NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

2 Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet... 6 Pénzügyi és Számviteli Intézet... 8 Vállalatgazdasági Intézet Vezetés-szervezési és Marketing Intézet MESTERKÉPZÉS Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak Számvitel mesterszak Vállalkozásfejlesztés mesterszak Vezetés és szervezés mesterszak

3 ALAPKÉPZÉS 3

4 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet Diplomadolgozatok témakörei KÖZGAZDASÁGTANI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Dr. Borbély József Egyetemes gazdaságtörténet, Magyar gazdaságtörténet, Politológia, Társadalompolitika Dr. Gilányi Zsolt A pénz lényege A kereskedelmi bankok a kétszintű bankrendszer pénzteremtési mechanizmusában A (nemzetközi) eladósodottság csökkentésének elméleti lehetősége A túltermelési válság oka Az egyensúly stabilitásának problémája az uralkodó elméletben A cserék végrehajtásának problémája az uralkodó elméletben Miért van növekedési kényszer a modern gazdaságokban? A (kényszerű) munkanélküliség csökkentésének (elméleti) lehetőségei A tőke fogalma Dr. Gulyás Gyula Etika a kormányzatban, magyarországi elemzés Felelősség, átláthatóság, korrupció a közszférában Közpolitika elemzés elmélete és gyakorlata Összehasonlító közpolitika Politikai korrupció Dr. Horváth Csanád Versenyszabályozás, versenypolitika itthon és az EU-ban Fúziók, összeolvadások M&A és monopolhatások kezelése Vállalatok külső, belső ellenőrzése Adópolitika, az adók hatása a közösségi döntésekre Szavazási eljárások közösségi hatásai, társadalompolitikai vonatkozásai Hatékonysági elemzések a közösségi döntésekben Konjunktúrakutatás gazdaságpolitikai jelentősége Egyenlegek, mérlegek szerepe a makrogazdasági folyamatokban Dr. Karner Cecília Egészségügyi ágazat gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten Kereskedelem gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten. Amortizáció az egészségügyben A lakosság egészségi állapotát befolyásoló főbb tényezők elemzése Gazdálkodás és tendenciák az egészségügyben Egészségügy finanszírozása 4

5 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Innovatív Stratégiák Intézet Diplomadolgozatok témakörei INNOVATÍV STRATÉGIÁK INTÉZET Dr. Hoschek Mónika Idősorelemzés Dr. Obádovics Csilla Kistérségi helyzetfeltárás Területi egyenlőtlenségek Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése Paár Dávid Szabadidősport gazdaságtana Professzionális sport gazdaságtana Sportmenedzsment Sportmarketing Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság Prof. Dr. Závoti József Statisztikai rendszerek működése a nemzetgazdaságban és a mikroszférában Nemzetgazdasági ágazatok értékelésének statisztikai sajátosságai Faktoranalízis és főkomponens analízis alkalmazása a gazdasági folyamatok statisztikai elemzésében Statisztikai modellek alkalmazása a gazdasági folyamatok elemzésében 5

6 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Diplomadolgozatok témakörei NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI INTÉZET Dr. Blahó András Világgazdasági fejlődési irányzatok Átalakuló országok és a világgazdaság Nemzetközi intézmények a világgazdaságban Dr. Czeglédy Tamás A magyar külgazdaság aktuális kérdései Világgazdasági folyamatok elemzése Az amerikai kontinens gazdasági helyzete (válságok és növekedés) A WTO aktuális tárgyalási fordulója, témakörei Különböző áruk stratégiai szerepe világkereskedelemben A működőtőke-áramlás tendenciái A globalizáció nyertesei és vesztesei A világgazdasági folyamatok globális irányítása, szervezetei Dr. Fábián Attila A vállalati telephelyválasztás elemzése Az erdőgazdálkodás területfejlesztési hatásai A vállalkozások szerepvállalása a gazdaságtudományi felsőoktatásban Vidékfejlesztés európai keretek között A turisztikai modellrégió kialakításának lehetőségei a Fertő-tájon Határon átnyúló vállalkozásfejlesztés és együttműködések Határon átnyúló Ifjú Vállalkozói Platformok kialakításának feltételei Kulturális minták a felsőoktatásban résztvevők között A regionális tudásmenedzsment, tudáshálózat Dualitás a gazdaságtudományi felsőoktatásban a vállalati tudástőke integrálhatósága Dr. Jankó Ferenc Települési problémák, konfliktusok, városgazdaságtani elemzések, településfejlesztés Határgazdaságtani elemzések (bevásárlóturizmus, fogászati turizmus, ausztriai munkavállalás) Az éghajlatváltozás társadalmi és gazdasági kérdései Zöld gazdaság, környezeti ügyek Energiapolitika, környezetpolitika hazai vagy EU-s szinten Nemzetközi konfliktusok geopolitikai elemzése Migrációs folyamatok, kivándorlás, bevándorlás Dr. Kiss Éva Az ipar ágazati és térszerkezeti összefüggései regionális és lokális szinten Az ipari parkok, mint a regionális gazdaságfejlesztés eszközei idehaza és külföldön Tradicionális ipar és ipari területek vizsgálata egy tetszőleges példán Külföldi tőkebefektetések társadalmi, gazdasági és területi konzekvenciái, termelésáthelyezés Kelet-Közép-Európában A gazdasági válság ágazati, területi megközelítésben Dr. Pogátsa Zoltán Az EU regionális politikája és az új tagállamok A kelet-európai országok felzárkózásának problémái Az Európai Unió gazdasági és politikai kérdései Az Eurozóna problémái Az Európai Szociális Model Foglalkoztatáspolitika Egyes országok gazdaságai: USA, Görögország, Szlovákia, Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Csehország Adóparadicsomok 6

7 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Diplomadolgozatok témakörei Dr. Tóth Balázs István Helyi es regionális gazdaságfejlesztés a gyakorlatban (egy választott európai vagy hazai példa alapján) Helyi projektek, regionális fejlesztések es együttműködések, illetve társadalmi-gazdasági hatásaik Területi felzárkózás-leszakadás, az európai regionális politika hatásai (egy választott európai ország vagy régió példáján) A helyi pénz szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben (egy választott európai vagy hazai példán keresztül) Dr. Tóth Imre A diplomácia elmélete és működési mechanizmusai, a klasszikus és modern diplomácia kialakulása, fejlődése Osztrák-magyar államközi és regionális kapcsolatok Civilizációk összecsapása és a XXI. századi világrend Integrációs és dezintegrációs folyamatok Európában a XX. században A NATO megváltozott szerepe a bipolaritás utáni világrendben A nemzetközi kapcsolatok egy szegmensének alakulása a XX. század valamely időszakában Magyarország külpolitikája A nyugat-magyarországi térség politikai és gazdasági szerepe a XX-XXI. században A Közép-Európai integráció és kooperáció lehetőségei a XX-XXI században 7

8 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügyi és Számviteli Intézet Diplomadolgozatok témakörei PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INTÉZET Dr. Ambrus Rita Anna Adóztatás nemzetközi trendjei Helyi adók rendszere és alkalmazása az egyes önkormányzatoknál Magánszemélyek, egyéni vállalkozások adózása Személyi jövedelemadózás gyakorlata Európában Vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése Dr. Borbély Katalin A számvitel nemzeti (magyar vagy külföldi) és nemzetközi szabályozása, harmonizációja, összehasonlító számviteli és számviteltörténeti megközelítésből is A vállalkozások beszámolójának elemzése A vállalkozások vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó értékelési előírások és módszerek a magyar számviteli szabályozásban Dr. Juhász Zita Pénzügyi stabilitás Európában Világgazdasági koordinációs mechanizmusok (pénzügyi vetülete) Pénzügyi globalizáció költségei és hasznai Nemzetközi forrás bevonás, globális aszimmetriák Demográfiai folyamatok hatása a pénzügyekre Dr. Kovács Róbert Monetáris politika hazánkban és az euró-övezetben a válságot követően A hitelintézeti tevékenység szabályozása az Európai Unióban, a bázeli irányelvek A bankközi elszámolási rendszerek fejlődése (BKR, VIBER, TARGET) Hitelintézetek működése, banküzemtan témakörök Biztosítási pénzügyek A magyar államháztartás pénzügyi, finanszírozási trendjei, Európai Uniós és nemzetközi pénzügyek Pénzmosás gazdasági hatásai, vonatkozó szabályok pénzügyi intézmények számára Dr. Kovács Tamás Kockázatitőke-befektetések, üzleti angyalok, innováció finanszírozás Működőtőke-áramlás és versenyképesség Vállalkozások finanszírozása Vállalkozások, költségvetési intézmények, pénzügyi szervezetek ellenőrzése Befektetési szokások Dr. Pataki László Konkrét vállalkozás tőkehelyzetének és tőkeszerkezetének változásai, s ezeknek a gazdálkodás egyéb jellemzőire gyakorolt hatásai Részvényárfolyamok elemzése a tőzsdén Konkrét vállalkozás forgótőke menedzselési tevékenységének vizsgálata Konkrét vállalkozás illetve önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése A háztartások megtakarítási szokásainak és hajlandóságának elemzése A bankszabályozás és a betétbiztosítási rendszerek átalakításának irányai az Európai Unión belül Dr. Polyák Imre Nemzetközi számviteli standardrendszerek A magyar számviteli szabályozás tendenciái Az államháztartási és vállalkozási számvitel összefüggései Nyugdíjrendszerek, nyugdíjparadigmák összefüggései Biztosítási termékek árazása Biztosító társaságok számviteli szabályozása, hazai és nemzetközi összefüggésrendszere Hitelintézeti számvitel Vállalati információs rendszerek szakmai követelményei 8

9 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügyi és Számviteli Intézet Diplomadolgozatok témakörei Dr. Fóriánné Horváth Margit A hitelintézeti tevékenység és jogi környezete Pénzügyi szolgáltatások, kereskedelmi banki tevékenységek Lakossági hitelezés Jelzáloghitelezés Vállalkozásfinanszírozás, nagyvállalati, projekt- és szindikálthitelezés Vállalkozások és projektek pénzügyi tervezése Dr. Szóka Károly Gazdasági/pénzügyi elemzések a vállalkozási szférában Értékelemzési lehetőségek és módszerek Controlling rendszerek, módszerek, lehetőségek Balanced Scorecard módszer alkalmazása Tóthné dr. Szabó Erzsébet Számviteli szabályozás, számviteli rendszerek továbbfejlesztése A magyar számviteli szabályozás változása az elmúlt évtizedekben Az éves beszámolóból nyerhető információk Az éves beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze, készítésének fázisai, módszertana Gazdasági társaságok átalakulásának számviteli feladatai A vezetői számvitel kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál Dr. Vágyi Ferenc Az adózás hazai és nemzetközi összefüggései Gazdasági Társaságok vállalkozási elemzése Fiskális politika Magyarországi adópolitikai reform Kontrolling-rendszerek vállalatoknál, költségvetési szerveknél Önkormányzatok gazdálkodásának elemzése A belga és magyar adórendszer összehasonlító elemzése 9

10 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági Intézet Diplomadolgozatok témakörei VÁLLALATGAZDASÁGI INTÉZET Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás gazdálkodásának ökonómiai elemzése Mezőgazdasági vállalkozások ökonómiai elemzése Egy beruházási objektum megtérülésének vizsgálata A vállalkozások üzleti tervének vagy résztervének elkészítése Egy kisvállalkozás menedzselése, üzletmenetének elemzése, stratégiájának kialakítása Egészségtudatos táplálkozás költséghatásai Kállay Balázs Termelésmenedzsment Készletgazdálkodás Vállalkozások szervezése Marketingkutatás Reklám tervezése, irányítása Médiakapcsolatok Kaszás-Korén Andrea Egy adott vállalat humán stratégiájának tervezése, bevezetése A hiumán erőforrás szerepe a vállalati stratégiában Új trendek és kihívások a humán erőforrás számára a XXI. században Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment (nők illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatáspolitikai kérdései) Dr. Koloszár László A digitális aláírás kérdésköre, piaci jelentősége E-business Adatbázisok fejlesztése Webfejlesztés, és közgazdasági aspektusai, programozás a gazdálkodás szolgálatában Multimédia alkalmazások gazdasági hasznosítása Statisztikai célú alkalmazások (SPSS) gazdasági hasznosítása Információrendszer-fejlesztés, fejlesztési módszertanok, integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazási kérdései Információrendszer fejlesztése és menedzselése különböző vállalat típusoknál Vállalkozások külkereskedelmi tevékenységei Üzleti vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése Üzleti vállalkozás konkrét beruházásának gazdasági vizsgálata Németh Nikoletta Környezeti problémák, környezetgazdasági kérdések Környezeti szemlélet a vállalkozások gyakorlatában Logisztikai elemzés, logisztikai költségcsökkentő eljárások Ökoturizmus Trombitásné Láng Gabriella Logisztikai jellemzők és logisztikai központ létesítésének vizsgálata Teljesítmény-finanszírozás az egészségügyben Költségcsökkentés logisztikai szervezéssel Környezeti szemlélet a vállalkozások gyakorlatában A vállalatok környezeti szerepvállalása, a környezetmenedzsment jelentősége Vállalkozás logisztikai rendszere Hulladékgazdálkodás Magyarországon Környezetvédelem az egészségügyben Beszerzés és készletgazdálkodás Utazási iroda működésének bemutatása Vállalatok környezetirányítási rendszerei Energiaszektor gazdasági vizsgálata Fűtési rendszerek gazdasági elemzése Szállítási vállalat logisztikai rendszere Logisztikai folyamatok kisvállalkozásoknál 10

11 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági Intézet Diplomadolgozatok témakörei Kistérségi turizmua fejlesztési lehetőségek 11

12 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök VEZETÉS-SZERVEZÉSI ÉS MARKETING INTÉZET Dr. Egyed Krisztián Települési és térségi szintű fejlesztési stratégiák Regionális versenyképesség tényezőinek elemzése konkrét térség esetében, fejlesztési javaslatok Turisztikai elemzések és adott desztináció fejlesztési lehetőségei Idegenforgalmi szervezetek működésének elemzése, fejlesztési lehetőségek Vállalati versenyképesség összetevői, vállalkozások együttműködése Térségspecifikus ökoturisztikai adottságra épülő fenntartható turizmusfejlesztés A falusi turizmus fejlesztési lehetőségei, konkrét térség esetében Cross-szektorális (turisztikai) együttműködések Projektfejlesztés és projektmenedzsment, a projektek értékelése Iszak Noémi Adott cég marketingstratégiájának tervezése Adott cég piaci jelenlétének keresleti oldali vizsgálata és értékelése (ismeretség, elégedettség, attitűdök) Termék és szolgáltatástrendek vizsgálata adott iparádban vagy piacon Fogyasztói trendek vizsgálata meghatározott piacon (különböző szegmensek márka-, termék-, médiahasználati szokásai) A fogyasztói és vásárlói magatartásra ható tényezők elemzése valamely konkrét termék, márka esetén Új utak a marketingben (generációs marketing, gerillamarketing, szenior és szingli marketing, márkakommunikációs sajátosságok, stb.) Fogyasztói viselkedéskutatás, a marketing pszichológiai megközelítése, viselkedési közgazdaságtan, döntéselmélet Pénzügyi stratégiák, pénzügyi fogyasztói magatartás, bankmarketing Dr. Kópházi Andrea Kompetencia alapú juttatások Bérezési-ösztönzési rendszerek kialakítása, fejlesztése, alkalmazása Vállalatok / intézmények vezetés fejlesztése módszertan és rendszerek Szervezetfejlesztési kérdések napjainkban cél a hatékony szervezet Szervezeti magatartás és szervezeti teljesítmény kapcsolata Motiváció és lojalitás humánmenedzsment kialakítása, fejlesztése Teljesítményértékelési rendszerek kialakítása, működtetése, fejlesztése Vezetői kihívások a XXI. században stratégia és/vagy kultúra? Személyzetfejlesztéstől a tanuló szervezetig Kommunikációs rendszerek hatásai / fejlesztése és a vezetői tevékenység kapcsolata A HR szerepe a változtatási folyamatokban Outsoursing?! Dr. Mészáros Katalin Kiskereskedelemben alkalmazott marketing döntések vizsgálata Kiskereskedelmi kommunikációs eszközök összehasonlítása (értékesítésösztönzés, személyes eladás, POS, POP eszközök) Kiskereskedelmi szolgáltatások elemzése konkrét példa alapján Kiskereskedelmi üzletek atmoszférájának kialakítása Fogyasztói-, vásárlói magatartás vizsgálata konkrét termék, szolgáltatás vonatkozásában Egy vállalkozás marketingstratégia tervének komplex kidolgozása illetve részelemeinek vizsgálata Szolgáltatások menedzsment funkcióinak elemzése (pl. panaszszituáció menedzsment, folyamatmenedzsment, frontvonal menedzsment) Némethné dr. Tömő Zsuzsanna Marketingkutatás gyakorlati megvalósítása különböző területeken. A reklámok pszichológiai hatása. Arculattervezés Szakály Tamás A vezetés és szervezés aktuális kérdései Menedzsment kihívások A szervezetelméletek és a gyakorlat kapcsolata a hazai cégek esetében Leadership módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarországon Változtatásmenedzselési problémák a szervezetekben Tudásmenedzselési kihívások Kommunikációs problémák megoldási alternatívái Az elektronikus marketing aktuális, gyakorlati kérdései 12

13 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök Value Stream Mapping módszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos lehetőségek feltérképezése KKV-k innovációs törekvései A társadalmi felelősség szerepe a hazai szervezetekben A product placement megújításának lehetőségei a TV műsorokban/sorozatokban/filmekben 13

14 MESTERKÉPZÉS 14

15 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Diplomadolgozatok témakörei KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERSZAK Dr. Borbély József Egyetemes gazdaságtörténet Magyar gazdaságtörténet Politológia Társadalompolitika Dr. Gilányi Zsolt A mikroökonómiai és makroökonómiai megalapozású elméletek különbsége: érték-elméletek versus gazdasági körforgás A pénzügyi egyensúly létének problémái egy összefüggő nemzedékek-modellben A készpénzfedezeti korlátok bevezetésének problémái Tudományos eljárásmód nehézségek a közgazdaságtanban A pénzsemlegesség tételének kritikája A monetarizmus lucas-i megfogalmazásának kritikája A monetarizmus friedman-i megfogalmazásának kritikája Dr. Horváth Csanád Versenyszabályozás, versenypolitika itthon és az EU-ban Fúziók, összeolvadások M&A és monopolhatások kezelése Vállalatok külső, belső ellenőrzése Adópolitika, az adók hatása a közösségi döntésekre Szavazási eljárások közösségi hatásai, társadalompolitikai vonatkozásai Hatékonysági elemzések a közösségi döntésekben Konjunktúrakutatás gazdaságpolitikai jelentősége Egyenlegek, mérlegek szerepe a makrogazdasági folyamatokban Dr. Hőgye Mihály Új közintézményi menedzsment Közcélú tevékenységek finanszírozása Önkormányzati finanszírozás Magyarországon Közszolgáltató vállalatok Magyarországon Globális kormányzás Önkormányzati gazdálkodás Dr. Karner Cecília Egészségügyi ágazat gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten Kereskedelem gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten. Amortizáció az egészségügyben A lakosság egészségi állapotát befolyásoló főbb tényezők elemzése Gazdálkodás és tendenciák az egészségügyben Egészségügy finanszírozása Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasszektor gazdasági elemzése Dr. Tóth Zsolt Információs társadalom Oktatási hálózatok Osztály- és rétegviszonyok az informatizálódó újkapitalizmusban 15

16 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Diplomadolgozatok témakörei Dr. Blahó András Világgazdasági fejlődési irányzatok Átalakuló országok és a világgazdaság Nemzetközi intézmények a világgazdaságban NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK Dr. Czeglédy Tamás A magyar külgazdaság aktuális kérdései Világgazdasági folyamatok elemzése Az amerikai kontinens gazdasági helyzete (válságok és növekedés) A WTO aktuális tárgyalási fordulója, témakörei Különböző áruk stratégiai szerepe világkereskedelemben A működőtőke-áramlás tendenciái A globalizáció nyertesei és vesztesei A világgazdasági folyamatok globális irányítása, szervezetei Dr. Fábián Attila Határon átnyúló Ifjú Vállalkozói Platformok kialakításának feltételei Kulturális minták a felsőoktatásban résztvevők között A regionális tudásmenedzsment, tudáshálózat Dualitás a gazdaságtudományi felsőoktatásban a vállalati tudástőke integrálhatósága A kulturális teljesítmény területi mérhetősége A térbeli homogenitás és rugalmasság hatása a területi versenyképességre A lokalizációs tényezők gazdasági térhatásai Dr. Jankó Ferenc Települési problémák, konfliktusok, városgazdaságtani elemzések, településfejlesztés Határgazdaságtani elemzések (bevásárlóturizmus, fogászati turizmus, ausztriai munkavállalás) Az éghajlatvátlozás társadalmi és gazdasági kérdései Zöld gazdaság, környezeti ügyek Energiapolitika, környezetpolitika - hazai vagy EU-s szinten Nemzetközi konfliktusok geopolitikai elemzése Migrációs folyamatok, kivándorlás, bevándorlás Dr. Kiss Éva Az ipar ágazati és térszerkezeti összefüggései regionális és lokális szinten Az ipari parkok, mint a regionális gazdaságfejlesztés eszközei idehaza és külföldön Tradicionális ipar és ipari területek vizsgálata egy tetszőleges példán Külföldi tőkebefektetések társadalmi, gazdasági és területi konzekvenciái, termelésáthelyezés Kelet-Közép-Európában A gazdasági válság ágazati, területi megközelítésben Dr. Obádovics Csilla Területi egyenlőtlenségek Nemzetközi gazdasági folyamatok kvantitatív elemzése Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése Dr. Pogátsa Zoltán Az EU regionális politikája és az új tagállamok A kelet-európai országok felzárkózásának problémái Az Európai Unió gazdasági és politikai kérdései Az Eurozóna problémái Az Európai Szociális Model Foglalkoztatáspolitika Egyes országok gazdaságai: USA, Görögország, Szlovákia, Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Csehország Adóparadicsomok 16

17 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Diplomadolgozatok témakörei Dr. Tóth Balázs István Helyi es regionális gazdaságfejlesztés a gyakorlatban (egy választott európai vagy hazai példa alapján) Helyi projektek, regionális fejlesztések es együttműködések, illetve társadalmi-gazdasági hatásaik Területi felzárkózás-leszakadás, az európai regionális politika hatásai (egy választott európai ország vagy régió példáján) A helyi pénz szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben (egy választott európai vagy hazai példán keresztül) A területi tőke elmélete, mérése es gyakorlati alkalmazhatósága A regionális rugalmasság értelmezése, mérése es gyakorlati alkalmazhatósága Dr. Tóth Imre A diplomácia elmélete és működési mechanizmusai, a klasszikus és modern diplomácia kialakulása, fejlődése Osztrák-magyar államközi és regionális kapcsolatok Civilizációk összecsapása és a XXI. századi világrend Integrációs és dezintegrációs folyamatok Európában a XX. században A NATO megváltozott szerepe a bipolaritás utáni világrendben A nemzetközi kapcsolatok egy szegmensének alakulása a XX. század valamely időszakában Magyarország külpolitikája A nyugat-magyarországi térség politikai és gazdasági szerepe a XX-XXI. században A Közép-Európai integráció és kooperáció lehetőségei a XX-XXI században 17

18 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak Diplomadolgozatok témakörei REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK Dr. Egyed Krisztián Települési és térségi szintű fejlesztési stratégiák Regionális versenyképesség tényezőinek elemzése konkrét térség esetében, fejlesztési javaslatok Turisztikai elemzések és adott desztináció fejlesztési lehetőségei Idegenforgalmi szervezetek működésének elemzése, fejlesztési lehetőségek Vállalati versenyképesség összetevői, vállalkozások együttműködése Térségspecifikus ökoturisztikai adottságra épülő fenntartható turizmusfejlesztés A falusi turizmus fejlesztési lehetőségei, konkrét térség esetében Cross-szektorális (turisztikai) együttműködések Projektfejlesztés és projektmenedzsment, a projektek értékelése Dr. Fábián Attila Határ-menti terek konfliktus mezői A külföldi vállalatok telephelyválasztásának humanaspektusai A kulturális tőke mérésének új indikátorai A társadalmi tőke fejlődésének gyakorlata a határmenti terekben Konstruktív együttműködés es együttfejlődés a határon átnyúló együttműködésekben Az erdőgazdálkodás területi aspektusai A tudástranszfer fejlesztési lehetőségei egyetemi hálózatokban A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatási lehetőségei a határtérségekben Tudáshálózatok, a vállalatok, felsőoktatási intézmények, ipari parkok, vállalkozások együttműködési felületei Új elvárások, új felhasználói igények a felsőoktatással szemben Dr. Jankó Ferenc Településfejlesztési, politikai földrajzi, környezetvédelmi témák megbeszélés szerint. Például: városfelújítás, városi szétterülés problémái; határmenti területek gazdasága (külföldi munkavállalás, bevásárlóturizmus stb.); környezeti vonatkozású geopolitikai konfliktusok; társadalom környezeti magatartása; fenntartható település a gyakorlatban; táj és turizmus. Dr. Kiss Éva Az ipari parkok a regionális gazdasági, társalmi fejlődésben (tetszőleges példán) Dr. Kulcsár László Egy tetszőleges magyar vidéki kistérség erőforrás készletének (természeti, gazdasági, humán) bemutatása és elemzése Az integrált vidékfejlesztés elmélete és gyakorlata vidéki térségekben A LEADER program megvalósulásának akadályai egy vidéki térség példáján A vidéki népesség demográfiai jellemzőinek alakulása 1990-óta. Dr. Obádovics Csilla Kistérségi helyzetfeltárás Területi egyenlőtlenségek Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése A hátrányos helyzetű térségek elemzése A lovasvállalkozások elemzése és regionális kapcsolatai Dr. Pogátsa Zoltán Az EU fejlesztési transzfereinek hatása az egyes tagállamokban. (GR és vagy Olaszország és vagy Spanyolország és vagy Portugália és vagy Írország és vagy keleti tagállamok) A magyar nemzeti fejlesztési tervek hatása a gazdasági-társadalmi fejlődésre. Az uniós fejlesztési transzferek hatása Magyarország egyes régióira. Tóth Balázs István A regionális gazdaságfejlesztés kihívásai a 21. században, különös tekintettel Magyarországon. Regionális üzleti hálózatok fejlesztésének szempontjai konkrét példán keresztül. A helyi gazdaságfejlesztés szervezésének kérdései Magyarországon. A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben. 18

19 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel mesterszak Diplomadolgozatok témakörei SZÁMVITEL MESTERSZAK Dr. Vágyi Ferenc Róbert Az adózás hazai és nemzetközi összefüggései A belga és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése A holland és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése A svájci és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése Két vagy több EU-s ország adórendszerének összehasonlító elemzése EU Bíróság elmúlt 5évi ÁFA ítéleteinek vizsgálata, levonható tanulságok Dr. Ambrus Rita Anna Adórendszer átalakításának lehetséges irányai Dr. Borbély Katalin A számvitel nemzeti és nemzetközi szabályozása (összehasonlítás) Nemzetközi számviteli harmonizáció, ill. más nemzetek számviteli szabályozása Egy adott vállalkozás nemezei és nemzetközi szabályok szerinti beszámolóinak összehasonlítása tetszőleges szempont(ok)ból Dr. Szóka Károly Gazdasági/pénzügyi elemzések és összefüggések a vállalati Komplex controlling rendszerek, módszerek, lehetőségek 19

20 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozásfejlesztés mesterszak Diplomadolgozatok témakörei VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás beruházásának komplex vizsgálata, vagy keresztmetszet vizsgálat elvégzése Egy üzleti vállalkozás fedezeti pontjainak vizsgálata, több metszéspontos fedezeti elv alapján Az üzleti vállalkozás termékportfóliójának elemzése Egy üzleti vállalkozás portfóliója vagy beruházásának vizsgálata, kockázatának szimulációs vizsgálata Egészségtudatos táplálkozás költséghatásai Dr. Mészáros Katalin Kis- és középvállalkozások marketingstratégiai elemzése Fogyasztói igények elemzése szekunder és primer kutatási módszerek segítségével Kiskereskedelemben alkalmazott értékesítésösztönzési eszközök elemzése Kis- és középvállalkozások kommunikációs-mix-ének vizsgálata Dr. Kópházi Andrea A szervezeti kultúra szerepe a szervezetfejlesztésben A folyamatok racionalizálása a szervezeti teljesítmény növelése érdekében A szervezetfejlesztési lehetőségek,... szervezet példáján bemutatva A vezetői attitűdfejlesztés jelentősége a szervezetek eredményességében Hogyan feleljen meg a szervezet napjaink kihívásainak - ember és eszköz egyensúlyának megteremtése Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasvállalkozások elemzése Dr. Szóka Károly Vállalatok komplex gazdasági-pénzügyi elemzése Vállalkozások likviditás és cash flow elemzése, tervezése Vezetői számvitel és kontrolling lehetőségek, módszerek a vállalat működésében Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság 20

21 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás konkrét beruházásának megvalósítása, beruházás gazdaságossági számítások támogatásával. Az üzleti vállalkozás tevékenységének átfogó elemzése Egy vállalkozás finanszírozási helyzetképe, változtatás lehetőségei Dr. Koloszár László Vállalati információs rendszerek fejlesztése és menedzselése (különböző vállalati típusoknál) Információrendszer-fejlesztés különböző aspektusai, fejlesztési módszertanok, IR bevezetési, alkalmazási kérdések (különböző vállalati típusoknál) Az informatikai stratégia és az üzleti stratégia viszonya, illeszkedésük kérdései (a vállalati gyakorlatban) Az IR fejlesztések szervezeti és menedzsment kérdései Informatikai beruházások értékelése Üzleti vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése Üzleti vállalkozás konkrét beruházásának gazdasági vizsgálata Dr. Kópházi Andrea A motiváció szerepe a munkavállalói lojalitás megteremtésében A szervezeti kultúra jelentősége az eredményes működésben A vezetési módszerek és a munkavállalói teljesítmény kapcsolata A kommunikáció szerepe a szervezetekben A hatalom, hatáskör és felelősség kérdése a folyamatok vizsgálatánál Dr. Mészáros Katalin Egy konkrét vállalkozás komplex marketingstratégiai vizsgálata illetve marketingstratégiai részelemeinek vizsgálata Fogyasztói-, vásárlói magatartás elemzése szekunder és primer kutatási módszerek elemzésével termék vagy szolgáltatás vonatkoztatásában Némethné dr. Tömő Zsuzsanna Marketing információs rendszerekre vonatkozó nemzetközi kutatások összehasonlítása és elemzése Marketing információs rendszerek a gyakorlatban Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasgazdaságok elemzése Prof. Dr. Székely Csaba Változtatási projekt megvalósítása egy konkrét vállalatnál (elemző értékelés) Változtatás menedzselési projekt kidolgozása konkrét vállalkozás, vagy szervezet számára Tudásmenedzsment rendszer kidolgozása egy konkrét vállalkozás példáján Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság Dr. Vágyi Ferenc Róbert Hasonlóságok és különbözőségek a vezetői számvitel és a kontrolling között A vezetői számvitel jelentősége a vállalatirányításban A kontrolling eszközrendszere, alkalmazása válságkörülmények között A kontrolling új típusú módszerei és azok gazdasági hasznai 21

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Dr. Kovács Judit tanársegéd

Dr. Kovács Judit tanársegéd Tantárgy neve: Matematika I. Kreditpont: 5 Nappali tagozat 1. félév 2 2 0 v Levelező tagozat 1. félév 20 0 0 v Dr. Kovács Judit tanársegéd Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények.

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program

Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája. Részletes program Időbeosztás, szekcióülések időpontjai: 2004. november 13. szombat Részletes program 09:00-10:00 Regisztráció, részvételi díjak befizetése 10:00-10:30 Ünnepélyes megnyitó (Dr. Rechnitzer János, egyetemi

Részletesebben

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK

A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK A BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETÉBEN BENYÚJTOTT SZAKDOLGOZATOK 2006 (386 dolgozat, SZ. 9298-9683.) (Az oldalt szerkesztette: Góczán Judit, Szabó G. Tibor) Sz.9298 Korhán

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben