AZ ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK POLISZOMNOGRÁFIÁS ELEMZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK POLISZOMNOGRÁFIÁS ELEMZÉSE"

Átírás

1 AZ ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK POLISZOMNOGRÁFIÁS ELEMZÉSE Dr. Bernát István SOMNOCENTER

2 POLISZOMNOGRÁFIA ÉS AZ ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK Alvásfüggő légzészavar a leggyakoribb vizsgálati indikáció Az értékelés a technika fejlődésével együtt változik (scoring manuals) Számos élettani paraméter egymásra hatása alakítja az eredményt Az apnoe diagnózis a legfontosabb, de még a definíciók sem tisztázottak

3 Történeti áttekintés csak apnoe Később különböző mértékű áramlás csökkenés is bekerült. Probléma a kvalitatív thermisztor eredmény mint kvantitatív mérce. 2.AASM Chicago 1999 áramláscsökkenés bármilyen mértéke, ami deszaturációval, vagy arouzal-al jár. The current guidelines are an extension to this statement, incorporating refinements to arousal scoring and patterns recognition. 3.AASM %-os áramlás csökkenés, vagy effort eltérés, egyidejű 4 %-os deszatuációval. 4.Aktuálist lásd később..

4 Poliszomnográfia értékelése során a következő változókat értékeljük. 1.Apnoe index (AI). Az óránkénti 10s feletti elzáródások száma. 2.Oxigén deszaturációs index (ODI). Az óránkénti 4%-ot meghaladó deszaturációs események száma. 3.Hipoxia index (T90%O2): a teljes alvásidő során 90% alatti oxigén szaturációs értéken töltött idő százalékos aránya. 4.Arouzal index. Az óránkénti EEG ébredési reakciók száma. 5.Index megadása nélkül jelezzük a tachikardia-bradikardia jelenséget, illetve a társuló ritmuszavarok fajtáit. 6.Alvás közbeni periódusos lábmozgás index

5 Általános szempontok Méréstechnika, termisztor, nyomásmérés (valódi flow) Klinikai jelentőség: EDS vaszkuláris kockázat A mért indexek ezzel nem, vagy csak gyengén korrelálnak SDB alcsoportok (hypoxia, apnoe, alvásfragmentáció) mint kockázati tényezők DEFINÍCIÓK : mindkét oldalról meghatározóak

6 EDS passzív

7 EDS aktív

8 EDS manifeszt

9 DEFINÍCIÓK (ICSD-2/2005) EDS: nappali alváskésztetés, az egyén a társadalmilag aktív időszakban - akaratlan alvás epizódok miatt - nem képes ébren maradni. Klinikai következmények: 1.passzív és aktív alváskésztetés; 2.kognitív funkciók változása, hanyatlása; 3.egzekutív zavarok; 4.hangulati, érzelmi élet zavarai; indíték zavar 5.definíción kívül + krónikus fáradtság Vigilitás: pszichológiai értelemben (Davies, Parasuraman 1982) figyelem fenntartásának képessége, hosszabb feladat során, csökkenése a tartós figyelmet igénylő feladatmegoldás képességének hanyatlásával jár. Pszichiátriai értelmezés hasonló, de itt hangsúlyos a figyelem fenntartása veszélyhelyzetek elkerülésére. Hipervigilitás a poszttraumás stressz alapja ( American Psychiatric Association 1994). Neurofiziológiai értelmezés az arouzal szint változására korlátozódik az alvás- ébrenléti spektrumon belül. Alertness: átfedés az arouzal felé, de annál specifikusabb, magába foglalja az információ feldolgozás képességét. Fázisos alertness, orientációs válasz, tónusos alertness, vigilitás, vagy a fenntartott figyelem szinonimája.

10 DEFINÍCIÓK Tudat szerkezeti alapjai: - ébreszthetőség (arouzal): agytörzsi FR + thalamo-corticalis rendszer + basalis neurotranszmitter rendszer - tudatosság: éber állapotban külső és belső ingerek feldolgozása + gondolkodás, memóriatartalmak használata, élmények felidézése. Limbicus rendszer, NBM kapcsolatai motivációs és emocionális hatásokat közvetít a kognitív rendszerekbe + neocortex gyors emocionalis aktiválása. Fenntartása az asszociációs kéreg + thalamus + hippocampus (explicit memória). - figyelem: -- ingerek felfogása (arouzal rendszer)--, -- orientáció, forrás azonosítás, koncentrálás, objektumok közötti váltás képessége, prefrontális kéreg + paralimbicus cingularis kéreg + parieto occipitalis kéreg Egzekutív funkciók: célravezető magatartást biztosító neuropszichológiai képességek - kezdeményezés, döntés, tervkészítés, memóriatartalmak használata, jelenségek fontosságának felismerése - komplex feladatok megoldása, következmények felismerése Vizsgálható részműködések : fókuszált figyelem, figyelem gátlás és irányváltás, részfeladatok sorrendje, komplex feladat tervezés, munkamemória tartalom értelmezése, következő lépés (monitoring), idő és térbeli hatások elképzelése (coding). Gondolkodás összteljesítményét határozza meg. Munkamemória: információ másodperces tárolása, szelektív figyelem + feladatkezelés (task management), késleltetés a feladatmegoldás során (delay neuronok). Problémamegoldás alapfeltétele.

11 Általános szempontok Apnoe- hypopnoe Amennyiben hypopnoe, mi az objektív alapja a flow, vagy deszaturációs értékeknek Alvás makro (REM, NREM) és mikro szerkezete (CAP noncap) befolyásol Hasznos kísérőjelenségek: arouzal, légzési erőfeszítés, lábmozgás, vegetatív labilitás, SEM vagy REM burst, bruxismus

12 SCORING OR DETECTING

13 SCORING CONCEPTS APNEA When present obstructive apneas should be scored In practice Postarousal apneas? Stage shifting provoked apneas? Apneas during sleep-wake transition? Non progressive apneas? Prolonged sleep wake transition respiratory events should be scored when sleep onset is interfered with. Non obstructive apneas especially during REM sleep- and not leading to arousal or desaturation?

14 Centrális apnoe-hypopnoe 1.Centralis hypopnoe megjelölése nehézkes, kerülendő. 2.Centrális apnoe hátterében obstruktív patogenezis állhat. Centrális itt a PSG mintára utal.

15 Hypopnoe 1.Nincs általánosan elfogadott értéke a minimális légzési eseménynek (2013-ig). 2.Obstruktív hypopnoe esetén két szempont érvényes: Az obstrukció észlelése (áramlási szignál), és kísérő fiziológiai változás (deszaturáció, arouzal,vegetatív változás, lábmozgás). 3.Nincs alapvető patofiziológiai különbség az apnoe és hypopnoe között, az obstruktív légzési események kontinuumát képezik. 4.Ami hypopnoeként indul terminálisan apnoe jelenséggé válhat. 5.Vajon az eseményt lezáró arouzal eltérő jelentőségű a kétféle esemény során? Amennyiben igen, akkor valódi a megkülönböztetés létjogosultsága.

16

17 Az új hypopnoe definícó sajnálatosan az eddigi RERA eseteket, tévesen hypopnoe kategóriába sorolhatja, tovább növelve az UARS körüli ellentmondásokat.

18 Definíciók Obstructive/mixed apneas Absence or reduction to less then 10% of the baseline of airflow with preserved respiratory effort lasting 10sec or more. When NC-PT signal is flat apnea should be scored only if thermistor signal is also less then 10% of its baseline (mouth breathers). The practical utility of differentiating mixed from obstructive apneas is not clear. Central apneas Absence or reduction to less then 10% of the baseline of airflow without continued respiratory effort lasting 10sec or more.

19 FORMER SCORING RULES FOR RESPIRATORY EVENTS Hypopneas These are scored only when there are arousals or desaturations associated with the events. The primary scoring channel is the NC-PT signal. An event is scored when there is clear signal reduction ( 15 to 30%). Now 30% Hypopnea is also scored when progressive flow limitation is present, that is abruptly terminated by return to sinusoid flow or recovery breath. In the everyday routine when flow signal is poor, thoracoabdominal effort that is terminated by an arousal or associated with desaturation is acceptable. Normal individuals may have intermittent mild flattening up to 15% of breaths, they should not be scored. Sleep microstructure based on CAP can improve scoring. Mild fluctuations in non-cap should not be scored. A 4% desaturation index is a reasonable estimate of the hypoxic burden. Now 3%

20 SCORING RULES FOR RESPIRATORY EVENTS Cheyne-Stokes breathing It is a cyclical fluctuation in ventilation with periods of central apnea or hypopnea alternating with periods of hyperpnea in a gradual crescendo-decrescendo fashion. A minimum of three consecutive events is required to identify this pattern. It is maximal in CAP and minimal in non-cpa or REM.

21 SCORING RULES FOR RESPIRATORY EVENTS Sleep hypoventilation It is characterized by sustained reduction in alveolar ventilation and hypoxemia not associated with phasic breathing events such as apneas or hypopneas. When measured there is an increase in PaCo2 during sleep grater or equal to 10 torr from the awake supine value. It is a state of nonapneic obstruction with hypoxia.

22

23 Tranziens alvás (T6/T7)

24 Overview of transient sleep. Scoring or detecting (patient X)

25 Transient sleep epoch scored as wake (patient X)

26 Transient sleep next epoch scored S2 (patient x)

27 Scoring W or REM according to MOE rule?

28 Wake according to MOE rule

29 Example for the 50% MOE rule

30 Flow pressure indicates apnea, while thermistor is not ready to pick up the obstruction

31 K+alfa intrusion+tachicardia+plms without chin EMG sign. Mixture of problem

32 Sleep onset irregular breathing

33 Post arousal irregular breathing

34 Stage shifting induced irregular breathing

35 The same case evolving into obstructive/mixed apneas

36 Pattern changing /apneic obstruction to non apneic obstruction with normoxemia/ without sleep state shift.

37 Sleep stage change induced dysrhytmic breathing

38 Non progressive obstructions in REM onset irregular breathing

39 The same patient with normal breathing pattern and mild hypoxia

40 Flattening of flow sign with recovery breath, desaturation, but no arousal

41 REM sleep irregularities not to be scored

42 Post arousal CAS in REM not to be scored

43 Physiological flow flattening in REM not to be scored

44 Central apnoe

45 Central apnea

46 Post arousal central apnea. Note CAP

47 Cheyne Stokes

48 CPAP titration provoking sleep onset CAS

49 REM hypoventilation

50 NREM hypoventilation

51 Hypoxia at wake

52 The same case, further oxygen drop in S2 state at low CPAP pressure

53 The same case, at high CPAP pressure

54 The same case with insufficient BiPAP administration

55 OSAS with hypoventilation, note phasic, probalbe REM progression

56 The same case after effective CPAP titration

57 T.T Overlap sy

58 T.T. effective treatment

59 Pre-REM hypoventilation

60 The same case REM hypoventilation -

61 The same case REM hypoventilation

62 Severe OSAS, note absence of SWS3 and REM

63 REM rebound following effective titration

64 BiPAP titration compensating for REM dependent SDB

65 Obstruction resolving during REM sleep (effective BiPAP titration)

66 S2 dominans OSAS

67 Fázisos S2 domináns OSAS

68 Amorf tranziens alvásszerkezet

69 Előző eset 16 nappal későbbi CP titrálása. REM és S3 rebound

70 POZÍCIÓ FÜGGŐ JO-I!- OSAS

71 AROUZAL Loomis A, Harvey E, Hobart G (1938)- öt elkülönült stádium /A-E/ alfa intruzió Rechtsaffen and Kales (1968) REM és movement arousal Sullivan CE (1980) rövid arouzal és az álmosság közötti összefüggés (kutyák) ASDA (azóta AASM) (1992)(2005) definíció: abrupt shift in EEG frequency, which may include theta, alpha and/or frequencies greater than 16 Hz but not spindles". Ten seconds of continuous sleep must precede the arousal. The arousal must last 3 s and it must be accompanied by an increase in chin EMG if it occurs during rapid-eye-movement sleep.

72 AROUZAL UCL arouzal (2000): alfa-béta-théta ritmus gyors megjelenése az epochban, egyidejű EMG pozitivitással legalább 2 sec időtartamban. UCL vs ASDA gyorsabb értékelés, de nem hozott minőségi javulást. Ellentmondások: -vegetatív eltérések, prominens EEG változás nélkül -3sec kritérium, komputeres értékelés vizuálisan nem észlelhető eltéréseket is kimutat -K-c és delta burst alvás stabilizálás, vagy fragmentálás? -kortikális, szomatomotoros, vegetatív események függetlenek lehetnek -thalamus bazalis előagy kapuzás: lassú komponensek ezek is aktiváló komplexek, akárcsak a kortikális deszikronizációk

73 CYCLING ALTERNATING PATTERN (CAP) Definíció NREM alvásra fókuszál. CAP arouzal vs. ASDA arouzal, nem feltétlenül jár az alvásminőség romlásával, lehet alvást stabilizáló funkciója is. CAP útmutató (Phase A1-A2-A3) CAP nem helyettesíti az ASDA feltételeket, a mindennapi rutinban hivatalosan nem alkalmazott. Leginkább a K-c és delta burst szerepét tisztázza, mely velejáróan eltér az ASDA arouzal definíciótól.

74 CAP híd a celluláris neuron szint és a kortikális EEG jelenségek között A megzavart alvásszerkezet és az alvásfüggő fázisos jelenségek ütközőpontja

75 REM arousal (tachicardia+emg sign) note normal oxygen level

76 The same case EEG shift shorter than 3sec

77 Scoring or detecting?sleep fragmentation is evident, but EEG shift is shorter than 3sec

78 Sample from the same case

79 CAP observed in normal individual

80 NonCAP from the same case

81 CAP-A1

82 CAP A2

83 CAP A3

84 CAP gating for PLMS

85 Normal CAP density

86 Increased CAP activity

87 NREM CAP pressure (6) was insufficient

88 The same patient NREM non-cap pressure (6) sufficient

89 The same patient at 11 H2O cm pressure still presenting CAP

90 Further elevation of pressure resulting normal sleep structure

91 Fast activity CAP still present at 8 watercm pressure

92 Eradication of CAP activity at 9 watercm pressure

93 Delta burst + EEG shift.

94 Delta arouzal

95 K- complex-arousal

96 John William Waterhouse: Pandora,

97 K complex arousal

98 K-complex activity

99 K complex arousal in case of severe OSAS

100 Apnea terminated by K wavelets

101 Figure 3. Respiratory effort followed by K waves, not altering the background activity

102 Előző beteg MSLT K+arousal

103 MSLT kezdet 9.44h-kor (K-komplex)

104 MSLT-előző eset (K-komplex) 9.47h-kor már S1 stádium

105 Figure 4. Compensatroy breath after K waves (second arrow)

106 Apne terminated by single K complex

107 Figure 1. Isolated K complex related to respiratory effort (black circle)

108 Figure 2. K waves and respiratory effort. Note the unchanged electric background activity.

109 Kk /kék/+ légzési erőfeszítés /piros/+ vegetatív labilitás/zöld/

110 F.R. Intense K wave activity, with only subtle changes

111 Former case of F.R. at 5 minutes

112 Former case of F.R. indicating effective CPAP therapy

113 Nonorganic hypersomnia vs. Sleep related breathing disorder ICD-10 F51.1 vs. G47.3

114 While sleeping, K is working

115 KLASSZIFIKÁCIÓ I. Apnoe obstrukcióval obstruktív alvási apnoe OSAS csoport II. Apnoe obstrukció nélkül centrális apnoe CAS csoport III.Obstrukció apnoe nélkül normoxémiával IV. Obstrukció apnoe nélkül tartós hypoxiával V. A fenti csoportok kombinációja-egyidejű előfordulása-overlap szindrómák

116 Az I. csoport a további alcsoportokra osztható 1. OSAS deszaturáció nélkül, normoxémiával. Az egyes apnoékat kísérő deszaturációk nem érik el a 4%-ot és a szaturációs érték folyamatosan 90% feletti. 2. OSAS deszaturációval normoxémiával. A kísérő deszaturáció mértéke meghaladja a 4%-ot, de a szaturációs érték folyamatosan 90% feletti. 3. OSAS intermittáló hypoxia-reoxigenizációval. A deszaturáció mértéke 4% feletti, az oxigén szint apnoe során 90% alá csökken, az interpnea során viszont rendeződik. 4. OSAS tartós hipoxiával. A deszaturációs események 4% felettiek, de az oxigén szint interpena során sem rendeződik, tartósan 90% alatt marad. 5. Fázisos OSAS pozíciófüggéssel Az események csak adott testhelyzetben, leggyakrabban háton fekvő pozícióban jelentkeznek. 6. Fázisos OSAS stádiumfüggéssel. Az események csak adott alvásstádiumban, leggyakrabban átmeneti (S2), vagy alvás + álom (REM) fázishoz kötődve jelentkeznek. 7. előző kettő kombinációja 8. alvás kezdeti, ill. stádiumváltáshoz társuló légzési diszritmia során jelentkező obstruktív események.

117 A II. csoport alcsoportjai a következők 1.Centrális apnoe juvenilis forma, kísérőbetegség nélkül 2.Centrális apnoe-felnőtt forma, egyidejű pulmonális és/vagy kardiális betegséggel 3.Cheyne Stokes légzés (csak pozitív klinikum/kardiológiai-neurológiai betegség esetén) 4.Alvás kezdeti, REM fázisban előforduló nem progresszív, ill. stádiumváltáshoz társuló légzési diszritmia során jelentkező centrális események. 5.CPAP kezelés provokált centrális apnoe (komplex apnoe csoport tagja)

118 A III. csoport alcsoportjai a következők 1.Horkolás fokozódó nappali alvásnyomással, vagy nélküle 2.Alvásfragmentáció deszaturáció nélkül, legtöbbször vegetatív labilitással és lábmozgással kísérve. A légzési erőfeszítésekhez társuló ébredési reakció (RERA tevékenység) a meghatározó, 30/h feletti arouzal index esetén fokozott felső légúti szindrómáról (UARS) beszélünk. 3.A jelenlegi nemzetközi klasszifikáció értelmében arouzalnak nem nevezhető lassú tranziens elemek (delta burst, K hullámot követő kevert hullámformák) által ritmusosan fragmentált alvás, úgynevezett ciklikus alternáló minta (CAP), emelkedett 60% feletti CAP rátával. 4.Izolált K és/vagy K+K-komplex által fragmentált alvás. A jelenség a CAP definícióval már nem jellemezhető.

119 A IV csoport alcsoportjai a következők 1.Alveoláris hipoventilatio = tartós hipoxia, deszaturáció, alvásfragmentáció, vegetatív labilitás, provokált lábmozgás nélkül, az alváshoz kötötten, leggyakrabban REM fázisban. 2.Alveoláris hipoventilatio egyéb betegséghez- leggyakrabban COPD-, vagy állapothoz (obezitás) kötődve. 3.Alveoláris hipoventilatio a fenti I-III csoport alvásfüggő légzészavaraihoz társulva, overlap szindróma részeként.

120

121 SBD meghatározása standard PSG paraméterek alapján Apnoe Obstrukció Arousal LEMG EKG Deszaturáció Hypoxia (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Típusos OSAS (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) OSAS hypoxia nélkül (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) OSAS hypoxia és deszaturáció nélkül (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) CAS csoport (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) RERA domináns kórkép (-) (+) (-) (-) (-) (-) (+) Hypoventilatioval járó kórképek

122 OSAS-IHR

123 OSAS with sustained hypoxia (SH)

124 OSAS with desaturation but without hypoxia

125 OSAS without desaturation and without hypoxia

126 OSAS without desaturation and without hypoxia

127 A bevezető centrális komponenseket (fekete nyilak), obstruktív komponensek váltják fel (piros nyilak). Az elhúzódó, akár 90 sec tartamú események jelentős deszaturációval (94-49% közötti ingadozás) és vegetatív labilitással (104-57/min pulzusingadozással, zöld nyilak) járnak, egyidejű folyamatos REM fragmentációt okozva.

128 RERA pattern in UARS (non apneic obstruction with normoxemia)

129 Típusos RERA csak CAP definició alapján, ASDA szerint nem arouzal

130 RERA? UARS? Hypopnoe?

131 UARS-RERA

132 UARS-RERA

133 RERA evolving to hypopnea?

134 Benign snoring

135

136

137

138 Figure 3. Schematic diagram outlining the hypothesized pathways by which intermittent hypoxia leads to endothelial dysfunction, inflammation and atherosclerosis Foster, G. E. et al. Exp Physiol 2007;92:51-65

139 Molecular responses to normoxia, SH, and IHR Ryan, S. et al. Circulation 2005;112: Copyright 2005 American Heart Association

140 Schematic diagram of VEGF signaling to ICAM-1 through the PI3K/AKT/NO pathway in BMEC (for more details see Ref.4) Radisavljevic Z et al. J. Biol. Chem. 2000;275: by American Society for Biochemistry and Molecular Biology

141 Az endoteliális ICAM-1 expresszió és a redox státus kapcsolata Forrás: Kevil CG. FASEB J. June 4, 2004 as /fj fje.

142 Az érfali nyírófeszültség és az ICAM-1 szintézis kapcsolata. ( TNF-α- tumornekrózis faktor- α-, TNFR-1-tumorknekrózis faktor receptor, TRAF-2 tumornekrózis receptor asszociált faktor, ERK-extracelluláris-szignál redukált kináz, MAPKK-mitogén aktivált protein kináz, JNK- c-jun NH 2 terminál kináz, p-38, ICAM-1- intercelluláris adhéziós molekula). Kevil CG, Pruitt H, Kavanagh TJ, Wilkerson J, Farin F, Moellering D, Darley-Usmar VM, Bullard DC, Patel RP.Regulation of endothelial glutathione by ICAM1: implications for inflammation. FASEB J Aug;18(11):

143 Illustration of the ubiquitin-proteasome system Herrmann, J. et al. Cardiovasc Res :11-21; doi: /j.cardiores Copyright restrictions may apply.

144 Activation pathway of NF{kappa}B, a homo- or heterodimeric transcription factor, composed by members of the Rel family of proteins Copyright restrictions may apply. Herrmann, J. et al. Cardiovasc Res :11-21; doi: /j.cardiores

145 A, Representative sections show immunohistochemistry for activated NF-{kappa}B p50 (x400) and p65 (x400) and IkB-{beta} (x630) Marfella, R. et al. Hypertension 2007;49: Copyright 2007 American Heart Association

146 A, Representative sections show immunochemistry for nitrotyrosine (x630) and TNF- {alpha} (x400) in plaques of patients without MBPS peak (MP-) and patients with MBPS peak (MP+) Marfella, R. et al. Hypertension 2007;49: Copyright 2007 American Heart Association

147 Model depicting how inhibition of proteasome and/or IRE1 may work in synergy to induce cell death. Lisa Vincenz et al. Mol Cancer Ther 2013;12: by American Association for Cancer Research

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 Mi a különbség egy krokodil között? Hosszabb mint zöldebb. Is OSAS an independent stroke risk factor?

160

161

162 Köszönöm a megtisztelő (fenntartott?) figyelmet

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok következményei

Az alvásfüggő légzészavarok következményei Az alvásfüggő légzészavarok következményei Faludi Béla Neurológus Klinikai neurofiziológus Szomnológus (ESRS certified) Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE Alvásfüggő légzészavarok

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Alvászavarok Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora.

Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora. Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE ÁOK OEC Pécs Stroke rizikófaktorok Hipertónia Diabetesz

Részletesebben

Alvásmedicína. 2.: Inszomniák fajtái, főbb kiváltó okok.

Alvásmedicína. 2.: Inszomniák fajtái, főbb kiváltó okok. Alvásmedicína 2.: Inszomniák fajtái, főbb kiváltó okok. Mi az inszomnia? Az alvás mennyiségi és/vagy minőségi elégtelenségének szubjektív érzése, mely magában foglalja: - az elalvás vagy az átalvás nehezítettségét

Részletesebben

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság Alvásmedicína 3.: Aluszékonyság Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált állapot Beteg álláspontja: súlyos betegség kísérője Orvos álláspontja: nem fontos panasz (aludja ki magát) Prevalencia:

Részletesebben

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE, Pécs Definíció: NIV: endotracheális intubálás

Részletesebben

Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája.

Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája. Az alvás során jelentkező mozgás-megnyilvánulások jellemzése és differenciáldiagnosztikája. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE KK, Pécs Motoros esemény Gyakoriság

Részletesebben

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Dr.habil Szakács Zoltán PhD MH Egészségügyi Központ, Neurológiai Osztály Alvásdiagnosztikai

Részletesebben

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3.1. Mi az Alvási apnoe szindróma? Az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

Részletesebben

A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA

A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA NEUROLÓGIA A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA Neurológiai Szakmai Kollégium, Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve I. Alapvetõ megfontolások

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Alvászavarok Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

RLS és egyéb alsó végtagi mozgásmegnyilvánulások

RLS és egyéb alsó végtagi mozgásmegnyilvánulások RLS és egyéb alsó végtagi mozgásmegnyilvánulások Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE KK, Pécs Motoros esemény Gyakoriság (felnőttkori) Parasomniák NonREM Zavart

Részletesebben

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12 Apnoe Definíció: meghatározott ideig tartó légzésmegállás. Általában >20 sec. Újszülöttekben periodikus légzés (reguláris légzés minta 3-10 sec időtartamra megszakad. Oszcillációs mintázat) életkor légzési

Részletesebben

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE ÁOK OEC, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A felnőttkori alvásfüggő légzészavarok ellátásáról Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavarok Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Az alvás-ébrenlét ciklus zavara Következmények Nem csak az alvás zavara, hanem fontos következmények

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe

Az obstruktív alvási apnoe Az obstruktív alvási apnoe 1.rész Az alvásfüggő légzészavarok cardiovasculáris rizikófaktorként betöltött szerepéről sokat cikkeztek mostanában a hazai és külföldi szakirodalomban. Ennek ellenére a mindennapos

Részletesebben

A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére. Doktori tézisek. Harmat László

A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére. Doktori tézisek. Harmat László A zenehallgatás terápiás hatásainak vizsgálata az alvásproblémák és a szorongás csökkentésére Doktori tézisek Harmat László Semmelweis Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető Dr. Bódizs Róbert

Részletesebben

OSAS és Stroke Stroke és OSAS

OSAS és Stroke Stroke és OSAS Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain OSAS és Stroke Stroke és OSAS Dr. Szakács Zoltán PhD HM Egészségügyi Központ Neurológiai Osztály DYSSOMNIÁK ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK OSAS,

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

A magkémia alapjai. Kinetika. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet

A magkémia alapjai. Kinetika. Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet A magkémia alapjai Kinetika Nagy Sándor ELTE, Kémiai Intézet 09 The Radium Girls Festék világít Néhány egyszerű empirikus fogalomra teszünk egy pár triviális észrevételt. Egyetlen iterációban finomítjuk

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma

Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma Kunos László dr. Varga Judit dr. Horváth Gábor dr. Semmelweis

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Várkonyi Erika 2010 Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) jelenségében a felső légutak ismétlődően,

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Tantermi előadás fogorvostan

Tantermi előadás fogorvostan A horkolástól az obstruktív alvási apnoe szindrómáig A fogorvos és a fül-orr orr-gégész szerepe Dr. Noszek László Fül- Orr- Gégészeti, Fej- Nyaksebészeti Klinika Semmelweis Egyetem, Budapest A fül- orr-

Részletesebben

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Dr. Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Bernát István Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesítményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A napközbeni aluszékonyság szindróma és következményei

A napközbeni aluszékonyság szindróma és következményei A napközbeni aluszékonyság szindróma és következményei Dr. Köves Péter Állami Egészségügyi Központ Alvásdiagnosztikai Centrum Excessive Daytime Sleepiness= EDS Definíció 1. A 24 óra körüli alvás/aktivitás

Részletesebben

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett alvás-endoszkópia szerepe a horkoló és alvás közbeni légzészavaros betegek kezelésének megválasztásában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri

NANOS. Patient Brochure. Pseudotumor Celebri NANOS Patient Brochure Pseudotumor Celebri Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, Sleep apnoe

Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, Sleep apnoe Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, 2016.03.23. Sleep apnoe A fül- orr- gégész szerepe az alvásfüggő légzészavarok diagnózisában és kezelésében Dr. Noszek

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok patofiziológiája

Az alvásfüggő légzészavarok patofiziológiája Az alvásfüggő légzészavarok patofiziológiája (Különös tekintettel a felső légút repetitív obstrukciójával /szűkületével járó formákra) Köves Péter MHEK Honvédkórház Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe

Az obstruktív alvási apnoe Az obstruktív alvási apnoe Prof. Dr. Losonczy György, Dr. Kunos László Semmelweis Egyetem ÁOK, Pulmonológiai Klinika, Budapest Az obstruktív alvási apnoe (obstructive sleep apnoe, OSA) a felnõtt lakosság

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján. Dr. Magyar Mária Tünde

Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján. Dr. Magyar Mária Tünde Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján Dr. Magyar Mária Tünde Normális alvás feln tt korban Alvási ciklusok - 90 percenként ismétl dnek, 4-6X egy alvási epizód során, közöttük mikroébredések 1.

Részletesebben

Alvászavarok és alvásdiagnosztika gyermekkorban

Alvászavarok és alvásdiagnosztika gyermekkorban Nem a vakbélrıl és nem a vesérıl van szó, hanem az életrıl és... halálról. Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála Alvászavarok és alvásdiagnosztika gyermekkorban Szabó J Attila, Pásti Krisztina Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Alvásfüggő légzészavarok és a jogosítvány. Dr.habil Szakács Zoltán PhD

Alvásfüggő légzészavarok és a jogosítvány. Dr.habil Szakács Zoltán PhD Alvásfüggő légzészavarok és a jogosítvány Dr.habil Szakács Zoltán PhD % A gépkocsivezető teljesítmény készenléte/ Mc Grath 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 6 9 12 15 18 21 24 3 6 Idő( óra) McGrath, J.

Részletesebben

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Országos Vízjelzı Szolgálat CSÍK András Országos Vízjelzı Szolgálat Budapest, 214. február 27. Ensemble elırejelzések elınye Determinisztikus

Részletesebben

A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA

A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA (TÁMOP 3.1.9/08/01) A MATEMATIKA TERÜLET ÉRTÉKELÉSI KERETEINEK VÁZLATA Csíkos Csaba AZ ÉRTÉKELÉSI KERETEK (FRAMEWORK) MATEMATIKÁBÓL 1. Pszichológiai / képesség dimenzió: Csapó Benı és Terezinha Nunes 2.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavar hatása a deklaratív és nemdeklaratív emlékezeti folyamatokra gyermek- és felnőttkorban

Az alvásfüggő légzészavar hatása a deklaratív és nemdeklaratív emlékezeti folyamatokra gyermek- és felnőttkorban Az alvásfüggő légzészavar hatása a deklaratív és nemdeklaratív emlékezeti folyamatokra gyermek- és felnőttkorban Csábi, Eszter Ph.D. Tézisfüzet Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézet Kognitív- és

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Háromfázisú hálózatok

Háromfázisú hálózatok PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Háromfázisú hálózatok Forrás és irodalom: Dr. Selmeczi Kálmán Schnöllner Antal: Villamosságtan II. Műszaki Könyvkiadó Torda Béla: Bevezetés az elektrotechnikába

Részletesebben

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis

Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Spondylitis ankylopoeticahoz társuló osteoporosis Szántó Sándor DE OEC, Reumatológiai Tanszék 2013.11.05. Szeminárium Csontfelszivódás és csontképzés SPA-ban egészséges előrehaladott SPA Spondylitis ankylopoetica

Részletesebben

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia?

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? Szabó Attila Semmelweis Egyetem, Bókay Gyermekklinika Bókay Délután 2012.05.03. Szavazás IGEN NEM Gyermekkori hipertónia leggyakoribb

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA

RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA RITMUSOS DELTA AKTIVITÁSOK ÉS EPILEPSZIA Dr. Dömötör Johanna Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Neurológia Osztály, Debrecen Magyar Epilepszia Liga XIII. Kongresszusa 2016. május 26-28. Szeged Bevezetés

Részletesebben

Alvás és alvászavarok

Alvás és alvászavarok Alvás és alvászavarok Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Az alvásról Életünkből átlagosan 27 évet (életünk 1/3-át) alvással töltünk A populáció 1/3-a átmeneti vagy tartós alvászavarban szenved Alvó

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben