NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: április 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01."

Átírás

1 NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: április 01.-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELE Az intézményünk története Az intézményegységek működése Általános iskola Speciális Szakiskola Gyermekotthon Kollégium Móra Ferenc Tagintézmény Iskolai környezet bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Nyírbátor és térsége Intézmény elhelyezkedése az oktatási rendszerben Az iskola tanulónépessége Nevelő-oktató munka jelenlegi helyzete Az iskola személyi feltételei Tárgyi dologi feltételek AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA Szervezeti felépítés és egységek Szervezeti egységek feladatai Általános iskola Speciális szakiskola Gyermekotthon Kollégium Móra Ferenc Tagintézmény A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ÉRTÉKEI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI Pedagógiai programunk kialakításának előzményei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános alapelvei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános céljai Az intézményben folyó fejlesztő nevelés - oktatás speciális céljai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az általános iskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az autizmussal élő tanulók esetében

3 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai a speciális szakiskola értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai a speciális szakiskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános feladatai Az intézményben folyó fejlesztő nevelés-oktatás speciális feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az általános iskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az autizmussal élő tanulók esetében Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai a speciális szakiskola értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai a speciális szakiskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai Logopédiai ellátás A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása Gyógytestnevelés Mozgásnevelés/mozgásrehabilitáció Megváltozott pedagógus szerep Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei Az iskolában folyó pedagógiai munka értékei Vizsgák rendszere Az iskolai, írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, és korlátai Felvétel és átvétel szabályai SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés A szülő, a tanuló pedagógus együttműködésének formái Kapcsolat a tanulókkal Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel Belső és külső partnerek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FALADATAI A pedagógusok helyi, intézményi feladatai

4 7.2. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök feladatai KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő tanulók A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását szolgáló tevékenységek A szociális hátrányok enyhítését, a prevenciót szolgáló tevékenységek GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségfejlesztés célja Az egészségfejlesztés feladata Szociális tényezők Biológiai tényezők Táplálkozás Mozgás Testápolás Szexuális nevelés Öltözködés Mentális tényezők Alkalmazott módszerek Az egészségnevelési programban résztvevők Iskolai programok ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés a tanórákon A környezeti nevelés a tanórákon kívül A példamutató iskolai környezet tényezői Hosszú távú pedagógiai célok Jövőkép

5 14. FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Jogi háttér A fogyasztóvédelem alapelvei AZ ISKOLAI ÉLET MUNKARENDJE, HAGYOMÁNYAI Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Hagyományok, megemlékezések

6 MELLÉKLETEK A fejlesztő nevelés-oktatás rehabilitációs pedagógiai programja A REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM A fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók A továbbhaladás Átjárhatóság az iskola többi osztályába Csoportlétszám A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS FELADATAI, ALAPELVEI, ÁLTALÁNOS SZAKMAI ALAPELVEK A fejlesztő nevelés-oktatás céljai: Az értékelés rendszere a fejlesztő nevelés-oktatásban A fejlesztő nevelés-oktatás feladatai: A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei: A fejlesztő nevelés-oktatás általános szakmai, módszertani alapelvei A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI, AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK TEMATIKUS TERVE Egyéni fejlesztési terv A csoportos foglalkozások terve KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK ÉS LEKÜZDÉSÜK KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

7 Autizmus spektrum zavarral élő tanulók nevelési, oktatási programja AZ AUTIZMUS SPERKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ TANULÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az autizmussal élő tanulók oktatásának, nevelésének alapelvei, célkitűzései A NAT által megfogalmazott kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési területek Az autista tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai Személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A szociális beilleszkedést közvetlenül befolyásoló készségek Szabadidős készségek A kommunikációs készségek fejlesztése Kognitív készségek fejlesztése A szenzomotoros készségek fejlesztése Elemi pszichoszomatikus funkciók A PEDAGÓGIAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ HABILITÁCIÓ, REHABILITÁCIÓ Speciális módszerek az autista tanulók fejlesztésében AZ AUTISTA CSOPORT SZERVEZÉSE GYERMEKEK FELMÉRÉSE, FEJLESZTÉS, ÉRTÉKELÉS Tanulók értékelése AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

8 Kollégiumi pedagógiai program A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI A kollégium nevelési alapelvei A kollégium nevelés célkitűzései A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók énkép, önismeret, szociális képességek - fejlődését elősegítő tevékenység elvei A tanulók tanulási, gondolkodási kultúrájukat, felzárkóztatásukat, pályaorientációjukat segítő tevékenység elvei A tanulók önálló életkezdését elősegítő, környezettudatos magatartásának kialakítását segítő tevékenységek elvei AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az Ifjúsági Kör a kollégisták által létrehozott önkéntes diákszervezet, melynek feladata A TANULÓK ÉLETRENDJE Napirend A tanulók tanulmányi munkája A kollégiumi szabadidős tevékenységek szervezésének pedagógiai elvei Egyéni foglalkozás KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS, OKTATÁS KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK Tematikus csoportfoglalkozások témakörei: A tematikus foglalkozások éves óraszámai: A tematikus csoportfoglalkozások tartalmának témakörönkénti meghatározása A tanulás tanítása foglalkozás fejlesztési területei: Az erkölcsi nevelés foglakozások fejlesztési területei: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés foglalkozások fejlesztési területei: Állampolgárságra, demokráciára nevelés foglalkozás fejlesztési területei Az önismeret és a társas kultúra foglalkozás fejlesztési területei: A családi életre nevelés foglalkozás fejlesztési területei Testi és lelki egészségre nevelés foglalkozások fejlesztési területei Felelősségvállalás másokért, önkéntesség foglalkozás fejlesztési területei

9 Fenntarthatóság, környezettudatosság foglalkozások fejlesztés területei: Pályaorientáció foglalkozások fejlesztési területei: Gazdasági és pénzügyi nevelés foglalkozások fejlesztési területei Médiatudatosságra nevelés foglakozások fejlesztési területei GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI Ünnepeink, hagyományaink Kapcsolattartás iskolával, szülőkkel és a kollégium további partnereivel DIÁKÖNKORMÁNYZAT DIÁKÖNKORMÁNYZAT A diákönkormányzat célja Feladata A Diákönkormányzat intézményszintű jogi háttere HELYI TANTERVEK ZÁRADÉKOK

10 1. BEVEZETŐ Pedagógiai programunkkal az intézményünkben több, mint három évtizede végzett mindennapos nevelő-oktató munkánk számára kívánunk keretet nyújtani. A pedagógiai program az intézmény többi okiratával összhangban az intézmény legfontosabb célkitűzését, a partnerek igényeinek megfelelő működését hivatott biztosítani. Intézmény neve: Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium Székhelye: 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67. Tagintézménye: Gazdálkodási besorolása: Nyírbátori Éltes Általános Iskola és Speciális Szakiskola Móra Ferenc Tagintézménye 4700 Mátészalka, Kossuth tér 4. Közös igazgatású köznevelési intézmény. Irányító szervének neve és KLIK (152004) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Köznevelési intézmény típusa: A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20. alapján többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. Államháztartási szakágazati azonosító: Alapfokú oktatás Jogszabályban meghatározott közfeladata: A többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai, kollégiumi nevelése, gyógypedagógiai tanácsadás, továbbá gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekotthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. Alaptevékenysége: A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (1) bekezdésének 23. pontja szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók nevelése-oktatása. 10

11 6-16 éves gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása, 6-23 éves értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása eltérő tanterv szerint, illetve integrált formában. A évi CXC számú, A nemzeti köznevelésről alkotott törvény 12. fejezete 14. -a Köznevelési Hídprogramokat a következőképpen definiálja: A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Speciális szakiskolai képzés nem OKJ-s, és az alábbi OKJ-s szakmákban: Parkgondozó: (kifutó) Parkgondozó: Textiltermék összeállító: (kifutó) Textiltermék-összeállító: Szobafestő: (kifutó) Szobafestő: Tisztítástechnológiai szakmunkás: (kifutó) Tisztítás-technológiai szakmunkás: Családellátó: éves középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés, autista tanulók fejlesztése, kollégiumi ellátás, intézményi étkeztetés, gyermekotthoni feladatkörben: 11

12 gyermekotthoni ellátás ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek részére 40 engedélyezett férőhelyen, amely szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására, utógondozói ellátás, szakképzést előkészítő szakiskolai oktatás a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára, napközi otthoni és tanulószobai ellátás. 12

13 Alaptevékenysége szakfeladat rendje szerinti besorolása: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai továbbképzések Fejlesztő nevelés Fejlesztő nevelés-oktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 13

14 Az iskolába felvehető maximális tanulói létszám: A tagintézménybe felvehető maximális tanulói létszám: A kollégiumba felvehető maximális tanulói létszám: 300 fő 200 fő 120 fő A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyírbátor, Debreceni u. 67., 4002 hrsz., m 2 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, 4406 hrsz., 130 m 2 a mátészalkai 3368 hrsz-ú, 3139 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található 1137,51 m 2 alapterületű iskolaépülettel és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések. 14

15 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELE 2.1. Az intézményünk története Intézményünk Nyírbátorban található a Debreceni út 67. szám alatt. Nyírbátor a Nyírség déli részének központja, a Nyíregyháza, Debrecen és Mátészalka határolta háromszögben található. Vonzáskörzetében 50 ezer ember él, a körzet közlekedési, kereskedelmi és kulturális központja. A település első írásos emléke 1272-ből származik. A Bátori család felemelkedésével a város jelentősége is egyre nőtt. A kenyérmezei győztes csatát követően épült meg a Református és a Minorita templom és kolostor. Jogelődünk az 1977/78-as tanévben kezdte meg működését Kisegítő Iskola és Nevelőotthon elnevezéssel, ami azt jelenti, hogy több mint 35 éve állunk Szabolcs- Szatmár-Bereg megye gyógypedagógiai ellátásának szolgálatában ben - a klasszikus modellt követve - "egy tanító - egy osztály" alapon szerveződött az oktatási tevékenység, majd áttértünk a szaktanári - szaktantermi rendszerre. Iskolánk 1990-ben vette fel Éltes Mátyás nevét. Névadónk a századelő neves gyógypedagógusa, az első önálló kisegítő iskola létrehozója, tantervének kidolgozója. Névválasztásunk jelzi azt, hogy általános iskolai tagozatunkon olyan speciális nevelési szükségletű, enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek tanulnak, akik nem tudnak együtt haladni társaikkal az általános képzésben. Az épület az akkori viszonyoknak (a hetvenes évek második fele) megfelelő korszerű tervezéssel, a funkciónak megfelelően 192 tanuló részére kis létszámú osztályokban történő iskolai feladatok ellátására és bentlakásos (kollégiumi) férőhelyek biztosítására lett kialakítva ben az iskolai részen 16 tanterem, a diákotthonban 8 nevelési egység, valamint 1 kisméretű tornaterem állt rendelkezésre a szakmai feladatok ellátásához. Az elmúlt években azonban az infrastrukturális feltétételek egyre kisebb mértékben feleltek meg az intézmény gyógypedagógiai oktatási és nevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény vezetése felismerte a pályázati források megtalálásának kulcsfontosságát és egyre nagyobb hangsúlyt kapott az iskolai pályázati munka menedzselése. Számos sikeres pályázatot nyújtott be az intézmény több pályáztató 15

16 szervezethez is önállóan, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal, mint fenntartóval közösen. Az 1999, 2000, és 2001-es tanévben közel 3,5 millió forintot tudtunk taneszköz fejlesztésre fordítani ben pedig jelentős pályázati forrásból valósult meg a szakiskolai virágház, majd a varrómunkás műhelyterem kivitelezése. Több éve sikeresen pályázunk a Leonardo és Comenius programban, amely keretében több tanulónk ismerkedett meg az Európai Unió által nyújtott lehetőségekkel. Intézményünk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, mint bázisintézmény koordinálja a gyógypedagógiai intézmények szakmai hálózatának építését ban konzorciumi partnerként vettünk részt a HEFOP pályázati programban, ami az SNI-s tanulók társadalmi integrációját volt hivatott segíteni. Ezen pályázat folytatásaként a 2009/2010-es tanévben a szakmai, pedagógiai módszerek megújítása érdekében TÁMOP számú pályázati programot valósítunk meg, részben az általános iskolai tagozaton, részben a kollégiumban. Szintén a 2009/2010-es tanévben indul a Speciális Szakiskolában a Dobbantó pályázati program, ami az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztését tűzte ki célul. A pályázat június 15-tel lezárult. E pályázat által szerzett tapasztalatainkat egy SNI tanulásban akadályozott, nem értelmi fogyatékos fiatalok számára szervezett osztályban hasznosítjuk szeptember 01-től. A 2014/2015-ös tanévben bevezetjük a Köznevelési HÍD I. programot. Elindítottuk a Családellátó (OKJ ) részszakképesítést. Jelentős mérföldkő az intézmény életében, hogy a fenntartó sikeres pályázatot nyújtott be az ÉAOP pályázati program keretében az intézmény rekonstrukciójára és teljes körű akadálymentesítésére. A rekonstrukció két évet érintő folyamat volt, amely során a tetőtér beépítésén túl a kollégium és gyermekotthon infrastrukturális feltételei is jelentősen javultak. Az energia hatékonyabb felhasználása érdekében korszerűbb fűtési és elektromos rendszer is kialakításra került. A 2011/2012-es tanévtől az intézményünk tagintézményeként működik a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Mátészalkán. A Móra Ferenc tagintézményünk az 1969/70-es tanévben lett önálló gyógypedagógiai intézmény. Ellátandó alaptevékenysége a tanköteles korú tanulásban 16

17 akadályozott, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek megfelelő iskolai nevelése oktatása, napközi otthoni ellátása évfolyamon speciális szakiskola működtetése. Ezen alapfeladatok mellett végzi a gyógypedagógiai főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. A tagintézmény új épülete 2001 augusztusában került átadásra. Egy emeletes épület, melyben 13 tanterem, 1 természettudományi szaktanterem, 1 tankonyha, 1 tornaszoba és több kiszolgáló helyiség található / melegítő konyha, szertárak /. Az autista és a logopédiai csoport szertárhelyiségből kialakított csoportszobában tanul. Az intézmény a től a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium tagintézményeként lát el feladatokat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése során Az intézményegységek működése Általános iskola Induláskor, a kisegítő iskolákban akkoriban jellemző klasszikus modellt követve "egy tanító - egy osztály" alapon szerveződött az oktatási tevékenység. Három év múlva, a gyógypedagógus-hiány kompenzálására és a szaktanári tudás jobb kihasználása érdekében a felső tagozaton az intézmény áttért a szakrendszerű-szaktantermi oktatási formára. A tanulásban akadályozottak általános iskolája 8 évfolyammal működik, lehetőség szerint valamennyi évfolyamon önálló osztályokkal, de a gyermeklétszám alakulásának függvényében összevont tanulócsoportok kialakítására is van lehetőség. A TÁI évfolyamain iskolaotthonos formában is történhet az oktatás, amennyiben a tanév tervezése során a fenntartóval egyeztetve a személyi és tárgyi feltételek, valamint finanszírozási lehetőségek biztosíthatóak. Ez a nevelési-oktatási forma a tapasztalatok szerint még alaposabbá teszi a tanulók személyiségfejlesztését - több időt biztosít az érdemi munkára - jobban alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, fizikai és szellemi terhelhetőségéhez. A TÁI osztályban nem szakrendszerű oktatás folyik. Délután tanulmányi foglalkozás segíti a tanulókat az ismeretek elmélyítésében. Részt vehetnek a szervezett szabadidős foglalkozásokon is, amelyeket a nevelőtanárok szerveznek és vezetnek. 1 Tanulásban akadályozottak általános iskolája (rövidítés jelentése) 17

18 Az értelmileg akadályozott tanulók nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon történik. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a szociális beilleszkedés megvalósítása. Ennek érdekében a nevelés-oktatás feladata: - a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, - a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, - a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása, - gyakorlatorientált képzés, - az életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása. Az autista csoportban azon tanköteles korú tanuló fejlesztése folyik, akinél autizmus diagnózist állapított meg az illetékes szakértői bizottság. A csoportba járó gyermekek száma és a velük foglalkozó speciálisan képzett szakemberek száma, illetve egymáshoz viszonyított aránya olyan, hogy az egyéni fejlesztés és egyéni kezelés minden időszakban lehetővé válik. A csoport szervezésekor a gyermek fejlettségi szintje, valamint mentális kora dönti el, hogy kik lesznek a tanulócsoport tagjai. A heterogén összetétel miatt a szervezéseknél kihasználjuk az összevonás lehetőségét. A fejlesztő iskolai osztályban a halmozottan sérült gyermekek egyéni fejlesztési terv alapján egyéni és csoportos fejlesztésben részesülnek. A nevelési-oktatási folyamatok szervezésére a nevelőtestület nagymértékű innovációja jellemző, melynek célja a különböző személyiség állapotú gyermekek intenzív és egyénre szabott fejlesztése. Ennek az innovációnak köszönhető az örömiskola kísérlet, a Tolnainé-féle módszer kipróbálása és a több éve sikeresen alkalmazott szabad tanulás ("Frei arbeit ) tanulásszervezési forma, BMM, és Kedves-Ház Pedagógia működtetése Speciális Szakiskola Az intézmény dolgozói kollektívája mindig kész volt új feladatok vállalására, újítások bevezetésére, kipróbálására, a jó módszerek befogadására és terjesztésére. Ennek alapján indult 1981-ben a továbbképző tagozat, amely - a törvényi változásoknak megfelelően, fenntartói döntés alapján ma 3, illetve 5 évfolyamos speciális szakiskolai képzést nyújt. Az intézményben a speciális szakiskola többféle szerkezeti felosztásban, 3, 4 és 5 évfolyammal működik. A normál intellektusú, sajátos nevelési igényű tanulók részére között biztosítjuk a részszakképesítés megszerzésének lehetőségét a szakiskolai és speciális szakiskolai kerettantervek összehangolásával. Az ilyen típusú 18

19 fordított integrációt szeretnénk meghonosítani iskolánkban, mert a tapasztalataink szerint a tanulásban akadályozott tanulóinknak és a BTMN-es tanulóknak is jót tesz mind szociális, mind intellektuális téren az összevonás. A 2014/2015-ös tanévtől a Köznevelési HÍD I. program segít a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez. Pedagógiai programunk szerint az intézményünkben működő speciális szakiskola azon sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését kívánja megvalósítani, akik az általános szakmunkásképzésben, személyiségjegyeik és képességeik alapján nem tudnak ismereteket elsajátítani. Szakiskolai alapozó szakasz A jelenleg 2+2 éves speciális szakiskolai képzés kimenő rendszerben utolsó tanévét éljük. A 2015/2016. tanévtől már csak az új OKJ-s részszakképesítések és szakképesítések indíthatóak. 2007/2008-as tanévben, a szakiskolánkban a 9. és 10. évfolyamon a pályaorientáció, illetve a szakmai előkészítő és a szakmai alapozó tantárgyak tematikájának átalakításával igyekeztünk megteremteni az alapot a moduláris szakképzési rendszer bevezetésének. A 2013/2014-es tanévtől 1+2, valamint két évfolyamos rendszerben szervezzük (felmenő rendszerben) az OJK-s képzéseinket. A SNI tanulásban akadályozott fiatalok az előkészítő 9. évfolyam után két éves képzésben szerezhetnek részszakképesítést. A SNI, nem értelmi fogyatékos tanulók számára két éves képzésben biztosítjuk a részszakképesítés megszerzését a szakiskolai kerettanterv követelményeivel összehangolva. A BTMN-es tanulók szakmai képzése is kimenő rendszerű, mivel a jogszabályok még nem teszik lehetővé ilyen típusú, új osztályok indítását. Az elmúlt évek tapasztalataiból megállapítható, hogy a tanulók érdeklődést mutattak a különböző szakmák iránt, várták és szívesen vettek részt az üzemlátogatásokon. Igényelték a szakmai beszélgetéseket a továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatban, sok esetben a pályaorientációs órák időkeretén túl is. A Szakmai alapozó ismeretek oktatásának alapvető célja a szakterületek általános ismereteinek elsajátítása, összefüggéseinek bemutatása, a készségek, képességek fejlesztése, valamint olyan tudás, ismeretrendszer, alkalmazási képességek kialakítása, 19

20 amely megalapozza és formálja a szakmacsoportok tevékenységeihez illeszkedő szemléletet. 2012/2013-as tanévtől az intézményünkben a tanulók az alábbi 4 szakterülettel ismerkednek meg: - könnyűipari, - építőipari, - műszaki, - mezőgazdasági szakterület. A 2013/2014-es tanévtől vállalkozási és minőségbiztosítási ismereteket is oktatunk. A szakterületek kiválasztásánál az intézményünk figyelembe vette a térség munkaerő piaci sajátosságait, valamint a következő tanévekben reményeink szerint induló OKJ-s részszaképesítést adó szakmai kínálatának alapozási szükségleteit. A közismereti tantárgyak oktatásánál a felzárkóztatás mellett a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges alapozását igyekeztük minél hatékonyabbá tenni. Szakképzési szakasz Az előkészítő 9. osztály után a szakmai ismeretek elsajátításának 2, illetve 4 éve következik. Jelenleg a speciális szakiskolában azon tanulók számára, akik képesek az OKJ-s képzési rendszerbe beilleszkedni az alábbi OKJ-s képesítéseket adó képzéseket indítja: Parkgondozó Lakástextil-készítő Szobafestő Tisztítás-technológiai szakmunkás Parkgondozó (Parképítő és parkfenntartó) Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) A 2014/2015. tanévben indul a: Textiltermék-összeállító Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés Családellátó képzés. A vizsgákra jelentkező és azokat sikeresen teljesítő tanulóink számára OKJ-s rész/szakképesítést igazoló bizonyítványt állítunk ki. Azon tanulóink számára, akik nem 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

4. (1) Az intézménytörzs tartalmazza 1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét,

4. (1) Az intézménytörzs tartalmazza 1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét, 4. (1) Az intézménytörzs tartalmazza 1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2. a köznevelési intézmény székhelyét és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium. a i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium. a i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T a 2014. 05. 13-i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben amelyet Dr. Várszegi Asztrik

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben