MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009."

Átírás

1 A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

2 Tartalom 1. Összefoglalás Vezetői összefoglaló Eredmények összefoglalása 5 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai Alapadatok Célok Regionális különbségek csökkentése Vállalkozás ösztönzés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Inkubátorház program Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Iparfejlesztés Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja Célcsoportok Potenciális befektetők Lehetséges finanszírozók, támogatók Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Potenciális versenytársak Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing/pr intézkedések A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége Környezet Földrajzi terület Gazdasági, társadalmi jellemzők A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Jogszabályi, szakpolitikai háttér A Program témakörére vonatkozó legújabb EU-s irányelvek A fejlesztés szükségszerűsége A fejlesztendő tevékenység ismertetése A projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztés Az ipari park tevékenysége 26 2

3 Ingatlanfejlesztés-hasznosítás Befektetés-szervezés Marketing tevékenység Működési szolgáltatás nyújtás- szervezés Logisztikai szolgáltatások Közhasznú jellegű tevékenység Vállalkozásfejlesztés Innovációs tevékenység Gazdaságszervezési tevékenység A Kazincbarcikai Ipari Park SWOT analízise A fejlesztendő tevékenység A célok meghatározásának módszertana Fejlesztési irányok A fejlesztési irány indoklása, illeszkedése az operatív programok rendszerébe A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz A program hatása a kistérség vállalkozásaira Foglalkoztatás bővülése a kistérségben Fenntarthatóság Pénzügyi szempontok Szakmai szempontok Szervezeti szempontok Környezeti szempontok A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A fejlesztés megvalósulásának módja megoldás A megoldás A fejlesztés elemei Építési beruházás, eszközbeszerzés A működtetés Humán erőforrás Költségek és bevételek Működési kockázatok A projekt szakmai és pénzügyi ütemezése 42 Mellékletek 3

4 1. Összefoglalás 1.1. Vezetői összefoglaló Kazincbarcika város a vegyipar egyik központja a BVK, majd a BORSOD-CHEM ipari bázisán fejlődött. A többi iparág és a szolgáltató ágazat szórtan, a város belterületén, a mai követelményeknek nem megfelelő feltételek között alakult ki és működik jelenleg is. A város képviselő-testülete elhatározta, hogy a kis- és közepes vállalkozások részére a város ÉSZAKI részén, a jó közlekedési kapcsolattal és infrastrukturális feltételrendszerrel rendelkező területen kialakítja a KAZINCBARCIKAI IPARI PARKOT, mint koncentrált iparfejlesztési területet februárjában a Testület m 2 ipari és gazdasági terület kijelölésével megkezdte az IPARI PARK fejlesztését. Elkészült az IPARI PARK megvalósíthatósági tanulmánya, mely alapján: a város belterületén lévő, a lakott területről kitelepítendő, a szolgáltató- és nagyüzemeknek beszállító KKV-k részére vonzó, kedvezményes betelepülési feltételekkel, inkubátorház, vállalkozói inkubátor telep, innovációs központ, képzési központ megvalósításával került kialakításra a KAZINCBARCIKAI IPARI PARK. Az új iparfejlesztési program a város és térsége gazdaságfejlesztésében, a foglalkoztatási feltételek javításában komoly lehetőséget biztosít. A Kazincbarcikai Ipari Park közlekedési feltételei kedvezőek, az Északi Ipari Zónát (törzsterület + tartalék zöldmezős terület) középen átszeli teljes hosszában a 26. sz. főút, amely Miskolc felől érkezik és Ózd felé megy tovább. Budapest távolsága 206 km, Miskolcig autópálya (M3, M30). Kazincbarcika Miskolc 19,3 km, mely távolságon részben négysávos gyorsforgalmi út van, a fejlesztése jelenleg is folyik. A szlovák határ távolsága Bánréve határváros (26. sz. főút) 23,3 km, az ukrán határ távolsága Záhony-Csap határátkelő felé 169,2 km. A vasúti kapcsolat a 92. sz. Miskolc Kazincbarcika Ózd Bánréve vasútvonal az Északi Ipari Zónát keletről határolja, a zöldmezős területekkel É-D-i irányban teljes hosszban érintkezik, iparvágány kiépítése lehetséges. Az ipari park törzsterületétől a vasútállomás 2 km-re helyezkedik el, a közúti kapcsolat jó, buszközlekedés van a város központ és az ipari park között. Az ipari park jelenleg lehatárolt törzsterületén és fejlesztési területén önkormányzati úthálózat található, jelenleg ennek fejlesztését tervezzük. 4

5 1.2. Eredmények összefoglalása Az ipari parkba betelepült új Kereskedelmi Bevásárló Központ, TESCO-GLOBAL Zrt. területén az alábbi szolgáltatások épültek ki. - Központi parkoló - Étkezés, étterem, büfé - Postai szolgáltatás - Banki szolgáltatás - Bevásárló központ - Benzinkút - Gépkocsi mosó Kazincbarcika és a térség szolgáltatóinak segítségével megoldott műszaki szolgáltatások: - Szennyvízelvezetés, kezelés ÉRV Zrt. - Kommunális hulladék gyűjtés, elhelyezés - Szelektív hulladék gyűjtés, elhelyezés - Veszélyes hulladék gyűjtés, elhelyezés (Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.), - Logisztikai szolgáltatás, ÉRV, Prókai és Társa Kft. A Kazincbarcikai Ipari parkban lévő tervszerinti ingatlanokon közmű infrastruktúra kiépítését tervezzük. Ezek konkrétan a következők: - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. A fejlesztés hatására legalább 30 új és már működő vállalkozás betelepülésére számítunk novemberében nyertük el az Ipari Park címet, amit olyan területen alakítottunk ki, ami alkalmas alternatív (vasúti) megközelítésre, illetve olyan területen fekszik, ami már eleve iparterületi besorolást kapott. Jelen fejlesztésünk az Ipari Park 5

6 fejlesztésének első üteme, aminek megvalósulásával lehetőség nyílik termelő vállalkozások fogadására, illetve azok kedvezményes letelepítésére. A beruházás teljes költségigénye Ft, hektárra vetített fajlagos költsége 640 Ft/m2, ami átlagos mértékűnek tekinthető. A Kazincbarcikai Ipari park területén megvalósuló beruházás infrastruktúra fejlesztés, ami a tervszerinti ingatlanokon valósul meg. A projekt során a következő tevékenységeket végezzük el: I. Projekt előkészítő tevékenységek: ( Ft - 4,5%) - szakértői konzultációk, építészeti felmérés. Költsége: nincs - közbeszerzési és jogi tanácsadás Ft - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Költség nincs - engedélyezési terv. költsége: Ft - kiviteli terv. Költsége: Ft A tervezési többletköltséget pontosítani a kiviteli terv készítésre vonatkozó szerződés megléte esetén tudjuk pontosítani, azonban ezen ponton belül az elszámolható 4,5% mérték nem változhat. II. Beruházás: ( Ft - 91%) - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. III. Megvalósításhoz és fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások: Ft ( 3,5%) - Közbeszerzési eljárás költségei (szakértői díj,hirdetés, ajánlati felhívás költség) Ft. - Műszaki ellenőrzés költsége: Ft - Nyilvánosság és tájékoztatás. Költsége: Ft - Könyvvizsgálat, projektzárás. Költsége: Ft 6

7 IV. Projekt menedzsment költsége: Ft (1%) A beruházás során eszközbeszerzést nem tervezünk. 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében A projekt helyszíne Kazincbarcikai Ipari Park engedélyezési tervek szerint A projekt megvalósítója Kazincbarcika Város Önkormányzata A projekt kezdete február 2. A projekt befejezése július Célok Regionális különbségek csökkentése A gazdasági indikátorok területi alakulását a jövedelmi viszonyok alakulása is követi. Ennek oka nem csupán az, hogy a dinamikus térségekben magasabb a keresők aránya, és kisebb a munkanélkülieké, hogy ott jobban megfizetett munkások dolgoznak. Még a területi különbségeket elvben kiegyenlítő s mérete miatt sok esetben kritizált közalkalmazotti szféra esetében is érdemi területi különbségek mutatkoznak a gazdagabb és szegényebb térségek, települések között, s hasonló mértékű különbségek mutatkoznak a nyugellátás esetében is. Az állam által ellenőrzött és meghatározott szférákban is jelentkezik a piaci szféránál mérsékeltebb nyugat-kelet lejtő. A jövedelmek alacsonyabb szintje ugyanakkor, nem párosul alacsonyabb megélhetési költségekkel. A leszakadó régiókban élő családok meghatározó vagyontárgyainak (föld, lakás, vagy ház) értéke töredéke a dinamikus térségekben lévőknek, ami korlátozza a területi mobilitási hajlandóságot a stagnáló, lemaradó területekről a felfutó, sikeresnek tekintett térségek irányába. Ebben a tekintetben célunk tehát, hogy Kazincbarcikai Ipari Park területén megvalósítandó vállalkozói inkubátorház felépítésével, illetve a benne nyújtott szolgáltatásokkal segítsük a kezdő, illetve a már működő kis- és közepes vállalkozásokat, és növeljük a vállalkozások által megtermelt hozzáadott értéket. 7

8 Vállalkozás ösztönzés A Kazincbarcikai Kistérségben a működő ipari vállalkozások számának és termékszerkezetének fejlesztése elengedhetetlen feladat. Az ipari termelő tevékenységet végző vállalkozások nagyobb részt kisvállalkozás. A térség elsődleges célja a már működő kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának, versenyképességének javítása. Továbbá meg kell találni a módját annak, hogyan lehet ösztönözni új vállalkozások létrejöttét a Kazincbarcikai Kistérségben. A térség önkormányzatainak minden eszközzel támogatniuk kell a helyi vállalkozások munkahelyteremtő, innovatív jellegű beruházásait, az ezekhez kapcsolódó helyi döntések, szükséges információkat és engedélyeket lehetőség szerint meggyorsítva a döntéshozatalt és az ügyintézést ezzel is segítve a fejlesztéseket kell a vállalkozások rendelkezésére bocsátani. A vállalkozói réteg sok esetben nem tudja megfelelőképpen érvényesíteni érdekeit, eljuttatni az információkat a döntés előkészítő és döntéshozói szintek felé. A térség vezetése pedig esetlegesen elesik olyan információk, ötletek, javaslatok, kritikák megismerésétől, melyek pozitív módon befolyásolják a térség működtetését és fejlesztését. Ehhez olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek segítik az információ hatékonyabb áramlását, a pályázati és befektetési lehetőségek jobb megismerését, mind a vállalkozók, mind a gazdasági szervezetek számára. Általános célok A térség vezetése és a vállalkozások hatékony együttműködése, új gazdasági irányok kijelölése. Konkrét célok - Vállalkozói fórumok rendszeres megrendezése - Gyorsított ügyintézés a vállalkozások innovatív tevékenységéhez kapcsolódóan - Vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A meglévő gazdasági keretfeltételek megteremtették a gazdaság fejlesztésének lehetőségét a térségben, ennek ellenére a működő tőke bevonása a térség területére továbbra is igen 8

9 nehézkesen halad. A térség önkormányzatainak további feladata, hogy a betelepedés lehetőségeit a keretfeltételek további fejlesztésével javítsák Általános célok A további gazdaságfejlődésének teret biztosító keretfeltételek színvonalának fejlesztése, új vállalkozások, beruházók betelepülésének elősegítése. Konkrét célok - Csarnoképítés, inkubátorház program. - A Kazincbarcikai Ipari Park menedzselése. - Térségmenedzselés, vállalkozások hatékony támogatása. - Szolgáltatások fejlesztése, térségi informatikai fejlesztések. - Célzott gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Eredmény indikátorok - Fokozódó gazdasági bevételek mind a város, mind a gazdasági élet szereplői számára. - Az Ipari Park benépesülése. - Munkanélküliség csökkenése. - Beszállítói ipar megjelenése az ipari parkban. - Számítógépes hálózat fejlődik, számítógépek száma növekszik. - Működő informatikai központok segítik a vállalkozók munkáját, tevékenységét Inkubátorház program Az ipari park további betelepüléséhez jelentősen hozzájárulhat, ha az általában elvárt infrastruktúra biztosítása mellett még egyéb vonzó tényezőket is fel tud mutatni. Ilyen vonzó tényező lehet a tőkeszegényebb kis- és középvállalkozói réteg számára, illetve a kezdő vállalkozók számára inkubátorház biztosítása, bizonyos ellenszolgáltatások fejében. Az inkubátor ház segítséget nyújt kezdő vállalkozások számára. Segítheti meglévő vállalkozások bővítését, jelentős vonzó tényezőt jelent befektetni szándékozók számára. Az inkubátor ház program egyrészt használható üzemterülettel, munkacsarnokkal, másrészt számos üzleti, adminisztratív és informatikai eszközzel segítheti a vállalkozások tevékenységét. 9

10 A vállalkozói igények alaposabb megismerését követően lehet célzottabbá, egyértelművé tenni a technológiai inkubáció szakmai elemeit. Várható, hogy első lépésekként a sok területen használható elemek kerülnek bevezetésre. Ilyenek a bármilyen szakterületet kiszolgáló marketing eszközök technikai, technológiai, szakértői támogatása, például kép- és hangstúdiók, portálfejlesztő rendszerek, felszerelten kiadható tervező szobák (műszaki,- építészeti tervezés), arculattervezési technikák, kommunikációs eszközök, illetve a vállalati (vállalkozói) működést segítő korszerű eszközök, például gyorsnyomdák, vállalatirányítási szoftverek, menedzsment képzés, -tréning, nyelvtanulást, -gyakorlást segítő technikák, klubok. Jelenleg Székesfehérváron és Budaörsön folyik egy-egy ilyen fejlesztés előkészítése Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Javasolt egy olyan beruházásösztönző stratégia kidolgozása a térség kiemelt iparfejlesztési területein, mely bizonyos iparágak munkahelyteremtő beruházásait fokozottan preferálja. Ez az irányított gazdaságfejlesztési politika a megfelelő gazdasági profil kialakításában is jelentős segítséget nyújthat a későbbiekben. A program szorosan kapcsolódik az Ipari Park programjában preferált befektetés ösztönzési politikához. A vállalkozások fejlesztése, vállalkozásbarát tevékenységek programcsomaghoz tartozó fő mutatók a következők Eredmény indikátorok - Dinamikusan fejlődő jelenlegi és új vállalkozások - Hatékony vállalkozásfejlesztés - Helyi vállalkozások és az önkormányzatok kapcsolatának javulása - Közös pályázatok, finanszírozott projektek száma Iparfejlesztés A kazincbarcikai kistérség számos hasonló helyzetű kistérséghez viszonyítva lépéselőnyben van az iparfejlesztés jövőbeni kilátásait tekintve. Egyes ágazatok már nemzetközileg elismert színvonalon képviseltetik magukat és cél ezek megtartása, korszerűsítése, termékstruktúra fejlesztése, a marketing stratégia hatékonyságának növelése. A meglévő tevékenységek számára forgóeszköz állomány, technológia és a humán erőforrás rendelkezésre áll. 10

11 Általános célok A térség jelenlegi iparának megőrzése mellett, új iparágak betelepítése a meglévő nyersanyagok helyi feldolgozására. Konkrét célok - Ipari park betelepítése. - A termékek feldolgozottsági szintjének növelése. - Munkanélküliség csökkentése Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja A fejlesztést követően az Ipari Park alkalmassá válik a következő célok megvalósítására: miután védett környezetet biztosít a kis és középvállalkozások számára, segíti beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba, technikai és szakmai hátterével felkaroló szerepet tölt be, javítja a kkv-k foglalkoztatási kapacitását, információ átadó-közvetítő szerepet tölt be, részt vesz a társadalmi-műszaki fejlődés elősegítésében, kulcsszerepet játszik az innováció és kisvállalkozások kapcsolatában, hídképző szerepet tölt be, hozzájárul helyi és regionális gazdaságfejlesztéshez, integráltan valósítja meg a vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, az európai uniós integráció és a munkaügy céljait, magasabb minőségében: technológiai, technikai szolgáltatást nyújtó, piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő, innováció ösztönző intézmény Célcsoportok Potenciális befektetők A potenciális befektetők jelentik az ipari park marketingjének legfontosabb végső célcsoportját. A marketing akciók alapvető értelme és célja a befektetők érdeklődésének felkeltése, majd meggyőzése arról, hogy a számos lehetséges alternatíva közül az adott övezetet válasszák. Ehhez meg kell ismerni elvárásaikat, szükségleteiket, amelyekre az övezetnek, az övezetet menedzselő szervezetnek választ kell tudnia adni. 11

12 Lehetséges finanszírozók, támogatók Azok a szervezetek, szervek, amelyek jelentős szerepet játszanak a finanszírozási források biztosításában. Ide sorolhatók a Kormány, a Nemzeti Fejlesztési Tanács illetve a Gazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Központi Operatív Programok. Az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács, és a Regionális Operatív Programok Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Ide sorolhatók a megyei (elsősorban gazdaságfejlesztési) szervezetek, amelyek közvetve vagy közvetlenül segíthetik az övezet fejlesztését, illetve negatív hozzáállásukkal kisebbnagyobb mértékben akadályozhatják azt. Ide sorolhatók a Megyei Fejlesztési Ügynökség (illetve a Fejlesztési Tanács munkaszerve), a Kereskedelmi és Iparkamara, az adott megye vállalkozói központja, a többi kamarák, a VOSZ megyei szervezete és az illetékes Megyei Munkaügyi Központ Potenciális versenytársak A potenciális versenytársak (akik egyben partnerek is!) a Magyarországon működő IPARI PARKOK. Természetesen ezek nem tekinthetőek klasszikus értelemben vett célcsoportoknak, de fontosak a marketingfolyamat szempontjából, hiszen minél jobban megismerjük elképzeléseiket, terveiket, tervezett kínálatukat, annál nagyobb eséllyel alakíthatunk ki valóban versenyképes kínálatot Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az alábbiakban vázlatosan bemutatjuk, hogy milyen lehetséges lépések segíthetek elő az egyes csoportok érdekeinek, szükségleteinek és elvárásainak megismerését. Csoport Cél/feladat Lehetséges 12

13 a)potenciális befektetők b)finanszírozók, támogatók c)megyei szervezetek, érdekcsoportok d)potenciális versenytársak Szükségletek, elvárások, preferenciák megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Előrehaladottság, stratégiai célok, jövőbeli kínálat megismerése intézkedések Írásos elemzések, tanulmányok áttekintése, Interjúk potenciális befektetőkkel, valamint a megyében működő külföldi cégek vezetőivel Interjú Magyarországon már működő ipari parkokban lévő cégek vezetőivel. Megbeszélések minisztériumi, államtitkári szinten, iparpolitikai stratégia áttekintése Személyes interjúk a szervezetek vezetőivel. Írásos anyagok áttekintése Személyes beszélgetések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing és PR intézkedések Az elvárások és szükségletek ismeretében készíthető el az övezet fejlesztési koncepciója, a marketing stratégiája, illetve az egyes célcsoportokra irányuló akciótervek. Ezek az anyagok fogalmazzák majd meg részletesen a marketing feladatokat. Azonban függetlenül attól, hogy konkrétan mely vállalkozói övezetről legyen is szó, meghatározható jó néhány csoport specifikus intézkedés, melyek végrehajtása szükséges. Az alábbi táblázat csoportonként vázlatosan foglalja össze ezeket a lehetséges intézkedéseket, a marketing stratégia feladata, hogy ezeket részletezze, kiegészítse, és konkrét eszközöket rendeljen hozzájuk. Csoport Cél Lehetséges intézkedések 1. Potenciális befektetők Konkrét célcsoportok apromóciós anyagok pontos elkészítése és terjesztése körülhatárolása (írásos, videó, DVD, Érdeklődés felkeltése egyéb) Meggyőzés adirect mail; arészvétel fórumokon, személyes eladás; 13

14 2.Finanszírozók, támogatók 3. Megyei szervezetek, érdekcsoportok 4.Országgyűlési képviselők Meggyőzés Elkötelezettség kialakítása Támogatások megszervezése Támogató attitűd kialakítása; ( a mi IPARI PARKUNK ) Tapasztalataik, kapcsolataik becsatornázása; Támogató attitűd kialakítása Befektetői konferencia szervezés afolyamatos ellátás információkkal; abevontság érzésének kialakítása; arészvételi lehetőség biztosítása a tervezési folyamatban; alobbizás; arendszeres személyes beszélgetések aipari PARK fejlesztési szakmai munkacsoport létrehozása; afolyamatos információbiztosítás - Rendszeres informálás abeszélgetések aprezentációk arövid írásos anyagok A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége A fejlesztés időrendjében az első helyen szerepel a majdani kivitelező cég, illetve annak lehetséges alvállalkozói. Egy ilyen volumenű beruházás természetesen minden résztvevő számára kihívást jelent, akik közül a legjelentősebb logisztikai és humán erőforrás átcsoportosítás bizonyosan a kivitelezőnél jelentkezik majd a szakmacsoportok sokszínűsége, illetve a tevékenységek komplexitása miatt. A kivitelező cégen belüli célcsoportok: - ügyvezetés, felső vezetés, - szakmai csoportok, - beosztott szakmunkások, - segédmunkások. 3. Környezet 3.1. Földrajzi terület A kazincbarcikai kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén található. A kistérség központja, Kazincbarcika város ( fő) a Sajó völgyében fekszik, nagyjából félúton Miskolc és a szlovák-magyar határ között. A kistérség többi települése a Sajó 14

15 völgyében, a Bükk északi előterében, az Upponyi-hegységben, valamint északon a Borsodidombság és az Aggteleki-karsztvidék területén található. A kistérség természeti adottságai tehát meglehetősen változatosak. A kistérség települései településszerkezeti szempontból szerkezeti és funkcionális egységet képeznek. Gazdaságföldrajzi szempontból Kazincbarcika város vonzáskörzetéhez tartoznak. Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések a Miskolcot Bánrévével (határváros) összekötő 26-os főúton, valamint a 92-es számú (Miskolc Bánréve Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg. A kistérség legtöbb települése csak alsóbbrendű utakon érhető el. A kistérség északi peremén fekvő települések tömegközlekedési kapcsolatai a központtal igen gyérek. Vasúti összeköttetéssel a Sajó völgyét leszámítva csak néhány, a 95- ös számú Kazincbarcika Rudabánya vasútvonal mentén fekvő községnek van, ám személyvonatok már nem közlekednek, csak teher szállítás történik ezen a vonalon Gazdasági, társadalmi jellemzők Kazincbarcika város az ország egyik vegyipari fellegvára volt az elmúlt évtizedekben, így a munkavállalók legnagyobb hányada ma is a vegyiparban tevékenykedik. A kistérség legnagyobb munkáltatója a Borsod-Chem Rt., amely többségében külföldi érdekeltségű vegyipari óriásvállalat. Tevékenységi köre a műanyag alapanyag gyártása, de kisebb arányban szervetlen vegyi-alapanyag gyártásával is foglalkozik a cég. A térség nagyobb munkáltatói közé tartoznak továbbá a közüzemi szolgáltatók, valamint a textilipari vállalatok. A gazdaság új irányvonalához kénytelenek alkalmazkodni az itt élő emberek, ezzel együtt új vállalkozások születnek, melyekből az életképesek lendületes fejlődést mutatnak. Ilyen fellendülésben lévő iparágak a térségben a fafeldolgozás, nyomdaipar, gépipar, a fémalapanyag gyártás, fémfeldolgozás, az építőipar és a kereskedelem. A számos kedvezőtlen tényező (pl. nehézipari válság, elmaradott rurális területek) együtteseként azonban a munkanélküliségi ráta igen magas, a gazdasági aktivitási ráta (28%) és a vállalkozások 1000 lakosra vetített száma (48) jelentősen elmarad az országos átlagtól. A térség másik húzóágazata volt az elmúlt évtizedekben a bányaipar és a hozzá kapcsolódó energiaipar. A térség szénbányái azonban egymás után zártak be, de érzékenyen érintette a kistérséget a széntermelés lyukóbányai beszüntetése is. Emberek százai váltak így munkanélkülivé, akiknél az újra elhelyezkedés még nehezebb, hiszen a speciális, bányászathoz kötődő szakmák csak átképzéssel tehetők piacképessé. Vállaltvezetők 15

16 egybehangzó véleménye, hogy a nagyszámú képzetlen munkaerőt felszívni tudó, mikroelektronikai összeszerelő üzemek idetelepülése hozhat megoldást. A kistérség még kiaknázatlan lehetőségei rejlenek a turizmusban. A Bükki és Aggteleki Nemzeti Park között elterülő kistérségnek mindenképpen nagyobb energiát kellene kifejtenie a vidéki, falusi turizmus fejlesztése és a bakancsos turizmus (természetjárás) feltételeinek javítása érdekében. Ehhez leginkább kistérségi programok, lakossági fogadókézség kellene (pl. szálláskapacitás bővítése terén), valamint nagyobb közbiztonság, hogy a lopások ne riasszák el az ide látogatókat. Kazincbarcikát a szénbányászaton és a vegyiparon alapuló nehézipari üzemek koncentrált telepítése hozta létre. Az energiatermelésben évekig kiemelkedő szerepet játszott a Bükkaljai Bányaüzem, amelynek szenét az 1955-ben átadott Berentei (később Borsodi) Hőerőmű használta fel, de a lakosság ellátásában is fontos szerepe volt. A Borsodi Hőerőműből végén jött létre a Borsodi Energetikai és Szolgáltató Rt, amelynek a szénosztályozó is része lett, és amely a privatizáció során az amerikai AES tulajdonába került. A Borsodi Vegyi Kombinát (BVK) üzemeinek építése 1950-ben kezdődött. A BVK-t ben azzal a céllal alapították, hogy Északkelet-Magyarország mezőgazdaságát nitrogén alapú műtrágyával lássa el. Az Rt. ma Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb PVC előállítója és feldolgozója, amelynek fő tevékenységi köre jelenleg műanyagipari alapanyagok (PVC, MDI, polisztirol), szerves és szervetlen vegyipari termékek, valamint műanyag- és gumiipari segédanyagok gyártása. A vertikálisan megszervezett PVC-gyártás magában foglalja az elektrolízis, a klórozás, a pirolízis és a polimerizáció gyártási folyamatait, ami ma már megfelelő versenyképességet eredményez a világpiacon. A BC RT gyakorlatilag ipari parkként működik, amelynek területére mára már több nagyvállalatot sikerült idecsábítani ban kapta meg az Ipari Park címet az AES kihasználatlan területeit hasznosítani kívánó Kazincbarcikai Iparfejlesztő Kft is. A város könnyűiparát képviselő Habselyem Kötöttárugyár 4-sz. gyárát 1994-ben privatizálták, a helyi kézműipari vállalat 1992-ben Borsodi Kézműipari Kft lett, majd KÜBLER Konfekcióipari Kft néven működik tovább. Könnyűipari tevékenységet folytat még az ugyancsak külföldi érdekeltségű LISA- TRICOT Textilipari és Kereskedelmi Kft. Az élelmiszeripart a városban a BRODECO Sütőipari Rt képviseli elsősorban. Kazincbarcika betelepülési kedvezményekkel ösztönzi az induló, illetve megtelepedő cégeket, amelyek pozitív hatásai egyre inkább tapasztalhatóak. 16

17 Kazincbarcika a megyében a kereskedelmi egységek számát tekintve az előkelő második helyet foglalja el és közvetlenül a megyeszékhely, Miskolc után áll. A város nagy áruházai: Spar, Penny Market, Alfa, Profi, Lidl, és Tesco. A városban egy 101 férőhelyes szálloda van (Hotel Borsod-Chem), emellett a településen egy, a LURA Kft kezelésében lévő motel és camping is üzemel. Ezenkívül tavaly júliusban került átadásra a Hotel Lukács, amely 16 igényesen kialakított kétágyas szobával és négy exluzív lakosztállyal várja vendégeit a városi strandfürdő zöldövezetében. A szálloda lehetőséget ad konferenciák, különböző rendezvények lebonyolítására is. Tavaly év végén nyílt meg az Ambrózia étterem és Panzió a város szívében. A helyi kikapcsolódásra a strandon, a műjégpályán és a fedett uszodán kívül a Csónakázó-tó is jó alkalmat nyújt. A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2006-ban I. TEÁOR II. Vállalkozások száma 01 mezőgazdaság 8 02 erdőgazdálkodás 6 10 bányászat 1 15 élelmiszer, ital gyártás textília 4 18 ruházat gyártás fafeldolgozás 8 21 papír gyártás 2 22 kiadói tevékenység 9 24 vegyi anyag 6 25 gumitermelés 1 28 fémfeldolgozás gép, berendezés gyártás híradástechnika 2 33 orvosi műszer stb bútorgyártás 7 37 fém visszanyerés 1 17

18 40 villamos energia 9 41 víztermelés 2 45 építőipar kiskereskedelem 2 51 nagykereskedelem kiskereskedelem szálláshely szállítás szállítás kiegészítő tevékenység 6 64 posta pénzügyi biztosítás 5 67 pénzügyi kiegészítő tevékenység ingatlan kölcsönzés 6 72 számítástechnika egyéb gazdasági szolgáltatás oktatás egészségügyi szolgáltatás egyéb szolgáltatás 3 92 szórakoztatás 53 Összesen A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A Kazincbarcikai Munkaügyi Kirendeltség magába foglalja a Kazincbarcikai kistérség 32 kisebb nagyobb települését, valamint Sajószentpéter várost és a városhoz tartozó 7 települést. A térségben található települések összterülete 591 km 2. A településeken élő lakónépesség fő, amely több mint 10%-át adja a megye lakosságának. A kirendeltségünkhöz tartozó körzetben 593 bejegyzett társas vállalkozás működik. A vállalkozások többsége, 77 %-a mikro-vállalkozás. A munkahelyteremtésben kulcsszerepet játszó kisvállalkozások és középvállalkozások részesedése 14 % illetve 4 %. A nagyvállalatok 18

19 megközelítőleg 1%-át adják a kirendeltség körzetében működő vállalkozásoknak. Ezenkívül megközelítőleg 861 egyéni vállalkozás működik a térségben. Kirendeltségünk jelenleg 120 munkaadóval tart rendszeres kapcsolatot. Működési területeik között jellemző a feldolgozóipar, kereskedelem, javítás, és az építőipar. A és közé eső időtartamban 1614 db munkaerőigény érkezett kirendeltségünkre 3999 főre. A bejelentett munkaerőigények több mint fele a polgármesteri hivatalok, intézmények közhasznú, közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaerőigénye. A nem támogatott állásajánlat évben 570 db munkaerőigényt jelentett 1211 főre. Az érintett időszakban kereslet volt tapasztalható egyes építőipari - kőműves, ács-állványozó, hegesztő, lángvágó, lakatos, vasbetonszerelő, festő és mázoló - szakmák, valamint eladói (bolti, felszolgáló, pultos), gyártósori összeszerelő, szabó, varrónő, valamint az ősz beköszöntésével szellemi tanár, tanító, óvónő - munkakörök iránt évben 6 alkalommal irányult külföldi állampolgár foglalkoztatására munkaerőigény-bejelentés, összesen 7 főre. Ezek nemzetisége, állampolgársága jellemzően ukrán, orosz, román. A legkeresettebb szakmák az építész-technikus, orvosi asszisztens, kereskedelmi ügyintéző, masszőr. Nemzetgazdasági ágak tekintetében a hazai munkáltatók az építőiparban, egészségügy és a kereskedelem területén foglalkoztatnak szívesen külföldi munkaerőt jellemzően az alacsonyabb bérezési lehetőségek miatt A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Térségünkben a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők létszáma évben csökkenést mutatott évben havonta átlagosan fő álláskeresőt tartott nyilván szervezetünk, 13,7%-kal (938 fővel) kevesebbet, mint egy évvel korábban. A tavasz időszakban elsősorban az építőipari, vendéglátó-ipari és kereskedelmi vállalkozások tevékenységében figyelhető meg dinamikusan növekvő munkaerő-kereslet. A támogatott elhelyezések márciustól tapasztalható folyamatos emelkedése jórészt az ebben az időszakban szerveződött közhasznú foglalkoztatás, valamint közmunka programokhoz köthető. A év elején tapasztalható átmeneti növekedést követően a foglalkoztatási támogatások fokozatosan bővülő formáinak és létszámigényének hatására, valamint a szezonális hatások erősödésével pozitív irányú változások következtek be, melynek hatására a 19

20 kiemelkedően magas januári 6936 fős létszámról június végére 5269 főre mérséklődött a nyilvántartott munkanélküliek és álláskeresők száma. A csökkenő tendenciát a tanév végeztével a tanulmányaikat befejező pályakezdő fiatalok regiszterbe való folyamatos beáramlása szakította meg. Következményeként az augusztusi hónapban 5934 főre emelkedett a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma. Az utolsó negyedév hónapjaiban a korábbi hónapokhoz képest csökkent mind a normál, mind a támogatási igénnyel társuló munkaerő-kereslet, mely a harmadik negyedévhez képest összességében mintegy 111 fővel volt kevesebb. A Kazincbarcikai Kirendeltség december végén összesen 5856 fő regisztrált munkanélkülit és nyilvántartott álláskeresőt tartott nyilván, 1,5%-kal (89 fővel) többet, mint egy hónappal, illetve 12,4%-kal (826 fővel) kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. A be és a kilépési forgalom alakulását a szezonális jellegű munkák, a támogatási ciklusok kezdete befolyásolta, emelve a kilépők számát március és április, valamint szeptember hónapban. A regisztrációba belépők számában a pályakezdők jelentkezése, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatás, a közmunkák befejeződése eredményezett emelkedést júliusban, és az év utolsó hónapjában. Az álláskeresők összetételét elemezve megállapítható, hogy december hónapban a regisztrált álláskeresőkön belül továbbra is a férfiak képviselik a magasabb arányt ( 53,9%). A nők részesedése viszont hónapról-hónapra emelkedett, majd az őszi hónapokban csökkenést mutatott. Arányuk 46,1%-ot tett ki december hónapban. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a férfiak mobilabbak a munkavállalás szempontjából, könnyebben elvállalnak egy távolabbi munkalehetőséget is, valamint az ilyenkor jellemző fizikai - építőipari, alkalmi és segéd jellegű - munkák kedvezőbb lehetőséget teremtenek számukra az elhelyezkedésre. Ellátási formák Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma Ebből év január-december Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 2005. június A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 1094 Budapest,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei...4 1.1. Jogszabályi keretek...4

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SÁTORALJAÚJHELY VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. II.kötet Jövőkép, Célok, Beavatkozások 1 Tartalom 4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 JÖVŐKÉP... 4 4.1. A település jövőképe

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája 2014. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia célja... 4 3. Helyzetértékelés Társadalmi- és Gazdasági mutatók... 4 3.1. 3.2. 3.3.

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben