VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában október 8-12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12."

Átírás

1 VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában október 8-12.

2 Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének nyilvántartásba vétele (Világörökségi Lista). A programban résztvevő állam kötelezettséget vállal arra, hogy a területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk számára. Magyarországi helyszín először 1987-ben került a listára. A témahét célja: - a környezeti nevelés témakörét egy héten keresztül a tanórákra és a tanórán kívüli munkánkba is intenzíven bevigyük. - a Világörökség Nemzetközi Évéhez való csatlakozás, a magyarországi és a külföldi Világörökségek és kategóriák megismerése, szerepük a fenntarthatóságban. - a közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; - környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás stb.) kooperatív munkával. Célunk, hogy a tanulók Megismerjék a környezetkímélő technológiákat (természetközeli erdőgazdálkodás, szelíd energiahordozók használata, újrahasznosítás víz, hulladék) és használati módjukat. Megismerjék és felismerjék a környezetkárosító hatásokat, valamint azt, hogy mit kell tenniük a környezet megóvása érdekében. Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése

3 A természet szeretetére nevelés A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése Az ökológiai szemlélet kialakítása, fejlesztése a természetes életközösségek megfigyelésével, környezeti változások nyomon követésével, természetes élőhelyek megóvásával, irányított természetvédelmi tevékenységgel (téli madáretetők készítése, folyamatos madáretetés) Ki kell alakítanunk a gyerekekben a helyes választás képességét, adjunk lehetőséget a környezetkímélő technológiákkal készült termékek megismerésére, a takarékos és mértékletes életvitel igényére. Célunk, hogy a diákok az itt szerzett ismereteikkel és tapasztalataikkal, otthon és kirándulásaik során is figyelmesen, nyitott szemmel járjanak környezetükben, törekedjenek annak védelmére. Törekszünk a környezettudatos magatartás és a fenntartható életmód igényének kialakítására. Kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség (rend, tisztaság ), természeti jelenségek művészi kifejezésének képessége, finom-motorikai készség, önmotiváció. Kognitív kompetencia:

4 Holisztikus szemlélet, környezettudatosság, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés (szöveg, mozgás), reprodukáló képesség. Szociális kompetencia: Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. Természettudományos kompetencia Az emberi tevékenység okozta változások megértése, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség, a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásának felelőssége. Környezettudatosság, esztétikai tudatosság Környezetünk esztétikus alakítása, egyetemes és kulturális örökségünk védelme. Munkaformák: - kooperatív csoportmunka - differenciáló csoportmunka - páros munka - frontális munka - egyéni munka

5 A témahét előkészítése: 1. Közös tervezés, ötletelés a hetet szervező pedagógusok bevonásával 2. A témahét tematikájának feladatainak összeállítása. A foglalkozások és a közösségépítő programok megbeszélése. 3. Szervezési feladatok: a szülők tájékoztatása a hét programjairól, segítség kérése programfelelősök megválasztása, helyszínek kijelölése tanulók tájékoztatása, előzetes feladatok indítása A témahét mottója: A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül, rejtett titkos kincsekkel tele Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk, hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét. Uram! Legyünk társak az alkotásban! Dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen (Szent-Györgyi Albert) Akkor lesz SZÉP a világ, ha rámosolygok. Akkor lesz ZÖLD, ha szeretem és vigyázom a környezetem Akkor lesz SÁRGA, ha a rajzoláshoz, alkotáshoz a számomra legjobb eszközt használom. Akkor lesz KÉK, ha tudom, a víz kincs, s így megóvom. Akkor lesz PIROS, ha tudom, mi káros. Akkor leszek SZÍNES,

6 ha segítem barátaimat és családomat egy SZÉP világ megteremtésében. A témahét tematikája: Az Erdők hete témahét október között kerül megrendezésre iskolánkban. Ezen a héten indítjuk az egész tanévre szóló környezet- és természetvédelmi versenyt az osztályok között. Tantárgyi keretben: Minden tantárgyban megjelenik a Világörökség téma. Az alábbiakban egy-egy példát láthatunk erre tantárgyanként: Matematika: Egy barlangi vak gőtének 4 lába van. Hány lába van 50 gőtének? Testnevelés: Tájfutás, játékos futás Ének-zene: Világörökségi induló írása Informatika: Plakátkészítés, Powerpoint bemutató a Világörökségekről Fogalmazás: Mit láttam Aggteleken? leíró fogalmazás Olvasás: Beszélgetés adott Világörökségről Rajz, technika: Világörökség logo elkészítése különféle technikákkal Biológia: A nemzeti parkok, kiemelten a Világörökség részei Földrajz: Kulturális Világörökségi emlékek feldolgozása, bemutatása Kémia: A barlangi levegő összetevői, természetes vizek védelme, szennyezőforrások Történelem: Budai vár, Andrássy út, ókeresztény sírkamrák történelmi jelentősége Napközi: Világörökség logo elkészítése, makettkészítés Tanórán kívüli keretben: Előzetes feladatok: Osztály térképének kidíszítése Értékeléshez logo elkészítése, kivágása Jelvénykészítés Bemutató kitalálása, elpróbálása

7 Projektfeladatok: Minden osztály projektfeladatot vállal a hétre Világörökségeink címmel, melyet megjelenít az osztály egy sarkában, az öko-sarokban. 1.a: Hortobágyi Nemzeti Park 1. b: Tisza-tavi madárrezervátum 2.a: Fertő-tó és környéke 3.a: Aggteleki Cseppkőbarlang 3.b: Hollókő 4.a: Tokaj-Hegyalja borvidéke 5.a: Pannonhalma 6.a: Andrássy út és a Hősök tere 7.a: Duna panoráma és a Budai Várnegyed 8.a: Ókeresztény sírkamrák A projektfeladatok az ismeretszerzésen túl a közösségépítést, a változatos tevékenykedtetést, a kreativitást is szolgálják. Részletes program: Hétfő 8.00: Megnyitó ünnepség (vers, ének) A program ismertetése Projekt és jelvénykészítés Felelősök: Bosznayné Waldner Erika, Sándor M. Magdolna, osztályfőnökök Kedd: Kézmosónap a 3. óra elején Játékos egészségvédelmi vetélkedő a délután folyamán Felelősök: Belső Mónika, Körözsi Emese, Sebők Márta Szerda: Gyaloglónap megszervezése, lebonyolítása a helyi kiserdőben játékos feladatokkal (Világörökség puzzle kirakása, tájékozódás a térkép segítségével, stb.) Felelősök: Holló Renáta, Belső Mónika,

8 Csütörtök: Osztálybemutató a Világörökségekről Filmvetítés a Világörökségekről Felelősök: osztályfőnökök, Bosznayné Péntek: Játékos vetélkedő az osztályok között a heti ismeretekből (tanulmányi és ügyességi feladatok) Felelősök: Oszolik Anita, Holló Renáta, Bosznayné Waldner Erika Értékelés: Az osztály földgömbjén megjelenő Világörökségi logoval történik. Értékelt tevékenységek: osztályprojektek kivitelezése osztálytérkép egészségvédelmi vetélkedő bemutató jelvény gyaloglónapi verseny játékos vetélkedő a hét ismereteiből A legjobban teljesítő alsós és felsős osztály az ÖKO osztály kitüntető címet kapja.

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA... 11

Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA... 11 1 Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 FOGÁSZATI SZŰRŐVIZSGÁLAT SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA... 9 BESZÉLGETÉS A VÉDŐNŐVEL AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRŐL... 10 EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA... 11 KEDVENC

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt

Három hetet meghaladó projekt TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0023 A kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megvalósítása Cegléd város innovatív intézményeiben. Három hetet meghaladó projekt TÁNC ÉS DRÁMA A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147

TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 1 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi alapdokumentum... 3 A problémafelvetés... 9 Erdő védelme és tisztelete kirándulás a Gemenci erdőbe... 11 A hulladék

Részletesebben

3. számú melléklet. Környezetnevelési program

3. számú melléklet. Környezetnevelési program 3. számú melléklet Környezetnevelési program 1. Alapelvek, jövőkép, célok 1. Alapelvek, jövőkép Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Öko témahét. 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép

Öko témahét. 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép Ki a legökosabb? Öko témahét 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép Témahéten résztvevő diákok: 1-8. osztály 220 tanuló Segítők: osztályfőnökök, Varga

Részletesebben

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIGETCSÉP 2013 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben