Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSA ÉS A SZESZIPAR, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZWACK UNICUM RT-RE Készítette: Kotmajer Anikó Budapest, 2005

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. A magyar szeszipar piaca....8 I.1. Piaci szereplők és a piaci forgalom..8 I.2. Pálinka I.3. Eredetvédelem.13 I.4. Bérfőzés..14 I.5. Mitől függ a fogyasztás?...15 I.5.1. Fogyasztói trendek I.5.2. Minőség és kínálat...21 I.5.3. Árak adóterhek.. 22 I.5.4. Reklám.24 II. Az Európai Unió új tagállamainak szeszipara II.1. Lengyelország II.2. Csehország II.3. Magyarország II.4. Szlovákia...29 II.5. Litvánia..29 II.6. Lettország.. 30 II.7. Szlovénia II.8. Észtország..31 II.9. Ciprus II.10. Málta III. Az EU csatlakozás és a magyar szabályozás változásai.33 III.1. A magyar szeszipar és a csatlakozás 34 III.2. Jövedéki adó III.2.1. A jövedéki adópolitika koncepciója az Európai Unióban.36 III.2.2. Új jövedéki adó törvény Magyarországon III Jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása..37 III Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek beszerzése, kiszállítása.. 43 III A jövedéki törvény tizedik fejezetének egyes rendelkezései.44 3

3 III.3. Az Európai Unió élelmiszer törvénye III.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/89/EK rendelete...49 IV. A Zwack Unicum Rt IV.1. Általános bemutatás. 50 IV.2. Zwack termékek a magyar piacon...52 IV.3. A Zwack termékek jelenléte az Európai Unió piacain.52 IV.4. Az Unión kívüli kereskedelem IV.5. Szállítmányozás logisztika IV.6. Környezetvédelem és a Zwack Unicum Rt.. 55 IV.7. A Zwack Unicum Rt. legfontosabb pénzügyi mutatói IV.8. A csatlakozás új lehetőségei IV.9. A Zwack Unicum Rt. helyzete a magyar piacon 2003-ban. 60 IV.10. A csatlakozás éve a Zwack Unicumnál IV.11. SWOT analízis Befejezés Irodalomjegyzék 66 Táblázatjegyzék...68 Ábrajegyzék..69 Rövidítés jegyzék.. 70 Mellékletek 71 4

4 Bevezetés Dolgozatom célja az, hogy átfogó képet adjon a magyar szeszipar, különös tekintettel a Zwack Unicum Rt. jelenlegi helyzetéről. Összefoglaló áttekintés 1 A pálinka, illetve szeszfőzés egész történelmünk során fontos alakítója volt az egyes kultúrák fejlődésének. A legősibb pálinka az Ázsiában még ma is kedvelt tejpálinka. S már a szibériai és kaukázusi népeknél is folyt lepárlás, desztilláció. A VIII. században a bor lepárlásával foglalkozó araboktól származik az alkohol alkimista műszó, ami finom port jelent. A XVI. századig az égetett szesz gyógyszernek számított, s csak később terjedt el, mint fogyasztható, mámorosító hatású ital. A gyógyszer szerepet igazolja az európai terminológiában az aqua vitae (élet vize) és az aqua vini megnevezések, s ezek különböző változatai az egyes nyelvterületeken. Gabonapálinkát már 1770-ben készítettek a kelták Skóciában. A pálinkafélék hazai elterjedéséről az első írásos adat a XIV. századból való, amikor Károly Róbert feleségének köszvényét gyógyították aqua vitae-val, azaz az élet vizével. Valószínűleg ez egy borpárlat, brandy volt, ami a mai pálinka ősének tekinthető. A gabonából készült párlatokat Mátyás korában a borszesztől megkülönböztetve crematum, crematura nevekkel illették. A szlovák eredetű pálinka szó a gyümölcspárlat megnevezésére szolgált/szolgál, így elkülöníthetővé vált a gyümölcs- és gabonapárlat. A XV. században a sernevelőházak és a pálinkafőzdék együtt működtek. Az akkori pálinkafőzés eszközeit Comenius az Orbis sensualium pictus című munkájából ismerhetjük meg. A pálinkafőzés földesúri előjog volt, a paraszti főzést korlátozták. A gabonából készített pálinka terjedése és fogyasztása olyan rohamosan terjedt, hogy 1667-ben már rendeletekkel tiltották meg a kenyérgabona e célra történő felhasználását. Tilos volt a pálinkafőzés istentiszteletek alatt is. A főzés védőszentje Szent Miklós volt. Az 1700-as évek közepén már kiadványok jelentek meg a pálinkafőzésről. 1 Balázs Géza: A magyar pálinka, Tamás Jenő: Pálinkák és más nemes párlatok, alapján 5

5 Az 1799-től kialakult kisüzemek, szesz-, pálinka- és likőrgyárak termelése szükségessé tette a pálinkafőzés központi szabályozását ban a földesúri előjog törvényerőre emelkedett, majd bevezették a pálinkaadót től a szeszgyártás állami monopólium lett ben jött létre az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség és az évi XVI. törvénycikk a szeszadóról pedig megteremtette a jövedéki szabályozás alapjait. Ettől kezdve a pénzügyőrök felügyelete alá tartozott a pálinka előállítása, csakúgy mint napjainkban ban 260, 1970-ben 1070, 1982-ben pedig 815 szeszfőzde működött Magyarországon. A XX. század közepén kialakult a feles főzés, mely értelmében a termelés egyik fele a főzetőé, míg a másik az államé. A zugpálinkafőzés a XVIII. században a paraszti serfőzők korlátozásakor alakult ki. A gazdák az elhullott gyümölcsöt nem hagyták veszendőbe, hanem otthon, sokkal olcsóbban kifőzték. Napjainkban a zugfőzések ellenőrzése megszaporodott, a kereskedelmi forgalomba szánt zugfőzők számának megemelkedésével. Alkoholtartalmú italokat már ősidők óta készítenek, de szeszgyártásról csak a lepárlás felfedezése után a XII. századtól beszélhetünk. Eleinte ezek az italok csupán vizes alkohololdatok voltak, s csak a XVIII. század óta tudnak tömény szeszt készíteni, ami az alkohol előállításához szükséges technikai eszközök fejlődésével magyarázható. A tömény italok előállítása a lepárlástól függ. Ez a desztillációs folyamat, amikor a folyadékot elpárologtatják és a keletkezett párát lehűtik. A kiegyezés után az ipar fejlődésével az alkohol a vegyipar nélkülözhetetlen alapanyagává vált, azonban alkalmazásának elterjedését gátolták a túl magas adók. Az ipari és fogyasztási célra felhasznált alkohol adóztatását ekkor megkülönböztették és az ipari felhasználást adómentessé tették. A második világháború utáni államosítás központosította a szeszgyártást is és csak a rendszerváltás után kezdett újra az önálló fejlődés útjára lépni. A rendszerváltást követően Magyarországon még nagyon magas vámok védték a szeszipart, de az azóta folyamatosan csökkenő vámterhek megszűntek, amikor Magyarország május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz, kilenc új tagállammal együtt. A csatlakozás eredményeképpen megvalósul Magyarország és az Európai Unió tagállamai között az áru, tőke, munkaerő és szolgáltatás szabad áramlása. A csatlakozás új lehetőségeket tár fel a magyar termelők és persze a fogyasztók előtt is, de egyben új szabályozásokat és megnövekedett piaci versenyt is eredményez. A magyar termelőknek alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz és meg kell találniuk a csatlakozás nyújtotta új lehetőségeket. Fontos, hogy kellően tájékozottak legyenek a tevékenysé 6

6 güket érintő kérdésekben, mind a szabályokat, mind a támogatásokat illetően, mert csak így tudnak versenyképesek maradni azon a piacon, ahol a többi szereplő már ismeri a játékszabályokat. A megváltozott körülmények között érdemes megvizsgálni, hogy a magyar szeszipar meg tudja-e tartani piacát és fel tudja-e venni a versenyt az Uniós versenytársakkal. A szakdolgozatban a magyar piaci forgalom elemzése után külön foglalkoztam a tömény italok közül a pálinkával, majd a fogyasztásra, így termelésre ható legfontosabb tényezők alapján vizsgálom tovább a magyar piacot. Az egyes részterületek kidolgozásánál, vizsgálatánál a nemzetközi kitekintés is részét képezi a szakdolgozatnak. Kérdéses, hogy a magyar piacon vajon mennyire fog megnövekedni a külföldi szeszesital márkák kereslete és forgalma, valamint, hogy ez a viszonylag zárt piac hogyan változik majd az Uniós csatlakozás következtében. Összehasonlításként rövid ismertetést mutatok be az újonnan csatlakozó tíz tagország szesziparának helyzetéről. Vázlatosan ismertetem a termékek forgalmazásával és adóztatásával kapcsolatos szabályokat. A dolgozat a Zwack Unicum Rt. piaci helyzetének elemzésével zárul. A Zwack Magyarország vezető szeszesital gyártó és forgalmazó cége. Folyamatosan törekszik a vezető hely megtartására, növekvő részesedés elérésére a külső piacokon és az Európai Unióban való helytállásra. Helyzete a piacon stabil, de az uniós csatlakozás változásaival és kihívásaival nekik is meg kell birkózni. Az adatokat és információkat a Zwack Unicum Rt. marketing és operációs igazgatóságaival folytatott konzultáció során rendelkezésemre bocsátott anyagokból; a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács adataiból; könyvtári kutatásokból és internetes honlapokról gyűjtöttem. Az adatgyűjtést április 22-én zártam le. A dolgozatom csak a töményitalok vizsgálatával foglalkozik. 7

7 I. A magyar szeszipar piaca I.1. Piaci szereplők és a piaci forgalom A magyar szeszipari szereplők száma nem változott jelentősen az elmúlt években. Körülbelül száz vállalkozás foglalkozik szeszesital gyártással. Az elmúlt évek forgalma alpján megállapítható, hogy a hazai piacon öt kiemelkedő cég prezentálja a forgalom mintegy 70 százalékát, melynek értéke meghaladja a 20 milliárd forintot. Az öt kiemelkedő cég: Zwack Unicum Rt.; Várda Drink Rt.; Miskolci Likőrgyár Rt.; Kecskeméti Likőripari Rt. és az Aranykapu Rt. Mind az öt cég tagja a Magyar Szeszipari Szövetségnek. Méreteiben az öt cég mellé sorolható a Győri Likőripari Rt., amely azonban nem tagja a Szövetségnek. Az öt legnagyobb cég termékei között megtalálható a pálinka mellett a brandy, a rum, a vodka, a különböző likőrök, a cherry, a gin, a különböző vermouthok és a kevert nevű szeszesital. Az égetett szeszesitalok piaci szereplői közül pedig vannak, akik borászati tevékenységbe is belekezdtek az elmúlt években. A magyar szeszpiac egyik jellemzője, hogy pálinkát minden termelő főz. A kisebb szereplők csak pálinkát főznek, de minél nagyobb egy cég, annál szélesebb a termékkínálata. A szeszpiac szereplői között azonban nem csak szeszesital gyártókkal találkozhatunk. A következő területeken beszélhetünk szeszgyártásról: szeszesital, borpárlat, és az ipari szeszgyártás (a kozmetika, vegyipar és gyógyszeripar is ennek a része). A Magyar Szeszipari Szövetség tagjainak éves adatai alapján a következő táblázatokból jól látható a szeszpiaci termelés megoszlása a szeszfélék között. A táblázat a Szeszipari Szövet 8

8 ség és Terméktanács tagjainak a Szövetség által rendelkezésemre bocsátott publikus adatait tartalmazza. Mivel összesített adatokról van szó, a tendenciát jól tükrözik, de az egyes tagok tevékenységét nem feltétlenül. 1. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összes hlf. 2 hlf. hlf. hl. 3 tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács A év táblázatának adataiból egyértelműen kiderül, hogy a szeszgyártás lehetséges módjai közül a szeszesital gyártás volumene a legmagasabb. A szeszesital termelése jóval magasabb, mint a borpárlat, ecet, keményítő előállított mennyisége. Fontos megjegyezni azonban, hogy a borpárlatok a szeszesitalok gyártásának egyik alapját képezik, így azok mennyiségének változása is a szeszesital fogyasztás piacától függ. A év táblázatának adatai azt mutatják, hogy a magyar termelésnek csupán töredékét (kb. 2,5 százalékát) exportálják, tehát a termelés elsősorban a hazai piac szükségleteinek ellátására törekszik. A táblázatból látható, hogy az import igen csekély mértékű, az összes belföldi forgalomhoz képest, amiből az derül ki, hogy a magyar termékek uralják a piacot. 2. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összes hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelem ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz.ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács 2 hlf. - hektoliterfok 3 hl. - hektoliter 9

9 A évhez viszonyítva 2001-ben a szeszgyártás belföldi forgalma nem változott nagymértékben, 2,6 százalékkal emelkedett. A szeszesitalok összforgalma azonban jelentősen, 12,7 százalékkal esett vissza. (Mind a hazai, mind a nemzetközi tendenciák a szeszesital fogyasztás csökkenését jelzik.) A 12,7 százalékos belföldi szeszesital forgalom csökkenése együtt járt a termelés 13,50 százalékos csökkenésével. Azonban az import körülbelül 7,07 százalékkal emelkedett. A termelés ilyen mértékű visszaesése mellett, az export 111 százalékkal, több mint duplájára növekedett. A szeszesital gyártással szoros összefüggésben lévő borpárlat-termelés is, körülbelül 16,6 százalékkal csökkent 2001-ben. A termelés ugyan csökkent, de az import 126 százalékkal növekedett. Arányait tekintve a szeszesital és borpárlat-termelés 2000 és 2001-ben szinte ugyanolyan mértékű volt. Azonban míg a szeszesital import csekély mértékű növekedést mutatott, a borpárlat importja nagymértékben megugrott hasonlóan, mint a szeszesital exportja. 3. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összesen hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Az éves szeszgyártás hektoliterfokban szinte nem változott, csak 1 százalékkal emelkedett. A belföldi összforgalom is csak kis mértékben, 4,2 százalékkal emelkedett. A szeszesital-termelés mennyisége továbbra is csökkent 2002-ben, 3,8 százalékkal. Az exportált mennyiség ebben az évben nem mutatott jelentős változást, viszont az importált szeszesitalok mennyisége 134,80 százalékkal emelkedett. A belföldi forgalom mindennek ellenére 7,66 százalékkal csökkent es évtől a borpárlat export és import mennyiségek adatai nem állnak rendelkezésre, s bár a termelés növekedett, a belföldi összforgalom majdnem 33 százalékkal esett vissza. 10

10 4. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összesen hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács A szeszgyártás összes belföldi forgalma az előző évhez hasonlóan enyhén, 4,7 százalékkal növekedett, csakúgy, mint a belföldi termelés, ami 8,7 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A szeszesital-termelés ebben az évben tovább csökkent, 5,8 százalékkal. Ebben az évben már az import is csökkent. Sajnos az export jelentősebb mértékben, 23,9 százalékkal lett kevesebb. Az összes belföldi forgalom a korábbi évek tendenciáját követve 5,5 százalékkal maradt el az előző évitől. Ezévben a borpárlatok belföldi piacán 47,0 százalékkal csökkent a forgalom. A termelés 63,4 százalékkal csökkent, az import pedig a es évek forgalmához viszonyítva -93 illetve -97 százalékkal változott. Az ecet és keményítő termelés és forgalom 2000 és 2003 között csökkenő tendenciát mutatott. Az adatokat azért tüntettem fel, hogy érzékeltessék a szeszesital gyártás mértékét a szeszpiacon belül. A ig terjedő időszak alatt a szeszgyártás mintegy 7,6 százalékkal emelkedett. A 2001-es évtől eltekintve emelkedő tendencia figyelhető meg. A belföldi forgalom minden évben emelkedett, és így ért el négy év alatt 11,96 százalékos növekedést. A szeszesital termelés ugyanebben az időszakban csökkenő tendenciát követve 21,69 százalékkal csökkent. Legnagyobb mértékben 2001-ben, ugyanabban az évben, amikor az import megduplázódott. A belföldi szeszesital-forgalom szintén folyamatos csökkenés mellett 2003-ban 2000-hez képest 23,9 százalékkal csökkent. A belföldi forgalom csökkenése szintén 2001-ben, az import nagymértékű növekedésének évében volt a legnagyobb. 11

11 A borpárlatok termelése és belföldi forgalma esett vissza a legnagyobb mértékben, 66,2-67,4 százalékkal. Tehát míg a szeszgyártásban nagyon enyhe növekvő tendencia figyelhető meg, addig a szeszesitalok piacán csökkenő tendencia a jellemző. Az összesített adatokat a Szeszipari Szövetség és Terméktanács a tagjai által szolgáltatott adatok alapján számolta ki. Az adatok alapján megállapított tendencia a magyar piac egészére jellemző. I.2. A pálinka A pálinka hazánkban nagy népszerűségnek örvendő tömény szeszesital. Mindenki ismeri, van aki jobban, van aki kevésbé kedveli, de az szinte biztos, hogy nincs olyan magyar ember, akinek ne akadna legalább egy ismerőse, aki ne készített volna már igazi házi pálinkát. S hogy hogyan is készül? A gyümölcsből kierjedt cefréből, ami az alkohol mellett még sok vizet tartalmaz, lepárlással állítható elő a tiszta szesz. Ha alkoholtartalmú vizet desztillálunk, az elegyből mindig nagyobb mennyiségű alkohol párolog át, mint víz, s ezért lesz nagyobb alkoholtartalmú a desztillátum, mint a folyamatnak alávetett elegy. A gyümölcspálinkák készítésénél a ma is használatos egyszerű lepárolóval kétszer párolják le a cefrét. A második lepárlás után százalékos pálinka nyerhető. A pálinkáknak több fajtáját is termelik Magyarországon: a kisüsti pálinka olyan törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legfeljebb 1000 literes, rézfelületet is tartalmazó lepárló berendezésben, legalább kétszeri szakaszos lepárlással állítottak elő; érlelt pálinka az a törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább 6 hónapig érlelnek 1000 literesnél kisebb, vagy legalább 12 hónapig 1000 literes vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban; ó pálinka az a törköly vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább 1 évig érlelnek 1000 literesnél kisebb, vagy legalább 2 évig 1000 literes vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban; 12

12 a gyümölcságyon érlelt pálinka vagy ágyaspálinka az a gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt érlelnek legalább 3 hónapig. A gyümölcságy többfajta gyümölcsöt is tartalmazhat és 100 liter pálinkához legalább 10 kg gyümölcsöt kell felhasználni. 4 A kereskedelmi forgalomba kerülő pálinkákra a következő előírások vonatkoznak: a pálinka készítéséhez kizárólag Magyarországon termett és termesztett gyümölcs, szőlőtörköly és aszú szőlő törköly használható fel, csak azt a gyümölcspárlatot lehet pálinkának nevezni, amit Magyarországon cefréztek, pároltak, érleltek és palackoztak. A pálinka elnevezés továbbá csak azokra a termékekre használható, melyek az alábbi feltételeknek is megfelelnek: 100 százalékosan gyümölcsből készül és minimum 37,5 százalékos alkoholfokkal rendelkezik. 5 A feltételeknek nem megfelelő termékeket, csak szeszesital néven lehet forgalomba helyezni. Ezzel az előírással a pálinka minőségét garantálják, mégis sok olyan áru van még forgalomban, amelyek az előírásnak már nem felelnek meg, mégis pálinka néven forgalmazzák azokat. Ennek oka, hogy a törvény csak a július 1-e után palackozott termékekre vonatkozik, a hatályba lépése előtt gyártottakra nem. I.3. Eredetvédelem A pálinka magyar nemzeti sajátosság, ezért Magyarország az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások során 2002 júliusában jelentette be, hogy magyar nemzeti termékként, szeretné elismertetni a pálinkát. Ez azt jelenti, hogy a pálinka megnevezést szerettük volna kizárólag a Magyarországon előállított gyümölcspárlatokra levédetni. Ez a szándék nem maradt visszhang nélkül, s legfőképp keleti szomszédunk, Románia szerette volna ezt megakadályozni. Végül 2002 decemberében sikerült levédetni a pálinka elnevezést, ekkor fogadta ezt el az Európai Unió. Mindez azonban csak a csatlakozás napján, május 1-én vált hatályossá, s ezt 4 A 148/2004. (X.1.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet szerint. (Magyar Közlöny 2004/139. szám) 5 A Magyar Élelmiszerkönyv július 1-én életbe lépett /89-es előírása szerint. 13

13 követően pálinkának csak a Magyarországon, illetve Ausztria négy tartományában előállított gyümölcspárlatot lehet nevezni. 6 A pálinka elnevezés használatára vonatkozóan az 1576/89-es tanácsi rendelet kiegészítései tartalmazzák az arra vonatkozó előírásokat. A rendelet a tömény szeszes italokra vonatkozó általános szabályokat, definíciókat és leírásokat tartalmazza. A pálinka szó eredetvédelmére vonatkozó kiegészítés a tíz új tagállam csatlakozásakor történt. 7 A pálinka, mint általános elnevezés ugyan csak a csatlakozás után vált védetté, voltak azonban már korábban levédett egyedi fajták. A Kecskeméti barackpálinka, a Békési szilvapálinka és a Szabolcsi almapálinka is szerepelnek az 1576/89-es rendeletben. Továbbá a pálinka termékkategórián belül a Magyar Eredetvédelmi Tanácsnál a földrajzi árujelzők oltalma alatt áll még a Tokaji aszútörköly pálinka, a Tokaji törkölypálinka, a Gönczi barackpálinka és a Szatmári szilvapálinka is. 8 Az eredetvédett pálinkák mindegyikénél meghatározzák, hogy milyen alapanyagokból készülhet a pálinka, hol kell ezeket előállítani (termőterület), az előállítás módját, a csomagolást és a jelölést is. Az eredetvédett termékeknek tehát sok kritériumnak kell eleget tenniük, melyek valóban az egyediséget biztosítják. I.4. Bérfőzés A pálinka eredetvédelmén túl a bérfőzés szabályainak és hagyományainak Unióba való integrálása is nélkülözhetetlen feladat volt, hiszen a bérfőzésnek Magyarországon komoly hagyományai vannak. Bérfőzés keretében kizárólag saját fogyasztásra lehet pálinkát főzetni. A szesz bérfőzését az Unió 2015-ig engedélyezte, s az ehhez kapcsolódó jövedéki adó kedvezmények is eddig érvényesek. 9 Az adókedvezményt csak gyümölcstermelők vehetik igénybe. A bérfőzetett mennyiséget azonban nem személyenként, hanem háztartásonként határozták meg. Míg az 1997-es jövedéki adó törvény szerint egy természetes személy évi 50 liter tiszta szeszt főzethetett, a 2003-as törvény szerint 50 liter gyümölcsszeszt főzethet egy háztartás. Az nincs meghatározva a tör 6 A négy tartomány: Alsó-Ausztria, Burgerland, Bécs környéke és Stájerország. 7 Consolidated Text, Consleg: 1989R /05/ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő alapján szám 14

14 vényben, hogy az 50 liter szesz hány fokos lehet, ezért a magyar termelők a pálinkák esetén lehetséges legmagasabb alkoholtartalmat, azaz 86 fokot vesznek figyelembe, így az eddig 100 liter 50 fokos pálinka helyett most 50 liter 86 fokos pálinkát termelnek/főznek ki, ami 86 liter 50 fokos pálinkának megfelelő mennyiség. A kedvezményre jogosultak körén kívül változott az adó mértéke is. A kedvezményesen főzhető pálinka adója 770HUF/HLF-ról 960 HUF/HLF-ra emelkedett. A kedvezményes mennyiség feletti bérfőzésre a teljes adót kell megfizetni, ami 1670 HUF/HLF-ról 1920 HUF/HLF-ra emelkedett. 10 Az új jövedéki törvényben nem csak a fizetendő adók növekedtek, de a bérfőzők számára az adminisztrációs feladatok köre is bővült. A törvény hatálybalépése után a bérfőzési lapot bérfőzetőnként és bérfőzésenként kell kiállítani. A bérfőzési lap a bérfőzető és a vele egy háztartásban élők adatait is tartalmazza, a lefőzetett mennyiség ellenőrizhetősége végett. A bérfőzés jelentősségét támasztja alá, hogy 2003-ban megközelítőleg 300 ezer ember főzetett pálinkát az ország 612 szeszfőzdéjében. A lefőzött mennyiség 7,28 millió hektoliterfok mennyiség lett, ami körülbelül 15,5 millió liter ötven fokos pálinka. A költségvetés mintegy 5,7 milliárd forint bevételt könyvelhetett el a bérfőzési szeszadó után. 11 A bérfőzési rendszer fennmaradt a csatlakozás után is Magyarországon, de ezt a megállapodást a Bizottság 2015-ben felül fogja vizsgálni és az esetleges módosításokról benyújtja javaslatát a Tanácsnak. I.5. Mitől függ a fogyasztás? A fogyasztás alakulását és ez által a termelés alakulását is a következő piaci tényezők határozzák meg elsősorban: trendek, minőség kínálat, árak, és a rendszerváltás óta egyre nagyobb szerephez jutó marketing évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

15 I.5.1. Fogyasztói trendek Az alkoholfogyasztásban globálisan és Magyarországon is megjelenő trend: az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek fogyasztása és a fehérital fajták fogyasztásának előretörése. o A vodka fogyasztásának növekedése világszerte jellemző, o a rum fogyasztás növekedése inkább Dél-Amerikára jellemző, míg o a tequila fogyasztás Dél-Amerikában és Európa szerte is növekvő. Az alacsony alkoholtartalmú, szénsavas italok előretörése 6-7 éve volt jellemző, de mára már lecsengett ez a folyamat. Alacsonyabb alkoholtartalom Az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek keresletének előretörése talán az egészségesebb fogyasztó, egészségesebb életmód trendjének köszönhető. Egy másik lehetséges okot a demográfiai öregedés szolgáltathat. Egyre kevesebben tartoznak abba a korosztályba, akik alkoholt fogyasztanak. Az öregedési ráta emelkedik és ez fogyasztási csökkenéssel jár együtt. Az alkohol fogyasztás az idősebbek körében azért is csökken, mert amennyiben gyógyszert szednek, nem fogyaszthatnak alkoholt, így a gyógyszer és alkohol közötti választásra kényszerülnek. A fiatalok kevesen vannak, és fogyasztásukat tovább csökkenti a drogfogyasztás terjedése. A drogfogyasztók általában kerülik az alkoholt, így a fiatalok e két élvezeti cikk közül vagy az egyiket, vagy a másikat választják. A magyar piaci trend A tömény szeszesitalok közül a magyar fogyasztók által legkedveltebb italok: whisky; vodka (Finlandia, Smirnoff, Bols); bitter (keserűk); likőrök; 16

16 és a pálinka. A likőrök fogyasztása csökkenő tendenciájú. Ide tartoznak a brandyk, ezen belül a közkedvelt Napóleon brandy. A gin és a vermouth fogyasztás stagnál. A likőrök közül a krémlikőrök fogyasztása, mint a Bailey s és a Sissy növekszik. Fogyasztási módok A magyar és globális fogyasztásra is egyaránt jellemző a coctailok és long drinkek terjedése. Valószínűleg alacsonyabb alkoholtartalmuk miatt. A tömény alkohol fogyasztása világszerte csökkenő tendenciájú. Az alkoholfogyasztás mértéke Hazánk a szeszesital fogyasztás világ ranglistájának a második helyén áll. Évente átlagosan mintegy 11 liter tiszta szeszt fogyasztunk el. 12 A listát Luxemburg vezeti évi 12 literrel, közvetlen mögöttünk pedig Írország, Csehország és Németország található. A borairól, pezsgőiről és konyakjairól is híres franciák isznak még 10 liternél több alkoholt. 13 A sörfogyasztás Magyarországon 2000-re 30 százalékkal esett vissza, de még így is 73 liter volt az átlagos fogyasztás. Borból ugyanekkor litert ittunk évente. Az égetett szeszek átlagos fogyasztásának csökkenése, részben az áremelkedések miatt, részben pedig a piaci igények változásainak köszönhető. 14 Egészség és alkohol A magyar nagykorú lakosság csaknem egyötöde nagyivó. Hetente körülbelül 5 liter sört, vagy 2 liter bort vagy 6 deci tömény italt fogyasztanak. 12 Világgazdaság World Drink Trends felmérés 13 A World Drink Trends 2003-as felmérésében közölt 2001-es adatok szerint az EU-15 tagállamai közül már akkor is Luxemburg állt a fogyasztási lista élén, évi 12,4 literrel. Írország 10,8, Portugália 10,6, a helyen pedig Franciaország és Spanyolország állt, 10,5-10,5 literrel. A fogyasztás Finnországban és Svédországban volt a legalacsonyabb, 7,4 és 4,9 liter. A szeszesital fogyasztáson belül a töményital fogyasztás ranglistája már kicsit másképp alakult. Az élen Franciaország 2,41, utána Írország és Spanyolország 2,4-2,4 literrel álltak a dobogón. A töményital fogyasztás Olaszországban volt a legalacsonyabb, 0,4 liter. Finnországban, ahol a szeszesital fogyasztás a második legalacsonyabb volt, a töményital fogyasztás a 4. legmagasabb volt, 2,14 literrel. Forrás: European Confederation of Spirit Producers 17

17 Annak ellenére, hogy az elfogyasztott alkoholmennyiség nem változott jelentősen, az elmúlt években a nyilvántartott alkoholisták száma 58 ezerről 20 ezerrel csökkent, tíz év alatt. A jó minőségű italok káros anyag tartalma alacsonyabb, míg a zugfőzdékben készült italok gyakran rákkeltő festékanyagot is tartalmaznak. A magas fogyasztás következményében hazánkban évente körülbelül 7-8 ezer ember hal meg májbetegségben. Hatvan-nyolcvan százalékuknál az alkoholfogyasztás idézte elő a betegséget. A lakosság nagyságához viszonyítva a májbetegségekben meghalt emberek aránya háromszorosa a nyugat-európai átlagnak. A fogyasztás forgalom összetétele és változásai 15 A tömény szeszesitalok piacán alapvetően három csoportba sorolhatjuk az ott jelen lévő termékeket: kommersz szeszesitalok: kedvező árúak, minőségük nem kiemelkedő, csomagolásuk egyszerű, újratölthető üvegekben értékesítik őket, az ide sorolható termékekhez nem kapcsolódik reklám tevékenység; prémium termékek: áruk sokkal magasabb, mint a kommersz italoké, csomagolása egyedi, mindig új üvegben, jellegzetes címkével ellátott, a termékek márkatámogatása magas, általában meghatározható, hogy mely célcsoport fogyasztja az egyes fajtáit; WFM (well for money) termékek: ár tekintetében az előző két csoport között helyezkedik el, nem visszaváltható üvegekben értékesítik, gyenge kommunikáció kapcsolható hozzájuk (pl. fogyasztói promóciók). Forrás: Zwack Unicum Rt. 1. ábra: Az italkategóriák közötti megoszlás 7-8 éve 14 Forrás: MTI 15 Forrás: Zwack Unicum Rt.: Marketing Igazgatóság 18

18 A szeszesitalok fogyasztásának megoszlása 15% Kommersz szeszesitalok 10% Prémium termékek WFM termékek 75% 2. ábra: Az italkategóriák közötti megoszlás ben A szeszesitalok fogyasztásának megoszlása 15% Kommersz szeszesitalok 15% Prémium termékek 70% WFM termékek Forrás: Zwack Unicum Rt. A kommersz italok forgalmának csökkenése és a prémium termékek forgalomnövekedése a reklámok terjedésének, de elsősorban az árak változásának köszönhető. Az import vámok megszűnésével jelentős mértékben csökkenhettek az import szeszesitalok árai, a későbbiekben azonban jelentős árcsökkenés már nem várható. A prémium márkák erősödését segítette a termékek jelentős márkatámogatása és a vásárlóerő növekedése is ben a prémium termékek piacán közel 15 százalékos volt a növekedés. Magyarországon erős prémium márkák vannak jelen a piacon, amelyeknek sikerült megtartaniuk piaci részesedésüket a csatlakozás után is. Ennek okai, hogy ízlésviláguk nagyon jól elfogadott és nem helyettesíthető egyedi termékek. Italkategóriák szerinti fogyasztás forgalom megoszlás 16 Whisky: 16 Forrás: Zwack Unicum Rt., 19

19 A 90-es évek elején a whisky fogyasztás Magyarországon a 0,5 százalékot sem érte el. Ebben az időszakban a magyar piacon csak import whiskyk voltak jelen, a WFM/minőségi kategóriában. A magyar termelők a 90-es évek második felében kezdtek whiskyt gyártani. Ezeknek a whisky termékeknek a minősége viszont nem volt olyan jó, mint a külföldi márkáké. 17 A whisky fogyasztás ma már 5 százalék feletti. Kifejezetten a prémium whiskyk forgalom növekedésének okai: reklámtevékenység erősödése, a kereskedelem fejlődése hipermarketek megjelenése, az EU csatlakozással az árak csökkenése. A forgalom növekedés további okai: új élelmiszer törvény megjelenése, magyar whiskyk megjelenése, az import termékek kötött is megjelentek az alacsonyabb árfekvésű whiskyk, mint pl. a Canadian Special Old. A whisky forgalom növekedést most a prémium termékek forgalmának növekedése okozza. Brandy: A fogyasztás körülbelül százalékos. Ennek 50 százalékát a Napóleon brandyk piaca teszi ki. A Napóleon eredetileg egy francia, jó minőségű brandy, a Napóleon név azonban nem volt levédve, ezért ezen a néven többféle brandy jelent meg a piacon. A brandyk prémium kategóriájába tartozik a konyak (levédett), amelyek között a különbség az érlelési időben van. 18 A prémium kategória forgalma 2-3 százalékos. A fennmaradó részt a Napóleon illetve brandy jellegű italok teszik ki. Ízük hasonlít a brandyre, címkéjük színe a jellegzetes vörösfekete. Pálinka: A pálinka fogyasztás részesedése az összfogyasztásból 40 százalék körüli. Ebből a prémium pálinkák forgalma csupán 2-3 százalék (kb. 1 millió liter). A palackozott, zárjeggyel ellátott mennyiség minimális. Az I. osztályú pálinkák ára elérheti az , de akár a fo 17 A whisky olyan gabona párlat, amit 3 évig tölgyfahordóban kell érlelni. Az alacsonyabb költségek érdekében a magyar termelők részben új tölgyfahordókban valamint használt, cherrys hordókban érlelik a whiskyt. 18 Jelzései: V.S.: very special 3 év érlelési idő; V.S.O.P.: very special old product ; X.O.: extra old 10 év feletti érlelési idő. Minőségében a Metaxa is a prémium brandyk közé sorolható, az érlelési időt a csillagok jelzik. 20

20 rintot is. Előállítása szigorú szabályokhoz kötött, a kommersz pálinka előállítására vonatkozóan azonban már nem annyira szigorúak a minőségi előírások. A bérfőzés adja a pálinka fogyasztás legnagyobb mennyiségét, 2003-ban 15 millió litert. A pálinka fogyasztás csökkenő tendenciájú, a prémium pálinkák forgalma a magas árak miatt nem növekszik, és a csökkenést a whisky, vodka és bitter fogyasztás növekedése is okozza. A pálinka termelésben előrelépést hozhatna, ha a termelők saját gyümölcsössel rendelkeznének, így olcsóbban tudnának a szükséges alapanyagokhoz hozzájutni. Ehhez azonban olyan nagy és korántsem biztonságos befektetést kellene végrehajtaniuk a termelőknek, amihez nincs elég forrásuk. Bitter: A piac 10 százalékos forgalma a keserűké. Ebben a kategóriában a prémium termékek részaránya 80 százalék és a maradék 20 százalék kommersz. A kommersz részarány még ennél is kisebb volt, de az utóbbi években többen beléptek a kommersz bitter üzletbe. A bitter fogyasztás növekvő részarányú, a növekedést a prémium termékek keresletének növekedése okozza. A bitter forgalom 50 százalékát a Zwack Unicum Rt. által gyártott Unicum teszi ki. A Jegermeister forgalma megugrott, a májusi 30, és a januári 20 százalékos árcsökkentéssel. A bevétel azonban nem valószínű, hogy jelentősen változott volna, az alacsonyabb árak miatt. A bitter fogyasztás növekvő tendenciájú. Vodka: A vodka részesedése körülbelül 10 százalék, amely növekvő tendenciát mutat. A prémium vodkák forgalma ezen belül az 5 százalékot sem éri el. A kommersz vodkák, Kalinka, Royal és Alaska vodkák forgalma jelentősebb, ezek okozzák a forgalomnövekedést. Likőr: A fogyasztás 10 százalék körüli, de évek óta folyamatosan csökkenő. Gin: A magyarországi gin fogyasztás nagyon alacsony, a 0,5 százalékot sem éri el és ezen a szinten stagnál. 21

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka és a törkölypálinka útja a hungarikummá nyilvánításig A pálinkás társadalom már az 1990-es években

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár Jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A pálinka mint hungarikum

A pálinka mint hungarikum A pálinka mint hungarikum 2010.06.01. Vidékfejlesztési Minisztérium Gyaraky Zoltán főosztályvezető Egy kis pálinka történelem Magyarországon a XIV. században aqua vitae reginae Hungariae A XV. században

Részletesebben

2008. évi LXXIII. törvény

2008. évi LXXIII. törvény 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Az Országgyűlés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést:

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.): 2010. szeptember 27. kezdettel lehetővé teszi minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest Gyaraky Zoltán főosztályvezető A vonatkozó jogi szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról

Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról - Bevezetés - Alkoholtermék meghatározásai o Adójogi termék meghatározás o Szakmai termék meghatározás Etilalkoholok Szeszes

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja

Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Pálinkák élelmiszerbiztonsági-, hatósági kontrollja Barátossy Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság igazgatóhelyettes 2014. május 21. 1881- óta borászati

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai

A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai A pálinka-előállítás sajátos szabályozása és kockázatai Előadó: Mihányi László elnök Pálinka Nemzeti Tanács E-mail cím: peter.dull@vm.gov.hu, www.palinkanemzetitanacs.hu Telefon: (06-1)-795 3930, Fax:

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

2010. évi XC. törvény

2010. évi XC. törvény 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Versenyfelhívás 2012

Versenyfelhívás 2012 Versenyfelhívás 2012. GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT GYÜMÖLCS- ÉS BORPÁRLAT 2012. április 20-22. I. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat Világ Kupa/Gyula, Budapest/ benne a XX. Magyar Országos Pálinka- és Törkölypálinka,

Részletesebben

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Lesenceistvánd Zalahaláp Uzsa 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Telefon: 87/436-151 Fax: 87/436-151 (30) E-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/9. kötet 59 31989R1576 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 160/1 A TANÁCS 1576/89/EGK RENDELETE (1989. május 29.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Az osztrák gazdaság főbb mutatói

Az osztrák gazdaság főbb mutatói Üzleti lehetőségek Ausztriában Nyitott szemmel a német és osztrák piacon Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét 2013.05.23. Az osztrák gazdaság főbb mutatói Lakosság millió fő A GDP értéke

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben