VÁLLALKOZÓK EURÓPÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓK EURÓPÁBAN"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓK EURÓPÁBAN A MAGYAR BORÁSZAT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapest, 2002 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

2 VÁLLALKOZÓK EURÓPÁBAN A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa A kiadvány a Brit-Magyar Akcióterv keretében, Nagy-Britannia Kormányának Külföldi és Nemzetközösségi Hivatala támogatásával készült. Szerzők: Horváth Csaba (I., III., IV. fejezet) Dr. Mikulás Ildikó (II., III., V. fejezet) Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány semmilyen részét nem szabad reprodukálni az MKIK írásos engedélye nélkül. Felelős kiadó: Sorozatszerkesztő: Tördelés: Készítette: Kézirat lezárva: Dunai Péter főtitkár MKIK EU Integrációs Kollégium szerkesztői bizottsága: Dr. Vadász Péter, Kárpáti György, Pálmay Flóra Sz. Kovács Lívia Kamara Print Kft január ISSN ISBN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOM BEVEZETÉS... 7 I. A MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT SZABÁLYOZÁSA ÉS HELYZETE Ágazati helyzetkép Az ágazat jelentősége Termelés Hagyományok Ökológiai feltételek Szőlészeti háttér Borászat Értékesítés Költségvetési kapcsolatok A termékelőállítás és -forgalmazás szabályozása Bortörvény A magyar bortörvény eredete Az évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról A bortörvény tartalma Hegyközségi törvény A hegyközségi szabályozás múltja és előzményei évi CII. törvény a hegyközségekről A hegyközségi törvény tartalma Kapcsolódó szakmai jogszabályok Jövedéki szabályozás A jövedéki szabályozás alapjai Ágazati támogatások Agrárpiaci intézkedések Agrártámogatások Ágazati intézményrendszer Ágazatszabályozási és ellenőrzési intézményrendszer Önigazgatási és szakmai érdekérvényesítési intézményrendszer Minőségszabályozási és eredetvédelmi intézményrendszer Oktatási, kutatási és ágazatfejlesztési intézményrendszer Nemzetközi szakmai intézményrendszer Egyéb speciális intézmények II. AZ EURÓPAI UNIÓ SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI SZABÁLYOZÁSA50 1. Az Európai Unió borpiaci rendtartásának összefoglaló bemutatása Történeti háttér A szabályozás területei A termelési potenciál szabályozása Kivágási támogatás Szerkezetjavítási támogatás Szőlőkataszter, készlet- és termésnyilvántartás Szőlőfajták Szőlőtermő övezetek, borászati eljárások, analitikai módszerek... 53

4 4 A magyar borászat és az Európai Unió 1.7. Minőségi borok Jelölés és kiszerelés Harmadik országokkal folytatott kereskedelem, exporttámogatás Magánraktározási támogatás Borlepárlás Szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlási intézkedés Krízislepárlás A borászati melléktermékek kötelező lepárlása A kettős hasznosítású fajtákból származó borfeleslegek lepárlása A mustsűrítménnyel való mustjavítás támogatása A szőlőmust szőlőlégyártáshoz való felhasználásának támogatása Termelői és szakmai szervezetek Ellenőrzés Egyéb témakörök Az Európai Unió szőlészeti-borászati szabályozásának néhány kiemelt területe Szőlőtermő övezetek az Európai Unióban Ki hova tartozik? A szőlőtermő övezetekhez kötött szabályozás A magyar választás indoklása Az alapvető borászati eljárások alkalmazása Mustjavítás támogatással: kinek jó ez? A minőségi borok szabályozása Bevezetés Germán vagy latin rendszer? A minőségi borok arányának és jelentőségének alakulása A borvidéki rendtartások tartalma Területi lehatárolás Szőlőfajtajegyzék Művelési módok Borkészítési eljárások Természetes minimális alkoholtartalom Terméshozam Analitikai és érzékszervi vizsgálat A meghatározott termőhelyről származó minőségi borok visszaminősítése A borászati melléktermékek felhasználásának szabályozása Jogi háttér A termelőkre, illetve az alapanyagra vonatkozó előírások A melléktermék-lepároltatásra kötelezettek Kivételek a melléktermék-lepároltatási kötelezettség alól A leadandó melléktermék-mennyiség A melléktermékek beszolgáltatásának, illetve forgalomból való kivonásának határideje Minőségi előírások a melléktermékekre A melléktermékek lepárlásával előállítható termékek A termelőnek fizetett minimálár A melléktermékek beszállítási költségeinek fedezése A lepárlókra vonatkozó előírások A lepárló üzemek A lepárlónak fizetett támogatás (az intervenciós hivatalhoz be nem szállított termékekre)... 80

5 Vállalkozók Európában A lepárlónak fizetett felvásárlási ár (az intervenciós hivatalhoz beszállított termékekre) Az intervenciós hivatal Ellenőrzés Szankciók A szeszezett (párlási) bor esete Néhány szó az alkohol-definíciókról Az Európai Unió bortermelőit érintő egyéb előírások (amelyek nem a borjoghoz tartoznak) Jövedéki adó szabályozása A közösségi szintű szabályozás Jogi háttér Alapfogalmak Adófizetési kötelezettség keletkezése Az adó mértéke Jövedékiadó alá eső termékek termelése, feldolgozása és birtokban tartása Jövedéki adó alá eső termékek forgalmazása Kísérő okmány Adójegy illetve zárjegy Felmentések Ellenőrzés, szankciók Jövedéki Adó Bizottság Jövedéki adó fizetésének szabályozása Ausztriában Jogszabályi háttér Illetékes hatóság A pezsgő előállítása, tárolása és birtokban tartása A bor előállítása, feldolgozása és birtokban tartása Az adóraktárak engedélyezése A jövedéki adó megfizetésére köteles gazdasági szereplők regisztrációja, jövedékiadó-számok A jövedéki adó alá eső termék szállítása Kísérő okmány A jövedéki adó kivetésének szabályai A jövedéki adó mértéke, adómentes tételek Jövedéki célú ellenőrzés Borok és borászati melléktermékek lepárlása A termelői borkimérésekre vonatkozó előírások és a kistermelőket segítő lehetőségek Termelői borkimérések Vendéglátóipari engedéllyel rendelkező termelői borkimérések Szőlőfelvásárlási szerződések A szőlőtermesztők és a bortermelők számára hozzáférhető támogatások Nemzeti támogatások A környezetkímélő termesztés támogatása Strukturális fejlesztés III. A HAZAI ÉS AZ UNIÓS SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE, FELADATOK Jogi és intézményi harmonizáció A termelési potenciálhoz kötődő előírások

6 6 A magyar borászat és az Európai Unió 1.2. Szőlőfajták Szőlőtermő övezetek, borászati eljárások, analitikai módszerek Minőségi borok, minőségi termelés Ellenőrzés, jelölés és kiszerelés Harmadik országokkal folytatott kereskedelem Piacszabályozási intézkedések Termelői és szakmai szervezetek Adózás Gazdasági felkészülés IV. A HATÁLYOS HAZAI JOGSZABÁLYOK LISTÁJA Szőlészet és borászat Bortörvény Hegyközségi törvény Kapcsolt szakmai jogszabályok Jövedéki szabályozás, adózás Agrárrendtartás Támogatások Szőlészet, szaporítóanyag, fajtahasználat Eredet- és minőségvédelem Nemzetközi egyezmények V. A HATÁLYOS UNIÓS JOGSZABÁLYOK LISTÁJA A jogszabályok fellelhetősége A jegyzékben áttekintett témakörök Naprakészség Amit nem tartalmaz a jegyzék Az Európai Unió borjogstruktúrája Néhány megjegyzés a jegyzékre vonatkozóan A hatályos jogszabályok jegyzéke IRODALOM

7 Vállalkozók Európában 7 BEVEZETÉS E kiadvány célja betekintést nyújtani a magyar szőlő- és borágazat helyzetébe és szabályozásába, az Európai Unió szőlészeti-borászati szabályozásába, levonni a következtetéseket a Magyarországra váró feladatokat illetően, hogy ezáltal segítse az érintett vállalkozások felkészülését az uniós tagságra. A kiadvány felépítése ezért a következő: először áttekintést nyújt a magyar szőlő- és borágazat helyzetéről, majd ismerteti az ágazatra vonatkozó legfőbb előírásokat, kitérve az ágazat sajátos intézményrendszerére; összefoglaló áttekintést ad az Európai Unió szőlészeti-borászati szabályozásáról. Ezt követően az uniós szabályozás és egyes uniós tagállamok szabályozásából néhány kiválasztott részterületet kissé bővebben ismertet, majd a hazai és az Európai Unióban hatályos szabályozás összevetése alapján összesíti a magyar szőlészek és borászok előtt álló kihívásokat és feladatokat, végül jegyzéket közöl a szőlészetet és borászatot érintő hazai és uniós jogszabályokról. A kiadványban viszonylag sok a lábjegyzet. Ezek szerepe többnyire az, hogy utalva egyes kifejezések vagy intézmények nevének eredeti, idegen nyelvű formájára megkönnyítse az anyag összevetését más összeállításokkal vagy kinek-kinek eddigi ismereteivel, továbbá a jogszabályi háttérre való utalások esetén az, hogy lehetővé tegye az eredeti jogforrásokban való utánaolvasást. Végül egy technikai jellegű megjegyzés: a tanulmányban elsősorban az egyes uniós támogatások ismertetésénél euróban megadott összegek szerepelnek.

8 8 A magyar borászat és az Európai Unió I. A MAGYAR SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT SZABÁLYOZÁSA ÉS HELYZETE 1. Ágazati helyzetkép 1.1. Az ágazat jelentősége A magyar szőlő- és borágazat jelentőségének megítéléséhez nem elegendő néhány gazdasági mutató (termelési érték, export-árbevétel, költségvetési befizetések mértéke stb.) ismerete. Már csak azért sem, mert ezeknek a mutatóknak a kiszámításához esetenként ma még hiányoznak a gazdálkodók által szolgáltatandó alapadatok. A becsült paraméterek pontosításához, az ágazatban zajló folyamatok értelmezéséhez, a sajátosságok megértéséhez, a mértékadó helyzetkép kialakításához számos, olykor nehezen forintosítható elem ismeretére, egyidejű figyelembevételére is szükség van Termelés Hagyományok Magyarország területén a szőlő őshonos növény. Szőlőművelésre utaló régészeti leletek alapján az itt élő népek több mint 2000 éve folyamatosan foglalkoznak szőlőműveléssel. A termesztés és a borkészítés már a honfoglalást megelőző időszaktól kezdődően szervesen illeszkedik a magyarság kultúrájába. Egyes máig élő hagyományok meghatározzák a borvidékek elhelyezkedését, a forgalmazott borok jellegét, minőségét, megjelenését. A megszokottól eltérő, szigorú gazdálkodási feltételrendszer a szőlőbirtokok számára különleges jogi helyzetet is teremtett. A különböző történelmi időszakokból fennmaradt adománylevelek, okiratok a gazdasági potenciál egyik jellemzőjeként mindig külön is említést tettek a szőlőterületekről, a szőlőművelést végzőkről. A borkészítéshez és a - forgalmazáshoz kapcsolódó adók és jövedelmek miatt az ágazat mindig a szabályozók figyelmének középpontjában állt. Nem véletlen, hogy az 1893-ban közzétett első magyar bortörvény számos nagy bortermelő nemzetet megelőzve látott napvilágot, és a magyar borgazdaság igazgatása a második világháború végéig nemzetközi színvonalú volt Ökológiai feltételek A bor egyik jellemzője, hogy a termelés helye olyan minőségképző tényező, ami egyedivé teszi a terméket. A szőlőtermesztés hatékonysága, az előállítható bor jellege a szőlőfajta, a technológia és az évjárati hatások mellett nagyban függ a termőhely ökológiai viszonyaitól.

9 Vállalkozók Európában 9 Magyarország a szőlőtermesztés északi határán fekszik. Klimatikus adottságaink elsősorban a fehérborok készítésnek kedveznek. A fény- és csapadékviszonyok általánosan, a domborzati és hőmérsékleti viszonyok, a termelés számára kiemelt kockázatot jelentő fagyok viszont már korlátozottan teszik lehetővé a szőlőtermesztést. Nem véletlen, hogy az ország ültetvényfelületének megközelítőleg 80%-a egyes, a szőlőtermesztésre alkalmas helyekre borvidékekre, bortermőhelyekre koncentráltan helyezkedik el. Az 1980-as évek elején indított, tudományos megalapozottságú termőhelyi minősítés eredményeként 397 ezer hektár minősített területből 191 ezer hektár bizonyult szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas, első osztályú területnek. Mindez jól számszerűsíti a szőlőművelés terén fellelhető és ma ki nem használt ökológiai potenciált Szőlészeti háttér Tekintettel arra, hogy Magyarországon a szőlőtermés 94-95%-a borként feldolgozva kerül felhasználásra, a szőlőtermesztés és a borászat nem választható el egymástól. A bortermelési potenciál alapvetően függ a szőlőültetvény-felület méretétől, biológiai állapotától és az alkalmazott termesztéstechnológiától. A szőlőültetvény-felület alakításához, különösen jelentős mértékű bővítéséhez mindig nemzeti összefogáson alapuló központi beavatkozás szükséges. Ilyen volt a XIX. század végi filoxéra- vészt követő első és az 1960-as évek elején megvalósított második szőlőrekonstrukció. A magyarországi szőlőültetvények felülete az elmúlt 30 évben több ezer hektárral csökkent (lásd az 1. táblázatot). A felületcsökkenést a korszerűsödő termesztési technológiák és a megmaradó ültetvények fokozódó terhelése egy ideig kompenzálta. A területcsökkenés önmagában megfelel a világon tapasztalható tendenciáknak, ültetvényeink termőpotenciálja azonban az elöregedés, az újratelepítések csökkenése és a felújítások elmaradása miatt kritikus szintre csökkent. 1. táblázat A magyar szőlő- és bortermés, valamint a szőlőterület alakulása Év Összes terület (1000 ha) Szőlőtermés (1000 tonna) Bortermés (1000 hl)

10 10 A magyar borászat és az Európai Unió Év Összes terület (1000 ha) Szőlőtermés (1000 tonna) Bortermés (1000 hl) A szőlő- és gyümölcstermesztés területén végbement generális átalakulás nyomon követése érdekében a KSH 2001-ben országos ültetvény-összeírást végzett. Erre azért is szükség volt, mert a hivatalos statisztika az 1990-es évek során bár az utóbbi években megkísérelte nem tudta követni a szőlőterület változását. Előfordult, hogy több tízezer hektáros eltérés mutatkozott a szőlőterület nagyságának meghatározásában. Pedig az erőforrások pontos számbavétele az ágazati stratégia kialakításának alapvető feltétele. A felmérés előzetes adatai alapján Magyarországon a szőlőterület ( ha) jelenleg alig kisebb, mint a többi gyümölcsé összesen ( ha). Az összeírás pozitív tapasztalata, hogy a hegyközségi adatbázis az esetek többségében hiteles és jól közelíti a valós állapotokat. Az ültetvények nagy része borvidéki területekre koncentráltan található. 22 borvidékünk (lásd az 1. ábrát) méreteit, az ökológiai adottságokat, a termelési szerkezetet és a

11 Vállalkozók Európában 11 hírnevet tekintve lényeges eltéréseket mutat. A kunsági borvidék csaknem 30 ezer hektárnyi szőlőültetvényével területileg és a szőlőművelők számát tekintve is a legnagyobb. Mátraalja, Tokaj-hegyalja és Eger kivételével a többi borvidék mérete nem éri el a 3000 hektárt, sőt Mór, Pannonhalma, Mecsekalja és Somló az 1000 hektáros mérettől is számottevően elmarad. A borvidékek többségén a fehér szőlő termesztése a meghatározó, de Villányt, Egert, Sopront, Szekszárdot és Hajóst inkább vörösbora révén ismerik. A szőlőterületek elaprózottságát jelzi, hogy a hegyközségek által összefogott megközelítőleg 76 ezer hektárnyi ültetvényhez 140 ezer tag kapcsolódik. A szőlő részaránya egyes borvidéki térségekben a mezőgazdaságilag művelt terület %-át teszi ki. Ez figyelembe véve a szőlőművelésnek például a gabonatermesztéshez képest nagyságrendekkel nagyobb élőmunkaigényét azt jelenti, hogy az adott területen élők számára a szőlő a foglalkoztatás szempontjából meghatározó. Jelenlegi szőlőterületünk élőmunka szempontjából csaknem 8 millió hektár gabonatermő terület megművelésével vagy 1,8 millió szarvasmarha tartásával egyenértékű. A szőlőtermesztésre alapozott borértékesítés révén elérhető jövedelem országos szinten 110 ezer család megélhetésének megalapozója, illetve kiegészítője. Az ültetvények jelentős értéket, nemzeti vagyont képviselnek. A telepítés előkészítéséhez szükséges beruházások (melioráció, feltáró utak stb.), az oltványok és a támberendezés költségei valamint a földterület hasznosításának legalább 30 éves meghatározottsága miatt az ültetvények a földértéken felüli hozzáadott értéket testesítenek meg. Egyes szakértői becslések alapján a jelenlegi ültetvényfelület újratelepítése 500 milliárd Ft-ot, a feldolgozó létesítmények újbóli kialakítása 260 milliárd Ft-ot, a minimális szintű újbóli forgóeszköz-feltöltés 80 milliárd Ft-ot igényelne. A KSH összeírása alapján az ültetvények 68,8%-a fehér, 24%-a pedig vörös borszőlőfajtával van betelepítve. A csemegeszőlő-fajták területi aránya 4%, de ennek egy részéből különösen az úgynevezett kettős hasznosítású fajtákból bor készül. A hiányzó 3,2%-ot a direkt termő fajták teszik ki. Igen nagy a termesztésben lévő fajták száma. A borvidékeken összesen több mint 90 fehér, 28 vörös és 25 csemegeszőlő-fajta található ajánlott, engedélyezett és ideiglenesen engedélyezett fajtaként. Ez egyrészt a változatosság, a sokszínűség forrása, másrészt különösen a helyi eredetű, hazai nemesítésű fajták tekintetében az ágazat gazdagságának kifejezője. Számottevő ültetvényfelület található a nemzetközi jelentőségű, úgynevezett világfajtákból is, ami különösen a borexport szempontjából alapvetően fontos. Mivel a bor minősége elsősorban a szőlő minőségétől függ, és erre a termőhely gyakorolja a legnagyobb hatást, alapvető fontosságú a szőlőművelésre nézve optimális termőhelyek betelepítése. A szőlőfajták vonatkozásában megfelelő arányt kell fenntartani a kedvelt, divatos világfajták és a borvidékek arculatát megszabó hazai nemesítésű és tájfajták között. A telepítéseket nagy biológiai értékű, vírusmentes klónok felhasználásával, a fajta ökológiai igényeinek megfelelő telepítési rendszerben és megfelelő művelésmód kialakításával kell megvalósítani.

12 12 A magyar borászat és az Európai Unió Az ágazat fejlődése szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az ültetvénytelepítés és a szaporítóanyag-előállítás támogatása. Az ültetvényszint megtartásához 3000 ha/év, a fajtaváltáshoz vagy rekonstrukciós méretű telepítéshez évente 5000 hektár új ültetvény telepítése volna szükséges. A közös feldolgozás, értékesítés érdekében elő kell segíteni a termelők társulását is Borászat A hazai bortermés alakulására jellemző, hogy az egyes évek terméseredménye (lásd pl. az 1. táblázat évi és évi adatait) szélsőséges módon eltérhet. Ez nem magyarázható pusztán az egyes évek eltérő meteorológiai viszonyaival: lényeges szerepet játszik a mennyiségorientált termelés, a nem megfelelő biológiai potenciálú ültetvények nagy száma is, amelyek rossz évben egyáltalán nem vagy alig, jó évben pedig átlag feletti mennyiséget teremnek. Az alapanyag-feldolgozás sajátos feltétele a kizárólag a szüreti időszakban működő, más célra egyáltalán nem vagy csak korlátozottan használható feldolgozórendszer, a megközelítőleg 8 millió hektoliteres tárolótér és pincekapacitás, a borkezelés technikai infrastruktúrája, valamint a palackozás és a kiszerelés speciális rendszere. A termelési szerkezetre jellemző, hogy nagyon sok a szőlőtermelő. A jövedéki törvény alapján több mint 50 ezer fő regisztráltatta magát 1500 m 2 -t meghaladó ültetvénye kapcsán. Tekintettel arra, hogy a szőlőtermesztés az ágazaton belül a legkisebb nyereségtartalmú tevékenység egyes években kifejezetten veszteséges, nyilvánvaló, hogy az 1 hektár alatti szőlőterület művelése kizárólag jövedelemkiegészítésre elég, de a viszonylag kis számú hektáros birtok sem életképes borászati háttér nélkül. Igen nagy az 1000 hl-nél kevesebb árubort előállítók száma az egyszerűsített adóraktárak száma több mint 13 ezer és viszonylag kevés a valóban piaci tételben termelő vállalkozás (390 a jövedéki szabályozás szerinti bor adóraktár). A magyar borászat technikai színvonala igen heterogén. A termékelőállítók között egyaránt található a világszínvonalat elérő és a minimális igényeknek alig megfelelő borászati üzem. A szükségesnél kevesebb a teljes termékpályát átfogó, integrált tevékenység, amely a nyugat-európai pinceszövetkezetek példájának megfelelően a termelői érdekeltség, a piac által megkövetelt versenyképes technológia, a piacnak megfelelő termékminőség és a kereskedelmi tételnagyság kívánalmának egyaránt eleget tesz. A térben és időben koncentrált alapanyag-feldolgozásból, valamint az időben elhúzódó értékesítésből adódóan előfordulhat, hogy az éves forgalmazást meghaladó készlet kezelését, tárolását is meg kell oldani. A speciális feltételek között végzett okszerű tárolás érlelés bizonyos termékek (pl. tokaji borkülönlegességek, vörösborok) esetében minőség- és értéknövelést eredményez. Ennek a sajátosságnak megfelelően az ágazat jellemzője az éves forgalmazást meghaladó kapacitások kialakítása. Az egyes években előforduló túltermelés más termékként (pl. friss fogyasztású csemegeszőlőként) való levezetésének korlátozottak az esélyei. Sem az ökológiai adottságok, sem a szakmai feltételek, sem a fizetőképes kereslet nem adott a feldolgozási arányok (lásd a 2. táblázatot) gyökeres átalakításához.

13 Vállalkozók Európában 13 Év A szőlőtermés felhasználása Magyarországon Szőlőtermés (1000 tonna) étkezési célra (1000 tonna) Felhasználás borkészítésre (egyszer fejtett borban, 1000 hl) 2. táblázat Értékesítés Az éves szinten előállított megközelítőleg 3,5--4,5 millió hl bor gyakorlatilag teljes mértékben fedezi a hazai ellátást (3 millió hl), továbbá 1--1,3 millió hl exportot tesz lehetővé átlagosan millió dolláros exportárbevétellel. A védővámok fokozatos leépülése valószínűleg érzékenyebbé teszi majd az ágazatot a külpiaci hatások iránt. Az import mértéke jelenleg messze elmarad a Magyarország részéről az EU számára megnyitott vámmentes kontingens adta lehetőségtől (lásd a 3. táblázatot). 3. táblázat Magyarország borimportja (hl-ben) Év Hordós Palackos Pezsgő Must Összesen

14 14 A magyar borászat és az Európai Unió Év Hordós Palackos Pezsgő Must Összesen A magyar szőlő- és bortermelés az elmúlt tíz évben piaci viszonyai szempontjából is jelentékeny változásokon ment keresztül. A támogatások révén kialakított túlzott exportérdekeltség helyébe az addig elhanyagolt és ellátatlan belföldi értékesítés lépett. Az 1990-es évek elején lejátszódott geopolitikai változások hatására szinte egyik napról a másikra megszűntek tradicionális kelet-európai exportpiacaink. A hazai piac felértékelődése, a belföldön hirtelen megjelent terméktömeg évekre konzerválta a borok alacsony fogyasztói árszintjét, leszorította a szőlő és a bor felvásárlási árát. A már akkor is forráshiányos ágazat szereplőinek gazdasági helyzete tovább romlott. A bor a helyettesítő termékekkel való összehasonlítás tekintetében is az utolsó helyen áll. Ha megvizsgáljuk az asztali bor, a világos sör, a kommersz rum és a pálinka nominál- és reálárának változását, a verseny egyértelmű vesztese a bor volt. A gazdasági társaságokká történő átalakítás során a korábban meghatározó integrátorok többségét vagy felszámolták, vagy részekre bontva, kisebb gazdálkodó egységekké alakulva kísérelte meg a piaci körülményekhez való alkalmazkodást. A szőlőtermesztők nagy része borászati-feldolgozói kapacitások hiányában az önköltség alatti áron, a szőlőként történő értékesítés, a bérfeldolgozás és a saját forgalmazás vagy a termelésből való kivonulás között választhatott. Ennek következtében, a pénzügyi források (megfelelő szintű hitelek, támogatások) és a megfelelő infrastruktúra hiányában a legalacsonyabb kezeltségi szintű, a végfogyasztónak történő kannás értékesítés vált a legfőbb belföldi értékesítési csatornává. A fogyasztóért és a piacért való kíméletlen harcban a szőlő és a bor egyre ellenőrizetlenebb áramlása indult be a termőhelyek és fogyasztási centrumok között.

15 Vállalkozók Európában 15 Időközben a külpiacok stabilizálódtak, és a helyettesítő termékekhez mérten alacsony árú bor piacot nyert a hazai fogyasztásban is. Ez a piacnyerés, az áttekinthetetlen forgalmazási lehetőség és az alacsony kockázat felkeltette a szabad tőkével rendelkező hamisítók érdeklődését. A gazdasági, illetve szakmai szabályozás és ellenőrzés késéssel követte a folyamatokat. Az ellenőrizetlen forgalmazáshoz kapcsolódó adómegkerülés révén sokak számára gazdaságossá vált a forgalmazás, míg az ellenőrizhető tevékenységet folytatók jelentős mértékben kiszorultak a piacról. Bár a korábban meghatározó mértékű termelői értékesítés aránya csökkenni, a nagy élelmiszer-kereskedelmi láncokon keresztüli értékesítés részaránya növekedni látszik, továbbra sem szabad lebecsülni az ágazat sajátos értékesítési csatornájának, a termelők végfogyasztóhoz irányuló helybeli értékesítésének, a termelői borkimérésnek a jelentőségét. Egy ágazat hazai jelentőségét és nemzetközi megítélését számtalan más fontos mutató mellett az exportteljesítmény alakulásán keresztül lehet mérni. Különösen így van ez a borászat tekintetében, hiszen a bor évszázadok óta a magyar agrárium jellemző exportterméke. Természetesen évszázadok alatt a külkereskedelem feltételrendszere alapvetően megváltozott. Ma már nem a társzekerek által bejárható út hosszával mérhető a piac terjedelme. A globalizálódott világban néhány százezer palack bármelyik kontinensre történő eljuttatása szándék és fizetőképes kereslet kérdése. Hazánk a 60 millió hl körüli nemzetközi borforgalomból mindössze 1,5%-kal részesedik. A magyar borászat valószínűleg sohasem lesz piacvezető, ezért a követendő stratégia alapelve a piachoz való alkalmazkodás lehet. Bár az ágazat stabilitása szempontjából tagadhatatlanul a hazai fogyasztásnak kell meghatározónak lennie hiszen ez a mértékadó tradicionális bortermelő országok gyakorlata, nem hanyagolható el, hogyan szerepelnek termékeink a nemzetközi porondon, hiszen itt a verseny sokkal élesebb, a kínálat koncentráltabb, a követelmények magasabbak. Ráadásul a nemzetközi piacon a kategóriának megfelelő termékminőség elérése nem érdem, hanem a piacra jutás alapvető feltétele. A piacismeret, a kapcsolatrendszer, a kiegészítő szolgáltatások minősége, az alkalmazott kereskedelmi és marketingfogások döntik el, mely termék jut a fogyasztóhoz. A magyar borkivitel az elmúlt 30 esztendőben lényeges változásokon ment keresztül (lásd a 4. táblázatot) és olykor katartikus hatásokat kellett kiegyenlítenie. Ma már csak emlék az1980-as évek azon időszaka, amikor 3 millió hektolitert meghaladó magyar bor talált vevőre a külpiacokon. Ennek a bornak a döntő többsége az azóta megszűnt vagy gyökeresen átalakult kelet-európai piacok mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítését szolgálta. Az ország az egyéb külföldi piacok és a hazai fogyasztók elhanyagolása révén oly mértékben kiszolgáltatta magát ennek a külpiaci igénynek (vagy inkább igénytelenségnek), hogy az ágazat az 1990-es évek elején történt geopolitikai változások és a fő piacok megszűnése következtében válságos helyzetbe került. A mélyponton, 1992-ben Magyarország mindössze 667 ezer hl bort exportált. Az ezt követő 1996-ig tartó időszakot a fellendülés jellemezte: az export mennyiségét fokozatosan 1,5 millió hl-re sikerült feltornászni, s a borágazat a teljes hazai ellátáson

16 16 A magyar borászat és az Európai Unió felül 114 millió dollár exportárbevételt realizált. A kormány két év alatt 360 millió Ftot fordított előre meghatározott ágazati marketingcélok finanszírozására ban először sikerült 440 ezer hl bort szállítani az Európai Unió piacaira. 4. táblázat Magyarország borexportja (hl-ben) Év Szőlőbor Pezsgő Összesen

17 Vállalkozók Európában 17 Sajnos a lendület mára megtörni látszik: 1999 után a magyar export ismét a bűvös és kívánatos 1 millió hl-es exporthatár alá esett vissza (lásd az 5. táblázatot). 5. táblázat Magyarország borexportjának szerkezete (hl-ben) Évek Hordós Palackos Pezsgő Vermut Szőlőlé, sűrítmény Összesen A évi exportadatok mélyreható, alapos elemzése bizonyára számos tanulsággal szolgál. Az export mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az átlagár alakulása is lényegesen elmaradt az évitől, de még inkább a kívánatostól. A termékegységre jutó 0,77 dolláros literenkénti ár ha nem is tekinthető abszolút hiteles mérőszámnak, de jelzi, hogy a magyar borok igen alacsony áron értékesülnek. Pedig bizonyos piacokon az alacsony ár a fogyasztó szemében gyengébb minőségre való utalást jelent. Ráadásul egy korábban bevezetett alacsony árfekvésű kategóriából nagyon nehéz kilépni. Tovább tart a pezsgő mélyrepülése, pedig az ország adottságai kifejezetten jók a pezsgő alapborok előállítására, a gyártó-kapacitás és az infrastruktúra még megvan, és ez a termék a legmagasabb átlagáron 1,51 dollár/liter értékesített portékánk. A hordós borok exportjának csökkenése önmagában nem lenne gond, hiszen ennek a terméknek a legnehezebb biztosítani az eredetgaranciáját, és a 0,47 dollár/liter körüli ár sem csábító. Örvendetes, hogy 100 ezer hl alá csökkent a mustexport, hiszen ez az a rendkívül alacsony feldolgozottsági szintű termékkategória, ahol igen olcsón 0,27 dollár/literes áron adtuk el a potenciális borértékesítés lehetőségét. Kedvező, hogy a palackos bor értékesítése nem csökkent számottevő mértékben. Negatív eredmény viszont, hogy bár ennek a termékkörnek kellene pótolnia a hordós bor kiesését, ám ez nem sikerült. A célpiacok vonatkozásában nyilvánvaló az európai túlsúly. A világpiac csak elvileg nyitott, gyakorlatilag legfontosabb kereskedelmi partnereink továbbra is Európában vannak és lesznek is sokáig. A tengerentúli és kelet-ázsiai piacok számottevő mennyiséggel való meghódítása nem hordoz túl sok realitást. A figyelmet elsősorban uniós piacaink stabilizálására kell fordítani. Évek óta először alig tudtuk kitölteni a rendelkezésre álló vámmentes kontingenst. Különösen fájó a Nagy- Britanniában elszenvedett piacvesztés, hiszen ezzel a legnagyobb borimportőrnél, az egyik legigényesebb piacon, kemény munkával felépített pozícióink kezdtek romlani.

18 18 A magyar borászat és az Európai Unió A régebben oly fontos orosz piac tíz év alatt harmadszor veszett el most és lehet, hogy végképp. Sovány vigasz, hogy elsősorban nem szakmai, hanem politikai tényezők következtében. A rendkívül alacsony átlagár a mennyiségében számottevő cseh relációban is a feszültséget jelzi Költségvetési kapcsolatok A Magyar Borgazdaság Szövetségének számítása szerint az ágazat éves szinten 12 milliárd Ft-ot meghaladó befizetést teljesít a költségvetésnek. Ennek legnagyobb tétele a 25%-os általános forgalmi adó, de a pezsgők és borok jövedéki adója és a zárjegyek költsége is jelentős tétel. A támogatások oldalán ugyanakkor 8,3 milliárd Ft összesíthető. A nagyon sokféle támogatási jogcím között (lásd e fejezet pontjában) az ültetvénytelepítéshez adott vissza nem térítendő támogatás a legnagyobb összeg, de a borok művi közraktározása és a 2002-re megszűnt közvetlen exporttámogatás is számottevő nagyságrendű tétel (volt). A közösségi marketingforrásból érkező és a beruházásokra kapható támogatás mértékét tekintve a sor végén található. Az egyenleg alapján tehát az ágazat a költségvetés 3,5 milliárd Ft-os nettó befizetője. Az elmúlt időszakban az európai és tengerentúli piacokon, a közepes árszintű kategóriában, aktív marketintevékenységük eredményeként jelentékenyen előretörtek az újvilági (ausztrál, chilei, dél-afrikai, új-zélandi stb.) borok. A kelet-európai régióból Bulgária és Románia is erőteljes piacszerző tevékenységet folytat. A magyar exportborok %-a ugyanebben az árérzékeny kategóriában mozog. Szakértői számítások szerint a 21-tagú OECD átlagos agrártámogatási színvonala 34%- os, ezen belül az uniós tagállamoké 42%-os, ugyanez 1997-ben hazánkban 16% volt. Mindezekből következik, hogy a magyar borimázs javítása és a megszerzett piaci pozíciók megerősítése érdekében Magyarország nem mondhat le borászati termékeinek direkt és indirekt piacra jutásának támogatásáról. Hazánkban a szőlő- és borágazat vonatkozásában még nem működik az Európai Unió gyakorlatához mérhető piacszabályozó rendszer. A szükséges intervenciós beavatkozások eseti jellegűek: ezek helyett az ágazat kiszámítható, kialakult, állandó, feltöltött alapokkal rendelkező intervenciós rendszer kialakítását igényelné. Tekintettel azonban ennek jelentős forrásigényére az intervenció költségeit az Európai Unióban sem tagállami, hanem 100%-ban a közösségi költségvetésből fedezik, várható, hogy piacszabályozási rendszerünk csak az unióhoz történő csatlakozás után válik majd teljesen konformmá. 2. A termékelőállítás és -forgalmazás szabályozása Az ember ősi, kedvelt itala, a bor bizalmi termék. Mivel hamisításához mindig is komoly gazdasági érdekek fűződtek, és sokan próbáltak meg vissza is élni a fogyasztó bizalmával, a tisztes szőlőtermesztők és borászok régóta törekednek arra, hogy a termékpálya szabályozott és áttekinthető legyen: egyértelmű viselkedési normák szabják meg, mit szabad tenni a szőlőhegyen és a pincében.

19 Vállalkozók Európában 19 Magyarország területén a szőlőtermesztés és borgazdálkodás jogi szabályozásának az ókorig visszanyúló múltja van. Domitianus császár Kr. u. 92-ben az anyaország szőlőtermesztésének védelmében rendeletileg igyekezett korlátozni Pannónia provincia bortermelését. A honfoglalást követően a keresztény liturgia terjedésével a gazdasági érdekek felismerése is a szőlőtermesztés fellendítéséhez vezetett. Az adójegyzékek mint leggyakoribb írásos emlékek már a XI. századtól minden országrészben következetesen említik a borra vonatkozó dézsmát (decima). A XIII. századtól rendeletek határozták meg a szőlőtelepítésre felhasználható, irtható erdős területeket, megalapozva a szőlőhegyek (promontóriumok), a történelmi borvidékek kialakulását. Az első és ma ismert legrégibb latin nyelvű hegyszabályzat a XV. századból Tordasról (Fejér megye) származik. Mindezek a szemelvények jól érzékeltetik az ágazati szabályozás történelmi gyökereit. A szőlő- és borgazdálkodásnak az élelmiszer-termeléstől elkülönült szabályozása nem speciális magyar gyakorlat: a jelentős bortermelő országok önálló bortörvénnyel rendelkeznek. A tradicionális bortermelő országokban alapkövetelmény, hogy a legmagasabb jogi szinten legyen szabályozva a szőlő- és bortermelés. A jelenleg hatályos ágazati szabályzórendszer rendkívül sok elemből épül fel. Az ágazat szereplői számára több mint 15 különböző törvény és több tucat rendelet határoz meg olyan szabályokat, amelyben nevesítik őket (lásd a IV. fejezetet). Ráadásul ezeknek a jogszabályoknak egy része rendkívül sokszor módosul, amely nehezebbé teszi áttekintésüket. Természetesen ebben a paragrafus-dzsungelben vannak fontosabb, az ágazat egésze számára meghatározó, generális jellegű jogszabályok és vannak egyes speciális részterületeket érintők. Kiemelkedő jelentőségű az új bortörvény, a hegyközségi törvény, a jövedékiadó-törvény, valamint az ágazat költségvetési kapcsolatait meghatározó adótörvények és támogatási rendeletek. De például az ültetvénytelepítésekhez nem árt ismerni a szőlő-szaporító-anyagra vonatkozó jogszabályokat, vagy a külkereskedelemmel foglalkozók számára nem haszontalan forgatni a borra vonatkozó nemzetközi megállapodásokat. A jogszabályok egy része átmeneti jellegű. Az 1990-es éveket megelőző jogfelfogás elemeit a jogalkotó igyekszik a nemzetközi előírásoknak megfelelővel felváltani, illetve próbál az átalakult ágazati szerkezethez igazodni. A teljesen eltérő szabályozási stratégiát sokszor csak több lépésben lehet megalkotni. Erre jó példa a hegyközségi szabályozás fokozatos, lépésenkénti megvalósítása. Az alábbiakban röviden ismertetjük a magyar borjog alapvető egységeit és néhány fontos jogszabályt.

20 20 A magyar borászat és az Európai Unió 2.1. Bortörvény A magyar bortörvény eredete A hamisítások elleni küzdelem, valamint a szőlő- és bortermelés átfogó jogi szabályozásának nemzetközi hagyományai a XIX. század végéhez kapcsolódnak. Az első nemzeti szintű bortörvényt amely a magyar jogalkotókra is nagy hatással volt, 1889-ben Franciaországban alkották meg. Az első német bortörvényt 1892-ben hozták meg. Spanyolországban 1895-ben, Olaszországban 1900-ban, Portugáliában 1908-ban, Ausztriában 1907-ben léptették életbe ugyanezt. A mai értelemben vett teljes körű borászati szabályozás hazai gyökerei is a múlt század végéig nyúlnak vissza ban majd húsz évi előkészítést és parlamenti vitát követően lépett hatályba a XXIII. törvényczikk a mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalmazásáról, a mai bortörvény jogelődje. Ez a maga korában mind tartalmában, mind megalkotásának tényében Európában is korszerű jogszabály volt. Az évi XLVII., az évi IX. és az évi V. törvénycikk révén 1959-ig rendszeresen karbantartott, nemzetközi színvonalú törvényi szintű szabályozás volt érvényben a hazai szőlő- és bortermelést illetően. Az 1959-ben hatályba lépett 23. számú törvényerejű rendelet még néhány tekintetben az 1936-os törvény szellemének megfelelően rendelkezett, az évi 36. törvényerejű rendelet azonban (amely 1997-ig élt) már koncepciójában is eltért az előbbi szabályozási gyakorlattól. Szakmai, eljárási és szankcionálásra vonatkozó részeiben a korábbi jogszabályhoz mérten lényegesen rövidített formában lépett életbe. Így nemcsak formailag, hanem tartalmilag is elvesztette törvényi jellegét. A végrehajtására kiadott, többször módosított 40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet, valamint a kapcsolódó jogszabályok szerepe megnőtt. Ez a szakzsargonban bortörvénynek nevezett rendeletegyüttes az 1990-es évek közepére többszöri módosítása, aktualizálása ellenére már nem volt képes teljeskörűen ellátni a szőlő- és borgazdálkodás megváltozott viszonyai közötti szabályozási feladatokat. Összhangot kellett teremteni a szakmai szabályok, a nemzetközi gyakorlat, az élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) és a szeszipari termékekre vonatkozó normák között. A termék-előállítás szabályait be kellett illeszteni a hegyközségekről szóló évi CII. törvény és a gazdasági törvények révén kialakult szabályozási környezetbe. Szempont volt az Európai Unió előírásaihoz való közelítés is, ugyanakkor a bortörvényt alkalmassá kellett tenni a csatlakozási felkészülés során a magyar érdekek markáns nevesítésére. A törvény révén hatékonyabbá kellett tenni a fogyasztókat megtévesztő, hamis termékek előállítása elleni fellépést is, ezért hatékonyabb szankciórendszert kellett életbe léptetni az egyre szaporodó jogellenes cselekmények visszaszorítására.

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre

Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Magyarország és az Európai Unió közötti borkereskedelem elemzése, különös tekintettel a versenyképességre Készítette: Bozsik Norbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat. Export-import menedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány MAGYARORSZÁG HELYZETE A NEMZETKÖZI BORPIACI KÖRNYEZETBEN AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

A dél-dunántúli régió szőlő-bor ágazatának innovációs stratégiájához

A dél-dunántúli régió szőlő-bor ágazatának innovációs stratégiájához A dél-dunántúli régió szőlő-bor ágazatának innovációs stratégiájához I. munkafázis: HELYZETELEMZÉS Készítette: PTE TTK SZBI PÉCS 2010. május T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Irodalmi áttekintés 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről

A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről A TANÁCS 1999. május 17-i 1493/1999/EK RENDELETE a borpiac közös szervezéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37. cikkére, tekintettel

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009. TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009. Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG

Részletesebben

GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL DR. MIHÁLYI PETRA GONDOLATOK A BOROK JÖVEDÉKI ADÓ SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBAN Bevezető gondolatok A jövedéki adó az adójog egyik részterülete, egy különleges darabja, melyet már évtizedek óta alakítanak

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÉRDEKKÉPVISELET A MAGYAR BOR PIACÁN Budapest, 2006

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST A villányi védett eredetű vörösborok szabályozása és élettani hatásai Pál József Informatikus és szakigazgatási agrármérnök szak Készült a Menedzsment

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról

Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról Borászati termékek jelölési útmutatója Tájékoztató anyag a borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokról E dokumentum a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Borászati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MOLNÁR ESZTER KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: Dr. VARGA GYULA MTA

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai Dr. Kántor Béla - Tóth Zsuzsanna Miskolci Egyetem kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon sokszázéves múltra

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Magyar gyógynövény ágazati stratégia

Magyar gyógynövény ágazati stratégia Magyar gyógynövény ágazati stratégia 2014 1. A GYÓGYNÖVÉNY ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE 3 1.1. Az ágazat jellemzői és kialakulása 3 1.2. A gyűjtés és a termesztés jellemzői az ágazatban 4 1.2.1. A gyűjtés és

Részletesebben

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék

A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása. Balatonfelvidéki Borvidék A magyar borvidékek komplex stratégiai programjainak megalapozása Balatonfelvidéki Borvidék Badacsony, 2004 2 Bevezetés A magyar szőlő-bor ágazat csak akkor tud sikeresen megfelelni az alapvetően megváltozott

Részletesebben

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 09sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban

Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 376 V ITA Az eredetmegjelölés koncepcionális kérdései a Balatoni Borrégióban BRAZSIL DÁVID SIDLOVITS DIÁNA Kulcsszavak: közös borpiaci szabályozás, borkategóriák, EU, Balatoni

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Levelező tagozat Marketingkommunikáció szakirány PÁLINKA ÚJRATÖLTVE A PANYOLAI SZILVÓRIUM KFT. MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28

ARCKÉPCSARNOK Romano Prodi... 27. KÖNYVESPOLC Napenergia a mezõgazdaságban... 28 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ.......................................................... 4 HÍREK, ESEMÉNYEK Új televíziós sorozat.................................................... 5 Mezõgazdaságunk jövõje

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON TERVEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A NEMZETI ÉLELMISZER-MINŐSÉGRENDSZEREK ÉS VÉDJEGYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2014 Szerzők: Közreműködött: Opponensek: Felelős kiadó: Szerkesztőbizottság:

Részletesebben