NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség európai uniós fejlesztési források (Nemzeti Fejlesztés Terv és Új Magyarország Fejlesztési Terv) eredményes végrehajtását támogató kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó médiatervezési, média vásárlási és elemzési feladatok ellátása, valamint egyéb médiaügynökségi szolgáltatások biztosítása" tárgyú, a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan július 2-ig az Ajánlatkérőhöz eljuttatott kérdésekre a következő kiegészítő tájékoztatást adja: I június 19-én feltett kérdések és arra adott válaszok: Tartalmi kérdések: 1.) Kérdés: A televízió árazása esetében a piacon elfogadott gyakorlat a CPP alapú árazás. A listaárhoz viszonyított kedvezmény alapú árazás sokkal nehezebben mérhető, ellenőrizhető, több torzítási lehetőséget rejt magában. Kérjük és javasoljuk, hogy a TV árazás mérésére a piacon is használatos módszert alkalmazzák. (Lásd például a Miniszterelnöki Hivatal közbeszerzési eljárása.) Válasz: Az ajánlatban az adott médium által publikált mindenkori hivatalos listaárhoz képest kell a kedvezmény mértékére (kedvezmény + jutalék) ajánlatot tenni a TV esetében is. 2.) Kérdés: Amennyiben lehetséges, kérjük, adják meg, hogy a tervezett költés milyen médiamix-szel valósul meg. Válasz: Médiamix-et az Ajánlatkérőnek nem áll módjában megadni, mert a szerződés teljesítése során a tervezés (optimalizálás) a nyertes ajánlattevő feladata a kommunikációs célok alapján. A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban nincs tervezési feladatuk az ajánlattevőknek. 3.) Kérdés: Kérjük az ajánlatkérőt, definiálja pontosan, hogy a különböző csatornákon mit értünk TV főműsoridő alatt. Válasz: Főműsoridő az adott csatorna által meghatározott főműsoridő, ha az adott csatorna ilyen idősávot nem jelöl ki, akkor a legdrágább árazással bíró idősáv tekintendő főműsoridőnek. 4.) Kérdés: Az ajánlati dokumentáció 6/A mellékletében szereplő Az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) -nál nettó, tehát az ügynökségi jutalék levonása előtti, vagy nettó-nettó, azaz a jutalék levonása utáni, ÁFA nélküli összegről van szó? Válasz: Az Ajánlati Dokumentáció 6/A. sz. mellékletében található táblázat utolsó oszlopában az ellenszolgáltatás összegén (nettó HUF) az ellenszolgáltatás végösszegét értjük ÁFA nélkül. 5.) Kérdés: Kérjük, pontosítsák, hogy a pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő mellékletben szereplő kedvezmény definíciója listaár vs. nettó-nettó vagy listaár vs. ügyfél ár? Válasz: A pénzügyi ajánlatban a kedvezmény definícióján a kedvezmény + jutalék összeadott mértékét értjük, az ügynökségi díj ne kerüljön bele a számításba Budapest, Pozsonyi út 56. Tel.: /4046 Fax: Internet:

2 6.) Kérdés: Kérjük, pontosítsák, hogy a közterületnél a hengeroszlop esetén teljes felületre vonatkozik-e az ajánlat tétel. Válasz: A közterület esetén a teljes hengeroszlopra vonatkozóan kérjük a kedvezmény mértékét (kedvezmény + jutalék) megjelölni. 7.) Kérdés: A pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő mellékletben az általános kedvezményt meg lehet-e adni média típusonkénti bontásban? Válasz: A pénzügyi ajánlatot tartalmazó táblázatoktól nem lehet eltérni, ezért az általános kedvezményt összevonva, és nem médiatípusonként kell megjelölni. 8.) Kérdés: Az ajánlati dokumentációban található szerződés bizonyos elemei képezhetik-e egyeztetés tárgyát? Válasz: Nem, nyílt közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérőnek nincs lehetősége tárgyalásokat folytatni, a szerződést a nyertes ajánlattevővel a Kbt. 99. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötnie. 9.) Kérdés: A szerződés 7.2. pontja alapján a kulturális járulékot átterhelhetjük? Válasz: A Nemzeti Kulturális Alapról szóló évi XXIII. tv. 5. (1) bekezdése szerint a tv. mellékletében felsorolt szolgáltatások ÁFÁ-t nem tartalmazó árbevétele után kell kulturális járulékot fizetni. Az 5. (7) bekezdése szerint a hirdetési tevékenység körébe tartozik és kulturális jutalékot kell fizetni a reklám és hirdetési felületnek a könyvekben, napilapokban, időszaki kiadványokban, képeslapon, levelező- és üdvözlőlapon, képen és hasonló anyagokon történő értékesítése után, ideértve az internetes hirdetési felület értékesítését, valamint a televízió és a rádió reklámidő eladását is. A 6. (1) bekezdése szerint a kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az ÁFÁ-t nem tartalmazó árbevétel után. A tv. mellékletében rögzített szolgáltatások, köztük az itt releváns hirdetés esetében a járulékra kötelezettként a szolgáltató van megjelölve és nem jelen eljárás Ajánlatkérője. Így a szabályozás során Ajánlatkérőnek nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége, mert az nem minősül szolgáltatónak, nem végez járulékkal érintett szolgáltatást, és a járulék alapját képező nettó árbevétel sem az ő oldalán keletkezik. 10.) Kérdés: Kérjük pontosítsák, hogy a műszaki leírás 2. pontjában mit kell tartalmaznia a készítendő archívumnak, különös tekintettel az elektronikus média megjelenésekre. Válasz: Az archívumnak a teljesített feladatok összefoglalóját, a megjelenések listáját, számát, idejét (a teljesített médiamixnek megfelelően), elérési mutatókat (reach, GRP, OTS), spotlistát, rádió és TV igénybevétele estén a spot elektronikus formátumban (DVD-n) történő csatolását, közterületi kampány esetén fotóval illusztrált monitoringot tartalmazza. Formai kérdések 1.) Kérdés: A pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő mellékletet (excel fájl) milyen formában integráljuk az anyagba? Válasz: A Műszaki Leírás Az ajánlattevő feladatai részletesen fejezet 4. pontja szerint a pénzügyi ajánlatot tartalmazó mellékleteket kitöltve, nyomtatott és elektronikus formában (CD lemezen) kell benyújtani. Ezen előírást összevetve az Ajánlati Felhívás VI.3.6. pontjában, valamint ezzel összefüggésben az Ajánlati Dokumentáció 3.5. és 3.6. pontjában foglaltakkal, a mellékleteket kérjük nyomtatott formában az egyes ajánlati példányokban (1 eredeti és 3 másolat) elhelyezni, valamint 4 példányban CD lemezen is benyújtani. A CD-k egyik példányát kérjük eredetiként, a további példányokat másolatként megjelölni. Az ajánlati példányokat, 2

3 valamint a CD-ket egy lezárt, cégjelzés nélküli borítékban (csomagolásban) kérjük az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. 2.) Kérdés: A Műszaki Leírásban az utolsó oldalon szerepel, hogy Az ajánlattevő által vállalt, a médiavásárlás során elérhető kedvezmények és az ügynökségi díjazás mértéke (súlyszám 400) Ez mire vonatkozik? (Az összes súly 510, az ügynökségi díjazás pedig 40.) Válasz: A Műszaki Leírás hivatkozott szövegében a (súlyszám: 400) téves, a Műszaki Leírás táblázatának egyes sorai tartalmazzák helyesen egyezően az Ajánlati Felhívás IV.2.1. pontjában, valamint a pénzügyi ajánlatot tartalmazó mellékletekben foglaltakkal az elbírálásra kerülő ajánlati tartalmi elemek súlyszámát (együttesen 510). 3.) Kérdés: Kérjük az ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy elegendő, ha a pályázati anyaghoz egy példány eredeti cégkivonatot csatolunk. Válasz: Az Ajánlati Felhívás VI.3.9. pontja szerint a cégkivonat eredeti, vagy hiteles másolatban csatolandó. Ezt az előírást összevetve az Ajánlati Felhívás VI.3.6. pontjában foglaltakkal, az eredeti ajánlati példánynak kell tartalmaznia az eredeti, vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot, a másolati ajánlati példányoknak pedig az eredeti, vagy hiteles másolati cégkivonat egyszerű másolatát. 4.) Kérdés: A közjegyző által hitelesített nyilatkozatok minden egyes kizáró okra külön-külön készüljenek, vagy egyben is lehetnek? Válasz: Sem a Kbt., sem a kiírás nem tartalmaz erre vonatkozó előírást, a közjegyző által hitelesített nyilatkozatok, külön-külön, vagy egyben is elkészíthetők. 5.) Kérdés: Kérjük az ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a kizáró okoknál az i) pontnál nem kell közjegyző által hitelesített nyilatkozat. Válasz: A Kbt. 63. (2) bekezdés f) pontja szerint a 60. (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állása ajánlattevői (alvállalkozói) nyilatkozattal igazolható. 6.) Kérdés: Az ajánlati dokumentáció 9. oldalán a következő szerepel: az ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 60 nappal megelőzően, azaz május 17. megelőzően kelt. Kérjük erősítsék meg, hogy ez helyesen május 17.-ét követően. Válasz: Az Ajánlati Dokumentáció 9. oldalán szereplő előírás valóban téves, az előírás helyesen: Ez a melléklet az Ajánlattevőre, közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőre, és - bevonása esetén - a 10% feletti Alvállalkozóra vonatkozóan - a Kbt. 60. (1) bekezdés e) és g) pontjainak igazolására benyújtott igazolások kivételével - az ajánlattételi határidő lejártát legfeljebb 60 nappal megelőzően, azaz május 17. napját követően kelt eredeti, vagy hiteles másolati példányú nyilatkozatokra, igazolásokra cserélendő! 7.) Kérdés: Amennyiben az ajánlati biztosítékot bankgaranciával szeretnénk teljesíteni, milyen tartalmú bankgarancia elfogadható (pontosan milyen szöveggel teljesíthető)? Amennyiben lehetséges, kérünk mintát. Válasz: Az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgaranciát az Ajánlati Felhívás VI pontjában, valamint ezzel összefüggésben az Ajánlati Dokumentáció 15. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. Formai jellegű előírást a kiírás vonatkozó rendelkezései nem tartalmaznak, így bármilyen, a hivatkozott előírásoknak megfelelő bankgaranciát az Ajánlatkérő elfogad. 8.) Kérdés: Kérjük példával adjon magyarázatot, hogy az értékelés/pontozás bemutatásánál (Műszaki leírás 5. pont) mit jelent az arányosan kevesebb megjelölés. 3

4 Válasz: Példán keresztül bemutatva: A Ajánlattevő ajánlata x elemének kedvezménye 10%, B Ajánlattevő ajánlatának ugyanazon (x) elemre vonatkozó kedvezménye 5%, C Ajánlattevő ajánlatának ugyanazon (x) elemre vonatkozó kedvezménye 7%, akkor az adott pontok a következők szerint alakulnak: A Ajánlattevő 10 pontot, B Ajánlattevő 5 pontot, C Ajánlattevő 7 pontot kap. 9.) Kérdés: Kérjük az ajánlatkérőt, hogy pontosítsa, mely mozik tartoznak pontosan az Art mozi csoportba (Pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő melléklet)? Válasz: Art Mozi hálózaton a budapesti art hálózatot értjük, melyet a Cinereál Kft. értékesít. Ezek az alábbiak: Művész, Puskin, Uránia NFSZ, Toldi, Szinbád, Vörösmarty, Európa, Tabán, Odeon Lloyd. 10.) Kérdés: Kérjük erősítsék meg, hogy a Pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő melléklet TV főműsoridőre vonatkozó táblázatában szándékosan nem szerepel a Sport2 csatorna. (A TV főműsoridőn kívüliben szerepel.) Válasz: Ajánlatkérő a Sport2 csatornát szándékosan szerepeltette a Pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő melléklet TV főműsoridőn kívüli mellékletében. II június 21-én feltett kérdések és arra adott válaszok: 1.) Kérdés: A médiavásárlás kedvezmény mellékletben televízió esetén a listaárhoz viszonyított kedvezményszintet kell megadni, a többi médiumhoz hasonlóan. Ez a televízión kívül mindenhol járható út, hisz listaárból kiindulva dolgozunk folyamatosan. Televízió esetén azonban ez kevéssé életszerű, ugyanis médiaügynökségi szinten (nagyon kevés kivételtől eltekintve), sohasem a listaár a kiindulási alap, hanem az un. CPP (cost per point) ár, amit akkor fizetünk, ha a célcsoport (pl évesek) 1%-át elértük (1 GRP), tehát utólagosan, a csatorna teljesítésének megfelelően fizetünk. Ennek mértéke ügynökség, ügyfél és hónap, stb. függvénye. A csatornák ugyan publikálnak listaárakat (mert vannak, akik ilyen alapon vásárolnak), ám ezek csupán közelítően hozhatók összefüggésbe a valós CPP árakkal. Kérem engedjen meg egy példát: A TV2-n a Dr. House szünetében egy 30mp-es reklámszpot listaára ,- Ft. Ha azonban én mint ügynökség XY ügyfelem részére helyet vásárolok itt, pl es célcsoportra, akkor a következőket kell figyelembe vennem: XY ügyfél CPP ára június hónapban, célcsoportra, pl ,- A Dr. House nézettsége célcsoporton, pl. 12,5 GRP Azaz az adott ügynökség * 12,5 Ft-ért vásárolja meg az adott reklámszpotot Xy ügyfél számára. A helyzetet színesíti, hogy igazából mi GRP mennyiséget vásárolunk, azaz folyamatosan figyeljük, hogy a megrendelt GRP mennyiséget (és egyéb minőségi paramétereket) szállítja-e a csatorna, s ha nem, közbeavatkozunk. Azaz, ha esik a csatorna nézettsége, akkor pl. Több szpotból tud megfelelő mennyiségű GRP-t szállítani, tehát a listaár/fizetendő ár kedvezményszintje növekszik. A kérdésem ezzel kapcsolatban: Továbbra is listaárhoz viszonyított kedvezményszinttel számoljunk televízió esetében? A fentiek figyelembe vételével televízió esetén nem lehet racionálisan és logikusan listaárból kedvezményszintet számítani, mert ezek egymástól kissé függetlenül mozgó tényezők. Válasz: A közbeszerzési eljárások jellegéből fakadóan, valamint az Ajánlatkérő és a finanszírozó irányító hatóságok számonkérése, elszámolása és riportolása miatt a listaárhoz viszonyított kedvezményekkel kell 4

5 számolni a televízió esetében is. A szerződés teljesítése során természetesen a televíziók mindenkor érvényes listaárához viszonyítva fogjuk vizsgálni a vállalásuk (kedvezményszintjük) jogosságát. 2.) Kérdés: Kaphatunk-e részletes budget megoszlást az egyes médiumok, esetleg az egyes kiadók közt? Válasz: Nem, Ajánlatkérőnek nem áll módjában sem médiumokra, sem kiadókra részesedési mutatót adni, mert a szerződés teljesítése során a tervezést (optimalizálást) a nyertes ajánlattevőtől várjuk a kommunikációs célok alapján, ugyanakkor a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban nincs tervezési feladatuk az ajánlattevőknek. 3.) Kérdés: A megadandó kedvezmény mértéke már magában foglalja a mennyiségi és gyakorisági kedvezményeken felül az ügynökségi kedvezményt is vagy nem? Válasz: A kedvezmény mértéke magába foglalja mindazon kedvezményt és jutalékot, melyet az adott médiumnál a listaárhoz képest az ajánlattevő nyújt (tovább ad) az ajánlatkérő részére. A pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő mellékletekben a megadott kedvezmény mértékének tartalmaznia kell az ügynökségi jutalék mértékét is. 4.) Kérdés: Az outdoor rész esetén óriásplakát és city light időszakok megadásakor duplázódás történt: január-március és március-májusi időszakokra kell kedvezményszintet megadni. A márciust hová tegyük? Válasz: Egy cella adathoz egy kedvezmény mértéket (a 3. kérdésre adott válasz figyelembevételével) kell megjelölni jelen esetben egy átlagolt kedvezmény mértéket kell a január-március intervallumhoz és egy kedvezmény mértéket kell a március-május időszakhoz megjelölni. 5.) Kérdés: Pesti Est esetén csak a budapesti kiadás érdekes vagy a Vidéki Esteket is vegyük bele? Válasz: Pesti Est esetén kizárólag a Pesti Est kedvezmény mértékét (a 3. kérdésre adott válasz figyelembevételével) kell a pénzügyi ajánlatot tartalmazó kitöltendő mellékletben szerepeltetni, a társ lapokét nem. 6.) Kérdés: Mozi esetén az Art hálózat tartalmazza-e a Corvin mozit vagy szigorúan az Art mozikra koncentráljunk? Ehhez kapcsolódik, a Corvin mozit esetleg a Multiplex-ekhez soroljuk? Válasz: A Corvin mozit a Multiplex csoportba kell belefoglalni, az ART hálózatnál csak az ART mozikra kell ajánlatot tenni. Art Mozi hálózaton a budapesti art hálózatot értjük, melyet a Cinereál Kft. értékesít. Ezek az alábbiak: Művész, Puskin, Uránia NFSZ, Toldi, Szinbád, Vörösmarty, Európa, Tabán, Odeon Lloyd. III június 26-án feltett kérdés és arra adott válasz: 1.) Kérdés: A megadott kedvezményszinteket folyamatosan, minden kampány esetén tartani kell, vagy a szerződéses időszak végén, átlagosan kell kihozni? Válasz: Igen, a kedvezményszinteket minden kampány esetén tartani kell! IV június 29-én feltett kérés és arra adott válasz: 1.) Kérés: A médiaügynökségi tenderfelhívásukat WORD dokumentumban is juttassák el címemre. 5

6 Válasz: Ajánlatkérő a dokumentációt word formátumban is elhelyezte a honlapon, a korábbiak mellett, június 29-én. V június 26-án feltett kérdések és arra adott válaszok: 1.) Kérdés: Az Ajánlati Felhívás III.2.3. pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha: nem rendelkezik AGB TV nézettségi, tévékampány utóértékelési, Szonda Ipsos újságolvasottsági és radióhallgatottsági adatbázisokkal és szoftverekkel. A kérdésünk az lenne, hogy az AGB szoftverek helyettesíthetők-e azzal egyenértékű Advantedge szoftverrel, amellyel ugyanolyan hatékonyan lehet médiatervezési és vásárlási feladatokat ellátni, ugyanolyan nézettségi adatszolgáltatást tudunk biztosítani, továbbá az alkalmazott szoftver az AGB által biztosított adatbázist használja? Válasz: Nem, mert Ajánlatkérőnek a kiírásban megfogalmazott kritériumokat megváltoztatni nem áll módjában. 2.) Kérdés: A Műszaki Leírás utolsó oldalán ez a leírás szerepel: Az Ajánlattevő által vállalt a médiavásárlás során elérhető kedvezmények és az ügynökségi díjazás mértéke (súlyszám: 400) Az ezen belüli megoszlás összesített értéke 510. Melyik súlyozás érvényes? Válasz: A Műszaki Leírás hivatkozott szövegében a (súlyszám: 400) téves, a Műszaki Leírás táblázatának egyes sorai tartalmazzák helyesen egyezően az Ajánlati Felhívás IV.2.1. pontjában, valamint a pénzügyi ajánlatot tartalmazó mellékletekben foglaltakkal az elbírálásra kerülő ajánlati tartalmi elemek súlyszámát (együttesen 510). 3.) Kérdés: Meg tudják-e adni a teljes keretösszeg elköltésének médiatípusonkénti tervezett megoszlását? Válasz: Nem, Ajánlatkérőnek nem áll módjában médiatípusonkénti megoszlási mutatót adni, mert a szerződés teljesítése során a tervezést (optimalizálást) a nyertes ajánlattevőtől várjuk a kommunikációs célok alapján, ugyanakkor a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban nincs tervezési feladatuk az ajánlattevőknek. 4.) Kérdés: A médiavásárlási kedvezmények megadásakor a táblázatokban szereplő Mutatószám oszlopok az adott médiumok a tervezett költésből való részesedését mutatják? Válasz: Nem. A kiírásban, a mutatószám oszlopban megjelenő értékek az adott felület (csatorna) súlyszámát jelentik a végleges kedvezmény képletben. A kiírás nem tartalmaz sem csatorna, sem média budget részesedési mutatókat. Amennyiben nem, úgy meg tudják-e adni a költés megoszlását médiumonként (TV2, RTL, stb.)? Válasz: Nem, Ajánlatkérőnek nem áll módjában médiatípusonkénti megoszlási mutatót adni. 5.) Kérdés: Az online médiumok kedvezmény táblázatában szereplő Sanoma Mix megnevezés alatt mely honlapokat kell érteni? Válasz: Startlap, Startlap rovatok, Tesz Vesz, Hírstart, Lap.hu, Startapró, StartlapJátékok, FigyelőNet, Nők Lapja Café, WellnessCafé, Citromail, HotDog, Vezess.hu, Profession.hu, Jobmonitor, SG.hu, NationalGeographic, PDAMánia, Storyonline 6.) Kérdés: A mozi médiumok kedvezmény táblázatában Multiplex és Art mozi szerepelnek. Ezen megnevezések alatt mely médiatulajdonosokat kell érteni? 6

7 Válasz: Multiplex mozik alatt minden olyan budapesti és vidéki mozi komplexumot (több termes mozi) érti Ajánlatkérő, melyek bevásárlóközpontokban kaptak helyet, illetve ehhez soroljuk még a Corvin mozit is. Art Mozi hálózaton a budapesti art hálózatot értjük, melyet a Cinereál Kft. értékesít. Ezek az alábbiak: Művész, Puskin, Uránia NFSZ, Toldi, Szinbád, Vörösmarty, Európa, Tabán, Odeon Lloyd. 7.) Kérdés: Van-e tervezett éven belüli szezonalitás a médiabudget elköltésére médiatípusonként? Válasz: Nincs tervezett szezonalítás sem a teljes kampányra, sem pedig média típusokra. Kérem, a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiekben adott kiegészítő tájékoztatást az ajánlatuk összeállításakor vegyék figyelembe. Budapest, július Üdvözlettel:... Lantos Gabriella... főigazgató 7

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Olimpiai Bizottság ajánlatkérő által Olimpiai eseményekhez kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása, ennek körében jubileumi rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre

Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Gyomaendrőd Villamos energia beszerzése 2016. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

A mérhetőségtől a televíziós hatékonyságig

A mérhetőségtől a televíziós hatékonyságig A mérhetőségtől a televíziós hatékonyságig Két azonos nézettségű reklámszpot értéke azonos? Az RTL Klub és az r-time 2001-2011 között végzett reklámhatékonysági kutatásainak legfontosabb eredményei Mi

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: II.4568/2010. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfalstabilizáció megvalósításához a DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 jelû

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza)

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA (Az Ajánlatkérő a Kbt. 251. (2) szerinti eljárást alkalmazza) I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Újszász Város

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére

KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére KORR - Új és antikvár könyvek beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Szállítási keretszerződés keretében új és antikvár könyvek beszerzése a PPKE részére

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Beszerzés tárgya:

MŰSZAKI LEÍRÁS. Beszerzés tárgya: Beszerzés tárgya: MŰSZAKI LEÍRÁS Ajánlattevő feladata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség európai uniós fejlesztési források (Nemzeti Fejlesztési Terv és Új Magyarország Fejlesztési Terv) eredményes végrehajtását

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4420-2013:text:hu:html HU-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 004-004420 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza Hirdetmény áttekintése Ajánlatkérő Szervezet: Neumann János Középiskola és Kollégium Címzett: Cím: Rákóczi u. 48. Ir.szám: 3300 Város/Község: Eger Ország: Magyarország Telefon: 06 36 325 311 Telefax: 06

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264142-2011:text:hu:html HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Magyarország-Biatorbágy: Villamos energia 2015/S 185-335545. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Biatorbágy: Villamos energia 2015/S 185-335545. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335545-2015:text:hu:html Magyarország-Biatorbágy: Villamos energia 2015/S 185-335545 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101546-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos berendezések és készülékek 2015/S 058-101546 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 HU-Érd: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 2009/S 104-150277 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Érd

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235466-2012:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2012/S 141-235466 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249204-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-kezelési szolgáltatások 2013/S 143-249204 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés HU-Balatonfüred: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2010/S 47-069127 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Állami

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (11920/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 61 Ajánlatkérő: Dunaharaszti Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Dunaharaszti Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben