Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSA ÉS A SZESZIPAR, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZWACK UNICUM RT-RE Készítette: Kotmajer Anikó Budapest, 2005

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. A magyar szeszipar piaca....8 I.1. Piaci szereplők és a piaci forgalom..8 I.2. Pálinka I.3. Eredetvédelem.13 I.4. Bérfőzés..14 I.5. Mitől függ a fogyasztás?...15 I.5.1. Fogyasztói trendek I.5.2. Minőség és kínálat...21 I.5.3. Árak adóterhek.. 22 I.5.4. Reklám.24 II. Az Európai Unió új tagállamainak szeszipara II.1. Lengyelország II.2. Csehország II.3. Magyarország II.4. Szlovákia...29 II.5. Litvánia..29 II.6. Lettország.. 30 II.7. Szlovénia II.8. Észtország..31 II.9. Ciprus II.10. Málta III. Az EU csatlakozás és a magyar szabályozás változásai.33 III.1. A magyar szeszipar és a csatlakozás 34 III.2. Jövedéki adó III.2.1. A jövedéki adópolitika koncepciója az Európai Unióban.36 III.2.2. Új jövedéki adó törvény Magyarországon III Jövedéki termékek adófelfüggesztéssel történő szállítása..37 III Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek beszerzése, kiszállítása.. 43 III A jövedéki törvény tizedik fejezetének egyes rendelkezései.44 3

3 III.3. Az Európai Unió élelmiszer törvénye III.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/89/EK rendelete...49 IV. A Zwack Unicum Rt IV.1. Általános bemutatás. 50 IV.2. Zwack termékek a magyar piacon...52 IV.3. A Zwack termékek jelenléte az Európai Unió piacain.52 IV.4. Az Unión kívüli kereskedelem IV.5. Szállítmányozás logisztika IV.6. Környezetvédelem és a Zwack Unicum Rt.. 55 IV.7. A Zwack Unicum Rt. legfontosabb pénzügyi mutatói IV.8. A csatlakozás új lehetőségei IV.9. A Zwack Unicum Rt. helyzete a magyar piacon 2003-ban. 60 IV.10. A csatlakozás éve a Zwack Unicumnál IV.11. SWOT analízis Befejezés Irodalomjegyzék 66 Táblázatjegyzék...68 Ábrajegyzék..69 Rövidítés jegyzék.. 70 Mellékletek 71 4

4 Bevezetés Dolgozatom célja az, hogy átfogó képet adjon a magyar szeszipar, különös tekintettel a Zwack Unicum Rt. jelenlegi helyzetéről. Összefoglaló áttekintés 1 A pálinka, illetve szeszfőzés egész történelmünk során fontos alakítója volt az egyes kultúrák fejlődésének. A legősibb pálinka az Ázsiában még ma is kedvelt tejpálinka. S már a szibériai és kaukázusi népeknél is folyt lepárlás, desztilláció. A VIII. században a bor lepárlásával foglalkozó araboktól származik az alkohol alkimista műszó, ami finom port jelent. A XVI. századig az égetett szesz gyógyszernek számított, s csak később terjedt el, mint fogyasztható, mámorosító hatású ital. A gyógyszer szerepet igazolja az európai terminológiában az aqua vitae (élet vize) és az aqua vini megnevezések, s ezek különböző változatai az egyes nyelvterületeken. Gabonapálinkát már 1770-ben készítettek a kelták Skóciában. A pálinkafélék hazai elterjedéséről az első írásos adat a XIV. századból való, amikor Károly Róbert feleségének köszvényét gyógyították aqua vitae-val, azaz az élet vizével. Valószínűleg ez egy borpárlat, brandy volt, ami a mai pálinka ősének tekinthető. A gabonából készült párlatokat Mátyás korában a borszesztől megkülönböztetve crematum, crematura nevekkel illették. A szlovák eredetű pálinka szó a gyümölcspárlat megnevezésére szolgált/szolgál, így elkülöníthetővé vált a gyümölcs- és gabonapárlat. A XV. században a sernevelőházak és a pálinkafőzdék együtt működtek. Az akkori pálinkafőzés eszközeit Comenius az Orbis sensualium pictus című munkájából ismerhetjük meg. A pálinkafőzés földesúri előjog volt, a paraszti főzést korlátozták. A gabonából készített pálinka terjedése és fogyasztása olyan rohamosan terjedt, hogy 1667-ben már rendeletekkel tiltották meg a kenyérgabona e célra történő felhasználását. Tilos volt a pálinkafőzés istentiszteletek alatt is. A főzés védőszentje Szent Miklós volt. Az 1700-as évek közepén már kiadványok jelentek meg a pálinkafőzésről. 1 Balázs Géza: A magyar pálinka, Tamás Jenő: Pálinkák és más nemes párlatok, alapján 5

5 Az 1799-től kialakult kisüzemek, szesz-, pálinka- és likőrgyárak termelése szükségessé tette a pálinkafőzés központi szabályozását ban a földesúri előjog törvényerőre emelkedett, majd bevezették a pálinkaadót től a szeszgyártás állami monopólium lett ben jött létre az önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség és az évi XVI. törvénycikk a szeszadóról pedig megteremtette a jövedéki szabályozás alapjait. Ettől kezdve a pénzügyőrök felügyelete alá tartozott a pálinka előállítása, csakúgy mint napjainkban ban 260, 1970-ben 1070, 1982-ben pedig 815 szeszfőzde működött Magyarországon. A XX. század közepén kialakult a feles főzés, mely értelmében a termelés egyik fele a főzetőé, míg a másik az államé. A zugpálinkafőzés a XVIII. században a paraszti serfőzők korlátozásakor alakult ki. A gazdák az elhullott gyümölcsöt nem hagyták veszendőbe, hanem otthon, sokkal olcsóbban kifőzték. Napjainkban a zugfőzések ellenőrzése megszaporodott, a kereskedelmi forgalomba szánt zugfőzők számának megemelkedésével. Alkoholtartalmú italokat már ősidők óta készítenek, de szeszgyártásról csak a lepárlás felfedezése után a XII. századtól beszélhetünk. Eleinte ezek az italok csupán vizes alkohololdatok voltak, s csak a XVIII. század óta tudnak tömény szeszt készíteni, ami az alkohol előállításához szükséges technikai eszközök fejlődésével magyarázható. A tömény italok előállítása a lepárlástól függ. Ez a desztillációs folyamat, amikor a folyadékot elpárologtatják és a keletkezett párát lehűtik. A kiegyezés után az ipar fejlődésével az alkohol a vegyipar nélkülözhetetlen alapanyagává vált, azonban alkalmazásának elterjedését gátolták a túl magas adók. Az ipari és fogyasztási célra felhasznált alkohol adóztatását ekkor megkülönböztették és az ipari felhasználást adómentessé tették. A második világháború utáni államosítás központosította a szeszgyártást is és csak a rendszerváltás után kezdett újra az önálló fejlődés útjára lépni. A rendszerváltást követően Magyarországon még nagyon magas vámok védték a szeszipart, de az azóta folyamatosan csökkenő vámterhek megszűntek, amikor Magyarország május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz, kilenc új tagállammal együtt. A csatlakozás eredményeképpen megvalósul Magyarország és az Európai Unió tagállamai között az áru, tőke, munkaerő és szolgáltatás szabad áramlása. A csatlakozás új lehetőségeket tár fel a magyar termelők és persze a fogyasztók előtt is, de egyben új szabályozásokat és megnövekedett piaci versenyt is eredményez. A magyar termelőknek alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz és meg kell találniuk a csatlakozás nyújtotta új lehetőségeket. Fontos, hogy kellően tájékozottak legyenek a tevékenysé 6

6 güket érintő kérdésekben, mind a szabályokat, mind a támogatásokat illetően, mert csak így tudnak versenyképesek maradni azon a piacon, ahol a többi szereplő már ismeri a játékszabályokat. A megváltozott körülmények között érdemes megvizsgálni, hogy a magyar szeszipar meg tudja-e tartani piacát és fel tudja-e venni a versenyt az Uniós versenytársakkal. A szakdolgozatban a magyar piaci forgalom elemzése után külön foglalkoztam a tömény italok közül a pálinkával, majd a fogyasztásra, így termelésre ható legfontosabb tényezők alapján vizsgálom tovább a magyar piacot. Az egyes részterületek kidolgozásánál, vizsgálatánál a nemzetközi kitekintés is részét képezi a szakdolgozatnak. Kérdéses, hogy a magyar piacon vajon mennyire fog megnövekedni a külföldi szeszesital márkák kereslete és forgalma, valamint, hogy ez a viszonylag zárt piac hogyan változik majd az Uniós csatlakozás következtében. Összehasonlításként rövid ismertetést mutatok be az újonnan csatlakozó tíz tagország szesziparának helyzetéről. Vázlatosan ismertetem a termékek forgalmazásával és adóztatásával kapcsolatos szabályokat. A dolgozat a Zwack Unicum Rt. piaci helyzetének elemzésével zárul. A Zwack Magyarország vezető szeszesital gyártó és forgalmazó cége. Folyamatosan törekszik a vezető hely megtartására, növekvő részesedés elérésére a külső piacokon és az Európai Unióban való helytállásra. Helyzete a piacon stabil, de az uniós csatlakozás változásaival és kihívásaival nekik is meg kell birkózni. Az adatokat és információkat a Zwack Unicum Rt. marketing és operációs igazgatóságaival folytatott konzultáció során rendelkezésemre bocsátott anyagokból; a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács adataiból; könyvtári kutatásokból és internetes honlapokról gyűjtöttem. Az adatgyűjtést április 22-én zártam le. A dolgozatom csak a töményitalok vizsgálatával foglalkozik. 7

7 I. A magyar szeszipar piaca I.1. Piaci szereplők és a piaci forgalom A magyar szeszipari szereplők száma nem változott jelentősen az elmúlt években. Körülbelül száz vállalkozás foglalkozik szeszesital gyártással. Az elmúlt évek forgalma alpján megállapítható, hogy a hazai piacon öt kiemelkedő cég prezentálja a forgalom mintegy 70 százalékát, melynek értéke meghaladja a 20 milliárd forintot. Az öt kiemelkedő cég: Zwack Unicum Rt.; Várda Drink Rt.; Miskolci Likőrgyár Rt.; Kecskeméti Likőripari Rt. és az Aranykapu Rt. Mind az öt cég tagja a Magyar Szeszipari Szövetségnek. Méreteiben az öt cég mellé sorolható a Győri Likőripari Rt., amely azonban nem tagja a Szövetségnek. Az öt legnagyobb cég termékei között megtalálható a pálinka mellett a brandy, a rum, a vodka, a különböző likőrök, a cherry, a gin, a különböző vermouthok és a kevert nevű szeszesital. Az égetett szeszesitalok piaci szereplői közül pedig vannak, akik borászati tevékenységbe is belekezdtek az elmúlt években. A magyar szeszpiac egyik jellemzője, hogy pálinkát minden termelő főz. A kisebb szereplők csak pálinkát főznek, de minél nagyobb egy cég, annál szélesebb a termékkínálata. A szeszpiac szereplői között azonban nem csak szeszesital gyártókkal találkozhatunk. A következő területeken beszélhetünk szeszgyártásról: szeszesital, borpárlat, és az ipari szeszgyártás (a kozmetika, vegyipar és gyógyszeripar is ennek a része). A Magyar Szeszipari Szövetség tagjainak éves adatai alapján a következő táblázatokból jól látható a szeszpiaci termelés megoszlása a szeszfélék között. A táblázat a Szeszipari Szövet 8

8 ség és Terméktanács tagjainak a Szövetség által rendelkezésemre bocsátott publikus adatait tartalmazza. Mivel összesített adatokról van szó, a tendenciát jól tükrözik, de az egyes tagok tevékenységét nem feltétlenül. 1. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összes hlf. 2 hlf. hlf. hl. 3 tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács A év táblázatának adataiból egyértelműen kiderül, hogy a szeszgyártás lehetséges módjai közül a szeszesital gyártás volumene a legmagasabb. A szeszesital termelése jóval magasabb, mint a borpárlat, ecet, keményítő előállított mennyisége. Fontos megjegyezni azonban, hogy a borpárlatok a szeszesitalok gyártásának egyik alapját képezik, így azok mennyiségének változása is a szeszesital fogyasztás piacától függ. A év táblázatának adatai azt mutatják, hogy a magyar termelésnek csupán töredékét (kb. 2,5 százalékát) exportálják, tehát a termelés elsősorban a hazai piac szükségleteinek ellátására törekszik. A táblázatból látható, hogy az import igen csekély mértékű, az összes belföldi forgalomhoz képest, amiből az derül ki, hogy a magyar termékek uralják a piacot. 2. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összes hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelem ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz.ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács 2 hlf. - hektoliterfok 3 hl. - hektoliter 9

9 A évhez viszonyítva 2001-ben a szeszgyártás belföldi forgalma nem változott nagymértékben, 2,6 százalékkal emelkedett. A szeszesitalok összforgalma azonban jelentősen, 12,7 százalékkal esett vissza. (Mind a hazai, mind a nemzetközi tendenciák a szeszesital fogyasztás csökkenését jelzik.) A 12,7 százalékos belföldi szeszesital forgalom csökkenése együtt járt a termelés 13,50 százalékos csökkenésével. Azonban az import körülbelül 7,07 százalékkal emelkedett. A termelés ilyen mértékű visszaesése mellett, az export 111 százalékkal, több mint duplájára növekedett. A szeszesital gyártással szoros összefüggésben lévő borpárlat-termelés is, körülbelül 16,6 százalékkal csökkent 2001-ben. A termelés ugyan csökkent, de az import 126 százalékkal növekedett. Arányait tekintve a szeszesital és borpárlat-termelés 2000 és 2001-ben szinte ugyanolyan mértékű volt. Azonban míg a szeszesital import csekély mértékű növekedést mutatott, a borpárlat importja nagymértékben megugrott hasonlóan, mint a szeszesital exportja. 3. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összesen hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Az éves szeszgyártás hektoliterfokban szinte nem változott, csak 1 százalékkal emelkedett. A belföldi összforgalom is csak kis mértékben, 4,2 százalékkal emelkedett. A szeszesital-termelés mennyisége továbbra is csökkent 2002-ben, 3,8 százalékkal. Az exportált mennyiség ebben az évben nem mutatott jelentős változást, viszont az importált szeszesitalok mennyisége 134,80 százalékkal emelkedett. A belföldi forgalom mindennek ellenére 7,66 százalékkal csökkent es évtől a borpárlat export és import mennyiségek adatai nem állnak rendelkezésre, s bár a termelés növekedett, a belföldi összforgalom majdnem 33 százalékkal esett vissza. 10

10 4. táblázat: év forgalom adatai szeszgyártás szeszesital borpárlat ecet keményítő éves összesen hlf. hlf. hlf. hl. tonna Termelés Import Export Forg. élelm. ipar Forg. vegyipar Forg. gyógysz. ip Belföldi forg. össz Forrás: Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács A szeszgyártás összes belföldi forgalma az előző évhez hasonlóan enyhén, 4,7 százalékkal növekedett, csakúgy, mint a belföldi termelés, ami 8,7 százalékkal volt magasabb az előző évinél. A szeszesital-termelés ebben az évben tovább csökkent, 5,8 százalékkal. Ebben az évben már az import is csökkent. Sajnos az export jelentősebb mértékben, 23,9 százalékkal lett kevesebb. Az összes belföldi forgalom a korábbi évek tendenciáját követve 5,5 százalékkal maradt el az előző évitől. Ezévben a borpárlatok belföldi piacán 47,0 százalékkal csökkent a forgalom. A termelés 63,4 százalékkal csökkent, az import pedig a es évek forgalmához viszonyítva -93 illetve -97 százalékkal változott. Az ecet és keményítő termelés és forgalom 2000 és 2003 között csökkenő tendenciát mutatott. Az adatokat azért tüntettem fel, hogy érzékeltessék a szeszesital gyártás mértékét a szeszpiacon belül. A ig terjedő időszak alatt a szeszgyártás mintegy 7,6 százalékkal emelkedett. A 2001-es évtől eltekintve emelkedő tendencia figyelhető meg. A belföldi forgalom minden évben emelkedett, és így ért el négy év alatt 11,96 százalékos növekedést. A szeszesital termelés ugyanebben az időszakban csökkenő tendenciát követve 21,69 százalékkal csökkent. Legnagyobb mértékben 2001-ben, ugyanabban az évben, amikor az import megduplázódott. A belföldi szeszesital-forgalom szintén folyamatos csökkenés mellett 2003-ban 2000-hez képest 23,9 százalékkal csökkent. A belföldi forgalom csökkenése szintén 2001-ben, az import nagymértékű növekedésének évében volt a legnagyobb. 11

11 A borpárlatok termelése és belföldi forgalma esett vissza a legnagyobb mértékben, 66,2-67,4 százalékkal. Tehát míg a szeszgyártásban nagyon enyhe növekvő tendencia figyelhető meg, addig a szeszesitalok piacán csökkenő tendencia a jellemző. Az összesített adatokat a Szeszipari Szövetség és Terméktanács a tagjai által szolgáltatott adatok alapján számolta ki. Az adatok alapján megállapított tendencia a magyar piac egészére jellemző. I.2. A pálinka A pálinka hazánkban nagy népszerűségnek örvendő tömény szeszesital. Mindenki ismeri, van aki jobban, van aki kevésbé kedveli, de az szinte biztos, hogy nincs olyan magyar ember, akinek ne akadna legalább egy ismerőse, aki ne készített volna már igazi házi pálinkát. S hogy hogyan is készül? A gyümölcsből kierjedt cefréből, ami az alkohol mellett még sok vizet tartalmaz, lepárlással állítható elő a tiszta szesz. Ha alkoholtartalmú vizet desztillálunk, az elegyből mindig nagyobb mennyiségű alkohol párolog át, mint víz, s ezért lesz nagyobb alkoholtartalmú a desztillátum, mint a folyamatnak alávetett elegy. A gyümölcspálinkák készítésénél a ma is használatos egyszerű lepárolóval kétszer párolják le a cefrét. A második lepárlás után százalékos pálinka nyerhető. A pálinkáknak több fajtáját is termelik Magyarországon: a kisüsti pálinka olyan törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legfeljebb 1000 literes, rézfelületet is tartalmazó lepárló berendezésben, legalább kétszeri szakaszos lepárlással állítottak elő; érlelt pálinka az a törköly- vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább 6 hónapig érlelnek 1000 literesnél kisebb, vagy legalább 12 hónapig 1000 literes vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban; ó pálinka az a törköly vagy gyümölcspálinka, amelyet legalább 1 évig érlelnek 1000 literesnél kisebb, vagy legalább 2 évig 1000 literes vagy annál nagyobb térfogatú fahordóban; 12

12 a gyümölcságyon érlelt pálinka vagy ágyaspálinka az a gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt érlelnek legalább 3 hónapig. A gyümölcságy többfajta gyümölcsöt is tartalmazhat és 100 liter pálinkához legalább 10 kg gyümölcsöt kell felhasználni. 4 A kereskedelmi forgalomba kerülő pálinkákra a következő előírások vonatkoznak: a pálinka készítéséhez kizárólag Magyarországon termett és termesztett gyümölcs, szőlőtörköly és aszú szőlő törköly használható fel, csak azt a gyümölcspárlatot lehet pálinkának nevezni, amit Magyarországon cefréztek, pároltak, érleltek és palackoztak. A pálinka elnevezés továbbá csak azokra a termékekre használható, melyek az alábbi feltételeknek is megfelelnek: 100 százalékosan gyümölcsből készül és minimum 37,5 százalékos alkoholfokkal rendelkezik. 5 A feltételeknek nem megfelelő termékeket, csak szeszesital néven lehet forgalomba helyezni. Ezzel az előírással a pálinka minőségét garantálják, mégis sok olyan áru van még forgalomban, amelyek az előírásnak már nem felelnek meg, mégis pálinka néven forgalmazzák azokat. Ennek oka, hogy a törvény csak a július 1-e után palackozott termékekre vonatkozik, a hatályba lépése előtt gyártottakra nem. I.3. Eredetvédelem A pálinka magyar nemzeti sajátosság, ezért Magyarország az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások során 2002 júliusában jelentette be, hogy magyar nemzeti termékként, szeretné elismertetni a pálinkát. Ez azt jelenti, hogy a pálinka megnevezést szerettük volna kizárólag a Magyarországon előállított gyümölcspárlatokra levédetni. Ez a szándék nem maradt visszhang nélkül, s legfőképp keleti szomszédunk, Románia szerette volna ezt megakadályozni. Végül 2002 decemberében sikerült levédetni a pálinka elnevezést, ekkor fogadta ezt el az Európai Unió. Mindez azonban csak a csatlakozás napján, május 1-én vált hatályossá, s ezt 4 A 148/2004. (X.1.) FVM-ESZCSM-GKM rendelet szerint. (Magyar Közlöny 2004/139. szám) 5 A Magyar Élelmiszerkönyv július 1-én életbe lépett /89-es előírása szerint. 13

13 követően pálinkának csak a Magyarországon, illetve Ausztria négy tartományában előállított gyümölcspárlatot lehet nevezni. 6 A pálinka elnevezés használatára vonatkozóan az 1576/89-es tanácsi rendelet kiegészítései tartalmazzák az arra vonatkozó előírásokat. A rendelet a tömény szeszes italokra vonatkozó általános szabályokat, definíciókat és leírásokat tartalmazza. A pálinka szó eredetvédelmére vonatkozó kiegészítés a tíz új tagállam csatlakozásakor történt. 7 A pálinka, mint általános elnevezés ugyan csak a csatlakozás után vált védetté, voltak azonban már korábban levédett egyedi fajták. A Kecskeméti barackpálinka, a Békési szilvapálinka és a Szabolcsi almapálinka is szerepelnek az 1576/89-es rendeletben. Továbbá a pálinka termékkategórián belül a Magyar Eredetvédelmi Tanácsnál a földrajzi árujelzők oltalma alatt áll még a Tokaji aszútörköly pálinka, a Tokaji törkölypálinka, a Gönczi barackpálinka és a Szatmári szilvapálinka is. 8 Az eredetvédett pálinkák mindegyikénél meghatározzák, hogy milyen alapanyagokból készülhet a pálinka, hol kell ezeket előállítani (termőterület), az előállítás módját, a csomagolást és a jelölést is. Az eredetvédett termékeknek tehát sok kritériumnak kell eleget tenniük, melyek valóban az egyediséget biztosítják. I.4. Bérfőzés A pálinka eredetvédelmén túl a bérfőzés szabályainak és hagyományainak Unióba való integrálása is nélkülözhetetlen feladat volt, hiszen a bérfőzésnek Magyarországon komoly hagyományai vannak. Bérfőzés keretében kizárólag saját fogyasztásra lehet pálinkát főzetni. A szesz bérfőzését az Unió 2015-ig engedélyezte, s az ehhez kapcsolódó jövedéki adó kedvezmények is eddig érvényesek. 9 Az adókedvezményt csak gyümölcstermelők vehetik igénybe. A bérfőzetett mennyiséget azonban nem személyenként, hanem háztartásonként határozták meg. Míg az 1997-es jövedéki adó törvény szerint egy természetes személy évi 50 liter tiszta szeszt főzethetett, a 2003-as törvény szerint 50 liter gyümölcsszeszt főzethet egy háztartás. Az nincs meghatározva a tör 6 A négy tartomány: Alsó-Ausztria, Burgerland, Bécs környéke és Stájerország. 7 Consolidated Text, Consleg: 1989R /05/ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő alapján szám 14

14 vényben, hogy az 50 liter szesz hány fokos lehet, ezért a magyar termelők a pálinkák esetén lehetséges legmagasabb alkoholtartalmat, azaz 86 fokot vesznek figyelembe, így az eddig 100 liter 50 fokos pálinka helyett most 50 liter 86 fokos pálinkát termelnek/főznek ki, ami 86 liter 50 fokos pálinkának megfelelő mennyiség. A kedvezményre jogosultak körén kívül változott az adó mértéke is. A kedvezményesen főzhető pálinka adója 770HUF/HLF-ról 960 HUF/HLF-ra emelkedett. A kedvezményes mennyiség feletti bérfőzésre a teljes adót kell megfizetni, ami 1670 HUF/HLF-ról 1920 HUF/HLF-ra emelkedett. 10 Az új jövedéki törvényben nem csak a fizetendő adók növekedtek, de a bérfőzők számára az adminisztrációs feladatok köre is bővült. A törvény hatálybalépése után a bérfőzési lapot bérfőzetőnként és bérfőzésenként kell kiállítani. A bérfőzési lap a bérfőzető és a vele egy háztartásban élők adatait is tartalmazza, a lefőzetett mennyiség ellenőrizhetősége végett. A bérfőzés jelentősségét támasztja alá, hogy 2003-ban megközelítőleg 300 ezer ember főzetett pálinkát az ország 612 szeszfőzdéjében. A lefőzött mennyiség 7,28 millió hektoliterfok mennyiség lett, ami körülbelül 15,5 millió liter ötven fokos pálinka. A költségvetés mintegy 5,7 milliárd forint bevételt könyvelhetett el a bérfőzési szeszadó után. 11 A bérfőzési rendszer fennmaradt a csatlakozás után is Magyarországon, de ezt a megállapodást a Bizottság 2015-ben felül fogja vizsgálni és az esetleges módosításokról benyújtja javaslatát a Tanácsnak. I.5. Mitől függ a fogyasztás? A fogyasztás alakulását és ez által a termelés alakulását is a következő piaci tényezők határozzák meg elsősorban: trendek, minőség kínálat, árak, és a rendszerváltás óta egyre nagyobb szerephez jutó marketing évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

15 I.5.1. Fogyasztói trendek Az alkoholfogyasztásban globálisan és Magyarországon is megjelenő trend: az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek fogyasztása és a fehérital fajták fogyasztásának előretörése. o A vodka fogyasztásának növekedése világszerte jellemző, o a rum fogyasztás növekedése inkább Dél-Amerikára jellemző, míg o a tequila fogyasztás Dél-Amerikában és Európa szerte is növekvő. Az alacsony alkoholtartalmú, szénsavas italok előretörése 6-7 éve volt jellemző, de mára már lecsengett ez a folyamat. Alacsonyabb alkoholtartalom Az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek keresletének előretörése talán az egészségesebb fogyasztó, egészségesebb életmód trendjének köszönhető. Egy másik lehetséges okot a demográfiai öregedés szolgáltathat. Egyre kevesebben tartoznak abba a korosztályba, akik alkoholt fogyasztanak. Az öregedési ráta emelkedik és ez fogyasztási csökkenéssel jár együtt. Az alkohol fogyasztás az idősebbek körében azért is csökken, mert amennyiben gyógyszert szednek, nem fogyaszthatnak alkoholt, így a gyógyszer és alkohol közötti választásra kényszerülnek. A fiatalok kevesen vannak, és fogyasztásukat tovább csökkenti a drogfogyasztás terjedése. A drogfogyasztók általában kerülik az alkoholt, így a fiatalok e két élvezeti cikk közül vagy az egyiket, vagy a másikat választják. A magyar piaci trend A tömény szeszesitalok közül a magyar fogyasztók által legkedveltebb italok: whisky; vodka (Finlandia, Smirnoff, Bols); bitter (keserűk); likőrök; 16

16 és a pálinka. A likőrök fogyasztása csökkenő tendenciájú. Ide tartoznak a brandyk, ezen belül a közkedvelt Napóleon brandy. A gin és a vermouth fogyasztás stagnál. A likőrök közül a krémlikőrök fogyasztása, mint a Bailey s és a Sissy növekszik. Fogyasztási módok A magyar és globális fogyasztásra is egyaránt jellemző a coctailok és long drinkek terjedése. Valószínűleg alacsonyabb alkoholtartalmuk miatt. A tömény alkohol fogyasztása világszerte csökkenő tendenciájú. Az alkoholfogyasztás mértéke Hazánk a szeszesital fogyasztás világ ranglistájának a második helyén áll. Évente átlagosan mintegy 11 liter tiszta szeszt fogyasztunk el. 12 A listát Luxemburg vezeti évi 12 literrel, közvetlen mögöttünk pedig Írország, Csehország és Németország található. A borairól, pezsgőiről és konyakjairól is híres franciák isznak még 10 liternél több alkoholt. 13 A sörfogyasztás Magyarországon 2000-re 30 százalékkal esett vissza, de még így is 73 liter volt az átlagos fogyasztás. Borból ugyanekkor litert ittunk évente. Az égetett szeszek átlagos fogyasztásának csökkenése, részben az áremelkedések miatt, részben pedig a piaci igények változásainak köszönhető. 14 Egészség és alkohol A magyar nagykorú lakosság csaknem egyötöde nagyivó. Hetente körülbelül 5 liter sört, vagy 2 liter bort vagy 6 deci tömény italt fogyasztanak. 12 Világgazdaság World Drink Trends felmérés 13 A World Drink Trends 2003-as felmérésében közölt 2001-es adatok szerint az EU-15 tagállamai közül már akkor is Luxemburg állt a fogyasztási lista élén, évi 12,4 literrel. Írország 10,8, Portugália 10,6, a helyen pedig Franciaország és Spanyolország állt, 10,5-10,5 literrel. A fogyasztás Finnországban és Svédországban volt a legalacsonyabb, 7,4 és 4,9 liter. A szeszesital fogyasztáson belül a töményital fogyasztás ranglistája már kicsit másképp alakult. Az élen Franciaország 2,41, utána Írország és Spanyolország 2,4-2,4 literrel álltak a dobogón. A töményital fogyasztás Olaszországban volt a legalacsonyabb, 0,4 liter. Finnországban, ahol a szeszesital fogyasztás a második legalacsonyabb volt, a töményital fogyasztás a 4. legmagasabb volt, 2,14 literrel. Forrás: European Confederation of Spirit Producers 17

17 Annak ellenére, hogy az elfogyasztott alkoholmennyiség nem változott jelentősen, az elmúlt években a nyilvántartott alkoholisták száma 58 ezerről 20 ezerrel csökkent, tíz év alatt. A jó minőségű italok káros anyag tartalma alacsonyabb, míg a zugfőzdékben készült italok gyakran rákkeltő festékanyagot is tartalmaznak. A magas fogyasztás következményében hazánkban évente körülbelül 7-8 ezer ember hal meg májbetegségben. Hatvan-nyolcvan százalékuknál az alkoholfogyasztás idézte elő a betegséget. A lakosság nagyságához viszonyítva a májbetegségekben meghalt emberek aránya háromszorosa a nyugat-európai átlagnak. A fogyasztás forgalom összetétele és változásai 15 A tömény szeszesitalok piacán alapvetően három csoportba sorolhatjuk az ott jelen lévő termékeket: kommersz szeszesitalok: kedvező árúak, minőségük nem kiemelkedő, csomagolásuk egyszerű, újratölthető üvegekben értékesítik őket, az ide sorolható termékekhez nem kapcsolódik reklám tevékenység; prémium termékek: áruk sokkal magasabb, mint a kommersz italoké, csomagolása egyedi, mindig új üvegben, jellegzetes címkével ellátott, a termékek márkatámogatása magas, általában meghatározható, hogy mely célcsoport fogyasztja az egyes fajtáit; WFM (well for money) termékek: ár tekintetében az előző két csoport között helyezkedik el, nem visszaváltható üvegekben értékesítik, gyenge kommunikáció kapcsolható hozzájuk (pl. fogyasztói promóciók). Forrás: Zwack Unicum Rt. 1. ábra: Az italkategóriák közötti megoszlás 7-8 éve 14 Forrás: MTI 15 Forrás: Zwack Unicum Rt.: Marketing Igazgatóság 18

18 A szeszesitalok fogyasztásának megoszlása 15% Kommersz szeszesitalok 10% Prémium termékek WFM termékek 75% 2. ábra: Az italkategóriák közötti megoszlás ben A szeszesitalok fogyasztásának megoszlása 15% Kommersz szeszesitalok 15% Prémium termékek 70% WFM termékek Forrás: Zwack Unicum Rt. A kommersz italok forgalmának csökkenése és a prémium termékek forgalomnövekedése a reklámok terjedésének, de elsősorban az árak változásának köszönhető. Az import vámok megszűnésével jelentős mértékben csökkenhettek az import szeszesitalok árai, a későbbiekben azonban jelentős árcsökkenés már nem várható. A prémium márkák erősödését segítette a termékek jelentős márkatámogatása és a vásárlóerő növekedése is ben a prémium termékek piacán közel 15 százalékos volt a növekedés. Magyarországon erős prémium márkák vannak jelen a piacon, amelyeknek sikerült megtartaniuk piaci részesedésüket a csatlakozás után is. Ennek okai, hogy ízlésviláguk nagyon jól elfogadott és nem helyettesíthető egyedi termékek. Italkategóriák szerinti fogyasztás forgalom megoszlás 16 Whisky: 16 Forrás: Zwack Unicum Rt., 19

19 A 90-es évek elején a whisky fogyasztás Magyarországon a 0,5 százalékot sem érte el. Ebben az időszakban a magyar piacon csak import whiskyk voltak jelen, a WFM/minőségi kategóriában. A magyar termelők a 90-es évek második felében kezdtek whiskyt gyártani. Ezeknek a whisky termékeknek a minősége viszont nem volt olyan jó, mint a külföldi márkáké. 17 A whisky fogyasztás ma már 5 százalék feletti. Kifejezetten a prémium whiskyk forgalom növekedésének okai: reklámtevékenység erősödése, a kereskedelem fejlődése hipermarketek megjelenése, az EU csatlakozással az árak csökkenése. A forgalom növekedés további okai: új élelmiszer törvény megjelenése, magyar whiskyk megjelenése, az import termékek kötött is megjelentek az alacsonyabb árfekvésű whiskyk, mint pl. a Canadian Special Old. A whisky forgalom növekedést most a prémium termékek forgalmának növekedése okozza. Brandy: A fogyasztás körülbelül százalékos. Ennek 50 százalékát a Napóleon brandyk piaca teszi ki. A Napóleon eredetileg egy francia, jó minőségű brandy, a Napóleon név azonban nem volt levédve, ezért ezen a néven többféle brandy jelent meg a piacon. A brandyk prémium kategóriájába tartozik a konyak (levédett), amelyek között a különbség az érlelési időben van. 18 A prémium kategória forgalma 2-3 százalékos. A fennmaradó részt a Napóleon illetve brandy jellegű italok teszik ki. Ízük hasonlít a brandyre, címkéjük színe a jellegzetes vörösfekete. Pálinka: A pálinka fogyasztás részesedése az összfogyasztásból 40 százalék körüli. Ebből a prémium pálinkák forgalma csupán 2-3 százalék (kb. 1 millió liter). A palackozott, zárjeggyel ellátott mennyiség minimális. Az I. osztályú pálinkák ára elérheti az , de akár a fo 17 A whisky olyan gabona párlat, amit 3 évig tölgyfahordóban kell érlelni. Az alacsonyabb költségek érdekében a magyar termelők részben új tölgyfahordókban valamint használt, cherrys hordókban érlelik a whiskyt. 18 Jelzései: V.S.: very special 3 év érlelési idő; V.S.O.P.: very special old product ; X.O.: extra old 10 év feletti érlelési idő. Minőségében a Metaxa is a prémium brandyk közé sorolható, az érlelési időt a csillagok jelzik. 20

20 rintot is. Előállítása szigorú szabályokhoz kötött, a kommersz pálinka előállítására vonatkozóan azonban már nem annyira szigorúak a minőségi előírások. A bérfőzés adja a pálinka fogyasztás legnagyobb mennyiségét, 2003-ban 15 millió litert. A pálinka fogyasztás csökkenő tendenciájú, a prémium pálinkák forgalma a magas árak miatt nem növekszik, és a csökkenést a whisky, vodka és bitter fogyasztás növekedése is okozza. A pálinka termelésben előrelépést hozhatna, ha a termelők saját gyümölcsössel rendelkeznének, így olcsóbban tudnának a szükséges alapanyagokhoz hozzájutni. Ehhez azonban olyan nagy és korántsem biztonságos befektetést kellene végrehajtaniuk a termelőknek, amihez nincs elég forrásuk. Bitter: A piac 10 százalékos forgalma a keserűké. Ebben a kategóriában a prémium termékek részaránya 80 százalék és a maradék 20 százalék kommersz. A kommersz részarány még ennél is kisebb volt, de az utóbbi években többen beléptek a kommersz bitter üzletbe. A bitter fogyasztás növekvő részarányú, a növekedést a prémium termékek keresletének növekedése okozza. A bitter forgalom 50 százalékát a Zwack Unicum Rt. által gyártott Unicum teszi ki. A Jegermeister forgalma megugrott, a májusi 30, és a januári 20 százalékos árcsökkentéssel. A bevétel azonban nem valószínű, hogy jelentősen változott volna, az alacsonyabb árak miatt. A bitter fogyasztás növekvő tendenciájú. Vodka: A vodka részesedése körülbelül 10 százalék, amely növekvő tendenciát mutat. A prémium vodkák forgalma ezen belül az 5 százalékot sem éri el. A kommersz vodkák, Kalinka, Royal és Alaska vodkák forgalma jelentősebb, ezek okozzák a forgalomnövekedést. Likőr: A fogyasztás 10 százalék körüli, de évek óta folyamatosan csökkenő. Gin: A magyarországi gin fogyasztás nagyon alacsony, a 0,5 százalékot sem éri el és ezen a szinten stagnál. 21

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka és a törkölypálinka útja a hungarikummá nyilvánításig A pálinkás társadalom már az 1990-es években

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS

ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS, SZESZ PIACI KITEKINTÉS Halász Róbert Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács Budapest, 2016. november 22. Rövid áttekintés az égetett szeszekről Az

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár

A pálinka jogi szabályozása. Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár A pálinka jogi szabályozása Dull Péter Vidékfejlesztési Minisztérium Pálinka Nemzeti Tanács titkár Jogszabályok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A pálinka mint hungarikum

A pálinka mint hungarikum A pálinka mint hungarikum 2010.06.01. Vidékfejlesztési Minisztérium Gyaraky Zoltán főosztályvezető Egy kis pálinka történelem Magyarországon a XIV. században aqua vitae reginae Hungariae A XV. században

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

2008. évi LXXIII. törvény

2008. évi LXXIII. törvény 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Az Országgyűlés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

TÁRSADALMI TRENDFIGYELŐ

TÁRSADALMI TRENDFIGYELŐ TÁRSADALMI TRENDFIGYELŐ A Társadalmi Trendfigyelőt a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszéke működteti. A hírlevél azzal a céllal jött létre, hogy havi rendszerességgel tájékoztassa

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést:

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.): 2010. szeptember 27. kezdettel lehetővé teszi minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Dr. Buzás Gizella Szakáruismeret könyve, valamint Bodor Éva jegyzete alapján Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szeszesital ipari készítmények A bornál és a sörnél jóval magasabb alkohol tartalmú, azoktól

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 655 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az új személygépkocsik

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető

Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest. Gyaraky Zoltán. főosztályvezető Pálinka, törkölypálinka szabályozása 2009.10.20. Budapest Gyaraky Zoltán főosztályvezető A vonatkozó jogi szabályozás az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete a szeszes italok meghatározásáról,

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2011. április 4. Élıállat és Hús hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31.

PIAC PIACI JELENTÉS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VIII. évfolyam/15. szám /31. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VIII. évfolyam/15. szám 08.12. 2008/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelői, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR

XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS ÉS BOR Zöldség, Gyümölcs és Bor Zöldség, Gyümölcs és Bor XVIII. évfolyam, 8. szám, 2014 Megjelenik kéthetente május 7. Felelős szerkesztő

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/17. szám.09.08. /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról

Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról Helyzetkép az alkoholtermék ágazatról - Bevezetés - Alkoholtermék meghatározásai o Adójogi termék meghatározás o Szakmai termék meghatározás Etilalkoholok Szeszes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 2. szám február A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 2. szám február 14. 4- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-4. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 5. táblázat: Hazai fogyasztói

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben