Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet"

Átírás

1 Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet

2 Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra: Sugár Ágnes Nyomdai előkészítés: Reklám és Arculat Kft. Nyomda felelős vezető: Varga László Felelős Kiadó: Hit Gyülekezete Külön köszönet: Opauszki Manuel (hangfelvételek) Szabó Nóra (gépelés) Kőrösi Andrea (gépelés)

3 Tartalom I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények 5 I.1. Dr. Flaisz Endre (szerk.): Mi jellemzi az emberi lelket? 5 I.2. Surjányi Csaba (szerk.): Miből áll össze az identitásunk, azaz önazonosságunk? 9 I.3. Dr. Ruff Tibor (szerk.): Miért is jó, ha az ember magas önértékeléssel bír? 14 I.4. Dr. Hack Péter (szerk.): A tekintélytisztelet szerepe és jelentősége az áldozattá válás és a deviáns viselkedés megelőzésében 17 I.5. Dr. Hack Péter (szerk.): A bántalmazó beszéd romboló hatása 23 I.6. Szabó Balázs (szerk.): Gondolatok az igei konfliktuskezelés alapelveiről 27 II. A gyermekbántalmazás és a szexuális erőszak jellemzői, felismerése és kezelése 33 II.1. Jantek Gyöngyvér: A bántalmazott gyermek 33 II.2. II.3. II.4. Jantek Gyöngyvér: Gondolatok a szexuálisan bántalmazottak felé való szolgálatról az egyházban 42 Dr. Tóth Ágnes: Szexuális visszaélések Összefoglalás a projektben megvalósuló prevenciós képzésről 50 Reményi Ilona Orbán Katalin: A mobbing megelőzése, kezelése pedagógiai eszközökkel 57 II.5. Pénzes Zoltán: Hol volt, hol nem volt rendhagyó esetleírás 60 III. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 63 III.1. Dr. Németh Zoltán: Áldozattá válás, áldozatsegítés és a drogproblémák 63 III.2. III.3. Dr. Hack Márta: Összefoglaló a Hit Gyülekezete önkénteseinek női börtönökben végzett tevékenységéről 78 Németh Ildikó Ágnes: Az önkéntes karitatív munka az egyházban. Szociális munka, krízisintervenció 83 III.4. Kovács Tímea: Fogyatékos emberek a magyar társadalomban 99 III.5. Icha Adrienn: A hajléktalanság mint veszélyeztető tényező az áldozattá válásban 105 III.6. Kántor Mihály: Egy absztinens drogos bizonysága 109 3

4

5 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények I.1. Dr. Flaisz Endre (szerk.): Mi jellemzi az emberi lelket? Mielőtt megpróbálnánk tanácsokat adni lelki problémákkal kapcsolatban, mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mi is az a valóság, amit emberi léleknek nevezünk. A Szentírás arról tájékoztat bennünket, hogy az ember alapvetően hármas felépítésű lény: van teste, lelke és ami már kevésbé nyilvánvaló az emberek számára van szelleme is. Szellemünk természetfölötti eredetű, közvetlenül Istentől származó valóság. Lelkünk azonban nem természetfölötti eredetű, hanem két tényező formálja olyanná, amilyen. Egyrészt a szüleinktől örököljük genetikai meghatározottságok alapján, amelyek a véren keresztül érvényesülnek a személyiségünkben, másrészt az így örökölt lelki alkatunkat, hajlamainkat, természetünket a neveltetésünk és a bennünket ért környezeti hatások formálják tovább. Az emberi lélek és szellem ilyen megkülönböztetése számunkra, keresztények számára azért is nagyon fontos, mert látnunk kell, hogy a megtérés elsődlegesen a szellemünk állapotába avatkozik be, melynek köszönhetően személyes kapcsolatba kerülünk Istennel, ez azonban nem jelenti azt, hogy a megtérés pillanatában azonnal megváltozna a lelkünk is. A lelkünket alkotó gondolkodásmódunk, érzelmeink, a családban belénk ivódott tradícióink ugyanis nem egyik pillanatról a másikra kerülnek harmóniába a Biblia tanításával, hanem a megtéréskor csupán elkezdődik a lélek megújításának egész életen át tartó folyamata. Nagyon fontos azonban, hogy ebben a folyamatban aktív szerepet vállaljunk, mivel a lelkünk megújítását elsősorban nekünk kell kezdeményeznünk, ez a mi személyes felelősségünk. Ebben az erőfeszítésben persze Isten nem hagy magunkra bennünket, de fontos, hogy a kezdeményező félnek nekünk kell lennünk. Saját szerepünket ebben a megújulási folyamatban a következőképpen tudnánk megvilágítani egy ismert ószövetségi történet segítségével. Isten megígérte Józsuénak, hogy a nép száraz lábbal fog átkelni a Jordánon. Amíg azonban passzívan várakoztak a folyó partján, nem történt semmi. Amikor ellenben Józsué és a papok megindultak a folyó felé, és a lábukkal belegázoltak a Jordán vizébe, megérkezett a megígért isteni beavatkozás, és a nép valóban száraz lábbal kelt át a folyó medrén. Azaz az isteni támogatás akkor kapcsolódott be a folyamatba, amikor ők már megtették az első lépést, és abbahagyták a passzív várakozást. Ugyanígy van ez a lélekkel is. Isten Igéje a megtérés, újjászületés után kifejezetten felszólít minket a lélek megújítására: az elme, a gondolkodás megújítására, valamint érzelmeink felszabadítására a különböző lelki sérülésekből, depresszióból, 5

6 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet traumákból, nevelési hibák okozta lelki torzulásokból, igeellenes családi tradíciókból. Természetesen az olyan hívő, aki gyerekkorában megfelelő nevelésben részesült, akinek úgymond volt gyerekszobája, és személyisége nem szenvedett súlyos károkat családon belüli erőszak révén vagy egy brutális, alkoholista apának köszönhetően, az sokkal könnyebben és gyorsabban tud fejlődni egy olyan személynél, aki sorozatos sérelmeket, bántásokat szenvedett el, akit nagyon elhanyagoltak, vagy más egyéb romboló hatások értek. A rossz, destruktív nevelés, családi kultúra, tradíció rendkívül erősen vissza tudja húzni a személyiséget a megtérés utáni szellemi fejlődésben. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a nevelés, valamint általában véve a bennünket körülvevő környezet hatásai olyan mélyen beleivódnak a lélekbe, hogy alapjaiban képesek formálni azt. Érdekes, hogy napjainkban, a kommunikáció, a média fénykorában a kommunikatív, ún. extrovertált személyiséget tekintik normálisnak, ideálisnak. Az oktatásban a diákokkal szemben támasztott elvárásokat is az ilyen típusú személyiségekhez igazítják, akikhez képest manapság úgy tekintenek az introvertált, zárkózottabb személyekre, mintha azok abnormálisak, kicsit sérültek, betegek, de legalábbis kevésbé életrevalók lennének. Ez azonban nem volt mindig így. Voltak korok, amikor kifejezetten azokhoz az emberekhez igazították a tanulási elvárásokat, akik a megfelelő teljesítmény nyújtásához szerettek elcsendesedni, elmélyülni. Ezzel nem akarjuk azt sugallni, hogy az egyik vagy a másik megközelítés a jobb, hanem éppen azt, hogy a tehetséggondozás és nevelés szempontjából érzékenynek kell lennünk az emberek különböző személyiségére, ahol a különbség, az eltérés nem mindig jelent minőségbeli elmaradást vagy valamilyen kóros elváltozást. Ugyanakkor jellemzően alulértékeljük a nevelés szerepét a személyiség formálódásában. A talentológia viszonylag új tudományág, amely a tehetséggondozással foglalkozik. Egyes talentológusok szerint döntően három tényező játszik szerepet abban, hogy egy ember milyen teljesítményre képes az életben. Egyfelől természetesen meghatározza az eredményességet az örökölt tehetség vagy képesség, másfelől az egyéni szorgalom, erőfeszítés, és végül, de nem utolsó sorban az ún. sorsfaktor, amely váratlan külső körülmények hatását jelenti a tehetség kibontakoztatására nézve. Ilyen volt például a második világháború azoknak a fizikusoknak a számára, akik felfedezték az atombombát. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy abban minden kutató egyetért, hogy a nagy teljesítmények hátterében a három tényező közül az egyéni erőfeszítés és szorgalom a döntő, még ha vitatkoznak is a tekintetben, hogy ez a tényező hatvan, hetven vagy esetleg nyolcvan százalékban határozza-e meg a nagy életművek, eredmények megvalósítását. Nem véletlen, hogy Péter apostol az első levelében arról ír, hogy a megtérés után a lélek kiszabadításának kell lennie az ember egyik legfőbb céljának. És hogy miből? Hát egyfelől természetesen az olyan örökölt lelki defektekből, habitusból, amelyek lépten-nyomon szembefordítanak bennünket Isten akaratával, másfelől pedig a 6

7 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények látható dolgok fogságából, amelyek a környezetünkből, bennünket körülvevő világból negatív irányba befolyásolják a gondolatainkat, érzelmeinket, figyelmünket. Ha örököltünk a lelkünkben kisebbségi érzést, hajlamot a visszavonulásra, a félénkségre, késztetést az állandó konfliktuskerülésre, visszariadást a kihívásoktól, bénító félelmet a veszteségektől, a kudarcoktól, és ezekből nem szabadítjuk ki a lelkünket, akkor nem tudunk a földön azok lenni, aki lehetnénk, akivé Isten szeretett volna tenni bennünket a földi életünk során. És ekkor valóban döntő kérdéssé válik, hogy kiszabadítjuk-e a lelkünket ezekből a dolgokból, vagy sem. A pasztorációs tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekkorban a lelkünkbe beágyazódott, berögzült családi tradíciókat, szokásokat a legnehezebb korrigálni, nem pedig a később, felnőttkorban tudatosan választott világnézetet. Ezeket az öntudatlanul belénk ivódott dolgokat gyakorta még magunkban felismerni is nagy erőfeszítést igényel. Sok hívő úgy gondolja, hogy az ilyen problémáktól való megszabaduláshoz elegendő szellemi erőfeszítéseket tenni imában, böjtöléssel, esetleg a démonoktól való szabadulás keresésével, és nem veszik észre, hogy legalább ennyire fontos a lelküket is átnevelni. A gyermekkorban beivódott felfogások, tradíciók olyannyira beépülnek a személyiségbe, hogy az ember azt gondolja, hogy ez vagy az a magatartás már ő maga, tehát azonosítja magát egy olyan felfogással vagy szokással, amely mondjuk nem jó, de az illető nem képes megkülönböztetni, elválasztani magától tőle. Ezért azt sem veszi észre, hogy ezek a rossz beidegződések már automatikusan nyilvánulnak meg a mindennapi gondolkodásában, viselkedésében, kommunikációjában vagy esetleg hogy nagyon gyakorlatiasak legyünk a pénzügyi szokásaiban. Vagyis nagyon sok örökölt probléma, akadályoztatás, amit a teológia nyelvén szokás úgy is mondani, hogy generációs átok, nem kívülről száll alá az ember sorsának valamely területére, hanem a lelkében lévő természetes gondolkodásán, döntésein keresztül, melyek rosszul működnek. Az ilyen típusú mondanám átkos szokásoktól nem lehet kizárólagosan ima által megszabadulni, hanem szükség van az elme, a gondolkodásmód szisztematikus megújítására is. Ha tehát az ember nem veszi a fáradtságot, hogy tanulás stb. által az elméje, az érzelmei, a törekvései, azaz a lelke megújuljon, akkor a nagyon is gyakorlati, hétköznapi élete látja kárát ennek a passzivitásnak. Mivel azonban az ember nehezen ismeri fel hibaként azokat a dolgokat, amiket megszokott, ilyenkor nagy szerepe lehet a külső segítségnek vagy kontrollnak, mivel egy idegen könnyebben kiszúrja azt a rosszat a felfogásunkban vagy magatartásunkban, amit mi már megszoktunk és szinte valósággal odakozmált a személyiségünkhöz. Elgondolkodtató, hogy Jézus milyen sokszor ismétli azt a mondatot, hogy Aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét értem, az megtalálja azt. Ezt az üzenetet Jézus rendszeresen valamilyen krízishelyzet után mondta el. Az eredeti szövegben az élet szó helyén a pszükhé, azaz a lélek szó szerepel, amely valóban jelenthet életet, sorsot, életpályát, sőt egzisztenciát is. Ennek hátterében az áll, hogy a lelki hajlamokból, vágyakból, beállítódásból a döntéseken keresztül valóban egy 7

8 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet emberi sors bontakozik ki. Ilyen értelemben tehát a lélek nagyon is szorosan kapcsolódik az emberi sorshoz. Ha tehát az ember lelkében lévő gondolatok, felfogások, hajlamok vagy vágyak szemben állnak Isten akaratával, akkor csak idő kérdése, hogy az ember sorsa is eltávolodjon az Istentől neki szánt életpályától. Így aztán az ember nem azt az életpályát fogja befutni, amit Isten szánt neki. Összességében elmondható, hogy az ember saját maga tehet a legtöbbet azért, hogy kiművelje a lelkét, nevelje, tanítsa önmagát. Éppen ezért az aktív keresztény szellemi életet mindenkor érdemes megtámogatnunk azzal, hogy erőfeszítéseket teszünk önmagunk képzésére, tanítására Isten Igéjével és a természetes dolgokkal kapcsolatban egyaránt. Ebben pedig egészen biztosan élvezni fogjuk Isten támogatását is: Lelketeket (pszükhé) az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. (1Péter 1:22) (Dr. Flaisz Endre előadásából szerkesztette Dr. Flaisz Endre és Lőwy-Korponay Bereniké) 8

9 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények I.2. Surjányi Csaba (szerk.): Miből áll össze az identitásunk, azaz önazonosságunk? Hívő keresztényekként fontos, hogy a Bibliából vezessük le az identitásunkat. Ez sem csak döntés kérdése, hanem folyamatos önismereti munkát is igényel. Általában a világon az identitásválságot, identitásváltást negatívan ítélik meg, de abban az olvasatban, hogy egy ember a megtérésekor egy új identitást vesz fel tudatosan, elmondható, hogy a tudatos identitásválasztás nagyon komoly lépést jelenthet a pozitív és elkötelezett önismereti munkában. Ha pedig ez az identitásváltás azt jelenti, hogy a bibliai értékrendet, a bibliai identitást, emberképet fogadjuk el és tartjuk érvényesnek önmagunkra nézve, akkor az máris azt jelenti, hogy úgy kell magunkra tekintenünk, mint Isten képmását, hasonlatosságát hordozó személyre, akinek a teremtéséből fakadóan küldetése van Istentől. Ebből a nézőpontból kell önmagunkra és minden embertársunkra néznünk. Ugyanakkor ez az istenképűség nemcsak az emberi személyiség alapja, hanem egyben a célja is. Minden tettünknél arra kell, hogy inspiráljon, hogy ezt a célt megvalósítsuk az életünkben, személyiségünkben. Nagy probléma, hogy sokan hajlamosak az eredményeikből levezetni az identitásukat. Természetesen az önértékelésben nagy szerepe van az eredményeinknek is, de az identitásunkat mégsem ebből kellene meghatároznunk, hanem sokkal inkább az eredetből. Jellemzően összekeverjük az identitást az önképpel, és ezért az alapot, az identitást is nagymértékben rombolják a negatív élettapasztalatok. A hátrányos helyzetben lévőknél, a súlyos veszteségeket, traumákat átélt embereknél ezért is nagyon fontos, hogy emeljük őket, amikor szolgálunk feléjük. Éppen ezért lényeges, hogy a szolgálók is erős, stabil identitással rendelkezzenek és integráló, befogadó legyen a szemléletük, viszonyulásuk a bajba jutott embertársaik felé. Rendkívül veszélyes ilyen szolgálatban tevékenykedni úgy, ha a mi identitásunk is sérült, hiszen könnyen önkompenzációhoz vezethet. Csak egészséges, erős identitással leszünk képesek jól elhordozni mások terheit. Olyannak kellene lennie az identitásunknak, mint a mentőcsónaknak: nem merül el, amikor valaki belekapaszkodik, hanem ki tud húzni, meg tud tartani mást is. Akkor is döntő jelentőségű a biztos identitás, amikor támadás ér bennünket vagy eleve olyan helyzetben kell szolgálnunk, amikor gyakran próbálják meg mások elbizonytalanítani, rombolni az önértékelésünket. Ilyenkor nagyon lényeges az, hogy ne billenjünk ki és ne támadjuk meg mi sem a másik fél identitását, személyét, csupán a negatív cselekedetét, magatartását utasítsuk el, kezeljük. Ez a szemléletmód, viszonyulás egyszerre kíván határozottságot és szelídséget tőlünk. Magyarországon azért érzékeny kérdés az identitás, mert még a vallásos emberekre is jobbára a materialista értékrend a jellemző. Márpedig materialista alapon nem 9

10 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet lehet normális, stabil identitást kiépíteni, hiszen minden viszonyítás a környezetből származik, az pedig folyamatosan változhat, képlékeny, instabil. Éppen ezért van hatalmas jelentősége annak, ha valaki bibliai alapokra helyezi az identitását, amiben az istenképűség mellett nagyon fontos tényező az is, hogy növekedésre, fejlődésre van elhívása minden embernek. Vagyis az istenképűségre való teremtés csak a kiindulópont, az elhívás pedig ebből fakadóan a növekedés, fejlődés. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint (Efézus 1:5) Azzal, hogy az első emberpár megbukott, alapjaiban rendült meg ez az identitás. Drámai változásként a Sátán kezdett jogot formálni arra, hogy meghatározza az ember identitását. Jézus a János evangéliumában arra figyelmeztet, hogy még az az ember is súlyos identitásválságban van, aki keresi Istent. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. (János 8:44) Fontos észrevenni, hogy a Sátán hazudja az atyaságát, hiszen nem az ő teremtménye az ember. Mindezt pedig alattomosan csinálja, többnyire észrevétlenül, láthatatlanul viszi végbe az identitáscserét. Az erős, stabil identitásra viszont az a jellemző, hogy észreveszi, ha támadás érte és megküzd vele. Ha valakinél ápolatlan ez a terület, akkor többnyire észre sem veszi az illetéktelen behatolást. Nagyon fontos, hogy akik szolgálatba állnak, azoknak erős, stabil legyen az identitásuk, jó állapotban legyenek ezen a területen. A szakmai képzettség, tapasztalat önmagában még nem elégséges, és nem garancia arra, hogy alkalmas a szolgálatra valaki. Tisztában kell lenni azzal, hogy az isteni identitást meg kell tölteni valódi tartalommal. Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdem értékelni magam és nem elégszem meg azzal a sorssal, amit a körülményeim tesznek lehetővé, hanem azt a sorsot akarom megélni, amit Isten szánt nekem. Ez azt is jelenti, hogy áldott, sikeres, győztes szeretnék lenni, nem kudarcos, vesztes. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. (János 1:12-13) 10

11 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Nagyon fontos meglátni, hogy a Messiás beavatkozása a kulcs ebben. Nem készen kapjuk a fiúságot, hanem hatalomként, lehetőségként, hogy azzá váljunk. Ez a hatalom pedig főként a hitünkben, az imaéletünkben, a beszédünkben rejlik. A minőségi szellemi élet garancia arra, hogy az identitásunk át tud változni. A természetes származásunk alappilléreiben vannak elrejtve azok a rések, ahol az ellenség be tud törni a személyiségünkbe, életünkbe. Ilyen rés a vér. A Biblia szerint a vér hordozza a lelket. A vér hordozza ezért az őseink szellemi-lelki állapotát. Messze nem vagyunk olyan eredetiek, ahogy egyénként gondoljuk. Ez a hozott eredet pedig nem pozitívum, ahogy már a fentiekből kiderült. Sajnos ezzel szembe kell nézni: ahogyan az ősök vére működik bennünk, az alapvetően akadálya annak, hogy az isteni identitás valósuljon meg bennünk, hiszen számos degeneráció, torzulás adódik át a természetes örökléssel. Éppen ezért ennek a területnek a helyreállítása rendkívül fontos. Sosem lesz egészséges, krisztusi, isteni identitásunk, ha nem foglalkozunk ezzel a területtel intenzíven. Érthető módon pedig eleve a krisztusi identitásból lehet úgy szolgálni az embertársaink felé igazán, hogy nem rendít meg, húz le az a sok probléma, amivel szembesülünk a szolgálat során. Jézus úgy segített a különböző nyomorúsággal küzdőkön, hogy együtt érzett velük, de nem rendítették meg sohasem a saját identitásában. Például, hogy van-e joga az embernek a jó élethez, jó körülményekhez, amikor olyan sok szegény, nélkülöző ember van a világon. Tehát a szolgálat során találkozunk olyan kihívásokkal, amelyek alapvető identitási kérdéseket érintenek, és nagyon fontos, hogy ne engedjük magunkat kimozdítani a krisztusi identitásból. Ugyanakkor nagyon fontos látnunk, hogy Jézus nemcsak a lecsúszott emberekkel szemben őrizte meg az identitását, hanem a támadásokkal szemben is. A második rés a test. Fontos megerősítenünk magunkban, hogy akár akarták a szüleink a létünket, akár nem, de az biztos, hogy Isten akarata az volt az emberiséggel kapcsolatban, hogy szaporodjon és sokasodjon. A harmadik rés pedig a férfi akarata pontosabban a szülők akarata. Ez nem elsősorban a fizikai létünkre vonatkozik, hanem arra, hogy a szüleink általában valamilyen értékrendet kívánnak átadni nekünk. Lehet, hogy tudatosan szocializálnak, nevelnek minket, lehet, hogy az örökség, amit átadnak, az valójában csupa bántás, sérelem. Jellemzően a szülői viszonyulások nagyban meghatározzák egy személy önmagához, a világhoz, a világban való boldoguláshoz való hozzáállását. Ez azt jelenti, hogyha minőségi nevelést is kaptunk, azaz volt úgymond gyerekszobánk, akkor is felül kell vizsgálnunk a tanult értékeket, ambíciókat. 11

12 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet Biztosak lehetünk benne, hogy Isten atyai nevelése mindenképpen jobb alternatíva számunkra, az ő pálya-útmutatása tökéletesen illeszkedik a talentumainkhoz. Ő mindenki számára készített élettervet: elhívást, kiválasztatást. Az elhívás alapvetően a vele való közösséget, kapcsolatot jelenti, a kiválasztatás pedig azt a hivatást, küldetést, amit Isten tervezett el számunkra. Ha nem abban állunk, tevékenykedünk, ami Isten célja velünk, akkor nyugtalanságot fogunk tapasztalni a szellemünkben. Ezt a nyugtalanságot többnyire a világi emberek is érzékelik, de gyakorta elhárítják, hogy ne kelljen meghallaniuk ezt a belső hangot. Ugyanakkor keresztényként előfordulhat, hogy egyfajta démoni támadás okozza ezt a zavart, nyugtalanságot, ami el akar téríteni az utunktól, dolgunktól. Ha valaki erős, stabil, minőségi szellemi életet él, akkor meg tudja különböztetni az ellentétes előjelű késztetéseket. Nem úgy kell gondolkodnunk, hogy csak az a fontos, hogy megtegyük a dolgunkat és mások számára áldás legyünk. Isten azt is akarja, hogy mi magunk is áldottak legyünk, hiszen hosszú távon eleve csak így tudunk valódi áldást jelenteni embertársaink számára. Az Úr nagyon is empatikus munkaadó, neki fontos mindig, hogy milyen állapotban vagyunk, nem csak azt nézi, hogy elvégeztük-e a ránk bízott feladatokat. Ahogy a második Korinthusi levélben írja Pál, az Úr megáld minket bőséggel, hogy mi is bőségesek legyünk a jócselekedetekben. Sosem akar olyat, hogy miközben jót teszünk, mi magunk leépüljünk, feláldozódjunk. Isten terve az, hogy miközben az ő akaratát tesszük, folyamatosan fejlődjünk, haladjunk előre a saját életünkben, személyiségünkben is! Lényeges látnunk, hogy ma alapvetően nehezebben megy át az evangélium, a megváltás üzenete az emberek számára. Az ókori zsidóság egészen konkrétan tudta mit jelent az, amikor valakit kivásárolnak a rabszolgaságból és szabaddá válik. De lényeges azt is látni, hogy a váltságdíj kifizetésével hatalmat kapunk arra, hogy Isten fiaivá váljunk. Ugyanakkor ez nem kész termék, hanem egy lehetőség, amiért meg kell küzdeni: egy folyamat, amit aktívan végig kell dolgozni, harcolni, hogy a benne lévő potenciál megvalósuljon és működőképes legyen az életünkben, a személyiségünkben. Tehát nagyon figyelni kell a Biblia tanítására: hogyan mutatja be az emberi sorsot. A Biblia pedig jelzi, hogy a megszentelés, sorsunk elválasztása nem történik meg az újjászületéskor, hanem ehhez kaptunk hatalmat, ezt nekünk kell a hit eszközeivel megvalósítani: tulajdonképpen kikényszeríteni a sorsból, rákényszeríteni a sorsra azt, hogy ne ismétlődjön meg a történelem, ne ismétlődjön meg a szüleink sorsa se belül, a jellemet tekintve, sem pedig kívül, a történéseket, az eseményeket tekintve. 12

13 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Ehhez kell a helyes önismeret. Az önismeretnek a része tehát, hogy meg kell ismernünk a származásunkat, meg kell ismernünk azokat a véreket, amelyekből származunk, azokat az akaratokat, szándékokat, amelyek a sorsunk mögött vannak, és kell vennünk a bátorságot, hogy szembenézzünk és szembe is szálljunk mindezzel. Amikor elindulunk a krisztusi identitás útján, az sokszor valóságos szakítópróbát jelent az életünkben, hiszen ellentétes irányba fordulunk. Ehhez a próbához, küzdelemhez viszont kapunk fegyvert. Ha a saját életünkben ezt meg is tesszük, újra szembekerülünk ezzel az identitásproblémával akkor, amikor gyerekeink lesznek. Az isteni, krisztusi identitást nem tudjuk átörökíteni, csak azt az óemberit, ami ellen magunk is küzdünk. Szülőként pedig gyakorta esünk abba a kísértésbe, hogy a gyermekeinkben megszeressük újra az óemberi természetünket. (Hiszen a szülők általában büszkék arra, hogy a gyerekeik hasonlítanak rájuk ) Ha ezzel nem vagyunk tisztában és már a nevelésnél nem törekszünk tudatosan a krisztusi értékek átadására úgy, hogy a gyermekeink is megtérjenek, akkor jó esély van rá, hogy ahogy felnövekednek az óemberi természetükben, minket is visszavonzanak ehhez a már elhagyott identitáshoz. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogyha természetesen nincs is egy embernek perspektívája arra, hogy produktív, pozitív élete, identitása legyen, Isten gyermekeként lehetősége nyílik rá, hogy egy teljesen új sorsot, identitást kapjon és éljen meg. (Surjányi Csaba előadásából szerkesztette Surjányi Csaba és Lőwy-Korponay Bereniké) 13

14 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet I.3. Dr. Ruff Tibor (szerk.): Miért is jó, ha az ember magas önértékeléssel bír? A magas önértékelésről először is ki kell jelentenünk, hogy egyértelműen pozitív tulajdonság, és ellentétben áll a kevélységgel. Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert nem igazán jellemző a nemzeti kultúránkra, hogy a magas önértékelést jó és kívánatos értékként definiálná. Ugyanakkor az Igéből és a tapasztalatokból is tudjuk, hogy míg a kevélység a bűn előtt jár, addig a magas önértékelésű keresztény ember sokkal ellenállóbb a bűnnel szemben. Példának okáért egy magas önértékelésű ember védettebb a szexuális bűnökkel szemben, hiszen nem akárkinek adja oda magát, hanem csak annak, aki megfizeti az árát, azaz annak, aki szövetségkötéssel minden téren közösséget vállal vele egy egész életre. A parázna emberek valójában nagyon alacsony önértékeléssel bírnak. Komoly problémát jelent mégis, hogy gyakran jellemzi a keresztény embereket a világi embertársaiknál is alacsonyabb önértékelés, és ezért nagyon sebezhetőek. A magas önértékelésű ember stabil énvédelemmel rendelkezik, nincsen kiszolgáltatva a rosszindulatú támadásoknak, képes azokat visszautasítani és nem beengedni a személyiségébe. Ugyanakkor valódi alázatra is csak a magas önértékelésű személyiség képes, míg az alacsony önértékelésű ember pusztán alázatoskodik. A magas önértékelés nemcsak szimpla önelfogadást jelent, hanem azt is, hogy képes az ember a saját személyiségében gyönyörködni. Kimondottan veszélyes és taszító vallásos megnyilvánulás az, amikor az egyik keresztény azt mondja a másiknak, hogy csak a benned lévő Krisztust szeretem. Ez azt jelenti, hogy magát az embert, a személyiségét nem fogadja el, sőt semmibe veszi (a héber ezt úgy fogalmazza meg, hogy gyűlöli ). Ez nem nevezhető valódi szeretetnek, mivel a szeretet nem elvont, általános és főleg nem személytelen dolog. Szeretni pedig nemcsak annyit tesz, hogy elfogadom a másikat ez még csupán a nullás szint hanem azt jelenti, hogy gyönyörködünk a másik személyiségében, lényében. A magas önértékelésű ember jóban van a saját karakterével, edényével, nem akarja azt megváltoztatni, elvetni. A karaktert természetesen mindig meg kell különböztetnünk az óemberi természettől és a bűnöktől, bár nagyon sokszor úgy ráépülnek ezek a személyiségtorzulások a karakterre, hogy hitelesen csak a Szent Szellem tudja megkülönböztetni őket egymástól. Képesen szólva, ha a karakter az edény, akkor az óemberi természet az a rossz folyadék, amit az edényünkbe töltünk. Újjászületéskor az történik, hogy jó folyadék kerül az edényünkbe. 14

15 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Tehát ha valaki például csendes, visszafogott, zárkózott ember, de eközben komolyan el tud mélyülni pl. a tudományban, annak nem kell feltétlenül társaságkedvelőnek, extrovertáltnak lennie, mert egyszerűen nem az a karaktere (és persze fordítva is így van). A legtömörebben, legesszenciálisabban úgy fogalmazhatnánk meg a hatékony pedagógiai módszert amellyel magas önértékelésűvé lehet az embereket nevelni, hogy magas követelményszint állítása pozitív (szerető, támogató) légkörben. Számos kutatás mutatta ki, hogy azok a tehetséges diákok, akik nem kapnak a kvalitásaiknak megfelelő, kihívást jelentő feladatokat, előbb-utóbb depressziósakká, apatikusakká válnak. Az iskola nyilvánvaló hatása ellenére, mindenkor a család, a szülők viszonyulása a legfontosabb befolyásoló tényező, hiszen a karakter, személyiség alapjai hároméves korig alakulnak ki, és nagyjából hétéves korra már teljesen meg is szilárdulnak. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a szülők értékesnek tekintsék a gyermekeiket, gyönyörködjenek bennük, élvezzék a társaságukat, jelenlétüket, a velük töltött időt. Az anya szerepe fontosabb, hangsúlyosabb az első években, az ő feltétlen szeretete képes létrehozni jó és stabil alapot a gyermek személyiségében. Nem véletlenül jellemzi a zsidó kultúrát és ez nagyon biblikus hogy anyai ágon határozza meg a zsidó mivoltot. Nem volt tehát véletlen az sem Nehémiásék korában, hogy az idegen asszonyoktól született gyermekeket is el kellett küldeniük az anyjukkal együtt, míg a zsidó asszonyok idegen férfiaktól született gyermekeit nem. Pál is hivatkozik arra Timótheus kapcsán a neki írt levélben, hogy Timótheus anyja és nagyanyja hitben erős zsidó asszonyok voltak. (Csak az apja volt görög.) Ugyanakkor a családban az apának az anyához való viszonyulása lesz az egyik kulcstényezője, meghatározója annak, hogy a gyermekeik milyen önértékeléssel fognak rendelkezni. Lea az első négy fiát arról nevezte el, ahogyan Jákobhoz viszonyult. Isten később kompenzálta Lea férjétől való elvetettségét, ezért az ötödik fia, Áser már boldogságot jelentett Leának. Mindeközben Jákob továbbra sem szerette, és képes volt azt mondani a felnőtt fiainak, amikor Benjámint el akarták vinni Egyiptomba, hogy hát nem tudjátok, hogy az én feleségem csak két fiút szült nekem?! Ez a viszonyulása Jákobnak mélyen megalázhatta és komoly sérelmeket okozhatott a Leától született fiúk számára akikről viszont tudjuk, hogy súlyos bűnökbe, devianciákba estek (paráznaság, tömeggyilkosság, a testvérük elleni gyilkos szándék, József eladása és az apjuk hazugságban tartása jó húsz éven át, dacára annak, hogy látták az apjuk el nem múló gyászát, depresszióját). Csodálatos és jó reménységet ad a történetben az, hogy az Úr mennyei szinten helyreállította a fiúkat, a hósenen is megjelentek, és a mennyei Jeruzsálembe a róluk elnevezett kapukon lehet majd bejutni. 15

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

BÉKEVÁR Családi fészek és mentsvár

BÉKEVÁR Családi fészek és mentsvár A HÁTOLDAL SZÖVEGE BÉKEVÁR Útmutatás az élet leghosszabb utazásához A BÉKEVÁR egy olyan otthon szükség esetén mentsvár, amely Isten jelenlétéből kiáradó szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Ez a

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

A pedagógus személyiségének formáló ereje

A pedagógus személyiségének formáló ereje bevezető A pedagógus személyiségének formáló ereje Seneca szerint: Hosszú az út a tanításon keresztül, de rövid és hathatós a példa által. Porkoláb Annamária A gyerekek és kamaszok nagymértékben utánzással

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 3. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 171. E L Ő S Z Ó Istennek hála és dicsőség,

Részletesebben

Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek. Duncan Heaster

Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek. Duncan Heaster Alkoholizmus a világban Javaslatok Keresztyéneknek Duncan Heaster Living With Alcoholism Some Suggestions For Christians Duncan Heaster Előszó Korunk társadalmában az alkoholizmus problémájával kell szembesülnünk.

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu

1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu 1 Copyright 2011 Szarka János www.ujremeny.hu A Szent Lélek helyett a biblikusabb és az eredeti szöveggel megegyező Szent Szellem kifejezést használtam. Ez alól csak az idézet igeversek kivételek. A Bibliai

Részletesebben