NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

2 Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet... 6 Pénzügyi és Számviteli Intézet... 8 Vállalatgazdasági Intézet Vezetés-szervezési és Marketing Intézet MESTERKÉPZÉS Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak Számvitel mesterszak Vállalkozásfejlesztés mesterszak Vezetés és szervezés mesterszak

3 ALAPKÉPZÉS 3

4 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet Diplomadolgozatok témakörei KÖZGAZDASÁGTANI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Dr. Borbély József Egyetemes gazdaságtörténet, Magyar gazdaságtörténet, Politológia, Társadalompolitika Dr. Gilányi Zsolt A pénz lényege A kereskedelmi bankok a kétszintű bankrendszer pénzteremtési mechanizmusában A (nemzetközi) eladósodottság csökkentésének elméleti lehetősége A túltermelési válság oka Az egyensúly stabilitásának problémája az uralkodó elméletben A cserék végrehajtásának problémája az uralkodó elméletben Miért van növekedési kényszer a modern gazdaságokban? A (kényszerű) munkanélküliség csökkentésének (elméleti) lehetőségei A tőke fogalma Dr. Gulyás Gyula Etika a kormányzatban, magyarországi elemzés Felelősség, átláthatóság, korrupció a közszférában Közpolitika elemzés elmélete és gyakorlata Összehasonlító közpolitika Politikai korrupció Dr. Horváth Csanád Versenyszabályozás, versenypolitika itthon és az EU-ban Fúziók, összeolvadások M&A és monopolhatások kezelése Vállalatok külső, belső ellenőrzése Adópolitika, az adók hatása a közösségi döntésekre Szavazási eljárások közösségi hatásai, társadalompolitikai vonatkozásai Hatékonysági elemzések a közösségi döntésekben Konjunktúrakutatás gazdaságpolitikai jelentősége Egyenlegek, mérlegek szerepe a makrogazdasági folyamatokban Dr. Karner Cecília Egészségügyi ágazat gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten Kereskedelem gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten. Amortizáció az egészségügyben A lakosság egészségi állapotát befolyásoló főbb tényezők elemzése Gazdálkodás és tendenciák az egészségügyben Egészségügy finanszírozása 4

5 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Innovatív Stratégiák Intézet Diplomadolgozatok témakörei INNOVATÍV STRATÉGIÁK INTÉZET Dr. Hoschek Mónika Idősorelemzés Dr. Obádovics Csilla Kistérségi helyzetfeltárás Területi egyenlőtlenségek Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése Paár Dávid Szabadidősport gazdaságtana Professzionális sport gazdaságtana Sportmenedzsment Sportmarketing Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság Prof. Dr. Závoti József Statisztikai rendszerek működése a nemzetgazdaságban és a mikroszférában Nemzetgazdasági ágazatok értékelésének statisztikai sajátosságai Faktoranalízis és főkomponens analízis alkalmazása a gazdasági folyamatok statisztikai elemzésében Statisztikai modellek alkalmazása a gazdasági folyamatok elemzésében 5

6 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Diplomadolgozatok témakörei NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI INTÉZET Dr. Blahó András Világgazdasági fejlődési irányzatok Átalakuló országok és a világgazdaság Nemzetközi intézmények a világgazdaságban Dr. Czeglédy Tamás A magyar külgazdaság aktuális kérdései Világgazdasági folyamatok elemzése Az amerikai kontinens gazdasági helyzete (válságok és növekedés) A WTO aktuális tárgyalási fordulója, témakörei Különböző áruk stratégiai szerepe világkereskedelemben A működőtőke-áramlás tendenciái A globalizáció nyertesei és vesztesei A világgazdasági folyamatok globális irányítása, szervezetei Dr. Fábián Attila A vállalati telephelyválasztás elemzése Az erdőgazdálkodás területfejlesztési hatásai A vállalkozások szerepvállalása a gazdaságtudományi felsőoktatásban Vidékfejlesztés európai keretek között A turisztikai modellrégió kialakításának lehetőségei a Fertő-tájon Határon átnyúló vállalkozásfejlesztés és együttműködések Határon átnyúló Ifjú Vállalkozói Platformok kialakításának feltételei Kulturális minták a felsőoktatásban résztvevők között A regionális tudásmenedzsment, tudáshálózat Dualitás a gazdaságtudományi felsőoktatásban a vállalati tudástőke integrálhatósága Dr. Jankó Ferenc Települési problémák, konfliktusok, városgazdaságtani elemzések, településfejlesztés Határgazdaságtani elemzések (bevásárlóturizmus, fogászati turizmus, ausztriai munkavállalás) Az éghajlatváltozás társadalmi és gazdasági kérdései Zöld gazdaság, környezeti ügyek Energiapolitika, környezetpolitika hazai vagy EU-s szinten Nemzetközi konfliktusok geopolitikai elemzése Migrációs folyamatok, kivándorlás, bevándorlás Dr. Kiss Éva Az ipar ágazati és térszerkezeti összefüggései regionális és lokális szinten Az ipari parkok, mint a regionális gazdaságfejlesztés eszközei idehaza és külföldön Tradicionális ipar és ipari területek vizsgálata egy tetszőleges példán Külföldi tőkebefektetések társadalmi, gazdasági és területi konzekvenciái, termelésáthelyezés Kelet-Közép-Európában A gazdasági válság ágazati, területi megközelítésben Dr. Pogátsa Zoltán Az EU regionális politikája és az új tagállamok A kelet-európai országok felzárkózásának problémái Az Európai Unió gazdasági és politikai kérdései Az Eurozóna problémái Az Európai Szociális Model Foglalkoztatáspolitika Egyes országok gazdaságai: USA, Görögország, Szlovákia, Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Csehország Adóparadicsomok 6

7 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet Diplomadolgozatok témakörei Dr. Tóth Balázs István Helyi es regionális gazdaságfejlesztés a gyakorlatban (egy választott európai vagy hazai példa alapján) Helyi projektek, regionális fejlesztések es együttműködések, illetve társadalmi-gazdasági hatásaik Területi felzárkózás-leszakadás, az európai regionális politika hatásai (egy választott európai ország vagy régió példáján) A helyi pénz szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben (egy választott európai vagy hazai példán keresztül) Dr. Tóth Imre A diplomácia elmélete és működési mechanizmusai, a klasszikus és modern diplomácia kialakulása, fejlődése Osztrák-magyar államközi és regionális kapcsolatok Civilizációk összecsapása és a XXI. századi világrend Integrációs és dezintegrációs folyamatok Európában a XX. században A NATO megváltozott szerepe a bipolaritás utáni világrendben A nemzetközi kapcsolatok egy szegmensének alakulása a XX. század valamely időszakában Magyarország külpolitikája A nyugat-magyarországi térség politikai és gazdasági szerepe a XX-XXI. században A Közép-Európai integráció és kooperáció lehetőségei a XX-XXI században 7

8 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügyi és Számviteli Intézet Diplomadolgozatok témakörei PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INTÉZET Dr. Ambrus Rita Anna Adóztatás nemzetközi trendjei Helyi adók rendszere és alkalmazása az egyes önkormányzatoknál Magánszemélyek, egyéni vállalkozások adózása Személyi jövedelemadózás gyakorlata Európában Vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése Dr. Borbély Katalin A számvitel nemzeti (magyar vagy külföldi) és nemzetközi szabályozása, harmonizációja, összehasonlító számviteli és számviteltörténeti megközelítésből is A vállalkozások beszámolójának elemzése A vállalkozások vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó értékelési előírások és módszerek a magyar számviteli szabályozásban Dr. Juhász Zita Pénzügyi stabilitás Európában Világgazdasági koordinációs mechanizmusok (pénzügyi vetülete) Pénzügyi globalizáció költségei és hasznai Nemzetközi forrás bevonás, globális aszimmetriák Demográfiai folyamatok hatása a pénzügyekre Dr. Kovács Róbert Monetáris politika hazánkban és az euró-övezetben a válságot követően A hitelintézeti tevékenység szabályozása az Európai Unióban, a bázeli irányelvek A bankközi elszámolási rendszerek fejlődése (BKR, VIBER, TARGET) Hitelintézetek működése, banküzemtan témakörök Biztosítási pénzügyek A magyar államháztartás pénzügyi, finanszírozási trendjei, Európai Uniós és nemzetközi pénzügyek Pénzmosás gazdasági hatásai, vonatkozó szabályok pénzügyi intézmények számára Dr. Kovács Tamás Kockázatitőke-befektetések, üzleti angyalok, innováció finanszírozás Működőtőke-áramlás és versenyképesség Vállalkozások finanszírozása Vállalkozások, költségvetési intézmények, pénzügyi szervezetek ellenőrzése Befektetési szokások Dr. Pataki László Konkrét vállalkozás tőkehelyzetének és tőkeszerkezetének változásai, s ezeknek a gazdálkodás egyéb jellemzőire gyakorolt hatásai Részvényárfolyamok elemzése a tőzsdén Konkrét vállalkozás forgótőke menedzselési tevékenységének vizsgálata Konkrét vállalkozás illetve önkormányzat gazdálkodásának átfogó elemzése A háztartások megtakarítási szokásainak és hajlandóságának elemzése A bankszabályozás és a betétbiztosítási rendszerek átalakításának irányai az Európai Unión belül Dr. Polyák Imre Nemzetközi számviteli standardrendszerek A magyar számviteli szabályozás tendenciái Az államháztartási és vállalkozási számvitel összefüggései Nyugdíjrendszerek, nyugdíjparadigmák összefüggései Biztosítási termékek árazása Biztosító társaságok számviteli szabályozása, hazai és nemzetközi összefüggésrendszere Hitelintézeti számvitel Vállalati információs rendszerek szakmai követelményei 8

9 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügyi és Számviteli Intézet Diplomadolgozatok témakörei Dr. Fóriánné Horváth Margit A hitelintézeti tevékenység és jogi környezete Pénzügyi szolgáltatások, kereskedelmi banki tevékenységek Lakossági hitelezés Jelzáloghitelezés Vállalkozásfinanszírozás, nagyvállalati, projekt- és szindikálthitelezés Vállalkozások és projektek pénzügyi tervezése Dr. Szóka Károly Gazdasági/pénzügyi elemzések a vállalkozási szférában Értékelemzési lehetőségek és módszerek Controlling rendszerek, módszerek, lehetőségek Balanced Scorecard módszer alkalmazása Tóthné dr. Szabó Erzsébet Számviteli szabályozás, számviteli rendszerek továbbfejlesztése A magyar számviteli szabályozás változása az elmúlt évtizedekben Az éves beszámolóból nyerhető információk Az éves beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze, készítésének fázisai, módszertana Gazdasági társaságok átalakulásának számviteli feladatai A vezetői számvitel kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál Dr. Vágyi Ferenc Az adózás hazai és nemzetközi összefüggései Gazdasági Társaságok vállalkozási elemzése Fiskális politika Magyarországi adópolitikai reform Kontrolling-rendszerek vállalatoknál, költségvetési szerveknél Önkormányzatok gazdálkodásának elemzése A belga és magyar adórendszer összehasonlító elemzése 9

10 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági Intézet Diplomadolgozatok témakörei VÁLLALATGAZDASÁGI INTÉZET Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás gazdálkodásának ökonómiai elemzése Mezőgazdasági vállalkozások ökonómiai elemzése Egy beruházási objektum megtérülésének vizsgálata A vállalkozások üzleti tervének vagy résztervének elkészítése Egy kisvállalkozás menedzselése, üzletmenetének elemzése, stratégiájának kialakítása Egészségtudatos táplálkozás költséghatásai Kállay Balázs Termelésmenedzsment Készletgazdálkodás Vállalkozások szervezése Marketingkutatás Reklám tervezése, irányítása Médiakapcsolatok Kaszás-Korén Andrea Egy adott vállalat humán stratégiájának tervezése, bevezetése A hiumán erőforrás szerepe a vállalati stratégiában Új trendek és kihívások a humán erőforrás számára a XXI. században Esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment (nők illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatáspolitikai kérdései) Dr. Koloszár László A digitális aláírás kérdésköre, piaci jelentősége E-business Adatbázisok fejlesztése Webfejlesztés, és közgazdasági aspektusai, programozás a gazdálkodás szolgálatában Multimédia alkalmazások gazdasági hasznosítása Statisztikai célú alkalmazások (SPSS) gazdasági hasznosítása Információrendszer-fejlesztés, fejlesztési módszertanok, integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazási kérdései Információrendszer fejlesztése és menedzselése különböző vállalat típusoknál Vállalkozások külkereskedelmi tevékenységei Üzleti vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése Üzleti vállalkozás konkrét beruházásának gazdasági vizsgálata Németh Nikoletta Környezeti problémák, környezetgazdasági kérdések Környezeti szemlélet a vállalkozások gyakorlatában Logisztikai elemzés, logisztikai költségcsökkentő eljárások Ökoturizmus Trombitásné Láng Gabriella Logisztikai jellemzők és logisztikai központ létesítésének vizsgálata Teljesítmény-finanszírozás az egészségügyben Költségcsökkentés logisztikai szervezéssel Környezeti szemlélet a vállalkozások gyakorlatában A vállalatok környezeti szerepvállalása, a környezetmenedzsment jelentősége Vállalkozás logisztikai rendszere Hulladékgazdálkodás Magyarországon Környezetvédelem az egészségügyben Beszerzés és készletgazdálkodás Utazási iroda működésének bemutatása Vállalatok környezetirányítási rendszerei Energiaszektor gazdasági vizsgálata Fűtési rendszerek gazdasági elemzése Szállítási vállalat logisztikai rendszere Logisztikai folyamatok kisvállalkozásoknál 10

11 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági Intézet Diplomadolgozatok témakörei Kistérségi turizmua fejlesztési lehetőségek 11

12 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök VEZETÉS-SZERVEZÉSI ÉS MARKETING INTÉZET Dr. Egyed Krisztián Települési és térségi szintű fejlesztési stratégiák Regionális versenyképesség tényezőinek elemzése konkrét térség esetében, fejlesztési javaslatok Turisztikai elemzések és adott desztináció fejlesztési lehetőségei Idegenforgalmi szervezetek működésének elemzése, fejlesztési lehetőségek Vállalati versenyképesség összetevői, vállalkozások együttműködése Térségspecifikus ökoturisztikai adottságra épülő fenntartható turizmusfejlesztés A falusi turizmus fejlesztési lehetőségei, konkrét térség esetében Cross-szektorális (turisztikai) együttműködések Projektfejlesztés és projektmenedzsment, a projektek értékelése Iszak Noémi Adott cég marketingstratégiájának tervezése Adott cég piaci jelenlétének keresleti oldali vizsgálata és értékelése (ismeretség, elégedettség, attitűdök) Termék és szolgáltatástrendek vizsgálata adott iparádban vagy piacon Fogyasztói trendek vizsgálata meghatározott piacon (különböző szegmensek márka-, termék-, médiahasználati szokásai) A fogyasztói és vásárlói magatartásra ható tényezők elemzése valamely konkrét termék, márka esetén Új utak a marketingben (generációs marketing, gerillamarketing, szenior és szingli marketing, márkakommunikációs sajátosságok, stb.) Fogyasztói viselkedéskutatás, a marketing pszichológiai megközelítése, viselkedési közgazdaságtan, döntéselmélet Pénzügyi stratégiák, pénzügyi fogyasztói magatartás, bankmarketing Dr. Kópházi Andrea Kompetencia alapú juttatások Bérezési-ösztönzési rendszerek kialakítása, fejlesztése, alkalmazása Vállalatok / intézmények vezetés fejlesztése módszertan és rendszerek Szervezetfejlesztési kérdések napjainkban cél a hatékony szervezet Szervezeti magatartás és szervezeti teljesítmény kapcsolata Motiváció és lojalitás humánmenedzsment kialakítása, fejlesztése Teljesítményértékelési rendszerek kialakítása, működtetése, fejlesztése Vezetői kihívások a XXI. században stratégia és/vagy kultúra? Személyzetfejlesztéstől a tanuló szervezetig Kommunikációs rendszerek hatásai / fejlesztése és a vezetői tevékenység kapcsolata A HR szerepe a változtatási folyamatokban Outsoursing?! Dr. Mészáros Katalin Kiskereskedelemben alkalmazott marketing döntések vizsgálata Kiskereskedelmi kommunikációs eszközök összehasonlítása (értékesítésösztönzés, személyes eladás, POS, POP eszközök) Kiskereskedelmi szolgáltatások elemzése konkrét példa alapján Kiskereskedelmi üzletek atmoszférájának kialakítása Fogyasztói-, vásárlói magatartás vizsgálata konkrét termék, szolgáltatás vonatkozásában Egy vállalkozás marketingstratégia tervének komplex kidolgozása illetve részelemeinek vizsgálata Szolgáltatások menedzsment funkcióinak elemzése (pl. panaszszituáció menedzsment, folyamatmenedzsment, frontvonal menedzsment) Némethné dr. Tömő Zsuzsanna Marketingkutatás gyakorlati megvalósítása különböző területeken. A reklámok pszichológiai hatása. Arculattervezés Szakály Tamás A vezetés és szervezés aktuális kérdései Menedzsment kihívások A szervezetelméletek és a gyakorlat kapcsolata a hazai cégek esetében Leadership módszerek alkalmazási lehetőségei Magyarországon Változtatásmenedzselési problémák a szervezetekben Tudásmenedzselési kihívások Kommunikációs problémák megoldási alternatívái Az elektronikus marketing aktuális, gyakorlati kérdései 12

13 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök Value Stream Mapping módszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos lehetőségek feltérképezése KKV-k innovációs törekvései A társadalmi felelősség szerepe a hazai szervezetekben A product placement megújításának lehetőségei a TV műsorokban/sorozatokban/filmekben 13

14 MESTERKÉPZÉS 14

15 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak Diplomadolgozatok témakörei KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERSZAK Dr. Borbély József Egyetemes gazdaságtörténet Magyar gazdaságtörténet Politológia Társadalompolitika Dr. Gilányi Zsolt A mikroökonómiai és makroökonómiai megalapozású elméletek különbsége: érték-elméletek versus gazdasági körforgás A pénzügyi egyensúly létének problémái egy összefüggő nemzedékek-modellben A készpénzfedezeti korlátok bevezetésének problémái Tudományos eljárásmód nehézségek a közgazdaságtanban A pénzsemlegesség tételének kritikája A monetarizmus lucas-i megfogalmazásának kritikája A monetarizmus friedman-i megfogalmazásának kritikája Dr. Horváth Csanád Versenyszabályozás, versenypolitika itthon és az EU-ban Fúziók, összeolvadások M&A és monopolhatások kezelése Vállalatok külső, belső ellenőrzése Adópolitika, az adók hatása a közösségi döntésekre Szavazási eljárások közösségi hatásai, társadalompolitikai vonatkozásai Hatékonysági elemzések a közösségi döntésekben Konjunktúrakutatás gazdaságpolitikai jelentősége Egyenlegek, mérlegek szerepe a makrogazdasági folyamatokban Dr. Hőgye Mihály Új közintézményi menedzsment Közcélú tevékenységek finanszírozása Önkormányzati finanszírozás Magyarországon Közszolgáltató vállalatok Magyarországon Globális kormányzás Önkormányzati gazdálkodás Dr. Karner Cecília Egészségügyi ágazat gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten Kereskedelem gazdaságstatisztikai eszközökkel való elemzése mikro vagy makro szinten. Amortizáció az egészségügyben A lakosság egészségi állapotát befolyásoló főbb tényezők elemzése Gazdálkodás és tendenciák az egészségügyben Egészségügy finanszírozása Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasszektor gazdasági elemzése Dr. Tóth Zsolt Információs társadalom Oktatási hálózatok Osztály- és rétegviszonyok az informatizálódó újkapitalizmusban 15

16 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Diplomadolgozatok témakörei Dr. Blahó András Világgazdasági fejlődési irányzatok Átalakuló országok és a világgazdaság Nemzetközi intézmények a világgazdaságban NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK Dr. Czeglédy Tamás A magyar külgazdaság aktuális kérdései Világgazdasági folyamatok elemzése Az amerikai kontinens gazdasági helyzete (válságok és növekedés) A WTO aktuális tárgyalási fordulója, témakörei Különböző áruk stratégiai szerepe világkereskedelemben A működőtőke-áramlás tendenciái A globalizáció nyertesei és vesztesei A világgazdasági folyamatok globális irányítása, szervezetei Dr. Fábián Attila Határon átnyúló Ifjú Vállalkozói Platformok kialakításának feltételei Kulturális minták a felsőoktatásban résztvevők között A regionális tudásmenedzsment, tudáshálózat Dualitás a gazdaságtudományi felsőoktatásban a vállalati tudástőke integrálhatósága A kulturális teljesítmény területi mérhetősége A térbeli homogenitás és rugalmasság hatása a területi versenyképességre A lokalizációs tényezők gazdasági térhatásai Dr. Jankó Ferenc Települési problémák, konfliktusok, városgazdaságtani elemzések, településfejlesztés Határgazdaságtani elemzések (bevásárlóturizmus, fogászati turizmus, ausztriai munkavállalás) Az éghajlatvátlozás társadalmi és gazdasági kérdései Zöld gazdaság, környezeti ügyek Energiapolitika, környezetpolitika - hazai vagy EU-s szinten Nemzetközi konfliktusok geopolitikai elemzése Migrációs folyamatok, kivándorlás, bevándorlás Dr. Kiss Éva Az ipar ágazati és térszerkezeti összefüggései regionális és lokális szinten Az ipari parkok, mint a regionális gazdaságfejlesztés eszközei idehaza és külföldön Tradicionális ipar és ipari területek vizsgálata egy tetszőleges példán Külföldi tőkebefektetések társadalmi, gazdasági és területi konzekvenciái, termelésáthelyezés Kelet-Közép-Európában A gazdasági válság ágazati, területi megközelítésben Dr. Obádovics Csilla Területi egyenlőtlenségek Nemzetközi gazdasági folyamatok kvantitatív elemzése Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése Dr. Pogátsa Zoltán Az EU regionális politikája és az új tagállamok A kelet-európai országok felzárkózásának problémái Az Európai Unió gazdasági és politikai kérdései Az Eurozóna problémái Az Európai Szociális Model Foglalkoztatáspolitika Egyes országok gazdaságai: USA, Görögország, Szlovákia, Svédország, Norvégia, Dánia, Németország, Csehország Adóparadicsomok 16

17 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak Diplomadolgozatok témakörei Dr. Tóth Balázs István Helyi es regionális gazdaságfejlesztés a gyakorlatban (egy választott európai vagy hazai példa alapján) Helyi projektek, regionális fejlesztések es együttműködések, illetve társadalmi-gazdasági hatásaik Területi felzárkózás-leszakadás, az európai regionális politika hatásai (egy választott európai ország vagy régió példáján) A helyi pénz szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben (egy választott európai vagy hazai példán keresztül) A területi tőke elmélete, mérése es gyakorlati alkalmazhatósága A regionális rugalmasság értelmezése, mérése es gyakorlati alkalmazhatósága Dr. Tóth Imre A diplomácia elmélete és működési mechanizmusai, a klasszikus és modern diplomácia kialakulása, fejlődése Osztrák-magyar államközi és regionális kapcsolatok Civilizációk összecsapása és a XXI. századi világrend Integrációs és dezintegrációs folyamatok Európában a XX. században A NATO megváltozott szerepe a bipolaritás utáni világrendben A nemzetközi kapcsolatok egy szegmensének alakulása a XX. század valamely időszakában Magyarország külpolitikája A nyugat-magyarországi térség politikai és gazdasági szerepe a XX-XXI. században A Közép-Európai integráció és kooperáció lehetőségei a XX-XXI században 17

18 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak Diplomadolgozatok témakörei REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK Dr. Egyed Krisztián Települési és térségi szintű fejlesztési stratégiák Regionális versenyképesség tényezőinek elemzése konkrét térség esetében, fejlesztési javaslatok Turisztikai elemzések és adott desztináció fejlesztési lehetőségei Idegenforgalmi szervezetek működésének elemzése, fejlesztési lehetőségek Vállalati versenyképesség összetevői, vállalkozások együttműködése Térségspecifikus ökoturisztikai adottságra épülő fenntartható turizmusfejlesztés A falusi turizmus fejlesztési lehetőségei, konkrét térség esetében Cross-szektorális (turisztikai) együttműködések Projektfejlesztés és projektmenedzsment, a projektek értékelése Dr. Fábián Attila Határ-menti terek konfliktus mezői A külföldi vállalatok telephelyválasztásának humanaspektusai A kulturális tőke mérésének új indikátorai A társadalmi tőke fejlődésének gyakorlata a határmenti terekben Konstruktív együttműködés es együttfejlődés a határon átnyúló együttműködésekben Az erdőgazdálkodás területi aspektusai A tudástranszfer fejlesztési lehetőségei egyetemi hálózatokban A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatási lehetőségei a határtérségekben Tudáshálózatok, a vállalatok, felsőoktatási intézmények, ipari parkok, vállalkozások együttműködési felületei Új elvárások, új felhasználói igények a felsőoktatással szemben Dr. Jankó Ferenc Településfejlesztési, politikai földrajzi, környezetvédelmi témák megbeszélés szerint. Például: városfelújítás, városi szétterülés problémái; határmenti területek gazdasága (külföldi munkavállalás, bevásárlóturizmus stb.); környezeti vonatkozású geopolitikai konfliktusok; társadalom környezeti magatartása; fenntartható település a gyakorlatban; táj és turizmus. Dr. Kiss Éva Az ipari parkok a regionális gazdasági, társalmi fejlődésben (tetszőleges példán) Dr. Kulcsár László Egy tetszőleges magyar vidéki kistérség erőforrás készletének (természeti, gazdasági, humán) bemutatása és elemzése Az integrált vidékfejlesztés elmélete és gyakorlata vidéki térségekben A LEADER program megvalósulásának akadályai egy vidéki térség példáján A vidéki népesség demográfiai jellemzőinek alakulása 1990-óta. Dr. Obádovics Csilla Kistérségi helyzetfeltárás Területi egyenlőtlenségek Aprófalvak, pusztuló és kihaló falvak társadalmi-gazdasági elemzése A hátrányos helyzetű térségek elemzése A lovasvállalkozások elemzése és regionális kapcsolatai Dr. Pogátsa Zoltán Az EU fejlesztési transzfereinek hatása az egyes tagállamokban. (GR és vagy Olaszország és vagy Spanyolország és vagy Portugália és vagy Írország és vagy keleti tagállamok) A magyar nemzeti fejlesztési tervek hatása a gazdasági-társadalmi fejlődésre. Az uniós fejlesztési transzferek hatása Magyarország egyes régióira. Tóth Balázs István A regionális gazdaságfejlesztés kihívásai a 21. században, különös tekintettel Magyarországon. Regionális üzleti hálózatok fejlesztésének szempontjai konkrét példán keresztül. A helyi gazdaságfejlesztés szervezésének kérdései Magyarországon. A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben. 18

19 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Számvitel mesterszak Diplomadolgozatok témakörei SZÁMVITEL MESTERSZAK Dr. Vágyi Ferenc Róbert Az adózás hazai és nemzetközi összefüggései A belga és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése A holland és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése A svájci és a magyar adórendszer összehasonlító elemzése Két vagy több EU-s ország adórendszerének összehasonlító elemzése EU Bíróság elmúlt 5évi ÁFA ítéleteinek vizsgálata, levonható tanulságok Dr. Ambrus Rita Anna Adórendszer átalakításának lehetséges irányai Dr. Borbély Katalin A számvitel nemzeti és nemzetközi szabályozása (összehasonlítás) Nemzetközi számviteli harmonizáció, ill. más nemzetek számviteli szabályozása Egy adott vállalkozás nemezei és nemzetközi szabályok szerinti beszámolóinak összehasonlítása tetszőleges szempont(ok)ból Dr. Szóka Károly Gazdasági/pénzügyi elemzések és összefüggések a vállalati Komplex controlling rendszerek, módszerek, lehetőségek 19

20 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalkozásfejlesztés mesterszak Diplomadolgozatok témakörei VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás beruházásának komplex vizsgálata, vagy keresztmetszet vizsgálat elvégzése Egy üzleti vállalkozás fedezeti pontjainak vizsgálata, több metszéspontos fedezeti elv alapján Az üzleti vállalkozás termékportfóliójának elemzése Egy üzleti vállalkozás portfóliója vagy beruházásának vizsgálata, kockázatának szimulációs vizsgálata Egészségtudatos táplálkozás költséghatásai Dr. Mészáros Katalin Kis- és középvállalkozások marketingstratégiai elemzése Fogyasztói igények elemzése szekunder és primer kutatási módszerek segítségével Kiskereskedelemben alkalmazott értékesítésösztönzési eszközök elemzése Kis- és középvállalkozások kommunikációs-mix-ének vizsgálata Dr. Kópházi Andrea A szervezeti kultúra szerepe a szervezetfejlesztésben A folyamatok racionalizálása a szervezeti teljesítmény növelése érdekében A szervezetfejlesztési lehetőségek,... szervezet példáján bemutatva A vezetői attitűdfejlesztés jelentősége a szervezetek eredményességében Hogyan feleljen meg a szervezet napjaink kihívásainak - ember és eszköz egyensúlyának megteremtése Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasvállalkozások elemzése Dr. Szóka Károly Vállalatok komplex gazdasági-pénzügyi elemzése Vállalkozások likviditás és cash flow elemzése, tervezése Vezetői számvitel és kontrolling lehetőségek, módszerek a vállalat működésében Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság 20

21 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vezetés-szervezési és Marketing Intézet Diplomadolgozati témakörök VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERSZAK Dr. Juhász Lajos Egy üzleti vállalkozás konkrét beruházásának megvalósítása, beruházás gazdaságossági számítások támogatásával. Az üzleti vállalkozás tevékenységének átfogó elemzése Egy vállalkozás finanszírozási helyzetképe, változtatás lehetőségei Dr. Koloszár László Vállalati információs rendszerek fejlesztése és menedzselése (különböző vállalati típusoknál) Információrendszer-fejlesztés különböző aspektusai, fejlesztési módszertanok, IR bevezetési, alkalmazási kérdések (különböző vállalati típusoknál) Az informatikai stratégia és az üzleti stratégia viszonya, illeszkedésük kérdései (a vállalati gyakorlatban) Az IR fejlesztések szervezeti és menedzsment kérdései Informatikai beruházások értékelése Üzleti vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése Üzleti vállalkozás konkrét beruházásának gazdasági vizsgálata Dr. Kópházi Andrea A motiváció szerepe a munkavállalói lojalitás megteremtésében A szervezeti kultúra jelentősége az eredményes működésben A vezetési módszerek és a munkavállalói teljesítmény kapcsolata A kommunikáció szerepe a szervezetekben A hatalom, hatáskör és felelősség kérdése a folyamatok vizsgálatánál Dr. Mészáros Katalin Egy konkrét vállalkozás komplex marketingstratégiai vizsgálata illetve marketingstratégiai részelemeinek vizsgálata Fogyasztói-, vásárlói magatartás elemzése szekunder és primer kutatási módszerek elemzésével termék vagy szolgáltatás vonatkoztatásában Némethné dr. Tömő Zsuzsanna Marketing információs rendszerekre vonatkozó nemzetközi kutatások összehasonlítása és elemzése Marketing információs rendszerek a gyakorlatban Dr. Obádovics Csilla Időmérleg (KSH adatfelvétele alapján) Munkaerőpiac (KSH adatfelvétele és reg. álláskeresők adatállománya alapján) Háztartási költségvetési felvétel (KSH adatállománya alapján) Lovasgazdaságok elemzése Prof. Dr. Székely Csaba Változtatási projekt megvalósítása egy konkrét vállalatnál (elemző értékelés) Változtatás menedzselési projekt kidolgozása konkrét vállalkozás, vagy szervezet számára Tudásmenedzsment rendszer kidolgozása egy konkrét vállalkozás példáján Dr. Tóth Zsolt Webgazdaság Dr. Vágyi Ferenc Róbert Hasonlóságok és különbözőségek a vezetői számvitel és a kontrolling között A vezetői számvitel jelentősége a vállalatirányításban A kontrolling eszközrendszere, alkalmazása válságkörülmények között A kontrolling új típusú módszerei és azok gazdasági hasznai 21

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai modul azonosítója 2655-06 modul megnevezése Ügyviteli

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat 1. oldal AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 1) KÖTELEZŐ TÁRGYAK BAKK01 Gazdaságmatematika AT* 1 2+2+2 8 B12AKK01 Gazdaságmatematika 2 2+2 6 B12AKK05

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

DR. GÁL LAJOS. 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései.

DR. GÁL LAJOS. 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései. DR. GÁL LAJOS terrior kutatás borok összetétele borvidékek bor és gasztronómia 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései. 2. Borfogyasztói szokások vizsgálata.

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR. Turizmus Intézet. OM azonosító: FI38696 VIZSGAPROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR. Turizmus Intézet. OM azonosító: FI38696 VIZSGAPROGRAM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR Turizmus Intézet OM azonosító: FI38696 VIZSGAPROGRAM A szakképesítés megnevezése: IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Szakmacsoport: vendéglátás-idegenforgalom A szakmai záróvizsga időpontja:

Részletesebben