ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam december 19. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam 2008. december 19. TARTALOM"

Átírás

1 30. szám 123. évfolyam december 19. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Számv. Ig /1993 Készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítás hatálytalanításáról... 21/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pénztárvizsgálatok rendjéről, valamint a pénztárvizsgálók névsoráról... Oldal /2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és bevallásának szabályozásáról... Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények... A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei... Oldal Utasítások 20/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Számv. Ig /1993 Készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítás hatálytalanításáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett Számv. Ig /1993. utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt valamennyi szervezeti egységére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV Zrt. Számviteli Főosztály vezetője 3.0. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Számv. Ig /1993. a készpénzfizetési számla nyomtatvány beszerzése, nyilvántartása, felhasználása és ellenőrzése tárgyú utasítást hatályon kívül helyezem HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás nem tartalmaz hivatkozásokat. A 4.0. pontban megjelölt utasítás hatályát veszti.

2 1674 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám 6.0. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Jelen utasítás a megjelenés napján lép hatályba MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Jelen utasításhoz nincs. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes 21/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pénztárvizsgálatok rendjéről, valamint a pénztárvizsgálók névsoráról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Szabályozni a pénztárvizsgálatok rendjét, valamint közzétenni a megbízólevéllel rendelkező, pénztárvizsgálat tartására, valamint a pénzkezelési tevékenység ellenőrzésére jogosult munkavállalók nevét és szolgálati helyét. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt valamennyi pénztárt üzemeltető, továbbá készpénz-kezelési tevékenységet végző szervezeti egységére. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Számviteli Szolgáltatás vezetője 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁS Külön fogalom meghatározás nem szükséges. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Pénztárvizsgálat tartására jogosultak névsora Pénzügyi Igazgatóság Számviteli Szolgáltatás: Varga Éva pénztárvizsgáló Személyszállítási Főkönyvelőség: Ujlaki Sándor pénztárvizsgáló A pénztárvizsgálat szabályszerű lebonyolításáért a megbízólevéllel rendelkező pénztárvizsgáló felel. A pénztárvizsgálóval együtt pénztárvizsgálat tartása céljából a pénztárhelyiségbe beléphet a felügyelet alatt lévő pénztárvizsgáló gyakornok. A gyakornok személyéért és az általa végzett ellenőrzésért a megbízólevéllel rendelkező, felügyeletet gyakorló pénztárvizsgáló felel A pénztárvizsgálat lebonyolítása A pénztárvizsgáló a pénztárvizsgálatot a B. 25. sz. Pénztárvizsgálati utasításban előírt módon és gyakorisággal végzi Eljárás rendkívüli esemény alkalmával Amennyiben a készpénz-kezeléssel megbízott szervezeti egységnél pénztárhiány keletkezik, illetve rendkívüli esemény (pl. betörés) történik, erről a pénztárvizsgálókat a , vagy a telefonszámon értesíteni kell. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével a 13/2007. (MÁV Ért. 18.) PÁVIGH. utasítás hatályát veszti. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ezen utasítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Az utasításhoz 1. melléklet tartozik. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes

3 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet Pénztárvizsgáló megbízólevél A megbízólevél tulajdonosa jogosult a MÁV ZRt valamennyi Házi-, kézipénztárában, jegyeladással foglalkozó pénztárában pénztárvizsgálat tartására, kiadott elszámolási előlegek, bármilyen jogcímen készpénz befizetést elfogadó valamennyi szolgálati hely, illetve a MÁV ZRt jegyvizsgálóinak, valamint MÁV START Zrt jegyvizsgálóinak a keskenynyomközű vonalakon végzett jegykiadási és pénzkezelési tevékenységének ellenőrzésére. A megbízólevél tulajdonosa jogosult valamennyi szolgálati hely területére belépni, a vasút elzárt területén tartózkodni. MÁV ZRt 000 Megbízólevél Név: Szolg. cím: Szolg. hely: Beosztás: A megbízólevél visszavonásig érvényes. Budapest, 20. év..hó nap Magyar Államvasutak ZRt Vezérigazgató-helyettes 22/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és bevallásának szabályozásáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban Jöt.), valamint a törvény végrehajtását szabályozó 8/2004. (III.10.) PM rendelet alapján a MÁV Zrt. által beszerzett és vontatási célra felhasznált gázolajmennyiségre jutó jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és visszaigénylésének szabályozása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a gázolaj beszerzésével, készletezésével, kiadásával és vontatási célú felhasználásával kapcsolatos tevékenységet végző, illetve az ezekkel kapcsolatban keletkező bizonylatok rögzítésével, ellenőrzésével, valamint a jövedéki adóbevallást elkészítő szervezetekre. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az utasításban rögzített előírások végrehajtása a MÁV Zrt pontban meghatározott szervezeti egységeire nézve kötelező. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az utasításban szereplő fogalom meghatározások megegyeznek fentebb hivatkozott jogszabályok értelmezéseivel. Az utasításban szereplő egyéb fogalmak az alábbiak: KutInfo: a gázolaj feladó-, lefejtő-, és tároló berendezésekhez kapcsolódó informatikai rendszer. TLK: Területi Logisztikai Központ. BKSZE: Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység. TPF: Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály. KKO: Költségvetési Kapcsolatok Osztálya REK: Regionális Ellenőrzési Központ, amely a MÁV Zrt. adóbevallásait fogadja, valamint a jövedéki adó viszszaigénylésének ellenőrzését végzi. VPÜSZK: Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja, a kiutalásokat indító számlavezető szerv.

4 1676 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám J02: az ásványolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről szóló, a VPOP által elektronikus formában közzétett bevallási formanyomtatvány. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A Jöt. 55. és 56. (1) bekezdései értelmében a MÁV Zrt., a Központi Statisztikai Hivatal által a Szolgáltatások Jegyzékében számmal jelölt vasúti szállítási tevékenysége érdekében vámtarifaszám alatt adózottan beszerzett és ténylegesen felhasznált gázolaj megfizetett jövedéki adóját visszaigényelheti a tényleges felhasználás napját magában foglaló havi bevallásban, de legfeljebb a felhasználás napját követő 12 hónapon belül Gázolaj beszerzés, vételezés folyamata és bizonylatai A gázolaj beszerzése, felhasználásának bizonylatolása A jövedéki törvény hatálya alá eső gázolaj szállítását, tárolását, nyilvántartását, kiszolgálását, visszaadását és elszámolását a 38/2006. (MÁV. Ért. 43.) Társasági szol Általános vezérigazgató-helyettesi utasítás részletesen szabályozza. A fentiekben hivatkozott számú utasítás előírásai vonatkoznak azon gázolajra is, amelyek vontatási célú felhasználása alapján a MÁV Zrt. Jövedéki adót igényel vissza. A vontatási célú felhasználás vételezése történhet KUTINFO rendszerrel felszerelt gázolaj kutakból, SCHWABO rendszerrel felszerelt gázolaj kutakból, Hagyományos kutakból. A jövedéki nyilvántartás a GIR Készletgazdálkodási moduljában történik, így minden, a gázolaj mennyiségét érintő készletváltozásról anyagmozgási tranzakció kerül rögzítésre, beleértve a vontatási célú gázolaj felhasználásokat is. Ezen vételezések esetében a felhasználó üzletág minden esetben köteles a mozdonyvezetők által leadott, a menetigazolványra felvezetett tényleges liter mennyiségnek és a menetigazolványhoz csatolt bizonylaton levő mennyiségi adatoknak az egyezőségét leellenőrizni. A GIR rendszer interfészen keresztül átadja ezen vételezési bizonylatok adatait a Forgalmi és Vontatási Statisztikai rendszernek. 4.2 A jövedéki adó elszámolása Feldolgozások A GIR Készletgazdálkodási modul havi zárását követően a KKO lefuttatja a MÁV-Gázolaj bevételezések számlával való egyezősége kiértékelése és a VPOP3 Excel-be tölthető tranzakciók feldolgozásokat; valamint a GIR Felhasználói Koordinációs Osztály által fejlesztett, a J02 nyomtatvány P1 és P3 pótlapjainak analitikus adatait tartalmazó interfész állomány feldolgozását. A feldolgozások azonos eredménye esetén készíthető csak bevallás (önrevíziót is beleértve) Feldolgozások adattartalma: MÁV Gázolaj bevételezések számlával való egyezősége: Szállító, raktár neve, bevételezés sora, cikkszám ( ), mennyiség, nettó összeg, áfa, bruttó öszszeg, adó mértéke (85 Ft/liter), számlaszáma, bevallás dátuma, A kowax-ot is tartalmazó felhasználás mennyisége. A 4 -et kitevő kowax után jövedéki adó nem igényelhető vissza. VPOP3 Excel-be olvasható kimutatás: Könyvelési egység, raktár, vételező, tranzakció dátuma, azonosítója, mennyisége és értéke, a visszaigényelhető adó összege, a pályaszám (mozdonyszám), A Tranzakciós mennyiség összegéből le kell vonni a kowax-ra jutó mennyiséget (4 /liter), A feldolgozás végén képződik a könyvelési utalvány, amelyet továbbít a KKO a GIR Felhasználói Koordinációs Osztály felé könyvelésre a tárgyhavi főkönyvi zárás időpontja előtt. Interfész állomány feldolgozása: A J02 bevallási formanyomtatvány P1 és P3 pótlapjainak analitikus adatait tartalmazó interfész állomány a fenti feldolgozások adataiból kerül legyűjtésre, a VPOP által előírt szerkezetben Bevallás, ellenőrzés A alatti feldolgozások futtatása alapján a KKO elkészíti, valamint elektronikus úton benyújtja a J02 számú formanyomtatványt. A feldolgozásokban kimutatott azonos időszakú felhasználások a tárgyhavi bevallásba kerülnek, az eltérő időszakú felhasználások pedig önrevíziós bevallásként kerülnek benyújtásra. A bevallásban a jövedéki adó visszaigénylésének jogcímkódja 07-es (SZJ számon jelölt vasúti szállítási tevékenységhez adóraktárból vagy importőrtől adózóttan beszerzett vámtarifaszámú gázolaj felhasználás), fajtakódja pedig 523-as (legfeljebb 10 ppm kéntartalmú gázolaj üzemanyag tüzelő-, fűtőanyag célra). A bevallás pótlapjai: A P1 pótlap (számlajegyzék) adattartalma: Számlát kiállító adószáma (MOL, Gysev), Számla típusa 04-es, amely a Jöt. 55. (1) bekezdésére utal (lásd 2. pont),

5 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1677 Fajta kód 523-as: gázolaj üzemanyag, Teljesítés kelte: amely a bejövő számlán szerepel, Termék mennyisége: REK-kel egyezteve nem a számlán szereplő, beszerzési mennyiség, hanem abból a vontatási célra felhasznált mennyiséget jelöli. Számla végösszege: bejövő számla összege. A REK-kel történt egyzetetés értelmében, az importálással létrehozott P1 pótlapon a KKO manuálisan javítja a Számla száma rovatot, ahol kiegészítésként feltüntetésre kerül a Részszámla jelölés, illetve a Termék mennyisége rovatban a teljes mennyiség helyett csak a jövedéki adó visszaigénylés alapjául szolgáló felhasznált mennyiség kerül feltüntetésre. A P3 pótlap (felhasználás) adattartalma: Bizonylattípus 02-es, amely a Jöt. 55. (1) bekezdésére utal (lásd 2. pont), Szállítójármű száma: az a pályaszám, amely egyértelműen beazonosítja a vételező járművet, Kelt: gázolajvételezés kelte, Termék fajtakódja 523-as: gázolaj üzemanyag, Termék mennyisége: vontatási célra vételezett (felhasznált) mennyiség. A bevallás elektronikus úton történő benyújtásának határideje a tárgyhónapot követő hónap 20-a, felelőse a KKO. A bevallás alapjául szolgáló feldolgozások karbantartásáért a GIR Felhasználói és Koordinációs Osztály a felelős, folyamatosan. Önrevízió Fizetendő önrevízió esetén nem kell P1 és P3 import fájlt létrehozni, kizárólag visszaigényelhető adókülönbözet esetén. Fizetendő önrevízió esetén a KKO intézkedik a fizetendő adó és önellenőrzési pótlékának TPF által történő utaltatásáról. Az önrevíziós nyilvántartást a KKO készíti. REK kiutalás előtti ellenőrzés: A REK havonta, a bevallás benyújtását követő 2 héten belül ellenőrzi a bevallások analitikáját jelentő feldolgozások adattartalmát, számszerű egyezőségét, kiemelten vizsgálják a beszerzési számla és mellékleteinek valódiságát, helyességét, amely a Központi Főkönyvelőség feladata. A bevallás mellékleteit a KKO-tól CD-n és nyomtatott formában a helyszínen átveszik, kizárólag az ellenőrzés gyorsítása céljából. Visszaigénylés könyvelése: T 362,6 Jövedéki adó elszámolás K Vontatási célú gázolaj felhasználás utáni jövedéki adó visszatérítés Banki jóváírás: a bevallás benyújtását követő 30. naptári napon terheli a VPÜSZK a Magyar Államkincstár számláját a MÁV által jogosan visszaigényelt összeggel. Jóváírt jövedéki adó könyvelése: T 384 Elszámolási betétszámlák K 363,6 Vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó jövedéki adó pénzügyi teljesítése (költségvetési kiutalási igények teljesítése) Fizetendő adó könyvelése ellenkönyveléssel történik, az önellenőrzési pótlék kötelezettség könyvelése: T863,85 Önellenőrzési pótlék-vpop K463,0622 Önellenőrzési pótlék (VPOP) Önellenőrzési pótlék utalása: T464,0622 Önellenőrzési pótlék (VPOP) K384 Elszámolási betétszámla 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Hatályon kívül helyeződik a 29/2005. (MÁV. Ért. 38.) számú A MÁV Zrt. által beszerzett, a vasúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó gázolaj felhasználás alapján történő jövedéki adó visszaigénylés számviteli elszámolásának és a jövedéki adó bevallás elkészítésének szabályozása című utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Az utasítás rendelkezései január 1-jétől érvényesek 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Jelen utasításhoz nincs. Sipos Sándor s. k. portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes Könyvelés A VPOP3 Excel-be tölthető tranzakciók kimutatás könyvelő egység, szervezet, tevékenység sor, pályaszakasz bontásban tartalmazza a kowax-szal korrigált menynyiséget és visszaigényelhető/fizetendő összeget könyvelés céljára.

6 1678 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Egyéb közlemények A MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtárba újonnan érkezett UIC döntvények Francia nyelvű kiadások 130 Conditions commerciales pour la distribution internationale des produits ferroviaires Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Indicateurs de performances environnementales spécifiques aux chemins de fer Vasútspecifikus környezeti teljesítménymutatók 1. kiadás; Kiadva: Wagons. Vitesses de circulation. Conditions techniques à respecter Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Wagons Tampons à course de 130 et 150 mm Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Wagons Sécurité de circulation Teherkocsik Futásbiztonság 6. kiadás; Kiadva: Principes de gestion et de maintenance des tunnels existants Létező alagutak kezelésének és fenntartásának alapelvei 2. kiadás; Kiadva: Német nyelvű kiadások 130 Kommerzielle Rahmenbedingungen für den internationalen Vertrieb von Bahnprodukten Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Güterwagen. Fahrgeschwindigkeiten. Einzuhaltende technische Bedingungen Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Gütenorm for einen europäischen EUR-Ladungsträger aus Stahl (EUR-Boxpalette) Y mit den Abmessungen 800 mm x 1200 mm Az acélból készült négynyílásos 800 x 1200 mm-es EUR Y oldalfalas rakodólapok (rakodódobozok) szabványos minősége. 9. kiadás; Kiadva: Güterwagen Puffer mit 130 und 150 mm Hub Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Angol nyelvű kiadások 130 Commercial framework for the international distribution of rail products Vasúti termékek nemzetközi szolgáltatásának kereskedelmi keretei 19. kiadás; Kiadva: Railway specific environmental performance indicators Vasútspecifikus környezeti teljesítménymutatók 1. kiadás; Kiadva: Wagons. Runnings speeds. Technical conditions to be observed Teherkocsik. Menetsebességek. Figyelembe veendő műszaki feltételek 12. kiadás; Kiadva: Wagons Buffers with a stroke of the 130 and 150 mm Teherkocsik 130 és 150 mm löketű ütközők 3. kiadás; Kiadva: Wagons Running safety Teherkocsik Futásbiztonság 6. kiadás; Kiadva:

7 30. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1679 A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása, a MÁV Értesítő 28. számában megjelent MÁVSZ :2008 és MÁVSZ :2008 szabványok helyesbítése MÁV vállalati szabvány kiadása K-6737/2008 MÁV ZRt. Szabványügyi Központ A MÁV ZRt. és a MÁV csoport felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi szabvány kötelező alkalmazását rendelem el: MÁVSZ :2008 E 56 Öntöttvas féktuskó vasúti járművekhez Vontatójárművek (A MÁVSZ :2001) Hatálybalépés időpontja: december 15. A szabványt a MÁV ZRt. Szabványügyi Központnál hétfő-csütörtök 9 és 14, pénteken 9-12 óra között lehet beszerezni. Cím: 1088 Budapest, Múzeum u.11. II.em szoba Telefon/Fax: városi: üzemi/fax: MÁV vállalati szabvány kiadása K-6738/2008 MÁV ZRt. Szabványügyi Központ MÁV Gépészet Zrt. Vásárhelyi László s. k. A MÁV ZRt. és a MÁV csoport felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi szabvány kötelező alkalmazását rendelem el: MÁVSZ :2008 E 56 Öntöttvas féktuskó vasúti járművekhez Vontatott járművek (A MÁVSZ :2001) Hatálybalépés időpontja: december 15. A szabványt a MÁV ZRt. Szabványügyi Központnál hétfő-csütörtök 9 és 14, pénteken 9-12 óra között lehet beszerezni. Cím: 1088 Budapest, Múzeum u.11. II.em szoba Telefon/Fax: városi: üzemi/fax: HELYESBÍTÉS MÁV Gépészet Zrt. Vásárhelyi László s. k. járműfőnökség vezető A MÁV ZRt. Értesítője 28. számában (2008. november 21.) K-6588/2008 iktatószám alatt megjelent MÁVSZ :2008 és a K-6589/2008 iktatószám alatt megjelent MÁVSZ :2008 szabványok meghirdetésével kapcsolatban a helyettesítendő szabvány(ok) felsorolása (ami a teljes MÁVSZ 2830-as sorozatot tartalmazta) tévesen jelent meg. Helyesen: MÁVSZ :2008 G 83 D Vasúti járműmérlegek tervszerű karbantartása. Meghatározások. Időszakos karbantartások, vizsgálatok, javítások c. szabvány a MÁVSZ 2830:1985 helyett lép hatályba. és a MÁVSZ :2008 G 83 D Vasúti járműmérlegek tervszerű karbantartás. Főjavítás c. szabvány a MÁVSZ :1986 és a MÁVSZ :1986 helyett lép hatályba.

8 1680 A MÁV Zrt. Értesítője 30. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési

30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. TARTALOM. 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési 30. szám 124. évfolyam 2009. október 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 15/2009. (X. 9. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról... 2 13/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz.

Részletesebben

7. szám 122. évfolyam 2007. február 16. TARTALOM

7. szám 122. évfolyam 2007. február 16. TARTALOM 7. szám 122. évfolyam 2007. február 16. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2007. (II. 16. MÁV Ért. 7.) Sze. Főig. sz. utasítás a Vonat+Ausztria ajánlat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. TARTALOM. 11. szám 125. évfolyam 2010. április 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2010. (IV. 2. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. TARTALOM. 17. szám 124. évfolyam 2009. május 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 35/2009. (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM 18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2007. (V. 18. MÁV Ért. 18.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

2011. május 12. 3/2011.

2011. május 12. 3/2011. 2011. május 12. 3/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található az 3/2011. számban? A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések 2011. január 1-jével történő alkalmazásával

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 127. évfolyam 2012. október 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 9/2012. (X. 12. MÁV Ért. 24.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP

Részletesebben