Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP /B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, november 28. Wächter Balázs Kistérségi vezető tervező.... RFH Zrt. Csanádi Ágnes projektvezető

2 SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG (ÉM9) TARTALOMJEGYZÉK KISTÉRSÉGI TERVDOKUMENTUM - I. Helyzetelemzés - II. SWOT elemzés - III. Fejlesztési irányok - IV. Projektek összegző bemutatása - V. Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva 3. old. 15. old. 18. old. 23. old. 36. old. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK KFB jegyzőkönyvi kivonat / határozat TKT jegyzőkönyvi kivonat / határozat Projektgazdák szándéknyilatkozatai 155. old old old. Esélyegyenlőségi helyzetelemzés 158. old. KFB, TKT határozat az esélyegyenlőségi helyzetelemzés jóváhagyásáról 159. old. Helyzetelemzéshez tartozó mellékletek 160. old.

3 KISTÉRSÉG KÓDJA EM9 DÁTUM: VERZIÓ: V1 I. Helyzetelemzés I. 1. Gazdasági helyzet A Sárospataki kistérségben a rendszerváltással összeomló gazdasági és foglalkoztatási kapacitások újraépülése lassan és egyenetlenül megy végbe. A szerkezetváltás lassúsága a kedvezőtlen közlekedési adottságokkal, a településszerkezettel, a munkaerő alacsony, illetve a munkaerőpiacon nem értékesíthető, korszerűtlen képzettségi színvonalával függ össze, míg az egyenetlenség, vagy pontosabban egyenlőtlenség a hagyományos tájitermészeti, termelési adottságok, gazdasági potenciálok tartós különbözősége, az egyes települések társadalmi összetétele mentén értelmezhető. A kistérség gazdasági és foglalkoztatási kapacitásai a központban, Sárospatakon koncentrálódnak pl. az egyéni és társas vállalkozások 65%-a a kisvárosban működik, egyedül itt található ipari fejlesztésre alkalmas, kijelölt terület, és túl a központ és a kistérség falvai közötti polarizáltságon, mind a gazdasági és foglalkoztatási szerkezet, mind a fejlesztési esélyek tekintetében tartós különbségek mutatkoznak Tokaj-Hegyalja és a Bodrogköz települései között utóbbiak jelentős hátrányára. A gazdasági ágak közötti arányeltolódás ebben a kistérségben is végbement; a mezőgazdaság jelentősége radikálisan visszaszorult, az ipar súlya is csökkent, a szolgáltatási szektor viszont erősödött. Néhány adat ennek illusztrálására: 2007-ben a regisztrált társas vállalkozások 10,7%-a a mező-, erdő- és vadgazdálkodási, halászati ágazatban, 27,5%-a az ipar- és építőipar területén működött, a kereskedelmi és javítószolgáltatási ágazatban 22,9% dolgozott, a turisztikai ipar súlyát jelző szálláshely és vendéglátás területén 5,4% volt tevékeny, míg a gazdasági szolgáltatás és ingatlanügyletek a társas vállalkozás 13,7%-ának volt a legfőbb profilja. A foglalkoztatás szerkezete hosszú átalakuláson megy keresztül. A mezőgazdaság eltartó képessége fokozatosan csökken, a korábbinál kevesebb munkaerőt foglalkoztat, azt is idényjelleggel. Nő a foglalkoztatottság az építőiparban, a kereskedelem, vendéglátás és egyéb szolgáltatások terén. Vállalkozások Sárospataki kistérséget is a kisvállalkozások dominanciája jellemzi, a regisztrált vállalkozások között az egyéni vállalkozások aránya 67% volt, s ezer lakosra ebben az évben 629 társas és 1277 egyéni vállalkozás jutott. Az egyéni vállalkozások dominanciája az önfoglalkoztató kényszervállalkozások masszív térségi jelenlétére mutat. A legnagyobb foglalkoztatók a kistérségben: Vállalkozás neve, Foglalkoztatottak, Székhely, Tevékenység BOSS 2006 Hungária Kft., 159 fő, Sárospatak, Menetszerszám gyártás Pataki Ruha Zrt., 131 fő, Sárospatak, Ruhaipari termékek Geomilk Kft., 113 fő, Sárospatak, Mezőgazdaság Épszer Zrt., 111 fő, Sárospatak, Építőipari tevékenység ÉMÁSZ Nyrt. Sp.-i Kirendeltség, 109 fő, Sárospatak, Szolgáltatás Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt, 70 fő, Kenézlő, Mezőgazdaság Tokaj Kereskedőház Zrt., 60 fő, Tolcsva, Borászat Rufém Rugó és Fémtömeggyártó Kft.,41 fő, Bodrogolaszi, Rugógyártás Tokaj Oremus Kft., 30 fő, Tolcsva, Borászat Elga-Zár Kft. 30 fő, Olaszliszka, Fémtömegcikkek gyártása (Forrás. Települési adatszolgáltatás alapján Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete)

4 Mezőgazdaság A foglalkoztatás ágazatonkénti megoszlásában jelentős eltérések vannak a települések között. Az agrárágazatban foglalkoztatottak aránya a térségi átlag háromszorosa (pl. Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő), olykor ötszöröse (Viss) lehet. Míg a mezőgazdaság a Bodrogközi falvakban domináns, addig az erdőgazdaság a Hegyalján magasabban fekvő vidékein lévő aprótelepüléseken biztosítja a nagyobb arányú foglalkoztatást. Ugyanakkor az erdőgazdálkodás a meghatározó ágazat foglalkoztatásban betöltött valódi szerepe az adatokból nem látható, mert az ágazat az elmúlt majd két évtizedben a fekete/szürke foglalkoztatás terepévé vált A Hegyalján fennmaradt a szőlészet, borászat intenzív kultúrája, és ha a termelők panaszkodnak is piaci versenyhátrányukra az olcsó nyugati borokkal szemben, a minőségi borászat és a hozzá kapcsolódó turizmus hosszú távon is Hegyalja húzóágazata marad. A nagyarányú agrárfoglalkoztatás kapcsán fontos megemlíteni, hogy Bodrogköz tartósan hátrányos helyzetének egyik oka, hogy a táji adottságokhoz igazodó hagyományos termelési, gazdálkodási és megélhetési módokat a vízrendezés majd a szocialista nagyüzemek helyi termelési adottságokat figyelmen kívül hagyó, a nagytáblás szántóföldi növénytermesztést erőltető gazdálkodása eltüntette, és a helyükre azóta sem sikerült fenntartható megélhetési és gazdálkodási formákat találni. Az elmúlt évek gyümölcstelepítési hulláma ugyan kedvező fejleménynek tekinthető, ám a tájegység egész számára nem tekinthető kitörési pontnak. Ipar A gazdasági és foglalkoztatási szerkezet átrendeződésének egyenlőtlenségére utal az ipar foglalkoztatási súlya az egyes településeken. A térségben a hagyományos ipari ágazatok, a gépipar, textilipar a KGST piacok összeomlása majd a globalizálódó gazdaságban színre lépő távol-keleti versenytársak megjelenésével összehúzódtak, ma hajdani kapacitásaik töredékével működnek. Az iparon belül három jelentősebb tevékenységi kör jelenik meg: a faipar, borászat (tehát a feldolgozóipar) és a gépipar. Feldolgozóipari kapacitások a következő településen működnek: Borpalackozás (Tolcsva), Fafeldolgozás (Sárospatak, Vámosújfalu), A fémmegmunkálás és gépipari tevékenységet folytató cégek elsősorban Sárospatakon működnek, de van ilyen vállalkozás Bodrogolasziban is. Az említett tevékenységi körökön kívül más profilú (varroda, bányászat, építőipar) vállalkozások is működnek a térségben, azonban nem képviselnek olyan súlyt, hogy az érdemben befolyásolja az iparszerkezetet. Az elérhetőség kedvezőtlen közlekedési feltételei Miskolc, Nyíregyháza lassú közúti elérhetősége és a vasút villamosítás hiánya miatt, s mert ezen a vidéken a határok lebontása nem eredményezhette a szomszédos országgal való gazdasági kapcsolatok, a befektetések élénkülését, a kistérség nem kiemelt célterülete a befektetőknek. Noha Sárospatak és környezete is része az 1998-ban létrehozott Zempléni Vállalkozási Övezetnek, s rendelkezik egy mégoly kicsi ipari parkkal, gazdasági fellendülést és a foglalkoztatási helyzet számottevő javulását eredményező beruházásokra nem került eddig sor. A beruházások, fejlesztések és a helyi információk szerint, a külföldi tőke célterülete Sárospatak, illetve a hegyaljai Tolcsva, mely utóbbi településen leginkább a borászatban és a turizmusban jelentek meg a befektetések. A kereskedelem területén várhatóan bővülni fog a foglalkoztatás, több üzletlánc jelezte befektetési szándékát, ipari fejlesztések területén a svájci tulajdonú FRAISA SZKC Kft. jelezte fejlesztési szándékát. Turizmus A turizmus, foglalkoztatásban betöltött szerepe ugyancsak erőteljes koncentrációról tanúskodik (térségi szinten 2006-ban a foglalkoztatottak 6,6%-a dolgozott ebben az

5 ágazatban): Sárospatakon (4,2%) és Tolcsván (5,7%) valamint Bodrogolasziban (6,9%) mondható jelentősnek. (A foglalkoztatottak abszolút számát tekintve természetesen Sárospatakon élnek a legtöbben turizmusból.) A kistérség számos turisztikai vonzerővel rendelkezik. A műemlékek és védett létesítmények száma 74, ami a megyében található értékek közel 11 %-a! Minden településen van olyan látnivaló, mely az ide érkező vendégek számára természeti, kulturális, építészeti szempontból vonzó lehet. A természeti értékek közül legfőbb vonzerőt a folyók képviselnek, de tulajdonképpen a térség egésze, a hegyek, a kisebb vízfolyások, a természetvédelmi területek által kínált lehetőségek is kiváló célterületet jelenhetnek a természti- és ökoturizmust kedvelők számára. Sárospatakon található hőforrás, melyre építve egyre inkább kezd fellendülni termál-, gyógyturizmus, 2009-ben már nem csak a nyári, hanem a téli szezonban is tud vendégeket fogadni a helyi fürdő. Az épített örökség számos eleme kisebb helyi jelentőségű, a faluképet szépítő épület: falházak, templomok, de több településen található kastély, várrom, illetve a világörökség részét képező épített elemek. Kiemelkedő értékek találhatóak Sárospatakon, melyek a város történelmi, kulturális gazdagságát idézik. A határmenti fekvés révén kialakult speciális turisztikai forma, a bevásárló- és termálturizmus kombinációja, jellemzően szlovák és lengyel vendégekkel. Ugyanakkor a turizmus eredményessége a kevésbé attraktív vonzerők, illetve a turisztikai látnivalók hálózatszerű felfűzésének hiányában elmarad a lehetőségektől, annak ellenére, hogy 2001 óta 65%-kal nőtt a kistérségben a vendégéjszakák száma. Szolgáltatások A tercier szektor foglalkoztatás a gazdasági, pénzügyi, személyi szolgáltatások révén Sárospatakon koncentrálódnak, és térségközponti szerepének köszönhetően itt található a legtöbb közintézmény is. A Sárospatakon foglalkoztatottak majd harmada 28.7% - dolgozik a közigazgatásban, közszolgáltatásban. Kistelepülésen a tercier szektor magasabb foglalkoztatási aránya esetén szinte biztosak lehetünk abban, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények a település legnagyobb, vagy jószerivel kizárólagos foglalkoztatói. Korábbi támogatott fejlesztések ( ) között legnagyobb összegben gazdasági célú beruházások valósultak a kistérségben (az összes kistréségi támogatás 37%-ban, ami az összes támogatott beruházási összérték 48%-át jelentette). A vállalkozások támogatott fejlesztései között meghatározó a mezőgazdasági üzemek fejlesztései, de találunk építőipari vállalkozást, illetve szerszámgyártásban, fémiparban tevékenykedő vállalkozásokat is jelentősebb fejlesztéseket végrehajtók között. Az ipari fejlesztések többségére a vállalatok telephelyi koncentrációja alapján Sárospatakon és Bodrogolasziban került sor, melyek célja a gyártás technológiai korszerűsítése, ami nem csak az eredményesség javulásával, de élőmunka kiváltásával is járhat. A nagyobb összegű beruházások mellett jelen vannak, különösen a falusi turizmus, vendégfogadás területén a kisebb értékű beruházások. Az önkormányzatok közvetlen gazdaságélénkítő tevékenysége (Sárospatakon) az ipari övezet közművesítésének előkészítésével, vagy (társulási szinten) különböző gazdaságfejlesztési programok elkészít(tet)ésére, illetve a turizmus területén az önkormányzati fenntartású szálláshelyek létesítésére, felújítására korlátozódott az elmúlt években. I. 2. Infrastrukturális helyzet Közúti közlekedés A Sárospataki kistérség települései Budapesttől km távolságra, a megyeszékhelytől pedig km távolságra fekszenek, elérési idejük a mai elvárásoknak nem felel meg. (4.számú melléklet) A kistérségi primer kutatás során gyűjtött adatok utalnak mind a közúti mind a vasúti közlekedés nehézségeire. A Sárospataki kistérség fő közúti közlekedési tengelye a 37. sz. főközlekedési út, amelyen keresztül a megyeszékhellyel és a szerencsi és a sátoraljaújhelyi térséggel

6 teremthet kapcsolatot a 16 település. A főút áteresztő képessége kicsi, miközben burkolatát folyamatosan újítják. Az elmúlt évben készült el a Miskolcról kivezető 2*2 sávos forgalmi pálya, míg folyamatban van Bodrogkisfalud és Sárospatak közti felújítása. A kistérség települései a főúthoz kapcsolódó, szintén rossz állapotú bekötőutakon közelíthetőek meg. A közúti közlekedést lassítja a térség vízrajza, a folyók által kettészelt földrajzi elhelyezkedés. Kenézlőtől délre a Tiszán Balsánál autós kompátkelő működik, amely a közvetlen kapcsolatot biztosít a szomszédos megyével. Különösen nyíregyházánál. A Bodrogon való átkelést a Sárospatak és Tokaj közötti folyószakaszon csupán néhány komp (Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud között, Olaszliszkánál, Sárazsadánynál és Bodrogolaszinál) teszi lehetővé. A bodrogközi kistáj elérhetőségét valamelyest javította a cigándi híd megépítése miközben a fejlődésben nagyobb lökést adna, ha új Tisza híd megépítésével Nyíregyháza közúti elérhetősége gyorsabb lenne. A Bodrogköz és Hegyalja kistájak közúti összeköttetését a számú út biztosítja, melynek teherforgalma - különösen Románia európai uniós taggá válása óta jelentősen megnövekedett. Ez a tranzit teherforgalom a 37. számú főút elérését a kistérség egyetlen közúti hídján, a sárospataki Bodrog-hídon és Sárospatak városközpontján történő áthaladással tudja megoldani, jelentősen rongálva a híd állapotát és sokszor megbénítva Sárospatak belvárosának forgalmát. A Bodrog-híd állapot-felújítása, valamint a Sárospatakot elkerülő út megépítése elkerülhetetlen, sürgető feladat. A Sárospataki kistérségben több zsáktelepülés található (Komlóska, Háromhuta, Makkoshotyka és Zalkod), melyek bekötőúttal kapcsolódnak az összekötő utakhoz, s tömegközlekedési kiszolgálásuk, illetve általában közúti elérhetőségük kedvezőtlen. Kiépített kerékpárút-hálózat a kistérségben nincs, kizárólag a szomszédos kistérségi központtal van kiépített kerékpárút összeköttetés. (Sárospatak Sátoraljaújhely kerékpárút) Az OTrT-ben a kistérséget érintő tervezett új kerékpárút elemek: Tiszamente kerékpárút (11-es jelű Euro Velo) 4.A számú szakasza ( - Sátoraljaújhely - Sárospatak Bodrogolaszi Vámosújfalu Olaszliszka Szegilong ), mely vonal fejlesztése fontos a turisztikai hálózatos fejlesztések szempontjából. Vasúti közlekedés A Sárospataki kistérség vasútsűrűség és vasútellátottság szempontjából is az ország legkedvezőtlenebb helyzetű térségei közé tartozik. Kistérséget érintő közvetlen vasútvonal, a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalú 80 c jelű vasúti fővonal párhuzamosan fut a 37. sz. főközlekedési úttal, tőle keleti irányban, a következő településeket érintve: Olaszliszka Tolcsva, Bodrogolaszi, Sárospatak. Ez a vonal jelenleg nincs villamosítva, a forgalmat diesel mozdonyok bonyolítják. Szembetűnő a jelentős különbség a közúti és a vasúti utazási idők között. Vasúton különösen lassú eljutni Zalkod, Vajdácska, Kenézlő és Erdőhorváti térségébe, mely tényező csökkenti a helyi lakók mobilitását, a munkavállalók ingázási lehetőségeit. A vasúti közlekedés minősége összességében gyenge, mind a személy- mind az árufuvarozás tekintetében alacsony a szolgáltatás színvonala. Egyrészt a vágányok és a kocsipark műszaki állapota miatt nem megfelelő sem a kereskedelmi, sem az utazási sebesség, másrészt pedig hiányzik a kellő rugalmasság, az üzleti szemlélet és a menetrendszerűség a mindennapi működés során. Összességében elmondható, hogy a kistérség települései közül azoknak a legkedvezőbb a vasúti közlekedési helyzete, amelyek a 37. sz. főút és a Bodrog folyó között helyezkednek el. Vízi és légi közlekedés A térségen halad át az ország második legnagyobb folyója, a Tisza. A folyón a hajózás visszafejlődött: menetrend szerinti személyszállítás jelenleg nincs, teherszállítás is csak alkalomszerűen történik. A folyókon tehát időszakos személyforgalmi- és sporthajózás

7 van, mely jellemzően az idegenforgalmi szezonhoz köthető. Hasonlóan ítélhető meg a terület észak-déli tengelyében elhelyezkedő Bodrog folyó szerepe is. Összességében a vízi közlekedés infrastruktúrája kiépítetlen, a vízi közlekedés által generált szállítási igény pedig mára lecsökkent. A térségben a légi közlekedés nem jellemző, de Sárospatakon van egy füves leszállópályájú reptér, amely sportrepülésre alkalmas. Legközelebb elérhető nemzetközi repülőtér Kassán van. Természeti környezet A kistérség vízrajzi érintettsége: - Folyóvizek (Tisza folyó, Bodrog folyó, Hotyka-patak, Tolcsva-patak) - Csatornák (Bodrogzugi-főcsatorna) - Állóvizek (Holt-Bodrog) A Bodrog folyó menti települések közül Bodrogolaszi árvízi védettsége hiányos, Sárazsadányé pedig nem teljes körű. A védőmű megerősítése mindkét településen kiemelt feladat. A 16 településből 15 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett. A Kistérség 16 települések közül a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról melléklete szerint 3 település (Györgytarló, Hercegkút, Zalkod) fokozottan érzékeny, a többi 13 pedig érzékeny területű. Hercegkút és Sárospatak kiemelten érzékeny besorolású. A Kistérség a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. A 10. zóna országos összehasonlításban a legenyhébb légszennyezettségi mutatókkal rendelkezik. A Kistérség 6 települése (Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Tolcsva) erózióval erősen veszélyeztetett terület. Az erózió kérdése tehát a Kistérség majd felét érintő kiemelt feladat. Közművek A kistérség területén a vezetékes földgázellátás a fogyasztói igények tekintetében teljes egészében lefedett. Ugyanígy a közüzemi vízhálózat és a zárt közcsatorna-hálózat is Vajdácska kivételével - minden településen kiépítésre került. A közüzemi vízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya a kistérség egészét tekintve 81,1 %, de az egyes települések között jelentős különbségek vannak. (6. számú melléklet) A vízhálózatba való bekötések tekintetében legrosszabb a helyzet Zalkod településen, ahol a lakásoknak 53,2 %-a van a vízvezeték-hálózatba bekapcsolva, ellenben Hercegkút és Háromhuta községekkel, ahol ez az arány 95 % feletti. Internet elérhetőség A szélessávú internet már minden településen elérhető, a szolgáltatás minősége azonban néhány községben fejlesztésre szorul lakosra 53,7 fő internet használó jut kistérségi átlagban. A mobiltelefon hálózat tekintetében is hasonló a helyzet. Komlóskán azonban egyáltalán nem, Háromhután pedig nem mindegyik szolgáltató érhető el. Főként a hegyaljai tájrész hegyekkel körbevett településein nehézkes a hálózat elérése. A kábel TV szolgáltatás még 7 településen nem érhető el. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma 2005-ben 153 db volt. Hulladékgazdálkodás A hulladékelszállítás nem teljesen megoldott, ezért a helyi lakosok gyakorta maguk hordják ki a szemetet egy közeli hulladéklerakóba, vagy a község külterületére. További gond a komplex hulladékgazdálkodási rendszer teljes körűségének hiánya, amely a begyűjtéstől kezdődően a szállítás, válogatás, hasznosítás feladatait látná el, teljes vertikumban, térségi szinten. A hulladékgazdálkodás feladatait a kistérségben a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. látja el. A korábban problémaként jelentkező

8 hulladék-elhelyezési problémák a bodrogkeresztúri lerakó megnyitásával átmenetileg megoldódott, bár aggasztó a jelentős szállítási távolság. Bodrogkeresztúron mind veszélyes (részleges), mind inert hulladékot tudnak fogadni. Utóbbi helyben történő feldolgozása is megoldott. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere minden településen kiépített. Bővítésére azonban igény van. Korábbi fejlesztések 2002 és 2008 között a Kistérség számára megítélt támogatások 13%-a közmű-, 10%-a közlekedésfejlesztést célzott. A közmű-fejlesztések közül Kenézlő és társult településeinek szennyvíz-elvezetése, valamint Bodrogolaszi, Györgytarló, Háromhuta, Sárazsadány és Sárospatak csapadékvíz-elvezetése képvisel döntő súlyt. A közlekedésfejlesztéseknél elsősorban a belterületi utak burkolatépítése emelhető ki. Jelenleg folyamatban van a 37- es számú út korszerűsítése, míg az elkövetkezendő két évben a Magyar Közút Kht. tervezi a szinte járhatatlan Vámosújfalu és Sárospatak közti út padkásítását. I. 3. Társadalmi helyzet Demográfia A sárospataki kistérség lakosságszáma a 2007-ben fő, ami folyamatos, konkrétan 5%-os csökkenést mutat 2001-hez képest. A kistérség 16 településéből egy rendelkezik városi ranggal, és itt él a kistérség lakosságának 51 %-a, fő. A 15 község között oszlik el a lakosság 49 %-a, fő. A kistérség népsűrűsége alacsony, 57 fő/km 2. Ez részben a természetföldrajzi adottságoknak (ártéries hegyvidéki elhelyezkedés) a következménye, részben pedig negatív demográfiai folyamatok eredménye ben 120 fő/ km 2 népsűrűség feletti település nem volt a kistérségben. A természetes szaporodási mutatók alapján rendkívül kedvezőtlen kép rajzolódik ki a települések többségén lakosra jutó halálozások száma 2005-ben 14,2 fő volt. A negatív demográfiai folyamatok másik eleme az elvándorlás: a belföldi vándorlási különbözet kistérségi értéke mind a megyei, mind a regionális értéknek több mint kétszerese. A vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga között -5,8 fő volt. Az elvándorlás különösen jelentős arányú a felsőfokú végzettségűek, szakképzettek körében, ami a térség munkaerőpiaci helyzete szempontjából kedvezőtlen hez viszonyítva a kistérségben népesség körében a 60 év felettiek aránya stagnál (20%), miközben 2001-hez képest 3%-kal csökkent a 14 éven aluli gyermekek aránya. A népesség korcsoport szerinti megoszlásból az idősekkel való több törődés igényén kívül levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kistérségben csökken a tanköteles korú gyermek száma, ami magával vonhatja közoktatási intézményrendszer további átszervezését, koncentrációját. A települések mindegyikén jelentős mértékű az elöregedés, amihez ha párosítjuk a fiatalok és főként a felsőfokú végzettségűek - elvándorlásának jelenlegi tendenciáját, könnyen megjósolható, hogy néhány éven belül több kihalással veszélyeztetett településsel találkozhatunk a térségben. Az elvándorlás a beszűkült elhelyezkedési lehetőségekre, az életminőséggel kapcsolatos problémákra vezethető vissza. Közoktatás A Sárospataki kistérségben két törpefaluban nincs iskola (Zalkod és Háromhuta) s az iskolafenntartók között éppen csak elkezdődött az intézményi társulások (iskolakörzetek) szervezése. A fenntartók óvatos lépéseket tettek, tagiskolaként rendre megmaradtak az alsó tagozatok, még ha összevont osztályokkal is: ilyen pl. a Bodrogolaszi tagiskolájaként működő Makkoshotyka, vagy Kenézlő tagiskolája, Viss. Emellett van egy nyolc osztállyal működő tagintézmény, Vámosújfalu iskolája, ahol 121 gyermek tanul (Bodrogolaszi tagiskolája). Az iskolafenntartó társulások megalakulásával létrejött új, 200 fős intézmények egyelőre túlzottan újak ahhoz, hogy működésük stabilnak legyen tekinthető, s számos pedagógiai problémával küzdenek. Ugyanakkor nem szűnt meg az egészen apró

9 intézmények fenntartásának problémája: Komlóskán mind az óvoda, mind az iskola alig több, mint tíz gyermekkel működik, s csak azért nem kellett kapuit bezárni egyiknek sem, mert nemzetiségi oktatást folytatnak. (Ennél sokkal jobb a helyzet Hercegkúton, ahol 38 alsós kisgyermek vett részt német nemzetiségi oktatásban 2008-ban.) A kistérség óvodái a regionális átlagnál valamivel kisebb költségvetéssel működtek ben (337 ezer Ft/gyermek volt a kistérségi óvodák működési költségeinek átlaga, de óriási volt a szórás a 148 ezer Ft egy főre jutó györgytarlói értéktől a 731 ezer Ft/fős komlóskai értékig.) Ugyanakkor az iskolák fajlagos működési költsége 6 százalékponttal meghaladta a regionális átlagot. (A kistérségi átlag 300 ezer Ft/tanuló volt; a legtöbbet Komlóska áldozott az iskolájára, 765 ezer Ft jutott egy tanulóra.) 1 Nem volt tehát olyan sokkal drágább a kistérség közoktatási rendszerének fenntartása, mint másutt, mégis türelemmel és a kölcsönös érdekeltségek nyomvonalán érdemes törekedni az együttműködések javítására, a jelenlegi együttműködések megerősítésére, esetleg az intézményfenntartó társulások bővítésére. Az elmúlt években a kistérségben Olaszliszkán, Bodrogolasziban, Tolcsván, Vajdácskán korszerűsítettek iskola épületet (nem minden oktatási helyet), míg jellemzően a több településen a korábbi évek korszerűsítési munkái forrás hiányában elmaradtak. Az iskola épületek fenntartása a korszerű jó minőségű nyílászárók, hőszigetelés hiányban a lehetőségekhez képest magasabb költséget jelentenek, miközben sokszor mindennapi infrastrukturális hiányosságok gátolják a korszerű oktatás-nevelési tevékenység feltétételeit. A kistérségben néhány településen most néznek szemben az oktatási rendszer koncentrációjának következményeivel, a központi iskolákban megnövekedett gyermeklétszám megfelelő színvonalú oktatásához felújítások, intézménybővítések szükségesek. Ilyen települések: Sárospatak és Kenézlő. Továbbá az óvodai nevelésben is néhány településen szűkösek kapacitások, mint Vissen és Vajdácskán 2, ahol a kétcsoportos működtetést az alacsony normatíva és infrastrukturális hiányok gátolják. A hosszabb távon fennmaradó korszerű oktatási intézmények, (feladat-ellátási helyek) felújítása elengedhetetlen a kistérségben a magas színvonalú oktatási nevelő munka ellátáshoz. A kistérségben egyre erőteljesebb a cigány népesség települési elkülönülése; cigányok és nem cigányok között rejtett és nyílt konfliktusok feszülnek, tartanak egymástól. Mint másutt, Sárospatak környékén is a nem roma népesség a mobilabb. Ők élnek elsősorban mind a szabad iskolaválasztás, mind az elvándorlás lehetőségével, s ez óhatatlanul a szegregációs jelenségek felerősödéséhez vezet, amelyekkel tartósan számolni kell. Kistérségi átlagban is magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. A 2007/2008-as statisztikai adatok alapján a térségben az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók száma 1860 fő. Ebből a létszámból a hátrányos helyzetű gyermekek száma 1040, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 317. Magas a HH-s arány Györgytarló, Olaszliszka és Vajdácska településeken (több mint 80 %). A HHH-s tanulók aránya Olaszliszkán 46%, Makkoshotykán 49 %. Ezért végtelenül fontos a pedagógiai szakszolgálatok kapacitásbővítése (több logopédus, fejlesztő pedagógus az iskolákban és a központban, pedellus, szociális munkás), az egyes iskolákban a foglalkozásoknak helyet adó helyiségek kialakítása, amelyre nem vagy nem a szükséges mértékben kerülhetett sor az utóbbi években. (A városi pedagógiai intézménynek lényegében ugyanazzal a kapacitással kell most kiszolgálni a falvakat is.) Ugyanilyen fontossága van a délutáni foglalkozásoknak (napközi), jobb esetben az iskolaotthonos oktatásnak, amire nem jut (elég) forrás. Sárospatakon a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentős részét elkülönülten oktatják, közülük néhányan alkalmasak az együtt nevelésre, ám integrálásuk komoly szakmai kihívást jelent, amelynek a feltételei egyelőre nem adottak. Ezért merült fel, hogy a kistérség iskoláiban növelni kell a gyógypedagógiai képzettséggel rendelkezők számát. Az intézmények fontosnak tartják az iskolákban a korszerű pedagógiai módszerek 1 Forrás: Győri kötet Forrás: Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdasági Intézet, Gyermekprogram iroda, szeptember 29.

10 alkalmazását, ill. a roma diákok integrált oktatásának első lépéseit. Az integrált oktatás mellett szükséges az önkormányzatok (pl. Sárospatak) képviselőtestületeinek az elkötelezése is, akiknek például ösztöndíjakhoz való hozzájutással, tehetséggondozással, illetve a szakszolgálatok összehangolt munkájának biztosításával szükséges támogatni a roma diákok társadalomba való hatékonyabb beilleszkedését. A megyei önkormányzat által fenntartott többségében sajátos nevelési igényű gyereket oktató iskolába nagy számban járnak romák, akiknek egy jelentős része a vasút túl oldaláról, a város másik végéből jár az iskolába. Javasolt az iskolába való eljutás biztonságos körülményeit megteremteni. A kistérségben Olaszliszkán működik tanoda, mellyel kapcsolatosan jók tapasztalatok, a roma lakossággal nagy számban érintett településeken (Olaszliszka, Makkoshotyka, Sárospatak, Kenézlő) hasonló típusú, a közoktatáson kívüli oktató-nevelő tevékenység folytatása szükséges a roma diákok bevonásával. Sárospatakon működik 3 középfokú intézmény (2 gimnázium és 1 szakképző iskola) és két felsőfokú oktatási intézmény: a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia A kistérségben a felnőtt oktatás és a tehetséggondozás olyan potenciális fejlesztési irányok, amely erős helyi intézményi gyökerekre (tanítóképző) támaszkodhat és akár nagyobb térségi hatókört is kivívhat magának. Szakképzés Sárospatakon három középiskola látja el a kistérségben és tágabb környezetében élő fiatalok középszintű képzését: a két gimnáziumban mintegy 1200 fiatal tanul; mindkettő biztosít kollégiumi ellátást A mélyszegénységben élő családok gyermekei azonban nagyobb részt a Vay Miklós szakiskolában folytatják tanulmányaikat, ahol a 9. és 10. évfolyam elvégzése után szakmához, s jó esetben érettségihez is juthatnak. Az intézmény része a Sátoraljaújhely szakképző iskolájával közösen szervezett térségi integrált szakképző központnak, így a jövőben várható az intézmények által oktatott szakmák újraszervezése és magasabb szakmai színvonalon való oktatása. Vállalkozói igényként felmerült, hogy a szakképzés oktatási programjai, szakmai tananyagai jobban illeszkedjenek a helyi vállalkozói igényekhez. A közel 600 tanulót fogadó szakiskola ugyanis egy-egy szakközépiskolai osztályt is indít évfolyamonként, sőt, két szakterületen (autószerelő, épületgépész technikus) érettségizettek két éves képzésére ad lehetőséget. Az intézmény óriási szerepet tölt be a kistérség, sőt a tágabb környezetből, éppen a leginkább leszakadó településekről érkező fiatalok szakmához juttatásában; a támogatásra szoruló célcsoport nagyrészt ebben az intézményben található. Ezért mind a tanulók szocializációja, a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló oktatási formák alkalmazása, az iskolán kívüli képzések (gyakorlati oktatás) biztosítása perdöntő a felzárkóztatás sikere szempontjából. A leghátrányosabb helyzetű, javarészt roma családokban ma már majd minden gyermek megkezdi középfokú tanulmányait, de többségük szakiskolai képzésbe kerül, miközben tanulmányi kötelezettség elvesztése után, főként motivációs problémák munkanélküliség mint személyes példa és reális lehetőség, vagy nem szaktudással való pénzkeresés - miatt még onnan is hamar kiesik. A tanoda-típusú programokra nagy szükség lenne ebben a térségben, mert valamelyes esélyt nyújtanak arra, hogy a fiatalok az állami oktatási rendszerben maradjanak, szakmához, érettségihez jussanak. Civil szervezetek A civil aktivitás (a civil szervezetek száma, és elsősorban az általuk megvalósított projektek száma, hordereje, érintettjei) magas szintje arra utal, hogy az adott terület lakossága aktívan befolyásolni kívánja saját életkörülményeinek alakulását, közvetlen környezetének fejlődését. A megyei civil szervezetek 4,1 %-a került bejegyzésre a Sárospataki kistérségben. Közülük azonban kevés található a kistelepüléseken és csak néhány folytat jelentős munkát, jellemzően a következő tevékenységi területeken:

11 Oktatási tevékenység támogatása, képzés, ismeretterjesztés, Kulturális, sportesemények, ifjúsági rendezvények szervezése, sportélet fejlesztése, Lapkiadás, hagyományőrzés, helyi kulturális értékek feltárása, településfejlesztés, Teleház, kábeltévé működtetése, Önkéntes tűzoltói tevékenység, polgárőrség, Mozgáskorlátozottak részére rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, Pályázati tanácsadás, pályázat írás, projektmenedzselés. Településközi kapcsolatok A települések közti kapcsolatok a település-földrajzi adottságok miatt, erősnek mondhatók a térségben, bár az eltérő érdekek mentén feszülő ellentétek sem ismeretlenek. A kapcsolatok leggyakoribb megnyilvánulási formái a körjegyzőségek és a feladatellátó társulások. Az elmúlt években a többcélú kistérségi társulás megalakulása is indukálta bizonyos közigazgatási feladatok kistérségi szintű koncentrációját Sárospatakra. A kistérségi közszolgáltatás-szervezést nem követték az infrastrukturális fejlesztések, ezért ma elég mostoha körülmények között és szétszórtan működnek olyan kistrésig feladatot ellátó intézmények, mint az építéshatóság, okmányiroda, pedagógiai és családsegítő szolgálat. A korszerű közigazgatás és ügyintézés megteremtéséhez célszerű a fenti intézmények integrált, egy helyen történő elhelyezése. Számos fontos intézmény nem található meg minden településen, a szórakozási, bevásárlási lehetőségek különösen a községekben szűkek. Mindez pedig kevéssé teszi vonzó lakhellyé a kistérséget. A kistérség településein végzett primer kutatás során összegyűjtött információk szerint a településeken működő fontosabb önkormányzati intézmények többségében számos fejlesztési igény felmerül. A település életében szerepet játszó legjelentősebb intézmények közé tartoznak a polgármesteri hivatalon, orvosi, szociális és oktatási intézményeken kívül a faluházak, könyvtárak, teleházak, múzeumok és művelődési házak. A felmerült fejlesztési igények jellemzően az intézmények épületének felújítására, bővítésére, fűtéskorszerűsítésre és az eszközök cseréjére, modernizálására irányulnak. Az igények között szerepel továbbá parkosítás és sportpálya, illetve iskolai tornacsarnok kialakítása is. I. 4. Szociális helyzet Jövedelmi helyzet A társadalom életszínvonalának megítéléséhez jó támpont az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem mértéke, ami 2005-ben, a Sárospataki kistérségben átlagosan Ft-ot ért el. (7.számú melléklet) Ez az adat is bizonyítja, hogy az itt élők többségének életkörülményei elmaradnak a más, fejlettebb országrészben lakókéhoz képest. Egészségi állapot, egészségügyi szolgáltatások A lakosság egészségi állapota az országos átlaghoz képest is rossznak mondható. A települések közel felén nincs helyben háziorvosi alapellátás, a kistérségben a háziorvosok és házi gyermekorvosok leterheltsége magas. A működő háziorvosok száma 2005-ben 13 volt, gyermek háziorvos viszont csak Sárospatakon működik. A háziorvosi ellátásban rendelésen megjelentek száma évben fő volt. (11. számú melléklet) Védőnői szolgálat csak 6 településen működik 13 álláshellyel, természetesen kistérségi lefedettséggel. A több település ellátásból fakadó nehézségek és a munkában való közlekedés nehezíti a védőnők munkavégzést, szükség lenne még több védőnőre különösen a romák lakta, nagyobb szaporulattal rendelkező településeken. A védőnői ellátás hatékonyságának javítása kulcsfontosságú a gyermekek kihordása, majd kezdeti

12 felnevelése területén, hisz a mai kutatások már egyértelműen bizonyítják, hogy óvodás korban már sok gyermek behozhatatlan fejlődési hátránnyal rendelkezik az átlagos gyerekekhez képest. A kistérségben nem működik kórház, csak a szomszédos kistérség központjában, Sátoraljaújhelyben. Ennek elérési távolsága km. Járóbeteg-szakrendelés csak Sárospatakon vehető igénybe. Gyógyszertár mindössze 6 településen található. Kisebbségek A kistérségben a roma lakosság aránya %. Roma lakosság a kistérségben nagyobb számban Sárospatakon, Makkoshotykán, Olaszliszkán, Vajdácskán, Kenézlőn él. Különösen nagy gondot jelent a roma kisebbség erőteljes szegregáltsága, ami 80 %-ot meghaladó mértékű. (8. számú melléklet) Körükben az alacsony iskolázottság együtt jár a munkanélküliséggel, egészségi károsodásokkal. A roma lakosság lakókörnyezeti szegregáció a kistérségben előfordul (pl. Sárospatakon), de nem jellemző egy-két településen (pl. Vajdácska, Olaszliszka) vannak romasorok, melyek közterülete, illetve ingatlanállománya lehetőleg az ott élők szociális foglalkoztatása részeként - korszerűsítésre szorul. A kistérségben jelentős lélekszámú, identitását őrző, aktívan összetartó német kisebbség él Hercegkúton, ruszin kisebbség pedig Komlóskán. Szociális szolgáltatások Bölcsőde 3 településen működik: Hercegkúton, Komlóskán, ahol nemzetiségi alapoktatást is fenntartanak és Sárospatakon. Több településen igény mutatkozik az óvodán belül bölcsődés minicsoport létrehozására, ami a jövő szervezési feladata. A nappali ellátást nyújtó idősek klubjainak elérhetősége tekintetében is romlott a helyzet az utóbbi években, ugyanis több településen is megszűnt ez az ellátási forma. A 10. számú melléklet táblázatából kiderül, hogy a 16 településből csak 4 (Hercegkút, Sárospatak, Tolcsva, Viss) idős lakosai részesülhetnek helyben nappali ellátásban a településen működő idősek klubja révén. A nappali ellátást nyújtó klubok száma elmarad a kistérség lakónépességének megyén belüli arányától, a kapacitáskihasználtság pedig (az ország egészéhez hasonlóan) igen magas, 96,8 %. Néhány településen az összes férőhelyre jut egy gondozott, Viss községben pedig a kihasználtság 108 %-os! A kistérségben a lakosság elöregedésével jelentős igény mutatkozik az időskorúak segítésre, gondozására, de meg ezentúl menően is fontosabb a sokszor személyi biztonsági okok által indokolt jelzőrendszerei segítségnyújtás bevezetése. Ugyanakkor a szociális alapellátások szervezése még egyedileg, települési szinten történik, előbb-utóbb szükségessé válik a gazdaságosabb fenntartás miatt a kistérség alapú szervezettség. Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthon a kistérségben mindössze Sárospatakon működik (2 intézmény). A kapacitáskihasználtság ugyan magas (85 %), de nem éri el sem az országos, sem a megyei vagy regionális értéket (ez utóbbiak mindegyike 90 % feletti). Hasonlóan alacsony az ellátottság az időskorúak otthonai körében, mely intézmények szolgáltatásai szintén egyedül Sárospatakon vehetőek igénybe. Az egyetlen otthon kapacitáskihasználtsága 96,7 %-os, ami egybeesik a hazai átlaggal. Szállást adó idősek klubja szintén csak a kistérség egyetlen városában található, kihasználtsága 100 %-os (8 férőhely). A kihasználtság a megyében és a régió egészében is alacsonyabb ennél, az országos átlag azonban szintén közel 100 %. A kistérségben működik néhány jelentősebb kulturális, nevelési, hagyományőrzési és szociális tevékenységet folytató civil szervezet, melyek közül kiemelhető a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete, Az egyesület tevékenysége által megoldott a fogyatékkal élők érdekképviselete, támogatása nem csak a Sárospataki kistérségben, de az egész mikrorégióban. Az egyesület által nyilvántartott fogyatékkal élők magas száma, mely folyamatosan növekszik, jelenleg a kistérségben 2366 fő, ami a teljes lakosság 8,7 %-a. Szociális szolgáltatást biztosít a Vámosújfaluban

13 működő Búzavirág Alapítvány, valamint a sajóvámosi központú, de a kistérségben tevékenykedő Szent Erzsébet Segítő Kezek Közhasznú Egyesület. A kistérségben működik családsegítő, pedagógiai szakszolgálat és gondozási központ is melyek központja Sárospatakon van, de kistérségi ellátást biztosítanak. Szociális intézményekben jelentősebb beruházás nem történt az elmúlt években, egy-két helyen korszerűsítették a konyhákat, pl. Olaszliszkán, Hercegkúton, Makkoshotykán, Zalkodon, Györgytarlóm akadálymentesítették Sárospatakon az idősek klubját, támogatást kapott a Sárospatakon a prevenciós és rehabilitációs szolgálat. Kenézlőn, Hercegkúton megújult az orvosi rendelő. I. 5. Foglalkoztatási helyzet A munkanélküliség tartósan magas, 10% fölötti szintje a Sárospataki kistérség majd két évtizedes problémája (2007-ben 13,7%). (Az sem vigasz, hogy a régióban vannak rosszabb helyzetű kistérségek.) A térségi átlag mögött természetesen jelentős települési különbségek húzódnak, és a munkanélküliség egyes csoportokat romák, 45 év feletti nők és férfiak, kisgyermekes nők, fogyatékkal élők az átlagosnál súlyosabban érint ebben a kistérségben is. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Viss, Sárazsadány, Makkoshotyka, Györgytarló, Zalkod, Komlóska településeken volt a legmagasabb (40% felett) 2001-ben. Ez a jelenség nemcsak a roma lakosság körében figyelhető meg, hanem a kisebb népességű és jellemzően mező-, erdőgazdasági keresetei lehetőséget nyújtó települések lakosságára is. Az ÁFSZ augusztusi adatai szerint a munkanélküliségi ráta Györgytarlón 29%, az 50%-ban romák lakta Makkoshotykán 28%-os volt, s 20% fölötti értéket mutatott Olaszliszkán, Vajdácskán, Viss községben. 10% alatti rátával Sárospatakon, az apró Háromhután és Komlóskán találkozhattunk. A munkanélküliség tartósságára és mélységére utal az is, hogy a regisztrált álláskeresők több mint harmada tartósan munkanélküli és nem tudunk azokról, akik valamilyen okból kihullottak a regisztráció és az ellátások rendszeréből, vagy oda be sem kerültek, a valóságos arányok tehát vélhetően magasabbak, mint amiről a statisztikai adatok tanúskodnak. Közismert tény, hogy a munkanélküliség mindenekelőtt a képzetlen vagy elavult, a munkaerőpiacon értékesíthetetlen szakképesítéssel rendelkező, jelentős arányban roma aktív korú népességet sújtja, ők a tartós munkanélküliek között is felülreprezentáltak. Új fejlemény a kistérségben a pályakezdők és kvalifikált munkavállalók munkanélkülisége. Az elsődleges munkaerőpiac korlátozott felvevőképessége a jövőben tovább szűkül; a vállalkozások, cégek részben kvalifikált munkaerőre tartanak igényt, a betanított munkaerőt egyre inkább kiváltják a technológiai fejlesztésekkel. A gazdasági válság érintheti a kistérséget is, különösen a feldolgozóipari, építőipari vállalkozásokat, akik nem hogy a munkahelyteremtésért, hanem a munkahelyek megtartásáért küzdenek majd. A mezőgazdaság munkaerőfelvevőképességében sem lehet bízni, a technológiai korszerűsítések és a piacok beszűkülése következtében az elmúlt években a legnagyobb foglalkoztatók inkább elbocsátottak, mint hogy munkaerőt vettek volna fel. A legnagyobb, súlyos, részben etnikai színezetű konfliktussal fenyegető problémát az jelenti, hogy a szocialista nagyipar és mezőgazdaság foglakoztatási hierarchiájának legalsó grádicsain helyet kapott képzetlen, jószerivel kizárólag romák körében ők voltak az elsők, akik már a nyolcvanas évek derekán az utcára kerültek a válságba került ipari üzemekből lassan a harmadik generáció nő föl úgy, hogy nem tud elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, hogy a képzetlenség-munkanélküliség - szociális függőség-szegénység bezáródó csapdájában él. Ezen lakosság körében rendkívül alacsony a tanulási és munkavállalási hajlandóság. E krízis kezelésének feladata pedig az önkormányzatokra hárul, s a települések vezetői, apparátusa ezzel a teherrel nem vagy

14 mind nehezebben birkózik meg. Azt látnunk kell, hogy szemben a helyi és országos közbeszéddel, a szegények, a romák világa sem homogén, valóban vannak köztük családok, amelyek a szociális transzferekre támaszkodva alakítják ki stratégiáikat sok választásuk nincs, a többség azonban boldogulni kíván azok között a lehetőségek között, amelyeket a rendszer kínál, a közmunkát és a fekete munkát váltogatja. Azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy ha kis számban is, de találkozni érettségizett, sőt elvétve diplomás roma fiatallal. Az elhelyezkedési perspektívák hiánya motiválatlanságot és (egyre inkább) devianciát szül. A munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség kezelése ma és várhatóan a közeli jövőben is a közfoglalkoztatás különböző formáira, vagyis a másodlagos munkaerőpiacra hárul. A közfoglalkoztatás alapvetően önkormányzati feladat, s ez a jelenlegi rendszerben nem ad megoldást az elsődleges munkaerőpiacra való kilépésre, csupán alkalmi feladatok elvégzésre. Nagy hiány mutatkozik a kistérségben az olyan non-profit szervezetekből, amelyek a köz érdekében végzett tevékenységekben munkanélkülieket képeznek és alkalmaznak, szociális gazdaság típusú foglalkoztatási projekteket generálnak és bonyolítanak. Az önkormányzatok, főként a kisebb településeken általánosságban a közigazgatási alapfeladatukból következően ma képtelenek olyan közcélú foglalkoztatást szervezni, ahol a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan mentális tanácsadásra, illetve képzési programokon való részvételre van mód, mely lehetőséget ad a munkavállaló fokozatos vissza-, vagy bevezetésére a foglalkoztatásba. Ugyanakkor az önkormányzatok sajátos működésükből következően nem tudnak olyan közfoglalkoztatást szervezni, ahol saját karbantartási, parkfenntartási feladatain túl meg tudja szervezni magán embereknek (p. házfelújítás cigánysoron, kertgondozás), illetve vállalkozásoknak (pl. mezőgazdasági útkarbantartás) nyújtana hasonló szolgáltatást. Kistérségi szinten szerezett non-profit foglalkoztató lenne képes minden települést érintve a foglalkoztatottak felkészítésére, illetve a munkák profi szervezésére. S azért is lenne ezekre szükség, mert rendre kiderül, hogy azok az eszközök, amelyeket a munkanélküliség kezelésére és enyhítésére az erre létrehozott szervezet alkalmaz, csak részben vezetnek eredményre. Ha nincs elsődleges munkaerőpiac, nincs hová kiközvetíteni munkanélkülieket (álláskeresőket), s azt is láthatjuk, hogy a különböző felnőttképzési programok, amelyek az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit hivatottak javítani, sok esetben nem segítenek. Ami az utóbbi évek fejlesztéseit, innovatív kezdeményezéseit illeti, a rendelkezésünkre álló adatok az önkormányzatok foglalkoztatásban betöltött szerepétől tanúskodnak a decentralizált hazai forrásokból a közfoglalkoztatásban szükséges eszközöket szerzik be. Kevés az olyan kezdeményezés, amelyik a hátrányos helyzetű, főként roma lakosság helyzetének javítását szolgáló programokat pályáz és bonyolít (lásd roma egészségőrök képzését és alkalmazását). Nem láttuk nyomát annak sem, hogy a térség önkormányzatai a szociális földprogram kínálta lehetőségekkel élve enyhíteni igyekeznek a falvak szegény, rászoruló lakosainak megélhetési problémáin. Roma szervezetek beszámolnak különböző pályázatok által finanszírozott programokról (lásd Olaszliszka), de ezek a programok a támogatás lejárta után nem képesek önfenntartóak maradni, tovább működni. A foglalkoztatási, megélhetési programom fenntarthatósága azonban nem csupán az egy kézen megszámlálható roma szervezetek gondja.

15 II. SWOT elemzés Erősségek: A térség geopolitikai, határ menti, nemzetiségi helyzetéből adódó gazdasági-civil kapcsolatok sokasága Fő közlekedési útvonalak (M3-as autópálya) közelsége A kistérségi központ (Sárospatak) elérhetősége valamennyi településről 30 perc alatti, 40%-uknak 10 percen belüli Mérsékelten átalakított természeti környezet, védett természeti területek (tájvédelmi körzetek, natúrpark, ÉTT és NATURA 2000, Bodrog folyó), országos jelentőségű kulturális örökségértékek (pl. Rákóczi vár és műemlék környezete) Gyógyhatású melegvíz-források Jelentős vízfolyások ((Tisza folyó, Bodrog folyó, Hotyka-patak, Tolcsva-patak, csatornák, állóvizek) érintik, amelyek részben hajózhatók, részben az öntözés megoldásában, részben a turizmus fejlesztésében segítenek Kedvezőek az exportképes gyümölcs- és szőlő-termesztés feltételei, Tokaj-hegyalján jelentős szőlőtermesztési és borkészítési hagyományok, illetve gazdasági potenciál van Magas fokú erdősültség és a természetközeli erdőkezelés megfelelő nyersanyagbázisa a feldolgozásnak és energetikai célú felhasználásnak Jól kiépített lakossági infrastruktúra (pl. vízvezeték, szennyvíz, gázhálózat) Fémfeldolgozás hagyományai jelen vannak a térségben Komoly szellemi tőke, munkakultúra, technikai háttérrel rendelkező stabil cégek jelenléte a térségben (fémfeldolgozás, építőipar, mezőgazdaság, szőlészet) A természeti és kulturális értékekre építő turisztikai termékek (pl. aktív-, öko-, kulturális-, konferencia-, vadász-, gyógyturizmus) fejlesztésének alapjai a térségben rendelkezésre állnak A térségben 3 középfokú (gimnázium, szakképző intézmények) és 2 felsőfokú oktatási intézmény van A közoktatás fejlesztésére térségi együttműködések alakultak meg Hagyományőrző és egyéb civil és non-profit szervezetek működése, élő Gyengeségek: A térség országos viszonylatban periferikus földrajzi fekvésű Lassú közúti és vasúti megközelíthetőség a nyugat európai piacok felől, a növekvő forgalomhoz képest romló állapotú közúthálózat Több településről nehézkes a tömegközlekedés (pl. Viss-Zalkod-Kenézlő háromszögben, Háromhuta, Komlóska irányából), hegyek, lővizek által szabdalt tájon több (4db) zsáktelepülés van a térségben A Bodrog folyón való közúti átkelés lehetőségének csekély száma, a meglévő egyetlen híd rossz állapota. A kistérségi központon áthaladó tranzit forgalom jelentős mértékű, hiányzik egy elkerülő út A Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal villamosításának hiánya Hiányzik a kerékpárút-hálózat, amelyik a természeti területek környezetszennyezésmentes megközelítésére lenne alkalmas Modern szélesssávú IT hálózat nem érhető el minden településen (pl.komlóska), ami gátolja a közügyek elektronikus ügyintézést, vállalkozások hatékony működést, illetve korlátozza a távmunka, távoktatás lehetőségeit A gazdasági és foglalkoztatási kapacitások egyenlőtlenül oszlanak el a térségben, amelyet tartós polarizáltság (Bodrogköz vs Tokaj-Hegyalja) jellemez A térségben magas a mezőgazdaság, alacsony a szolgáltatások, ipar súlya Általános tőkeszegénység gátolja a kapacitások bővítését Hiányoznak a mezőgazdasági termények versenyképességét javító, térségi hozzáadott értéket növelő feldolgozó üzemek, logisztikai szolgáltatások A szántóterületek átlagos aranykorona értéke alacsony. Az állatállomány csökken, a korábbi jelentősebb kapacitások leépültek A szakképzési és felnőttképzési kínálat nem találkozik a gazdaság igényeivel Tisza-, és Bodrog part sok helyen rendezetlen, a folyók vízminősége változó Felszín alatti víz állapota szempontjából valamennyi település érzékeny, a kistérség 15/174. oldal

16 néphagyományok, hagyományápolás Aktív szervezetek, a sérült, fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű emberek segítésére. Élénk sport és kultúra élet évek óta működő programok (Abylimpia, Kulturális Találkozók) Sikeresen végrehajtott Leader+ programok, gyakorlott menedzsment kapacitás több mint harmada erózióval, míg 5 települése belvízzel erősen veszélyeztetett. 2 település árvízi védettsége hiányos A felszíni vízrendezés megoldatlan, pedig a belvízveszéllyel való érintettség miatt stratégiai feladat A szennyvízkezelés Vajdácskán egyáltalán, további településeken nem teljes körűen megoldott, az alacsony rácsatlakozási arányok miatt. A közműolló több településen eléggé nyitott Térségi turisztikai marketing hiánya, kiépítetlen turisztikai információs rendszer Szálláshelyek mennyiségi és minőségi hiányosságai Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások alacsony színvonalúak, a turisztikai termékek hálózatos kiépítése (pl. kerékpárút, vízi út) nem valósult meg a térségben A lakosság korstruktúrája elöregedő, a népsűrűség alacsony, a népesség csökken, jelentős az elvándorlás, különösen a magasan képzett fiatalok körében Az országos és a megyei átlagot jelentősen meghaladó mértékű a munkanélküliségi ráta (különösen magas a tartós munkanélküliek aránya a kistelepüléseken és a nagy számban romák által lakott falvakban), a munkanélküliek képzettség szerinti szerkezete kedvezőtlen a gazdasági igényekhez viszonyítva Alacsony a térségben a népsűrűség, ami az állami támogatási feltételek mellett nem teszi lehetővé a közszolgáltatások (oktatás, szociális gondoskodás bizonyos formái) hatékony működtetését Egészségügyi, szociális és gyermek-védelmi ellátás túlterhelt, rehabilitáció és prevenció nem elégséges mértékű A munkaerőpiacról kiszorult családok, nagy részük roma a fekete gazdaságban való részvételen és a szociális transzfereken alapuló megélhetési stratégiákat dolgoztak ki, s ez helyi konfliktusok forrása Roma sorok, szegénytelepek megléte, alap infrastrukturális ellátottságuk hiányos Ritkák a nem közvetlen anyagi haszonnal járó közösségi szintű együttműködések Az akadálymentesítés és esélyegyenlőség alacsony foka a térség közintézményeinél A települési önkormányzatok mindegyike forráshiánnyal küzd 16/174. oldal

17 Lehetőségek: Magyar-szlovák-ukrán határmentiségből adódó vonzáskörzet növekedés gazdasági, kereskedelmi, piaci kapcsolatok potenciális fejlődése A hagyományos, biológiai és ökológiai agrárgazdálkodás lokális termékei iránti kereslet növekszik a hazai és az európai piacokon Nemzetközi és belföldi turizmus élénkülése, a táji, természeti értékek megóvása és turisztikai hasznosítása előtérbe kerül Elérhető agrár és turisztikai, környezetvédelmi, energia hatékonyságot és megújuló energiaforrások kiaknázását támogató források A gazdasági együttműködések (integrátor szervezetek, új típusú szövetkezetek) szerepe felértékelődik A mezőgazdaságon belül növekszik a bioenergia alapanyag előállítás súlya és jelentősége Szándék a tudatos helyi társadalom fejlesztésére, közösségszervezési akciók bővülnek Veszélyek: A természeti erőforrásokat veszélyeztető külső (hazánk más térségéből vagy külföldről érkező) szennyezések a folyóvizeken keresztül elérik a térséget Befektetések visszaszorulása gazdasági válság miatt, a működő vállalkozások elszegényedése, megszűnése A környező országok kedvezőbb adózási rendszere miatt a munkahelyteremtő beruházások a határ szlovák oldalán valósulnak meg, vállalkozások kitelepülnek A természeti-környezeti értékek (élővizek, növény- és vadállomány) károsodnak a ökológiai szemlélet hiánya következtében Együttműködés helyett rivalizálás a kistérségek, települések között, széthúzás fokozódása Tovább folytatódik a vidéki emberek periférizálódása, a mélyszegénység növekszik A képzett réteg elvándorlása csökkenti a szolgáltatások, a termelés színvonalát, gátat szab a társadalmi és gazdasági fejlődésnek A fokozódó elvándorlás, az elöregedő helyi lakosság miatt a képzett, innovatív szemléletű lakosok utánpótlása csökken. Nagyobb tömegek kiesése a rendszeres munkát vállalók köréből, ezen emberek társadalomba, munkába való visszailleszkedésének meghiúsulása. Békés egymás mellett élés helyett konfrontáció, kriminalizálódás fokozódása A csökkenő gyermeklétszám miatt, a költséghatékonyság érdekében folytatódik az általános iskolák integrációja, megszűnése Túlgondoskodás erősödése, mely a fogyatékkal élők kezéből kiveszi a saját élete fölötti rendelkezés lehetőségét A mezőgazdasági termelők, erdőtulajdonosok megmaradó kiszolgáltatottsága, tevékenységük alacsony jövedelmezősége a feldolgozóipari célú befektetések elmaradása miatt. 17/174. oldal

18 III. Fejlesztési irányok III. 1. A fejlesztési irányok a SWOT elemzésből adódóan és a tervezési útmutatóban megadott prioritásokon belül kerülnek meghatározásra Sárospataki kistérségi fejlesztési céljai összhangban az LHH program céljaival: Gazdaság élénkítése, munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése A kistérségeken belüli területi, települési különbségek, egyenlőtlenségek mérséklése A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a romák helyzetének javítása Fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása A helyi együttműködések erősítése 18/174. oldal

19 fejlesztési irány sorszáma és rövid leírása 1. Gazdaság bővítése, új munkahelyek létrehozása fejlesztési irány által érintett földrajzi terület (pl. települések felsorolása) A kistérség minden települése Sárospatakon prioritás az iparterület bővítése. Turizmus fejlesztése prioritás a Sárospatakon, Bodrog mentén, illetve a Hegyalja településein. (Háromhuta, Komlóska, Hercegkút, Tolcsva, Erdőhorváti) Az elérhetőség kapcsán a kistérség elérhetőségének a javítása legfontosabb: a 37-es út mielőbbi kétsávos fejlesztése, Sárospatakot elkerülő út megépítése a Bodrogköz irányába, valamint fejlesztési irány indokoltsága 3 (hivatkozással a SWOT elemzésre) és hosszú távú céljai A térség foglalkoztatásában meghatározó ágaztok: fémfeldolgozás, szőlészet-borászat, építőipar, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus, mely ágazatok versenyképességének javítása a kistérség fejlődésének meghatározó alapja. A fejlesztések másik fontos eleme különösen a kistérség, illetve a kistérségen belüli elérhetőség (utak minősége) javítása Mikro-vállalkozások, kkv-k működési környezetének fejlesztése, fémipari vállalkozások együttműködésének ösztönzése (klaszterek) 1.2. A hagyományokra támaszkodva a bor-szőlő, mezőgazdasági termékek, kézműipar fejlesztése, helyben megtermelt alapanyagok magasabb szintű feldolgozása fejlesztési irány számszerű eredményeinek mutatói Regisztrált munkanélküliek aránya a munkaképes népességből: 2013-ban 12% a kistérségben Vendégéjszakák száma összesen 2013-ban 80 ezer fő a kistérségben Megépül LHH programból 5,3 km út kapcsolódás más fejlesztési irányokhoz, egyéb forrásokhoz Mind a két fejlesztési irányhoz kapcsolódik, hisz a két irányban tervezett projektek megvalósítása feltétele, hogy megfelelően képzett munkaerő álljon rendelkezésre az elsődleges munkaerőpiac számára. A fejlesztési irányban tervezett projekteket alapvetően a GOP, ÚMVP, ÉMOP turisztikai komponense és a KOP támogathatja a jövőben. Sárospatak-nyíregyháza közúti kapcsolat fejlesztése a vasútvonal villamosítása Turizmus fejlesztése a természeti értékek megőrzésével, védelmével, a turisztikai szereplők együttműködésének javítása A térség és a térségi települések elérhetőségének javítása (közlekedés és infokommunikáció) 3 Az indoklás megtalálható a helyzetelemzésben és a swot-ban, az anyag áttekinthetősége érdekében kerüljük az ismétléseket. 19/174. oldal

20 fejlesztési irány sorszáma és rövid leírása 2. Foglalkoztatás növelése, foglalkoztathatóság javítása fejlesztési irány által érintett földrajzi terület (pl. települések felsorolása) fejlesztési irány indokoltsága 4 (hivatkozással a SWOT elemzésre) és hosszú távú céljai A kistérség minden települése A vállalkozások kapacitásbővítéséhez, illetve technológiai fejlesztésükhöz hiányzik, illetve a jövőben várhatóan hiányozni fog a képzett munkaerő, mely probléma elmélyülését meg kell akadályozni. Tekintettel a tartós munkanélküliek magas arányára kulcsfontosságú a foglalkoztatás, illetve az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak bővítése A szakoktatás és a felnőttképzés minőségének javítása, összehangolása a vállalkozói igényekkel, elhelyezkedés feltételeinek javítása 2.2. Tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának bővítése, a munkaképesség javítása (pl. szociális gazdaság fejlesztése) fejlesztési irány számszerű eredményeinek mutatói Tartós munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliekből ban 28 % a kistérségben Megvalósul LHH programból 2011-re 25 fő foglalkoztatása Megvalósul LHH programból 2011-re 60 fő sikeres képzése kapcsolódás más fejlesztési irányokhoz, egyéb forrásokhoz A fejlesztési irány kapcsolódik a másik két irányhoz. A 3. fejlesztési irányban kell biztosítani, hogy megfelelő előképzettséggel rendelkező személyek kerüljenek be a szakképzési rendszere, illetve jelen fejlesztési irány biztosítja a gazdasági igényekhez igazodó szakképzés és a tranzit foglalkoztatás révén a vállalkozások számára munkaerő bázist. A fejlesztési irányhoz tartozó projektjeit támogatja a jövőben az Út a munkába program és a TAMOP, TIOP LHH térségek számára nem elérhető fejlesztései. 4 Az indoklás megtalálható a helyzetelemzésben és a swot-ban, az anyag áttekinthetősége érdekében kerüljük az ismétléseket. 20/174. oldal

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tervezést Koordináló Csoport

Tervezést Koordináló Csoport Zempléni Tájak Helyi Közösség Tervezést Koordináló Csoport Sárospatak A Zempléni Tájak Helyi Közösség SWOT elemzése Erősségek: A térség geopolitikai, nemzetiségi helyzetéből adódóan meglévő kapcsolatok

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata

A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata A Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A térségben működő élelmiszergazdasághoz

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök,

Nagy Imre okl. építészmérnök (Relief Art Bt. Szeged) szakértő (Tér-Idő Műterem Bt.) Tóthné Pocsok Katalin okl. táj- és kertépítész mérnök, Grants Europe Consulting Kft. H-1124 Budapest, Németvölgyi út 84. Tel: +36-1-319-1790 Fax: +36-1-319-1381 E-mail: Website: www.grantseurope.eu Tér-Idő Műterem Bt. H-6721 Szeged, Arany János u. 7. Iroda:

Részletesebben

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 FELÜLVIZSGÁLVA 2010. MÓDOSÍTVA 2011. Készítette: Konyor Judit Tanügy-igazgatási szakértő Szakértői igazolás

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Fenntartható vidékgazdálkodás, magas hozzáadott értékű, minőségi élelmiszertermeléssel, turisztikai termék-fejlesztéssel. Budapest, 2009 Május 8. A dokumentumban

Részletesebben

Ács Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Antiszegregációs Terve

Ács Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Antiszegregációs Terve és Antiszegregációs Terve 2011 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 5 2. A város szerepe a településhálózatban... 7 2.2. A város térségi helyzete és funkciói, helyi és helyzeti energiáinak bemutatása...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vértes-Gerecse

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vértes-Gerecse Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vértes-Gerecse "Vértes Gerecse Általél(r)ünk, kéz a kézben célhoz érünk!" Budapest, 2008 Szeptember 24. Adokumentumban szereplő összes szellemi termék aeuropean Public

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben