Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében"

Átírás

1 Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében február 15 március 9.

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program között közel 5 Mrd Euró, 1300 Mrd Ft. a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére Cél: versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése Vállalkozások sokszínűségének fenntartása, Életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése Piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése

3 A Stratégiai Terv és Program összefüggése 1698/2005/EK Tanácsi rendelete (2005. szeptember /2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 7.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célkitűzések Beavatkozási akciók Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intézkedések Támogatandó tevékenységek Támogatási jogcímek

4 Stratégiai célkitűzések I. A szántóföldi növénytermelés mellett az állattartási és a feldolgozóipari ágazat korszerűsítése, valamint az energianövények termesztése és a kertészet irányába történő diverzifikálás II. III. A vidéki környezet javítása a megfelelő földhasználat támogatása révén A vidéki gazdaság fejlődésének támogatása és a vidéki életminőség javítása a természeti és kulturális örökség megőrzésével, valamint A kistérségi szintű közösségek, a LEADER csoportok megerősítése

5 Beavatkozási akciók I. 1. Az információk és tudás elterjesztésének támogatása 2. A kor-szerkezetváltás támogatása 3. Gazdasági és termelési szerkezetváltás 4. Befektetés a minőségi termék-előállításba (élelmiszeripar) 5. Infrastrukturális beruházások II. 6. Agrár-környezetgazdálkodási, Natura 2000 és erdő-környezetgazdálkodási támogatás 7. A Kedvezőtlen Adottságú Területek és a hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése 8. Beruházási támogatás a környezeti előírások betartása és a vízgazdálkodás érdekében 9. Az erdőtelepítés és -gazdálkodás támogatása 10. A jó minőségű és egyenletes mennyiségű víz biztosítása 11. A talajok védelmének megerősítése 12. Az állatjóléti kifizetések biztosítása III. 13. A diverzifikáció, mikro-vállalkozások és turizmus természeti és kulturális örökségre épülő támogatása 14. Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a természeti és kulturális örökség megőrzése (falumegújítás) 15. A helyi kapacitásépítés támogatása

6 Forrásmegosztás I. Intézkedéscsoport 47% II. Intézkedéscsoport 32% III. Intézkedéscsoport 17% Technikai Segítségnyújtás 4%

7 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelete (2005. szeptember /2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 7.) Hazai: Kidolgozás alatt álló törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról FVM-rendelet a támogatások igénybevételéről (végrehajtási rendelet) Támogatási jogcímek (jogszabály-tervezetek)

8 Támogatási jogcímek A támogatási jogcímek egyelőre tervezetek Kiemelt jogcímek: Állattartó telepek korszerűsítése Gépek, technológiai berendezések beszerzése Mezőgazdasági területek erdősítése, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése A növénytermesztés és kertészet korszerűsítése A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Mezőgazdasági termékek értéknövelése A termelői csoportok működése A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás

9 Állattartó telepek korszerűsítése április 9-én induló jogcím Nitrátérzékeny területeken 75%-os mértékű támogatás igényelhető abban az esetben, ha a beruházás április 30-ig megvalósul. Egyéb térségekben a támogatás mértéke alapvetően 40%. Ez a mérték kedvezőtlen adottságú területeken vagy fiatal gazdálkodók esetében 50%-os, a két feltétel egyidejű teljesülése esetén 60%-os. A nitrátérzékeny területeket meghatározó 27/2006-os Kormányrendelet jelenleg módosítás alatt áll. Így a jelenlegi település szintű lehatárolás változni fog fizikai blokk szintű lehatárolásra. A támogatási rendelet már ez alapján lett összeállítva és a közeljövőben egy FVM rendelet fogja kihirdetni a nitrátérzékeny területek fizikai blokk szintű kijelölését.

10 Gépek, technológiai berendezések beszerzése április 9-én induló jogcím Az igényelhető támogatás összege egy benyújtási időszakban, (amelyből évente 3-4 lesz) kérelmezőnként legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

11 Mgi területek erdősítése, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése április 9-én induló jogcím Rövid vágásfordulójú (hengeres fa) energiaültetvények esetén: Ft/ha; Nagyon rövid vágásfordulójú energiaültetvény esetén: Ft/ha összegek között várható

12 Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése április 9-én induló jogcím Az egyes projektek előkészítését segítő tanácsadói szolgáltatás igénybevétele esetén: Az üzleti terv kidolgozására maximálisan Ft. Mikro-vállalkozások fejlesztési projektjeinek támogatása esetén: A támogatás aránya az összes elismerhető költségen belül: - 40%, - 45% a hátrányos helyzetű településeken vagy a társadalmi-gazdasági szempontból fokozottan elmaradott térségekben elhelyezkedő településeken megvalósuló projekt esetén.

13 A növénytermesztés és kertészet korszerűsítése Benyújtási időszakonként és kérelmezőnként nem haladhatja meg a Ft-ot, amely az elszámolható kiadások 40%-a. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 50%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás kedvezőtlen adottságú, vagy a NATURA 2000 területen valósul meg

14 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása euró, mely 10% visszatartásán felül, jövedelempótló támogatásként egy összegben kifizetésre kerül. Gazdaság átadása A gazdaság részét képező termőföld, állatállomány és a kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek adásvétel, vagy ajándékozás keretében történő átadása.

15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése Legkisebb összege forint, legmagasabb összege forint ig egy kedvezményezett legfeljebb 5 beruházási projektre kaphat támogatást. Az egy kedvezményezett által igénybe vehető támogatások együttes értéke nem haladhatja meg az 750 millió Ft-ot a as időszakban. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, nagyvállalatok esetén az elszámolható kiadások 20%-a.

16 A termelői csoportok működése A támogatás átalányösszegű, amely az 5 éves támogatási időszak alatt éves részletekben vehető igénybe. A korábbi évektől eltérően nem a termelői csoport árbevétele alapján számoljuk a támogatást, hanem a termelői csoport tagjainak a termelői csoporton keresztül értékesített termékeinek árbevétele alapján.

17 A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás Hasonló konstrukció a korábbi években meghirdetetthez. Új a valós viszonyokat jobban tükröző lehatárolás 2010-től várható. Támogatási kérelmet 2007-ben a SAPS-sal együtt kell beadni

18 2007. évi top up közvetlen termelői támogatás nemzeti forrásból történő kiegészítése

19 A közvetlen termelési támogatás változásai A régi tagállamok (15-ök) esetében lejárt az SPS támogatásra történő fokozatos átállás határideje; Az átállással egyes támogatások kötelezően elválasztandók a termeléstől, más támogatások esetében csak meghatározott mértékig köthető termeléshez a támogatás; A termeléstől elválasztott támogatások ún. történelmi bázis alapján vehetők igénybe termelési kötelezettség nélkül.

20 A magyar top up rendszer évi módosításának szükségessége Az új tagállamokra (10-ek) vonatkozó lehetőséggel élve az SPS rendszerre 2009-től kívánunk átállni; A fenti változások (egyes támogatások termeléstől való elválasztási kötelezettsége) azonban már 2007-ben szükségessé teszik a magyar top up rendszer módosítását.

21 A módosítások fő elvei Az átalakítás biztosítson zökkenőmentes átmenetet az SPS rendszerbe; Legyen figyelemmel a magyar agrárpolitikai célkitűzésekre (elsősorban az állattenyésztési ágazatok kiemelt kezelése révén); Egyes ágazatokban (mindenekelőtt a tejnél és a gabonánál) teremtse meg az SPS rendszer bevezetéséhez szükséges történelmi bázist.

22 Az uniós szabályok szerint Egyes támogatások csak a termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján nyújthatók; Egyes támogatások meghatározott mértékig termeléshez kötve, azon felül történelmi bázis alapján vehetők igénybe; Egyes támogatások csak termeléshez kötötten folyósíthatók.

23 Történelmi bázisként Általános szabály szerint a évet (jogosult terület, támogatási alapot képező állatlétszám) kívánjuk alkalmazni; Kivételt képez a tejágazat, ahol a III. 31-i kvóta lenne a történelmi bázis.

24 Termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján igényelhető támogatások A mértékek csak tájékoztató jellegűek Tejprémium (kalkulált támogatási összeg 33,64 Euró/tonna) Kiegészítő juhtámogatás (4,90 Euró/db) Szarvasmarha extenzifikációs támogatás (56,16 Euró/db) Speciális húsmarha prémium (167,61 Euró/db) GOFR támogatás (várhatóan Ft/ha körül)

25 Részben termeléshez kötve nyújtható támogatások Anyajuh támogatás (mértéke 6,59 Euró/db, tejelő állománynál 5,28 Euró/db) Anyatehén támogatás (mértéke termeléshez kötve 9,48 Euró/db, termeléstől elválasztva 44,54 Euró/db) Dohány támogatás (a Burley dohánynál termeléshez kötve 2.861,08 Euró/ha, termeléstől elválasztva 370,60 Euró/ha), Virginia dohánynál termeléshez kötve 3.594,63 Euró/ha, termeléstől elválasztva 492,95 Euró/ha; Rizstámogatás (mértéke termeléshez kötve 232,50 Euró/ha, termeléstől elkülönítve 45,43 Euró/ha)

26 Energia növények támogatása 2007-től a rövid vágásfordulójú energia ültetvények az új tagállamokban uniós forrásból 100 %-os (45 Euró/ha) SAPS támogatást kapnak; GOFR növények energia támogatása (SAPS támogatás + energia növény kiegészítő támogatás + GOFR támogatás)

27 A évi top up meghirdetése Egyeztetés az Európai Bizottsággal, a termelők képviselőivel, valamint az államigazgatás szereplőivel A rendelet meghirdetésére várhatóan március végén kerül sor (a termeléshez kötött támogatásokat a rendelet tartalmazza, a történelmi bázist a termelőkkel az MVH október végéig közli) A támogatási igények beadási határideje május közepe

28 A között működtetni kívánt nemzeti agrártámogatási konstrukciókról

29 A évben működtetni kívánt nemzeti támogatási rendszerünk január 1. és április 30. között a jelenleg érvényes szabályozást alkalmazva a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításával május 1-jét követően az új Uniós elvárások szerint kialakított és az EU-nak bejelentett támogatások

30 Főbb prioritások az állattenyésztés fejlesztése; a versenyképes termeléshez szükséges birtokméretek mielőbbi kialakítása; a termelés korszerűsítését szolgáló beruházások ösztönzése; az élelmiszerbiztonság erősítése; az agrármarketing tevékenység támogatása.

31 2007. január 1-április 30. között működő nemzeti támogatások elvei Agrárpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű támogatási jogcímek; Május 1-jét követően nem tehetők EU-konformmá, de fontos, hogy 2007-ben még működhessenek; A folyamatosságot biztosítják a későbbiek során is működtetni kívánt támogatási programok esetében.

32 2007. január 1-április 30. között működő nemzeti támogatási jogcímek egyes hal- és vadgazdálkodási feladatok; az állatjóléti és haszonállat tartási szabályok okozta többletköltségek; (vágósertés, vágóbaromfi); az állategészségügyi vizsgálatok és egyes állategészségügyi problémák megelőzése és kezelése; az egyes élelmiszertermékek értékesítését segítő hitelek; a közösségi agrármarketing; a vízkár-elhárítási létesítmények üzemeltetése, karbantartása; a biológiai alapok fenntartása; a jégeső-elhárítás.

33 EU Bizottság által jóváhagyott támogatási konstrukciók Nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a törvény és a végrehajtási rendelet hatályba lépett; Egyes állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítási költségeinek támogatása a mezőgazdasági termelők körében (tárcaközi egyeztetésen); A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás, a birtokfejlesztési hitel kamatának támogatása (tárcaközi egyeztetésen).

34 Uniós bejelentés alatt álló támogatási konstrukciók Őstermelők adókedvezménye; A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítése.

35 2007. május 1-jét követően működtetni kívánt nemzeti támogatások köre erdészeti feladatok, hal- és vadgazdálkodás; állattenyésztési- tenyésztésszervezési feladatok; állat- és növényegészségügy (kiemelten a megelőzés, mentesítés); agrárhitelezés; közösségi agrármarketing.

36 Cukorreform

37 Strukturális problémák, EU-WTO megegyezés A cukortermelés és kereskedelem közösségi rendszerének a nemzetközi követelményekkel való összhangba hozásához, valamint versenyképességének jövőbeni biztosításához olyan alapos szerkezetátalakítási folyamat elindítására volt szükség, amely a Közösségen belüli veszteséges termelési kapacitás jelentős csökkenését eredményezi.

38 Cukoripar szerkezetátalakítása Olyan szerkezetátalakítási támogatást hoztak létre, amely ösztönzi a termelés megszüntetését és az érintett kvótákról való lemondást, ugyanakkor pedig lehetővé teszi a termelés megszüntetéséhez kapcsolódó szociális és környezeti kötelezettségvállalások kellő figyelembevételét. Közösségi rendeletek: 320/2006/EK Tanácsi rendelet 986/2006/EK Bizottsági rendelet

39 Eastern Sugar A szerkezetátalakítási támogatás mértéke 2007/2008-as gazdasági évre Kaba esetében vonatkozóan összesen: Szakmaközi megállapodás: 27 % termelők és a gépi szolgáltatók, azaz Szociális kiadásokra: 8,3 %-át, azaz /2006 (XI.23.) FVM rendelet

40 Borreform

41 Bevezetés Az EU Bizottság június 22-én hozta nyilvánosságra a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontját. Az EU Bizottság májusára készíti el a reformra vonatkozó, már jogszabályi szintű javaslatokat. A Német Elnökség programja szerint a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2007 június én ismeri meg a Bizottság szövegszerű javaslatát. A tervek szerint a politikai szintű döntés legkorábban őszén születne meg, a rendelkezések legkorábban augusztus 1-től lépnének hatályba.

42 A tervezett reform célja Az EU-n belüli borfogyasztás folyamatosan csökken, noha a minőségi borok értékesítésének volumene nő. Az elmúlt tíz évben az EU borbehozatala évente 10 százalékkal nőtt, miközben a kivitel csak lassan emelkedik. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, a túltermelés mértéke 2010/11-re eléri az éves bortermelés 15 %-át. A piactámogatási intézkedések mint például a lepárlás állandó elhelyezési lehetőséget biztosítanak az eladhatatlan felesleg számára. A borkészítési eljárások adaptálására vonatkozó jelenlegi szabályok nehézkesek és csökkentik a versenyképességet. A címkézési szabályok bonyolultak és rugalmatlanok, bizonytalanságot keltenek a fogyasztók körében, és akadályozzák az EU-s borok forgalmazását.

43 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Újraindulna a kivágási program, a cél hektár szőlőültetvény kivágása öt év alatt, legfeljebb 2,4 milliárd euró összegű támogatás igénybevételével. A kivágás a termelők önkéntes vállalása alapján történne. A telepítési jogok rendszerét meghosszabbítanák 2013-ig, amikor is végleg megszűnne. A piacszabályozási eszközök mint a melléktermékek lepárlásához, az élelmezési célú alkohol lepárlásához, a magántároláshoz és a mustfelhasználáshoz nyújtott támogatás alkalmazása megszűnne. A krízislepárlás megszűnne, vagy helyébe egy másik, a nemzeti pénzügyi alap felhasználásával finanszírozott biztonsági háló lépne

44 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Az említett nemzeti pénzügyi alapot minden termelő tagállam számára biztosítanák, ebből az adott ország helyzetének leginkább megfelelő intézkedéseket lehetne finanszírozni. Pénzeszközöket csoportosítanának át a borágazatot érintő vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására. A reformintézkedések nyomán világosabb, egyszerűbb, átláthatóbb minőségpolitika bontakozna ki, ezen belül a borokat a következő két osztályba sorolnák: földrajzi jelzéssel ellátott bor és földrajzi jelzés nélküli bor.

45 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Egyszerűbb címkézési szabályokra van szükség, amelyek segítenek a fogyasztóknak az eligazodásban, és könnyebbé teszik a termelők számára, hogy felvegyék a versenyt a konkurenciával. A szabályok egyszerűsítése után megengedett lesz a szőlőfajtának és a szüret évének a feltüntetése a földrajzi jelzés nélküli borokon, amit a jelenleg hatályban lévő szabályok nem tesznek lehetővé. Tilos lenne a bor alkoholtartalmát répacukor felhasználásával növelni.

46 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont Magyarország egy határozott és mély reformot támogat keretében lehetséges. Az egyes tagországok, szőlőtermelő régiók közötti jelentős különbségek miatt a közösségi szabályozásnak keretjellegűnek kell lenni, kiegészülve a helyi sajátosságokat figyelembe vevő nemzeti, regionális rendelkezésekkel. A telepítési jogok rendszerét hosszú távon fenn kell tartani, mivel azzal biztosítható az európai hagyományok megőrzése.

47 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont Az ültetvényszerkezet korszerűsítését a kivágási és a szerkezet átalakítási támogatások együttes alkalmazásával kell ösztönözni. Ellenezzük a kivágási támogatás Bizottság által javasolt degresszív rendszerét, mivel az a gazdaságilag indokoltnál erőteljesebb ösztönzést ad a termeléssel való gyors felhagyásra. Nem értünk egyet a piaci intézkedések teljes megszüntetésével, mert szükség van az évjárati ingadozások, az időszakosan jelentkező piaci problémák kezelésére. A lepárlási intézkedésekre fordított támogatásokat radikálisan csökkenteni kell.

48 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont A szektornak jelenleg folyósított közösségi támogatás teljes összegét szét kell osztani a szőlőtermesztést folytató tagországok között, szőlőterületük arányában, jogszabályban rögzített nagyságú nemzeti borítékok formájában. Elfogadhatatlannak tartjuk viszont, hogy tiltott legyen a bor alkoholtartalmát cukor felhasználásával növelni, illetve, hogy a mustsűrítmény támogatás megszűnjön. Tekintettel Magyarország éghajlati adottságaira határozottan tiltakozunk az ellen, hogy csak 1 %-os mértékben legyen lehetőségünk a must javítására.

49 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont A borkategóriák esetében nem célszerű továbbra is fenntartani az asztali és meghatározott termőhelyről származó minőségi borok piacszabályozó rendszerét. Az EU hagyományos jelöléseit és kifejezéseit továbbra is védeni kell. Uniós, regionális, nemzeti, és borvidéki szinten egyaránt szükség van a marketing erősítésére.

50 Zöldség-gyümölcs reform

51 A reform okai koncentrálódó kereskedelem (termelő <> feldolgozó, kereskedő, fogyasztó) harmadik országokból származó termékek előretörése élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelem jelentősége támogatási rendszerek bonyolultsága

52 A reform céljai versenyképesség javítása, fenntartható termelés az ágazatban dolgozók megélhetésének biztosítása a gyümölcs- és zöldségfogyasztás megnövelése a környezet állapotának megőrzése a termelői szervezetek vonzerejének javítása nagy árualap egységes árualap folyamatos árualap termelési költségek csökkentése minőség(-biztosítás)

53 Köszönöm figyelmüket! Pásztohy András Miniszteri Biztos

54 Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében február 15 március 9.

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Aktuális és 2013-ban várható támogatások

Aktuális és 2013-ban várható támogatások Aktuális és 2013-ban várható támogatások Dr. Vásáry Miklós VM Agrárközgazdasági Főosztály - EU referens Cserkeszőlő - 2012. november 27. Főbb támogatási aktualitások - 2012 Kiegészítő nemzeti támogatás

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK

AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA I. A 73/2009/EK D.1. csoport Átláthatóság / Rev2 jelzetű munkadokumentum 2015. március 17. I.1. I.2. I.3. Egységes támogatási rendszer III. cím Egységes területalapú támogatási rendszer V. cím, 2. fejezet A cukorrépa-

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A BIZOTTSÁGI JAVASLAT 10 KIEMELT PRIORITÁSA 4 3. AZ ÚJ KAP FELÉPÍTÉSE, FINANSZÍROZÁSA 6 4. KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (1. PILLÉRES FORRÁSOK)

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap Bonyhád 2014. június 19. 1 Helyzetkép a mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban az MSZR első előzetese szerint a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015.május- június 2015/4. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015 hosszabbítás... 1 2. Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatást igénylők tejértékesítési jelentése... 1 3. Anyatehén

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben