MAZSOLÁZÓ RIPORT Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAZSOLÁZÓ... 4. RIPORT... 19 Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen... 19"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Korproblémák Európa mezôgazdaságában re megduplázódik a biotermékek kereskedelme Alapadatok az organikus termeléssel kapcsolatban A lengyelek is a hasukon spórolnak Európai ízû kiállítások EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Az eredetvédelem nemzeti és EU szintû szabályozásának tanulmányozása Franciaországban és hazai alkalmazásuk lehetôségei SZÔLÔ ÉS BOR Oldódnak a feszültségek az Európai Unió bortermelésében Meddig nulla-kulcsos a bor jövedéki adó? Ki kap többet szerkezetjavítási támogatásra? Kedvezményezett a bor és az ökotermékek A lizozim elônyei Bor a fában, vagy fa a borban? Turizmus és a borutak összekapcsolása A svédek berzenkednek A fiatal farmereké a jövô RIPORT Hagyományos gazdálkodás természetvédelmi területen FELKÉSZÜLÉSÜNK Az elôhaszonbérleti jog új szabályairól és elônyeirôl Gondok és gondolkodásmódok a GTTSZ Agrárpolitikai Fóruma A növény- és állategészségügyi fejezet lezárása Egyre közelebb az EU-hoz Információs nap gazdálkodóknak Már csak pályázni kell Tanácskoztak a biosok Tûzgyújtási tilalom Hagyományok, Ízek, Régiók Határon túli gazdák tanácskozása Gyulán KELETI BÔVÍTÉS Az elsô SAPARD kifizetések Vilniusban Küszöbön a traktor irányelv átdolgozása PIACI INFORMÁCIÓK Felfutott a szamóca Lengyelországban KÖZLÖNY évfolyam 3. szám 1

2 CONTENTS BROWSER NEWS, EVENTS Age problems in the European agriculture Trade of organic products will be doubled by Basic data concerning organic production Polish people are sparing on their stomach Exhibitions with European taste EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Study on the national and EU level regulation of the protection of origin in France and the perspectives of their application in Hungary GRAPE AND WINE Tension within the EU's wine production is easing How long will be wine excise tax applied with zero key Who will receive more support for structural improvement Wine and organic products are beneficiaries Advantages of lysozyme Wine in wood or wood in wine Connection of tourism and wine routes Swedish protest Future is that of young farmers REPORT Ecological farming on landscape protection area OUR PREPARATION About the new regulations and advantages of the right for preliminary leasing Problems and attitudes Forum of agricultural politics organized by the GTTSZ Phytosanitary and veterinary chapters are concluded Closer and closer to the EU Information day for farmers Only application is needed "Organics" held a consultation Prohibition of lighting fire Traditions, tastes, regions Foreign farmers conferred in Gyula EASTERN ENLARGEMENT First SAPARD payments in Vilnius The forthcoming amendment of the "Tractor Directive" MARKET REGULATION The running-in of strawberry in Poland BULLETIN AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

3 MAZSOLÁZÓ Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam 3. szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Gulácsiné Pápay Erika Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô helyettes: dr. Székely Sándor Szerkesztôségi titkár: Pálfi Adrienn Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadóház 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN Economy of the European Union Volume 2002/7., Issue 3. Monthly publication, coming out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Regional Development Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Gulácsiné Pápay Erika Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Deputy Editor-in-chief: dr. Székely Sándor Secretary of the editorial office: Pálfi Adrienn Editorial board: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM House 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN évfolyam 3. szám 3

4 MAZSOLÁZÓ A fiatal gazdálkodóké a jövô. Ez nem csupán szépen hangzik, úgy tûnik az Európai Bizottság az Európa Parlamenttel együtt valóban tenni is akar értük. Termékeik piacra jutását éppúgy támogatni kívánja, mint oktatásukat, továbbképzésüket. Vonzóvá kell válnia a vidéknek Európaszerte, ha azt akarjuk, hogy a fiatalok megmaradjanak vidéken annál is inkább, mert drasztikusan csökkent a 30 év alatt gazdálkodók számaránya az Európai Unióban (Bôvebben a 18. oldalon) Mit jelent a természetgazdálkodás? Hagyományosan gazdálkodni ott, ahol természetvédelem iránt elkötelezett emberek egy kicsiny csoportja a gazdálkodás mellett természetvédelmi feladatokat is ellát. Márciusi számunk riportja a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány munkáját mutatja meg közelebbrôl. (Bôvebben a 19. oldalon Székely Sándor riportjában) Három nagyszerû kiállítást szervez az idén a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége. Az elsô a Szent György Naphoz kötôdô hódmezôvásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Napok április án. Ezt követi a Szent István napi Farmer-Expo Debrecenben. Végül a Szent Mihály napjával záródó Pannon Állattenyésztési Napok Kaposváron. Mindhárom kiállítás közérdeklôdésre tart számot. (Bôvebben a 7. oldalon) Oldódnak a feszültségek az Európai Unió bortermelésében. Az elmúlt évben mintegy 20 millió hektoliterrel kevesebb bor került a pincékbe, mint 2000-ben. A borpiaci felszültségek ezzel még nem szûntek meg, hiszen tovább tart a borfogyasztás csökkenése. A bor jövedéki adó jelenleg nulla az Európai Unióban. Franciaország kivételt képez, de a jövedéki adó itt is rendkívül alacsony. Az EU tagállamai a jövedéki adó mértékérôl. Zöld utat kapott a lizozim, amely antibakteriális hatású anyag. Korábban nem lehetett használni a borászatban az Európai Unión belül. (Bôvebben Mikulás Ildikó szôlô és bor rovatában a 14. oldalon) A Hagyományok, Ízek, Régiók Program, amelyet még 1998-ban az FVM EU Harmonizációs Fôosztálya indított meg Magyarországon, konkrét eredményeket hozott. Megjelent egy kétkötetes könyv, amely a régiók gasztronómiai kincsei mellett bemutatja a régi magyar állatfajokat, illetve fajtákat is. Az Unión belül elôször Franciaország jutott arra a felismerésre, hogy mekkora értéket képviselnek a tájjellegû élelmiszerek. (Bôvebben a 29. oldalon) Egy neves közgazdász, Kopátsy Sándor véleménye szerint a magyar találékonyság az a szellemi tôke, amit majdan az Unióban a legjobban hasznosíthatunk. Mezôgazdaságuk egészen biztosan versenyképes lenne, ha vagy ugyanazt a támogatást megkapnánk, mint az uniós farmerek, vagy mindenütt megszüntetnék az agrártámogatásokat. (Többet a Gondok és Gondolkodásmódok címû cikkben a 23. oldalon) A lengyelek élelmiszer fogyasztása erôteljesen csökkent. Nem az étvágyukkal van baj, hanem ôk is a hasukon spórolnak 2002-ben az élelmiszerárak csökkenése várható. Ez bizonyos termékeknél a fogyasztás növekedéséhez vezethet. (Bôvebben a 7. oldalon) Elôretört a lengyel szamócatermesztés. Egyedül exportra tavaly több mint 100 ezer tonna fagyasztott gyümölcsöt szállítottak. (Többet a 31. oldalon) 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 HÍREK, ESEMÉNYEK Korproblémák Európa mezôgazdaságában Az Európa Parlament egyik múlt évi munkajelentésében (AGRI 134 EN) vészjóslóan jelzi, hogy a mezôgazdasági szektor elöregedése Európában egyre riasztóbb, és az idô elôrehaladtával komoly problémát fog okozni. Ha a tendencia ilyen mértékben folytatódik, ad abszurdum 2020 után egyetlen újabb vidéki fiatal sem fog gazdálkodásba kezdeni, és 2055-re az utolsó európai farmer is abbahagyja a tevékenységét. E mellbevágó következtetés hatására intenzívebben elkezdték tanulmányozni a fiatal farmerek helyzetét, életkörülményeit és jövôbeni kilátásait. Íme a legsürgôsebb tennivalók: A fiatal farmerek számára földet és termelési jogokat kell megajánlani, mert ilyen magas földárak mellett rövidtávra nem éri meg befektetni egy bizonytalan jövedelmezôségû ágazatba. Le kell bontani elôttük azokat a pénzügyi gátakat, amelyek akadályozzák gazdaságuk modernizálását, és anyagilag segíteni kell a beindulásuk utáni elsô néhány év átvészelését. Segíteni kell a képzésüket, és erôsíteni az erre való hajlandóságukat, hogy a jövô mezôgazdasági és ökológiai kihívásaira képzetten fel legyenek készülve. Bátorítani kell az új technológiák használatát. Helyi képviseleteket kell létrehozni, melyek folyamatosan információkkal látják el a fiatal farmereket, és a beindulásuk utáni években rajtuk tartják a szemüket". Tudatosítani kell a fiatalok között a mezôgazdasági szektor és a vidéki lét sajátos szépségeit. Mindezek mellé egy gyors, naprakész statisztikai rendszer kiépítése is szükséges, mely hatékonyan képes nyomon követni az európai mezôgazdaság aktuális állapotát, és mindenkor pontosan jelzi, hányan lépnek be és hányan hagyják el az ágazatot. (Mindez érvényes a magyar termesztôkre is. A szerk.) Sz. S. (Forrás: CEJA papers, Brüsszel, nov. 21.) 2007-re megduplázódik a biotermékek kereskedelme Egy bioszakértô véleménye szerint 5 éven belül több mint a duplájára nô a biotermékek kereskedelme ben 10 milliárd dollárt tett ki a biotermékek kereskedelme, ez 2000-re 17,5 milliárd dollárra nôtt. Feltételezve évi 20 százalékos növekedést 2007-re már 50 milliárd dollárt fog kitenni a biotermékekre kiadott összeg, Rudy Kortbech-Olesen IFOAM által kiadott tanulmánya szerint. Mi több, Rudy Kortbech-Olesen 2008-ra már 80 milliárd dollárra becsüli a biotermékek világkereskedelmét. Az évi növekedést 17,6 százalékra taksálja. A legnagyobb piac Európában fog kialakulni, de a termesztés legdinamikusabban a tanulmány szerint Óceániában fog bekövetkezni. Ez utóbbi térségben 30 százalékos növekedéssel számolnak évente. A biotermékek kereskedelmének alakulása Európán belül is eltérô lesz. Szerényebb, mintegy 10 százalékos növeke évfolyam 3. szám 5

6 HÍREK, ESEMÉNYEK dés várható Németországban és Hollandiában, míg Dániában és Svájcban a növekedési arány elérheti a 40 százalékot. Jelenleg a biotermékek kereskedelme szerény 1 3 százalék körüli mindössze, de már vannak jelei a hatalmas jövôbeli fellendülésnek. Ennek oka a fogyasztók tudatos, egészséges életmódra törekvô életvitele, különös tekintettel az egészséges élelmiszerekre. Ezzel párhuzamosan növekszik az idegenkedés a genetikailag módosított termékekkel szemben. A másik, nem elhanyagolható ok a kereskedelem agresszív piacpolitikája elleni tiltakozás és az ez elleni növekvô belsô ellenállás. Az okos kereskedôk ezért nyomulnak egyre inkább az ellenérzéseket ki nem váltó bio-üzletágba. A nagy élelmiszer-feldolgozók, különösen az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztik a biotermékek feldolgozásának technológiáját. Nem csupán a biotermesztés elôretörése, hanem a környezetbarát és a fenntartható mezôgazdaság megerôsödése is ebbe az irányba hat. Ugyanakkor mindezek a versenyt növelik ben a világ biotermesztéssel hasznosított területeinek 46 százaléka Európában és 37 százaléka Észak Amerikában volt. Ázsia részesedése mindössze 16 százalék körüli, míg Óceániában /Új-Zéland, Ausztrália/ mindössze 1 százalékot tesz ki a biotermékek területe. (Az óriási méretek miatt az 1%-os arány abszolút értékben nagy területet takar.) Ugyanakkor éves növekedésük ezen a területen 25 százalék fölött van ben a biotermékek kereskedelmének növekedése Európában volt a legnagyobb világszerte, vagyis 33 százalék. A BSE krízis volt az egyik fô motorja az egészséges élelmiszerek felé fordulásnak. Változatlanul Németországban van a biotermékek legnagyobb piaca, de Dániában és Svájcban költenek az emberek fejenként a legtöbbet biotermékekre. A kereslet meghaladja a kínálatot, ezért a nagy nemzetközi kereskedô cégek egyre inkább fôleg Európában, Japánban és Észak Amerikában Afrika, Ázsia, Latin Amerika és a Karibi térség biotermelôihez fordulnak. Nem elsôsorban a kávét, kakaót, teát, trópusi gyümölcsöket, gyógynövényeket és a héjas gyümölcsöket /mogyorót, diót, mandulát stb./ keresik, hanem fôleg a nagy csomagolási egységû nyersanyagot további feldolgozásra. A szezonon kívüli és szezonon belüli termékek idôszakos hiánya ugyancsak növeli a keresletet. A különlegességek iránt is határozott az érdeklôdés. Sokkal könnyebb belépni egy olyan piacra, amely keresleti piac. Ez azt jelenti, hogy a fejlôdô országok most lépéselônyben vannak, s ezt igyekeznek kihasználni még mielôtt a verseny tovább élesedne, ami 5 éven belül valószínûleg bekövetkezik. T.E. Alapadatok az organikus termesztéssel kapcsolatban A legutóbbi felmérések szerint világszerte 17 millió hektárt tesz ki a biotermesztésbe vont terület. A legnagyobb területtel Ausztrália rendelkezik, ahol 7,7 millió hektár bioterületet tartanak számon. A legtöbb biofarmmal Olaszország dicsekedhet /51.120/ Mexikó /27.282/ Ausztria /18.831/, Spanyolország /l3.434/, Németországban a biofarmok száma. Érdekes hogy a parányi Lichtenstein területének csaknem 18 százaléka bioterület, Svájcnak 9 százaléka, és Ausztria mezôgazdaságilag mûvelt területének 8,6 százaléka bioterület. A biofarmok magas száma egyúttal bizonyítja e farmok életképességét a kis méretû gazdaságok esetében is. World Organics News, március szám. t 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 HÍREK, ESEMÉNYEK A lengyelek is a hasukon spórolnak A lengyelek élelmiszerigénye tavaly tovább csökkent a restriktív pénzügypolitikának megfelelôen, és romlott a helyzet a munkaerô piacon, a Lengyel Központi Statisztikai Hivatal december végi kimutatása szerint elsô felében az élelmiszerfogyasztás 1,5%-kal nôtt, összehasonlítva az elôzô, év hasonló idôszakában tapasztalt 4,2%-os növekedéssel. Mindent összevetve az élelmiszerfogyasztás 2001-ben csaknem 2%-kal csökken. Tekintettel a kedvezôtlen körülményekre mind gazdasági, mind pénzügyi vonatkozásban, 2002-ben, vagyis idén hasonló tendenciák várhatók, tehát nem fog nôni Lengyelországban az élelmiszerfogyasztás. Tovább csökken az életszínvonal Polarizáció figyelhetô meg a lengyelek jövedelmében. Nô az alacsony jövedelmûek száma. Az úgynevezett szegény háztartásokban emelkedik az élelmiszerekre fordított összeg, mindez az élelmiszerpiacot nem stimulálja, hanem éppen szûkíti. Az állandóan ható kedvezôtlen tendenciák miatt a év elején tapasztalt igen szerény reáljövedelem növekedés csak az olyan háztartásokban volt tapasztalható, amelyek szociális segélyekbôl élnek. Az élelmiszerekre fordított összegek 2001 elsô felében az összes jövedelem 31,6%-át tették ki, lényegesen többet, mint 2000-ben. Az egész évre vonatkoztatva az élelmiszerekre fordított arány 31%. Különösen a magas feldolgozottsági fokú és a magas hozzáadott értékû élelmiszerek fogyasztása csökkent. A lengyelek az olcsó, kevéssé feldolgozott élelmiszereket részesítették elônyben. Az élelmiszerek ára Lengyelországban december és szeptember között 0,3%-kal nôttek ben az élelmiszerárak csökkenése várható. E tekintetben kiemelkedô jelentôsége lesz a húsárak, valamint a kenyérárak alakulásának. Az élelmiszerek iránti igény elôreláthatóan azért csökken, mert nem növekednek a bevételek és a jövedelmek, ez azonban további élelmiszer áremelkedést hozhat. De az alacsonyabb élelmiszer árak bizonyos termékeknél a fogyasztás növekedéséhez vezethetnek, különösen a sertéshús, a baromfi, az étkezési zsír, szalonna, tojás és a termesztett gyümölcsök területén. t E u r ó p a i í z û kiállítások I dén a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége három olyan kiállítás megszervezéséhez adja a nevét, melyek az ország különbözô régióiban kerülnek megrendezésre, mégis egységes európai jelleget, ízt kapnak az eddig jól bevált hazai tenyészállat kiállítás hagyományai mellé. Látványos versenyekre, nemcsak szigorúan vett szakmai tenyészszemlére, de a tenyészállatok nyilvános show-bírálatára, a közönség kedvére rendezett állat-szépségversenyekre is sor kerül a kiállításokon. Szélesedik a bemutatásra kerülô háziállatfajok száma. A hagyományos szarvasmarha, ló, juh, sertés és baromfi mellett megjelenik a galamb és a nyúl is. A részvétel nemzetköziségét jelzi, hogy Európa számos országából jönnek üzletemberek, és a bírák jó része is külföldi lesz. Nemzetközi közönséget vonzanak a kiállításokra a közvetlenül elôtte tartott nemzetközi konferenciák, rendezvények. Egyre szélesedik a kiállításokhoz kapcsolódó agrárvertikum: a gépek és berendezések, évfolyam 3. szám 7

8 HÍREK, ESEMÉNYEK tartástechnológia, takarmányozás, állatgyógyászat mellett az élelmiszeripar megjelenése igen intenzív. Gasztronómiai ínycsiklandozásként még a fôzôversenyek sem maradnak ki a kínálatból. Igazi szakmai csemegét kínálnak az árverések: a Nyugat-Európában szokásos módon a kiállított tenyészállatokat árverésen lehet majd értékesíteni. És ami a legfontosabb, a kiállítások tervezetten teret szánnak mind a tudományos szintû, mint a konkrét napi tenyésztôi problémák megvitatására a különbözô szakmai fórumokon. Az elsô a sorban a Szent György naphoz kötôdô Alföldi Állattenyésztési Napok április án, Hódmezôvásárhelyen a Hód-Mezôgazda Rt. Kiállítási Centrumában. Ez a rendezvény kapta meg elsôként az Országos Tenyészállat Kiállítás" rangot. A kiállítás termékdíjait három kategóriában osztják ki: tartástechnológia, takarmányozás és állatgyógyászat-szaporodásbiológia. A díjazott állatokról és értékelésükrôl katalógus készül. N emzetközileg kiemelt jelentôséggel bír, hogy az idén Magyarországon megrendezésre kerülô Merinó Világszövetség Kongresszusának résztvevôi szakmai programjuk részeként két napot töltenek a kiállítás megtekintésével. Az országhatárok közelsége ad apropót egy másik ötlethez, hogy egy frappánsan elnevezett Hármashatár Agrárpiaci Üzletembertalálkozót" szervezzenek meg, romániai és vajdasági kereskedôk valamint kamarai vezetôk részvételével. Még az idén másodjára megrendezett Patkolókovács Verseny" is nemzetközi lesz, várhatóan sok külföldi résztvevôvel. A Marhafôzô Gasztronómiai Versenyen" pedig a bíró maga a közönség lesz. A tenyésztô szervezetek által alapított szakmai díjakból kettô is ezen a kiállításon kerül átadásra. Az egyik a Magyar Szarvasmarhatenyésztôk Szövetségének Csukás Zoltán díja, a másik Magyar Állattenyésztôk Szövetségének Horn Artúr díja. A kiállítási központ távolabbra mutató szakmai célja, hogy nemzetközi jelentôségû elméleti és gyakorlati szaktanácsadási központtá váljon. Szent István napkor, augusztus között lesz a Farmer-Expo a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában. Itt 400 cég mutatkozik be négyzetméter kiállító-területen, ahová 40 ezer látogatót várnak. Az állattenyésztési ágazatok 5000 négyzetméteren helyezkednek el, és az összes Magyarországon ôshonos állatfaj bemutatásra kerül. A Farmer-Expo felvállaltan középkeleteurópai kitekintésû rendezvény, az erdélyi gazdacsoportok mellett cseh, lengyel, ukrán, orosz gazdálkodók, potenciális vásárlók látogatását szervezik meg. Sajtótájékoztatójukon alapvetô célként és feladatként fogalmazták meg, hogy az EU-csatlakozásra a fejekben" készítsék fel a gazdálkodókat, szakmai tudásuk elismerése mellett az európai piac kihívásaival ismertessék meg ôket. V égül Szent Mihály napjával zárva szeptember én tartják a Pannon Állattenyésztési Napokat Kaposváron, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Pannon Lovas Akadémia területén. Újabb állatfajok felvonultatása mellett szélesedik a háttéripar és a bemutatott technológiák skálája, gyarapodik a szomszédos déli országokból érkezô szakemberek és látogatók száma. Üzletember találkozó és árverés is lesz, sôt külföldi tenyésztôk is részt vesznek magyarországi tenyészeteikbôl származó példányokkal. Itt fogják átadni a Juhtenyésztô Szövetség Schandl József és Konkoly Thege Sándor díját. A kiállítás elôtti két napra tervezett nemzetközi konferenciával a tudomány képviselôit kívánják a rendezvényre invitálni. A szintén Kaposváron, szeptemberben rendezett Alpoktól az Adriáig" Nemzetközi Kiállítás és Vásár sem esik idôben túl messze az Állattenyésztési Napoktól. A kiállítások tetemes költséget emésztenek föl. Ezért szervezéséhez az FVM pályázati lehetôséget nyújt. Az Állattenyésztési alapból lehet pályázni, férôhelyenként meghatározott összegben, a tenyésztô szervezetek és tenyésztôk részérôl a MÁSZ támogató nyilatkozatával. Noha nem pályázati úton, de állandó és rendszeres támogatási lehetôséget ad az FVM Agrármarketing Centrum. Sz. S. 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Az eredetvédelem nemzeti és EU szintû szabályozásának tanulmányozása Franciaországban és hazai alkalmazásuk lehetôségei Az FVM és a Francia Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium (FMHM) között a mezôgazdasági szektorok fejlesztése és a minôségi termékek ösztönzése érdekében december 13-án kötött együttmûködési megállapodás keretében tanulmányútra került sor. E megállapodás elôírja találkozók szervezését a két ország minôségpolitikával foglalkozó szakemberei között. A francia fél által október között szervezett tanulmányút fô célja az eredet-megjelölések és földrajzi jelzések nemzeti szintû oltalmának és a hozzájuk kapcsolódó tanúsítási rendszereknek a tanulmányozása volt. 1. Francia eredet- és minôségi megjelölések és tanúsítási rendszerük Ellenôrzött Eredetmegjelölés AOC (Appellation d Origine Controlée): A mai értelemben vett élelmiszer eredet-megjelölési rendszer elôször Franciaországban alakult ki. Egyértelmûen mintául szolgált az EU eredetvédelmi rendszerének. Az AOC koncepciója egy 1935-bôl származó törvényerejû rendelettel született meg, létrehozva az ellenôrzött eredetû termék kategóriát a borokra és megalapítva a rendszert mûködtetô francia Nemzeti Eredet-megjelölési Intézetet (INAO). Az július 2-i törvény Az ellenôrzött eredetû termékekrôl az ellenôrzött eredet-megjelölést (AOC) kiterjesztette az összes mezôgazdasági termékre és élelmiszerre (kivéve az ásványvizeket). A francia eredetvédelmi rendszerben az INAO kizárólagos javaslattevô szerv. Minden egyes Ellenôrzött Eredetmegjelölés az INAO javaslata alapján, nemzeti szinten, a mezôgazdasági és élelmezésügyi miniszterek által hozott rendelet alapján részesül oltalomban. A késôbbiekben az INAO folyamatosan ellenôrzi a terméket. Csak az AOC-ban részesülô termékek pályázhatnak az EU-szintû védelmet jelentô Védett Eredetmegjelölésért (AOP Appellation d Origin Protégée). A kérelmeket a Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium Minôségi Jelek és Biogazdálkodási Hivatal továbbítja az EU felé. Néhány számadat 2000-bôl Az AOC minôsítés mintegy gazdaságot érint és közel 100 milliárd frankos üzleti forgalmat jelent. 480 elismert AOC a borok és szeszes italoknál 42 elismert AOC a tejtermékeknél 21 elismert AOC az egyéb termékeknél Label Rouge Fô jellemzôi: ábrás együttes védjegy a minisztérium tulajdonát képezi Jogszabályi háttér: Az évi agrárintervenciós törvény hozta létre ezt a jelölést. Olyan tanúsítvány, amely igazolja, hogy a mezôgazdasági termék vagy élelmiszer megfelel mindazon elôzetesen meghatározott feltételeknek, ame évfolyam 3. szám 9

10 EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS lyek kiváló minôségét fémjelzik. A terméknek ki kell tûnnie a szokásos termékek közül, az elôállításával vagy feldolgozásával szemben támasztott speciális követelmények által. A szokványos termékektôl való minôségi különbségeket a fogyasztóknak azonnal észre kell venniük (ízben, megjelenésben). Az ágazatok maguk választják ki a kiválókat érzékszervi tesztelés útján. A CNLC (Nemzeti Jelölési és Tanúsítványügyi Bizottság) Referenciavizsgálatok Szekciója véleményezi a termékleírást. Kedvezô elbírálás esetén rendelettel elismerést nyernek. A COFRAC (Francia Akkreditáló Testület) által EN szerint akkreditált és a CNLC által elfogadott tanúsító szervezetek (25 ilyen elismert tanúsító szervezet van Franciaországban) ellenôrzik, hogy az ágazat szereplôi betartják-e a termékleírásban foglaltakat. A Label Rouge-t elnyert termékek pályázhatnak az EU-szintû védelmet jelentô Védett Földrajzi Jelölésért (IGP Indication Géographique Protégée), ha területi kötôdésük kimutatható. A kérelmeket a Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium Minôségi Jelek és Biogazdálkodási Hivatal továbbítja az EU felé. Néhány számadat 2000-bôl A Label Rouge jelöléssel ellátott termékek kb termelôt és 1150 vállalatot fognak össze. A jelöléssel ellátott termékek 8 milliárd frankos éves üzleti forgalmat képviselnek. Az elismert Label Rouge jelölések száma 2000-ben 420 volt Megfelelôségi Tanúsítvány CCP (Certification de Conformité du Produit): A privát tulajdonú logó a CEPRAL tulajdonát képezi. A CCP megfelelôségi tanúsítvány azt igazolja, hogy egy adott élelmiszer megfelel a speciális tulajdonságokat meghatározó követelményeknek. Az adott termék speciális jellemzôi a fogyasztók számára objektív, mérhetô, ellenôrizhetô és meghatározó tulajdonságokból állnak, amelyeket termékleírásba foglalnak. A termékleírást közzé kell tenni, és ezt követôen a CNLC Referenciavizsgálatok Szekciója bírálja el. A megfelelôségi tanúsítványokat a COFRAC által akkreditált és a CNLC által elfogadott tanúsító szervezetek (a tanúsító szervezetek listáján 2000-ben 21 szervezet szerepelt) adják ki. A minôsített termék címkéjén feltüntetésre kerül a tanúsító szervezetek neve, valamint azon tulajdonságok köre, amelyekre a vizsgálat kiterjedt. A CCP-vel jelölt termékek pályázhatnak az IGP-ért, ha területi kötôdésük kimutatható. A kérelmeket a Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium Minôségi Jelek és Biogazdálkodási Hivatal továbbítja az EU-nak. Néhány számadat 2000-bôl A CCP megfelelôségi tanúsítvánnyal rendelkezô termékek üzleti forgalma az 1994-es 2,3 milliárd frankról 2000-re 14 milliárd frankra emelkedett. Ebbôl az IGP-vel rendelkezô termékek forgalma 2,7 milliárd frankot tesz ki. Eddig 210 minôsítési kérelmet fogadtak el AB: Biológiai gazdálkodást tanúsító védjegy Az ábrás állami védjegy tulajdonosa a Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium. A biológiai gazdálkodást hivatalosan Franciaországban az évi Agrár-orientációs törvénnyel ismerték el. A biogazdálkodás feltételrendszerét a 2092/91 számú EGK rendelet határozza meg, amely egy az egyben érvényes valamennyi EU tagállamban, így Franciaországban is. A biogazdálkodás rendeletben meghatározott követelményrendszerének való megfelelést Fran- 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS ciaországban 6 tanúsító szervezet jogosult igazolni, közülük a tanulmányúton résztvevôknek a CERTIPAC-ot volt módjuk megismerni. Néhány számadat 2000-bôl A biogazdaságok száma (1997-ben volt), területük ha (1997-ben ha volt). A Minisztérium 1997-ben elfogadott teve szerint a biogazdálkodás fejlesztésével 2005-re célul tûzték ki, hogy a biogazdaságok száma elérje a et, területük pedig az egy millió ha-t. 2. Az AOC rendszer részletes bemutatása Az AOC iránti kérelmet termelôi szervezetek, termelôi csoportosulások (termelési, szakmai) nyújthatják be, önmagában egy termelô ilyen kérelmet nem adhat be. Tehát a bejegyeztetés elôfeltétele, hogy legyen egy olyan termelôi szervezet vagy csoportosulás, amely a termelôket összefogja és ôket az INAOval való kapcsolattartás során képviseli. Az INAO-t jelenleg 80%-ban a francia Mezôgazdasági és Halászati Minisztérium finanszírozza. A termelôknek a termék eladási árának egy meghatározott százalékát kell befizetniük az INAO-nak. A Minisztérium jelentôs mértékû hozzájárulása az intézet finanszírozásához azzal magyarázható, hogy a francia állam kötelességének tartja a nemzeti örökségnek számító termékek fennmaradásának támogatását, de ugyanakkor elvárja, hogy ehhez a termelôk is hozzájáruljanak, hiszen a bejegyeztetett termékek értékesítésébôl jelentôs hasznuk származik. Az Ellenôrzött Eredet-megjelölés (AOC) használata nagyon komoly versenyelônyt jelent más, hasonló termékekkel szemben. Így például a cayonne -i paprika termelôi ára a bejegyeztetését megelôzô 40 frank/kg-ról frank/kg-ra emelkedett, de a fogyasztói ára akár az 1000 frank/kg-ot is elérheti. Ha az eredet-megjelölést használó termelô nem az elôírásoknak megfelelôen állítja elô a termékét, vagy termékének minôsége nem felel meg a termékleírásban rögzített követelményeknek, akkor az oltalom visszamenôleges hatállyal megszûnik. Az AOC megjelölést jogtalanul használó, hamisított terméket elôállítók, vagy forgalmazók ellen az INAO és a termelôk közössége külön-külön vagy együtt polgári peres eljárás kezdeményezhet, kártérítést is követelhet. Az AOC rendszer jelentôsen hozzájárul egy-egy vidék fôleg a kedvezôtlen adottságú térségek megélhetésének biztosításához, a kifejezetten tradicionális, kis mennyiségben, nagy élômunka-igénnyel termelt különleges termékek elôállítását támogatva. Mivel a termék neve minden esetben tartalmaz egy földrajzi megnevezést is, hozzájárul az adott térség gasztronómiájának, turizmusának fejlesztéséhez. A Franciaországban kialakult rendszernek megfelelôen a francia Szabadalmi Hivatal nincs bevonva az engedélyezési eljárásba. Az adott kérelemmel kapcsolatban a Szabadalmi Hivataltól véleményt kérnek, nem ütközik-e a földrajzi árujelzô valamilyen védjeggyel óta az INAO hatásköre minden mezôgazdasági és élelmiszeripari termékre kiterjed. Így ebben a rendszerben bírálják el a szeszesitalokat is. Az EU az 1576/89 EU direktívában a szeszesitalok védelmét a nemzeti szabályozás szintjébe teszi. A nagy hagyományokkal rendelkezô AOC intézményének alkalmazása azt jeleni, hogy a francia rendszer a szeszesitalokra lényegesen szigorúbb, mint a többi tagállamé. Az INAO-n belül a döntéshozatal a szakmai képviselôkbôl (pl. bortermelôk) és az államigazgatás képviselôibôl álló un. Comité National hatásköre. Az AOPkal kapcsolatban három Bizottság évfolyam 3. szám 11

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját...

EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS, VILÁGGAZDASÁG Válaszúton... 18 Ideje, hogy az Unió mezõgazdasági miniszterei megkezdjék a KAP érdemi reformját... TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Szavaztunk a csatlakozásról............................................. 5 Mezõgazdasági összeírás

Részletesebben

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas?

Tartalom MAZSOLÁZÓ. ÉLELMISZERBIZTONSÁG Biztonságpolitika a magyar élelmiszerpiacon Vegyünk hazait! Meddig ehető, ami ártalmas? Tartalom MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Elengedhetetlen a nemzeti agrárstratégia kialakítása Agrár-együttműködés Bajorországgal Kinek veszélyes a magyar hús? Csökkentett aszálykárítérítés, bezáró vágóhidak

Részletesebben

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26

A lengyel sertéshústermelés helyzete... 25 Cseh bioüzemanyag program. 25. ARCKÉPCSARNOK Josef Pröll... 26 Tartalom MAZSOLÁZÓ.............. 3 HÍREK, ESEMÉNYEK További megfontolásra...... 4 Közös kongresszus Budapesten 4 A belvízkárokról............ 4 Zöldségrazzia országszerte... 5 Egy figyelemre méltó mozgalom..............

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12

Mazsolázó... 4. Riport... 12 Szlovénia, te csodás!... 12 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó................................................... 4 Hírek, események............................................. 5 Nincs további hitel az olasz olajbogyó-termelôknek..................

Részletesebben

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5

MAZSOLÁZÓ... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések... 5 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ..................................................................... 4 REFORM A Közös Agrárpolitika reformjáról hozott döntések.......................................... 5 HÍREK,

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA AgraEconomy of the European Union A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával készült, az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014 Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Felelős kiadó: Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Készítette: Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület 2009. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 Hipotézis 6 II. AGRÁRTERMÉKEK

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája TARTALOMJEGYZÉK 1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉLELMISZERIPARA...

Részletesebben

tartalmazott, s ez a szám 2001 év végéig 5.400-ra emelkedett. A termékek való megfelelés alapján kerültek

tartalmazott, s ez a szám 2001 év végéig 5.400-ra emelkedett. A termékek való megfelelés alapján kerültek Védjük meg a hazait! Hazánk EU-csatlakozásra való felkészülése során fontos feladat volt a nemzeti-kulturális örökség részét képezõ élelmiszerkincs feltárása. A különbözõ védjegyek bevezetése segít ennek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r

Zöldség- Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Piac Gyümölcs X I. é v f o l y a m, 1 2. s z á m, 2 0 0 7. j a n u á r f e b r u á r Zöldség- és F u i t v e b M a g y a r Z ö l d s é g - G y ü m ö l c s S z a k m a k ö z i S z e r v e z e t l a p j

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben