IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~"

Átírás

1 IIIM~II~m~~~~~~I~m~~~~ Megallapodas mobil tavkczlesi szolqaltatas dolgoz6k reszere torteno igenybevetelere amely letrejott eqyreszrol a Megallapodas szam: ICCM /2013 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem 1053 Budapest, Egyetem ter 1-3. Adoszarn: nyllvantartasi szarn: FI (intezrnenyl azonosit6) bankszarnla szarn: torvenyes kepviselo]e: Dr. Mezey Barna rektor a tovabblakban MlINKALTATO rnasreszrol a Magyar Telekom Nyrt Budapest, Krisztina krt. 55. Cegjegyzekszam: Adoszam: Bankszarnla szarn: a tovabbiakban SZOLGALTATO (amely kepviseleteben eljar at-systems Maqyarorszaq Zrt Budapest, Budafoki ut 56.) ketten eqyutt Felek kozott a mai napon, az alabbi feltetelek mellett: A jelen rneqallapodasban hasznalt fogalmak kifejezett eltero rendelkezes hianyaban megegyeznek a SZOLGALTATO mobil radiotelefon halozatan nyujtott szolqaltatasokra vonatkoz6 altalanos szerzodesi feltetelelben hasznalt fogalmakkal, rneqhatarozasokkal. 1. A meqallapodas targya 1.1 A MUNKALTATO es a SZOLGALTATO roqzftik, hogy egyutt kivannak mukodnl annak erdekeben, hogy a MUNKALTATO dolgoz6i (a tovabbiakban: 001goz6) munkaltatoi iqazolas alapjan a SZOLGALTATO altai ertekesitett mobiltelefon szolqaltatasokat es keszulekeket az alabbl kedvezrnenyes feltetelekkel vasaroljak es uzemeltessek. 1.2 Ennek erdekeben a Felek az alabbi rneqallapodast kotik. 2. DoIgoz6i konstrukci6 2.1 A kedvezmeny igenybevetelenek feltetele, a jogosultsag igazolasa A Dolqozot foqlalkoztato MUNKALTATO igazolasi joggal rendelkezo vezetoje hivatalos, Irott nyilatkozatot ad ki arr61, hogy a SZOLGALTATOval rneqallapodni klvano Dolqozot munkaviszonya a MUNKALTATOhoz koti (a tovabblakban: Munkaltatoi lqazclas). A Munkaltatoi lqazolas akkor ervenyes, ha azon szerepel az lqazolasi joggal rendelkezo szernely neve, alairasa, elerhetoseqe, valamint a szervezet fejlece es belyegzoje is, illetve a Munkaltatoi Igazolas nem lehet 1 honapnal reqebbi. A [oqosultsaq igazolasahoz a Munkattatoi Igazolason klvul szukseqes a szernelyi igazolvany, illetve 1 db eqyeb okrnany (pi. [oqositvany, TAJ kartya, ado kartya) SZOLGALTATO reszere torteno bernutatasa. ivlagyfl.( Telekorn TfiVkozll:si ~~yjrvj.nosan tv1i:ik6d6 R6szv(~nytJrs(l$ag Szekhely 1013 Buda:x"t, Krisztina krt. 55 Cegjegyzekszarn Beiegyezvi;: a Fovarosi Bir6saq mint Cegbir6~;agon so nofil2gob sze"nt isg~4g0j.2i)o ~ r"f;~jm eg. 01 i O -0419?8 szarn aiatt t":'i(;sft;:;!1 ~~r:dsl.er t;,\ljsitof, r;~nd:;re:

2 A MUNKALTATO belso informacios csatornain a kedvezrnenyes uzerneltetesi lehetoseqrol es azok igenybevetelenek felteteleirol, valamint azokhoz kapcsol6d6 Ogymenetr61 taiekoztatja a Dolqozoit. A kedvezmenyek nytlvanosan (sajt6, radio, televizi6 stb. utjan) nem hirdethet6k meg, azok Ozleti titkot kepeznek. A fenti pontok teljesulese eseteben a SZOLGALTATO a Dolqozok szarnara az alabbi kedvezrnenyeket biztositja. A beszerzesi kedvezrneny, illetve a kedvezrnenyes dijcsomag iqenybevetele erdekeben a SZOLGALTATO es a Dolqozo egyedi el6fizet6i szerzodest kot. A MUNKALTATO nem vallal felelosseqet a Dolqozo szerzodesszeqesebol szarmazo karokert, azert a Dolqozo tartozik helytallni, 2.2 Beszerzesi kedvezmeny A keszillekarak tekinteteben a SZOLGALTATO a Dolqozo szarnara a mindenkori akci6s arait biztositja. Uj beszerzes es rneqievo hlvoszarnra t6rten6 keszulek vasarlas (upgrade) eseten a Dolqozo fennallo rnunkaviszonyat a 2.1 pontban reszletezettek szerint koteles igazolni. 2.3 A dolgoz6i kedvezmeny igenybevetele A kedvezrneny igenybevetelenek feltetele, hogy a Dolqozo Elofizetokent es Szamlafizetokent k6zremok6dj6n a megk6tend6 egyedi elofizetoi szerzodeseknel, A SZOLGALTATO a havi telefonszarnlakat a Dolqozo nevere es cirnere folyoszarnlak szerinti bontasban kuldl ki. A 001goz6, jelen rneqallapodas 2.5 pontiaban reszfetezett kedvezrnenyu elofizetesei kozos folyoszarnlan (a folyoszarnla a SZOLGALTATO rendszereben lev6 szarnlazasi azonosit6; ehhez kerolnek hozzarendelesre az elofizetesek) kerolnek nyilvantartasba, A dolgoz6i vasarlaskor kiallitando szarnla a Dolqozo nevet es adatait tartalmazza. A kedvezrneny igenybevetelenek tovabbi feltetele, hogy az Elofizeto nem kulonulhet el a Szarn lafizet6t61. A jelen megallapodas 2.5 pontjaban reszletezett kedvezmeny aktivalasa A Dolqozonak jelen rneqatlapodas alalrasakor a SZOLGALTATOval szemben fennallo szarnlatartozasa eseten a meqallapodasban foglalt kedvezrnenyek nyujtasat a SZOLGALTATO csak a tartozas rendezese utan kezdi meg. AI Amennyiben a rneqallapodas rneqkotesekor a Dolqozo az elofizetes EI6fizet6je es Szamlaflzetoje, a SZOLGALTATO a Dolqozo igenye alapjan a jelen rneqallapodas 2.5 pontjaban reszletezett kedvezrnenyu eloflzetest biztositja, ha a Dolqozo [oqosultsaqat igazolja es jelen meqailapodas 2. szarnu rnellekleteben szerepl6 nyilatkozatot alalrja. A [oqosultsaq igazolasa, kedvezrneny igenybevetelenek kerelrne a SZOLGALTATO barrnely Ogyfelszolgalati irodajaban vagy partner irodajaban rneqtortenhet. Az atteres adminlsztracios koltseqet nem jelent. BI Amennyiben korabbi elofizetessel nem rendelkez6 Dolqozo klvan a jelen rneqallapodas 2.5 pontban reszletezett kedvezrnenyu elofizetest vasarolni, abban az esetben a kedvezrneny igenybevetelnek [oqosultsaqat igazolnia kell a Szolgaltat6 reszere, valamint a jelen meqallapodas 2. szarnu rnellekleteben szerepl6 nyilatkozatot ala kell irnia. A joqosultsaq iqazolasa, kedvezrneny igenybevetelenek kerelrne a SZOLGALTATO barrnely uzleteben rneqtortenhet. Egy dolgoz6 maximum 3 db, a jelen meqallapodas 2.5 pontlaban reszletezett kedvezmenyu elofizetes igenybevetelere jogosult, melybol legfeljebb 1 db lehet meglevo T-Mobile havidijas eloflzetes. A szamhordozas es a DOMINO pre-paid mlqraclo (ij elofizetes vasarlasanak rntnosul. 2

3 DOMINO kartya jelen rneqallapodasban foglalt kedvezmenyre torteno valtasanak feltetele, hogy a DoIgoz6 atvaltsa a DOMINO kartyajat elofizetesesse. A tovabbi Ogymenet megegyezik a fenti bekezdesben foglaltakkal. 2.4 DoIgoz6i jogosultsag rneqszunese A SZOLGALTAT6 a DoIgoz6 dljcsornaqlat a rneqallapodas hatalyanak rneqszunesekor automatikusan a legalacsonyabb havidlju dfjcsomagra valtja a havidijas Dljszabasnak megfelel6en.. Az ett61 eltero dijcsomag igenyet a Dolgoz6 leqkorabban a rneqallapodas rneqszuneset koveto h6nap elso napjat kovetoen jelezheti a SZOLGALTAT6nai. Amennyiben a rneqallapodas id6tartama alatt a DoIgoz6nak az MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 munkaviszonya meqszunik, - az esetleges szamlatartozas befizetese utan - a SZOLGALTAT6 vallalla, hogy a volt DoIgoz6 dljcsomaqiat az altala valasztott publikus dijcsomagra m6dositja. Amennyiben a DoIgoz6 e tarqyban nem rendelkezik, ugy a SZOLGALTAT6 a dllcsomaqiat legalacsonyabb havidlju dijcsomagra valtja a havidfjas Dfjszabasnak megfelei6en.. Amennyiben a MUl\lKALTAT6, SZOLGALTAT6vai kotott rneqallapodasa meqszunik, es a DoIgoz6k szarnara az egyedi huseqnyilatkozat meg nem [art Ie akkor a SZOLGALTAT6, ha a DoIgoz6 rnaskepp nem rendelkezik, az elofizeteseket a legalacsonyabb havidliu dfjcsomagra valtla a havidijas Dljszabasnak megfelel6en. A DoIgoz6 MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 rnunkavlszonyanak rneqszuneserol 8 napon beloi koteles tajekoztatni a SZOLGALTAT6t, a MUNKALTAT6 ugyanakkor vallalja, hogy 3 havonta a SZOLGALTAT6 altai meqkuldott adatok alapjan egyezteti az SZOLGALTAT6vai a kedvezmenyt igenybevev6 dolgoz6k joqosultsaqat. Amennyiben a DoIgoz6 a MUNKALTAT6hoz kapcsol6d6 munkavlszonyanak rneqszuneset koveto 8 napon belul nem tajekoztatia a SZOLGALTAT6t, az ennek elmuiasztasabol ered6 karert a DoIgoz6 vatlal felelosseqet. A MUNKALTAT6 es a SZOLGALTAT6 kozottl 3 havi adategyeztetest kovetoen a SZOLGALTAT6 a volt DoIgoz6 dljcsornaqiat automatikusan a legalacsonyabb havidlju dijcsomagra valtja a havid[jas Dljszabasnak megfelel6en. A SZOLGALTAT6 tudornasul veszi, hogy a DoIgoz6 es a SZOLGALTAT6 kozott letrejovo egyedi szerzodesek tekinteteben jog- es igenyervenyesftes klzarolaq az egyedi szerzodes szerz6d6 felei viszonylataban lehetseqes, A MUNKALTAT6t nem terheli sern egyedi, sem egyetemleges felelosseq az egyedi szerzodesek vonatkozasaban. 2.5 Tarifatablazat Partner3 DHcsomag Vallalati Kedvezmennyel Inetto dijakl Havi alapdl]: Ft" (ut6iag, a szarnlazasi ciklusban fizetend6) *A havl alapdij 100%-ban lebeszelhetd, a lebeszelhetoseq a halozaton beloli, mas belfoldi mobil es belfbldi vezetekes halozatok elofizeto: tele inditott hanqhlvasokra hasznalhato tel. A k e dvezrnenyes percdljak a jelen rneqallapodas alairasakor a kovetkezok: I /... i i/ /i'// Halozaton beloli hlvas eseten Minden id6ben 12,00 Ft Bclf6ldi, vezetekes halozatba torteno hlvas eseten Minden id6ben 12,00 Ft Belfoldi, mas mobil halozatba torteno hlvas eseten Minden id6ben 18,00 Ft Munkanapokon 07-16h Hanqpostas felhlvasa eseten kozott: 12,00 Ft Egyebid6ben Dijmentes SMS kuldes T-Mobile maqvarorszaol ht!ll07rltrlhrl 15,00 Ftldb SMS kuldes belfoldi Telenor, illetve vezetekes halozatba 15,00 Ftldb SMS kuldes belfoldi Vodafone halozatba 15,00 Ftldb Vi 3

4 Munkanapokon 16:00 es 07:00, illetve munkaszoneti- es Egyeb id6: Onnepnapokon 0 es 24:00 6ra kozott A tablazatban szerepl6 dljak nett6 qijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak. A fenti tablazatban rneqhatarozott dijak a mindenkor ervenyes "T-Mobile ut61ag fizetett (havidjjas) szolqaltatas eseten" dfjszabasban szerepl6 Partner3 dljcsomagb61 szarnltott szazalekos rnerteku kedvezmenyeket tartalmaznak. A SZOLGALTATO ezen kedvezrnenyben rnasodperc alapu szarnlazast biztosit. A fentiekben reszletezett kedvezrneny eseten a SZOLGALTATO az alabbi kiegeszit6 szolqaltatasokat havi alapdijmentesen biztositja. Hangposta, Hlvastartas, -atiranyltas, -varakoztatas, Hlvoszamkiielzes, SMS kuldes, Elektronikus Hlvasforqalrni Tajekoztato, Faxpostas, Konterencia-beszelqetes, Hlvasletiltas, MMS kuldes, Wap, Videotelefon, csak Data-es Fax-Ozenet kuldesere hasznalhato Ihiv6szam nelkoli/ Data- es Fax szolqaltatas. Egyeb szolqaltatasok dijai a mindenkori Dljszabasnak megfelel6en alakulnak. 2.6 Telematrix szolgaltatas igenybevetele A SZOLGALTATO a Telernatrix szolqaltatas (tovabbiakban Szolqaltatas) kereteben lehetoseqet biztosit arra, hogy a MUNKALTATO altai Ozemeltett hivatali elofizeteseket, valamint a dolgoz6i konstrukci6ban uzernelo elofizeteseket csoporton beloli kornmunlkaclo altai klnalt tulajdonsaqokkal, kedvezmenyekkel lassa el. A Szolqaltatas reszletes lelrasat a 3. sz. rnelleklete tartalmazza. A SZOLGALTATO a DoIgoz6k reszere a Telernatrix szolqaltatast az alabbi tarifakkal biztositja: Csooorton beloii havidj] Csoporton beloli dii 500 FtlSIM 0,00 Ftlperc Opclonalls szolgaltatasok Virtualis csooorttao havidlia oftlsim T-Mobile macvarorszaci el6fizet6 virtualis csooorttao dlia 12,00 Ftlperc Vezetekes el6fizet6 virtualis csoporttaq dlla 12,00 Ftlperc Virtuatis csoporttag rnodosltasa oft 1SIM 1rnodosltas Kedvezmenves vezetekes korzet havidlia oftlsim Kedvezmenves vezetekes korzet dlia 9,00 Ftlperc Kedvezmenves vezetekes korzet rnodosltasa 300 Ft 1SIM 1rnodositas Belovo hfvas-szures havidii Ft 1SIM Llmlt-taiekoztato havidii 100 Ftl SIM Bels6 szarn oftlsim Csoporton beloii hlvasatadas oftlalkalom Internetes adrninisztracio a MUNKALTATO altai oft Internetes adrniniszfracio a SZOLGALTATO altai a MUNKALTATO keresere (csoportok vagy sernak letrehozasa, 200 Ft 1csoport vagy sema beallltasa) Internetes adminisztracio a SZOLGALTATO altai a MUNKALTATO keresere (SIM-ek rnozqatasa csoportok vagy 200 Ft 110 SIM/alkalom sernak kozott) Onkiszolqalo szolqaltatasok o Ft Telernatrix szarnlak Mindenkor ervenyes Ozleti Djjtajekoztato szerint: szolqaltatas havi dij " A tablazatban szereplo dljak netto dljak, a tavkozlesi szolgaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak. 4

5 A SZOLGALTATO nem biztosit hozzaferest a WEB-es felolethez a dolgoz6i konstrukei6ban uzemelo elofizetesek eseten. A SZOLGALTATO a Szolqaltatast automatikusan aktivalja valamennyi meqlevo, illetve uj beszerzesu elofizetesen. A Telematrix esoporton beloli hang, a kedvezrnenyes vezetekes korzet es a virtualis esoporttag hlvasok altai generalt forgalom nem kepezi alapjat a belfoldi forgalmi dijbol torteno jovalrasnak, Bejov6 hivasok eseten a hlvasatiranyltas dijat az atiranyltott hlvasra az atiranyltast kezdernenyezo el6fizet6 fizeti. Vezetekes halozatba es a SZOLGALTAT 0 halozataba torten6 atiranyltas dija nett6 24 FUpere. Mas mobilhalozatba torteno atiranyitas dlja nett6 48 FUpere. A Telernatrix esoporton beluli hlvoszarnra torten6 atiranyltas 0 FUpere. A forgalmi dijak merest eqyseqe megegyezik az adott elofizetesen lev6 dijesomag rneresi eqyseqevel. A havi elofizetesi dijak tdoaranyosan fizetend6k. "Korzetet valtani a WEB-es feloleten barrnikor lehet, de a korzetvaltas minden esetben esemenydl] koteles Adat es fax taritak r peredij peredij peredij (csucs) (egyeb) (eiiel) I Telernatrix csooorton beloli adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft elernatrix csoporton kivuli adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft Halozaton beluli virtualls csoporttao adat 31,2 Ft 20 Ft 10,4 Ft Vezetekes virtual is csoporttaq adat 60 Ft 32 Ft 32 Ft Kedvezmenves vezetekes korzet adat 60 Ft 32 Ft 32 Ft..,... A tablazatban szerepl6 dijak nett6 dijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalmazzak, A fax dijak az adott iranyba megegyeznek az adott irany hangra vonatkoz6 dijaival A SZOLGALTATO a szolqaltatas aktivalast valamint a hlvoszarnok bevonasat a Szolqaltatasba a rneqallapodas alairasatol szarnltott 15 munkanapon belul vallalia, feltetelezve, hogy MUNKALTATO a beallltashoz szukseqes valamennyi pararnetert megadta a SZOLGALTATOnak. A SZOLGALTATO vallalia, hogy az adrninisztracios feioletr61 inditott on-line keresekre 24 oran belul, az off-line inditott keresekre 5 munkanapon belul nyujt valaszt a MUNKALTATO reszere. Amennyiben barmllyen ok miatt a megadott hataridore nem kerolnek meqvalaszolasra az elinditott keresek, akkor ennek okarol a SZOLGALTATO tajekoztatja a MUNKALTATOt Telernatrix szolqaltatas admlnisztratori hozzaferesl adatok Az adrninisztracios felolet elerheto a https:/itelamatrix.t-systems.hu internetes oldalon. A Telernatrix szolqaltatas adrninlsztratori hozzaferesi adatokr61 a MUNKALTATO altai meqielolt foadminisztrator rendelkezik a My-Tsystems feloieten. A foadminisztrator adatair61 (nev, telefonszarn.ematlclm) es szemelyeben bekovetkezo valtozasokrol a MUNKALTATO irasban nyilatkozik. 2.7 Kapcsolat Aranykartya Program A DoIgoz6 elofizetesevel reszt vesz a Kapesolat Aranykartya Program ban. A SZOLGALTATO a jelen meqallapodasban roqzltett kedvezmenyeket azon folyoszarnlan nyilvantartott eloflzetesekhez biztositja, melyek nem gyujtenek Aranykartya pontokat. A korabban osszeqyujtott Aranykartya pontok bevaltasara a rneqallapodas hatalyba lepeset kovetoen nines lehetoseq. 5

6 2.8 DoIgoz6i mobilinternet csomagok A SZOLGALTATO a mindenkori Dljszabasa szerinti Mobilinternet esomagokat biztosftja a dolgoz6i konstrukei6ban Ozemel6 elofizetesek szarnara, A dolgoz6i konstrukei6ban uzernelo elofizetesekre a mindenkori publikus akei6k is ervenyesek. A publikus Mobilinternet esomagok dfjait SZOLGALTATO mindenkori dljszabasa tartalmazza, ami az alabbi internetes oldalon tekinthet6 meg: htto://www.t-mobile.hu/statie/doeumentstore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/diiszab.pdf Hang dijcsomag melle igenybe vehetc5 mcbilintemet-szolqaltatas dijai (Havidijas, bennefoglalt forgalmat tartalmaz6 csomagok dijai) a jelen megallapodas alalrasakcr Beleoesi df Go!Net M Net dficsomaaok Go!Net L dlirnentes 1574 Ft 500 MB OFt Go!Net XL Havidfi 787 Ft Ft I Bennefoglalt forgalom I 100 MB 1 GB I Forgalmi dfj I OFt OFt A tablazatban szerepl6 dfjak nett6 dijak, a tavkozlesi szolqaltatasokra ervenyes afat nem tartalrnazzak, A SZOLGALTATO a fordul6nap rneqvaltoztatasanak jogat fenntartja. Tulforqalrnazasi dfj nines, a Go!Net dfjesomagokban a benne foglalt adatrnennyiseq tullepese eseten a ietoltesi/feltoltesi sebesseq erteke legfeljebb 32 kbius a k6vetkez6 fordul6napig. A Go!Net M, Go!Net L es Go!Net XL dfjesomagokkal az LTE1800 halozat nem vehet6 igenybe. 3. Dijvaltoztatas 3.1 Szerz6d6 felek rneqallapodnak abban, hogy a SZOLGALTATO jogosult a jelen rneqallapodasban meqhatarozott egyedi kedvezrnenyes dfjakat naptari evente egy alkalommal a K6zponti Statisztikai Hivatal altai kozzetett fogyaszt6i arindex rnertekevel megemelni. A SZOLGALTATO jogosult tovabba, hogy a meqallapodasban szerepl6 kedvezrnenyek alapjat kepezo, a rneqallapodas alalrasakor hatalyos Dljszabas szerinti dfjakat, a hatalyos jopszabalyok szerinti el6fizet6i ertesltest k6vet6en eqyoldaluan m6dositsa. A Dljszabas rnodosltasa eseten a rnepallapodas kedvezmenyes dljai a kedvezrneny rnertekenek rneqtartasa mellett automatikusan m6dosulnak. A SZOLGALTATO a dfjrnodosltasrol annak hatalybalepeset megel6z6en leqalabb 15 nappal korabban ertesiti a MUNKALTATOt. MUNKALTATO reszerol kapesolattart6: 4. Kapcsolattart6 szernelyek Nev: Fejerdy Janos Postacfm: 1088 Budapest, Muzeurn krt. 4/e. Tel.: Fax.: cfm: SZOLGALTATO reszerol kizarolaq a je/en rneqallapodassal es ennek esetleges rnodosltasaval kapesolatban a kapesolattart6: Nev: Kalmar Laszlo Postacfm: T-Systems Maqyarorszaq Zrt., 1519 Budapest Pf Tel.: Fax.: cfm: 6

7 A DoIgoz6k az alabbi kapcsolati pontokon erhetik el a SZOLGALTATOt: Az Ogyfelszolgalat ejjel-nappal hivhat6 rovidltett hlvoszama: 1430 l.evelezesi cim: 1519 Budapest, Pf.: 434 cim: Fax: Tel: Tovabbi elerhetoseqek, T-Pont Ozletek adatai az alabbi internet cimeken talalhatoak, 5. Tltoktartas 5.1 Felek vallaljak, hogy az osszes, a jelen rneqallapodassal es annak teljesftesevel kapcsolatban tudornasukra jutott minden informaciot, mint Ozleti titkot sziqoruan bizalmasan kezelnek. Ozleti titok a gazdasagi tevekenyseqhez kapcsol6d6 minden olyan teny, tnformacto, rneqoldas vagy adat, amelynek nyllvanossaqra hozatala, illetektelenek altai torteno rneqszerzese vagy felhasznalasa a jogosult jogszero penzuqyi, qazdasaql vagy piaci erdekeit sertene, vagy veszelyeztetne, 5.2 Az igy megszerzett inforrnaciot kulso harmadik szernelyek reszere csak a rnasik Fel erre vonatkoz6 kifejezett es elozetes lrasbeli enqedelye alapjan teheti barmilyen m6don nozzaferhetove. 5.3 A SZOLGALTATO titoktartasi kotelezettseqe szernpontjabol nem rninosul illetektelen harmadik szemelynek a Deutsche Telekom AG. (DTAG) valamint azon taqvallalat, amelyben a Magyar Telekom Nyrt. illetve a DTAG leqalabb 50%-05 kozvetlen vagy kozvetett tulajdoni hanyadot kepvisel, tovabba a jelen meqallapodas telieslteseben a SZOLGALTATO seqedekent - rneqfelelo meqallapodas alapjan - eliaro harmadik szernely. 5.4 Ha lrasbell felhatalrnazas nelkul, titokkent kezelend6 informacio jut harmadik szernely tudomasara, es ebbol a masik Felnek es harmadik szemelynek kara szarrnazik, akkor a vetkes fel teljes anyagi felelosseqqel tartozik a rnasik Fellel es harmadik szemellyel szemben. 5.5 Amennyiben a Felek ezen kotelezettsequket barmilyen formaban megszegik, kotelesek a masik Felnek otmilli6 ( ) Forint osszeget kotber clrnen fizetni. 5.6 A Felek ezen feloi jogosultak a rnasik Fellel szemben a titoktartasi kotelezettseq megsertesebol eredo szerzodesszeqessel kapcsolatban felrnerulo teljes karukat ervenyesltenl. Jelen tltoktartasi rellelelek ervenyesek jelen rneqallapodas alalrasanak napjan a MUNKALTATO es a SZOLGALTATO kozott meg ervenyben levo, valamint a tovabbiakban megkotendo osszes szerzodesre. 6. Egyeb rendelkezesek 6.1 A DoIgoz6 az altala eloflzetett szolqaltatasokat kizar61ag sajat mobil tavkozlesi iqenyeinek kiszolqalasara jogosult felhasznalni. A DoIgoz6 nem jogosult rnaqat kozcelu tavkozlesi szolqaltatokent Ielluntetni, Cl SZOLGALTATO kozcelu szolqaltatasat a rncqallapodasban foglaltakt61 eltere m6don mas qazdasaqi tarsasaqnak vagy rnaqanszemelynek tovabbadni, iiietve atenqedni, valamint a tovabbadott szolqaltatas fejeben barmilyen cfmen dijat szedni. 6.2 A MUNKALTATO tudomasul veszi, hogy a SZOLGALTATO az el6zo bekezdesben rneqhatarozott kotelezettseq teljesiteset a Dolqozonal jogosult barrnikor ellenorizni. A DoIgoz6 pedig koteles az ellenorzeshez meqfelelo inforrnaciot szolqaltatni. 7

8 6.3 A MUNKALTAT6 tudornasul veszi, hogya rneqallapodas fenti bekezdeseiben, illetve a SZOLGALTAT6 Altalanos Ozletszabalyzataban foglaltaknak a DoIgoz6 reszerol torten6 sutyos rneqsertese miatt a SZOLGALTAT6 jogosult rendkfvoli felmcndassal, azonnali hatallyal felmondani az erintett DoIgoz6 egyedi el6fizet6i szerzodeset (szerzodeseit), Az egyedi el6fizet6i szerzodesiek) rendkivuii felrnondassal torten6 rneqszuntetese eseten a SZOLGALTAT6 jogosult a DoIgoz6 reszere a szarnara kedvezrnenyt biztosit6 jelen rnegallapodas hatalyba lepesetol biztositott - altala addig igenybevett - valamennyi kedvezrneny egyosszegu visszakovetelesere, 6.4 Ha a DoIgoz6 a dljfizetesi hatarido lejarta el6tt kifoqast nyujt be a SZOLGALTAT6hoz, es a kifoqast a SZOLGALTAT6 nem utasitja el 5 napon beloi, a kifoqasban erintett djjtetel vonatkozasaban a dljflzetesi hatarido a dijreklamaci6 rneqvizsqalasanak ldotartamaval meghosszabbodik. A fentiek alapjan a kifogas a dljfizetesl hataridot semmilyen m6don sem erinti a nem kifoqasolt resz vonatkozasaban, vagy 5 napon beloli elutasltas eseteben, 6.5 Amennyiben a DoIgoz6 a szarnlaban szereplo dijat az ott jelzett fizetesi hatarldo lejartaiq nem egyenliti ki, vagy nem igazolja, hogy az osszeq atutalasahoz szukseqes valamennyi intezkedest megtette, a SZOLGALTAT6 jogosult az Altalanos Ozletszabalyzat 5.1 pontja alapjan a szolqaltatast szuneteltetni vagy a szolqaltatas igenybevetelet, illetve a szolqaltatashoz val6 hozzaferesi [oqosultsaqot azonnali hatallyal korlatozni vagy felfoggeszteni. 6.6 Amennyiben a DoIgoz6 egyedi elofizetol szerzcdesetl) felfoggesztere keroi(nek), a SZOLGALTAT6 jogosult a DoIgoz6 vonatkozasaban a kedvezrnenyeket azonnali hatallyal megszontetni, valamint a DoIgoz6 koteles az altala addig igenybevett havi alapdij es forgalmi dij kedvezrnenyt (vagyis a mindenkori Partner 3 dijcsomag es a DoIgoz6 altai igenybevett, a jelen rneqallapodas 2.5 pontban reszletezett kedvezrneny kulonbozetet) a SZOLGALTAT6 szarnlajara 8 munkanapon beloi egy osszegben megfizetni. 7. Zaro rendelkezesek 7.1 Ezen rneqallapodast a Felek hatarozott idore, ig kotik meg eqymassal. Felek a meqallapodas hatarozott idejenek lejartarol, a rneqallapodas meqszunesenek idopontjarol eqyrnast kulon tajekoztatni nem kotelesek, Amennylben Jelen meqahapodas felmondasar61 Felek a meqallapodas lejarta el6tt 60 nappal kulon, irilsban ncm rcndclkcznck, akkor 0 rncqallapodas hqtillyq autornctikusan 2 evvel, valtozatlan felt~telekkel meghosszabbodlk. Szerz6d6 Ielek meqallapodnak abban, hogy amennyiben a rneqallapodas 3. pontjaban nem szabalyozott dijvaltozas miatti, vagy mas okb61 eredo szerzodesrnodosltas eseten az Altalanos Szerzodesi Feltetelekben foglalt rendelkezesek szerint a SZOLGALTATO szerzodesrnodosltasrcl sz616 erteslteset kovetoen a MUNKALTAT6 nem el felrnondasi jogaval, ugya modosltas elfoqadotlnak rnin6s Jelen rneqallapodas annak hatalya alatt az egyedi elofizetoi szerzodes reszet kepezi, az abban foglalt rendelkezeseket a jelen rneqallapodasban roqzltett elteresekkel kell alkalmazni, a rneqallapodas az egyedi elofizetoi szerzodesben, a huseqnyilatkozatban valamint a SZOLGALTAT6 Altalanos Szerzodesi FelteteJeiben foglaltakkal egyott ervenyes, A SZOLGALTAT6 Uzletszabalyzatanak elerhetoseqe: Partner 3 dijcsomag tekinteteben: Ozleti Altalanos Szerzodesi Feltetelek (2. sz. rnelleklet) 8

9 7.3 A jelen meqallapodasban nem szabalyozott kerdesekben az elektronikus hlrkozlesrol sz evi C. torveny (Eht), es a mindenkor hatalyos agazati jogszabalyok tovabba az Altalanos Szerzodesi Feltetelek rendelkezesei az lranyadoak, A Felek a kozottiik felmerlilt vitas kerdeseket elsosorban tarqyalas utjan klserlik meg rendezni. 7.4 A Felek ezen rneqallapodast, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas utan helybenhagy61ag alalrtak. Jelen rneqallapodas, annak mindket fel altali alalrasat koveto 15. munkanapon lep hatalyba. A meqallapodast alalro terrneszetes szernelyek, a rnaslk Fel reszere alalrasi [oqosultsagukat hitelterdernloen igazolni tartoznak. 8. Anti-korrupci6 8.1 Szerz6d6 fel tudataban van a Magyar Telekom Nyrt./T-Systems Maqyarorszaq Zrt. etikus lizleti maqatartasi szabalyoknak es az anti-korrupci6s [oqszabalyokkal val6 rnepfeleloseqi kotelezettseqenek, es Felek fontosnak tartjak annak figyelembe vetelet a rneqallapodas rneqkotese soran. 8.2 Felek kijelentik, hogy az etikus uzleti maqatartasnak megfelel6en a meqallapodasban foglalt uzleti dentes, valamint a rneqallapodas tartalrnara vonatkoz6 feltetelek klalakitasa objektfv szempontok alapjan tortent. Mindket fel fontosnak tartja, hogy szerzcdeskotes tisztan uzleti alapon szliletessen. 8.3 Szerz6d6 felek elfoqadjak, hogy jelen rneqallapodas vonatkozasaban az antikorrupci6s jogszabalyoknak val6 meg nem feleles a rneqallapodas azonnali hatalyu felmondasat, valamint a megfelel6 korrekci6s lepesek rneqtetelet vonhatja maga utan, 9. Melh~kletek 1. szamu melleklet: Munkaltatoi igazolas 2. szamu rnelleklet: DoIgoz6i nyilatkozat. 3. szarnu rnelleklet: Telernatrix szolqaltatas lefras es kapcsol6d6 szerzodesi feltetelek Budapest, ~ ~ L.. ~ B Systems- AMAGYAR TELEKOM NYRT. MEGHATALMAZASAALAPJAN. Dr. Ju] aszne Huszty Katalin gazdasagi f6igazgat6 Eotvos Lorand Tudomanyegyetem T.SYSTEMS MAGYARORSzAG ZRT. Slekh~ly: 1117 Budapest, Budaroki ut56. AU052<1,,': I ~ '14 Bt1llk~Zlil1ll06l<il1l: 10ll ()OOOOOe I 8 9

10 Megallapodas 1. szamu melleklet Munkaltat6i igazolas Az alkalmazotti viszonyt igazol6 ceg belyeqzo]e MUNKALTATOllGAZOLAs Partner 3 dfjcsomag Vallalati Kedvezrnennyel kedvezrneny igenybevetelere Kedvezmenyt igenylc5 DoIgoz6 adatai Neve: Anyja neve: Szllletesi helye, ideje: Lakcfme: Az igenylc5 foqlalkoztatas] [oqvlszonyanak megnevezese: Igenylc5 rnunkaveqzesenek helye Megnevezese: Cfme: Foglalkoztatasi jogviszonyt igazol6 vezetc5 Neve: l.evelezesi clrne: Telefonszama: Kelt, ev h6, nap p.h. az igazolast kiad6 alairasa Az Eotvos l.orand Tudomanyeqyetem alkalmazasaban leva, fent megnevezett, kodvozrnenyt igenyla ezennel kijelentern,'. hogy adataim val6sak, az Eotvcs Lorand Tudomanyegyetem, vatamlnt a Magyar Tolokorn Nyrt. kozott mindenkor 6rv6nyben leva, Partner 3 dijcsornaq Vallalati Kedvezrnennyel kedvezmenyu elofizetesere vonatkoz6 meqallapodas felteteleit magamra nezve kotelezonek ismerem el. Kelt, ev he, nap igenyla alalrasa 10

11 Megilliapodas 2. sz. melleklet DoIgoz6i nyilatkozat (Onall6 melleklet] 11

12 Megallapodas 3. sz. rnelleklet Telernatrlx szolgaltatas lelras es kapcsolode szerzddesl feltetelek 1. A szolgaltatas felteteleinek rnodosltasa Hlvoszarncsere eseten az Irasban jelzett rnodosltast a SZOLGALTATO atvezeti, ilyenkor az uj hlvoszarn szolqaltatasi parameterei a 30. napon automatikusan beallltasra kerul, amennyiben a hlvoszam visszakapcsolasra kerul, Amennyiben a MUNKALTATO ujabb opci6t klvan bevonni a Telernatrix szolqaltatasba, ugy azt kezdernenyezheti a SZOLGALTATOnal. 2. Internetes admlnisztracios felulet biztosltasa A Telernatrix szolqaltatasba bevont aktiv havidijas elofizetesekhez rendelt opci6inak beallltasara es modosltasara a SZOLGALTATO internetes adminisztracios feloletet biztosit az adminisztrator szarnara, melynek seqltseqevel az adrninlsztrator sajat maga alllthatia be az opciokat es azok parametereit. Bejelentkezes a Telernatrix oldalra a https://telematrix.t-systems.hu cfmen a foadminisztrator altai megadott es internetes jelsz6 rneqadasaval tortenik, A sikeres hitelesltest kovetoen a SZOLGALTATO egyszer hasznalatos (5 percig ervenyes) jelsz6t kuld a MUNKALTATO altai megadott.hlvoszarn, SMS-ben kapott eseti k6d" fogad6 rnaqyarorszaqi T-Mobile hlvoszarnra. A hlvoszarn teves meqadasaert, valamint az adrnlnlsztrator altai vegzett teves beallltasokert illetve az abb61 szarmazo esetleges karokert a SZOLGALTATO nem vallal felelosseqet. A MUNKALTATO oldali adrninisztrator csak a hozza rendelt hlvoszarnokon vegezhet modosltast, Amennyiben a MUNKALTATO nem maga szeretne vegezni a beallltasokat, vagy olyan beallltasrol van szo, amely nem vegezheto el a kezeloi feluletrol, ugy lehetoseqe van a SZOLGALTATOt lrasban - a beallltasi pararnetereket egyertelmuen rneqhatarozva megbizni ezen beallltasok elveqzesere, a rneqblzast a Kapcsolattartojan keresztol adhatja meg a Telernatrix dljazasaban rneqhatarozott aron, Az internetes admlnisztracios felolet a Telernatrix aktivalasat - SZOLGALTATO altai kovetoen, kulon igenyles nelkul rendelkezesre all. 3. Telernatrlx 3.1.A Telernatrlx internetes rnenuje Telernatrix fomeno Eloflzetesek Szolqaltatasok Szarnlak Telefonkonyv Admin Sugo A szolqaltatasok reszletes lelrasat a mindenkor ervenyes Telernatrix felhasznaloi dokurnsntacio tartalmazza. 12

13 3.2. Telematrlx szolqaltatas Vtrtualls csoporttag A virtuatis csoporttag valamennyi olyan belfoldl T-Mobile-os es belfoldl vezetekes hlvoszarnot jelent, melyek nem tartoznak a Telernatrix szolqaltatast igenybe vevo ceg sajat elofizetesei koze, de azt gyakran hlviak, ezert szeretnek csoporttaqkent kezelni. Virtualis csoporttaghoz ugyanugy lehet belso szarnot rendelni, mint a normal csoporttaghoz, ugyanazokkal a feltetelekkel. A virtual is csoporttag szolqaltatas havidija valamennyi hlvoszamon terhelesre, ahol a szolqaitatas a webes feloleten aktivalasra kerol es annyiszor, ahany virtualls csoporttag felvetelre keroit. A virtualls csoporttagnak barmilyen htvoszarn berendezheto, de kedvezrneny csak at-mobile rnaqyarorszaql es vezetekes elofizetesekre jar. A virtualis csoporttag hozzaadasa abban az esetben ingyenes, ha az uj taggal a virtual is csoporttagok szama az adott h6napban beallltott rnaxirnalis szarnot meghaladja Limltertesites A feloleten 3 limit es legfeljebb 2 ertesitesi elm (sms es/vagy ), melyekre az adott limit tullepesekor ertesltest koldonk. A lirnitertesftes a nett6 havidljak es kedvezrnenyek nelkoi szarnltott osszeq alapjan kerul kikuldesre, igy az tajekoztato jellego Kedvezmenyes vezetekes korzet Hlvoszamonkent az egy kivalasztott vezetekes korzetszarn kedvezrnenyes tarifaval hivhat6. Korlatozasok: kedvezmenyezett korzet nem lehet: 20, 21, 30, 31, 40, 50, 51, 60, 70, 71, 80, 81, 90, 91-es korzet Kimenc5,. es bejovc5 htvasszures A hlvaskontroll seqltseqevel rneqhatarozhato, hogy a hlvoszarn vagy azok halmaza, mely iranyokba indithatnak hlvast vagy melyek azok az tranyok, ahova nem kezdemenyezheto hlvas Belsc5 szam A Telernatrixba bevont elofizetesekhez rovld hlvoszamokat lehet rendelni. A rovid hivoszarnok 2 jegyo csoport elohlvobol es 3 vagy 4 jegyo rovid hivoszambol allhatnak. A csoport elohlvo es a rovid hlvoszam egyott belso hlvoszarn Csoporton beloii hivasatadas A hlvasatadas szolqaltatassal osszekapcsolhatja ket folyamatban leva hlvasat ugy, hogy a hivast atado fel kllep a beszelqetesbol es az osszekapcsolt feleket egy telefonbeszelqetesben kapcsolja ossze, Ezek utan az atado fel mobil keszuleke keszenleti allapotba kerul, Szarnlak A Telematrlx szolqaltatason beloli vezetekes es mobil szarnlak szolqaltatas igenybevetelehez onallo szerzodes rnegkotese szukseqes, 13

14 Onkiszolgal6 szolqaltatasok A MUNKALTAT6 az adminisztracios feloleten a szolqaltatasba bevont eloftzeteselre vonatkoz6an szolqaltatasl beallltasokat, rnodosltasokat vegezhet, valamint formailag szabalyozott kereseket adhat fel a SZOLGALTAT6 fele. A keresek iranyulhatnak a MUNKALTAT6 altai elerheto adatkor lekerdezesere illetve modosltasara Az onkiszolgal6 hasznalata A MUN KALTAT6 tudornasul veszi, hogy a Szolqaltatas feluleten kizarolaq azon informaciokat latja es kerheti rnodosltasukat, melyet a SZOLGALTAT6 a feloleten megjelenft. A SZOLGALTAT6 fenntartja maqanak a jogot, hogy az elerheto lnformaclok koret barrnikor egyoldaluan m6dositsa. Ezen informaclok korerol a MUNKALTAT6 Szolqaltatas feluleterol ertesulhet Riportok o PinPuk o Aktiv szolqaltatasok o Hlvoszamhoz tartoz6 kedvezrnenyek o Kiszarnlazatlan forgalom o Tartozasaim o Hlvoszarn tulejdonsaq lista 14

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Vargáné

Részletesebben

Együttműködési megállapodás módosítás

Együttműködési megállapodás módosítás Együttműködési megállapodás módosítás amely létrejött egyrészről a Polgármesteri Hivatal Csobánka 2014 Csobánka, Fő u. 1. a továbbiakban ELŐFIZETŐ, illetve MEGRENDELŐ Adószám: 15393678-2-13 Bankszámla

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére

Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile előre fizetett szolgáltatás esetén, Dominós ügyfelek részére 1 Az üzletszabályzat 2. számú

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES LAK 000 000 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:... lakóhely,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén

Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Csoport kommunikációs igazgatóság Márkastratégia csoport 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén Az üzletszabályzat 2. számú melléklete A jelen

Részletesebben

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak...

1. Általános rendelkezések...3. 2.1.1. MédiaMánia A választható díjcsomagok havidíjas díjcsomagok, díjai... és az azokhoz kapcsolódó díjak... Díjszabás T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatás esetén 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Az üzletszabályzat 2. számú melléklete

Részletesebben

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla

Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla 1 1 1 JAZZ 1.0/JAZZ 1. oldal / page 1 Telekom mobil szolgáltatások elektronikus számla *5120150012811613* Számlaküldés címe: 0-1 Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT MOBILSZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 Az üzletszabályzat 2. számú melléklete Jelen díjszabás 2013. október 1. napjától érvényes és hatályos Az előfizetői szerződés

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR

VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR F E L H A S Z N Á L Ó I D O K U M E N T Á C I Ó VERZIÓSZÁM: 1.1.20081215 BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ MENÜRENDSZER FOLYAMATOK SZÓTÁR VÁLLALATI ÖNKISZOLGÁLÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TARTALOM Magyar

Részletesebben

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet havidíjas lezárt Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások 2 Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT DÍJCSOMAGOK DÍJAI...

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

Er ' ez,,-,-tt t. I",t, I kth" II,. amely létrejött egyrészrol. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 4024 Budapest, Piac utca 20.

Er ' ez,,-,-tt t. I,t, I kth II,. amely létrejött egyrészrol. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 4024 Budapest, Piac utca 20. Er ' ez,,-,-tt t. l. Együttmuködési megállapodás amely létrejött egyrészrol Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 4024 Budapest, Piac utca 20. a továbbiakban ELOFIZETO, illetve MEGRENDELO Adószám: 15461009-2-09

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 1 DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételeinek 2. számú melléklete

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül:

2. Az Üzleti ÁSZF törzsrészének 7.1.1.5. pontja pontosításra kerül: A Magyar Telekom Nyrt. 2014. június 01. napjától módosítja az Üzleti ÁSZF törzsrészét; az Üzleti ÁSZF 1. sz. Vezetékes telefonszolgáltatás mellékletét; a 2. sz. Mobil rádiótelefon, valamint a nyilvánosan

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei

A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei A hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1.

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138

A hatálybalépés időpontja: 2015. DECEMBER 1. Hatályos: 2015.12.01. 1/138 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97

A hatálybalépés időpontja: 2016. FEBRUÁR 1. Hatályos: 2016.02.01. 1/97 MOL mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. MOL mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a XIV. Kerületi Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. a továbbiakban ELŐFIZETŐ, illetve MEGRENDELŐ Adószám: Bankszámla szám: másrészről

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 17. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a

A lakáscélú állami támogatások, a K&H állami kiegészítő kamattámogatásos hitel új lakásra, és a K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény lakásra, és a megelőlegező kölcsön kondícióiról a 2003. december

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól)

ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) Igényelhető SIM (max) darabszám ExtraMobil kedvezményes mobilszolgáltatások és díjaik, megrendelés a www.extramobil.hu weboldalon (Érvényes 2015.10.16. tól) A. Lakossági családi ( Marad MobilHang) csomagok

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Hatályos: 2014.08.01. 1/16

Hatályos: 2014.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2014. augusztus 1. napjától

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása

I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása I. A Magyar Telekom Nyrt. nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatása Hatályos: 2012. szeptember 1-jétől 1. Alapszolgáltatások (Távszolgáltatások és Hordozószolgáltatások)

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 9. Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 9. Melléklet Akciók 1. vezetékes telefon, TV, Akció megnevezése Igénybevevők köre Akció tartama Területi hatálya Feltételek Kötbér Telepítési díjkedvezmény új

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.07.21. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.17. Tartalomjegyzék

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben