Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó munkaanyag, amelyet a lapunk zártakor induló országjáró konzultációsorozaton kívánnak ismertetni és megvitatni a tárca vezetôi. A vidékfejlesztési stratégia céljai között szerepel a vidéki munkahelyek megôrzése és gyarapítása. A jelenlegi 440 ezres összes foglalkoztatottsági létszámot 2020-ra 700 ezerre szeretnék bôvíteni. Kiemelt feladat a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása. A program célkitûzése az élelmezési és az élelmiszer-biztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése, és minden korábbinál erôsebb szemponttá emelkedik a környezetóvó gazdálkodás segítése. Az anyag figyelmes olvasása után egyértelmûen kiderülhet még a kevéssé elmélyült szakértôk számára is, hogy a minisztérium az eddigi általános szemlélettel gyökeresen szakító koncepcióval állt elô. A nemzetközi versenyképességrôl, sôt magáról a termelésrôl, a korábban egyik fô szempontnak számító exportról is alig esik szó a tervezetben, a szerzôk ki is mondják: a polgári agrárjövôre vonatkozó elképzelésekben a helyi piacok, kisközösségek játsszák a fô szerepet. Nagy kérdés, hogy egy ilyen jövôkép a gyakorlatban is mûködôképes lehet-e. Az kétségtelen, hogy az európai szabályozás maga is jelentôs változás elôtt áll, amelyben az imént idézettekhez nagyon hasonló célrendszer formálódik ott is kiemelt szerepet kap a környezettudatosság, az élelmiszer-biztonság és a belsô termelés védelme, illetve a vidék népességmegtartó erejének megôrzése. Csakhogy ott ezek mellett legalább ilyen hangsúlyt kap a világ élelmiszer-drágulási folyamataihoz való piaci alkalmazkodás is ez pedig lényegében teljesen hiányzik a magyar koncepcióból. A szaktárca vezetôi hangsúlyozták, az elképzelések a meghirdetett konzultációk során még kaphatnak új hangsúlyokat. Ez nyilván fontos, de az alapvetéseknél is lényegesebb, hogy a hosszú távú tervekhez milyen napi szabályozás kapcsolódik majd. Ez méri majd meg igazán, hogy a nagy ívû elképzelések mennyit is érnek a mindennapokban és hogy miként is illeszkedik a jelenleg legnagyobb ágazati támogatási forrást jelentô európai uniós rendszerbe. Bôven van hát mit egyeztetni. Tamás Gábor Kamara 4 Megújul az agrárkamara 6 Összefogással, támogatással könnyebb Agrárstratégia 8 Indul a földbérlet rulett Finanszírozás milliárddal folytatódik az ÚMVP 14 (Agrár)hitel (pénz)világ (gazda)stádium, Integrátorok szerepe a termelésfinanszírozásban Agrárinformatika 24 Az agrárinformatika jelentôsége 26 Elektronikus kérelembeadás és monitoring adatszolgáltatás 31 Precíziós növénytermesztés a hazai gyakorlatban Együttmûködô partnereink: Tartalom Baromfi 38 Nemzetközi Baromfitenyésztési Szimpózium Kaposváron Agrárenergetika 44 Jövôjét keresi a magyarországi biomassza-termelés 46 A hazai melléktermékhasznosítás 48 Cukorcirok = energia a szántóföldrôl 52 Energetikai növénytermesztés 54 A hígtrágya hasznosítása 56 Nemes nyár energiaültetvények Kaleidoszkóp tartalom

4 4 Kamara Megújul az agrárkamara F Átalakulás elôtt áll a hazai agrártársadalom szervezeti irányítása, vagyis megújul a kamara. Igazi önkormányzatiság a cél, több állami feladatot is átvennének, növekedhet a kistermelôk, a családi gazdaságok súlya. A törvénytervezet társadalmi vitája május 12-én Gyôrött zárult a Gyôr-Sopron Megyei Agrárkamara által rendezett fórumon. Az eseményen részt vett Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára is. azekas Sándor vidékfejlesztési miniszter még április végén az agrártársadalom szervezeti irányításának tervezett átalakításáról elmondta, hogy alanyi jogon lehetne mindenki kamarai tag, aki az ban él, termel, kereskedik, feldolgoz. Ha ôk egy szervezetben vannak, a kamara meg tudja jeleníteni az ágazat teljes spektrumát. Ezenkívül azokat az on belüli vitákat például a sertéshús- vagy borimportról, amelyek eddig egymás mellett elbeszélve zajlottak, a jövôben egy szervezeten belül le lehet rendezni. A miniszter szerint kulcsfontosságú, hogy a magyar mezôgazdaság valamennyi szereplôje, az alapanyag-termelôk, a feldolgozók és a kereskedôk képesek legyenek összefogni. A tárcavezetô szerint az agrárkamara az a szervezet, ahol együtt dolgozhatnak a közös célok elérése érdekében. Lényeges, hogy ne szûk érdekcsoportok érdekérvényesítô képességének fórumává, hanem a magyar vidék teljes összefogásának intézményévé váljon az újjászervezett köztestület. A cél az, hogy a kamarai keretek segítsék az összefogását, például az etikai normák betartását. A köztestületnek alanyi jogú lesz a tagsága, azaz több százezer tagra lehet majd számítani. A gyôri fórumon Ángyán József hangsúlyozta, hogy az agrárkamarai törvény tervezetének megalkotása egy folyamat része, amely kapcsolódik az ország újjászervezéséhez, aminek része az átalakítása is. Ez utóbbihoz az intézményrendszer átalakítására is szükség van. Ennek pedig egyik legfontosabb átalakítandó intézménye a Magyar Agrárkamara. Az átalakítás lényegét jól jelzi az agrárkamara nevének megváltoztatása is, amely a törvénytervezet szerint a jövôben Vidékfejlesztési, Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Kamara néven fog tovább mûködni. A névváltozás jelzi az európai normákhoz való igazodást is ezen a területen. Az agrárkamara szervezete alulról szervezôdô lesz, ennek jegyében települési mezôgazdasági bizottságok alakulnak. Létrejönnek az önálló megyei kamarák és a megyei kamarák elnökségébôl választják majd meg az új köztestület elnökségét úgy, ahogyan ez Nyugat-Európában szokásos. Az agrárkamara új mûködési rendszere gazdasági önkormányzatiságot is jelent egyben. Emellett érdekegyeztetô fórum is lesz, amely köztestületként várhatóan a kormány és a törvényhozás legfontosabb partnere is lesz ezen a területen. A szervezeti rendszert úgy kívánják felépíteni, hogy a kamara szolgáltató jellegû intézménnyé váljon. A törvény erejénél fogva mindenki, aki agrárgazdasággal foglalkozik, alanyi jogon tag lesz az új szervezetben. Egy tag egy szavazat elven mûködik majd a kamarai döntéshozatal, tagdíjat pedig csak azoknak kell fizetniük, akik bruttó 100 millió forintot meghaladó árbevételt értek el. Így millió forint között a bruttó árbevétel 1 ezrelékét kell fizetni, míg 300 millió forint és egymilliárd forint között 1,5 ezreléke lesz a tagdíj a bruttó árbevételnek. Az egymilliárd forint feletti bruttó árbevétellel rendelkezô vállalkozások pedig 2 ezrelékét fizetik bruttó árbevételüknek. Az agrárkamara mûködésére szánt forrás a tagdíjakból, az állami feladatok átvállalása után kapott állami támogatásból, továbbá a szolgáltatási díjak árbevételébôl adódik össze. A kamarai tagdíj akár 3 4 milliárd forint is lehet. A fórumon Hadházy Árpád, a Tolna Megyei Agárkamara alelnöke a tervezet erôsségeként említette a mezôgazdasági bizottságok létrehozását, gyengéjének pedig a tagdíj-elképzeléseket tartotta. Nagy László, a Gyôr Sopron Megyei Agrárkamara elnökségi tagja úgy vélekedett, hogy azok, akiknek nem lesz tagdíj-kötelezettségük, nem kötôdnek majd a kamarához. A minimális tagdíj éppen ezért legyen 5 ezer forint. Stoller Csaba családi gazdálkodó egyebek között arról beszélt, hogy nem kellene erôltetni a külterjes gazdálkodást, mert az inkább csak a gazdagok hobbija, és nem produkál tömeges árut. Helytelenítette, hogy jövôre megjelennek az állatjóléti felelôsök is. Fazekas Imre, a jánossomorjai Szemes Mûvek Kft. cégvezetôje a külföldiek földszerzésével foglalkozott. Mint megfogalmazta, a kamara lehet az egyetlen olyan szervezet, amely hatósági jogkörrel felruházva eredményesen felléphet ez ellen. Tamási Béláné Fejér megyébôl szorgalmazta a jelenlegi kamara feloszlatását, s kifejezte aggodalmát, hogy azokban a falvakban, ahol sem a Magosznak, sem MOSZ-nak nincsenek tagjai, nem tudnak majd delegálni agrárkamarai tagot. Mint elmondta, sok településen nem is hallottak róla, hogy elkészült az új kamarai törvény, pláne, hogy vitáznak róla. Elhiszem a kormány tisztességes szándékát, de úgy tûnik, olyanokra hagyták a dolgot, akik a saját pecsenyéjüket sütögetik jegyezte meg Tamási Béláné a fórumon. Páva Zoltán, a Magyar Tojás Kft. ügyvezetôje javasolta, hogy a tagdíjat a hozzáadott érték alapján határozzák meg, és kételyeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy esetleg országos cégek nem

5 Kamara 5 jutnak képviselethez a megyei elnökségekben. Páva Zoltán javasolta még, hogy a hazai és EU-s forrásokra benyújtott kérelmekhez tagsági igazolás kiállítására legyen lehetôsége a kamarának. Máhr András, a Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetségének (MOSZ) fôtitkár-helyettese jelezte, hogy a tagdíj mértéke irreális, hiszen a Kereskedelmi és Iparkamaránál az Audi kevesebbet fizet, mint a tervezet szerint egy 150 hektáros mezôgazdasági vállalkozó fog 2012-ben. Máhr szerint végig kellene gondolni a választási rendszert is, mert ha a nagyok nem tudnak beleszólni a döntésbe, a kamara mûködése formálissá válik vagy feszültségek keletkeznek. Minden szereplô arányos képviseletére van szükség. Imre János, a Vas Megyei Agrárkamara titkára szintén kitért a tagdíjkérdésre. Álláspontja szerint a 600 ezer és a 100 millió közötti árbevételeknél is érdemes lenne differenciálni. Kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy vajon a piaci szereplôk minôsítésére képesek lesznek-e kamarák, honnan szerzik ehhez az információt. Javasolta, hogy a termékpálya-bizottságok feladatait, jogosítványait, kapcsolódási pontjait, szerepét részletesen szabályozzák a törvényben. Politzer József, a Pápa Hús Kft. ügyvezetô igazgatója arról számolt be, hogy jövôre árbevételük alapján több tagdíjat kellene fizetniük, mint a tavalyi eredményük volt. Óvott attól, hogy az új kamara leragadjon a kis- és középvállalkozásoknál. Németh Béla, Halászi (Gyôr-Sopron megye) védelmet kért az ôstermelôknek a törvényben. Tragikusnak ítélte meg, hogy utcájukban, ahol nem is olyan régen még 27 anyakocát tartottak, ma egy van, az övé. Tizenhét éve harcolok az áruházláncokkal mondta Besenyei Ferenc, a Pannon Tej Zrt. igazgatótanácsának elnöke, hozzátéve, hogy szerinte a magyar mezôgazdaságot az irányítja, akinek ráhatása van arra, hogy az élelmiszer kiskereskedelem 65 százalékát jelentô áruházláncok polcaira mi kerül. Kérte, hogy a tagdíjat le lehessen vonni az adóból. (Nem az adóalapból!) Ángyán József válaszában ígértet tett rá, hogy megpróbálják EU-s pénzekbôl a legkisebbek tagdíját elôteremteni. Az államtitkár is elismerte, hogy a jelenlegi falugazdász állapot átmeneti és nem túl szerencsés, s hogy ma a tanácsadásban káosz uralkodik. Ô is tarthatatlannak tartja az élelmiszerek 25 százalékos áfáját, a kérdés az, hogy milyen ütemben lehet csökkenteni. A kamara maga is felépíthet saját kiskereskedelmi hálózatot, az állam ebben segíteni fog. A megyei listaállítási csatákat helyben kell megvívni, eldönteni, ki a tisztességes, ki nem. Hatósági jogköröket illetôen a kormány tárgyalni a fog az új szervezettel. Az államtitkár nem titkolta, hogy a törvénytervezettel kapcsolatos legnagyobb hangzavart az üzletláncok csapják. A kormány méltányos, tisztességes haszonmegosztást akar, és eszközöket dolgoz ki ennek elérésére. Ilyen eszköz például a magyar áru fogalmának meghatározása. A monopol helyzet tovább nem érvényesülhet. Ne egy gyárcsarnok legyen a magyar vidék, ahol néhány tôkebefektetô társaság extraprofitja határozza meg, hogy mi történjék mondta Ángyán József. Az orvoslásra váró problémák közül megemlítette, hogy az állami földek 80 százalékát a 180 legnagyobb tôkés társaság bérli. Heves megyében egy 5 ezer hektáros érdekeltség 20 évre bérbe adva, évi 100 forintért hektáronként. Eközben 200 gazda vár arra, hogy valahol az állatait legeltethesse. A gazdálkodó családoknak és fiataloknak kell adni a földet. A novemberben sorra kerülô kamarai választás a vidék, illetve az számára majdnem olyan fontos, mint volt az önkormányzati a települések életében. A kérdés, sikerül-e egyfajta rendszerváltást, struktúraváltást, értékrendváltást, profilváltást végrehajtani ebben a rendszerben. Ehhez hitre és bátorságra van szükség zárta beszédét Ángyán József. MOSZ és Magosz: hasonló vélemények Horváth Gábor, a Mezôgazdasági Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetségének (MOSZ) fôtitkára és Domján Gergely, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) alelnöke a törvénytervezetrôl: Horváth Gábor a legnagyobb kihívásnak azt tartja, hogy végre a termelô a piaci viszonyokat közvetlenül és elôre megismerhesse, ne csak akkor, amikor azzal szembesül, hogy nem veszik át a termékét vagy csak nyomott áron. Szerinte a változások további fontos eleme lehet, hogy a felállítandó új kamara talán leépítve a túlbürokratizált, sok-sok hatóság által fémjelzett agrárrendszert közfeladatokat kapjon. A MOSZ fôtitkára által kritizált egyik változtatás a kötelezô kamarai tagság bevezetése, amely még az ôstermelôkre is vonatkozik. Szerinte, bár azt nem vitatja, hogy széles körben kell megszervezni a kamarát, ez rossz szájízû javaslat, amelynek megítélését a tagdíjak által elszenvedett veszteség is befolyásolja. Úgy gondolja, a kamarai törvénytervezet megduplázná az említett jelenségek ellen dolgozó ágazati szervezeti rendszert. Horváth Gábor szerint ezek a tervezett tagdíjmértékek egyértelmûen azt jelzik, hogy a javaslat alkotói kedvezni akartak a kisebb gazdálkodóknak. Domján Gergely is egyetértett azzal, hogy a kamara egyik fontos feladata a piac átláthatóságának biztosítása lehet. Szerinte egyetértve a MOSZ fôtitkárával a falugazdász hálózatnak be kell kerülnie a kamarához, és a támogatási rendszer gyakorlatilag azonnal, a meglévô szervezeten keresztül mûködtethetô. További lényeges cél, hogy ne kelljen minden évben újra felvázolni a támogatási igényt, minden parcellát berajzolva, külön kezelve. Ehelyett egy megfordított rendszer lenne hasznos: csak a változások kerüljenek átvezetésre. Domján Gergely az alanyi jogú kamarai tagság kapcsán azt mondta, azok a valódi termelôk kerülnek ebbe a körbe, akik az adóhivatallal kapcsolatban vannak, ott áfa-alanyokként vannak nyilvántartva. A kamarai tagsági díj kapcsán a Magosz alelnöke azt mondta, szervezete amellett kardoskodik, hogy azt mindenkinek fizetnie kelljen, mert aminek nincs ára, annak nincs értéke sem.

6 6 Kamara Összefogással, támogatással könnyebb Segít a kamarai tanácsadó! Évi anyajuh, hektár szántó és legelô. Ezek a fôbb sarokszámai Tóth Imre gazdaságának a Hajdú-Bihar megyei Bakonszegen. Az eredményes mûködéshez kevés lenne a szaktudás, piaci sikereit a termelôi összefogásnak tulajdonítja, a támogatási rendszer pedig a hoszszabb távú tervezést könnyíti meg. Utóbbiban Duróné Adamcsik Erika kamarai tanácsadó segít eligazodnia. Támogatások nélkül nem maradna a fejlesztésekre, de a tavalyihoz hasonló években még a gazdálkodás fenntartása is nehéz lenne. A támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket azonban már lehetetlen észben tartani, nem is beszélve az adategyeztetésekrôl, fellebbezésekrôl, határidôkrôl magyarázta Tóth Imre, miért is nagy segítség a kamarai tanácsadó. Duróné Adamcsik Erika az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében segít. A bakonszegi gazdálkodó részese az agrár-környezetgazdálkodási program integrált szántóföldi növénytermesztési, valamint az extenzív gyepgazdálkodási célprogramjának. Szántóinak egy része kedvezôtlen adottságú, egyes gyepterületek pedig Natura 2000 besorolású, így kötelezô számára a gazdálkodási napló naprakész vezetése. Emellett további nyilvántartások (monitoring és nitrát adatszolgáltatás, a web-gn), kötelezô bejelentések is vonatkoznak rá. A tanácsadó a jogszabályok útvesztôiben is segít eligazodni, és mivel jól ismeri terveit, azonnal szól, ha azokhoz illeszkedô pályázati jogcím jelenik meg. Tóth Imre az értékesítésre most nem panaszkodik, köszönhetôen a ma már kilenc megye több mint 400 juhtartóját összefogó berettyóvölgyi termelôi csoportnak, aminek ô az egyik alapítója. Szerinte a termelôi együttmûködés meghozta a várt eredményt, 2009 óta már saját jogon szállítják a bárányt Olaszországba nem csupán a nagy ünnepekre, vevôik megbízhatóan fizetnek. A gyapjú árát is sikerült feltornázniuk, és a tagság adja az ország juhtej-termelésének a negyedét. Az összefogással az input anyagok beszerzésénél is komoly árelônyt értek el. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Tóth Imre minden támogatási kérdésével Duróné Adamcsik Erikához fordul Gazdálkodók figyelem! A május 16-i határidôt követôen június 9-ig még fogadja a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a területalapú támogatást is magában foglaló egységes kérelmet, akkor azonban a megállapított támogatási összeg már munkanaponként egy százalékkal csökken. A határidôig beérkezett kérelmek május 31-ig módosíthatók szankció nélkül. A nem termelô mezôgazdasági beruházás, az ültetvénykorszerûsítés, a lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése, valamint a kertészeti ültetvények korszerûsítése jogcímekben az érintettek egészen június 9-ig módosíthatnak mindennemû kedvezôtlen következmény nélkül a május 16-áig benyújtott kérelmen. A június 9. után beérkezô kérelmeket viszont a hivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Figyelem! A kizárólag elektronikusan benyújtandó egységes kérelemnek több jogcím esetén papír alapon beküldendô dokumentumai is vannak. A tejtermelôket sújtó különleges hátrányok enyhítésre az Európai Unió az adott évi SAPS keretösszeg 3,5%-át engedélyezi felhasználni hazánknak. Ebbôl a keretbôl a beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezô tejtermelôk kaphatnak támogatást a saját gazdaságukban a 2010/2011. kvótaévben megtermelt és értékesített tej után, de legföljebb a március 31-én rendelkezésre álló tejkvóta mértékéig. A pontos összeg tehát csak az igénylôk számának és az általuk értékesített tej mennyiségének (tejkilogramm) ismeretében derül ki. A hátrányos helyzetben gazdálkodók tavaly kilogrammonként 9,55 forint különleges támogatásban részesültek. Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

7

8 8 Agrárstratégia Indul a földbérlet rulett Az év végéig akár százalékkal is drágulhatnak a hazai földbérletek, és ebben a folyamatban az állam a néhány hete meghirdetett, mintegy negyedmillió hasznosítatlan hektárnyi területének új éven belüli megbízási szerzôdésekre alapozott, rendszerû használatának is nagy szerepe lehet. A z Agrárium információi szerint már a nyáron a parlament elé kerülhet az a törvényjavaslat, amely szerint megváltozik a termôföld elôhaszonbérletének prioritási listája. A jelenlegi szabályzás elsô számú kedvezményezettje a föld használója. A törvény szövege szerint jelenleg a termôföldre és tanyára az alábbi sorrendben elôhaszonbérleti jog illeti meg 1. a volt haszonbérlôt; 2. a helyben lakó szomszédot; 3. a helyben lakót; 4. jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezetet. Úgy tudjuk, ezen jelentôsen változtatni kíván a kabinet, amelynek során a jelenlegi elôhaszonbérleti rangsorban a jelenleg elsô helyen álló földhasználó elé kerülnek majd a családi gazdálkodók és a helybeli kistermelôk is. Úgy tudjuk, az erre vonatkozó törvénymódosítási javaslat gyakorlatilag már elkészült, a döntés pedig legkésôbb ôsz elején, de még mindenképpen a jövô évre szóló földbérleti pályázatok megjelentetése elôtt megszülethet. Negyedmillió hektár hasznosítatlanul Idôközben a Nemzeti Földalapkezelô Szervezet (NFA) megbízási szerzôdéseket kezdett kötni a gazdálkodókkal a hasznosítatlan állami földek megmûvelésére legfeljebb egy gazdasági évre. A korábbi földalapkezelô vagyonnyilvántartásának átvétele után kiderült, hogy jelenleg több százezer hektárnyi állami tulajdonú terület hever parlagon. A Földalap közleménye szerint a Nemzeti Együttmûködés Kormánya az egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy az ország átláthatatlan birtokviszonyai megszûnjenek, ezért átfogó és valós birtokrendezést hajt végre. A Nemzeti Földalapkezelô Szervezet megkezdte az ingatlanok jogi állapotának rendezését és auditálását, amely várhatóan idén augusztus 31-re fejezôdik be. A vagyonfelmérés elsô szakasza zajlik, de már jól látható, hogy legalább ezer hektár állami tulajdonú termôföld hasznosítatlan nyilatkozta ezzel kapcsolatban a Népszabadságnak Sebestyén Róbert, a Nemzeti Földalap elnöke. Az eddigi eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy tavaly és azt megelôzôen több ezer ideiglenes földhasználati engedély, valamint haszonbérleti szerzôdés járt le, így az érintett területeken megszûnt a jogszerû földhasználat. A rendezetlen helyzetben azonban az államnak, illetve az NFA szervezetének addig is gondoskodnia kell a több százezer hektárnyi hasznosítatlan területrôl. A kormány birtokpolitikai irányelveinek megfelelôen az NFA lehetôséget teremt elsôsorban a családi gazdálkodóknak, a kis- és közepes agrárvállalkozóknak, illetve az Agrár Környezetgazdálkodási Programban (AKG) résztvevôknek, hogy állami földeket mûveljenek megbízási szerzôdés keretében a területek nyilvános pályázati hasznosításáig, de legfeljebb egy évig. Ezzel a lépéssel a kormány gyarapítja a mezôgazdasági munkahelyek számát és megkezdi az állami földek hasznosításának reformját. A hasznosítatlan területek többségére korábban volt hasznosítási szerzôdés, de a megbízási szerzôdések nem helyettesítik a haszonbérletet és nem biztosítanak elôjogot a földhasználónak a késôbbi pályáztatásnál. Perek jönnek? Mindezek után több szakmai fórumon is felmerült, hogy az Alap vajon ehhez a megbízási szerzôdések megkötésével megfelelô jogi eszközt talált-e? Ezt ugyanis sokan vitatják, miként azt is, hogy az eljárás pusztán vészhasznosítási célokat szolgálna. Ha a kérdéses területek többségének haszonbérlete valóban tavaly járt le, akkor a földtörvény rendelkezései szerint a korábbi használót elôhaszonbérleti jog illeti meg, amit egy megbízási szerzôdés nem ír felül. Az Agrárium több megyei agrárkamarai szakértôt is megkérdezett az ügyben és lényegében az idézett állásponttal értetettek egyet. Ráadásul az ügyben már perek is indulnak, és az egyik érintett gazdaság ügyvédje szerint a helyzet egyértelmû, ha a Földalap a kérdéses területekre az éven belüli megbízási szerzôdéseket megköti, akkor bukott perek ezreivel, sok millió forint kártérítési kötelezettséggel kell már az idén szembenéznie. A cég szeptemberben, az új Nemzeti Földalap megalakulását és a vidékfejlesztési tárca alá rendelését követôen írásban jelezte, hogy az év végén lejáró haszonbérleti szerzôdésüket meg szeretnék hosszabbítani, illetve új pályázat esetén a földtörvény vonatkozó passzusai alapján érvényesíteni kívánják elôhaszonbérleti jogukat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha egy területre töb-

9 Agrárstratégia 9 ben pályáznak, akkor a korábbi használó birtokban maradhat, ha legkedvezôbb ajánlatot magára nézve is elfogadja. (Ez egyébként a bérleti díjak felverésének egyik közkedvelt módja.) A helyzetet az egyik érintett gazdaság tulajdonosa sajátos ruletthez hasonlította: ha nem jól áll be a golyó (vagyis más jelentkezô viszi el a területet, vagy túl nagy tétet tesznek fel rá) tényleg megy a semmibe a cégvagyon, és családok ezrei veszíthetik el a megélhetésüket. Vizsgálatok indulnak Jelenleg az államtól használatba vett területek zöméért mélyen a piac ár alatti bérleti díjakat kell fizetni. Az aranykoronánként forint körüli díjak hektáronként földminôségtôl függôen ezer forintos tételeket jelentenek, miközben az országos átlag ezer forint között alakul. A jobb területek esetén azonban ennél lényegesen magasabb, akár a jelenleg igényelhetô egyfajta bérleti bázisnak is tekintett nagyjából 50 ezer forintos földalapú támogatást is meghaladhatja a fizetendô összeg. Az állami földek ügyében Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos februárban bejelentette, hogy a díjakat felül fogják vizsgálni. A földalap lapunknak megküldött hivatalos tájékoztatása szerint a haszonbérleti szerzôdéseket az NFA átvette az MNV Zrt.- tôl és megkezdte a szerzôdések felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a szerzôdésben foglalt haszonbérleti díjra is kiterjed, és ahol kell, ott az NFA kezdeményezi a haszonbérleti díjak módosítását. Amennyiben a szerzôdés bármely vonatkozásában fennáll a szerzôdésszegés ténye, akkor az NFA természetesen élni fog a szerzôdésfelmondás jogával. Vitatják Levelükre válasz azonban csak februárban (tehát az említett birtokpolitikai tanácsi döntés után) érkezett, amelyben az Alap azt közölte velük, hogy a terület az idén megbízási szerzôdéssel lesz hasznosítva, amelyre egyébként természetesen joguk van pályázni. Idôközben azonban helyben arról kaptak információt, hogy két családi gazdálkodónak már nem hivatalosan odaígérte az Alap egyik illetékese a területet. A korábbi bérlô azonban azokon már megkezdte az idei évi termelés célszerû elôkészítését, egy részében már a vetés is megtörtént. Így viszont egy bírósági eljárásban az elmaradt várható gazdálkodási haszon mellett természetesen az úgynevezett zöldleltárt is perelni fogják. Ezen túl már beadták a területre a földhasználót megilletô területalapú támogatásra is az igénylést, az ügyvéd szerint ezt is megalapozottan perelhetik majd az államtól, ha ügyükben kedvezôtlen döntést hoz az Alap. E leendô keresetek jogosságát Sebestyén Róbert az Agráriumnak is elküldött nyilatkozatában azért vitatja, mert szerinte a haszonbérleti szerzôdésekben szerepel a megszûnés idôpontja. A haszonbérlônek ezen túl a szerzôdés megszûnésekor kötelessége a szerzôdés szerint a haszonbérbeadóval elszámolni. Tehát nem az NFA-nak kell felkeresnie a jogviszony megszûnésekor a haszonbérlôt, hanem a haszonbérlô kötelessége az elszámolás, ami az esetek többségében nem történt meg. Úgy tudjuk, az eljárás komoly szakmai és politikai vitát gerjesztett. Nem véletlenül, hiszen az állami földek bérlete a rendszerváltást követô földbirtokrendezés óta az egyik legkényesebb területe a nemzeti vagyongazdálkodásnak. Az esetek zömében ugyanis a piaci árnál lényegesen kedvezôbb áron juthat területhez a gazdálkodó, így az állami bérlet a gyakorlati birtokpolitikának is bevált módszerévé vált és ez egyáltalán nem jelent feltétlenül helytelen gyakorlatot. Franciaországban például kifejezetten a rendkívül erôs állami földalap a helyi gazdák legfôbb támasza: induló fiatal gazdálkodó például szinte jelképes összegért kaphat állami területet használatba, ami késôbb, megerôsödése után természetesen drágul, de még így is a magánüzletek szintje alatt marad. Ezért több ágazati-érdekképviseleti szakember, illetve politikus lapunknak egybehangzóan úgy vélekedett, hogy a jelenlegi magyar földalapos eljárás esetében sincs másról szó. A támogatás is tényezô A bérletbôl a korábbi bérlôk egy részét mindazonáltal ki kell szorítani, hogy az új kedvezményezettek, fôként és elsôsorban a családi gazdaságok és kistermelôk helyzetbe kerülhessenek. A most információink szerint immár több ezres igénylés alapján megkötendô éven belül lejáró megbízási szerzôdések igazából e célhoz vezetô úton egyfajta idônyerési célt szolgálnak: az év második felében megindulhat a hivatalos haszonbérleti pályázatok kiírása immár szinte biztosan magasabb áron, de még mindig valószínûleg a piaci értékek alatt. (Lásd keretes írásunkat.) Ám a földbérleti díjakat más tényezôk is erôsen felfelé lökik állítják a gyakorlati üzleti életet jól ismerô szakemberek. Nagy Ferenc, a földpiaci adásvételekben piacvezetô Tiszacash Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a társaság tapasztalatai alapján a 2009 szeptembere és 2010 augusztusa közötti egy évben 25 százalékkal emelkedtek a földbérleti díjak. A cég szakértôi úgy vélik, az idén további néhány százalékkal lehetnek magasabbak a díjak, amit az Európai Uniótól (EU) érkezô közvetlen földalapú támogatás (SAPS) növekedése és a földterületek bérletéért érzékelhetô módon már 2009-ben megkezdett és azóta is folyó verseny gerjeszt. Utóbbit elsôsorban az agrár-környezetgazdálkodási pályázatok (AKG) földigénye motiválta, de hatott rá az is, hogy a kedvezô uniós támogatásokat kihasználva az agrártermelôk túlgépesítették magukat, a korszerûsített géppark hatékony üzemeltetéséhez pedig növelniük kell területeiket. A díjemelés irányába hatott az is, hogy a kormányváltás elôtt, majd egy ideig a választások után is arra lehetett számítani: az új kabinet úgy változtatja meg az elô-haszonbérleti szabályokat, hogy a helyi gazdák elônyt élvezhetnek a cégekkel szemben. Miután a kormány ezt egy gyors intézkedéssel rövid határidôn belül szerette volna bevezetni, a gazdasági társaságok közül sokan akár irreális árakat is ajánlva újabb 5 10 évre meghoszszabbították szerzôdéseiket, és ez tavaly szintén árfelhajtó tényezôként hatott. T. G.

10

11

12 12 Finanszírozás 200 milliárddal folytatódik az ÚMVP Újraindult az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP): összesen 200 milliárd forintra lehet pályázni. Mezôgazdasági és kertészeti termelôk, erdôgazdálkodók, gazdasági társaságok mellett települési önkormányzatok és nonprofit szervezetek igényelhetnek támogatást a keretbôl. A z Európai Unió elôírása szerint 2010-ben megtörtént az ÚMVP félidei értékelése. A négy tengelyben ig közel negyven jogcímen lehetett pályázatot benyújtani. A támogatásokra a program összes keretének, mintegy 1300 milliárd forintnak a 80%-át az elôzô kormány már lekötötte. A pénzek elosztása nem volt egyenletes, a pályázók 5%- a vitte el az eddigi támogatások több mint 60%-át, ami egész Európában példátlan. A program értékelésével együtt járt az eljárásrend átvizsgálása is. Az informatikai rendszer és a források figyelembevételével gyorsabb, kevésbé bürokratikus, ügyfélbarát rendet igyekezett kialakítani a tárca. Kiemelt cél volt, hogy a gazdálkodóknak elegendô felkészülési idejük legyen a támogatási kérelmek benyújtásáig, és hogy a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) rövidebb idô alatt el tudja bírálni a pályázatokat. A törekvéseket szem elôtt tartva tervezte meg a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a pályázatok ütemezését 2011-ben. A pályázati források megoszlása A legtöbb forrást, a teljes összeg 50%-át az ÚMVP I. tengelyében, a mezôgazdasági, élelmiszer-feldolgozási és erdészeti ágazat versenyképességének javítására lehet igényelni. A rendelkezésre álló pénz 26%-a jut a II. tengelyre, a környezet és a vidék fejlesztésére. A fennmaradó összeg a III. és a IV. tengely, a vidéki életminôség javítása és a LEADER Program (közösségi vidékfejlesztés), valamint az ÚMVP hatékony lebonyolítását segítô Technikai Segítségnyújtás között oszlik meg. A felülvizsgálat miatt 2011 elején csak az I. tengely szakképzés és szaktanácsadás jogcímeire lehetett támogatási kérelmet beadni, ezekre májusban és szeptemberben is lehet forrást igényelni. A kedvezôtlen adottságú és a Natura 2000 területeken gazdálkodók március végétôl nyújthatták be pályázatukat. Új jogcímként hirdette meg a VM a tejágazat szerkezetátalakítását kísérô állatjóléti támogatást, melyre áprilisban lehetett pályázni. Szintén újdonság, hogy juh és kecske elektronikus jelöléséhez is lehet hozzájárulást kérni, erre elôreláthatólag nyáron adhatnak be támogatási kérelmet az ôstermelôk, az egyéni vagy társas vállalkozók és a családi gazdaságok. Májusban jelenik meg a tárca rendeletmódosítása a mezôgazdasági területek elsô erdôsítésének támogatásáról. A mûvelésbôl kivonni szándékozott földeken fák telepítésére, kiegészítô beruházásokra (padka, kerítés, villanypásztor létesítése), az ápolás költségeire, az erdôsítés miatt kiesett jövedelem pótlására lehet összesen 23,5 milliárd forintot igényelni. Ugyancsak májusban várható az agrár-erdészeti rendszerek kialakításának támogatásáról szóló jogszabály. Az agrár-erdészeti rendszerek olyan földek, melyeken fákat nevelnek és mezôgazdasági tevékenységet is folytatnak. Az intézkedés célja a környezet, a vidéki táj, a biológiai sokféleség védelme, a mozaikos tájszerkezet kialakítása, a szélés vízerózió elleni védelem. Az összesen 780 millió forintos keret a létesítési költségeket fedezi. Pályázatok 2011 második félévében Kihirdette a minisztérium a mikrovállalkozások támogatásának feltételeirôl szóló rendeletet, és hamarosan megjelenik a turisztikai tevékenységek ösztönzését segítô pályázat is. Elôbbinél összesen 7, utóbbinál 4 milliárd forint áll rendelkezésre az ÚMVP-ben, egy pályázó legfeljebb 35 millió forintot igényelhet. Az 5000 fô alatti lakosságszámú, és legfeljebb 100 fô/km 2 népsûrûségû településeken mûködô vállalkozások kérhetnek támogatást. A kérelmeket a mikrovállalkozások június 15. és július 15. között adhatják be, a turizmusfejlesztési forrásokra július 1. és augusztus 1. között lehet pályázni. Júniusban a nem termelô mezôgazdasági beruházásokhoz (mezôvédô fásítás, sövénytelepítés, természet- és környezetvédelmi célú gyeptelepítés) igényelhetnek forrást az agrárkörnyezetgazdálkodási programban résztvevôk és a Natura 2000 területeken gazdálkodók. A támogatás keretösszege 1 milliárd forint. A nem termelô beruházások feladata a vidéki környezet megôrzése és a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása. Növényi genetikai erôforrások és mikroorganizmusok megôrzésére idén július között lehet pályázatot beadni. A programra mintegy 5,9 milliárd forint áll rendelkezésre, a hozzájárulás a mezôgazdaság biológiai sokféleségének megóvását segíti. A génmegôrzéssel foglalkozó szervezetek a forrást a ritka vagy veszélyeztetett növényfajták felkutatására, gyûjtésére, a begyûjtött növények szaporítására, a mikroorganizmusok genetikai tulajdonságainak megtartására használhatják fel. Nyáron nyílnak meg a LEADER Program pályázatai. Támogatást lehet igényelni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák végrehajtására, valamint LEADER térségen belüli, térségek közötti és nemzetközi együttmûködés kialakítására. A fiatal gazdák indulását támogató jogcímet szeptemberben hirdeti meg a VM, ennek célja, hogy megkönnyítse a fiataloknak a gazdaságalapítást, a birtokstruktúra átalakítását, ezáltal növelje a vidék népességmegtartó erejét. Összesen 1,5 milliárd forint jut a fiatal gazdálkodók megsegítésére.

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

2005. októberi hírek

2005. októberi hírek 2005. októberi hírek Népszerű a LEADER+ program GKM: 25 milliárdos hitelprogram indul Lázadás a közbeszerzési piacon? Vége a kamatcsökkentéseknek Hitel készpénzfedezettel Pályázathiány lesz 2006-ban? 50

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

Miért van szükség egy magyar agrárbankra?

Miért van szükség egy magyar agrárbankra? 2 GÓR ARNOLD 1 Miért van szükség egy magyar agrárbankra? A mezőgazdaság finanszírozása alapvetően a termelés sajátosságai miatt sok problémával küzd. A forrást nyújtó hitelintézetek az érintettek számára

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben