HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I /2014. tanév rendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje"

Átírás

1 HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat / (igazgató) / (titkár) Igazgató: PR-asszisztens - titkár: Intézmény orvosa: Dobó Katalin, Zahenszkiné Kókai Ildikó, Dr. Ragó Edit A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos az intézmény egész területén, ill. szervezett intézményi rendezvényeken, a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli rendezvényeken, ha a részvétel az intézmény szervezésében történik. A házirend érvényes a gyerekekre és a tanulókra, a gyerekek és a tanulók szüleire, az óvoda, szakszolgálat és az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira egyaránt. Tartalmazza a gyerek, a tanuló jogait, kötelességeit, és az iskolai, szakszolgálati és óvodai élet mindennapos szabályait, amit a évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről, - annak 229/2012. (VIII. 28.) végrehajtási rendelete, - a közoktatásról szóló (többszörösen módosított évi LXXIX.) törvény - és annak végrehajtására kiadott (11/1994. (VI.8.) MKM) rendelet, - a 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról, - valamint az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról előír. A házirendet minden tanév elején a pedagógusok ismertetik a szülőkkel, kifüggesztik az intézmény valamennyi gyerekcsoportjában és osztálytermében, elérhetővé teszik a honlapon. A Házirend egy példányát elküldjük -ben valamennyi érintett számára és ezáltal úgy tekintjük, hogy a dokumentum tartalmát mindenki megismerte. A házirend idő hatálya: szeptember 01-től augusztus 31-ig, ha a törvény másként nem rendelkezik (felülvizsgálat: a nevelési évnyitó és a Szülői Szervezet találkozóján). I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I /2014. tanév rendje a) Szorgalmi idő Első nevelési/tanítási nap: szeptember 02. Utolsó tanítási/ nevelési nap: június 13. / augusztus 29. b) Szünetek Az alább felsorolt szünetek kizárólag a fejlesztő iskola tanulóit érintik. Az óvodás gyerekek egész évben folyamatosan látogathatják az óvodát. Őszi tanítási szünet: október 28-október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). 1

2 Téli szünet: december január 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). Tavaszi tanítási szünet: április 17- április 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Nyári szünet: június augusztus 31. c) Munkanap áthelyezések, Ünnepnapok Kérjük a szülőket, hogy az áthelyezett munkanapok előtt tíz nappal szíveskedjenek jelezni ellátási igényüket a saját csoportjukban/osztályban kihelyezett igényfelmérő lapon október 23. (szerda) ünnepnap november 1. (péntek) ünnepnap december 7. (szombat) munkanap december 24. (kedd) pihenőnap december 21. (szombat) munkanap december 27. (péntek) pihenőnap április 21. (hétfő) ünnepnap május 2. (péntek) pihenőnap május 10. (szombat) munkanap június 9. (hétfő) ünnepnap augusztus 20. (szerda) ünnepnap I.2. Intézményi nyitva tartás a) Szorgalmi időben: Az intézmény hetente hétfőtől péntekig, naponta óráig tart nyitva, mely időtartamon belül óráig biztosítunk pedagógiai felügyeletet. A fejlesztő iskola óráig tart nyitva, fejlesztő iskolai napközi otthonos ellátás: , és között vehető igénybe. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a pedagógusi felügyelet időtartamát egyéni kérésekre módosítani tudjuk. Ebben a kérdésben minden esetben az igazgató megkeresése szükséges. b) Nyári munkarend: Az intézmény egész évben folyamatosan nyitva tart, nyáron a gyereklétszámtól függően összevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket. A várható létszámról előzetesen igényfelmérést készítünk. c) Egyéb, ügyeleti szabályozás: Az intézményben 5 nap nevelés nélküli munkanapot tartunk, melyeken nem pedagógusi felügyeletet biztosítunk. A gyerekcsoportokat szükség esetén összevonjuk maximum 30 főig. Nyitó csoport: Delcsi csoport tól. Záró csoport: Vakond csoport ig. 2

3 Az intézmény bejárata előtti útszakasz nem parkoló, autóval megállni csak a gyerekek intézménybe való bekíséréséig lehet. A mozgássérültek részére felfestett parkolóhelyen csak mozgássérült táblával szabad megállni! I.3. Napi életrenddel kapcsolatos előírások a) Napirend: az intézményben a napirendet úgy alakítjuk, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyereküket az óvodai/iskolai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A gyerekcsoportok napirendjében meghatározottak szerint a gyerekek naponta friss levegőn tartózkodnak, mozognak, és ebéd után lepihennek, kivéve az iskolába készülő gyerekeket, akik számára délutáni iskolára felkészítő, játékos tevékenységeket biztosítunk. Igény szerint a nagycsoportos (6-8 évesek) gyerekek is lepihenhetnek. b) Az étkezés rendje: napi négyszeri étkezést biztosítunk az alábbiak szerint: reggeli: ig (kérjük a szülőket, hogy jelezzék, ha a gyerekük reggelizett otthon); tízórai: rendszeresen gyümölcsöt, zöldségfélét vagy gyümölcslét kapnak a gyerekek; ebéd: től a heti étrendnek megfelelően, ebéd után hazamenő gyerekek számára becsomagolva adjuk az uzsonnát; uzsonna: ig; a gyerekek és tanulók részére egész nap biztosítjuk a tisztított víz fogyasztásának lehetőségét; hetente egyszer, csütörtökönként zöld napot tartunk, azaz ezen a napon húsmentes ételt tálalunk fel. c) Ünnepek, rendezvények: Az intézményben hagyományőrző nemzeti, nemzetközi, külső és belső rendezvények, ünnepek zajlanak éves munkaterv szerint, melyek nyílt vagy zárt formában valósulnak meg. Kérjük a szülőket, kísérjék ezeket az alkalmakat figyelemmel és megfelelő öltözetet szíveskedjenek biztosítani a gyerekek/tanulók részére. I.4. A gyerek/tanuló fejlődésével, fejlettségével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség Az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük és írásban rögzítjük, a gyerek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. Módjai: Az óvodai csoportokban a gyerekek napi tevékenységeiről megfigyelési naplót vezetünk. Évente két alkalommal elvégezzük az óvodás gyerekek készség és képesség mérését, értékelését. A logopédus DIFER (tanulási képességeket vizsgáló teszt) mérést végez a tanév elején az öt év fölötti gyerekek esetén. Az iskolába lépő gyerekekről félév végén pedagógiai jellemzés készül, melyet a pedagógusok fogadóóra keretében ismertetnek a szülőkkel. Fejlesztő iskolai oktatásban részesülő tanulók fejlődéséről évente kétszer írásbeli tájékoztatót készítünk. A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét három havonta rögzítjük, amelyben megjelennek a gyermek fejlődését szolgáló intézkedések, megállapítások, javaslatok. Az írásbeli dokumentációba a szülő minden esetben betekinthet. 3

4 (2) Indokolt esetben, ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda igazgatójával együtt tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. (4) bekezdésében foglalt jogokról. (3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda igazgatója az Nkt. 72. (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 1 II. A GYEREK/TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI II.1. Gyerek/tanuló az intézményben A gyerek/tanuló intézményben tartózkodásának ideje: maximum napi 10 óra. a) Beiratkozás menete: eredeti születési anyakönyvi kivonat, szülő személyi igazolványa, lakcímkártya, TAJ kártya bemutatása, orvosi igazolás dr. Ragó Edit gyermekorvostól (oltási könyv és vizeletminta szükséges hozzá), b) Igénybe vétel szabályai: Óvoda: a gyerek felvételt nyerhet, ha a gyermek a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti a tankötelezettség megkezdéséig; 2 iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az igazgató dönt. 3 Iskola: a fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik életévét. Egyéb: a gyerekek felvétele intézményükbe folyamatos történik; amennyiben a gyerek szülei megismerték és elfogadták az intézmény pedagógiai programját és befizetési rendjét; amennyiben intézményünkben nem követelmény a szobatisztaság; amennyiben a szülő a térítési díjat befizette; szükség esetén szakértői vélemény. c) Tankötelezettség szabályai: (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. (2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 1 20/2012. (VIII. 31.) 63 2 Nkt évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 45. (4) 4

5 a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, cb) a gyermek nem járt óvodába, cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. (3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. (4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a (2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést. 4 d) Beiskolázás szabályai: az intézmény igazolja, hogy a gyerek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget; javasolja a gyerek óvodai nevelésben való részvételét; javasolja szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételt; javasolja nevelési tanácsadói vizsgálaton való részvételt. e) Átvétele más intézményből: az óvodai felvételi, átvételi kérelem esetén a szülő értesíti az intézményt; iskolai előtti gyerek esetében az előző óvoda vezetőjét is értesíteni kell. f) Intézményi elhelyezése megszűnik: ha a szülő felszólítás után sem fizeti meg a díjat; a Házirendet rendszeresen, súlyosan megsérti; amennyiben a gyerek 1 hónapnál többet hiányzik bejelentés nélkül; a gyereket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyerek óvodából történõ kimaradására, a gyereket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 5 g) A gyerek/tanuló átadásának, átvételének szabályai: felelősséget csak az intézmény dolgozóinak (pedagógusnak vagy a dajkának/gyermekgondozónak) átadott gyerekekért vállalunk; a gyereket/tanulót a szülő akadályoztatása esetén csak a szülő által írásban meghatalmazott személy viheti el az intézményből (a nyilatkozatot a pedagógusnak kell leadni); a gyereket/tanulót a csoportokban kialakított napirendhez, a gyerek/tanuló egyéni fejlesztéséhez igazodva kérjük behozni, ebéd után bármikor haza mehet; 4 20/2012. (VIII. 31) 21 5

6 gyerek/tanuló a nyilatkozatban nem szereplő személlyel csak abban az esetben jöhet és mehet haza, ha a szülő az adott napon erről írásban nyilatkozik; átvett gyerek fogalma: üdvözlés után, az épületbe érkezéskor a szülő a gyereket odakíséri a jelenlévő munkatárshoz. átadott gyerek fogalma: a pedagógus, a szülő érkezésekor elköszönés kíséretében átadja a gyereket, az átadás után az intézmény és a pedagógus felelőssége áthárul a szülőre. h) A gyerek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések: (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelésioktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, b) a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére kap engedélyt a távolmaradásra, c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. (4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 6 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést a szülőnk szóban igazolnia kell. A késések idejét összeadjuk. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, vagy igazolt hiányzása meghaladja a fejlesztő iskolások számára megengedett 30 tanítási napot, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. Ha a gyerek az intézményt nem látogatja, távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. A gyerek/tanuló visszaérkezését egy nappal előbb jelezni kell, legkésőbb ig az étkezés rendelése érdekében. 6 20/2012. (VIII. 31.) 51 6

7 i) A gyerek ruházata, szülő által biztosított felszerelés: Kérjük, hogy átadáskor gyerekeket szíveskedjenek átöltöztetni óvodai, benti ruházatba. (Benti, udvari és speciális tevékenységekhez kötött) a gyereket tisztán, ápoltan, az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltöztetve kell az intézménybe járatni; levehető ruhadarabjaikba, különös tekintettel a cipőre az elcserélést, eltulajdonítást kizárandó a gyerek jelét, nevét (monogramját) kérjük bevarrni, vegytintával berajzolni; a gyerek szekrényében mindig legyen váltóruha; fogkefét igény vagy szükség szerint, megfelelő tevékenységekhez, megfelelő ruházatot kérünk: - tornafelszerelés tornazsákban (tornaruha, tornacipő), mosása hetente - az úszófelszerelést minden alkalommal kérjük cserélni, tisztítani, - a pizsamát hetente - legalább hetente, de az alapellátáson felüli sportfoglalkozások igénybe vételekor minden edzés után, Kérjük, kerülje a szoros, kényelmetlen és balesetveszélyes (pl. papucs) ruhadarabok, lábbelik, ékszerek használatát gyerekénél! j) Gyerek által bevitt dolgok, kártérítési kötelezettség: az intézménybe hozott játékokért, értéktárgyakért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk. A gyerek kedvenc plüss állatkáját, takaróját stb. behozhatja, amennyiben az szükséges nyugalmához, biztonságérzetéhez. Minden nap hozhatnak a gyerekek különböző könyveket és puha alvós játékot. Továbbra is kérjük, kerüljék a félelmet keltő játékeszközök behozatalát! k) Gyerek által használt helyiségek szabályai: Az intézménybe ahol a gyerekek tartózkodnak - csak váltócipőben vagy látogatói papucsban lehet belépni. A konyha nem tartozik a gyerekek és szülők tartózkodási helyei közé, ezért kérjük sem Ön, sem gyereke ne tartózkodjon ott még rövid ideig sem. A játszótér és park elkülönítésére vonatkozó szabályok: az udvari játszótér játékait a gyerek kizárólag az intézmény nyitvatartási idejében az intézmény alkalmazottaival használhatja; amikor a pedagógus átadta a gyereket a szülőnek, az óvodából való távozás idejéig a gyerek felügyelete a szülő felelőssége; az intézmény előtti kertbe, füves területre lépni tilos, a kerti tó környéke kizárólag felnőtt felügyelete mellett közelíthető meg! A tornaterem használatára vonatkozó szabályok: a tornateremben gyerek csak az intézmény alkalmazottaival tartózkodhat és használhatja a tornaszereket; a gyerek átvétele előtti és átadása utáni időszakban a gyereket ért balesetért az intézmény nem vállal felelősséget. l) A gyerekek/tanulók jutalmazási elvei/formái A gyermeket-, mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 7 A befogadó intézményi életünkben minden gyerek számára biztosítjuk az azonos bánásmód jogát. A személyiségfejlődés alapjának a mindennapi -, és tudományos gyereki megismerést tartjuk, s ehhez választjuk meg a gyerek számára legmegfelelőbb jutalmazási formát, amely nem lehet tárgyi jellegű. Az értékelésnél tekintettel vagyunk az eltérő képességű gyerekekre, az érési folyamatok különbözőségére /2012. (XII. 17.) 1. számú melléklet 7

8 m) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 8 Óvodánkban nem megengedett a felnőtt tekintélyelvűség, a kiszolgáltatottság érzése, a gyerek/felnőtt megalázása. A felnőttől elvárjuk az okos szeretetet, az őszinte féltést, az értő figyelmet, az együttérzést, a nagyfokú toleranciát, a gyerekek gyereki státuszukból fakadó és személyes érdekeinek figyelembevételét, az elfogadást. A pedagógusok élhetnek a szabad módszerválasztás jogával, de minden esetben a választásnak alkalmazkodnia kell a gyerek személyiségéhez, aktuális állapotához. II.2. A gyerekek/tanulók jogai Biztonságos, egészséges, szeretetteljes környezetben neveljük, óvodai/iskolai életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítjuk ki. Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, védelmet kap a lelki és fizikai erőszak ellen. Egyéni képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelést kap. Szülei vallási vagy világnézeti meggyőződését tiszteletben tartjuk. Személyiségi jogainak, személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, cselekvési szabadságát tiszteletben tartjuk. Családi élethez való jog tiszteletben tartása. Titoktartási kötelezettség megtartásával a gyerekről szerzett információkat csak az illetékes hatóságok, szervek számára adjuk ki. Úgy alakítjuk a szabályokat, hogy a gyerekek saját, társaik, valamint az intézmény alkalmazottainak testi épségét, egészségét ne veszélyeztessék. II.3. A gyerekekre/tanulókra vonatkozó intézményi védő-óvó előírások a) A beteg gyerek/tanuló: Az intézménylátogatástól el kell tiltani azt a gyereket/tanulót, aki fertőző betegségben szenved, vagy akinél ennek gyanúja áll fenn. Visszaérkezésekor a gyerek egészséges állapotát orvosi igazolással kell tanúsítani. A gyerek kizárólag orvosi igazolással jöhet újra az intézménybe! Ki kell tiltani a gyereket láz, hasmenés és hányás esetén, valamint kötőhártya gyulladás gyanújakor. b) Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: az óvoda orvosa heti egy alkalommal szerdán délelőtt 10 órakor tartózkodik az intézményben, s szükség szerint látja el a gyerekeket; a védőnőkkel rendszeres kapcsolatot tartunk; az intézményben gyógyszer beadását nem vállaljuk, kivéve orvos által igazolt rendszeres gyógyszerszedés esetén. Ebben az esetben kérjük a gyógyszer névvel való ellátását, felnőttnek való átadását. A gyerekek szekrényében tilos bármilyen nemű gyógyszernek minősülő (pl. orrcsepp) szert tárolni. Az intézményben a gyerek születésnapját nevelési szempontból megünnepeljük, ezért ezen alkalomból készült tortát (létszámnak megfelelően), gyümölcsöt, vagy gyümölcslevet lehet hozni. A tortát abban esetben lehet hozni, ha azt ÁNTSZ engedéllyel ellátott autóval szállítják az intézménybe (segítségül megadjuk annak a cukrászdának az elérhetőségét, amely vállalja a sütést). Nyári meleg napokon a gyerekek melegvizes fürdését és tusolását biztosítjuk. 8 Knt. 46 (2) 8

9 c) Dohányzás tilalma: évi XLI. törvény és Jászberény Város Önkormányzata Képviselő testületének 13/2009. (III. 26.) önkormányzati rendelete értelmében az intézmény udvarán, az épület előtti járdaszakaszon és az épületben a dohányzás TILOS! d) Állatok behozatalának tilalma: Kizárólag nevelési céllal, állattal segített foglakozásra, állategészségügyi igazolással rendelkező állatot szabad az intézmény területére behozni. e) Idegenek az intézményben: az igazgatói engedély megkérése után, csakis az intézmény profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámanyagok kerülhetnek ki a hirdető táblára; idegenek, ügynökök az intézményben nem tartózkodhatnak. f) Bombariadót követő magatartás: minden nevelési év első csoportos szülői találkozóján tájékoztatni kell a szülőket az intézmény Bombariadó tervéről, mely kifüggesztve a Tűzriadó terv mellett található; a Bombariadó terve az SZMSZ-ben található. g) Tűzriadó esetén követendő magatartás: Minden nevelési év első csoportos szülői találkozóján tájékoztatni kell a szülőket az intézmény Tűzriadó tervéről, mely kifüggesztve, a Bombariadó terv mellett található és a tűzvédelmi szabályzatban leírtak alapján történik. II.4. Szülő az intézményben a) A szülők jogai: a szabad intézményválasztáshoz való joggal élni; a szülő joga, hogy megismerje intézményünk pedagógiai programját, szervezetiés működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról; joga, hogy gyereke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes, és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsot, segítséget kapjon; a szülő írásbeli véleményét, javaslatát az intézményről, vagy annak működéséről, az igazgató, a Szülői szervezet, a pedagógus megvizsgálja, és arra a Szülői Szervezettől a következő ülésen érdemi választ kapjon; az igazgató és az óvodapedagógus / gyógypedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon / fejlesztéseken. b) A szülő kötelességei: a szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyereke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztosítsa gyereke zavartalan és rendszeres intézménybe járását; kísérje figyelemmel gyereke fejlődésének folyamatát, rendszeresen tartson kapcsolatot az óvodapedagógusokkal / gyógypedagógusokkal / konduktorokkal/ gyógypedagógiai asszisztensekkel és számukra a szükséges tájékoztatást megadja; elősegítse gyerekének a közösségbe történő beilleszkedését; az intézményből való távozást köteles minden esetben jelezni a pedagógusnak, vagy egyéb munkatársának, gyerek hiányzását, annak okát, illetve a hiányzás utáni érkezését jelentenie kell; a család adataiban történő változást 3 napon belül jelenteni kell (lakcím, munkahely, telefonszám, új családtag születése). 9

10 c) A pedagógus és a család kapcsolattartási formái: Szülői Szervezet találkozója; kuratóriumi ülés; családlátogatás - kizárólag egyéni egyeztetés után; szülői értekezlet; fogadóóra; telefon, ; nyílt nap; családi tábor, kirándulás; ünnep, rendezvény; szülők iskolája; munkacsoport, szülőcsoport; szakértői vizsgálaton, konferencián való részvétel; honlap, hírlevél, faliújság, közösségi oldal. d) A kapcsolattartás formáinak igénybevételi lehetősége: a szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyerekével foglalkozó pedagógusokkal; az együttnevelés hatékonyságának érdekében a szülői értekezleten való megjelenést, a gyerek fejlődése iránt való érdeklődést minden szülőtől elvárjuk. e) Napi / heti kapcsolattartás formái: telefon, sürgős információ esetén (csak 10 óra után, illetve üzenet formájában); szóban a gyerekcsoport zavartalan működése mellett; péntekenként Hírlevelet küldünk aktuális híreinkről. f) Nevelőmunka közbeni kommunikáció szabályai: nevelő oktató munka minőségét a mobiltelefon használata nem zavarhatja; átfedési időben, a csoportszobán kívül használható a mobiltelefon, rövid ideig. g) Fogadóórák rendje: A pedagógusokkal való találkozásra, fogadóórákon való részvételre a szülő előzetes bejelentése alapján kerülhet sor. Kérjük a szülőt, a csoportban lévő napi munkát a gyerekek érdekében hosszabb beszélgetéssel ne zavarja meg. Az igazgató nem határozza meg a fogadóóra idejét, előzetes egyeztetés alapján fogadja a szülőket. h) Véleménynyilvánítás, javaslattételi, jogérvényesítési lehetősége: a Szülői Szervezet jogai: SZMSZ egyetértési jog; Házirend egyetértési jog; a szülőnek joga, hogy személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az intézmény irányításában; az intézményi Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyereki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, megállapításairól tájékoztatja a szülői közösséget, nevelőtestületet és a fenntartót; a gyerekek nagyobb csoportját (30 fő) érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától. Az e körbe tartozó ügy tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. i) Az intézményben dolgozók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartási kötelezettsége: A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka, az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy (2) 10

11 Az intézményben dolgozókat munkakörükkel összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, nevelői oktatói tevékenységüket értékeljék és elismerjék. j) A szülők által használt helyiségek használatának szabályai: Szülői váró, Tornaterem, Játszóház terme: előzetes egyeztetés alapján használhatják a szülők.. III. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK III.1. Térítésmentes köznevelési feladatok köre A nem állami fenntartású köznevelési intézményekben nincs előírt ingyenes szolgáltatás. A Maci Alapítvány lehetőségeinek figyelembe vétele mellett térítésmentesen biztosítjuk az óvodai foglalkozásokat, heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozásokat, a gyerekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, a tanórai foglalkozásokat, valamint a korai ellátásban részesülők szakértői véleményében meghatározott órákat. A gyerek/tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A gyerek/tanuló jogviszony megszűnésekor az étkezési túlfizetést minden esetben kiadási pénztárbizonylaton fizetjük vissza a szülők számára. Díjfizetési szabályzatunkban megtekinthető a térítési díj és az abban foglalt szolgáltatások pontos összege, leírása. A szülő kötelessége, hogy a térítési díj szabályzatot megtekintse, írásban nyilatkozzon az általa választott térítési díj kategóriáról, valamint a gyereke által igénybe vett szolgáltatásokról. A térítési díj szeptember 1-től augusztus 31-ig érvényes. A térítési díj az alapellátáson felüli szolgáltatásokat tartalmazza. Az étkezés díj mértékét minden esetben a szolgáltatóval kötött megállapodás határozza meg. Jászberény közigazgatási területe: 1) óvodai ellátás Ft/hó/fő étkezési díj: 610 Ft/fő/nap 2) fejlesztő iskolai és gyógypedagógiai óvodai ellátás Ft/hó/fő szorgalmi időben a délutáni napközi ingyenes étkezési díj: 50% kedvezmény 11

12 Vidéki gyerekek/tanulók ellátása 1) óvodai ellátás Ft/hó/fő étkezési díj: 610 Ft/fő/nap 2) fejlesztő iskolai és gyógypedagógiai óvodai ellátás Ft/hó szorgalmi időben a fejlesztő iskolások részére a délutáni napközi: 180 Ft/óra étkezési díj: 50% kedvezmény Három év alatti gyerekek ellátása 1) óvodai ellátás Ft/hó/fő étkezési díj: 610 Ft/fő/nap 1. Tekintettel arra, hogy az intézmény 12 hónapon keresztül működik beleértve a nyári nyitva tartást is a megállapított térítési díjak 12 hónapra értendők. A havi díjat minden megkezdett hónap után szíveskedjenek befizetni. 2. A díjak befizetése havonta egy alkalommal történik az intézmény titkári irodájában ig. A befizetésről bevételi pénztári nyugtát kapnak a befizetők. A befizetés időpontja a szülők információs tábláján olvasható. 3. A díjak banki átutalás során is teljesíthetők, határidő: minden hónap 15-e: Étkezési díj Térítési díj: Az étkezés befizetése előre történik. A túlfizetés vagy hátralék érvényesítésére mindig a következő hónapban nyílik lehetőség. 5. Az étkezés igénybevételét az alábbi módon tudjuk figyelembe venni: az előző napon, reggel fél 9-ig jelenteni kell az igényt - hiányzás és érkezés az óvodába - a TITKÁRI IRODÁBAN 30/ , illetve Az ezen túl érkező jelzéseket már nem áll módunkban figyelembe venni, az aznapi étkezést lemondani nem tudjuk, így azt ki kell fizetni. 6. Új gyerekek esetében az első részlet befizetése a megkezdett hónapban teljesítendő. 7. Három év alatti gyerek esetében: a betöltött harmadik életévet követő hónaptól válik jogosulttá a térítési díj összegének fizetésére. 8. A befizetés elmulasztása esetén: 1.) Első alkalommal a szülő Felszólítást kap a mulasztásról. A mulasztás pótlására a szülőnek a következő befizetés napjáig van lehetősége. 2.) évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 53. (2) h pontja alapján az óvodai, fejlesztő iskolai elhelyezést fizetési hátralék miatt a szülő eredménytelen felszólítása után megszüntetjük. IV. EGYÉB FIZETÉSI SZABÁLYOK Bármilyen jellegű intézményi szolgáltatás díját a titkári irodában lehet fizetni. Ilyen szolgáltatások: gyerek/tanuló biztosítás intézményi kirándulás fényképezés színházlátogatás A csoportok egyéb jellegű saját anyagi ügyeit a szülők kezelik. Az intézmény zavartalan működése érdekében kérjük a szülőket a HÁZIREND pontos betartására. 12

13 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Véleményezte: Szülői Szervezet Dátum: Döntött: Nevelőtestület Dátum: Ellenőrizte: Alapítványi Tanács / Kuratórium Dátum: Nyilvánosságra hozatal: Érvényességi rendelkezés: szeptember 1-től 1 éves időtartamra, ha a törvény másként nem rendelkezik. Jászberény, Dobó Katalin Igazgató 13

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben