ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam december 19. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam 2008. december 19. TARTALOM"

Átírás

1 30. szám 123. évfolyam december 19. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Számv. Ig /1993 Készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítás hatálytalanításáról... 21/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pénztárvizsgálatok rendjéről, valamint a pénztárvizsgálók névsoráról... Oldal /2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és bevallásának szabályozásáról... Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények... A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei... Oldal Utasítások 20/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Számv. Ig /1993 Készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítás hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett Számv. Ig /1993. utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Számv. Ig /1993. a készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítást hatályon kívül helyezem HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás nem tartalmaz hivatkozásokat. A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti.

2 1674 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám 6.0. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Jelen utasítás a megjelenés napján lép hatályba MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Jelen utasításhoz nincs. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes 21/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pénztárvizsgálatok rendjéről, valamint a pénztárvizsgálók névsoráról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Szabályozni a pénztárvizsgálatok rendjét, valamint közzétenni a megbízólevéllel rendelkező, pénztárvizsgálat tartására, valamint a pénzkezelési tevékenység ellenőrzésére jogosult munkavállalók nevét és szolgálati helyét. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi pénztárt üzemeltető, továbbá készpénz-kezelési tevékenységet végző szervezeti egységére. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Számviteli Szolgáltatás vezetője 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁS Külön fogalom meghatározás nem szükséges. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Pénztárvizsgálat tartására jogosultak névsora Pénzügyi Igazgatóság Számviteli Szolgáltatás: Varga Éva pénztárvizsgáló Személyszállítási Főkönyvelőség: Ujlaki Sándor pénztárvizsgáló A pénztárvizsgálat szabályszerű lebonyolításáért a megbízólevéllel rendelkező pénztárvizsgáló felel. A pénztárvizsgálóval együtt pénztárvizsgálat tartása céljából a pénztárhelyiségbe beléphet a felügyelet alatt lévő pénztárvizsgáló gyakornok. A gyakornok személyéért és az általa végzett ellenőrzésért a megbízólevéllel rendelkező, felügyeletet gyakorló pénztárvizsgáló felel A pénztárvizsgálat lebonyolítása A pénztárvizsgáló a pénztárvizsgálatot a B. 25. sz. Pénztárvizsgálati utasításban előírt módon és gyakorisággal végzi Eljárás rendkívüli esemény alkalmával Amennyiben a készpénz-kezeléssel megbízott szervezeti egységnél pénztárhiány keletkezik, illetve rendkívüli esemény (pl. betörés) történik, erről a pénztárvizsgálókat a , vagy a telefonszámon értesíteni kell. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével a 13/2007. (MÁV Ért. 18.) PÁVIGH. utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ezen utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Az utasításhoz 1. melléklet tartozik. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

3 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Pénztárvizsgáló megbízólevél A megbízólevél tulajdonosa jogosult a MÁV ZRt valamennyi Házi-, kézipénztárában, jegyeladással foglalkozó pénztárában pénztárvizsgálat tartására, kiadott elszámolási előlegek, bármilyen jogcímen készpénz befizetést elfogadó valamennyi szolgálati hely, illetve a MÁV ZRt jegyvizsgálóinak, valamint MÁV START Zrt jegyvizsgálóinak a keskenynyomközű vonalakon végzett jegykiadási és pénzkezelési tevékenységének ellenőrzésére. A megbízólevél tulajdonosa jogosult valamennyi szolgálati hely területére belépni, a vasút elzárt területén tartózkodni. MÁV ZRt 000 Megbízólevél Név: Szolg. cím: Szolg. hely: Beosztás: A megbízólevél visszavonásig érvényes. Budapest, 20. év..hó nap Magyar Államvasutak ZRt Vezérigazgató-helyettes 22/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és bevallásának szabályozásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban Jöt.), valamint a törvény végrehajtását szabályozó 8/2004. (III.10.) PM rendelet alapján a MÁV Zrt. által beszerzett és vontatási célra felhasznált gázolajmennyiségre jutó jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és visszaigénylésének szabályozása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a gázolaj beszerzésével, készletezésével, kiadásával és vontatási célú felhasználásával kapcsolatos tevékenységet végző, illetve az ezekkel kapcsolatban keletkező bizonylatok rögzítésével, ellenőrzésével, valamint a jövedéki adóbevallást elkészítő szervezetekre. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az utasításban rögzített előírások végrehajtása a MÁV Zrt pontban meghatározott szervezeti egységeire nézve kötelező. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az utasításban szereplő fogalom meghatározások megegyeznek fentebb hivatkozott jogszabályok értelmezéseivel. Az utasításban szereplő egyéb fogalmak az alábbiak: KutInfo: a gázolaj feladó-, lefejtő-, és tároló berendezésekhez kapcsolódó informatikai rendszer. TLK: Területi Logisztikai Központ. BKSZE: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység. TPF: Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály. KKO: Költségvetési Kapcsolatok Osztálya REK: Regionális Ellenőrzési Központ, amely a MÁV Zrt. adóbevallásait fogadja, valamint a jövedéki adó viszszaigénylésének ellenőrzését végzi. VPÜSZK: Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja, a kiutalásokat indító számlavezető szerv.

4 1676 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám J02: az ásványolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről szóló, a VPOP által elektronikus formában közzétett bevallási formanyomtatvány. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Jöt. 55. és 56. (1) bekezdései értelmében a MÁV Zrt., a Központi Statisztikai Hivatal által a Szolgáltatások Jegyzékében számmal jelölt vasúti szállítási tevékenysége érdekében vámtarifaszám alatt adózottan beszerzett és ténylegesen felhasznált gázolaj megfizetett jövedéki adóját visszaigényelheti a tényleges felhasználás napját magában foglaló havi bevallásban, de legfeljebb a felhasználás napját követő 12 hónapon belül Gázolaj beszerzés, vételezés folyamata és bizonylatai A gázolaj beszerzése, felhasználásának bizonylatolása A jövedéki törvény hatálya alá eső gázolaj szállítását, tárolását, nyilvántartását, kiszolgálását, visszaadását és elszámolását a 38/2006. (MÁV. Ért. 43.) Társasági szol Általános vezérigazgató-helyettesi utasítás részletesen szabályozza. A fentiekben hivatkozott számú utasítás előírásai vonatkoznak azon gázolajra is, amelyek vontatási célú felhasználása alapján a MÁV Zrt. Jövedéki adót igényel vissza. A vontatási célú felhasználás vételezése történhet KUTINFO rendszerrel felszerelt gázolaj kutakból, SCHWABO rendszerrel felszerelt gázolaj kutakból, Hagyományos kutakból. A jövedéki nyilvántartás a GIR Készletgazdálkodási moduljában történik, így minden, a gázolaj mennyiségét érintő készletváltozásról anyagmozgási tranzakció kerül rögzítésre, beleértve a vontatási célú gázolaj felhasználásokat is. Ezen vételezések esetében a felhasználó üzletág minden esetben köteles a mozdonyvezetők által leadott, a menetigazolványra felvezetett tényleges liter mennyiségnek és a menetigazolványhoz csatolt bizonylaton levő mennyiségi adatoknak az egyezőségét leellenőrizni. A GIR rendszer interfészen keresztül átadja ezen vételezési bizonylatok adatait a Forgalmi és Vontatási Statisztikai rendszernek. 4.2 A jövedéki adó elszámolása Feldolgozások A GIR Készletgazdálkodási modul havi zárását követően a KKO lefuttatja a MÁV-Gázolaj bevételezések számlával való egyezősége kiértékelése és a VPOP3 Excel-be tölthető tranzakciók feldolgozásokat; valamint a GIR Felhasználói Koordinációs Osztály által fejlesztett, a J02 nyomtatvány P1 és P3 pótlapjainak analitikus adatait tartalmazó interfész állomány feldolgozását. A feldolgozások azonos eredménye esetén készíthető csak bevallás (önrevíziót is beleértve) Feldolgozások adattartalma: MÁV Gázolaj bevételezések számlával való egyezősége: Szállító, raktár neve, bevételezés sora, cikkszám ( ), mennyiség, nettó összeg, áfa, bruttó öszszeg, adó mértéke (85 Ft/liter), számlaszáma, bevallás dátuma, A kowax-ot is tartalmazó felhasználás mennyisége. A 4 -et kitevő kowax után jövedéki adó nem igényelhető vissza. VPOP3 Excel-be olvasható kimutatás: Könyvelési egység, raktár, vételező, tranzakció dátuma, azonosítója, mennyisége és értéke, a visszaigényelhető adó összege, a pályaszám (mozdonyszám), A Tranzakciós mennyiség összegéből le kell vonni a kowax-ra jutó mennyiséget (4 /liter), A feldolgozás végén képződik a könyvelési utalvány, amelyet továbbít a KKO a GIR Felhasználói Koordinációs Osztály felé könyvelésre a tárgyhavi főkönyvi zárás időpontja előtt. Interfész állomány feldolgozása: A J02 bevallási formanyomtatvány P1 és P3 pótlapjainak analitikus adatait tartalmazó interfész állomány a fenti feldolgozások adataiból kerül legyűjtésre, a VPOP által előírt szerkezetben Bevallás, ellenőrzés A alatti feldolgozások futtatása alapján a KKO elkészíti, valamint elektronikus úton benyújtja a J02 számú formanyomtatványt. A feldolgozásokban kimutatott azonos időszakú felhasználások a tárgyhavi bevallásba kerülnek, az eltérő időszakú felhasználások pedig önrevíziós bevallásként kerülnek benyújtásra. A bevallásban a jövedéki adó visszaigénylésének jogcímkódja 07-es (SZJ számon jelölt vasúti szállítási tevékenységhez adóraktárból vagy importőrtől adózóttan beszerzett vámtarifaszámú gázolaj felhasználás), fajtakódja pedig 523-as (legfeljebb 10 ppm kéntartalmú gázolaj üzemanyag tüzelő-, fűtőanyag célra). A bevallás pótlapjai: A P1 pótlap (számlajegyzék) adattartalma: Számlát kiállító adószáma (MOL, Gysev), Számla típusa 04-es, amely a Jöt. 55. (1) bekezdésére utal (lásd 2. pont),

5 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1677 Fajta kód 523-as: gázolaj üzemanyag, Teljesítés kelte: amely a bejövő számlán szerepel, Termék mennyisége: REK-kel egyezteve nem a számlán szereplő, beszerzési mennyiség, hanem abból a vontatási célra felhasznált mennyiséget jelöli. Számla végösszege: bejövő számla összege. A REK-kel történt egyzetetés értelmében, az importálással létrehozott P1 pótlapon a KKO manuálisan javítja a Számla száma rovatot, ahol kiegészítésként feltüntetésre kerül a Részszámla jelölés, illetve a Termék mennyisége rovatban a teljes mennyiség helyett csak a jövedéki adó visszaigénylés alapjául szolgáló felhasznált mennyiség kerül feltüntetésre. A P3 pótlap (felhasználás) adattartalma: Bizonylattípus 02-es, amely a Jöt. 55. (1) bekezdésére utal (lásd 2. pont), Szállítójármű száma: az a pályaszám, amely egyértelműen beazonosítja a vételező járművet, Kelt: gázolajvételezés kelte, Termék fajtakódja 523-as: gázolaj üzemanyag, Termék mennyisége: vontatási célra vételezett (felhasznált) mennyiség. A bevallás elektronikus úton történő benyújtásának határideje a tárgyhónapot követő hónap 20-a, felelőse a KKO. A bevallás alapjául szolgáló feldolgozások karbantartásáért a GIR Felhasználói és Koordinációs Osztály a felelős, folyamatosan. Önrevízió Fizetendő önrevízió esetén nem kell P1 és P3 import fájlt létrehozni, kizárólag visszaigényelhető adókülönbözet esetén. Fizetendő önrevízió esetén a KKO intézkedik a fizetendő adó és önellenőrzési pótlékának TPF által történő utaltatásáról. Az önrevíziós nyilvántartást a KKO készíti. REK kiutalás előtti ellenőrzés: A REK havonta, a bevallás benyújtását követő 2 héten belül ellenőrzi a bevallások analitikáját jelentő feldolgozások adattartalmát, számszerű egyezőségét, kiemelten vizsgálják a beszerzési számla és mellékleteinek valódiságát, helyességét, amely a Központi Főkönyvelőség feladata. A bevallás mellékleteit a KKO-tól CD-n és nyomtatott formában a helyszínen átveszik, kizárólag az ellenőrzés gyorsítása céljából. Visszaigénylés könyvelése: T 362,6 Jövedéki adó elszámolás K Vontatási célú gázolaj felhasználás utáni jövedéki adó visszatérítés Banki jóváírás: a bevallás benyújtását követő 30. naptári napon terheli a VPÜSZK a Magyar Államkincstár számláját a MÁV által jogosan visszaigényelt összeggel. Jóváírt jövedéki adó könyvelése: T 384 Elszámolási betétszámlák K 363,6 Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó pénzügyi teljesítése (költségvetési kiutalási igények teljesítése) Fizetendő adó könyvelése ellenkönyveléssel történik, az önellenőrzési pótlék kötelezettség könyvelése: T863,85 Önellenőrzési pótlék-vpop K463,0622 Önellenőrzési pótlék (VPOP) Önellenőrzési pótlék utalása: T464,0622 Önellenőrzési pótlék (VPOP) K384 Elszámolási betétszámla 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Hatályon kívül helyeződik a 29/2005. (MÁV. Ért. 38.) számú A MÁV Zrt. által beszerzett, a vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó gázolaj felhasználás alapján történő jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és a jövedéki adó bevallás elkészítésének szabályozása című utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Az utasítás rendelkezései január 1-jétől érvényesek 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Jelen utasításhoz nincs. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes Könyvelés A VPOP3 Excel-be tölthető tranzakciók kimutatás könyvelő egység, szervezet, tevékenység sor, pályaszakasz bontásban tartalmazza a kowax-szal korrigált menynyiséget és visszaigényelhető/fizetendő összeget könyvelés céljára.

6 1678 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények Francia nyelvű kiadások 130 Conditions commerciales pour la distribution internationale des produits ferroviaires Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Indicateurs de performances environnementales spécifiques aux chemins de fer Vasútspecifikus környezeti teljesítménymutatók 1. kiadás; Kiadva: Wagons. Vitesses de circulation. Conditions techniques à respecter Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Wagons Tampons à course de 130 et 150 mm Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Wagons Sécurité de circulation Teherkocsik Futásbiztonság 6. kiadás; Kiadva: Principes de gestion et de maintenance des tunnels existants Létező alagutak kezelésének és fenntartásának alapelvei 2. kiadás; Kiadva: Német nyelvű kiadások 130 Kommerzielle Rahmenbedingungen für den internationalen Vertrieb von Bahnprodukten Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Güterwagen. Fahrgeschwindigkeiten. Einzuhaltende technische Bedingungen Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Gütenorm for einen europäischen EUR-Ladungsträger aus Stahl (EUR-Boxpalette) Y mit den Abmessungen 800 mm x 1200 mm Az acélból készült négynyílásos 800 x 1200 mm-es EUR Y oldalfalas rakodólapok (rakodódobozok) szabványos minősége. 9. kiadás; Kiadva: Güterwagen Puffer mit 130 und 150 mm Hub Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Angol nyelvű kiadások 130 Commercial framework for the international distribution of rail products Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Railway specific environmental performance indicators Vasútspecifikus környezeti teljesítménymutatók 1. kiadás; Kiadva: Wagons. Runnings speeds. Technical conditions to be observed Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Wagons Buffers with a stroke of the 130 and 150 mm Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Wagons Running safety Teherkocsik Futásbiztonság 6. kiadás; Kiadva:

7 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1679 A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása, a MÁV Értesítő 28. számában megjelent MÁVSZ :2008 és MÁVSZ :2008 szabványok helyesbítése MÁV vállalati szabvány kiadása K-6737/2008 MÁV ZRt. Szabványügyi Központ A MÁV ZRt. és a MÁV csoport felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi szabvány kötelező alkalmazását rendelem el: MÁVSZ :2008 E 56 Öntöttvas féktuskó vasúti járművekhez Vontatójárművek (A MÁVSZ :2001) Hatálybalépés időpontja: december 15. A szabványt a MÁV ZRt. Szabványügyi Központnál hétfő-csütörtök 9 és 14, pénteken 9-12 óra között lehet beszerezni. Cím: 1088 Budapest, Múzeum u.11. II.em szoba Telefon/Fax: városi: üzemi/fax: MÁV vállalati szabvány kiadása K-6738/2008 MÁV ZRt. Szabványügyi Központ MÁV Gépészet Zrt. Vásárhelyi László s. k. A MÁV ZRt. és a MÁV csoport felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi szabvány kötelező alkalmazását rendelem el: MÁVSZ :2008 E 56 Öntöttvas féktuskó vasúti járművekhez Vontatott járművek (A MÁVSZ :2001) Hatálybalépés időpontja: december 15. A szabványt a MÁV ZRt. Szabványügyi Központnál hétfő-csütörtök 9 és 14, pénteken 9-12 óra között lehet beszerezni. Cím: 1088 Budapest, Múzeum u.11. II.em szoba Telefon/Fax: városi: üzemi/fax: HELYESBÍTÉS MÁV Gépészet Zrt. Vásárhelyi László s. k. járműfőnökség vezető A MÁV ZRt. Értesítője 28. számában (2008. november 21.) K-6588/2008 iktatószám alatt megjelent MÁVSZ :2008 és a K-6589/2008 iktatószám alatt megjelent MÁVSZ :2008 szabványok meghirdetésével kapcsolatban a helyettesítendő szabvány(ok) felsorolása (ami a teljes MÁVSZ 2830-as sorozatot tartalmazta) tévesen jelent meg. Helyesen: MÁVSZ :2008 G 83 D Vasúti járműmérlegek tervszerű karbantartása. Meghatározások. Időszakos karbantartások, vizsgálatok, javítások c. szabvány a MÁVSZ 2830:1985 helyett lép hatályba. és a MÁVSZ :2008 G 83 D Vasúti járműmérlegek tervszerű karbantartás. Főjavítás c. szabvány a MÁVSZ :1986 és a MÁVSZ :1986 helyett lép hatályba.

8 1680 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM 12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 9/2007. (III. 30. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt.

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

2012/7. SZÁM TARTALOM

2012/7. SZÁM TARTALOM 2012/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2012. (IV. 27. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a 4/2011. (IX.02. MÁV Ért. 18.) GÁVIGH sz. gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. TARTALOM

34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. TARTALOM 34. szám 124. évfolyam 2009. november 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2009. (XI. 27. MÁV Ért. 34.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM

14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. TARTALOM 14. szám 122. évfolyam 2007. április 13. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 6/2007. (IV. 13. MÁV Ért. 14.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

6. szám 123. évfolyam 2008. március 7. TARTALOM. 4/2008. (III. 7. MÁV Ért. 6.) PÁVIGH. sz. portfóli-kezelési általános

6. szám 123. évfolyam 2008. március 7. TARTALOM. 4/2008. (III. 7. MÁV Ért. 6.) PÁVIGH. sz. portfóli-kezelési általános 6. szám 123. évfolyam 2008. március 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 3/2008. (III. 7. MÁV Ért. 6.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról

Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról Őrzött fizető P+R parkolók, parkolás-technikai rendszerének beszerzése és kivitelezése - tájékoztató hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Szállítási szerződés a BKK Zrt. által

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

"Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása

Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása "Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Beszerzés tárgya:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM 2016/44. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2016. (XII. 22. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók utazási idő díjazásának

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Bizonylatkitöltéssel, üzleti levelezéssel, iratkezeléssel kapcsolatos ismereteket és képességeket mérő feladatlap Teszt

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 32. szám 122. évfolyam 2007. november 2. TARTALOM. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 32. szám 122. évfolyam 2007. november 2. TARTALOM. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya 32. szám 122. évfolyam 2007. november 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a vállalati

Részletesebben

2015/15. SZÁM TARTALOM

2015/15. SZÁM TARTALOM 2015/15. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 16/2015. (IV. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által a hatékonyabb (csoportszintű) szállítás megszervezéséhez szükséges

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

T/4124. számú. törvényjavaslat

T/4124. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4124. számú törvényjavaslat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. TARTALOM

7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. TARTALOM 7. szám 123. évfolyam 2008. március 14. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 6/2008. (III. 14. MÁV Ért. 7.) PÁVIGH. sz. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, előírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: -Kötelező

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 3. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 3. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 3. szám 3/2008. (IV. 16.) HVH sz. a menedzserszűrések rendszerének szabályozásáról... 2 4/2008. (IV. 16.) HVH sz. a MÁV Cargo Zrt. Egészségmegőrző Programjának működtetéséről szóló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 7. szám 127. évfolyam 2012. március 16. Utasítások 9/2012. (III. 16. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a Jogi Iroda tevékenységi körét érintő utasítások hatályon kívül helyezéséről.

Részletesebben

15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. TARTALOM. Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú

15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. TARTALOM. Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú 15. szám 125. évfolyam 2010. május 14. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 5/2010. (V. 14. MÁV Ért. 15.) GÁVIGH számú vezérigazgatóhelyettesi utasítás a

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési 30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére.

RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. RF modositas - Bp-Tirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl Zrt. részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 BpTirana 2ME1 szerződés optikai kapcsolat kialakítása a HungaroControl

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Szabolcs Volán Zrt. Korányi Frigyes u. 12. Város: Postai irányítószám: Ország: Nyíregyháza

I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Szabolcs Volán Zrt. Korányi Frigyes u. 12. Város: Postai irányítószám: Ország: Nyíregyháza EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 3. szám 127. évfolyam 2012. január 27. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 3/2012.(I.27.MÁVÉrt.3.)EVIGszámúelnök-vezérigazgatóiutasításazösszeférhetetlenségkezeléséről.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Módosítás - Pénzügyi vezető

Módosítás - Pénzügyi vezető Módosítás - Pénzügyi vezető Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/8 Megbízási szerződés alapján A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése, komplex fejlesztési program Beszerzés

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az idősoros és számlasoros könyvelés A könyvviteli zárlat 55

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. TARTALOM 25. szám 122. évfolyam 2007. július 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2007. (VII. 6. MÁV Ért. 25.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR

FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM 14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2010. (IV. 30. MÁV Ért. 14.) EVIG számú utasítás a normatív utasítások kiadásának

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirıl és szabályairól A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás

FORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról

Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról Budapest, III. kerület Kaszásdűlő HÉV állomás melletti P+R, B+R és csatlakozó gyalogátkelőhely építése - tájékoztató a hirdetmény módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/47 Vállalkozási szerződés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása Állapota Hp.vissza Ajánlatkérő Szervezet: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Címzett: Bodó Sándor Cím: Kossuth u. 72. Ir.szám: 4171 Város/Község: Sárrétudvari Ország: Magyarország Telefon: 54/474-011 Telefax: 54/474-024

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-29/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 02. 9:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6842/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6842/2016 CPV Kód: A különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása, a helyi gyűjtéshez és szállításhoz alkalmazott másodlagos gyűjtőedények (konténerek) térítésmentes

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Iktatószám: Önkormányzati szám: Beérkezés dátuma:...

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben