TÁMOP / Grundsuli a Szigetvári kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0018 Grundsuli a Szigetvári kistérségben"

Átírás

1 TÁMOP / Grundsuli a Szigetvári kistérségben

2 Köszöntő Sok szeretettel köszöntök minden olvasót, aki a kezében tartja ezt a kiadványt, amely összefoglalója és egyben módszertani leírása az általunk megvalósított Grundsuli a Szigetvári kistérségben elnevezés TÁMOP / számú projektnek. A közel két éves munka során munkatársaimmal sok tapasztalatot gy jtöttünk össze a projekt célcsoportjával, a hátrányos helyzet munkanélküliekkel folytatott szakmai fejleszt munka során, melyeket szívesen megosztunk a projekt iránt érdekl d kkel. Célunk e kiadványon keresztül megismertetni a hasonló szakmai kihívásokkal bíró szakembereket és szervezeteket, továbbá a benne foglalt ismeretek rendszerbe foglalva egyfajta irányt ként is szolgálhatnak hasonló projektek megvalósítása során. A projekt sikerességéhez nagyban hozzájárultak partnereink, akik a célcsoporttal való munkában, vagy szakembereink napi munkájában, szakmai fejl désében segítettek. Egyesületünk szívesen fogadja mindazok érdekl dését, akik hasonló területen dolgozva még több információt, gyakorlati segítséget kérnek. Bízom benne, hogy kiadványunk hozzájárul az Önök további szakmai sikereihez. Zentai Gábor elnök Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 3

3 A Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület bemutatása A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-ban alakult. Kezdetben programok, rendezvények szervezésével, közösségi kezdeményezések megvalósításával hívtuk fel magunkra a figyelmet, majd pályázatírási tevékenységünknek és magasan képzett munkatársainknak köszönhet en, egyesületünk komplex területfejlesztésben gondolkodó, az Európai Uniós projektek végrehajtásában élen járó, a Dél-Dunántúlon meghatározó szerep, er s civil szervezetté vált. Szigetvár Önkormányzatával megkötött közm vel dési megállapodás alapján t l folyamatosan szervezzük a város kulturális és közösségi életét. Létrehoztuk a Vigadó Kulturális Központot, Ifjúsági Információs Irodát és Turisztikai információs pontot is m ködtetünk. Olyan nagyszabású programoknak voltunk és vagyunk a f szervez i, mint a Láthatár összm vészeti fesztivál és Szigetvár legnagyobb éves rendezvénye a Zrínyi napok. A halmozottan hátrányos helyzet Szigetvári Kistérség társadalmi feszültségeinek, munkaer -piaci problémáinak enyhítésére kidolgozott stratégiánk alapján folyamatosan valósítunk meg munkaer -piaci programokat. A fiatalok, álláskeres k és a munkaer -piaci szempontból hátrányos helyzet nek számító munkavállalók részére Európai Uniós forrásokat bevonva tanácsadási, képzési, fejlesztési lehet ségeket teremtünk. A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület júniusától feln tt képz intézményként is m ködik, Közoktatási Szakért i Csoport min sítéssel rendelkezünk február negyedikén feln ttképzési intézmény akkreditációt szereztünk. Az azóta eltelt id ben több akkreditált képzést bonyolítottunk le sikeresen. 4

4 Egyesületünk 60 munkatárssal m ködik, 3 telephelyen (Szigetvár, Pécs, Sásd). Munkatársaink hatékony munkavégzésének záloga a számukra biztosított kellemes és innovatív környezet. Pártoljuk a folyamatos szakmai fejl dést: konferenciák, tanfolyamok, másoddiplomás képzések keretében képezhetik tovább magukat dolgozóink. A jöv ben is kiemelt célcsoportnak tekintjük a hátrányos helyzet fiatalokat és az álláskeres ket, akiket fejleszt programokkal, tanácsadással, tréningekkel várunk. Célkit zéseink alapján tervezés alatt álló projektjeink mindegyike a komplex humáner forrás-fejleszt központként történ m ködés irányába mutat. Fő célcsoportjaink/tevékenységi területeink Ifjúsági összefogás fiatalok támogatása Egyesületünk 2002 óta m ködteti Szigetváron az Ifjúsági Információs Irodát, ahol információ közvetítési szolgáltatásokat végzünk és internet használati lehet séget biztosítunk, számos témában nyújtunk a fiataloknak közérdek információkat és a lakosságnak irodai ügyviteli szolgáltatásokat márciusától EKF információs pontot alakítottunk ki, csatlakozva a Pécs 2010 EKF projekthez ben indítottuk "Zöld Zóna Tanoda" programunkat, melynek keretében halmozottan hátrányos helyzet roma tanulókkal foglalkoztunk. A program 2009 októberében A mi Tanodánk címmel Somogyapáti községben újrakezd dött. Célja a halmozottan hátrányos helyzet, és/vagy gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalok továbbtanulási, ezáltal munkaer -piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása a tanodában szervezett, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel segítségével, hogy fiatalok mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, és érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább. 5

5 ban "Grundsuli a baranyai fiatalokért" (HEFOP 2.3.2) címmel fejlesztésközpontú alternatív munkaer -piaci szolgáltatást nyújtó programot indítottunk Baranya megyében, kiemelten szigetvári, pécsi helyszíneken, 16 és 35 év közötti fiatalok képzésének és munkába helyezésének el segítése céljából. Az Országos B nmegel zései Bizottság támogatásával zajlott 2006-ban ÉSSZÉP (Éjszakai Sport Szigetváron és Pécsett) elnevezés projektünk. Ennek keretében péntek éjszakánként alternatív szórakozási lehet séget biztosítottunk a fiataloknak, ahol alkohol és drogok nélkül pingpongozhattak, csocsózhattak és egyéb játékokat játszhattak. A programelemet továbbvittük a 2009-ben indított Zöld Zebra Ifjúsági integrációs programunkba, ahol a résztvev k képességfejlesztésével, személyiségés önismeret fejlesztésével segítettük el önm köd szervez dések kialakulását, informális csoportok és új civil szervezetek létrejöttét. A másfél éves program során pályaorientációs foglalkozások, álláskeresési felkészít foglalkozások, értékteremt szabadid s programok (rendezvények, táborozás, kirándulások, média klub, stb.) várták a fiatalokat. A "TABULA RASA - Újszer együttm ködési formák kialakítása a hátrányos helyzet fiatalok társadalmi integrációjának el segítéséért" (HEFOP 2.2.1) cím projekt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek b vítését, készségeik, valamint együttm ködési hálózataik fejlesztését t zte ki célul. F cél volt a hátrányos helyzet fiatalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek és intézmények munkájának hatékonyabbá tétele, olyan ismeretanyag, és módszertani tudásb vülés elérése, továbbá szemléletmód átadása, ami el tudja segíteni a hátrányos helyzet fiatalok sikeres munkaer -piaci integrációját. 6

6 Munkanélküliek munkába állásának segítése 2002 óta végzünk folyamatosan foglalkoztatási tanácsadást a szigetvári kistérségben ben kezdtük meg a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával az els tranzitfoglalkoztatási programunkat, Somogyapáti mikro térségben 10 f tartós munkanélkülit juttattunk szakmunkás végzettséghez és biztosítottuk foglakoztatásukat a projekt egy éves id tartama alatt. A évt l kezd d en két új foglalkoztatási programot indítottunk és m ködtettünk sikeresen. A HEFOP intézkedés keretében "Együtt a szigetvári romák felemelkedéséért" cím projektjükben 36 f f ként roma tartós munkanélküli OKJ-s képzéssel egybekötött foglalkoztatását valósítottuk meg széles partnerségre alapozva (kisebbségi önkormányzat, vállalkozók). A ROP intézkedés keretében non-profit vállalkozást hoztunk létre Szentegáton, amely 10 f tartós munkanélküli számára biztosított OKJ-s végzettséget és foglalkoztatást. A projekt keretében további 11 településen hoztak létre közösségfejleszt pontokat. Az Esély a halmozottan hátrányos helyzet emberek munkaer -piaci reintegrációjára (HEFOP 2.3.1) projekt keretében a célcsoportból 36 f kapott a helyi munkaer -piacon keresett szakmákban szakképesítést és ezzel egy id ben számukra foglalkoztatási lehet séget is nyújtottunk. Mindezek eléréséhez a személyre szabott pszicho-szociális támogatást a szociális munka, és a személyiségfejleszt tréningek biztosították. A képzés és foglalkoztatás lezárását követ en minden résztvev számára 6 hónapos utógondozást szerveztünk. A programmal párhuzamosan folyt Esély a n k munka világába való visszailleszkedéséhez (HEFOP ) elnevezés komplex foglalkoztatási és képzési projektünk, melynek célja az volt, hogy Somogyhárságy térségében él n k szakképzettséget szerezzenek, majd foglalkoztatásuk is megvalósuljon. A képzés és foglalkoztatás lezárása után minden résztvev 6 hónapos utógondozásban részesült. 7

7 Az "ÉVA - Érvényesülj Vállalkozásodra Alapozva" (HEFOP ) elnevezés projektünk keretein belül 2007-ben vállalkozás-generáló és fejleszt komplex szolgáltatást nyújtottunk Baranya megyében szigetvári, sellyei, sásdi, mohácsi és pécsi projekthelyszíneken, egyrészt az álláskeres, vállalkozást indítani kívánó n k számára, sikeres vállalkozás beindítását megcélozva, másrészt a jelenleg vállalkozó n k vállalkozásának fejlesztése, harmadrészt pedig a vállalkozó n k kapcsolati hálójának er sítése érdekében tavaszán indítottuk útjára a MOST elnevezés programunkat a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával. A program célja volt olyan komplex szolgáltatási csomag nyújtása, amellyel hatékonyan megvalósítható a munkanélküliek és az inaktívak munkaer -piacra való visszavezetése célirányos fejlesztéssel, motiválással. A foglalkoztatás b vítése új álláshelyek feltárásával, a munkaadók és a potenciális munkaadók foglalkoztatási kedvének növelésével, igényeik felmérésével valósult meg. A program célkit zése volt a Munkaügyi Központ szolgáltatásain keresztül a munkaer -piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása, új együttm ködési formák kialakítása, a vidéki foglalkoztatási célú szervezetek bevonása és azok fejlesztése. A MOST program régióssá b vült. A Baranya, Somogy és Tolna megyéket felölel projektet megvalósító konzorcium vezetését és a régiós koordinátori szerepet Egyesületünk töltötte be. A projekt keretében 7 projektirodában nyújtottak munkatársaink mentori és tanácsadói szolgáltatást. Az Egyesület szervezésében megvalósuló Egyenl esély a munka világában" TÁMOP komplex foglalkoztatási és képzési projekt célja, hogy a 36 f munkanélkülib l álló célcsoport részére a helyi munkaer -piacon keresett szakmákban OKJ-s szakképesítést adjon és személyre szabott pszichoszociális támogatással, szociális munkával és személyiségfejleszt tréningek segítségével biztosítsa számukra a munkaer -piaci reintegrációt. 8

8 A Legyünk otthon mindannyian Somogyapátiban projekt megvalósítója az Otthon közöttetek konzorcium, melynek tagjai voltak Egyesületünk mellett még: Somogyapáti Község Önkormányzata és a Lépjünk Együtt El re Egyesület. A partnerek által kit zött célok: a társadalmi egyenl tlenségek, illetve a kirekesztettség csökkentése. Somogyapátiban komplex roma telep rehabilitációs program került megvalósításra, mely lakhatási, munkaer -piaci, szociális, egészségügyi, óvodai, oktatási és közösségi- és integrációs részprojektekkel egészült ki ben indítottuk az OFA/ÚJ TRANZIT projektünket, melynek keretei között megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásba ágyazott képzése valósult meg. A képzés és a foglalkoztatás ebben az esetben is folyamatos pszichoszociális támogatással, tréningekkel, szociális munkával kiegészülve biztosította a program sikerét. A Tudás-Híd TÁMOP projektünk három helyszínen valósult meg: Szigetváron, Sásdon és Bükkösdön. Egyesületünk immár akkreditált feln ttoktatási intézményként vett részt a két partner feln tt képz vé válásának folyamatában. Mindhárom helyszínen a munkaer -piaci igényekre reagáló képzések valósultak meg. 9

9 Közművelődés Egyesületünk látja el a városi közm vel dési feladatokat, a városi rendezvények szervezését, lebonyolítását azok protokolláris feladataival együtt. Több alkalommal f szervez i voltunk a Zrínyi Napoknak, mely a város legnagyobb idegenforgalmi és kulturális eseménysorozata. Folyamatosan rendezünk vetélked ket, els sorban városismereti és helytörténeti témákban. Évr l-évre írunk ki országos rajz és természetfotó pályázatokat ban életre hívtuk a Szigetvári Kistérségi Közkincs Kerekasztalt, mely a térség kulturális szakembereit, alkotó m vészeit és közösségeit, illetve a térségi döntéshozókat tömöríti. Rendszeresen szervezünk konferenciákat, fórumokat közérdek témákban, illetve helyet adunk más szervezetek rendezvényeinek, programjainak. Ezen a területen a legnagyobb volumen programunk az immár hat alkalommal megrendezésre került Lát-Határ Összm vészeti Fesztivál. Ez az esemény több ezer látogatót vonzott Szigetvárra. Számos könny zenei koncertet rendeztünk a fesztivál keretein belül. A fesztivált kiállítások, színházi el adások és filmvetítések színesítették, több alkalommal rendeztünk országos elektrográfiai szimpóziumot. A Közösségek Szigetvárért elnevezés, a B nmegel zési Bizottság által támogatott programunk célja volt a helyi lakosok felel sségérzetének, köt désének er sítése, a természeti és kulturális értékek megismertetése, a közterületeket rongálók bevonása a helyreállításba, a rongálások megakadályozása, a veszélyek jelzésére alkalmas jelz rendszer kiépítése, a közterületek birtokba vétele. Ennek érdekében vetélked ket és rendezvényeket szerveztünk, továbbá b nmegel zési jelz rendszert építettünk ki partnereinkkel (rend rség, polgár rség, iskola és a közterületeket fenntartó Kisváros Nonprofit Kft.) Kistérségi turisztikai honlapot m ködtetünk, kiadványokat készítünk és aktuális szállás- és programajánlókkal várjuk a városba érkez ket. 10

10 2003-tól m ködtetjük a Sóház Galériát, ahol havonta egy kiállítás kerül megrendezésre, ez idáig mintegy 110 valósult meg neves hazai és külföldi kortárs képz m vészek alkotásaiból. Feln ttképzési tevékenységünk is folyamatosan fejl dik ben feln ttképzési intézmény-akkreditációt szereztünk. Fokozatosan b vítjük képzési kínálatunkat és akkreditált képzési programjaink számát. 11

11 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A Szigetvári kistérségben alacsony az aktivitási és magas a munkanélküliségi ráta, az iskolázottsági szint átlagos, de megfigyelhet a közép- és fels fokú oktatásból kikerül k gyenge piackonformitása és a hátrányos helyzet csoportok leszakadása. Az álláskeres k között legnagyobb arányban a nyolc osztállyal rendelkez k jelennek meg (46%), rajtuk kívül a középfokú, a szakmunkás képesítés, illetve a nyolc osztályt be nem fejezettek képeznek számottev csoportot szeptemberét l a gyógyfürd fejlesztésnek és a kistérségi szinten összehangolt turisztikai jelleg fejlesztéseknek köszönhet en a turizmus a mindennapokban is jól érzékelhet en felpezsdült. A létrehozott turisztikai klaszter komplex kistérségi turisztikai csomagok kidolgozásával szolgálja a helyi szolgáltatók életképességének javulását, forgalmuk növekedését. A kistérségbe látogatók túlnyomó részét els sorban Szigetvár nevezetességei, illetve fürd je csalogatja. Akár csak egy-egy napra érkeznek, akár néhány éjszakát töltenek el itt, egyel re szembesülniük kell azzal a ténnyel, hogy Szigetvár még nem készült fel igazán a fürd város / kiránduló-város szerepre. Vendéglátó kínálata egyel re hiányos, csak késéssel tud alkalmazkodni a megnövekedett igényekhez. A panziós és falusi vendéglátó-, a vendéglátó eladó- és a szakácsképzés, valamint a védett foglalkoztatás, egyrészt el segíti a szakmastruktúra modernizálását, másrészt el segíti a hátrányos helyzet munkavállalók munkaer -piaci reintegrációját. A vendéglátó eladók, a szakácsok számára a konyha biztosítja a szakma nélküli, vagy elavult szakképesítéssel rendelkez k munkatapasztalat-szerzését. A panziós és falusi vendéglátók a Pályázó által üzemeltetett Turisztikai Információs Pontban, valamint a környéken Dióspusztán és a Zsibóton található IKSZT-ben szerezhettek gyakorlatot. Szigetvár belvárosa tehát hamarosan megújul, a szolgáltatatók azonban még nem zárkóztak fel az infrastrukturális fejlesztésekhez, a szükséges humán er forrás sem áll rendelkezésre, annak érdekében tehát, hogy a város élni tudjon a lehet ségekkel, meg kell er síteni a szolgáltató szektort. 12

12 A választott képzések és szolgáltatások egy többszint célrendszernek felelnek meg: - biztosítják a hátrányos helyzet munkavállalók munkapiaci reintegációját - fenntartható munkahelyeket teremtenek - a piac által ki nem elégített szükségletekre reagálnak, b vítik a helyben elérhet szolgáltatások körét A helyben létrejöv termékek és szolgáltatások igénybevétele er síti a helyi társadalom szolidaritását, er síti a toleranciát és az esélyegyenl séget. Egyrészt mert hátrányos helyzet munkavállalók állítják el ezeket, s így munkához jutnak, másrészt mert értékteremt, hasznos elemként jelennek meg a köztudatban A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület Grundsuli a Szigetvári kistérségben elnevezés projektje els sorban a pályakezd, hátrányos helyzet, szakma nélküli, illetve elavult szakmával rendelkez fiatal feln ttek munkaer -piaci tranzitálását t zte ki céljául. A PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A projektbe 56 f került bevonásra, közülük 36 f OKJ-s képzésben vett részt, három csoportban: szakács, panziós és falusi vendéglátó, valamint vendéglátó eladó. Csoportonként 12 f számára nyílt lehet ség foglalkoztatásba ágyazott képzés keretein belül új szakma elsajátítására, munkaer -piaci ismeretek b vítésére, illetve önismeretük és kulcskompetenciáik elmélyítésére. Kiválasztás: A toborzást 2011 januárjában kezdtük meg. Megkerestük a térség településeinek polgármestereit, a Munkaügyi Központot, valamint a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot, és a nyilvánosság különböz fórumain keresztül igyekeztünk a lehet legtöbb embert tájékoztatni a projekt indulásáról, annak lehet ségeir l. 13

13 A július 8.-i jelentkezési határid ig több mint 250 f adatai kerültek felvételre. A kiválasztás mindhárom szakma esetében kétkörös volt, így körültekint en lehetett kiválasztani azt a 36 f t, aki megkezdhette a képzéseket július közötti id szakban megtörtént a kiválasztás els, írásbeli köre ezen egy adatkezelési nyilatkozatot, egy matematika, egy szövegértés, egy térlátás, valamint egy én-kép vizsgálati tesztet töltöttek ki a résztvev k. A kétfordulós felvételi július végén folytatódott a szóbeli csoportos kiválasztással, melyen a három képzési csoport külön-külön vett részt. A szakácsok közül 26 f t két csoportra osztva hívtunk vissza július 21.-re ebb l 25-en jelentek meg. A panziós csoportból 22 f 1 csoportban került visszahívásra július 22.-re, ebb l 21-en jelentek meg, a vendéglátó eladó képzésbe jelentkez k közül pedig 26 f t hívtunk vissza két csoportban. A szóbeli csoportos kiválasztásnak számos el nye van az egyénivel szemben, olyan tulajdonságok is felszínre kerülnek, melyek egy pár perces négyszemközti találkozónál rejtve maradnak. Így több id t lehet a jelentkez vel eltölteni, és nem csak az egyéni képességeit lehet felmérni, hanem az együttm ködési készségét is, azt, hogy hogyan viselkedik csoportban, várhatóan hogy fog tudni együttm ködni a többiekkel és a projektszemélyzettel a képzés és a foglalkoztatás alatt. Emellett játékos készség-felmér feladatok segítségével tanulási képességeik is el térbe kerültek. A képzésbe nem kerülteket komplex fejleszt szolgáltatásokkal segítettük, hogy az egyéni lehet ségeknek, érdekl désnek és képességeknek megfelel képzésekbe és állásokba kerülhessenek. A fejleszt szolgáltatások közé tartozott többek között a kulcsképességek fejlesztése, a pályaorientáció, az álláskeresési tréning, az egyéni munkaer -piaci tanácsadás, a pszichoszociális támogatás, a tantárgyi hiányosságok kiküszöbölése csökkentése, felzárkóztatás, korrepetálás, a képzésbe kerülés, munkába állás segítése, illetve 6 hónapos nyomon követés. 14

14 A célcsoport kulcsképességeinek fejlesztése elengedhetetlen volt, rendkívül fontos volt a kommunikációjuk, érdekérvényesít képességük, együttm köd készségük, indulatkezelésük stb. fejlesztése, önismeretük elmélyítése. Ezek nélkül az élet minden területén hátrányban vannak, valamint ez megalapozza a kés bbi fejleszt folyamatokban való részvétel motivációját, sikerességét, a fejlesztések eredményességét. Erre alapozva közösséget lehet építeni, amelynek megtartó ereje jelent sen n az átélt közös élmények hatására, n a bevontak önismerete, er södik önbizalmuk. A projektben nyújtott szolgáltatások sokféleségének köszönhet en mindenki számára egyénre szabott fejlesztési tervet készítettünk, így mindenki azokon a területeken részesült fejlesztésben, melyeken erre ténylegesen szüksége van. A projekt lehet vé tette a célcsoport számára a 120 órás jogi tanácsadás lehet ségét, melynek célja volt, hogy a résztvev k segítséget kapjanak jogi témájú kérdéseikben, hivatalos papírjaik értelmezésében, beadványok, fellebbezések megírásában. A szakma oktatásán túl kiegészítésként valamennyi célcsoport részére szerveztünk német nyelvi kurzust. A képzésekben résztvev k közül 32 f t az Egyesület tovább foglalkoztatott, ezzel is hozzásegítve ket újonnan megszerzett szakmájukban a szélesebb kör, mélyebb gyakorlati tapasztalatszerzéshez, mely a kés bbiekben a munkaer -piacon komoly el nyt jelenthet. A projekt keretében éttermi felszolgáló térrel is rendelkez 100 adagos tankonyha került kialakítására, mely a projektben szakképzettséget szerz résztvev k továbbfoglalkoztatásának helyszínéül szolgált, azok befejeztével pedig további tanfolyamok lebonyolításának helyszíne lehet. 15

15 Kiválasztás 1 16

16 1. Szakács OKJ képzés A PROJEKTBEN FOGLALT KÉPZÉSEK Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: Tervezett óraszám 900 óra (270 óra elméleti és 630 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: 6 óra/nap esetén: 150 nap Id beli ütemezés: szeptember április (8 hónap) A tanfolyam célja, hogy olyan szakácsokat képezzen, akik kimagasló elméleti tudással, és meghatározó gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és ennek köszönhet en magas szinten tudnak megfelelni a szakma által támasztott elvárásoknak. A szakács legfontosabb feladata a korszer vendéglátás követelményeinek megfelel ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelel ételválaszték kialakítása és elkészítése. Étlapot tervez, állít össze, anyaghányadot, kalkulációt készít, figyelemmel kíséri az árukészletet, veszteségszámításokat végez. Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát. Leltározási feladatokat végez. Tervezi és szervezi a termelést, étrendjavaslatot állít össze. Elkészíti, adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról. Szükség szerint ételmintát tesz el. 17

17 2. Panziós és falusi vendéglátó OKJ képzés Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: 455 óra, (137 óra elméleti és 318 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: szeptember január (5 hónap) A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik panziókban vagy családi vállalkozás keretében szállást, étkezést és biztosítanak, és ház körüli tevékenységben részvételi lehet séget nyújtanak, valamint turisztikai információkat adnak a turistáknak. Népszer sítik tájegységük kulturális értékeit, ismerik és alkalmazzák a falusi turizmusra vonatkozó jogi, adózási és egyéb szabályokat. A panziós és falusi vendéglátó az ellátásban felhasználja a saját el állítású mez gazdasági termékeit. A vállalkozás beindításához kapcsolódó feladatok és gazdálkodási feladatok mellett recepciós feladatokat lát el, fogadja és elhelyezi a vendégeket. Biztosítja a speciális igény vendégek fogadásának feltételeit. Megszervezi a vendégek igény szerinti szabadid s tevékenységét, szállítását. A panziós, falusi vendéglátó beszerzi az árut, ételt (hagyományos, tájjelleg és vegetáriánus) készít és felszolgál, az alapvet szabályok alkalmazásával, ízlésesen terít, felszolgál, takarít, igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását. Ezen kívül állattartást és kertm velést végez. 18

18 3. Vendéglátó eladó OKJ képzés Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: 300 óra (90 óra elméleti és 210 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: szeptember december (4 hónap), napi 6 órában A tanfolyam célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik otthonosan mozognak a vendéglátás világában, és újonnan megszerzett tudásukat a vendéglátás sok területén kamatoztathatják. A vendéglátó eladó el készít m veleteket (pénztárgép, tálaló eszközök, stb.) végez, kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol, számlát, nyugtát készít, vev panaszokat kezel. Feladatai közé tartozik, hogy fogadja a vendégeket, felvegye a rendelést, a fogyasztásra alkalmas ételeket szakszer en tárolja. Munkaterületét el írás szerint rendezi (gépeket üzemen kívül helyezi, takarít). Cukrász készítmények, hidegkonyhai készítmények befejez m veleteit végzi. Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helyben fogyasztásra, vagy elvitelre. Szakszer en kezeli a gépeket, kávét, reggeli italokat készít. A megszerzett szakképzettséggel betölthet munkakörök: Vendéglátó, vendégl s. 19

19 A FEJLESZTÉS FENNTARTÁSI LEHETŐSÉGEK A projekt keretében fejlesztett tankonyha-éttermi helyszín projekt zárását követ hasznosítási lehet ségei alapvet en két irányra bonthatóak, melyek egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve, er sítve biztosítják a hosszabb távú fenntarthatóságot. Ezek az alábbiak: 1. A tankonyha-étterem üzemeltetése piaci alapon étteremként helyszíni fogyasztási lehet séggel, házhozszállítással, menürendszerrel kiegészülve. A helyszínen kialakításra kerül tágasabb fogyasztótér tárgyalások, konferenciák lebonyolítását is lehet vé teszi, valamint kül-és beltéri kulturális rendezvényeknek is otthont tud adni a létesítmény. 2. A projekt keretében húsz millió forintos keretösszegb l végzett konyhatechnólógiai fejlesztés, illetve közel ötmillió forintos felszerelésberendezés beszerzésnek köszönhet en olyan oktatási színtér kerüt kialakításra, mely a továbbiakban is alkalmas többek között szakács, pincér, panziós, de egyéb vendéglátó-ipari szakmák gyakorlati oktatási helyszínéül. Mind az Egyesület által szervezett saját feln ttképzések, mind más oktatásszervez k bérbe kivett helyszíneként funkcionálhat. Továbbá lehet séget nyújt arra, hogy akár államilag finanszírozott feln tt képz ként m ködhessünk a jöv ben iskolarendszer oktatást biztosítva. 20

20 PARTNEREINK MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szigetvári kirendeltsége CSAT Egyesület a hátrányos helyzet munkaer -piaci rétegek csatlakozásáért SZOCEG Nonprofit Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Vinto Kft. ProÉpSzer Épít ipari, Tanácsadó-és Szolgáltató Kft. 21

21 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszék Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Készítette: Soós Gergely

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben