Megnyíló pénzcsapok a válság után

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megnyíló pénzcsapok a válság után"

Átírás

1 Megnyíló pénzcsapok a válság után Május 24.

2 A mai előadás témái: ARUNDO Kft. ARUNDO TANÁCSADÓ CENTRUM bemutatkozása Kik vagyunk? Hogyan lesz álomból valóság? Finanszírozási lehetőségek 2013-tól (pályázatok, visszatérítendő támogatások, Növekedési Hitel Program Elérhetőségeink

3 BEMUTATKOZÁS I. Az ARUNDO Kft ben jött létre, 8 éve a piacon vagyunk, országosan működünk, 2012-től ARUNDO TANÁCSADÓ CENTRUM néven működünk Veresegyházon. Kik vagyunk? Van köztünk: Pályázatíró és pályázati szakértő Projektmenedzser Közgazdász Irodavezető pénzügyes

4 BEMUTATKOZÁS II. Az ARUNDO név, logo, cég tevékenysége védett (Szabadalmi Hivatalnál) Az Arundo Kft. és a tanácsadók regisztráltak. Többek között az MVA megyei kirendeltségeinél pl. Budapest, Pest megye stb.

5 ARUNDO jelentése= nád (nádas) Alapvető információk tanácsadás a kezdetektől, Regionális fejlesztés - országosan működünk, Uniós pályázatok - pénz minden mennyiségben, Nincs lehetetlen megoldást szállítunk, Döntés támogatás segítjük Önt döntései előtt, Operatív tevékenység megvalósításnál is ott vagyunk.

6 KÜLDETÉS, FELADAT, MOTTÓ - A Társaság küldetése és feladata, hogy értéket teremtve, minőségi szolgáltatásaival segítse a KKV-k fejlesztését és pénzt hozzon a számukra. - Mottónk: PÉNZT HOZUNK A HÁZHOZ! Hozhatunk Önöknek is?

7 Hogyan lesz az álomból valóság? Finanszírozási lehetőségek: PÁLYÁZATOK - EU-s és hazai támogatások ( ) EU-s támogatások között HITELEK - banki és nem banki hitelek közvetítése - kiegészítő forrásként VISSZA TÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK állami támogatású hitelek 4,9 %-5,3%-os kamattal LEADER program 2013-ban is (5 000 fő alatti településekre) NÖVEKEDÉSI HITEL PROGRAM 2,5% kamattal (beruházás, hitel kiváltás, támogatás megelőlegezési) AKTUALITÁSOK: befektetők, tőkekockázati alapok

8 EU-s pályázatok Magyarország Eu-s tagsága 2004-től - I. ciklus 2006-ig tartott, II. ciklus lassan befejeződik, az év utolsó dekádjában vagyunk, forrás keret kimerült, milliárdos keret volt, Támogatások: jobbára állami létesítmények fejlődtek, gazdaságfejlesztésre a keret kb. 40%- a jutott, Elején kevés pályázó, 2012-ben pályázók száma megnőtt: oka - nem kaptak hitelt, pénzre pedig szükségük volt/van.

9 Mit érdemes tudni a pályázatokról, feltételekről? Pozitív gazdasági előélet, egy teljes lezárt üzleti év, VTSZ számok pl klíma töltő, 1780 futómű állító stb. Árajánlatok, tervezői költségvetések, Üzleti terv ma már szinte mindegyik pályázathoz szükséges, Építés, bővítés stb. esetén tervdokumentáció, építési engedély, 2013-ban már kevesebb támogatás van/volt, ugyanakkor 500 mft áll rendelkezésre 2013-ben is, főleg állami beruházásokra. Idén további pályázat kiírás a KKV-k- nak nem nagyon várható! (esetleg év végén, a fel nem használt forrásokra újabb kiírások történhetnek vagy a forráshiány miatt elutasítottakat teljesítik)

10 Pályázatok jelenleg is nyitott és várható pályázatok I. Fiatalok vállalkozóvá válása TÁMOP 2.3.6/B (az A jelűre 2012-ben kellett pályázni) ÉAOP üzleti infrastruktúra és befektetési környezet fejlesztése ipari parkok és iparterületek fejlesztése Innováció a fogászatban Gyakornoki program tanulószerződés alapján pályakezdőknek Szociális gazdaság fejlesztése szövetkezetek létrehozása EGT és Norvég Alap 40 mrd Ft támogatás válik elérhetővé: Az Alapok átfogó célja - a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, - a kétoldalú kapcsolatok erősítése, - a 12 támogatásban részesülő program közül a legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén áll majd rendelkezésre, - a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, ezen belül a roma népesség életkörülményeinek javítása.

11 Várható pályázatok vidékfejlesztés fő alatti települések esetében - - Mikrovállalkozások fejlesztése 2013 júniustól - Turisztikai fejlesztések (falusi turizmus, egyéb szálláshely kialakítása) - Termelői piacok létrehozása - Leader programok keretén belül támogatás kérhető közösségi célú fejlesztésre és vállalkozásfejlesztésre (Önkormányzat, vállalkozások, őstermelő), min. 200 eft-50 mft-ig. Határidő: ig. Továbbá: - Különböző mezőgazdasági pályázatok pl. ÉLIP, állattartó telepek korszerűsítése, fiatal gazdák támogatása stb., - Kertészeti gépekre támogatás igényelhető

12 EU-s pályázatok Várhatóan nyolc operatív program: 1) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A prioritások között szerepel: - a versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, - az ipari termelés, - szolgáltatások és hálózatok, - a kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, - innováció és kutatás-fejlesztés, - az info-kommunikációs technológia fejlesztése, - a rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, - a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, - a foglalkoztatás ösztönzése, - üzleti környezet fejlesztése.

13 EU -s pályázatok )Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program Elsődleges szempont - a nemzetközi közúti, - vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, - a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, - a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása, valamint - az integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban.

14 EU-s pályázatok ) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Kiemelten szerepelnek - az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, - a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, - az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, - az oktatási, kulturális fejlesztések, - a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása - a kutatási fejlesztések.

15 EU-s pályázatok ) Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Prioritások: - a klímaváltozásra történő felkészülés, - a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése, - a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, - a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, - a megújuló energiaforrások alkalmazása, - energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, - az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció, illetve a szemléletformálás.

16 EU-s pályázatok ) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Meghatározója - az intelligens és tudásalapú növekedés, - versenyképes gazdaság-, - a kis- és középvállalkozások - fejlesztése, - az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés, - a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre, - a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok.

17 EU-s pályázatok ) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Prioritásnak számítanak - a megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok, - a nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség-javító programjai, - a kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok, - a decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok.

18 EU-s pályázatok ) Magyar Halászati Operatív Program Elsődleges - a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, - az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, - a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, - a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése.

19 EU-s pályázatok ) Vidékfejlesztési Program Meghatározó - a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, - a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, - az élelmiszerlánc- szervezés és a kockázatkezelés előmozdítása a mezőgazdaság területén, - a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, - az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, - az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, - a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben.

20 Vidékfejlesztés ,4 milliárd euró vidékfejlesztési támogatás jut hazánknak a következő hét évben! Az uniós társfinanszírozás aránya: - a kevésbé fejlett régiókban 75%, - a fejlettebb régiókban 53% lesz.

21 Vidékfejlesztés A következő időszakban több fontos változás is lesz a vidékfejlesztési program lebonyolításában, többek között: - Az ÁFA támogathatóvá válik, főként a beruházások tervezésénél lesz jelentősége, hogy a hétéves ciklus után az eddigi plusz kettő helyett plusz három évig lehet elszámolni a forrásokkal. - Megszűnik a tengelyes felosztás, ehelyett egy intézkedéscsomagból lehet válogatni. Lehetőség lesz tematikus alprogramok indítására, pl. a fiatal gazdák támogatása és a rövid élelmiszerláncok ösztönzése. Hangsúlyosabb szerepet kapnak a közösségek által irányított helyi fejlesztések (LEADER programok). A forrásoknak legalább 25%-át az éghajlatváltozás mérséklésére kell fordítani. - A kedvezőtlen adottságú területek ezután Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) lesznek, amelyeket 8 biofizikai kritérium (pl. szárazság, túlzott talajnedvesség, meredek lejtő) alapján jelölnek ki.

22 Hitel visszatérítendő támogatások I. - Hitel? Sokan nem szeretik, pedig a jövőben a támogatások helyett inkább visszatérítendő támogatott hitelben kell gondolkodni! (Közép Mo.) Banknál nehéz hitelhez jutni, különösen napjainkban.

23 Hitel visszatérítendő támogatások II. Megoldás? Refinanszírozású hitelprogramok beruházásra, forgóeszközökre! Pl. Mikrohitel, MFB hitelek, igen kedvező feltételekkel, nem bankoktól!! Kamat 4,9 % illetve 5,3 %!!!!! Ezek mind mind államilag támogatott konstrukciók!!

24 Banki hitel, Befektetők Banki hitel: 10 bankkal állunk kapcsolatban (vállalkozói hitelek, támogatást megelőlegező hitelek, likviditásra Széchenyi Kártya) Befektetők: Széchenyi Tőkealap-kezelő, Kisvállalkozásfejlesztő Pénzügyi Zrt.

25 MNB Növekedési Hitelprogram Felhasználható: - Új beruházáshoz - Hitel kiváltáshoz - Forgóeszköz vásárláshoz - EU-s pályázatok önrész illetve előfinanszírozásához Program: május, június, július-! 3 hónap alatt le kell hívni a forrásokat!

26 Egy gondolat: A lehetőségek soha nem maradnak kihasználatlanul, mert ha nem figyelünk eléggé rájuk, akkor más kihasználja őket. (ismeretlen szerző)

27 MOTTÓNK Pénzt hozunk a házhoz! Hozhatunk Önöknek is?

28 ELÉRHETŐSÉGÜNK ARUNDO TANÁCSADÓ CENTRUM 2112 VERESEGYHÁZ, Szadai út 11. TEL / FAX: MOBIL: Internet:

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Május 24.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT. Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI Gödöllő, 2014. január 31. A mai előadás témái: Mik lesznek a főbb támogatási irányok? Mennyi igénybe vehető vissza nem

Részletesebben

2013. áprilisi hírek

2013. áprilisi hírek 2013. áprilisi hírek Pályázati hírek Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban Szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása Hírek Biztosan

Részletesebben

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt!

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! 2013. májusi hírek Hírek Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! Akár 220 milliót is kaphat egy kkv a kockázati tőkeprogramon keresztül Új hitel a kkv-knak - egyszerűbb lesz az uniós fejlesztés Pályázati

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

2014. 04. 16. Szabolcs

2014. 04. 16. Szabolcs A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség 2014-2020 Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia Szentkirály 2015. március

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató

ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Nagy András Ügyvezető igazgató ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Nagy András Ügyvezető igazgató 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1992-ben hozta létre a Zala Megyei Önkormányzat Céljaink: A Zala megyei gazdasági

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben