PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: KDOP

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek... 5 C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek... 5 C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek... 6 C2. Nem támogatható tevékenységek... 7 C3. Elszámolható költségek... 8 C3.1. Elszámolható költségek típusai... 8 C3.2 Nem elszámolható költségek... 8 C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai... 9 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C.6.1 Projekt területi korlátozása C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C6.3. Egyéb speciális feltételek C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: E.1.2 Támogathatósági kritériumok E2. Projekt-kiválasztási folyamat E3. Csatolandó mellékletek E4. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek

3 A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a regionális fejlesztési operatív programokért felelős helyettes államtitkár (továbbiakban: RFP HÁT) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a dokumentációt a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a projekt elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, szolgáltatásaik fejlesztése, a régióba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése, megtartása. Jelen pályázati felhívás keretében egy adott szálláshelytípuson belül olyan új/meglévő szálláshelyfejlesztések, amelyek magasabb minőségi színvonal elérését eredményezik és/vagy kapacitásbővítés, ezekhez kapcsolódó minőségi élményeket és tartalmas időtöltési lehetőséget nyújtó szolgáltatások fejlesztése, támogatható, melynek eredménye a szálláshely jelenlegi kategóriájának javítása, magasabb kategória elérése. A végzett tevékenység jellegéből adódóan szükséges, hogy a projektgazdák megfelelő együttműködésekkel rendelkezzenek. Ebben lehet partner egy kapcsolódó attrakció, szálláshely vagy más szolgáltatatás, illetve egyéb turizmusban érintett szervezet is. Az alábbi két részcél elérését minden támogatott projektnek meg kell valósítania: hosszútávon fenntartható, egyedi jellegű fejlesztések megvalósítása; a meglévő munkahelyek számának megőrzése mellett kötelező a foglalkoztatottság növelése, közvetlen munkahelyteremtés és azok fenntartása legalább a projekt fenntartási időszakának végéig; A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a évben 1600 millió Ft. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 2 db. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen felhívás keretében az alábbi, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód (GFO) megjelölésű, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak: 1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11 Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21 Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat / projektjavaslat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek körét a jelen Felhívás C3. pontja tartalmazza. Jelen felhívás keretében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyek (a továbbiakban: szálláshelyek) közül azon fejlesztések támogathatóak, melyek esetén a támogatás révén 4 csillagos szálláshely jön létre. A projekteknek meg kell felelniük a jelen felhívás C7.3 Egyéb speciális feltételek pontjában meghatározott követelményeknek. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a kapacitásfejlesztéshez és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a kapacitásfejlesztéshez és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. foglalási rendszerek összehangolása). 5

6 Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a szálláshely létesülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű), mely a szálláshely szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése. Vendéglátóegységek fejlesztése a szálláshely területén (elsősorban a szálláshely vendégei részére). Szálláshelyekhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (elsősorban a szálláshely vendégei részére). C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding - A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításán felül.) Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen tevékenységre csak de minimis jogcímen igényelhetnek támogatást. Amennyiben a de minimis keretük kimerült, úgy ezen tevékenységet projekten kívüli saját forrásból, nem elszámolható költségként kötelesek megvalósítani. Ügyviteli rendszer kialakítása: a pályázat keretében kötelező az ügyviteli rendszer beszerzése ill. alkalmazása, amely a vendégek kényelmét egész tartózkodásuk alatt (pl. chipkártyás rendszerrel) szolgálja, valamint a szálláshely vendégforgalmát is méri. Amennyiben a szálláshely már alkalmaz a fenti feltételeknek megfelelő rendszert, akkor ezt elegendő a pályázati dokumentációban bemutatni. Az elvárt rendszer elem kombináció a következő: front office, könyvelés, éttermi kasszagépek és hozzá kapcsolódó áruforgalmi rendszer, de minimálisan két modul, amelyikből az egyik a front office működését támogató, vendégtartózkodást regisztráló modul. Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően (amennyiben az igényelt támogatás meghaladja az 50 mft-ot, megvalósítása kötelező). Akadálymentesítés a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. Az akadálymentesítés elmaradása a pályázat értékelése során kizárólag akkor fogadható el, ha rehabilitációs szakmérnök/rehabilitációs környezettervező szakmérnök írásbeli nyilatkozatát csatolja a pályázó arról, hogy a projektben támogatandó tevékenységek részben vagy egészben nem, illetve csak aránytalanul nagy költségek mellett akadály-mentesíthetők. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pályázati Útmutató mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. útmutató a nevével ellentétben nem csak a közszolgáltatásokra, hanem minden pályázóra 6

7 vonatkozik! Továbbá kiemeljük, hogy nem csak építésre vonatkozóan kötelező a használata, hanem eszközbeszerzés egy részére és egyéb szolgáltatások akadálymentesítésére is tartalmaz megvalósítandó útmutatásokat! Amennyiben a fejlesztés a szobákat is érinti: o amennyiben a szálláshelyen levő szobák száma a fejlesztés eredményeképpen sem haladja meg az 50-et, akkor 1 akadálymentes szobát kell kialakítani (vagy a pályázati dokumentációban bemutatni, hogy már létezik), o amennyiben a szálláshelyen több mint 50 szoba található, akkor az összes szobára vonatkozóan az alábbiak szerint kell az akadálymentesített szobák számát meghatározni: A szálláshelyen található szobák száma: Kötelező akadálymentes szobák száma összesen szoba: 2 szoba 150 szoba felett 3 szoba Azbesztmentesítés (amennyiben releváns a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2. pontja szerint) Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázónak jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen felhívás C1.1 - C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: 4 csillagosnál alacsonyabb kategóriájú szálláshelyt eredményező fejlesztések Egészségügyi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás és szálláshelyfejlesztés (Egészségügyi turizmus fogalmát lásd jelen felhívás fogalomjegyzékében.) Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, pl. általános karbantartás) Időben osztott üdülési jogokat ( time share ) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése Éjszakai, illetve felnőtt tematikájú (kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatások Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivéve a kötelező nyilvánosság rendezvényeit) Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: o falusi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerint) és kapcsolódó szolgáltatások (azaz falusi turizmus) fejlesztése, o agroturisztikai szolgáltatások fejlesztése (agroturizmus fogalmát lásd jelen felhívás fogalomjegyzékében.) Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely o az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső településen valósulna meg és 1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fő/km 2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C.2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 7

8 o az ÚMVP támogatási hatálya alá eső alábbi szolgáltató tevékenységeket tartalmazza, és az ezek kialakításához közvetlenül kapcsolódó fejlesztés nem haladja meg a Ft támogatási összeget: - lovas turisztikai szolgáltatások, - vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, - erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, - horgász turisztikai szolgáltatások, továbbá - a bor-, pálinkaturizmus területén a Ft, illetve annál kisebb támogatási igényű projekt. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai, a pályázatok tervezése során kizárólag az ott meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, elszámolhatóságukra valamint a pályázatban való alátámasztás módjára vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2. pontjában kerültek meghatározásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó költségeket tételes megbontással kell bemutatni a költségvetésben, figyelembe véve a C2. Nem támogatható tevékenységek utolsó pontját. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató C2.3 pontjában foglaltakkal összhangban: I Előkészítési költségek: Projekt-előkészítés költségei II Megvalósítási költségek: 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 3. Építési költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése III Egyéb elszámolható költségek: 1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a kedvezményezett esetén nem levonhatóak), hatósági díjak 2. Saját teljesítés, kizárólag a nyilvánosság kötelező rendezvényeinek vonatkozásában C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen felhívás keretében nem elszámolható költség különösen: 8

9 a projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a projektben vállalt új munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát együttesen meghaladó szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop), szoftverek költsége. Kivétel: amennyiben a számítógép konfiguráció vagy laptop a turisztikai szolgáltatás nyújtásában részt vesz, tehát azt bizonyíthatóan a turista és nem munkavállaló fogja használni, rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (bele nem értve a rendezvény infrastruktúrát, és kötelező nyilvánosság rendezvényét, ami elszámolható), autóbuszon kívül egyéb gépjármű beszerzése (autóbusz fogalmát lásd jelen felhívás fogalomjegyzékében), bor- és pálinkakészítés folyamatának bemutatásához szükséges bor- és pálinkakészítő eszközök beszerzése. C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési költségek* A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát 1. Projekt-előkészítés költsége 6% Maximális elszámolható összeg (mft) Üzleti és Marketing Terv készítés költsége 2% 5 Közbeszerzés költsége 1% 4 Engedélyes terv 2% 20 Kiviteli terv 3,5% 50 II. Megvalósítási költségek 1. Projekt menedzsment költségek 2% 2. Szolgáltatások igénybevételének költségei: Építési műszaki ellenőr költsége Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Építési költség 1,25 %-a 0,5% Nyilvánosság biztosításának költsége 1% 5 Könyvvizsgálat költsége 0,5% Üzleti marketing tevékenység * 10% Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése 3. Építési költségek: Alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés A rendelkezésre álló de minimis keret erejéig 2% 4 25% Vendéglátó egységek fejlesztése, 50% 9

10 kialakítása A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása 35% Eszközbeszerzések: Autóbusz (maximum 25 fős) beszerzésének költsége 25 * Az üzleti marketing tevékenységek megvalósításához, valamint azon előkészítési költségekhez, amelyeket a pályázó nem tud a beruházásra aktiválni, kizárólag de minimis jogcímen lehet támogatást igényelni. Amennyiben a pályázó az előkészítési költségeket a beruházásra aktiválja, úgy azok megvalósításához regionális beruházási támogatást igényelhet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. A projektre vonatkozóan ki kell mutatni a projekt építési költségéből számított fajlagos költségeket. A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerül, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbiakat: megnevezés 4 csillagos szálloda Spa - wellness részlegek fejlesztése esetében (nettó Ft/ m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) Építés, bővítés Átalakítás Korszerűsítés, felújítás Műemlék épület esetében A pályázat kiírója ennél magasabb fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés előre láthatóan ennél magasabb fajlagos költségszinten valósítható meg, úgy a fenti értékeket meghaladó költségeket célszerű a nem elszámolható költségek közé tervezni. Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m 2 ) kell vetíteni. (Bruttó területbe az épület belső alapterülete, belső falai és a külső falak is beleértendők. Többszintes épület fejlesztése esetén az egyes szintek bruttó alapterületeinek összege értendő. Amennyiben a fejlesztés az épületnek csak egyes helyiségeit érinti, fejlesztéssel érintett bruttó m 2 alatt az érintett helyiségek bruttó alapterületeinek összege értendő, szintenként összeadva.) A fajlagos költség számításakor az építési költségekbe a projekt szakmai tartalmát szolgáló speciális gépészet nem számítandó bele, így tehát például (nem kizárólagos felsorolás!) vízforgató és egyéb speciális fürdőgépészet, wellness részlegek gépei, energiatakarékos és megújuló energia használatát szolgáló gépészet (napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb.), akadálymentesítés céljából beépített felvonó nem számít bele a bruttó m 2 -re vetítendő építési költségekbe, azokat elkülönítetten szükséges bemutatni. A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik, amelyeket a dokumentáció mellékletét képező költségvetési excel táblázatban megfelelő részletezettséggel be kell mutatni. Továbbá a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2 pontja alapján a tervezőnek ki kell mutatnia az egyes 10

11 épületekre/létesítményekre/vonalas infrastruktúrára/projektelemre stb. vonatkozóan a költségbecslés alapján számított fajlagos költségeket. Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó nem a pályázat részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a pályázat tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó meg kíván valósítani a projekttel együtt azonban a pályázaton kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen elkülönített költségbecsléssel a pályázati dokumentációban be kell mutatni. A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének. C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szervezeti és működési feltételek javítása Üzleti marketing tevékenység A fejlesztésre nem aktiválható, megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja Regionális beruházási támogatás *De minimis támogatás *De minimis támogatás *Amennyiben a pályázó még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig (3 pénzügyi év alatt eurónak megfelelő forintösszeg bruttó támogatás esetén bruttó forintösszeg) igényelhet de minimis támogatást. Amennyiben a de minimis kerete kimerült, úgy a tevékenységet projekten kívüli saját forrásból, nem elszámolható költségként kell megvalósítani. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat és a de minimis támogatás árfolyamának kiszámításához szükséges instrukciókat a Pályázati Útmutató D4. pontja tartalmazza. C5. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások Jelen felhívás keretében a Pályázati Útmutató C4. pontjában foglaltaktól eltérően a projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - számítva maximum 12 hónap áll a rendelkezésére. A 11

12 projekt fizikai megvalósítására és befejezésére vonatkozó további szabályokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C4. pontja tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott megvalósítási határidők mellett a projektnek fizikailag legkésőbb június 30-ig meg kell valósulnia. C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A fenntartásra a Pályázati Útmutató C5. pontjában leírtak az irányadóak, azzal, hogy valamennyi típusú pályázó kötelező fenntartási időszak 3 év. Ezen túlmenően az alábbiak betartása is kötelező: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá. A bázislétszám számításához a oldalon található 1984 számú indikátor definíciós adatlap nyújt segítséget. A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítást követő harmadik naptári évben a kihasználtsága eléri az 50%-ot. A számításra vonatkozó segédletet az indikátor számítási és módszertani segédlet részeként a támogatott szálláshely kapacitás-kihasználtságára vonatkozó leírás tartalmazza. C7. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C.7.1 Projekt területi korlátozása Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény (Balaton törvény) 1/2. számú mellékletében felsorolt, a Közép-Dunántúli régió területén fekvő településeken megvalósuló projektjavaslatok támogathatóak. C7.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7. pontjában foglaltak az irányadóak. C7.3. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek Amennyiben a pályázó kerékpáros turisztikai szolgáltatás kialakítását tervezi a pályázatban, az alábbi csomagok segítséget nyújtanak a megvalósításhoz: kerékpáros csomag 1 kerékpáros szerviz üzemeltetése szerelő személyzettel, a szerviz minimális felszerelése: kerékpár pumpa és pótalkatrészek (fék, lánc, lámpa, külső, belső gumi), fék, váltó, kerék szereléséhez szükséges szerszámok, gumijavító szett, kerékpármosás biztosítása, elsősegélynyújtó szett kerékpáros csomag 2 kerékpár- és csomagszállítás (min. 15 darab kerékpár- és csomagszállításra alkalmas kerékpártámasszal felszerelt járműszerelvény) 12

13 zárható kerékpártároló a vendégek részére, kerékpármosás biztosítása, mosási és ruhaszárítási lehetőség, elsősegélynyújtó szett kerékpáros csomag 3 kerékpárkölcsönzés (min. 20 kerékpár), mosási és ruhaszárítási lehetőség, elsősegélynyújtó szett A bírálatnál előnyt jelentő feltételeket az értékelési kritérium rendszer tartalmazza jelen felhívás E. Kiválasztási kritériumok című pontjában. b) Egyéb kötelező feltételek Jelen felhívás keretében kizárólag 4 csillagos, a fejlesztés eredményeképpen legalább 250 férőhelyes szállodafejlesztés támogatható. A szálláshely kategóriáknak meg kell felelnie a 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, valamint az alábbi előírásoknak: o a fejlesztendő/létrejövő szállodára a fenntartási időszak kezdetére meg kell szerezni a Hotelstars minősítést. A fejlesztés eredményeképpen a szálláshelynek legalább évi 11 hónap nyitva tartást kell biztosítania. A projektnek közvetlenül munkahelyet kell teremtenie. A kötelezően létrehozandó munkahelyek száma a projektmérettől és a projekt fő támogatható tevékenységétől függően az alábbiak szerint alakul, ahol x a támogatás összege: Támogatás összege (x) Tevékenység X < = 1 milliárd Ft 1 milliárd Ft < x <= 1,6 milliárd Ft Szálláshely fejlesztés esetén munkahelyteremtés 30 fő 50 fő A teremtett munkahelyek száma éves átlagos statisztikai létszám alapján, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely létrehozásaként értendő, amely megvalósítható teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatással is. Szálláshelyen történő szolgáltatásbővítés esetében kötelező legalább 2 új szolgáltatás kialakítása. Részletes marketingstratégia készítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány részeként. A marketing tevékenységet, amennyiben létezik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A TDM szervezettel a marketingtervről egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM szervezet vezetője által kiállított, a marketingstratégiára vonatkozó nyilatkozat benyújtása szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el, a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található meg. (Amennyiben az adott desztinációban regisztrált TDM szervezet még nem működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!) 13

14 A pályázónak vállalnia kell, hogy a desztinációban működő TDM szervezet teljes jogú tagjává válik a Támogatási Szerződés megkötéséig. (Igazolás módja: az NGMnél regisztrált TDM szervezet nyilatkozata arról, hogy a pályázó kérvényezte a teljes jogú tagságot.) Amennyiben nem működik az érintett desztinációban az NGM-nél regisztrált TDM szervezet, akkor a pályázó szándéknyilatkozatban vállalja a belépést a majdani megalakulás esetére. Ebben az esetben nem regisztrált TDM szervezeti tagság igazolása a pályázó együttműködési szándékának alátámasztását segíti elő, de a regisztrált TDM tagság igazolását és a szándéknyilatkozatot nem helyettesíti. A projektnek reális piaci igényre vagy lehetőségre kell megoldást, javaslatot nyújtania, reális tervezésen kell alapulnia, reális, megvalósítható célokat és terveket kell tartalmaznia, amelyek a piac és a projektgazda lehetőségeivel összhangban vannak. A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy legalább a projekt kötelező fenntartási időszakában releváns tapasztalattal és végzettséggel rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz. A projektgazdának továbbá vállalnia kell, hogy a megvalósítást követő harmadik naptári évben a fejlesztett objektum(ok) kihasználtsága eléri az 50%-ot. A számításra vonatkozó segédletet az indikátor számítási és módszertani segédlet részeként a támogatott szálláshely kapacitás-kihasználtságára vonatkozó leírás tartalmazza. Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás-/ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m 2 ) arányában. Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m 2 / támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m 2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m 2, nem támogatható helyiség: 50 m 2, közös helyiség: 20 m 2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m 2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából bevétele keletkezik a pályázónak, úgy ezt a pályázati dokumentációban/pénzügyi elemzés keretében szükséges bemutatni. Az így keletkező bevételt a jelen Felhívás mellékletét képező 14

15 üzleti terv készítési útmutatóban leírtak alapján kell figyelembe venni az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során. Gépjármű beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben o o a beszerzendő gépjármű a vezetővel együtt legfeljebb 25 fő szállítására alkalmas autóbusz és a turisták igényeit szolgálja, az igényeknek megfelelő autóbusz kerül beszerzésre és ez kifejtésre kerül a pályázati dokumentációban. A pályázóknak egységes módszertan alapján üzleti tervet kell készíteniük. A pályázóknak a projekthez szükséges együttműködéseket kell kialakítaniuk, melyeket az aláírt és mellékletként csatolt együttműködési megállapodásokkal kell igazolniuk (együttműködési megállapodás minta az Üzleti Terv készítési útmutató melléklete). Meglevő szálláshely fejlesztése esetén a pályázónak bizonyítania kell, hogy a pályázat befogadásához viszonyítva az elmúlt három hónapban folyamatosan működött (befizetett iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló igazolással, és azzal, hogy a cégkivonatban legalább három hónapja szerepel a működéséhez szükséges tevékenység kódja.) c) Speciális nyilatkozatok Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie: 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett. 2. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 12.) Korm. rendelet 25. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 3. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. 4. Nyilatkozom, hogy: - főtevékenységként TEÁOR szám: tevékenységet nem végzek, - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a. C8. Speciális kizáró okok C8.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1. és D4. pontjában foglaltak érvényesek. C8.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2. és D4. pontjában foglaltak érvényesek. 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A tevékenységek támogatása esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következő: regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: a 37/2011. (III. 22) Korm. rend. 25. szerinti mérték (ún. regionális támogatási térkép): 40%, 40%+20% kisvállalkozás vagy 40%+10% középvállalkozás esetén; csekély összegű támogatással támogatott tevékenység esetén: 100%. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 800 millió Ft, maximum 1600 millió Ft. D4. Az önerő mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1. pontja tartalmazza. D5. Előleg mértéke Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett esetében 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2. pontja tartalmazza 2. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok Ha a küldemény sérült (pl. a projekt adatlapot tartalmazó optikai adathordozó törött, nem olvasható, technikai, informatikai okból bekövetkezett adatmentési probléma miatt adattartalom nélküli) vagy a befogadási kritériumok vizsgálata egyéb okból nem lehetséges, a pályázót haladéktalanul, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével fel kell hívni a sérült, hiányos részek pótlására. A pótlás lehetőségét a 2 az előlegigénylés további szabályairól a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. -a ad bővebb tájékoztatást. 16

17 benyújtási határidő napján benyújtott pályázatok esetén is biztosítani kell. Az iktatást a pótlás időtartamára fel kell függeszteni. Ha a projektgazda nem vagy nem határidőben pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további elbírálására nem kerül sor, erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: Szempont A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. A pályázat megvalósítási helyszíne megfelel a felhívás C7.1. pontjában foglaltaknak. A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő szervezet azt befogadja, és az RFP HÁT által meghatározott módon tartalmilag értékeli. E.1.2 Támogathatósági kritériumok Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek, legfeljebb 7 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet. 17

18 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt elutasításra kerülhet! I. Teljességi kritériumok: Szempont A közzétett adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában és példányszámban elektronikus adathordozón benyújtásra került. A papír alapon benyújtott Nyilatkozat az arra jogosult által a megfelelő módon aláírásra került. Igazolás módja Pályázati csomag Pályázati csomag 3. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Pályázati csomag 4. A költségvetési excel fájl.xls formátumban, és az üzleti terv.doc vagy (nem szkennelt!) pdf formátumban benyújtásra került Üzleti terv és költségvetési tábla Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A pályázó és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint a jelen Pályázati Felhívás C8. pontjában meghatározott kizáró okok alá. Projekt adatlap Projekt adatlap Pályázati csomag Pályázati csomag 9. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.7.3. pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket. Projekt adatlap 10. A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta. Projekt adatlap A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alakiformai követelményeknek. Elszámolható költségek köre A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. A költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2. pontjának, valamint az 1. számú mellékletében előírtaknak megfelelően, a jelen Felhívás mellékletét képező részletes költségvetési táblázat megfelelő kitöltésével és benyújtásával történik. Amennyiben a költségvetést Pályázati csomag Projekt adatlap, költségalátámasztás dokumentumai 18

19 tartalmazó táblázaton kívül egyéb költség alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen megfeleltethető a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy a Pályázati Útmutató G1. pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.) A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Fenntarthatóság érvényesítése) legalább két vállalást tett a választható szempontok közül. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a jelen Felhívásban meghatározott kulcsindikátorokat reális bázis- és célérték meghatározásával megadta. A projekt maximum 12 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja. 18. Tervező nyilatkozat alapján az akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak, valamint a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. mellékletben foglalt követelmények. Pályázati csomag Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt csomag / Tervezői nyilatkozat 19

20 II. Tartalmi értékelés II.1. Tartalmi - szakmai megfelelőségi kritériumok A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai alkalmassági szempontok esetében igen/nem/részben, vagy nem releváns válasszal történik, amelyet nem, vagy részben válasz esetén a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges/részben értékelést von maga után. Amennyiben az pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelő további pontozásos tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjesztheti elutasításra a pályázatot. Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaz, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül. Szempont I. Tartalmi - szakmai alkalmassági kritériumok 1. A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak. Értékelési szempont Igen/nem 2. A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljához. Igen/nem 3. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. Igen/nem 4. A projektütemterv átgondolt, megvalósítható. Igen/nem/részben 5. Kereslet kínálat felmérése, alátámasztásának bemutatása, versenytárselemzés megtörtént. Igen/nem/részben 6. Marketingstratégia megfelelően kidolgozásra és ismertetésre került. Igen/nem/részben Kockázati tényezők felmérése és azok lehetséges kezelésének bemutatása megtörtént. A megadott monitoring mutatók reálisak, a bázis és célértékek megalapozottak, adatokkal, felmérésekkel alátámasztottak. A pályázó a releváns TDM szervezet teljes jogú tagjává válik a Támogatási szerződés megkötéséig vagy regisztrált TDM szervezet hiányában - szándéknyilatkozatban vállalja a belépést a majdani megalakulás vagy sikeres regisztráció esetére. A létrejövő kapacitások hosszú távú (legalább a fenntartási időszak végéig) működésének finanszírozása biztosított. Az üzemeltetés pénzügyi hátterét reális üzleti terv alapozza meg, amelyben a bevételek és kiadások reálisak, és összhangban vannak a kereslet kínálat elemzéssel, valamint az üzemeltetés személyi és technikai feltételeinek bemutatásával. Igen/nem/részben Igen/nem/részben Igen/nem Igen/nem/részben 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben