nincs előfeltétel/társfeltétel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nincs előfeltétel/társfeltétel:"

Átírás

1 Tantárgyi tematika Tantárgy neve Pénzügyi jog 2. Neptun kódja: J3:PÜJ(2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Simon István, tanszékvezető egyetemi docens Számonkérési forma: szóbeli alapvizsga Erős előfeltétel: J3:PJ(5):KK J3:PÜJ(1) Gyenge nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá heti 2 óra szeminárium gyakorlat/szeminárium? Előadások tematikája: 1. hét: Az adózás rendje I. Az adózási folyamat szakaszai, jogi szabályozása, eljárási elvek, az adóelkerülés korlátozásának módszerei; adózók és az adóhatóságok, adókötelezettségek, adózói jogok 2. hét: Az adózás rendje II. Az adóellenőrzés, hatósági eljárás 3. hét: Az adózás rendje III. Jogorvoslatok, szankciórendszer, elévülés, adóvégrehajtás 4. hét: Személyi jövedelemadó I. Alapelvek, adóalany, adótárgy, az összevont adóalap, gyermekkedvezmény, adómérték 5. hét: Személyi jövedelemadó II. különadózó jövedelmek, a mentességek és kedvezmények rendszere; az EKHO 6. hét: Társasági adó 7. hét: Általános forgalmi adó I. Európai belső piac és a közvetett adók harmonizálása; a forgalmi adók típusai; az általános forgalmi adó; a belföldi és az EU tényállás 8. hét: Általános forgalmi adó II. Termékimport, különös rész, EU esetjog; a jövedéki adó; vámjog 9. hét: Egyéb központi adók; céladók; helyi adók 10. hét: Illetékjog; környezetvédelmi adók 11. hét: Nemzetközi pénzügyi jog I. (tárgy, rendszer; elvek; nemzetközi szervezetek költségvetése; nemzetközi pénzügyi szervezetek; nemzetközi vámjog) 12. hét: Nemzetközi pénzügyi jog II. (nemzetközi adójog) 13. hét: Integrációs pénzügyi jog az EU pénzügyi joga Tananyag: 1. Pénzügyi jog II. [szerk: Simon István (Osiris Bp. 2012)] 2. A vizsgakövetelményekben megjelölt kötelező jogszabályok 3. Előadásokon elhangzottak Kötelező és ajánlott irodalom: Ajánlott irodalom a Pénzügyi jog II. tankönyv egyes részeinek végén szereplő szakirodalom, továbbá a következő művek: (1) Szakirodalom magyar nyelven: ERDŐS Gabriella FÖLDES Balázs ŐRY Tamás: Az Európai Unió adójoga, Complex, 2013, Budapest (e-pub); KURUCZ-VÁRADI Károly: Magyarázat a társasági adóról, Complex, Adó Jogtár (2) Szakirodalom idegen nyelven: TIPKE - LANG: Steuerrecht, Dr. Otto Schmidt, 2013, Köln; Victor THURONYI (ed.): Tax Law Design and Drafting I-II, IMF, 1996, 1998, Washington, Edwin R. A. SELIGMAN: The Income Tax, Macmillan, 1914, New York; BITTKER and LOKKEN, Federal Taxation of Income, Estates, and Gifts. Thomson Reuters ( Westlaw: WGL-IEG. /5 volumes/); Hugh J. AULT and Brian J.

2 ARNOLD. Comparative Income Taxation: A Structural Analysis (3rd ed). Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2010.Ben J. M. TERRA and Peter J. WATTEL: European Tax Law - 6th Edition, Wolters Kluwer, 2012; Steven A. BANK: Anglo-American Corporate Taxation, Cambridge University Press, 2011, Cambridge; Christiana HJI PANAYI: European Union Corporate Tax Law, CUP, 2013, Cambridge; Reuven S. AVI- YONAH: International Tax as International Law; CUP, 2007, Cambridge; John TILEY: Revenue Law, Hart, 2005, Oxford; Miguel Poiares MADURO, Pasquale PISTONE et al (eds): Human Rights and Taxation in Europe and the World; IBFD, 2011, Amsterdam; Pasquale PISTONE (ed.): Legal Remedies in European Tax Law, IBFD, 2009, Amsterdam; Kevin HOLMES: The Concept of Income, IBFD, 2001, Amsterdam; Chris EVANS, Judith FREEDMAN et al (eds): The Delicate Balance: Tax, Discretion and the Rule of Law, IBFD, 2011, Amsterdam; Ekkehart REIMER et al (eds): Permanent Establishments: A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty, and OECD Perspective; Kluwer Law International, 2011; Michael LANG: Introduction to the Law of Double Taxation Conventions (2 nd edition), IBFD-LINDE, 2013, Amsterdam; Alan SCHENK and Oliver OLDMAN: Value Added Tax: A Comparative Approach, Cambridge University Press, 2007, Cambridge; Klaus VOGEL: Double Tax Treaties and Their Interpretation; Berkeley Journal of International Law, Vol. 4, Iss. 1 [1986], Art. 1 (http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&contex t=bjil); Wolfgang SCHÖN (ed.): Tax Competition in Europe, IBFD, 2003, Amsterdam; Gerard MEUSSEN (ed.): The Burden of Proof in Tax Law, IBFD, 2013 Amsterdam Vizsgakövetelmények: Az alapvizsga tárgya az első féléves Pénzügyi jog I. és a második féléves Pénzügyi jog II. kollégiumok tananyaga. Első félév: A vizsgakövetelményeket a J3:PÜJ(1) tantárgy tematikája tartalmazza. Második félév: I. Az adózás rendje 1. Adózási alapfogalmak, az adózási folyamat szakaszai és jogi szabályozása, határidők 2. Az adózás eljárási elvei, az adóelkerülés korlátozása 3. Az adózó fogalma és típusai, speciális adózói típusok, más személyek az adózásban 4. Az adóigazgatás rendszere, az adóhatóságok, az adóhatóságok hatásköre és illetékessége; 5. Az adóhatóságok együttműködése; az Európai Közösség adóügyi együttműködési szabályai 6. Adózói jogok; 7. Adókötelezettségek az Art-ban, a bejelentés 8. Adóbevallás, adófizetés, bizonylat kiállítása és megőrzése, könyvvezetés, nyilatkozattétel, adatszolgáltatás 9. Adóadatok kezelése, az adótitok

3 10. Az adómegállapítási módok 11. Az adóellenőrzés célja, fajtái, hatáskör, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása 12. Az ellenőrzés megindítása, az ellenőrzés lefolytatása, befejezése, határidők 13. A becslés, az ismételt ellenőrzés és korlátai; 14. Az adózók és az adóhatóságok jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban, 15. Hatósági eljárás, adómegállapítás a hatósági eljárásban; 16. Hatósági eljárás: a kiszámíthatóság intézményei, méltányosság; 17. Jogorvoslatok az Art-ben; 18. Adóvégrehajtás; 19. Az adójogi elévülés; 20. Az adójogi szankciók rendszere és az egyes szankciók; Tananyag: előadás; Pénzügyi jog II. tankönyv I. rész; Jogszabály XCII. törvény az adózás rendjéről szóló (Art.) évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról; 273/2010. (XII.9) Kormányrendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről; évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól; évi XLII. törvény az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről II. Jövedelemadók- és nyereségadók 21. A jövedelemadók jellemzése, a személyi jövedelemadó jellemzése (Személyi jövedelemadó) 22. A személyi jövedelemadó alanya 23. Adótárgy: a jövedelem; bevételek és költségek 24. Az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség keletkezése, a jövedelem megszerzésének időpontja az szja szabályai szerint, az adómérték 25. Jövedelem-típusok rendszere; a személyi jövedelemadó adómentességek rendszere, típusai 26. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek, a fizetendő adó meghatározása 27. Az egyéni vállalkozói jövedelmek adózása 28. A vagyonátruházásból származó jövedelmek adózása 29. A tőkejövedelmek adózása 30. Juttatások adózása, a kamatkedvezményből származó jövedelem, továbbá a vegyes jövedelmek adózása

4 Tananyag: előadás; Pénzügyi jog II. tankönyv II. rész Bevezetés, 1. fejezet Jogszabály: évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (EKHO) 31. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Pénzügyi jog II. tankönyv II. rész 2. fejezet (Társasági adó) 32. A társaságok és más szervezetek jövedelmének adóztatása; 33. A társasági adó alanyai, telephely, fióktelep, kapcsolt vállalkozások, adótárgy 34. A társasági adó alapja, a korrekciós tételek, az adóalap módosításának speciális szabályai; az adó mértéke 35. A külföldről származó jövedelem társasági adója; a külföldi illetőségű személyek társasági adózása; adókedvezmények a társasági adóban; alanyi adómentesség és a nonprofit szervezetek a társasági adóban; 36. EU jogfejlődés a társasági adó területén Pénzügyi jog II. tankönyv II. rész 3. fejezet Jogszabály: évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról. (EVA, KATA, KIVA, különadók) 37. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA); 38. A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) 39. A vállalkozások jövedelmét, bevételét, vagyonát terhelő egyéb központi adók Pénzügyi jog II. tankönyv II. rész 4-5. fejezet Jogszabály: évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) Ajánlott jogszabály: évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról III. A fogyasztáshoz kapcsolt adók (Általános forgalmi adó) 40. A fogyasztást terhelő adók ( bevezetés ), forgalmi adóztatás története, az EU szabályozás alapvonalai és a hatályos törvény 41. Az áfa törvény hatálya, az áfa alanya és más személyek 42. Az áfa adókötelezettség legfontosabb elemei: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a teljesítési hely, az adófizetési kötelezettség keletkezése 43. Az áfa alapja, mértéke, adómentességek 44. Az áfa levonási jog és korlátai

5 45. A számla és az adónyilvántartás az áfa rendszerében, az áfa bevallása, megfizetése és visszaigénylése 46. A termékimportra vonatkozó áfa szabályok, termékexport az áfa törvényben; az Európai Közösségen belüli forgalomra vonatkozó áfa szabályok; a közösségi adószám funkciója Pénzügyi jog II. tankönyv III. rész Bevezetés, 1. fejezet Jogszabály: évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Ajánlott jogszabály: 1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és cikkei 2. A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (Jövedéki adó) 47. A jövedéki adó harmonizációja az EU-ban; a hatályos magyar jövedéki adó szabályozás: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adókötelezettség, adófelfüggesztés, adófizetési kötelezettség, adóraktár, jövedéki biztosíték, eljárási adókötelezettségek, adómentesség és az adó visszaigénylése, zárjegy, adójegy; 48.Jövedéki adó: engedélyezés, felügyelet, ellenőrzés, jogkövetkezmények; a jövedéki termékek EU forgalmának szabályozása a Jöt-ben; Pénzügyi jog II. tankönyv III. rész 2. fejezet Ajánlott jogszabály: évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (Egyéb fogyasztási, ill. forgalmi adók) 49. Energiaadó, regisztrációs adó, népegészségügyi termékadó, baleseti adó, biztosítási adó, távközlési adó; pénzügyi tranzakciós illeték; reklámadó Pénzügyi jog II. tankönyv III. rész 3-4. és 6. fejezet évi LVI. törvény a távközlési adóról évi CII. törvény a biztosítási adóról évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről évi XXII. törvény a reklámadóról IV. Illetékek, vagyonadók, helyi adók (Illetékek) 50. Az illeték fogalma és jellegzetességei, az illetékjog rendszere: a mai illetékrendszer kialakulása, az illeték- és a díjfizetési kötelezettség elhatárolása, illetékkötelezettség az illetékkódexben, illetékmentesség;

6 51. A vagyonszerzési illetékek rendszere, a vagyon meghatározása, az illeték alanya; az ingyenes vagyonszerzés illetéke; 52. A visszterhes vagyonátruházási illeték; a visszteher illetékjogi megfogalmazása, az illetékfizetésre kötelezettek; kedvezmények és mentességek 53. Az államigazgatási és bírósági eljárási illetékek rendszere; az illetékjogi elévülés szabályozása Pénzügyi jog II. tankönyv IV. rész Jogszabály: évi XCIII. törvény az illetékekről (Vagyonadók, helyi adók) 54. A vagyonadók rendszere, a vagyon adóztatása Magyarországon; cégautó adó, a gépjárműadó; a közművezetékek adója, a vagyoni típusú helyi adók 55. A helyi adók rendszere, a helyi adómegállapítási jog; a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó Pénzügyi jog II. tankönyv V. rész Jogszabály: évi C. törvény a helyi adókról évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról (Céladók, környezetvédelmi adók, egyéb adók és adójellegű befizetések) 56. A társadalombiztosítási alapok bevételei 57. Az elkülönített állami pénzalapok bevételei 58.Környezetvédelmi adóztatás; játékadó, egyéb adójellegű befizetések Pénzügyi jog II. tankönyv VI-VII. rész évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról V. Nemzetközi és integrációs pénzügyi jog 59. A nemzetközi pénzügyi jog a jogrendszerben, tárgya, rendszere, elvei, jogforrásai; nemzetközi költségvetési jog; kormányközi organizációk költségvetési rendszere; nemzetközi pénzügyi ellenőrzés; 60. Nemzetközi és szupranacionális adójog, nemzetközi vámjog, a nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga 61. Integrációk pénzügyi joga, EU pénzügyi joga

7 62. Nemzetközi adójog alapproblémája; a modellegyezmények és az OECD Modellegyezmény 63. Személyi és tárgyi hatály az OECD Modellegyezményben 64. A különféle jövedelmek adózása az OECD Modellegyezmény szerint 65. A kettős adózás elkerülésére szolgáló módszerek és egyéb rendelkezések az OECD Modellegyezményben 66. A vám fogalma, a vámjog fogalma és jogforrási rendszere, a vámigazgatás szervezete és feladatköre 67. Az áru származása, a vámérték, a vámtarifa; vámtartozás és a biztosítékok. 68. Az áru vámjogi státusza, vámeljárások. Pénzügyi jog II. tankönyv VIII-X. rész Egyebek:

Tantárgyi tematika Nemzetközi- és európai pénzügyi jog

Tantárgyi tematika Nemzetközi- és európai pénzügyi jog Tantárgyi tematika Tantárgy neve Nemzetközi- és európai pénzügyi jog Neptun kódja: J3:xD(ae):Nmod:07 Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 3 kredit Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma

Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára. Téma Szakdolgozati témajavaslatok alap- és mesterképzésben részesülő hallgatók számára 1. Fizetési kedvezményekhez kapcsolódó eljárás a gyakorlatban. Téma 2. A preventív ellenőrzések hatása a vállalkozásokra,

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás alapjai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás alapjai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 AZ ADÓZÁS ALAPJAI ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009.

Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009. Mérlegképes könyvelők továbbképzése Mérlegképes továbbképzés tematika 2009 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2009. A tematika összeállítói

Részletesebben

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I.

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I. - 1-2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet 1. 2. 3. (1) (2) 4. 5. (1) (2) 6. 7. 8. 9. 10. (1)

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Tudományos vezető: Dr. habil. Halustyik Anna, tanszékvezető egyetemi docens dr. Sólyom Borbála AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Tudományos

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben