Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet"

Átírás

1 Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet

2 Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra: Sugár Ágnes Nyomdai előkészítés: Reklám és Arculat Kft. Nyomda felelős vezető: Varga László Felelős Kiadó: Hit Gyülekezete Külön köszönet: Opauszki Manuel (hangfelvételek) Szabó Nóra (gépelés) Kőrösi Andrea (gépelés)

3 Tartalom I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények 5 I.1. Dr. Flaisz Endre (szerk.): Mi jellemzi az emberi lelket? 5 I.2. Surjányi Csaba (szerk.): Miből áll össze az identitásunk, azaz önazonosságunk? 9 I.3. Dr. Ruff Tibor (szerk.): Miért is jó, ha az ember magas önértékeléssel bír? 14 I.4. Dr. Hack Péter (szerk.): A tekintélytisztelet szerepe és jelentősége az áldozattá válás és a deviáns viselkedés megelőzésében 17 I.5. Dr. Hack Péter (szerk.): A bántalmazó beszéd romboló hatása 23 I.6. Szabó Balázs (szerk.): Gondolatok az igei konfliktuskezelés alapelveiről 27 II. A gyermekbántalmazás és a szexuális erőszak jellemzői, felismerése és kezelése 33 II.1. Jantek Gyöngyvér: A bántalmazott gyermek 33 II.2. II.3. II.4. Jantek Gyöngyvér: Gondolatok a szexuálisan bántalmazottak felé való szolgálatról az egyházban 42 Dr. Tóth Ágnes: Szexuális visszaélések Összefoglalás a projektben megvalósuló prevenciós képzésről 50 Reményi Ilona Orbán Katalin: A mobbing megelőzése, kezelése pedagógiai eszközökkel 57 II.5. Pénzes Zoltán: Hol volt, hol nem volt rendhagyó esetleírás 60 III. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 63 III.1. Dr. Németh Zoltán: Áldozattá válás, áldozatsegítés és a drogproblémák 63 III.2. III.3. Dr. Hack Márta: Összefoglaló a Hit Gyülekezete önkénteseinek női börtönökben végzett tevékenységéről 78 Németh Ildikó Ágnes: Az önkéntes karitatív munka az egyházban. Szociális munka, krízisintervenció 83 III.4. Kovács Tímea: Fogyatékos emberek a magyar társadalomban 99 III.5. Icha Adrienn: A hajléktalanság mint veszélyeztető tényező az áldozattá válásban 105 III.6. Kántor Mihály: Egy absztinens drogos bizonysága 109 3

4

5 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények I.1. Dr. Flaisz Endre (szerk.): Mi jellemzi az emberi lelket? Mielőtt megpróbálnánk tanácsokat adni lelki problémákkal kapcsolatban, mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy mi is az a valóság, amit emberi léleknek nevezünk. A Szentírás arról tájékoztat bennünket, hogy az ember alapvetően hármas felépítésű lény: van teste, lelke és ami már kevésbé nyilvánvaló az emberek számára van szelleme is. Szellemünk természetfölötti eredetű, közvetlenül Istentől származó valóság. Lelkünk azonban nem természetfölötti eredetű, hanem két tényező formálja olyanná, amilyen. Egyrészt a szüleinktől örököljük genetikai meghatározottságok alapján, amelyek a véren keresztül érvényesülnek a személyiségünkben, másrészt az így örökölt lelki alkatunkat, hajlamainkat, természetünket a neveltetésünk és a bennünket ért környezeti hatások formálják tovább. Az emberi lélek és szellem ilyen megkülönböztetése számunkra, keresztények számára azért is nagyon fontos, mert látnunk kell, hogy a megtérés elsődlegesen a szellemünk állapotába avatkozik be, melynek köszönhetően személyes kapcsolatba kerülünk Istennel, ez azonban nem jelenti azt, hogy a megtérés pillanatában azonnal megváltozna a lelkünk is. A lelkünket alkotó gondolkodásmódunk, érzelmeink, a családban belénk ivódott tradícióink ugyanis nem egyik pillanatról a másikra kerülnek harmóniába a Biblia tanításával, hanem a megtéréskor csupán elkezdődik a lélek megújításának egész életen át tartó folyamata. Nagyon fontos azonban, hogy ebben a folyamatban aktív szerepet vállaljunk, mivel a lelkünk megújítását elsősorban nekünk kell kezdeményeznünk, ez a mi személyes felelősségünk. Ebben az erőfeszítésben persze Isten nem hagy magunkra bennünket, de fontos, hogy a kezdeményező félnek nekünk kell lennünk. Saját szerepünket ebben a megújulási folyamatban a következőképpen tudnánk megvilágítani egy ismert ószövetségi történet segítségével. Isten megígérte Józsuénak, hogy a nép száraz lábbal fog átkelni a Jordánon. Amíg azonban passzívan várakoztak a folyó partján, nem történt semmi. Amikor ellenben Józsué és a papok megindultak a folyó felé, és a lábukkal belegázoltak a Jordán vizébe, megérkezett a megígért isteni beavatkozás, és a nép valóban száraz lábbal kelt át a folyó medrén. Azaz az isteni támogatás akkor kapcsolódott be a folyamatba, amikor ők már megtették az első lépést, és abbahagyták a passzív várakozást. Ugyanígy van ez a lélekkel is. Isten Igéje a megtérés, újjászületés után kifejezetten felszólít minket a lélek megújítására: az elme, a gondolkodás megújítására, valamint érzelmeink felszabadítására a különböző lelki sérülésekből, depresszióból, 5

6 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet traumákból, nevelési hibák okozta lelki torzulásokból, igeellenes családi tradíciókból. Természetesen az olyan hívő, aki gyerekkorában megfelelő nevelésben részesült, akinek úgymond volt gyerekszobája, és személyisége nem szenvedett súlyos károkat családon belüli erőszak révén vagy egy brutális, alkoholista apának köszönhetően, az sokkal könnyebben és gyorsabban tud fejlődni egy olyan személynél, aki sorozatos sérelmeket, bántásokat szenvedett el, akit nagyon elhanyagoltak, vagy más egyéb romboló hatások értek. A rossz, destruktív nevelés, családi kultúra, tradíció rendkívül erősen vissza tudja húzni a személyiséget a megtérés utáni szellemi fejlődésben. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a nevelés, valamint általában véve a bennünket körülvevő környezet hatásai olyan mélyen beleivódnak a lélekbe, hogy alapjaiban képesek formálni azt. Érdekes, hogy napjainkban, a kommunikáció, a média fénykorában a kommunikatív, ún. extrovertált személyiséget tekintik normálisnak, ideálisnak. Az oktatásban a diákokkal szemben támasztott elvárásokat is az ilyen típusú személyiségekhez igazítják, akikhez képest manapság úgy tekintenek az introvertált, zárkózottabb személyekre, mintha azok abnormálisak, kicsit sérültek, betegek, de legalábbis kevésbé életrevalók lennének. Ez azonban nem volt mindig így. Voltak korok, amikor kifejezetten azokhoz az emberekhez igazították a tanulási elvárásokat, akik a megfelelő teljesítmény nyújtásához szerettek elcsendesedni, elmélyülni. Ezzel nem akarjuk azt sugallni, hogy az egyik vagy a másik megközelítés a jobb, hanem éppen azt, hogy a tehetséggondozás és nevelés szempontjából érzékenynek kell lennünk az emberek különböző személyiségére, ahol a különbség, az eltérés nem mindig jelent minőségbeli elmaradást vagy valamilyen kóros elváltozást. Ugyanakkor jellemzően alulértékeljük a nevelés szerepét a személyiség formálódásában. A talentológia viszonylag új tudományág, amely a tehetséggondozással foglalkozik. Egyes talentológusok szerint döntően három tényező játszik szerepet abban, hogy egy ember milyen teljesítményre képes az életben. Egyfelől természetesen meghatározza az eredményességet az örökölt tehetség vagy képesség, másfelől az egyéni szorgalom, erőfeszítés, és végül, de nem utolsó sorban az ún. sorsfaktor, amely váratlan külső körülmények hatását jelenti a tehetség kibontakoztatására nézve. Ilyen volt például a második világháború azoknak a fizikusoknak a számára, akik felfedezték az atombombát. Mindenesetre nagyon érdekes, hogy abban minden kutató egyetért, hogy a nagy teljesítmények hátterében a három tényező közül az egyéni erőfeszítés és szorgalom a döntő, még ha vitatkoznak is a tekintetben, hogy ez a tényező hatvan, hetven vagy esetleg nyolcvan százalékban határozza-e meg a nagy életművek, eredmények megvalósítását. Nem véletlen, hogy Péter apostol az első levelében arról ír, hogy a megtérés után a lélek kiszabadításának kell lennie az ember egyik legfőbb céljának. És hogy miből? Hát egyfelől természetesen az olyan örökölt lelki defektekből, habitusból, amelyek lépten-nyomon szembefordítanak bennünket Isten akaratával, másfelől pedig a 6

7 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények látható dolgok fogságából, amelyek a környezetünkből, bennünket körülvevő világból negatív irányba befolyásolják a gondolatainkat, érzelmeinket, figyelmünket. Ha örököltünk a lelkünkben kisebbségi érzést, hajlamot a visszavonulásra, a félénkségre, késztetést az állandó konfliktuskerülésre, visszariadást a kihívásoktól, bénító félelmet a veszteségektől, a kudarcoktól, és ezekből nem szabadítjuk ki a lelkünket, akkor nem tudunk a földön azok lenni, aki lehetnénk, akivé Isten szeretett volna tenni bennünket a földi életünk során. És ekkor valóban döntő kérdéssé válik, hogy kiszabadítjuk-e a lelkünket ezekből a dolgokból, vagy sem. A pasztorációs tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekkorban a lelkünkbe beágyazódott, berögzült családi tradíciókat, szokásokat a legnehezebb korrigálni, nem pedig a később, felnőttkorban tudatosan választott világnézetet. Ezeket az öntudatlanul belénk ivódott dolgokat gyakorta még magunkban felismerni is nagy erőfeszítést igényel. Sok hívő úgy gondolja, hogy az ilyen problémáktól való megszabaduláshoz elegendő szellemi erőfeszítéseket tenni imában, böjtöléssel, esetleg a démonoktól való szabadulás keresésével, és nem veszik észre, hogy legalább ennyire fontos a lelküket is átnevelni. A gyermekkorban beivódott felfogások, tradíciók olyannyira beépülnek a személyiségbe, hogy az ember azt gondolja, hogy ez vagy az a magatartás már ő maga, tehát azonosítja magát egy olyan felfogással vagy szokással, amely mondjuk nem jó, de az illető nem képes megkülönböztetni, elválasztani magától tőle. Ezért azt sem veszi észre, hogy ezek a rossz beidegződések már automatikusan nyilvánulnak meg a mindennapi gondolkodásában, viselkedésében, kommunikációjában vagy esetleg hogy nagyon gyakorlatiasak legyünk a pénzügyi szokásaiban. Vagyis nagyon sok örökölt probléma, akadályoztatás, amit a teológia nyelvén szokás úgy is mondani, hogy generációs átok, nem kívülről száll alá az ember sorsának valamely területére, hanem a lelkében lévő természetes gondolkodásán, döntésein keresztül, melyek rosszul működnek. Az ilyen típusú mondanám átkos szokásoktól nem lehet kizárólagosan ima által megszabadulni, hanem szükség van az elme, a gondolkodásmód szisztematikus megújítására is. Ha tehát az ember nem veszi a fáradtságot, hogy tanulás stb. által az elméje, az érzelmei, a törekvései, azaz a lelke megújuljon, akkor a nagyon is gyakorlati, hétköznapi élete látja kárát ennek a passzivitásnak. Mivel azonban az ember nehezen ismeri fel hibaként azokat a dolgokat, amiket megszokott, ilyenkor nagy szerepe lehet a külső segítségnek vagy kontrollnak, mivel egy idegen könnyebben kiszúrja azt a rosszat a felfogásunkban vagy magatartásunkban, amit mi már megszoktunk és szinte valósággal odakozmált a személyiségünkhöz. Elgondolkodtató, hogy Jézus milyen sokszor ismétli azt a mondatot, hogy Aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét értem, az megtalálja azt. Ezt az üzenetet Jézus rendszeresen valamilyen krízishelyzet után mondta el. Az eredeti szövegben az élet szó helyén a pszükhé, azaz a lélek szó szerepel, amely valóban jelenthet életet, sorsot, életpályát, sőt egzisztenciát is. Ennek hátterében az áll, hogy a lelki hajlamokból, vágyakból, beállítódásból a döntéseken keresztül valóban egy 7

8 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet emberi sors bontakozik ki. Ilyen értelemben tehát a lélek nagyon is szorosan kapcsolódik az emberi sorshoz. Ha tehát az ember lelkében lévő gondolatok, felfogások, hajlamok vagy vágyak szemben állnak Isten akaratával, akkor csak idő kérdése, hogy az ember sorsa is eltávolodjon az Istentől neki szánt életpályától. Így aztán az ember nem azt az életpályát fogja befutni, amit Isten szánt neki. Összességében elmondható, hogy az ember saját maga tehet a legtöbbet azért, hogy kiművelje a lelkét, nevelje, tanítsa önmagát. Éppen ezért az aktív keresztény szellemi életet mindenkor érdemes megtámogatnunk azzal, hogy erőfeszítéseket teszünk önmagunk képzésére, tanítására Isten Igéjével és a természetes dolgokkal kapcsolatban egyaránt. Ebben pedig egészen biztosan élvezni fogjuk Isten támogatását is: Lelketeket (pszükhé) az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. (1Péter 1:22) (Dr. Flaisz Endre előadásából szerkesztette Dr. Flaisz Endre és Lőwy-Korponay Bereniké) 8

9 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények I.2. Surjányi Csaba (szerk.): Miből áll össze az identitásunk, azaz önazonosságunk? Hívő keresztényekként fontos, hogy a Bibliából vezessük le az identitásunkat. Ez sem csak döntés kérdése, hanem folyamatos önismereti munkát is igényel. Általában a világon az identitásválságot, identitásváltást negatívan ítélik meg, de abban az olvasatban, hogy egy ember a megtérésekor egy új identitást vesz fel tudatosan, elmondható, hogy a tudatos identitásválasztás nagyon komoly lépést jelenthet a pozitív és elkötelezett önismereti munkában. Ha pedig ez az identitásváltás azt jelenti, hogy a bibliai értékrendet, a bibliai identitást, emberképet fogadjuk el és tartjuk érvényesnek önmagunkra nézve, akkor az máris azt jelenti, hogy úgy kell magunkra tekintenünk, mint Isten képmását, hasonlatosságát hordozó személyre, akinek a teremtéséből fakadóan küldetése van Istentől. Ebből a nézőpontból kell önmagunkra és minden embertársunkra néznünk. Ugyanakkor ez az istenképűség nemcsak az emberi személyiség alapja, hanem egyben a célja is. Minden tettünknél arra kell, hogy inspiráljon, hogy ezt a célt megvalósítsuk az életünkben, személyiségünkben. Nagy probléma, hogy sokan hajlamosak az eredményeikből levezetni az identitásukat. Természetesen az önértékelésben nagy szerepe van az eredményeinknek is, de az identitásunkat mégsem ebből kellene meghatároznunk, hanem sokkal inkább az eredetből. Jellemzően összekeverjük az identitást az önképpel, és ezért az alapot, az identitást is nagymértékben rombolják a negatív élettapasztalatok. A hátrányos helyzetben lévőknél, a súlyos veszteségeket, traumákat átélt embereknél ezért is nagyon fontos, hogy emeljük őket, amikor szolgálunk feléjük. Éppen ezért lényeges, hogy a szolgálók is erős, stabil identitással rendelkezzenek és integráló, befogadó legyen a szemléletük, viszonyulásuk a bajba jutott embertársaik felé. Rendkívül veszélyes ilyen szolgálatban tevékenykedni úgy, ha a mi identitásunk is sérült, hiszen könnyen önkompenzációhoz vezethet. Csak egészséges, erős identitással leszünk képesek jól elhordozni mások terheit. Olyannak kellene lennie az identitásunknak, mint a mentőcsónaknak: nem merül el, amikor valaki belekapaszkodik, hanem ki tud húzni, meg tud tartani mást is. Akkor is döntő jelentőségű a biztos identitás, amikor támadás ér bennünket vagy eleve olyan helyzetben kell szolgálnunk, amikor gyakran próbálják meg mások elbizonytalanítani, rombolni az önértékelésünket. Ilyenkor nagyon lényeges az, hogy ne billenjünk ki és ne támadjuk meg mi sem a másik fél identitását, személyét, csupán a negatív cselekedetét, magatartását utasítsuk el, kezeljük. Ez a szemléletmód, viszonyulás egyszerre kíván határozottságot és szelídséget tőlünk. Magyarországon azért érzékeny kérdés az identitás, mert még a vallásos emberekre is jobbára a materialista értékrend a jellemző. Márpedig materialista alapon nem 9

10 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet lehet normális, stabil identitást kiépíteni, hiszen minden viszonyítás a környezetből származik, az pedig folyamatosan változhat, képlékeny, instabil. Éppen ezért van hatalmas jelentősége annak, ha valaki bibliai alapokra helyezi az identitását, amiben az istenképűség mellett nagyon fontos tényező az is, hogy növekedésre, fejlődésre van elhívása minden embernek. Vagyis az istenképűségre való teremtés csak a kiindulópont, az elhívás pedig ebből fakadóan a növekedés, fejlődés. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint (Efézus 1:5) Azzal, hogy az első emberpár megbukott, alapjaiban rendült meg ez az identitás. Drámai változásként a Sátán kezdett jogot formálni arra, hogy meghatározza az ember identitását. Jézus a János evangéliumában arra figyelmeztet, hogy még az az ember is súlyos identitásválságban van, aki keresi Istent. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. (János 8:44) Fontos észrevenni, hogy a Sátán hazudja az atyaságát, hiszen nem az ő teremtménye az ember. Mindezt pedig alattomosan csinálja, többnyire észrevétlenül, láthatatlanul viszi végbe az identitáscserét. Az erős, stabil identitásra viszont az a jellemző, hogy észreveszi, ha támadás érte és megküzd vele. Ha valakinél ápolatlan ez a terület, akkor többnyire észre sem veszi az illetéktelen behatolást. Nagyon fontos, hogy akik szolgálatba állnak, azoknak erős, stabil legyen az identitásuk, jó állapotban legyenek ezen a területen. A szakmai képzettség, tapasztalat önmagában még nem elégséges, és nem garancia arra, hogy alkalmas a szolgálatra valaki. Tisztában kell lenni azzal, hogy az isteni identitást meg kell tölteni valódi tartalommal. Ez pedig azt jelenti, hogy elkezdem értékelni magam és nem elégszem meg azzal a sorssal, amit a körülményeim tesznek lehetővé, hanem azt a sorsot akarom megélni, amit Isten szánt nekem. Ez azt is jelenti, hogy áldott, sikeres, győztes szeretnék lenni, nem kudarcos, vesztes. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. (János 1:12-13) 10

11 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Nagyon fontos meglátni, hogy a Messiás beavatkozása a kulcs ebben. Nem készen kapjuk a fiúságot, hanem hatalomként, lehetőségként, hogy azzá váljunk. Ez a hatalom pedig főként a hitünkben, az imaéletünkben, a beszédünkben rejlik. A minőségi szellemi élet garancia arra, hogy az identitásunk át tud változni. A természetes származásunk alappilléreiben vannak elrejtve azok a rések, ahol az ellenség be tud törni a személyiségünkbe, életünkbe. Ilyen rés a vér. A Biblia szerint a vér hordozza a lelket. A vér hordozza ezért az őseink szellemi-lelki állapotát. Messze nem vagyunk olyan eredetiek, ahogy egyénként gondoljuk. Ez a hozott eredet pedig nem pozitívum, ahogy már a fentiekből kiderült. Sajnos ezzel szembe kell nézni: ahogyan az ősök vére működik bennünk, az alapvetően akadálya annak, hogy az isteni identitás valósuljon meg bennünk, hiszen számos degeneráció, torzulás adódik át a természetes örökléssel. Éppen ezért ennek a területnek a helyreállítása rendkívül fontos. Sosem lesz egészséges, krisztusi, isteni identitásunk, ha nem foglalkozunk ezzel a területtel intenzíven. Érthető módon pedig eleve a krisztusi identitásból lehet úgy szolgálni az embertársaink felé igazán, hogy nem rendít meg, húz le az a sok probléma, amivel szembesülünk a szolgálat során. Jézus úgy segített a különböző nyomorúsággal küzdőkön, hogy együtt érzett velük, de nem rendítették meg sohasem a saját identitásában. Például, hogy van-e joga az embernek a jó élethez, jó körülményekhez, amikor olyan sok szegény, nélkülöző ember van a világon. Tehát a szolgálat során találkozunk olyan kihívásokkal, amelyek alapvető identitási kérdéseket érintenek, és nagyon fontos, hogy ne engedjük magunkat kimozdítani a krisztusi identitásból. Ugyanakkor nagyon fontos látnunk, hogy Jézus nemcsak a lecsúszott emberekkel szemben őrizte meg az identitását, hanem a támadásokkal szemben is. A második rés a test. Fontos megerősítenünk magunkban, hogy akár akarták a szüleink a létünket, akár nem, de az biztos, hogy Isten akarata az volt az emberiséggel kapcsolatban, hogy szaporodjon és sokasodjon. A harmadik rés pedig a férfi akarata pontosabban a szülők akarata. Ez nem elsősorban a fizikai létünkre vonatkozik, hanem arra, hogy a szüleink általában valamilyen értékrendet kívánnak átadni nekünk. Lehet, hogy tudatosan szocializálnak, nevelnek minket, lehet, hogy az örökség, amit átadnak, az valójában csupa bántás, sérelem. Jellemzően a szülői viszonyulások nagyban meghatározzák egy személy önmagához, a világhoz, a világban való boldoguláshoz való hozzáállását. Ez azt jelenti, hogyha minőségi nevelést is kaptunk, azaz volt úgymond gyerekszobánk, akkor is felül kell vizsgálnunk a tanult értékeket, ambíciókat. 11

12 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet Biztosak lehetünk benne, hogy Isten atyai nevelése mindenképpen jobb alternatíva számunkra, az ő pálya-útmutatása tökéletesen illeszkedik a talentumainkhoz. Ő mindenki számára készített élettervet: elhívást, kiválasztatást. Az elhívás alapvetően a vele való közösséget, kapcsolatot jelenti, a kiválasztatás pedig azt a hivatást, küldetést, amit Isten tervezett el számunkra. Ha nem abban állunk, tevékenykedünk, ami Isten célja velünk, akkor nyugtalanságot fogunk tapasztalni a szellemünkben. Ezt a nyugtalanságot többnyire a világi emberek is érzékelik, de gyakorta elhárítják, hogy ne kelljen meghallaniuk ezt a belső hangot. Ugyanakkor keresztényként előfordulhat, hogy egyfajta démoni támadás okozza ezt a zavart, nyugtalanságot, ami el akar téríteni az utunktól, dolgunktól. Ha valaki erős, stabil, minőségi szellemi életet él, akkor meg tudja különböztetni az ellentétes előjelű késztetéseket. Nem úgy kell gondolkodnunk, hogy csak az a fontos, hogy megtegyük a dolgunkat és mások számára áldás legyünk. Isten azt is akarja, hogy mi magunk is áldottak legyünk, hiszen hosszú távon eleve csak így tudunk valódi áldást jelenteni embertársaink számára. Az Úr nagyon is empatikus munkaadó, neki fontos mindig, hogy milyen állapotban vagyunk, nem csak azt nézi, hogy elvégeztük-e a ránk bízott feladatokat. Ahogy a második Korinthusi levélben írja Pál, az Úr megáld minket bőséggel, hogy mi is bőségesek legyünk a jócselekedetekben. Sosem akar olyat, hogy miközben jót teszünk, mi magunk leépüljünk, feláldozódjunk. Isten terve az, hogy miközben az ő akaratát tesszük, folyamatosan fejlődjünk, haladjunk előre a saját életünkben, személyiségünkben is! Lényeges látnunk, hogy ma alapvetően nehezebben megy át az evangélium, a megváltás üzenete az emberek számára. Az ókori zsidóság egészen konkrétan tudta mit jelent az, amikor valakit kivásárolnak a rabszolgaságból és szabaddá válik. De lényeges azt is látni, hogy a váltságdíj kifizetésével hatalmat kapunk arra, hogy Isten fiaivá váljunk. Ugyanakkor ez nem kész termék, hanem egy lehetőség, amiért meg kell küzdeni: egy folyamat, amit aktívan végig kell dolgozni, harcolni, hogy a benne lévő potenciál megvalósuljon és működőképes legyen az életünkben, a személyiségünkben. Tehát nagyon figyelni kell a Biblia tanítására: hogyan mutatja be az emberi sorsot. A Biblia pedig jelzi, hogy a megszentelés, sorsunk elválasztása nem történik meg az újjászületéskor, hanem ehhez kaptunk hatalmat, ezt nekünk kell a hit eszközeivel megvalósítani: tulajdonképpen kikényszeríteni a sorsból, rákényszeríteni a sorsra azt, hogy ne ismétlődjön meg a történelem, ne ismétlődjön meg a szüleink sorsa se belül, a jellemet tekintve, sem pedig kívül, a történéseket, az eseményeket tekintve. 12

13 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Ehhez kell a helyes önismeret. Az önismeretnek a része tehát, hogy meg kell ismernünk a származásunkat, meg kell ismernünk azokat a véreket, amelyekből származunk, azokat az akaratokat, szándékokat, amelyek a sorsunk mögött vannak, és kell vennünk a bátorságot, hogy szembenézzünk és szembe is szálljunk mindezzel. Amikor elindulunk a krisztusi identitás útján, az sokszor valóságos szakítópróbát jelent az életünkben, hiszen ellentétes irányba fordulunk. Ehhez a próbához, küzdelemhez viszont kapunk fegyvert. Ha a saját életünkben ezt meg is tesszük, újra szembekerülünk ezzel az identitásproblémával akkor, amikor gyerekeink lesznek. Az isteni, krisztusi identitást nem tudjuk átörökíteni, csak azt az óemberit, ami ellen magunk is küzdünk. Szülőként pedig gyakorta esünk abba a kísértésbe, hogy a gyermekeinkben megszeressük újra az óemberi természetünket. (Hiszen a szülők általában büszkék arra, hogy a gyerekeik hasonlítanak rájuk ) Ha ezzel nem vagyunk tisztában és már a nevelésnél nem törekszünk tudatosan a krisztusi értékek átadására úgy, hogy a gyermekeink is megtérjenek, akkor jó esély van rá, hogy ahogy felnövekednek az óemberi természetükben, minket is visszavonzanak ehhez a már elhagyott identitáshoz. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogyha természetesen nincs is egy embernek perspektívája arra, hogy produktív, pozitív élete, identitása legyen, Isten gyermekeként lehetősége nyílik rá, hogy egy teljesen új sorsot, identitást kapjon és éljen meg. (Surjányi Csaba előadásából szerkesztette Surjányi Csaba és Lőwy-Korponay Bereniké) 13

14 Külvárosi áldozatsegítés tanulmánykötet I.3. Dr. Ruff Tibor (szerk.): Miért is jó, ha az ember magas önértékeléssel bír? A magas önértékelésről először is ki kell jelentenünk, hogy egyértelműen pozitív tulajdonság, és ellentétben áll a kevélységgel. Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert nem igazán jellemző a nemzeti kultúránkra, hogy a magas önértékelést jó és kívánatos értékként definiálná. Ugyanakkor az Igéből és a tapasztalatokból is tudjuk, hogy míg a kevélység a bűn előtt jár, addig a magas önértékelésű keresztény ember sokkal ellenállóbb a bűnnel szemben. Példának okáért egy magas önértékelésű ember védettebb a szexuális bűnökkel szemben, hiszen nem akárkinek adja oda magát, hanem csak annak, aki megfizeti az árát, azaz annak, aki szövetségkötéssel minden téren közösséget vállal vele egy egész életre. A parázna emberek valójában nagyon alacsony önértékeléssel bírnak. Komoly problémát jelent mégis, hogy gyakran jellemzi a keresztény embereket a világi embertársaiknál is alacsonyabb önértékelés, és ezért nagyon sebezhetőek. A magas önértékelésű ember stabil énvédelemmel rendelkezik, nincsen kiszolgáltatva a rosszindulatú támadásoknak, képes azokat visszautasítani és nem beengedni a személyiségébe. Ugyanakkor valódi alázatra is csak a magas önértékelésű személyiség képes, míg az alacsony önértékelésű ember pusztán alázatoskodik. A magas önértékelés nemcsak szimpla önelfogadást jelent, hanem azt is, hogy képes az ember a saját személyiségében gyönyörködni. Kimondottan veszélyes és taszító vallásos megnyilvánulás az, amikor az egyik keresztény azt mondja a másiknak, hogy csak a benned lévő Krisztust szeretem. Ez azt jelenti, hogy magát az embert, a személyiségét nem fogadja el, sőt semmibe veszi (a héber ezt úgy fogalmazza meg, hogy gyűlöli ). Ez nem nevezhető valódi szeretetnek, mivel a szeretet nem elvont, általános és főleg nem személytelen dolog. Szeretni pedig nemcsak annyit tesz, hogy elfogadom a másikat ez még csupán a nullás szint hanem azt jelenti, hogy gyönyörködünk a másik személyiségében, lényében. A magas önértékelésű ember jóban van a saját karakterével, edényével, nem akarja azt megváltoztatni, elvetni. A karaktert természetesen mindig meg kell különböztetnünk az óemberi természettől és a bűnöktől, bár nagyon sokszor úgy ráépülnek ezek a személyiségtorzulások a karakterre, hogy hitelesen csak a Szent Szellem tudja megkülönböztetni őket egymástól. Képesen szólva, ha a karakter az edény, akkor az óemberi természet az a rossz folyadék, amit az edényünkbe töltünk. Újjászületéskor az történik, hogy jó folyadék kerül az edényünkbe. 14

15 I. A keresztény szemléletű áldozatsegítés alapjai szemelvények Tehát ha valaki például csendes, visszafogott, zárkózott ember, de eközben komolyan el tud mélyülni pl. a tudományban, annak nem kell feltétlenül társaságkedvelőnek, extrovertáltnak lennie, mert egyszerűen nem az a karaktere (és persze fordítva is így van). A legtömörebben, legesszenciálisabban úgy fogalmazhatnánk meg a hatékony pedagógiai módszert amellyel magas önértékelésűvé lehet az embereket nevelni, hogy magas követelményszint állítása pozitív (szerető, támogató) légkörben. Számos kutatás mutatta ki, hogy azok a tehetséges diákok, akik nem kapnak a kvalitásaiknak megfelelő, kihívást jelentő feladatokat, előbb-utóbb depressziósakká, apatikusakká válnak. Az iskola nyilvánvaló hatása ellenére, mindenkor a család, a szülők viszonyulása a legfontosabb befolyásoló tényező, hiszen a karakter, személyiség alapjai hároméves korig alakulnak ki, és nagyjából hétéves korra már teljesen meg is szilárdulnak. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a szülők értékesnek tekintsék a gyermekeiket, gyönyörködjenek bennük, élvezzék a társaságukat, jelenlétüket, a velük töltött időt. Az anya szerepe fontosabb, hangsúlyosabb az első években, az ő feltétlen szeretete képes létrehozni jó és stabil alapot a gyermek személyiségében. Nem véletlenül jellemzi a zsidó kultúrát és ez nagyon biblikus hogy anyai ágon határozza meg a zsidó mivoltot. Nem volt tehát véletlen az sem Nehémiásék korában, hogy az idegen asszonyoktól született gyermekeket is el kellett küldeniük az anyjukkal együtt, míg a zsidó asszonyok idegen férfiaktól született gyermekeit nem. Pál is hivatkozik arra Timótheus kapcsán a neki írt levélben, hogy Timótheus anyja és nagyanyja hitben erős zsidó asszonyok voltak. (Csak az apja volt görög.) Ugyanakkor a családban az apának az anyához való viszonyulása lesz az egyik kulcstényezője, meghatározója annak, hogy a gyermekeik milyen önértékeléssel fognak rendelkezni. Lea az első négy fiát arról nevezte el, ahogyan Jákobhoz viszonyult. Isten később kompenzálta Lea férjétől való elvetettségét, ezért az ötödik fia, Áser már boldogságot jelentett Leának. Mindeközben Jákob továbbra sem szerette, és képes volt azt mondani a felnőtt fiainak, amikor Benjámint el akarták vinni Egyiptomba, hogy hát nem tudjátok, hogy az én feleségem csak két fiút szült nekem?! Ez a viszonyulása Jákobnak mélyen megalázhatta és komoly sérelmeket okozhatott a Leától született fiúk számára akikről viszont tudjuk, hogy súlyos bűnökbe, devianciákba estek (paráznaság, tömeggyilkosság, a testvérük elleni gyilkos szándék, József eladása és az apjuk hazugságban tartása jó húsz éven át, dacára annak, hogy látták az apjuk el nem múló gyászát, depresszióját). Csodálatos és jó reménységet ad a történetben az, hogy az Úr mennyei szinten helyreállította a fiúkat, a hósenen is megjelentek, és a mennyei Jeruzsálembe a róluk elnevezett kapukon lehet majd bejutni. 15

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Resztoratív megközelítés a konfliktuskezelésben. Háttéranyag az Alma a fán Konfliktuskezelés workshop számára

Resztoratív megközelítés a konfliktuskezelésben. Háttéranyag az Alma a fán Konfliktuskezelés workshop számára Resztoratív megközelítés a konfliktuskezelésben Háttéranyag az Alma a fán Konfliktuskezelés workshop számára A resztoratív konfliktuskezelés alapelvei Nyílttá teszi a konfliktust Vállalja a konfrontációt

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben