XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció szakmai beszámolója"

Átírás

1 XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció szakmai beszámolója A konferencia időpontja és helyszíne 2013-ban a Pannon Egyetem (továbbiakban Egyetem) Felsőoktatási Minőségi díjjal kitüntetett Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban Kar) rendezhette a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióját (továbbiakban Szekció). Minden idők legnépesebb OTDK szekció-rendezvénye április között került megrendezésre az Pannon Egyetem veszprémi kampuszán. A hallgatókkal és minden egyéb résztvevővel, a szervezőkkel együtt több mint ezer főt (1041 fő) érintő diáktudományos esemény volt. Az Egyetem és a Kar fogadta a magyar felsőoktatás legtehetségesebb közgazdász hallgatóit, a tevékenységüket témavezetőként, bírálóként, zsűritagként támogató oktatókat, köztük határon túli vendégeket is. A kar már április 17-én este várta a résztvevőket vacsorával és kollégiumi szállással, határon túli vendégeinket külön programokkal is. Fontosabb adatok a konferenciáról Pályamunkák adatai Nevezett pályamunkák száma: 649 Ténylegesen bemutatott pályamunkák száma: 570 A nevezett pályamunkák és a bemutatott pályamunkák számával is a legnagyobb Szekció a XXXI. OTDK-n (az előző három OTDK adataihoz hasonlóan). A Szekcióba benevezett 649 dolgozat a teljes 16 tudományterületi szekcióból álló konferenciasorozatra nevezett összes dolgozatainak (4980) 13%-a, azaz minden 8. dolgozatot ebbe a szekcióba nyújtottak be. A bemutatott dolgozatok számát illetően hasonló a helyzet: a konferencia-sorozat 16 szekciójában összesen bemutatott 4612 dolgozatból a Közgazdaságtudományi Szekcióban került bemutatásra 570, ami azt jelenti, hogy minden 8. OTDK-s dolgozatot Veszprémben prezentáltak a résztvevők. Ezek nemcsak hogy a XXXI. OTDK konferencia-sorozat legnépesebb szekciójává tették a Közgazdaságtudományi Szekciót, hanem ezek a tudományos diákköri mozgalom teljes 60 éves történetének legmagasabb részvételi számai! A Közgazdaságtudományi Szekciók növekedési dinamikájára jellemző néhány adat: 2011-hez képest (516) a benevezett dolgozatok száma 133-mal (25,8%-kal) nőtt, ha ugyanezt a dolgozatszámot a tíz évvel ezelőttihez hasonlítjuk, akkor már 2,5- szeres a különbség.

2 Részletező adatok január 9-ig 649 pályamunka nevezése történt meg az OTDT rendszerében. A határidő lejárta után nevezéssel kapcsolatos kérés nem érkezett sem az OTDT-hez, sem a Szekció rendező intézményéhez. A nevezések beérkezését követő feldolgozás során kiderült, hogy 1 pályamunka nevezési dokumentációja nem érkezett meg az OTDT-hez. Ennek hiányában az OTDT a pályamunka nevezését elutasította. A Szekció Felhívásában megfogalmazottaknak megfelelően a rendező intézmény 29 dolgozatot utasított el a küldő intézmény rezümében, vagy a dolgozat más részében történő feltüntetése miatt. 1 dolgozat esetében a pályázó hallgató a Szekció Felhívásában foglaltak ellenére is fenntartotta titkosítási kérelmét, így ezt a pályamunkát nem állt módunkban befogadni. Az Agrártudományi és a Társadalomtudományi Szekciókban a nevezések feldolgozása során kiderült hogy néhány pályamunka (Agrártudományi Szekció: 1; Társadalomtudományi Szekció. 2) témája miatt nem illik a nevezett szekciókba, melynek következtében a szekciók szervezői kérték a Közgazdaságtudományi Szekció ügyvezetését a pályamunkák befogadására. A Szekció az OTDT Titkárságának támogatásával befogadta az átirányított nevezéseket. A Társadalomtudományi Szekció részéről március végén érkezett még egy kérés dolgozat befogadására, melyet a szervezési munkák akkori állapotában a Szekció ügyvezetése már nem tudott elfogadni. A nevezett és bemutatható pályamunkák száma, amelyek a tagozati beosztásba bekerültek, továbbá a bírálóknak kiküldésre kerültek: 617 pályamunka. A bírálati folyamat során további 11 dolgozat került elutasításra mivel a dolgozatokra adott bírálati pontszám nem érte el a minimum ponthatárt (40%, 24 pont). 3 dolgozat esetében jeleztek a bírálók plágiumot, ezek a pályamunkák szintén elutasításra kerültek. A konferencia kezdetéig több visszajelzés érkezett a hallgatóktól, hogy (jellemzően munkahelyi elfoglaltságaik miatt) nem tudnak részt venni a konferencián. Ezen pályamunkákat a programfüzet már nem is tartalmazta. A konferencián előre jelzett távolmaradás, a bírálati folyamat során történt kizárások és a rendezvényen történő nem megjelenés miatt 35 pályamunka bemutatására nem került sor. A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában ténylegesen bemutatott pályamunkák száma: 569 A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójára 33 felsőoktatási intézmény (31 hazai és 2 határon túli) 55 karáról érkezett nevezés, a nevező intézmények közül 16 főiskolai kar. A legtöbb dolgozatot a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara nevezte (84). A Budapesti Gazdasági Főiskola 55, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 49 pályamunkát nevezett. A statisztikai adatsor másik végén 13 intézmény (kar) áll 1-1 nevezett dolgozattal. A nevezett dolgozatok közül 86 többszerzős (ebből 78 két szerzős, 7 három szerzős és volt egy öt szerzős dolgozat is). A határon túli intézményeket képviselő hallgatók 16 dolgozatot mutattak be. 25 hallgató nevezett egynél több dolgozat szerzőjeként, közülük néhányan többen helyezésben és különdíjban is részesültek. A dolgozatok tagozati besorolásakor a felhívásban eredetileg szereplő 23 tagozatból indultak ki a szervezők. A benevezett dolgozatok viszonylag nagy száma miatt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 23 tagozat nem elegendő, erre egyébként a kiírásban is történt utalás 1. A nevezések ismeretében az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának ülésén a tagozatok számát 57-re 1 Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága a korábbi évek tapasztalatai alapján úgy döntött, hogy összetett, átfogó tagozatokat állít fel, amelyeket a beérkezett dolgozatok számától és témájától függően tovább bonthat vagy összevonhat.

3 bővítettük. E tagozat szám már elegendőnek bizonyult a nevezett dolgozatok besorolására, és arra is, hogy másfél nap alatt a hallgatói előadásokat zavartalanul lebonyolíthassuk. A hallgatók tagozati besorolását illetően ezúttal is érkeztek észrevételek az intézményi képviselőktől, ezeket a lehetőségek határain belül korrigáltuk. Továbbra is maradtak olyan dolgozatok, amelyekről vagy a szerzők, vagy maga a tagozati zsűri vélte úgy, hogy nem oda való volt, de ezek száma azonban elenyésző volt. A nevezett, illetve befogadott pályamunkák alapján kialakított tagozatok listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Helyezési és különdíjas adatok Az 57 tagozatban kiosztásra került mindösszesen 180 helyezés (56 db I., 69 db II., 56 db III. a különdíjakat most nem ideszámítva). A helyezéseken és a különdíjakon a következőképpen osztoztak a résztvevő intézmények. Összesen 26 intézmény szerzett valamilyen helyezést és különdíjat, ebből 8 főiskola, így a helyezést és különdíjat szerzett intézményeknek közel harmada főiskolai kar. I. helyezett pályamunkák száma: 56 db 18 intézmény (4 főiskolai Kar) II. helyezett pályamunkák száma: 69 db 20 intézmény (5 főiskolai Kar) III. helyezett pályamunkák száma: 56 db 22 intézmény (7 főiskolai Kar) Különdíjban részesült pályamunkák száma: 109 db Helyezést elért és különdíjban részesült pályamunkák száma összesen: 289 db (duplikált adatok). A konferencián 654 előadó volt. Ebben duplikált adatok vannak, ugyanis aki több pályamunkával szerepelt, azt többször számoltuk az OTDT számításaihoz hasonlóan.

4 A résztvevő intézmények fontosabb számai a következők: Ssz. Intézmény Nevezett pályamunkák száma Bemutatott pályamunkák száma I. II. III. Külön díj Összesen Arány (%) helyezett/nevezett pályamunkák száma 1. ÁVF ,00 2. BBTE ,23 3. BCE-GTK ,79 4. BCE-KTK ,78 5. BCE-TK ,67 6. BGF ,00 7. BKF ,50 8. BME- GTK ,88 9. DE-GVK , DE-KTK , DF EDUTUS ,5 13. EKF-GTK , ELTE- 4 4 TÁTK , KE-GTK , KE-PK KJF , KRF , KRF-GTK , ME-GTK , NYF-GTK , NYME- 5 7 AK NYME KTK , NYME- 0 1 TTMK OE-AREK OE-KGK , PE-GK PE-GTK , PTE-ETK PTE-KTK , SJE , SZE-ESZI SZE-GK , SZF , SZIE- 0 1 ABPK SZIE-GK SZIE-GTK , SZTE GTK , SZTE-MK TPF , WSUF ZSKF 2 1 0

5 A konferencia szakmai értékelése A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának felhívását március 2-án fogadtuk el végleges tartalmában. A központi nevezés határideje január 9. volt. A dolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményeit a felhívásban közzétettük. Az előző konferenciához képest sajnos nem történt előrelépés a formai követelmények betartásában, a nevezési illetve regisztrációs feladatok teljesítésében. A nevezések zöme ugyan a fenti határidőre beérkezett, de a formai hiányosságok, pontatlanság kezelése, kijavítása és pótlása a szervező bizottság számára jelentős többletterhet jelentett. A gazdaság különböző területeit felölelő 57 tagozatban a résztvevők a szakma több, mint 239 neves képviselője előtt védhették meg tanulmányaikat. A rendező intézmény a Közgazdaságtudományi Szekció történetében de talán a teljes konferenciasorozat történetében is egyedülálló módon alapfelállásban egyetlen tagot sem jelelölt a tagozati zsűrikbe. A delegált zsűritagok visszalépése miatt végül is elég nagy számban léptek be veszprémiek a tagozati zsűrikbe, de a rendező intézmény egyetlen tagozati zsűri elnököt sem adott, még olyan esetekben sem, ha a veszprémi kolléga egyetemi fokozatban fölötte állt is a megmaradó zsűritagoknak. Az idei konferencián már nem volt újdonság, hogy a Bologna rendszer jegyében Bachelor (BA/BSc) és Master (MA/MSc) szakos hallgatók egyaránt szerepeltek a konferencián, de ez már 2009-ben a XXIX. OTDK-n Debrecenben és 2011-ben a XXX. Jubileumi OTDK-n Gödöllőn is így volt. Ugyanakkor talán ez az utolsó konferencia, ahol még találkozhattunk hagyományos, osztatlan képzésben tanuló hallgatókkal (6 fő). A veszprémi konferencián 465 bachelor hallgató jegyezte szerzőként a konferencia dolgozatait, szemben a 286 master képzésben résztvevő szerzővel, ez 61-38%-os arány a bachelor hallgatók javára. Ugyanezek az arányszámok a konferencia idején már másként alakultak lévén a kvalifikáció idején bachelor hallgatók jelentős része master képzésben folytatta tanulmányait, 293 bachelor, 282 master, 3 osztatlan képzésben résztvevő, 31 azóta PhD-programba beiratkozott és 148 végzett hallgató. Bebizonyosodott, hogy a képzésnek lehet bachelor és master szintje, de magának a tudományművelésnek nincsenek ciklusai, szintjei. A Közgazdaságtudományi Szekció derékhadát a jogosultság megszerzésének idejére jellemző állapot szerint bachelor hallgatók adják. A tagozati struktúra érdekes, izgalmas leképezése a tudományterületünkön zajló változásoknak: Európai Unió és NATO, Turisztikai termékfejlesztés, Térségmarketing, imázsformálás, Internet, közösségi média és innováció a marketingben, vagy a Klímaváltozás, energiafelhasználás, energiahatékonyság önálló tagozattá izmosodása jelzi, hogy a társadalom és a gazdaság fejlődése milyen korábban határterületnek számító témákat von reflektorfénybe. A hallgatói érdeklődés és érzékenység e téren példamutató. Több tagozati zsűritaggal, tekintélyes professzorokkal szót váltva e témában megfogalmazódott az is, hogy bár csak az Akadémia világa követné ilyen érzékenységgel a tudományterület változásait. A tagozatokba való sorolás kapcsán megemlítendő, hogy köszönhetően a közgazdász felsőoktatáson belül az elméleti közgazdasági, illetve üzleti-gazdálkodási szakokon tanuló hallgatók létszámarányának jelentős eltolódás figyelhető meg az utóbbi (gyakorlatiasabb, üzleti,

6 gazdálkodási, mikro) témájú dolgozatok javára. Ezekre a tagozatokra olykor olyan nagyszámú nevezés érkezett, hogy egy-egy témakörben több bizottságba sorolva kerültek bemutatásra a dolgozatok (Marketing témakörben 9 tagozat, Turizmus témakörben 6 tagozat, Pénzügyi jellegű tagozta 4 volt, továbbá Humán erőforrás-gazdálkodás és munkaerőpiac 4 tagozat, Termelésmenedzsment-logisztika, Környezetgazdaságtan, Közgazdasági elmélet pedig 3-3 tagozat volt. Már az előző, 2011-ben megrendezett XXX. Jubileumi OTDK során is felmerült az a dilemma, hogy a Közgazdaságtudományi Szekcióba befogadott dolgozatok számának növekedése vajon nem jelent-e felhígulást, a minőség csökkenését? Nem túl nagy-e az ár, amit megfizetni kényszerülünk a legnagyobb szekció egyébként örömteli pozíciójáért? Meglehetősen széles tartományban szóródik a tudományos értelemben vett minőség. Az egyik véglet az eredeti kérdésfeltevésre igényes módszertannal választ kereső, széles és megalapozott szakirodalmi alapokon nyugvó dolgozatok köre, amelyek szemléletmódjáról és következtetéseiről Mérő László oly találóan beszélt: Ezek a dolgozatok Extremisztán lakóinak eredeti, szokásos tudásunkat megkérdőjelező és/vagy konvertáló, valódi tudományos teljesítményei a fiatalság friss szellemével, gondolkodásával felturbózva. Ugyanakkor a dolgozatok egy másik köre ízig-vérig Átlagisztáni: ugyan tisztes iparos munkának mondhatóak, ám nincs bennük valódi személyes probléma pedig a tudományos munka itt kezdődik, és a következtetéseik hallatán valahogy nem alakul ki az az érzés, hogy a tudomány épületének fala akárcsak egy sor téglával is magasabbra emelkedne. Az ilyen tudományos teljesítményekre mondta azt valaki nagyon találóan, hogy megszületésükkel pontosan akkora űrt töltenek be, mint amit eltűnésükkel keltenének. Továbbra is megfigyelhető az a már korábban is tapasztalt jelenség, hogy vannak nagyon egyenletes szakmai minőségű, színvonalú tagozatok, ugyanakkor főleg a nagyszámú dolgozatot befogadó tagozatok esetén nagyobb a minőségi szórás. Ez szükségszerű és nem feltétlenül kezelhető jelenség, amelyet csak a következetesebb, szigorúbb intézményi minőségi szűrőkkel lehet valamelyest kiegyensúlyozottabbá tenni. Továbbra is igaz, hogy néhány intézményben nem csak minőségi műhelymunka folyik, hanem a helyi TDK vezetés erős minőségi szűrőt is működtet, ugyanis csak az OTDK-n sikerrel szerepelni esélyes dolgozatokat nevezik. Máshol ne tagadjuk ez a szűrés lazább. A TDK-dolgozatok írásos opponálása tekintetében megmaradtunk a korábbi OTDK-án kialakított és mára beváltnak tekinthető gyakorlatnál: a tagozati zsűrik opponálták a dolgozatokat. Nem tagadható, hogy itt is voltak még vitatott esetek, vannak még továbbgondolásra ösztönző tapasztalatok. Még mindig sok volt az utolsó pillanatra halasztott bírálat, és sajnálatosan sok volt az igénytelen, semmitmondó tartalmú, rövid, sablonos bírálat is a kettő között talán összefüggést is sejthetünk. Nem tekinthető lezártnak az a vita sem, hogy a bírálat szöveges értékelésének előzetes hozzáférhetősége növeli-e a konferenciára felkészülés színvonalát, vagy az esetleges kritikai észrevételek megismerése éppenséggel elkedvetleníti a hallgatókat. A konferencia tudományos illetve verseny jellege itt kétségtelenül ütközik egymással. A végső helyezésekre való esély elvesztése, illetve a tudományos eredmények és vélemények transzparenciája más-más irányba terelik az erre a kérdésre adandó választ! A két opponens értékelése közötti 15 pontot meghaladó különbségek száma 114 volt, ez az összes dolgozatszám 19%-a. Őszintén ki kell mondani, hogy ez sok! Meghaladja az ilyen nagy számú elbírálandó dolgozat esetében elkerülhetetlen 5-6 %-os tolerálható mértéket ebben a nagyságrendben ismételten rendszer szintű problémát sejthetünk. A

7 következő OTDK-k megszervezése során elkerülhetetlennek látszik, hogy célzott erőfeszítéseket tegyünk a pontozás egységesebb, kiegyensúlyozottabb gyakorlatának kialakítására, és az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának ezt a kérdést a évi OTDK lezárása után haladéktalanul napirendjére kell tűzni. Ugyancsak nehezen kezelhető problémák forrása volt az, hogy a tagozati zsűrikbe jelölt zsűritagok 1/3-a lépett vissza a felkéréstől a konferencia kezdetéig terjedő két hónapban. Ez ugyancsak szokatlanul sok. Sok, mert borítja a bírálatok rendjét és határidejét, és hatása dominószerű láncreakciót indít be, ami kivetül a konferencia számos más lényeges kérdésére. Tisztában vagyunk azzal, hogy 239 zsűritag esetében törvényszerűen előállnak vis major helyzetek, már csak a nagy számok törvénye értelmében is. Ebben a nagyságrendben azonban már ez is rendszerproblémákat generáló gyökér-probléma. E tekintetben is rendet kell tenni, át kell gondolni az eddig követett gyakorlatunkat. Még egy igen aggasztó jelenségre is ki kell térni: hosszú évek óta nem volt komoly plágiumprobléma a szekcióban, és 2013-ban 3 esetben kellett kizárni dolgozatot idegen tollakkal való ékeskedésért, és további két dolgozatra is rávetült a plágium árnya. A tudományművelés területén ez az egyetlen olyan dolog, amelyről megalkuvás nélkül ki kell jelenteni, hogy semmilyen formája nem tolerálható. Ha ez a probléma ilyen nagyságrendben bukkant most hirtelen újra elő, akkor nagyon mélyen magunkba kell tekintenünk. A szekció megújulásának kezdő lépései a szakmai minőség, igényesség intézményi szintű megemelésével kezdődnek. Szükségesnek látszik a legjobb intézményi gyakorlatok tapasztalatainak kicserélése, a dilemmákról és nehézségekről folytatott nyitott, kritikus és önkritikus dialógus. A TDK-mozgalom önirányító és önszabályozó, ezekre a jelenségekre és kihívásokra magunknak kell válaszokat adni. A hibák, a hiányosságok a saját hibáink és a saját hiányosságaink és megoldani is nekünk kell azokat. Nincs más, akire, és ahova mutogassunk! Ez egyszerre jó és rossz hír, hiszen a magunk gyengeségein kell úrrá lennünk, ugyanakkor ha mindez csak rajtunk múlik, akkor csak dolgozni kell, hogy megtaláljuk a jó megoldásokat. És dolgozni van miért! A konferencia előkészítése, a tagozati zsűrikkel való előzetes kommunikáció során alkalmazott elektronikus kommunikációs forma jól vizsgázott. Mára bebizonyosodott, hogy ilyen nagy számú dolgozat esetében ez a leginkább hatékonynak tekinthető információ-csatorna. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy az egységes és megújult országos információs felület működése nem volt problémáktól és zökkenőktől mentes. Ezt is szükséges lesz majd stabilizálni. Ha marad a dolgozatszám növekedésének trendje, akkor ezen az úton, a nevezések és a dolgozatok adminisztrálása terén a sztenderdizált elektronikus adatkezelés és kommunikáció még magasabb szintjére kell eljutni. A zsűrik a tagozati üléseket követően rövid írásos értékelést készítettek a tagozatokban folyó munkáról, elemezve a dolgozatok és előadások színvonalát, az erősségeket és hiányosságokat. A beszámolókból kirajzolódó összkép az, hogy a konferencia összességében magas színvonalú volt, ami a hallgatók és konzulens tanáraik munkáját dicséri. Az írásos visszajelzések szerint a bemutatott dolgozatok témaválasztása aktuális, színes, szerteágazó, az egyes diszciplináris mind az economics/közgazdaságtani, mind az business/gazdálkodástudományi részterületek fejlődését jól tükröző volt.

8 Sok volt az önálló kérdésfelvetésen, illetve kutatáson alapuló munka. A tagozati zsűrik több esetben publikálható minőségű munkákkal is találkoztak ezek utógondozását fontos lenne szem előtt tartani és ténylegesen megjelenésig vinni. Ugyanakkor erre fentebb már utaltunk több tagozatban tették szóvá a dolgozatok színvonalának egyenetlenségét heterogenitását, két pólusosságát, és még mindig van arra példa, hogy leíró jellegű, a kutatási problémát nem világosan lehatároló, egyszerű, igénytelenebb módszertannal vizsgálódó, önálló kutatási eredményt nem felmutató dolgozat kerül bemutatásra. Kritikai megjegyzésként elhangzott az is, hogy helyenként érzékelhetőek az elméleti, közgazdasági alapok hiányosságai ez nem általános, de megszívlelendő. Örvendetesen nőtt de még tovább fejleszthető/fejlesztendő az idegen nyelvű szakirodalmi források ismerete és feldolgozása. Helyenként ugyanakkor a forráskezelés, az irodalomjegyzékek, a hivatkozások hiányosak és nem ritka az sem, hogy még a magyar nyelven elérhető alapvető irodalmak ismerete is hiányosnak bizonyult. A tagozati zsűri elnökök írásos visszajelzései alapján a dolgozatok prezentációja során kitűnő szemléltetettséget tapasztaltak. A PowerPoint-os előadás mára teljesen általánossá vált, illetve a Prezi formátumú, izgalmas szerkesztésű prezentációk térnyerése is megfigyelhető. Dicséretes az időkeretekkel való fegyelmezett gazdálkodás és a szabad, élőbeszéd jellegű, kötetlen előadásmód. Gyakran ismétlődő vélemény, hogy a prezentáció jobb volt, mint az írott dolgozat. Előadni, kommunikálni kiválóan megtanultak a hallgatók. Ami azonban még fejleszthető a jövőben: tudatosabb prezentációs struktúrára célszerű törekedni (15 perc kevés ahhoz, hogy mindent elmondjunk), a prezentációk során nagyobb figyelmet kell fordítani a dolgozatok központi problémájának az exponálására (kutatási kérdés, hipotézisek), és a saját kutatás alapján adott válaszok, eredmények, következtetések kiemelésére. A konferencia szakmai jellegét bizonyító örvendetes tény, hogy a dolgozatok prezentációját többnyire élénk érdeklődés és vita követte. A zsűrik mellett több tagozatban a hallgatóság aktív részvételével. Egyre kézzelfoghatóbb probléma ugyanakkor a vitára adott időkeret szűkössége, az 5 perces időkeret alkalmatlan az érdemi szakmai gondolatcserére. Több tagozat ezért a túlórázást választotta, vállalva az előre megszabott menetrend felborulását is. Ez csak aláhúzza a már sokszor exponált dilemmát: ilyen befogadott dolgozatszám mellett csak a konferencia további nap(okk)al való meghosszabbítása esetén megoldható annak minden szervezési és finanszírozási következményével. Tekintettel a nagyszámú dolgozatra, ez majdnem feloldhatatlan dilemma: további (fél)nappal megnövelni a konferencia időtartamát, vagy kitartani a korlátozott vitaidőnél. A fejlődés örömteli, a kritikákkal pedig lesz dolgunk, elsősorban a témavezetők, körében, az intézményi műhelyekben. Részletező adatok: pontszámok: 90 pont vagy feletti összpontszámmal rendelkező pályamunkák száma pont vagy feletti és 90 pont alatti pályamunkák száma pont vagy feletti és 80 pont alatti pályamunkák száma pont vagy feletti és 70 pont alatti pályamunkák száma pont vagy feletti és 60 pont alatti pályamunkák száma pont vagy feletti és 50 pont alatti pályamunkák száma pont alatti pályamunkák száma 2 Összesen 569

9 A teljes Közgazdaságtudományi Szekció pontjainak átlaga: 75,7 A legmagasabb pontszám: Környezeti menedzsment és hatásvizsgálatok tagozat: 99,3 (átlag: 86,3) A évi konferencia folytatta a már Sopronban elkezdett, majd Miskolcon, Debrecenben és Gödöllőn folytatódó folyamatot, vagyis nagyszámú határon túli hallgató vehetett részt a konferencián. A határon túli hallgatók által megszerzett egy I.. két II., illetve két III. helyezéssel immár arról beszélhetünk, hogy a határon túli TDK-mozgalom szakmai színvonala megszilárdult, mára lényegében integrálódott az anyaországi konferenciába. Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága fontosnak tartja, hogy a jövőben tovább fejlesszük azt a szintet, amelyet a mostani minőségi lépéssel elértünk. Örömteli előrelépés az is, hogy nemcsak a hallgatók, de a határon túli tanárok is részt vettek a konferencia tagozati zsűrijének munkájában. E téren azonban még további következetes lépéseket kell tennünk. A határon túli kollégákat a szakmai bizottság munkájába is aktívan be kell majd vonni. Az OTDK-ba való bekapcsolódás új szintjét mutatja az is, hogy a Közgazdaságtudományi Szekció munkáját 4 határon túli oktató kolléga és 15 határon túli hallgató megfigyelőként követte nyomon ugyanakkor újabb mérföldkő lesz a határon túli diáktudományosságban: az OTDK történetében először Kolozsváron rendezik meg az egyik tudományterületi szekciót: a Fizika, Földtudomány és Matematika Szekciót. A konferencia szervezése A konferenciát 12 fős szervezőbizottság irányította. A lebonyolításban az egész Kar érintett volt, nem csak az oktatói és adminisztratív dolgozói részéről, hanem a hallgatói oldalról is. Igen nagy számú, mintegy 80 fős hallgatói csoport dolgozott a rendezvény sikeréért. A szekció nyitó ünnepségén Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, a Gazdaságtudományi Kar megbízott dékánja, a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit. Beszédében elmondta, mennyire jelentős a Kar életében, hogy 10 éves fennállását egy ilyen nagy jelentőségű, a tehetséggondozás szempontjából kiemelten fontos konferenciával ünnepelheti. Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere a város és az egyetem kapcsolatát méltatta, kiemelte a jövő képzett fiataljainak építő szerepét, valamint reményét fejezte ki, hogy a résztvevők a szakmai program mellett tudnak majd időt szakítani a város megtekintésére is. A TDK szemléletéről, az egyetemeken és a tudományos életben betöltött szerepéről beszélt Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke és Dr. Hangos Katalin egyetemi tanár, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke is. Dr. Mérő László, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára rendkívül izgalmas plenáris előadást tartott Extrémisztán és Átlagisztán jellemzőiről, egymáshoz való viszonyáról. Előadásában rámutatott, hogy a felsőoktatás feladata, hogy a jelentős, korszakalkotó elméleteket, tudományos eredményeket, melyek Extrémisztánban születnek, lefordítsa Átlagisztán nyelvére, és így fogyaszthatóvá, taníthatóvá tegye azokat. A hallgatók feladata pedig, hogy ezekből az átültetett ismeretekből valami újat alkossanak, ismét eljussanak az Extrémisztáni kategóriához. Véleménye szerint az OTDK-án versenyző hallgatók azok, akik erre képesek.

10 Végül a Közgazdaságtudományi Szekció lebonyolításával, menetrendjével kapcsolatos fontos információkat osztott meg a hallgatósággal Sasné dr. Grósz Annamária, a Közgazdaságtudományi Szekció ügyvezető titkára. A konferencia záróünnepségén Dr. Husvéth Ferenc, a Pannon Egyetem Professzori testületének elnöke, és Dr. Hrubos Ildikó egyetemi tanár, az OTDT alelnöke mondott lelkesítő szavakat az eredményre váró fiataloknak, majd Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens, a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság elnöke értékelte a Szekció munkáját. A helyezések és különdíjak átadása után Dr. Szabó Lajos megbízott dékán, ügyvezető elnök adta át a stafétát Dr. Ilyésné dr. Molnár Emese osztályvezetőnek, aki a Budapesti Gazdasági Főiskola képviseletében vette azt át. Kiegészítő programok A szakmai program mellett kiegészítő, kulturális eseményekkel is várták a szervezők a konferencia résztvevőit. Nem titkolt szándékuk az volt, hogy bemutassák a város néhány nevezetességét, valamint az Egyetemhez, a Karhoz kötődő sikeres művészeket. Ezt a célt szolgálta a határon túli oktatóknak szervezett Szaléziánum, a hallgatók számára nyújtott látványsörfőzde-látogatás. Az esti kulturális programokat neves művészek (Rozsnyói Péter, Hatás Andrea), illetve Karunk korábbi marketingvezetője, aki DJ-ként is jeleskedik, és hallgatónk, Vastag Csaba biztosították. Az OTDK történetében első alkalommal a technika egy újításának köszönhetően a vállalkozó szellemű konferencia-részvevők izgalmas városnézésen vehettek részt. A Kar központi épületétől indulva QR-kódok segítségével kereshették és ismerhették meg városunk nevezetes épületeit, pontjait. A túrát sikeresen teljesítők kisebb ajándékokat kaptak. A Szekció kiadványai: A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció meghívója Programfüzet. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém, április PE GTK, Veszprém Előadások kivonatai. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém, április PE GTK, Veszprém Abstracts - CD. XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Veszprém, április PE GTK, Veszprém A Kar a pályamunkák előadóinak valamint a zsűri tagjainak átadott egy, a Kar logójához kapcsolható, az OTDT logójával, a Bagollyal díszített, évszámmal is ellátott emlékérmét. A Szekció saját honlapot alakított ki, amelyen a rendezők minden lényeges információt megosztottak az érdeklődőkkel. A honlap nagyban segítette a szállás- és étkezési igények felmérését is. A konferenciát megelőzően, valamint időtartama alatt és azt követően számos cikk, tudósítás jelent meg a rendezvénnyel kapcsolatban.

11 Felvétel készült a nyitó- és záróünnepségről. Több száz fotó készült az Egyetem hivatalos fotósa jóvoltából. A támogatók száma több mint 30, közülük számosan jelenlétükkel is segítették a Közgazdaságtudományi Szekció munkáját. Az ügyvezetés a konferenciához létrehozott címein több mint 5000 levél (be-és kimenő) volt olvasható, nem beleszámolva az egyéb címeken történő levelezések számát. Továbblépés, kiemelt kérdések Továbbra is lényeges vitakérdés, hogy meddig mehet tovább a mára csúcsokat döntögető dolgozatszám növekedése. Ez a vita négy éve, 2009-ben a XXIX. OTDK-n Debrecenben került megnyitásra, majd 2011.ben Gödöllőn folytatódott az ezzel kapcsolatos dilemmák körüljárása, és az utóbbi két évben is sokat beszéltünk róla. Most lassan, a friss tapasztalatok feldolgozásával és elemzésével a döntés felé kell irányt vennünk. A mérlegelendő szempontok továbbra is világosak: a szakmai, tudományos igényesség, minőség megőrzése, mi több emelése, és ez nem csak szakmai bizottsági, hanem jelentős mértékben intézményi felelősség is; a mai forráshiányos, megszorítós világban nem elhanyagolható a finanszírozhatóság, szponzorálhatóság kérdése; az adminisztratív-szervezési kezelhetőség kérdése, mivel mára a Közgazdaságtudományi Szekció szervezési, menedzselési, adminisztratív tekintetben valódi nagyüzem, amelyet ha marad ez a létszám elkerülhetetlenül sztenderdizálni, szabályozni szükséges anélkül, hogy a túlbürokratizálás csapdájába esnénk, ugyanis 800 hallgató, 600 dolgozat, 250 körüli zsűri tag és 50 feletti tagozat nem bírja el az egyedi, kivételes kezelést. Kezdeményezésünk, hogy az OTDT elsőként a nagy létszámú szekciókban végezze el a nevezett dolgozatok befogadhatóságának vizsgálatát, megértésre talált, a nagy létszámú dolgozat azonban a korábbi nevezési határidő kérdését is felveti. Köszönetnyilvánítás A XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció szervezői, az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság nevében ezúton is gratulálunk minden résztvevő hallgatónak és témavezetőiknek. Valamennyi résztvevő hallgató kivételesnek érezheti magát függetlenül a kapott helyezéstől, díjtól hiszen abba a mintegy 700 hallgatóba tartoznak bele, aki elnyerték a lehetőséget, hogy országos konferencián mutathassák be eddigi munkájukat. Örülünk, hogy ilyen szép számmal neveztek a konferenciára, és köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, Veszprémbe. Köszönjük a pályamunkák bírálóinak, a zsűrizésben részt vevők áldozatos munkáját. Többen hosszú évek óta kísérik már figyelemmel ezt a munkát, de nagy örömünkre szolgált, hogy sok fiatal kollégát is köszönthettünk az értékelők között. Köszönettel tartozunk az intézményi TDT-elnököknek, TDT-titkároknak és TDK-felelősöknek az intézményekben folytatott munkájukért, a hallgatóknak nyújtott segítségért, nem utolsó sorban a rendező intézménnyel szembeni türelmes és toleráns viselkedésükért.

12 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak a kapott pénzbeli és tárgyi támogatásért. Köszönettel tartozunk Egyetemünknek és Karunknak, a vezetésnek, oktatóinknak, valamennyi kollégánknak és segítő hallgatóinknak a szervezés és a lebonyolítás során nyújtott áldozatos munkájukért. Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet mondunk az OTDT Titkárság valamennyi dolgozójának, a elektronikus rendszer működtetőinek a folyamatos támogatásért, segítőkészségükért. Zárógondolatok A XXXII. OTDT Közgazdaságtudományi Szekció rendezője a Budapesti Gazdasági Főiskola lesz. Különleges megoldás, hogy a Főiskola 4 kara együttesen rendezi majd meg a konferenciát. Sok sikert kívánunk! A veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói és hallgatói (a szervezésben résztvevő nagyszámú hallgató!), a nagy létszámú több kulturális programmal kiegészülő rendezvényt példás szervezettséggel és közmegelégedésre készítették elő és bonyolították le. A tagozati titkárok révén a konferencia adminisztrációja, a tagozati ülések lebonyolítása példásan gördülékeny volt. A rendezők folyamatos jelenléte, az információhoz való gyors, precíz hozzáférés biztosítása a lelkes, odaadó rendezői hozzáállás a résztvevők széleskörű elismerését és köszönetét váltotta ki. Nagyon sok résztvevő egybehangzó véleménye szerint a mindenre odafigyelő, lelkes és lelkiismeretes szervező munka mellett ki kell emelni, hogy a szervezők tanárok és diákok egyaránt végig mosolyogva tették a dolgukat. Ez nem csak a hosszúra nyúlt, szürke téli napok után volt üde színfolt, de a mai megsavanyodott, félelmekkel és aggodalmakkal teli világunkban különösen jóleső volt. Jó lenne ezt valahogy eltanulni tőlük! Erre az OTDK-ra bizonyosan, mint mosolygós konferenciára fogunk emlékezni. Találkozunk 2 év múlva Budapesten! A bagoly legyen velünk addig is! Veszprém, június 24. Sasné dr. Grósz Annamária egyetemi adjunktus a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető titkára Dr. Badics Judit egyetemi docens a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető társelnöke Dr. Szabó Lajos egyetemi docens, mb. dékán a XXXI. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke Dr. Bakacsi Gyula tszv. egyetemi docens, az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

oktatási rektorhelyettes A XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciót a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezte meg 2013. április 3 5. között.

oktatási rektorhelyettes A XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekciót a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezte meg 2013. április 3 5. között. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ Helyszín: Debrecen Időpont: 2013. április 3-5. Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Szakmai Bizottság elnöke: A Szekció ügyvezető elnöke: A Szekció ügyvezető

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Intézményi tehetséggondozás bemutatása

Intézményi tehetséggondozás bemutatása ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA Tanárképzés és Tudástechnológiai kar Tehetségfejlesztő tanár szak Levelező tagozat Intézményi tehetséggondozás bemutatása Összefüggő egyéni, szakmai gyakorlat Szakképzettség:

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS A kutatócsoport tagjai: Bugyik Edina, Gér András László, Király Péter Kutatásvezető: Tóbi István Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10

Tartalom. Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Tartalom Beköszöntõ 3 Elnöki beszámoló 4 A Tanulmányi Bizottság beszámolója 7 Eseménynaptár 10 MCSE pontszerzõ alkalmai a 2010-es évben: 10 Vándorgyûlés, 2009, Sopron 11 Csigó Katalin: A visszajelzések

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE 2009. április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014.

Gyógyszertár. Hol vagytok, fiatalok? MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. (14-16. oldal) XIII. évf. 9. szám 2014. Gyógyszertár XIII. évf. 9. szám 2014. szeptember RENDEZVÉNY A 2014. évi Gyógyszerészek Országos Kongresszusa programja PHARMA PRAXIS Mindig magasabbra A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS PLÉNUMHATÁROZAT INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) Az intézményi látogatások időpontja: 2005.

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A 2012-ES FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁS BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KUTATÁSA. Készítette:

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. november 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A GYEMSZI fenntartású INDIT Közalapítvány addiktológiai területen nyújtott munkájára való tekintettel Dr. Szemelyácz Jánost, az INDIT Közalapítvány kuratóriumának

Részletesebben

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben