LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA"

Átírás

1 LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA

2 Lucia szerelme (Isten óvjon tőle!) és az indiánok falva (attól is!) 1 Éppen csak annyi időm maradt, hogy levessem magamról az overallt, megfürödjek ezút-tal egyedül, máris kopogtattak odakint. Menet közben cibáltam fel magamra a váltóruhámat, és még mezítláb nyitottam ki az ajtót. Óriási megkönnyebbülésemre Ignacio állt a küszöb előtt. Az ő arcán azonban semmiféle megkönnyebbülés nem látszott, ahogy megpillantott. Hol a fenében jártál, Leslie? támadt rám köszönés helyett. Mondtam neki, hogy kisétáltam az ásatáshoz, megnéztem, mit csinál Santarcangeli atya. Ignaciót nemigen izgatta az ásatás; ide-oda kalandozott a szeme a szobámban. Az a helyzet mondta aztán lecsüccsenve az egyetlen székre, hogy Blanco százados felhívott. Rólad kérdezősködött. Miket kérdezett? Hát... hogy milyen fickó vagy. Na és milyen vagyok? Ignacio halványan elmosolyodott. Én tudom, de neki nem mondtam el. Mi a fenét hallgattál el előle? Ignacio megvakarta a feje búbját. Hát éppen ez az, hogy semmit. Csak kicsit... igazítottam a karaktereden. Mit kell azon igazítani? Ignacio előrehajolt, és megfogta a kezem.

3 Figyelj, Leslie. azt hiszem, ez már nem tréfa. Bajban vagy, és bajban vagyok én is. Azzal a különbséggel, hogy én talán kimászom belőle, te viszont... Éreztem, hogy hideg hullámok futnak át rajtam, és bújócskába kezdenek a hátam közepén. Mi iránt érdeklődött Blanco százados? Az egészségi állapotod felől. Mi a fenéért érdekli Blancót az én egészségi állapotom? Ignacio a földre sütötte a szemét. Azt kérdezte, hogy szerintem... kibírnád-e, ha börtönbe csukatna? Nem mondom, hogy kellemesen érintett Ignacio közlése. Mit mondtál neki? Hogy nem bírnád ki. Hm. És miért nem? A szíved miatt. Mi a baja a szívemnek? Amióta rád támadt az oroszlán, azóta szívgyengeségben szenvedsz. Bármilyen kis izga-lom végzetes lehet számodra. Mi a fene támadt rám?! Oroszlán, Leslie. Milyen oroszlán? Nagy. Afrika legnagyobb oroszlánja. Ne hülyéskedj, Ignacio. Két gyilkosság is történt a közelünkben, te meg... Ignacio felpattant, és türelmét veszítve kiabálni kezdett. Fogd már fel végre, Leslie, hogy itt nem babra megy a játék! Ez itt Venezuela, Latin-Amerika. Ha Blanco

4 becsukat amire van némi esélyed, nem biztos, hogy megéled a másnapot. Neked fogalmad sincs az itteni börtönviszonyokról. Én mindent megteszek érted... te pedig... Megfogtam a karját, és visszanyomtam a székre. Hogy támadt rám az oroszlán? Afrikában vadásztál. Vigyázatlan voltál, az oroszlán előrontott a bokrok közül, és ha nincs a közelben a hű szolgád... Hol olvastad ezt a marhaságot? Gyerekkoromban imádtam az afrikai történeteket. Blanco bevette? Úgy tűnt, hogy igen. Legalábbis elgondolkodott rajta. Aztán elment... de hamarosan visz-szajön. Végül is mi a fenével gyanúsít? Nem mondta, de kitalálhatod. Azt hiszi, téged küldött ide valaki, hogy öld meg Bebetót és Leandrót. Miért éppen én? Mert te alkalmas vagy rá. Valamiért nem tetszel neki. Ez itt már éppen elég ahhoz, hogy lecsukjon. Szükség esetén az indiánok elrejtenének. Abban te csak ne légy annyira biztos. Az indiánok tisztelik a zsarukat. Akkor mit tanácsolsz? Beszélj Ricardo Mendezzel. Miért éppen vele? Mert... ő az egyedüli a három Mendez fivér közül, akivel lehet beszélni. Pedro és Paulo Mendezhez hiába is fordulnál. Pedro hülye, Paulo pedig az esküdt ellenséged. Meg van győ-ződve róla, hogy te ölted meg

5 a sofőrét. Azonkívül, most, hogy összeverekedtél vele... De van egy másik lehetőség is. Éspedig? Lucia. Többet nem is mondok. Neki hatalma van mindhárom Mendez felett. Ebben a pillanatban megkopogtatták az ajtót. Ignacio rám nézett. Sápadt volt a képe, mint a hold. Az ajtóhoz léptem, és kinyitottam. Blanco százados állt odakint a holdfényben. 2 A százados összevont szemöldökkel vizsgálgatott bennünket. Arckifejezéséről ítélve nem-igen nyerhettük meg a tetszését. John Wayne nézett így gyakorta a vadnyugati kocsmákba betörő banditákra, amikor azok pókeren nyert dollárjaiért nyúltak. Ignacio tért gyorsabban magához, és kényszeredett mosolyra húzta a száját. Isten hozta, százados úr. Blanco százados szimatolgatott egy kicsit, aztán megvakarta a feje búbját. Hullámos, feke-te haja úgy lengedezett tőle, mint szélben hajlongó nádas. Hogy vannak az urak? Jól mondta minden különösebb meggyőződés nélkül Ignacio. Rajzanak a kabócák. Értem morogta a százados. Beszéltem señorita Mendezzel... Hallottam, señor Lawrence, hogy meglátogatta az ásatást. Azt is hallottam, hogy jól ismeri a vezetőjét, Sant... angel... hogy is hívják? Santarcangeli. Enrico Santarcangeli. Régóta ismeri? Jó néhány éve.

6 Tudja, mit keres az ön ismerőse és a csapata? Egy missziót. Az 1700-as években alapították. És a Vizek Madonnája? Ön aztán mindenről tud, százados. Blanco bólintott. Azért fizetnek. Szóval? Én is csak annyit tudok róla, amennyit Santarcangeli atyától hallottam. Elképzelhetőnek tartja, hogy az a szobor létezik? Hogy létezett, az biztos. Mi a véleménye arról, hogy két régészcsoport is vetélkedik érte? Két régészcsoport? adtam az ártatlant. Ha jól tudom, a másik társaság kőbányát keres. Blanco bólintott. Hát persze. Csak egy a baj, señor Lawrence... Délután kicsit megnézegettem a környéket. És tudja, mire jöttem rá? Hogy azt a missziót már rég kiásták. Kiásták? Ó, de hát ezt ön is tudja! Megtaláltam a nyomait a missziósház kiásott alapjai között. Megtalálta a nyomaimat? ámultam el. Hogy csinálta? Blanco szerényen elmosolyodott. Amikor utoljára találkoztunk... hm... megfigyeltem a cipője talpát. Kockás a mintázata, mint az ingének. Ön a kockás ember, hehehehe... De komolyra fordítva a szót, ön bizonyára ugyanúgy rájött, mint én. Nevezetesen, hogy amit az ön ismerőse, Santarcangeli atya keres, azt nem kell keresni, azt már rég megtalálták. A kérdés

7 persze az, hogy ki találta meg. Ki ásott a környéken, mondjuk, két-három évvel ezelőtt? Hát igen. Ez a kérdés. Megbíztam valakit, hogy szimatoljon egy kicsit utána. Talált valamit az illető? Blanco szomorkásan legyintett. Egyelőre még semmit. Úgy tűnik, az ásatás nem volt sem bejelentve, sem engedélyezve. Akárki is ásott, a saját szakállára tette. Az indiánok? Nem tudnak semmiről. Az indiánok nemigen járnak arra. Egy ekkora munkának kellett, hogy legyen szemtanúja! Talán. Olyan talányosán mondta, hogy azonnal megindult tőle az agyam. Arra gondol, hogy... Arra gondolok, hogy nemcsak a misszió alapjaira bukkantak rá, hanem a Vizek Madon-nájára is. Állítólag az alapokba volt rejtve. Arra gondolok, hogy akárki is tárta fel a misszió alapját, megtalálta a szobrot. Ez elképzelhető bólintottam, és úgy is gondoltam. Valaki valóban megtalálhatta a Vi-zek Madonnáját. Úgy hallottam, sok-sok millió dollárt érhet, nem beszélve arról a felbecsülhetetlen érték-ről, amit az emberi civilizációnak jelent. Azonkívül a szakrális jelentősége is óriási. Vallástör-téneti szempontból... sóhajtott, és abbahagyta. Vajon most hol rejtőzhet? suttogta Ignacio. Blanco százados kinézett az ablakon, mint-ha abban

8 reménykedne, hogy a keselyűk fája alatt ott találja a holdfénybe csomagolt Vizek Madonnáját. Ez a kérdés, uraim. Vajon hol? Továbbá, mit keres az ön barátja, ez a Santarcangeli atya a llanón? Hát... ás. Mit ás? Blanco százados megcsóválta a fejét. Kivittem magammal egy régészt. Ő vette észre az alapokat is. Kicsit be is gerjedt tőle, de nem ez a lényeg. Szerinte, amit a maga barátja csinál, az nem ásatás. Akkor mi? Vicc. Tréfa. Röhej. A régészem csak ámuldozott, és a hasát fogta volna nevettében, ha lett volna kedve nevetni. A maga barátja... annyit ért a régészethez, mint én a bolhaidomítás-hoz. Az a gyanúnk, hogy nem is akar találni semmit. Nem akar találni semmit? ámultam el. Akkor mit akar? Ezt önnek jobban kellene tudnia. De én nem tudom. Blanco százados megsimogatta a haját. Ön tapasztalt ember, señor Lawrence. Olvastam önről ezt-azt. Pontosan tudom, hány je-lentősebb ásatáson vett részt, mint szakértő. Ha ön nem is régész, azért ez fel kellett, hogy tűnjön önnek. Engem Santarcangeli barátom érdekelt, nem az ásatása. Señor Sylvinho is a barátja? Miért lenne az? Merthogy őt is meglátogatta. Gondoltam, teszek nála egy udvariassági látogatást.

9 Hm. Ott sem vett észre semmi különöset? Őszintén szólva... nem igazán izgatnak a kőbányák. Arrafelé... nem lehet bányát nyitni. Nincs megfelelő kő. Ezt meg honnan tudja? Még nem említettem? A régész mellett egy geológust is vittem magammal. Maga aztán tudja, mitől döglik a légy! Á, csak kedvelem a tudós emberek társaságát. Szóval, a geológus szerint mindenki, aki csak egy kicsit is konyít a kőkitermeléshez, azonnal észreveszi, hogy azon a helyen nincs olyan kő, amit érdemes lenne kibányászni. Jó néhány négyzetkilométeres körzetben egyálta-lán nincs. Hátha bonyolultabb módszerek kellenek a vizsgálatokhoz? A geológus szerint egy kis geológuscsákány vagy kalapács elég. Ez pedig annyit jelent, señor Lawrence, hogy Santarcangeli atya csak ás, de nem keres semmit; señor Sylvinho pe-dig, aki állítólag egy jövőbeli kőbánya miatt van itt... éppen úgy nem keres semmit. Akkor... mi a fenét csinálnak? szólt közbe rémült hangon Ignacio. Hát éppen ez az mondta borús tekintettel Blanco százados, hogy mi a fenét csinál-nak? Csak imitálják a munkát. Talán a Vizek Madonnáját keresik? Azt már megtalálta valaki. De ez egyáltalán nem biztos! Én hiszek benne. Ignacio megvonta a vállát.

10 Lehet, hogy van még egy belőle. Micsoda? Madonna szobor. Talán kettő van belőlük. Ikermadonnák. Blanco százados mosolyogva rázta meg a fejét. Csak egyetlen Vizek Madonnája létezik, señor Rocha. Miért olyan biztos ebben? Beszéltem valakivel Caracasban, aki régi mítoszokkal foglalkozik. A Vizek Madonnája speciális jelenség. Egyetlen ismert szobra volt annak idején. Mit szól hozzá, Mr. Lawrence? Mit szólhatnék? Ön meglátogatta Santarcangeli atyát, régi barátját, majd señor Sylvinhót, aki viszont friss barátja, de nem vette észre, hogy amit csinálnak, az csak ködösítés. Nem keresnek semmit. Akkor mit csinálnak? Várnak mondta Blanco százados. Mire? Arra, hogy valaki kikaparja nekik a gesztenyét. Valaki? Blanco százados titokzatosan mosolygott. Miért is jött ön ide, señor Lawrence? Ha jól tudom, a vízidisznók, a madarak, és talán a kabócák miatt. És az ön barátja, señor Rocha hívta önt ide. Az az érzésem, hogy señor Rocha tudta, mit csinál. Mit csináltam?! hökkent meg Ignacio. Önnek, señor Lawrence, meg kell szereznie a Vizek Madonnáját, bármi áron. És señor Rocha segít magának ebben. Ha megszerezte, átadja Santarcangelinek, vagy Sylvinhónak. Még nem tudom, milyen viszony van a két

11 egyházi ember között... Az az érzésem, hogy licitálnak a szoborra. Mindegyik csoport meg akarja szerezni, és ehhez a maga közreműködé-sére van szükségük. Önben bíznak. Sok elrejtett dolgot megtalált már; hátha ezt is meg fogja találni. Csakhogy van egy bibi, señor Lawrence. Ez a tárgy a venezuelai állam tulajdona. Tudom én, hogy a Vatikánnak jól jönne, hiszen vele is bizonyíthatná, hogy mennyi jót tett az egyház az indiánokkal: lám, még az istennőjüket is befogadta a szentjei közé, a panteonjába! Szóval... csoda dolgok történnek errefelé, nem is vitás. Korábban száz év alatt sem történt ennyi. Természetesen, nem akarom az önök nyakába varrni a történteket, de azért furcsa egybeesés, nem gondolják? Két csoport is keresi a Vizek Madonnáját, amit már megtalált valaki; ön, señor Lawrence idejön vízidisznókat nézni, mire azonnal megölnek két embert, egy őrült llanero a nyomába ered, megfenyegetik, leütik, fojtogatják... rálőnek... lehet, hogy kifelejtettem valamit? És mindez önnel történik, aki ártatlan, mint a frissen született kisbá-rány, nem érdekli semmi a világból, csupán a vízidisznók, a madarak, a rovarok... Ez az igazság mondtam. Ebben a pillanatban halkan megkopogtatták az ajtót. Ki az? kérdezte idegesen Ignacio. Flores tizedes. Nocsak! kapta fel a fejét Blanco százados. Ez meg mi az ördögöt akar? Jöjjön be, ti-zedes! Flores tizedes belépett, és tisztelgett. Magas, vörös képű férfi volt, hosszú kezekkel, lábak-kal. Úgy látszott, nem könnyű neki ruhát találni a rendőrség raktárában, mert

12 könnyű vászon-kabátja ujja majd a könyökéig ért, és a nadrágja szára sem sokkal ereszkedett a térde alá. Mi újság, tizedes? A tizedes zavartan pislogott ránk. Kijönne egy pillanatra, uram? Blanco százados elhúzta a száját, majd széttárta a karját. Elnézést, uraim, de a kötelesség... Nem tudom ugyan, mi lehet annyira fontos... Megfordult, kitessékelte a tizedest a szobából, és maga is utána lépkedett. Az ajtót azonban nem csukta be. Résnyire nyitva maradt; csupán annyira, hogy néhány kósza holdsugár belo-pakodhasson rajta. A holdfényben halottfehérnek látszott Ignacio arca, s én biztos voltam benne, hogy nem-csak a hold a ludas a dologban. Fehér lett volna az akkor is, hogyha a hold valamilyen kozmi-kus oknál fogva hupikék sugarakkal bombáz is bennünket. Készek vagyunk mondta elkeseredve. Jobb, ha megyek, és összecsomagolom a pi-zsamámat. Bár nem tudom, hogy a sitten engedik-e a saját pizsamát. Éppen bátorítón meg akartam veregetni a vállát, amikor Blanco százados visszatért közénk. Azonnal észrevettem rajta, hogy történt valami odakint, ami mélyen megrázta. Ő is olyan sápadt volt már, mint Ignacio. A százados megállt a szoba közepén. Felemelte az egyik kezét, mintha tisztelegni akarna, de csak göndör haját simogatta meg. Uraim... kezdte aztán izgalomtól elcsukló hangon. Uraim... rossz hírt kell közölnöm önökkel.

13 Ignaciónak szemmel láthatóan citerázni kezdett a térde. Biztos volt benne, hogy rövidesen mehet a pizsamájáért. Mi az a... rossz... hír... százados úr? nyögte alig hallhatóan, miközben kövér verejték-cseppek gördültek le a homlokán. Mi az a... hír? Blanco százados szomorúan kinézett az ablakon, aztán mélyet sóhajtott. Hogy mi a rossz hír? Csupán annyi, uraim, hogy señor Paulo Mendezt a délután folya-mán brutálisan meggyilkolták! Csak nem lepődtek meg rajta, uraim? 3 De bizony hogy meglepődtünk! Jómagam úgy éreztem, mintha vaskéz szorongatná meg a torkomat. Ignacio sem érezhette magát valami daliásán, mert leroskadt az ágyamra, és attól tartottam, hogy elsírja magát. Blanco százados járkálni kezdett a szobában. Szerencsére volt helye bőven, így aztán tízet is léphetett faltól falig. Nem is kérdik, hogy történt a dolog? Én nem mondta ekkor enyhe hisztériával a hangjában Ignacio. Én nem kérdem. És nem is akarom tudni. Blanco százados merő jóindulattal nézett rá. Pedig muszáj. El kell mondanom. És ön, señor Lawrence? Epedve várom, hogy elmesélje. Előbb fúvócsővel lőtték meg mondta Blanco. Előbb? Igen, előbb. Azután? Blanco százados végighúzta a kezét a torka előtt. Elvágták a nyakát.

14 Ignacio olyan furcsa hangot hallatott, hogy már komolyan félteni kezdtem az ágyamat. Szerencsére azért nem történt baj. Csupán megfogta a fejét az egyik kezével, hogy a nyakán tudja tartani. Hol találták meg? kérdeztem. Hogy hol történt a gyilkosság? A kocsijában, señor Lawrence. A terepjárójában. Flores tizedes szerint úgy néz ki az a terepjáró, mint egy rosszul takarított mészárszék. Ignacio ismét nyögött egyet. Hol találták meg a kocsiját? Nem találja ki? Ekkor elfogott az ingerültség. Erőnek erejével kellett visszafognom magam, hogy nyugodt maradhasson a hangom. Nem. Blanco százados sétált néhány hosszat, mielőtt válaszolt volna. A misszió feltárt alapja mellett. Ahol ön is elhaladt néhányszor, señor Lawrence... Cso-dálom, hogy nem vette észre... Vagy talán észre is vette? Nem volt mondanivalóm a számára. Legalábbis egyelőre nem. 4 Blanco százados kiviharzott a szobából, és csak jó fél óra múlva tért vissza. Addig volt időnk meghányni-vetni a történteket, de nem jutottunk semmire. Vajon ki az ördög ölhette meg señor Mendezt? Señor Blanco izgatottan dörzsölgette össze a tenyerét, mintha örömhírt hallott volna oda-kint.

15 Szörnyűség, igazi szörnyűség. Csak azt nem értem, señor Lawrence, hogyan kerülhette el a figyelmét a terepjáró? Bár van rá magyarázat, kétségkívül. Señor Mendez egy dombocska mögött állította le a kocsiját, mintha el akarta volna rejteni a kíváncsi tekintetek elől. Emlék-szik a dombocskára, señor Lawrence? Több dombocskára is emlékeztem, nem tudtam, melyik mögé bújhatott Paulo Mendez. Több kisebb domb is van arra. Ha szemben áll az ásatással... illetve a kiásott alappal, a fenébe is... szemben a misszió-val, jobbra. A legutolsó épület jobb sarkánál. Behunytam a szemem, és megpróbáltam magam elé idézni a környéket. A jobb oldali szeg-letben valóban emelkedett egy kis dombocska. Amikor ott jártam, éppen csak átsuhant felette a szemem: bizonyára azt hittem, hogy az árkokból kikotort törmeléket halmoztak fel, amelyet aztán benőtt a fű. Eszerint e mögé rejtezett Paulo Mendez. Tehát ön váltig azt állítja, hogy nem látott a domb mögött senkit? Nem mentem be mögéje vontam meg a vállam. Megnéztem az alapokat, aztán to-vábbgyalogoltam. Egyedül? Visszautamban igen. Az atyához mentemben Mr. Montgomery volt velem. Ő kicsoda? Régész. Tehát ön kétszer is elment a misszió romjai mellett, és egyszer sem látta Paulo Mendezt és a kocsiját? Úgy van.

16 És a kísérője sem? Bizonyára figyelmeztetett volna rá, ha látja. De ő nem figyelmeztette magát? Nem. Señor Lawrence... ha nem csalnak az értesüléseim... ön a tegnapi nap folyamán összeve-rekedett señor Mendezzel. Vitatkoztak, aztán a vitájuk tettlegességgé fajult. Jól tudom? Jól. Hogy történt a dolog? Furcsállottam ugyan, hogy hullanéző helyett velem társalog, aztán rájöttem, hogy amit folytatunk, az nem is társalgás, hanem kihallgatás. A hulla csak várjon, van elég ideje rá. Paulo Mendez meg akart fojtani. Nocsak. Bejött a szobámba, és álmomban elkapta a torkom. Kis híja volt, hogy meg nem fojtott. De nem fojtotta meg. Amint látja. De valószínűleg nem is akart. Csupán el szeretett volna kergetni a környék-ről. Eszerint nem kedvelte önt. Enyhe kifejezés. Állítólag nagyon utált. Hm. És miért? Több feltételezett oka is volt rá. Soroljam? Ha nem esne nehezére. Attól tartott például, hogy meg akarom kaparintani señor Ricardo vagyonát. Méghozzá Lucián keresztül. Azt gondolta, hogy Luciára hajtok. No és nem hajt rá? Képzelje, nem.

17 Hm. És bizonyos zuhanyozások, fürdőcske... Ez a magánügyem, százados. Természetesen. Az a lány nagyon szép és nagyon gazdag. Tudja, hogy nem señor Ricar-do lánya? Tudom. Ejha... Honnan? Paulo Mendez mondta. Mit mondott még señor Mendez? Hogy miért utálja önt? Állítólag a Vizek Madonnáját keresem. Vajon mire gondolhatott konkrétan? Hogy meg akarom szerezni, pénzzé akarom tenni. Mi másra? De hiszen az a Madonna talán nem is létezik! Ő azt gondolta, hogy igen. És hogy valaki több évvel ezelőtt már megtalálta. Éppen azért mehetett a hajdani misszióhoz, hogy megnézze, nem talál-e erre utaló bizonyítékot. Na látja, ez érdekes! Legalább már azt tudom, mit keresett ott a terepjárójával, Egyéb? Azzal is megvádolt, hogy Pedro bácsi rovargyűjteményére fáj a fogam. No és nem fáj rá? Nem szoktam rovargyűjteményeket lopni, inkább magam fogom meg a rovarokat, ha kedvem támad rájuk. De többnyire szabadon is engedem őket. A rovaroknak a természetben a helyük, nem a papírdobozban, gombostűvel átszúrva. Blanco százados érdeklődve nézett rám. Magának ilyen érzékeny a lelke? Úgy látszik.

18 Hm. És mi lett a vége a gyanúsítgatásnak és a maga fojtogatásának? Leslie... azaz, señor Lawrence hülyére verte señor Mendezt vágott közbe nem túl vá-lasztékosán Ignacio. Ez igaz? csodálkozott rám a százados. Némi túlzással. Aztán... mi történt? Betettem a kocsijába, és jó utat kívántam neki. Nem csodálom, ha megneheztelt önre sóhajtotta Blanco százados. Nagyon is a helyé-be tudom képzelni magam. Már ott volt a markában a maga torka, és nem szoríthatta tovább... kurva nagy pech. Hát akkor, señores, készülődjenek. Ignacio sóhajtott egy nagyot. Elmehetek a pizsamámért? Tessék? Azt kérdeztem, hogy elmehetek-e a pizsamámért? Blanco értetlenül nézett rá. Mi a csodának kellene magának pizsama, ha meg nem sértem? Ott akar aludni? Miért? Hova... megyünk? Blanco százados a tragikus helyzet ellenére is elnevette magát. Hogy hova megyünk, señor Ignacio? Hát egy vidám, kellemes, éjszakai halottszemlére. 5 Mintha filmet forgattak volna a hajdanvolt misszió helyén. A rendező nem lehetett megelégedve a természetes holdfénnyel, ezért reflektorokat hozatott, és bevilágíttatta a környéket. A rendező egy bajuszos rendőr volt, akinek az utasítására éppen akkor

19 gyújtották fel a teher-autók platójára szerelt fényforrásokat, amikor megérkeztünk. Akár azt is hihettem volna, hogy rövidesen éjszakai terepderbi nézője lehetek. Legalább tizenöt különböző típusú gépkocsi fogta körül a kis dombocskát, amely mögött ott állt Paulo Mendez autója. A kocsiban elmo-sódott, volánra boruló árnyék. Rendőrből is volt elég. Legalább tíz egyenruhás köszöntötte Blanco századost. A százados a domb mellé kormányozta a kocsiját, majd villogással jelezte, hogy álljunk mögé. Blanco kiszállt, tisztelgett jobbra-balra, aztán intett, hogy szálljunk ki mi is. Abban a pillanatban, ahogy a puszta kiégett füvére tettem a lábam, sötét árnyék ugrott ki a parkoló kocsik még sötétebb árnyékából, és egyenesen felém igyekezett. Csak amikor már a nyakamba ugrott, és átölelt, jöttem rá, hogy Lucia az. Oh, istenem, Leslie! szipogta nyakamhoz dörzsölve az arcát. Szegény Paulo bácsi! Hallottad, mi történt vele? Blanco százados mondta. Jézusom, Leslie, vajon ki tehette? Gondolod, hogy jutalmat kellene felajánlanom a nyomravezetőnek? Blanco százados megpróbált gyengéden elválasztani bennünket egymástól. Kérem, señorita Mendez, señor Lawrence-nek meg kell néznie az ön nagybátyját... Vele megyek. Jobb lenne, ha maradna. De én vele akarok menni!

20 Blanco sóhajtott, aztán biccentett. Jól van, jöjjön velünk. Különben látta már? Közelről még nem. Somoza! Százados úr? Maradjon mellettünk, és ha a kisasszony... rosszul lenne... Értem, uram. De Lucia nem lett rosszul. Nem így szegény Ignacio. Némi bizonytalankodás után gyomrá-ra szorította a kezét, és eltűnt a domb mögött. Blanco olyan mozdulatot tett, mintha utána akarna futni, aztán legyintett egyet. Hát akkor, señor Lawrence, ha megtenné... Señor Paulo Mendez nem nyújtott szép látványt. Nem nyújtott volna nappal sem, de az éj-szaka még kísértetiesebbé tette a vonásait. Mintha egyre csak rajtunk jártatta volna a szemét. Akármerre mentem, követett a pillantása. Pedig odaát már tudnia kellett, hogy nem én vagyok a gyilkosa. Señor Paulo Mendez a volánra borult, fejét oldalra fordítva, mintha azt is nézné, hogy nem futott-e fel túlságosan a domb oldalára. Valamennyi vére, ami csak volt. a lábához folyt; vastag olvadékkal lepve be a pedálokat, még a sebességváltóra is jutott belőle bőven. Behajoltam a nyitott ablakon, aztán rémülten ki is kaptam a fejem. Vékony árnyék egyene-sedett fel a halott mögött, mintha a lelke éppen akkor készült volna kiszállni a testéből. A lélek -ben Florencióra ismertem. Ott kuporgott a hátulsó ülésen, és összevissza tapogatott

21 mindent. Ha én lettem volna Blanco helyében, aligha engedtem volna a kocsi közelébe. Nos, Florencio szólította meg a százados, mire jutottál? Florencio éppen egy fúvócsövet nézegetett, amelyet a hátulsó ülésről emelt fel. Szép fúvócső mondta megsimogatva a nádat. Jó erős. Itt volt a hátulsó ülésen? Itt mondta egy hang. Azonnal megtaláltuk, százados úr. Rendben van. Tehát, Florencio, meg tudod mondani, kinek a fúvócsöve ez? Florencio megrázta a fejét. Nem, señor. Nem tudom megmondani. Sok ilyen fúvócső létezik. Egyik olyan, mint a másik. Lehet, hogy nem is Venezuelában csinálták, hanem Kolumbiában. A vásárban lehetett kapni. Lehet, hogy ott vették. Úgy érted, Ciudad Bolivárban? Ott. Karneválkor? Ott. Blanco lehajolt, és megszemlélte a kocsi hátulját is. Aztán Florencio karjára tette a kezét. Nyílméreg? Florencio nemet intett. Akkor micsoda? Mag, fogfájás ellen. Micsoda mag? Fogfájás ellen. Raiz de muela. Megrágod, és elzsibbad tőle a szád.

22 Neki nemcsak a szája zsibbadt el tőle. Ha sok magot törnek össze és főznek meg, és rád fújnak egy főzettel bekent cubarro tüs-két, az egész tested elzsibbad tőle. Blanco bólintott. Legalább az már világos volt, hogy miért nem védekezett señor Mendez. Fenéken lőtték egy tüskével, amitől úgy elzsibbadt, mint az utas lába hosszú kenuzás után. Ezután elvágták a torkát. Florencio előrehajolt, és Paulo bácsi arcába nézett. Hosszasan nézte, mintha nem tudna el-szakadni tőle. Ismerte mondta egyszer csak nagyon határozottan. Kit? rezzent össze Blanco százados. Aki megölte. Rá van írva az arcára. Blanco százados is megnézte señor Mendez arcát, majd megcsóválta a fejét. Én semmi ilyet nem látok rajta. Pedig így van erősködön Florencio. Biztosan ismerte. És meglepődött, hogy pont ez a valaki öli meg. Talán másra számított. Kire? Valószínűleg megérezte a tüskét. Azt hitte, indiánok lőttek rá, amikor aztán meglátta a gyilkosát a késsel... nagyon meglepődött. Én viszont Florención lepődtem meg. Olyan szakszerűen magyarázott, mintha nem is egy isten háta mögötti vidék erdőhöz ragadt indiánja lett volna. Blanco százados azonban nem vont le messzemenő következtetéseket Florencio szavaiból. Neki elég volt annyi, hogy kiderítette, mitől került olyan állapotba Paulo Mendez, hogy hagy-ta elvágni a torkát.

23 Valamiért idejött morogta Blanco. Keresett valamit. Megvártam, amíg Blanco odébb sétál, akkor lehajoltam, és felvettem azt a sötét valamit, amit már régebben is észrevettem a kocsi mellett, csak éppen nem volt még módomban fel-emelni, Hát most megtettem. Törött, repedezett golyóstoll volt amennyire a hold és a reflek-torok zavaró fényében meg tudtam állapítani, Mont Blanc. Ahogy megcsillant rajta a fény, biztos voltam benne, hogy minden, ami sárga rajta, színarany. Még az a név is, amely a kupakjába volt vésve, színaranyként ragyogott. Ricardo Mendez hirdették a betűk. Sóhajtottam, és a zsebembe süllyesztettem. 6 Éppen idejében. Ignacio tántorgott ugyanis oda hozzám, és nekem dőlt, mintha fal lennék. Én teljesen kivagyok, Leslie. Nem kellemes látvány, az kétségtelen. Most mi lesz? Hazamegyünk. Blanco keresgél még egy kicsit, aztán ő is feladja. Nem csuk be bennünket? Biztosan nem. Bár a próféta beszélne belőled. Az beszélt. Néhány pillanat múlva Blanco bukkant elő emberei sűrűjéből, és odalépkedett hozzánk. Az előadásnak vége mondta. Hazavonulnak a színészek. Velem jönnek? Én igen jelentkezett örömmel Ignacio. És ön? fordult hozzám.

24 Én is. Te velem jössz! Lucia állt mellettünk, könnyes szemmel, remegő szájszéllel. Szükségem van valakire, aki... vezeti a kocsimat. Szólok egy emberemnek... Van kifogása ellene, százados, hogy señor Lawrence vigyen haza? Az égvilágon semmi, señorita. Így aztán beültem a csodakocsi volánja mögé, és indítottam. Nekivágtunk a holdfényes éjszakának. 7 Lucia a vállamra hajtotta a fejét, miközben én a kocsival barátkoztam. Lassan kezdem ki-ismerni magam a pusztán és a mocsarak között, így csak ritkán kellett hozzá fordulnom útmu-tatáséit. Éppen egy mangrovékkal benőtt kisebb mocsár mellett haladtunk el, amikor a lány a karomra tette a kezét. Itt állj meg, kérlek! Megállítottam a kocsit, és kíváncsian néztem rá. Lucia szétmaszatolta a könnyeket az ar-cán, majd egyetlen mozdulattal lehúzta a blúzát. Vesd le az inged! Csak lassan mozdítottam a kezem, ezért ide-oda kapkodva maga szabadított meg tőle. Szoríts magadhoz! Kelletlenül bár, de magamhoz szorítottam. Éreztem, hogy olyan gyorsan ver a szíve, mint a versenyparipáké. Érzed? Mit?

25 A szívemet. Még szorosabban, kérlek! Attól tartottam, más is következik, de Lucia megelégedett annyival, hogy a karomban tar-tottam. Én annyira félek, Leslie! csuklotta. Fel-felcsukló hangja arról árulkodott, hogy ismét megeredtek a könnyei. Én annyira, de annyira félek. Mitől félsz? kérdeztem őszinte sajnálattal. Mindentől suttogta és mindenkitől. Arra lenne szükségem, hogy egy olyan férfi álljon mellettem, mint te. De hiszen itt vagyok a közeledben. Ennél közelebb már nem is lehetnék. De egyszer majd elmész. Egy reggel bejövök a központba, és megkérdezem Ignaciótól, hogy hol vagy. Ő erre azt feleli majd, hogy elmentél, és nem is jössz vissza soha többé. Az még sokára lesz. De eljön egyszer az az idő is. Én pedig azt akarom, hogy ne jöjjön el soha! Te már a puszta jelenléteddel is képes vagy eloszlatni a félelmeimet. És talán egyszer... lehet, hogy már holnap, úgy is... úgy is megszabadulok. Felegyenesedett és szájon csókolt. Leslie... engem meg fognak gyilkolni! Micsoda? hökkentem meg. Megölnek. Kik? Ezt nem tudom. Honnan veszed ezt az őrültséget? Megálmodtam. Mindenkinek vannak rémálmai, Lucia vigasztaltam. Jól néznénk ki, ha valamennyi beteljesedne.

26 Az enyém be fog teljesülni. Ugyan már, Lucia! Azt is megálmodtam, hogy... el fognak rabolni. Hogyhogy megálmodtad? Több éjszakán is álmodtam róla. Hogy megállítják a kocsit, amelyben ülök, és stukkert nyomnak az oldalamba. És pontosan így is történt. Két héttel ezelőtt... azt álmodtam, hogy meghalok. Ebben a kocsiban ültem, pedig akkor még nem is volt meg, és abban sem voltam biztos, hogy piros lesz. És... halott voltam. Egy tüske állt ki a hátamból, egy cubarro. A volán-ra dőlve... feküdtem. És minden csupa vér volt a lábamnál. Tudtam, hogy késsel vágták el a torkom, pedig a kést nem is láttam sehol. Ugyanúgy vágták el, mint... Paulo bácsiét. Engem is meg fognak ölni, Leslie. Ezért halálom előtt még szeretnék veled... szeretnék... ha megfelelő állapotba kerülök. Tegnap már azt hittem... megtört a varázs, de ez a mai éjszaka... ez... azt hi-szem, elrontott mindent. Itt vagyok a karodban, mellem a melledhez ér, és nem szerelmet, hanem biztonságot keresek nálad. Hát nem szörnyű ez? De talán holnap... igen... holnap talán már, sőt biztosan... Ha megélem, Leslie. Vajon ki ölhette meg a nagybátyádat, Lucia? A lány megrázta a fejét. Nem tudom. Fogalmam sincs róla. Volt haragosa? Tudtommal nem. Szoríts magadhoz, édes! Magamhoz szorítottam. Simogass meg. Mindenütt megsimogathatsz. Lucia, kérlek...

27 Érezni akarom a kezed. Óvatosan simogatni kezdtem, de hirtelen elhúzódott tőlem. Összeborzongott, és magára kapta a blúzát. Ez olyan nevetséges... nem? Mint két kiskorú, akik nem tudnak mit kezdeni egymással. Leslie... én el akarok neked mondani valamit. Nem tudom, miért mondom el, de valahogy... kikívánkozik belőlem... Tudod, hogy Ricardo Mendez nem az apám? Tudom. Ki mondta el? A nagybátyád, Señor Paulo, amikor verekedtünk. Azt hitte, rád hajtok. Hát nem hajtasz rám? Miért nem hajtasz rám? Tudod, hogy nem vagy közömbös nekem, Lucia. Ó, istenem, hogy végre ezt mondod! Meg is jutalmaználak érte, édesem, de most nem menne. Most sem menne. Majd talán holnap. Szóval, én csak a nevelt lánya vagyok, de adop-tált, így aztán a valódi is vagyok egyszerre. De ez nem is fontos. Tudod, hogy amikor megvet-tük ezt a földet, Paulo bácsi bonyolította le az adásvételt. Ő tárgyalt azzal a bizonyos señor Carlitóval. Ő nézte meg először a potrerost, a legelőt; a fundaciont, a lakóházakat; ő nézett meg mindent. Az egész hatót, a farmot. Csak amikor úgy látta, hogy megéri megvenni, akkor szólt a testvéreinek. Ő azonnal be is költözött a fundacionba; egy egész évig itt élt egyedül. Összehúztam a szemem, és gondolkodni próbáltam. Nem ment könnyen, hiszen még min-dig ing nélkül voltam, Lucia pedig, bár felvette vékonyka selyemblúzát, ismét hozzám présel-te magát.

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA 1. Letettem a könyvet, és kibámultam az ablakon. Szürkésfehér felhőfoszlányok húztak el mellettünk, kövér esőcseppek gördültek végig az üvegen. A gép halkan, elégedetten

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I.

LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I. LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I. Budapest, 2003 A borító Boros Attila munkája A szerzőről a fotókat Tumbász Hédi és Lőrincz Zsuzsa készítette Š Lőrincz L. László 2003 ISBN 963 8229 94 2 Gesta Könyvkiadó,

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR

LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR Farkas az alagútban 1 Ezen a szokatlanul langyos, koranyárt idézı, áprilisi reggelen még a kisvasút sem úgy járt, ahogy kellett volna. Hiába érkeztem ki pontban hatkor az

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól NNCL1510-526v1.0 LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól diplomázott. Első könyve, a Bűnös vágyak

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát.

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát. Erdőváros meséi Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének szenteli életét. Sikeres munkájának köszönhető,

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó,

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó, 13. fejezet Brian meglepetten meredt maga elé, hirtelen nem tudta, mit is mondjon. - Ez biztos? kérdezte végül, a lány felé fordulva. - Igen, egészen biztos. - És mióta tudod? - Számít ez? - Nem, persze.

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben