TÁMOP /2-0067

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.4 08/2-0067"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben Hajnóczy Napok SOKSZÍNŰ EURÓPA, HATÁRTALANUL A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA A Hajnóczy Napok tartalmi-módszertani megvalósításának meghatározójaként a TÁMOP projekt keretében megvásárolt jó gyakorlat a SOKSZÍNŰ EURÓPA, HATÁRTALANUL témahetek adaptációját vállaltuk. A témahetek célja: hagyományápolás, szociális kompetencia fejlesztése a közösségi összetartozás tudatának erősítése a tagintézmények és a kollégista tanulók között projekt módszerek alkalmazásai (interaktív tanár tanár, tanár diák, diák - diák együttműködés) a kollégista tanulók aktivitása, interaktív megnyilatkozásainak fejlesztése (előzetes felmérés alapján elvárt aktivitás 3 programon való részvétel/fő) megmutatkozás a városnak, kollégium nyitottá tétele, népszerűsítése Célunk volt, hogy: a tanulók számára minél szélesebb körű ismeretszerzési lehetőséget biztosítsunk Európa országairól, népeiről, földrajzi, kulturális adottságairól az ismeretátadás- ismeretszerzés a projekt megvalósítás módszerével valósuljon meg önismeret (pl. karaoke) a programok során fejlesztendő tanulói kompetenciák voltak: a szociális (együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia, empátia, demokratizmus, önkifejezés, önértékelés, az egymástól eltérő értékek megismerése, elfogadása, tisztelete) a környezeti (nyitottság, az egyetemes természet és kultúra tisztelete) az életpálya-építési kompetenciák (mobilitás, figyelem, nyitottság) A projekt megvalósításának módszertani lépései: Megalakult a két tagintézményi nevelőtestületi képviselet, a szervező team. A programtervek egyeztetése nevelőtestületenként, diák-önkormányzatonként fontos mozzanata a szervezésnek. A program nyilvánosságának biztosítása: 1

2 csoportvezető nevelők saját csoportjukban népszerűsítették a tanulók között honlapon faliújságon keresztül 2

3 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS (időpont: november december 6.) program / programgazda Megnyitó/ Kálecz Rudolf Helytörténeti vetélkedő/ Vörös Béla program rövid leírása munkaforma időpont / helyszín / létszám A hagyományainknak megfelelően a Türr I. utcai tagintézmény társalgójában megtartott ünnepélyes megnyitón a kollégium vezetői, csoportvezetői diákképviselői vettek részt. A programot (zene, vers) koszorúzás zárta. Elsős kollégisták 4 fős csapatokban mérték össze tudásukat Pécs történelméből, építészeti és képzőművészeti értékeiből. A vetélkedő 3 fordulóból állt: 1. Történelmi áttekintő Pécsről 2. 3 ismert pécsi épület puzzle képének összeállításából 3. épületek és szobrok vetített képeinek felismeréséből. Az első 3 helyezett csapat oklevelet kapott, valamint könyvjutalomban részesült. Ünnepélyes megnyitó Vetélkedő: - teszt - puzzle - kép-szöveg társítás november 26. Türr társalgó 72 fő november Türr ebédlő 36 versenyző 10 vendég 3 feltételek tárgyi - személyi - intézményi - nevelők, diákok - hangosítás, zongorai Laptop, Pendrive, Tesztlapok, Puzzle elvárt eredmény - érdeklődés felkeltése a programok iránt - hagyományápolás - kollégium nyitottá tétele, népszerűsítése - intézményi image építése A kollégisták megismerték új lakóhelyük történelmét, építészeti és képzőművészeti értékeit. Kapjanak kedvet további ismeretszerzésre, a helytörténeti szakkör foglalkozásaira. értékelési szempontok - érdeklődés - együttműködés - aktivitás Történelmi, művészeti ismeretek.

4 Délvidéki magyarok/ dr. Barna Viktor Ébresztő! Testébresztő, a serdülők aktuális egészségmagatart ásai Az árulkodó statisztika Vásárhelyi Gábor A Délvidék fogalmának tisztázása, földrajzi behatárolása. A népesség és a hatalmi viszonyok alakulása történelemben. A magyarság helyzete és számarányának változásai a különböző korokban. A viharos XX század történései. Magyarok a mai Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. Mivel az egészségmagatartás az életminőségünk egyik kulcstényezője, nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk, beszélgessünk róla. A jövő generációja a kezünkben van,amíg formálhatjuk, őket addig kell plusz információkkal ellátni őket. A mai évesek 77%-a inaktív életmódot él. Az egészséget javító fizikai aktivitás eszközeként, a Prezentációval egybekötött előadás, az iskolában, otthon vagy a médiából szerzett ismeretek előhívása kérdések révén. Interaktív előadás. A felmerülő kérdésekre közös válaszkeresés, közös konstruktív gondolkodás a megoldásokat illetően. november Türr társalgó 19 fő november Kodály 19-es terem 59fő Adottak, az intézmény minden feltételt biztosított, az előadó megfelelő szintű felkészültséggel bírt. Tárgyi feltételek: Projektor, laptop, hangosítás, vetítővászon, pendrive Személyi: szervező tanár, diákok Az ismeretek bővültek, a kapott információk kiegészítették az iskolai tanulmányokat, azok felhasználhatók a későbbi iskolai tanulmányokban és/vagy beszámoltatások on. A hallgatóság magyarságképe szélesedett és magyarságtudata reményeim szerint erősödött.. Az egészségfejleszté s kompetenciájána k ismerete. Egészségmagatar tás és az életminőség összefüggéseinek elemzése. A prevenció mindig olcsóbb, mint a rehabilitáció szociális és állampolgári kompetenciák áttekintő képesség fejlesztése, összefüggések meglátása, identitás és empátia erősítése Kritikai gondolkodás kialakítása a Népegészségügyi statisztikákon keresztül. Diagnózisok okainak, összefüggéseinek, tisztán látása. Az előadás interaktivitásába n való -aktív- 4

5 Élet a vogulok földjén/ Ábelné Darócz Edit Filmvetítés: Életrevalók/ Bank Ágnes sportolási lehetőségeknek nagyobb hatásuk van, mint bármely egyéb szociális mozgalomnak. A sport az emberek számára vonzó, megítélése pozitív. A sportmozgalmak felismert egészségjavító fizikai aktivitásra ösztönző potenciálja azonban gyakran kihasználatlan marad, és fejlesztésre szorul. Az előadás során megismerkedtünk a legközelebbi nyelvrokonaink helyzetével, életmódjával. Megtudtuk, hogy milyen nehéz Oroszországban egy kis lélekszámú népnek nyelvileg és kulturálisan megmaradni és mindennapi életüket élni. Az előadást a voguloknál készült fényképek és hangfelvételek, valamint az érdekes élménybeszámoló tette színesebbé. Az Életrevalók című francia film két ember különös kapcsolatáról szól. A tolószékbe kényszerült Philippe a gettóból érkező Drisst fogadja fel kisegítőnek. A közös élmények Előadás, felmerülő kérdések megválaszolása. Projektoros filmvetítés november 27. Türr társalgó 32 fő november 27. és Türr társalgó 108 fő Személyi: előadó, szervező pedagógus, technikai személyzet Tárgyi: projektor, vetítővászon, hangosítás, teremberendezés Tárgyi: laptop, projektor, vetítővászon, DVD elvének kifejtése. Statisztikákon keresztül bemutatni, szemléltetni a diagnózisok -at. Igen kevés idő jut nyelvtanórákon a nyelvrokonság témakörére, nyelvrokonaink életmódja pedig szinte elő sem kerül az órák keretében. Ennek a hiánynak a pótlása volt a cél. A film humoros és elgondolkodtató is egyben, ezért tartalmas estét nyújtott a részvétel. Kognitív kompetenciák, szociális és társas kompetenciák, figyelem, identitásalakítás (nyelvrokon), véleményalkotás, kritikai gondolkodás, nyitottság, ismeretszerzés, értékorientáltság (kis nyelvek megmentése). Szociális és társas kompetencia, figyelem, nyitottság, véleményalkotás, 5

6 Látogatás a Tudásközpontba/ Hegedűs László Gyere, lefényképezünk! Kodály)/ Dr. Dely Mátyásné mindkettőjüket megváltoztatják, kapcsolatuk barátsággá fejlődik. A könyvtártúra alkalmával, (képzett könyvtári alkalmazott vezetésével) lehetőség nyílt a közelmúltban átadott DÉLDUNÁNTÚLI REGIONÁLISKÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONTBAN egy teljes körű épület- és könyvtárlátogatásra. A túra során tájékoztatást kaptunk a Tudásközpont létrehozásában közreműködő személyekről, az épület jellemzőiről, a könyvtár szolgáltatásairól és használatáról. A könyvtártúrán a következő helyszínek kerültek bemutatásra domináns módszere: -előadás -kötetlen beszélgetés november Tudásközpont 4 fő - képzett vezető a Tudásközpontban - fényképezőgép a programdokumentáláshoz résztvevőknek. További cél volt a szociális kompetencia és az empátia fejlesztése. - A korszerű könyvtárhasznála ti ismeretek bemutatása -Az olvasás iránti érdeklődés, a figyelem felkeltése, (kedvcsinálás) értékorientáltság, érzelmek kifejezése, empátia -könyvtárhasználati ismeretek Vizek Európája/ Domján Attila Az ANK-uszodában vízben végrehajtandó gyorsaságot és ügyességet igénylő feladatok. Kollégák - vetélkedő (egyéni- és csapatverseny) november ANK uszoda 40 versenyző - ANK uszoda - kapcsolatok - versenyzők - segítő-kollégák - küzdés - csapatszellem növelés - ügyesség - együttműködés - vízjártasság növelése - egymás 6

7 Látogatás a Pécs TV-be/ Váron Adél Irodalmi teaház/ Szluka Bernadett Bagolysarok/ Mátrai Géza segítségével mértük az eredményességet, melyet a végén jutalmaztunk. Egymás segítésével is növelni tudtuk a csapatszellemet. A végét egyéni jelentkezés alapján úszóversennyel zártuk. Idegenvezetéssel egybekötött TV-s kulisszajárás volt. A TVvel kapcsolatos médiás ismereteink tovább bővültek, sok érdekes dolgot láttunk, és néhányat ki is próbálhattunk. A teaházban nyugatos költők Európa országaival kapcsolatos versie hanzottak fel diákok tolmácsolásában. Ezen kívül a dráma tagozatosok két Kazinczy jelenetet adtak elő. Az előadásokat zongoraművek vezették be. Kedélyes beszélgetés keretében, teret biztosítva a szabad véleménycserének, művészet és erkölcs viszonyának kérdését jártuk körül. Közben megvitattuk szép és jó mint értékek kapcsolatát abból a szempontból, hogy a Idegen-vezetés a TV-ben. Kötetlen beszélgetés, drámajáték, zene, versmondás Előadás, kötetlen beszélgetés 4 segítő diák 6 segítő pedagógus november Pécs TV 18 fő november 29. Türr I. ebédlő 110 fő november Türr III. emelet Baranya terem 14 fő - fotós - jutalom - diákok Minden adott volt, amire szükségünk volt. Személyi: 3 fő szervező, segítő tanár+3 segítő diák, 12 diák (előadók) Teaházas eszközök: tea, Európa országaira jellemző ételek, zászlók Tárgyi: erősítő, mikrofon, laptop Interaktív tábla Irodalom filozófia szakos tanár Baranya terem növelés - játék - vidámság - európaiság Média-ismeretek bővítése, gyakorlatának megtekintése. Felidézni a nyugatos kávéházak hangulatát, megismertetni a tanulókkal a az európai országokról szóló verseket, kulturált együttlét Kulcskompetenciák fejlesztése: Komplexitás kezelése, perceptív-, normatív- és narratív kompetenciák segítése - fegyelem - küzdés - önbizalom - kitartás - empátia Ismeretek bővítése az adott terület kapcsán. Kommunikációs készségek, kulturált viselkedés, a szereplőknél: együttműködés. Az anyanyelvi kompetencia és az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség - vitakészség - érvelési 7

8 Gyere, lefényképezünk!/ Kálecz Rudolf Könyvtári kalandtúra- Középkori hétpróba/ Szluka Bernadett műalkotásoktól milyen módon várható el erkölcsi értékek közvetítése is, egyéb művészeti értékeik mellett. A fotós gyakorlatnak már hagyományai vannak kollégiumunkban. Immár hatodik alkalommal kedveskedik a fotószakkör a kollégistáknak, hogy a Türr I. utcai tagintézmény ebédlőjében felállított műteremben lefényképezzék a vállalkozókat. A helyszínen megismerhették a kollégium fotószakkörének tagjait, megtanulhattak fotós technikákat. A vetélkedőn 3 fős csapatok indulhattak. Hét feladatot kellett megoldaniuka hét szabad művészet témakörein belül, meghatározott könyvek segítségével. a Témák a középkorhoz kapcsolódtak. Interaktív gyakorlat szakmai irányítással: - fotósok (szakkörtagok) részéről - jelentkezett modellek részéről Vetélkedő (nem a hagyományos formában; 7 állomáson keresztül kell eljutni a célig), kutatómunka december Türr ebédlő 48 fő december Türr - könyvtár 18 fő tárgyi: - a hordozható műtermet és a képek letöltéséhez szükséges honlap tárhelyet a Vizuális Nevelésért Alapítvány ingyen biztosította személyi: - a gyakorlat vezetésére Kiss Balázs fotográfust kértük fel. Személyi: 3 fő szervező tanár+ 1 segítő diák Tárgyi: erősítő, lejátszó, könyvek, feladatlapok, menetlevél, díjak fejlődése - közösség-építés - fotós technikák megismerése A középkori kultúra megismerése, kognitív kompetenciák fejlesztése. képesség - esztétikai érzék fejlesztése - koncentráció - ítélő-képesség fejlesztése - viselkedés fejlesztése Szociális és társas kompetencia, kognitív kompetencia, figyelem, analizálószintetizáló képesség, kommunikációs készség, logikus gondolkodás, lényegkiemelés, 8

9 Teaház/ Komjáthy Gabriella Látogatás a Zsolnay Kulturális Negyedbe/ Ábelné Darócz Edit Teaházi miliőt varázsoltunk a mindennapokban ebédlőként használt térből. Elsősorban a hangulat hozta lehetőségek kiaknázását céloztuk, és a társas érintkezés formáira szerettünk volna alternatívákat teremteni. Ezt még egy kis századvégi irodalmi élettel fűszereztünk: a Nyugat folyóirat szerkesztőinek rövid pályaképével. A látogatás során megismerkedtünk a ZSKN épületeivel, röviden a Zsolnay család és a gyár történetével. Ellátogattunk a Mauzóleumba, ahol annak történetéről, a hozzá kapcsolódó mitológiai és egyéb utalásokról tárlatvezető segítségével kaptunk betekintést. Végül a cukorkaboltban a cukorkészítés fázisaival ismerkedtünk meg. Teaház december Kodály ebédlő 280 fő + 20 fő segítők Előadás, beszélgetés, kérdésfeltevés december ZSKN 14 fő Terem berendezés Ábel Zoli és csapata Hangosítás Lévai Béla Segítő kollégák: Weitner Évi, Királyné Csirke Eszter + DÖK Terítés: Mayer Évi, és Erzsike a konyháról Plakát: Marcsó Zoli Személyi: tárlatvezető, kísérő pedagógus Kultúrált teafogyasztás, kötetlen beszélgetés, zenehallgatás, tartalmas szabadidő szervezés. A ZSKN az EKF kapcsán valósult meg, a mai napig sokszínű programokkal várja a látogatókat. A kiállítások Pécs múltjának fontos részét képezik, ezért szerettem volna, hogy a tanulók mindezekkel megismerkedjene problémamegold ó és együttműködési képesség Aktív tanulói részvétel, jó összmunka a DÖK és a kollégák részéről. Kiemelném a tanár diák csapatmunkát, mint általános jellemzőt a program kapcsán. Identitásalakítás, véleményalkotás, értékorientáltság, múltismeret (Pécs), kritikai gondolkodás, megfigyelőképess ég, lényeglátás, ismeretszerzés. 9

10 Vetélkedő Európa országairól (Törökország)/ Mogyorósi Tamás Utazás a török félhold körül / Vida Zsuzsa A vetélkedő a következő témákat ölelte fel: a Török Birodalom, magyarországi török emlékek, a mai Törökország. Tematikus nap a török kultúra bemutatása kapcsán. Élménybeszámoló, vetélkedő, kisfilmek, filmvetítés, és Orsós Tímea hastánc-bemutatója. Vetélkedő december Kodály ebédlő 66 fő 10 csapat+ segítők Vetélkedő, Tánc-bemutató, Filmvetítés, Élménybeszámoló PPT vel. december Kodály ebédlő, és 19 terem Terem berendezés Ábel Zoli és csapata Hangosítás Lévai Béla Szervezés: Mogyorósi Tamás, Dely Vali és Vida Zsuzsa. Étel-kostoló: Mogyorosiné Zorka, Schmidt Dóra. A csapatok ajándékozása a nagyon szigorú feltételek miatt kissé nehézkes. Terem berendezés Ábel Zoli és csapata Hangosítás Lévai Béla Szervezés: Mogyorósi Tamás, Dely Vali és Vida Zsuzsa. Étel-kostoló: Mogyorosiné Zorka, Schmidt Dóra. k. A témához kapcsolódó ismeretek felhasználása, bővítése. A témához kapcsolódó ismeretek felhasználása, bővítése. A vetélkedő feladatai több kompetencia területet is fejlesztettek. Aktív tanulói részvétel, jó volt a kollégák közti csapatmunka. A csapatok díjazása. Aktív tanulói részvétel, és komoly csapatmunka a kollégák részéről is. 10

11 Valahol Európában vetélkedő/ Halmos Alajosné Horvát táncház/ Mogyorósi Tamásné Zorka A Határtalan és a Sokszínű Európa témahetek ismeretanyagát foglalta össze. Hagyományos rendezvény vetélkedő formában. A diákok felkészülését segítette az Európai Unió feladatlap, amely kitöltését az Európa Naptár és internetes kutatómunka segítette. A résztvevő diákok ízelítőt kaptak a horvát folklórból táncok és zene terén. Ezen felül a jó hangulat hamar betöltötte az aulát, és azok is jól érezték magukat, akik csak nézték a programot. Játékos vetélkedő. Négyfős csapatokban interaktív módszerekkel dolgozták fel az ismereteket. A csapatok névválasztása jelhúzással történt. Az elért eredményeket folyamatosan kivetítettük. A nem feladatlapos csoportmunkák bemutatása csoportforgóban történt. A csapatok értékelése, jutalmazása a program végén megtörtént. december Türr ebédlő 32 fő Táncház december Kodály aula 120 fő Személyi: szervező pedagógusok, DÖK képviselők, technikai személyzet Tárgyi: számítógép, projektor, vetítő vászon, erősítő, mikrofon Terem berendezés Ábel Zoli és csapata Hangosítás Lévai Béla Szervezés Mogyorósi Zorka Szállítás, fuvar Hagyományápolá s, a tanulók aktivitásának fokozása, szociális, személyes, társas és kognitív kompetenciák fejlesztése. A cél az volt, hogy felkeltsük az érdeklődést más nemzetek kultúrája iránt. Fejlődött a diákok szociális, személyes, társas és kognitív kompetenciája. Együttműködési, kommunikációs, problémamegold ó és konfliktuskezelési készségek fejlődtak. Jó hangulatú, tartalmas program. Más kultúra elfogadása, mozgáskultúra fejlesztése. 11

12 Karaoke/ Horváth Balázs A tanári kórus előadása után a 10 versenyző ig folyamatosan adták elő a dalokat egyéni és csoportos kategóriában. Egy versenyző külön kategóriában (Beat Box) szerepelt és különdíjat kapott. 19-től a zsűri tanácskozása ideje alatt versenyen kívül is fel lehetett lépni ez is igen népszerű programnak bizonyult. Verseny / vetélkedő december fő Varga Zoltán Terem berendezés Gáti György, Nagy Zoltán Hangosítás Ács Péter Karaoke szoftver kezelése Molnár István (7. csoport) Világítás, technikai segítség Kálecz Rudolf Szervezés, konferálás Horváth Balázs Megfelelő számú jelentkező, jó színvonalú előadások, jó hangulat, igényes szórakozás. Aktív résztvevők száma Nézők száma Programban érintett személyek elégedettsége. Javaslat a projekt fenntarthatóságára: - A projekt célkitűzései kapcsolódnak a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott nevelési követelményekhez, segíti azok eredményesebb megvalósulását. - A projekt tanévenkénti programjai aktualizálhatók, a segítők és a diákok mozgósíthatók. Pécs,

13 IDŐ/ 26. HÉTFŐ IDŐ/ 27. KEDD IDŐ/ 28. SZERDA IDŐ/ 29. CSÜTÖRTÖK MEGNYITÓ A Hajnóczy Napok megnyitója LITERA-TÚRA Az olvasómozgalom meghirdetése TÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ Játékos vetélkedő elsősöknek (4 fős csapatok) DÉLVIDÉKI MAGYAROK Barna Viktor előadása KODÁLY ÉBRESZTŐ! TESTÉBRESZTŐ, A SERDÜLŐK AKTUÁLIS EGÉSZSÉGMAGATARTÁS AI Vásárhelyi Gábor előadása ÉLET A VOGULOK FÖLDJÉN Székely Gábor előadása FILMVETÍTÉS Életrevalók TUDÁS- KÖZPONT KODÁLY ANK LÁTOGATÁS A TUDÁSKÖZPONTBA Könyvtárlátogatás GYERE, LEFÉNYKÉPEZÜNK! (1) A Hajnóczy Kollégium Fotószakkörének ingyenes portréfotózása VIZEK EURÓPÁJA Játékos vízi vetélkedő (4 fős csapatok) PÉCS TV LÁTOGATÁS A PÉCS TV- BE A médiaközpont közelről IRODALMI TEAHÁZ Nyugatos költők BAGOLY-SAROK Mentál-fitness 13

14 IDŐ/ 3. HÉTFŐ IDŐ/ 4. KEDD IDŐ/ 5. SZERDA IDŐ/ 6. CSÜTÖRTÖK GYERE, LEFÉNYKÉPEZÜNK! (2) A Hajnóczy Kollégium Fotószakkörének ingyenes portréfotózása KÖNYVTÁRI KALANDTÚRA 3 fős csapatok vetélkedése ZSKN KODÁLY LÁTOGATÁS A ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYEDBE A kulturális negyed bemutatása UTAZÁS A TÖRÖK FÉLHOLD KÖRÜL Török kisfilmek, fotók és ételek Hastánc (előadó: Orsós Tímea) KODÁLY VALAHOL EURÓPÁBAN 4 fős csapatok vetélkedése HORVÁT TÁNCHÁZ Tánctanítás, táncház KARAOKE Egyéni- és páros énekverseny Filmvetítés (Monsieur Ibrahim és a Korán virágai) KODÁL Y SZÁZADVÉGI TEAHÁZ A századvég hangulatának megidézése KODÁLY VETÉLKEDŐ EURÓPA ORSZÁGAIRÓL 4 fős csapatok vetélkedése 14

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15.

ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15. OKOS DÖNTÉS, SZELEKTÍV GYŰJTÉS! Környezetvédelmi projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja 2011. április 11-15. Készítette: Faidtné Árkovics Margit A környezetvédelem jelen életünk egyik kiemelkedő fontosságú

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 2. Felső tagozat PROGRAMTERV

EGÉSZSÉGNAP 2. Felső tagozat PROGRAMTERV EGÉSZSÉGNAP 2. Felső tagozat PROGRAMTERV Balatonszabadi, 2014. június 3. Pedagógiai célok Célunk a környezettudatos nevelés: a tudatos szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére való figyelemfelkeltés. Hisz

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV Balatonszabadi, 2014. Szeptember 26. Pedagógiai célok Célunk, hogy a kialakított programokkal, játékainkkal gyermekeknek emlékezetes és vidám időtöltést, felhőtlen

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS IV. KORCSOPORT FIÚ

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS IV. KORCSOPORT FIÚ IV. KORCSOPORT FIÚ 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 1 2015/2016. TANÉVI XVII. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó sport népszerűsítése a középiskolák

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6. c (21 fő 8 lány, 13 fiú) Résztvevők száma:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Osztálykirándulás tervező pályázat

Osztálykirándulás tervező pályázat PontVelem Okos program Osztálykirándulás tervező pályázat Rövid leírás: A PontVelem Okos Program keretében meghirdetésre kerülő Osztálykirándulás tervező pályázat célja a pénzügyi tervezés folyamatának

Részletesebben

2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában

2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában ErkEl témahét 2010. november 8-12. Ábrányi Emil Általános Iskolában Felelős: Kiss Józsefné TARTALOM A témahét célja A témahét programja A feladatok megvalósítása A témahét értékelése Képek a témahétről

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013.

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. szeptember 01-től önálló intézményként működik a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, melynek feladat ellátási helye: a Könyvtár és a Tájház. Személyi feltételek:

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Esztergom, 2008. június 18 Drobinoha Józsefné igazgató Tartalom:

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31.

Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Készítette: Csörgő Mária igazgató irányításával a Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 31. Tartalomjegyzék A Hartyán Általános Iskola pedagógiai programja Legitimáció 8 Intézményünk öndefiníciója

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

European Accountancy Week

European Accountancy Week European Accountancy Week Riga, 2016. március 13. március 19. Edutus delegáció: Medve Ivett, Mónus Ádám, Korondy Tamás Felkészítő tanár: Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék Előkészületek... 3 2016.

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

TÁMOP /2-0067

TÁMOP /2-0067 TÁMOP-3.1.4 08/2-0067 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben Hajnóczy Napok 2013 - MAGYARSÁG A SOKSZÍNŰ EURÓPÁBAN A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA A Hajnóczy Napok tartalmi-módszertani

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS KOLLÉGIUMÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mondd és elfelejtik Mutasd meg és emlékeznek Vond be őket és megtanulják. (Konfucius) Az intézmény címe: 8600. Siófok, Szépvölgyi u. 2. Készítette: Kozmáné

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

SZELLEMI-, KULTURÁLIS- ÉS SPORTVETÉLKEDÔK A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLÁBAN 7-8. osztályos tanulók részére

SZELLEMI-, KULTURÁLIS- ÉS SPORTVETÉLKEDÔK A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLÁBAN 7-8. osztályos tanulók részére 2015. november 16-20. SZELLEMI-, KULTURÁLIS- ÉS SPORTVETÉLKEDÔK A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLÁBAN 7-8. osztályos tanulók részére TERMÉSZETTUDOMÁNYOK fizika - kémia - biológia - földrajz NYELV angol

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető

KOLLÉGIUMI MUNKATERV. a 2015/2016. tanévre. Összeállította: Nyitrai Menyhért Kollégiumvezető Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. levélcím: 7151 Bonyhád, Pf. 20. OM: 036378 Internet: www.pseg.hu, e-mail: iskola@pseg.hu Tel: 74-451-719, 550-014,

Részletesebben

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tanulmányi versenyek 2010/2011 SZMPSZ, P.O.Box 49, 945 01 Komárno 1 Tel.: 00421/35/7713 572, 7714 755, Fax: 00421/35/7714 756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk SZMPSZ,

Részletesebben

KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2006-2007 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2006-2007. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Egy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Kevésbé fontos az, hogy mit tanulnak az iskolában, mint az, hogy hogyan tanulják Mert az iskola ne nyújtson szakszerű rutint, hanem következetes,

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi munkaterve. Tisztelt Képviselő-testület! 16. napirendi pont E- 166 Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviseő Előterjesztést készítette: Balzó Edina Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: 2013. évi munkaterv Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM

MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM MÁTYÁS KIRÁLY VITÉZE VOLTAM ALAPADATOK KÉSZÍTETTE ÉS MEGVALÓSÍTOTTA Vajda Henrietta, Sikariné Müller Mária, Papp Róbert ÖSSZEFOGLALÁS A tanulók a történelmi olvasmányok feldolgozása során nagyon lelkesek

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október

Forrás: www.indafotoblog.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Forrás: www.indafotoblog.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. október Miskolci Egyesített Szociális, Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti ti

Részletesebben

Meghívó. II. Módszertani Napokat

Meghívó. II. Módszertani Napokat Meghívó A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara II. Módszertani Napokat szervez, melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt. A rendezvény helyszíne: Nyitrai Konstantin

Részletesebben

Projektalapító okirat 9. KNyC osztály

Projektalapító okirat 9. KNyC osztály Projektalapító okirat 9. KNyC osztály A projekt adatai: Intézmény: Évfolyam: Csoport témája: Projektgazda:(csoportvezető tanár) A kapcsolattartó diák elérhetősége: (projektadminisztrátor) Projektmenedzser

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny

I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros-és pálinka verseny Versenykiírás Versenyek A verseny kiírója Rendezők: Fővédnökök: A verseny célja Időpont A verseny kezdete Helyszín Hagyományos, házi disznótorosok

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ. 2016. évi Pedagógiai Napok. rendezvénysorozatának programjai. 2016. április 11-15.

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ. 2016. évi Pedagógiai Napok. rendezvénysorozatának programjai. 2016. április 11-15. O k t a t á s i H i v a t a l Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 5000 Szolnok, Mária út 19. Postacím: 5000 Szolnok, Mária út 19. Telefon: (+36-56) 510-710 Honlap: www.oktatas.hu E-mail: Info.POKSzolnok@oh.gov.hu

Részletesebben

www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete

www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete Szülői Levél A PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola lapja ---------------------------------------------------------------------------------- 2006. szeptember www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12.

XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. XVIII. kerületi Pedagógiai Hét 2010. november 8-12. A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget. (Csíkszentmihályi

Részletesebben

A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai

A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai A TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett NÉPMESE NAPJA (TÖRÖK PROJEKT) című mintaprogram kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai Készítette:Cserlakiné Hagymássy Krisztina

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet. által hirdetett műhelyfoglalkozások. Honlap: www.gyakorlo.ektf.hu (Ped.

Eszterházy Károly Gyakorlóiskola és Pedagógiai Intézet. által hirdetett műhelyfoglalkozások. Honlap: www.gyakorlo.ektf.hu (Ped. Helyszín: EKF gyakorlóiskola és 3300 Eger Barkóczy út 5. Bővebb információ a honlapon (2013. november 4-től) A FOGLALKOZÁSOK INGYENESEK! Számítógép a matematika órán és azon kívül A számítógép használata

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Bevezetés a zenei műszavak világába

Bevezetés a zenei műszavak világába TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT OROSHÁZA TARTALOMJEGYZÉK

BÉKÉS MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT OROSHÁZA TARTALOMJEGYZÉK BÉKÉS MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY VERSENYKIÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT OROSHÁZA TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENY CÉLJA... 2 2. ÉVFOLYAMOK, KORCSOPORTOK...

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013.

NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar KKupa Versenykiírás 2012/2013. NŐI Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa és NŐI Magyar Kupa Versen nykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben