Macskából lett a bunda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Macskából lett a bunda"

Átírás

1 T A R T A L O M J E G Y Z É K: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal: Blikk Macskából lett a bunda március 4 9. oldal. 1

2 Magyar Nemzet Rákkeltı szennyezıdés a mézben március oldal Pénzcentrum Itt a veszélyes mézek listája: ezeket vonták vissza március 5., péntek 5:32 Rákkeltı antibiotikumokat talált a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal több nagy áruházlánc által forgalmazott mézben. A nitrofurán származékkal szennyezett termékek visszahívásra kerültek, de a biztonság kedvéért érdemes megnéznünk konyhaszekrényünket. A napokban bevonták a mőködési engedélyét, és 1,4 millió forintra megbírságolták a keszthelyi Molnár Méz Kft.-t: a keszthelyi cégtıl cukrozott méz került kereskedelmi forgalomba. 2

3 Mit tartalmazhat a méz? A méz elsıdlegesen különféle cukrokból, túlnyomórészt fruktózból és glükózból, valamint egyéb anyagokból (szerves savak, enzimek és a begyőjtött mézben lévı szilárd részecskék) áll. A méz színe a csaknem színtelentıl a sötétbarnáig terjed. A méz állaga folyékony, sőrőn folyó vagy részben, illetve egészen kristályos is lehet. A méz íze és aromája eltérı, a növényi eredettıl függ. A mézhez - a fogyasztói forgalomba kerülı mézhez vagy az emberi fogyasztás céljára készült termékekben való felhasználás során - más élelmiszer-összetevı (beleértve az élelmiszeradalékokat is), valamint a mézen kívüli egyéb anyag nem adható hozzá. A méznek - amennyire csak lehetséges - az összetételétıl idegen szerves vagy szervetlen anyagoktól mentesnek kell lennie. A méznek nem lehet idegen íze vagy zamata, erjedése nem kezdıdhetett meg, nem lehet mesterségesen megváltoztatott savtartalmú, továbbá nem melegíthetı olyan módon, hogy a természetes enzimek elpusztuljanak, vagy jelentıs mértékben inaktiválódjanak benne. Forrás: Magyar Élelmiszerkönyv A mézhamisítási ügyre egy fıvárosi rutinszerő élelmiszerellenırzés alkalmával derült fény. Az állategészségügy ellenırei a boltban vett mézmintákat bevizsgáltatták, a laboratórium cukrot mutatott ki. Ezt követıen már célzottan a kibocsátó keszthelyi kft.-nél is ellenırzött a hatóság. A lefoglalt 4,1 tonna cukrozott méz sorsa a megsemmisítés. Mint a fıállatorvos elmondta, arra hatósági ellenırzés mellett, Gyır megyébe szállítva, egy komposztáló telepen kerül sor, ahol bekomposztálják.. Az eset felkerült a Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjára, az élelmiszerrel kapcsolatos jogsértést elkövetık listájára. A 14 tételben volt magyar akácméz, magyar virágméz, magyar hársméz néven forgalomba hozott termék, s az eset leírásában a hozzáadott idegen cukor, hamisítás megállapítás szerepel. A megyei állategészségügyi hatóság az ügyben feljelentést tett a rendırségen, a hamisítás, mint szándékos cselekmény kivizsgálására. Salamon Róbert alezredes, a Zala Megyei Rendır-fıkapitányság sajtóügyeletese a Zalai Hírlapnak elmondta, kaptak ilyen iratokat az állategészségügytıl, amelyek tartalmi vizsgálatát a keszthelyi kapitányság folytatja. Rákkeltı anyag a polcokon? A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal ugyanakkor több nagy áruházlánc által forgalmazott mézben nitrofurán származékot talált. A nitrofuran rákkeltı, sejtelváltozást okozó anyag, amit -elviekben- Európában tilos használni. Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3

4 A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint a szennyezett termékek visszahívásra kerültek. A listán szereplı áruházláncok közül a SPAR Magyarország Kft. a Pénzcentrumot úgy tájékoztatta: minıségirányítási rendszerük a garantálja, hogy a hatóság jelzésére a problémás termékeket visszavonták a polcokról. Sonline.hu Tejre vaj: euró csordogál a magyar tejágazatba március 4. 07:48 Harsányi Miklós Pénz áll a házhoz: rövid idın belül több csatornán csordogál majd anyagi forrás a tejtermelıkhöz. Lesz olyan, amit állatjóléti támogatásra igényelhetnek. Az idén akár húsz-huszonkét forint támogatást kaphatnak a termelık tejkilogrammonként és ha az év során tovább emelkednek a tej-felvásárlási árak, az ágazat kikerülhet a mély válságból. A következı hetekben sorra jelennek meg a jogszabályok: elıbb az év közepén, majd az év végétıl jelentıs támogatáshoz juthatnak a hazai tejtermelık, nyilatkozta Máhr András, a földmővelésügyi minisztérium szakállamtitkára. Március elsı felében megjelenı rendelet alapján nyújtott támogatás alapja a 2009/2010 kvótaév alatt értékesített tej mennyisége. A támogatás mértéke 46,2 millió euró, ami mintegy hat-hét forint támogatást jelent majd tejkilónként (1 liter tej = 1,03 tejkvótaki-logramm) az árfolyamtól függıen. A szakállamtitkára jelezte: mivel a támogatás utófinanszírozott, ezért a pénzt a termelık decembertıl kaphatják kézhez. Udvari János, a mezıgazdasági termelık megyei érdekvédelmi szövetségének állattenyésztési választmányvezetıje azt mondta: a tejtámogatás, s az állatjóléti támogatás formájában igényelhetı forrás már jelentıs segítség az ágazatnak. A gond ezzel persze nem szőnik meg egycsapásra, mivel a támogatás utófinanszírozású fejtegette. Ez a gyakorlatban könnyen azt jelentheti, hogy a pénzfelvétel átcsúszhat 2011-re. Ebben az esetben a beígért támogatás nem oldaná meg teljes mértékben a jelenlegi gondokat. A választmányi vezetı szerint bölcs elhatározás lenne, ha az ígérvényeket állami garancia mellett faktorálhatnák. Ezzel elırébb hoznák a kifizetéseket. Aláhúzta: azok a gazdaságok még szerencsésebbnek mondhatják magukat, amelyekben viszonylag erıs a növénytermesztési ágazat. İk alighanem túlélik a mostani mély válságot. Ahol jószerivel mindent a tejágazatba fektettek, ott rendkívül nehéz fizetési gondokkal szembesülnek. A gazdák reménykednek a támogatásban Nem tehetünk mást, mint reménykedünk a támogatásban és a felvásárlási árak növekedésében magyarázta Udvari. Már az is örvendetes lenne, ha 2010 utolsó negyedévében a tejbıl származó bevétel fedezné a költségeket. Ma egy liter tejért átlagosan forintot fizetnek a 4

5 felvásárlók, de legalább forintra volna szükség. Somogyban tavaly a tejtermelés és felvásárlás több mint 10 százalékkal csökkent állította Varga Gábor, a megyei agrárszakigazgatási hivatal fıigazgatója. Eközben a felvásárlási átlagár az egy évvel korábbihoz képest jelentısen, ötödével esett vissza. A tejpiaci zavar kialakulásához több tényezı is hozzájárult mondta. Többek között az, hogy tavaly január elsejétıl valamenynyi EU-tagállam számára engedélyezték a kvótaemelést. Ennek következményeként a korábbi idıszakra jellemzı évi 300 millió liter nyerstej-exportot Magyarország nem tudta teljesíteni. A legnagyobb mennyiségő tejet befogadó állam, Olaszország önellátását épp a kvótaemelés jelentıs mértékben javította. Ráadásul ezzel egy idıben több környezı országból olcsó tej és tejtermék került a hazai piacra. A mérsékelt fogyasztás is szaporította a nehézségeket. A megyei tejfelhasználás nem változott: személyenként évente 80 liter. Hátrányos térségekbıl pályázhatnak a tehenészetek támogatásra Márciusban jelenik meg egy másik rendelet számolt be Mahr András szakállamtitkár. Tejkilónként fillér uniós támogatáshoz juthatnak a tehenészetek. Ennek alapja az a brüsszeli döntés, miszerint a közösségi költségvetésbıl a 27 tagországban 300 millió eurót fordíthatnak a tejtermelık megsegítésére. Ebbıl hazánknak három millió 560 ezer euró jut. Lesz olyan jóval nagyobb összeg is, amelyet állatjóléti támogatásokra lehet igényelni. Az unió tavaly döntött arról, hogy gazdaságélénkítı csomag részeként Magyarország 48,3 millió eurót használhat fel a közösség keretébıl e célra. Sonline.hu Négymilliárdos földvásárlás állami támogatással március 4. 07:45 Harsányi Miklós Vissza nem térítendı támogatást nyújtanak a termıföld vásárláshoz. A jelentkezık akár húsz év futamidejő kedvezményes hitelhez juthatnak. Az Európai Unió külön határozatban hagyta jóvá, hogy idén januártól 2013 december végéig Magyarországon négymilliárd forint nemzeti támogatással finanszírozzák a termıföld vásárlását. Ebbıl kétmilliárd forint az úgynevezett vissza nem térítendı támogatás. A kérelmeket május elsejétıl nyújthatják be a jogosultak. A fennmaradó kétmilliárd forintos támogatási keretbıl jelzálog hitelhez biztosítható kamattámogatás. Ez esetben legfeljebb 75 millió forintnyi, s maximum 20 év futamidejő lehet a földvásárláshoz igénybe vett kedvezményes hitel tájékoztatott Varga Gábor, a somogyi agrárszakigazgatási hivatal fıigazgatója. Fontos tudnivalónak nevezte, hogy egy termıterület megvásárláshoz csak egyfajta támogatási konstrukció vehetı igénybe. Ez a támogatási jogcím az uniós csatlakozás óta mőködik hazánkban. Igaz, több ország kifogásolta, mert megítélésük szerint a többi tagállamban ilyen nem volt, s ez szerintük sértette a versenysemlegességet. Az EU azonban jóváhagyta a lehetıséget. 5

6 Legalább ötven olyan somogyi gazda jelentkezésével számolunk, akik birtokösszevonási céllal kívánnak területet vásárolni mondta a fıigazgató. Így növelhetik a saját termıföldterületüket. Tavaly hektáronként átlagosan közel 600 ezer forintot fizettek egy hektár szántóért Somogyban. A vételár persze többmindentıl függ: az aranykoronától, s a terület elhelyezkedésétıl is. Úgy tudni: volt olyan terület, amelynek a hektáronkénti ára megközelítette a másfél millió forintot. Magyar Hírlap Kelendık a hamisított vetımagok március 5. Ahogy közeledik a tavasz és a vetési idı, úgy növekszik a hamisított vetımagok eladása is hazánkban. Ez leginkább a keleti országrészre jellemzı, ahol három négy vállalkozás termékeit érintik a csalások. A szakemberek fıként a gazdák pénztelenségére és kritikus helyzetére vezetik vissza a hamis vetıma-gok piaci virágzását.egyre aggasztóbb méreteket ölt a hamisított vetımagok eladása és forgalma Magyarországon. Az ilyen áruval kereskedık minden évben feltőnnek a piacon, de a korábbi idıszakhoz képest mára jelentısen megnövelték forgalmukat. Régebben még az autó csomagtartójában hozták és értékesítették az ilyen termékeket, ma már azonban teherautóval járnak, s raklapnyi mennyiségeket adnak el a csalók. Jóval több a hamis vetımag a piacon, mint valaha mondta lapunknak Ruthner Szabolcs, a Vetımagszövetség és Terméktanács ügyvezetı igazgatója. Hangsúlyozta: döntıen árunapraforgóról és árukukoricáról van szó, de ezeknek semmi közük a vetımaghoz. A legnagyobb probléma az, hogy ezek a hamisított magok mind csírázóképessé-gükben, mind pedig genetikai teljesítıképességükben messze elmara-dnak attól, amit egy vetımagkeres-kedı garantálhat. A gazda hiába fektet be hektáronként több százezer forintot, az elvetett magok fele sem csírázik ki, vagy amelyik igen, az sem a fajtára, hibridre jellemzı termıképességő növény lesz, hanem annál jóval gyengébb teljesítményő, akár ötven százalékkal is kevesebbet termı mondta Ruthner Szabolcs.A szakember szerint elsısorban azért virágzik a hamis vetıma-gok piaca, mert a gazdák tıkehiánya drasztikus méreteket öltött az elmúlt években, pénztárcájuk üres, így kelendı lehet az eredeti vetımag árának hatvan-hetven százalékáért kapható hamisított mag. A gazdák ott fogják vissza költségeiket, ahol csak tudják. Spórolnak a mőtrágyával, a növényvédı szerrel és a vetımaggal. A tavaszi munkákat a lehetı legkevesebb ráfordítással akarják elvégezni, mivel legtöbbjük a csıd szélén táncol magyarázta az ügyvezetı igazgató. Az árukukorica visszavetésével ugyanakkor több kárt okoz a gazda magának, mint amennyit megtakarít az olcsóbb vetımaggal.tudományos kutatások kimutatták, hogy az árukukorica visszavetése leggyakrabban tizenhat-harminc százalékos terméscsökkenést eredményez, de ez a szám könnyen elérheti az ötven százalékot is. Ezek az adatok azonban csak a genetikai hátteret veszik figyelembe. Abban az esetben, amikor árukukorica kerül a vetımagos zsákba, számos egyéb tényezı is csökkentheti a termésszintet, nem csupán a genetika. A egyik ilyen tényezı a csávázás, pontosabban annak 6

7 hiánya. A kezdeti fejlıdés idején a kukoricát számos betegség és kártevı tizedelheti, amelyeket csávázás nélkül nem lehet kivédeni.ruthner Szabolcs szerint nagy problémát jelent, hogy egyre profibbak a hamisítók. Mind a zsák, mind pedig a címke minısége és kinézete a megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Ugyanakkor odafigyeléssel és körültekintéssel elkerülhetı a baj: egyrészt a hatósági címke téphetetlen, így érdemes minden esetben tépéspróbát alkalmazni, illetve a címkén van egy fémzárszám is, amely egyedi azonosító hívta fel a gazdák figyelmét a szakember. Kiemelte: a Mezıgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnál lehet információt kérni a vásárolt termékrıl. A fémzárszám bediktálásával minden megtudható a vetımagról.nyilvánvaló, hogy az ár is sokszor gyanús, tehát ha féláron, számla nélkül kínálnak vetımagot, akkor különösen érdemes odafigyelniük a gazdáknak. A gazdasági nyomás nagy, és mindenki szívesen vásárol olcsóbban, de ez hatalmas veszélyt rejt. A legbiztosabb módja a védekezésnek, ha ismert, évtizedek óta a területen dolgozó vetımag-kereskedıtıl vásárolunk tette hozzá Ruthner Szabolcs. Újabb génmódosított burgonyafajtákaz Amflora után további génmódosított burgonyafajták termesztésére kér engedélyt a német BASF vegyipari óriásvállalat az Európai Bizottságtól közölte a dpa német hírügynökség. A részletekrıl a BASF szóvivıje annyit árult el, hogy az elsı kérelem amelyet hamarosan be is nyújtanak az Amflora egy utódjára vonatkozik. Az amilopektin, a keményítı egyik alapösszetevıjében gazdag burgonyát ipari felhasználásra szánják, egyebek közt a papírgyártásban kívánják hasznosítani. Az Amflora burgonya termesztésére kedden adott engedélyt az Európai Bizottság. Brüsszel 12 év óta elsı alkalommal adta hozzájárulását egy génmanipulált növény termesztéséhez. A döntés ellen számos civilszervezet tiltakozott. Magyarország az agrártárca szerint tilalmat rendel el az Amflorára. () 7

8 Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy: Állatkínzás miatt eljárás román állampolgárok ellen Csongrádban Szeged, március 4., csütörtök () - Állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt hét román állampolgár ellen indított büntetıeljárást a szegedi rendırkapitányság, miután csaknem másfélszáz sertést három kisteherautóba zsúfolva akartak Romániába vinni - közölte a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság sajtószóvivıje csütörtökön az -vel. Szenti Szabolcs elmondta: a rendırjárırök Szeged mellett állították meg a román kisteherautókat még kedd éjszaka. Az intézkedés során az egyenruhások látták, hogy mindhárom jármőben malacokat visznek, azonban az állatokat zsúfoltan, borzasztó körülmények között szállítják. A sofırök azt mondták, hogy a sertéseket Baján vásárolták, és Romániába akarták vinni azokat. A rendırök hét román állampolgárt állítottak elı, ellenük állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetıeljárás. A sertéseket a rendırség a nagylaki állategészségügyi állomásra vitte. Tiltott állatviadal - újabb gyanúsítottakat fogtak el március 4., csütörtök 12:46 Budapest, március 4., csütörtök () - Elfogta a rendırség azt az 54 éves férfit, aki a gyanú szerint megszervezte a vasárnapi fıvárosi tiltott állatviadalt, míg a rendezvény helyszínéül szolgáló telek tulajdonosa önként jelentkezett a rendırségen - tájékoztatta a Budapesti Rendır-fıkapitányság (BRFK) csütörtökön az -t, hozzátéve: kezdeményezik mindkét férfi elızetes letartóztatását. A BRFK tájékoztatása szerint már 16 ember ellen folyik eljárás a XVII. kerületi Bélatelepi út egyik telkén tartott kutyaviadal ügyében, amelyet állampolgári bejelentésre a rendırség szakított félbe. A vasárnapi állatviadal során két pitbull terrier vívott egymással élet-halál harcot, és mindkét eb súlyos sérüléseket szenvedett. Amikor a rendırök megjelentek a viadal helyszínén, többen a közeli erdıbe menekültek. Az ott elfogott és intézkedés alá vont két férfi ruházata és keze véres volt. Kiderült, egyikük a kutya kiképzıje míg másik a gazdája. A 27 éves és a 43 éves román állampolgárságú férfit elıállították, a bíróság pedig elızetes letartóztatásba helyezte ıket. A helyszínrıl további 12 embert állítottak elı, és indítottak ellenük eljárás tiltott állatviadal szervezés bőntett elkövetése miatt, de ık szabadlábon védekezhetnek. Az eljárás során nagy mennyiségő készpénzt, a kutyaviadalhoz és kiképzéshez szükséges eszközöket, különféle gyógyszereket, továbbá három nagy értékő gépjármővet foglaltak le a nyomozók. A két sérült kutyát állatmenhelyre szállították. 8

9 A BRFK tájékoztatása szerint a kutyaviadal rendezıjét szerdán fogták el, míg a helyszínt biztosító telek 38 éves tulajdonosa, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, csütörtökön önként jelentkezett a XVII. kerületi Rendırkapitányságon. Mindkettıjük elızetes letartóztatását kezdeményezik. Magyar Hírlap Halálra kínzott ebeket találtak az állatvédık március 5. Súlyosan megkínzott, majd felakasztott kutyákra bukkantak még február végén állatvédık a Borsod megyei Arló térségében. Az még egyelıre nem bizonyított, hogy az ebek viadalok áldozatai volnának bár az állatvédık szerint ez áll az ügy hátterében, ezért az eljárás egyelıre állatkínzás gyanúja miatt folyik az ózdi kapitányságon. A házırzıket egy vízóra aknájában, redınyzsinórra felakasztva találták meg. Fazekas Ildikó, a Herosz állatvédı szervezet ózdi elnöke egy állatorvossal érkezett a helyszínre, akivel megállapították, hogy a két szerencsétlen jószágon súlyos harapásnyomok láthatók, és hogy elevenen akasztották fel ıket. A bizonyítékok láttán rendırségi feljelentést tettek. Az állatkínzás ügyében nyomozást indítottunk, arról egyelıre nincs tudomásunk, hogy a városban vagy annak környékén kutyaviadalokat tartanának mondta lapunknak Molnár Tamás, az ózdi kapitányság hivatalvezetıje. A helyiek tőrhetetlennek tartják az Ózdon és környékén tapasztalható helyzetet. Több civilszervezet és magánszemély győjt információkat arról, hogy hol és kik szervezhetnek kutyaviadalokat. Az állatvédık szerint a két közepes mérető ebet vélhetıen harci kutyákkal maratták össze, hogy azokat rajtuk trenírozzák.a megkínzott állatokat ezután még elevenen felakasztották. Fazekas Ildikó elmondta, már 2008-ban tettek feljelentést viadalok szervezése miatt, ám a lendületesen indult nyomozást végül bizonyítékok hiányában lezárta a rendırség. A március elején a fıvárosi XVII. kerületben elkövetett állatviadal szervezıjét, egy 54 éves férfit vett ırizetbe tegnap a rendırség, két román férfit pedig letartóztatott a bíróság. Feljelentés állatkínzás miatt egy bulldogtenyésztı ellen március 5., péntek 8:50 Budapest, március 5., péntek () - Állatkínzás miatt tett feljelentést a NOÉ Állatotthon Alapítvány egy Pest megyei településen leleplezett angol bulldog "szaporítótelep" ügyében. 9

10 A civilszervezet az -vel pénteken közölte: "az állatok elképzelhetetlen bőzben, a saját vizeletükben és ürülékükben éltek, legtöbbjük teljes elszeparáltságban egy négyzetméternyi, főtetlen lyukakban". Az akció során kilenc angol bulldogot sikerült kimenteni. A súlyos állapotban lévı kutyák közül egynek nem sikerült megmenteni az életét. A NOÉ Állatotthon Alapítvány munkatársai - közlésük szerint - naponta találkoznak hasonló esetekkel. Ezek az állatok, elhanyagolva, kizsákmányolva tengıdnek, egész életük kölyök kutyák "gyártásából" áll. Gazdáik számára nem élılények ık, hanem "forintosítható bevételi forrás". Szlovákia újra bejegyeztette magának a Tokaj védjegyet március 4., csütörtök 20:15 Kokes János, az tudósítója jelenti: Pozsony, március 4., csütörtök () - Szlovákia újra bejegyeztette magának a Tokaj védjegyet - közölték csütörtökön Pozsonyban. "A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) Ján Slaby államtitkár révén minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy a márkavédjegyek elektronikus jegyzékében (CHOP) Szlovákiából a Tokaji Szılészeti Térség (Tokajská vinohradnícka oblast) is szerepeljen" - közölte Peter Palus, az SNS szóvivıje a SITA hírügynökséggel csütörtökön. Az ügy Szlovákiában az után került újra az érdeklıdés középpontjába, hogy Magyarország Tokajra változtatta a Tokaji bor elnevezést, azt 2009 júliusában bejegyeztette, és az Európai Bizottság mindezt jóváhagyta. A szlovák fél azt állítja: Budapest önkényesen járt el, mert a felek megegyeztek abban, hogy minden változást elıre megvitatnak és egyeztetnek. A magyarok az Európai Bizottságnál is kérvényezték a változást, az EB ezt elfogadta, és december 1-jén közzétette. Szlovákia már 2009 márciusában kérte, hogy a Tokaj megnevezést szlovák részrıl vegye fel a bizottság a jegyzékbe, de Pozsony kérése akkor elutasításra talált. A szlovák földmővelési minisztérium a magyar védjegy jóváhagyását kifogásolta az EU földmővelési és vidékfejlesztési biztosánál, levelet küldött Mariann Fischer Boel EUbiztosnak, segítségét kérve Pozsony számára. Ján Slaby államtitkár azután Brüsszelben tárgyalt az EU földmővelési és vidékfejlesztési bizottságával. "Elegendı elvi és tárgyi bizonyítékot hoztunk fel, így aztán kemény és hosszan tartó tárgyalások után sikerült pozitív eredményt elérnünk" ismertette a tárgyalások eredményét Palus. A változásra az idén februárban került sor. "Elégtétel számunkra, hogy a változást ugyanazzal az idıponttal ismerték el, mint a magyarokét tehát augusztus 1- jével" - jegyezte meg. 10

11 HVG - Travelline.hu Lehet jelentkezni a Nyitott Pince Napokra március 4. A Nyitott Pincék Szövetsége, a Bacchus Arts Stúdió és a Magyar Turizmus Zrt. idén, ötödik alkalommal is meghirdeti a Nyitott Pince Napokat, Magyarország borvidékein és bortermı helyein, május 8-9-én (szombat-vasárnap). A Nyitott Pince Napok célja a pincelátogatás népszerősítése és a hazai borturizmus élénkítése. A szervezık 2010-ben a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem az egyébként is nagy belföldi vendégforgalommal jellemezhetı Pünkösd hétvégre, hanem három héttel korábbi idıpontra hirdetik meg az akciót, bízva abban, hogy a pincészetek ismertsége és forgalma tovább növekszik az újabb teltházas hétvége segítségével. Az akcióhoz minden pince csatlakozhat, amelyik vállalja, hogy - május 8-án és 9-én 9 és 19 óra között nyitva tart, - a gazda vagy a borhoz értı személyzet fogadja a betérı vendégeket, - az érkezı vendégek a fogadóhelyen minimum 3 bort kedvezményes díjazás ellenében megkóstolhatnak, - a látogatók megtekinthetik a pincét, és bepillantást nyerhetnek a borkészítés mőhelytitkaiba. Jelentkezési határidı: március 28. A szervezık a részt vevı pincék számára széleskörő promóciót biztosítanak. A pincészetek listája megjelenik egy országos programfüzetben, valamint a 200 ezer példányban napilapok és hetilapok mellékleteként terjesztett Itthon otthon van kiadványban. Mindezeken felül a szervezık PR-cikkek, tudósítások és hirdetések formájában népszerősítik az akciót, többek között az EXIT magazin Fesztiválok Éve különszámában, az MTV programajánlójában, illetve további írott és elektronikus médiumokban. Az immár hagyománnyá vált nagysikerő Nyitott Pince Napok keretében tavaly több mint 150 csatlakozott pincészet várta a borkedvelıket, kedvezményes, illetve ingyenes borkóstolóval. A visszajelzések alapján az akció hozzájárul ahhoz, hogy mind többen ismerjék meg Magyarország gyönyörő borvidékeit, változatos borkínálatát, és egyre nagyobb borkedvelıi kör alakuljon ki. Jelentkezés és további információ: (36-1) HVG.hu Az olcsósággal nehéz versenyezni március 4. 11

12 Az elmúlt esztendıben már mi magyarok is tudatosabban vásároltunk élelmiszert, mint pár éve - derült ki a Szonda Ipsos decemberében készített felmérésébıl. De még nem elsısorban a minıség, hanem az árfekvés alapján döntjük el, mi kerül a kosárba. A Szonda Ipsos decemberében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága megbízásából készített felmérése szerint a megkérdezettek közel 80 százaléka megnézi a csomagoláson a termékek származását, 75 százalékuk pedig tudatosan figyel arra, hogy magyar terméket vásároljon. Az alapvetı élelmiszerek közül a legfontosabb termékek, amelyeknél elsısorban a származási helyet vesszük figyelembe: pékáruk, tojás, baromfi, egyéb húskészítmények és tejtermékek. A prémiumáruk közül a szeszesitalok és az édességek állnak a lista legvégén, vagyis ezeknél érdekel minket legkevésbé, hogy hazai termékek-e. A felmérésbıl kiderült, egyre többen az elızı esztendıhöz képest közel 40 százalékkal figyelnek arra, hogy magyar terméket vásároljanak ben, egy év leforgása alatt több mint 10 százaléka nıtt azoknak a fogyasztóknak a száma is, akik rendszeresen vásárolnak biotermékeket. A válaszadók 40 százalékának fontos, hogy egészséges legyen, amit vásárol. A felmérés szerint a magyarok 66 százaléka a bıséges ételadagokat szereti, ami nem éppen az egészségtudatos táplálkozásra való törekvést, a naponta többször kevesebbet elvét jelzi. Ezzel szemben jó hír, hogy a napi gyümölcsfogyasztást majdnem mindenki fontosnak tartja, s törekszik is a betartására. Legtöbb esetben azonban az alacsonyabb ár dönti el, hogy mit veszünk meg, a minıség rovására az olcsóbb terméket választjuk. Az eredmények összességében mégis derőlátásra adnak okot, hiszen évrıl évre jobban figyelünk arra, mi kerül a kosárunkba. A nem alapvetı élelmiszerek, mint a magyar csokoládékülönlegességek, a bioméz, a borok és a pálinkák nagyobb népszerőségnek örvendenek a külföldiek körében. A Berlinben megrendezett Grüne Woche (Zöld Hét) élelmiszer-kiállítás legnagyobb sztárjai is ezek a hungarikumok lettek. A mézkülönlegességek külföldi sikere Molnár Imréné, a Magyarországon egyedülálló, főszernövényekkel ízesített bioméz gyártója szerint annak köszönhetı, hogy a nyugat-európaiak nemcsak tudatosabban táplálkoznak, de szinte minden esetben nagyobb bizalmat szavaznak annak a terméknek, amelynek tudják az eredetét és azt, hogy nincs vegyszerrel kezelve. Itthon még mindig az olcsóság a mérvadó. Kint már felismerték, hogy az egészséget nem lehet megvásárolni, megırizni kell, mégpedig jobb minıségő élelmiszerekkel, tartósítószer- és vegyszermentes tápanyagokkal. Juhász Miklós, a Zsindelyes Pálinka marketingigazgatója szerint is Magyarországon még mindig inkább az árfekvés és nem a minıség dönt. Viszont, amint elmondta: a pálinkával szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen azt csak Magyarországon lehet elıállítani, így egy sikeres, a szaktárca által is támogatott marketinggel viszonylag rövid idın belül is nagy eredményt tudunk elérni, mondjuk éppen a német piacon. Nemzetközi tapasztalataik alapján mindketten egyetértenek abban, hogy a külföldi vásárlók tudatosabbak, tehát inkább vásárolnak hazai élelmiszert, mint importból szármázót, ha annak megvan a hazai megfelelıje. 12

13 Természeti és genetikai erıforrások: Újabb génmódosított burgonyafajtákra kér engedélyt a BASF március 4., csütörtök 12:46 Ludwigshafen, március 4., csütörtök (/dpa) - Az Amflora után további génmódosított (GMO) burgonyafajták termesztésére kér engedélyt a német BASF vegyipari óriásvállalat az Európai Bizottságtól. A dpa német hírügynökség csütörtöki jelentése szerint a konszern a közeli jövıben két GMO burgonyafajta termesztésére kér engedélyt Brüsszeltıl. A részletekrıl a BASF szóvivıje annyit közölt, hogy az elsı kérelem - amelyet hamarosan be is nyújtanak - az Amflora egy utódjára vonatkozik. Az úgynevezett amylopektin-keményítıben gazdag burgonyát ipari felhasználásra szánják, egyebek közt a papírgyártásban kívánják hasznosítani. Az Amflora burgonya termesztésére kedden adott engedélyt az Európai Bizottság. Brüsszel 12 év óta elsı alkalommal adta hozzájárulását egy GMO növény termesztéséhez. A döntés ellen számos civil szervezet tiltakozott. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vetési tilalmat kíván elrendelni az Amflorára, jelenleg az intézkedés jogszabályi feltételeit tanulmányozzák - közölte a tárca az -vel szerdán. A barnarothadás növényvédelmi eszközökkel kordában tartható március 4., csütörtök 13:08 Budapest, március 4., csütörtök () - A magyar agrárium és növényvédelem - beleértve a gazdákat is - kellıen felkészült, hogy együtt éljen és megfelelı módon keretek közt tartsa a burgonyaféléket károsító barnarothadás baktériumát - mondta Gólya Gellért, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyleti fıosztályának országos növényvédelmi fıfelügyelıje az -nek. A szakember közölte: nemcsak Szolnok megyében, hanem Nógrádban, Zalában és hajdú- Biharban is észlelték a szóban forgó kórokozót. Leszögezte: a kórokozóval fertızött növények termése semmilyen káros hatással nincs az emberekre és az állatokra sem. Azaz ezek felhasználhatók mind étkezési, mind takarmányozási, mind más ipari jellegő tevékenység, például keményítı gyártás céljára is. Egyetlen kritérium van, hogy a hulladékot meg kell semmisíteni, hogy az ne veszélyeztesse az egészséges növényeket. A kórokozó az Európai Unióból került Magyarországra mintegy egy évtizede. Az ellene való védekezés pedig azért fontos, mert a termelést - így az ellátás biztonságát is - veszélyezteti egy esetleges nagyobb mérető fertızés az országban. Azaz adott esetben esetleg nem lesz elég burgonya, paprika és paradicsom az országban, ha a hatóságok és a gazdálkodók nem körültekintıen járnak el az ügyben, és a fertızés széles 13

14 körben elterjed. Ezért is nevezik a barnarothadás baktériumát zárlati kórokozónak, mivel a területeket, amelyeken ezt a baktériumot észlelik, növényegészségügyi zárlat alá kell vonni. A szakember szerint a kórokozó ellen elsısorban a gazdanövény, a keserő csucsor kiirtásával lehet védekezni. Az öntözést pedig adott körzetekben azért kell megtiltani, mert a kórokozó a vízbe kerülve és azt öntözésre felhasználva terjed leginkább, és veszélyezteti a termıkörzeteket. Emellett persze fertıtlenítéssel és más korszerő agrotechnikai eljárásokkal is lehet védekezni, ám ezek többsége drága, például az ultraviola fénnyel való besugárzás. Gólya Gergely példaként említette, hogy 2008-ban a Burgonyakutatási Központ keszthelyi telepén öntöztek a barnarothadás baktériumával fertızött alsópáhoki övcsatorna vizébıl. Az így megfertızött vetıburgonyát pedig az egészségesek között tárolták. A zárlati kötelezettség miatt viszont az egész tételt meg kellett semmisíteni. Ez nemcsak 96 millió forint kárt okozott - mivel mintegy 500 tonnáról volt szó -, hanem veszélyeztette a tavalyi, de még az idei vetıgumó-ellátást is, mivel a megsemmisített mennyiség az országos vetıgumó-ellátás százalékát tette ki. Az országos növényvédelmi fıfelügyelı mindehhez még hozzátette, hogy a megsemmisített mennyiség helyett vélhetıen az unióból hoztak be vetıburgonyát az országba. Gólya Gellért beszélt arról is, hogy az unióban a Bizottság és sok tagország is árgus szemekkel figyeli, hogy mely területeken milyen fertızés üti fel a fejét, ugyanis ez alapot jelenthet piacvédelmi intézkedések meghozatalára is. Ezért fontos, hogy a magyar növényegészségügyi hatóság egzakt képpel rendelkezzen a fertızésrıl, és azt ellenırzés alatt tartva minél kisebb területre szorítsa vissza, hogy ne lehetetlenüljön el estleg egyes termıkörzetek teljes termelése. Portfolio.hu Olajválságot eredményezhetnek a jelenlegi bioüzemanyag-politikák március 4. Az egyre ambiciózusabb bioüzemanyag-tervek ellátási problémákhoz vezethetnek az évtized közepére, derül ki a legnagyobb olajipari termelıket és fogyasztókat egy asztalhoz ültetı International Energy Forum nevő eseményre készült iratból- írja az FT. Az OPEC és a Nemzetköz Energia Ügynökség (IEA) korábbi vezetıi által szerzett irat szerint a világ vezetı olajfogyasztó államainak felül kellene vizsgálnia a jelenlegi bioüzemanyagpolitikájukat, fenntarthatósági szempontból vizsgálva azokat, mert az egyre merészebb célkitőzések csak az olajkeresletet teszik bizonytalanná, aminek egyenes következménye az olajtermelı országok beruházásainak mérséklése. Így az elmaradt beruházások hatására könnyen probléma adódhat az ellátási oldalon, míg a nem körültekintı bioüzemanyagpolitikák egyéb területeken okozhatnak feszültséget. Mint ismeretes a legtöbben azt róják fel az elsı generációs bioüzemanyagoknak, hogy értékes alapanyagokat felhasználva komoly nyomást gyakorolnak az élelmiszerárakra, ami elsı sorban a fejlıdı világ országaiban okozhat nagyobb feszültséget. A két szakember szerint az újabb bioüzemanyag-célszámokat csak az új technológiák (biomasszából, illetve algák által termelt bioüzemanyagok) alapos, hosszú idıtávra szóló, fenntarthatósági szempontokat is magában foglaló vizsgálatát követıen lenne szabad meghatározni. 14

Lapszemle 2011. 15. hét Adósmentés élıben: hiába segítenek a bankok, sokan így sem tudnak fizetni A Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletének frissen kiadott elemzésében olvashatunk a hátrányos gyakorlatról,

Részletesebben

Tisza-tavi horgászper

Tisza-tavi horgászper Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal: MTI A szőlőültetvények több mint felét már megmetszették Fejér megyében 2010. március 17., szerda 17:14 Székesfehérvár, 2010. március 17., szerda (MTI) A szőlőültetvények

Részletesebben

Beszerzési ár alatti értékesítés 2009: 207 millió forint bírság

Beszerzési ár alatti értékesítés 2009: 207 millió forint bírság Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal: MTI Beszerzési ár alatti értékesítés 2009: 207 millió forint bírság 2010. február 8., hétfő 14:36 Budapest, 2010. február 8., hétfő (MTI) - A beszerzési ár alatti

Részletesebben

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg:

Faiskolai Értesítı. A magyarországi faiskolai szektor áttekintése. 26. szám Különszám 2005. január. Geert Hanmstra Wilco van den Berg: Faiskolai Értesítı 26. szám Különszám 2005. január Geert Hanmstra Wilco van den Berg: A magyarországi faiskolai szektor áttekintése A magyarországi faiskolai szektor áttekintése PT 2004/46a Zoetermeer,

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2008. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2008.január Kompenzációs bértárgyalás Az Audi Hungaria Motor Kft-nél a munkáltató

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 3. hét

Lapszemle. 2011. 3. hét Lapszemle 2011. 3. hét A különadók áthárítására is figyel a GVH Ismertebbé tenné a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét, és bevezetné az elektronikus ügyintézés lehetıségét Juhász Miklós, a szervezet

Részletesebben

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS

Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Debreceni Egyetem Közgazdaság Tudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. ÖKOTURIZMUS Készítette: Pallagi Adrienn Belsı konzulens: dr. Szász Tibor Külsı konzulens: dr. Lopota Viktor, Debreceni Földhivatal

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 8. hét Olcsó húsnak híg a leve Nem maradtak le a januári akciózásról a szállásközvetítésre szakosodott internetes kuponoldalak sem. Az árérzékeny fogyasztók

Részletesebben

TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL

TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL 2011. március XVII. évfolyam 3. szám TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL A hamarosan induló egységes kérelem elektronikus beadásnál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL ZÁRÓTANULÁMÁNY A CSÍKSZEREDAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL Csíkszereda, 2011. szeptember 10. október 8. Készítette: Kártyás Irén Menhely Alapítvány 2008 ıszén a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata négy napos

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét Ha nem figyel, becsaphatják! Dübörög a gagyibiznisz: egyre több hamis árut foglalnak le hazánkban is. Hamisított sajtot, kekszet, húsárut és rekordmennyiségű

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 11. hét UTOLSÓ VÁSÁRNAP Egy hét múlva lép életbe az üzletek vasárnapi nyitva, illetve zárva tartásáról szóló törvény. Vámos György, az Országos Kereskedelmi

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Pályázat Gubás Csilla (műsorvezető): - Az idén 18. alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatait. Az 1998-ban alapított védjegy célja,

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Sajtószemle 2011. 37. hét

Sajtószemle 2011. 37. hét Sajtószemle 2011. 37. hét Bezárattak egy boltot, mert alkoholt adott el fiataloknak Tíz napra bezáratott egy szolnoki élelmiszerüzletet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége,

Részletesebben

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat

2011: tartja magát a Coop-hálózat. Megcibálta a válság és a konkurencia, mégis stabilan állta a tavalyi év megpróbáltatásait a helyi-hazai bolthálózat Több az áldozat, mint eddig tudtuk A doni katasztrófa évfordulóján érdemes megvizsgálni, mennyit tudunk világháborús veszteségeinkről (8. o.) 2011: tartja magát a Coop-hálózat (4. o.) Megcibálta a válság

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 24 Magyarország: irodapiaci nagyhatalom... 25 Fény az alagút végén (vagy az elején)?... 28 2013 19. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 3 Csökkentenék a végrehajtási díjat... 4 Ingatlanalapokat jelentettek fel... 5 Bérlakásprogram kell... 7 Rangos díjat kapott az őserdő-felhőkarcoló... 8

Részletesebben