MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009."

Átírás

1 A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

2 Tartalom 1. Összefoglalás Vezetői összefoglaló Eredmények összefoglalása 5 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai Alapadatok Célok Regionális különbségek csökkentése Vállalkozás ösztönzés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Inkubátorház program Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Iparfejlesztés Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja Célcsoportok Potenciális befektetők Lehetséges finanszírozók, támogatók Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Potenciális versenytársak Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing/pr intézkedések A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége Környezet Földrajzi terület Gazdasági, társadalmi jellemzők A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Jogszabályi, szakpolitikai háttér A Program témakörére vonatkozó legújabb EU-s irányelvek A fejlesztés szükségszerűsége A fejlesztendő tevékenység ismertetése A projekt keretében megvalósuló infrastruktúra fejlesztés Az ipari park tevékenysége 26 2

3 Ingatlanfejlesztés-hasznosítás Befektetés-szervezés Marketing tevékenység Működési szolgáltatás nyújtás- szervezés Logisztikai szolgáltatások Közhasznú jellegű tevékenység Vállalkozásfejlesztés Innovációs tevékenység Gazdaságszervezési tevékenység A Kazincbarcikai Ipari Park SWOT analízise A fejlesztendő tevékenység A célok meghatározásának módszertana Fejlesztési irányok A fejlesztési irány indoklása, illeszkedése az operatív programok rendszerébe A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz A program hatása a kistérség vállalkozásaira Foglalkoztatás bővülése a kistérségben Fenntarthatóság Pénzügyi szempontok Szakmai szempontok Szervezeti szempontok Környezeti szempontok A megvalósíthatatlan megoldások kizárása A fejlesztés megvalósulásának módja megoldás A megoldás A fejlesztés elemei Építési beruházás, eszközbeszerzés A működtetés Humán erőforrás Költségek és bevételek Működési kockázatok A projekt szakmai és pénzügyi ütemezése 42 Mellékletek 3

4 1. Összefoglalás 1.1. Vezetői összefoglaló Kazincbarcika város a vegyipar egyik központja a BVK, majd a BORSOD-CHEM ipari bázisán fejlődött. A többi iparág és a szolgáltató ágazat szórtan, a város belterületén, a mai követelményeknek nem megfelelő feltételek között alakult ki és működik jelenleg is. A város képviselő-testülete elhatározta, hogy a kis- és közepes vállalkozások részére a város ÉSZAKI részén, a jó közlekedési kapcsolattal és infrastrukturális feltételrendszerrel rendelkező területen kialakítja a KAZINCBARCIKAI IPARI PARKOT, mint koncentrált iparfejlesztési területet februárjában a Testület m 2 ipari és gazdasági terület kijelölésével megkezdte az IPARI PARK fejlesztését. Elkészült az IPARI PARK megvalósíthatósági tanulmánya, mely alapján: a város belterületén lévő, a lakott területről kitelepítendő, a szolgáltató- és nagyüzemeknek beszállító KKV-k részére vonzó, kedvezményes betelepülési feltételekkel, inkubátorház, vállalkozói inkubátor telep, innovációs központ, képzési központ megvalósításával került kialakításra a KAZINCBARCIKAI IPARI PARK. Az új iparfejlesztési program a város és térsége gazdaságfejlesztésében, a foglalkoztatási feltételek javításában komoly lehetőséget biztosít. A Kazincbarcikai Ipari Park közlekedési feltételei kedvezőek, az Északi Ipari Zónát (törzsterület + tartalék zöldmezős terület) középen átszeli teljes hosszában a 26. sz. főút, amely Miskolc felől érkezik és Ózd felé megy tovább. Budapest távolsága 206 km, Miskolcig autópálya (M3, M30). Kazincbarcika Miskolc 19,3 km, mely távolságon részben négysávos gyorsforgalmi út van, a fejlesztése jelenleg is folyik. A szlovák határ távolsága Bánréve határváros (26. sz. főút) 23,3 km, az ukrán határ távolsága Záhony-Csap határátkelő felé 169,2 km. A vasúti kapcsolat a 92. sz. Miskolc Kazincbarcika Ózd Bánréve vasútvonal az Északi Ipari Zónát keletről határolja, a zöldmezős területekkel É-D-i irányban teljes hosszban érintkezik, iparvágány kiépítése lehetséges. Az ipari park törzsterületétől a vasútállomás 2 km-re helyezkedik el, a közúti kapcsolat jó, buszközlekedés van a város központ és az ipari park között. Az ipari park jelenleg lehatárolt törzsterületén és fejlesztési területén önkormányzati úthálózat található, jelenleg ennek fejlesztését tervezzük. 4

5 1.2. Eredmények összefoglalása Az ipari parkba betelepült új Kereskedelmi Bevásárló Központ, TESCO-GLOBAL Zrt. területén az alábbi szolgáltatások épültek ki. - Központi parkoló - Étkezés, étterem, büfé - Postai szolgáltatás - Banki szolgáltatás - Bevásárló központ - Benzinkút - Gépkocsi mosó Kazincbarcika és a térség szolgáltatóinak segítségével megoldott műszaki szolgáltatások: - Szennyvízelvezetés, kezelés ÉRV Zrt. - Kommunális hulladék gyűjtés, elhelyezés - Szelektív hulladék gyűjtés, elhelyezés - Veszélyes hulladék gyűjtés, elhelyezés (Észak-Magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.), - Logisztikai szolgáltatás, ÉRV, Prókai és Társa Kft. A Kazincbarcikai Ipari parkban lévő tervszerinti ingatlanokon közmű infrastruktúra kiépítését tervezzük. Ezek konkrétan a következők: - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. A fejlesztés hatására legalább 30 új és már működő vállalkozás betelepülésére számítunk novemberében nyertük el az Ipari Park címet, amit olyan területen alakítottunk ki, ami alkalmas alternatív (vasúti) megközelítésre, illetve olyan területen fekszik, ami már eleve iparterületi besorolást kapott. Jelen fejlesztésünk az Ipari Park 5

6 fejlesztésének első üteme, aminek megvalósulásával lehetőség nyílik termelő vállalkozások fogadására, illetve azok kedvezményes letelepítésére. A beruházás teljes költségigénye Ft, hektárra vetített fajlagos költsége 640 Ft/m2, ami átlagos mértékűnek tekinthető. A Kazincbarcikai Ipari park területén megvalósuló beruházás infrastruktúra fejlesztés, ami a tervszerinti ingatlanokon valósul meg. A projekt során a következő tevékenységeket végezzük el: I. Projekt előkészítő tevékenységek: ( Ft - 4,5%) - szakértői konzultációk, építészeti felmérés. Költsége: nincs - közbeszerzési és jogi tanácsadás Ft - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Költség nincs - engedélyezési terv. költsége: Ft - kiviteli terv. Költsége: Ft A tervezési többletköltséget pontosítani a kiviteli terv készítésre vonatkozó szerződés megléte esetén tudjuk pontosítani, azonban ezen ponton belül az elszámolható 4,5% mérték nem változhat. II. Beruházás: ( Ft - 91%) - NA 250-as ivóvízvezeték építése 335 fm-en, NA 200 KGPVC gravitációs szennyvízvezeték építése 335 fm-en és átemelő, NA 200 tokos betoncsővel készült szennyvízvezeték korszerűsítése 600 fm-en, KPE 110 középnyomású gázvezeték építés majd csak meglévő fogyasztó esetén 600 fm-en, Feltáró út kiépítése 7 m szélességben csapadékvíz elvezetéssel 504 fm-en (3528 m2) + körforgalmi csomópont az Attila út csatlakozásnál (TESCO kereszteződés). Energia ellátás, közvilágítás kiépítése a feltáró utak mentén 600 fm hosszban szabadvezeték, közművek kiváltása, kiépítése 540 fm D 250 KPE ivóvíz, gázvezeték D 110 PE 275 fm, 300 fm földkábel 20 KW-os villamos energia, T-COM kábel. III. Megvalósításhoz és fenntartáshoz kapcsolódó szolgáltatások: Ft ( 3,5%) - Közbeszerzési eljárás költségei (szakértői díj,hirdetés, ajánlati felhívás költség) Ft. - Műszaki ellenőrzés költsége: Ft - Nyilvánosság és tájékoztatás. Költsége: Ft - Könyvvizsgálat, projektzárás. Költsége: Ft 6

7 IV. Projekt menedzsment költsége: Ft (1%) A beruházás során eszközbeszerzést nem tervezünk. 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében A projekt helyszíne Kazincbarcikai Ipari Park engedélyezési tervek szerint A projekt megvalósítója Kazincbarcika Város Önkormányzata A projekt kezdete február 2. A projekt befejezése július Célok Regionális különbségek csökkentése A gazdasági indikátorok területi alakulását a jövedelmi viszonyok alakulása is követi. Ennek oka nem csupán az, hogy a dinamikus térségekben magasabb a keresők aránya, és kisebb a munkanélkülieké, hogy ott jobban megfizetett munkások dolgoznak. Még a területi különbségeket elvben kiegyenlítő s mérete miatt sok esetben kritizált közalkalmazotti szféra esetében is érdemi területi különbségek mutatkoznak a gazdagabb és szegényebb térségek, települések között, s hasonló mértékű különbségek mutatkoznak a nyugellátás esetében is. Az állam által ellenőrzött és meghatározott szférákban is jelentkezik a piaci szféránál mérsékeltebb nyugat-kelet lejtő. A jövedelmek alacsonyabb szintje ugyanakkor, nem párosul alacsonyabb megélhetési költségekkel. A leszakadó régiókban élő családok meghatározó vagyontárgyainak (föld, lakás, vagy ház) értéke töredéke a dinamikus térségekben lévőknek, ami korlátozza a területi mobilitási hajlandóságot a stagnáló, lemaradó területekről a felfutó, sikeresnek tekintett térségek irányába. Ebben a tekintetben célunk tehát, hogy Kazincbarcikai Ipari Park területén megvalósítandó vállalkozói inkubátorház felépítésével, illetve a benne nyújtott szolgáltatásokkal segítsük a kezdő, illetve a már működő kis- és közepes vállalkozásokat, és növeljük a vállalkozások által megtermelt hozzáadott értéket. 7

8 Vállalkozás ösztönzés A Kazincbarcikai Kistérségben a működő ipari vállalkozások számának és termékszerkezetének fejlesztése elengedhetetlen feladat. Az ipari termelő tevékenységet végző vállalkozások nagyobb részt kisvállalkozás. A térség elsődleges célja a már működő kis- és középvállalkozások piaci pozíciójának, versenyképességének javítása. Továbbá meg kell találni a módját annak, hogyan lehet ösztönözni új vállalkozások létrejöttét a Kazincbarcikai Kistérségben. A térség önkormányzatainak minden eszközzel támogatniuk kell a helyi vállalkozások munkahelyteremtő, innovatív jellegű beruházásait, az ezekhez kapcsolódó helyi döntések, szükséges információkat és engedélyeket lehetőség szerint meggyorsítva a döntéshozatalt és az ügyintézést ezzel is segítve a fejlesztéseket kell a vállalkozások rendelkezésére bocsátani. A vállalkozói réteg sok esetben nem tudja megfelelőképpen érvényesíteni érdekeit, eljuttatni az információkat a döntés előkészítő és döntéshozói szintek felé. A térség vezetése pedig esetlegesen elesik olyan információk, ötletek, javaslatok, kritikák megismerésétől, melyek pozitív módon befolyásolják a térség működtetését és fejlesztését. Ehhez olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, amelyek segítik az információ hatékonyabb áramlását, a pályázati és befektetési lehetőségek jobb megismerését, mind a vállalkozók, mind a gazdasági szervezetek számára. Általános célok A térség vezetése és a vállalkozások hatékony együttműködése, új gazdasági irányok kijelölése. Konkrét célok - Vállalkozói fórumok rendszeres megrendezése - Gyorsított ügyintézés a vállalkozások innovatív tevékenységéhez kapcsolódóan - Vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek javítása A meglévő gazdasági keretfeltételek megteremtették a gazdaság fejlesztésének lehetőségét a térségben, ennek ellenére a működő tőke bevonása a térség területére továbbra is igen 8

9 nehézkesen halad. A térség önkormányzatainak további feladata, hogy a betelepedés lehetőségeit a keretfeltételek további fejlesztésével javítsák Általános célok A további gazdaságfejlődésének teret biztosító keretfeltételek színvonalának fejlesztése, új vállalkozások, beruházók betelepülésének elősegítése. Konkrét célok - Csarnoképítés, inkubátorház program. - A Kazincbarcikai Ipari Park menedzselése. - Térségmenedzselés, vállalkozások hatékony támogatása. - Szolgáltatások fejlesztése, térségi informatikai fejlesztések. - Célzott gazdaságfejlesztés A gazdaságfejlesztés keretfeltételeinek fejlesztéséhez tartozó indikátorok Eredmény indikátorok - Fokozódó gazdasági bevételek mind a város, mind a gazdasági élet szereplői számára. - Az Ipari Park benépesülése. - Munkanélküliség csökkenése. - Beszállítói ipar megjelenése az ipari parkban. - Számítógépes hálózat fejlődik, számítógépek száma növekszik. - Működő informatikai központok segítik a vállalkozók munkáját, tevékenységét Inkubátorház program Az ipari park további betelepüléséhez jelentősen hozzájárulhat, ha az általában elvárt infrastruktúra biztosítása mellett még egyéb vonzó tényezőket is fel tud mutatni. Ilyen vonzó tényező lehet a tőkeszegényebb kis- és középvállalkozói réteg számára, illetve a kezdő vállalkozók számára inkubátorház biztosítása, bizonyos ellenszolgáltatások fejében. Az inkubátor ház segítséget nyújt kezdő vállalkozások számára. Segítheti meglévő vállalkozások bővítését, jelentős vonzó tényezőt jelent befektetni szándékozók számára. Az inkubátor ház program egyrészt használható üzemterülettel, munkacsarnokkal, másrészt számos üzleti, adminisztratív és informatikai eszközzel segítheti a vállalkozások tevékenységét. 9

10 A vállalkozói igények alaposabb megismerését követően lehet célzottabbá, egyértelművé tenni a technológiai inkubáció szakmai elemeit. Várható, hogy első lépésekként a sok területen használható elemek kerülnek bevezetésre. Ilyenek a bármilyen szakterületet kiszolgáló marketing eszközök technikai, technológiai, szakértői támogatása, például kép- és hangstúdiók, portálfejlesztő rendszerek, felszerelten kiadható tervező szobák (műszaki,- építészeti tervezés), arculattervezési technikák, kommunikációs eszközök, illetve a vállalati (vállalkozói) működést segítő korszerű eszközök, például gyorsnyomdák, vállalatirányítási szoftverek, menedzsment képzés, -tréning, nyelvtanulást, -gyakorlást segítő technikák, klubok. Jelenleg Székesfehérváron és Budaörsön folyik egy-egy ilyen fejlesztés előkészítése Irányított vállalkozásfejlesztés, bizonyos ágazatok kiemelt segítése Javasolt egy olyan beruházásösztönző stratégia kidolgozása a térség kiemelt iparfejlesztési területein, mely bizonyos iparágak munkahelyteremtő beruházásait fokozottan preferálja. Ez az irányított gazdaságfejlesztési politika a megfelelő gazdasági profil kialakításában is jelentős segítséget nyújthat a későbbiekben. A program szorosan kapcsolódik az Ipari Park programjában preferált befektetés ösztönzési politikához. A vállalkozások fejlesztése, vállalkozásbarát tevékenységek programcsomaghoz tartozó fő mutatók a következők Eredmény indikátorok - Dinamikusan fejlődő jelenlegi és új vállalkozások - Hatékony vállalkozásfejlesztés - Helyi vállalkozások és az önkormányzatok kapcsolatának javulása - Közös pályázatok, finanszírozott projektek száma Iparfejlesztés A kazincbarcikai kistérség számos hasonló helyzetű kistérséghez viszonyítva lépéselőnyben van az iparfejlesztés jövőbeni kilátásait tekintve. Egyes ágazatok már nemzetközileg elismert színvonalon képviseltetik magukat és cél ezek megtartása, korszerűsítése, termékstruktúra fejlesztése, a marketing stratégia hatékonyságának növelése. A meglévő tevékenységek számára forgóeszköz állomány, technológia és a humán erőforrás rendelkezésre áll. 10

11 Általános célok A térség jelenlegi iparának megőrzése mellett, új iparágak betelepítése a meglévő nyersanyagok helyi feldolgozására. Konkrét célok - Ipari park betelepítése. - A termékek feldolgozottsági szintjének növelése. - Munkanélküliség csökkentése Az ipari park infrastruktúra fejlesztésének konkrét célja A fejlesztést követően az Ipari Park alkalmassá válik a következő célok megvalósítására: miután védett környezetet biztosít a kis és középvállalkozások számára, segíti beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba, technikai és szakmai hátterével felkaroló szerepet tölt be, javítja a kkv-k foglalkoztatási kapacitását, információ átadó-közvetítő szerepet tölt be, részt vesz a társadalmi-műszaki fejlődés elősegítésében, kulcsszerepet játszik az innováció és kisvállalkozások kapcsolatában, hídképző szerepet tölt be, hozzájárul helyi és regionális gazdaságfejlesztéshez, integráltan valósítja meg a vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, az európai uniós integráció és a munkaügy céljait, magasabb minőségében: technológiai, technikai szolgáltatást nyújtó, piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő, innováció ösztönző intézmény Célcsoportok Potenciális befektetők A potenciális befektetők jelentik az ipari park marketingjének legfontosabb végső célcsoportját. A marketing akciók alapvető értelme és célja a befektetők érdeklődésének felkeltése, majd meggyőzése arról, hogy a számos lehetséges alternatíva közül az adott övezetet válasszák. Ehhez meg kell ismerni elvárásaikat, szükségleteiket, amelyekre az övezetnek, az övezetet menedzselő szervezetnek választ kell tudnia adni. 11

12 Lehetséges finanszírozók, támogatók Azok a szervezetek, szervek, amelyek jelentős szerepet játszanak a finanszírozási források biztosításában. Ide sorolhatók a Kormány, a Nemzeti Fejlesztési Tanács illetve a Gazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Központi Operatív Programok. Az illetékes Regionális Fejlesztési Tanács, és a Regionális Operatív Programok Megyei szervezetek, érdekcsoportok az adott megyében Ide sorolhatók a megyei (elsősorban gazdaságfejlesztési) szervezetek, amelyek közvetve vagy közvetlenül segíthetik az övezet fejlesztését, illetve negatív hozzáállásukkal kisebbnagyobb mértékben akadályozhatják azt. Ide sorolhatók a Megyei Fejlesztési Ügynökség (illetve a Fejlesztési Tanács munkaszerve), a Kereskedelmi és Iparkamara, az adott megye vállalkozói központja, a többi kamarák, a VOSZ megyei szervezete és az illetékes Megyei Munkaügyi Központ Potenciális versenytársak A potenciális versenytársak (akik egyben partnerek is!) a Magyarországon működő IPARI PARKOK. Természetesen ezek nem tekinthetőek klasszikus értelemben vett célcsoportoknak, de fontosak a marketingfolyamat szempontjából, hiszen minél jobban megismerjük elképzeléseiket, terveiket, tervezett kínálatukat, annál nagyobb eséllyel alakíthatunk ki valóban versenyképes kínálatot Az egyes csoportok megismeréséhez szükséges intézkedések Az alábbiakban vázlatosan bemutatjuk, hogy milyen lehetséges lépések segíthetek elő az egyes csoportok érdekeinek, szükségleteinek és elvárásainak megismerését. Csoport Cél/feladat Lehetséges 12

13 a)potenciális befektetők b)finanszírozók, támogatók c)megyei szervezetek, érdekcsoportok d)potenciális versenytársak Szükségletek, elvárások, preferenciák megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Elvárások, elképzelések megismerése Előrehaladottság, stratégiai célok, jövőbeli kínálat megismerése intézkedések Írásos elemzések, tanulmányok áttekintése, Interjúk potenciális befektetőkkel, valamint a megyében működő külföldi cégek vezetőivel Interjú Magyarországon már működő ipari parkokban lévő cégek vezetőivel. Megbeszélések minisztériumi, államtitkári szinten, iparpolitikai stratégia áttekintése Személyes interjúk a szervezetek vezetőivel. Írásos anyagok áttekintése Személyes beszélgetések Az egyes célcsoportokra irányuló lehetséges marketing és PR intézkedések Az elvárások és szükségletek ismeretében készíthető el az övezet fejlesztési koncepciója, a marketing stratégiája, illetve az egyes célcsoportokra irányuló akciótervek. Ezek az anyagok fogalmazzák majd meg részletesen a marketing feladatokat. Azonban függetlenül attól, hogy konkrétan mely vállalkozói övezetről legyen is szó, meghatározható jó néhány csoport specifikus intézkedés, melyek végrehajtása szükséges. Az alábbi táblázat csoportonként vázlatosan foglalja össze ezeket a lehetséges intézkedéseket, a marketing stratégia feladata, hogy ezeket részletezze, kiegészítse, és konkrét eszközöket rendeljen hozzájuk. Csoport Cél Lehetséges intézkedések 1. Potenciális befektetők Konkrét célcsoportok apromóciós anyagok pontos elkészítése és terjesztése körülhatárolása (írásos, videó, DVD, Érdeklődés felkeltése egyéb) Meggyőzés adirect mail; arészvétel fórumokon, személyes eladás; 13

14 2.Finanszírozók, támogatók 3. Megyei szervezetek, érdekcsoportok 4.Országgyűlési képviselők Meggyőzés Elkötelezettség kialakítása Támogatások megszervezése Támogató attitűd kialakítása; ( a mi IPARI PARKUNK ) Tapasztalataik, kapcsolataik becsatornázása; Támogató attitűd kialakítása Befektetői konferencia szervezés afolyamatos ellátás információkkal; abevontság érzésének kialakítása; arészvételi lehetőség biztosítása a tervezési folyamatban; alobbizás; arendszeres személyes beszélgetések aipari PARK fejlesztési szakmai munkacsoport létrehozása; afolyamatos információbiztosítás - Rendszeres informálás abeszélgetések aprezentációk arövid írásos anyagok A beruházás kivitelezője, a kivitelező munkatársi közössége A fejlesztés időrendjében az első helyen szerepel a majdani kivitelező cég, illetve annak lehetséges alvállalkozói. Egy ilyen volumenű beruházás természetesen minden résztvevő számára kihívást jelent, akik közül a legjelentősebb logisztikai és humán erőforrás átcsoportosítás bizonyosan a kivitelezőnél jelentkezik majd a szakmacsoportok sokszínűsége, illetve a tevékenységek komplexitása miatt. A kivitelező cégen belüli célcsoportok: - ügyvezetés, felső vezetés, - szakmai csoportok, - beosztott szakmunkások, - segédmunkások. 3. Környezet 3.1. Földrajzi terület A kazincbarcikai kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén található. A kistérség központja, Kazincbarcika város ( fő) a Sajó völgyében fekszik, nagyjából félúton Miskolc és a szlovák-magyar határ között. A kistérség többi települése a Sajó 14

15 völgyében, a Bükk északi előterében, az Upponyi-hegységben, valamint északon a Borsodidombság és az Aggteleki-karsztvidék területén található. A kistérség természeti adottságai tehát meglehetősen változatosak. A kistérség települései településszerkezeti szempontból szerkezeti és funkcionális egységet képeznek. Gazdaságföldrajzi szempontból Kazincbarcika város vonzáskörzetéhez tartoznak. Kazincbarcika és a Sajó mentén fekvő települések a Miskolcot Bánrévével (határváros) összekötő 26-os főúton, valamint a 92-es számú (Miskolc Bánréve Ózd) vasútvonalon közelíthetők meg. A kistérség legtöbb települése csak alsóbbrendű utakon érhető el. A kistérség északi peremén fekvő települések tömegközlekedési kapcsolatai a központtal igen gyérek. Vasúti összeköttetéssel a Sajó völgyét leszámítva csak néhány, a 95- ös számú Kazincbarcika Rudabánya vasútvonal mentén fekvő községnek van, ám személyvonatok már nem közlekednek, csak teher szállítás történik ezen a vonalon Gazdasági, társadalmi jellemzők Kazincbarcika város az ország egyik vegyipari fellegvára volt az elmúlt évtizedekben, így a munkavállalók legnagyobb hányada ma is a vegyiparban tevékenykedik. A kistérség legnagyobb munkáltatója a Borsod-Chem Rt., amely többségében külföldi érdekeltségű vegyipari óriásvállalat. Tevékenységi köre a műanyag alapanyag gyártása, de kisebb arányban szervetlen vegyi-alapanyag gyártásával is foglalkozik a cég. A térség nagyobb munkáltatói közé tartoznak továbbá a közüzemi szolgáltatók, valamint a textilipari vállalatok. A gazdaság új irányvonalához kénytelenek alkalmazkodni az itt élő emberek, ezzel együtt új vállalkozások születnek, melyekből az életképesek lendületes fejlődést mutatnak. Ilyen fellendülésben lévő iparágak a térségben a fafeldolgozás, nyomdaipar, gépipar, a fémalapanyag gyártás, fémfeldolgozás, az építőipar és a kereskedelem. A számos kedvezőtlen tényező (pl. nehézipari válság, elmaradott rurális területek) együtteseként azonban a munkanélküliségi ráta igen magas, a gazdasági aktivitási ráta (28%) és a vállalkozások 1000 lakosra vetített száma (48) jelentősen elmarad az országos átlagtól. A térség másik húzóágazata volt az elmúlt évtizedekben a bányaipar és a hozzá kapcsolódó energiaipar. A térség szénbányái azonban egymás után zártak be, de érzékenyen érintette a kistérséget a széntermelés lyukóbányai beszüntetése is. Emberek százai váltak így munkanélkülivé, akiknél az újra elhelyezkedés még nehezebb, hiszen a speciális, bányászathoz kötődő szakmák csak átképzéssel tehetők piacképessé. Vállaltvezetők 15

16 egybehangzó véleménye, hogy a nagyszámú képzetlen munkaerőt felszívni tudó, mikroelektronikai összeszerelő üzemek idetelepülése hozhat megoldást. A kistérség még kiaknázatlan lehetőségei rejlenek a turizmusban. A Bükki és Aggteleki Nemzeti Park között elterülő kistérségnek mindenképpen nagyobb energiát kellene kifejtenie a vidéki, falusi turizmus fejlesztése és a bakancsos turizmus (természetjárás) feltételeinek javítása érdekében. Ehhez leginkább kistérségi programok, lakossági fogadókézség kellene (pl. szálláskapacitás bővítése terén), valamint nagyobb közbiztonság, hogy a lopások ne riasszák el az ide látogatókat. Kazincbarcikát a szénbányászaton és a vegyiparon alapuló nehézipari üzemek koncentrált telepítése hozta létre. Az energiatermelésben évekig kiemelkedő szerepet játszott a Bükkaljai Bányaüzem, amelynek szenét az 1955-ben átadott Berentei (később Borsodi) Hőerőmű használta fel, de a lakosság ellátásában is fontos szerepe volt. A Borsodi Hőerőműből végén jött létre a Borsodi Energetikai és Szolgáltató Rt, amelynek a szénosztályozó is része lett, és amely a privatizáció során az amerikai AES tulajdonába került. A Borsodi Vegyi Kombinát (BVK) üzemeinek építése 1950-ben kezdődött. A BVK-t ben azzal a céllal alapították, hogy Északkelet-Magyarország mezőgazdaságát nitrogén alapú műtrágyával lássa el. Az Rt. ma Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb PVC előállítója és feldolgozója, amelynek fő tevékenységi köre jelenleg műanyagipari alapanyagok (PVC, MDI, polisztirol), szerves és szervetlen vegyipari termékek, valamint műanyag- és gumiipari segédanyagok gyártása. A vertikálisan megszervezett PVC-gyártás magában foglalja az elektrolízis, a klórozás, a pirolízis és a polimerizáció gyártási folyamatait, ami ma már megfelelő versenyképességet eredményez a világpiacon. A BC RT gyakorlatilag ipari parkként működik, amelynek területére mára már több nagyvállalatot sikerült idecsábítani ban kapta meg az Ipari Park címet az AES kihasználatlan területeit hasznosítani kívánó Kazincbarcikai Iparfejlesztő Kft is. A város könnyűiparát képviselő Habselyem Kötöttárugyár 4-sz. gyárát 1994-ben privatizálták, a helyi kézműipari vállalat 1992-ben Borsodi Kézműipari Kft lett, majd KÜBLER Konfekcióipari Kft néven működik tovább. Könnyűipari tevékenységet folytat még az ugyancsak külföldi érdekeltségű LISA- TRICOT Textilipari és Kereskedelmi Kft. Az élelmiszeripart a városban a BRODECO Sütőipari Rt képviseli elsősorban. Kazincbarcika betelepülési kedvezményekkel ösztönzi az induló, illetve megtelepedő cégeket, amelyek pozitív hatásai egyre inkább tapasztalhatóak. 16

17 Kazincbarcika a megyében a kereskedelmi egységek számát tekintve az előkelő második helyet foglalja el és közvetlenül a megyeszékhely, Miskolc után áll. A város nagy áruházai: Spar, Penny Market, Alfa, Profi, Lidl, és Tesco. A városban egy 101 férőhelyes szálloda van (Hotel Borsod-Chem), emellett a településen egy, a LURA Kft kezelésében lévő motel és camping is üzemel. Ezenkívül tavaly júliusban került átadásra a Hotel Lukács, amely 16 igényesen kialakított kétágyas szobával és négy exluzív lakosztállyal várja vendégeit a városi strandfürdő zöldövezetében. A szálloda lehetőséget ad konferenciák, különböző rendezvények lebonyolítására is. Tavaly év végén nyílt meg az Ambrózia étterem és Panzió a város szívében. A helyi kikapcsolódásra a strandon, a műjégpályán és a fedett uszodán kívül a Csónakázó-tó is jó alkalmat nyújt. A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma és összetétele 2006-ban I. TEÁOR II. Vállalkozások száma 01 mezőgazdaság 8 02 erdőgazdálkodás 6 10 bányászat 1 15 élelmiszer, ital gyártás textília 4 18 ruházat gyártás fafeldolgozás 8 21 papír gyártás 2 22 kiadói tevékenység 9 24 vegyi anyag 6 25 gumitermelés 1 28 fémfeldolgozás gép, berendezés gyártás híradástechnika 2 33 orvosi műszer stb bútorgyártás 7 37 fém visszanyerés 1 17

18 40 villamos energia 9 41 víztermelés 2 45 építőipar kiskereskedelem 2 51 nagykereskedelem kiskereskedelem szálláshely szállítás szállítás kiegészítő tevékenység 6 64 posta pénzügyi biztosítás 5 67 pénzügyi kiegészítő tevékenység ingatlan kölcsönzés 6 72 számítástechnika egyéb gazdasági szolgáltatás oktatás egészségügyi szolgáltatás egyéb szolgáltatás 3 92 szórakoztatás 53 Összesen A Kazincbarcikai kistérség foglalkoztatási helyzete A Kazincbarcikai Munkaügyi Kirendeltség magába foglalja a Kazincbarcikai kistérség 32 kisebb nagyobb települését, valamint Sajószentpéter várost és a városhoz tartozó 7 települést. A térségben található települések összterülete 591 km 2. A településeken élő lakónépesség fő, amely több mint 10%-át adja a megye lakosságának. A kirendeltségünkhöz tartozó körzetben 593 bejegyzett társas vállalkozás működik. A vállalkozások többsége, 77 %-a mikro-vállalkozás. A munkahelyteremtésben kulcsszerepet játszó kisvállalkozások és középvállalkozások részesedése 14 % illetve 4 %. A nagyvállalatok 18

19 megközelítőleg 1%-át adják a kirendeltség körzetében működő vállalkozásoknak. Ezenkívül megközelítőleg 861 egyéni vállalkozás működik a térségben. Kirendeltségünk jelenleg 120 munkaadóval tart rendszeres kapcsolatot. Működési területeik között jellemző a feldolgozóipar, kereskedelem, javítás, és az építőipar. A és közé eső időtartamban 1614 db munkaerőigény érkezett kirendeltségünkre 3999 főre. A bejelentett munkaerőigények több mint fele a polgármesteri hivatalok, intézmények közhasznú, közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaerőigénye. A nem támogatott állásajánlat évben 570 db munkaerőigényt jelentett 1211 főre. Az érintett időszakban kereslet volt tapasztalható egyes építőipari - kőműves, ács-állványozó, hegesztő, lángvágó, lakatos, vasbetonszerelő, festő és mázoló - szakmák, valamint eladói (bolti, felszolgáló, pultos), gyártósori összeszerelő, szabó, varrónő, valamint az ősz beköszöntésével szellemi tanár, tanító, óvónő - munkakörök iránt évben 6 alkalommal irányult külföldi állampolgár foglalkoztatására munkaerőigény-bejelentés, összesen 7 főre. Ezek nemzetisége, állampolgársága jellemzően ukrán, orosz, román. A legkeresettebb szakmák az építész-technikus, orvosi asszisztens, kereskedelmi ügyintéző, masszőr. Nemzetgazdasági ágak tekintetében a hazai munkáltatók az építőiparban, egészségügy és a kereskedelem területén foglalkoztatnak szívesen külföldi munkaerőt jellemzően az alacsonyabb bérezési lehetőségek miatt A nyilvántartott álláskeresők, regisztrált álláskeresők Térségünkben a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők létszáma évben csökkenést mutatott évben havonta átlagosan fő álláskeresőt tartott nyilván szervezetünk, 13,7%-kal (938 fővel) kevesebbet, mint egy évvel korábban. A tavasz időszakban elsősorban az építőipari, vendéglátó-ipari és kereskedelmi vállalkozások tevékenységében figyelhető meg dinamikusan növekvő munkaerő-kereslet. A támogatott elhelyezések márciustól tapasztalható folyamatos emelkedése jórészt az ebben az időszakban szerveződött közhasznú foglalkoztatás, valamint közmunka programokhoz köthető. A év elején tapasztalható átmeneti növekedést követően a foglalkoztatási támogatások fokozatosan bővülő formáinak és létszámigényének hatására, valamint a szezonális hatások erősödésével pozitív irányú változások következtek be, melynek hatására a 19

20 kiemelkedően magas januári 6936 fős létszámról június végére 5269 főre mérséklődött a nyilvántartott munkanélküliek és álláskeresők száma. A csökkenő tendenciát a tanév végeztével a tanulmányaikat befejező pályakezdő fiatalok regiszterbe való folyamatos beáramlása szakította meg. Következményeként az augusztusi hónapban 5934 főre emelkedett a regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma. Az utolsó negyedév hónapjaiban a korábbi hónapokhoz képest csökkent mind a normál, mind a támogatási igénnyel társuló munkaerő-kereslet, mely a harmadik negyedévhez képest összességében mintegy 111 fővel volt kevesebb. A Kazincbarcikai Kirendeltség december végén összesen 5856 fő regisztrált munkanélkülit és nyilvántartott álláskeresőt tartott nyilván, 1,5%-kal (89 fővel) többet, mint egy hónappal, illetve 12,4%-kal (826 fővel) kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. A be és a kilépési forgalom alakulását a szezonális jellegű munkák, a támogatási ciklusok kezdete befolyásolta, emelve a kilépők számát március és április, valamint szeptember hónapban. A regisztrációba belépők számában a pályakezdők jelentkezése, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatás, a közmunkák befejeződése eredményezett emelkedést júliusban, és az év utolsó hónapjában. Az álláskeresők összetételét elemezve megállapítható, hogy december hónapban a regisztrált álláskeresőkön belül továbbra is a férfiak képviselik a magasabb arányt ( 53,9%). A nők részesedése viszont hónapról-hónapra emelkedett, majd az őszi hónapokban csökkenést mutatott. Arányuk 46,1%-ot tett ki december hónapban. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a férfiak mobilabbak a munkavállalás szempontjából, könnyebben elvállalnak egy távolabbi munkalehetőséget is, valamint az ilyenkor jellemző fizikai - építőipari, alkalmi és segéd jellegű - munkák kedvezőbb lehetőséget teremtenek számukra az elhelyezkedésre. Ellátási formák Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresők száma Ebből év január-december Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben

ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben Munkáltat ltatói i kapcsolattartás a munkaügyi szervezetben Székesfehérvár, 2010. április 26. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya (2010. márciusban: 13,6 %)

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben