NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: április 01.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01."

Átírás

1 NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: április 01.-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELE Az intézményünk története Az intézményegységek működése Általános iskola Speciális Szakiskola Gyermekotthon Kollégium Móra Ferenc Tagintézmény Iskolai környezet bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Nyírbátor és térsége Intézmény elhelyezkedése az oktatási rendszerben Az iskola tanulónépessége Nevelő-oktató munka jelenlegi helyzete Az iskola személyi feltételei Tárgyi dologi feltételek AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA Szervezeti felépítés és egységek Szervezeti egységek feladatai Általános iskola Speciális szakiskola Gyermekotthon Kollégium Móra Ferenc Tagintézmény A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ÉRTÉKEI, ELJÁRÁSAI, ESZKÖZEI Pedagógiai programunk kialakításának előzményei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános alapelvei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános céljai Az intézményben folyó fejlesztő nevelés - oktatás speciális céljai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az általános iskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai az autizmussal élő tanulók esetében

3 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai a speciális szakiskola értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális céljai a speciális szakiskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka általános feladatai Az intézményben folyó fejlesztő nevelés-oktatás speciális feladatai Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az általános iskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai az autizmussal élő tanulók esetében Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai a speciális szakiskola értelmileg akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka speciális feladatai a speciális szakiskola tanulásban akadályozottak tagozatán Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai Logopédiai ellátás A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása Gyógytestnevelés Mozgásnevelés/mozgásrehabilitáció Megváltozott pedagógus szerep Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei Az iskolában folyó pedagógiai munka értékei Vizsgák rendszere Az iskolai, írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, és korlátai Felvétel és átvétel szabályai SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés A szülő, a tanuló pedagógus együttműködésének formái Kapcsolat a tanulókkal Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel Belső és külső partnerek A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FALADATAI A pedagógusok helyi, intézményi feladatai

4 7.2. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök feladatai KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő tanulók A tehetség, képesség kibontakoztatását szolgáló tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását szolgáló tevékenységek A szociális hátrányok enyhítését, a prevenciót szolgáló tevékenységek GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségfejlesztés célja Az egészségfejlesztés feladata Szociális tényezők Biológiai tényezők Táplálkozás Mozgás Testápolás Szexuális nevelés Öltözködés Mentális tényezők Alkalmazott módszerek Az egészségnevelési programban résztvevők Iskolai programok ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés a tanórákon A környezeti nevelés a tanórákon kívül A példamutató iskolai környezet tényezői Hosszú távú pedagógiai célok Jövőkép

5 14. FOGYASZTÓVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK Jogi háttér A fogyasztóvédelem alapelvei AZ ISKOLAI ÉLET MUNKARENDJE, HAGYOMÁNYAI Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje Hagyományok, megemlékezések

6 MELLÉKLETEK A fejlesztő nevelés-oktatás rehabilitációs pedagógiai programja A REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM A fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók A továbbhaladás Átjárhatóság az iskola többi osztályába Csoportlétszám A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS FELADATAI, ALAPELVEI, ÁLTALÁNOS SZAKMAI ALAPELVEK A fejlesztő nevelés-oktatás céljai: Az értékelés rendszere a fejlesztő nevelés-oktatásban A fejlesztő nevelés-oktatás feladatai: A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei: A fejlesztő nevelés-oktatás általános szakmai, módszertani alapelvei A FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI, AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK TEMATIKUS TERVE Egyéni fejlesztési terv A csoportos foglalkozások terve KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK ÉS LEKÜZDÉSÜK KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁS TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK A SZÜLŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

7 Autizmus spektrum zavarral élő tanulók nevelési, oktatási programja AZ AUTIZMUS SPERKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ TANULÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az autizmussal élő tanulók oktatásának, nevelésének alapelvei, célkitűzései A NAT által megfogalmazott kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési területek Az autista tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai Személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A szociális beilleszkedést közvetlenül befolyásoló készségek Szabadidős készségek A kommunikációs készségek fejlesztése Kognitív készségek fejlesztése A szenzomotoros készségek fejlesztése Elemi pszichoszomatikus funkciók A PEDAGÓGIAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ HABILITÁCIÓ, REHABILITÁCIÓ Speciális módszerek az autista tanulók fejlesztésében AZ AUTISTA CSOPORT SZERVEZÉSE GYERMEKEK FELMÉRÉSE, FEJLESZTÉS, ÉRTÉKELÉS Tanulók értékelése AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

8 Kollégiumi pedagógiai program A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI A kollégium nevelési alapelvei A kollégium nevelés célkitűzései A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók énkép, önismeret, szociális képességek - fejlődését elősegítő tevékenység elvei A tanulók tanulási, gondolkodási kultúrájukat, felzárkóztatásukat, pályaorientációjukat segítő tevékenység elvei A tanulók önálló életkezdését elősegítő, környezettudatos magatartásának kialakítását segítő tevékenységek elvei AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖRNYEZETI NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az Ifjúsági Kör a kollégisták által létrehozott önkéntes diákszervezet, melynek feladata A TANULÓK ÉLETRENDJE Napirend A tanulók tanulmányi munkája A kollégiumi szabadidős tevékenységek szervezésének pedagógiai elvei Egyéni foglalkozás KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS, OKTATÁS KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK Tematikus csoportfoglalkozások témakörei: A tematikus foglalkozások éves óraszámai: A tematikus csoportfoglalkozások tartalmának témakörönkénti meghatározása A tanulás tanítása foglalkozás fejlesztési területei: Az erkölcsi nevelés foglakozások fejlesztési területei: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés foglalkozások fejlesztési területei: Állampolgárságra, demokráciára nevelés foglalkozás fejlesztési területei Az önismeret és a társas kultúra foglalkozás fejlesztési területei: A családi életre nevelés foglalkozás fejlesztési területei Testi és lelki egészségre nevelés foglalkozások fejlesztési területei Felelősségvállalás másokért, önkéntesség foglalkozás fejlesztési területei

9 Fenntarthatóság, környezettudatosság foglalkozások fejlesztés területei: Pályaorientáció foglalkozások fejlesztési területei: Gazdasági és pénzügyi nevelés foglalkozások fejlesztési területei Médiatudatosságra nevelés foglakozások fejlesztési területei GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI Ünnepeink, hagyományaink Kapcsolattartás iskolával, szülőkkel és a kollégium további partnereivel DIÁKÖNKORMÁNYZAT DIÁKÖNKORMÁNYZAT A diákönkormányzat célja Feladata A Diákönkormányzat intézményszintű jogi háttere HELYI TANTERVEK ZÁRADÉKOK

10 1. BEVEZETŐ Pedagógiai programunkkal az intézményünkben több, mint három évtizede végzett mindennapos nevelő-oktató munkánk számára kívánunk keretet nyújtani. A pedagógiai program az intézmény többi okiratával összhangban az intézmény legfontosabb célkitűzését, a partnerek igényeinek megfelelő működését hivatott biztosítani. Intézmény neve: Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium Székhelye: 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67. Tagintézménye: Gazdálkodási besorolása: Nyírbátori Éltes Általános Iskola és Speciális Szakiskola Móra Ferenc Tagintézménye 4700 Mátészalka, Kossuth tér 4. Közös igazgatású köznevelési intézmény. Irányító szervének neve és KLIK (152004) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Köznevelési intézmény típusa: A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20. alapján többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény. Államháztartási szakágazati azonosító: Alapfokú oktatás Jogszabályban meghatározott közfeladata: A többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai, kollégiumi nevelése, gyógypedagógiai tanácsadás, továbbá gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekotthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. Alaptevékenysége: A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (1) bekezdésének 23. pontja szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók nevelése-oktatása. 10

11 6-16 éves gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása, 6-23 éves értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása eltérő tanterv szerint, illetve integrált formában. A évi CXC számú, A nemzeti köznevelésről alkotott törvény 12. fejezete 14. -a Köznevelési Hídprogramokat a következőképpen definiálja: A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Speciális szakiskolai képzés nem OKJ-s, és az alábbi OKJ-s szakmákban: Parkgondozó: (kifutó) Parkgondozó: Textiltermék összeállító: (kifutó) Textiltermék-összeállító: Szobafestő: (kifutó) Szobafestő: Tisztítástechnológiai szakmunkás: (kifutó) Tisztítás-technológiai szakmunkás: Családellátó: éves középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása, készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés, autista tanulók fejlesztése, kollégiumi ellátás, intézményi étkeztetés, gyermekotthoni feladatkörben: 11

12 gyermekotthoni ellátás ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek részére 40 engedélyezett férőhelyen, amely szakmai programja alapján alkalmas különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátására, utógondozói ellátás, szakképzést előkészítő szakiskolai oktatás a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók számára, napközi otthoni és tanulószobai ellátás. 12

13 Alaptevékenysége szakfeladat rendje szerinti besorolása: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai továbbképzések Fejlesztő nevelés Fejlesztő nevelés-oktatás Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekotthoni ellátás Különleges gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 13

14 Az iskolába felvehető maximális tanulói létszám: A tagintézménybe felvehető maximális tanulói létszám: A kollégiumba felvehető maximális tanulói létszám: 300 fő 200 fő 120 fő A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyírbátor, Debreceni u. 67., 4002 hrsz., m 2 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, 4406 hrsz., 130 m 2 a mátészalkai 3368 hrsz-ú, 3139 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található 1137,51 m 2 alapterületű iskolaépülettel és az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések. 14

15 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELE 2.1. Az intézményünk története Intézményünk Nyírbátorban található a Debreceni út 67. szám alatt. Nyírbátor a Nyírség déli részének központja, a Nyíregyháza, Debrecen és Mátészalka határolta háromszögben található. Vonzáskörzetében 50 ezer ember él, a körzet közlekedési, kereskedelmi és kulturális központja. A település első írásos emléke 1272-ből származik. A Bátori család felemelkedésével a város jelentősége is egyre nőtt. A kenyérmezei győztes csatát követően épült meg a Református és a Minorita templom és kolostor. Jogelődünk az 1977/78-as tanévben kezdte meg működését Kisegítő Iskola és Nevelőotthon elnevezéssel, ami azt jelenti, hogy több mint 35 éve állunk Szabolcs- Szatmár-Bereg megye gyógypedagógiai ellátásának szolgálatában ben - a klasszikus modellt követve - "egy tanító - egy osztály" alapon szerveződött az oktatási tevékenység, majd áttértünk a szaktanári - szaktantermi rendszerre. Iskolánk 1990-ben vette fel Éltes Mátyás nevét. Névadónk a századelő neves gyógypedagógusa, az első önálló kisegítő iskola létrehozója, tantervének kidolgozója. Névválasztásunk jelzi azt, hogy általános iskolai tagozatunkon olyan speciális nevelési szükségletű, enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek tanulnak, akik nem tudnak együtt haladni társaikkal az általános képzésben. Az épület az akkori viszonyoknak (a hetvenes évek második fele) megfelelő korszerű tervezéssel, a funkciónak megfelelően 192 tanuló részére kis létszámú osztályokban történő iskolai feladatok ellátására és bentlakásos (kollégiumi) férőhelyek biztosítására lett kialakítva ben az iskolai részen 16 tanterem, a diákotthonban 8 nevelési egység, valamint 1 kisméretű tornaterem állt rendelkezésre a szakmai feladatok ellátásához. Az elmúlt években azonban az infrastrukturális feltétételek egyre kisebb mértékben feleltek meg az intézmény gyógypedagógiai oktatási és nevelési feladatainak ellátásához. Az intézmény vezetése felismerte a pályázati források megtalálásának kulcsfontosságát és egyre nagyobb hangsúlyt kapott az iskolai pályázati munka menedzselése. Számos sikeres pályázatot nyújtott be az intézmény több pályáztató 15

16 szervezethez is önállóan, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal, mint fenntartóval közösen. Az 1999, 2000, és 2001-es tanévben közel 3,5 millió forintot tudtunk taneszköz fejlesztésre fordítani ben pedig jelentős pályázati forrásból valósult meg a szakiskolai virágház, majd a varrómunkás műhelyterem kivitelezése. Több éve sikeresen pályázunk a Leonardo és Comenius programban, amely keretében több tanulónk ismerkedett meg az Európai Unió által nyújtott lehetőségekkel. Intézményünk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében, mint bázisintézmény koordinálja a gyógypedagógiai intézmények szakmai hálózatának építését ban konzorciumi partnerként vettünk részt a HEFOP pályázati programban, ami az SNI-s tanulók társadalmi integrációját volt hivatott segíteni. Ezen pályázat folytatásaként a 2009/2010-es tanévben a szakmai, pedagógiai módszerek megújítása érdekében TÁMOP számú pályázati programot valósítunk meg, részben az általános iskolai tagozaton, részben a kollégiumban. Szintén a 2009/2010-es tanévben indul a Speciális Szakiskolában a Dobbantó pályázati program, ami az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztését tűzte ki célul. A pályázat június 15-tel lezárult. E pályázat által szerzett tapasztalatainkat egy SNI tanulásban akadályozott, nem értelmi fogyatékos fiatalok számára szervezett osztályban hasznosítjuk szeptember 01-től. A 2014/2015-ös tanévben bevezetjük a Köznevelési HÍD I. programot. Elindítottuk a Családellátó (OKJ ) részszakképesítést. Jelentős mérföldkő az intézmény életében, hogy a fenntartó sikeres pályázatot nyújtott be az ÉAOP pályázati program keretében az intézmény rekonstrukciójára és teljes körű akadálymentesítésére. A rekonstrukció két évet érintő folyamat volt, amely során a tetőtér beépítésén túl a kollégium és gyermekotthon infrastrukturális feltételei is jelentősen javultak. Az energia hatékonyabb felhasználása érdekében korszerűbb fűtési és elektromos rendszer is kialakításra került. A 2011/2012-es tanévtől az intézményünk tagintézményeként működik a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Mátészalkán. A Móra Ferenc tagintézményünk az 1969/70-es tanévben lett önálló gyógypedagógiai intézmény. Ellátandó alaptevékenysége a tanköteles korú tanulásban 16

17 akadályozott, értelmileg akadályozott és autizmussal élő gyermekek megfelelő iskolai nevelése oktatása, napközi otthoni ellátása évfolyamon speciális szakiskola működtetése. Ezen alapfeladatok mellett végzi a gyógypedagógiai főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. A tagintézmény új épülete 2001 augusztusában került átadásra. Egy emeletes épület, melyben 13 tanterem, 1 természettudományi szaktanterem, 1 tankonyha, 1 tornaszoba és több kiszolgáló helyiség található / melegítő konyha, szertárak /. Az autista és a logopédiai csoport szertárhelyiségből kialakított csoportszobában tanul. Az intézmény a től a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium tagintézményeként lát el feladatokat a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése során Az intézményegységek működése Általános iskola Induláskor, a kisegítő iskolákban akkoriban jellemző klasszikus modellt követve "egy tanító - egy osztály" alapon szerveződött az oktatási tevékenység. Három év múlva, a gyógypedagógus-hiány kompenzálására és a szaktanári tudás jobb kihasználása érdekében a felső tagozaton az intézmény áttért a szakrendszerű-szaktantermi oktatási formára. A tanulásban akadályozottak általános iskolája 8 évfolyammal működik, lehetőség szerint valamennyi évfolyamon önálló osztályokkal, de a gyermeklétszám alakulásának függvényében összevont tanulócsoportok kialakítására is van lehetőség. A TÁI évfolyamain iskolaotthonos formában is történhet az oktatás, amennyiben a tanév tervezése során a fenntartóval egyeztetve a személyi és tárgyi feltételek, valamint finanszírozási lehetőségek biztosíthatóak. Ez a nevelési-oktatási forma a tapasztalatok szerint még alaposabbá teszi a tanulók személyiségfejlesztését - több időt biztosít az érdemi munkára - jobban alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, fizikai és szellemi terhelhetőségéhez. A TÁI osztályban nem szakrendszerű oktatás folyik. Délután tanulmányi foglalkozás segíti a tanulókat az ismeretek elmélyítésében. Részt vehetnek a szervezett szabadidős foglalkozásokon is, amelyeket a nevelőtanárok szerveznek és vezetnek. 1 Tanulásban akadályozottak általános iskolája (rövidítés jelentése) 17

18 Az értelmileg akadályozott tanulók nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon történik. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a szociális beilleszkedés megvalósítása. Ennek érdekében a nevelés-oktatás feladata: - a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, - a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, - a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása, - gyakorlatorientált képzés, - az életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása. Az autista csoportban azon tanköteles korú tanuló fejlesztése folyik, akinél autizmus diagnózist állapított meg az illetékes szakértői bizottság. A csoportba járó gyermekek száma és a velük foglalkozó speciálisan képzett szakemberek száma, illetve egymáshoz viszonyított aránya olyan, hogy az egyéni fejlesztés és egyéni kezelés minden időszakban lehetővé válik. A csoport szervezésekor a gyermek fejlettségi szintje, valamint mentális kora dönti el, hogy kik lesznek a tanulócsoport tagjai. A heterogén összetétel miatt a szervezéseknél kihasználjuk az összevonás lehetőségét. A fejlesztő iskolai osztályban a halmozottan sérült gyermekek egyéni fejlesztési terv alapján egyéni és csoportos fejlesztésben részesülnek. A nevelési-oktatási folyamatok szervezésére a nevelőtestület nagymértékű innovációja jellemző, melynek célja a különböző személyiség állapotú gyermekek intenzív és egyénre szabott fejlesztése. Ennek az innovációnak köszönhető az örömiskola kísérlet, a Tolnainé-féle módszer kipróbálása és a több éve sikeresen alkalmazott szabad tanulás ("Frei arbeit ) tanulásszervezési forma, BMM, és Kedves-Ház Pedagógia működtetése Speciális Szakiskola Az intézmény dolgozói kollektívája mindig kész volt új feladatok vállalására, újítások bevezetésére, kipróbálására, a jó módszerek befogadására és terjesztésére. Ennek alapján indult 1981-ben a továbbképző tagozat, amely - a törvényi változásoknak megfelelően, fenntartói döntés alapján ma 3, illetve 5 évfolyamos speciális szakiskolai képzést nyújt. Az intézményben a speciális szakiskola többféle szerkezeti felosztásban, 3, 4 és 5 évfolyammal működik. A normál intellektusú, sajátos nevelési igényű tanulók részére között biztosítjuk a részszakképesítés megszerzésének lehetőségét a szakiskolai és speciális szakiskolai kerettantervek összehangolásával. Az ilyen típusú 18

19 fordított integrációt szeretnénk meghonosítani iskolánkban, mert a tapasztalataink szerint a tanulásban akadályozott tanulóinknak és a BTMN-es tanulóknak is jót tesz mind szociális, mind intellektuális téren az összevonás. A 2014/2015-ös tanévtől a Köznevelési HÍD I. program segít a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez. Pedagógiai programunk szerint az intézményünkben működő speciális szakiskola azon sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését kívánja megvalósítani, akik az általános szakmunkásképzésben, személyiségjegyeik és képességeik alapján nem tudnak ismereteket elsajátítani. Szakiskolai alapozó szakasz A jelenleg 2+2 éves speciális szakiskolai képzés kimenő rendszerben utolsó tanévét éljük. A 2015/2016. tanévtől már csak az új OKJ-s részszakképesítések és szakképesítések indíthatóak. 2007/2008-as tanévben, a szakiskolánkban a 9. és 10. évfolyamon a pályaorientáció, illetve a szakmai előkészítő és a szakmai alapozó tantárgyak tematikájának átalakításával igyekeztünk megteremteni az alapot a moduláris szakképzési rendszer bevezetésének. A 2013/2014-es tanévtől 1+2, valamint két évfolyamos rendszerben szervezzük (felmenő rendszerben) az OJK-s képzéseinket. A SNI tanulásban akadályozott fiatalok az előkészítő 9. évfolyam után két éves képzésben szerezhetnek részszakképesítést. A SNI, nem értelmi fogyatékos tanulók számára két éves képzésben biztosítjuk a részszakképesítés megszerzését a szakiskolai kerettanterv követelményeivel összehangolva. A BTMN-es tanulók szakmai képzése is kimenő rendszerű, mivel a jogszabályok még nem teszik lehetővé ilyen típusú, új osztályok indítását. Az elmúlt évek tapasztalataiból megállapítható, hogy a tanulók érdeklődést mutattak a különböző szakmák iránt, várták és szívesen vettek részt az üzemlátogatásokon. Igényelték a szakmai beszélgetéseket a továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatban, sok esetben a pályaorientációs órák időkeretén túl is. A Szakmai alapozó ismeretek oktatásának alapvető célja a szakterületek általános ismereteinek elsajátítása, összefüggéseinek bemutatása, a készségek, képességek fejlesztése, valamint olyan tudás, ismeretrendszer, alkalmazási képességek kialakítása, 19

20 amely megalapozza és formálja a szakmacsoportok tevékenységeihez illeszkedő szemléletet. 2012/2013-as tanévtől az intézményünkben a tanulók az alábbi 4 szakterülettel ismerkednek meg: - könnyűipari, - építőipari, - műszaki, - mezőgazdasági szakterület. A 2013/2014-es tanévtől vállalkozási és minőségbiztosítási ismereteket is oktatunk. A szakterületek kiválasztásánál az intézményünk figyelembe vette a térség munkaerő piaci sajátosságait, valamint a következő tanévekben reményeink szerint induló OKJ-s részszaképesítést adó szakmai kínálatának alapozási szükségleteit. A közismereti tantárgyak oktatásánál a felzárkóztatás mellett a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges alapozását igyekeztük minél hatékonyabbá tenni. Szakképzési szakasz Az előkészítő 9. osztály után a szakmai ismeretek elsajátításának 2, illetve 4 éve következik. Jelenleg a speciális szakiskolában azon tanulók számára, akik képesek az OKJ-s képzési rendszerbe beilleszkedni az alábbi OKJ-s képesítéseket adó képzéseket indítja: Parkgondozó Lakástextil-készítő Szobafestő Tisztítás-technológiai szakmunkás Parkgondozó (Parképítő és parkfenntartó) Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) A 2014/2015. tanévben indul a: Textiltermék-összeállító Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés Családellátó képzés. A vizsgákra jelentkező és azokat sikeresen teljesítő tanulóink számára OKJ-s rész/szakképesítést igazoló bizonyítványt állítunk ki. Azon tanulóink számára, akik nem 20

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2014 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben