I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó völgye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó völgye"

Átírás

1 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A Sajó völgye A Sajó Gömör megye keleti részének meghatározó folyója, évmilliók alatt egy csodálatosan szép völgyet alakított ki észak-déli irányban. A táj nemcsak festői, hanem rengeteg természeti és ásványi kincset is rejt magában. A Sajó északon a Gömör-Szepesi-érchegységben ered Dobsinától nem messze, a Sztolica nevű csúcs alatt, mintegy 1300 méteres tengerszint feletti magasságban. A folyót övező hegyek északon ércekben gazdagok, Rozsnyótól délre viszont már mészkősziklák között tör magának utat a Sajó. A magyar államhatárt 92 kilométer után éri el, Gömört pedig Putnoknál hagyja el. A Sajót tápláló Dobsina-, Csermosnya-, Csetnek-, Murány- és Turóc-patakok hosszú, keskeny, észak-déli irányú völgyeket alakítottak ki a tájban. A vidék települései túlnyomórészt ezekben a völgyekben keletkeztek. A Sajó-völgyi lakosok sokféle nép utódai. Északon szlovákok éltek, akik elsősorban állattenyésztéssel foglakoztak. A honfoglaláskor érkező Hanva nemzetség a Sajó középső folyásánál telepedett le. Ők növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglakoztak. A tatárjárás után németeket telepítettek ide, akik a hegyek mélyén rejtőző aranyat, ezüstöt, rezet, vasat bányászták. Ők alapították a völgy északi városait: Dobsinát és Rozsnyót. A zsidóság megjelenése a kereskedelem fellendülését hozta magával, a cigányság pedig sok híres prímást adott a vidéknek. Közülük is kiemelkedett a gömöri születésű Czinka Panna. Országszerte híres volt a rozsnyói mézesipar és a vászonfehérítők. A vásárokra északról érkezők fából készült eszközöket, juhsajtot hoztak, délről pedig gyümölcsöt, gabonaféléket vittek haza. A török veszedelem idején egész falvak néptelenedtek el, sok közülük többé nem is népesedett újra. A XVII. századra a reformáció elért szinte minden településre. A szlovákok elsősorban az evangélikus hitre tértek át, a magyarok reformátusok lettek. Az erős ellenreformáció során a Sajó mente református prédikátorait is bíróság elé állították, halálra ítélték vagy gályarabságra küldték. A katolikus egyház a reformáció ellensúlyozására Mária-Terézia idején Rozsnyón püspökséget alapított. A Rákóczi-féle szabadságharc idején Rozsnyó fontos eseményeknek volt a színhelye, a fejedelem nemcsak itt, de több településen is megfordult. A völgy történetére két nemesi család volt nagy hatással. A XIII. századtól a Bebek család bírt nagy jelentőséggel, akik a monda szerint királyi engedéllyel hét juhakolt építettek a vidéken: Torna, Krasznahorka, Berzéte, Szádvár, Csetnek, Sólyomkő és Pelsőc várait. A Bebek család kihalása után a XVI. századtól kezdve az Andrássy család lett a vidék gazdaságának meghatározója. A XIX. századra Magyarország egyik legfejlettebb iparvidékét hozták itt létre számos bányával és vasolvasztóval. Emellett a lakosság földműveléssel, mészégetéssel és szénégetéssel is foglalkozott. A XX. század elején a vasipar hanyatlása miatt sokan kivándoroltak Amerikába, de a két világháború időszaka is kemény próbák elé állította az embereket. A második világháború után fejlődésnek indult az ipar, ami környezetszennyezést hozott magával. A Sajó élővilága szinte kipusztult, amit a folyószabályozás is befolyásolt. Az élővilág a folyóba a szigorú környezetvédelmi szabályok meghozatala után (1989) tért vissza. A táj szépségét külföldön is elismerik: a Sajó középső folyásának magasba emelkedő részeit - a Szlovák-karszt az Aggteleki Nemzeti Parkkal együtt ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 84

2 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Dobsina (Dobšiná, Dobschau) A város a Szlovák-érchegység délkeleti lejtőin, a Dobsinai-patak völgyében fekszik, északi határát a Szlovák Paradicsom érinti. Tengerszint feletti magassága 468 m. Lakossága: 5112 fő. A város neve a szláv Dobsa személynévből ered és Dobsa birtoka jelentésű. A település a Dobsina-patak két oldalán erdőirtással keletkezett 1326-ban, szász bányászok alapították ben Zsigmond királytól vásártartási jogot kapott. A település a XV. századtól a Bebek család csetneki uradalmához tartozott. A család kihalása után több ura volt a Thökölyektől egészen a Rákócziakig. A husziták támadásain kívül a várost a törökök is veszélyeztették, felgyújtották, lakosságát elhurcolták tól a füleki török közigazgatásnak fizetett adót. A XVIII. században Mária Terézia szabad királyi város címet ajándékozott a településnek, bár ezt hamarosan el is vesztette. A hegyek gazdag érceiből a város gyorsan meggazdagodott. Határában aranyat, ezüstöt, nikkelt, majd később vasat, rezet, kobaltot és higanyt bányásztak. A XVII. században Dobsina a környék vasiparának központja lett, ahol nemcsak közönséges vas, hanem acél is készült. Már Mátyás király híres Fekete serege is az itt készült fegyverekkel volt ellátva, de a fegyvergyártás a Thökölyek és a Rákócziak idején is fontos volt. A bányászat és a kohászat a XIX. század végén szűnt meg. A városban különböző céhek voltak: kovács, varga, tímár, mészáros, csizmadia, szabó stb tól 1875-ig Dobsinán papírgyár működött, Czieser János alapította a várostól keletre fekvő Hottersgundvölgyben. A papírt a debreceni nyomdába szállították. Az evangélikus templom A település látványosságai: Evangélikus templom; a róla szóló legrégibb emlékek a XIV. századból valók. A gótikus templom falait értékes freskók díszítik, melyeken Hildegard von Bingen, német szent látható. A motívumot a várost alapító német bányászok hozták magukkal. A reformáció korszakától kezdve a templom máig az evangélikus egyház birtoka. Sekrestyéjében a török betörést idéző emléktábla van elhelyezve. Templomtornyát óra ékesíti, a harangokat az első világháborút követően öntötték. Római katolikus templom Xavéri Szent Ferenc tiszteletére szentelve, 1792-ben épült empire stílusban. Neoreneszánsz városháza, 1870-ben épült. Klasszicista stílusú lakóházak a történelmi városközpontban. A város híres szülöttei: Mikulik József; jogász, történész, legelső munkája egy Dobsináról és a dobsinai jégbarlangról szóló német nyelvű ismertetés volt, majd megírta A bánya és a vasipar története Dobsinán című művét. A Magyar kisvárosi élet című történelmi tanulmányában Rozsnyó történetét dolgozta fel 1526-tól 1715-ig. Pákh Mihály evangélikus püspök dobsinai német származású volt, akit a szabadságharc melletti kiállásáért meghurcoltak. Lux Gyula pedagógus, oktatásszervező, nyelvész, aki nagy szakértelemmel kutatta Dobsina, valamint népe, a gömöri németség eredetét, múltját. E témákban született tanulmányai és könyvei ma is nagy jelentőségűek. A városháza 85

3 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Szontágh Pál megalapította a maszinkói papírgyárat, majd a csetneki rézhámor fejlesztését vezette. Szlávik Mátyás lelkész. Tudod-e, hogy: 1944-től a városban katonakórház mőködött. Főorvosa MUDr. Viliam Chorváth volt. Ugyanebben az évben végezték ki a város főterén Adler Károlyt, a Petőfi Sándor partizáncsoport vezetőjét is. A második világháború után Dobsina magyar és német lakosait kitelepítették június 18-án 265, a kitelepítés után visszatérni szándékozó német és magyar nemzetiségű dobsinai lakost a csehországi Přerov vasútállomásán a csehszlovák hadsereg részeg katonái mészárolták le. A bányászat emlékszobájának kiállítása Dobsinán A város látképe 1896-ban Dobsinán drótkötélpálya épült, ami Fülöp Cóburg herceg tulajdonában volt. A pálya vasércet, faszenet, nyersvasat szállított Dobsinából Sztracenára, ill. a Gölnicvölgybe. A csillék egyenként 200 kg terhet bírtak el, naponta 1700 q anyagot szállítottak. Bánrévétől Dobsináig haladt a 70 km hosszú ipari vasút, mely a Sajó-völgy vaskohói és ipari telepeiről szállította az ércet. Dobsina címere különbözik a régitől, viszont ez is a város alapítóinak foglalkozását szimbolizálja. A piros pajzsban két bányászkalapács van elhelyezve, nyelük egymást keresztezi. A két kalapács mellett bal és jobb oldalon is egyegy ezüst csillag látható, alattuk pedig egy ezüst hold. Dobsinai bányászok fáklyabotja 1. A XVIII. század vége felé a bányászat fellendült. Kutasd fel, milyen nevű bányák működtek a városban! Járj utána, kinek volt ez köszönhető. Mit fedezett fel? Mi a kékleny? 2. Minden év pünkösd másnapján a bányászok megtartották a vájnár ünnepet. Kutasd fel, hogyan zajlottak ezek az ünnepségek! Tervezz meg egy vájnár ünnepet a hagyományok gyelembe vételével ben a bányászok bérének levonásából megalakult a Bányásztársláda. Kutasd fel, mi volt a célja. 4. Kutasd fel és készítsd el Dobsina régi címerét! Mi látható rajta? Hogy függ össze a város nevét magyarázó mondával? A mondát játsszátok el! 5. Járj utána, melyik magyar költő látogatott gyakran Dobsinára a Rosinger-házba ban Dobsina egyike volt azoknak a városoknak, ahol megpróbáltak a dolgozók kisgyermekein segíteni. Hogyan? Mit alapítottak? Mit tudsz a történetéről? 7. Milyen telepek tartoztak még Dobsina külterületeihez? Keresd meg a térképen ezeket, saját készítésű térképeden te is jelöld be! Saját szimbólummal jelöld ki, mivel foglalkoztak itt a lakosok! 8. Gyűjts további információkat a város híres személyiségeiről! 9. Ki a maróni üveghölgy? Járj utána a történetnek. 86

4 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Sajóréde (Rejdová) A település a Szlovák-érchegység délkelti részén, a Sajó felső folyásának völgyében fekszik. Lakossága: 738 fő. A falu keletkezésére kétféle magyarázat is létezik. Az első szerint a XVI. század első felében a vlach jog alapján keletkezett, a másik szerint viszont már a XIV. században létezett. Az eredeti település egy km-rel lejjebb feküdt a mostanitól, Rybnicának nevezték. Erről tanúskodik ma Rejdova egyik dűlőneve, a Rybník is. A település a csetneki Bebek család birtoka, majd a XVII. századtól a krasznahorkai uradalomhoz tartozott. Az 1707-es években még földesurai között találjuk Bercsényi Zsigmondot, a Nemessányiakat, a Rokfalusiakat, a Kirinyieket, a Pogány családot. Lakói szövéssel, állattartással, faárukészítéssel és erdei munkával foglalkoztak. A XVIII. században négy fűrésztelep is működött a településen. Sajórédén már a XIX. században is működött egyházi iskola, ami a század végére az állam fennhatósága alá került. Ma a faluban egy teljes szervezettségű alapiskola, valamint óvoda működik. A település látványossága: Evangélikus templom, amit 1682-ben bővítettek, tornya 1794-ben épült, berendezése XVIII. századi. Sajórédei fiatalok viseletben Tudod-e, hogy: Sajóréde patakának neve Mlynná, talán azért, mert a régebbi időkben a patak számos malmot hajtott. A Sajó Sajórédétől nem meszsze ered a Sztolicahegy Kotly Az evangélikus templom elnevezésű részén. A név valószínűleg a Sajó forrásának zubogásából ered. A városhoz közeli falvakban már a XIX. század végén megtörtént az ún. kivetkezés, amikor a népi viseletet felváltotta a városi ruha. Az erdőben meghúzódó pásztorfalvakban viszont sokáig megmaradt, így Sajórédén is. Az itteni viselet hasonlított a gócsi, oláhpataki, felsősajói viselethez. Tipikus volt a lányok hajviselete is, fejüket koszorú díszítette, s ehhez kötődött a fül mellett két oldalon betekert két hajtincs, az ukle. A férjes asszonyok vastűkkel rögzített kontyot viseltek, amit kikának neveztek. A község a Gömöri Folklórfesztivál helyszíne. 1. Tanulmányozd a település címerét, a szimbólumok alapján következtess a falu múltjára, kulturális, természeti értékeire. 2. Látogasd meg a sajórédei tájházat. Hasonlítsd össze a környéken található tájházakkal, régi lakóházakkal. Figyeld meg a berendezését is, valamint az itt található szerszámokat, eszközöket! Rajzold le, vagy más technikával készítsd el őket! Készíts munkáidból kiállítást! 3. Hallgass sajórédei népdalokat, gyelj az ún. sajórédei tercelésre. Szerinted mit jelent ez a szó? 4. Keress sajórédei recepteket! Készítsd is el valamelyiket! 5. Állapítsd meg, milyen alapanyagból készítették házaikat Sajórédén az emberek! Milyen színre festették azokat és miért. 87

5 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Felsősajó (Vyšná Slaná, Ober-Salz) A település a Szlovák-érchegység délkeleti részén, a Sajó felső folyásánál fekszik. Lakossága: 529 fő. A község a XIV. század első felében keletkezett az 1320-ban Kun Miklósnak adományozott területen ben Sayowfey néven említik először, ekkor német bányászok lakták. Nevének eredete valószínűleg hasonló az Alsósajóéhoz, hiszen ez a falu is a sóút mentén fekszik. A só Az evangélikus templom felső lerakodási helye lehetett itt, Alsósajón pedig az alsó. A falu birtokosai közé tartozott a Bebek család, az Andrássyak, Fejérváry Zsigmond, Nagybányai Gáspár, Sztehlo András, Szontágh Gáspár, Andrássy Károly és István, Langhoffer József és Stankovits Samu. A település eredeti lakossága német volt, de letelepedtek itt szlovákok és vlachok is. A bányászat nagyon fontos volt a falu életében, hiszen ezüstöt, rezet, vasat bányásztak, később pedig fel is dolgozták ben a falu területén a vasérc feldolgozására nagyolvasztó épült. A falu lakói közül sokan foglalkoztak még földműveléssel, szénégetéssel, erdei munkákkal, pásztorkodással. Az első világháború keményen sújtotta a falu lakosait. Elviselhetetlen volt a szegénység, ezért többen kivándoroltak Amerikába. A második világháború alatt heves partizánharcok folytak a környéken. Ma a vidéki turizmus fejlesztésén dolgoznak az itt lakók, télen a helyi síközpont várja a síelni vágyókat. A település látványossága: Barokk kúria, amit a Sebők család épített 1700 körül. A település híres személyiségei: Itt született november 11-én Szepesi Mihály evangélikus esperes, egyházi író. Itt látta meg a napvilágot Steigel Mihály evangélikus lelkész, egyházi író február 20-án. A településen tanítóskodott két éven keresztül Fraňo Kráľ szlovák író is, akinek itt játszódik Az eltorlaszolt út című regénye. Tudod-e, hogy: Mi a felsősajói gulyki? A megreszelt burgonyát keverjük össze a füstölt és a nyers hússal, fokhagymával, tojással, egy marék simaliszttel, egy marék prézlivel, ízesítsük sóval és borssal. A masszából formáljunk apró golyócskákat, melyeket főzzünk ki sós vízben. Sült szalonnával és a zsírjával pedig locsoljuk meg a már megfőtt gombócokat. Asszonyok népviseletben: Radzim éneklőcsoport 1. Milyen programot szerveznél egy felsősajói téli kirándulás alkalmából? Tervezd meg. 2. Tanulmányozd a község címerét, következtess a szimbólumokból a település múltjára. 88

6 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Oláhpatak (Vlachovo) A Szlovák-érchegység délkeleti részén fekszik. Lakossága: 950 fő. A települést 1427-ben említik először Alahpathaka alakban, de a XVI. század végéig Lampertfalvának is nevezték. Az utóbbi név származhat a telepítő soltész, vagy régi temploma védőszentjének nevéből is. A település első lakosai bányászattal foglalkozó németek voltak, így az is lehet, hogy a falut tehetős dobsinai német bányavállalkozók hozták létre ben Oláhpataka alias Lampertsdorf néven említik a falut. A XVI. század végétől a Lampertfalva név a forrásokból eltűnt, a község neve ezután csak Oláhpatak. A falu területén már a XV. század elején vasat bányásztak, vashámor is működött itt. A török pusztítása Oláhpatakot sem kímélte meg. A Dobsina felé vonuló törökök 1566-ban a falut majdnem teljesen elpusztították. Ez a település is a kettős adózás terheit viselő falvak közé tartozott ben, valamint rá száz évre nagy pestisjárvány pusztított, melynek számos lakos esett áldozatul. Pótlásukra a falu birtokosai új lakosokat telepítettek. A bányászokon kívül, hasonlóan a többi Sajó-völgyi faluhoz, pásztorkodó vlachok is éltek itt. A falu a XVI. századig a Csetneky család birtoka volt, később a krasznahorkai váruradalom részeként az Andrássyaké lett. A község nyugati részén állt az Andrássyak gazdasága. Uradalmuk területén ekkor három halastó is volt. A XIX. század elején vasolvasztó és vashámor működött a község területén ban gróf Andrássy Károly nagyolvasztót építtetett, amely a XX. század végéig üzemelt. Az evangélikus templom A falu híres személyiségei: Itt született gr. Andrássy Gyula, Zemplén vármegye 1848-as főispánja, 1867 és 1871 között miniszterelnök és honvédelmi miniszter, 1871 és 1879 között külügyminiszter. A helybéliek szerint Oláhpatakon látta meg a napvilágot Andrássy Manó is, akit vasgróf néven is emlegetnek. A település látványosságai: Gótikus eredetű templom, ami mai formáját a XVII. században kapta. Erődfal övezi. Andrássy-kastély, ma iskola Andrássy-kastély, a XVIII. században épült, a XIX. században klasszicista stílusban átépítették. Károly-kohó, 1870-ből származó ipari műemlék, nagyolvasztója még ma is működőképes. Andrássy Károly kohója: Károly-kohó 1. Járj utána, miért nevezték szép akasztott embernek Andrássy Gyulát! Készítsd el munkásságát, életútját! 2. Kutasd fel, milyen kapcsolat volt Andrássy Gyula és Andrássy Károly, a Károly-kohó alapítója között! 3. Járj utána, miért nevezték vasgrófnak Andrássy Manót. Melyik regénye főszereplőjét mintázta meg Jókai Mór a vasgrófról? Keresd meg a térképen, milyen országokban járt Andrássy Manó és mi örökítette meg az utakat. 4. A Soltész gyakori vezetéknév Gömörben. Állapítsd meg, miből alakult ki, kik voltak a soltészok. 5. Tanulmányozd a község címerét és következtess a szimbólumok alapján a település múltjára, értékeire. 89

7 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Gócs (Gočovo) A település a Szlovák-érchegység délkeleti részén fekszik, ahol a Gócsi-patak a Sajóba ömlik. Lakossága: 390 fő. A községet a XIV. században alapították. Első írásos említése 1427-ből Bowch alakban történt, mely aztán Gocžov, Gócso alakban is előfordult. Nevét Golecs, vagy Golcs nevű alapítójáról kaphatta. A falu első birtokosa a Bebek család volt, a tatárok elleni harcban való helytállásukért kapták a falut, ami később a krasznahorkai vár tartozéka lett. Területén főként vasat és ezüstöt bányásztak. Az ásványkincsekben gazdag falu a törököket is vonzotta ben rajtaütöttek a községen, lakosságát részben elpusztították, részben elűzték. Régi lakói már nem tértek vissza többé, ezért a Szepességből és a környező településekről érkezettekkel telepítették azt újra. A falu első lakói bányászok és pásztorok voltak, de az itt élők erdei munkákkal, vaskohászattal, kézművességgel, fuvarozással is foglalkoztak. A háziipar is fejlő- dött. Kerekeket, deszkát, faszenet, csipkét készítettek, a takácsmesterség is fontos volt a faluban ben vashámor kezdte meg itt működését, melynek tulajdonosa Snobel András volt. A település híres szülötte: Jur Hronec szlovák matematikus, a Szlovák Tudományos Akadémia tagja volt. Az evangélikus templom 1. Gyűjts minél több információt Hronec akadémikusról! Járj utána, viseli-e nevét valamelyik gömöri iskola! 2. Járj utána a település címere szimbólumának. Alsósajó (Nižná Slaná, Nieder-Salz) A Szlovák-érchegység délkeleti lejtőinél fekszik. Lakossága: 1195 fő. A települést 1320 és 1363 között alapította az Ákos Murányka-vár tornyának még ma is kivehető körvonala 90

8 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE nemzetség. Első írásos említése 1363-ban Sayow néven történt ban Alsosayo, majd Also Saio néven szerepel az írott forrásokban. Giskra huszitái a XV. század közepén kisebb erősséget, Kismurány várát építették ide, mely 1459-ben Hunyadi Mátyás hadjárata során megsemmisült. A vár romjait a környék építkezéseihez hordták el ban még látható volt mély kútja és néhány csekély faldüledéke. A Murányka-hegy központi dombján még ma is jól kivehető az egykor itt állt, 8 m átmérőjű torony körvonala. A tornyot feltehetően palánk- vagy cölöpfal vehette körül valaha, ennek azonban látható nyoma nem maradt. A falu a XV. században a Csetneky család, a XVII. és a XIX. század között pedig az Andrássy család tulajdona volt, többek között Andrássy Manóé. Lakói bányászattal, mezőgazdasággal és állattartással foglalkoztak. Német lakói az évszázadok során fokozatosan elszlovákosodtak, 1594-ben protestáns hitre tértek. A török hadjáratok idején a falut kirabolták, de pusztított itt a kolera is. A Wesselényi-féle összeesküvés idején a falu Wesselényi oldalára állt. A XIX. század elején három vasolvasztó, három hámor, a század végétől vasgyár működött a községben, bányáiban vasat és higanyt bányásztak. Andrássy Manónak három bányája volt itt ben felépítette az Etelka-kohót. Később Andrássy Géza eladta ezeket a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt-nek. Alsósajó az első világháború után a Csehszlovák Köztársaság része lett, között Magyarországhoz tartozott. A település látványosságai: Az evangélikus templom, aminek elődjét a XIV. században építették gótikus stílusban. A templom többszöri átépítése után mára csak az ablakok és az előtér freskói maradtak fenn. Tornyát 1594-ben építették. Oltárképe 1869-ben készült ben épített nagyolvasztója a vasércbánya területén áll ig működött, amikor gazdasági okokból leállították. Az evangélikus plébánia 1825-ben épült. Az Andrássy-kúria még a múlt század második felének közepén is állt; a bányászati központ keletkezése után nyomtalanul elpusztult. Az evangélikus templom 1. Kutasd fel a Murányka-vár mondáját. Keress régi rajzokat, hogyan nézhetett ki valaha e kis vár. 2. Miért volt fontos az urbárium? Mit tudsz róla, kutass utána. 3. Készíts el az alsósajói Siderit-bánya logóját. 4. A település címeréből következtess a múltra. Olvass a címer szimbólumaiból. 5. Alsósajón híres czinóbberbánya is volt. Mi a cinóber, minek a bányászata során kerül a felszínre és mire használják. Feketepatak (Kobeliarovo, Schwarzen-Seifen) A Fekete-patak völgyében elterülő kis község Szlovák-érchegység délkeleti lejtőin fekszik. Lakossága: 448 fő. a 1466-ban Fekethepathak néven említik először a Bebek család birtokaként ben Kobelar, ban Kobelarow -ra változott a neve. Mivel temploma a XIV. századból való, valószínű, hogy a település is korábban alakult ki. A XV. században Feketepatak szomszédos települése Fülöpfalva lehetett, ami azonban elpusztult. A települést a Bebek család Csetneki ága uralta, majd a XVII. századtól az Andrássy család birtoka lett. A falu urai között megtaláljuk a Rokfalusy és a Parvy családot. A falu határában rezet, vasat, bizmutot és cinket bányásztak. 91

9 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Lakói állattenyésztéssel, szénégetéssel foglalkoztak, illetve a közeli bányákban, a XIX. században az Alsó- Sajóvölgy vasműben dolgoztak. A község koragótikus temploma a XIV. század elején épült, 1664-ben és a XIX. században átépítették. A hozzá tartozó plébánia XVIII. századi építmény. Feketepatakon 1707-ben evangélikus iskola működött, ami mára fokozatosan felszámolódott. Ma a faluban csak óvoda van. A település híres szülötte: Pavel Jozef Šafárik ( ) szlovák költő, nyelvtudós, archeológus. Szülőháza emlékmúzeum, ami halálának 100. évfordulójára nyílt meg. Pavol Jozef Šafárik szülőháza 1. Állapítsd meg, hol tanult P.J. Šafárik? Melyik város viselte a nevét 1992-ig? 2. Mire használják a bizmutot? Gyűjts minél több információt erről a fémről! 3. A település címerének szimbólumaiból következtess múltjára és értékeire. Henckó (Henckovce, Hentzendorf) A település a Szlovák-érchegység délkeleti lejtőin, a Sajó felső folyásának völgyében fekszik. Lakossága: 433 fő. A községet a XV. század második felében a vlach jog szerint alapították, 1470-ben Henczko alakban említik először az írásos emlékek. Az evangélikus templom A település a XVI. századig a Bebek család, majd az Andrássyak birtoka volt Krasznahorka várának tartozékaként. A Bebek család német bányászokat telepített a községbe. A bányászat hanyatlása után szláv lakosok A katolikus templom harangja érkeztek, akik pásztorkodással, zsindelykészítéssel, szénégetéssel és fuvarozással foglalkoztak ban a település birtokának hatoda az egri káptalané volt, amit két évvel később Gömöry János vett zálogba. A XVIII. században vasolvasztó működött a településen, majd helyén 1852-ben új nagyolvasztót építettek, aminek tulajdonosa Sárkány Károly rozsnyói kereskedő volt ban a faluban nagy tűzvész pusztított, melyben csaknem az egész község leégett. 92

10 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A római katolikus templom A település látványosságai: Koragótikus, egyhajós katolikus templom, a XIII. században épült, Mindenszentek tiszteletére lett felszentelve, kőfallal van körülvéve. Evangélikus templom, 1798-ból való, klasszicista stílusban épült. Sárkány-kúria, a XVIII. században épült, többszöri átalakítása folytán alig lelhető fel benne az egykori úrilak. A település híres szülötte: A községben született 1803-ban Vdovčík (Dovec) Mihály gömöri betyár, aki már 1820-ban a környéken fosztogatott ben elfogták, halálra ítélték. Büntetését később 10 évi fogságra enyhítették, de fogságából rövidesen megszökött ben vérdíjat tűztek ki fejére, s még abban az évben elfogták feketepataki búvóhelyén. Henckón végezték ki. 1. Kutass utána, mi van ráírva a katolikus templom harangjára, állapítsd meg, hol öntötték és ki ajándékozta a falunak. 2. Járj utána, hogyan került a falu címerébe Szent István. 3. Látogass el a község honlapjára, nagyon sokat megtudhatsz a település történelméről, műemlékeiről. Tarts róla beszámolót osztálytársaidnak. Nagyveszverés (Gemerská Poloma) A település a Szlovák-érchegység délkeleti lejtőinél fekszik, ahol a Szulovai-patak a Sajóba ömlik. Lakossága: 2023 fő. Veszverés első írásos említése 1282-ben Vezuerez néven történt, azonban 1470-ben már megjelenik Kisveszverés is a forrásokban Also Wezweres alakban. Nagyveszverést a XIV. század elején telepítették be ban Polomka, később Polom, Nagwezwereos, Velyka Polon, Nagy Polom aliter Superior Veszveres néven említik. A név változásából kikövetkeztethető, hogy a kezdetben magyar faluba a XVI. században szlovákok érkeztek. A falu a Bebek család tulajdonát képezte, később az Andrássyak birtokába került körül a Szontágh családnak is voltak itt bányái ben Gömöry János birtoka is az Andrássyak tulajdonába került. A település lakói állattenyésztéssel, erdőgazdálkodással, szénégetéssel és főleg fuvarozással foglalkoztak. Ennek bizonyítéka a falutól nem meszsze található egykori útmenti vendéglő és kocsicsarnok. A vendéglőben a fuvarosok szállást kaptak, a lovakat ellátták és felfrissültek a további útra. Veszverés lakossága szlovák anyanyelvű, evangélikus és római katolikus vallású. Kis- és Nagyveszverés 1958-ban egyesült Gemerská Poloma néven. A település híres szülöttei: Peter Kellner Hostinský, szlovák költő, újságíró. Madách Péter, orvos és fizikus. Az evangélikus templom 93

11 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Tudod-e, hogy: A falu határában, Szulován található vadászkastély gróf Andrássy Géza kedvenc tartózdokási helye volt. Amikor 1881-ben Amerikában járt, aligátorokra, grizlimedvére, Szent József templom szarvasra, bölényre és más vadállatokra vadászott. Ennek emlékére 1901-ben Szulován is ilyen vadászatot rendezett. Felállították az amerikai sátrakat, amerikai öltözetet viseltek, a gróf pedig igazi mexikóit, széles karimájú kalappal együtt. Vadászat közben baleset érte, a puskája elsült, átlyukasztotta a kalap peremét, neki azonban nem történt semmi baja. A falu címerének története szorosan összefonódik a falu nevének eredetével. A helyi monda szerint a településen hatalmas zivatar tombolt, a lakók házait az erős, viharos szél elsodorta, a jószágaikat elpusztította. Akik túlélték a vihart, elhagyták eredeti lakóhelyüket és egy kicsit délebbre kerestek menedéket. A mindent elsöprő, pusztító, tördelő vihar emlékére nevezték az új települést Polomának, s ennek a viharnak a következményeiként kerültek az eltördelt, megtépázott fák Veszverés címerébe. Gróf Andrássy Károly a helyi templomban van eltemetve. Katonai pályára lépett, mint százados Donstadtnál, mint ezredes Landshuttnál tüntette ki magát. Ezért kapta címerébe a Fidelitate et Fortitudine szavakat. A falu mellett vezetett a régi sóút, mely összekötötte a lengyelországi sóbányákat Magyarországgal, de Európa más fontos pontjaival is. A falunak van egy katolikus és egy evangélikus temploma. Az evangélikus templomot az imaház átalakításával hozták létre 1784-ben II. József türelmi rendelete alapján. A katolikus templom barokk-klasszicista stílusú, 1802-ben épült, Szent József tiszteletére van felszentelve. A tornyot dupla harangos barokk tető fedi. Ebben a templomban nyugszik gróf Andrássy József és fia, Károly. 1. Járj utána, ki volt Madách Péter. Életéről, munkásságáról készíts feljegyzéseket. 2. Veszverés egyik tipikus étele a záverleki. Állapítsd meg, miből és hogyan készül, készítsd el te is! 3. Kutass gróf Andrássy Károly élete és munkássága után. Tudj meg róla minél többet. Ismereteidet oszd meg barátaiddal is. 4. Mi a címe Mikszáth Kálmán elbeszélésének, melyet Szontágh Pál és feleségéről írt? Készítsd el a Szontágh família címerét! 5. Járj utána, mit jelent az Andrássy Károly címerében található latin felirat. Miért kerülhetett gróf Andrássy Károly képe alá? 6. Nézz utána, mi van felírva az egyik harangra. 7. Pető felvidéki utazása során megállt Veszverésen is. Járj utána a történetnek, mit tapasztalt itt. Betlér (Betliar) A település a Szepes-Gömöri-érchegység délnyugati részén, a Sajó-folyó völgyében Rozsnyótól 5 kilométerre fekszik, határában ömlik a Betléri-patak a Sajóba. Lakossága: 1012 fő. A települést először 1330-ban említik Bethler néven, ami lehet, egykori birtokosának nevét őrzi. Eredetileg bányásztelepülés volt, ahol aranyat, rezet, később pedig vasércet is fejtettek. A csetneki Bebek család birtokolta, majd az Andrássy családé, tehát a krasznahorkai vár tartozéka lett. A török pusztítások és a XVIII. századi pestisjárvány nem kímélte a lakosságot, ráadásul Betlér többször volt színhelye a császáriak fosztogatásának. 94

12 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A betléri kastély épülete A kastély parkjában található könyvtár épülete A település első lakosai bányászok voltak ben állították fel az első olvasztókemencét, majd 1844-ben Nádasdy Tamás vashengerműje is dolgozni kezdett ben gróf Nádasdy Tamás, majd a Pálffy és a Grovestins családok voltak a birtokosai. A falu a XIX. század végén újra az Andrássyak kezére került, amikor Andrássy Manó visszavásárolta a birtokot a kastéllyal együtt, ami egészen 1945-ig az Andrássy család birtokában maradt. A faluban a bányászokon kívül pásztorok is éltek. A lakosság teknő és ún. tekenőkocsik gyártásával foglalkozott, melyek az ércek fuvarozására, szállítására szolgáltak. A lakosság fontos megélhetési forrása a mezőgazdaság, kézművesség (ács, kőműves, asztalos, bognár, takács) és a különféle erdei munkák voltak. A falut római katolikus és evangélikus felekezetű, többnyire szlovák anyanyelvű lakosok lakják mind a mai napig. A reformáció idején a német ajkú bányászok ragaszkodtak Luther tanításaihoz ban felépíthették evangélikus templomukat, betartva II. József rendeletét, ami szerint a templom torony nélkül épült fel ben kapott hasáb alakú tornyot, amit a XX. században újítottak fel. Betlért 1918-ban a Csehszlovák Köztársasághoz csatolták. A település látványosságai: A betléri kastély, melyet Andrássy István építtetett egy régebbi kastély alapjaira a XVIII. század elején. A XVIII. század végén klasszicista stílusban átépítették. A kastély körül 70 hektáros, egzotikus fákkal és bokrokkal beültetett parkot létesítettek több klasszicista, romantikus építménnyel, ahol még egykor állatkert is volt. A kastély az as újabb átépítés miatt elvesztette klasszicista jellegét, vadászkastély és nagyúri lakhely lett belőle. A kastély máig őrzi az Andrássyak fényűző életmódját bemutató berendezést, bútorzatot, trófeákat. A település katolikus temploma a XIV. század első feléből való, gótikus stílusban épült. Az 1970-es években felújították, kibővítették. A település híres szülötte: Arany Adalbert László nyelvész, néprajzkutató szeptember 19-én született. A magyarság jogvédelme miatt a 2. világháború után több év kényszermunkára ítélték, uránbányában dolgozott ben halt meg Rozsnyón. Tudod-e, hogy: Egy monda alapján Arany A. László egykor éjjel egy koldus az Ökörhegyen betévedt a bányászokhoz. Azok enni, inni adtak neki, majd maguk között marasztalták. Míg a többiek a bányában dolgoztak, a koldus, akit maguk között németül Bettler -nek, azaz koldusnak szólítottak, vigyázta a települést. A monda alapján innen kapta Betlér a nevét. A település neve mondájának másik változata: a lakosság ún. tekenőkocsik gyártásával foglalkozott; ezek az ércek fuvarozására, szállítására szolgáltak. Betlér címere az 1656-os pecséten jelent meg először. Piros mezőben a kastélyt láthatjuk, felette egy kisebb reneszánsz pajzsban a lakosság foglalkozásának eszközeit: két csoroszlya, felette pedig egy arany liliom. 95

13 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A kastély Európa Nostra díjat kapott 1994-ben. Andrássy Géza Betlérben félvér ménest tartott, ő volt a golf és a lovaspóló meghonosítója Magyarországon. A kastély parkjában található a könyvtár épülete, melyet 1792-ben építettek Andrássy Lipót megbízásából. A könyvtárat később a kastélyban rendezték be. Szent Erzsébet katolikus templom 1. Rajzold le az Andrássy család címerét! Gondolkozz el a címerben található szimbólumokon. Következtess ebből a család által képviselt értékekre, javakra. 2. Készítsd el a kastély körüli park térképét! 3. Gyurmából, agyagból vagy papírból készítsd el a parkban található épületek makettjét! 4. Készítsd el a betléri kastély történelmének változásait. Ebben segítségedre lesz az internet. 5. Ismerd meg Andrássy Géza gróf életét. Járj utána a golfjáték történetének és szabályainak. Érdelkődj, hol zajlott az első golfmeccs a történelmi Magyarországon. 6. Állapítsd meg, milyen állatokat hoztak az Andrássyak a betléri állatkertbe és honnan származtak azok. 7. Arany A. László a rozsnyói temetőben nyugszik. Keresd meg sírját! Állapítsd meg, kivel van eltemetve. Tanulmányozd néprajzkutató munkáját, állapítsd meg, mely táj néprajzával foglalkozott. 8. Ki volt az Andrássy család betléri ágának megalapítója? Mit tudsz róla? Milyen monda kötődik a személyéhez? Rozsnyó (Rožňava, Rosenau) A Sajó és a Drázus partján, a Rozsnyói-medencében fekszik, az Ökörhegy, Kalvária, Nyerges- és Rákos-hegyek lábainál 318 m tengerszint feletti magasságban. Lakossága: fő. A Szent Anna tiszteletére felszentelt templom Rozsnyó német bányászok által benépesített területen fekszik. Német eredetét bizonyítja a város neve, Rosenau, ahol a Rose magyarul rózsát jelent. Az első írásos emlék egy 1291-ből való adománylevél, melyben III. András király a várost Lodomér esztergomi érseknek adományozta. Ezután kisebb-nagyobb megszakításokkal továbbra is az esztergomi egyházi uradalom része volt. I. Lajos Rozsnyónak városi jogokat adott, melyeket aztán Luxemburg Zsigmond király is megerősített ban a város II. Ulászlótól törvénykezési jogot kapott. 96

14 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A XVI-XVII. században a város sokat szenvedett a töröktől; a kuruc -labanc hadakozásoknak is színhelye volt. A reformáció évszázadától a város a protestantizmust támogatta. Így nem csoda, hogy a megalkuvó Az Őrtorony vasvári béke és a protestánsok állandó zaklatása a császár ellen hangolta a lakosságot, és a rendi felkelések idején Rozsnyó a kurucok oldalán állt ben a Nagyságos Fejedelem itt készítette el az ónodi országgyűlés programját és fogalmazta meg az országgyűlés összehívásának szükségességét. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején az osztrák támadókat a város lakói egy ügyes csellel megtévesztették, ami után a császáriak Dobsina felé vonultak. Az első világháború után a várost Csehszlovákiához csatolták között Rozsnyó újra Magyarországhoz került, 1940-ben megyei jogú város lett ben megszállták a németek, és ugyanebben az évben megindult az első zsidó transzport Auschwitz-Birkenauba. A második világháború után egészen a kilencvenes évek elejéig a város és környékének lakossága többnyire bányászattal kereste kenyerét. Az 1989-es fordulat után a bányákat bezárták, részben, mert kimerültek, részben gazdaságossági okokra hivatkozva. a premontreiek kezébe került, akik gimnáziumot hoztak létre Rozsnyón. Szent Anna római katolikus templom, melyet az egykori ferencesrendi kolostor helyén építettek fel a XVIII. században. Evangélikus templom, 1784-ben II. József türelmi rendelete lehetővé tette az építését. Református templom, 1905-ben építették. Az Őrtorony, a város szimbóluma - az eredeti gótikus városháza része volt a főtér közepén - ma kilátótorony. A tornyot a török veszély ellen 1643-ban kezdték építeni Weiszer Márton bíró idejében, de csak 1654-ben fejezték be. A torony déli oldalára reneszánsz emléktáblát helyeztek el a bírók nevével, az építés idejének megjelölésével és a városi címerrel. Az emléktábla felett befalazott török ágyúgolyó látható. Az ispotály épülete, melyet a régi, leégett helyén között Andrássy György építtetett. A Városháza, ami 1711-ben létesült két régebbi későgótikus, illetve reneszánsz épület egybeépítésével. Középkori üzletsor, melynek kis boltocskái a városi torony mellett lapulnak a főtér közepén, ahol valamikor a középkori városháza állt. Kálvária ben építtette Steer Jakab rozsnyói polgár. A bányakamara épülete, melyben Rákóczi Ferenc rozsnyói tartózkodása idején megszállt. Irgalmas nővérek zárdája. Mettertia táblakép a székesegyház falán. Püspöki palota. Papi szeminárium, ma a kereskedelmi akadémia épülete. Pestisoszlop. A város látványosságai: Gótikus katedrális, a XIII. században épült. A templom tornyát csak 1779-ben kezdték építeni Mayer János vezetésével. Ferencesek temploma vagy Diáktemplom. Ez a lerombolt régi városháza, ill. a protestáns iskola helyén épült fel a XVII. században. Építését a jezsuiták kezdték. Előbb a ferencesek, majd A rozsnyói papi szeminárium, ma kereskedelmi akadémia működik az épületben. 97

15 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Rozsnyó neves személyiségei: Kósa Károly megyei orvos; ezüstforintos alapítványt tett a rozsnyói árvaházra és kórházra. Mayer János, régi rozsnyói nemes család tagja, több jelentős rozsnyói épület tervezője, megalkotója volt. Az ő tervei alapján készült el az evangélikus templom, a püspöki palota, a püspöki székesegyház harangtornya, de ő volt a már nem létező Arany szarvas patika tervezője, építője is. Pákh Albert, író, ügyvéd, szerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1823-ban született Rozsnyón. Markovszki György Rozsnyó híres orvosa, aki a járványok ellen harcolt. Andrássy Dénesné Hablawetz Franciska a rozsnyói árvaház, ispotály, siketnémák intézetének megalapítója. Szobra a város főterét díszíti. Czabán Samu, a századforduló utáni években kibontakozó szocialista tanítómozgalom egyik vezető alakja volt, Rozsnyón született. Kiss Antal a városi uszoda, a meteorológiai állomás megalapítója, a Dalárda elnöke. Emlékét őrzi a Nagysétatér szélén felállított emlékoszlop. Tudod-e, hogy: Az 1880-as években Rozsnyóra látogatott Jókai Mór is, aki a Lőcsei fehérasszony című regényéhez gyűjtött anyagot, őt viszont megelőzte maga a császár, Ferenc Jóska, aki már az 50-es években bejárta Gömört, Rozsnyót is ben rozsnyói látogatást tett Móricz Zsigmond is, aki már előtte is gyakran látogatott el a kisvárosba. Többször felkereste a vasas gyógyfürdőt, ahol betegségét kezeltette ban a város temetőjében temette el elsőszülött fiát, Bandikát. A városhoz kimondottan egy novellája kötődik, a Vass fiakéros július 8-án az eddigi lovaskocsi járta utakon megjelent az első autómobil, ami Andrássy Gézáé volt. 98 A püspöki palota 1917-ben a város lakóinak szórakoztatására elkezdte működését a rozsnyói mozi. Az első hangosfilmet csak 1932-ben vetítették, ez a Hyppolit, a lakáj volt. Rozsnyón magyar pedagógiai gimnázium is működött (1953-tól 1961-ig) a Zöld fa utcában, az egykori evangélikus gimnáziumban, ahol tanítókat képeztek. Az iskola jogutód nélkül szűnt meg. A város jelentős eseményei közé tartozott Kossuth Lajos gyászszertartása, mely április 2- án zajlott le a városban. Tiszteletére határozták el a rozsnyóiak, hogy szobrot emelnek a nagyszerű politikusnak, s utcát is neveztek el róla. Az egykori Zöldfa utca kapta a Kossuth utca nevet. Rozsnyó testvérvárosa Rimaszombat. Ennek bizonyítéka, hogy a két város címert cserélt: Rimaszombatban volt a Három rózsa, Rozsnyón pedig a Feketes sas étterem. Kek László részt vett az 1848/49-es szabadságharc küzdelmeiben, a Rozsnyón szervezett honvédzászlóalj II. századának hadnagya volt. Rozsnyó lakosságának legfőbb megélhetési forrása a bányászat volt. Az első bányatuladjonosok: Thurzó Márton, Hans Lang, Hans Herman, Jost Fux, Franz Thomas voltak. A bányászat a vasfeldolgozást is magával hozta. A rendi felkelések időszakában a város fegyverrel támogatta az ügyet. Betlérben és Rozsnyón-Nadabulán két kohó működött. Jelentős volt a szeggyár, ami Nehrer Mátyás tulajdonában volt. Református templom

16 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Rozsnyón fűrészmalmok is voltak, ahol deszkát, zsindelyt, lécet és gerendát készítettek. A famegmunkáló kézművesek közül híresek voltak a kocsikészítők, könnyű kocsijuk iránt egész Magyarországon nagy volt a kereslet. Rozsnyón a kalapgyártásnak nagy tradíciója volt, itt működött még a Zsorna Gusztáv 1900-ban alapított nyakkendőgyár. A bőrgyárat Markó Pál alapította 1782-ben. A városban további céhek működtek: mészárosok, kovácsok, felcserek, molnárok, szabók, aranyművesek és a XIX. századtól mézeskalácssütők is. A volt evangélikus polgári lányiskola Andrássy Franciska szobra A XVIII. században alakult Szontagh Sámuel papírgyára, Hoffmann János kéménycserépgyára, 1819-ben a Mayer-nyomda és Kek József nyomdája, Sztankovics János és Szepesy András szeszgyára, a Pekár és Radványi által működtetett gyufagyár. A rozsnyói villanytelep 1895-ben jött létre. A telep vezetői Markó Sándor, Pószch Dezső, Gál Miksa voltak. A katolikus főgimnázium egykori épülete, mely ma is gimnáziumnak ad otthont A Drázusparti Athén iskolái többszáz éves tradícióval büszkélkedhetnek. Híres iskolák voltak az evangélikus líceum, az evangélikus polgári lányiskola, a rozsnyói Premontrei Gimnázium és a rozsnyói szeminárium. Iskolájáról az első adat csak 1525-ből származik, de az intézménynek korábbi alapításúnak kellett lennie, mert 1440 és 1514 között 16 rozsnyói származású egyetemista végezte tanulmányait Bécsben és Krakkóban. O k i r a t o k b a n 1291-ben használták a Rozsnyóbánya nevet, s említettékk ezüstbányáit is. Az 1323-as oklevélben már aranybányák is szerepelnek. A bányaművelés 1291 előtt megindult. A XI- V. századi források legtöbbször civitasnak, azaz városnak említik Rozsnyót. Nadabulya - Sajóháza a Sajó jobb partján fekvő kisközség, Rozsnyó részét képezi, a belvárosától 3 kmre északnyugatra található. A települést a XIV. század második felében alapították ben Nadabolia néven említették először. Az esztergomi érsekség, majd 1776-tól a rozsnyói püspökség birtoka volt ben bányásztelepülésként kiváltságban részesült, mentesítést kapott a tized fizetése alól. Az itt bányászott vasércet a közeli Rozsnyón dolgozták fel. A XIX. században a bányák termelésének növekedésével a falu továbbfejlődött; vaskohója és papírgyára is létesült. Nevét a belügyminisztérium 1906-ban Sajóházára változtatta. Önálló településként fejlődött egészen 1960-ig, amikor a szomszédos Rozsnyóhoz csatolták. 99

17 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE 1. Rajzolj le néhány céhtáblát, vagy tervezd meg őket. Készíts belőlük kiállítást. 2. Gyűjts régi fényképeket a városról. Rendezz belőlük kiállítást. 3. Készítsd el a városnéző séta térképét! A térképen jelöld be azokat a nevezetességeket, melyeket megmutatnál egy idegennek. Kutass utána, milyen történetekkel tudnád bemutatni a nevezetességeket. 4. A városi temetőben keresd meg és fényképezd le az es honvédsírokat! Tervezz meg egy március 15-i ünnepséget, aminek egyik része a honvédsírok megkoszorúzása lehet. 5. Gyűjtsd össze a sírfeliratokról a magyar személyneveket és sírfeliratokat. Milyen különleges síremlékekre bukkantál? Örökítsd meg őket! Milyen ismert személyiségek nyugszanak a temetőben? Gyűjts róluk információkat! Jegyzed fel, mely családok építettek családi sírboltot! 6. Gyűjts információkat az itt működő vallási felekezetek életéről, múltjáról. Készítsd el a város polgármetereinek névsorát! Látogasd meg a városházát, beszélgess el a polgármesterrel, kérdezd őt elődei életéről, tevékenységéről. 7. Keress olyan művészeket, akik Rozsnyóhoz köthetők! Kutathatsz a múltban és a jelenben is! 8. Milyen szoborcsoportok díszítik az ispotály homlokzatát? Ki készítette járj utána. Tudj meg minél többet készítőjéről. 9. Derítsd ki a város keletkezéséről szóló mondát. Készíts hozzá illusztrációt! 10. Milyen Rozsnyóról szóló szépirodalmi alkotásokat ismersz? Készíts róluk listát. 11. Pető Sándor Utirajzok című munkájából keresd ki és olvasd el azt a részt, amelyben Rozsnyóról ír! Szájmolj be róla osztálytársaidnak! 12. Ki volt a Mettertia megalkotója? Mit ábrázol a festmény? Mi teszi egyedivé a képet? Készíts róla leírást. 13. Járj utána a református templom építése körülményeinek. 14. Kutasd fel a zsinagóga történetét. 15. Keresd fel azokat az épületeket, amelyeken megtalálható a rozsnyói címer! Készíts róluk jegyzetet. 16. Nézz utána, hány rozsnyói polgár vett részt az 1848-as szabadságharcban és mi lett a sorsuk, járj utána. 17. Támogatták-e a rozsnyóiak a Csehszlovákiához való csatlakozást? Keress erről szóló tudósításokat! 18. Nézz utána, kik voltak a város legfontosabb püspökei! Mi fűződik a nevükhöz? 19. Nézz utána, zajlott-e Rozsnyón boszorkányper! Elevenítsd azt fel. 20. Keress utána, milyen egyletek működtek a városban, mi volt a céljuk, milyen tevékenységet folytattak, kik voltak az alapítók. 21. Milyen újságok, folyóiratok jelentek és jelennek meg Rozsnyón? Ki volt a szerkesztőjük? Tarts erről beszámolót társaidnak. 22. Járj utána, ki volt Nadabulya megalapítója, kik voltak birtokosai. Tudj meg a településről és az ott élő népekről, foglakozásukról minél többet. Kutasd fel a település papírgyárának történetét. 100

18 I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE 101

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Vasvári Zoltán BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Néprajzi és irodalmi tanulmányok Budapest, 2014 TARTALOM Matyikó Sebestyén József: AJÁNLÓ SOROK... 9 ELŐSZÓ... 13 SZOKOLYÁRÓL... 18 KÉT SZOKOLYAI KÖZÖS GYŰJTŐÚT...

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 2 Művelődési terület: Ember és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén Dátum Aláírás

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

A Sajó felső folyása

A Sajó felső folyása BódvaJósva I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA ÉSZAK-GÖMÖR (A GARAM MENTE) A Sajó felső folyása Heľpa Pohorelá Telgárt Dedinky Garam Šumiac Dobsina Gölnic Sajó Murány Betlér Nagyrőce Rozsnyó Kisgencs Gencs Keleti-Turóc

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! II. forduló JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK! KERESZTREJTVÉNY Z S I G R A 1. R Á K Ó C Z I F E R E N C 2. S Z E P E S H E L Y 3. S Z A P O L Y A I 4. S Z E P E S C S Ü T Ö R T Ö K 5. L Ő C S E 6. T

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely 2011 február 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Erdély középsõ részén fekszik, festõi földrajzi környezetben. Átszeli a Maros folyó, s tölgy és bükk erdõkkel

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit.

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit. Határtalanul! Az Ady Endre Gimnázium 2012 ben pályázatott nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által hirdetett Határtalanul! program gimnáziumok közötti együttműködésben megvalósuló programjára.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte "Magyar Tenger"-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám

6. Ki volt a Balaton első poétája, aki a tavat elnevezte Magyar Tenger-nek? 1. Vályi András 2. Csokonai Vitéz Mihály 3. Pálóczi Horváth Ádám 4. forduló HELYTÖRTÉNETI TOTÓ 1. Somogy vármegye címerét és pecsétjét melyik királyunk adományozta? 1. Zsigmond 2. II. Ulászló 3. Mátyás 2. Mi a címeradományozó oklevél kelte? 1. 1405. január 23. 2. 1489.

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

185 éve született gróf Andrássy Manó

185 éve született gróf Andrássy Manó É v f o r d u l ó 185 éve született gróf Andrássy Manó KOVÁCS ÁGNES A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját Jókai Mór valódi magyar nagyúrként,

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI APPONYI KISKASTÉLY ÉS KISBOLDOGASSZONY KÁPOLNA TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ Készítette: Sió-menti Értéktár Bizottság dr. Baranyai Eszter Medina,2014.04.16

Részletesebben

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében Honvéd János Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében [ Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben

II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó középső folyása

II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó középső folyása II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A Sajó középső folyása 102 II. A SAJÓ KÖZÉPSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE Szalóc (Slavec) A település a Sajó jobb partján fekszik. Lakossága: 464 fő. A Bebek család birtokaként

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Nagy építkezések. NAGy építkezések

Nagy építkezések. NAGy építkezések Nagy építkezések NAGy építkezések A XX. század eleje a nagy építkezések kora Sza - badkán. A Szabadkai Magyar Népkör, Magyar Műve - lő dési Központ, ahogy nevezték, a Délvidék leg ré - gibb, folyamatosan

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben