óvoda kőszegpatyon Statisztika AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám FEBRUÁR 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "óvoda kőszegpatyon Statisztika AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám 2011. FEBRUÁR 17."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám FEBRUÁR 17. Statisztika óvoda kőszegpatyon A KSH évre közzétett adatai szerint a kőszegi térségben hektáronként egy ember él, ugyanis a földterület mérete hektár, a lakosság száma pedig fő. Ehhez a lakosságszámhoz 6993 lakás tartozik. A kistérségben 28 új lakás épült öszszesen. Létszám szerint a két legkisebb település Ólmod és Kiszsidány 101 fővel. Kőszeg lakosságszáma , ami 12 fővel kevesebb a megelőző évhez képest. A népesség fogyását az ide vándorlók ellensúlyozzák, számszerűen 458 fő. A halálozások száma (168) több mint a születések száma (86). A térség minden falujában a születés-halálozás viszonyában csökkent a létszám, viszont csak egy fővel Kiszsidányban, Cákon és Gyöngyösfaluban. Ez utóbbiban 18, Peresznyén pedig 17 a beköltözők illetve kiköltözők különbözete. Nyugdíjszerű ellátásban 4825 személy részesült, Kőszegen 3110, míg Gyöngyösfaluban 264, Lukácsházán 259, Horvátzsidányban pedig 248. A térségben 2199 a regisztrált vállalkozások száma, Kőszegen működik Kereskedelmi értékesítésre 243 üzletben van lehetőség, Kőszegen a boltok száma 194. A vendéglátóhelyek száma a térségben 117 volt, 87-et Kőszegen regisztráltak. A térségben orvoshoz fordultak esetben, Kőszegen szer. A térségben 615 az óvodai férőhelyek száma, de csak 521 a betöltött. Statisztikai értelemben Vas megyében Kőszegpatyon van a lakosságra vonatkoztatott legtöbb óvodás, de a valóság az, hogy az itteni gyermekek négy faluban laknak. Szám szerint most húszan vannak, de a fotózáskor csak 11 ovis volt jelen. Kámán Z

2 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. VÁROSHÁZA Megkezdik az építkezést A Jurisics-várat kiürítették, így megkezdődhet a felújítás. Február 15-én délután döntöttek a képviselők a Jurisics-vár közbeszerzési pályázatának győzteséről. A nyertes a Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.). A beruházás bruttó költsége Ft. A nyertes öt év garanciális időszakot vállalt. A képviselők a Provitál Fejlesztési Tanácsadó Zrt. javaslatát elfogadva hozták meg döntésüket az egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. Négy cég pályázta meg az építést, de ezek közül a tanácsadó Zrt. szakmai megítélése alapján három cég pályázatát nem fogadták el érvénytelenség, kizárás és alkalmatlanság miatt, ugyanis hiánypótlásra szólították fel őket, amit azonban nem teljesítettek. A 2007-ben kiírt pályázat következő lépése lesz a jogerőre emelkedése után az építkezés megkezdése. A befejezés várható időpontja 2012 tavasza. Megbízható információink alapján az építési munkákban alvállalkozóként kőszegi cégek is részt vesznek. A terv szerint a várban látogatóbarát kiállítási tereket és interaktív kiállításokat hoznak létre, megfelelő installációval és modern technikai háttérrel. Elválasztják a közművelődési célú helyiségeket és irodaterületeket a turisták által látogatott területektől, áthelyezik őket az építészetileg és történelmileg értéktelenebb helyre, a volt turistaszállóba. Az épület nagy termeit (lovagterem, árkádos pince) műszakilag és kialakításukban is a rendezvényturizmus céljaihoz (konferenciák, lovagi vacsorák, borkóstolók) igazodva fejlesztik. Korszerűsödnek az előadótermek: az elválasztható lovagteremmel és a kisebb klubhelyiségekkel, szemináriumtermekkel alkalmasak lesznek nagyobb, maximum 800 főt befogadó konferenciák megrendezésére. KZ Fogadóórák Negyedévente fogadóórát tartanak a képviselők, erről döntöttek január 27-én. Gyarmati Kálmán az előző ciklusban csak Kőszegfalva képviselőjeként dolgozott. A tapasztalatai alapján kijelentette, hogy éjjel-nappal, kocsmában és templomban megtalálták a választók ügyes-bajos dolgaikkal. A képviselői területe most Kőszeggel kibővült, ezért tartott meghirdetett fogadóórát a városházán. Huber László polgármester a fogadóórák iránti igényről beszélt, amit rendszerint megtapasztal. Amikor a képviselők még bizottsági ülésen tárgyaltak a témáról, akkor sem a havonkénti, sem pedig a negyedévenként tartandó fogadóóra nem kapott szavazattöbbséget. Így a testületi ülésen dr. Mátrai István javaslata helyezte ismét a központba a témát. Dr. Tóth László jegyző arról beszélt, hogy a fogadóóra elmaradása nem szankcionálható. Végül kilenc igen szavazattal elfogadták a negyedévenként történő fogadóóra megtartását. A polgármester, alpolgármester illetve a jegyző, aljegyző fogadóóráját rendszeresen megtartotta. Ezentúl a kijelölt időpontokról lapunk is tájékoztatást ad. Fogadóórák időpontjai Az alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat a Polgármesteri Hivatalban megtartandó fogadórák időpontjáról. Huber László polgármester:március 2-án 9 11 és Básthy Béla alpolgármester: február 23-án 9 11 és dr. Tóth László jegyző: március 9-én 9 11 és Dr. Zalán Gábor aljegyző: március 16-án 9 11 és Keszei Balázs 5. sz. választókörzet képviselője: február 24-én csütörtökön óra Kiss Zoltán 3. sz. választókörzet képviselője: március 10-én csütörtökön óra Simonits Zsolt 7. sz.választókörzet képviselője: március 24-én csütörtökön óra 2 Kőszeg és Vidéke Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja Kiadja: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Dr. Tóth László jegyző Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc Lapterv: Trifusz Péter Nyomdai munkák: Veszprémi Nyomda Zrt. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Helyettes szerkesztő: Kiss János Hani Tibor Kámán Zoltán (hirdetésszervezés) Németh Iván Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. ISSN Megjelenik havonta egyszer 6000 példányban

3 XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Még nincs elfogadott költségvetés Február 15-én délután testületi ülésen tárgyalták a képviselők a évre szóló költségvetés tervezetét. Az éjszakákba nyúló előkészítés után a bizottságok is részletesen megtárgyalták a két változatot. Az első szerint 222 millió lenne az önkormányzati költségvetés hiánya, a második szerint pedig 170 millió. Az elmúlt évben 130 millió volt a tervezett költségvetési hiány összege. A könyvvizsgáló értékelése szerint az előterjesztés alkalmas a tárgyalásra, megfelel a törvényi előírásoknak. Utalt arra, hogy a helyi adóbevételek az idei évben 42 millióval csökkennek a tavalyihoz képest. Az is tény, hogy a központi szabályozásba tartozó működési források az előző évhez viszonyítva 24,2 millió Ft-tal csökkentek. Arra is utalt, hogy a költségvetés, a gazdálkodás biztonsága a képviselő-testület felelőssége. Az intézményeknek az elfogadott költségvetés alapján kell működniük. Néhány perc tárgyalás után egyértelművé vált, hogy február 15-én elfogadott költségvetése nem lesz a városnak, erre várhatóan március 3-án kerül sor. Dr. Mátrai István kifejtette, hogy a város működőképességének megőrzésére vonatkozó képviselői felelősség tudatával dolgoznak. Elvárásként említette, hogy ne kényszerítsük az intézményeket megoldhatatlan feladatok ellátására. Előkerültek a még megtárgyalandó számok, amit az intézmények megtakarítási lehetőségként javasoltak. Több tízmillió Ft-ról volt szó, de ezeket összefüggéseikben lehet kezelni. Dr. Zalán Gábor viszont arról beszélt, ha minden tervezett kiadáscsökkentés megvalósul, akkor még hét millió hiányzik a 170 millió Ft költségvetési hiány eléréséhez. Huber László polgármester szavaiból kiderült, hogy a városban több fejlesztés valósul meg ebben az évben ezek között utófinanszírozott projektek is vannak, ami pénzügyi terhet jelent a városnak. Arról is beszélt, hogy a testületi ülésen meghozott döntések még felülíródhatnak a költségvetés végleges elfogadásakor. A bizottságok több költségcsökkentési javaslatot tettek, és egyértelműen a 170 millió Ft költségvetési hiányösszeget tartották még elfogadhatónak. Ennek tudatában kezdődött az egyes tételekről szóló szavazás, amely alapján haladhat a költségvetés további tervezése. Elfogadták, hogy a közalkalmazottak étkezési költségtérítése maradjon meg. Viszont a KSK labdarúgó szakosztálya által pótlólagosan kért három millió Ft támogatás céltartalékba került. A képviselők szavazatukkal kérték az intézmények vezetőit a költségvetésük felülvizsgálatára. Felfüggesztették a város által adható rehabilitációs kölcsön további folyósítását, amit alapvetően a homlokzatok felújítására lehetett igénybe venni. Nem biztosítottak fedezetet az előrehozott nyugdíjazások miatti kifizetésekre, ennek tervezett öszszege tíz millió Ft volt. Az viszont bizonyossá vált, hogy a működési hiány belső forrásokból nem finanszírozható, ezért működési hitel felvétele szükséges. KZ VáROSHáZA Harmadikra sportcentrum Harmadik nekifutásra, a harmadik közbeszerzési pályázat eredményeként hozhattak döntést a képviselők a KRESZ-park helyén építendő szabadidőközpontról. A január végén záródott kiírásra három pályázat érkezett be a következő bruttó ajánlati összegekkel Ft, valamint Ft és Ft. Az ajánlatok összege az önkormányzat által betervezett költséget meghaladta. Ezért a án megtartott tárgyaláson az ajánlatkérő az alábbi kérdéseket tette fel az ajánlattevők felé: Megvalósítható-e a beruházás szerintük a módosított kiviteli tervek alapján a rendelkezésre álló Ft összegből? Igen vagy nem? Ha nem: milyen egyenértékű műszaki tartalom-változás mellett kivitelezhető a beruházás? A válasz: a rendelkezésre álló pénzeszközökből nem megépíthető, a pálya sportburkolatának kiépítését az eredmény érdekében el kell hagyni. Így a betervezett pályaszerkezet módosítására van szükség: AC 8 aszfalt kopóréteg kiépítésével. Ezt követően újabb ajánlatok megtételére került sor, amelyből a képviselők kiválasztották két szombathelyi cég (M&M-Pack Kft és PANNON-BAU Kft.) közös ajánlatát bruttó Ft összeggel. Az építkezésnek június 30-ig kell elkészülnie, hogy a nyáron a sportpálya és a játszótér mindenki rendelkezésére álljon. KZ 3

4 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. VáROSHáZA első kézből! Tisztelt Olvasó! Kedves Kőszegiek! Kőszeg város életében kiemelkedő jelentőségű, mozgalmas, ám éppen ezért nagyon nehéz év lesz az idei. Kora tavasszal elkezdődnek a már évek óta tervezett és előkészített a legnagyobb adófizetők Kőszeg önkormányzata háromszáz millió forinttal egészíti ki a kötelező feladatok ellátását az állami normatívák felett mondta Huber László polgármester február 11-én a város legnagyobb adófizetőinek elismerése alkalmából. Kiemelte, hogy az intézmények működéséhez az adózók évente mintegy kettőszáz millióval járulnak hozzá, és ezért külön köszönetét fejezte ki. A év virilisei elismerő oklevelet vehettek át az Európa Ház elegáns, boltíves pincehelyiségében. A legtöbb adót fizető cégek: a Kromberg-Schubert Kft., a Kőszegi Ruhaipari Zrt., az OTP Nyrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Vasivíz Zrt. Az egyéni vállalkozók közül Erdei ágota, Keresztes Jánosné, Sztojka Gábor, Haiszán János és Vadász Tibor kapta meg a díszes oklevelet. KZ 4 nagy fejlesztéseink. Az építkezésekkel járó kellemetlenségek mellett meg kell említenem a várható pénzügyi nehézségeket is. Sajnos ez az év még nem hozza meg az önkormányzatok számára beígért és már nagyon várt finanszírozási reformot a kötelezően ellátandó feladataink (oktatás, egészségügy, szociális) tekintetében. Erre még 1 2 évet várnunk kell, mert a legfontosabb feladat most az államadósság csökkentése a nagyobb ütemű gazdasági fejlődés és életszínvonal emelkedés megteremtése érdekében. Éppen most vagyunk a költségvetés tervezésének időszakában és bizony szembesülnünk kell azzal, hogy az évek óta nyomasztó működési hiányunk idén sem enyhül, sőt a tavalyi hiányszint (130 millió Ft) tartása illetve megközelítése is óriási áldozatok árán lesz lehetséges. Ezt sajnos elsősorban az intézmények fogják megérezni, és bizony a jogosan több önkormányzati támogatásban reménykedő civil szervezet is. A már említett állami támogatások elégtelensége mellett a gazdasági válság némi késéssel begyűrűző hatásaként az adóbevételeink is jelentősen csökkenni fognak. Ezen tőlünk független tényezők miatt, és a fejlesztések finanszírozásának biztosítása érdekében is elengedhetetlen a szigorú, takarékos gazdálkodás az önkormányzat minden területén. Ezzel úgy gondolom, hogy Önök is egyet értenek. Jó egészséget és sok türelmet kívánok ehhez a nehéz évhez! Huber László polgármester az év gyára Az év gyára lett a Kromberg- Schubert Kft. Az elismerő minősítést a konszernen belüli évre vonatkoztatott teljesítményük alapján kapták. Az elvégzett munkát, a rájuk hárult feladatok hatékony megoldását ismerték el a konszern vezetői. A díjátadásra a Németországban megtartott cégvezetők értekezletén került sor. Az elismerés kellemes meglepetés volt a kft. ügyvezetője számára. A cég életében a év a gazdasági válság körülményei között telt el, az elmúlt évben viszont jelentősen növekedett a megrendelés-állományunk, így a tavalyi létszámbővítésünk eredményeként a munkatársaink száma mostanra meghaladja a nyolcszázat. Az előttünk lévő rendelésállomány miatt viszont újabb új dolgozót veszünk fel mondta Pontyos Szilvia, a cég gazdasági és személyügyi vezetője. Az elismerést a kitűzött feladatok elvégzésével érdemelte ki a cégünk kollektívája, és ehhez mindenki hozzájárult a teljesítményével, a minőségi munkájával. Az idei évre kitűzött célok megvalósítása is igazi kihívást jelent. Az autóipar kilábalt a válságból? Cégünk a német prémium autómárkákhoz gyártja a kábelkötegeket, a rendelésállomány növekedése pedig ebben a gyártási kategóriában ezt bizonyítja. KZ

5 ,13 m ,24 m 2 XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Még nem fizették meg A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kt.-nek három területen van kintlévősége, vagyis olyan díjak, amit az igénybe vevők nem fizettek meg. A legnagyobb összeggel, lakbérrel és közüzemi díjakkal, az ingatlanok bérlői tartoznak. Ezt követik a kommunális díjtartozások, és a parkolójegy vásárlásának elmulasztása miatt kiszabott be nem fizetett büntetések. Erről tájékoztatta lapunkat Kovács István városgondnok, aki hozzáfűzte, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jellegűek. Minden közölt adat a évben felhalmozott kintlévőségeket mutatja, amelyekhez hozzájönnek még a korábban felhalmozott kifizetetlen számlák. A városgondnokság kezeli a város tulajdonában lévő mintegy száz lakást és üzletet. A lakások száma meghaladja a négyszázat. Csökkent az ingatlanok száma, mert az önkormányzat az árbevételi kényszer miatt értékesítette azokat. A lakások esetében az elmúlt évben keletkezett ki nem fizetett bérleti kőszegtől gyöngyösfaluig Kőszeg közelebb kerül Bécshez az ide áramló gépkocsi forgalommal kibővítve. Hosszas huzavona után az osztrákok úgy döntöttek, hogy az S31 út folytatásaként első ütemben B61a elnevezéssel főútként megépítik Kőszegig. Nemrégiben lakossági fórumon is bemutatták a terveket. Ezek alapján a nyomvonal minden települést elkerül és a rőtfalvi határátkelőnél csatlakozik a meglévő úthoz. Lakott területet már nem érintve ezt követően csatlakozik be a forgalom az egykori határátkelőtől kiindulva a 87-es úthoz. Így Gyöngyösfalu is érezheti díj 6,2 millió Ft. Ehhez jön még 3,1 millió Ft a közüzemi díjakból. Az üzlethelyiségek, és más egyéb építmények után a ki nem fizetett bérleti díj összege 3,5 millió Ft. A hulladékgazdálkodást, a hulladék gyűjtését Kőszegen és még 14 településen végzi a cég. Közvetlenül a lakossággal 1924 szerződésük van. Ezen felül 137 társasházzal állnak jogviszonyban. Az ilyen módon kiszolgált lakosság száma meghaladja a 17 ezret. Ezen a területen az elmúlt évben a meg nem fizetett szolgáltatási díj összege 6,8 millió Ft volt. Az önkormányzat hozott egy rendeletet, miszerint minden bejelentett vállalkozást ellenőriznek. Megvizsgálják, hogy ki nem rendelkezik a hulladék elszállítására vonatkozó szerződéssel, illetve a szerződésben rögzített mennyiségnél ki szállíttat el többet. A parkolási díjak meg nem fizetéséből adódó ki nem fizetett büntetés összege 960 ezer Ft. Ezek beérkezése időnként több hónapot is igénybe vesz, de csaknem a teljes összeg megfizetésre kerül. Így a parkolási díjból az éves árbevétel mintegy 18 millió Ft. Egyes esetekben peresítésre is sor kerül. Jelenleg 17 ilyen ügy van folyamatban, mely 163 ezer Ft kintlévőséget takar. A korábbi években gondot jelentett a külföldiektől nehezen behajtható kötelezettség. A városgondnokság szerződést kötött egy külföldi, de magyar székhellyel rendelkező céggel, amely jutalék ellenében behajtja az adósságot. Kovács István városgondnok elmondta, hogy a parkolás és a hulladékszállítás kintlévősége kezelhető, ezeket a díjakat alapvetően megfizetik az érintettek. A lakások által felhalmozott tartozások miatt az elmúlt évben 300-nál több eljárást indítottak. A jogos díjakat a városgondnokság működése érdekében be kell szedni. A törvényi előírások szerint végzik az adósság behajtását, ez alapján 2009-ben végső megoldásként 15 esetben került sor kilakoltatásra. KZ a forgalom hatásait. Magyar oldalról a nagyon várt 87-es (autó) út új nyomvonalon történő megépítése még a közeli elképzelések között sem szerepel. Korábban volt egy terv, miszerint az S31 Ólmod mellett érkezik Magyarországra, de a falu lakossága tiltakozott, és a magyar oldalon nem volt meg a továbbépítés szándéka sem. Az osztrákok megépítik a B61a utat, ami később gyorsforgalmivá fejleszthető. Az osztrák lapjelentések szerint Mannersdorf, Oberloisdorf, Steinberg polgármesterei támogatják a falujukat elkerülő út építését. GAZDASáG S31 S31 Oberpullendorf Steinberg Unterpullendorf Oberloisdorf B61a Unterloisdorf Frankenau Klostermarienberg Mannersdorf Ólmod Rattersdorf K szeg 5

6 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. kávészünet Hortobágyi Ferenccel, a pályaépítővel következetes, követelő tanár voltam KáVÉSZÜNET 6 Mákosbejglivel és túróstáskával kínált, kicsit szabadkozott, tán egy csipetnyivel több cukrot kellett volna kevernie a mákba. De nagyon illett a kávéhoz. Ma is megcsinálja reggelente a százhatvan fekvőtámaszt, a hasizomerősítő gyakorlatokat, melyet egy perces fejenállással koronáz meg. Így sikerült legyőznie a szédülést. Életeleme a mozgás. Azt mondja jó géneket örökölt, nagyapja 98-at, dédapja 103 évet élt. Nevüket Heiligről magyarosították Hortobágyira. Lám, vele is van közös múltunk, hiszen édesanyja Szaki néni 37 évig volt szakács a MÁV Árvaházban. Laktak is ott egy ideig. Gyerekként rajta volt azon a vonaton, mely március 28-án a kitelepített házat és lakóit vitte Pockingba (Németország), ahol fél évig dekkoltak. Amerikai katonák között éltek. Ragadt rá a nyelv. Hazatérve a polgári iskola után Szombathelyen elvégezte a Kereskedelmit, aztán a Testnevelési Főiskolát Budapesten. Amióta nyugdíjas, kora tavasztól késő őszig Balatonedericsen pecázással múlatja az időt. Leendő feleségét aki Hódmezővásárhelyen tanított egy balatoni táborban ismerte meg. Sportos volt a lánykérés, a Jugoszláv-Magyar focimérkőzés után húzta választottja ujjára a gyűrűt. Ő ekkor már a gimnáziumban tanított. Ne feledjük, 1956-ot írtak! Éva bonyolult konspiráció és ismeretség útján kapott Kőszegre szóló beutazási engedélyt, mely csak pár napra szólt. A hivatalnokok jóindulatának köszönhetik, hogy azonnal összeadták őket, így mint feleség már maradhatott a határsávban lévő kisvárosban. Egy ideig Celldömölkön tanított, de hamarosan hazajöhetett a gimnáziumba, Hortobágyi tanár úr végig Kőszegen működött. Fél éve veszítette el Éva nénit, 54 év jutott neki Vele Beszéljünk a kőszegi sportéletről, mely sok vonatkozásban hozzád kötődik! Ez nem is olyan könnyű. Szerencsés vagyok, mert azt csináltam mindig, amit szerettem. Amikor hazajöttem Kőszegre, mindennel próbálkoztam. Mindenütt pályát építettem a gyerekek és kollégák támogatásával. A szakmában pályaépítőként emlegettek. Nem véletlen, hogy 89-ben és 90-ben is Az Ifjúság sportjáért érdemérmet kaptam. A tornával kezdtem, azt akartam, hogy gyökeret eresszen a tornasport. De nem nagyon volt olyan sportág, amiben ne lettem volna otthon, vagy amit ne csináltam volna. Ritmikus tornát, aerobikot, röplabdát, kézilabdát, kosárlabdát, atlétikát, tornát. Az ágyterítőgyárban volt tornaszakosztályom, próbáltam sportiskolát alapítani. Aztán Szombathelyre vitték a tornaszakosztályt. Nem nagyon ment nekik. Vissza is adtak egy kihelyezett fiúszakosztályt. A fiam korosztályával hat év körüliek voltak kezdtem, olyan tehetséges társaság volt, akik a megyei bajnokságot is megnyerték általánosban. Kicsit még dolgoztak volna velük a gimiben, ott is taroltak volna. Természetes, hogy saját gyermekeinket is megfertőztem a sport, a mozgás szeretetével. Lányom a Táncművészeti Főiskolán táncot, fiam Székesfehérváron a Teleki gimnáziumban testnevelést tanít. A sportban is az első a személyes példamutatás. Sehol nem tanítottam úgy, hogy amit én kértem, azt ne mutattam volna be. A História-futásban szerepeltünk, a Szilveszteri futásoknál is mindig ott voltam. Velük futottam, ma már nem, mert fáj néha a lábam. Emlékezetesek az úttörőolimpiák ben rendeztük az első Téli Olimpiát, 1976-ban megismételtük. Összesen háromszor tartottuk meg. Az első megnyitóján még nem volt hó. A lesikláshoz tűlevelet gyűjtött a város összes iskolása, kupacokban állt a pálya mellett. Izgatottan mentünk a megnyitóra, amikor nagy pelyhekben kezdett szállingózni. Akkor halt meg Móricz Lajos plébános úr. Tekintetünket az égre emelve kértük a Jóistent, ha már őt magához rendelte, küldjön helyette egy kis havat. Megjött a hó! A sífutást megnyerte a fiam, a sífutó-váltót a kőszegiek. Akkor kötelezte el magát e sport mellett. A középiskolai atlétikában is letetted a névjegyedet. A Hámánban és a gimnáziumban foglalkoztam komolyabban az atlétikával, meg a tornával. Volt olyan év, hogy öt csapattal tudtam indulni a Technikumból a megyei bajnokságra. A háziversenyeken majdnem minden gyermek részt vett. Csak azért tudtam megcsinálni, mert a kollégák partnerek voltak. A nyolcvanas évek elején a gimnáziumban olyan házi versenyeket szerveztünk, ahol minden osztályból 16 volt indult fiú és lány csapat. Amikor beálltak a sorba, megtelt a tornaterem. Akkoriban heti két óra testnevelés volt. De nem ez a lényeg. Azon múlik, hogy a tömegsport iránt hogyan tudom felkelteni az igényét. Abban látom az okot, hogy egy kényelmes életstílus lett úrrá rajtuk. Sikereid titka? Mindig úgy mutattam be magam egy új társaságnak, hogy elmondtam a küldetésem célját. Azért vagyok itt, hogy a fejlődéséteket elősegítsem. Ez az eredményesség első fele, a másik felét nektek kell hozzátenni. Aki ezt megteszi, azzal nem lesz gondom, neki sem velem. Legalább 25 évre visszamenőleg megvannak a teljesítménylapok minden tanulómról. Következetes, követelő tanár voltam. Ez volt a sikereink titka. Egyszer a gimiben félévkor három tanuló egyest kapott. Előtte írásba adták, hogy nem hajlandók dolgozni. A bukás és az írásbeli nyilatkozatuk alapján szüleik aztán hozzásegítették őket az eredményességhez. Hogyan telnek napjaid? Sporttal indítok. Rendrakás a lakásban. Olvasok. Vásárlás, séta, lekötöm magam a konyhában. A gyerekeim vették ezt a lakást, hogy ne kelljen a tüzelőt a pincéből cipelnem. Gyakran utazom az unokákhoz, no és ott van a Balaton. Várom a jó időt. Kiss János

7 XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Az egyetem és a parkolók A téma évek óta visszatér a képviselőkhöz. Alaphelyzet a következő. Az ISES Alapítvány, amely a városban megvalósult egyetemi oktatás alappillére, 18 parkolóhely megépítésével tartozik, mely kötelezettségét Ft városnak történő megfizetésével is teljesítheti. Előzmények. Az alapítvány ban pályázati úton elnyert 260 millió Ft összegből felújította a Chernel utcában lévő Európa Házat, amely ma az oktatás központja. Az épület alapterülete jelentősen bővült, mert beépítették a tetőteret, és a pince is oktatási, közösségi célokat kapott. A befogadóképesség növekedése miatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 18 újabb parkolóhely kialakítását írta elő. Ezt az alapítvány megteheti a saját területén vagy 500 méter távolságon belül, illetve kötelezettségét megválthatja pénzben. Ez az érvényes önkormányzati rendelet szerint ötszázezer Ft öszszeg megfizetésével lehetséges. Az ISES Alapítvány a munkák megkezdésekor a parkolóhelyek költségével nem számolt, emiatt megállapodás született az önkormányzattal, hogy három éven belül megtörténik azok építése. Egy évvel ezelőtt újabb hosszabbítást kértek. Az évek során az alapítvány által az önkormányzatnak megfizetett felújítási pénzösszeget beszámították a parkolás megváltásba, így alakult ki a jelenlegi Ft összeg. Az alapítvány megbízta a Somlai Mérnöki Iroda Kft.-t a parkolók megtervezésével. Ebbe a munkába kapcsolódtak be a polgármesteri hivatal munkatársai, és megszületett a lehetséges megoldás. Ezek szerint a Szent Imre herceg utcának a gimnáziumi kollégium felé vezető vendégjárdáján kerüljön sor a parkolók kialakítására, ott ahol teljesül az ötszáz méteres távolságbeli korlátozás. Rába László az ötszáz méteren belüli mérésre kérdezett rá, és megállapította, hogy ennek minden parkolóhelyre igaznak kell lennie. Egyben ígéretet tett arra, hogy helyszínelve végig megy az útvonalon. Dr. Tóth László válaszából kiderült, hogy a távolság mérése megtörtént. Ugyancsak a képviselő kérdésére reagálva elmondta, hogy az alapítvány megfizette a felújítási pénzösszeget. Arról is tájékoztatást adott, hogy a jelzett tartozás behajtására peres eljárást kezdeményeztünk, melynek a döntés meghozataláig történő szüneteltetését kértük. A bírósági döntés nem lehet más, mint a végrehajtás, ez pedig az egyetemi oktatás megszüntetését jelentené a városban. Jó szórakozást kívánok az ötszáz méter méregetéséhez. Biztosan emelkedett feladat lesz mondta Básthy Béla, majd arról beszélt, hogy örülne, ha ezek a parkolók megépülnének a Szent Imre herceg utcában, mert csökkentenék a gimnázium parkolási gondjait: szavazókörzetem igényei szerint ez lenne a legjobb forgatókönyv. Az ISES Alapítvány működése egyértelműen jó a városnak, mert olyan kapcsolatrendszer válik elérhetővé, amiből Kőszeg profitálhat. Ilyen az IBM és a Siemens cég megjelenése a városban. (Ezekről írtunk a januári lapszámunkban.) Rába László újra szót kért, és kifejtette, hogy ő is örül az ISES Alapítvány jelenlétének, Dr. Miszlivetz Ferenc professzor munkáját elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Ezt követően Básthy Béla arról beszélt, hogy ez egy iskola és nem vállalkozás, és most abba az irányba megyünk, hogy valósuljon meg a parkolók építése. El kell érnünk azt, hogy a hatósági követelések teljesüljenek. A képviselők kilenc igen és három nem szavazattal elfogadták az ISES Alapítvány számára megállapított teljesítési határidő augusztus 31. napjáig történő meghoszszabbítását. KZ Megmértük Megmértük a távolságot az Európa Ház és a Szent Imre herceg utca 8. számú ház között. A GPS készülék adatai szerint a két helyszín közötti távolság 340 méter, így megfelel az 500 méteren belüli előírásnak. VÁROSHÁZA Inkább fizetnek Az Ady Endre utca lakói kérték az önkormányzatot, hogy az utcában legyen fizetős a parkolás, és azt, hogy számukra továbbra is biztosítva legyen az ingyenesség. A kérés indoka a pakolóhelyek kevés száma, így az ott élők csak szerencsés esetben tudnak parkolni. A képviselők elé került előterjesztés szerint a lakók ingyenes parkolására nincs lehetőség, de 50% kedvezményt kaphat az, aki megfizette a gépjárműadót. Így a lakás közelében lévő parkolóhelyen az éves parkolási díj Ft. Információnk szerint az érintettek inkább megfizetik ezt a díjat, csak parkolni tudjanak a házuk közelében. Az Ady utcába a fizető parkolás bevezetésére március 1-től kerül sor, az óránkénti díj összege 80 Ft. A képviselők egy döntésükkel ez év március 1. és december 31. között kivették a fizető parkoló listából a Táblaház utcát, illetve a Brennerudvart. Ugyanis rövidesen megkezdődik a belváros átépítése, így a parkolás funkcióját veszíti. Megerősítették A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban a Kőszegi Kistérséget Huber László polgármester képviseli. A kőszegi képviselők szavazatukkal megerősítették, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Huber László akadályoztatása esetén Horváth Miklós, velemi polgármester alkalmanként eljárjon, a döntéshozatalban közreműködjön. 7

8 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. GAZDASÁG 8 Távhősök tartozása Tízmillió Ft-ot meghaladja a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. kintlévősége, vagyis december 31-én ennyivel tartoztak a távhős lakások tulajdonosai a cégnek. Két évvel korábban ez a szám még 3,88 millió Ft volt. A távhőszolgáltatást 540 ügyfél veszi igénybe, és ebből 470 a lakások száma. Két kazánházat üzemeltetnek, egyiket a belvárosban, a másikat pedig a lakótelepen. A fenti adatokról Szanyi Gyula a cég ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat. A tartozások tendenciájának ismeretében a felhasználók fizetési hajlandóságáról kérdeztük az elmúlt év nyarán kinevezett vezetőt. Úgy érzem, hogy a fizetési hajlandóság megvan a szolgáltatásunkat igénybe vevők részéről mondta Szanyi Gyula. Kevés az olyan, akiben nincs szándék a jogos díjtételek megfizetésére. Előfordul, hogy néhányan a teljesítőképességük határára jutnak. Elsődleges célunk, hogy a tartozásokat megfizessék, és a cégünk ebben partner. Minden fizetési haladékkal rendelkező fogyasztó problémáját egyedileg kezeljük, és találunk megoldást, ha megkeresnek bennünket. Viszont a cég működtetése, és a többi fogyasztó érdekében a tartozásokat Textilmúzeum a TESCO-ban bizonyos összeghatár felett bírósági szakaszba is átvisszük. Hogyan értékeli a kintlévőség mennyiségét? Nagyon magas, különösen, ha az éves, 110 milliós bevételhez viszonyítjuk. Jelentős nehézségeket okoz a cég pénzügyi egyensúlyában, és gátolja a fejlesztést. A pontosan fizetők jogosan érzik azt, hogy őket sérelem éri a probléma miatt. A legmagasabb tartozás meghaladja a 600 ezer Ft-ot. Tizennyolcan vannak, akik százezer Ft feletti összeggel tartoznak. Az elmúlt évben öszszesen 96 főnek volt hátraléka. Ez a lakossági fogyasztók 20,4%-a. Milyen lépések történnek a kintlévőségek behajtása érdekében? A felhasználó a számláján látja a hátralékot. Ötvenezer Ft öszszeghatárnál küldünk egy felszólítást. További nem fizetés, vagy felszólítás át nem vétele esetében átadjuk a jogi irodának az ügyet. Ezután megkezdődik egy fizetési meghagyási eljárás, majd ennek eredménytelensége esetén kerül át a bírósághoz. Jelen időszakban 19 fogyasztónk van a bírósági döntés szakaszában, melynek következtében a lakásra jelzálogjog kerül(het). Ezen fogyasztóink összes tartozása A készülő TESCO áruház épületében kap bemutatóteret Kőszeg textiliparának múltja. Az épületben a régit megőrző új forma tervezése az Innovációs Park Kőszeg Kft. kérésére történt, mint az is, hogy az áruházon belül legyen egy épületsarok a múlt emlékeinek a megőrzésére, de a beruházók építési költségének a terhére. Az emlékek összegyűjtését vállalták P. Burus Gyula (94/ ), Stitniczky Csilla (20/ ) és Tamás Béla, akik mindhárman kötődnek a textiles múlthoz. Ezúton is kérnek mindenkit, akinek van még valami tárgyi emléke, hogy telefonáljon, és ajánlja fel azt. Lehet akár egy megmaradt szövetdarab, vagy az utóbbi időszakban gyártott terítő, esetleg fonaldarabok. Egy régi szövetből kiszedett fonal is érték, emlék önmagában, mert megismételhetetlen. P. Burus Gyula tájékoztatása szerint rendszeres egyeztetést tartanak a múzeum telepítéséről a beruházókkal, és már megkezdődött a kiállítási anyag feldolgozása. Február 2-án Huber László polgármesternél tartott egyeztetésen Tamás Béla vállalta a kiállítási anyag szakszerű összeállítását a három egykori gyáregység bontásában. Egyelőre csak becslések vannak arra, hogy a kiállítási anyagok összeállítása mennyi pénzbe kerül. Az emlékek közül a fényképek dominálnak. Az eddigi munkában sokat segítettek: Tóth Gyula, Jenkei Ede, Kondora Béla, valamint a Bútorszövetgyár és a Posztógyár nyugdíjasai. KZ mintegy öt millió Ft, a másik ötmillió Ft kintlévőség az egy-két havi fizetési elmaradásból származik. A nemfizetők szolgáltatásból történő kikapcsolása lehetséges? Ehhez szükség van arra, hogy bejussunk a lakásba, és ott végezzük el a kikapcsolást. A felhasználói rendszerek általában nem úgy vannak műszakilag kialakítva, hogy lakáson kívül el lehessen végezni a kikapcsolást. A nagy összegű tartozók nem tartják velünk a kapcsolatot. A kikapcsolással a szomszédot is büntetjük, mert nem lenne meg a lakása körbefűtése. Ön szerint, drága a távfűtés? Ha ugyanazt a szolgáltatást, lakáshőmérsékletet hasonlít össze egy gázfűtéssel, akkor nincs, vagy alig van árkülönbség. Viszont az egyedi gázfűtés kikapcsolható, a tulajdonos önmaga gazdálkodik. Mi az itteni rendszeren ezt nem tudjuk megvalósítani. A fűtési rendszer háztömbön belüli korszerűsítése jelentős előrelépés lenne, de ez a lakóközösség feladata. Mi megtesszük, hogy az őszi fűtési szezon megkezdése előtt korszerűsítjük, energiatakarékossá alakítjuk a gázkazánjainkat. Kámán Z. Tisztelt adózó, kérem adója 1 %-át ajánlja fel a Kőszegi Sportklub részére! 9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A. Adószám: Segítségét köszönjük! Az üzlet múltjához híven újból minőségi vetőmagok Köszönet Pusztacsó Kőszegpaty: Július 9-én Pusztacsó önkormányzati képviselői, Kollarits Kornél polgármester vezetésével, Tóth János körjegyző kísértében adományátadó útra indultak Ócsanálosra, a Hernád folyó melletti kis faluban, ahol elkeserítő károkat okozott az áradás. Három tételben vitték az adományt. A megelőző hétvégén tartották a falunapot, ahol a résztvevők 85 ezer Ft-ot tettek a kihelyezett adománykasszába. A falu képviselői pedig úgy döntöttek, hogy a falunapra tervezett 300 ezer Ft-ot átutalják az árvízkárosult településnek. Ehhez csatlakozott Kőszegpaty képviselőtestülete, amely a százezer Ft-ot ajánlotta fel a károsultaknak. A 85 ezer Ft-ot a 72 éves Pallagi Ferencnének adták át, akinek a háza hajnalban összedőlt. A két önkormányzat 400 ezer Ft-ját Jónyer Lajosnénak, Onga község alpolgármesterének adta át a küldöttség azzal a feltétellel, hogy év végéig beszámolnak a pénz felhasználásáról. A hivatalos, a felhasználást igazoló levél megérkezett. Ezek szerint a romeltakarításhoz, illetve a szennyvízcsatorna kiépítéséhez használták fel az adományt. A Ócsanálos-Onga községből érkezett levél így fejeződött be: Kérjük, a hála és köszönet szavait az érintettek felé szíveskedjenek tolmácsolni! LCD, PLAZMA, CRT TV-k és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid határidővel, garanciával! A hirdetés bemutatójának 2011-ben kiszállási díj nélkül!!! Csizmazia Gábor, Horvátzsidány Fő u / , 94/ Mindemellett: szezonális cikkek, kézműves csokoládé, dekorációs termékek, fonott- és faáruk, kerámiák, borvidék kincsei Cím: 9730 Kőszeg, Árpád tér 14. Nyitva tartás kedd, szerda, csütörtök, péntek: 09:00-13:00; 14:00-18:00 szombat: 09:00-14:00 vasárnap, hétfő: ZÁRVA

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat alapító tagja a 2004-ben létrejött

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben