TÁMOP / Grundsuli a Szigetvári kistérségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0018 Grundsuli a Szigetvári kistérségben"

Átírás

1 TÁMOP / Grundsuli a Szigetvári kistérségben

2 Köszöntő Sok szeretettel köszöntök minden olvasót, aki a kezében tartja ezt a kiadványt, amely összefoglalója és egyben módszertani leírása az általunk megvalósított Grundsuli a Szigetvári kistérségben elnevezés TÁMOP / számú projektnek. A közel két éves munka során munkatársaimmal sok tapasztalatot gy jtöttünk össze a projekt célcsoportjával, a hátrányos helyzet munkanélküliekkel folytatott szakmai fejleszt munka során, melyeket szívesen megosztunk a projekt iránt érdekl d kkel. Célunk e kiadványon keresztül megismertetni a hasonló szakmai kihívásokkal bíró szakembereket és szervezeteket, továbbá a benne foglalt ismeretek rendszerbe foglalva egyfajta irányt ként is szolgálhatnak hasonló projektek megvalósítása során. A projekt sikerességéhez nagyban hozzájárultak partnereink, akik a célcsoporttal való munkában, vagy szakembereink napi munkájában, szakmai fejl désében segítettek. Egyesületünk szívesen fogadja mindazok érdekl dését, akik hasonló területen dolgozva még több információt, gyakorlati segítséget kérnek. Bízom benne, hogy kiadványunk hozzájárul az Önök további szakmai sikereihez. Zentai Gábor elnök Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 3

3 A Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület bemutatása A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-ban alakult. Kezdetben programok, rendezvények szervezésével, közösségi kezdeményezések megvalósításával hívtuk fel magunkra a figyelmet, majd pályázatírási tevékenységünknek és magasan képzett munkatársainknak köszönhet en, egyesületünk komplex területfejlesztésben gondolkodó, az Európai Uniós projektek végrehajtásában élen járó, a Dél-Dunántúlon meghatározó szerep, er s civil szervezetté vált. Szigetvár Önkormányzatával megkötött közm vel dési megállapodás alapján t l folyamatosan szervezzük a város kulturális és közösségi életét. Létrehoztuk a Vigadó Kulturális Központot, Ifjúsági Információs Irodát és Turisztikai információs pontot is m ködtetünk. Olyan nagyszabású programoknak voltunk és vagyunk a f szervez i, mint a Láthatár összm vészeti fesztivál és Szigetvár legnagyobb éves rendezvénye a Zrínyi napok. A halmozottan hátrányos helyzet Szigetvári Kistérség társadalmi feszültségeinek, munkaer -piaci problémáinak enyhítésére kidolgozott stratégiánk alapján folyamatosan valósítunk meg munkaer -piaci programokat. A fiatalok, álláskeres k és a munkaer -piaci szempontból hátrányos helyzet nek számító munkavállalók részére Európai Uniós forrásokat bevonva tanácsadási, képzési, fejlesztési lehet ségeket teremtünk. A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület júniusától feln tt képz intézményként is m ködik, Közoktatási Szakért i Csoport min sítéssel rendelkezünk február negyedikén feln ttképzési intézmény akkreditációt szereztünk. Az azóta eltelt id ben több akkreditált képzést bonyolítottunk le sikeresen. 4

4 Egyesületünk 60 munkatárssal m ködik, 3 telephelyen (Szigetvár, Pécs, Sásd). Munkatársaink hatékony munkavégzésének záloga a számukra biztosított kellemes és innovatív környezet. Pártoljuk a folyamatos szakmai fejl dést: konferenciák, tanfolyamok, másoddiplomás képzések keretében képezhetik tovább magukat dolgozóink. A jöv ben is kiemelt célcsoportnak tekintjük a hátrányos helyzet fiatalokat és az álláskeres ket, akiket fejleszt programokkal, tanácsadással, tréningekkel várunk. Célkit zéseink alapján tervezés alatt álló projektjeink mindegyike a komplex humáner forrás-fejleszt központként történ m ködés irányába mutat. Fő célcsoportjaink/tevékenységi területeink Ifjúsági összefogás fiatalok támogatása Egyesületünk 2002 óta m ködteti Szigetváron az Ifjúsági Információs Irodát, ahol információ közvetítési szolgáltatásokat végzünk és internet használati lehet séget biztosítunk, számos témában nyújtunk a fiataloknak közérdek információkat és a lakosságnak irodai ügyviteli szolgáltatásokat márciusától EKF információs pontot alakítottunk ki, csatlakozva a Pécs 2010 EKF projekthez ben indítottuk "Zöld Zóna Tanoda" programunkat, melynek keretében halmozottan hátrányos helyzet roma tanulókkal foglalkoztunk. A program 2009 októberében A mi Tanodánk címmel Somogyapáti községben újrakezd dött. Célja a halmozottan hátrányos helyzet, és/vagy gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalok továbbtanulási, ezáltal munkaer -piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása a tanodában szervezett, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel segítségével, hogy fiatalok mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, és érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább. 5

5 ban "Grundsuli a baranyai fiatalokért" (HEFOP 2.3.2) címmel fejlesztésközpontú alternatív munkaer -piaci szolgáltatást nyújtó programot indítottunk Baranya megyében, kiemelten szigetvári, pécsi helyszíneken, 16 és 35 év közötti fiatalok képzésének és munkába helyezésének el segítése céljából. Az Országos B nmegel zései Bizottság támogatásával zajlott 2006-ban ÉSSZÉP (Éjszakai Sport Szigetváron és Pécsett) elnevezés projektünk. Ennek keretében péntek éjszakánként alternatív szórakozási lehet séget biztosítottunk a fiataloknak, ahol alkohol és drogok nélkül pingpongozhattak, csocsózhattak és egyéb játékokat játszhattak. A programelemet továbbvittük a 2009-ben indított Zöld Zebra Ifjúsági integrációs programunkba, ahol a résztvev k képességfejlesztésével, személyiségés önismeret fejlesztésével segítettük el önm köd szervez dések kialakulását, informális csoportok és új civil szervezetek létrejöttét. A másfél éves program során pályaorientációs foglalkozások, álláskeresési felkészít foglalkozások, értékteremt szabadid s programok (rendezvények, táborozás, kirándulások, média klub, stb.) várták a fiatalokat. A "TABULA RASA - Újszer együttm ködési formák kialakítása a hátrányos helyzet fiatalok társadalmi integrációjának el segítéséért" (HEFOP 2.2.1) cím projekt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek b vítését, készségeik, valamint együttm ködési hálózataik fejlesztését t zte ki célul. F cél volt a hátrányos helyzet fiatalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek és intézmények munkájának hatékonyabbá tétele, olyan ismeretanyag, és módszertani tudásb vülés elérése, továbbá szemléletmód átadása, ami el tudja segíteni a hátrányos helyzet fiatalok sikeres munkaer -piaci integrációját. 6

6 Munkanélküliek munkába állásának segítése 2002 óta végzünk folyamatosan foglalkoztatási tanácsadást a szigetvári kistérségben ben kezdtük meg a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával az els tranzitfoglalkoztatási programunkat, Somogyapáti mikro térségben 10 f tartós munkanélkülit juttattunk szakmunkás végzettséghez és biztosítottuk foglakoztatásukat a projekt egy éves id tartama alatt. A évt l kezd d en két új foglalkoztatási programot indítottunk és m ködtettünk sikeresen. A HEFOP intézkedés keretében "Együtt a szigetvári romák felemelkedéséért" cím projektjükben 36 f f ként roma tartós munkanélküli OKJ-s képzéssel egybekötött foglalkoztatását valósítottuk meg széles partnerségre alapozva (kisebbségi önkormányzat, vállalkozók). A ROP intézkedés keretében non-profit vállalkozást hoztunk létre Szentegáton, amely 10 f tartós munkanélküli számára biztosított OKJ-s végzettséget és foglalkoztatást. A projekt keretében további 11 településen hoztak létre közösségfejleszt pontokat. Az Esély a halmozottan hátrányos helyzet emberek munkaer -piaci reintegrációjára (HEFOP 2.3.1) projekt keretében a célcsoportból 36 f kapott a helyi munkaer -piacon keresett szakmákban szakképesítést és ezzel egy id ben számukra foglalkoztatási lehet séget is nyújtottunk. Mindezek eléréséhez a személyre szabott pszicho-szociális támogatást a szociális munka, és a személyiségfejleszt tréningek biztosították. A képzés és foglalkoztatás lezárását követ en minden résztvev számára 6 hónapos utógondozást szerveztünk. A programmal párhuzamosan folyt Esély a n k munka világába való visszailleszkedéséhez (HEFOP ) elnevezés komplex foglalkoztatási és képzési projektünk, melynek célja az volt, hogy Somogyhárságy térségében él n k szakképzettséget szerezzenek, majd foglalkoztatásuk is megvalósuljon. A képzés és foglalkoztatás lezárása után minden résztvev 6 hónapos utógondozásban részesült. 7

7 Az "ÉVA - Érvényesülj Vállalkozásodra Alapozva" (HEFOP ) elnevezés projektünk keretein belül 2007-ben vállalkozás-generáló és fejleszt komplex szolgáltatást nyújtottunk Baranya megyében szigetvári, sellyei, sásdi, mohácsi és pécsi projekthelyszíneken, egyrészt az álláskeres, vállalkozást indítani kívánó n k számára, sikeres vállalkozás beindítását megcélozva, másrészt a jelenleg vállalkozó n k vállalkozásának fejlesztése, harmadrészt pedig a vállalkozó n k kapcsolati hálójának er sítése érdekében tavaszán indítottuk útjára a MOST elnevezés programunkat a Baranya Megyei Munkaügyi Központ támogatásával. A program célja volt olyan komplex szolgáltatási csomag nyújtása, amellyel hatékonyan megvalósítható a munkanélküliek és az inaktívak munkaer -piacra való visszavezetése célirányos fejlesztéssel, motiválással. A foglalkoztatás b vítése új álláshelyek feltárásával, a munkaadók és a potenciális munkaadók foglalkoztatási kedvének növelésével, igényeik felmérésével valósult meg. A program célkit zése volt a Munkaügyi Központ szolgáltatásain keresztül a munkaer -piac keresleti és kínálati oldalának összehangolása, új együttm ködési formák kialakítása, a vidéki foglalkoztatási célú szervezetek bevonása és azok fejlesztése. A MOST program régióssá b vült. A Baranya, Somogy és Tolna megyéket felölel projektet megvalósító konzorcium vezetését és a régiós koordinátori szerepet Egyesületünk töltötte be. A projekt keretében 7 projektirodában nyújtottak munkatársaink mentori és tanácsadói szolgáltatást. Az Egyesület szervezésében megvalósuló Egyenl esély a munka világában" TÁMOP komplex foglalkoztatási és képzési projekt célja, hogy a 36 f munkanélkülib l álló célcsoport részére a helyi munkaer -piacon keresett szakmákban OKJ-s szakképesítést adjon és személyre szabott pszichoszociális támogatással, szociális munkával és személyiségfejleszt tréningek segítségével biztosítsa számukra a munkaer -piaci reintegrációt. 8

8 A Legyünk otthon mindannyian Somogyapátiban projekt megvalósítója az Otthon közöttetek konzorcium, melynek tagjai voltak Egyesületünk mellett még: Somogyapáti Község Önkormányzata és a Lépjünk Együtt El re Egyesület. A partnerek által kit zött célok: a társadalmi egyenl tlenségek, illetve a kirekesztettség csökkentése. Somogyapátiban komplex roma telep rehabilitációs program került megvalósításra, mely lakhatási, munkaer -piaci, szociális, egészségügyi, óvodai, oktatási és közösségi- és integrációs részprojektekkel egészült ki ben indítottuk az OFA/ÚJ TRANZIT projektünket, melynek keretei között megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásba ágyazott képzése valósult meg. A képzés és a foglalkoztatás ebben az esetben is folyamatos pszichoszociális támogatással, tréningekkel, szociális munkával kiegészülve biztosította a program sikerét. A Tudás-Híd TÁMOP projektünk három helyszínen valósult meg: Szigetváron, Sásdon és Bükkösdön. Egyesületünk immár akkreditált feln ttoktatási intézményként vett részt a két partner feln tt képz vé válásának folyamatában. Mindhárom helyszínen a munkaer -piaci igényekre reagáló képzések valósultak meg. 9

9 Közművelődés Egyesületünk látja el a városi közm vel dési feladatokat, a városi rendezvények szervezését, lebonyolítását azok protokolláris feladataival együtt. Több alkalommal f szervez i voltunk a Zrínyi Napoknak, mely a város legnagyobb idegenforgalmi és kulturális eseménysorozata. Folyamatosan rendezünk vetélked ket, els sorban városismereti és helytörténeti témákban. Évr l-évre írunk ki országos rajz és természetfotó pályázatokat ban életre hívtuk a Szigetvári Kistérségi Közkincs Kerekasztalt, mely a térség kulturális szakembereit, alkotó m vészeit és közösségeit, illetve a térségi döntéshozókat tömöríti. Rendszeresen szervezünk konferenciákat, fórumokat közérdek témákban, illetve helyet adunk más szervezetek rendezvényeinek, programjainak. Ezen a területen a legnagyobb volumen programunk az immár hat alkalommal megrendezésre került Lát-Határ Összm vészeti Fesztivál. Ez az esemény több ezer látogatót vonzott Szigetvárra. Számos könny zenei koncertet rendeztünk a fesztivál keretein belül. A fesztivált kiállítások, színházi el adások és filmvetítések színesítették, több alkalommal rendeztünk országos elektrográfiai szimpóziumot. A Közösségek Szigetvárért elnevezés, a B nmegel zési Bizottság által támogatott programunk célja volt a helyi lakosok felel sségérzetének, köt désének er sítése, a természeti és kulturális értékek megismertetése, a közterületeket rongálók bevonása a helyreállításba, a rongálások megakadályozása, a veszélyek jelzésére alkalmas jelz rendszer kiépítése, a közterületek birtokba vétele. Ennek érdekében vetélked ket és rendezvényeket szerveztünk, továbbá b nmegel zési jelz rendszert építettünk ki partnereinkkel (rend rség, polgár rség, iskola és a közterületeket fenntartó Kisváros Nonprofit Kft.) Kistérségi turisztikai honlapot m ködtetünk, kiadványokat készítünk és aktuális szállás- és programajánlókkal várjuk a városba érkez ket. 10

10 2003-tól m ködtetjük a Sóház Galériát, ahol havonta egy kiállítás kerül megrendezésre, ez idáig mintegy 110 valósult meg neves hazai és külföldi kortárs képz m vészek alkotásaiból. Feln ttképzési tevékenységünk is folyamatosan fejl dik ben feln ttképzési intézmény-akkreditációt szereztünk. Fokozatosan b vítjük képzési kínálatunkat és akkreditált képzési programjaink számát. 11

11 A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A Szigetvári kistérségben alacsony az aktivitási és magas a munkanélküliségi ráta, az iskolázottsági szint átlagos, de megfigyelhet a közép- és fels fokú oktatásból kikerül k gyenge piackonformitása és a hátrányos helyzet csoportok leszakadása. Az álláskeres k között legnagyobb arányban a nyolc osztállyal rendelkez k jelennek meg (46%), rajtuk kívül a középfokú, a szakmunkás képesítés, illetve a nyolc osztályt be nem fejezettek képeznek számottev csoportot szeptemberét l a gyógyfürd fejlesztésnek és a kistérségi szinten összehangolt turisztikai jelleg fejlesztéseknek köszönhet en a turizmus a mindennapokban is jól érzékelhet en felpezsdült. A létrehozott turisztikai klaszter komplex kistérségi turisztikai csomagok kidolgozásával szolgálja a helyi szolgáltatók életképességének javulását, forgalmuk növekedését. A kistérségbe látogatók túlnyomó részét els sorban Szigetvár nevezetességei, illetve fürd je csalogatja. Akár csak egy-egy napra érkeznek, akár néhány éjszakát töltenek el itt, egyel re szembesülniük kell azzal a ténnyel, hogy Szigetvár még nem készült fel igazán a fürd város / kiránduló-város szerepre. Vendéglátó kínálata egyel re hiányos, csak késéssel tud alkalmazkodni a megnövekedett igényekhez. A panziós és falusi vendéglátó-, a vendéglátó eladó- és a szakácsképzés, valamint a védett foglalkoztatás, egyrészt el segíti a szakmastruktúra modernizálását, másrészt el segíti a hátrányos helyzet munkavállalók munkaer -piaci reintegrációját. A vendéglátó eladók, a szakácsok számára a konyha biztosítja a szakma nélküli, vagy elavult szakképesítéssel rendelkez k munkatapasztalat-szerzését. A panziós és falusi vendéglátók a Pályázó által üzemeltetett Turisztikai Információs Pontban, valamint a környéken Dióspusztán és a Zsibóton található IKSZT-ben szerezhettek gyakorlatot. Szigetvár belvárosa tehát hamarosan megújul, a szolgáltatatók azonban még nem zárkóztak fel az infrastrukturális fejlesztésekhez, a szükséges humán er forrás sem áll rendelkezésre, annak érdekében tehát, hogy a város élni tudjon a lehet ségekkel, meg kell er síteni a szolgáltató szektort. 12

12 A választott képzések és szolgáltatások egy többszint célrendszernek felelnek meg: - biztosítják a hátrányos helyzet munkavállalók munkapiaci reintegációját - fenntartható munkahelyeket teremtenek - a piac által ki nem elégített szükségletekre reagálnak, b vítik a helyben elérhet szolgáltatások körét A helyben létrejöv termékek és szolgáltatások igénybevétele er síti a helyi társadalom szolidaritását, er síti a toleranciát és az esélyegyenl séget. Egyrészt mert hátrányos helyzet munkavállalók állítják el ezeket, s így munkához jutnak, másrészt mert értékteremt, hasznos elemként jelennek meg a köztudatban A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület Grundsuli a Szigetvári kistérségben elnevezés projektje els sorban a pályakezd, hátrányos helyzet, szakma nélküli, illetve elavult szakmával rendelkez fiatal feln ttek munkaer -piaci tranzitálását t zte ki céljául. A PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A projektbe 56 f került bevonásra, közülük 36 f OKJ-s képzésben vett részt, három csoportban: szakács, panziós és falusi vendéglátó, valamint vendéglátó eladó. Csoportonként 12 f számára nyílt lehet ség foglalkoztatásba ágyazott képzés keretein belül új szakma elsajátítására, munkaer -piaci ismeretek b vítésére, illetve önismeretük és kulcskompetenciáik elmélyítésére. Kiválasztás: A toborzást 2011 januárjában kezdtük meg. Megkerestük a térség településeinek polgármestereit, a Munkaügyi Központot, valamint a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálatot, és a nyilvánosság különböz fórumain keresztül igyekeztünk a lehet legtöbb embert tájékoztatni a projekt indulásáról, annak lehet ségeir l. 13

13 A július 8.-i jelentkezési határid ig több mint 250 f adatai kerültek felvételre. A kiválasztás mindhárom szakma esetében kétkörös volt, így körültekint en lehetett kiválasztani azt a 36 f t, aki megkezdhette a képzéseket július közötti id szakban megtörtént a kiválasztás els, írásbeli köre ezen egy adatkezelési nyilatkozatot, egy matematika, egy szövegértés, egy térlátás, valamint egy én-kép vizsgálati tesztet töltöttek ki a résztvev k. A kétfordulós felvételi július végén folytatódott a szóbeli csoportos kiválasztással, melyen a három képzési csoport külön-külön vett részt. A szakácsok közül 26 f t két csoportra osztva hívtunk vissza július 21.-re ebb l 25-en jelentek meg. A panziós csoportból 22 f 1 csoportban került visszahívásra július 22.-re, ebb l 21-en jelentek meg, a vendéglátó eladó képzésbe jelentkez k közül pedig 26 f t hívtunk vissza két csoportban. A szóbeli csoportos kiválasztásnak számos el nye van az egyénivel szemben, olyan tulajdonságok is felszínre kerülnek, melyek egy pár perces négyszemközti találkozónál rejtve maradnak. Így több id t lehet a jelentkez vel eltölteni, és nem csak az egyéni képességeit lehet felmérni, hanem az együttm ködési készségét is, azt, hogy hogyan viselkedik csoportban, várhatóan hogy fog tudni együttm ködni a többiekkel és a projektszemélyzettel a képzés és a foglalkoztatás alatt. Emellett játékos készség-felmér feladatok segítségével tanulási képességeik is el térbe kerültek. A képzésbe nem kerülteket komplex fejleszt szolgáltatásokkal segítettük, hogy az egyéni lehet ségeknek, érdekl désnek és képességeknek megfelel képzésekbe és állásokba kerülhessenek. A fejleszt szolgáltatások közé tartozott többek között a kulcsképességek fejlesztése, a pályaorientáció, az álláskeresési tréning, az egyéni munkaer -piaci tanácsadás, a pszichoszociális támogatás, a tantárgyi hiányosságok kiküszöbölése csökkentése, felzárkóztatás, korrepetálás, a képzésbe kerülés, munkába állás segítése, illetve 6 hónapos nyomon követés. 14

14 A célcsoport kulcsképességeinek fejlesztése elengedhetetlen volt, rendkívül fontos volt a kommunikációjuk, érdekérvényesít képességük, együttm köd készségük, indulatkezelésük stb. fejlesztése, önismeretük elmélyítése. Ezek nélkül az élet minden területén hátrányban vannak, valamint ez megalapozza a kés bbi fejleszt folyamatokban való részvétel motivációját, sikerességét, a fejlesztések eredményességét. Erre alapozva közösséget lehet építeni, amelynek megtartó ereje jelent sen n az átélt közös élmények hatására, n a bevontak önismerete, er södik önbizalmuk. A projektben nyújtott szolgáltatások sokféleségének köszönhet en mindenki számára egyénre szabott fejlesztési tervet készítettünk, így mindenki azokon a területeken részesült fejlesztésben, melyeken erre ténylegesen szüksége van. A projekt lehet vé tette a célcsoport számára a 120 órás jogi tanácsadás lehet ségét, melynek célja volt, hogy a résztvev k segítséget kapjanak jogi témájú kérdéseikben, hivatalos papírjaik értelmezésében, beadványok, fellebbezések megírásában. A szakma oktatásán túl kiegészítésként valamennyi célcsoport részére szerveztünk német nyelvi kurzust. A képzésekben résztvev k közül 32 f t az Egyesület tovább foglalkoztatott, ezzel is hozzásegítve ket újonnan megszerzett szakmájukban a szélesebb kör, mélyebb gyakorlati tapasztalatszerzéshez, mely a kés bbiekben a munkaer -piacon komoly el nyt jelenthet. A projekt keretében éttermi felszolgáló térrel is rendelkez 100 adagos tankonyha került kialakítására, mely a projektben szakképzettséget szerz résztvev k továbbfoglalkoztatásának helyszínéül szolgált, azok befejeztével pedig további tanfolyamok lebonyolításának helyszíne lehet. 15

15 Kiválasztás 1 16

16 1. Szakács OKJ képzés A PROJEKTBEN FOGLALT KÉPZÉSEK Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: Tervezett óraszám 900 óra (270 óra elméleti és 630 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: 6 óra/nap esetén: 150 nap Id beli ütemezés: szeptember április (8 hónap) A tanfolyam célja, hogy olyan szakácsokat képezzen, akik kimagasló elméleti tudással, és meghatározó gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és ennek köszönhet en magas szinten tudnak megfelelni a szakma által támasztott elvárásoknak. A szakács legfontosabb feladata a korszer vendéglátás követelményeinek megfelel ellátása, valamint a vendégek elvárásainak megfelel ételválaszték kialakítása és elkészítése. Étlapot tervez, állít össze, anyaghányadot, kalkulációt készít, figyelemmel kíséri az árukészletet, veszteségszámításokat végez. Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát. Leltározási feladatokat végez. Tervezi és szervezi a termelést, étrendjavaslatot állít össze. Elkészíti, adagolja, tálalja, díszíti az ételeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról. Szükség szerint ételmintát tesz el. 17

17 2. Panziós és falusi vendéglátó OKJ képzés Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: 455 óra, (137 óra elméleti és 318 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: szeptember január (5 hónap) A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik panziókban vagy családi vállalkozás keretében szállást, étkezést és biztosítanak, és ház körüli tevékenységben részvételi lehet séget nyújtanak, valamint turisztikai információkat adnak a turistáknak. Népszer sítik tájegységük kulturális értékeit, ismerik és alkalmazzák a falusi turizmusra vonatkozó jogi, adózási és egyéb szabályokat. A panziós és falusi vendéglátó az ellátásban felhasználja a saját el állítású mez gazdasági termékeit. A vállalkozás beindításához kapcsolódó feladatok és gazdálkodási feladatok mellett recepciós feladatokat lát el, fogadja és elhelyezi a vendégeket. Biztosítja a speciális igény vendégek fogadásának feltételeit. Megszervezi a vendégek igény szerinti szabadid s tevékenységét, szállítását. A panziós, falusi vendéglátó beszerzi az árut, ételt (hagyományos, tájjelleg és vegetáriánus) készít és felszolgál, az alapvet szabályok alkalmazásával, ízlésesen terít, felszolgál, takarít, igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását. Ezen kívül állattartást és kertm velést végez. 18

18 3. Vendéglátó eladó OKJ képzés Csoport létszám: 12 f OKJ szám: Óraszám: 300 óra (90 óra elméleti és 210 óra gyakorlati oktatás) Id tartam: szeptember december (4 hónap), napi 6 órában A tanfolyam célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik otthonosan mozognak a vendéglátás világában, és újonnan megszerzett tudásukat a vendéglátás sok területén kamatoztathatják. A vendéglátó eladó el készít m veleteket (pénztárgép, tálaló eszközök, stb.) végez, kiszolgál (ételeket, italokat), csomagol, számlát, nyugtát készít, vev panaszokat kezel. Feladatai közé tartozik, hogy fogadja a vendégeket, felvegye a rendelést, a fogyasztásra alkalmas ételeket szakszer en tárolja. Munkaterületét el írás szerint rendezi (gépeket üzemen kívül helyezi, takarít). Cukrász készítmények, hidegkonyhai készítmények befejez m veleteit végzi. Adagolja, tálalja, díszíti a készítményeket helyben fogyasztásra, vagy elvitelre. Szakszer en kezeli a gépeket, kávét, reggeli italokat készít. A megszerzett szakképzettséggel betölthet munkakörök: Vendéglátó, vendégl s. 19

19 A FEJLESZTÉS FENNTARTÁSI LEHETŐSÉGEK A projekt keretében fejlesztett tankonyha-éttermi helyszín projekt zárását követ hasznosítási lehet ségei alapvet en két irányra bonthatóak, melyek egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve, er sítve biztosítják a hosszabb távú fenntarthatóságot. Ezek az alábbiak: 1. A tankonyha-étterem üzemeltetése piaci alapon étteremként helyszíni fogyasztási lehet séggel, házhozszállítással, menürendszerrel kiegészülve. A helyszínen kialakításra kerül tágasabb fogyasztótér tárgyalások, konferenciák lebonyolítását is lehet vé teszi, valamint kül-és beltéri kulturális rendezvényeknek is otthont tud adni a létesítmény. 2. A projekt keretében húsz millió forintos keretösszegb l végzett konyhatechnólógiai fejlesztés, illetve közel ötmillió forintos felszerelésberendezés beszerzésnek köszönhet en olyan oktatási színtér kerüt kialakításra, mely a továbbiakban is alkalmas többek között szakács, pincér, panziós, de egyéb vendéglátó-ipari szakmák gyakorlati oktatási helyszínéül. Mind az Egyesület által szervezett saját feln ttképzések, mind más oktatásszervez k bérbe kivett helyszíneként funkcionálhat. Továbbá lehet séget nyújt arra, hogy akár államilag finanszírozott feln tt képz ként m ködhessünk a jöv ben iskolarendszer oktatást biztosítva. 20

20 PARTNEREINK MIOK Dél-dunántúli Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szigetvári kirendeltsége CSAT Egyesület a hátrányos helyzet munkaer -piaci rétegek csatlakozásáért SZOCEG Nonprofit Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Vinto Kft. ProÉpSzer Épít ipari, Tanácsadó-és Szolgáltató Kft. 21

21 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi?

KÉPZÉSEINK. Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? KÉPZÉSEINK Kiknek ajánljuk képzéseinket: Kinek ajánljuk? Miért jó? Miért éppen mi? Szakközépiskola Azoknak, akik érettségi vizsgát szeretnének tenni és a szakmacsoportba tartozó valamelyik szakképesítést

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület tevékenységei a hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci integrációja érdekében Molnár Máté OTE elnök VIII. OTE Konferencia 28-29. Pilisborosjenő 2009.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán A projekt megvalósítása során nyert tapasztalatok, tanulságok összegzése Előadja: Pál István A Szanticskai Alkotók Egyesületének elnöke

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi 1. Gyerekesély Bizottság kistérségi Ülések száma: 12 Tervezett taglétszám: 11 fı gyerekesély stratégiát, cselekvési programot és forrástérképet dolgoz ki legkésıbb a projektidıszak 18 hónapjának végéig,

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

TANULNI SOSEM KÉS. A feln ttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közm vel dési intézményrendszer rendszerszer bevonásával

TANULNI SOSEM KÉS. A feln ttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közm vel dési intézményrendszer rendszerszer bevonásával feln ttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közm vel dési intézményrendszer rendszerszer bevonásával HFP/2005/3.5.4 ával az emzeti pályázat benyújtója, f kedvezményezett: Békés egyei vel

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

A kulturális terület indikatív prioritás/intézkedés/beavatkozás célrendszere és az OP-k kapcsolódásai a következ k:

A kulturális terület indikatív prioritás/intézkedés/beavatkozás célrendszere és az OP-k kapcsolódásai a következ k: A kulturális terület indikatív prioritás/intézkedés/beavatkozás célrendszere és az OP-k kapcsolódásai a következ k: Prioritások Intézkedések Beavatkozások Javasolt Operatív Program 1. A kultúra és a gazdaság

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11.

A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Foglalkoztatási Fórum Kőszeg, 2013. április 11. A Foglalkoztatási Paktum Pályázat - TÁMOP 1.4.4-08/1 (2010.01.01. 2011.06.01.) Helyi és határon

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a

társadalmi integráci HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 Kék Madár Alapítvány, 7100. Szekszárd, Bartina u. 12/a ÉRT-M Értelmi fogyatékkal élők és alacsony iskolázotts zottságú emberek társadalmi integráci ciójának előseg segítése HEFOP-2.3.1-1-2004-09-0001/2.0 1 A projekt céljac Szekszárd-Tolna Kistérségben alacsony

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

GINOP IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM

GINOP IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM GINOP-5.2.1-14 IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM IFJÚSÁGI GARANCIA valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben