TARTALOM KÉZFOGÁSOK. 344 CSORDÁS MIHÁLY: Krleža nyolcvan éve - a köszöntők fényében SZEMPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM KÉZFOGÁSOK. 344 CSORDÁS MIHÁLY: Krleža nyolcvan éve - a köszöntők fényében SZEMPONT"

Átírás

1

2

3 TARTALOM 307 TÓTH FERENC: Kígyóv ő legény; A tanácsadó holló; Némedi Mária leánya; Az ördögkérő ; Kiáltozás napnyugta előtt (versek) 312 KVAZlMODO BRAUN ISTVÁN: A zöld lámpás ház (egé.nyrészlet) 319 DÉSI ÁBEL: Zöld vonalak: Füvek; Virágok; Bokrok; Gyümölcsčk; Gyümölcsfák (versfüzér Sáfrány Imre illusztrácóival) 322 CSÉPE IMRE: A titokzatos idegen (lírai jegyzet) 325 MOLCER MÁTYÁS: Hét vers 326 URBÁN JÁNOS: Elégtétel nélkül (elbeszélés) 331 DORMÁN LÁSZLÓ: Szájkosár (szatíra) 333 PINTÉR LAJOS: Egy aktivista meg a felesége (szatíra) KÉZFOGÁSOK 337 LOJZE KRAKAR: Quartier Latin; Ebek; Mussée du jeu Paume; regek; Híd nincs - Dudás Kálmán fordításai (versek) 340 DOBRICA ERI Ć : Lányok, dudasíppal - Sz űcs Imre fordítása (novella) 342 TAĺNJA KRAGUJEVI ć : Nem vagy itt...; Cím nélkül 1., II.; Egyszer ű szavakkal; Nyári tájkép - Balogh llstván fordítása (versek) Ć $RtIKSÉG 344 CSORDÁS MIHÁLY: Krleža nyolcvan éve - a köszöntők fényében SZEMPONT 348 BODROGVÁRI FERENC: A»tiszta tudományosság» hamis tudatának értékéiről (tanulmány) ALKOTÓMŰHELY 360 CSUKA ZOLTÁN: Krleža Golgotája Szegeden és Budapesten 363 BARÁCIUS ZOLTÁN: Gondolatok színházi dolgainkról 367 SZABÓ DE: Zene és valóság

4 OLVASŐNAPLÓ 370 DÉR ZOLTÁN: Dermeszt ő érzékletesség (Csáth Géza: Apa és fiú) 375 POMOGÁTS BÉLA: Csáth Géza papírszínháza (Csáth Géza: Hamvazószerda) 378 Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR: A szorgalmas kutatómunka széppéldája (Zentai Monográfiai Füzetek 1-22.; Zentai Füzetek 1-19.) 383 KOLOZSI TIBOR: Egy ország tükre (Janoš Kadar: Politika socijali:sti čke Mađarske) 385 CSUKA ZOLTÁN: Rendezni végre 'közös dolgainkat... (Tüskés Tibor: Így élt Zrínyi Miklós) 386 GAJDOS TIBOR: Égető kérdések útvesztője (Drago Grah: A kilencedik mennyország) 388 BALOGH ISTVÁN: Egyszer űen, de érzékletesen MŰMELLÉKLET A rajzok Petrik Tibor és Torok Sándor munkái.

5 TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél után hideg éri. - Gyermekünk, ha lenne végre! Feljött a nap hétszer immár, hetvenhétszer leáldozott. Fekete csönd lapul benne, e/szívja a sugarát mind. Az asszony ím: ág alatt há], godolatja holdat rám/t... - Bárcsak lenne gyermekünk [már, ha épp kígyót szülhetnék Is! Fölkel egyszer hajnalórán, fűbe guggol, zöld harmatba. - Édesanyám -,szói a fiú - ne vizeljen a szemembe! Fut befelé s kiabálja: - Kedves uram, Jaj, mit szültemi Kígyót/út, csúszó mászót; kivánságutk vad gyümőicsét. Vörös vesszők az erei, a karjait görcsbe.rántják. Kiáltana, de a szó már ott veszik az öletésben. fü.tyõrész a fa/tetőn, -!' a fiunk tán násza után? Menj el, asszony, a faluba: ki jonne el a fiunkhoz? Falu szélén két fa á], még, két-két ága mindkett őnek, a két lánynak négy hajtása, eget érnek lábaikkal. A nagyobbik útnak indul Iazi után el Is alszik. Éjfél körül neszezést hall, kígyó kúszik föl a karján. Asztal alatt gombolyagba', ott alszik a kígyófiú. Hetvenhétszer hetvenhetet, s akkor fölmegy fa/tető re. A karjai jégcsapokból, ereiben a vér ropog. Napot fát egy pillanatra az ég sarkán, aztán azt sem. Ott fütyärész még hét évig, - Menj el, asszony, a faluba: villan yeive napot görget. ki Jönne el a fiunkhoz? - Nősülne tán - szól az apja Faltetőre hágott megint, menj el, asszony, a faluba! nősülnetán, azért fütyül. Falu szélén három fa áh, két-két ága m iindahánynak; három lánynak hat hajtása, lábuk égnek, mind eladó. Falu szélén egy fa á/l még, két ága van az árvának, egy leánynak két hajtása, eget ár a lábaival. 307

6 Útnak indul ez az egy is, lagzi után várja párját... Nem löki le az ágyáról, hanem egyre simogatja. Az ágy végén, közel nagyon, fehér lábra szalad a tény. Odakúszik most a kígyó, megrázkódik, s férfivá lesz. - Az én férjem kígyób őrt hord, de leveti, hogyha éj jön. Haja, szeme tekebál/ik, tekintete almafaág. - Estére egy csomó parázs lesz lábadnál, édes lányom; abba piszkáld bele titkon tériednek csúf öltözetjét. Új menyecskét hoz a reggel, S jő az este, Ott a parázs, minden fűszál napot gurít... füst kereng az ölelésen, - Nem fojtott meg, édes lányom? kígyób őrszag a falakban; Mi a titka, mondd el nekünk... az éjszaka repedezik. Mi a titka, hadd tudjuk meg, a t/tokba beleeshetsz! Mély az a kút, feneketlen, szörnyek torka a forrása. - Mennem 'kell már, itt a ha/na!, észak felé, sötét várba. Titkomat hát elárultad, míg meg nem lelsz, átok sújtson! Míg meg nem lelsz sötét várban, Új asszonyom mosolyában, gyűrűldet le ne húzhasd, gyermekedet meg ne szülhesd! A TANÁCSADÓ HOLLÓ Alig virrad. Útra kél a farkas, neszez a fű erdő közepében. Ahol három levél hu/l a földre, onnan néz föl, s kiált a madárnak: - Dobd le, madár, a legszebbik fiad, dobd le, nálad úgyis elsenyvedne! Fogd, lábam, a fejszót, tartsd az ekét, farkam! nu Ahol három levél hullt a földre, szállong egy toll, nem leli gazdáját. Fűre száll le, rajta megpíhenne; jön a farkas, s kiált a madárnak:

7 - Dobd Ja, 'madár, a második fiad, tölgyfaágon úgyis éhen veszne! Fogd, lábam, a fejszét, tartsd az ekét, farkam! Ahol egy tol! nem lelte gazdáját, árnyék libeg három pillanat/g. Föld nyelte el? Nap van most a helyén, s Jön a farkas, kiált a madárnak: - Dobd Le, madár, a harmadik fiad! Nem hallod tán, hogy csipog szegényke?! Fogd, íábem, ia fejszét, tartsd az ekét, farkam! Ahol agy toll nem lelte gazdáját, s árnyék libbent három pillanatig: csipogás hull erdő közepében; elhallatszik hollómadár-házhoz Hollómadár kire pül a házból - egyenesentölgyfa tetejébe: - Hogyha jön még, ne adj neki többet; védelmedre án most megtanítlak... - Dobd le, madár, a negyedik fiădl - szól,a farkas a tölgyfa tövéb ől. - Fogd, lábam, a fejszét, tartsd az ekét, farkam! - Ha van fejszéd, vágd *1 háta fémet, ha van ekéd, szántsd föl a lám alját! NÉMEDI MÁRIA LEÁNYA Sír megnyílik, sír bezárul, Gyermékeid hárman voltak. Három fa áll udvarodon, Mind e három vért v/rá g żik. - Gyere ide, édesanyánk, Adunk neked három ágat: Csapkodd meg a fáid 'törzsét, Gyökerűk a 'szívünkbe szúr. 309

8 - Nem mehetek, gyermekeim, Négy fa áll ott, nem is három. A negyedik törzse ölel, Nem láthatok át 'a háncson. Sír megnywk, sír bezárul, Férjed most is sz őlőben jár. Föld nyelte el azt a szőlő!, Szőlővesszőn harmat fut le. - Gyere Ida, édes párom, Szőlőmről a nap lefonnyadt. Szőlővesszön felhő fészkel, Éjfél-madár készül abba. - Nem mehetek, édes párom, Szememből a nap kiszáradt. Görögdinnyém bá/e sárga, A pirosát elrabolták. Sír megnyílik, sír bezárni, Testvóreid heten voltak. Ég és föld közt a hajlékuk, Ha eső hui, leszakadnak. - Gyere ide, Jó testvérünk, Tartsál alánk eranyhálót; Napból legyen, tiszta vérbő!, Hogy az esőt feiforralja. - Nem mehetek, testvéreim, Ami vér volt, vízzé vált már. Elönti a víz a földet: Mától fogva nem vagyok már. AZ ÖRDÖGKÉRÖ Tengerparton aranykaetély, előtte.a király gubbaszt. Nincsen szeme, mégis mintha jönni vélné az ördögöt. - Hé te király, mi az rajtad: a szemedet kikapartad? Fekete sünt látok benne, s tüskéít az udvarodban. A szemedet tüske éri, hagy nem szólsz már, hé te fszoiga? Szemed helyett sünt te nem kapsz, s tüske nélkül hogyan élhetsz? - Tüske nélkül élni-halni nem hallottál még, te ördög? Nézd a kagylót, ha megszúrják, gyöngy csorran ki a sebéből. - Hé te király, mi az rajtad: fehér lábad egyre satnyul, karjaid a földig lógnak, az agyadat kóró lepi. Hogyha szántasz, hé te szolga, ekevasad sosem koppan? Láttál-e már embertját tűrni így a fájdalomban? Hogyha szántak, eke vasam lábcson;tokat, kórót forgat: rögöt vetek a királyra, a föld, mit látsz, a kínom gyöngye. - Hé te király, mi az rajtad: Lábak nélkül keréken jársz? Karok nélkül egekbe szállsz? Magad nélkül kinek kellesz? 31O

9 A falakba vért koverték, önnön véred folyik onnan Mit szólsz ehhez, hé te szolga?! Királygyerek szopik abból! - Khálygyer&k: szolgagyerek, a leány is az án vérem; sebhelyen nő fel a nap Is: kagyló-égen csöndet ölnek. - Hé te király, mi az rajtad: koporsó az aranykastéiy? Én viszem most el a lányod: fehér ördögszeretője. Megy az ördög s a leány Is, sárkányháton tovaillan... Messziről a lagzi hat/ik, itt meg gyöngyök, ahogy hullnak, KIÁLTOZÁS NAPNYUGTA ELÖTT Háromszor kiáltott, nyissa ki az ajtót; sima tótükröt hoz, váljon folyóvízzé; arca üres kosár, rázzon bele almát, torkában kőszikla, mártsa a folyóba. Háromszor kiáltott, nyissa ki az ajtót. Negyedszer kiáltott, engedje be rajta; - Folyóvíz a vérem, nincs, ki benne úszna, arcom hétfa-alma, nino.s, ki összerágja, torkom kövén vér hull, önnön vérem iszom. Negyedszer kiáltott, enged/e be ra/te. Hatodszor kiáltott, nőjön nagyra benne; - Kinyújtott kezemet lépjék túl az erek, ne tudják, melyikünk fog/a gyökerünket, bőrön vagy bőrön túl, hol a test határa. Hatodszor kiáltott, nőjön nagyra benne. Hetedszer kiáltott, támadj fel, éjszaka; - Asszonyölön vermet két holló szeme ás, abba temetkezik eső és villámlás - sámánod vére hull, art reba ha/le Hetedszer kiáltott, támadj fel, éjszaka. Ötädször kiáltott, Háromszor kiáltott, fogadja magába; kinyílt az az ajtó. - Vérem a véreddel Negyedszer kiáltott, egy patakot íoly/oh, beengedte rajta. arcom ez arcoddal ě5tödször kiáltott, almát virágozzon, magába fogadta. torkom kővén folyj le, Hatodszor kiáltott, magammal táp/állak, égig szaladt benne. tödször kiáltott, Hetedszer kiáltott, fogad/a magába. a dobra hanyatlott. 311

10 KVAZIMODO BRAUN ISTVÁN 4 ZÖLD LÁMPÁS HÁZ Sokan tudják, lhogy Hiszek Tóbiásnak hívnak, de nagyon kevesen ismerik íróvá válásom történetét. Még kevesebben tudják, hogy azonos vagyok azzal a Hiszek Tóbiással, aki néhány évvel ezel őtt ügyvédi gyakorlatot folytatott a Fűz utcában. Márpedig azonos vagyok vele. S ha valakit érdekel, hogyan válhat egy ügyvéd ötven felé íróvá, annak csal< azt felelhetem, 'hogy olvassa & az alábbi történetet. Ne vegye el kedvünket az olvasástól az a tény, hogy talán kicsit későn jutott eszembe, ih,ogy 'írással keressem meg a kenyeremet. Ez 'nem jelent semmit. Mohamed negyvenkét éves volt, amikor elhatározta, hogy vallásalapítással keresi meg a kenyerét. Akkor jött rá, hogy nem való kereskedőnek. Én is régen betöltöttem már a negyvenet, amikor rájöttem, hogy elveszett minden erkölcsi önbizalmam az ügyvédi mesterséghez, és íróvá 'lettem. Padig, vagy talán éppen ezért, tisztességes szül ők gyermeke vagyok, mint azt mondani szokták, és anyám (igy nevelt bennünket, engemet és az öcsémet, hogy a tisztesség végtelenül fontos dolog, ami nélkül nem 'tettet élni. - Apátok sosem lhazudott - tanított bennünket anyám, aki korán özvegyen maradt. - Sosem. Csak egyetlenegyszer. - itt kicsit kesernyésen, de megbocsátóan elmosolyodott. - 'Egyszer füllentett nekem; ez a 'legjobb iklifejezés. 'Mikor esküv őnk el őtt kijelentette, hogy Velencébe megyünk 'nászútra, ahol az egész város vízben áll. Fü'l'lentett, mert nem vitt Velencébe. Felültünk a vonatra, és mikor megér - keztünk Szabadkára, akkor azt mondta, hogy itthon vagyunk. Igaz, esett az es ő, a város vízben állt. Velencében az állomás el őtt húzódik az első laguna. És mikor kiszálitunk a vonatból, akkor néhány lépésre az állomástól kis tavacska vizét fodrozfa a szél. Most vasúti park van iott, meg a mozi. 'De azért szép volt. Mint Velencében. Apánkról nem 'mondhatok sokat, mert 'nemigen ismertem, de nem kis örökséget hagyott 'rám. Éspedig: ellenszenvet az ügyvédi mesterség iránt, szül ővárosom iránt meghitt szeretetet és - szerénytelenség nélkül mondva - talán a tehetségemet. Mert ő is írással kereste a kenyerét. írnok volt városházán. Sőt apai 'nagyapám is az volt. Akkoriban ez bizony nem tartozott a jövedelmező mesterségek közé, bár most sem az. A városházai hivatalnokok nagy része még fizetést sem kapott. Csak olyan úri foglalkozás volt a számukra. Azok, akik ebb ől éltek, sokat körmöltek és ikeveset kerestek. Hát így apám nem is vihette anyámat Velencébe nászútra. Csak álmodhatott ilyesmir ől. És talán azt mondhatta: - Majd 'holnap. 312

11 Nem születtem írónak. Az án terveim egészen mások voltak. De mit értek ezek a tervek? Sem'rrit, mert az anyák álomkerge tése kéylelhetetlen. Hiába szerettem volna gabonakeresked ő lenni, hiába magyaráztam anyámnak, hogy érzem, kifejezett tehetségem van a gabonakereskedői 'szakmához, ő megtiltotta, ihogy csak gondoljak is erre a szerinte uzsorás mesterségre. Én pedig nem magyarázhattam meg, hogy ez a 'legszebb szakma a világon. Hiszen az ember tizennyolc éves, s Boszek Elzi a Boszek ás társánál, aki az ő apja, ragasztja a rengeteg borítékot, s ha az els ő három hónapban nem is lenne 'még fizetésem, a negyedikben már kereshetnék esetleg 'kétszáz 'dinárt. Elzi mondta, aki beajánlott volna az apjához, mert halálosan szerélm'es voltam belé. - Szó sem 'lehet róla. A gabonások - uzsorások. (Ilyet mondani! A Boszek ás társa Elzi apja, ez nem lehet 'uzsorás.) Apád 'megfordulna a 'sírjában. Majd beiratkozol az egyetemre, majd órákat adsz, vagy munzsikálsz, vagy valami más módon keresel pénzt, és tanulsz ás ügyvéd leszel. Elég, hogy Szasa, az öcsém nem 'lehet ér, 'm'óta 'belekeveredett abba a dologba, hanem csak sof ő r lesz,. bár az sem 'rossz mesterség. De Szasa nem 4s tanult 'olyan jól, mint án, s án veszek majd neki autót és 'egyszer Saját taxiján fog futkosni. - Hogyhogy ügyvéd leszek? - képedtem el. - Hiszen az ügy - védi mesterség sem tisztesség'esebb, 'mondtad mindig. - Buta beszéd. Egyébként is te (mármint 'én) tisztességes ügy - véd leszel. Ez ilesz a te Igazi erőd, te 'leszel a legtisztességesebb ügyvéd a városban, s ezzel [egyőzöd az egész konkurrenciát. Igaz, Szasa? Szasa, bár egy évvel fiatalabb volt, n'tint én, 'rendszerint beleszólt a családi ügyekbe, mert mindenhez értett. Csak abból a dologból 'nem tudta kihúzni 'magát a szerencsétlen. A nagyon öregek még emlékeznek rá. Akkor majdnem 'kitört nálunk a forradalom. Sokakat 'halálra ítéltek miatta, de azt hiszem, nem végeztek ki senkit. Csak Szasa 'nem jáhatott iskolába, a többit bezárták. Talán életük végéig be vdltak zárva, nem tudom, nem ismerem ő ket, mert Szasának mindig voltak titkos útjai. Nagyon jól emlékszem azokra a napokra. Én hetedik gimnáziumba jártam, Szasa hatodikba. Természetesen együtt mentünk az 'iskolába mindennap, azon a napon is. Tavasz eleje volt, de hideg szál tújdógált. A Teréz parkban még rongylabdáva'l rugdalóztunk az iskola felé. Akkor fal sem t űnt, 'h'ogy nem volt köztünk Szasa, csak az első szünetben kérdezte tőlem valamelyik osztálytársa, 'hogy tiol van, talán beteg. Szasa beteg? Ordögöt beteg! Együtt índultunk, ás olyat 'suttolt kapura, hogy Gumi (így hívtuk a kapust), ha bolesza'kadt volna sem tudta voka kivédeni. Nem beteg, hanem lóg. Meglógott az iskolából. Rendben van, 'nem szófal anyánknak, de csúf dolog tóle, 'hegy nem mondta meg, 'hogy valamiért ma elkerüli az iskolát. Talán nem 'készült latinból. Nem szerette a latint. És volt két 'barátja, án csak felü- 313

12 letesen ismertem őket, egyiket Hajagos Ferinek hívták, a másikat Üst Bálintnak, az egyik nyomdász volt, a másik 'laboráns a sarki gyógyszertárban, azokkal szokott néha csavarogni. Üst Bálint a gyógyszertárban szerzett üres orvosi receptblanket'tékat és igazolást is írt neki, ha Szasa elkerülte az iskolát. Valami 'ilyesmir ől lehet szó megint. Délután felel ősségre vontam. El őször azt javasolta, hogy fogjam be a számat, de végül kijelentette, ihogy dolga volt. Hol volt dolga? Becsületszóra, 'hogy hallgatni fogok. Elmesélte, hogy csaknem a m űtrágy.agyárnál volt, a 'sétaerd őn túl egy összejövetelen. Kbátja hajtókáját kifordította és egy darabka piros szalagocskát mutatott, amely gombost űvel volt odaerősítve. Este nyolckor gyülekezik minden öntudatos munkás a Vučidolban, jelszót Is fognak használni, ez a jelvény, és átveszik a városban a hatalmat. - Miféle hatalmat? Ő azonban nem mehetett. Neszét vette-e anyánk, hogy valami készül, vagy csak véletlen volt, de nyolc Óra már régen elmúlt, Ő még beszélgetni akart velünk, és nem engedett a szobánkba minket. Szasa másképp nem mehetett volna el, mint hogy bevonulunk aludni, levet - kozünk, lefekszünk, és - ha minden elcsendesedik - valahogy ;kisettenkedik a házból. Nem sikerült. Sokáig csikorgatta a fogait, miel őtt elaludt, talán sírt is, de nem ment sehova. Másnap hallottuk, hogy a városban lövöldözés volt. A zombori kapunál szinte háború kerekedett a küzd ő flek közt, s hogy talán ketten meg is haltak. Egy detektívfelügyel ő vagy rendőrtiszt és egy köz - re ńdőr. - Erre nem volt szükség - mondta nekem Szasa, s ezzel mintha azt kívánta volna hangsúlyozni, hogy ha Ő ott van, akkor megakadályozza a vérontást. Újabb néhány nap múlva anyánkat behívták az iskolába az igaz - gatóhoz, aki le sem últette, nem Is köszönt neki - anyánk, elmesélte, hogy mi történt - hanem röviden közölte vele, hogy Szasa vagy kimarad az iskolából, vagy kicsapják onnan. - Miért? - Mert ő Às szervezkedett a fennálló társadalmi rend fegyveres megdöntése céljából. Anyánk értette, hogy ez mit jelent. Neki ugyan csak négy elemije volt, de mint egy városi tisztvisel ő felesége, s később, apánk halála után mint papírkeresked ő (icipici papírkereskedést nyitott két évvel azután, hogy özvegyen maradt) tisztában volt vele, hogy nem olyan régen Oroszországban forradalom volt, vörös forradalom, ahogy nevezték, ás a szomszédos Magyarországon is kitört a forradalom, bár leverték, s hogy valami ilyesmibe keveredett Szasa, ha végeredményben nem is vett részt magában a felkelésben. Szasa hát kimaradt az iskolából, s elment lakatosnak, aztán mechanikusnak, hogy végül is majd gépkocsivezető legyen, mert az Szeretett volna 'tenni. Igen, akkoriban ez még Újság volt. Nagy újság. Akkor jelentek meg a városban az els ő benzinre járó gépkocsik. Ad- 314

13 dig volt egy villanyautó a városban, egy motorgyáros villanyautója, olyan, mint a püspök Úr csukott batárja, csak nem lovak lh,úzták, hanem villanymotor hajtotta, annak is nagy csodájára jártunk, de az ligrazi motorgépkocsi, amelyik büdös Is és lhangos is, az még nagyon nagy Újdonság volt mif&énk. Elzi férfiasan, s akkor úgy éreztem, talán némi kis bámulattal fogadta a hírt, hogy egyelő re 'nem ileszek gabonakeres'ked'ő. Csak attól tartott, 'hogy túl sok id őt vesz igénybe, niire leteszem az ügyvédi vizsgát ás kérdés, hogy megvárhat-e. Mert mi egymás közt már 'régen eldöntöttük, hogy összeházasodunk. Ha gabonakeresked ő lehettem volna, az más. Végtelenül éles esz ű lány vált Elzi, aki tnâhány hónapos gyakornokoskodása után megmagyarázta nekem, hogy mib ől is áh a gabonakereskedés: - A vállalatnak a bank hitelt ad. Na már most, jön a paraszt, és elkezdődik a kereskedés. A földm űves eladja a búzáját, amely majd terem a földjén, ás felveszi a vételárat. Aláír egy szerz ődést, hogy ekkor meg ekkor szállít tíz dinárral olcsóbban, mint a napi ár. Ha pedig nem szállítana, akkor Visszafizeti az előleget a napi árnál tíz dinárral drágábban, nehogy a cég megkárosodjék. És kész. Nyáron aztán inagy<>n sokszor átváltoztatják ezt a.kötvényt ikukoricára, ugyanilyen feltételek mellett, ás az ilyesmi rendszerint jó 'haszonnal jár, tehát nyugodtan összeházasodhatunk. És most ebb ől 'nem lesz semmi, mert anyámmal nem ellenkezhetek. Nem Is akarok. A mi szerei.münk van olyan nagy, 'hogy kivárjuk azt a néhány évet. És - este volt, kora ősź i este, egyetlen lámpa égett csak a 8ZÍV utca túlsó sarkán - megcsókoltuk egymást és siettünk haza, mert Elzinek nyolckor okvetlenül otthon volt a helye. Nekem pedig anyám elhatározását közölnöm kellett Lidivel Is. Elźi volt az álom. Ërintetl ęn, hófehér, szívdobogtató álom. Ha megcsókolhattam a száját, ez volt a vágyak netovábbja, s ha senki sem járt a Szív utcában, akkor mindennap egyszer megcsókolhattam. Nekem ez elég volt. Elég a holdogsághoz. Lidi volt a szenvedély. Lidi - hogy is mondják 'ezt az 'írók? - nem volt úrilány, mint Elzi. L'idi á Zöldlámpásban - khm - dolgozott. Igen, a Zöldlám.pásban. Nem mindenki járt és nem járhatott mindenki a Zöldlámpásba. Mint ahogy más réteg képezte a Tiszti vendégeit, ás egészen más - mondjuk - a Vöröslá'mpásét. A Tiszti volt a fels ő tízezer szórakożáhelye, a Zöldlámpás az úri középosztály meghitt találkozója, a Vöröslámpásba a prolik jártak. Én a középosztályhoz tartoztam. Persze erre az ember lassan jön irá, többnyire magától, ahogy kinyílik a szeme. A Tiszti bordélyház volt az els ő a G&be utcában. Nagy barna 'kapuja volt, amelyen án csak akkor jutottam be., amikor már ügyvéd 'lettem. A Zöldlámpás - 'bizonyos értelemben - családiasan volt berendezve. Ebben az üzemben nem este kezdődött a munka, hanem már alkonyatkor. Főleg a diákok részére. És án is így jutottam oda. 315

14 Tizenhetedik születésnapomat ünnepeltük szerény keretek között. Habos kávé volt az uzsonna és zsíros kenyér. Emelkedett volt a hangulat, ikint lassú pelyhekben hullott a hó, becsillant az ablakon, a fél hetedik jelen volt az űnnepélyen, mikor Joe szólásra emelkedett: - Fiúk, befizetem Tóbiást a ZöldIámpásbal Éljen! Éljen! Szóhoz sem jutottam. Az izgalomtól, zavartól, kcsit a szégyentől, a tapasztalatlanságtól. Én még ilyen helyen sosem ártam, mit kell ott csinálni, mit kell mondani? S ha beteg leszek? És Elzi? Ki törő dött ilyesmivel? Ki tör ődött velem? Egyáltalán nem voltam érdekes. Közrefogtak és mentünk. Joe, aki ismerte a járást, becsengetett és vagy tízen betódultunk egy kis udvarba. - Lidi? - Ezt is Joe mondta. - Foglalt! - hallottam egy boríz ű hangot. - Nem baj, majd várunk. Ez is Joe volt. Micsoda legény! Hogy érti a dolgát! Mintha csak otthon lenne a Száz holdon. Ez itt bennfentes. Álltunk az udvaron. Esett a hó. Elolvadt az arcomon, mert égett az arcom. Az udvar akkora, mint a tenyerem, körös-körül üvegablakos ajtók elfüggönyözve; az emeleten - Jól 'látszik a fehér havas estében - ugyanilyen ajtócskák körbekörbe. Álltunk az udvaron. Joe volt a leghangosabb, a többi csak suttogott. Ebben a pillanatban szerettem volna tudni, hogy a többi már túl van-e 'm!indezen mint Joe, vagy én leszek a második? Kigyulladt valamilyen ilámpa az els ő szobában, mindjárt mellettünk. Az üvegablakos ajtó fehér vászonfüggönye mögött nagy sovány árnyék nyúlott most a magasba. Ez nem lehet más, mint a Marci.kics, aki hetedikbe jár, csak a sze ťbhorvát tagozatba, s együtt segítettünk csinálni a gimnázium klozettjében tavaly az érettségiz ők dolgozatait. Kinyílt az ajtó, s Marcikios ott állt az ajtóbán. A háttérben pedig egy vékony, szőke hajú 4ány, háirubában. De én most a Marcikicset néztem, hogy mit szál hozzá, hogy én Is itt vagyok meg a többiek. 'Nevetett. - Rokonok lesztek a Marcikiccsel - röhögött Joe, de én nem vettem le a szememet Marcikicsr ől, pedig nem látszott rajta semmi. Milyen bátor ez a Marcikics! 14iába, mindennap gyalog jön be a szállásról és gyalog megy vissza. Persze hogy bátor. És er ős. Kitartó és jól tanul. Amellett dolgozik az apjával, néha az apja helyett a gazdánál. Mert az apjának csak pár hold földje van, s mjnden nyáron részbe szokott járni a gazdához. Utána jön a imarcikics, mert nálunk Olyan a szokás, hogy nem lehet csak úgy részbe járni. A részes learatja a gabonát, megkapja a részét becsületesen, de amellett köteles segíteni kukoricatöréskor két napot, 'köteles kapálni a burgonyát és segíteni felszedni. S ilyenkor Marcikics dolgozik az apja helyett a gazdánál, akit istentelenül szid, hogy nem elég, hogy az apja csak részt kap, hanem még kulukolhat is nála. (Mintha csak Szasát hallanám).

15 Most pedig itt van a Marcikícs, nem jött bandástól, hanem egyedül, megveregeti a vállamat, mutatóujja helyét diáksapkájához érinti és távozik. Az arca sápadt. Nem látszik valami jókedv ű nek. A szobában áporodott a leveg ő. Lidi.kiönti az udvarra a vizet egy kis lavórból. A víz lila. Visszajön, nem szól semmit, leül az ágyra, alaposan végignéz és hallgat. Ên is hallgatok. Feláll ás 'kiszól az ajtón: - Menjetek arrább, egyen meg benneteket a lene. Mindjárt készek leszünk. Szörnyen izgatott voltam. Csak a kisé.rettségin voltam még ilyen izgatott. - Először vagyitt? - kérdezi Lidi, s lehúzza válláról a házinjhát, amely alatt nincs semmi. - Juj - sikolt fel halkan - leoltom a villanyt. Talán szégyenli magát. Milyen jó, hogy leoltotta a villanyt. Csak kár. Mert nem láttam bel ő le semmit. Rettenetesen meleg. van. Magához húz, csiklandozni kezd, muszáj röhögnöm. Rám szál, hogy ne röhögjek, nem vagyok a templomban. Egyszerre csak elönt a forróság... Émelyeg a gyomrom, mintha elrontottam volna. - Nekem fizetsz - mondja hivatkozón, ás már nem szégyelli magát, járkál előttem, mosakszik, és összekúszálja a hajamat. - A Joe fizet - mondom. - Lopta a pénzét? - Miért lopta volna? - Mert az apja egy zsugori. - Honnan tudod? - Honnan? A kuncsaftom. Nem rossz. A Joe-nak az apja, egy aggastyán, megvan már ötven éves és 'idejár. - Te Joe - lépek ki az ajtón - te rokonságban vagy az apáddal. - Persze hogy rokonságban vagyok, te hülye. Mégsem mondom tovább. Hátha nem tudja. Megyünk. Én lemaradok utolsónak. Még visszaszólok a Lidinek: - Majd eljövök máskor is. Holnap. Vagy holnapután. Nem tudom, mikor, mert negyven dinár nem 'kevés pénz. Valahonnan szereznem kell. A városháza tornyán nyolcat üt az óra. Senki sem tudja elképzelni odahaza, hol lhetek ilyenkor. Igy kezdődött a dolog Lidlvel, aki egy hét múlva, 'mikor meglátogattam zsebemben negyven dinárral, őszintén és töredelmesen bevallotta, hogy el őször egy pesti báró csábította el. Igen. Nem tudott ellenállni a bárónak, aki imádta, de szakítaniok ikel,lett, mert a báró csa- CI111À

16 ládja nem egyezhetett bele a házasságba. Az ő apja ugyanis csak egyszerű mérnök volt. Sz&ny űek ezek a bárók. Miért nem egyeztek bele a házasságba? Két hét múlva - megint szereztem negyven dinárt - Lidi lesütött szemmel adta tudtomra, hogy kicsit füllentett a múltkor, mert nem báró volť az illető, hanem gróf. Csak azért mondott bárót, mert szerénysége tiltotta, hogy megmondja az Igazat. Nekem azonban mindegy volt, hogy gróf volt-e az els ő Lidinél vagy báró. Szerelmes voltam Lidibe. És Elzibe is szerelmes voltam. De ez két különálló dolog. A legnagyobb baj az volt, hogy Lidi pénzbe került. Negyven dinár nélkül szóba sem lehetett állni, legfelebb este, este viszont egyszer majdnem ráfizettem. Mert este az ember leüthetett a közös szalonba és egy kicsit elbeszélgethetett Lidivel. Mikor vendég jött, megvártam, és folytattuk a beszélgetést. Azon az estén már kétszer jött vendége, mikor sietve tért vissza hozzám, hegy menje-kel, mert a latintanárom van az udvarban. - Honnan tudod, ki az én latintanárom? Tudta. És nem elég, hogy nagyon közepesen álltam latinbó, még majd itt találkozom össze a tanár úrral! Március 17-én volt egy éve, hogy Kvazimodo Braun István elhunyt. Az évforduló alkalmából közöljük a fenti Írást, hátrahagyott önéletrajzi regényének els ő fejezetét. 318

17 DÉSI ÂBE Ĺ ZÖLD VONALAK 1. Füvek Tavasztól őszig zöldülő remény friss szőnyeg az induló élet felé tavasztól őszig simogató kéz párna a fáradt testek alá tavasztól őszig suttogó üzenet hajoljon fölénk ás nézd az Új rügyeket tavasztól őszig füvek vagyunk ás Jön a itél ha elhallgatunk 2. Virágok Minden virág a füvek álma illat-sóhaj a szép felé bokrok és fák közt az álom szigete egy pillanat a lebegő időben minden virág a füvek vágya ébredő álom a szép felé 319

18 3. Bokrok Türelmes füvek közt lobbanó indulat de a fák nyugalmát mégsem érheti el egy csokor tureíem lobbanó 'virága repülne néha a fák felé a csend ás nyugalom párnái lesznek az alkonyat léptei feléjük tartanak 4. Gyümölcsök A gyümölcs élete mennyire emberi a szél és napfény szépségre neveli csókolja harmat eső türdeti a napfény szerelme éleare érlell 4', a gyümölcs élete mért Ilyen emberi az éhes száj mind/g semmibe temeti 320

19 5. Gyümölcsfák Gyümölcsfák ál/nak a szélben őszülő Időtlen időben a gyümölcsök magva seéiik s a magok az időt se érzik csupasz áakkaj az e/jövő tavaszt kérik ás minden ág induló sikoly szelek hátán egy üzenet tavasztalan őszidőben a megfagyott türelem 321

20 CSÉPE IMRE A TITOKZA TOS IDEGEN Ó, te áldott egyszer űség, megölt igény, gondtalan nyomorúság, 'mely nem fájsz és gazdagabb vagy minden gazdagságnál, drágább minden csillogásnál, mit valaha iis az ember a földön ismert! Borulj rám megbékítő nagy nyugalmaddal, ihogy bölcsességed intelmei alatt megismerjem a világ hiúságát. Tudni akarok magamról, a vágyak rejtett utairól bennem, melye:ken alattomos méregkeverők settenkednek világszép álmaim kör(l. Meg akarom Ő ket ás magamat is ismerni, jóban ás rosszban, boldog- ás boldogtalanságban, könnyeimben ás kacagásomban, szelídségemben ás haragomban, sikeramben ás sikertelenségemben, hogy megeddzem magam a csábítások ellen. Segítsetek ebben, múzsák, hogy felismerjem önvalójában az embert! Ezekbe a gondolatokba mélyedve hasítottam az éjszakát a sétardő felé, hogy annak valamelyik padján átengedjem magamat emlékeimnek, melyek csendes társalgásba kezdtek velem. Apámról folyt bennem a szó, aki jó inâhá,ny éve már, lhogy meghalt, február buszonnyolcadikán. Felettem a fák ikbronái.n északi szelek pengtek, viaskodtak, civódtak egymással, mintha táncoló lelkek lennének, egymásra talált utolsó sóhajok, melyek körforgásaikat járják beteges glóbuszunk, a Földünk körül.»hal vagy, apám? - tört ki belölem egy sóhajba melengetett gondolat. - Látod-e fiadat itt a télvégi éjszakában egyedül ülni a padon, a sétaerd ő sötétjében magába roskadva, hol Űáradtan a felismeréstői? Hidd el, apám, hogy iigye ilettem az együgy űségnak, a tudatlanságnak, a szürkeségnek, a magárahagyatottságnak, a végs ő fokokna'k, amelyek a lázak ilila tüzébe viszik az embert, atol a kínok is kábult gyönyórré válnak. Gondoltál te arra, te, a meggyalázott béres, a kisajtolt munkás, amikor kaszádat a mez ők virágos rendjébe vágtad, hogy fiad, kit nemzettél, énekese lesz e tájnak, pacsirtanyelv ű, pipacsszív ű énekese, akit egyszer keblén éget el a nyár forró szerelme? Már érzem közełegn.i felém ás látom, amint meleg karjait kitárja, míg napszeméböl bátorító jóságot sugároz felém. Visszavesz engem is az, ami téged is küldött, a mező. Hidd el, apám, balkezes alkotások voltunk mind a ketten. Nem tudtunk mást, csak álmodozn'i és 'könyörögni, akár tollra vagy ikaszanyél.re d őlve... «- Igen - mondja valaki csöndesen mögöttem a padon, mintha a hang szell ősóhajtás lenne. A bosszút megölte bennetek a jóság, a tettet meg az álmodozás. Azt hittétek, hogy térden állva nagyobbak lesztek, hogy a szelídségtekkel megolvasztjátok a köveket is. Nem, barátocskám. 322

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

4 ZÖLD LÁMPÁS HÁZ KVAZIMODO BRAUN ISTVÁN

4 ZÖLD LÁMPÁS HÁZ KVAZIMODO BRAUN ISTVÁN KVAZIMODO BRAUN ISTVÁN 4 ZÖLD LÁMPÁS HÁZ Sokan tudják, lhogy Hiszek Tóbiásnak hívnak, de nagyon kevesen ismerik íróvá válásom történetét. Még kevesebben tudják, hogy azonos vagyok azzal a Hiszek Tóbiással,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC

VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC VAKTÜKÖRBEN BERETKA FERENC Most már mindegy, most már megtörténhet bárhogyan és bármi, a dolgok folytonossága egyszer űen kényszerít, nem maradhatok tovább, téged sem kényszeríthetlek arra, hogy így maradj,

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben