leslie... én el akarok neked mondani valamit. Nem tudom, miért mondom el, de valahogy... kikívánkozik belőlem... Tudod, hogy Ricardo Mendez nem az apám? Tudom. Ki mondta el? A nagybátyád, Señor Paulo, amikor verekedtünk. Azt hitte, rád hajtok. Hát nem hajtasz rám? Miért nem hajtasz rám? Tudod, hogy nem vagy közömbös nekem, Lucia. Ó, istenem, hogy végre ezt mondod! Meg is jutalmaználak érte, édesem, de most nem menne. Most sem menne. Majd talán holnap. Szóval, én csak a nevelt lánya vagyok, de adop-tált, így aztán a valódi is vagyok egyszerre. De ez nem is fontos. Tudod, hogy amikor megvet-tük ezt a földet, Paulo bácsi bonyolította le az adásvételt. Ő tárgyalt azzal a bizonyos señor Carlitóval. Ő nézte meg először a potrerost, a legelőt; a fundaciont, a lakóházakat; ő nézett meg mindent. Az egész hatót, a farmot. Csak amikor úgy látta, hogy megéri megvenni, akkor szólt a testvéreinek. Ő azonnal be is költözött a fundacionba; egy egész évig itt élt egyedül. Összehúztam a szemem, és gondolkodni próbáltam. Nem ment könnyen, hiszen még min-dig ing nélkül voltam, Lucia pedig, bár felvette vékonyka selyemblúzát, ismét hozzám présel-te magát.

A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2.

A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. LESLIE L. A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA Lucia szerelme (Isten óvjon tőle!) és az indiánok falva (attól is!) 1 Éppen csak annyi időm maradt, hogy levessem magamról az overallt,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Kaskötő István Az Öreg Joe meg a félelem

Kaskötő István Az Öreg Joe meg a félelem Kaskötő István Az Öreg Joe meg a félelem A két szomszéd ült a garázs előtt, az árnyékban, mint minden nyári reggel, hacsak nem esett, vagy más szokatlan esemény közbe nem jött. Megtárgyalták a világ ügyes-bajos

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben