Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: 037775"

Átírás

1 Tájékoztató a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium bejövő osztályainak felvételi eljárásáról Iskolánk OM kódja: A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben négy osztályt indít: - két hat évfolyamos: természettudományi (01-es kód); társadalomtudományi (06-os kód) - egy négy évfolyamos: ½ osztály emelt szintű matematika profil (02es kód); ½ osztály emelt szintű történelem profil (03-as kód) - egy öt évfolyamos nyelvi előkészítő: ½ osztály angol (04-es kód); ½ osztály spanyol (05-ös kód) - Részletes, tanulmányi területekre lebontott tájékoztató olvasható az összefoglaló táblázat és az általános tudnivalók után. - Összefoglaló táblázat az általános, minden képzési formára vonatkozó, felvételi vizsgával kapcsolatos információkról Írásbeli felvételi vizsga Írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja Írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje Írásbeli felvételi vizsga időpontja Írásbeli felvételi vizsga helyszíne Írásbeli felvételi vizsga által mért kompetenciák Írásbeli felvételi vizsga időtartama Felszerelés az írásbeli felvételi vizsgán 6 évfolyamos 1 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő) 4 évfolyamos Oktatási Hivatal által egységes követelmények szerint összeállított, központi feladatlap Kitöltött jelentkezési lap benyújtása közvetlenül az írásbeli felvételit lebonyolító középiskolába. Jelentkezési lap letölthető: weboldal Köznevelés/Középfokú beiskolázás/aktuális beiskolázási időszak menüpont alatt, avagy beszerezhető az iskolánkban is. Ez csak az írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés! január 18. szombat óra Megjelenés: december 10. hétfő óra január 18. szombat óra Megjelenés: Móricz Zsigmond Gimnázium 1025 Budapest, Törökvész út magyar nyelvi és matematikai kompetenciák kétszer 45 perc Kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) toll, vonalzó, körző, szögmérő és (kizárólag rajzok készítéséhez) ceruza, radír. Egyéb segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Szükséges iratok Személyazonosításra alkalmas igazolvány: diákigazolvány v. személyi igazolvány Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja, helyszíne, lehetősége január 23. csütörtök óra, Móricz Zsigmond Gimnázium. Csak azoknak, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán.

2 Sajátos nevelési igényű (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő (BTM) tanulók kedvezményei az írásbeli felvételi vizsgán 1 Kijavított dolgozatok megtekintése, értékelő lapok átvétele Szóbeli felvételi vizsga követelményei A szóbeli felvételi vizsgára jelentkezés módja A szóbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje A szóbeli vizsgára jelentkezéshez csatolandó dokumentumok 6 évfolyamos 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő) 4 évfolyamos A szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményben foglaltak alapján és azt csatolva írásos kérelem nyújtható be az írásbeli vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg. Az igazgató hoz határozatot arról, milyen kedvezményeket biztosít (pl. időhosszabbítás, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés) február 5. szerda óra között a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A vizsga kérdései a NAT általános iskolai tananyagára, követelményrendszerére, valamint az iskolánk pedagógiai programjában meghatározott és a jelen tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. A vizsga részei: 1. Ismerkedő beszélgetés 2. Ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése 3. A választott osztály profiljának megfelelő tantárgyi vizsga (Lásd tanulmányi területenként részletezve alább.) természettudományi osztály (01): matematika társadalomtudományi osztály (06): történelem Egyénileg az internetről letölthető felvételi lapokkal (jelentkezési lap eljuttatása a választott iskolába, és a tanulói adatlap beküldése a Felvételi Központba) 3. Tantárgyi vizsgák (részletezve) nyelvi előkészítő: mind a (középhaladó) angol (04) és a kezdő spanyol (05) számára: angol nyelv (Ha jelentkezik 4 évfolyamos képzésre is, akkor annak tantárgyi vizsgája is.) emelt szintű matematika profil (02): matematika emelt szintű történelem profil (03): történelem Az általános iskolán keresztül február 14. A központi írásbeli felvételi vizsga értékelő lapja vagy annak másolata (ha nem az iskolánkban írta) 1 A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban együttesen SNI tanulók) vonatkoznak. 2

3 A szóbeli vizsgára a behívottak névsorának megtekintése és a vizsga pontos ideje A szóbeli felvételi vizsga időpontja A szóbeli felvételi vizsga helyszíne A felvételi vizsga értékelése A felvehetők ideiglenes rangsorának megtekintése Írásbeli értesítés a felvételi eredményről 6 évfolyamos 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő) 4 évfolyamos február 21-én, pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni március 3. hétfő További időpontok azoknak, akik nem tudtak részt venni az első vizsganapon: március 5. és óra Móricz Zsigmond Gimnázium 1025 Budapest, Törökvész út A hozzánk jelentkezők felvételi pontszámát az alábbiak szerint állapítjuk meg: az általános iskolai (felső tagozatos) közismereti tantárgyak osztályzatai (max. 50 pont) az írásbeli vizsga eredményei (max. 100 pont) a szóbeli vizsga eredménye (max. 50 pont). ( : max. 200 pont) március 12-én, szerdán a portával szemközti hirdetőtáblán közzétesszük. Külön értesítést nem küldünk. A FELVÉTELI KÖZPONT visszajelzése után értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket április 25-ig adjuk postára. A felvételi vizsga rendszere, további általános tudnivalók Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lap gimnáziumunkban is beszerezhető, avagy letölthető a weboldalról. A dokumentum 1. számú mellékletét képezi a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik. Kinyomtatás és kitöltés után a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot közvetlenül abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. Határidő: december 10. kedd óra (Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó értékelő lapot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába elviheti.) A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak: - időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető), 3

4 - az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során), - a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni intézményünkben. A kérelmet és a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet az igazgató bírálja el, aki a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Jelentkezés szóbeli felvételi vizsgára: A 4, ill. 5 évfolyamos képzéseink iránt érdeklődő nyolcadikosok az általános iskolán keresztül intézik jelentkezésüket. Az általános iskola február 15-éig továbbítja a középfokú iskolába a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak. A szóbeli felvételire február 14. péntekig kell jelentkezni a 6 évfolyamos képzési formára jelentkezőknek is, de ők egyénileg intézik jelentkezésüket. A felvételi lapok (jelentkezési lapok és tanulói adatlapok) az Internetről letölthetők. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden tantárgy érdemjegyét tüntessék fel. Az érdemjegyek valódiságáért a szülő felelős. A jelentkezési laphoz csatolni kell ha nem a gimnáziumunkban írta a központi írásbeli felvételi vizsga értékelő lapját vagy annak másolatát. Kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot is. A szóbeli vizsgára behívottak névsorát és a vizsga időpontját február 21-én, pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők kb. kétszeresét hívjuk be. Az iskola a felvehetők ideiglenes rangsorát március 12-én szerdán a portával szemközti hirdetőtáblán közzéteszi. Külön értesítést nem küldünk. Ez a rangsor eredményeik alapján állítja sorba a felvételizőket és jelöli meg felvehetőnek, vagy elutasítottnak a tanulót. Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek a: a II. kerületiek az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvérei azok a tanulók, akik tanulmányi versenyeken elért eredményeik igazolását mellékelik a jelentkezési laphoz (kerületi egyéni helyezés; fővárosi vagy országos egyéni helyezés) hátrányos helyzetű tanulók 4

5 A számítógépes felvételi központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvetteket az Önök által az adatlapon megjelölt iskolák sorrendjét és azok döntését is figyelembe véve. A FELVÉTELI KÖZPONT visszajelzése után írásban értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket április 25-ig adjuk postára. Részletes, tanulmányi területenkénti tájékoztató (Az összefoglaló táblázatban és az általános tudnivalókban szereplő információk kiegészítésére) I. Hat évfolyamos gimnáziumi osztályok (tanulmányi terület kódja: 01, ill. 06) 1.) 7.A természettudományi osztály tanulmányi terület kódja: 01 Tervezett létszám: 28 fő Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik különösen nagy érdeklődést mutatnak a természettudományok iránt, és jövőjüket orvosi, biológus, műszaki, természettudományos tanári pályán képzelik el. 7. évfolyamon a matematikát, fizikát és kémiát (az egyéni kísérletezést is lehetővé tevő) bontott csoportban tanulják. Emellett matematikából és biológiából emelt óraszámú oktatásban részesülnek. 8. évfolyamon a fizika és kémia bontott csoportos oktatás helyett a biológiát tanulják bontott csoportban. 2.) 7.B társadalomtudományi osztály tanulmányi terület kódja: 06 Tervezett létszám: 28 fő Ebbe az osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a magyar és a történelem iránt különös érdeklődést tanúsítanak. Szeretnek olvasni, szívesen elmélyednek egy-egy történelmi korszak, irodalmi mű tanulmányozásában. Pályájukat elsősorban humán műveltség birtokában jogi, bölcsész, újságírói, kommunikációs, humán szakos pedagógus területen képzelik el. Az ide jelentkező tanulók a 7. és 8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom valamint történelem tárgyból emelt óraszámú oktatásban részesülnek. Emellett a magyar nyelv és irodalom tárgy óraszámának egy részében bontott csoportban tanulnak. Idegen nyelvek oktatása Mindkét osztályban az első idegen nyelv 7. osztálytól az angol lesz (heti 3 óra). A második idegen nyelv oktatását 8. osztálytól kezdjük el heti 3 órában. Három nyelv (német, olasz, 5

6 francia) közül sorrend felállításával választhatnak tanulóink, de a végső beosztást iskolánk végzi el. Az írásbeli időpontja: január 18. szombat 10:00 óra Megjelenés: 09:30 órakor. Ekkor tekinthető meg az írásbeli terembeosztása, amelyet a bejárattal szemben, a magasföldszinten elhelyezett zöld táblákon fognak megtalálni. Pótló írásbeli felvételi: január 23. csütörtök 14:00 óra Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A szóbeli vizsgára a behívottak névsorát és a vizsga időpontját február 21-én pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők (56 fő) kb. kétszeresét hívjuk be. A szóbeli vizsgára (2014. március 3-án, hétfőn, ) hozni kell: ellenőrzőt, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, biológia, valamint matematika füzetet. A szóbeli vizsga részei: ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése a választott osztály profiljának megfelelő tantárgyból tett vizsga: természettudományi osztály (01): matematika társadalomtudományi osztály (06): történelem ismerkedő beszélgetés A tantárgyi vizsgák tartalma: matematika: feladatmegoldás történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, amelynek tagjai a szaktanárok. Az ismerkedő beszélgetés alkalmával a diákok találkozhatnak leendő osztályfőnökükkel. II. Négy évfolyamos gimnázium osztály /(a tanulmányi terület kódja: 02, ill. 03) Tervezett létszám: 30 fő Az osztály csoportjainak profilja: 1.) ½ osztály emelt szintű matematika tanulmányi terület kódja: 02 Heti óraszám matematikából 4 óra Ebbe a csoportba a jó logikai készséggel rendelkező, reál érdeklődésű tanulókat várjuk. Ez a profil hagyományosan jó bejutási lehetőséget biztosít a műszaki és gazdasági pályák iránt érdeklődőknek, de megkönnyíti a felvételi felkészülést mindazoknak, akik olyan felsőoktatási intézmény iránt érdeklődnek, ahol a matematika alapozó tantárgy. 6

7 A heti 4 matematika óra az alapok biztos elsajátításán túl a tudás elmélyítésére és a versenyekre való felkészítésre is lehetőséget nyújt. Idegen nyelvek oktatása Angol (heti 3 óra), a másik idegen nyelv emelt szintű matematika esetében a francia, emelt szintű történelem esetében az olasz nyelv. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lap gimnáziumunkban is beszerezhető, avagy letölthető a weboldalról. A dokumentum 1. számú mellékletét képezi a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik. Kinyomtatás és kitöltés után a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot közvetlenül abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. Határidő: december 10. kedd óra (Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó értékelő lapot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába elviheti.) Az írásbeli időpontja: január 18. szombat 10:00 óra Megjelenés: órakor. Ekkor tekinthető meg az írásbeli terembeosztása, amelyet a bejárattal szemben, a magasföldszinten elhelyezett zöld táblákon fognak megtalálni. Pótló írásbeli felvételi: január 23. csütörtök 14:00 óra Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kijavított dolgozatokat február 5-én, szerdán lehet megtekinteni 8.00 óra és óra között. Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők Jelentkezés szóbeli felvételi vizsgára: A szóbeli felvételire február 14. péntekig kell jelentkezni az általános iskolán keresztül. A jelentkezési laphoz csatolni kell ha nem a gimnáziumunkban írta központi írásbeli vizsgája értékelő lapját vagy annak másolatát. Kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot is. A szóbeli vizsgára a behívottak névsorát és a vizsga időpontját február 21-én pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők (30 fő) kb. kétszeresét hívjuk be. 7

8 A szóbeli vizsgára (2014. március 3-án, hétfőn, ) hozni kell: ellenőrzőt, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, valamint matematika füzetet. Szóbeli vizsga részei: ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése a választott profilnak megfelelő tantárgy, emelt szintű matematika profil esetén (02): matematika ismerkedő beszélgetés A tantárgyi vizsga tartalma: matematika feladatmegoldás A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, melynek tagjai szaktanárok. Az ismerkedő beszélgetés alkalmával a diákok találkozhatnak leendő osztályfőnökükkel. 2.) ½ osztály humán (emelt óraszámú történelem) tanulmányi terület kódja: 03 Heti óraszám történelemből 4 óra. Humán érdeklődésű, e területen továbbtanulni szándékozó, olvasni szerető tanulók jelentkezését várjuk. Mindazoknak ajánljuk, akik a jogi, közgazdasági, bölcsészettudományi egyetemen kívánnak továbbtanulni. Idegen nyelvek oktatása Angol (heti 3 óra), a második idegen nyelvet három nyelv közül (német, francia, olasz) választhatják a tanulók a sorrend megjelölésével. A végső beosztást iskolánk végzi. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára: A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lap gimnáziumunkban is beszerezhető, avagy letölthető a weboldalról. A dokumentum 1. számú mellékletét képezi a TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik. Kinyomtatás és kitöltés után a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot közvetlenül abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. Határidő: december 10. kedd óra (Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó értékelő lapot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába elviheti.) Az írásbeli időpontja: január 18. szombat 10:00 óra Megjelenés: órakor. Ekkor tekinthető meg az írásbeli terembeosztása, amelyet a bejárattal szemben, a magasföldszinten elhelyezett zöld táblákon fognak megtalálni. 8

9 Pótló írásbeli felvételi: január 23. csütörtök 14 óra Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kijavított dolgozatokat február 5-én, pénteken lehet megtekinteni 8.00 óra és óra között. Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők Jelentkezés szóbeli felvételi vizsgára: A szóbeli felvételire február 14. péntekig kell jelentkezni az általános iskolán keresztül. A jelentkezési laphoz csatolni kell ha nem a gimnáziumunkban írta központi írásbeli vizsgája értékelő lapját vagy annak másolatát. Kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot is. A szóbeli vizsgára a behívottak névsorát és a vizsga időpontját február 21-én pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők (30 fő) kb. kétszeresét hívjuk be. A szóbeli vizsgára (2014. március 3-án ) hozni kell: ellenőrzőt, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, valamint matematika füzetet. Szóbeli vizsga részei: ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése a választott profilnak megfelelő tantárgy, emelt szintű történelem profil esetén (03): történelem ismerkedő beszélgetés A tantárgyi vizsga tartalma: történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése. A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, melynek tagjai szaktanárok. Az ismerkedő beszélgetés alkalmával a diákok találkozhatnak leendő osztályfőnökükkel. A felvehetők ideiglenes rangsorát március 12-én a portával szemközti táblán közzé tesszük. Külön értesítést nem küldünk. A számítógépes központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvetteket, az Önök által az adatlapon megjelölt iskolák sorrendjét és azok döntését is figyelembe véve. A FELVÉTELI KÖZPONT visszajelzése után írásban értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket április 25-ig adjuk postára. 9

10 Tervezett létszám: 30 fő III. Öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály (A tanulmányi terület kódja: 04, ill. 05) Ebben az osztályban 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozásokból heti 18 órában intenzív nyelvi felkészítést és informatikai (heti 4 óra) ismereteket kapnak. Idegen nyelvből két részre osztjuk az osztályt. 1.) ½ osztály haladó szintű angol (heti 15 óra) tanulmányi terület kódja: 04 A 2. idegen nyelvet, amely a német nyelv, heti 3 órában tanulják. 2.) ½ osztály kezdő spanyol (heti 15 óra) tanulmányi terület kódja: 05 A 2. idegen nyelv a középhaladó angol lesz heti 3 órában. Az osztály minden tagja részére képességfejlesztés történik a következő órák keretében: Magyar Idegen nyelv (I. és II.) Informatika Matematika Testnevelés Osztályfőnöki 1,5 óra/hét 18 óra/hét 4 óra/hét 1,5 óra/hét 5 óra/hét 1 óra/hét A fentieken kívül még 2 órát kapnak a tanulók. A választott tantárgyat két éven keresztül 9. és 10. osztályban tanulják. Fél-fél osztály a következő két lehetőség közül sorrend megjelölésével választhat. A végső beosztást az iskola végzi. Kommunikáció Az órák keretében kommunikációnak azon ágaival foglalkoznak a tanulók, amelyek a modern ember érvényesüléséhez szükségesek a viselkedési kultúrától a befolyásoláson át a sajtót, a médiát is magában foglaló tömegkommunikációig. Ez utóbbi kapja a legnagyobb hangsúlyt. Napi hírportált szerkesztünk, iskolaújságot írunk, rangos szerkesztőségeket látogatunk, megismerkedünk az írott sajtó, az elektronikus média és az internetes újságírás világával. Két év alatt észrevétlenül kis riporterekké, szerkesztőkké, kritikusokká vagy publicistákká válnak a diákok. Megfelelő alapozást kapnak ahhoz, hogy kommunikáció, médiatudomány, újságírás szakon, esetleg a marketinggel összefüggő területen tanuljanak tovább. Gazdasági ismeretek A gazdasági ismeretek tantárgy fő célja, hogy az érdeklődő tanulók megismerjék a gazdasági körforgás lényegét, mozzanatait és alapfogalmait. Legyenek tisztában az egyes 10

11 termelési tényezők szerepével, a gazdaságos felhasználásuk lehetőségeivel. A tanulók sajátítsák el a legfontosabb piaci kategóriák fogalmát, ismerkedjenek meg a piaci mechanizmussal. Ismerjék meg a piac alapvető mozgatórugóját: a piaci versenyt, a piac formáit. Cél az is, hogy a diákok legyenek képesek alapvető pénzügyi, gazdasági műveletek végrehajtására, értsék és átlássák az életünket körülvevő globális gazdaság mozgató rugóit. Saját tapasztalataikat és a tanultakat felhasználva sikeresek lehessenek a gazdaság és a munka világában, vállalkozóként vagy munkavállalóként megalapozott szakmai tudással és készségekkel, képességekkel rendelkezzen. Jelentkezés központi írásbeli vizsgára: A jelentkezési lapot közvetlenül abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló írásbeli felvételi vizsgát akar tenni. Határidő: december 10. (Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, amely előírta az egységes általános írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet általános írásbeli felvételi vizsgára. A teljesítményét értékelő lapot bármelyik, általa választott középiskolába elviheti.) Az írásbeli vizsga időpontja:2014. január :00 óra. Megjelenés: 9:30 órakor Pótló írásbeli felvételi vizsga: január :00 óra Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kijavított dolgozatokat február 5-én lehet megtekinteni óra és óra között. Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők. Jelentkezés szóbeli felvételi vizsgára: A szóbeli felvételi vizsgára február 14-ig kell jelentkezni az általános iskolán keresztül. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden tantárgy jegyét tüntessék fel. Szóbeli vizsga részei: ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése ismerkedő beszélgetés tantárgyi vizsga A tantárgyi vizsga részei és tartalma angol nyelvből: Rövid bemelegítő beszélgetés Angol nyelvű szöveg olvasása, a szöveg forrásának felismerése (pl. , weboldal, teásdoboz, bemutatkozó levél stb.) és értelmezése kérdések alapján A szövegből kivett mondat kiegészítése, átalakítása szóbeli instrukciók alapján Képleírás és képről való beszélgetés önállóan és kérdések alapján 11

12 Ha a tanuló a nyelvi előkészítő osztály mellett a négy évfolyamos gimnázium matematika és/vagy történelem tagozatát is megjelöli, akkor az adott tanulmányi terület(ek)hez kapcsolódó tantárgyi vizsgát is le kell tennie. A jelentkezési laphoz csatolni kell (ha nem az iskolánkban írta) a központi írásbeli vizsgájának értékelő lapját. Kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot is. A szóbeli vizsgára behívottak névsorát és a vizsga időpontját február 21-én, pénteken a portával szembeni hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és a központi általános írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők (30 fő) kb. kétszeresét hívjuk be. A szóbeli vizsgákat március 3-án tartjuk. További időpontok azoknak, akik nem tudtak részt venni az első vizsganapon: március 5. és óra A szóbeli vizsgára hozni kell: ellenőrzőt, magyar nyelv-és irodalom, angol, valamint matematika füzetet (4 évfolyamos emelt szintű történelem profil megjelölése esetén történelem füzetet is). Az iskola a felvehetők ideiglenes rangsorát március 12-én a portával szemközti hirdetőtáblán közzéteszi. Külön értesítést nem küldünk. Ez a rangsor eredményeik alapján állítja sorba a felvételizőket és jelöli meg felvehetőnek vagy elutasítottnak a tanulót. A számítógépes központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvetteket az Önök által az adatlapon megjelölt iskolák sorrendjét és azok döntését is figyelembe véve. A FELVÉTELI KÖZPONT visszajelzése után írásban értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket április 25-ig adjuk postára. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet - 47/2013. sz. EMMI rendelet 3. sz melléklete. Budapest, szeptember Farkas Barnabásné mb. igazgató

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 40. számú szabályzat AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. december 12-től Összeállította: Nagy István

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben

Oktatási Hivatal. Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben Oktatási Hivatal Felvételi a középfokú iskolákban a 2012/2013. tanévben 2012 Tartalom 1. A középfokú felvételi eljárás résztvevői... 3 2. A középfokú felvételi eljárás szakaszai... 3 3. Az általános felvételi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév

A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév A Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium felvételi tájékoztatója a négy- öt- és hat évfolyamos képzésről 2015/2016-os tanév 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. Tel. 327 7290, 327 7293 www.ejg.hu, e-mail:

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója

A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója A BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM felvételi tájékoztatója BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1115. Budapest, Bartók Béla út 141. Tel: 06-1-203-8932 (112 m.); 06-1-203-8933 Fax: 371-0628 Kapcsolattartó:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) FELVÉTELI 2013/2014-es tanévre GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK) A hozott pontok számítására vonatkozó kérdések 1. Figyelembe lehet-e venni a magatartás és szorgalom jegyet a hozott pontszám kiszámításánál?

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap.

A diákéletet sok tanórán kívüli program színesíti, ezek közül is kiemelkedik a Gólyaest, a Rákóczi Kincsestár és a Rákóczi nap. BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2013. november 27. szerda 17.00 Nyílt napok: Vált.!! 2013. november 27-28. szerda-csüt.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM

TOLDY FERENC GIMNÁZIUM TOLDY FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 2015-2016 A Toldy Ferenc Gimnáziumról Iskolánkat 1854-ben alapították a budai polgárok. A Budai Főreáliskola hetven évvel később vette

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001 2014/2015-ös tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti alapítása 1959 óta a magas színvonalú szakember-képzés

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Cím: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Telefon: 74/511-077 E-mail: ibelagimnazium@gmail.com Honlap: www.ibela.hu Igazgató: Hajós Éva Pályaválasztási

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001 2015/2016-os tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola alapítása

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17. II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.00 Nyílt napok: 2012. november 27-28. kedd-szerda (9 00-12 00 ) négy évfolyamos

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben