VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show"

Átírás

1 XXI. évf. 7. (170.) szám július iwiw-en és facebook-on - VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra Létavértes városközpont- Árpád tér O Program: óra Nevezés és megnyitó 9.00 óra ügyességi verseny 1.kör óra ügyességi verseny 2.kör óra ügyességi verseny 3.kör óra Rally Show meghívott profikkal óra Bikinis autómosás óra Eredményhirdetés Nevezési határidı: augusztus 7. kedd Telefon: / vagy / Nevezési díj: 2.500,- Ft/nevezés Szervezık: Léta RAISE, Városi Könyvtár és Mővelıdési Ház Információk: Július 07, Sporttelep. Színpadon a létavértesi gyermek néptánccsoport. (6.oldal). Fotó: Diószegi Enikı A rendezvény ideje alatt útlezárásra kell számítani! Terelı útvonalak: Teleki utca - Új utca és Batthyány utca - Széchenyi utca Köszönjük türelmüket! Szervezık FIGYELEM PARLAGFŐ Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles a parlagfő virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig fenntartani. Külterületen a Körzeti Földhivatal, belterületen a település jegyzıje szervezi az ellenırzést. A parlagfő mentesítés elvégzésére elızetes felszólítást a hatóságok nem küldenek, mivel az mindenkinek törvényi kötelezettsége. Falugazdász rovat : 8. oldal Tájékoztató Az AKSD Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy az augusztus 20-án, hétfın esedékes hulladékszállítást korábban, augusztus 18-án, szombaton végzi. Fotó: Pankotainé Plókai Zsanett Július 6-án ünnepi ülésen találkoztak a képviselıtestület tagjai a belgiumi testvérváros Ecaussinnes delegációjával, akik a városnapi meghívásra érkeztek Létavértesre. A küldöttség tagjai voltak: Rossez Marilyne elnöknı, Romain Jean-Louis titkár, Romain Annemarie, Dutrieux Jean volt polgármester, Steffek Istvàn, Létavértes díszpolgára, tolmàcs FIGYELEMFELHÍVÁS A KRESZ 63. -a az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokról az alábbiak szerint rendelkezik: (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezı veszély elhárításáról gondoskodni, illetıleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyrıl a közlekedés többi résztvevıjét tájékoztatni. (2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás elıtt a jármőrıl a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani. A balesetek és a bírságok elkerülése érdekében tisztelettel felhívjuk a gazdák figyelmét a fenti szabályok betartására! Az önkormányzat képviselıtestülete július 13-i ülésén döntött az Európai Mobilitási Hét programhoz történı csatlakozásról. A szeptember közötti idıszakra 14. alkalommal meghirdetett kezdeményezés a gépkocsi használata helyett a kerékpározás, gyaloglás és közösségi közlekedés népszerősítését szolgálja. A létavértesi programot augusztusi lapszámunkban és a város honlapján ismertetjük. Bıvebben:

2 2. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Egész élete szolgálat volt Rácz Béláné, született: Papp Julianna 1936-ban született Nagylétán, ötgyermekes család elsı gyermekeként. Mindig ıszinte, gondoskodó szeretettel ápolta kapcsolatait szőkebb és tágabb családjával. 17 éves korában kezdett el dolgozni ben kötött házasságot Rácz Bélával, akinek 42 éven át hőséges, megértı felesége volt. Egyetlen leányukat, Mariannt nagy szeretetben, féltı gonddal nevelték. Végtelen nagy öröm volt számukra a három unoka születése. Ezt a boldog idıszakot törte derékba vejének és lányának egymást követı döbbenetes elhalálozása 2004-ben. A tragédia után az árván maradt hatéves unokák nevelése, sorsa a nagyapa és nagymama felelıssége, terhe lett. Ami számára nem jelentett terhet, hanem gyönyörőséget és szeretı, féltı gondoskodást. Kitartó akaraterejével, szeretettel terelgette ıket, mindig jóra kérve. -mondta búcsúztató gyászbeszédében Hadházi Tamás református lelkész. A gyermekek hallgattak mamájukra, aki példaképük volt. Eleget tettek kívánságának, és sikeresen befejezték középiskolai tanulmányaikat decemberében ágyhoz kötött, súlyos beteg lett. Végtelen türelemmel, csendes alázattal viselte megpróbáltatásait. Betegsége elıre haladtával az ıt látogató Menyhárt Károly polgármesternek egyetlen panaszkodó szót nem mondott, annál inkább aggódott három unokája jövıje miatt tól volt a Nagylétai Községi Tanács dolgozója. Egyszerőség, segítıkészség, figyelmesség, türelem, empátia, és lelkiismeretesség jellemezte. 38 éven át volt a község, majd nagyközség anyakönyvvezetıje. Az İ szép, egyedi betőivel közel 4700 kisgyermek került bejegyzésre a település anyakönyvébe. Esküvık során több mint 1500 fiatal pár mondta ki elıtte a boldogító igent. Egy küzdelmes, megpróbáltatásokkal teli szép földi szolgálat utolsó napja június 27. Csendesen, békésen távozott. A Halotti anyakönyvben, az általa bejegyzett több mint 4300 név után, a tisztelgı utódok rögzítették a megmásíthatatlant. Élt 76 évet. Kedves emlékét megırizzük! (t.b.) ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselıtestülete június 26- án ülésezett A Kistérségi társulás munkájáról A polgármesteri jelentést követıen tárgyalták meg a Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi munkájáról szóló beszámolót Menyhárt Károly elnök elıterjesztésében. Az írásos elıterjesztés összegzi a költségvetési törvény által támogatott kistérségi közoktatási-, gyermekjóléti fela- Az 1299/2011.(IX.1.) Korm. számú határozat szól a járások kialakításáról Elızményként: Márton Attila egyéni országgyőlési képviselıi indítványa után kistérségünk kizárólagos székhely települése Derecske lett. A módszer tisztességtelen, az indoklás nevetséges volt ban, az akkori járási pártitkár parancsa alapján vitték el Nagylétáról a járás székhelyét Derecskére. Ma, egy demokratikusnak mondott, teljesen eltérı társadalmi és politikai helyzetben, egy országgyőlési képviselı aktuálpolitikai érdek szerint befolyásolta az eseményeket. Létavértes polgármestere, önkormányzati tagjai, tisztségviselıi, önkéntes segítık, civil szervezetek, támogató egyházközségek és határon túli együttmőködık szeptembere óta azon fáradoznak, hogy Létavértes térségközponti szerepérıl, meglévı intézményhálózatának alkalmasságáról, közlekedésföldrajzi elınyeirıl, tájegységi szerepérıl informálják meggyızzék a döntéshozókat. és datok, szociális alapszolgáltatások, belsı ellenırzések gyakorlatát, a kistérségi támogatási alapok, kistérségi rendezvény támogatási alap éves felosztási összegeit. A beszámolót, valamint a társulási megállapodás módosítását a képviselıtestület jóváhagyta. A beszámoló megtalálható a település honlapján: /Önkormányzat. Tájékoztató a járási központért megtett lépésekrıl Rendkívüli testületi A Képviselı-testület július 13-i rendkívüli ülésén rövid lejáratú hitelek felvételérıl döntött. Mint ismeretes, az idei költségvetés eft mőködési hiánnyal került elfogadásra. Az önkormányzat korábban felvett 100 millió forintos hitel szerzıdése július végén lejár, ezt a likvid hitelt kellett december végéig meghosszabbítani. Az önkormányzat és intézményei rendszeres személyi juttatásainak kifizetéséhez hosszabb ideje vesz igénybe munkabér hitelt, havi 28 millió forint keretösszegben. Az errıl szóló hitelszerzıdés július végén szintén lejár, amit év végéig hosszabbítottak meg. A hitel fedezete a nettó finanszírozás keretében folyósított állami támogatás. A víziközmő üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására további pontosítást követıen kerül sor. Támogató aláírásgyőjtést szerveztek, több alkalommal személyesen megkeresték a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal fıigazgatóját, a kormánymegbízottat. Tájékoztatás és támogatás kérés céljából tárgyaltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárával, az államigazgatásért felelıs államtitkárral és helyettes államtitkárral Testületi és rendkívüli testületi üléseken több alkalommal szerepelt napirenden a járási székhely és a feltételek biztosításának kérdése. A napokban napvilágot látott tervezetben Derecske szerepel járási székhelyként, és valószínő az országgyőlés ennek megfelelıen fog dönteni. Az állampolgárok érdekeit szem elıtt tartó államigazgatás remélhetıleg megtartja a meglévı egységeket, és törekedni fognak az ügyfélbarát pozíciók bıvítésére. (t.b.) Menyhárt Károly polgármester tájékoztató anyaga a honlapon: Röviden ben elsı körben benyújtott ÖNHIKI pályázatra a Belügyminisztérium Létavértes önkormányzatának forintot biztosított. Június hónapban 61 személy tett állampolgári esküt a Városházán. A Képviselıtestület A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102..(2) bekezdés a) pontjára hivatkozva július 01- augusztus 31-ig az óvoda zárva tartását rendelte el. A képviselıtestület hozzájárult, hogy a település határait jelzı rovásírás táblák kerüljenek kihelyezésre. A június 11-i Pedagógus nap támogatói: Huszti Sándor és felesége, Sváb Gasztro Kft, Meteora 97 Kft, Derecske Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás, az oktatási intézmények alapítványai.

3 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 3. oldal Arany János Általános Iskola Büszkék vagyunk Újlétán rendezték meg a hagyományos Kistérségi Tanulmányi Versenyt, ahol 11 iskola mérte össze tudását, s ahol a következı eredményeket értük el: 3. évfolyam: 2. helyezés. Csapattagok: Tarnai Panna, Kelemen Panna, Katona Tibor, Turucz Szabolcs 4. évfolyam: 3. helyezés. Csapattagok: Kalmár Gabriella, Fülöp Soma, Fehér Dániel, Ferenczi József Humán: 4. helyezés. Csapattagok: Barna Vivien, Chromcsik Márta, Balogh János, Guba Dániel Reál: 2. helyezés. Csapattagok: Nyak Ágnes, Nagy Noémi, Czine Tamás, Kovács Beáta Az iskolák közötti összesített versenyben idén is a dobogón végeztünk. A megye legjobb olvasói A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár idén 33. alkalommal hirdette meg a Barátunk a könyv megyei olvasónapló pályázatát. Iskolánkat 3 csapat képviselte. A díjkiosztó ünnepséget június 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Árpád termében tartották, amelyen Mikó Csaba író mondott beszédet a közel 80 díjazott csapatnak. Ebben a tanévben is bejutott egy diákunk a Földrajz szerelmesei elnevezéső országos verseny döntıjébe. Nyak Ágnes a Kengyelen rendezett versenyen remek versenyzéssel megszerezte az elsı helyezést. Gyermeknapi programunk Mind az alsó, mind a felsı tagozaton megrendeztük a gyereknapot diákjainknak, az iskolai DÖK (Diákönkormányzat) szervezésében. Fotók: Iskola archívuma Az alsó tagozatos Aranyvadászok (Fehér Dániel 4.a, Kalmár Gabriella 4.c, Pongor József 4.a, Szabó Zoltán 4.b) az 5. helyezést érték el és a Legszebb zászló különdíjával is ıket jutalmazták. A felsı tagozatos Könyvzabálók (Balogh Andrea 8.b, Kupec Klaudia 8.a, Serbán Zsanett 7.c, Zolnai Fruzsina 7.c) a 3. helyen végeztek. Az Aranyérmesek (Hadházi Zsófia 5.b, Molnár Laura 5.c, Pántya Dóra 5.b, Szilágyi Réka 5.b) nevükhöz méltóan a képzeletbeli dobogó legfelsı fokára állhattak, mint 1. helyezettek, emellett a Legjobb újság különdíját is megkapták. Gratulálunk minden résztvevınek! Kirándulások Valamennyi évfolyamon szerveztünk olyan közös, országjáró programokat, melyeken osztályonként vagy évfolyamonként a diákok és szülık a pedagógusok irányításával láthattak világot, töltöttek el kellemes pillanatokat, napokat, s közben észrevétlenül tanultak is. Torna Irmuska nénivel A Sporttelepen különkülön zajló eseményeknél a pedagógusoknak segítıik is akadtak: a Rendırség, a Családsegítı - és Gyermekjóléti Szolgálat, a Rozsnyai Győjtemény mővelıdésszervezıje. Köszönjük a segítséget, mellyel érdekessé, sokrétővé tették programunkat. A következı helyeken jártunk: 1. évfolyam: Debrecen, 2. évfolyam: Szilvásvárad, 3. évfolyam: Lillafüred Diósgyır, 4. évfolyam: Tokaj Sárospatak, Aggtelek, 5. évfolyam: Felvidéki kalandozás, Ötödikesek várlátogatása 6. évfolyam: Balatonfelvidék, 7. évfolyam: Nagyvárad Nagyszalonta Gyula, 8. évfolyam: Nagyvárad Nagyszalonta Így készül(t) a kenyér Ezt láthatták a nyíregyházi skanzenbe kiránduló tanulóink Jutalom kirándulás a legaktívabbaknak a Diákönkormányzattól Az úti cél Nyíregyháza volt.

4 Kitőnı tanulóink a 2011/2012-es tanévben: 1.a: Szatmári Marcell, Jónás Jázmin, Seress Edina. 1.b: Bozsóky Virág, Balogh Nóra, Kalmár Barbara, Kovács Krisztina, Szabó Csongor, Szabó Dorina, Szoták Viktória. 1.c: Zurbó Benjámin. 2.a: Hermeczi Ivett. 2.b: Bora Patrik, Hadházi Panna, Kontor Balázs, Oláh Mihály, Pankotai Zoltán. 2.c: Gaál Bernadett, Gyarmati Zalán, Pénzes Tekla, Szabó Márton, Tarján Renáta 3.a: Tarnai Panna, Kelemen Panna, Tóth Melissza. 3.b: Bodnár Gergı, Herczeg Kinga, Szilágyi Nikoletta. 3.c: Katona Tibor, Szabó Kitti, Turucz Szabolcs. 4.a: Fehér Dániel, Pongor József, Chromcsik Bettina. 4.b: Ferenczi József, Fülöp Soma, Suta Petra. 4.c: Horváth László, Kalmár Gabriella, Lukács Petra. 5.b: Gaál Zoltán, Hadházi Zsófia. Szabó Bence, Szilágyi Réka. 5.c: Mihucz Kristóf 6.a: Borbély Izabella, Gáspár Attila. 6.b: Bora Boglárka, Bora Xavér, Tarnai Péter. 6.c: Kelemen Boglárka, Máté Gábor 7.a: Guba Dániel, Kupec Kristóf, Nagy Noémi. 7.b: Nyak Ágnes. 7.c: Turucz Dávid 8.a: Chromcsik Márta, Czine Tamás. 8.b: Ecsedi Zita Ballagás, évzáró június 23-án tartottuk ballagási ünnepségünket, ahol 73 nyolcadikos búcsúzott iskolánktól. Fotók: Iskola archívuma Valamennyien továbbtanulnak majd, 18-an gimnáziumban, 19-en szakközépiskolában, 36-an szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Másnap az évzárón elbúcsúztattuk a mögöttünk álló tanévet. A bizonyítvány mellé minden diáknak adtunk egy eszközlistát, mely tartalmazza mindazt, amire a következı tanévben szükség lesz, valamint néhány információt a tanévkezdésrıl. Aki nem kapta ezt meg, kérje az iskolában! Hivatalos fogadási órák július 2-tıl: minden hétfın 8-11 óráig., Kérem, lehetıleg ebben az idıpontban keressenek bennünket! Elbúcsúztak végzıs diákjaink A nyár további részére mindenkinek tartalmas és kellemes pihenést kívánok! Találkozunk szeptemberben! Nagy Józsefné igazgató Tablóképek: Irinyi János Általános Iskola Öt évre újra kiérdemeltük az ÖKOISKOLA CÍMET Magyarországon óta léteznek Ökoiskolák, melyek átgondoltan és intézményesített rendszerben foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlıdés pedagógiájának gyakorlati megvalósulásával, a környezeti és egészségneveléssel. Országosan 544 Ökoiskolát jegyeztek be eddig. A címet a Nemzeti Erıforrás és a Vidékfejlesztési Minisztérium adta át Budapesten a Városmajori Gimnáziumban rendezett díjkiosztó szakmai rendezvényén. Iskolánkban az öko-szemlélet formálásából valamennyi dolgozó kiveszi a részét, az ezzel kapcsolatos pályázat készítésében pedig Szentmiklósi Miklós tanár vállalt oroszlánrészt. Vályiné Pápai Viola igazgató Versenyek, eredmények Iskolánk idén is nevezett a Kistérségi Komplex Tanulmányi Versenyre. Május 18-án négy csapattal indultunk Újlétára, ahonnan sikerrel térhettünk haza, mivel humán csapatunk a 3. helyen végzett: Csapattagok: Bacsa Fruzsina 8. o, Brázda Melinda 7. o, Föır Illés 8. o, Szabó Csaba 7. o. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítı nevelıknek: Magyar Jánosné, Szabó Mónika, Tamás Henrietta, Vályiné Pápai Viola, Hasonló, szép sikert ért el Kovács Sára 7. osztályos tanuló a Magyar Kémikusok Egyesülete által kiírt Dr. Kónya Józsefné Emlékpályázaton, melyen egy híres, magyar kémikus életérıl és munkásságáról kellett prezentációt készíteni. Lukács Mihályné (Piroska néni) segítségével településünk szülöttét, Irinyi Jánost választották. Pályázatukat 3. díjban részesítette a zsőri. Gratulálunk! Vályi Éva munkaközösség-vezetı Ballag már a vén diák Huszonhat végzıs diákunk izgalommal várta az év végi eseményeket. Lázas buzgósággal tervezgették a bolondballagói ruhakollekciójukat. Az utolsó tanítási nap csak róluk és értük szólt. Az iskola apraja-nagyja szeretettel búcsúzott. Az igazi ünneplés, a teljes elszakadás június 24-én, vasárnap délután, verıfényes napsütésben, beteljesedett. A virággal díszített tanterem aurája, az ünnepségre érkezett vendégek megdobogtatták szívünket. Tanítványaink zárógondolatai versekben, énekekben fogalmazódtak meg. Végzıs diákjaink: Bacsa Fruzsina, Balázs Norbert Adrián, Bárány László, Biró Klaudia Dóra, Biró Vivien Lilla, Boldis Anett, Budai Szabolcs, Csép Fruzsina, Derecskei Lás6zló, Föır Illés Csongor, Hajdu Marianna, Hajkai Krisztián, Hajkai Orsolya, Katona Enikı Etelka, Kun Dávid, Mihók Bence, Molnár Viktória, Nagy Máté, Orvos Fruzsina, Rácz Sándor, Rácz Zoltán, Silling Nikoletta, Szentmiklósi Norbert, Tallódi Krisztián, Varga Norbert Máté, Zilai Tibor. (Tablókép: ) Könyvjutalomban részesültek: Tallódi Krisztián példás magatartásért, tanulmányi munkáért, Föır Illés Csongor tanulmányi munkáért, versenyeredményeiért Boldis Anett: példamutató magatartásáért, tanulmányi munkáért, Hajkai Orsolya és Hajkai Krisztián: sikeres sporttevékenységéért, Orvos Fruzsina és Silling Nikoletta közösségi munkájáért, Derecskei László és Budai Szabolcs eredményes versenyzésekért. A Létafit SC által felajánlott 1 hetes vízi tábori jutalmat Kun Dávid kapta, kiváló sporttevékenységéért. Budai Szabolcs a megyei Kresz verseny egyéni 2. helyezéséért egy hetes balatoni táborozáson vehet részt. Gratulálunk a díjazottaknak! Valamennyi búcsúzó diákunknak szép nyarat és sikeres, boldog középiskolai éveket kívánunk! Lukács Mihályné osztályfınök A 2011/2012-es tanév sporteredményeirıl Iskolánk körzetében ebben a tanévben 23 versenyt rendeztek, ebbıl 16 versenyen vettünk részt és 13 alkalommal végeztünk az elsı három hely valamelyikén. A legutóbbiak: május 15. Debrecen: Megyei Kerékpáros Verseny. Csapat: 4. helyezés, egyéniben Budai Szabolcs 2. helyezés május 19. Kismarja: Kisiskolák Labdarúgó Góltornája: 2. helyezés (Kun Dávid, Hajkai Krisztián, Zilai Tibor, Budai Szabolcs, Rácz Zoltán, Magyar Róbert, Vónya Patrik, Ujvárosi Ádám) Nagy Károly testnevelı tanár

5 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 5. oldal Barátunk a könyv Iskolánkban több éves hagyománya van a Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton való részvételnek. A lelkes munka eredménye idén sem maradt el, hisz a sok megyei csapat között mi is értékes könyvjutalmakat kaptunk. A csapatok képviselıi Debrecenben vehették át a díjakat, az 5-6. osztály különdíját a Megyeháza dísztermében, egy színvonalas díjkiosztó ünnepség keretében adták át. A csapatok tagjai: II. helyezés: 5.-6.osztály: Horváth Sándor (5.o.), Petı Panna (5.o.), Fekete Bernadett (6.o), Sinkovics Cintia (6.o.). Felkészítıjük: Debreceni-Borók Szilvia III. helyezés: 3-4. osztály: Misuta Edina (3.o.), Molnár Márton (3.o.), Hajkai Ivett (4.o.), Mázló Attila (4.o.). Felkészítıjük: Papp Miklósné VIII. helyezés: 7.osztály: Brázda Melinda, Marinka Nóra, Nagy Rebeka, Kovács Sára. Felkészítıjük: Debreceni-Borók Szilvia Debreceni- Borók Szilvia könyvtáros Irinyi-hét Hagyományaink szerint ebben a tanévben is megrendezésre került az Irinyi-hét. Most az utolsó tanítási napok délutánjain szerveztük a programokat. Megemlékezünk névadónk munkásságáról. Próbáltuk a lakóhelyhez való elkötelezettséget, a tanulás fontosságát hangsúlyozni a gyerekek számára. Voltak kézmőves- és sportfoglalkozások, karaoke, filmvetítés, fordított nap. Lezárásként nagyszabású akadályversenyt rendeztünk, s a legjobbakat megjutalmaztuk. Ezzel búcsúztattuk el a 2011/2012-es tanévet. Szatmári Károlyné Magyar Jánosné DÖK irányítók Akikre büszkék lehetnek a szülık A es tanévet kitartó szorgalmának, kötelességtudásának köszönhetıen 12 tanuló kitőnı eredménnyel, 9 fı pedig jeles bizonyítvánnyal zárta. Kitőnıink: 2. osztály: Adorján Krisztián, Balogh Patrik Zsigmond, Kádi Péter, Kerekes Zsuzsanna. 3. osztály: Adorján Dóra, Csizmazia Réka, Misuta Edina, Nagy Gergı, Tóth Lili. 4. osztály: Ujvárosi Máté. 6. osztály: Balogh Nóra. 7. osztály: Szőcs Anett Jeleseink: 2. osztály: Kiss Natália, Puja Anikó, 3. osztály: Gudász Renáta, 4. osztály: Biró Márk, 6. osztály: Ujvárosi Ádám, 7. osztály: Brázda Melinda, 8. osztály: Boldis Anett, Tallódi Krisztián, Föır Illés Az elsı osztályosok tanulmányi munkáját szövegesen értékeltük. Közülük a tíz legszorgalmasabb kisdiák részesült könyvjutalomban az évzáró ünnepségen: Balogh Ágnes, Joó Eszter Ilona, Károlyi Kitti, Katona Dániel, Mezei Boglárka, Misuta Péter, Molnár Fruzsina, Pongor Enikı, Szabó Dávid Gyula, Vónya Szabolcs. Nem hagytuk figyelmen kívül a sok versenyen való szereplést, a sportban elért teljesítményt és a közösségért végzett munkát sem. Ezeken a területeken az alábbi tanulók érdemelték ki a jutalom könyvet: Rácz Vanda 5. osztály, Hajkai Gabriella, Sinkovics Cintia 6. osztály, Kovács Sára 7. osztály. Családi nap A partneri kapcsolatok ápolása céljából május 25-én iskolánk szabadidıparkja immár harmadik alkalommal adott helyszínt a Családi napnak. A reggeli zenés torna után a Határırség fegyverbemutatója következett. A gyerekek a kerékpáros közlekedés szabályaihoz kapcsolódó feladatlapot tölthettek ki, majd az helyezett szirénázó rendırautóval tehetett egy kört a városban. Fotók: Iskola archívuma Az óvodások, iskolások, valamint a vértesi tagóvoda szülıi munkaközösségének fergeteges hangulatú retró-tánca után egykori tanítványaink, a Budai duó zenélt. Kora délután rengeteg érdeklıdıt vonzott a Csodakutya alapítvány bemutatója. A nap folyamán ingyen volt ugrálóvár, a Gyermekjóléti szolgálat és a Rozsnyai István Muzeális Győjtemény sátrában lehetett kézmőveskedni, arcot-, illetve testet festetni, vérnyomás és vércukor szintet ellenıriztetni. Az Egy perc és nyersz játékos vetélkedı során többször is próbára tehették ügyességüket a vállalkozó kedvő gyerekek, szülık és nagyszülık. Gyermeknap alkalmából minden óvodás és iskoláskorú gyerek jégkrémet, vattacukrot, gyümölcslevet fogyaszthatott térítésmentesen. A rendezvény zárásaként az óvodások és az alsó tagozatosok néptáncbemutatójában gyönyörködhettünk. Szőkös anyagi lehetıségünk ellenére jó hangulatú, változatos programokkal tarkított napot tölthettünk az Irinyi Szabadidıparkban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik anyagi segítséggel, felajánlásokkal, vagy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Katonáné Szabó Csilla igazgató helyettes MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA Ismét nagy volt az érdeklıdés Június 16-án a Rozsnyai István Muzeális Győjtemény munkatársaival már harmadik alkalommal rendeztük meg az Irinyi utcában a Múzeumok éjszakáját. A szervezésbe egyre több szervezet kapcsolódik és ajánlja fel önkéntes munkáját. Az idei programokat két téma köré csoportosítottuk: A Rozsnyai Győjtemény és a Jurta tábor körül minden a mongol kultúráról, szokásokról szólt. Így: idıszaki kiállítás, hagyományırzı íjász bemutató, mongol eredetmondák és mítoszok szórakoztatták az érdeklıdıket. A mongol vendégek hagyományaiknak megfelelıen készítették el a horghogot (bírkából készült étel). Az Irinyi Kiállítóterem háza táján a magyar népszokásokkal, közelebbrıl a vértesi népi kultúra értékeivel ismerkedhettek a látogatók. A színpadon az Irinyi utcai óvodások Gyereklakodalmas mősorát és bábelıadását, Rézmőves Lırinc cigánytáncát, a Káló-völgyi Epergyöngyikék szatmári lakodalmasát láthattuk. Idıszakos kiállításunk a téli estéken készült vértesi kézimunkákat mutatta be a 60-as évektıl napjainkig. A gazdag anyag összegyőjtésében a Vértesi Nyugdíjas Kör, a kiállítás elrendezésében pedig Tamás Henrietta pedagógus vette ki a részét. Fakultatív programként az utcán és az iskola udvarán népi játékokat próbálhattak ki a gyerekek és felnıttek, a nyugdíjas kör tagjainak irányításával régi korok játékait készíthették el (simi labda, góréépítés csutkából, stb.) Az óvónık a lufi hajtogatás rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. Nem maradtak éhen és szomjan az este folyamán a látogatók, hisz lángos, kenyérlángos, pite, vattacukor, popcorn, jégkrém és mindenféle hősítı ital fogyasztására volt lehetıség. Sötétedés után megtekinthettünk egy 60 éves filmet, az elsı nagylétai Tiszta udvar, rendes ház mozgalomról. A rendezvényre a koronát a debreceni Sárkánylányok lélegzetelállító Tőztánc bemutatója tette fel csodálatos képi- és hangeffektusok alkalmazásával, kapcsolódva ezzel a Szent Iván éji szokásokhoz. Szervezıként köszönetet mondok az együttmőködésért és lebonyolításért Menyhárt Károly polgármester úrnak, a Vértesi Református Szeretetház és a Rozsnyai Győjtemény dolgozóinak, a Vértesi Irinyi Nyugdíjas Kör tagjainak, az Irinyi utcai tagóvoda dolgozóinak, és az Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár pedagógusainak, dolgozóinak. Várjuk az érdeklıdıket a 2013-as Múzeumok éjszakáján is! Vályiné Pápai Viola igazgató Terjedelmi okból több kép közlésére nem volt lehetıség. Az Irinyi János Általános Iskola által küldött további anyagok: Létavértesi Hírek

6 6. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS XVI. Városnap 2012 A Létavértes Városi Önkormányzat, a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház szervezésében július 7-én rendezték meg a XVI. Városnapot. Létavértesi citeraegyüttes Cifra Palota Bábcsoport Fızıverseny eredménye: Levesek: I. Fekete - Nagy duó, II. Vállalkozók, III. Vadászok, IV. Zserbó-team Pörköltek: I. Vadászok, II. Érettségizık, III. Balogh Gyula, IV. Balogh Sándor, V. Öregifjak, VI. Vértesi Zsiványok Egyéb: I. Fekete - Nagy duó, II. Fekete - Nagy duó, III. Léta RAISE Támogatók névsora: Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás, Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt, Huszti Sándor és felesége, Lévai József, Mezei József (Mezeivill Kft), Nagylétai Görög Katolikus Egyház (belga vendégek elszállásolása), Napközi konyha dolgozói (fızés), Pongor Imre és felesége, Szilágyi Imre, Tallódi Imre és felesége, Vizelli Károly és felesége, Zakota József és felesége. KÖSZÖNJÜK! <<Két kategória gyıztesei: Fekete - Nagy Desperado együttes Fotók: Diószegi Enikı Köszönet a munkájukért és a programban való részvételért: a Létavértesi Mentıszolgálat, a Létavértesi Tőzoltóság, a Létavértesi Rendırırs, valamint a kutyás bemutatót biztosító Hajdú-Bihar Megyei Rendır fıkapitányság dolgozóinak, munkatársainak! Hellokids együttes és Sipos Péter A rendezvény további fotói a város honlapján: A közérdekő önkéntes munkáról, a Foglalkoztatást helyettesítı támogatásról (FHT) Az állami finanszírozás folyamatos csökkenésével 2012-ben -az elızı idıszakhoz képest- jelentısen csökkent a közmunka programban foglalkoztathatók létszáma. Az önkormányzatok a Közérdekő önkéntes munkavégzés által biztosíthatnak munkalehetıséget annak érdekében, hogy az érintettek ne kerüljenek ki a Foglalkoztatást helyettesítı támogatásból (FHT). Akik FHT -ban részesülnek, azoknak egy naptári éven belül 30 nap igazolt munkaviszonnyal kell rendelkezzenek a jogosultság megırzéséhez. Június 25-én a polgármesteri hivatalban errıl a közérdekő önkéntes munkaprogramról kaptak tájékoztatást az elızetesen kiértesítettek. Létavértesen az érintettek létszáma fıre tehetı. İk vagy igazolt alkalmi munkával, vagy önkormányzati-, illetve civil szervezet által biztosított közfoglalkoztatás keretében szerezhetik meg a jogosultságot. A tájékoztatón 30 fı jelent meg, vállalva a július elején kezdıdött, egy hónapon át tartó napi 4 órás munkát. Fontos! 1.) Azoknak, akiknek az FHT jogosultság kezdetétıl számított egy éven belül meg van a leigazolt 30 nap munkaviszonyuk, nem kell a Közérdekő önkéntes munkában részt venniük! 2.) Az FHT jogosultság felülvizsgálata alatt lévık nem kerültek be a munkacsoportba! Fotó: Papp Zoltán A tájékoztatón résztvevık egy csoportja 3.) Nyilatkozat tétel, orvosi alkalmasság feltétele a munkavégzésben való részvételnek! 4.) Csak a ténylegesen ledolgozott napok száma után jár az igazolás, a táppénzes idıszak nem számítható be a munkavégzésbe! 5.)A munkavégzés idıtartama alatt az FHT összege folyósításra kerül! Papp Zoltán képviselı

7 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 7. oldal A korai létai évek IV. Beszélgetés Kerek Lajossal és a feleségével (7.) Lajos bácsi az elsı évben az egyik ötödik osztály osztályfınöke lett, történelmet tanított. Nagyon megszerette tanítványait, ma is párás lesz a szeme, mikor róluk beszél a régi fényképet nézegetve. Tanév közben behívták két hónapra tartalékos katonai kiképzésre. Május végén jött haza. A második évben Veresegyházi Attila váltotta Szendrei Bélát az igazgatói poszton. A katonatiszti iskolát is megjárt, autokratikus, katonás stílusú igazgató idején ahogy az országban mindenütt a pedagógusok szinte mindennap győléseztek, eligazításokon, szemináriumokon, politikai fejtágítókon, sajtó félórákon vettek részt. Még orosz nyelvórákat is kellett hallgatniuk, bár ennek vajmi kevés eredménye lett. - Kétévi tanítás után Veresegyházi Attila igazgató, akit már a Református Kollégiumból ismertem, és akivel a katonaságnál is összefutottam, kiválasztott engem igazgatóhelyettesnek. Nagyon sokat tanultam tıle, kiváló képességő ember volt. Ki is nevezték késıbb a Nagylétai Járási Tanácshoz osztályvezetınek, majd a Derecskei Járási Tanács elnökhelyettese lett. A helyettesi munka pályafutásom egyik legszebb szakasza volt: szerettem tervezni, szervezni, a döntés felelıssége viszont nem engem nyomasztott, az az igazgató terhe volt. Az igazgatóhelyettességet úgy vállaltam el, ha megkapjuk a Fekete Gyula -féle javadalmi lakást. Ez egy nagyon lelakott épület volt az Árpád utca elején, a mostani rendırırs mellett. 16 Ft-tal lett több a fizetésem, mint korábban, de nem ez volt a fontos, hanem a lakás. Rendbetettük az udvart, 100 tı rózsát, lugast, gyümölcsfákat ültettem, kerítést, új kaput csináltattunk. Beüvegeztettük a teraszt, kialakíttattunk egy fürdıszobát igaz, a vizet az utcai közkútról kellett hordani. Évekig laktunk abban a házban. Nagylétai Református Hittantábor 2012, Leányfalu Június 25-én 25 izgatott kalandra éhes gyerek búcsúzkodott a szüleitıl. Még egy gyors ölelés, egy-két Vigyázz magadra!, majd elindultunk a messzi ismeretlenbe. Az oda úton már összerázódott a kis csapat. A busz harsogott a nevetéstıl, a kacagástól, és a különféle zenéktıl, Az elsı úti célunk Esztergom volt. Magunk mögött hagytuk a jó idıt, és belecsöppentünk egy vizes, hideg, ködös világba. Utólag már nem bántuk, bár a bazilika tetején kicsit bosszantó volt, hogy az ígért mesés kilátásból számunkra csak a ködfüggöny maradt. De legalább elmondhatjuk magunkról, hogy felmásztunk a kupolába szakadó esıben. Csak ezek után foglalhattuk el a szállásunkat Leányfalun, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Minden nap itt tartottuk a hittanos- és kézmőves foglalkozásokat különbözı színő, mérető tarsolyokat szabtunk, varrtunk, díszítettünk; volt lehetıségünk a sportolásra is, Második nap jó idıt kaptunk a Jóistentıl. Pontosan túrázásra alkalmasat! A Dunakanyarban ezer meg ezer lehetıségük van a túrázóknak, szebbnél szebb hegyek, patakok, források, erdık, mezık, és hegycsúcsok. Szerintem mi a legszebbet választottuk ki, a Vörös-követ. Az út felfelé folyamatos emelkedıkkel, itt-ott veszélyes sziklákkal és azzal a gondolattal telet el, hogy: MIKOR ÉRÜNK MÁR ODA? A két órás menetelésnek egyszer csak vége szakadt és szemünk elé tárult a Dunakanyar, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Budapest, a Visegrádi-hegység, és a kékben csillogó Duna... Harmadnap csodálatos idıre ébredtünk. Mintha az Úr kárpótolni akart volna minket az elsı nap hideg esıcseppjei miatt felhıt alig láttunk a napsütötte kék égen. Leányfalu, nemcsak a Dunáról, és a nyaralókról híres. A gyerekek számára Móricz Zsigmond üdülıje, nem ér annyit, mint a strand. A délutánt ott töltöttük. Kellıképpen kifáradtunk az úszástól, vízbe ugrálástól, merüléstıl, és vattacukorevéstıl. Másnap Visegrádra mentünk, itt Mátyás királlyal másfél órát hajókáztunk a Dunán. Hogy félreértés ne essék, a sétahajót hívták Mátyásnak. A vizet könnyedén szeltük, a Duna halkan hömpölygött lefele, a hegyek ölelı medrébıl pedig csodálatos kilátás nyílt a fellegvárra, és a Salamontoronyra Este már mindenki elkezdett lassan bepakolni, mert másnap elindultunk haza. Még tartottunk egy utolsó áhítatot, ahol kértük Isten segítségét a hazaútra. Elbúcsúztunk a szállásunktól, még vetettünk egy utolsó pillantást Leányfalura, majd buszunk kirobogott a parkolóból. Meglepetésként ért minket hogy még tehettünk egy kellemes sétát Szentendrén. Vettünk a családnak pár emléktárgyat, majd csináltunk egy utolsó csoportképet a Dunával. Fotó: Magánarchívum Újlaki Sándor 1955-ben végzett diákok A központi iskola impozáns tornácoszlopai elıtt az 1955-ben végzett 8. a (fiú) és 8. b (leány) osztály látható. A lányok osztályfınöke Joli néni, a fiúké elıbb Lajos bácsi, majd Szalay György volt, akinek ölében a kétéves Kerek Ferkó ül. A képen a tanárok közül Nagy Lajos (rajz), Kovács Tibor (számtan-fizika), Kerek Lajosné (magyar), Kerek Lajos (igazgató, történelem) Szabó Margit (igazgatóhelyettes), Szalay György (számtan-fizika), Szalay Györgyné (biológia-testnevelés) és Fekete Gyula (mértan) látható. (A fénykép nagyobb méretben megtalálható: ) 1954 novemberében járási küldött voltam a Falusi Nevelık Országos Konferenciáján. A háromnapos rendezvény ünnepi fogadását a Parlamentben tartották, ahol Nagylétáról a vezetı óvónı, Micike néni (Szabó Micike a szerk) kitüntetést kapott. Amikor hazajöttem, az asztalomon egy levél várt, hogy én vagyok a megbízott igazgató, Veresegyházi Attilát ugyanis a Nagylétai Járási Tanács oktatási osztályához helyezték. A járásnál azt is eldöntötték, hogy Szabó Margit, a matematika tanár lesz a helyettesem. Csigéné Fehér Magdolna (folytatás augusztusban) Fotó: Magánarchívum A kimerült társaság csodálkozva és ujjongva fogadta a hírt Tamás bácsitól, hogy nem megyünk még haza, még vár ránk az Uránia mozi. Tettünk egy kisebb kitérıt, és betértünk Eger városába, a papok városába Barátságok kötıdtek, felejthetetlen élményekben volt részünk, és azt hiszem emlékezetesebbnél, emlékezetesebb pillanatokat élhettünk át. Ha majd legközelebb eljutunk a Dunakanyarba, legyen az egy év, vagy egy évtized, mindenkinek eszébe fog jutni, hogy itt volt az ötödik hittantábor. Köszönjük Tamás bácsinak (Hadházi Tamás - lelkipásztor), Emıke néninek (Hadházi Tamásné Esze Emıke - hitoktató), és Tündi néninek (Pappné Gyıri Tünde óvónı, foglalkozásaink vezetıje), hogy volt hozzánk elég türelmünk, és hogy a sok szeretet és figyelem megtanított minket arra: Aki veszi a bátorságot, hogy csendben maradjon, az felfedezi Isten jelenlétét." Molnár Sarolta, a Debreceni Református Gimnázium tanulója Teljes cikk olvasható: /Egyházak

8 8. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Falugazdász rovata Tisztelt Termelık! Új pályázatok indulnak a Darányi Ignác Tervben - A fiatal termelık támogatására harmadszor írtak ki pályázatot 57/2012 (VI.21.) VM r. azok a 18 és 40 év közötti gazdák jelentkezhetnek, akik elıször kezdenek gazdálkodni, megfelelı szakmai tudásuk, végzettségük van, és vállalják, hogy gazdaságukat öt évig egyéni vállalkozóként vezetik. A kérelmeket július 16. és augusztus 16. között lehet beadni, az elbírálásnál pluszpontot kapnak például az állattenyésztık és a kertészek, illetve azok, akik tanyán, vagy ezernél kisebb lélekszámú településen élnek. - Az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésére szánt 5 milliárd forintos keretbıl egyebek mellett a termékszerkezet átalakítására, az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás, valamint az üzemirányítás korszerősítésére, illetve vágópontok kialakítására kapható támogatás. A kérelmek június 22. és július 23. között adhatók be, minimum 2,5 millió, maximum 100 millió forint igényelhetı. - A vidéki turizmus ösztönzésére - 52/2012 (VI.08.) VM r. - támogatás igényelhetı falusi szálláshelyek kialakítására, bıvítésére, korszerősítésére, illetve nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-fejlesztésre is, például gyermek és ifjúsági táborokra. Szálláshelyhez nem kötıdı tevékenységek is támogathatók, így egyebek mellett a lovas-, vadász-, vízi- vagy borturizmushoz kapcsolódó fejlesztések. A pályázatokat július között lehet benyújtani, egy pályázó legalább 1 millió, de legfeljebb 35 millió forintot kérhet. - GAZDANet program Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez 60/2012. (VI. 28.) VM r. E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezıgazdasági termelı, akinek január 1-jétıl a támogatási kérelem benyújtási idıszakot megelızı hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján a Standard Fedezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény alapján számított mezıgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de nem éri el a 4 EUME-t. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idıszakot követıen az üzemeltetési idıszak végéig az ügyfél mezıgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, fiatal mezıgazdasági termelı esetében 50%-a. A támogatási kérelmet szeptember között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz. Parlagfő mentesítés A parlagfő elleni védekezés alapvetıen a földhasználó kötelezettsége. A földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfő virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követıen ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasználót terhelı kötelezettség kettıs: a parlagfő virágzásának megakadályozása és ennek a preventív magatartásának a vegetációs idıszak alatti folyamatos biztosítása. A helyszíni ellenırzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen a földhivatal, belterületen a jegyzı végzi. A földhivatal minden év július 1-vell kezdıdıen helyszíni ellenırzést végez az elıírt kötelezettség betartásának ellenırzésére. Fordított adózás Július 1-tıl fordított áfa fizetés lesz egyes mezıgazdasági termékek értékesítésekor. A fordított adózás - amely azt jelenti, hogy az eladó az adókötelesen értékesített termék után nem számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít, a forgalmi adót pedig a vevı fizeti be július 1-tıl az Áfa tv. 6/A melléklete szerint a következı termékek értékesítése esik a fordított adózás hatálya alá: kukorica (vtsz. 1005), búza és kétszeres (vtsz. 1001),árpa (vtsz 1003), rozs (vtsz. 1002), zab (vtsz. 1004), triticale (vtsz ), napraforgó-mag, törve is (vtsz ), repce- vagy olajrepcemag, törve is (vtsz ), szójabab, törve is (vtsz. 1201). Fıszabály szerint a fordított adózást azoknál az ügyleteknél kell alkalmazni, amelyek teljesítési idıpontja július 1-jére esik, vagy azt követi. Ezért a kizárólag az Áfa tv. XIV. fejezete szerinti mezıgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanyt a termékértékesítései után továbbra is kompenzációs felár illeti meg. Szima György falugazdász "Nınek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. A Te szíved nem fáj, de a mienk vérzik, mert a fájdalmat csak az élık érzik." HOSSZÚ GYULÁNÉ született Krizsán Julianna Búcsúznak: FÉRJE, GYERMEKEI ÉS UNOKÁI GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, 50 x 90 mm-es terjedelemben 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft MÁR ,-FT- OS AKCIÓS ÁRON (teljes fedlappal, 2 db vázával) plusz betővésés Varga János kıfaragó Érdeklıdni: 06 30/ vagy 06 54/ Minták megtekinthetık LÉTAVÉRTES, Új utca 37. szám HENCIDA, Csokonai utca 45. szám Figyelemfelhívás! Tisztelt határmenti gazdálkodók, földtulajdonosok! A nemzetközi és hazai jogi szabályozás figyelembevételével kérném az államhatár mellett dolgozó személyeket és az államhatár szakasszal érintett földtulajdonosokat, hogy az államhatár vonalától (fehér határkövek jelölik) számított 3 m-en belül mezıgazdasági munkálatokat ne végezzenek, mivel a határnyiladék (3 m-es területsáv) láthatóságát a Rendırségnek kötelezıen biztosítania szükséges. Az esetlegesen gondatlanságból megmővelt területrészeken található haszonnövények lekaszálásból eredı kár a földtulajdonosokat bérlıket terheli. A határnyiladék karbantartás el indul a Létavértes Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén a H 48 G 56 határjelek közötti területen. Tóth Zoltán rendır százados Határrendészeti Osztályvezetı

9 2012. JÚLIUS Létavértesi HÍREK 9. oldal Határrendész járırverseny Szent László nap alkalmából Csongrád megyében, a Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén a Földön, vízen, levegıben címet viselı határrendész járır verseny került megrendezésre. Teltházas politikai lakossági fórum A Jobbik Magyarországért Mozgalom Létavértesi Alapszervezete június 27-én tartotta lakossági fórumát, melyen Dr. Apáti István országgyőlési képviselı tájékoztatta az érdeklıdıket a ciklus eltelt két évérıl és a reális jövıképünkrıl. Témáiban beszélt a magyar gazdaság kilátástalan helyzetérıl, a 2014-ben lejáró földmoratórium következményeirıl, az ország adósságcsapdájáról. Nagyobb lélegzetvételő témák voltak a közrend-közbiztonság és a cigány-magyar együttélés problémái. Az elıadás tabuk nélkül próbált rávilágítani országunk legsúlyosabb, megoldatlan gondjaira. Minden országgyőlési képviselınek kötelessége lenne félévente tájékoztatni a választókat, a parlamentben végzett munkájáról. Ezért az év végén ismét tartunk fórumot, melyre ígéretek szerint Vona Gábor pártelnök látogat el. (Forrás: Hajdú.Bihari NAPLÓ online) A létavértesi határrendész csapat A versenyen tizenöt megye 19 csapata indult el. Egy 15 kilométeres pályát kellett teljesíteniük, miközben nyolc állomáshelyen adhattak számot felkészültségükrıl. A távból 4,8 kilométert gyalogosan kellett megtenniük az indulóknak, de a verseny sikeres teljesítéséhez csónakkal is át kellett kelni a Maroson, majd a folyó fölött drótkötélpályán kellett visszatérni a kiindulási oldalra. A feladatok között szerepelt okmányismeret, melynek során az ellenırzésre átadott dokumentumok közül kellett kiválasztani a hamis hamisított okmányokat. Volt gépjármő-átvizsgálás, amely során elrejtett tárgyakat (fegyvert, lıszert, robbanóanyagot, kábítószert, zárjegy nélküli cigarettát) kellett felkutatniuk a versenyzıknek. A továbbiakban a határrendész járırverseny elmaradhatatlan feladataként terepkutatást kellett végrehajtani egy meghatározott nagyságú területen, melynek során 3 határsértıt kellett felkutatni és elfogni a csapatoknak. Nem utolsó sorban az indulók a továbbiakban bizonyíthatták az elsısegélynyújtás tudásukat, és schengeni illetıleg hazai joggal kapcsolatos ismereteiket is. A verseny jó hangulatban telt. Hajdú-Bihar megyét képviselı Létavértes Határrendészeti Kirendeltség állománya a 7. helyezést érte el. Gratulálunk! Joggal kérdezhetı, hogy az eltelt idıszakban miért nem tartottunk közvetlen párbeszédet képviselıinkkel? A válasz egyszerő. Félidıhöz érve pártunk teljességében belerázódott a parlamenti munkába, rengeteg tapasztalatot győjtött és sok ármánykodásnak, határtalan ígéretözönnek lehettek tanúi. Több száz módosító indítvánnyal és törvényjavaslattal álltak elı képviselıink, melyet a kormányoldal rendre elutasított, sokszor még tárgysorozatba sem véve azokat. A médiában tudatosan elhallgatnak minket, ferdítenek vagy valótlanságot állítanak. Ezért kell az ehhez hasonló fórumokon tájékoztatni a választókat, személyesen meghallgatni problémáikat, véleményüket. Alapszervezetünk nevében megköszönöm mindenkinek aki idıt szánt arra, hogy egy radikális párt elképzeléseit torzítások nélkül megismerje. Találkozzunk decemberben! Addig is szebb jövıt! Szabó Tibor alapszervezeti elnök VÉRADÓNAP augusztus 6-án, hétfın 8 órától 15 óráig Helye: Sporttelep, Debreceni u. 1. Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. fsz. 3. ajtó

10 10. oldal Létavértesi HÍREK JÚLIUS Apróhirdetés Díja: 610 Ft (ÁFA -val) CSALÁDI HÁZ. Sürgısen eladó Létavértesen, a József Attila utcában lévı összkomfortos, 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosóval, melléképületekkel rendelkezı lakóház 400 n. öl telken. Az épület szépen felújított, gáz- + cserépkályhafőtés. Kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, a kert riasztóval felszerelt. Ár: 3,5 millió Ft. Érd: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, felújításra szoruló családi ház nagy kerttel, melléképülettel sürgısen eladó. Irányár: 4 Mft. Érdeklıdni lehet: , vagy CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában Vezér u. 6. szám alatt felújított 2 szobás összkomfortos kertes ház, garázzsal, melléképülettel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy telefonon: 06 70/ vagy / számon lehet. LAKÓHÁZ. Létavértes központjában a Nagyváradi utca 8. és a Batthyány utca 19. szám alatti lakóházak eladók. Érdeklıdni lehet személyesen Benes Gézánénál, Nagyváradi utca 8. szám alatt. LAKÓHÁZ. Létavértes, Sándor u. 54. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni: / , és / (C ) NYÍLÁSZÁRÓK, CSERÉP. Eladó üveges belsı ajtók, 2 darab hıszigetelt ablak, kb. 800 db sima egyfülő cserép, ereszcsatorna. Érdeklıdni lehet: Debreceni u. 19. REDİNYÖK, szúnyoghálók reluxák, harmonikaajtók készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minıségő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) NYELVOKTATÁS. Angolból és franciából korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Telefon: 70 / (C ) CSÜTÖRTÖK délelıttönként a piaccal szemben (Gyár u.) Díszállat és Állateledel üzlet kihelyezett kínálata - állateledel, száraztápok, kiegészítık, ápolási és gyógyászati termékek, - kisállatok, rágcsálók, madarak, hüllık, díszhalak, -akvarisztikai felszerelések, kerti tavak telepítése és karbantartása Elérhetıség: / Megrendeléseket telefonon is felveszünk. Díjmentes szaktanácsadás. Akváriumok beüzemelése, házhozszállítása MAGYARORSZÁG PIACVEZETİ PÉNZINTÉZETE az Önök városában ÜGYFÉLPONTOT KÍVÁN LÉTREHOZNI Célunk: a városban élı ügyfelek jobb kiszolgálása és a piac bıvítése KERESÜNK: 3 fı felsı- vagy középfokú végzettséggel, gépkocsival rendelkezı munkatársakat ELVÁRÁSAINK: jó problémamegoldó képesség, eredményes csapatmunka. Anyagilag támogatott képzéseinken sikeres vizsga letétele. AMIT NYÚJTUNK: magas jövedelem, biztos partnercég és karrierépítés biztosított. Elérhetıség: / A Létavértes SC 97 háza tájáról Fotó: Magánarchívum A DVSC és Létavértes SC vezetıségének tagjai Szima Sándor, Herczeg András, Árva Barna, Kondás Elemér, Szilágyi Zoltán, Mátyus Sándor, Szima Gábor és Papp Zoltán Az NB III -as bajnokság utolsó hazai, Létavértes Nagyecsed mérkızést megtekintette a DVSC és a Létavértes SC 97 vezetısége. Szóba került a csapat NB II es bajnokságba való nevezése, és ezzel összefüggésben a létavértesi Sporttelep MLSZ által elıírt kötelezı fejlesztése. A sportvezetık döntése, hogy Létavértes marad az NB III-ban, és a 2012/2013-as bajnokság megnyerését tőzik ki célul. Ennek érdekében a csapat edzését Sándor Csabától Gyarmati András veszi át. A csapat augusztusi programja: - 4-én, szombaton 17 órától Magyar Kupa: Hosszúpályi -Létavértes én, szombaton 17 órától elsı forduló az Országos Magyar Kupa fıtáblára való kerülésért - 18-án, szombaton 17 órától az elsı bajnoki forduló. A Megye II. osztályba feljutott Létavértes II. csapat elkezdte az edzéseket. A felnıttek új edzıje -Papp Zoltán egyéb irányú elfoglaltsága miatt- Kontor Gábor lett. Edzések: kedd és csütörtök 18 órától. AAAz ifjúsági csapat edzıje Mezei Lászkó. Edzések: szerdán és pénteken 18 órától. Várják létavértesi fiatalok jelentkezését az ifjúsági és a felnıtt csapatba. Jelentkezés a Sporttelepen, az t edzések alkalmával. Árva Barna egyesület elnöke Kézilabda. Rövidesen megkezdik intenzív felkészülésüket a megyei bajnokságban szereplı nıi és férfi kézilabdások is. (t.b.)

Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július

Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július Irinyi János Általános Iskola hírei 2012. július Versenyek, eredmények Iskolánk idén is nevezett a Kistérségi Komplex Tanulmányi Versenyre. Május 18-án négy csapattal indultunk Újlétára, ahonnan sikerrel

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Tankönyvrendelések Április hónapban megrendelésre kerültek a 2015/2016-os tanévben szükséges tankönyvek. A következő iskolai évben egyre több osztályunk

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája

Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája Gyermek I. korcsoport - fiú névsor szerinti részletes listája --------------------------------------------------------------- Kislab. Helyből Medicin Szökdel Gát Összesen célba távol 1 kg helyben futás

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben Név Osztály Verseny Eredmény Felkészítı tanár Erdıs Patrik SZKT országos 102. helyezés Nikovics Tibor Kiss Alex SZKT országos 127. helyezés Nikovics Tibor Séta Péter Föld Napja rajz Különdíj Nikovics Tibor

Részletesebben