Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében"

Átírás

1 Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében február 15 március 9.

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program között közel 5 Mrd Euró, 1300 Mrd Ft. a mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére Cél: versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság megteremtése Vállalkozások sokszínűségének fenntartása, Életképes birtokszerkezet és racionális földhasználat ösztönzése Piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése

3 A Stratégiai Terv és Program összefüggése 1698/2005/EK Tanácsi rendelete (2005. szeptember /2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 7.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célkitűzések Beavatkozási akciók Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intézkedések Támogatandó tevékenységek Támogatási jogcímek

4 Stratégiai célkitűzések I. A szántóföldi növénytermelés mellett az állattartási és a feldolgozóipari ágazat korszerűsítése, valamint az energianövények termesztése és a kertészet irányába történő diverzifikálás II. III. A vidéki környezet javítása a megfelelő földhasználat támogatása révén A vidéki gazdaság fejlődésének támogatása és a vidéki életminőség javítása a természeti és kulturális örökség megőrzésével, valamint A kistérségi szintű közösségek, a LEADER csoportok megerősítése

5 Beavatkozási akciók I. 1. Az információk és tudás elterjesztésének támogatása 2. A kor-szerkezetváltás támogatása 3. Gazdasági és termelési szerkezetváltás 4. Befektetés a minőségi termék-előállításba (élelmiszeripar) 5. Infrastrukturális beruházások II. 6. Agrár-környezetgazdálkodási, Natura 2000 és erdő-környezetgazdálkodási támogatás 7. A Kedvezőtlen Adottságú Területek és a hagyományos mezőgazdasági táj megőrzése 8. Beruházási támogatás a környezeti előírások betartása és a vízgazdálkodás érdekében 9. Az erdőtelepítés és -gazdálkodás támogatása 10. A jó minőségű és egyenletes mennyiségű víz biztosítása 11. A talajok védelmének megerősítése 12. Az állatjóléti kifizetések biztosítása III. 13. A diverzifikáció, mikro-vállalkozások és turizmus természeti és kulturális örökségre épülő támogatása 14. Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a természeti és kulturális örökség megőrzése (falumegújítás) 15. A helyi kapacitásépítés támogatása

6 Forrásmegosztás I. Intézkedéscsoport 47% II. Intézkedéscsoport 32% III. Intézkedéscsoport 17% Technikai Segítségnyújtás 4%

7 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelete (2005. szeptember /2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelete (2006. december 7.) Hazai: Kidolgozás alatt álló törvény a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról FVM-rendelet a támogatások igénybevételéről (végrehajtási rendelet) Támogatási jogcímek (jogszabály-tervezetek)

8 Támogatási jogcímek A támogatási jogcímek egyelőre tervezetek Kiemelt jogcímek: Állattartó telepek korszerűsítése Gépek, technológiai berendezések beszerzése Mezőgazdasági területek erdősítése, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése A növénytermesztés és kertészet korszerűsítése A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Mezőgazdasági termékek értéknövelése A termelői csoportok működése A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás

9 Állattartó telepek korszerűsítése április 9-én induló jogcím Nitrátérzékeny területeken 75%-os mértékű támogatás igényelhető abban az esetben, ha a beruházás április 30-ig megvalósul. Egyéb térségekben a támogatás mértéke alapvetően 40%. Ez a mérték kedvezőtlen adottságú területeken vagy fiatal gazdálkodók esetében 50%-os, a két feltétel egyidejű teljesülése esetén 60%-os. A nitrátérzékeny területeket meghatározó 27/2006-os Kormányrendelet jelenleg módosítás alatt áll. Így a jelenlegi település szintű lehatárolás változni fog fizikai blokk szintű lehatárolásra. A támogatási rendelet már ez alapján lett összeállítva és a közeljövőben egy FVM rendelet fogja kihirdetni a nitrátérzékeny területek fizikai blokk szintű kijelölését.

10 Gépek, technológiai berendezések beszerzése április 9-én induló jogcím Az igényelhető támogatás összege egy benyújtási időszakban, (amelyből évente 3-4 lesz) kérelmezőnként legfeljebb 200 millió forint lehet. A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 25%-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35%. A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

11 Mgi területek erdősítése, rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése április 9-én induló jogcím Rövid vágásfordulójú (hengeres fa) energiaültetvények esetén: Ft/ha; Nagyon rövid vágásfordulójú energiaültetvény esetén: Ft/ha összegek között várható

12 Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése április 9-én induló jogcím Az egyes projektek előkészítését segítő tanácsadói szolgáltatás igénybevétele esetén: Az üzleti terv kidolgozására maximálisan Ft. Mikro-vállalkozások fejlesztési projektjeinek támogatása esetén: A támogatás aránya az összes elismerhető költségen belül: - 40%, - 45% a hátrányos helyzetű településeken vagy a társadalmi-gazdasági szempontból fokozottan elmaradott térségekben elhelyezkedő településeken megvalósuló projekt esetén.

13 A növénytermesztés és kertészet korszerűsítése Benyújtási időszakonként és kérelmezőnként nem haladhatja meg a Ft-ot, amely az elszámolható kiadások 40%-a. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 50%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás kedvezőtlen adottságú, vagy a NATURA 2000 területen valósul meg

14 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása euró, mely 10% visszatartásán felül, jövedelempótló támogatásként egy összegben kifizetésre kerül. Gazdaság átadása A gazdaság részét képező termőföld, állatállomány és a kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek adásvétel, vagy ajándékozás keretében történő átadása.

15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése Legkisebb összege forint, legmagasabb összege forint ig egy kedvezményezett legfeljebb 5 beruházási projektre kaphat támogatást. Az egy kedvezményezett által igénybe vehető támogatások együttes értéke nem haladhatja meg az 750 millió Ft-ot a as időszakban. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, nagyvállalatok esetén az elszámolható kiadások 20%-a.

16 A termelői csoportok működése A támogatás átalányösszegű, amely az 5 éves támogatási időszak alatt éves részletekben vehető igénybe. A korábbi évektől eltérően nem a termelői csoport árbevétele alapján számoljuk a támogatást, hanem a termelői csoport tagjainak a termelői csoporton keresztül értékesített termékeinek árbevétele alapján.

17 A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás Hasonló konstrukció a korábbi években meghirdetetthez. Új a valós viszonyokat jobban tükröző lehatárolás 2010-től várható. Támogatási kérelmet 2007-ben a SAPS-sal együtt kell beadni

18 2007. évi top up közvetlen termelői támogatás nemzeti forrásból történő kiegészítése

19 A közvetlen termelési támogatás változásai A régi tagállamok (15-ök) esetében lejárt az SPS támogatásra történő fokozatos átállás határideje; Az átállással egyes támogatások kötelezően elválasztandók a termeléstől, más támogatások esetében csak meghatározott mértékig köthető termeléshez a támogatás; A termeléstől elválasztott támogatások ún. történelmi bázis alapján vehetők igénybe termelési kötelezettség nélkül.

20 A magyar top up rendszer évi módosításának szükségessége Az új tagállamokra (10-ek) vonatkozó lehetőséggel élve az SPS rendszerre 2009-től kívánunk átállni; A fenti változások (egyes támogatások termeléstől való elválasztási kötelezettsége) azonban már 2007-ben szükségessé teszik a magyar top up rendszer módosítását.

21 A módosítások fő elvei Az átalakítás biztosítson zökkenőmentes átmenetet az SPS rendszerbe; Legyen figyelemmel a magyar agrárpolitikai célkitűzésekre (elsősorban az állattenyésztési ágazatok kiemelt kezelése révén); Egyes ágazatokban (mindenekelőtt a tejnél és a gabonánál) teremtse meg az SPS rendszer bevezetéséhez szükséges történelmi bázist.

22 Az uniós szabályok szerint Egyes támogatások csak a termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján nyújthatók; Egyes támogatások meghatározott mértékig termeléshez kötve, azon felül történelmi bázis alapján vehetők igénybe; Egyes támogatások csak termeléshez kötötten folyósíthatók.

23 Történelmi bázisként Általános szabály szerint a évet (jogosult terület, támogatási alapot képező állatlétszám) kívánjuk alkalmazni; Kivételt képez a tejágazat, ahol a III. 31-i kvóta lenne a történelmi bázis.

24 Termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján igényelhető támogatások A mértékek csak tájékoztató jellegűek Tejprémium (kalkulált támogatási összeg 33,64 Euró/tonna) Kiegészítő juhtámogatás (4,90 Euró/db) Szarvasmarha extenzifikációs támogatás (56,16 Euró/db) Speciális húsmarha prémium (167,61 Euró/db) GOFR támogatás (várhatóan Ft/ha körül)

25 Részben termeléshez kötve nyújtható támogatások Anyajuh támogatás (mértéke 6,59 Euró/db, tejelő állománynál 5,28 Euró/db) Anyatehén támogatás (mértéke termeléshez kötve 9,48 Euró/db, termeléstől elválasztva 44,54 Euró/db) Dohány támogatás (a Burley dohánynál termeléshez kötve 2.861,08 Euró/ha, termeléstől elválasztva 370,60 Euró/ha), Virginia dohánynál termeléshez kötve 3.594,63 Euró/ha, termeléstől elválasztva 492,95 Euró/ha; Rizstámogatás (mértéke termeléshez kötve 232,50 Euró/ha, termeléstől elkülönítve 45,43 Euró/ha)

26 Energia növények támogatása 2007-től a rövid vágásfordulójú energia ültetvények az új tagállamokban uniós forrásból 100 %-os (45 Euró/ha) SAPS támogatást kapnak; GOFR növények energia támogatása (SAPS támogatás + energia növény kiegészítő támogatás + GOFR támogatás)

27 A évi top up meghirdetése Egyeztetés az Európai Bizottsággal, a termelők képviselőivel, valamint az államigazgatás szereplőivel A rendelet meghirdetésére várhatóan március végén kerül sor (a termeléshez kötött támogatásokat a rendelet tartalmazza, a történelmi bázist a termelőkkel az MVH október végéig közli) A támogatási igények beadási határideje május közepe

28 A között működtetni kívánt nemzeti agrártámogatási konstrukciókról

29 A évben működtetni kívánt nemzeti támogatási rendszerünk január 1. és április 30. között a jelenleg érvényes szabályozást alkalmazva a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításával május 1-jét követően az új Uniós elvárások szerint kialakított és az EU-nak bejelentett támogatások

30 Főbb prioritások az állattenyésztés fejlesztése; a versenyképes termeléshez szükséges birtokméretek mielőbbi kialakítása; a termelés korszerűsítését szolgáló beruházások ösztönzése; az élelmiszerbiztonság erősítése; az agrármarketing tevékenység támogatása.

31 2007. január 1-április 30. között működő nemzeti támogatások elvei Agrárpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű támogatási jogcímek; Május 1-jét követően nem tehetők EU-konformmá, de fontos, hogy 2007-ben még működhessenek; A folyamatosságot biztosítják a későbbiek során is működtetni kívánt támogatási programok esetében.

32 2007. január 1-április 30. között működő nemzeti támogatási jogcímek egyes hal- és vadgazdálkodási feladatok; az állatjóléti és haszonállat tartási szabályok okozta többletköltségek; (vágósertés, vágóbaromfi); az állategészségügyi vizsgálatok és egyes állategészségügyi problémák megelőzése és kezelése; az egyes élelmiszertermékek értékesítését segítő hitelek; a közösségi agrármarketing; a vízkár-elhárítási létesítmények üzemeltetése, karbantartása; a biológiai alapok fenntartása; a jégeső-elhárítás.

33 EU Bizottság által jóváhagyott támogatási konstrukciók Nemzeti agrárkár-enyhítés rendszere a törvény és a végrehajtási rendelet hatályba lépett; Egyes állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítási költségeinek támogatása a mezőgazdasági termelők körében (tárcaközi egyeztetésen); A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás, a birtokfejlesztési hitel kamatának támogatása (tárcaközi egyeztetésen).

34 Uniós bejelentés alatt álló támogatási konstrukciók Őstermelők adókedvezménye; A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítése.

35 2007. május 1-jét követően működtetni kívánt nemzeti támogatások köre erdészeti feladatok, hal- és vadgazdálkodás; állattenyésztési- tenyésztésszervezési feladatok; állat- és növényegészségügy (kiemelten a megelőzés, mentesítés); agrárhitelezés; közösségi agrármarketing.

36 Cukorreform

37 Strukturális problémák, EU-WTO megegyezés A cukortermelés és kereskedelem közösségi rendszerének a nemzetközi követelményekkel való összhangba hozásához, valamint versenyképességének jövőbeni biztosításához olyan alapos szerkezetátalakítási folyamat elindítására volt szükség, amely a Közösségen belüli veszteséges termelési kapacitás jelentős csökkenését eredményezi.

38 Cukoripar szerkezetátalakítása Olyan szerkezetátalakítási támogatást hoztak létre, amely ösztönzi a termelés megszüntetését és az érintett kvótákról való lemondást, ugyanakkor pedig lehetővé teszi a termelés megszüntetéséhez kapcsolódó szociális és környezeti kötelezettségvállalások kellő figyelembevételét. Közösségi rendeletek: 320/2006/EK Tanácsi rendelet 986/2006/EK Bizottsági rendelet

39 Eastern Sugar A szerkezetátalakítási támogatás mértéke 2007/2008-as gazdasági évre Kaba esetében vonatkozóan összesen: Szakmaközi megállapodás: 27 % termelők és a gépi szolgáltatók, azaz Szociális kiadásokra: 8,3 %-át, azaz /2006 (XI.23.) FVM rendelet

40 Borreform

41 Bevezetés Az EU Bizottság június 22-én hozta nyilvánosságra a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontját. Az EU Bizottság májusára készíti el a reformra vonatkozó, már jogszabályi szintű javaslatokat. A Német Elnökség programja szerint a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2007 június én ismeri meg a Bizottság szövegszerű javaslatát. A tervek szerint a politikai szintű döntés legkorábban őszén születne meg, a rendelkezések legkorábban augusztus 1-től lépnének hatályba.

42 A tervezett reform célja Az EU-n belüli borfogyasztás folyamatosan csökken, noha a minőségi borok értékesítésének volumene nő. Az elmúlt tíz évben az EU borbehozatala évente 10 százalékkal nőtt, miközben a kivitel csak lassan emelkedik. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, a túltermelés mértéke 2010/11-re eléri az éves bortermelés 15 %-át. A piactámogatási intézkedések mint például a lepárlás állandó elhelyezési lehetőséget biztosítanak az eladhatatlan felesleg számára. A borkészítési eljárások adaptálására vonatkozó jelenlegi szabályok nehézkesek és csökkentik a versenyképességet. A címkézési szabályok bonyolultak és rugalmatlanok, bizonytalanságot keltenek a fogyasztók körében, és akadályozzák az EU-s borok forgalmazását.

43 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Újraindulna a kivágási program, a cél hektár szőlőültetvény kivágása öt év alatt, legfeljebb 2,4 milliárd euró összegű támogatás igénybevételével. A kivágás a termelők önkéntes vállalása alapján történne. A telepítési jogok rendszerét meghosszabbítanák 2013-ig, amikor is végleg megszűnne. A piacszabályozási eszközök mint a melléktermékek lepárlásához, az élelmezési célú alkohol lepárlásához, a magántároláshoz és a mustfelhasználáshoz nyújtott támogatás alkalmazása megszűnne. A krízislepárlás megszűnne, vagy helyébe egy másik, a nemzeti pénzügyi alap felhasználásával finanszírozott biztonsági háló lépne

44 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Az említett nemzeti pénzügyi alapot minden termelő tagállam számára biztosítanák, ebből az adott ország helyzetének leginkább megfelelő intézkedéseket lehetne finanszírozni. Pénzeszközöket csoportosítanának át a borágazatot érintő vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására. A reformintézkedések nyomán világosabb, egyszerűbb, átláthatóbb minőségpolitika bontakozna ki, ezen belül a borokat a következő két osztályba sorolnák: földrajzi jelzéssel ellátott bor és földrajzi jelzés nélküli bor.

45 Az EU Bizottsága a szőlő-bor közösségi szabályozás reformjára vonatkozó álláspontjának bemutatása Egyszerűbb címkézési szabályokra van szükség, amelyek segítenek a fogyasztóknak az eligazodásban, és könnyebbé teszik a termelők számára, hogy felvegyék a versenyt a konkurenciával. A szabályok egyszerűsítése után megengedett lesz a szőlőfajtának és a szüret évének a feltüntetése a földrajzi jelzés nélküli borokon, amit a jelenleg hatályban lévő szabályok nem tesznek lehetővé. Tilos lenne a bor alkoholtartalmát répacukor felhasználásával növelni.

46 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont Magyarország egy határozott és mély reformot támogat keretében lehetséges. Az egyes tagországok, szőlőtermelő régiók közötti jelentős különbségek miatt a közösségi szabályozásnak keretjellegűnek kell lenni, kiegészülve a helyi sajátosságokat figyelembe vevő nemzeti, regionális rendelkezésekkel. A telepítési jogok rendszerét hosszú távon fenn kell tartani, mivel azzal biztosítható az európai hagyományok megőrzése.

47 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont Az ültetvényszerkezet korszerűsítését a kivágási és a szerkezet átalakítási támogatások együttes alkalmazásával kell ösztönözni. Ellenezzük a kivágási támogatás Bizottság által javasolt degresszív rendszerét, mivel az a gazdaságilag indokoltnál erőteljesebb ösztönzést ad a termeléssel való gyors felhagyásra. Nem értünk egyet a piaci intézkedések teljes megszüntetésével, mert szükség van az évjárati ingadozások, az időszakosan jelentkező piaci problémák kezelésére. A lepárlási intézkedésekre fordított támogatásokat radikálisan csökkenteni kell.

48 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont A szektornak jelenleg folyósított közösségi támogatás teljes összegét szét kell osztani a szőlőtermesztést folytató tagországok között, szőlőterületük arányában, jogszabályban rögzített nagyságú nemzeti borítékok formájában. Elfogadhatatlannak tartjuk viszont, hogy tiltott legyen a bor alkoholtartalmát cukor felhasználásával növelni, illetve, hogy a mustsűrítmény támogatás megszűnjön. Tekintettel Magyarország éghajlati adottságaira határozottan tiltakozunk az ellen, hogy csak 1 %-os mértékben legyen lehetőségünk a must javítására.

49 Az EU Bizottság javaslatára adott magyar álláspont A borkategóriák esetében nem célszerű továbbra is fenntartani az asztali és meghatározott termőhelyről származó minőségi borok piacszabályozó rendszerét. Az EU hagyományos jelöléseit és kifejezéseit továbbra is védeni kell. Uniós, regionális, nemzeti, és borvidéki szinten egyaránt szükség van a marketing erősítésére.

50 Zöldség-gyümölcs reform

51 A reform okai koncentrálódó kereskedelem (termelő <> feldolgozó, kereskedő, fogyasztó) harmadik országokból származó termékek előretörése élelmiszerbiztonság és fogyasztóvédelem jelentősége támogatási rendszerek bonyolultsága

52 A reform céljai versenyképesség javítása, fenntartható termelés az ágazatban dolgozók megélhetésének biztosítása a gyümölcs- és zöldségfogyasztás megnövelése a környezet állapotának megőrzése a termelői szervezetek vonzerejének javítása nagy árualap egységes árualap folyamatos árualap termelési költségek csökkentése minőség(-biztosítás)

53 Köszönöm figyelmüket! Pásztohy András Miniszteri Biztos

54 Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében február 15 március 9.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 9. szám 2008. április 22. Tartalomjegyzék Meghirdették

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról

A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról 2007/12/19 A fenntarthatóság három eleme A borágazat fenntarthatósága Gazdasági életképesség Társadalmi

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép.

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép. 23072 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 186. szám támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (XII. 1.)

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet

23/2013. (IV. 9.) VM rendelet 1. oldal 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL. III. évfolyam 4. szám április 28.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL. III. évfolyam 4. szám április 28. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY HÍRLEVÉL III. évfolyam 4. szám 2009. április 28. Tartalomjegyzék az integrátori együttműködés számára... 2 Az Alapítvány részvétele az Alföldi Állattenyésztési

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez Melléklet a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez 1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés alapján a komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

VI. évfolyam, 3. szám, 2013 PÉNZÜGYI HÍRLEVÉL

VI. évfolyam, 3. szám, 2013 PÉNZÜGYI HÍRLEVÉL VI. évfolyam, 3. szám, 213 PÉNZÜGYI HÍRLEVÉL Pénzügyi Hírlevél Pénzügyi Hírlevél VI. évfolyam, 3. szám, 213 Megjelenik negyedévente Felelős szerkesztő Lámfalusi Ibolya Szerzők Péter Krisztina peter.krisztina@aki.gov.hu

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak II. évfolyam 7. szám 2008. március 25. Tartalomjegyzék A kertészet

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 37. szám 7011 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 32/2012. (IV. 2.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú

Részletesebben