MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009."

Átírás

1 A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

2 Tartalom 1. Összefoglalás Vezetői összefoglaló Eredmények összefoglalása 5 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai Alapadatok Célok Regionális különbségek csökkentése Vállalkozás ösztönzés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Inkubátorház program Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Iparfejlesztés Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja Célcsoportok Potenciális befektetők Lehetséges finanszírozók, támogatók Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Potenciális versenytársak Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing/pr intézkedések A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége Környezet Földrajzi terület Gazdasági, társadalmi jellemzők A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Jogszabályi, szakpolitikai háttér A Program témakörére vonatkozó legújabb EU-s irányelvek A fejlesztés szükségszerűsége A fejlesztendő tevékenység ismertetése A projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztés Az ipari park tevékenysége 26 2

3 Ingatlanfejlesztés-hasznosítás Befektetés-szervezés Marketing tevékenység Működési szolgáltatás nyújtás- szervezés Logisztikai szolgáltatások Közhasznú jellegű tevékenység Vállalkozásfejlesztés Innovációs tevékenység Gazdaságszervezési tevékenység A Kazincbarcikai Ipari Park SWOT analízise A fejlesztendő tevékenység A célok meghatározásának módszertana Fejlesztési irányok A fejlesztési irány indoklása, illeszkedése az operatív programok rendszerébe A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz A program hatása a kistérség vállalkozásaira Foglalkoztatás bővülése a kistérségben Fenntarthatóság Pénzügyi szempontok Szakmai szempontok Szervezeti szempontok Környezeti szempontok A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A fejlesztés megvalósulásának módja megoldás A megoldás A fejlesztés elemei Építési beruházás, eszközbeszerzés A működtetés Humán erőforrás Költségek és bevételek Működési kockázatok A projekt szakmai és pénzügyi ütemezése 42 Mellékletek 3

4 1. Összefoglalás 1.1. Vezetői összefoglaló Kazincbarcika város a vegyipar egyik központja a BVK, majd a BORSOD-CHEM ipari bázisán fejlődött. A többi iparág és a szolgáltató ágazat szórtan, a város belterületén, a mai követelményeknek nem megfelelő feltételek között alakult ki és működik jelenleg is. A város képviselő-testülete elhatározta, hogy a kis- és közepes vállalkozások részére a város ÉSZAKI részén, a jó közlekedési kapcsolattal és infrastrukturális feltételrendszerrel rendelkező területen kialakítja a KAZINCBARCIKAI IPARI PARKOT, mint koncentrált iparfejlesztési területet februárjában a Testület m 2 ipari és gazdasági terület kijelölésével megkezdte az IPARI PARK fejlesztését. Elkészült az IPARI PARK megvalósíthatósági tanulmánya, mely alapján: a város belterületén lévő, a lakott területről kitelepítendő, a szolgáltató- és nagyüzemeknek beszállító KKV-k részére vonzó, kedvezményes betelepülési feltételekkel, inkubátorház, vállalkozói inkubátor telep, innovációs központ, képzési központ megvalósításával került kialakításra a KAZINCBARCIKAI IPARI PARK. Az új iparfejlesztési program a város és térsége gazdaságfejlesztésében, a foglalkoztatási feltételek javításában komoly lehetőséget biztosít. A Kazincbarcikai Ipari Park közlekedési feltételei kedvezőek, az Északi Ipari Zónát (törzsterület + tartalék zöldmezős terület) középen átszeli teljes hosszában a 26. sz. főút, amely Miskolc felől érkezik és Ózd felé megy tovább. Budapest távolsága 206 km, Miskolcig autópálya (M3, M30). Kazincbarcika Miskolc 19,3 km, mely távolságon részben négysávos gyorsforgalmi út van, a fejlesztése jelenleg is folyik. A szlovák határ távolsága Bánréve határváros (26. sz. főút) 23,3 km, az ukrán határ távolsága Záhony-Csap határátkelő felé 169,2 km. A vasúti kapcsolat a 92. sz. Miskolc Kazincbarcika Ózd Bánréve vasútvonal az Északi Ipari Zónát keletről határolja, a zöldmezős területekkel É-D-i irányban teljes hosszban érintkezik, iparvágány kiépítése lehetséges. Az ipari park törzsterületétől a vasútállomás 2 km-re helyezkedik el, a közúti kapcsolat jó, buszközlekedés van a város központ és az ipari park között. Az ipari park jelenleg lehatárolt törzsterületén és fejlesztési területén önkormányzati úthálózat található, jelenleg ennek fejlesztését tervezzük. 4

5 1.2. Eredmények összefoglalása Az ipari parkba betelepült új Kereskedelmi Bevásárló Központ, TESCO-GLOBAL Zrt. területén az alábbi szolgáltatások épültek ki. - Központi parkoló - Étkezés, étterem, büfé - Postai szolgáltatás - Banki szolgáltatás - Bevásárló központ - Benzinkút - Gépkocsi mosó Kazincbarcika és a térség szolgáltatóinak segítségével megoldott műszaki szolgáltatások: - Szennyvízelvezetés, kezelés ÉRV Zrt. - Kommunális hulladék gyűjtés, elhelyezés - Szelektív hulladék gyűjtés, elhelyezés - Veszélyes hulladék gyűjtés, elhelyezés (Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.), - Logisztikai szolgáltatás, ÉRV, Prókai és Társa Kft. A Kazincbarcikai Ipari parkban lévő tervszerinti ingatlanokon közmű infrastruktúra kiépítését tervezzük. Ezek konkrétan a következők: - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. A fejlesztés hatására legalább 30 új és már működő vállalkozás betelepülésére számítunk novemberében nyertük el az Ipari Park címet, amit olyan területen alakítottunk ki, ami alkalmas alternatív (vasúti) megközelítésre, illetve olyan területen fekszik, ami már eleve iparterületi besorolást kapott. Jelen fejlesztésünk az Ipari Park 5

6 fejlesztésének első üteme, aminek megvalósulásával lehetőség nyílik termelő vállalkozások fogadására, illetve azok kedvezményes letelepítésére. A beruházás teljes költségigénye Ft, hektárra vetített fajlagos költsége 640 Ft/m2, ami átlagos mértékűnek tekinthető. A Kazincbarcikai Ipari park területén megvalósuló beruházás infrastruktúra fejlesztés, ami a tervszerinti ingatlanokon valósul meg. A projekt során a következő tevékenységeket végezzük el: I. Projekt előkészítő tevékenységek: ( Ft - 4,5%) - szakértői konzultációk, építészeti felmérés. Költsége: nincs - közbeszerzési és jogi tanácsadás Ft - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Költség nincs - engedélyezési terv. költsége: Ft - kiviteli terv. Költsége: Ft A tervezési többletköltséget pontosítani a kiviteli terv készítésre vonatkozó szerződés megléte esetén tudjuk pontosítani, azonban ezen ponton belül az elszámolható 4,5% mérték nem változhat. II. Beruházás: ( Ft - 91%) - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. III. Megvalósításhoz és fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások: Ft ( 3,5%) - Közbeszerzési eljárás költségei (szakértői díj,hirdetés, ajánlati felhívás költség) Ft. - Műszaki ellenőrzés költsége: Ft - Nyilvánosság és tájékoztatás. Költsége: Ft - Könyvvizsgálat, projektzárás. Költsége: Ft 6

7 IV. Projekt menedzsment költsége: Ft (1%) A beruházás során eszközbeszerzést nem tervezünk. 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében A projekt helyszíne Kazincbarcikai Ipari Park engedélyezési tervek szerint A projekt megvalósítója Kazincbarcika Város Önkormányzata A projekt kezdete február 2. A projekt befejezése július Célok Regionális különbségek csökkentése A gazdasági indikátorok területi alakulását a jövedelmi viszonyok alakulása is követi. Ennek oka nem csupán az, hogy a dinamikus térségekben magasabb a keresők aránya, és kisebb a munkanélkülieké, hogy ott jobban megfizetett munkások dolgoznak. Még a területi különbségeket elvben kiegyenlítő s mérete miatt sok esetben kritizált közalkalmazotti szféra esetében is érdemi területi különbségek mutatkoznak a gazdagabb és szegényebb térségek, települések között, s hasonló mértékű különbségek mutatkoznak a nyugellátás esetében is. Az állam által ellenőrzött és meghatározott szférákban is jelentkezik a piaci szféránál mérsékeltebb nyugat-kelet lejtő. A jövedelmek alacsonyabb szintje ugyanakkor, nem párosul alacsonyabb megélhetési költségekkel. A leszakadó régiókban élő családok meghatározó vagyontárgyainak (föld, lakás, vagy ház) értéke töredéke a dinamikus térségekben lévőknek, ami korlátozza a területi mobilitási hajlandóságot a stagnáló, lemaradó területekről a felfutó, sikeresnek tekintett térségek irányába. Ebben a tekintetben célunk tehát, hogy Kazincbarcikai Ipari Park területén megvalósítandó vállalkozói inkubátorház felépítésével, illetve a benne nyújtott szolgáltatásokkal segítsük a kezdő, illetve a már működő kis- és közepes vállalkozásokat, és növeljük a vállalkozások által megtermelt hozzáadott értéket. 7

8 Vállalkozás ösztönzés A Kazincbarcikai Kistérségben a működő ipari vállalkozások számának és termékszerkezetének fejlesztése elengedhetetlen feladat. Az ipari termelő tevékenységet végző vállalkozások nagyobb részt kisvállalkozás. A térség elsődleges célja a már működő kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának, versenyképességének javítása. Továbbá meg kell találni a módját annak, hogyan lehet ösztönözni új vállalkozások létrejöttét a Kazincbarcikai Kistérségben. A térség önkormányzatainak minden eszközzel támogatniuk kell a helyi vállalkozások munkahelyteremtő, innovatív jellegű beruházásait, az ezekhez kapcsolódó helyi döntések, szükséges információkat és engedélyeket lehetőség szerint meggyorsítva a döntéshozatalt és az ügyintézést ezzel is segítve a fejlesztéseket kell a vállalkozások rendelkezésére bocsátani. A vállalkozói réteg sok esetben nem tudja megfelelőképpen érvényesíteni érdekeit, eljuttatni az információkat a döntés előkészítő és döntéshozói szintek felé. A térség vezetése pedig esetlegesen elesik olyan információk, ötletek, javaslatok, kritikák megismerésétől, melyek pozitív módon befolyásolják a térség működtetését és fejlesztését. Ehhez olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek segítik az információ hatékonyabb áramlását, a pályázati és befektetési lehetőségek jobb megismerését, mind a vállalkozók, mind a gazdasági szervezetek számára. Általános célok A térség vezetése és a vállalkozások hatékony együttműködése, új gazdasági irányok kijelölése. Konkrét célok - Vállalkozói fórumok rendszeres megrendezése - Gyorsított ügyintézés a vállalkozások innovatív tevékenységéhez kapcsolódóan - Vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A meglévő gazdasági keretfeltételek megteremtették a gazdaság fejlesztésének lehetőségét a térségben, ennek ellenére a működő tőke bevonása a térség területére továbbra is igen 8

9 nehézkesen halad. A térség önkormányzatainak további feladata, hogy a betelepedés lehetőségeit a keretfeltételek további fejlesztésével javítsák Általános célok A további gazdaságfejlődésének teret biztosító keretfeltételek színvonalának fejlesztése, új vállalkozások, beruházók betelepülésének elősegítése. Konkrét célok - Csarnoképítés, inkubátorház program. - A Kazincbarcikai Ipari Park menedzselése. - Térségmenedzselés, vállalkozások hatékony támogatása. - Szolgáltatások fejlesztése, térségi informatikai fejlesztések. - Célzott gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Eredmény indikátorok - Fokozódó gazdasági bevételek mind a város, mind a gazdasági élet szereplői számára. - Az Ipari Park benépesülése. - Munkanélküliség csökkenése. - Beszállítói ipar megjelenése az ipari parkban. - Számítógépes hálózat fejlődik, számítógépek száma növekszik. - Működő informatikai központok segítik a vállalkozók munkáját, tevékenységét Inkubátorház program Az ipari park további betelepüléséhez jelentősen hozzájárulhat, ha az általában elvárt infrastruktúra biztosítása mellett még egyéb vonzó tényezőket is fel tud mutatni. Ilyen vonzó tényező lehet a tőkeszegényebb kis- és középvállalkozói réteg számára, illetve a kezdő vállalkozók számára inkubátorház biztosítása, bizonyos ellenszolgáltatások fejében. Az inkubátor ház segítséget nyújt kezdő vállalkozások számára. Segítheti meglévő vállalkozások bővítését, jelentős vonzó tényezőt jelent befektetni szándékozók számára. Az inkubátor ház program egyrészt használható üzemterülettel, munkacsarnokkal, másrészt számos üzleti, adminisztratív és informatikai eszközzel segítheti a vállalkozások tevékenységét. 9

10 A vállalkozói igények alaposabb megismerését követően lehet célzottabbá, egyértelművé tenni a technológiai inkubáció szakmai elemeit. Várható, hogy első lépésekként a sok területen használható elemek kerülnek bevezetésre. Ilyenek a bármilyen szakterületet kiszolgáló marketing eszközök technikai, technológiai, szakértői támogatása, például kép- és hangstúdiók, portálfejlesztő rendszerek, felszerelten kiadható tervező szobák (műszaki,- építészeti tervezés), arculattervezési technikák, kommunikációs eszközök, illetve a vállalati (vállalkozói) működést segítő korszerű eszközök, például gyorsnyomdák, vállalatirányítási szoftverek, menedzsment képzés, -tréning, nyelvtanulást, -gyakorlást segítő technikák, klubok. Jelenleg Székesfehérváron és Budaörsön folyik egy-egy ilyen fejlesztés előkészítése Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Javasolt egy olyan beruházásösztönző stratégia kidolgozása a térség kiemelt iparfejlesztési területein, mely bizonyos iparágak munkahelyteremtő beruházásait fokozottan preferálja. Ez az irányított gazdaságfejlesztési politika a megfelelő gazdasági profil kialakításában is jelentős segítséget nyújthat a későbbiekben. A program szorosan kapcsolódik az Ipari Park programjában preferált befektetés ösztönzési politikához. A vállalkozások fejlesztése, vállalkozásbarát tevékenységek programcsomaghoz tartozó fő mutatók a következők Eredmény indikátorok - Dinamikusan fejlődő jelenlegi és új vállalkozások - Hatékony vállalkozásfejlesztés - Helyi vállalkozások és az önkormányzatok kapcsolatának javulása - Közös pályázatok, finanszírozott projektek száma Iparfejlesztés A kazincbarcikai kistérség számos hasonló helyzetű kistérséghez viszonyítva lépéselőnyben van az iparfejlesztés jövőbeni kilátásait tekintve. Egyes ágazatok már nemzetközileg elismert színvonalon képviseltetik magukat és cél ezek megtartása, korszerűsítése, termékstruktúra fejlesztése, a marketing stratégia hatékonyságának növelése. A meglévő tevékenységek számára forgóeszköz állomány, technológia és a humán erőforrás rendelkezésre áll. 10

11 Általános célok A térség jelenlegi iparának megőrzése mellett, új iparágak betelepítése a meglévő nyersanyagok helyi feldolgozására. Konkrét célok - Ipari park betelepítése. - A termékek feldolgozottsági szintjének növelése. - Munkanélküliség csökkentése Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja A fejlesztést követően az Ipari Park alkalmassá válik a következő célok megvalósítására: miután védett környezetet biztosít a kis és középvállalkozások számára, segíti beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba, technikai és szakmai hátterével felkaroló szerepet tölt be, javítja a kkv-k foglalkoztatási kapacitását, információ átadó-közvetítő szerepet tölt be, részt vesz a társadalmi-műszaki fejlődés elősegítésében, kulcsszerepet játszik az innováció és kisvállalkozások kapcsolatában, hídképző szerepet tölt be, hozzájárul helyi és regionális gazdaságfejlesztéshez, integráltan valósítja meg a vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, az európai uniós integráció és a munkaügy céljait, magasabb minőségében: technológiai, technikai szolgáltatást nyújtó, piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő, innováció ösztönző intézmény Célcsoportok Potenciális befektetők A potenciális befektetők jelentik az ipari park marketingjének legfontosabb végső célcsoportját. A marketing akciók alapvető értelme és célja a befektetők érdeklődésének felkeltése, majd meggyőzése arról, hogy a számos lehetséges alternatíva közül az adott övezetet válasszák. Ehhez meg kell ismerni elvárásaikat, szükségleteiket, amelyekre az övezetnek, az övezetet menedzselő szervezetnek választ kell tudnia adni. 11

12 Lehetséges finanszírozók, támogatók Azok a szervezetek, szervek, amelyek jelentős szerepet játszanak a finanszírozási források biztosításában. Ide sorolhatók a Kormány, a Nemzeti Fejlesztési Tanács illetve a Gazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Központi Operatív Programok. Az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács, és a Regionális Operatív Programok Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Ide sorolhatók a megyei (elsősorban gazdaságfejlesztési) szervezetek, amelyek közvetve vagy közvetlenül segíthetik az övezet fejlesztését, illetve negatív hozzáállásukkal kisebbnagyobb mértékben akadályozhatják azt. Ide sorolhatók a Megyei Fejlesztési Ügynökség (illetve a Fejlesztési Tanács munkaszerve), a Kereskedelmi és Iparkamara, az adott megye vállalkozói központja, a többi kamarák, a VOSZ megyei szervezete és az illetékes Megyei Munkaügyi Központ Potenciális versenytársak A potenciális versenytársak (akik egyben partnerek is!) a Magyarországon működő IPARI PARKOK. Természetesen ezek nem tekinthetőek klasszikus értelemben vett célcsoportoknak, de fontosak a marketingfolyamat szempontjából, hiszen minél jobban megismerjük elképzeléseiket, terveiket, tervezett kínálatukat, annál nagyobb eséllyel alakíthatunk ki valóban versenyképes kínálatot Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az alábbiakban vázlatosan bemutatjuk, hogy milyen lehetséges lépések segíthetek elő az egyes csoportok érdekeinek, szükségleteinek és elvárásainak megismerését. Csoport Cél/feladat Lehetséges 12

13 a)potenciális befektetők b)finanszírozók, támogatók c)megyei szervezetek, érdekcsoportok d)potenciális versenytársak Szükségletek, elvárások, preferenciák megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Előrehaladottság, stratégiai célok, jövőbeli kínálat megismerése intézkedések Írásos elemzések, tanulmányok áttekintése, Interjúk potenciális befektetőkkel, valamint a megyében működő külföldi cégek vezetőivel Interjú Magyarországon már működő ipari parkokban lévő cégek vezetőivel. Megbeszélések minisztériumi, államtitkári szinten, iparpolitikai stratégia áttekintése Személyes interjúk a szervezetek vezetőivel. Írásos anyagok áttekintése Személyes beszélgetések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing és PR intézkedések Az elvárások és szükségletek ismeretében készíthető el az övezet fejlesztési koncepciója, a marketing stratégiája, illetve az egyes célcsoportokra irányuló akciótervek. Ezek az anyagok fogalmazzák majd meg részletesen a marketing feladatokat. Azonban függetlenül attól, hogy konkrétan mely vállalkozói övezetről legyen is szó, meghatározható jó néhány csoport specifikus intézkedés, melyek végrehajtása szükséges. Az alábbi táblázat csoportonként vázlatosan foglalja össze ezeket a lehetséges intézkedéseket, a marketing stratégia feladata, hogy ezeket részletezze, kiegészítse, és konkrét eszközöket rendeljen hozzájuk. Csoport Cél Lehetséges intézkedések 1. Potenciális befektetők Konkrét célcsoportok apromóciós anyagok pontos elkészítése és terjesztése körülhatárolása (írásos, videó, DVD, Érdeklődés felkeltése egyéb) Meggyőzés adirect mail; arészvétel fórumokon, személyes eladás; 13

14 2.Finanszírozók, támogatók 3. Megyei szervezetek, érdekcsoportok 4.Országgyűlési képviselők Meggyőzés Elkötelezettség kialakítása Támogatások megszervezése Támogató attitűd kialakítása; ( a mi IPARI PARKUNK ) Tapasztalataik, kapcsolataik becsatornázása; Támogató attitűd kialakítása Befektetői konferencia szervezés afolyamatos ellátás információkkal; abevontság érzésének kialakítása; arészvételi lehetőség biztosítása a tervezési folyamatban; alobbizás; arendszeres személyes beszélgetések aipari PARK fejlesztési szakmai munkacsoport létrehozása; afolyamatos információbiztosítás - Rendszeres informálás abeszélgetések aprezentációk arövid írásos anyagok A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége A fejlesztés időrendjében az első helyen szerepel a majdani kivitelező cég, illetve annak lehetséges alvállalkozói. Egy ilyen volumenű beruházás természetesen minden résztvevő számára kihívást jelent, akik közül a legjelentősebb logisztikai és humán erőforrás átcsoportosítás bizonyosan a kivitelezőnél jelentkezik majd a szakmacsoportok sokszínűsége, illetve a tevékenységek komplexitása miatt. A kivitelező cégen belüli célcsoportok: - ügyvezetés, felső vezetés, - szakmai csoportok, - beosztott szakmunkások, - segédmunkások. 3. Környezet 3.1. Földrajzi terület A kazincbarcikai kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén található. A kistérség központja, Kazincbarcika város ( fő) a Sajó völgyében fekszik, nagyjából félúton Miskolc és a szlovák-magyar határ között. A kistérség többi települése a Sajó 14

15 völgyében, a Bükk északi előterében, az Upponyi-hegységben, valamint északon a Borsodidombság és az Aggteleki-karsztvidék területén található. A kistérség természeti adottságai tehát meglehetősen változatosak. A kistérség települései településszerkezeti szempontból szerkezeti és funkcionális egységet képeznek. Gazdaságföldrajzi szempontból Kazincbarcika város vonzáskörzetéhez tartoznak. Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések a Miskolcot Bánrévével (határváros) összekötő 26-os főúton, valamint a 92-es számú (Miskolc Bánréve Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg. A kistérség legtöbb települése csak alsóbbrendű utakon érhető el. A kistérség északi peremén fekvő települések tömegközlekedési kapcsolatai a központtal igen gyérek. Vasúti összeköttetéssel a Sajó völgyét leszámítva csak néhány, a 95- ös számú Kazincbarcika Rudabánya vasútvonal mentén fekvő községnek van, ám személyvonatok már nem közlekednek, csak teher szállítás történik ezen a vonalon Gazdasági, társadalmi jellemzők Kazincbarcika város az ország egyik vegyipari fellegvára volt az elmúlt évtizedekben, így a munkavállalók legnagyobb hányada ma is a vegyiparban tevékenykedik. A kistérség legnagyobb munkáltatója a Borsod-Chem Rt., amely többségében külföldi érdekeltségű vegyipari óriásvállalat. Tevékenységi köre a műanyag alapanyag gyártása, de kisebb arányban szervetlen vegyi-alapanyag gyártásával is foglalkozik a cég. A térség nagyobb munkáltatói közé tartoznak továbbá a közüzemi szolgáltatók, valamint a textilipari vállalatok. A gazdaság új irányvonalához kénytelenek alkalmazkodni az itt élő emberek, ezzel együtt új vállalkozások születnek, melyekből az életképesek lendületes fejlődést mutatnak. Ilyen fellendülésben lévő iparágak a térségben a fafeldolgozás, nyomdaipar, gépipar, a fémalapanyag gyártás, fémfeldolgozás, az építőipar és a kereskedelem. A számos kedvezőtlen tényező (pl. nehézipari válság, elmaradott rurális területek) együtteseként azonban a munkanélküliségi ráta igen magas, a gazdasági aktivitási ráta (28%) és a vállalkozások 1000 lakosra vetített száma (48) jelentősen elmarad az országos átlagtól. A térség másik húzóágazata volt az elmúlt évtizedekben a bányaipar és a hozzá kapcsolódó energiaipar. A térség szénbányái azonban egymás után zártak be, de érzékenyen érintette a kistérséget a széntermelés lyukóbányai beszüntetése is. Emberek százai váltak így munkanélkülivé, akiknél az újra elhelyezkedés még nehezebb, hiszen a speciális, bányászathoz kötődő szakmák csak átképzéssel tehetők piacképessé. Vállaltvezetők 15

16 egybehangzó véleménye, hogy a nagyszámú képzetlen munkaerőt felszívni tudó, mikroelektronikai összeszerelő üzemek idetelepülése hozhat megoldást. A kistérség még kiaknázatlan lehetőségei rejlenek a turizmusban. A Bükki és Aggteleki Nemzeti Park között elterülő kistérségnek mindenképpen nagyobb energiát kellene kifejtenie a vidéki, falusi turizmus fejlesztése és a bakancsos turizmus (természetjárás) feltételeinek javítása érdekében. Ehhez leginkább kistérségi programok, lakossági fogadókézség kellene (pl. szálláskapacitás bővítése terén), valamint nagyobb közbiztonság, hogy a lopások ne riasszák el az ide látogatókat. Kazincbarcikát a szénbányászaton és a vegyiparon alapuló nehézipari üzemek koncentrált telepítése hozta létre. Az energiatermelésben évekig kiemelkedő szerepet játszott a Bükkaljai Bányaüzem, amelynek szenét az 1955-ben átadott Berentei (később Borsodi) Hőerőmű használta fel, de a lakosság ellátásában is fontos szerepe volt. A Borsodi Hőerőműből végén jött létre a Borsodi Energetikai és Szolgáltató Rt, amelynek a szénosztályozó is része lett, és amely a privatizáció során az amerikai AES tulajdonába került. A Borsodi Vegyi Kombinát (BVK) üzemeinek építése 1950-ben kezdődött. A BVK-t ben azzal a céllal alapították, hogy Északkelet-Magyarország mezőgazdaságát nitrogén alapú műtrágyával lássa el. Az Rt. ma Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb PVC előállítója és feldolgozója, amelynek fő tevékenységi köre jelenleg műanyagipari alapanyagok (PVC, MDI, polisztirol), szerves és szervetlen vegyipari termékek, valamint műanyag- és gumiipari segédanyagok gyártása. A vertikálisan megszervezett PVC-gyártás magában foglalja az elektrolízis, a klórozás, a pirolízis és a polimerizáció gyártási folyamatait, ami ma már megfelelő versenyképességet eredményez a világpiacon. A BC RT gyakorlatilag ipari parkként működik, amelynek területére mára már több nagyvállalatot sikerült idecsábítani ban kapta meg az Ipari Park címet az AES kihasználatlan területeit hasznosítani kívánó Kazincbarcikai Iparfejlesztő Kft is. A város könnyűiparát képviselő Habselyem Kötöttárugyár 4-sz. gyárát 1994-ben privatizálták, a helyi kézműipari vállalat 1992-ben Borsodi Kézműipari Kft lett, majd KÜBLER Konfekcióipari Kft néven működik tovább. Könnyűipari tevékenységet folytat még az ugyancsak külföldi érdekeltségű LISA- TRICOT Textilipari és Kereskedelmi Kft. Az élelmiszeripart a városban a BRODECO Sütőipari Rt képviseli elsősorban. Kazincbarcika betelepülési kedvezményekkel ösztönzi az induló, illetve megtelepedő cégeket, amelyek pozitív hatásai egyre inkább tapasztalhatóak. 16

17 Kazincbarcika a megyében a kereskedelmi egységek számát tekintve az előkelő második helyet foglalja el és közvetlenül a megyeszékhely, Miskolc után áll. A város nagy áruházai: Spar, Penny Market, Alfa, Profi, Lidl, és Tesco. A városban egy 101 férőhelyes szálloda van (Hotel Borsod-Chem), emellett a településen egy, a LURA Kft kezelésében lévő motel és camping is üzemel. Ezenkívül tavaly júliusban került átadásra a Hotel Lukács, amely 16 igényesen kialakított kétágyas szobával és négy exluzív lakosztállyal várja vendégeit a városi strandfürdő zöldövezetében. A szálloda lehetőséget ad konferenciák, különböző rendezvények lebonyolítására is. Tavaly év végén nyílt meg az Ambrózia étterem és Panzió a város szívében. A helyi kikapcsolódásra a strandon, a műjégpályán és a fedett uszodán kívül a Csónakázó-tó is jó alkalmat nyújt. A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2006-ban I. TEÁOR II. Vállalkozások száma 01 mezőgazdaság 8 02 erdőgazdálkodás 6 10 bányászat 1 15 élelmiszer, ital gyártás textília 4 18 ruházat gyártás fafeldolgozás 8 21 papír gyártás 2 22 kiadói tevékenység 9 24 vegyi anyag 6 25 gumitermelés 1 28 fémfeldolgozás gép, berendezés gyártás híradástechnika 2 33 orvosi műszer stb bútorgyártás 7 37 fém visszanyerés 1 17

18 40 villamos energia 9 41 víztermelés 2 45 építőipar kiskereskedelem 2 51 nagykereskedelem kiskereskedelem szálláshely szállítás szállítás kiegészítő tevékenység 6 64 posta pénzügyi biztosítás 5 67 pénzügyi kiegészítő tevékenység ingatlan kölcsönzés 6 72 számítástechnika egyéb gazdasági szolgáltatás oktatás egészségügyi szolgáltatás egyéb szolgáltatás 3 92 szórakoztatás 53 Összesen A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A Kazincbarcikai Munkaügyi Kirendeltség magába foglalja a Kazincbarcikai kistérség 32 kisebb nagyobb települését, valamint Sajószentpéter várost és a városhoz tartozó 7 települést. A térségben található települések összterülete 591 km 2. A településeken élő lakónépesség fő, amely több mint 10%-át adja a megye lakosságának. A kirendeltségünkhöz tartozó körzetben 593 bejegyzett társas vállalkozás működik. A vállalkozások többsége, 77 %-a mikro-vállalkozás. A munkahelyteremtésben kulcsszerepet játszó kisvállalkozások és középvállalkozások részesedése 14 % illetve 4 %. A nagyvállalatok 18

19 megközelítőleg 1%-át adják a kirendeltség körzetében működő vállalkozásoknak. Ezenkívül megközelítőleg 861 egyéni vállalkozás működik a térségben. Kirendeltségünk jelenleg 120 munkaadóval tart rendszeres kapcsolatot. Működési területeik között jellemző a feldolgozóipar, kereskedelem, javítás, és az építőipar. A és közé eső időtartamban 1614 db munkaerőigény érkezett kirendeltségünkre 3999 főre. A bejelentett munkaerőigények több mint fele a polgármesteri hivatalok, intézmények közhasznú, közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaerőigénye. A nem támogatott állásajánlat évben 570 db munkaerőigényt jelentett 1211 főre. Az érintett időszakban kereslet volt tapasztalható egyes építőipari - kőműves, ács-állványozó, hegesztő, lángvágó, lakatos, vasbetonszerelő, festő és mázoló - szakmák, valamint eladói (bolti, felszolgáló, pultos), gyártósori összeszerelő, szabó, varrónő, valamint az ősz beköszöntésével szellemi tanár, tanító, óvónő - munkakörök iránt évben 6 alkalommal irányult külföldi állampolgár foglalkoztatására munkaerőigény-bejelentés, összesen 7 főre. Ezek nemzetisége, állampolgársága jellemzően ukrán, orosz, román. A legkeresettebb szakmák az építész-technikus, orvosi asszisztens, kereskedelmi ügyintéző, masszőr. Nemzetgazdasági ágak tekintetében a hazai munkáltatók az építőiparban, egészségügy és a kereskedelem területén foglalkoztatnak szívesen külföldi munkaerőt jellemzően az alacsonyabb bérezési lehetőségek miatt A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Térségünkben a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők létszáma évben csökkenést mutatott évben havonta átlagosan fő álláskeresőt tartott nyilván szervezetünk, 13,7%-kal (938 fővel) kevesebbet, mint egy évvel korábban. A tavasz időszakban elsősorban az építőipari, vendéglátó-ipari és kereskedelmi vállalkozások tevékenységében figyelhető meg dinamikusan növekvő munkaerő-kereslet. A támogatott elhelyezések márciustól tapasztalható folyamatos emelkedése jórészt az ebben az időszakban szerveződött közhasznú foglalkoztatás, valamint közmunka programokhoz köthető. A év elején tapasztalható átmeneti növekedést követően a foglalkoztatási támogatások fokozatosan bővülő formáinak és létszámigényének hatására, valamint a szezonális hatások erősödésével pozitív irányú változások következtek be, melynek hatására a 19

20 kiemelkedően magas januári 6936 fős létszámról június végére 5269 főre mérséklődött a nyilvántartott munkanélküliek és álláskeresők száma. A csökkenő tendenciát a tanév végeztével a tanulmányaikat befejező pályakezdő fiatalok regiszterbe való folyamatos beáramlása szakította meg. Következményeként az augusztusi hónapban 5934 főre emelkedett a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma. Az utolsó negyedév hónapjaiban a korábbi hónapokhoz képest csökkent mind a normál, mind a támogatási igénnyel társuló munkaerő-kereslet, mely a harmadik negyedévhez képest összességében mintegy 111 fővel volt kevesebb. A Kazincbarcikai Kirendeltség december végén összesen 5856 fő regisztrált munkanélkülit és nyilvántartott álláskeresőt tartott nyilván, 1,5%-kal (89 fővel) többet, mint egy hónappal, illetve 12,4%-kal (826 fővel) kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. A be és a kilépési forgalom alakulását a szezonális jellegű munkák, a támogatási ciklusok kezdete befolyásolta, emelve a kilépők számát március és április, valamint szeptember hónapban. A regisztrációba belépők számában a pályakezdők jelentkezése, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatás, a közmunkák befejeződése eredményezett emelkedést júliusban, és az év utolsó hónapjában. Az álláskeresők összetételét elemezve megállapítható, hogy december hónapban a regisztrált álláskeresőkön belül továbbra is a férfiak képviselik a magasabb arányt ( 53,9%). A nők részesedése viszont hónapról-hónapra emelkedett, majd az őszi hónapokban csökkenést mutatott. Arányuk 46,1%-ot tett ki december hónapban. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a férfiak mobilabbak a munkavállalás szempontjából, könnyebben elvállalnak egy távolabbi munkalehetőséget is, valamint az ilyenkor jellemző fizikai - építőipari, alkalmi és segéd jellegű - munkák kedvezőbb lehetőséget teremtenek számukra az elhelyezkedésre. Ellátási formák Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma Ebből év január-december Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GOMBA 2013. március Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2013. (III.21.) sz. határozattal Gomba, 2013. március

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben