Macskából lett a bunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Macskából lett a bunda"

Átírás

1 T A R T A L O M J E G Y Z É K: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal: Blikk Macskából lett a bunda március 4 9. oldal. 1

2 Magyar Nemzet Rákkeltı szennyezıdés a mézben március oldal Pénzcentrum Itt a veszélyes mézek listája: ezeket vonták vissza március 5., péntek 5:32 Rákkeltı antibiotikumokat talált a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal több nagy áruházlánc által forgalmazott mézben. A nitrofurán származékkal szennyezett termékek visszahívásra kerültek, de a biztonság kedvéért érdemes megnéznünk konyhaszekrényünket. A napokban bevonták a mőködési engedélyét, és 1,4 millió forintra megbírságolták a keszthelyi Molnár Méz Kft.-t: a keszthelyi cégtıl cukrozott méz került kereskedelmi forgalomba. 2

3 Mit tartalmazhat a méz? A méz elsıdlegesen különféle cukrokból, túlnyomórészt fruktózból és glükózból, valamint egyéb anyagokból (szerves savak, enzimek és a begyőjtött mézben lévı szilárd részecskék) áll. A méz színe a csaknem színtelentıl a sötétbarnáig terjed. A méz állaga folyékony, sőrőn folyó vagy részben, illetve egészen kristályos is lehet. A méz íze és aromája eltérı, a növényi eredettıl függ. A mézhez - a fogyasztói forgalomba kerülı mézhez vagy az emberi fogyasztás céljára készült termékekben való felhasználás során - más élelmiszer-összetevı (beleértve az élelmiszeradalékokat is), valamint a mézen kívüli egyéb anyag nem adható hozzá. A méznek - amennyire csak lehetséges - az összetételétıl idegen szerves vagy szervetlen anyagoktól mentesnek kell lennie. A méznek nem lehet idegen íze vagy zamata, erjedése nem kezdıdhetett meg, nem lehet mesterségesen megváltoztatott savtartalmú, továbbá nem melegíthetı olyan módon, hogy a természetes enzimek elpusztuljanak, vagy jelentıs mértékben inaktiválódjanak benne. Forrás: Magyar Élelmiszerkönyv A mézhamisítási ügyre egy fıvárosi rutinszerő élelmiszerellenırzés alkalmával derült fény. Az állategészségügy ellenırei a boltban vett mézmintákat bevizsgáltatták, a laboratórium cukrot mutatott ki. Ezt követıen már célzottan a kibocsátó keszthelyi kft.-nél is ellenırzött a hatóság. A lefoglalt 4,1 tonna cukrozott méz sorsa a megsemmisítés. Mint a fıállatorvos elmondta, arra hatósági ellenırzés mellett, Gyır megyébe szállítva, egy komposztáló telepen kerül sor, ahol bekomposztálják.. Az eset felkerült a Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjára, az élelmiszerrel kapcsolatos jogsértést elkövetık listájára. A 14 tételben volt magyar akácméz, magyar virágméz, magyar hársméz néven forgalomba hozott termék, s az eset leírásában a hozzáadott idegen cukor, hamisítás megállapítás szerepel. A megyei állategészségügyi hatóság az ügyben feljelentést tett a rendırségen, a hamisítás, mint szándékos cselekmény kivizsgálására. Salamon Róbert alezredes, a Zala Megyei Rendır-fıkapitányság sajtóügyeletese a Zalai Hírlapnak elmondta, kaptak ilyen iratokat az állategészségügytıl, amelyek tartalmi vizsgálatát a keszthelyi kapitányság folytatja. Rákkeltı anyag a polcokon? A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal ugyanakkor több nagy áruházlánc által forgalmazott mézben nitrofurán származékot talált. A nitrofuran rákkeltı, sejtelváltozást okozó anyag, amit -elviekben- Európában tilos használni. Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3

4 A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint a szennyezett termékek visszahívásra kerültek. A listán szereplı áruházláncok közül a SPAR Magyarország Kft. a Pénzcentrumot úgy tájékoztatta: minıségirányítási rendszerük a garantálja, hogy a hatóság jelzésére a problémás termékeket visszavonták a polcokról. Sonline.hu Tejre vaj: euró csordogál a magyar tejágazatba március 4. 07:48 Harsányi Miklós Pénz áll a házhoz: rövid idın belül több csatornán csordogál majd anyagi forrás a tejtermelıkhöz. Lesz olyan, amit állatjóléti támogatásra igényelhetnek. Az idén akár húsz-huszonkét forint támogatást kaphatnak a termelık tejkilogrammonként és ha az év során tovább emelkednek a tej-felvásárlási árak, az ágazat kikerülhet a mély válságból. A következı hetekben sorra jelennek meg a jogszabályok: elıbb az év közepén, majd az év végétıl jelentıs támogatáshoz juthatnak a hazai tejtermelık, nyilatkozta Máhr András, a földmővelésügyi minisztérium szakállamtitkára. Március elsı felében megjelenı rendelet alapján nyújtott támogatás alapja a 2009/2010 kvótaév alatt értékesített tej mennyisége. A támogatás mértéke 46,2 millió euró, ami mintegy hat-hét forint támogatást jelent majd tejkilónként (1 liter tej = 1,03 tejkvótaki-logramm) az árfolyamtól függıen. A szakállamtitkára jelezte: mivel a támogatás utófinanszírozott, ezért a pénzt a termelık decembertıl kaphatják kézhez. Udvari János, a mezıgazdasági termelık megyei érdekvédelmi szövetségének állattenyésztési választmányvezetıje azt mondta: a tejtámogatás, s az állatjóléti támogatás formájában igényelhetı forrás már jelentıs segítség az ágazatnak. A gond ezzel persze nem szőnik meg egycsapásra, mivel a támogatás utófinanszírozású fejtegette. Ez a gyakorlatban könnyen azt jelentheti, hogy a pénzfelvétel átcsúszhat 2011-re. Ebben az esetben a beígért támogatás nem oldaná meg teljes mértékben a jelenlegi gondokat. A választmányi vezetı szerint bölcs elhatározás lenne, ha az ígérvényeket állami garancia mellett faktorálhatnák. Ezzel elırébb hoznák a kifizetéseket. Aláhúzta: azok a gazdaságok még szerencsésebbnek mondhatják magukat, amelyekben viszonylag erıs a növénytermesztési ágazat. İk alighanem túlélik a mostani mély válságot. Ahol jószerivel mindent a tejágazatba fektettek, ott rendkívül nehéz fizetési gondokkal szembesülnek. A gazdák reménykednek a támogatásban Nem tehetünk mást, mint reménykedünk a támogatásban és a felvásárlási árak növekedésében magyarázta Udvari. Már az is örvendetes lenne, ha 2010 utolsó negyedévében a tejbıl származó bevétel fedezné a költségeket. Ma egy liter tejért átlagosan forintot fizetnek a 4

5 felvásárlók, de legalább forintra volna szükség. Somogyban tavaly a tejtermelés és felvásárlás több mint 10 százalékkal csökkent állította Varga Gábor, a megyei agrárszakigazgatási hivatal fıigazgatója. Eközben a felvásárlási átlagár az egy évvel korábbihoz képest jelentısen, ötödével esett vissza. A tejpiaci zavar kialakulásához több tényezı is hozzájárult mondta. Többek között az, hogy tavaly január elsejétıl valamenynyi EU-tagállam számára engedélyezték a kvótaemelést. Ennek következményeként a korábbi idıszakra jellemzı évi 300 millió liter nyerstej-exportot Magyarország nem tudta teljesíteni. A legnagyobb mennyiségő tejet befogadó állam, Olaszország önellátását épp a kvótaemelés jelentıs mértékben javította. Ráadásul ezzel egy idıben több környezı országból olcsó tej és tejtermék került a hazai piacra. A mérsékelt fogyasztás is szaporította a nehézségeket. A megyei tejfelhasználás nem változott: személyenként évente 80 liter. Hátrányos térségekbıl pályázhatnak a tehenészetek támogatásra Márciusban jelenik meg egy másik rendelet számolt be Mahr András szakállamtitkár. Tejkilónként fillér uniós támogatáshoz juthatnak a tehenészetek. Ennek alapja az a brüsszeli döntés, miszerint a közösségi költségvetésbıl a 27 tagországban 300 millió eurót fordíthatnak a tejtermelık megsegítésére. Ebbıl hazánknak három millió 560 ezer euró jut. Lesz olyan jóval nagyobb összeg is, amelyet állatjóléti támogatásokra lehet igényelni. Az unió tavaly döntött arról, hogy gazdaságélénkítı csomag részeként Magyarország 48,3 millió eurót használhat fel a közösség keretébıl e célra. Sonline.hu Négymilliárdos földvásárlás állami támogatással március 4. 07:45 Harsányi Miklós Vissza nem térítendı támogatást nyújtanak a termıföld vásárláshoz. A jelentkezık akár húsz év futamidejő kedvezményes hitelhez juthatnak. Az Európai Unió külön határozatban hagyta jóvá, hogy idén januártól 2013 december végéig Magyarországon négymilliárd forint nemzeti támogatással finanszírozzák a termıföld vásárlását. Ebbıl kétmilliárd forint az úgynevezett vissza nem térítendı támogatás. A kérelmeket május elsejétıl nyújthatják be a jogosultak. A fennmaradó kétmilliárd forintos támogatási keretbıl jelzálog hitelhez biztosítható kamattámogatás. Ez esetben legfeljebb 75 millió forintnyi, s maximum 20 év futamidejő lehet a földvásárláshoz igénybe vett kedvezményes hitel tájékoztatott Varga Gábor, a somogyi agrárszakigazgatási hivatal fıigazgatója. Fontos tudnivalónak nevezte, hogy egy termıterület megvásárláshoz csak egyfajta támogatási konstrukció vehetı igénybe. Ez a támogatási jogcím az uniós csatlakozás óta mőködik hazánkban. Igaz, több ország kifogásolta, mert megítélésük szerint a többi tagállamban ilyen nem volt, s ez szerintük sértette a versenysemlegességet. Az EU azonban jóváhagyta a lehetıséget. 5

6 Legalább ötven olyan somogyi gazda jelentkezésével számolunk, akik birtokösszevonási céllal kívánnak területet vásárolni mondta a fıigazgató. Így növelhetik a saját termıföldterületüket. Tavaly hektáronként átlagosan közel 600 ezer forintot fizettek egy hektár szántóért Somogyban. A vételár persze többmindentıl függ: az aranykoronától, s a terület elhelyezkedésétıl is. Úgy tudni: volt olyan terület, amelynek a hektáronkénti ára megközelítette a másfél millió forintot. Magyar Hírlap Kelendık a hamisított vetımagok március 5. Ahogy közeledik a tavasz és a vetési idı, úgy növekszik a hamisított vetımagok eladása is hazánkban. Ez leginkább a keleti országrészre jellemzı, ahol három négy vállalkozás termékeit érintik a csalások. A szakemberek fıként a gazdák pénztelenségére és kritikus helyzetére vezetik vissza a hamis vetıma-gok piaci virágzását.egyre aggasztóbb méreteket ölt a hamisított vetımagok eladása és forgalma Magyarországon. Az ilyen áruval kereskedık minden évben feltőnnek a piacon, de a korábbi idıszakhoz képest mára jelentısen megnövelték forgalmukat. Régebben még az autó csomagtartójában hozták és értékesítették az ilyen termékeket, ma már azonban teherautóval járnak, s raklapnyi mennyiségeket adnak el a csalók. Jóval több a hamis vetımag a piacon, mint valaha mondta lapunknak Ruthner Szabolcs, a Vetımagszövetség és Terméktanács ügyvezetı igazgatója. Hangsúlyozta: döntıen árunapraforgóról és árukukoricáról van szó, de ezeknek semmi közük a vetımaghoz. A legnagyobb probléma az, hogy ezek a hamisított magok mind csírázóképessé-gükben, mind pedig genetikai teljesítıképességükben messze elmara-dnak attól, amit egy vetımagkeres-kedı garantálhat. A gazda hiába fektet be hektáronként több százezer forintot, az elvetett magok fele sem csírázik ki, vagy amelyik igen, az sem a fajtára, hibridre jellemzı termıképességő növény lesz, hanem annál jóval gyengébb teljesítményő, akár ötven százalékkal is kevesebbet termı mondta Ruthner Szabolcs.A szakember szerint elsısorban azért virágzik a hamis vetıma-gok piaca, mert a gazdák tıkehiánya drasztikus méreteket öltött az elmúlt években, pénztárcájuk üres, így kelendı lehet az eredeti vetımag árának hatvan-hetven százalékáért kapható hamisított mag. A gazdák ott fogják vissza költségeiket, ahol csak tudják. Spórolnak a mőtrágyával, a növényvédı szerrel és a vetımaggal. A tavaszi munkákat a lehetı legkevesebb ráfordítással akarják elvégezni, mivel legtöbbjük a csıd szélén táncol magyarázta az ügyvezetı igazgató. Az árukukorica visszavetésével ugyanakkor több kárt okoz a gazda magának, mint amennyit megtakarít az olcsóbb vetımaggal.tudományos kutatások kimutatták, hogy az árukukorica visszavetése leggyakrabban tizenhat-harminc százalékos terméscsökkenést eredményez, de ez a szám könnyen elérheti az ötven százalékot is. Ezek az adatok azonban csak a genetikai hátteret veszik figyelembe. Abban az esetben, amikor árukukorica kerül a vetımagos zsákba, számos egyéb tényezı is csökkentheti a termésszintet, nem csupán a genetika. A egyik ilyen tényezı a csávázás, pontosabban annak 6

7 hiánya. A kezdeti fejlıdés idején a kukoricát számos betegség és kártevı tizedelheti, amelyeket csávázás nélkül nem lehet kivédeni.ruthner Szabolcs szerint nagy problémát jelent, hogy egyre profibbak a hamisítók. Mind a zsák, mind pedig a címke minısége és kinézete a megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Ugyanakkor odafigyeléssel és körültekintéssel elkerülhetı a baj: egyrészt a hatósági címke téphetetlen, így érdemes minden esetben tépéspróbát alkalmazni, illetve a címkén van egy fémzárszám is, amely egyedi azonosító hívta fel a gazdák figyelmét a szakember. Kiemelte: a Mezıgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnál lehet információt kérni a vásárolt termékrıl. A fémzárszám bediktálásával minden megtudható a vetımagról.nyilvánvaló, hogy az ár is sokszor gyanús, tehát ha féláron, számla nélkül kínálnak vetımagot, akkor különösen érdemes odafigyelniük a gazdáknak. A gazdasági nyomás nagy, és mindenki szívesen vásárol olcsóbban, de ez hatalmas veszélyt rejt. A legbiztosabb módja a védekezésnek, ha ismert, évtizedek óta a területen dolgozó vetımag-kereskedıtıl vásárolunk tette hozzá Ruthner Szabolcs. Újabb génmódosított burgonyafajtákaz Amflora után további génmódosított burgonyafajták termesztésére kér engedélyt a német BASF vegyipari óriásvállalat az Európai Bizottságtól közölte a dpa német hírügynökség. A részletekrıl a BASF szóvivıje annyit árult el, hogy az elsı kérelem amelyet hamarosan be is nyújtanak az Amflora egy utódjára vonatkozik. Az amilopektin, a keményítı egyik alapösszetevıjében gazdag burgonyát ipari felhasználásra szánják, egyebek közt a papírgyártásban kívánják hasznosítani. Az Amflora burgonya termesztésére kedden adott engedélyt az Európai Bizottság. Brüsszel 12 év óta elsı alkalommal adta hozzájárulását egy génmanipulált növény termesztéséhez. A döntés ellen számos civilszervezet tiltakozott. Magyarország az agrártárca szerint tilalmat rendel el az Amflorára. () 7

8 Élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügy: Állatkínzás miatt eljárás román állampolgárok ellen Csongrádban Szeged, március 4., csütörtök () - Állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt hét román állampolgár ellen indított büntetıeljárást a szegedi rendırkapitányság, miután csaknem másfélszáz sertést három kisteherautóba zsúfolva akartak Romániába vinni - közölte a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság sajtószóvivıje csütörtökön az -vel. Szenti Szabolcs elmondta: a rendırjárırök Szeged mellett állították meg a román kisteherautókat még kedd éjszaka. Az intézkedés során az egyenruhások látták, hogy mindhárom jármőben malacokat visznek, azonban az állatokat zsúfoltan, borzasztó körülmények között szállítják. A sofırök azt mondták, hogy a sertéseket Baján vásárolták, és Romániába akarták vinni azokat. A rendırök hét román állampolgárt állítottak elı, ellenük állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetıeljárás. A sertéseket a rendırség a nagylaki állategészségügyi állomásra vitte. Tiltott állatviadal - újabb gyanúsítottakat fogtak el március 4., csütörtök 12:46 Budapest, március 4., csütörtök () - Elfogta a rendırség azt az 54 éves férfit, aki a gyanú szerint megszervezte a vasárnapi fıvárosi tiltott állatviadalt, míg a rendezvény helyszínéül szolgáló telek tulajdonosa önként jelentkezett a rendırségen - tájékoztatta a Budapesti Rendır-fıkapitányság (BRFK) csütörtökön az -t, hozzátéve: kezdeményezik mindkét férfi elızetes letartóztatását. A BRFK tájékoztatása szerint már 16 ember ellen folyik eljárás a XVII. kerületi Bélatelepi út egyik telkén tartott kutyaviadal ügyében, amelyet állampolgári bejelentésre a rendırség szakított félbe. A vasárnapi állatviadal során két pitbull terrier vívott egymással élet-halál harcot, és mindkét eb súlyos sérüléseket szenvedett. Amikor a rendırök megjelentek a viadal helyszínén, többen a közeli erdıbe menekültek. Az ott elfogott és intézkedés alá vont két férfi ruházata és keze véres volt. Kiderült, egyikük a kutya kiképzıje míg másik a gazdája. A 27 éves és a 43 éves román állampolgárságú férfit elıállították, a bíróság pedig elızetes letartóztatásba helyezte ıket. A helyszínrıl további 12 embert állítottak elı, és indítottak ellenük eljárás tiltott állatviadal szervezés bőntett elkövetése miatt, de ık szabadlábon védekezhetnek. Az eljárás során nagy mennyiségő készpénzt, a kutyaviadalhoz és kiképzéshez szükséges eszközöket, különféle gyógyszereket, továbbá három nagy értékő gépjármővet foglaltak le a nyomozók. A két sérült kutyát állatmenhelyre szállították. 8

9 A BRFK tájékoztatása szerint a kutyaviadal rendezıjét szerdán fogták el, míg a helyszínt biztosító telek 38 éves tulajdonosa, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, csütörtökön önként jelentkezett a XVII. kerületi Rendırkapitányságon. Mindkettıjük elızetes letartóztatását kezdeményezik. Magyar Hírlap Halálra kínzott ebeket találtak az állatvédık március 5. Súlyosan megkínzott, majd felakasztott kutyákra bukkantak még február végén állatvédık a Borsod megyei Arló térségében. Az még egyelıre nem bizonyított, hogy az ebek viadalok áldozatai volnának bár az állatvédık szerint ez áll az ügy hátterében, ezért az eljárás egyelıre állatkínzás gyanúja miatt folyik az ózdi kapitányságon. A házırzıket egy vízóra aknájában, redınyzsinórra felakasztva találták meg. Fazekas Ildikó, a Herosz állatvédı szervezet ózdi elnöke egy állatorvossal érkezett a helyszínre, akivel megállapították, hogy a két szerencsétlen jószágon súlyos harapásnyomok láthatók, és hogy elevenen akasztották fel ıket. A bizonyítékok láttán rendırségi feljelentést tettek. Az állatkínzás ügyében nyomozást indítottunk, arról egyelıre nincs tudomásunk, hogy a városban vagy annak környékén kutyaviadalokat tartanának mondta lapunknak Molnár Tamás, az ózdi kapitányság hivatalvezetıje. A helyiek tőrhetetlennek tartják az Ózdon és környékén tapasztalható helyzetet. Több civilszervezet és magánszemély győjt információkat arról, hogy hol és kik szervezhetnek kutyaviadalokat. Az állatvédık szerint a két közepes mérető ebet vélhetıen harci kutyákkal maratták össze, hogy azokat rajtuk trenírozzák.a megkínzott állatokat ezután még elevenen felakasztották. Fazekas Ildikó elmondta, már 2008-ban tettek feljelentést viadalok szervezése miatt, ám a lendületesen indult nyomozást végül bizonyítékok hiányában lezárta a rendırség. A március elején a fıvárosi XVII. kerületben elkövetett állatviadal szervezıjét, egy 54 éves férfit vett ırizetbe tegnap a rendırség, két román férfit pedig letartóztatott a bíróság. Feljelentés állatkínzás miatt egy bulldogtenyésztı ellen március 5., péntek 8:50 Budapest, március 5., péntek () - Állatkínzás miatt tett feljelentést a NOÉ Állatotthon Alapítvány egy Pest megyei településen leleplezett angol bulldog "szaporítótelep" ügyében. 9

10 A civilszervezet az -vel pénteken közölte: "az állatok elképzelhetetlen bőzben, a saját vizeletükben és ürülékükben éltek, legtöbbjük teljes elszeparáltságban egy négyzetméternyi, főtetlen lyukakban". Az akció során kilenc angol bulldogot sikerült kimenteni. A súlyos állapotban lévı kutyák közül egynek nem sikerült megmenteni az életét. A NOÉ Állatotthon Alapítvány munkatársai - közlésük szerint - naponta találkoznak hasonló esetekkel. Ezek az állatok, elhanyagolva, kizsákmányolva tengıdnek, egész életük kölyök kutyák "gyártásából" áll. Gazdáik számára nem élılények ık, hanem "forintosítható bevételi forrás". Szlovákia újra bejegyeztette magának a Tokaj védjegyet március 4., csütörtök 20:15 Kokes János, az tudósítója jelenti: Pozsony, március 4., csütörtök () - Szlovákia újra bejegyeztette magának a Tokaj védjegyet - közölték csütörtökön Pozsonyban. "A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) Ján Slaby államtitkár révén minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy a márkavédjegyek elektronikus jegyzékében (CHOP) Szlovákiából a Tokaji Szılészeti Térség (Tokajská vinohradnícka oblast) is szerepeljen" - közölte Peter Palus, az SNS szóvivıje a SITA hírügynökséggel csütörtökön. Az ügy Szlovákiában az után került újra az érdeklıdés középpontjába, hogy Magyarország Tokajra változtatta a Tokaji bor elnevezést, azt 2009 júliusában bejegyeztette, és az Európai Bizottság mindezt jóváhagyta. A szlovák fél azt állítja: Budapest önkényesen járt el, mert a felek megegyeztek abban, hogy minden változást elıre megvitatnak és egyeztetnek. A magyarok az Európai Bizottságnál is kérvényezték a változást, az EB ezt elfogadta, és december 1-jén közzétette. Szlovákia már 2009 márciusában kérte, hogy a Tokaj megnevezést szlovák részrıl vegye fel a bizottság a jegyzékbe, de Pozsony kérése akkor elutasításra talált. A szlovák földmővelési minisztérium a magyar védjegy jóváhagyását kifogásolta az EU földmővelési és vidékfejlesztési biztosánál, levelet küldött Mariann Fischer Boel EUbiztosnak, segítségét kérve Pozsony számára. Ján Slaby államtitkár azután Brüsszelben tárgyalt az EU földmővelési és vidékfejlesztési bizottságával. "Elegendı elvi és tárgyi bizonyítékot hoztunk fel, így aztán kemény és hosszan tartó tárgyalások után sikerült pozitív eredményt elérnünk" ismertette a tárgyalások eredményét Palus. A változásra az idén februárban került sor. "Elégtétel számunkra, hogy a változást ugyanazzal az idıponttal ismerték el, mint a magyarokét tehát augusztus 1- jével" - jegyezte meg. 10

11 HVG - Travelline.hu Lehet jelentkezni a Nyitott Pince Napokra március 4. A Nyitott Pincék Szövetsége, a Bacchus Arts Stúdió és a Magyar Turizmus Zrt. idén, ötödik alkalommal is meghirdeti a Nyitott Pince Napokat, Magyarország borvidékein és bortermı helyein, május 8-9-én (szombat-vasárnap). A Nyitott Pince Napok célja a pincelátogatás népszerősítése és a hazai borturizmus élénkítése. A szervezık 2010-ben a korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem az egyébként is nagy belföldi vendégforgalommal jellemezhetı Pünkösd hétvégre, hanem három héttel korábbi idıpontra hirdetik meg az akciót, bízva abban, hogy a pincészetek ismertsége és forgalma tovább növekszik az újabb teltházas hétvége segítségével. Az akcióhoz minden pince csatlakozhat, amelyik vállalja, hogy - május 8-án és 9-én 9 és 19 óra között nyitva tart, - a gazda vagy a borhoz értı személyzet fogadja a betérı vendégeket, - az érkezı vendégek a fogadóhelyen minimum 3 bort kedvezményes díjazás ellenében megkóstolhatnak, - a látogatók megtekinthetik a pincét, és bepillantást nyerhetnek a borkészítés mőhelytitkaiba. Jelentkezési határidı: március 28. A szervezık a részt vevı pincék számára széleskörő promóciót biztosítanak. A pincészetek listája megjelenik egy országos programfüzetben, valamint a 200 ezer példányban napilapok és hetilapok mellékleteként terjesztett Itthon otthon van kiadványban. Mindezeken felül a szervezık PR-cikkek, tudósítások és hirdetések formájában népszerősítik az akciót, többek között az EXIT magazin Fesztiválok Éve különszámában, az MTV programajánlójában, illetve további írott és elektronikus médiumokban. Az immár hagyománnyá vált nagysikerő Nyitott Pince Napok keretében tavaly több mint 150 csatlakozott pincészet várta a borkedvelıket, kedvezményes, illetve ingyenes borkóstolóval. A visszajelzések alapján az akció hozzájárul ahhoz, hogy mind többen ismerjék meg Magyarország gyönyörő borvidékeit, változatos borkínálatát, és egyre nagyobb borkedvelıi kör alakuljon ki. Jelentkezés és további információ: (36-1) HVG.hu Az olcsósággal nehéz versenyezni március 4. 11

12 Az elmúlt esztendıben már mi magyarok is tudatosabban vásároltunk élelmiszert, mint pár éve - derült ki a Szonda Ipsos decemberében készített felmérésébıl. De még nem elsısorban a minıség, hanem az árfekvés alapján döntjük el, mi kerül a kosárba. A Szonda Ipsos decemberében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága megbízásából készített felmérése szerint a megkérdezettek közel 80 százaléka megnézi a csomagoláson a termékek származását, 75 százalékuk pedig tudatosan figyel arra, hogy magyar terméket vásároljon. Az alapvetı élelmiszerek közül a legfontosabb termékek, amelyeknél elsısorban a származási helyet vesszük figyelembe: pékáruk, tojás, baromfi, egyéb húskészítmények és tejtermékek. A prémiumáruk közül a szeszesitalok és az édességek állnak a lista legvégén, vagyis ezeknél érdekel minket legkevésbé, hogy hazai termékek-e. A felmérésbıl kiderült, egyre többen az elızı esztendıhöz képest közel 40 százalékkal figyelnek arra, hogy magyar terméket vásároljanak ben, egy év leforgása alatt több mint 10 százaléka nıtt azoknak a fogyasztóknak a száma is, akik rendszeresen vásárolnak biotermékeket. A válaszadók 40 százalékának fontos, hogy egészséges legyen, amit vásárol. A felmérés szerint a magyarok 66 százaléka a bıséges ételadagokat szereti, ami nem éppen az egészségtudatos táplálkozásra való törekvést, a naponta többször kevesebbet elvét jelzi. Ezzel szemben jó hír, hogy a napi gyümölcsfogyasztást majdnem mindenki fontosnak tartja, s törekszik is a betartására. Legtöbb esetben azonban az alacsonyabb ár dönti el, hogy mit veszünk meg, a minıség rovására az olcsóbb terméket választjuk. Az eredmények összességében mégis derőlátásra adnak okot, hiszen évrıl évre jobban figyelünk arra, mi kerül a kosárunkba. A nem alapvetı élelmiszerek, mint a magyar csokoládékülönlegességek, a bioméz, a borok és a pálinkák nagyobb népszerőségnek örvendenek a külföldiek körében. A Berlinben megrendezett Grüne Woche (Zöld Hét) élelmiszer-kiállítás legnagyobb sztárjai is ezek a hungarikumok lettek. A mézkülönlegességek külföldi sikere Molnár Imréné, a Magyarországon egyedülálló, főszernövényekkel ízesített bioméz gyártója szerint annak köszönhetı, hogy a nyugat-európaiak nemcsak tudatosabban táplálkoznak, de szinte minden esetben nagyobb bizalmat szavaznak annak a terméknek, amelynek tudják az eredetét és azt, hogy nincs vegyszerrel kezelve. Itthon még mindig az olcsóság a mérvadó. Kint már felismerték, hogy az egészséget nem lehet megvásárolni, megırizni kell, mégpedig jobb minıségő élelmiszerekkel, tartósítószer- és vegyszermentes tápanyagokkal. Juhász Miklós, a Zsindelyes Pálinka marketingigazgatója szerint is Magyarországon még mindig inkább az árfekvés és nem a minıség dönt. Viszont, amint elmondta: a pálinkával szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen azt csak Magyarországon lehet elıállítani, így egy sikeres, a szaktárca által is támogatott marketinggel viszonylag rövid idın belül is nagy eredményt tudunk elérni, mondjuk éppen a német piacon. Nemzetközi tapasztalataik alapján mindketten egyetértenek abban, hogy a külföldi vásárlók tudatosabbak, tehát inkább vásárolnak hazai élelmiszert, mint importból szármázót, ha annak megvan a hazai megfelelıje. 12

13 Természeti és genetikai erıforrások: Újabb génmódosított burgonyafajtákra kér engedélyt a BASF március 4., csütörtök 12:46 Ludwigshafen, március 4., csütörtök (/dpa) - Az Amflora után további génmódosított (GMO) burgonyafajták termesztésére kér engedélyt a német BASF vegyipari óriásvállalat az Európai Bizottságtól. A dpa német hírügynökség csütörtöki jelentése szerint a konszern a közeli jövıben két GMO burgonyafajta termesztésére kér engedélyt Brüsszeltıl. A részletekrıl a BASF szóvivıje annyit közölt, hogy az elsı kérelem - amelyet hamarosan be is nyújtanak - az Amflora egy utódjára vonatkozik. Az úgynevezett amylopektin-keményítıben gazdag burgonyát ipari felhasználásra szánják, egyebek közt a papírgyártásban kívánják hasznosítani. Az Amflora burgonya termesztésére kedden adott engedélyt az Európai Bizottság. Brüsszel 12 év óta elsı alkalommal adta hozzájárulását egy GMO növény termesztéséhez. A döntés ellen számos civil szervezet tiltakozott. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) vetési tilalmat kíván elrendelni az Amflorára, jelenleg az intézkedés jogszabályi feltételeit tanulmányozzák - közölte a tárca az -vel szerdán. A barnarothadás növényvédelmi eszközökkel kordában tartható március 4., csütörtök 13:08 Budapest, március 4., csütörtök () - A magyar agrárium és növényvédelem - beleértve a gazdákat is - kellıen felkészült, hogy együtt éljen és megfelelı módon keretek közt tartsa a burgonyaféléket károsító barnarothadás baktériumát - mondta Gólya Gellért, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyleti fıosztályának országos növényvédelmi fıfelügyelıje az -nek. A szakember közölte: nemcsak Szolnok megyében, hanem Nógrádban, Zalában és hajdú- Biharban is észlelték a szóban forgó kórokozót. Leszögezte: a kórokozóval fertızött növények termése semmilyen káros hatással nincs az emberekre és az állatokra sem. Azaz ezek felhasználhatók mind étkezési, mind takarmányozási, mind más ipari jellegő tevékenység, például keményítı gyártás céljára is. Egyetlen kritérium van, hogy a hulladékot meg kell semmisíteni, hogy az ne veszélyeztesse az egészséges növényeket. A kórokozó az Európai Unióból került Magyarországra mintegy egy évtizede. Az ellene való védekezés pedig azért fontos, mert a termelést - így az ellátás biztonságát is - veszélyezteti egy esetleges nagyobb mérető fertızés az országban. Azaz adott esetben esetleg nem lesz elég burgonya, paprika és paradicsom az országban, ha a hatóságok és a gazdálkodók nem körültekintıen járnak el az ügyben, és a fertızés széles 13

14 körben elterjed. Ezért is nevezik a barnarothadás baktériumát zárlati kórokozónak, mivel a területeket, amelyeken ezt a baktériumot észlelik, növényegészségügyi zárlat alá kell vonni. A szakember szerint a kórokozó ellen elsısorban a gazdanövény, a keserő csucsor kiirtásával lehet védekezni. Az öntözést pedig adott körzetekben azért kell megtiltani, mert a kórokozó a vízbe kerülve és azt öntözésre felhasználva terjed leginkább, és veszélyezteti a termıkörzeteket. Emellett persze fertıtlenítéssel és más korszerő agrotechnikai eljárásokkal is lehet védekezni, ám ezek többsége drága, például az ultraviola fénnyel való besugárzás. Gólya Gergely példaként említette, hogy 2008-ban a Burgonyakutatási Központ keszthelyi telepén öntöztek a barnarothadás baktériumával fertızött alsópáhoki övcsatorna vizébıl. Az így megfertızött vetıburgonyát pedig az egészségesek között tárolták. A zárlati kötelezettség miatt viszont az egész tételt meg kellett semmisíteni. Ez nemcsak 96 millió forint kárt okozott - mivel mintegy 500 tonnáról volt szó -, hanem veszélyeztette a tavalyi, de még az idei vetıgumó-ellátást is, mivel a megsemmisített mennyiség az országos vetıgumó-ellátás százalékát tette ki. Az országos növényvédelmi fıfelügyelı mindehhez még hozzátette, hogy a megsemmisített mennyiség helyett vélhetıen az unióból hoztak be vetıburgonyát az országba. Gólya Gellért beszélt arról is, hogy az unióban a Bizottság és sok tagország is árgus szemekkel figyeli, hogy mely területeken milyen fertızés üti fel a fejét, ugyanis ez alapot jelenthet piacvédelmi intézkedések meghozatalára is. Ezért fontos, hogy a magyar növényegészségügyi hatóság egzakt képpel rendelkezzen a fertızésrıl, és azt ellenırzés alatt tartva minél kisebb területre szorítsa vissza, hogy ne lehetetlenüljön el estleg egyes termıkörzetek teljes termelése. Portfolio.hu Olajválságot eredményezhetnek a jelenlegi bioüzemanyag-politikák március 4. Az egyre ambiciózusabb bioüzemanyag-tervek ellátási problémákhoz vezethetnek az évtized közepére, derül ki a legnagyobb olajipari termelıket és fogyasztókat egy asztalhoz ültetı International Energy Forum nevő eseményre készült iratból- írja az FT. Az OPEC és a Nemzetköz Energia Ügynökség (IEA) korábbi vezetıi által szerzett irat szerint a világ vezetı olajfogyasztó államainak felül kellene vizsgálnia a jelenlegi bioüzemanyagpolitikájukat, fenntarthatósági szempontból vizsgálva azokat, mert az egyre merészebb célkitőzések csak az olajkeresletet teszik bizonytalanná, aminek egyenes következménye az olajtermelı országok beruházásainak mérséklése. Így az elmaradt beruházások hatására könnyen probléma adódhat az ellátási oldalon, míg a nem körültekintı bioüzemanyagpolitikák egyéb területeken okozhatnak feszültséget. Mint ismeretes a legtöbben azt róják fel az elsı generációs bioüzemanyagoknak, hogy értékes alapanyagokat felhasználva komoly nyomást gyakorolnak az élelmiszerárakra, ami elsı sorban a fejlıdı világ országaiban okozhat nagyobb feszültséget. A két szakember szerint az újabb bioüzemanyag-célszámokat csak az új technológiák (biomasszából, illetve algák által termelt bioüzemanyagok) alapos, hosszú idıtávra szóló, fenntarthatósági szempontokat is magában foglaló vizsgálatát követıen lenne szabad meghatározni. 14

15 Átadták a Komlói Főtıerımő biomassza blokkját március 4. Elkészült a Komlói Főtıerımő Zrt. új, biomassza tüzeléső blokkja, melyet Bajnai Gordon miniszterelnök adott át pénteken. Az 1,4 milliárd forintból, mintegy félmilliárd forint európai uniós támogatással épült 18 megawatt teljesítményő berendezés a távfőtés áfájának mérséklésével együtt a távfőtés fogyasztói árának 25 százalékos csökkentését tette lehetıvé a város több mint 5 ezer lakástulajdonosa és 300 vállalkozás számára. Mindez azért jelentıs, mert a komlói távfőtés eddig az egyik legdrágább volt Magyarországon: egy átlagos, 52 négyzetméteres lakás havi főtési költsége télen elérte a 42 ezer forintot. A Zobák-aknán üzemelı új erımővi blokk amellett, hogy olcsóbban termel energiát a régi gázüzemő berendezéseknél, csökkenti Komló környezetterhelését. A mőködéséhez szükséges évi 15 ezer tonna fa alapanyagot pedig 20 kilométeres körzetbıl szerzik be, munkát adva a környezı erdészeteknek. Bajnai Gordon miniszterelnök az átadási ünnepségen hangsúlyozta, hogy Komló bizonyítja: nemcsak a bányászati hagyományok ápolásában jeleskedik, hanem képes a jövıbe is tekinteni. Kitért arra is, hogy a komlói az ország egyik legsikeresebb kistérsége az európai uniós pályázatok tekintetében. A város és a környezı települések tudatos összefogással újítják meg magukat, az elmúlt három évben 6 milliárd forint támogatást nyertek. () Magyar Hírlap Csıdközelben a magyarországi nemzeti parkok március 5. Csıdbe ment az Aggteleki Nemzeti Park (ANP), számláján mindössze húszmillió forint van, ami csupán a dolgozók fizetésére elég értesült lapunk. Úgy tudjuk, az összeget a környezetvédelmi minisztérium utalta át vissza nem térítendı támogatásként, de a pénz az igazgatóság fenntartásához már nem elég. A minisztériumban számítottak a nehézségekre. Információink szerint most úgy próbálnak segíteni az ANP-n, hogy a többi nemzeti park költségvetésébıl elvonnák az ANP mőködéséhez szükséges százmilliókat. A súlyos összeget olyan igazgatóságoktól vennék el, amelyek mezıgazdasági jellegő támogatást kaptak. Ennek persze nem örülnek a fenntartók. A Magyar Hírlap azt is megtudta, hogy a következı, csıddel fenyegetett igazgatóság a Bükki Nemzeti Park. Hogy mennyire kiürült a környezetvédelmi minisztérium kasszája, azt az is jól mutatja, hogy a minap bizonytalan idıre elhalasztották a döntést a leendı Zempléni Nemzeti Park létrehozásáról. A jelenlegi zempléni tájvédelmi körzet területén tervezett új, a sorban a tizenegyedik nemzeti park alapítására sincs pénz. 15

16 Csökkent a külföldi vadászok száma Erdélyben március 4., csütörtök 11:33 Kolozsvár/Budapest, március 4., csütörtök () - Csökkent a külföldi vadászok száma Erdélyben a nemzetközi gazdasági válság miatt, a szakemberek szerint azonban a vadászturizmus az idegenforgalom fellendítésének fontos tényezıjévé válhat a régióban - írja a Krónika címő kolozsvári napilap csütörtöki számában. Az erdélyi vadászturizmusról készített összeállításában a lap megszólaltatja Gheorghe Ghirant, a Szatmár megyei vadászok és sporthorgászok egyesületének vezetıjét, aki szerint egyre kevesebb nyugat-európai vadász érkezik a megyébe. Ennek egyik oka az, hogy Romániában két héttel lerövidült az olasz és spanyol vadászok körében népszerő erdei szalonka vadászidénye. Kovászna megyében kevésbé érzıdik a nemzetközi gazdasági válság miatti visszaesés a vadászatban. A megyében az idei vadászidényre húsz medve kilövésére adtak engedélyt, s 19- et már elejtettek a vadászok. László Béla, a megyei halász-vadász egyesület elnöke a lapnak elmondta, hogy egy külföldi vadász 5 7 ezer eurót fizet egy szép medvetrófeáért. Többségük már érkezéskor elmondja, mennyi pénzt szán a vadászatra, nehogy a hajtók olyan vadat tereljenek elé, amelynek elejtése túl sok pénzbe kerül. Bihar megyében a május 15-én kezdıdı új idényre már elkezdték felmérni az állatállományt, a kimutatás három hét múlva készül el. A megye egyik legnépszerőbb állata a vadászok számára a vaddisznó, amelynek állománya jelentısen növekedett az elmúlt évekhez képest. Székelyföldön egységes stratégiát kívánnak kidolgozni a térség vadgazdálkodási értékeinek kiaknázására. Ennek érdekében együttmőködik a jövıben Kovászna, Maros és Hargita megye. Az idei év fontos eseménye lesz a székelyföldi vadászünnep, amelyet a Hargita megyei Kászonaltízben (Plaiesii de Jos) augusztus 20-a és 22-e között tartanak meg. A vadgazdálkodásban jártas szakemberek konferenciáján kívül trófeakiállítással, ökomenikus istentisztelettel, vadászkutya-bemutatókkal, vadászfelszerelések vásárával, az újonnan levizsgázott vadászok felavatásával, vadászati témájú irodalmi vásárral és kiállításokkal várják majd az érdeklıdıket. A belvizes területeken a vetés 60 százaléka kipusztult március 4., csütörtök 15:12 Budapest, március 4., csütörtök () - A belvízzel borított, mezıgazdasági mővelés alatt álló területeken a vetések 60 százaléka már kipusztult - mondta Tóth István, a Mezıgazdasági Szövetkezık és Termelık Országos Szövetsége (MOSZ) titkára csütörtökön az kérdésére. 16

17 A szakember közölte: tudomása szerint az országban mintegy 150 ezer hektárt borít belvíz, a vízügyi hatóságok adatai szerint. Ebbıl ezer hektárra tehetı a mezıgazdaságilag mővelt területek nagysága. Azokon a területeken pusztult ki elsısorban a vetés, ahol már tartósabban borítja belvíz a növényeket. A legnagyobb belvizes területek az Alföldön, a Tisza-völgyében, valamint a Körösök és a Maros-völgyében találhatók. Ez érinti többek között: Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod megye déli részét. A Dunántúlon kisebb a belvizes területek nagysága a Dunától keletre esı országrészekhez képest. Tóth István szerint az a legfontosabb, hogy ahol csak lehetséges, a belvizes területekrıl mielıbb szivattyúzzák át a vizet a folyókban, így elvezetve a termıterületekrıl. A mezıgazdaságilag mővelt területek újrahasznosítására ugyanis csak ott van esély, ahonnan gyorsan el tudják vezetni a vizet a gazdálkodók. A mezıgazdaság számára most az lenne a legfontosabb, hogy fokozatosan melegedı, száraz periódus kezdıdjön az idıjárásban, így mihamarabb megkezdhetnék a tavaszi talajelıkészítı munkákat - tette hozzá a MOSZ titkára. Árvíz - Csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága Pest megyében március 4., csütörtök 9:49 Budapest, március 4., csütörtök () - Csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága Pest megyében - közölte Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az -vel. Az elöntött terület hektárról re mérséklıdött - olvasható az -hez eljuttatott közleményben. A közlés szerint a II. fokú belvízvédelmi készültséget a Szigetbecsi-, Ráckevei- és Szúnyogi szivattyútelepeken változatlanul fenntartják. A Ráckevei Duna menti veszélyeztetett üdülıtelepek mentesítése - a talajvízszint csökkentése - valamint a belvizek kivezetésének feltételeinek biztosítása érdekében a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízszintjét továbbra is alacsonyan tartják. A vízszínt szabályozására a Tassi zsilipen 24 órás ügyeletet tartanak - írták. A vízkormányzás miatt - a hidak, átereszek, mőtárgyak körül - összetorlódott nagy mennyiségő uszadék kézi és gépi eltávolítását folyamatosan végzik. A tájékoztatás szerint az Ipoly és a Zagyva folyó az elmúlt napok kedvezı idıjárási viszonyainak köszönhetıen folyamatosan apad, így az árvízi készültséget megszüntették. A tartós és nagy megterheltségő árhullám levonulását követıen megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkákat. 17

18 Belvíz - Tovább csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága Békésben március 4., csütörtök 10:44 Békéscsaba, március 4., csütörtök () - Békés megyében 900 hektárral hektárra csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága - közölte a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az -vel. A tájékoztatás szerint továbbra is mind a tíz belvízvédelmi szakaszon készültség van érvényben. Egy területen harmadfok, míg további nyolc térségben másodfok mellett védekeznek. A szivattyútelepek egy nap alatt hárommillió köbméter vizet emeltek át a befogadó folyókba és csatornákba, így a február 4-én kezdıdött védelmi periódus óta már 48 millió köbméter vizet szivattyúztak el az elöntött területekrıl. Az önkormányzatok közül Szarvas és Hunya másodfokú, Mezıtúr, Gyomaendrıd, Dévaványa, Kétegyháza és Körösladány elsıfokú belvízvédelmi készültséget tart fenn. Árvíz - Megkezdıdött a lassú apadás a Tisza mellékfolyóin március 4., csütörtök 12:00 Szolnok, március 4., csütörtök () - A Tisza jobb oldali mellékfolyóin folyamatos vízszintcsökkenés észlelhetı, ennek köszönhetıen a Tisza Tiszafüredig apad, alatta még kis mértékben árad. Szolnoknál a csütörtöki vízállás 662 centiméter volt, ami némileg meghaladta az elsıfokú árvízvédelmi készültség szintjét - közölte a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Köti-kövizig) védelemvezetıje az -vel. Lovas Attila igazgató tájékoztatása szerint az apadásra tekintettel elsıfokúra mérsékelték az árvízvédelmi készültséget a Zagyva mindkét partján a Jászberény és Újszász közötti szakaszon. A Köti-kövizig másodfokú védelmi szintet már csak 52 kilométer hosszon, a Hortobágy- Berettyó jobb partján, a Karcag és Túrkeve közötti szakaszon tart fenn. A belvíz elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat a Közép-Tisza vidékén, és a szivattyútelepek folyamatos mőködésének, valamint a korábbinál kedvezıbb idıjárásnak köszönhetıen a március 1-jén mért maximumhoz ( hektár) képest már hektárral kisebb a belvizes területek nagysága. A belvízvédelmi szakaszokon az elmúlt 24 órában 39 stabil szivattyútelep 3,6 millió, 9 szállítható szivattyú pedig 273 ezer köbméter vizet emelt át a folyókba. A február 18-tól számított védekezés alatt az összes átemelt vízmennyiség megközelíti a 42 millió köbmétert. A vízgazdálkodási társulatok közül öt, az önkormányzatok sorában pedig tizennyolc védekezik valamilyen készültségben a területén lévı elöntések csökkentésén. A készültségi fokozatok mérséklése következtében az ár- és belvízvédelmi munkákban dolgozók száma az elmúlt napokban 300 körülire csökkent. 18

19 Belvíz - Több mint 40 ezer hektár van víz alatt az Alsó-Tisza vidékén március 4., csütörtök 14:15 Szeged, március 4., csütörtök () - Összesen hektárt borít belvíz az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén, ebbıl hektár vetés, hektár pedig szántóterület - tájékoztatta Andó Mihály központi védelemvezetı-helyettes csütörtökön az -t. A belvízmentesítés érdekében 29 szivattyútelep - másodfokú belvízvédelmi készültség mellett - naponta mintegy 3 millió köbméter vizet emel át a fıbefogadó folyókba - közölte a fımérnök. A védekezési munkákban az igazgatóság 142 munkatárssal vesz részt, a kritikus helyeken összesen 41 munkagéppel végezik a csatornák tisztítását, a vízfolyást gátló akadályok eltávolítását. A térség négy vízgazdálkodási társulata másodfokú belvízvédelmi készültség mellett védekezik, tizennyolc településen elsıfokú, hat településen - Kunszentmárton, Mezıkovácsháza, Kistelek, Derekegyháza, Balástya, Baks - másodfokú helyi vízkárelhárítási fokozat van érvényben - tudatta a szakember. Belvíz - Tovább csökkent az elöntött terület Szabolcsban március 4., csütörtök 14:23 Nyíregyháza, március 4., csütörtök () - Mintegy 200 hektárral csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága a szerdai állapothoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de még több mint 10 ezer hektár van víz alatt - közölte Bodnár Gáspár, a Felsı- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetıje csütörtökön az -vel. A nyíregyházi vízügyi szervezet a beregi és a tisza-szamosközi belvízvédelmi szakaszon elsıfokú, míg Felsı-Szabolcsban, illetve a Szamos-Krasznaközben másodfokú belvízvédelmi készültséget tart fenn - mondta az igazgató. Bodnár Gáspár hozzátette: az elöntött területek nagysága a csütörtök reggeli adatok szerint hektárra csökkent, ebbıl több mint 1500 hektár a vetés. Tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 10 nagyteljesítményő szivattyútelep üzemelt több mőszakban, ezek 1,6 millió köbméter belvizet szivattyúztak át a befogadó vízfolyásokba. A vízügyi szolgálat munkatársai emellett folyamatosan tisztítják a medreket, eltávolítják a vízfolyási akadályokat, annak érdekében, hogy a csatornák gyorsabban vezessék le a belvizet a területrıl. A védekezési munkálatokban csütörtökön 145 dolgozó és 30 jármő vett részt. Az igazgató azt is elmondta, hogy Szabolcsban jelenleg két vízgazdálkodási társulat mellett Paszab, Dombrád, Újdombrád, Nagyhalász, Tiszabercel, Ibrány önkormányzata tart fenn belvízvédelmi riasztást, Kisarban viszont már megszüntethették a készültséget. 19

20 Agrárium: Konferenciát szerveznek a KAP jövıjérıl a fiatal gazdák március 4., csütörtök 12:31 Budapest, március 4., csütörtök () - A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA április között nemzetközi konferenciát szervez Közös Agrárpolitika 2013 után - fiatal gazdák a közép-európai régióban címmel - tájékoztatta az -t Mikula Lajos, az AGRYA ügyvezetı elnöke. A konferencia célja a 2004 után csatlakozott országok közösen vállalható érdekeinek és elvárásainak megjelenítése az Európai Uió utáni Közös Agrárpolitikájával (KAP) kapcsolatosan, kiemelten kezelve a fiatal gazdák, a generációváltás kérdéseit - derül ki a szervezet közleményébıl. A rendezvényre kutatóintézetekbıl, fiatal gazda szervezetektıl és állami szervektıl is várnak elıadókat a fiatal gazdák - nyilatkozta az -nek Mikula Lajos. Hozzátette: az elıadók pontosítása még folyamatban van, a véglegesítésig nem kívánt neveket mondani. Annyit azért megerısített, hogy a konferencián biztosa részt vesz majd Haschi András, a Román Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, aki a közelmúltban a fiatal gazdák meghívására már ellátogatott Magyarországra. A román agrártárcánál Haschi András felügyeli a román vidékfejlesztési terv végrehajtását és jelentıs feladatai vannak a szakmai kapcsolattartásban a különbözı EU-s intézményekkel. Magyarországi látogatása során az AGRYA vezetıivel áttekintették, miként lehet a romániai fiatal gazdákat jobban bekapcsolni a CERYC Közép-európai Fiatal Gazda Központ mőködésébe, programjaiba, továbbá, hogy a CERYC milyen közvetlen segítséget tud nyújtani a romániai fiatal gazda szervezet megalakulásához, megerısödéséhez. Nem a vagyonkezelı hibázott az érdi gyümölcskutató átalakításánál március 4., csütörtök 13:07 Budapest, március 4., csütörtök () - Idıben, a törvényes határidı betartásával gondoskodott a vagyonkezelı a hozzá tartozó kht-k kft-vé alakításáról, az érdi gyümölcstermesztı kutató esetében azonban a cégeljárásban történt mulasztás miatt nem jegyezte be az új társaságot a cégbíróság. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı (MNV) Zrt. csütörtökön az megkeresésére, közölte: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) tavaly június 24-én tulajdonosi joggyakorlóként gondoskodott az Érdi, Ceglédi, Fertıdi, Újfehértói Gyümölcstermesztési Kht-k nonprofit korlátolt felelısségő társasággá történı átalakításáról. Az átalakításra hozott alapítói határozatokat három esetben az illetékes cégbíróságok bejegyezték. Az érdi kht. esetében azonban a bíróság elutasította a bejegyzést, az elıírt június 30-i - törvényi határidı elmulasztására hivatkozva. Ezt azonban a cégeljárásban történt mulasztás okozta, ami nem a tulajdonosi joggyakorló - azaz nem Nemzeti 20

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. vagy egyéb informáci ciós s iroda? vagy egyéb információs iroda? Közös a cél A hazánkba érkezı turisták

Részletesebben

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál

Szarvasmarhákat kínoznak Szekszárdnál HFTE KÉSZÍTETTE: SIPOSNÉ RUSZKAI KRISZTINA Események novemberben november 22. Küldöttgyőlési meghívók és küldötti tájékoztatók kiküldése november 23. DATE államvizsgáztatás november 24. MSzSz tisztújító

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Lapszemle 2010. 34. hét

Lapszemle 2010. 34. hét Lapszemle 2010. 34. hét Semmi sincs ingyen Csalinak használják a könnyen megkapható nyereményeket Együttesen nyolcmillió forint bírság megfizetésére kötelezte a Beck Reisen Kft.-t és testvérét, a Beck

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 5. hét

Lapszemle. 2011. 5. hét Lapszemle 2011. 5. hét Megoldatlan panaszok Az európai fogyasztók 46 százaléka nem áll ki jogaiért a vállalkozásokkal szemben, és nem viszi tovább ügyét az alternatív vitarendezési fórumok felé sem. A

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 16-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-124/2011. Tárgy: A mezei ırszolgálatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban

A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A GVH álláspontja az OTP lakáscélú jelzáloghitelek piacán vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Budapest 2010 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 32. hét

Lapszemle. 2009. 32. hét Lapszemle 2009. 32. hét Él a banki önkorlátozás Augusztus elsejétıl jelentısen szőkül a bankok mozgástere az ügyfelekkel kötött szerzıdések egyoldalú módosításában. A honi hitelintézeti szektor és a miniszterelnök

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Csatári Lajos elnök, Király

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város turisztikai helyzetérıl Elıkészítette: Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv

Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Szám: 11-11/2009 Melléklet: 1. Jelenléti ív 2. Költségvetési táblázat (2008) 3. Költségvetési táblázat (2009) 4. Munkaterv Az ülés helye: Gyır, Megyeháza Gobelin terem Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv változásai.

A Magyar Élelmiszerkönyv változásai. Bevezetés A társasági jog, munkajog, általános PTK, adójogszabályok, versenyjog stb. és tevékenységi területünk alapvetı jogi szabályozásainak ismerete nélkül egyetlen jó döntés sem hozható. Az alapvetınél

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

A burgonya baktériumos betegségeinek

A burgonya baktériumos betegségeinek A burgonya baktériumos betegségeinek aktuális kérdései Szőnyegi Sándor Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Növényegészségügyi és Szaporítóanyag-ellenırzési Osztály 2014. január 16. Ralstonia

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben