SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA AZ ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOKNAK MEGFELELŐEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA AZ ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOKNAK MEGFELELŐEN"

Átírás

1 VI. évfolyam 1. szám március Kovács Ferenc Szalai János SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA AZ ÚJ BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOKNAK MEGFELELŐEN Absztrakt Speciális erődítési létesítmények jelentős számban épültek a hidegháború idején, majd egy részük funkció nélkül maradt annak megszűnésével. A többnyire földalatti létesítmények állami és gazdasági célú hasznosítását keresik és valósítják meg szerte a világon. A tanulmány felvázolja ezen jelentős értéket képviselő létesítmények magyarországi helyzetét és feltárja az állami célú, valamint a gazdasági rendeltetésű hasznosítási lehetőségeket. Ezek közül kiemelten a kritikus infrastruktúra védelmére használható objektumok képességeit. A significant number of special facilities fortifications were built during the Cold War, some of them will cease to function without the left. The usually underground facilities of public and commercial exploitation are looking for and implemented throughout the world. The study outlines the significant value of these facilities and explores the situation of Hungarian public purposes and for the purpose of economic recovery options. These are especially the objects used in critical infrastructure protection capabilities. Kulcsszavak: speciális erődítési létesítmények, infrastruktúra, kritikus infrastruktúra, fizikai védőképesség, állami és gazdasági célú hasznosítás ~ fortification of special facilities, infrastructure, critical infrastructure, physical defense capability, public and commercial use BEVEZETÉS A speciális erődítési létesítmények, vagy más szakmai terminológia szerint a védett létesítmények, minden jelenkori állam infrastruktúrájában megtalálhatóak a világon, de funkcióik miatt viszonylag kevés nyilvánosságot kapnak. 296

2 A természetes, és az ember alkotta földalatti, vagy föld feletti speciális erődítési létesítmények (továbbiakban SEL) a katonai és a nemzetbiztonsági alkalmazásokban több mint 5000 éve játszanak szerepet. A földalatti tereket gyakran használták raktárak, tartózkodó terek, menekülési útvonalak céljára a történelem folyamán (pl.: i.e ben Mezopotámiában, Egyiptomban) de szerepük a jelen háborúinál is megvan, például az afganisztáni konfliktusban is. Azon védett létesítmények, melyek hasznosítása ma a világ több országában műszakigazdasági kérdés, a hidegháború időszakában létesültek. A korábban építettek többsége már műszakilag elavult. A létesítmények az atom és a hagyományos eszközökkel megvívott háború hatásainak kivédésére épültek, egységes rendszert alkottak, és az alábbi alapvető funkciókkal rendelkeztek: kormányzati funkciók (az ország vezetésének folyamatos biztosítása különleges körülmények esetén is); katonai feladatok (a hadsereg irányításának feladatai); lakossági óvóhelyek (lakosság védelme); hadiipari létesítmények elhelyezése (gyárak területén a termelés irányítása, fenntartása és a dolgozók védelme). A meglévő képességek Magyarországon az ország vezetésének védelmét szolgáló védett vezetési pontok létesítése mellett az akkori hadsereg és más országos hatáskörű szervek is építettek saját szervezetük részére vezetési pontokat, védett létesítményeket. Jelentős számban épültek a polgári védelmi célú óvóhelyek is, melyek létesítésére építési normatívákat működtettek. A kétpólusú világrendszer megszűnésével a totális atomháború veszélye is csökkent és a világpolitikában beálló enyhülési folyamat átértékelte a SEL-k szerepét mind a két oldalon. A nyugati világban kutatásokat indítottak és konferenciákat szerveztek e különleges képességű és jelentős értékű létesítmények optimális hasznosításáról.[1] A szakirodalomban egyre több példa jelenik meg ezen létesítmények racionális, állami funkcióhoz kötődő vagy gazdasági hasznosításáról. Hazánkban is sor került a rendszerváltozást követően a védett létesítmények feladatainak, funkciójának átértékelésére, melynek fő motivációja a költségvetési keretek beszűkülése volt a védelmi szférában. Jelentős mértékben redukálódott az igény az állami vezetési létesítmények iránt, de a polgári védelem területén is. Az a nem teljesen helytálló nézet érvényesült, miszerint ezen létesítményeknek csak egy atomháború esetén lett volna jelentősége. A lakosság védelmét szolgáló óvóhely rendszert részben felszámolták, másrészt a felújítások és karbantartások teljes megszüntetése leamortizálódáshoz vezetett. A Magyar Honvédségnél meglévő létesítmények közül a rendszerváltást követően több létesítmény átkerült a Polgári Védelemhez, majd hibernált állapotba helyezték őket. 1 A katonai szférában megmaradt létesítmények üzemeltetésében a 2003-ban végrehajtott védelmi felülvizsgálat hozott jelentős változást. A felülvizsgálat szerint: a NATO és tagországai elleni hagyományos jellegű, a területi integritást veszélyeztető stratégiai támadással nem kell számolni [2] Ezt követően meghatározták a csökkenő képességeket, amelyek között szerepeltek a fix telepítésű vezetési elemek is (pl.: vezetékes híradás stb.) Ezek csökkentéséről a 2236/2003. (X. 1.) Kormányhatározat is rendelkezett. Több alternatíva vizsgálatára került sor a létesítmények sorsával kapcsolatban, amelyeket egy felmérés, egy költségbecslés követett. Az alternatívák közül szóba került a 1 Hibernált állapot: Célja a létesítmények állagromlásának megakadályozása egy minimális mértékű üzemben tartással. 297

3 létesítmények teljes bezárása, valamint a terület külső és belső rekultiválása is. Mindez több milliárd forintot jelentett volna az ország költségvetéséből, arról nem is beszélve, hogy a SELek jelentős nemzeti értéket képviselnek, mivel mindegyik a védelmi infrastruktúra része. Annak ellenére igaz ez, hogy ezen létesítmények épületgépészeti, épületvillamossági rendszerei a felújítások és korszerűsítések elmaradása miatt elavultak. Úgyszintén elavultak a kommunikációs rendszereik is. Ami megmaradt és változatlan képességeket mutat, az a fizikai védelmi- az RBV 2 és az EMI 3 képesség. Viszont ezen képességek megteremtése a legnehezebb és legköltségesebb, akkor, amikor védett létesítmények ellen kifejlesztett speciális támadó fegyverekről vagy 1000 kg-os bombákról van szó. Ugyanezen fizikai védőképességekre lehet szükség természeti katasztrófák esetén is. Egy olyan új SEL megépítésének költsége, amely teljes biztonságot és védelmet nyújt az atombomba hatásai ellen is 3 4 minisztériumi szerv egy éves költségvetését teszi ki a mai árakat tekintve. A rendeltetésből kivont védett létesítmények új funkciójának megtalálása, hasznosítása minden országban biztonsági és gazdasági kérdések sorozatát veti fel. Több országban kísérleteztek a védett létesítmények eladásával, többnyire az állami privatizációs ügynökségeken keresztül, nem sok sikerrel. Magyarországon az ÁPV Rt., majd a KVI ingatlan tenderein is feltűnt egy-egy létesítmény, de a vállalkozói kör idegenkedve fogadta ezeket, elsősorban a területi elhelyezkedésük, de még inkább az üzemeltetési kockázatok miatt. A kérdés tehát napjainkban is aktuális, hogyan hasznosíthatók ezek a különleges képességű, de több mint speciális létesítmények? Az új típusú igények, szükségletek megjelenése Az új típusú biztonsági kihívások elemzői, szakértői ugyan akkor egyre több és a klasszikustól eltérő kockázati tényezőt tárnak fel.[3] A terrorizmus, a migráció mellett, a klímaváltozás, a szélsőséges időjárási jelenségek és a létfontosságú infrastruktúra kiesésének kockázati elemei is megjelentek. A biztonsági tényezők sorába ezért teljes joggal került bele az infrastruktúra, ezen belül is a kritikus infrastruktúra, mint alapvető biztonsági elem. Gazdasági Politikai Honvédelmi Infrastruktúra Kritikus infra. Polgári védelmi Informatikai Társadalmi Környezeti 1. ábra. A biztonság tényezői. [3] 2 RBV: radiológiai, biológiai és vegyi hatások elleni védelem 3 EMI: elektromágneses interferencia elleni védelem 298

4 A lakosság ellátását és az ország irányítását lehetővé tevő kritikus infrastruktúra és annak működőképessége a biztonság alapvető eleme.[4] A funkcióban lévő, aktív állami és katonai rendeltetésű létesítményeket jelen írásunk keretében nem elemezzük. A továbbiakban az eredeti rendeltetésükből kivont létesítmények hasznosításával foglalkozunk, függetlenül attól, hogy azt a hadseregtől, a polgári védelemtől, vagy más védelmi szektortól vonták ki. A SEL-ek hasznosítási lehetőségét vizsgálva két nagy igényhalmazt tekinthetünk át: Egyrészt azokat, melyek az állami feladatok folyamatos működését biztosítják, másrészt a gazdasági szféra egyes területeinek biztonságát szolgálják. Az új típusú biztonsági kihívások jelenléte miatt békeidőszakra vonatkozóan (amikor nem az ún. háborús időszak szerinti követelményeket kell alkalmazni), a speciális erődítési létesítmények hasznosítására többek mellett az alábbi lehetőségeket tártuk fel: A SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAMI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA Az állami célú hasznosítás főbb területei lehetnek: kritikus infrastruktúra egyes elemeinek védelme; informatikai, kommunikációs központok védelme; hírközlési rendszerek védelme; stratégiailag fontos anyagi készletek tárolása; nemzeti kincsek védelme; irat-és levéltárak kialakítása; speciális logisztikai központok kialakítása. A kritikus infrastruktúra egyes elemeinek védelme A kritikus infrastruktúra 4 pontszerű elemeinek, vagy rendszerirányító és infokommunikációs központjainak és az azt üzemeltető állománynak a védelme (fizikai, RBV, EMI stb.) előnyösen megoldhatók lennének a védett létesítményeken belül. A kritikus infrastruktúra kockázatelemzéseiből kitűnik, hogy jelentős hiányosságok vannak mindhárom területen. Ez esetben a SEL-ek hozzátartozhatnak a kritikus infrastruktúra halmazához, befogadhatják egyik-másik elemét. Ezáltal a SEL-ben elhelyezett KI elem a SEL-t olyan veszélyeztetettségi szintre emeli, mint amilyen veszélyeztetettségi szintű a benne elhelyezett KI elem. Ezek veszélyeztetettségét kockázatelemzéssel lehet meghatározni. A leírtaknak megfelelően azok a SEL-ek, amelyek a KI elemeit tartalmazzák, (befogadják a KI egyes elemeit), hozzátartoznak a KI halmazához és növelik annak biztonságát. A nemzeti infrastruktúra, a védelmi infrastruktúra és a katonai infrastruktúra halmazelméleti rendszerében a speciális védett létesítmények minden esetben a védelmi infrastruktúrán belül helyezkedtek el.[5] A hasznosítás során beléjük kerülő KI elem módosíthatja mindezt és a nem védelemhez kötött KI elemmel együtt a nemzeti infrastruktúra halmazába kerül, de ugyanakkor a védett létesítmény lényegesen megnöveli a kritikus infrastruktúra védelmi képességét. Egyszerűsített halmazelméleti ábrán szemléltethetőek az előzőekben leírtak: 4 Továbbiakban alkalmazott rövidítés: KI. 299

5 SEL, légtér ellenőrző rendszer elhelyezése SEL, Egészségügy (pl..: vírusbank) SEL, energiaelosztó állomások felügyeleti rendszerei SEL, mint nemzeti értéktár, spec. log. központ Nemzeti infrastruktúra Védelmi infrastruktúra Katonai infrastruktúra halmaza halmaza halmaza Infrastruktúra elemek Kritikus infrastruktúra halmaza 2. ábra. Infrastruktúrák halmazai és a SEL-ek. (szerzők) Egy kritikus infrastruktúra elem kockázatelemzése kimutathatja a fizikai, az RBV és az EMI védelem nem megfelelő szintjét. Adott esetben szükség lehet ezek miatt a védelmi szintet növelő un. biztonsági beruházásokra is. Mindezt képes kiváltani egy meglévő SEL, amennyiben a KI vezérlése, vagy rendszerirányítása oda áthelyezhető. Informatikai és kommunikációs központok védelme Állami, kormányzati faladatokat ellátó informatikai rendszerek védelme aktuális feladat, legfőképp az informatikai támadások az informatika sérülékenységének kivédése érdekében. Példaként a következő állami informatikai feladatot ismertetjük: A gazdaságfelkészítési tervezés és a gazdaságmozgósítási tevékenység [6] hatékony támogatása érdekében a nemzetgazdaság folyamatait leíró aktuális információk fogadására kész, megfelelő jogosultsággal, közvetlen hozzáférést biztosító adatbázisokat, valamint állandó telepítésű és hordozható számítógépeket tartalmazó, központi állomásból és a tervező szerveknél kihelyezett munkaállomásokból álló informatikai rendszert kell működtetni. Bármely eszköz sérülése adatok vesztését vonhatja maga után. Ennek kiküszöbölésére, szerverfarmokat kell létrehozni, melyeket egymástól elkülönítetten, földrajzilag nagy távolságra kell elhelyezni a nagyobb biztonság céljából (pl. Ausztria). A nyugati országokban erre a célra már alkalmazzák a védett létesítményeket. Egyes szervezetek az interneten szolgáltatásként is hirdetik a védett létesítmények alkalmazását. 5 5 Létesítményünk a földkéreg monolit rétegében egy folyamatos, több kilométer hosszú és mély geológiai képződményben van elhelyezve. A szikla kemény védelmet biztosít az Ön adatai részére. Az ebből a célból épített létesítmény képes a Richter-skála szerinti 9,5-ös földrengés által keltett hatások elviselésére. 40 méteres mélységével úgy jellemzik, mint az északi Fort Knox-ot. 300

6 Hírközlési rendszerek védelme A hírközlési rendszerek rendeltetése a kormányzati szervek, a gazdasági társaságok és a lakosság tájékoztatása, a kommunikáció biztosítása béke- és minősített időszakban egyaránt. Feladata, hogy bármilyen körülmények között képesek legyenek nyílt és minősített információk feldolgozására, továbbítására a megfelelő rendszereken (vezetékes, műholdas, rádiótechnikai stb.) keresztül. A rendszereknek alkalmasnak kell lenni a kormányzati szervek, a nemzetgazdaság, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek kommunikációs igényeinek kielégítésére, a lakosság légi riasztásával, tájékoztatásával, élet-és vagyonbiztonságával összefüggő feladatok teljesítésére. A feladatok végrehajtásához a hírközlő hálózatoknak egységesen működő rendszert kell alkotni. A hírközlési szolgáltatások folyamatosságát mind béke, mind minősített időszakban biztosítani kell úgy az országhatáron belül, mint nemzetközi viszonylatban. Fel kell készülni a hírközlés működését veszélyeztető emberi tevékenységekre, technikai meghibásodásokra és természeti katasztrófákra. A felkészüléssel kapcsolatos feladatokat a védelmi felkészítés keretében kell végezni béke időszakban oly módon, hogy a már elért állapot folyamatosan fenntartható legyen. A védelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásába a honvédelemi törvény [7] bevonja a műsorszóró rádió- és televízióállomások, a nemzeti hírügynökség, valamint az elektronikus hírközlési- és informatika szerveit. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a hírközlő rendszerek bizonyos elemei, központjai az átlagostól lényegesen eltérő fizikai és EMI védelmet igényelnek. Ezen védelemi követelmények lényegesen olcsóbban kielégíthetők lennének megfelelő paraméterű erődítési létesítmények igénybe vételével. Stratégiailag fontos anyagi készletek tárolása A speciális erődítési létesítmények kitűnően alkalmazhatók tárolási- és raktározási funkciókra. Ebbe a körbe tartoznak a nemzetgazdaság minősített időszaki működését biztosító anyagok és eszközök. A Kormány a gazdaságmozgósítási igények biztonságos kielégítése érdekében védelmi célú állami tartalékokat tart fenn.[8] Ezek: ipari termékek, eszközök, különösen haditechnikai, hadfelszerelési és közlekedési eszközök; hírközlési és informatikai eszközök; egészségügyi és gyógyszeripari termékek, gyógyászati eszközök; vízügyi és árvízvédelmi anyagok; pénzeszközök; mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek. A felsorolt anyagi készletek közül természetesen csak azok elhelyezése indokolt egy használaton kívüli védett létesítményben, amelyek igényes tárolási feltételeket (klimatikus viszonyokat), vagy nagy biztonságú tárolást igényelnek (pl. radiológiai anyagok, pénzeszközök stb.). A más funkcióra épített védett létesítmény belső tereit természetesen a tárolási feltételekhez hozzá kell igazítani. A nagy terekből átépítéssel kialakíthatók akár több szintű tároló helyek is. Korlátozást jelenthet a bejáratok mérete, éppen ezért a kiválasztott termék dimenzióit pontosan ismerni kell. Az év minden napján, 24 órában működő biztonsági rendszer biztosítja a bioérzékelést, és zárt láncú televíziós megfigyelést, kártyás beléptetést, valamint a számítógéppel vezérelt vibrációs és mozgásérzékelést

7 Nemzeti kincsek védelme, írat és levéltárak Sok múzeum azzal a problémával küzd, hogy drága történelmi ereklyéket, festményeket és műkincseket poros, nedves pincékben, közművezetékek által behálózott folyosókon áll csak módjukban tárolni. Az irat-és levéltárak esetében hasonló a helyzet. Egyes levéltári anyagokról mikrofilmet készítenek a könnyebb feldolgozás céljából. Megfelelő tároló szerkezetek kialakításával ezek az értékek biztonságos elhelyezést kaphatnak a védett létesítményekben. Példaként a HM Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot említjük, melynek alaprendeltetése a magyar és a magyar vonatkozású hadtörténelmi tárgyak és dokumentumok (militaria hungarica) gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, valamint a begyűjtött anyag minden módon történő közzététele. Az ezredforduló táján azonban az intézmény raktározási lehetőségeinek határához érkezett. A gyűjteményi raktárak túlzsúfoltak, a nemzeti kulturális örökségeket képező muzeális tárgyak korszerű, az EU elvárásainak megfelelő kezelése veszélybe került. A magánszemélyek, külföldön emigrációban létrejött gyűjteményeinek tendenciaszerű hazatérése, valamint a haderőreform következtében megszűnő alakulatoktól beérkező hatalmas mennyiségű anyag műtárgybarát tárolása, feldolgozása lassan ellehetetlenül. Néhány fontos levegőparamétert ismertetünk az egyes anyagok tárolására, mely példaként bemutatja, hogy milyen feltételeket kellene megteremteni a tárolás során: textil, bőr: 45-50% páratartalom, o C hőmérséklet; papír: 40% páratartalom; film: 5-10 o C hőmérséklet (klimatizálás szempontjából a levegő hűtése szükséges); nemesfém, 30% alatti páratartalom, amennyiben friss 60-70% páratartalom. A jelzett paraméterek arról tanúskodnak, hogy az ilyen paraméterek létrehozása mesterséges klimatikus körülmények között valósíthatók meg. Erre a célra megfelelőek a speciális erődítési létesítmények, klimatikus rendszereiket is figyelembe véve. Speciális igény szerinti logisztikai központok kialakítása A logisztika területén találhatók olyan eszközök és anyagok, amelyek speciális tárolási körülményeket igényelnek, úgymint páratartalom, hőmérsékleti tartomány stb. Az ilyen anyagok raktározása egyaránt szükséges a civil szférában és a Magyar Honvédségnél is. A Magyar Honvédség jelenlegi diverzifikált és korszerűtlen raktározási és logisztikai ellátási rendszerének korszerűsítésére korábban tervek készültek. A szövetségen belüli megváltozott feladatrendszer és az ezzel járó strukturális változások megerősítették a központosított raktározás, készlet- és anyagkezelés szükségességét. 6 A KLB előkészítési feladatainál felmérésre kerültek a speciális tárolási követelményeket igénylő szakanyagok és eszközök is, melyek jelentős volument tettek ki. A KLB keretén belül ezek tárolására külön klimatizált épületeket kellet volna létrehozni. A speciális szakanyagokra vonatkozó tárolási feltételek viszonylag könnyen kialakíthatók egy használaton kívüli védett létesítményben, mivel a klimatikus viszonyok egyszerűen létrehozhatók, az őrzés-védelem pedig gazdaságosan megvalósítható. A speciális tárolást igénylő anyagok központosítását tehát egy rendszerből kivont SEL-ben meglehetne valósítani, mintegy a központosítás első lépéseként. Természetesen nem csak az MH anyagkészleteit lehetne itt tárolni, más állami cégek, állami céltartalékok, egészségügyi készletek tárolása is integrálható lenne egy bázisra. 6 Megjegyzés: A szakmai koncepció szerint a Központi Logisztikai Bázison (KLB) került volna elhelyezésre a lőszer, robbanóanyag és üzemanyag kivételével valamennyi szakanyag és eszköz. 302

8 A SPECIÁLIS ERŐDÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK GAZDASÁGI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA Az előző részben az állami célú hasznosítás néhány lehetőségét ismertettük. Fenntartva az állami hasznosítás elsőbbségét, ezt követően a létesítményeket fel lehet ajánlani a gazdasági élet szereplőinek. Meg kell keresni azokat a szervezeteket, melyek az adott szolgáltatási szektor üzemeltetői vagy tulajdonosai. Gazdasági hasznosításra az alábbi területeken látunk lehetőséget: energia elosztó hálózatok felügyeleti rendszereinek védelme; pénzügyi szervezetek, bankok értéktárai, adatbankjai; informatikai és kommunikációs cégek szerverfarmjai vírus bank; génbank. Villamos energia- és földgázelosztó rendszerek folyamatirányító központjainak elhelyezése Az energia szállítása és elosztása a kritikus infrastruktúra elemeinek vonalas rendszerébe tartozik. Az országhatárokon áthaladó vezetékhálózat elosztó központokat kapcsol össze. A szomszédos országokból érkező, valamint az itthon termelt villamos energia továbbítása a rendszerirányító központok feladata. A központok kapcsoló rendszereit, terepi eszközeit, távadóit, műszereit folyamatirányító számítógépek irányítják a feladatra készített szoftverek segítségével. A folyamatirányítást végző legfőbb elemek védelme érdekében az alábbi követelményeknek kell megfelelni: szigorú fizikai védelem, EMI hatás elleni védelem, a berendezések szeizmikus hatások elleni védelme. A villamosenergia-hálózat a vonalas struktúráknak köszönhetően az EU része, mint ahogy azt a 3. sz. ábra is mutatja. A létfontosságú felhasználók 7 mellett hatalmas piacot is jelent. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VE Törvény) készítésekor több cél fogalmazódott meg. Ezek közül az egyik a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű villamos energiával történő ellátása. A jogszabály foglalkozik a villamosenergia-ellátás zavaraival, azokkal, amelyek még nem érik el a villamosenergia-ellátási válsághelyzetet. Ebbe a kategóriába tartozik a határokon keresztül érkező, valamint a tartós erőművi villamos energia hiány, energiaforrás hiány, felhasználók ellátásában bekövetkezett zavar. A Kormány külön rendeletben szabályozza a villamosenergia-rendszer jelentős zavara, és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet bekövetkezésekor bevezetendő intézkedéseket. [9] A VE Törvény és a Kormányrendelet nem tárgyalja az elosztó központok védelmét a fizikai- és szoftveres (vírusok, hackerek) támadásokkal szemben. A szolgáltatók kötelessége a védelem kiépítése a felszíni objektumokban és berendezéseik biztonságos elhelyezése, amelyre jó lehetőség lenne a speciális erődítési létesítményekben. 7 A Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt üzemeltetők és tevékenységet végzők. 303

9 3. ábra. A villamosenergia-hálózat vonalas struktúrája. [16] A földgáz elosztásának biztonsági kérdései a 4. számú ábrán látható, hogy a földgázvezeték rendszer hogyan hálózza be a körülöttünk lévő országokat, köztük hazánkat. A villamos energia szállítása és elosztása mellett a földgázhálózat, mint energiahordozó szintén a KI elemei közé tartozik, és jellemzője a vonalas struktúra. 4. ábra. Régiónk és Magyarország földgázvezetékei [10] A évi XL. Törvény [11] (továbbiakban GE Törvény) determinálja a földgázellátási válsághelyzetet. A GE Törvény szerint ebbe a körbe tartozik többek között, ha felbomlik az egyensúly a földgázellátás és a földgázfelhasználás között, vagy az igények meghaladják a 304

10 beszerzési lehetőséget. Meghatározásra került továbbá a földgázellátási zavar, a műszaki üzemzavar, valamint a válsághelyzet és a korlátozás kérdésköre is. Kormányrendelet [12] szabályozza az üzemzavar és a válsághelyzet kezelését. Hiányossága a két joganyagnak ami már az előző törvényben és Kormányrendeletben is tapasztalható volt hogy nem foglalkoznak a biztonság kérdésével a gázátadó állomásokon, valamint a rendszerirányító központoknál. A gázellátás hidraulikai egyensúlyának 8 fenntartása, és az elszámolások lebonyolítása internet alapon történik, amely az egyik biztonsági kockázatot jelenti. Az adatfolyamat lebonyolításához informatikai és terepi eszközök szükségesek, amelyek külsőleg és belsőleg egyaránt sebezhetők. A hiányosságok azonosak az előzőekkel. Az eszközöket felszíni épületekben helyezik el, a fizikai védelem, az EMI hatás elleni védelem, az épületek szeizmikus hatások elleni védelmének hiánya egy sor olyan veszélyforrást generál, amely ellen a jelenlegi elhelyezés nem mondható biztonságosnak. Mindkét ellátás esetében, úgy az elosztásnál, mint a szállításnál, fontos megkülönböztetni a biztonság két angol kifejezését: a safety -t és a security -t. A safety az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságot, míg a security a földgázellátást adó vezeték, és a hozzá tartozó létesítmények (mint infrastruktúra elemek) védelmével összefüggő biztonságot jelentik. A jogszabályokban megfogalmazott biztonság tulajdonképpen csak a safety -re, az üzembiztonságra koncentrálódik. Szükségesnek ítéljük a háttérben lévő kiszolgáló létesítmények külső biztonságát kockázatelemzés tárgyává tenni, és ebből a megközelítésből is vizsgálni a biztonság kérdését, majd az elvégzett kockázatelemzés alapján a rendszerirányító központok SEL-ben történő biztonságos elhelyezését megvizsgálni. A kritikus infrastruktúrák védelméről szóló európai programban (EPCIP) az all hazard elve érvényesül, amely valamennyi veszélyhelyzetre vonatkozik központjában a terrorizmussal ezért minden egyes elemét egyenrangú védelemmel kell ellátni. A kormányzatnak véleményünk szerint az üzemeltetők részéről nem szabad megengednie a minimális biztonsági szintű szolgáltatást. Pénzügyi szervezetek, bankok értéktárai, adatbankjai A pénzügyi szektor a mozgatórugója a gazdasági életnek, ezért több irányú védelmére szükség van. A pénzintézeti szektort legjobban a szervezett bűnözés, mint az egyik belső biztonsági kihívás veszélyezteti. A veszélyek tényezői lehetnek belülről és kívülről fakadók. A belülről fakadó veszélyek körébe tartozik a létszámcsökkentésekből, elbocsátásokból származó problémakör. A dolgozóknak lehetősége nyílik külső bűnelkövetőkkel történő kapcsolatteremtésre. Ezzel függ össze a külső személyek által történő anyagi befolyásolás. A kívülről érkező veszélyek körébe sorolható a pénzintézetet ellátó villamos energia ellátásában és kommunikációs kapcsolatban elkövetett szándékos károkozás. Nem ismeretlen fogalom a bankrablás, mely történhet belső személyek beszervezésével, vagy anélkül. A prevenció lehetőségei között szerepelnek szervezési (adminisztratív) és technikai megoldások. A pénzügyi szervezetek, bankok veszélyeztetettsége jelentős mértékben összefügg az értéktárak, trezorok elhelyezésével, a fizikai biztonság témakörével. A funkciójuktól megfosztott SEL-ek építésénél ugyan akkor gondot fordítottak megközelíthetőségükre és álcázásukra. A környezetbe illeszkedő műtárgyak segítségével, valamint a növényzet meghagyásával és további beültetésével a létesítmények a környezetükbe olvadnak. A helyiségek elrendezéséből adódóan kialakíthatók egylégterű, de nagyobb alapterülettel rendelkező, és több, kisebb alapterületű tároló helyek. Ezekben 8 A megfelelő nyomásérték minden ponton biztosított. 305

11 elhelyezhetők az értékpapírok, a bankjegyek tárolására alkalmas trezorok, illetve páncéltermek alakíthatók ki. A helyiségek központi klimatizálása segítségével a tároláshoz szükséges légállapot beállítható. A SEL-ekben lehetőség van több pénzügyi szervezet értékeinek elhelyezésére a területek megfelelő fizikai elválasztásával. Napjainkban a banki tevékenység nagy részét az adatfeldolgozás, a számítógépes ügyintézés teszi ki. Az ezt kiszolgáló nagy teljesítményű szerverek elhelyezése és működése megköveteli a biztonságos villamos energia ellátást és a klimatizálást. A banki szerverfarmok, vagy azok duplikált biztonsági rendszereinek az elhelyezésére is gazdaságosak lehetnek a funkció nélkül maradt védett létesítmények. Informatikai és kommunikációs cégek szerverfarmjai Az informatikai és kommunikációs cégek a biztonságos szolgáltatások nyújtásában érdekeltek, melyhez üzleti érdekeik fűződnek. Fokozott mértékben igaz azon szolgáltatók esetében, melyek kritikus infrastruktúra infokommunikációs rendszereként is működnek, részt vesznek az üzemeltetés irányításában, kontrolljában. Az informatikai és kommunikációs cégek biztonságos üzemelésének egyik alapja a szerverek elhelyezése, kapacitása és azok védettségi foka. A jelenlegi magyarországi gyakorlatban a szerverfarmok védettsége rendkívül gyenge. Elsősorban a fizikai és EMI védelem területén vannak jelentős hiányosságok. A szolgáltatók a nyereség érdekében nem teszik meg a szükséges védelmi lépéseket, elmarad például a szerverek duplikálása. A szerverfarmok védett létesítményben történő elhelyezése a korábban leírt fizikai védettség, őrzésvédelmi biztonsági szint és a klimatikus feltételek megteremthetősége miatt előnyösen megnövelné ezen szolgáltató cégek biztonsági szintjét. Mindez egy kritikus infrastruktúra informatikai oldalán akár minimum követelményként is szerepelhet. Vírusbank kialakítása A biológiai fegyverek 9 a mai napig szerepelnek egyes országok fegyvertárában, sőt a terroristák is alkalmazhatják céljaik elérésére. Ennél a fegyvernél mesterségesen kitenyésztett, genetikailag megváltoztatott vírusokat, baktériumokat juttatnak el személyek, rovarok, más állatok segítségével olyan célterületekre, ahol könnyen fertőzhetnek. A fertőző anyagok beszerzése lehetséges olyan országokból, amelyek korábban biológiai harcanyagok kutatásával foglalkoztak, és jelenleg is foglalkoznak. Másik lehetséges módja a beszerzésnek a korábbi szakemberek tudása, információja. Ezek főként olyan országokból származhatnak, ahol megváltozott a társadalmi rendszer, és a korábban üzemelő gyárak bezártak, a szakemberek többsége pedig elvesztette munkáját.[13] A biológiai fegyverrel végrehajtott támadások esetén szükség lehet ellenszérumra, melyhez a fertőzést okozó anyag ismerete nélkülözhetetlen. Ezek mindegyikét az egyes nemzeteknek nem áll módjában a lakosság teljes létszámára elraktározni, csupán a vírusok törzsanyagainak elhelyezésére adódhat lehetőség, melyek alapján az ellenszérum előállítható. A biológiai fegyverek alkalmazásán kívül természetes előfordulási formában is érheti a lakosságot fertőzés, fenn állhat járvány vagy vírus veszélye. Az utóbbi időben egyre több figyelmet kell fordítani a különböző vírusok (pl.: Ebola, H1N1, H5N1, stb.) előfordulására, terjedésére, és az ellenük való védekezésre. Keletkezésük 9 Biológiai fegyverek: a tömegpusztító fegyvereknek az a fajtája, amelyben mesterségesen kitenyésztett vagy genetikailag megváltoztatott mikroorganizmusokat és toxinjaikat megfelelő eszközökkel juttatnak el a célterületre, emberek, állatok és növények elpusztítására. Hadtudományi lexikon. Budapest, oldal. 306

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető:

Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI. PhD ÉRTEKEZÉS. Témavezető: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola Lénárt Sándor József mk. őrnagy HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI PhD ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. Grósz

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN

KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Magyar Sándor mk. őrnagy KATONAI KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK A BÉKEFENNTARTÁS VEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Dr.

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban PhD értekezés

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KATONAI LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben