ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása"

Átírás

1 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ikt./Ref.: /2012 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: legfeljebb 30 % db általános SIM kártya előfizetés - ebből jelenleg 30 % SIM kártya üzleti mobil internet szolgáltatás kiegészítéssel, - ebből jelenleg 20 % SIM kártya BlackBerry Enterpise Server szolgáltatás kiegészítéssel, mely arányok módosulhatnak - 85 db + legfeljebb 40 % csak adat célú SIM kártya előfizetés mobil-internet 1, 3, 5 GB-os csomaggal, mobil stickkel - 1 db közvetlen, kétirányú vezetékes telefon alközponti kapcsolat, IP/VPN (60 beszédcsatorna, mely további 30 beszédcsatornával bővíthető) vezetékes telefon mellék mobiltelefonszám leképzése és hívócsoport biztosítása - komplex hívócsoport biztosítása (vezetékes telefon mellékek leképzésének tartománya + Ajánlatkérő munkatársai és családtagjainak előfizetése + Ajánlatkérő mobil hang előfizetései). Jelenleg 480 db SIM kártya Ajánlatkérő munkatársainak és családtagjaiknak kedvezményes előfizetés, szolgáltatás és eszköz vásárlás biztosítása. A szerződés alapján megkötött előfizetői szerződések száma a szerződés tartama alatt Ajánlatkérőnél felmerülő igények szerint bármikor növelhető, az előfizetői szerződések a hatályba lépést követő 12 hónap elteltével bármikor felmondhatók, amennyiben azok fenntartására a továbbiakban nincs igény. 3. A választott eljárás fajtája: uniós nyílt 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2012/s /06/07 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): neve: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. alkalmasságának indoklása: az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést az Ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak megfelelően igazolta

2 A benyújtott érvényes ajánlat az értékelési szempont részszempontok szerinti tartalmi eleme, elemei: 1. Ellenszolgáltatás mértéke: Vállalati előfizetés Általános SIM kártya előfizetés Ajánlatkérő vállalati előfizetéseire vonatkozó díjak 1.1 Havi előfizetési díj 0 Ft/előfizetés/hó Percdíjak hívásirányonként 1.2 Telenor belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben 0 Ft/perc 1.3 T-Mobile belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben 0 Ft/perc 1.4 Vodafone belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben 0 Ft/perc 1.5 Egyéb mobil belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben 0 Ft/perc 1.6 Belföldi vezetékes hálózatba irányuló hívások díja minden időben 0 Ft/perc 1.7 Hangpostafiók hívásának díja minden időben 0 Ft/db SMS / MMS küldési díjak küldési irányonként 1.8 SMS küldés Telenor belföldi hálózatába 0 Ft/db 1.9 SMS küldés T-Mobile belföldi hálózatába 0 Ft/db 1.10 SMS küldés Vodafone belföldi hálózatába 0 Ft/db 1.11 SMS küldés Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába 0 Ft/db 1.12 SMS küldés EU zónán belüli külföldi hálózatba 26,06 Ft/db 1.13 SMS küldés belföldi vezetékes hálózatba 0 Ft/db 1.14 MMS küldés Telenor belföldi hálózatába 20 Ft/db 1.15 MMS küldés T-Mobile belföldi hálózatába 20 Ft/db 1.16 MMS küldés Vodafone belföldi hálózatába 20 Ft/db 1.17 MMS küldés Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába 20 Ft/db 1.18 MMS küldés EU zónán belüli külföldi hálózatba 30 Ft/db Hívócsoporton belüli szolgáltatások díja 1.19 Havi elfőzetési díj Ft/előfizetés/hó 1.20 Hívócsoporton belüli hívások percdíja minden időben 0 Ft/perc Hívócsoporton belüli előfizetések átirányítási díja minden időben 1.21 Telenor belföldi hálózatába 0 Ft/perc 1.22 T-Mobile belföldi hálózatába 0 Ft/perc 1.23 Vodafone belföldi hálózatába 0 Ft/perc 1.24 Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába 0 Ft/perc 1.25 Belföldi vezetékes hálózatba 0 Ft/perc 1.26 Hívócsoporton belüli számra 0 Ft/perc Közvetlen, kétirányú alközponti kapcsolat Ajánlatkérő és Ajánlattevő (Szolgáltató) kapcsolóközpontja között (IP VPN) Havi előfizetési díj Ft/hó 1.28 Telenor belföldi hálózatába indított hívás minden időben 0 Ft/perc 1.29 T-Mobile belföldi hálózatába indított hívás minden időben 0 Ft/perc 1.30 Vodafone belföldi hálózatába indított hívás minden időben 0 Ft/perc 1.31 Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába indított hívás minden időben 0 Ft/perc 1.32 Hívócsoporton belüli telefonszám hívása minden időben 0 Ft/perc 1.33 Belföldi vezetékes hálózatba irányuló hívás minden időben 2,50 Ft/perc Hívószám leképzése alközponti mellékállomásra 0 Ft/hó Publikus apn-en keresztüli adatátviteli szolgáltatás internet elérés (SIM-hez kapcsolódó vagy mobil stick-kel) 1.35 Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 1 GB / SIM / hó 700 Ft/előfizetés/hó 1.36 Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 3 GB / SIM / hó Ft/előfizetés/hó 1.37 Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 5 GB / SIM / hó Ft/előfizetés/hó Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán fixdíjas internet elérési csomag díja 1.38 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 50 MB / SIM / 1 nap Ft/alkalom 1.39 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 150 MB / SIM / 3 nap Ft/alkalom 1.40 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 300 MB / SIM / 7 nap Ft/alkalom BlackBerry Enterprise Server szolgáltatás 1.41 Havi díj (belföldi leforgalmazhatóság min. 500 MB alapdíjban) Ft/előfizetés/hó 1.42 Havi díjon felüli belföldi túlforgalmazási díj 3 Ft/10 Kbyte Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partereinek hálózatán fix díjas BES szolgáltatás mellékre mellékre

3 1.43 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 50 MB / előfizetés / 1 nap Ft/alkalom 1.44 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 150 MB / előfizetés / 3 nap Ft/alkalom 1.45 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 300 MB / előfizetés / 7 nap Ft/alkalom 2. EU zónán belüli nemzetközi hívási díjakból nyújtott kedvezmények mértéke: 2.1 Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán a hívásfogadási díjból adott kedvezmény mértéke 60 % 2.2 Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán a hívásindítási díjból (bármely célországba történő hívás) adott kedvezmény mértéke 60 % 3. Mobil készülékekre, alkatrészekre, tartozékokra biztosított kedvezmények mértéke: Ajánlatkérő vállalati előfizetéseihez kapcsolódó kedvezmények3 3.1 Mobiltávközlési eszközök (mobiltelefon, modem, netkártya, Okos-telefon, BlackBerrry készülék, Tablet PC, stb.) 50 % 3.2 Mobiltávközlési alkatrészek, tartozékok (fülhallgató, akkumulátor, táska, autós kihangosító, stb.) 50 % 4. Díjmentes SMS-ek száma (db / SIM / hó): 4. Ajánlatkérő vállalati előfizetéseihez biztosított ingyen SMS-ek száma: db / hó / előfizetés b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Ajánlattevő neve: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. A részsze mponto Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) k súlyszá mai (adott esetben az alszemp ontok súlyszá mai is) értékelési pontszám értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1. Ellenszolgáltatás mértéke: Vállalati előfizetés Általános SIM kártya előfizetés Ajánlatkérő vállalati előfizetéseire vonatkozó díjak 1.1 Havi előfizetési díj Percdíjak hívásirányonként 1.2 Telenor belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben T-Mobile belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben Vodafone belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben Egyéb mobil belföldi hálózatába irányuló hívások díja minden időben Belföldi vezetékes hálózatba irányuló hívások díja minden időben Hangpostafiók hívásának díja minden időben SMS / MMS küldési díjak küldési irányonként 1.8 SMS küldés Telenor belföldi hálózatába SMS küldés T-Mobile belföldi hálózatába SMS küldés Vodafone belföldi hálózatába SMS küldés Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába SMS küldés EU zónán belüli külföldi hálózatba SMS küldés belföldi vezetékes hálózatba MMS küldés Telenor belföldi hálózatába MMS küldés T-Mobile belföldi hálózatába MMS küldés Vodafone belföldi hálózatába MMS küldés Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába MMS küldés EU zónán belüli külföldi hálózatba Hívócsoporton belüli szolgáltatások díja 1.19 Havi elfőzetési díj Hívócsoporton belüli hívások percdíja minden időben Hívócsoporton belüli előfizetések átirányítási díja minden időben 1.21 Telenor belföldi hálózatába Ajánlattevő mindenkori nyilvánosan közzétett, 12 hónap hűségidő vállalásával érvényes listaárából adott kedvezmény.

4 1.22 T-Mobile belföldi hálózatába Vodafone belföldi hálózatába Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába Belföldi vezetékes hálózatba Hívócsoporton belüli számra Közvetlen, kétirányú alközponti kapcsolat Ajánlatkérő és Ajánlattevő (Szolgáltató) kapcsolóközpontja között (IP VPN) Havi előfizetési díj Telenor belföldi hálózatába indított hívás minden időben T-Mobile belföldi hálózatába indított hívás minden időben Vodafone belföldi hálózatába indított hívás minden időben Egyéb mobil szolgáltató belföldi hálózatába indított hívás minden időben Hívócsoporton belüli telefonszám hívása minden időben Belföldi vezetékes hálózatba irányuló hívás minden időben Hívószám leképzése alközponti mellékállomásra Publikus apn-en keresztüli adatátviteli szolgáltatás internet elérés (SIM-hez kapcsolódó vagy mobil stick-kel) 1.35 Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 1 GB / SIM / hó Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 3 GB / SIM / hó Havi díj a havi díjban foglalt belföldi leforgalmazhatóság: 5 GB / SIM / hó Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán fixdíjas internet elérési csomag díja 1.38 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 50 MB / SIM / 1 nap A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 150 MB / SIM / 3 nap A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság: 300 MB / SIM / 7 nap BlackBerry Enterprise Server szolgáltatás 1.41 Havi díj (belföldi leforgalmazhatóság min. 500 MB alapdíjban) Havi díjon felüli belföldi túlforgalmazási díj Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partereinek hálózatán fix díjas BES szolgáltatás 1.43 A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 50 MB / előfizetés / 1 nap A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 150 MB / előfizetés / 3 nap A díjban foglalt külföldi leforgalmazhatóság 300 MB / előfizetés / 7 nap EU zónán belüli nemzetközi hívási díjakból nyújtott kedvezmények mértéke: 2.1 Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán a hívásfogadási díjból adott kedvezmény mértéke Ajánlattevő (Szolgáltató) EU roaming partnereinek hálózatán a hívásindítási díjból (bármely célországba történő hívás) adott kedvezmény mértéke Mobil készülékekre, alkatrészekre, tartozékokra biztosított kedvezmények mértéke: Ajánlatkérő vállalati előfizetéseihez kapcsolódó kedvezmények6 3.1 Mobiltávközlési eszközök (mobiltelefon, modem, netkártya, Okos-telefon, BlackBerrry készülék, Tablet PC, stb.) Mobiltávközlési alkatrészek, tartozékok (fülhallgató, akkumulátor, táska, autós kihangosító, stb.) Díjmentes SMS-ek száma (db / SIM / hó): 4. Ajánlatkérő vállalati előfizetéseihez biztosított ingyen SMS-ek száma: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: mellékre mellékre 6 Ajánlattevő mindenkori nyilvánosan közzétett, 12 hónap hűségidő vállalásával érvényes listaárából adott kedvezmény.

5 az 1. részszempont: Ellenszolgáltatás mértéke esetében: Ajánlatkérő a Dokumentáció 1. számú melléklete szerinti Felolvasólapon alszempontonként ( ) szereplő értékeket veszi figyelembe. A pontszám kiosztása során alszempontonként a legkedvezőbb ajánlat (legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat) kapja a maximális pontszámot, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással, a következő képlet alapján kerülnek meghatározásra: A legjobb: A legrosszabb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszám a matematikai kerekítés szabályai szerint kettő tizedesre kerekítve adja az alszempontra elért pontszámot. Az alszempontonként elért pontszám az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozva adja az alszempontra elért súlyozott pontszámot, az alszempontonként elért súlyozott pontszámok összege adja az 1. részszempontra elért súlyozott pontszámot. a 2. részszempont: EU zónán belüli nemzetközi hívási díjakból nyújtott kedvezmények mértéke esetében Ajánlatkérő a Dokumentáció 1. számú melléklete szerinti Felolvasólapon alszempontonként ( ) megadott adatokat veszi figyelembe. A pontszám kiosztása során alszempontonként a legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat) kapja a maximális pontszámot, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással, a következő képlet alapján kerülnek meghatározásra: A legjobb: a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme A legrosszabb Az így meghatározott pontszám a matematikai kerekítés szabályai szerint kettő tizedesre kerekítve adja az alszempontra elért pontszámot. Az alszempontonként elért pontszám az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozva adja az alszempontra elért súlyozott pontszámot, az alszempontonként elért súlyozott pontszámok összege adja a 2. részszempontra elért súlyozott pontszámot. a 3. részszempont: Mobil készülékekre, alkatrészekre, tartozékokra biztosított kedvezmények mértéke esetében Ajánlatkérő a Dokumentáció 1. számú melléklete szerinti Felolvasólapon alszempontonként ( ) megadott adatokat veszi figyelembe. A pontszám kiosztása során alszempontonként a legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat) kapja a maximális pontszámot, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással, a következő képlet alapján kerülnek meghatározásra: A legjobb: A legrosszabb a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszám a matematikai kerekítés szabályai szerint kettő tizedesre kerekítve adja az alszempontra elért pontszámot. Az alszempontonként elért pontszám az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozva adja az alszempontra elért súlyozott pontszámot, az alszempontonként elért súlyozott pontszámok összege adja a 3. részszempontra elért súlyozott pontszámot. a 4. részszempont: Díjmentes SMS-ek száma (db/sim/hó) esetében Ajánlatkérő a Dokumentáció 1. számú melléklete szerinti Felolvasólapon megadott adatot veszi figyelembe. A pontszám kiosztása során a legkedvezőbb ajánlat (legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat) kapja a maximális pontszámot, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással, a következő képlet alapján kerülnek meghatározásra:

6 A legjobb: A legrosszabb a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszám a matematikai kerekítés szabályai szerint kettő tizedesre kerekítve adja a részszempontra elért pontszámot. Az elért pontszám a 4. részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozva adja a 4. részszempontra elért súlyozott pontszámot. A részszempontonként elért súlyozott pontszámok összege adja az elért összpontszámot. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelyik a legmagasabb összpontszámot éri el. Pontegyezőség esetén Ajánlatkérő a Kbt. 72. (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Telenor Magyarország Zrt Törökbálint, Pannon út 1. Az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának oka a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja (az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek), az ajánlat érvénytelenné nyilvánításának részletes indoka: - Az ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati felhívás VI. 10. pontjában, illetve az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, az Ajánlati dokumentáció 7. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. - Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 56. (1) bekezdés f), i) valamint 57. (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban foglalt kizáró okok igazolására az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát. - Az ajánlat oldalain benyújtott kereskedelmi ajánlat nem minden tételre vonatkozóan tartalmaz ellenszolgáltatást. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem felel meg teljes mértékben az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában foglaltaknak, az nem tartalmazza egyértelműen a megajánlott termékek és/vagy szolgáltatások tételes megnevezését, valamint azok részletes bemutatását (leírását) kitérve valamennyi, a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményre, a szolgáltatás további paramétereire, a megvalósítás technikai paramétereire, tulajdonságaira. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II pontjában kért, az elektronikus számla valamint az aktuális forgalmi adatok lekérésének feltételeit és módját. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, az átállás (adott esetben Szolgáltató váltás) technikai támogatásának részletes bemutatását, a szolgáltatóváltásban érintett előfizetésekre vonatkozóan az átállás részletes ütemtervét. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, konkrét határidők meghatározását a szolgáltatások (előfizetések, az előfizetésekhez tartozó szolgáltatáselemek) megrendelésére és lemondására. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem teljes körűen tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, konkrét ügyintézési határidők meghatározását elfőzető-váltás, számlapanasz, egyeztetés, speciális listák előállítása (pl. internet forgalmi adatok) stb.) vonatkozásában. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, a SIM kártya csere, pótlás, részletes feltételeit (bejelentés módja, kiszállítás módja, kiszállítás határideje). - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások nyújtása előkészítésének illetve az átállás lebonyolításának részletes ütemtervét, a szolgáltatások nyújtása megkezdésének garantált időpontját (a szerződéskötéstől számítva naptári napban meghatározva). - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza elkülönített módon a Szolgáltatási szerződés hatálya alatt megrendelhető opcionális szolgáltatások részletes leírását is (Ajánlati dokumentáció II. fejezet ). - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció pontjában kért, a készülék, illetve alkatrész és tartozékvásárlás vonatkozásában a megrendelés írásbeli visszaigazolására vállalt határidőt, valamint a vállalt szállítási határidőt naptári napban. - A benyújtott műszaki (szakmai) ajánlat nem tartalmazza elkülönített módon az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért, az Ajánlatkérő munkatársai részére az Ajánlatkérővel megkötött Szolgáltatási szerződés alapján, de azon kívül, Ajánlatkérő munkatársaival megkötésre kerülő előfizetői szerződés alapján biztosított szolgáltatások részletes leírását. - A Műszaki (Szakmai) ajánlat nem tartalmazza az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában kért ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy számlázási rendszere zárt és hiteles, melyet az erre akkreditált szervezet által kiállított és rendszeresen felülvizsgált tanúsítvány igazol. Ajánlatkérő valamennyi fenti hiányosság pótlására felkérte ajánlattevőt. Ajánlattevő a felhívásban megadott határidőig nem élt a hiánypótlás lehetőségével.

7 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Magyar Telekom Távközlési Nyrt Budapest, Krisztina krt. 55. ellenszolgáltatás összege: lásd 9. a) pont ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: szerződés menedzselése, kapcsolattartás szerződéses ügyekben b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: augusztus 09. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: augusztus Az összegezés elkészítésének időpontja: augusztus Az összegezés megküldésének időpontja: augusztus * Az összegezés módosításának indoka: - 19.* Az összegezés módosításának időpontja: - 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 21.* Az összegezés javításának indoka: - 22.* Az összegezés javításának időpontja: - 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 24.* Egyéb információk: A szerződéskötés tervezett időpontja: augusztus 21. A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül

Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Oktatás helyszíneinek és a részvevők étkezésének biztosítsa az ÁROP projekt keretén belül Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben