óvoda kőszegpatyon Statisztika AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám FEBRUÁR 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "óvoda kőszegpatyon Statisztika AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám 2011. FEBRUÁR 17."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 2. szám FEBRUÁR 17. Statisztika óvoda kőszegpatyon A KSH évre közzétett adatai szerint a kőszegi térségben hektáronként egy ember él, ugyanis a földterület mérete hektár, a lakosság száma pedig fő. Ehhez a lakosságszámhoz 6993 lakás tartozik. A kistérségben 28 új lakás épült öszszesen. Létszám szerint a két legkisebb település Ólmod és Kiszsidány 101 fővel. Kőszeg lakosságszáma , ami 12 fővel kevesebb a megelőző évhez képest. A népesség fogyását az ide vándorlók ellensúlyozzák, számszerűen 458 fő. A halálozások száma (168) több mint a születések száma (86). A térség minden falujában a születés-halálozás viszonyában csökkent a létszám, viszont csak egy fővel Kiszsidányban, Cákon és Gyöngyösfaluban. Ez utóbbiban 18, Peresznyén pedig 17 a beköltözők illetve kiköltözők különbözete. Nyugdíjszerű ellátásban 4825 személy részesült, Kőszegen 3110, míg Gyöngyösfaluban 264, Lukácsházán 259, Horvátzsidányban pedig 248. A térségben 2199 a regisztrált vállalkozások száma, Kőszegen működik Kereskedelmi értékesítésre 243 üzletben van lehetőség, Kőszegen a boltok száma 194. A vendéglátóhelyek száma a térségben 117 volt, 87-et Kőszegen regisztráltak. A térségben orvoshoz fordultak esetben, Kőszegen szer. A térségben 615 az óvodai férőhelyek száma, de csak 521 a betöltött. Statisztikai értelemben Vas megyében Kőszegpatyon van a lakosságra vonatkoztatott legtöbb óvodás, de a valóság az, hogy az itteni gyermekek négy faluban laknak. Szám szerint most húszan vannak, de a fotózáskor csak 11 ovis volt jelen. Kámán Z

2 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. VÁROSHÁZA Megkezdik az építkezést A Jurisics-várat kiürítették, így megkezdődhet a felújítás. Február 15-én délután döntöttek a képviselők a Jurisics-vár közbeszerzési pályázatának győzteséről. A nyertes a Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.). A beruházás bruttó költsége Ft. A nyertes öt év garanciális időszakot vállalt. A képviselők a Provitál Fejlesztési Tanácsadó Zrt. javaslatát elfogadva hozták meg döntésüket az egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. Négy cég pályázta meg az építést, de ezek közül a tanácsadó Zrt. szakmai megítélése alapján három cég pályázatát nem fogadták el érvénytelenség, kizárás és alkalmatlanság miatt, ugyanis hiánypótlásra szólították fel őket, amit azonban nem teljesítettek. A 2007-ben kiírt pályázat következő lépése lesz a jogerőre emelkedése után az építkezés megkezdése. A befejezés várható időpontja 2012 tavasza. Megbízható információink alapján az építési munkákban alvállalkozóként kőszegi cégek is részt vesznek. A terv szerint a várban látogatóbarát kiállítási tereket és interaktív kiállításokat hoznak létre, megfelelő installációval és modern technikai háttérrel. Elválasztják a közművelődési célú helyiségeket és irodaterületeket a turisták által látogatott területektől, áthelyezik őket az építészetileg és történelmileg értéktelenebb helyre, a volt turistaszállóba. Az épület nagy termeit (lovagterem, árkádos pince) műszakilag és kialakításukban is a rendezvényturizmus céljaihoz (konferenciák, lovagi vacsorák, borkóstolók) igazodva fejlesztik. Korszerűsödnek az előadótermek: az elválasztható lovagteremmel és a kisebb klubhelyiségekkel, szemináriumtermekkel alkalmasak lesznek nagyobb, maximum 800 főt befogadó konferenciák megrendezésére. KZ Fogadóórák Negyedévente fogadóórát tartanak a képviselők, erről döntöttek január 27-én. Gyarmati Kálmán az előző ciklusban csak Kőszegfalva képviselőjeként dolgozott. A tapasztalatai alapján kijelentette, hogy éjjel-nappal, kocsmában és templomban megtalálták a választók ügyes-bajos dolgaikkal. A képviselői területe most Kőszeggel kibővült, ezért tartott meghirdetett fogadóórát a városházán. Huber László polgármester a fogadóórák iránti igényről beszélt, amit rendszerint megtapasztal. Amikor a képviselők még bizottsági ülésen tárgyaltak a témáról, akkor sem a havonkénti, sem pedig a negyedévenként tartandó fogadóóra nem kapott szavazattöbbséget. Így a testületi ülésen dr. Mátrai István javaslata helyezte ismét a központba a témát. Dr. Tóth László jegyző arról beszélt, hogy a fogadóóra elmaradása nem szankcionálható. Végül kilenc igen szavazattal elfogadták a negyedévenként történő fogadóóra megtartását. A polgármester, alpolgármester illetve a jegyző, aljegyző fogadóóráját rendszeresen megtartotta. Ezentúl a kijelölt időpontokról lapunk is tájékoztatást ad. Fogadóórák időpontjai Az alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat a Polgármesteri Hivatalban megtartandó fogadórák időpontjáról. Huber László polgármester:március 2-án 9 11 és Básthy Béla alpolgármester: február 23-án 9 11 és dr. Tóth László jegyző: március 9-én 9 11 és Dr. Zalán Gábor aljegyző: március 16-án 9 11 és Keszei Balázs 5. sz. választókörzet képviselője: február 24-én csütörtökön óra Kiss Zoltán 3. sz. választókörzet képviselője: március 10-én csütörtökön óra Simonits Zsolt 7. sz.választókörzet képviselője: március 24-én csütörtökön óra 2 Kőszeg és Vidéke Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja Kiadja: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Felelős kiadó: Dr. Tóth László jegyző Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc Lapterv: Trifusz Péter Nyomdai munkák: Veszprémi Nyomda Zrt. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Helyettes szerkesztő: Kiss János Hani Tibor Kámán Zoltán (hirdetésszervezés) Németh Iván Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. ISSN Megjelenik havonta egyszer 6000 példányban

3 XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Még nincs elfogadott költségvetés Február 15-én délután testületi ülésen tárgyalták a képviselők a évre szóló költségvetés tervezetét. Az éjszakákba nyúló előkészítés után a bizottságok is részletesen megtárgyalták a két változatot. Az első szerint 222 millió lenne az önkormányzati költségvetés hiánya, a második szerint pedig 170 millió. Az elmúlt évben 130 millió volt a tervezett költségvetési hiány összege. A könyvvizsgáló értékelése szerint az előterjesztés alkalmas a tárgyalásra, megfelel a törvényi előírásoknak. Utalt arra, hogy a helyi adóbevételek az idei évben 42 millióval csökkennek a tavalyihoz képest. Az is tény, hogy a központi szabályozásba tartozó működési források az előző évhez viszonyítva 24,2 millió Ft-tal csökkentek. Arra is utalt, hogy a költségvetés, a gazdálkodás biztonsága a képviselő-testület felelőssége. Az intézményeknek az elfogadott költségvetés alapján kell működniük. Néhány perc tárgyalás után egyértelművé vált, hogy február 15-én elfogadott költségvetése nem lesz a városnak, erre várhatóan március 3-án kerül sor. Dr. Mátrai István kifejtette, hogy a város működőképességének megőrzésére vonatkozó képviselői felelősség tudatával dolgoznak. Elvárásként említette, hogy ne kényszerítsük az intézményeket megoldhatatlan feladatok ellátására. Előkerültek a még megtárgyalandó számok, amit az intézmények megtakarítási lehetőségként javasoltak. Több tízmillió Ft-ról volt szó, de ezeket összefüggéseikben lehet kezelni. Dr. Zalán Gábor viszont arról beszélt, ha minden tervezett kiadáscsökkentés megvalósul, akkor még hét millió hiányzik a 170 millió Ft költségvetési hiány eléréséhez. Huber László polgármester szavaiból kiderült, hogy a városban több fejlesztés valósul meg ebben az évben ezek között utófinanszírozott projektek is vannak, ami pénzügyi terhet jelent a városnak. Arról is beszélt, hogy a testületi ülésen meghozott döntések még felülíródhatnak a költségvetés végleges elfogadásakor. A bizottságok több költségcsökkentési javaslatot tettek, és egyértelműen a 170 millió Ft költségvetési hiányösszeget tartották még elfogadhatónak. Ennek tudatában kezdődött az egyes tételekről szóló szavazás, amely alapján haladhat a költségvetés további tervezése. Elfogadták, hogy a közalkalmazottak étkezési költségtérítése maradjon meg. Viszont a KSK labdarúgó szakosztálya által pótlólagosan kért három millió Ft támogatás céltartalékba került. A képviselők szavazatukkal kérték az intézmények vezetőit a költségvetésük felülvizsgálatára. Felfüggesztették a város által adható rehabilitációs kölcsön további folyósítását, amit alapvetően a homlokzatok felújítására lehetett igénybe venni. Nem biztosítottak fedezetet az előrehozott nyugdíjazások miatti kifizetésekre, ennek tervezett öszszege tíz millió Ft volt. Az viszont bizonyossá vált, hogy a működési hiány belső forrásokból nem finanszírozható, ezért működési hitel felvétele szükséges. KZ VáROSHáZA Harmadikra sportcentrum Harmadik nekifutásra, a harmadik közbeszerzési pályázat eredményeként hozhattak döntést a képviselők a KRESZ-park helyén építendő szabadidőközpontról. A január végén záródott kiírásra három pályázat érkezett be a következő bruttó ajánlati összegekkel Ft, valamint Ft és Ft. Az ajánlatok összege az önkormányzat által betervezett költséget meghaladta. Ezért a án megtartott tárgyaláson az ajánlatkérő az alábbi kérdéseket tette fel az ajánlattevők felé: Megvalósítható-e a beruházás szerintük a módosított kiviteli tervek alapján a rendelkezésre álló Ft összegből? Igen vagy nem? Ha nem: milyen egyenértékű műszaki tartalom-változás mellett kivitelezhető a beruházás? A válasz: a rendelkezésre álló pénzeszközökből nem megépíthető, a pálya sportburkolatának kiépítését az eredmény érdekében el kell hagyni. Így a betervezett pályaszerkezet módosítására van szükség: AC 8 aszfalt kopóréteg kiépítésével. Ezt követően újabb ajánlatok megtételére került sor, amelyből a képviselők kiválasztották két szombathelyi cég (M&M-Pack Kft és PANNON-BAU Kft.) közös ajánlatát bruttó Ft összeggel. Az építkezésnek június 30-ig kell elkészülnie, hogy a nyáron a sportpálya és a játszótér mindenki rendelkezésére álljon. KZ 3

4 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. VáROSHáZA első kézből! Tisztelt Olvasó! Kedves Kőszegiek! Kőszeg város életében kiemelkedő jelentőségű, mozgalmas, ám éppen ezért nagyon nehéz év lesz az idei. Kora tavasszal elkezdődnek a már évek óta tervezett és előkészített a legnagyobb adófizetők Kőszeg önkormányzata háromszáz millió forinttal egészíti ki a kötelező feladatok ellátását az állami normatívák felett mondta Huber László polgármester február 11-én a város legnagyobb adófizetőinek elismerése alkalmából. Kiemelte, hogy az intézmények működéséhez az adózók évente mintegy kettőszáz millióval járulnak hozzá, és ezért külön köszönetét fejezte ki. A év virilisei elismerő oklevelet vehettek át az Európa Ház elegáns, boltíves pincehelyiségében. A legtöbb adót fizető cégek: a Kromberg-Schubert Kft., a Kőszegi Ruhaipari Zrt., az OTP Nyrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Vasivíz Zrt. Az egyéni vállalkozók közül Erdei ágota, Keresztes Jánosné, Sztojka Gábor, Haiszán János és Vadász Tibor kapta meg a díszes oklevelet. KZ 4 nagy fejlesztéseink. Az építkezésekkel járó kellemetlenségek mellett meg kell említenem a várható pénzügyi nehézségeket is. Sajnos ez az év még nem hozza meg az önkormányzatok számára beígért és már nagyon várt finanszírozási reformot a kötelezően ellátandó feladataink (oktatás, egészségügy, szociális) tekintetében. Erre még 1 2 évet várnunk kell, mert a legfontosabb feladat most az államadósság csökkentése a nagyobb ütemű gazdasági fejlődés és életszínvonal emelkedés megteremtése érdekében. Éppen most vagyunk a költségvetés tervezésének időszakában és bizony szembesülnünk kell azzal, hogy az évek óta nyomasztó működési hiányunk idén sem enyhül, sőt a tavalyi hiányszint (130 millió Ft) tartása illetve megközelítése is óriási áldozatok árán lesz lehetséges. Ezt sajnos elsősorban az intézmények fogják megérezni, és bizony a jogosan több önkormányzati támogatásban reménykedő civil szervezet is. A már említett állami támogatások elégtelensége mellett a gazdasági válság némi késéssel begyűrűző hatásaként az adóbevételeink is jelentősen csökkenni fognak. Ezen tőlünk független tényezők miatt, és a fejlesztések finanszírozásának biztosítása érdekében is elengedhetetlen a szigorú, takarékos gazdálkodás az önkormányzat minden területén. Ezzel úgy gondolom, hogy Önök is egyet értenek. Jó egészséget és sok türelmet kívánok ehhez a nehéz évhez! Huber László polgármester az év gyára Az év gyára lett a Kromberg- Schubert Kft. Az elismerő minősítést a konszernen belüli évre vonatkoztatott teljesítményük alapján kapták. Az elvégzett munkát, a rájuk hárult feladatok hatékony megoldását ismerték el a konszern vezetői. A díjátadásra a Németországban megtartott cégvezetők értekezletén került sor. Az elismerés kellemes meglepetés volt a kft. ügyvezetője számára. A cég életében a év a gazdasági válság körülményei között telt el, az elmúlt évben viszont jelentősen növekedett a megrendelés-állományunk, így a tavalyi létszámbővítésünk eredményeként a munkatársaink száma mostanra meghaladja a nyolcszázat. Az előttünk lévő rendelésállomány miatt viszont újabb új dolgozót veszünk fel mondta Pontyos Szilvia, a cég gazdasági és személyügyi vezetője. Az elismerést a kitűzött feladatok elvégzésével érdemelte ki a cégünk kollektívája, és ehhez mindenki hozzájárult a teljesítményével, a minőségi munkájával. Az idei évre kitűzött célok megvalósítása is igazi kihívást jelent. Az autóipar kilábalt a válságból? Cégünk a német prémium autómárkákhoz gyártja a kábelkötegeket, a rendelésállomány növekedése pedig ebben a gyártási kategóriában ezt bizonyítja. KZ

5 ,13 m ,24 m 2 XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Még nem fizették meg A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kt.-nek három területen van kintlévősége, vagyis olyan díjak, amit az igénybe vevők nem fizettek meg. A legnagyobb összeggel, lakbérrel és közüzemi díjakkal, az ingatlanok bérlői tartoznak. Ezt követik a kommunális díjtartozások, és a parkolójegy vásárlásának elmulasztása miatt kiszabott be nem fizetett büntetések. Erről tájékoztatta lapunkat Kovács István városgondnok, aki hozzáfűzte, hogy a megadott adatok csak tájékoztató jellegűek. Minden közölt adat a évben felhalmozott kintlévőségeket mutatja, amelyekhez hozzájönnek még a korábban felhalmozott kifizetetlen számlák. A városgondnokság kezeli a város tulajdonában lévő mintegy száz lakást és üzletet. A lakások száma meghaladja a négyszázat. Csökkent az ingatlanok száma, mert az önkormányzat az árbevételi kényszer miatt értékesítette azokat. A lakások esetében az elmúlt évben keletkezett ki nem fizetett bérleti kőszegtől gyöngyösfaluig Kőszeg közelebb kerül Bécshez az ide áramló gépkocsi forgalommal kibővítve. Hosszas huzavona után az osztrákok úgy döntöttek, hogy az S31 út folytatásaként első ütemben B61a elnevezéssel főútként megépítik Kőszegig. Nemrégiben lakossági fórumon is bemutatták a terveket. Ezek alapján a nyomvonal minden települést elkerül és a rőtfalvi határátkelőnél csatlakozik a meglévő úthoz. Lakott területet már nem érintve ezt követően csatlakozik be a forgalom az egykori határátkelőtől kiindulva a 87-es úthoz. Így Gyöngyösfalu is érezheti díj 6,2 millió Ft. Ehhez jön még 3,1 millió Ft a közüzemi díjakból. Az üzlethelyiségek, és más egyéb építmények után a ki nem fizetett bérleti díj összege 3,5 millió Ft. A hulladékgazdálkodást, a hulladék gyűjtését Kőszegen és még 14 településen végzi a cég. Közvetlenül a lakossággal 1924 szerződésük van. Ezen felül 137 társasházzal állnak jogviszonyban. Az ilyen módon kiszolgált lakosság száma meghaladja a 17 ezret. Ezen a területen az elmúlt évben a meg nem fizetett szolgáltatási díj összege 6,8 millió Ft volt. Az önkormányzat hozott egy rendeletet, miszerint minden bejelentett vállalkozást ellenőriznek. Megvizsgálják, hogy ki nem rendelkezik a hulladék elszállítására vonatkozó szerződéssel, illetve a szerződésben rögzített mennyiségnél ki szállíttat el többet. A parkolási díjak meg nem fizetéséből adódó ki nem fizetett büntetés összege 960 ezer Ft. Ezek beérkezése időnként több hónapot is igénybe vesz, de csaknem a teljes összeg megfizetésre kerül. Így a parkolási díjból az éves árbevétel mintegy 18 millió Ft. Egyes esetekben peresítésre is sor kerül. Jelenleg 17 ilyen ügy van folyamatban, mely 163 ezer Ft kintlévőséget takar. A korábbi években gondot jelentett a külföldiektől nehezen behajtható kötelezettség. A városgondnokság szerződést kötött egy külföldi, de magyar székhellyel rendelkező céggel, amely jutalék ellenében behajtja az adósságot. Kovács István városgondnok elmondta, hogy a parkolás és a hulladékszállítás kintlévősége kezelhető, ezeket a díjakat alapvetően megfizetik az érintettek. A lakások által felhalmozott tartozások miatt az elmúlt évben 300-nál több eljárást indítottak. A jogos díjakat a városgondnokság működése érdekében be kell szedni. A törvényi előírások szerint végzik az adósság behajtását, ez alapján 2009-ben végső megoldásként 15 esetben került sor kilakoltatásra. KZ a forgalom hatásait. Magyar oldalról a nagyon várt 87-es (autó) út új nyomvonalon történő megépítése még a közeli elképzelések között sem szerepel. Korábban volt egy terv, miszerint az S31 Ólmod mellett érkezik Magyarországra, de a falu lakossága tiltakozott, és a magyar oldalon nem volt meg a továbbépítés szándéka sem. Az osztrákok megépítik a B61a utat, ami később gyorsforgalmivá fejleszthető. Az osztrák lapjelentések szerint Mannersdorf, Oberloisdorf, Steinberg polgármesterei támogatják a falujukat elkerülő út építését. GAZDASáG S31 S31 Oberpullendorf Steinberg Unterpullendorf Oberloisdorf B61a Unterloisdorf Frankenau Klostermarienberg Mannersdorf Ólmod Rattersdorf K szeg 5

6 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIV.ÉVFOLYAM, 2. SZáM FEBRUáR 17. kávészünet Hortobágyi Ferenccel, a pályaépítővel következetes, követelő tanár voltam KáVÉSZÜNET 6 Mákosbejglivel és túróstáskával kínált, kicsit szabadkozott, tán egy csipetnyivel több cukrot kellett volna kevernie a mákba. De nagyon illett a kávéhoz. Ma is megcsinálja reggelente a százhatvan fekvőtámaszt, a hasizomerősítő gyakorlatokat, melyet egy perces fejenállással koronáz meg. Így sikerült legyőznie a szédülést. Életeleme a mozgás. Azt mondja jó géneket örökölt, nagyapja 98-at, dédapja 103 évet élt. Nevüket Heiligről magyarosították Hortobágyira. Lám, vele is van közös múltunk, hiszen édesanyja Szaki néni 37 évig volt szakács a MÁV Árvaházban. Laktak is ott egy ideig. Gyerekként rajta volt azon a vonaton, mely március 28-án a kitelepített házat és lakóit vitte Pockingba (Németország), ahol fél évig dekkoltak. Amerikai katonák között éltek. Ragadt rá a nyelv. Hazatérve a polgári iskola után Szombathelyen elvégezte a Kereskedelmit, aztán a Testnevelési Főiskolát Budapesten. Amióta nyugdíjas, kora tavasztól késő őszig Balatonedericsen pecázással múlatja az időt. Leendő feleségét aki Hódmezővásárhelyen tanított egy balatoni táborban ismerte meg. Sportos volt a lánykérés, a Jugoszláv-Magyar focimérkőzés után húzta választottja ujjára a gyűrűt. Ő ekkor már a gimnáziumban tanított. Ne feledjük, 1956-ot írtak! Éva bonyolult konspiráció és ismeretség útján kapott Kőszegre szóló beutazási engedélyt, mely csak pár napra szólt. A hivatalnokok jóindulatának köszönhetik, hogy azonnal összeadták őket, így mint feleség már maradhatott a határsávban lévő kisvárosban. Egy ideig Celldömölkön tanított, de hamarosan hazajöhetett a gimnáziumba, Hortobágyi tanár úr végig Kőszegen működött. Fél éve veszítette el Éva nénit, 54 év jutott neki Vele Beszéljünk a kőszegi sportéletről, mely sok vonatkozásban hozzád kötődik! Ez nem is olyan könnyű. Szerencsés vagyok, mert azt csináltam mindig, amit szerettem. Amikor hazajöttem Kőszegre, mindennel próbálkoztam. Mindenütt pályát építettem a gyerekek és kollégák támogatásával. A szakmában pályaépítőként emlegettek. Nem véletlen, hogy 89-ben és 90-ben is Az Ifjúság sportjáért érdemérmet kaptam. A tornával kezdtem, azt akartam, hogy gyökeret eresszen a tornasport. De nem nagyon volt olyan sportág, amiben ne lettem volna otthon, vagy amit ne csináltam volna. Ritmikus tornát, aerobikot, röplabdát, kézilabdát, kosárlabdát, atlétikát, tornát. Az ágyterítőgyárban volt tornaszakosztályom, próbáltam sportiskolát alapítani. Aztán Szombathelyre vitték a tornaszakosztályt. Nem nagyon ment nekik. Vissza is adtak egy kihelyezett fiúszakosztályt. A fiam korosztályával hat év körüliek voltak kezdtem, olyan tehetséges társaság volt, akik a megyei bajnokságot is megnyerték általánosban. Kicsit még dolgoztak volna velük a gimiben, ott is taroltak volna. Természetes, hogy saját gyermekeinket is megfertőztem a sport, a mozgás szeretetével. Lányom a Táncművészeti Főiskolán táncot, fiam Székesfehérváron a Teleki gimnáziumban testnevelést tanít. A sportban is az első a személyes példamutatás. Sehol nem tanítottam úgy, hogy amit én kértem, azt ne mutattam volna be. A História-futásban szerepeltünk, a Szilveszteri futásoknál is mindig ott voltam. Velük futottam, ma már nem, mert fáj néha a lábam. Emlékezetesek az úttörőolimpiák ben rendeztük az első Téli Olimpiát, 1976-ban megismételtük. Összesen háromszor tartottuk meg. Az első megnyitóján még nem volt hó. A lesikláshoz tűlevelet gyűjtött a város összes iskolása, kupacokban állt a pálya mellett. Izgatottan mentünk a megnyitóra, amikor nagy pelyhekben kezdett szállingózni. Akkor halt meg Móricz Lajos plébános úr. Tekintetünket az égre emelve kértük a Jóistent, ha már őt magához rendelte, küldjön helyette egy kis havat. Megjött a hó! A sífutást megnyerte a fiam, a sífutó-váltót a kőszegiek. Akkor kötelezte el magát e sport mellett. A középiskolai atlétikában is letetted a névjegyedet. A Hámánban és a gimnáziumban foglalkoztam komolyabban az atlétikával, meg a tornával. Volt olyan év, hogy öt csapattal tudtam indulni a Technikumból a megyei bajnokságra. A háziversenyeken majdnem minden gyermek részt vett. Csak azért tudtam megcsinálni, mert a kollégák partnerek voltak. A nyolcvanas évek elején a gimnáziumban olyan házi versenyeket szerveztünk, ahol minden osztályból 16 volt indult fiú és lány csapat. Amikor beálltak a sorba, megtelt a tornaterem. Akkoriban heti két óra testnevelés volt. De nem ez a lényeg. Azon múlik, hogy a tömegsport iránt hogyan tudom felkelteni az igényét. Abban látom az okot, hogy egy kényelmes életstílus lett úrrá rajtuk. Sikereid titka? Mindig úgy mutattam be magam egy új társaságnak, hogy elmondtam a küldetésem célját. Azért vagyok itt, hogy a fejlődéséteket elősegítsem. Ez az eredményesség első fele, a másik felét nektek kell hozzátenni. Aki ezt megteszi, azzal nem lesz gondom, neki sem velem. Legalább 25 évre visszamenőleg megvannak a teljesítménylapok minden tanulómról. Következetes, követelő tanár voltam. Ez volt a sikereink titka. Egyszer a gimiben félévkor három tanuló egyest kapott. Előtte írásba adták, hogy nem hajlandók dolgozni. A bukás és az írásbeli nyilatkozatuk alapján szüleik aztán hozzásegítették őket az eredményességhez. Hogyan telnek napjaid? Sporttal indítok. Rendrakás a lakásban. Olvasok. Vásárlás, séta, lekötöm magam a konyhában. A gyerekeim vették ezt a lakást, hogy ne kelljen a tüzelőt a pincéből cipelnem. Gyakran utazom az unokákhoz, no és ott van a Balaton. Várom a jó időt. Kiss János

7 XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. KŐSZEG ÉS VIDÉKE Az egyetem és a parkolók A téma évek óta visszatér a képviselőkhöz. Alaphelyzet a következő. Az ISES Alapítvány, amely a városban megvalósult egyetemi oktatás alappillére, 18 parkolóhely megépítésével tartozik, mely kötelezettségét Ft városnak történő megfizetésével is teljesítheti. Előzmények. Az alapítvány ban pályázati úton elnyert 260 millió Ft összegből felújította a Chernel utcában lévő Európa Házat, amely ma az oktatás központja. Az épület alapterülete jelentősen bővült, mert beépítették a tetőteret, és a pince is oktatási, közösségi célokat kapott. A befogadóképesség növekedése miatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 18 újabb parkolóhely kialakítását írta elő. Ezt az alapítvány megteheti a saját területén vagy 500 méter távolságon belül, illetve kötelezettségét megválthatja pénzben. Ez az érvényes önkormányzati rendelet szerint ötszázezer Ft öszszeg megfizetésével lehetséges. Az ISES Alapítvány a munkák megkezdésekor a parkolóhelyek költségével nem számolt, emiatt megállapodás született az önkormányzattal, hogy három éven belül megtörténik azok építése. Egy évvel ezelőtt újabb hosszabbítást kértek. Az évek során az alapítvány által az önkormányzatnak megfizetett felújítási pénzösszeget beszámították a parkolás megváltásba, így alakult ki a jelenlegi Ft összeg. Az alapítvány megbízta a Somlai Mérnöki Iroda Kft.-t a parkolók megtervezésével. Ebbe a munkába kapcsolódtak be a polgármesteri hivatal munkatársai, és megszületett a lehetséges megoldás. Ezek szerint a Szent Imre herceg utcának a gimnáziumi kollégium felé vezető vendégjárdáján kerüljön sor a parkolók kialakítására, ott ahol teljesül az ötszáz méteres távolságbeli korlátozás. Rába László az ötszáz méteren belüli mérésre kérdezett rá, és megállapította, hogy ennek minden parkolóhelyre igaznak kell lennie. Egyben ígéretet tett arra, hogy helyszínelve végig megy az útvonalon. Dr. Tóth László válaszából kiderült, hogy a távolság mérése megtörtént. Ugyancsak a képviselő kérdésére reagálva elmondta, hogy az alapítvány megfizette a felújítási pénzösszeget. Arról is tájékoztatást adott, hogy a jelzett tartozás behajtására peres eljárást kezdeményeztünk, melynek a döntés meghozataláig történő szüneteltetését kértük. A bírósági döntés nem lehet más, mint a végrehajtás, ez pedig az egyetemi oktatás megszüntetését jelentené a városban. Jó szórakozást kívánok az ötszáz méter méregetéséhez. Biztosan emelkedett feladat lesz mondta Básthy Béla, majd arról beszélt, hogy örülne, ha ezek a parkolók megépülnének a Szent Imre herceg utcában, mert csökkentenék a gimnázium parkolási gondjait: szavazókörzetem igényei szerint ez lenne a legjobb forgatókönyv. Az ISES Alapítvány működése egyértelműen jó a városnak, mert olyan kapcsolatrendszer válik elérhetővé, amiből Kőszeg profitálhat. Ilyen az IBM és a Siemens cég megjelenése a városban. (Ezekről írtunk a januári lapszámunkban.) Rába László újra szót kért, és kifejtette, hogy ő is örül az ISES Alapítvány jelenlétének, Dr. Miszlivetz Ferenc professzor munkáját elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Ezt követően Básthy Béla arról beszélt, hogy ez egy iskola és nem vállalkozás, és most abba az irányba megyünk, hogy valósuljon meg a parkolók építése. El kell érnünk azt, hogy a hatósági követelések teljesüljenek. A képviselők kilenc igen és három nem szavazattal elfogadták az ISES Alapítvány számára megállapított teljesítési határidő augusztus 31. napjáig történő meghoszszabbítását. KZ Megmértük Megmértük a távolságot az Európa Ház és a Szent Imre herceg utca 8. számú ház között. A GPS készülék adatai szerint a két helyszín közötti távolság 340 méter, így megfelel az 500 méteren belüli előírásnak. VÁROSHÁZA Inkább fizetnek Az Ady Endre utca lakói kérték az önkormányzatot, hogy az utcában legyen fizetős a parkolás, és azt, hogy számukra továbbra is biztosítva legyen az ingyenesség. A kérés indoka a pakolóhelyek kevés száma, így az ott élők csak szerencsés esetben tudnak parkolni. A képviselők elé került előterjesztés szerint a lakók ingyenes parkolására nincs lehetőség, de 50% kedvezményt kaphat az, aki megfizette a gépjárműadót. Így a lakás közelében lévő parkolóhelyen az éves parkolási díj Ft. Információnk szerint az érintettek inkább megfizetik ezt a díjat, csak parkolni tudjanak a házuk közelében. Az Ady utcába a fizető parkolás bevezetésére március 1-től kerül sor, az óránkénti díj összege 80 Ft. A képviselők egy döntésükkel ez év március 1. és december 31. között kivették a fizető parkoló listából a Táblaház utcát, illetve a Brennerudvart. Ugyanis rövidesen megkezdődik a belváros átépítése, így a parkolás funkcióját veszíti. Megerősítették A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban a Kőszegi Kistérséget Huber László polgármester képviseli. A kőszegi képviselők szavazatukkal megerősítették, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Huber László akadályoztatása esetén Horváth Miklós, velemi polgármester alkalmanként eljárjon, a döntéshozatalban közreműködjön. 7

8 KŐSZEG ÉS VIDÉKE XXIv.ÉVFOLYAM, 2. szám FEBRUÁR 17. GAZDASÁG 8 Távhősök tartozása Tízmillió Ft-ot meghaladja a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. kintlévősége, vagyis december 31-én ennyivel tartoztak a távhős lakások tulajdonosai a cégnek. Két évvel korábban ez a szám még 3,88 millió Ft volt. A távhőszolgáltatást 540 ügyfél veszi igénybe, és ebből 470 a lakások száma. Két kazánházat üzemeltetnek, egyiket a belvárosban, a másikat pedig a lakótelepen. A fenti adatokról Szanyi Gyula a cég ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat. A tartozások tendenciájának ismeretében a felhasználók fizetési hajlandóságáról kérdeztük az elmúlt év nyarán kinevezett vezetőt. Úgy érzem, hogy a fizetési hajlandóság megvan a szolgáltatásunkat igénybe vevők részéről mondta Szanyi Gyula. Kevés az olyan, akiben nincs szándék a jogos díjtételek megfizetésére. Előfordul, hogy néhányan a teljesítőképességük határára jutnak. Elsődleges célunk, hogy a tartozásokat megfizessék, és a cégünk ebben partner. Minden fizetési haladékkal rendelkező fogyasztó problémáját egyedileg kezeljük, és találunk megoldást, ha megkeresnek bennünket. Viszont a cég működtetése, és a többi fogyasztó érdekében a tartozásokat Textilmúzeum a TESCO-ban bizonyos összeghatár felett bírósági szakaszba is átvisszük. Hogyan értékeli a kintlévőség mennyiségét? Nagyon magas, különösen, ha az éves, 110 milliós bevételhez viszonyítjuk. Jelentős nehézségeket okoz a cég pénzügyi egyensúlyában, és gátolja a fejlesztést. A pontosan fizetők jogosan érzik azt, hogy őket sérelem éri a probléma miatt. A legmagasabb tartozás meghaladja a 600 ezer Ft-ot. Tizennyolcan vannak, akik százezer Ft feletti összeggel tartoznak. Az elmúlt évben öszszesen 96 főnek volt hátraléka. Ez a lakossági fogyasztók 20,4%-a. Milyen lépések történnek a kintlévőségek behajtása érdekében? A felhasználó a számláján látja a hátralékot. Ötvenezer Ft öszszeghatárnál küldünk egy felszólítást. További nem fizetés, vagy felszólítás át nem vétele esetében átadjuk a jogi irodának az ügyet. Ezután megkezdődik egy fizetési meghagyási eljárás, majd ennek eredménytelensége esetén kerül át a bírósághoz. Jelen időszakban 19 fogyasztónk van a bírósági döntés szakaszában, melynek következtében a lakásra jelzálogjog kerül(het). Ezen fogyasztóink összes tartozása A készülő TESCO áruház épületében kap bemutatóteret Kőszeg textiliparának múltja. Az épületben a régit megőrző új forma tervezése az Innovációs Park Kőszeg Kft. kérésére történt, mint az is, hogy az áruházon belül legyen egy épületsarok a múlt emlékeinek a megőrzésére, de a beruházók építési költségének a terhére. Az emlékek összegyűjtését vállalták P. Burus Gyula (94/ ), Stitniczky Csilla (20/ ) és Tamás Béla, akik mindhárman kötődnek a textiles múlthoz. Ezúton is kérnek mindenkit, akinek van még valami tárgyi emléke, hogy telefonáljon, és ajánlja fel azt. Lehet akár egy megmaradt szövetdarab, vagy az utóbbi időszakban gyártott terítő, esetleg fonaldarabok. Egy régi szövetből kiszedett fonal is érték, emlék önmagában, mert megismételhetetlen. P. Burus Gyula tájékoztatása szerint rendszeres egyeztetést tartanak a múzeum telepítéséről a beruházókkal, és már megkezdődött a kiállítási anyag feldolgozása. Február 2-án Huber László polgármesternél tartott egyeztetésen Tamás Béla vállalta a kiállítási anyag szakszerű összeállítását a három egykori gyáregység bontásában. Egyelőre csak becslések vannak arra, hogy a kiállítási anyagok összeállítása mennyi pénzbe kerül. Az emlékek közül a fényképek dominálnak. Az eddigi munkában sokat segítettek: Tóth Gyula, Jenkei Ede, Kondora Béla, valamint a Bútorszövetgyár és a Posztógyár nyugdíjasai. KZ mintegy öt millió Ft, a másik ötmillió Ft kintlévőség az egy-két havi fizetési elmaradásból származik. A nemfizetők szolgáltatásból történő kikapcsolása lehetséges? Ehhez szükség van arra, hogy bejussunk a lakásba, és ott végezzük el a kikapcsolást. A felhasználói rendszerek általában nem úgy vannak műszakilag kialakítva, hogy lakáson kívül el lehessen végezni a kikapcsolást. A nagy összegű tartozók nem tartják velünk a kapcsolatot. A kikapcsolással a szomszédot is büntetjük, mert nem lenne meg a lakása körbefűtése. Ön szerint, drága a távfűtés? Ha ugyanazt a szolgáltatást, lakáshőmérsékletet hasonlít össze egy gázfűtéssel, akkor nincs, vagy alig van árkülönbség. Viszont az egyedi gázfűtés kikapcsolható, a tulajdonos önmaga gazdálkodik. Mi az itteni rendszeren ezt nem tudjuk megvalósítani. A fűtési rendszer háztömbön belüli korszerűsítése jelentős előrelépés lenne, de ez a lakóközösség feladata. Mi megtesszük, hogy az őszi fűtési szezon megkezdése előtt korszerűsítjük, energiatakarékossá alakítjuk a gázkazánjainkat. Kámán Z. Tisztelt adózó, kérem adója 1 %-át ajánlja fel a Kőszegi Sportklub részére! 9730 Kőszeg, Petőfi tér 14/A. Adószám: Segítségét köszönjük! Az üzlet múltjához híven újból minőségi vetőmagok Köszönet Pusztacsó Kőszegpaty: Július 9-én Pusztacsó önkormányzati képviselői, Kollarits Kornél polgármester vezetésével, Tóth János körjegyző kísértében adományátadó útra indultak Ócsanálosra, a Hernád folyó melletti kis faluban, ahol elkeserítő károkat okozott az áradás. Három tételben vitték az adományt. A megelőző hétvégén tartották a falunapot, ahol a résztvevők 85 ezer Ft-ot tettek a kihelyezett adománykasszába. A falu képviselői pedig úgy döntöttek, hogy a falunapra tervezett 300 ezer Ft-ot átutalják az árvízkárosult településnek. Ehhez csatlakozott Kőszegpaty képviselőtestülete, amely a százezer Ft-ot ajánlotta fel a károsultaknak. A 85 ezer Ft-ot a 72 éves Pallagi Ferencnének adták át, akinek a háza hajnalban összedőlt. A két önkormányzat 400 ezer Ft-ját Jónyer Lajosnénak, Onga község alpolgármesterének adta át a küldöttség azzal a feltétellel, hogy év végéig beszámolnak a pénz felhasználásáról. A hivatalos, a felhasználást igazoló levél megérkezett. Ezek szerint a romeltakarításhoz, illetve a szennyvízcsatorna kiépítéséhez használták fel az adományt. A Ócsanálos-Onga községből érkezett levél így fejeződött be: Kérjük, a hála és köszönet szavait az érintettek felé szíveskedjenek tolmácsolni! LCD, PLAZMA, CRT TV-k és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid határidővel, garanciával! A hirdetés bemutatójának 2011-ben kiszállási díj nélkül!!! Csizmazia Gábor, Horvátzsidány Fő u / , 94/ Mindemellett: szezonális cikkek, kézműves csokoládé, dekorációs termékek, fonott- és faáruk, kerámiák, borvidék kincsei Cím: 9730 Kőszeg, Árpád tér 14. Nyitva tartás kedd, szerda, csütörtök, péntek: 09:00-13:00; 14:00-18:00 szombat: 09:00-14:00 vasárnap, hétfő: ZÁRVA

Zárultak az ostromnapok. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15.

Zárultak az ostromnapok. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 9. szám 2011. szeptember 15. Nem váltható GDP-re Zárultak az ostromnapok Az 1532. évi ostrom 479. évfordulója alkalmából megrendezett

Részletesebben

AUGUSZTUS OSTROMNAPOK!

AUGUSZTUS OSTROMNAPOK! AZ ÚJ ÉVFOLYAm 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVII.ÉVFOLYAm, 8. szám 2014. AUGUsZtUs 12. ELHIVAtOttAN dolgozni AkArNAk AUGUSZTUS OSTROMNAPOK! Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert az évben

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

INDUL AZ ŐRJÁRAT. A Kőszegi

INDUL AZ ŐRJÁRAT. A Kőszegi AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 8. 3. szám 2013. augusztus március 13. 14. A Kőszegi darabontok INDUL AZ ŐRJÁRAT A Kőszegi Ostromnapok eseményei augusztus 2-án kezdődtek,

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HavONta XXVII.évfOlyam, 1. szám 2014. JaNuár 21. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA fanni dolgozni akarnak Kőszeg első újszülöttje Tóth Fanni Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11.

AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA XXii.ÉVFOLYAM, 8. szám 2009.augusztus.11. Esküszünk! 1532 2009 Díszes menetben járultak a nagytiszteletű elöljárók színe elé a kőszegi védők, és a támadó

Részletesebben

OSTROM A BARÁTSÁG JEGYÉBEN

OSTROM A BARÁTSÁG JEGYÉBEN Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HAVONtA XXVIII.éVFOLyAM, 8. szám 2015. AuGusztus 13. OstrOMNAPOK dolgozni AKArNAK OSTROM A BARÁTSÁG JEGYÉBEN Kőszegi Huszonnyolc Ostromnapok: csökkent Először

Részletesebben

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HAVONtA XXVIII.éVFOLyAM, 6. szám 2015. JÚNIus 16. tessék dolgozni VáLAsztANI! AKArNAK A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Kőszeg Huszonnyolc vár csökkent Kőszeg nyitva!

Részletesebben

Orbán Viktor miniszterelnök. Forint betéti akció 6 és hónapos futamidővel új megtakarításokra. kőszegen

Orbán Viktor miniszterelnök. Forint betéti akció 6 és hónapos futamidővel új megtakarításokra. kőszegen AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxv.évfolyam, 9. szám 2012. szeptember 12. kőszegen Orbán Viktor szterelnök Augusztus 25-én Kőszegre érkezett Orbán Viktor szterelnök. Délután a Jurisics-várban

Részletesebben

KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK. dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos

KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK. dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HaVONta XXVI.éVfOLyam, 10. szám 2013. OKtóber 16. KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET! ÖrÖKséGÜNK dolgozni akarnak Szeptember 20 22-én Kőszeg rangos Huszonnyolc eseménynek

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

munkával, felelősséggel! DOLGOZNI AKARNAK AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13.

munkával, felelősséggel! DOLGOZNI AKARNAK AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 3. szám 2013. március 13. DOLGOZNI AKARNAK munkával, felelősséggel! Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert alkalmaz a belvárosban

Részletesebben

MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14.

MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 decemberétől MEGJELENIK HAVONTA XXVII.ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 2014. OKTÓBEr 14. INdUL dolgozni A BUSZ AKArNAK MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ? Október Huszonnyolc 4-én csökkent Kopácsi

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

XX. évf. 2011. augusztus

XX. évf. 2011. augusztus XX. évf. 2011. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 A lakosságnak joga van a közbiztonsághoz A nyár, a pihenés, az utazás, a kikapcsolódás

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. civilek és szaloncukor

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. civilek és szaloncukor A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban télen nincs kilakoltatás konstruktívak lettek a pénzintézetek, szinte minden ügyfelüknek tudnak megoldást találni.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám Átveszi a város a színházakat Megegyezés született Eger és a Heves Megyei Önkormányzat között, ezt a szándékot

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével

Csömöri Hírmondó. A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak. Interjú Csömör országgyűlési dr. Tuzson Bencével Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap A főutak mellett a közterek és járdák is megújulnak 5. és 10. oldal Interjú Csömör országgyűlési képviselőjével, dr. Tuzson Bencével 8-9. oldal Egy nap a közterületfelügyelővel

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-4/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben