Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ"

Átírás

1 Pápa és Vidéke május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ, valamint az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület szervezésében tizenegyedik alkalommal rendezték meg az Országos Ifjúsági Néptánctalálkozót, amelynek minden második évben Pápa ad otthont. Hazánk minden szegletébõl, így Jászberénytõl Budapesten át egészen Pécsig érkeztek néptánccsoportok, de voltak határon túli résztvevõi is a fesztiválnak, amelynek fõszervezõje idén is Baán Éva volt. Az ifjúsági együtteseket neves szakmai zsûri értékelte, amelynek elnöke Ónodi Béla néptáncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola tanára volt, mellette Kocsis Enikõ koreográfus, Kökény Richárd táncmûvész, koreográfus, valamint Varga Edit, az Örökség Egyesület régiós elnöke alkotta a szakmai testületet. A program május 18-án kezdõdött a Pápai Református Gimnázium tehetséges fiataljainak fellépésével, majd késõ estébe nyúlóan egymást váltották a pápai színpadon a tánccsoportok. A péntek estét táncház zárta a Kõris Zenekarral. Folytatás az 5. oldalon Sokáig kérdéses volt, találkozhatnak-e az agrárium szereplõi a XVI. Pápai Agrárexpon. A város önkormányzata aztán úgy döntött, az idei évben sem maradhat el a mezõgazdasági seregszemle, mely az elmúlt másfél évtized alatt nagy rangot szerzett magának szakmai körökben, és a pápai rendezvénynaptárban is stabil helye van. A háromnapos rendezvény tehát nem maradt el, csak a megszokott, április végi idõponttól eltérõen a közelmúltban, május 18. és 20. között várta a látogatókat és kiállítókat. Részletek a 3. oldalon Testületi ülés Elfogadták a sportkoncepciót A májusi helyi közgyûlésen tárgyaltak a költségvetés módosításáról, és szavaztak pályázatok benyújtásáról, de a programon elfogadták a város sportkoncepcióját is. A testületi ülés megkezdése elõtt a belvárosi felújítást nézték meg a képviselõk. Megtekintették a Fõ teret, a Városháza B épületét, valamint a mozi épületét is. A program a Városházán folytatódott. Bõvebben a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke május 31. Testületi ülés Elfogadták a sportkoncepciót Folytatás az 1. oldalról A napirendek tárgyalása során elsõ ízben a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület, majd a évi ellenõrzések tapasztalatairól tárgyaltak. A második napirendi pontban az idei évi költségvetési rendelet módosítását fogadták el a képviselõk. Ezt követõen a városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérõl, a fizetendõ térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását fogadták A Legenda Közmûvelõdési Egyesület elsõ konferenciája a rendszerváltás tematikáját, a második Buda-Pest ostromait járta körül, a pápai rendezvény a közép-dunántúli régió szocialista kori városfejlõdését mutatta be. A tudományos tanácskozás tematikája tíz közép-dunántúli települést érintett: Ajkát, Balatonfüredet, Dunaújvárost, Herendet, Oroszlányt, Pápát, Tapolcát, Tatabányát, Veszprémet és Várpalotát. el. Dr. Áldozó Tamás polgármester a napirend tárgyalása során úgy fogalmazott, az önkormányzat a szociális intézmény mûködésén segített azzal, hogy néhány költségigényes ellátást átszervezett, illetve átalakított. Dr. Vörös Ibolya bizottsági elnök a rendelettervezetet rendkívül méltányosnak minõsítette. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló A szocialista kori városfejlõdést mutatták be Ezek a városok mind építészetileg, mind a régió és az ország életében addig betöltött szerepüket tekintve jelentõsen átalakultak az 1945 utáni évtizedekben. A konferencia újdonsága volt, hogy elõször foglalkozott egy régió szocialistakori történetével, de nemcsak a hagyományos politikatörténet eszköztárának, hanem a város-, a mentalitás- és a társadalomtörténet-írás megközelítésének segítségét is felhasználva. Ezen önkormányzati rendelet módosítását követõen a sportkoncepció elfogadásáról döntött a testület. Ezzel kapcsolatban Grõber Attila képviselõ arra tett javaslatot, hogy a város sportlétesítményei közül valamelyiket nyissák meg a tömegsport elõtt, hogy minél több civil ember tudjon sportolni. A képviselõ azt is javasolta, hogy dolgozzák fel Pápa város sporttörténeti anyagát. Vegyes ügyek között lejárt határidejû határozatokról döntött a képviselõ-testület, emellett a képviselõk két TÁMOP-pályázat be- Konferencia a levéltárban A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori városfejlõdésérõl tartott konferenciát a közelmúltban a Legenda Közmûvelõdési Egyesület a Veszprém Megyei Levéltárral közös szervezésben a pápai fióklevéltárban. többféle megközelítés használata a Legenda Közmûvelõdési Egyesület konferenciáinak mostanra már védjegyévé vált, tudtuk meg Katona Csaba történésztõl. A megjelenteket Petrik Iván, a Pápai Fióklevéltár vezetõje köszöntötte, majd dr. Áldozó Tamás polgármester szólt a résztvevõkhöz, aki hangsúlyozta: a konferenciának témát adó kor rajtahagyta a kezenyomát a mi városunkon is, de ettõl függetlenül is kötelessége a társadalomnak támogatást adni ahhoz, hogy ez a korszak minél inkább megmutathassa egy másik nyújtását támogatták, és jóváhagytak két alapító okirat módosítását. Elfogadták a GAESZ és a Pápai Térségi Integrált Szakképzõ Központ közötti, a munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodást, jóváhagyták a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtását. 200 ezer forint támogatást szavaztak meg a képviselõk a bálványosi szabadegyetem javára, majd döntöttek arról, kik képviselik városunkat július elején Leinefeldében. A testületi ülés zárt üléssel végzõdött, melyen a Pápai Platán Nonprofit Kft. beszámolója volt napirenden. va arcát is, és ne csak azt lássuk belõle, vagy arra emlékezzünk, amit a történelemkönyvekbõl megtanulhattunk. Az elõadások sorát dr. Hermann István nyitotta meg. A könyvtárigazgató Pápa szocialista kori történetérõl beszélt két korabeli újságcikk felhasználásával. vb Möller István Emlékérem a fõépítésznek Rangos elismerés dr. Winkler Gábornak Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete, amely a párizsi székhelyû Világörökség Bizottság állandó mûemlékvédelmi szakértõ intézménye. Az 1965-ben létrehozott nemzetközi civil szakmai szervezet meghatározó a világ mûemlékvédelmében. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, a magyar mûemlékvédelem megalakulásának 140. évfordulója alkalmából rendkívüli Möller István Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Winkler Gábor építésznek, a gyõri Széchenyi István Egyetem tanárának, professzor emeritusának, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, Pápa város fõépítészének. Dr. Winkler Gábor a mûemlékvédelem elméleti és gyakorlati területén, az építészettörténet és a mûemlékvédelem oktatásában kifejtett kimagasló tevékenységéért, civil szakmai munkásságáért kapta a magas szakmai elismerést. Polgár Sz. Dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ fogadóórát tart június 1-jén, pénteken 17 órától Pápa Város Polgármesteri Hivatala (8500 Pápa, Fõ u. 12.) földszint 8. szobájában. Venczel Csaba önkormányzati képviselõ értesíti választókerületének lakóit, hogy június 6-án, szerdán 17 órai kezdettel képviselõi fogadóórát tart a Vasútállomás Béke téri oktatótermében, melyre szeretettel várja Erzsébetváros lakóit. Vendég: Unger Tamás alpolgármester. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok és baptisták közösen szervezték a napot Ökumenikus nap másodszor Május 19-én, szombaton délután ökumenikus napot tartottak Pápán. A programot másodízben szervezték meg a helyi történelmi egyházak felekezetei. A rendezvénynek a volt Mezõ területe adott otthont. Délután fél kettõkor a katolikus, a református, az evangélikusésabaptistafelekezetek tagjaiból verbuválódott alkalmi zenekar szolgálatával vette kezdetét az ökumenikus nap ünnepélyes megnyitója. Az ugyancsak a négy felekezetbõl érkezõ résztvevõket Salgó Ferenc kanonok-plébános köszöntötte, Szent János apostol evangéliumából idézve. - Az Úrjézus azt kéri tõlünk, úgy szeressük egymást, ahogy õ szeret minket, de a történelembõl is tanulva látjuk, hogy a kölcsönös szeretet milyen nagy érték, hiánya pedig nagy veszteség és sok fájdalmat okozhat. Ezért nagyon fontos ennek az igazságnak az elmélyítse egymás és a felekezetek, illetve a felekezetek tagjai között is. Az ökumenikus napon ezt szeretnénk megélni - fogalmazott Salgó Ferenc atya. Együtt Krisztusért - ez volt a jelmondata az ökumenikus rendezvénynek. - Ugyanazt hirdetjük, mégpedig azt, hogy Jézus Krisztus a mi megváltónk, aki meghalt mindnyájunkért, függetlenül attól, hogy mi kik vagyunk. Õt akarjuk hirdetni és dicsõíteni. De ha ugyanazt a személyt magasztaljuk, akkor azt megtehetjük együtt, közösen is. Természetesen a történelem máshogy mûködik, az emberi dolgokat is magába foglalja, és a szakadások mindig is emberi döntéseken alapulnak. Szerintem az Istennek ez nem volt benne tervében, de ha már egyszer így alakult, azt gondolom, jó, ha kihasználjuk ennek az elõnyét is - mondta ifj. Márkus Mihály református lelkipásztor. Gazdag, változatos programot szervezett közösen az ökumenikus napra a négy pápai gyülekezet. A délután során volt többek között óvodás és iskolás gyermekek bemutatkozó mûsora, imaösvény, szabadtéri játékok, baseball-bemutató, kézmûves foglalkozások, elõadást tartott a Szentföldrõl Fekete Pál Péter gimnáziumi tanár, illetve Magyarország lelkiállapotáról Lázár Imre orvos-antropológus. A napot közös liturgia, az Iránytû zenekar szolgálata és tábortûz zárta. vb

3 2012. május 31. Pápa és Vidéke 3 Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Folytatás az 1. oldalról A pénteki ünnepélyes megnyitón melyen részt vett dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ, Gyõrffy Balázs országgyûlési képviselõ és Polgárdi Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésének alelnöke is - elsõként dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elsõként emlékeztetett arra, hogy a megnyitó napjának reggelén Pápa megdöntötte az országos hidegrekordot a -2 fokos hõmérséklettel, ami nem volt jó hír az agrárium szereplõinek. A polgármester utalt arra is, hogy hosszú ideig kétséges volt az expo sorsa, hiszen nem volt, aki vállalta volna a szervezéssel járó kockázatokat, de országgyûlési képviselõk, a minisztérium munkatársai és a kiállítók segítségével az önkormányzat az expo történetében elõször vállalta a rendezéssel járó kockázatokat. Köszönetet mondott mindenkinek a támogatásért, a kiállítóknak pedig azért, hogy 2012-ben is eljöttek a pápai agrárexpóra. Sipõcz István, a Veszprém Megyei Agrárkamara elnöke köszöntõjében így fogalmazott: - Nagyon örülök annak, hogy ez az áldott vidék ismét meg tudta rendezni ezt a kiállítást. Mint mondta, Veszprém megye az egyik leghátrányosabb helyzetû terület, hiszen idén nem csak a fagy, az aszály is sújtja. Az expót Farkas Imre, a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára nyitotta meg, aki beszédében az ország egyik legfontosabb mezõgazdasági rendezvényének nevezte a pápai expót. Mint mondta, a pápai regionális mezõgazdasági szakkiállítás és vásár olyan jövõképet tár látogatói elé, melyben tükrözõdik a magyar mezõgazdaság kiemelkedõen fontos szerepe a magyar gazdaság, a magyar vidék életében. Megmutatja, hogy a vidék nem csupán egyszerû termelési tér, hanem gazdasági, társadalmi, kulturális, természeti értékek összessége. A vidék gerince pedig a mezõgazdaság, aminek sikerein és kudarcain egész Magyarország osztozik fogalmazott az államtitkár, majd kiemelte, a vásár eligazodási pont az ide látogatók számára. Új termékek, gépek és technológiák mutatkoznak be, amelyek segítik a gazdálkodókat, és eredményesebbé teszik munkájukat. Az agrárexpóról szólva rámutatott, a széles programkínálat, a szakmai és kulturális igényesség Pápára vonzza a látogatókat. Az agrárexpo bemutatja a jövõ irányait, és védi az állandó értékeket. Farkas Imre hangsúlyozta, fontos szempontok ezek, amelyek miatt dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter büszkén vállalta a rendezvény fõvédnökségét. Az államtitkár beszédében szólt arról is, hogy a kormányzat kiemelkedõ figyelmet fordít a mezõgazdaság és a vidék fejlesztésére. Az elmúlt év megfelelõ terméseredményei, az emelkedõ átvételi árak és a javuló piaci értékesítési csatornák lehetõvé tették, hogy az ágazat komoly szerepet vállaljon a nemzeti jövedelem növekedésében. Ahogy fogalmazott, az agrárium újra húzóágazata lett a magyar gazdaságnak. Beszélt többek közt a Darányi Ignác Tervrõl is, melyet a vidék komplex fejlesztése érdekében indítottak el. Végül úgy fogalmazott, a pápai agrárexpo évek óta sokat tesz a magyar mezõgazdaság sikeréért, a hazai termékek népszerûsítéséért, és kívánta, hogy ez a jövõben is folytatódjon. A hagyományokhoz hûen az expo megnyitóján adták át a vásári díjakat. Élelmiszeripari feldolgozó kategóriában a Pápai Hús 1913 Kft. vehette át az elsõ díjat, míg Mezõgazdasági gépforgalmazói kategóriában az Ihász Kft. bizonyult a legjobbnak. Agrárgazdasági díj kategóriában a vásár bíráló bizottsága a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt-t ítélte legjobbnak. A Veszprém Megyei Kormányhivatal különdíját a Pápai Hús 1913 Kft. érdemelte ki, Pápa város különdíját pedig a Kovásznáról érkezett kiállítók vehették át. A vásári nagydíjat a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. kapta. Az agrárexpo borászokat, pincészeteket versenyeztetõ kísérõrendezvénye, az idei évben 15. alkalommal megrendezett Veszprém Megyei Palackos Borok Versenye díjkiosztóját is a megnyitón tartották. A borverseny Nagy Arany minõsítést elért bora Gyõrffy Szabolcs évjáratú, köveskáli termõhelyû Rózsakõ bora lett. Az ünnepélyes megnyitót követõen a XVI. Pápai Agrárexpo kapui megnyíltak a látogatók elõtt, hogy az elkövetkezõ másfél napban rengeteg szakmai és kulturális rendezvényt kínáljon mindenki számára. A kiváló idõben nagy sikere volt a szabadtéri játszóháznak, a színpadi produkcióknak, az elsõ alkalommal megrendezett horgásznapnak és a hagyományos vadásznapnak is. Az önkormányzatnak köszönhetõen tehát nem szakadt meg a nagysikerû sorozat, és az agrárexpó résztvevõi a vásár vasárnapi zárása után bizalommal köszönhettek egymásnak: Jövõre, veletek, ugyanitt! Pintér-Papp Eszter Segít a telefonos Az országos szolgálat pápai csoportja immáron 22. éve megtartja a világnapi rendezvényt, tudtuk meg dr. Bõvíz Gábor fõorvostól, az egyesület elnökétõl. A szakember hangsúlyozta: manapság egyre nagyobb szükség van a telefonos lelki elsõsegély-szolgálatok által nyújtott segítségre. - Nagyon sok a lelki problémákkal küszködõ ember, akik kilátástalan helyzetben vannak, anyagi és erkölcsi értelemben is. A családok manapság nagyon nehéz helyzetben élnek, s ilyenkor bizony elõfordul az emberek fejében az öngyilkosság gondolata. A telefonos lelki segély-szolgálatok éppen azért szervezõdtek és dolgoznak, hogy ezeknek az embereknek lelki elsõsegélyt tudjanak nyújtani. Ha egy kicsit elõrenézek, és figyelem a híreket, azt gondolom, a jövõben még nagyobb szükség lesz a telefonos lelkisegély-szolgálatokra - fogalmazott dr. Bõvíz Gábor, a pápai szolgálat vezetõje. Az iskolák környékén aszfaltrajzversenyeket szervezett a szolgálat, pénteken délután pedig az egyik belvárosi étterem galériájában lelkisegélyszolgálat Két hete ünnepeltük a telefonos lelkisegély-szolgálatok világnapját. Ez alkalomból Pápán is rendezvényeket tartott a Pax Anime Mentálhigiénés Egyesület. A város iskoláiban rajzversenyeket tartottak, és díjazták a versenyben résztvevõ gyermekeket az egyik belvárosi étterem galériájában. kiállították azokat a plakátokat is, melyeket pápai alkotók, mûvészek készítettek az új hívószám, a bevezetése alkalmából. - Az aszfaltrajversenyeken keresztül szeretnénk az embereknek megmutatni, hogy él, mûködik szolgálatunk, mely minden nap díjmentesen hívható a as, illetve az idén bevezetésre került as számon. Utóbbi egy egységes, országos hívószám, mely éjjel-nappal hívható, akár mobiltelefonról is ingyenesen - mondta a szolgálatvezetõ fõorvos. Balázsné Márton Mária, az egyesület titkára elmondta, a jövõben folyamatosan tájékoztatni kívánják az embereket - gyerekeket és felnõtteket egyaránt - arról, hogy miben tud segítséget nyújtani a telefonos lelkisegély-szolgálat. Az aszfaltrajzversenyen legjobb teljesítményt nyújtó gyerekek - a pápai vállalkozók támogatásának köszönhetõen - jutalomban részesültek. A vállalkozók támogatását ezúton is hálásan köszöni dr. Bõvíz Gábor fõorvos, egyesületi elnök. Varga Bea

4 4 Pápa és Vidéke május 31. Több száz résztvevõ a programokon Ifjúsági napok Kupon Harmadik alkalommal rendezte meg a kupi Háromhatár Kulturális és Sportegyesület a Kupi Kulturális és Ifjúsági Napokat május a között. A rendezvény idén háromnaposra bõvült, ahová Budapestrõl, Szigethalomról, Maroshévizrõl is érkeztek csoportok, a gyergyóremeteiek azonban nem tudtak eljönni Kupra. Pénteken az érkezõ csoportokat fogadták a házigazda kupiak, majd szombat délelõtt szavalóversennyel indult a nap. Délután programok sora várta a szépszámú közönséget, annyian jöttek el a kupi kultúrházba, hogy a székek is kevésnek bizonyultak. A - Hogyan jött az ötlet, hogy bababörzét rendezzenek? - Kisgyermekes anyukaként szembesültem azzal, hogy a gyerekneveléshez elengedhetetlen felszerelések sokba kerülnek, ha újonan kell megvenni azokat. A nagyobb városokban már régóta mûködnek hasonló vásárok, ahol a kinõtt gyerekruhákat, a feleslegessé vált használati tárgyakat egymás között adják el a családok. Szerettem volna itt is megteremteni egy ilyen lehetõséget, ezzel is segítve a környékbeli családokat. - Miként emlékszik a kezdetekre? májusában, a Születés Hete rendezvénysorozat keretében volt lehetõség a börze megrendezésére. Elsõ alkalommal 10 árus kínálta portékáit, akiket nehezen sikerült rávenni, hogy eljöjjenek. Mára ez már megváltozott, 60 árussal, havonta rendezzük meg a vásárt a sportcsarnokban. - A felhívásokban mindig hangsúlyozzák, hogy kizárólag a családok vására, kereskedõket nem várnak a börzékre. kulturális és sportmûsorban volt operett elõadás, fellépett a Pápakovácsi Karate Klub, a Pápakovácsi Idõsek Otthona Délibáb csoportja, a Háromhatár színjátszói és Kósa Hajnalka, a mezõlaki Parolás Néptánccsoport, a Gannai Vulkán Egyesület, a Nagydémi - Így van, kizárólag pápai és környékbeli családoknak adunk lehetõséget, hogy eljöjjenek, és eladhassák az évek alatt felgyülemlett kismama felszereléseket, gyermekruhákat, babakocsikat, kül- és beltéri játékokat. - A pápai bababörze azonban nem csak a kereskedésrõl szól, karitatív tevékenységet is végeznek. Mondana errõl néhány szót? - Kezdetektõl szerveztünk jótékonysági gyûjtéseket. Volt, hogy egy helyi intézménynek, volt hogy országos szervezetnek segítettünk, most februártól pedig egy beteg kisfiúnak, Nagyik, a teveli modern tánccsoport, zárásként pedig budapesti hastáncprodukció szórakoztatta a közönséget. A közösen elfogyasztott vacsora után hajnalig tartó bállal zárult a szombati nap. - Két tárlat látható a kultúrházban nyilatkozta lapunknak Portik Péter, a rendezvény szervezõje, a festmények, grafikák, szobrok, üvegkompozíciók a szigethalmi alkotók munkái, a rajzokat pedig a budapestiek hozták el Kupra, amely egy országos rajzpályázat legjobb száz képét tartalmazza, és amelyet a történelmi Magyarország területén vándorkiállítás keretében mutatnak be. Vasárnap a vendégdelegációknak pápai városnézés és agrárexpo-látogatás szerepelt a programban, majd a kupi erdei iskolában szabad irodalmi köri foglalkozással zárult az idei fesztivál. Polgár Szilárd Kétéves a bababörze Májusban ünnepelte második születésnapját a Pápai bababörze, mely a kezdeti 10 asztalos rendezvénybõl mára 60 árus részvételével rendszeresen megrendezett, sokak által ismert programmá vált. A börzének mára saját vásárlói kártyája, honlapja és több mint fõs csoportja van az egyik legnépszerûbb közösségi portálon. Csiszár Vikit, a börze szervezõjét az elmúlt két évrõl kérdeztük. Norbikának gyûjtöttünk mûanyag kupakokat. - Hogyan találkoztak Norbika történetével? - A történettel az interneten találkoztam. Maczkó Norbika négyéves orosházi kisfiú, akinek születésekor problémák léptek fel. Jelenleg 90 százalékban sérült, gyomorszondán keresztül táplálják, mozogni, mosolyogni, de még pislogni is képtelen. Szülei álma, hogy fiuk eljusson a gyógykezelésre, ami talán az egyetlen esélye, hogy normális életet élhessen. Az összegyûlt több mint 20 zsák kupakot a jövõ héten szállítják el a családnak. Pintér-Papp Eszter Diák Újságírók Egyesülete Három pápai díjazott A város legrégebbi diákújságja a PACA, 18 éve mûködik a Weöres-iskolában Tegyi Tibor irányításával. Az országos versenyen minden évben részt vesznek, az idén pedig már negyedszer nyerték el az általános iskolások kategóriájában az elsõ helyezést. - Az értékelésben azt emelték ki, hogy nagyon jót tett a tipográfiai megújulás az iskolaújságnak. A 18. évfolyammal ugyanis címlapot váltottunk, sokkal frissebb, magazinosabb címlapunk lett. Azt is mondták, hogy a lapunk egy letisztult kiadvány, melybõl látszik a 18 éves tapasztalat. Kiemelték azt is, érzõdik, hogy gyerekek írják az újságot, s hogy saját fotóanyaggal dolgozunk - nyilatkozta Tegyi Tibor. A Gazdasági Szakközépiskolába járó Berta Loretta néhány éve fényképez, õ például a Lombard honlapjának hivatalos fényképésze. A tizenegyedik évfolyamon tanuló lány az országos pályázaton elsõ helyezést ért el a középiskolás Diákfotós kategóriában. - Több pályázatot is beadtam, beküldtem például Az egyik természetesen a Diákfotós kategória volt, melyben dicséretet kapott. Az év középiskolai Online diákmédiumai között pedig harmadik helyezést ért el fotóblogja. - Havonta körülbelül hat-hét bejegyzést írok a blogomra, és kizárólag olyanokat, melyek saját él- szociofotókat, portrékat és rendezvényfotózást, ezek közül a szociofotókkal nyertem - fogalmazott Berta Loretta. A Türr István Gimnáziumba ményemen alapulnak. járó Varga Benedek több kiállításon is szerepelt már, legutóbb éppen Londonban Megírom például, hogy hogyan készült el egy-egy érdekes képem, de a fotózáslen állították ki - egyetsal, fotókkal kapcsolatos magyar kiállítóként - fotóját egy neves fotós világversenyen, képeivel azonban a Helikonon is fõdíjat nyert képzõmûvészet kategóriában. kiállításokon szerzett élményeimet is megosztom a blogomban - árulta el Benedek. A pályázaton számos dí- Benedek négy jazott volt, de a névsort éve hódol hobbijának, ez alatt az idõ alatt több hazai és nemzetközi díjat is elnyert. A tizenharmadik évfolyamos vizsgálva a vidéki városok közül Pápa volt a legsikeresebb, köszönhetõen a két középiskolás diáknak és az fiú a DUE-n két kategóriába is benevezett. általános iskolai tõségnek. szerkesz- ha Hogyan tölti nyári szabadságát? Nyakunkon a nyár. Ilyenkor már mindenki tudja, hol és hogyan fogja tölteni jól megérdemelt pihenését. Sokan egész évben arra gyûjtögetnek, hogy elutazhassanak külföldre a családdal vagy a barátokkal. Vannak, akik országhatárainkon innen tervezik úti céljukat, hiszen bõven akad szép látnivaló hazánkban is. Egyre népszerûbb nyaralási forma a falusi turizmus, hiszen nem kerül sokba és rengeteg élményt kínál. Körkérdésünkben annak jártunk utána, hogyan töltik Önök a nyári szabadságukat. A Diák Újságírók Egyesülete, vagyis a DUE minden évben meghirdeti országos tehetségkutató diákmédia pályázatát. A 2012-es mezõnyben három pápai díjazott is szerepel. A Weöres-iskola diákújságjának szerkesztõsége, a gazdaságis Berta Loretta és a türrös Varga Benedek. Böröczky Krisztina - A nyarat munkával töltöm, ezért hosszabb idõ nem jut a pihenésre. A Balatonra minden bizonnyal lemegyek majd a barátokkal a szabadidõmben. Ezenkívül hivatalos vagyok az unokatestvérem esküvõjére, Kecskemétre. Két évvel ezelõtt voltam utoljára hosszabb ideig külföldön nyaralni. Akkor a szomszédos Ausztriában és Horvátországban jártam. Az elmúlt években csupán rövid strandolásra futotta. Ez idén sem lesz másképp, hiszen az Esterházy-kastélyban dolgozom, ahol nyáron van szezon. Valler Kata - Munkával és nyaralással telik az idei nyár. Tervezek Balatont, hogyha idõm engedi egy rövid látogatást Franciaországba. A szívem csücske a francia nyelv és a franciák. A gimnázium alatt két hetet töltöttem Bretagne-ban. Most délre szeretnék menni, Saint Jean Pied de Port-ba, ahonnan a Camino indul. Biztosan nem lesz idõm végigmenni rajta, hiszen ahhoz két hónap kellene, de a városkát mindenképp szeretném megnézni. Aztán majd meglátjuk, általában spontán alakulnak a dolgok. Zenei fesztiválok, mûvészetek völgye, mikor mi adódik. Erõs Csaba - A nyár most kimerül ebbõl a nyaralásból. A Tolna megyei Hõgyészbõl érkeztünk egy 15 fõs baráti társasággal Gannára. A televízióban láttunk egy kisfilmet a településrõl, és nagyon megtetszett. Itt töltjük a pünkösdi hosszú hétvégét. Bejárjuk a környéket, és megnézzük a nevezetességeket. Ma a kastélyban voltunk, most készülünk a fürdõbe. Talán még egy hajókázós, kerékpáros balatoni körút is belefér az idei nyárba. Szintén a családdal és a barátokkal. Meleg Andrea

5 2012. május 31. Pápa és Vidéke 5 Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Folytatás az 1. oldalról Szombat délelõtt az ifjúsági néptánccsoportok a hagyományoknak megfelelõen zenével, tánccal fûszerezett látványos felvonulás keretében az agrárexpot és a Kossuth utcát is érintve a pápai református templomba érkeztek, ahol dr. Agócs Gergely néprajzkutató elõadását hallgathatták meg a fiatalok. Az Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó hivatalos megnyitójára szombat délután került sor, ahol dr. Áldozó Tamás Pápa polgármestere aki a rendezvény fõvédnöke is volt, Csasztvan András, az Örökség Egyesület elnöke és Veszpréminé Turtsányi Valéria, a Pulay Róbertné igazgatóhelyettes elmondta, az idei tanévük az energiatakarékosság jegyében zajlott. Ezért gondolták úgy, hogy JMSZK nyugalmazott igazgatónõje köszöntötte a Pápára érkezett csoportokat, majd ismét bemutató mûsorokat láthatott a szépszámú publikum. A napot a zseniálisan muzsikáló Zagyva Banda koncertje és táncház várta, de szerepelt várkertfürdõi látogatás is a programok között. Két nap alatt 13 tánccsoport közel ötszáz tagja lépett színpadra Pápán, a zsûri döntése alapján a legjobb tíz együttes köztük van a Pápai Református Gimnázium néptánccsoportja is az Országos Ifjúsági Antológián Budapesten mutathatja majd meg a tehetségét. Polgár Szilárd Játék, szórakozás, kultúra Eseménydús napokat tudhat mag mögött a Weöres Sándor Általános Iskola. Az intézmény sokadjára rendezte meg a Weöres-hetet, mely ezúttal is hatalmas sikert aratott a diákok körében. A programsorozatot egy érdekes természettudományos show nyitotta meg, a Fizibusz. az ELMÛ-ÉMÁSZ által biztosított ismeretterjesztõ show a Fizibusz, méltó folytatása lesz ennek. Tóth Pál fizikatanár egy maradandó A Döbröntei Várünnepség Hagyományõrzése Közalapítvány közleménye a évi közhasznúsági jelentésérõl A Döbröntei Várünnepség Hagyományõrzése Közalapítvány (székhelye : 8597 Döbrönte, Fõ u. 47 ) a közhasznú tevékenységérõl az alábbiak szerint teszi közzé a közhasznúsági jelentését: A Közalapítvány évi mérlege (ezer Ft) Elõzõ év Tárgyév A. Befektetett eszközök - - II. Tárgyi eszközök - - B. Forgóeszközök IV.Pénzeszközök Eszközök összesen D. Saját tõke I. Induló tõke II. Tõkeváltozás IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl közhasznú tevékenységbõl Források A Közalapítvány évi eredménykimutatása (ezer Ft) Elõzõ év Tárgyév A.Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás élményt nyújtó, szórakoztató tanóra keretében látványos és izgalmas kísérletek segítségével vezette be a gyerekeket a fizika, azon belül is az energia világába. A Weöres-hétre meghívást kaptak a baróti testvériskola tanulói is. Összesen 27 diák érkezett hozzájuk, akik erre az alkalomra egy színvonalas mûsorral készültek. Most tartották a környezettudatos életmódra nevelõ vetélkedõsorozat iskolai döntõjét, melyen az alsó tagozatos osztályok közül a 3. b, míg a felsõsöknél a 7. a nyújtotta a legjobb teljesítményt. A vetélkedõ után az EON önkéntesei átadták ajándékaikat a gyerekeknek. A tanév során hét háztartás egyéves energiafelhasználását tudták megspórolni, hangsúlyozta a pedagógus. A Weöres-hét kulturális bemutatóval zárult, melyet hatalmas érdeklõdés kísért. A belépõkbõl származó bevételt a XXI. Század Gyermekeiért Alapítvány javára ajánlotta fel az intézmény. Az est során ez alkalommal is átadták a Weöres Sándor-plakettet, melyet 2003-ban alapított az iskola. A bronzból készült emlékérem Kiss László mûvésztanár alkotása. A díjat olyan pedagógusnak, diáknak, személynek vagy szervezetnek ítélik oda, aki tevékenységével nagyban hozzájárul az iskola hírnevének öregbítéséhez. Ez alkalommal Gátiné Döbrönte Anikó pedagógus, Döbröntei Dávid tanuló és Németh Károlyné, az iskola egyik dolgozója vehette át a rangos elismerést. M.A. 1.a. alapítótól b. Államháztartás más alrendszerétõl Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel Egyéb bevételek 98 - C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai F. Összes tevékenység költségei G. Adózás elõtti eredmény I. Tárgyévi eredmény Tájékoztató adatok (ezer Ft): A. Személyi jellegû ráfordítások: 58 ebbõl személyi jellegû egyéb költség: 58 B. Anyagjellegû ráfordítások: 21 C: Értékcsökkenési leírás: - D.Egyéb költségek, ráfordítások: A Közalapítvány évben SZJA 1 %-os felajánlásból 200 ezer forint bevételt ért el, melyet a évi Várünnepség rendezési költségeire ( fellépési díjakra ) fordította. A Közalapítvány kiadásai között a Várünnepség megrendezésének a költségei szerepelnek. A közalapítvány pénzbeli támogatást nem nyújtott. A Közalapítvány vezetõ tisztségviselõi semmilyen juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi megbízatásban végzik. Programajánló Május 31-én, csütörtökön 17 órától a Pápai Petõfi Asztaltársaság vendége Vágó István televíziós személyiség, kvíz-mûsorvezetõ. Június 2-án, szombaton 14 órakor a Jobbik trianoni megemlékezést tart az Országzászló emlékmûnél. Emlékbeszédet mond dr. Hegedüs Lóránt református püspök és Erõss Bulcsú önkormányzati képviselõ. A rendezvényen közremûködik Hegedüs Zsuzsanna református lelkész, énekmûvész, és tárogatón zenél Csatlós Melinda. Június 2-án, szombaton 10 órától tartja a 400 éves Pápai Református Egyházmegye hálaadó napját a tapolcafõi református templomban. 10 órakor ünnepi istentisztelet, 11 órakor ünnepi közgyûlés, 15 órakor kiállítás a Dunántúli Református Egyházkerület Gyûjteményeinek anyagából, 18 órakor Varnus Xavér-koncert. Június 7-én, csütörtökön 18 órától a Pápa és Térsége Ipartestület Székházában a Pápai Polgári Kör vendége Hende Csaba honvédelmi miniszter. Évadzáró hangverseny Az elmúlt szombaton a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ színháztermében tartotta szokásos évadzáró hangversenyét a JMSZK Kamarazenekara Nagy Tibor karnagy vezetésével. A koncert ezúttal rendhagyó volt, hiszen a mûsorban csak magyar zeneszerzõk mûvei szólaltak meg, Az elmúlt szombaton ismét zsúfolásig megtelt a Pegazus Színház Szent István úti színházterme, a társulat a Halihó családi napok keretei között a május végéhez igazodva Pipitér Gyermeknapra várta a csöppségeket és szüleiket, nagyszüleiket egész délelõtt. A programok között ezúttal is voltak kézmûves foglalkozások, amelyek mindig nagy sikerrel zajlanak, majd az idei bérletes évad utolsó bemutatóját, a Fehérlófia címû magyar népmesét láthatták a jelenlévõk, amelyben újra átélhettük Fehérlófia, Vasgyúró és Hegyrengetõ kalandjait, akik között kortárs alkotó éppen úgy helyet kapott, mint múlt századi Kossuth-díjas mûvész. A hangversenyen többek között Zámbó Jonatán, Balázs Árpád, Kocsár Miklós vagy Ránki Dezsõ mûvei hangzottak el, amely méltó zárása volt az idei zenei évadnak. P. Sz. Pegazus gyermeknap amelyet pergõ elõadásban, mozgalmas jelenetekkel adott elõ a Pegazus társulata. A zenés bábjáték után Ki játszik ilyet? címmel interaktív játék vette kezdetét, ahol papírvirágokat kellett megtalálni a színház területén, a jókedv a Cimbora játékos négypróbában pedig további vidám percekkel ajándékozta meg az apróságokat. A Pegazus Színház hagyományosan idén nyáron is megrendezi a Pegazus Parádét, amely a virágok jegyében zajlik majd július én. Polgár Sz. ÁGAS-BOGAS TÁBOR A pápai Kékfestõ Múzeum idén nyáron is megrendezi nagy sikerû nyári táborát iskolás gyerekek részére. Ha érdeklõdsz a kézmûvesség, a festészet, a grafika iránt, és szeretnéd magad kipróbálni, mint kékfestõ mester, akkor tölts el velünk egy izgalmas és változatos hetet a múzeum szép környezetében. A jó hangulat garantált! Turnusok: július jelentkezési határidõ: június július jelentkezési határidõ: július augusztus jelentkezési határidõ: július 28. Az egésznapos foglalkozások 8 órától 17 óráig tartanak. Részvétel díj: Ft/fõ, amely tartalmaz napi egyszeri meleg étkezést is. Tel.: ,

6 6 Pápa és Vidéke május 31. Bõvítené sorait a Pápai Humán Állatvédõ Egyesület. Jelenleg 20 taggal mûködnek, de ebbõl csupán egy maroknyi csapat veszi ki részét rendszeresen a teendõkbõl. Az egyesület olyan lelkes állatbarátok jelentkezését várja, akik aktív részesei lennének a mindennapoknak. Állatbarátokat várnak Ernhoferné Sziráki Viktória, az egyesület elnöke elmondta, mintegy hatan vállalnak aktív szerepet tagjaik közül, és csak egy ember rendelkezik személygépkocsival. Az õ feladata begyûjteni a kóbor kutyusokat az útszélérõl, és elvinni az állatorvoshoz. A többiek a telepen végeznek munkát. Összesen öt gazdátlan állatnak tudnak helyet biztosítani itt, akik mindennapos gondozásra, törõdésre szorulnak. Tisztán kell tartani kenneljüket, etetni, sétálni és játszani velük. Ez körülbelül napi két órát vesz igénybe. Szeretnék, ha olyan állatbarát is jelentkezne, akinek van autója, hiszen az az egy nagyon kevés, emelte ki az egyesület elnöke. A kóbor állatok befogását továbbra is a már tapasztalattal rendelkezõ tagjaik végeznék el, az új belépõ feladata lenne, hogy elvigye a kutyákat állatorvoshoz. Továbbá azok jelentkezését is várják, akik segíteni tudnának a fényképezésben, hiszen a befogott állatok fotója felkerül honlapjukra. Gyakran elõfordul, hogy költözés elõtt álló családok fordulnak hozzájuk azzal a kéréssel, hogy Házasság: Horváth Zoltán Horváth Zsanett, Egerszegi Ramón Csendes Bernadett, Ádovits Zsolt Béla Eisenbeck Krisztina, Csigi Sándor - Cser Georgina, Kölkedi Szabolcs Bali Georgina, Jakab János Gábor Gulyás Kitti, Nigovis András Árvai Marina. Születés: Pethõ Károly Gerencsér Adrienn: Dávid, keressenek kutyájuknak új gazdit, mivel nem tudják magukkal vinni kedvencüket. Ilyenkor is lefényképezik az állatot, és úgy hirdetik. A kutyusok gondozásáért juttatás nem jár, de a benzinköltséghez alkalmanként hozzá tud járulni az egyesület, tette hozzá Ernhoferné Sziráki Viktória. Az állatvédõ egyesület elnöke hangsúlyozta, munkájukkal igyekeznek a mai magyarországi állatvédelem elvárásainak maximálisan megfelelni, melyek megvalósulása saját érdekük is. Értendõ ez alatt, hogy a gondozásunkba került kutyák nemcsak megfelelõ állatorvosi ellátást, hanem kötelezõ azonosító chipet kapnak, illetve ivartalanítási mûtéten is átesnek. Ellátásukat dr. Lázár Attila végzi, akinek segítõ munkája egyesületük mûködésének egyik alappillére. A telepet és az állatok ellátását az adók egy százalékából, a tagdíjból, valamint adományokból fedezik, mondta Ernhoferné Sziráki Viktória, aki továb- A cukorbetegek és a gyermekek egészséges étkeztetése érdekében emelte fel hangját a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete. Orbán Imre elnök a napokban tartott sajtótájékoztatóján álláspontjukat és javaslataikat ismertette a téma kapcsán. A cukorbetegek szénhidrát-fogyasztását júliustól negyedévente egy olyan teszttel ellenõrzik, amely hét-tíz hét átlagában kimutatja, hogy az illetõ mennyi cukrot fogyasztott. Aki egy éven belül két rossz eredményt produkál, az nem kaphatja a korszerûbb inzulint, helyette visszaállítják a humán inzulinkezelésre. Mint azt Orbán Imre elmondta, egyes statisztikák alapján a cukorbetegek közel egyharmada tudja csak betartani a szigorú diétát. Ez elsõsorban annak tudható be, hogy sokuk számára megfizethetetlenek azok a drága élelmiszerek, melyekkel karbantartható lenne az állapotuk. Amennyiben ezeket a betegeket visszaállítják a humán inzulinra, vércukorszintjük megemelkedhet Anyakönyvi hírek Jobbik sajtótájékoztató A cukorbetegek érdekében szóltak Czvetkó András Buzás Dorina: Noel, Szalai Oresztész Dolgos Verita: Noel, Kovács Sándor Polgár Beáta: Bálint, Hetyei Zsolt Kádi Erzsébet: Kristóf, Valdinger Gábor Holczinger Anett: Ádám, Pócsi István Bakos Marianna: István Rafael, Bejczi Tamás Drexler Adrienn: Bálint, Császár Szilárd Kajtár Magdolna: Lara Vica, Varsányi Ádám László Ágnes: Dorina, Molnár Péter Kovács Katalin: Luca, Borbély János Soós Nikoletta: Jázmin, dr. Szokolyi Szabolcs Cilli Anita: Szonja, Polgár Dávid György Katalin: Csenge, Zsidó Zsolt István Fábián Anita: Zsóka. Halálozás: Gacs Jenõné sz. Ódor Irén, Kovács József, Borbély Mihály Lajos, Varga Imréné sz. Németh és romolhat egészségi állapotuk.akormányezzellényegében halálra ítélte a cukorbetegeket, fogalmazott a politikus. A Jobbik megteremti a lehetõségét annak, hogy a nyár folyamán az egyesület szakmai tapasztalatait felhasználva, a megye településein ingyenes szûrõvizsgálatokat és szakelõadásokat tartsanak. A Jobbik a gyermekétkeztetés terén is radikális változtatásokat javasol. Megoldási programjukban többek között szerepel az iskolai büfék és automaták betiltása, a kényelmi termékek fokozott kivezetése a polcokról és cukor helyett a méz alkalmazása, hangsúlyozta a jobbikos politikus. Meleg Andrea Mária, Molnár Lászlóné sz. Vida Terézia, Bolla Viktor, Németh Jenõné sz. Kuroli Terézia, Hegedüs László, Szalai Józsefné sz. Fódi Rózsa, Funk János Ferenc, Kocsis Kálmán, Szórádi Jenõ, Gõgös Károlyné sz. Ambrus Ida, Németh Sándor, Bodó József, Paksi Gyuláné sz. Kis Erzsébet, Weisz Gézáné sz. Födõ Mária, Soós Zoltán, Csajági Lajos.

7 2012. május 31. Pápa és Vidéke 7 Csóti majális lovasokkal Labdarúgás Körzeti bajnokságok Ötödik alkalommal tartottak lovasmajálist Csóton. A szervezõ ezúttal is a Bakonyalja Lovas Club volt. A falu futballpályáján és környékén egész nap lovasversenyek, gyermekprogramok, szabadtéri rendezvények várták a látogatókat. Idén a megszokottnál jóval nagyobb területen állíthatták fel a versenyek számára a pályát, ez mindenképpen nagy elõnyt jelentett a program lebonyolításában, hangsúlyozta a majális szervezõje. - Az elmúlt években mindig nagy problémát jelentett, hogy kisebb terület állt rendelkezésünkre, kicsik voltak a fordulók, amit a lovak nagyon nem szeretnek, de idén szerencsére az önkormányzat megfelelõ garanciák mellett ráengedett minket a futballpályára, ez nagyon nagy segítséget jelentett nekünk - fogalmazott Nagy Géza, a Bakonyalja Lovas Club elnöke. Öt versenyszámban mérették meg magukat az indulók, a legkisebbektõl a profi szint felé tartókig. - Ezt a versenyt már nem is mondanám amatõrnek, mert már nagyon közelít a profi szinthez. A különbség inkább a lovasok tudásában, a lovaglásban és a hajtásban mutatkozik meg, de a verseny szervezése és a pályák felépítése szinte profi szintû - nyilatkozta Kloó László versenybíró. A lovasklub a falu életében szervesen jelen van, a közelmúltban például együttmûködési megállapodást kötöttek az iskolával és az óvodával. - Az óvodásokat alkalmanként lovagoltatják, pónilovaglást biztosítanak számukra, de tervben van, hogy az iskolában megpróbáljuk elindítani a lovasoktatást. A gyerekek már most is kijárnak az istállókba, ahol megismerkednek a lótartás, a lógondozás rejtelmeivel - mondta Kékesi István polgármester. Az egésznapos versenyek után a programot a Fonográf emlékzenekar és a Lord együttes koncertje, majd tûzijáték zárta. va június 25-július 6. NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 7-14 éves gyermekek részére két héten keresztül (hétköznapokon 8-16 óráig) Jelentkezni az alábbi csoportokba lehet: PÓNILOVAGLÁS Halász-póniudvar KÉZMÛVES JMSZK színházépület LOVAGLÁS Pápai Lovasklub A csoportfoglalkozások délelõttönként zajlanak, délután strand, mozi, vetélkedõ, játék, egész napos kirándulás. Részvételi díj: Ft, mely tartalmazza a foglalkozások, az ebéd, belépõk árát, valamint az egész napos kirándulás teljes költségét is. Jelentkezés és befizetés június 18-ig hétköznapokon 8-16 óráig a JMSZK gazdasági irodájában. További információ Bognárné Novák Ilona mûvelõdésszevezõnél kérhetõ a , 20/ telefonszámokon. Megyei III. osztály Gic Nemesgörzsöny 5-2 Nagyacsád Marcaltõ 12-0 Mihályháza Mezõlak 12-2 Vanyola Pápateszér 6-3 Takácsi Lovászpatona 8-1 Adásztevel K.szentpéter 2-1 Malomsok Kéttornyúlak 6-4 A bajnokság állása 1. Mihályháza Pápateszér Vanyola Nagyacsád Nemesgörzsöny Takácsi Gic Mezõlak K.szentpéter Kéttornyúlak Malomsok Adásztevel Marcaltõ Lovászpatona A Zalaegerszei TE II. ellen hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereséget követõen javított a Lombard Pápa Termál FC II. csapata az NB III-ban. Nagykanizsán szintén 3-2-es eredményt értek el a pápaiak, ezúttal azonban gyõztes meccsen. Nagy Mihály beszámolója szerint kiválóan kezdett a Lombard II., a vezetést mégis a hazaiak szerezték meg egy potyagóllal (1-0). Dlusztus révén egyenlítettek a pápaiak (1-1), de egy szabadrúgásból újra a Nagykanizsánál volt az elõny (2-1). Szünet után a Lombard II. Molnár parádés góljával szépített (2-2), Megyei IV. osztály Rájátszás az 1-4. helyért Pápai T. FC M.gergely 4-0 Gecse Borsosgyõri ISE Borsosgyõri ISE Pápai Termál FC Marcalgergelyi Gecse Rájátszás az 5-8. helyért Vaszar Külsõvat 2-1 Nagytevel Nyárád Nyárád Külsõvat Vaszar Nagytevel Rájátszás a helyért M.gencs Borsosgyõri SE 4-2 Homokbödöge Dáka Dáka Borsosgyõri SE Magyargencs Homokbödöge Labdarúgás Gólzáporos meccsek után a Lombard II. majd Dlusztus fejesével megfordította a mérkõzést (2-3). Nagy Mihály úgy értékelt, csapata bravúros gyõzelemet aratott egy rossz minõségû pályán, erélytelen játékvezetés mellett, kíméletlenül játszó és botrányosan viselkedõ ellenféllel szemben. A Lombard Pápa II. a következõ összeállításban lépett pályára: Mocher Enyingi (Molnár, Kalmár), Kiss T., Dlusztus (Venczel), Tóth M., Tar Horváth T., Somogyi, Grõber Király, Fehér. Három fordulóval a vége elõtt a Lombard II. a 7. helyen áll a bajnokságban. Az olimpikonoknak üzentek Pápáról A londoni olimpián résztvevõ magyar sportolóknak üzenhetnek a szurkolók egy országos akció keretében. Május 24-én Pápán nyílt erre lehetõség. Erre az alkalomra a városba érkezett Tóth-Harsányi Katalin, volt kézilabdázó, az 1976-os montreali olimpián 3. helyezett magyar nõi válogatott tagja. A rendezvényen Tóth-Harsányi Katalin aláírta azt a szalagot, amelyet a magyar olimpiai csapat eskütételén adnak majd át. A Küldjünk közösen egy hajrát! mozgalmat egy hazai élelmiszerbolt-hálózat indította útjára.

8 8 Pápa és Vidéke május 31. Bene Ferenc már leadta az átigazolási listáját Nem sikerült gyõzelemmel búcsúzni Utolsó bajnoki mérkõzését játszotta május 27-én a 2011/2012-es évadban a Lombard Pápa labdarúgócsapata. Bene Ferenc tanítványai már korábban bebiztosították a jövõ évi élvonalbeli tagságukat, ezért teher nélkül léphettek pályára Lovrencsics Gergõék. A találkozón nem kezdett rosszul a Pápa, Seye révén kapufáig jutottak a hazaiak, a második félidõben aztán a Gyõr két helyzetét is gólra váltotta, így vereséggel búcsúzott a Perutz Stadion közönségétõl a Lombard. A mérkõzés után Bene Ferenc vezetõedzõvel a Gyõr elleni találkozót és a tavaszi szezont is értékeltük. - Nem tudtuk kihasználni a Gyõrnek a hibáit, megvoltak a gólhelyzeteink, ám Magyarország egyik legjobb együttese ellen annyi ziccert nem lehet kialakítani, hogy minden ötödiket rúgjuk csak be. A kevésbõl kellett volna bravúrt csinálni. Három komoly gólhelyzetünk volt, elvégeztünk tíz szögletet, amelyeket hazai pályán érvényesíteni kellett volna. - Ha a tavaszi szezonra visszatekintesz, láttál fordulópontokat, jelentõsebb momentumokat a csapat szereplésében? - A debreceni döntetlen, a Haladás elleni siker és a Ferencvárossal szembeni idegenbeli diadal fordulópontnak nevezhetõ. Ez azt jelenti, hogy a tavasz második felében eredményesen is tudtunk játszani, az év elején azonban még akadozott a gépezet. Ennek az együttesnek nem volt a tavasz folyamán kiállítása és nem kapott két gólnál többet, tehát vannak erényeink. - Kinek a teljesítményével vagy elégedett, és kiével nem? - Szûcs Lajos teljesítménye minden elismerést megérdemel. Nem véletlenül lett az év kapusa a szurkolók és a sportszakma döntése alapján. Talán a legtöbbet Németh Milán fejlõdött, nálam lett elõször stabil kezdõjátékos, kivívta ezt magának. Mellette több jó teljesítmény is volt, ám azt érezni lehetett, hogy fõleg mentálisan elfáradtak a játékosok a szezon végére. - A bajnokságot a tizennegyedik pozícióban zárta a Lombard. Reális a helyezés? - A kialakított helyzetek alapján sokkal elõrébb kellene tartanunk. Minõségi támadókat kell igazolni, hogy a csapat eredményesebb legyen. Ha a sérüléseket veszem alapul, tizenkét-tizenhárom emberrel játszottuk végig a szezont, ezért megfelelõnek értékelem az elmúlt fél évet. A célunkat teljesítettük, tovább kell építeni az együttest, és tudjuk, hogy hol van szükség erõsítésekre. - Hol van szükség? Körvonalazódnak már az új igazolások? - Abszolút korai errõl beszélni. Bõven vannak nevek a fejemben, ezen nem fog múlni. Közel húsz játékos nevét leadtam a vezetõk felé. Nagy felfordulás nem kell a csapatban, az alapokat leraktuk, apróságokon kell változtatni. A húsz név persze nem azt jelenti, hogy húsz labdarúgót kell igazolni, jó ha ebbõl két-három teljesül. - Május 28-ától mindenki szabadságra megy, kis túlzással kiürül a Perutz Stadion. Mi lesz a következõ hetek menetrendje? - Igen, vasárnaptól mindenki szabadságra megy, június 20-án találkozunk majd újra a Perutz Stadionban. Egyébként erre a bõ három hétre minden játékos kapott egy egyéni edzéstervet. - Közeledik a labdarúgó Európa-bajnokság. Kinek szorítasz? - Magyarország sajnos nincs a résztvevõk között, jómagam pedig már kinõttem abból, hogy valamelyik együttesnek szurkoljak. Szakember szemmel a spanyolok játékát figyelem, érzelmileg pedig az olaszok vannak hozzám a legközelebb. Pintér Attila is gratulált - Elismerés a csapatomnak, tették a dolgukat becsülettel. Mindhárom cserénk sokat javított a játékunkon, nemcsak a gólszerzõ Varga Roland vagy Völgyi Dániel, hanem Nikola Trajkovic is. Megérdemelten nyertünk, köszönjük a szurkolóink támogatását is. A Pápának pedig sok sikert kívánok a következõ bajnokságban fogalmazott a mérkõzést követõ sajtótájékoztatón a Gyõri ETO vezetõedzõje. Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik kéthetente csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft., Budapest Terjeszti a Magyar Posta Zrt. A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELŐADÓMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2010. évi tevékenységéről Új Előadóművészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Almádiért Közalapítvány

Almádiért Közalapítvány 2009 Közhasznúsági jelentés Balatonalmádi, 2010. április 14. Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI:

A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke A RENDEZVÉNY KIEMELT TÁMOGATÓI: A rendezvény fôvédnökei: Dr. Vincze Pál, a Magyar Egyetemi-Fôiskola Sportszövetség (MEFS) megbízott elnöke Dr. Solti László, a Szent István Egyetem (SZIE) rektora Dr. Gémesi György, Gödöllô Város Polgármestere

Részletesebben

NapSziget a Művészetekért Alapítvány. Közhasznúsági jelentés - 2009.

NapSziget a Művészetekért Alapítvány. Közhasznúsági jelentés - 2009. NapSziget a Művészetekért Alapítvány Közhasznúsági jelentés - 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2014. évi Közhasznúsági jelentés

2014. évi Közhasznúsági jelentés 1072 Budapest, Akácfa u. 32. 2014. évi Közhasznúsági jelentés Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Örökség Gyermek Népművészeti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben