Az obstruktív alvási apnoe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az obstruktív alvási apnoe"

Átírás

1 Az obstruktív alvási apnoe Prof. Dr. Losonczy György, Dr. Kunos László Semmelweis Egyetem ÁOK, Pulmonológiai Klinika, Budapest Az obstruktív alvási apnoe (obstructive sleep apnoe, OSA) a felnõtt lakosság számottevõ részét érintõ, súlyos szövõdményekkel járó, és a mindennapi életvitelt jelentõsen befolyásoló tüneteket okozó megbetegedés. Cikkünkben tömören összefoglaljuk az OSA epidemiológiáját, patomechanizmusát, a kórképre hajlamosító tényezõket, a felismerését segítõ jellemzõ tüneteket, szövõdményeket és a jelenleg rendelkezésre álló kezelési lehetõségeket. 1 Összefoglaló A légzés és keringés jellemzõinek változása alvás alatt Alvás alatt lecsökken az emberi test oxigén- és energiafelhasználása, valamint a szén-dioxid produkciója. Amíg a szervezet pihen, a vegetatív funkciók így a légzés és a keringés jellemzõi a megváltozott igényeknek megfelelõen mûködnek, amelyek pedig eltérnek az ébrenlétben megszokottaktól. Az alvás folyamata fiziológiai paraméterek alapján 2 fõ egységre osztható fel. A lassú hullámú alvásfázisok (non-rapid eye movement, NREM) jellemzõje az alvás mélyülésével lassuló frekvenciájú és növekvõ amplitúdójú EEG aktivitás, megtartott izomtónus mellett. Az alvás másik jól elkülöníthetõ szakasza a gyors szemmozgások megjelenésével járó fázis (rapid eye movement, REM). A NREM fázisokkal ellentétben itt jellemzõen magasabb frekvenciájú EEG aktivitás figyelhetõ meg a szemmozgások fázikus felgyorsulása és fokozott izomrelaxáció mellett. REM fázisban a légzés és keringés jellemzõi fokozottan irregulárissá válnak. Gázcsere változások normális alvás alatt Az alvás kezdetével az alveoláris ventilláció csökkenése figyelhetõ meg, és egészséges egyénekben is esetenként megfigyelhetõ a légzésamplitudó átmeneti csökkenése (hypopnoe), illetve a légáramlás rövid kimaradása (apnoe). A ventilláció csökkenése az artériás O 2 nyomást 3-10 Hgmm-rel csökkentheti, míg ezzel párhuzamosan a parciális CO 2 tenzió 2-8 Hgmm-rel emelkedik. A mélyebb alvási stádiumokban a légzés szabályosabbá válik, a perifériás kemoreceptorok érzékenysége ekkor csak kis fokban csökken. REM fázis alatt ismét az irregularitás válik jellemzõvé, rekeszi dominanciájú légzéssel. A glomus caroticum receptorainak érzékenysége mérséklõdik, így a hypoxia, hypercapnia érzékelése az ébrenlétben, illetve az alvás NREM fázisaiban tapasztalhatókhoz viszonyítva gyengült (1). Alvás alatti légzészavarok Alvás alatt tehát egészséges emberben is mérhetõ változások következnek be a légzés jellemzõiben. Bizonyos alapbetegségek, anatómiai eltérések megléte mellett elõforduló légzészavarok esetén ezek a változások felerõsödhetnek, és jelentõs faktorokká válhatnak a morbiditás, illetve mortalitás tekintetében. Az alvás alatti légzészavarok csoportjába olyan betegségek tartoznak, melyek alvás alatt a ventilláció zavarához, illetve a légzési munka fokozódásához vezetnek. A felsõlégutak anatómiai eltérései, szûkületei, a nyaki obesitas, illetve a garat fali izomzatának csökkent tónusa hozhatják létre az alvás alatt légzéskimaradásokkal, repetitív hypoxiás epizódokkal, következményes nappali fáradékonysággal és aluszékonysággal járó tünetegyüttest, az obstruktív alvási apnoe szindrómát. Az OSA epidemiológiája Számos vizsgálat próbálta feltérképezni az OSA elõfordulási gyakoriságát bizonyos népcsoportokban. A vizsgálati eredmények a vizsgálatokban lefektetett eltérõ diagnosztikai kritériumok miatt jelentõs szórást mutatnak. Az Egyesült Államokban végzett felmérés alapján a felnõtt férfi lakosság 24%-ánál mutatható ki kórosan emelkedett AHI (apnoe-hypopnoe index>5/óra), a nõknék ez az érték 8%. Amennyiben kritériumként a nappali aluszékonyság meglétét (excessive daytime sleepiness, EDS) is feltételként szabták, a fenti gyakoriságok 4 és 2 százalékra módosultak (2). A közelmúltban végzett felmérések összegzése alapján a betegség gyakorisága a felnõtt lakosság körében 5%-ra tehetõ (férfi/nõ arány 1,5/1) és az elhízottság terjedésével párhuzamosan feltehetõen emelkedést mutat (3,4). Az OSA patomechanizmusa A felsõlégutak esetében az átjárhatóság mértékét több faktor kölcsönhatása határozza meg. A lég-

2 MOTESZ 1. ábra. Polysomnographiás regisztrátum (5 perc). A leleten jól láthatóak a légútelzáródás miatt ineffektív légzõmozgások (mellkasmozgás, VTH; hasi mozgás VAB) melletti légáramlás-szünetek (oronazális légáramlás, NAF1). Az apnoe terminációkor intenzív mellkasmozgások figyelhetõek meg, erõs horkolás mellett (mikrofon, PHONO). Az apnoék következtében kifejezett oxigénsaturatió-ingadozás figyelhetõ meg (oxigén saturatio, SAO 2), látható a kialakuló desaturatiók súlyos mértéke (minimum érték 68%!). vételek során a mellkasi izmok (dominánsan a rekeszizom) munkája negatív intraluminaris nyomást hoz létre a légutakban, ennek következtében lép fel a levegõ beáramlását eredményezõ szívóerõ. Ez a szívóhatás megfelelõ kompenzáló erõ hiányában a merev fallal nem rendelkezõ légutak összeesését is okozhatja. A száj- és orrüreg, a gége és a légcsõ csontos, ill. porcos fallal rendelkeznek, így védettek a belégzési kollapszussal szemben. A garat speciális helyzete anatómiai adottságaiból ered, ugyanis nem rendelkezik merev fallal, így keresztmetszetét a garatképletek mérete és a garatfeszítõ izmok, ill. a lágyszájpad tónusa határozza meg. Alvás során fõképp a REM fázisok alatt az emberi test muscularis tónusa jelentõsen csökken, így éjszaka a nappalihoz képest szûkebb garatátmérõ egyéb rizikófaktorok meglététõl függõen különbözõ fokú obstrukciót eredményezhet. Az idõszakos elzáródások létrejöttét számos faktor segítheti elõ. Bizonyos élvezeti szerek: pl. alkohol, drogok, ill. szedatívumok izomrelaxáns hatásuknak köszönhetõen növelik a tónuscsökkenés mértékét. Neuromuscularis szindrómák, agyi laesiók szintén hasonló következménnyel járhatnak. Fiziológiás körülmények között megfigyelhetõ, hogy a rekesz összehúzódását a garatfeszítõ izmok (fõként a n. glossopharyngeus) tónusfokozódása kíséri. Ez az intraluminaris szívóerõ elleni élettani védelem kimutathatóan csökken, vagy kiesik az OSA-ban szenvedõ betegek többségében. Anatómiai okok, pl. szûk orrjáratok következtében nehezített orrlégzés, vaskos nyelvgyök, elongált uvula, nagyobb tonsillák, retrognathia, laza lágyszájpad a pharynx keresztmetszetét szûkítik, a szûkület fokozódása pedig tovább növeli a intraluminaris subatmospherás negatív nyomás és a nyakra kívülrõl ható atmospherás nyomás különbségét, megkönnyítve az elzáródás kialakulását. Fõként a férfiaknál kialakuló obesitásra jellemzõ, hogy a felszaporodó zsírszövet megnöveli a garatképletek és a garat körüli szövetek méretét, szintén elõsegítve ezzel a kollapszus kialakulását. Az obstruktív légzészavar során a fent említett okok miatt belégzésben a garat szûkülete, vagy teljes elzáródása következik be, mely az intraluminaris légáramlás jelentõs csökkenéséhez, vagy megszûnéséhez vezet. Az obstruktív epizódok során egyre növekvõ mértékû, eredménytelen légzõmozgás-kísérletek zajlanak (virtuális légzés). Az esemény során kifejezett oxigén desaturatio léphet fel, ennek mikroébredés (arousal) a következménye, ami a légzésszünet terminációját eredményezi (1. ábra). A sorozatos felriadások az alvás feldarabolódásához vezetnek, mely az- 2

3 tán az alvási apnoe jellemzõ tüneteit okozza, nappali aluszékonyságot, teljesítõképesség-csökkenést, dysphoriát eredményez. A légzészavar során a betegeknél bradycardizálódás, hypotonia figyelhetõ meg, majd a légáramlás visszatértekor szimpatikus tónusbelövellés eredményeként kifejezett tachycardizálódás és jelentõs vérnyomáskiugrás tapasztalható. Ezen haemodinamikai változások és a repetitív hypoxiás események okolhatók az idõvel kialakuló endothel dysfunctióért, és nappali hypertoniáért, melyek az OSA-t önálló rizikófaktorrá teszik a fokozott cardiovascularis morbiditás és mortalitás tekintetében (1). Az OSA tünetei A leggyakoribb klinikai jellemzõket és szubjektív tüneteket az 1. és 2. táblázatban soroltuk fel. 1. táblázat. Obstruktív alvási apnoéban szenvedõ betegek klinikai jellemzõi Obezitás Vaskos nyak Retrognathia Micrognathia Nagyméretû torok és orrmandulák Gátolt orrlégzés Perfériás oedema Forrás: Katsuhisa et al. Sleep apnea: Clinical investigations in humans. Sleep Med 2007; 8: Nappali aluszékonyság Az alvás alatt fellépõ légzészavar az alvás feldarabolódásához vezet. A delta hullámú alvás mennyiségének csökkenése és az alvásfragmentáció nappali aluszékonysághoz, illetve a neurokognitív funkciók romlásához vezetnek. A légzészavar súlyossága nem mutat egyenes összefüggést a nappali tünetek mértékével (ill. a tünetek fokozatos súlyosbodása miatt a betegek jelentõs része nem, vagy csak részlegesen érzékeli kialakulásukat), de a páciensek nagy százalékánál lépnek fel memóriazavarok, koncentrálóképesség csökkenése, reakcióidõ-lassulás, melyek aztán a mindennapi teljesítõképesség romlásához vezetnek, depressziót vonva maguk után. A kognitív funkciók romlása mindezek mellett jelentõsen fokozza a közúti balesetek kockázatát (5,6). A nappali aluszékonyság mérésére kérdõíves módszerként rendelkezésre áll az Epworth Sleepiness Scale (1.ábra). A fokozott alváskésztetés objektív mérésére az alváslatencia és az ébrenlét fenntartási képességet vizsgáló tesztek (Multiple Sleep Latency Test, MSLT; Maintenance Of Wakefulness Test, MWT) szolgálnak, melyek azonban megbízhatóan csak felkészült alváscentrumokban kivitelezhetõk. 2. táblázat. Obstruktív alvási apnoés betegek jellemzõ szubjektív tünetei nappali éjszakai aluszékonyság horkolás fásultság megfigyelt légzésleállások, fulladozás memóriazavarok gyakori felébredés GERD tünetek izzadás reggeli fejfájás szívdobogásérzés depressziós tünetek bevizelés impotencia, csökkent libidó Forrás: Katsuhisa et al. Sleep apnea: Clinical investigations in humans. Sleep Med 2007; 8: Horkolás Az alvás alatti légzészavarra leggyakrabban az erõs horkolás hívja fel a figyelmet. A felnõtt férfiak százaléka, a nõk százaléka horkol rendszeresen (2,7). A horkolás önmagában nem kellõen érzékeny prediktora a súlyos légzészavarnak, de OSA ritkán fordul elõ horkolás nélkül. Megjegyzendõ, hogy az ún. felsõléguti rezisztencia szindróma esetén (Upper Airway Resistance Syndrome, UARS) a horkolás mögött mérsékelt légútszûkület és áramláslimitáció áll csak fenn, a légzészavar mégis kifejezett alvásfragmentációt okozhat és így az OSA-ra jellemzõ nappali tünetegyüttest képes létrehozni (8). 3. Légzésszünet Az alvásvizsgálatra jelentkezés leggyakoribb oka a hálótárs által megfigyelt légzésleállás (9). Az ún. apnoés-típusú horkolás során a hálótárs a horkolás hirtelen leállását tapasztalja általában másodperces idõszakra, majd a légzésszünetet erõteljes horkantások szakítják meg. Az apnoe alatt a beteg gyakran levegõ után kapkod, végtagjaival csapkodhat az ágyban. Utóbbi tüneteket az apnoés betegek 75 százalékánál figyel meg a hálótárs, míg a nem apnoés populáció esetében ez az érték 6 százalék (10). Az OSA klinikai következményei A jellemzõ klinikai következményeket és társuló állapotokat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 1. Szív- és érrendszeri szövõdmények A Wisconsin Sleep Cohort Study, majd a Sleep Hearth Healt Study egyaránt egyenes összefüggést mutatott ki az apnoe-hypopnoe index értéke és a nappali systolés és dyastolés vérnyomásértékek emelkedése között. A 15-ös AHI indexszel bíró betegek (középsúlyos OSA) kockázata 1,8-szeres a hypertonia kialakulására (11,12). Az esszenciális hypertoniával kezelt betegek között az OSA elõfordulása 30 százalékos, míg a gyógyszeres terápiára rezisztens esetek 80 százalékánál igazolták a betegség fennállását (13,14). A nappali hypertonia kialakulásában fontos szerepet ját- 3

4 MOTESZ 3. táblázat. Obstruktív alvási apnoéhoz gyakran társuló és szövõdményként kialakuló állapotok Kardiológia Tüdõgyógyászat Endokrinológia Neurológia Gastroenterológia Hematológia Pszichiátria Urológia szik az endothel dysfunctio kialakulása, illetve a szimpatikus alaptónus emelkedett volta. A légzészavarban szenvedõ hypertoniások általában az éjszakai vérnyomáscsökkenést nem mutató, ún. nondipper csoportba tartoznak (15). Hat hónapos légsínterápiás kezelést követõen a dipper státus helyreállását mutatták ki, emellett systolés és diastolés vérnyomás és a vérnyomás-variabalitás szignifikáns csökkenését igazolták (16,17). Pulmonalis hypertenzió az obstruktív légzészavarban szenvedõ betegek százalékában áll fenn, súlyos OSA esetén egy kutatócsoport ezt az értéket 30 százaléknak találta (18). A pulmonalis hypertonia kialakulásában szerepet játszhat a megnövekedett ventillációperfúzió egyenlõtlenség, illetve a repetitív hypoxia okozta endothel dysfunctio és vascularis remodelling. Folyamatos pozitív nyomású lélegeztetés (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) kezelés mellett a pulmonalis nyomás szignifikáns csökkenését mutatták ki a kezelt OSA-s betegek esetében (19). hypertonia, balkamra hypertrophia, angina pectoris, szívinfarktus, arrhytmia, szívelégtelenség, cor pulmonale, perifériás oedema, hirtelen halál Légzési elégtelenség, éjszakai fulladás diabetes mellitus, inzulin rezisztencia, metabolikus szindróma, acromegalia, hypothyreosis stroke, epilepszia, memóriazavarok, kognitív diszfunkció GERD polycythaemia depresszió, szorongás, skizofrénia nocturia, impotencia, meervedési zavarok, csökkent libidó Fül-orr-gégészet torok- és orrmandula megnagyobbodás, gátolt orrlégzés Szemészet glaucoma, iszkémiás opticus neuropathia Anaesthesiologia nehezített intubáció, postoperatív apnoék Fogászat retrognathia, micrognathia Forrás: Katsuhisa et al. Sleep apnea: Clinical investigations in humans. Sleep Med 2007; 8: Az obstruktív légzészavarban szenvedõ betegek közel 50 százalékánál lépnek fel enyhébb, ill. súlyosabb ritmuszavarok [supraventricularis és kamrai extrasytolék, kamrai tachycardia, AV blokk (20)]. Mindezekkel magyarázható az a megfigyelés is, hogy az apnoehypopnoe index értéke szorosan korrelál az éjfél és hajnali 6 óra között bekövetkezett hirtelen szívhalál relatív kockázatával (21). CPAP kezeléssel az eddigi adatok alapján a kamrai ritmuszavarok gyakorisága és súlyossága csökkenthetõ (22). Az új pitvarfibrilláció (PF) kialakulásában nem tisztázott egyértelmûen az obstruktív alvási apnoe szerepe. az ezirányú vizsgálatok többsége nem találta gyakoribbnak az OSA-s betegek között a PF elõfordulását (23), habár Apoor az éjszakai oxigén deszaturációk mértékét és a túlsúlyt önálló rizikófaktoroknak írta le a PF tekintetében (24). Mindazonáltal cardioversio után kezeletlen OSA mellett gyakrabban tér vissza a ritmuszavar, míg a CPAP-kezelés ezt a kockázatnövekedést megszünteti (25). OSA állhat a balkamrai systolés és diastolés funkciózavar hátterében is feltehetõen fõként az általa okozott hypertonia, repetitív hypoxia és a kifejezett intrathoracalis nyomásváltozások révén (26,27). A légzészavar adekvát kezelésével azonban ez a funkciózavar mérsékelhetõ (28). Iszkémiás szívbetegség (ISZB) tekintetében a középsúlyos és súlyos OSA önálló rizikófaktornak tekinthetõ, kétszeres kockázatemelõ hatással a szívinfarktus tekintetében (29,30). Öt, illetve hétéves követéses vizsgálatok során igazolták, hogy az ISZB-s betegek esetében emellett a kezeletlen OSA jelentõsen emeli a kardiovaszkuláris mortalitást (37,5% vs 9,3%) az alvás alatti légzészavarban nem szenvedõ páciensek kilátásaihoz viszonyítva (30), emellett kétszeresére emeli a stroke incidenciáját. A kockázatemelõ hatás mértéke egyenes összefüggést mutat a légzészavar index (Respiration Disturbance Index, RDI) értékével (31,32). Az OSA önálló rizikófaktor az ateroszklerózis kialakulásának tekintetében is. Hayashi vizsgálatai igazolták, hogy a koronária rizikófaktorok közül az éjszakai oxigén desaturatiós index (ODI) a 3 százalékot meghaladó oxigén desaturatiók óránkénti átlagos száma a legerõsebb önálló kockázati tényezõ e tekintetben (33,34). 2. Metabolikus hatások Az OSA testsúlytól függetlenül inzulin rezisztenciát okozhat (az AHI és az éjszakai minimum oxigénszint mutatja a legkifejezettebb összefüggést) és így elõsegítheti kettes típusú diabetes mellitus kialakulását. A cukorbetegségben szenvedõ OSA-s betegek CPAP-kezelése csökkentette a HgbA1C szintjét és a páciensek postprandiális vércukorértékeit, így feltehetõen hatékony terápiás segítséget nyújthat ebben a betegcsoportban is (38). 3. GERD és OSA kapcsolata Mind az OSA, mind a GERD gyakori krónikus betegség, emellett számos közös rizikófaktoruk (pl. obesitas) van. A GERD elõfordulá- 4

5 sa OSA-ban szenvedõ betegeknél szignifikánsan magasabb, mint az átlag populációban, ugyanakkor a GERD tüneteit mutató betegek között igen jelentõs számban fordul elõ alvási apnoe (39). Azt, hogy az OSA is okozhat GERD-et, Samuelson vetette fel elõször 1989-ben, elmélete szerint az alvási apnoés események során jelentkezõ negatív intrathoracalis nyomás az alsó oesophagus sphincter nyomásának csökkenéséhez vezethet, ezáltal megkönnyítve éjszakánként a savas váladék nyelõcsõbe való regurgitációját (40). Az éjszaka jelentkezõ savas reflux megléte tovább fokozhatja a meglévõ garatszûkület mértékét, illetve önmagában is képes felsõ léguti rezisztencia szindrómát létrehozni. 4. Az OSA és a COPD, ill. alveolaris hypoventillatio kapcsolata Számos korábban végzett epidemiológiai vizsgálat megerõsítette a feltevést, hogy a COPD-s betegek között fokozott az obstruktív alvás alatti légzészavarok elõfordulása. A közelmúltban nagyobb betegszámmal végzett felmérések eredményei azonban ezt a feltételezést nem támasztották alá. A meglévõ krónikus diffúz alsóléguti szûkülettel járó tüdõbetegségek, illetve az obesitasfüggõ hypoventillatio jellemzõen fokozzák az apnoék során kialakuló oxigén desaturatiók mértékét, és társuló hypercapnia kialakulásához vezethetnek (overlap szindróma). Mindezek a tünetek súlyosbítása mellett jelentõsen megnehezíthetik az OSA-s betegek kezelését. Ezen pácienseknél a felsõléguti obstrukció megszüntetéséhez szükséges légsínterápiás kezelés során alkalmazandó nyomásértékek ugyanis gyakran nem tolerálható mértékben fokozzák a légzési munkát, illetve fokozódó hypercapniához vezethetnek. Ezekben az esetekben kétfázisú, ún. bilevel noninvazív respirátor beállítása szükséges, melynek alkalmazása nagy óvatossággal egészíthetõ ki éjszakai oxigén terápiával (41) Neuropszichiátriai következmények A betegek 76 százalékában mutatható ki a kognitív funkciók zavara (gondolkodás-, percepció-, memóriazavarok, kommunikációs problémák, új információk rögzítésének nehézsége). Az alvásfragmentáció következtében fellépõ nappali aluszékonyság, teljesítõképesség-csökkenés jelentõsen rontja az életminõséget, és alapvetõ szerepet játszhat az egyes vizsgálatok alapján e betegcsoportban gyakrabban fellépõ depresszió és szorongásos kórképek kialakulásában (42). Az OSA diagnosztikája A diagnosztika gold standard vizsgálata az alváscentrumban szakszemélyzet folyamatos felügyelete mellett végzett teljes éjszakás polysomnographia. A vizsgálat során 2 csatornás EEG, EOG, EMG, ECG monitorozás történik, emellett oronasalis légáramlás-mérõ, mellkas-, has- és lábmozgás detektor, pozícióérzékelõ, horkolás-mikrofon, pulzoximéter (esetenként kapnográf) és infrakamera segíti a pontos diagnózis felállítását. A vizsgálat összetettsége lehetõséget teremt az egyéb gyakran az OSÁhoz hasonló nappali tüneteket okozó alvászavarok kizárására, vagy diagnosztizálására is. Az ún. cardiopulmonalis polygraphok EEG elvezetéseket nem tartalmaznak, így differenciáldiagnosztikai szempontból korlátozott értékûek, viszont hordozható készülékek, amelyek lehetõvé teszik otthoni vizsgálatok kivitelezését is. Számos próbálkozás történt emellett relatíve olcsó, így nagyobb tömegek szûrésére is alkalmas készülékek kifejlesztésére. Ezek az eszközök általában pulzoximetria mellett horkolás, és/vagy oronazális légáramlás detektálására alkalmasak. A validált kérdõívek használata (lásd pl. Epworth sleepiness scale, 2. ábra), valamint ABPM vizsgálatok mellett fontos szerephez juthatnak a magas kockázatú betegcsoportok háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi praxisban, ill. szakambulanciákon történõ szûrésében. Az OSA terápiája A kezelés alapvetõ célja a kóros anatómiai és funkcionális tényezõk rendezésén keresztül a légutak collapsusának kivédése. A terápiás lehetõségek négy nagy csoportját különböztetjük meg: életmód terápiák, mechanikus módszerek, gyógyszeres kezelés, mûtéti beavatkozások. Életmód terápiák Az OSA-ban szenvedõ betegek döntõ többsége túlsúlyos. A testsúly csökkentése önmagában is mérsékli a légzészavar mértékét mind a súlyosan, mind a közepesen elhízott betegek esetében (10 százalékos testsúlycsökkenés átlagosan az AHI 32 százalékos redukcióját eredményezi) (44). E betegek elhízásáért azonban részben maga az alvásbetegség és a következményes anyagcserezavar felelõs. A betegség következtében fellépõ hormonális zavarok, illetve a krónikus fáradtság következtében kialakuló mozgáshiány miatt a testsúly csökkentése OSA-s betegekben gyakran csak az éjszakai oxigenizáció rendezése után érhetõ el. A légzészavar redukciója szempontjából fontos tényezõ az ideális alvási testhelyzet kiválasztása, a háton fekvõ pozíció kerülése, mely szintén csökkentheti a horkolást és az apnoék számát. Kívánatos az oldalfekvõ pozíció és az emelt fejhelyzet. Izomrelaxáns hatásuk miatt alapvetõ a szedatohipnotikumok és az alkohol kerülése. A nyálkahártya-oedemát okozó felsõléguti gyulladások szanálása, rhinitist, sinusitist okozó allergia kezelése, a gátolt orrlégzés javítása szintén számottevõ klinikai javulást eredményezhet. Fontos szempont az egyidejûleg fennálló gastro-oesophageális reflux betegség kezelése, mellyel a következményes garatszûkületek kialakulása megszüntethetõ. A dohányzás következtében

6 MOTESZ krónikusan gyulladt garat oedemája szintén hozzájárulhat a pharyngealis szûkület kialakulásához. Légsínterápia Definitív kezelést jelent a légsínterápia, vagyis az orron (és esetenként szájon) keresztüli pozitív levegõnyomás biztosítása (1,41). Ez folyamatos vagy kétfázisú, noninvazív, pozitív nyomású lélegeztetést jelent. CPAP-terápia esetén a készülék által biztosított pozitív nyomás mind kilégzésben, mind belégzésben állandó. A minden esetben kötelezõ nyomástitrálás során kell megtalálnunk az obstruktív epizódok kivédéséhez elegendõ legalacsonyabb nyomásértéket, ami az alvás során biztosítja a garat collapsusának megakadályozását (3. ábra). CPAP-kezelés indokolt lehet középsúlyos és súlyos OSAban, de javasolható enyhe OSA/- UARS esetén is kifejezett következményes alvásfragmentáció és súlyos nappali tünetek fennállása esetén. A jelenlegi hazai támogatási rendszer egyedi méltányosság alapján a készülékek beszerzését súlyos légzészavar esetén (AHI>30), valamint egyéb feltételek megléte mellett középsúlyos OSA (AHI között) fennállásakor támogatja. Azon betegcsoportok részére, akiknél a magas kilégzési nyomás valamilyen oknál fogva megterhelõ, kétfázisú pozitív nyomású lélegeztetést kell alkalmazni. Ilyen típusú kezelésre lehet szükség magas nyomást igénylõ obstruktív légzészavar esetén, illetve bizonyos meglévõ tüdõbetegségek (asthma, COPD, alveolaris hypoventillatio, restriktív ventillatiós zavar), a légzõizmok funkcióját érintõ kórképek, és súlyos szívbetegségek esetén. A légsínterápia beállítása a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság irányelvei alapján, kizárólag akkreditált alváscentrumban végezhetõ el. Intraoralis eszközök A szájba helyezhetõ eszközök megfelelõen szelektált esetekben fontos alternatívát jelentenek a légsínterápiás eszközök alkalmazása mellett. Használatuk fõként mérsékelt légzészavar estén, illetve a légsínterápia intolerabilitásakor jön szóba, súlyos OSA esetén alkalmazásuk nem javasolt. Mûködésük lényege a mandibula hátraesésének megakadályozása, ezáltal meggátolják a garat ennek hatására bekövetkezõ lumenszûkületét. Alkalmazásuk a légsínterápiához hasonló módon csökkentheti a betegek hypertoniáját (45,46,47). Gyógyszeres terápia A farmakoterápiának az OSA kezelésében csak additív szerepe van. Vizsgálatok adatai alapán csökkentik az apnoek és hypopnoek menynyiségét egyes szerotonin rendszerre ható drogok (Mirtazipine) és a triciklikus antidepresszánsok, utóbbiak feltehetõen fõként a REM fázisok mennyiségének csökkentésén keresztül. A theophyllin származékok, az acetazolamide és a progestogének légzõközpont stimuláló hatásuk révén javíthatják a légzészavart. Elõbbiek különösen elõnyösek a COPD és OSA együttes elõfordulását jelentõ overlap syndromában, ahol a hörgõtágító hatásuk is jótékonyan érvényesül. Gátolt orrlégzés, allergia okozta nyálkahártya-megvastagodás esetén ennek lokális és szisztémás gyógyszeres kezelése csökkentheti a légzészavar mértékét. Összefoglalóan megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg nem ismerünk olyan szisztémásan adható szert, amely kifejezetten csökkentené az AHI-t, pozitív hatással bírna az alvásminõségre és a nappali tünetekre, szedése pedig hosszú távon tolerálható lenne (48). Sebészi kezelés A mûtéti megoldás jól körülírt anatómiai deformitás (pl. tumor, cysta, elongált uvula ill. tonsillák, macroglossia) esetén kecsegtet gyógyulással. A lágyszájpadvariáció és nyelvcsap-hypertrophia esetén végzett mûtéteknek (uvulopalatophyryngoplastica, UPPP; laser-assisted uvulopalatoplastica, LAUPP) különbözõ technikájú formái terjedtek el. A beavatkozásokkal a garatbemenet szintjén fellépõ szûkületek befolyásolhatók, az OSA esetén gyakran kialakuló hypopharyngealis szûkületet azonban nem érintik. Mindez jelentõs mértékben meghatározza relatíve mérsékelt eredményességüket (49). Az UPPP összességében csekély hatékonysága miatt elsõvonalbeli alkalmazása megfontolandó, míg a LAUPP beavatkozást a rendelkezésre álló kevés hatékonysági adat miatt az Amerikai Alvásakadémia jelenleg nem javasolja OSA kezelésére (50). A maxilla és mandibula osteotomiával járó mûtétei (maxillomandibular advancement, MMA) megfelelõ indikáció esetén jó eredményt adnak, de a betegre nagy megterhelést rónak (49). Irodalom 1. Kryger, Roth, Dement Principles and practice of sleep medicine. Philadelphia: Elservier Saunders; Young et al. The occurence of sleepdisordered breathing among middleaged adults. N. Engl. J. Med. 1993:328 (17): Young et al. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002;165 (9): Banno et al. Increasing obesity trends in patients with sleep breathing disorders referred to a sleep disorders centre. J. Clin. Sleep. Med. 2005;1: Al-Barrak et al. Morbidity and mortality in obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Biol. Rythms. 2003;- 1(1): Turkington et al. Relationship between obstructive sleep apnoea, driving simulator performance, and risk of road traffic accidents. Thorax (10): Ohayon et al. Snoring and breathing pauses during sleep: telephone interwiew survey of a United Kingdom population sample. B.M.J. 1997;314 (7084):860:3. 8. Gottlieb et al. Relation of sleepiness to trespiratory disturbance index: the Sleep Hearth Health Study. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 1999;159 (2): Kales et al. Severe obstructive sleep apnea-i.onset, clinical course and characteristic. J. Chronic. Dis. 1985;38(5):

7 10. Young et al. The gender bias in sleep apnea diagnosis. Are women missed because they have different symptoms? Arch. Intern. Med. 1996;156 (21): Young et al. Population based study of sleep disordered breathing as a risk factor for hypertension. Arch. Intern. Med. 1997;157(15): Nieto et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea and hypertension in a large communitybased study. Sleep Hearth Health Study. JAMA 2000;283 (14): Hirshkowitz et al. Hypertension, erectile dysfunction and occult sleep apnea. Sleep1989;12(3): Logan et al. High prevalence of unrecognized sleep apnea in drug resistant hypertension. J. Hypertens. 2001;18(12): Akashiba et al. Nasal continuous positive airway pressure changes blood pressure non-dippers to dippers in patients with OSA. Sleep 1999;22- (7): Mayer et al. Blood pressure and sleep apnea: results of long term nasal continuous positive airway pressure therapy. Cardiology 1991;- 79(2) Lydia et al. Effect of nocturnal nasal continuous positive airway pressure on blood pressure in obstructive sleep apnea. Hypertension 2007;50: Yamakawa et al. Pulmonary hypertension in patients with severe obstructive sleep apnea. Psychiatry Clin Neurosci 2002;56(3): Sajkov et al. Continuous positive airway pressure treatment improves pulmonary haemodynamics in patients with obstructive sleep apnea. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 2002;165(2): Guilleminault et al. Cardiac arrhytmia and conduction disturbances during sleep in 400 patients with sleep apnea. Am. J. Cardiol. 1983;52- (5):490: Gami et al. Day-night pattern of sudden death in obstructive sleep apnea. N. Engl. J. Med. 2005;352(12): Ryan et al. Effect of CPAP on ventricular ectopy in hearth failure patients with obstructive sleep apnea. Thorax 2005;60: Porthan et al. Prevalence of sleep apnea syndrome in lone atrial fibrillation: a case-control study. Chest 2004;125(3): Apoor et al. Obstructive sleep apnea, obesity and the risk of incident atrial fibrillation. J. Am. Coll. cardiol. 2007;49: Kanagala et al. Obstructive sleep apnea and the recurrence of atrial fibrillation. Circulation 2003;107- (20): Sin et al. Risk factors for central and obstructive sleep apnea in 450 men and women with congestive hearth failure. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 1999;160(4): Banno et al. Sleep disordered breathing in patients with idiopathic cardiomyopathy. Circ. J. 2004;68(4): Kaneko et al. Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with hearth failure and obstructive sleep apnea. N. Engl. J. Med. 2003;348(13): Peker et al. An independent association between obstructive sleep apnea and coronary artery disease. Eur. Respir. J. 1999;14(1): Schafer et al. Obstructive sleep apnea as a risk marker in coronary artery disease. Cardiology 1999;92(2): Peker et al. Increased incidence of cardiovascular disease in middleaged men with obstructive sleep apnea: a 7-year follow up. Am. Respir. Crit. Care. Med. 2002;166- (2): Marin et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnea-hypopnea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancer 2005;365- (9464): Hayashi et al. Nocturnal oxygen desaturation correlates with the severity of coronary atherosclerosis in coronary artery disease. Chest 2003;124(3): Suzuki et al. Obstructive sleep apnea and carotid artery intima-media thickness. Sleep 2004;27(1): Davies et al. Plasma insulin and lipid levels in untreated obstructive sleep apnea and snoring; their comparison with matched controls and response to treatment. J. Sleep. Res. 1994;3- (3): Stoohs et al. Insulin resistance and sleep-disordered breathing in healthy humans. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 1996;154(1): Lam et al. Obstructive sleep apnea is independently associated with insulin resistance. Am. J. Respir. Crit. Care. Med. 2002;165(5): Babu et al. Type 2 diabetes, glycemic control and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Arch. Intern. Med. 2005;165- (4) Demeter P., Várdi V.K.: A gastrooesophagealis reflux betegség és az obstruktív alvási apnoe kapcsolata LAM 2003; 13(6): Samelson C.F.: Gastro-oesophagel reflux and obstructive sleep apnea. Sleep 1989; 12: Graf et al. Gastro-oesophageal reflux in patients with sleep apnea syndrome Z Gastroenterol 1995, 33: Gibson et al. Respiratory medicine. Philadelphia: Saunders; Alchanatis et al. Frontal brain lobe impairment in obstructive sleep apnea: a proton MR spectroscopy study. Eur. Respir. J. 2004;24(6): Kales et al. Severe obstructive sleep apnea: associated psychopathology and psychosocial consequences. J. Choric. dis. 1985;38(5): Peppard et al. Longitudinal study of moderate weight change and sleep disordered breathing. JAMA 2000;- 284(23): Ferguson et al. A short-term controlled trial of an adjustable oral appliance for the treatment of mild to moderate obstructive sleep apnea. Thorax 1997;52(4) Gotsopoulos et al. Oral appliance therapy reduces blood pressure in obstructive sleep apnea: a randomized, controlled trial. Sleep 2004;- 27(5): Lim et al. Oral appliances for obstructive sleep apnea. Cochrane Database Syst. Rev. 2004:CD Smith et al. Drug therapy for obstructive sleep apnea in adults. Cochrane Database Syst. Rev Li et al. Surgical treatment for adult obstructive sleep apnea. Sleep 996;19(2): Littner et al. Practice parameters for the use of laser-assisted uvulopalatoplasty: an update for Sleep 2001;24(5): Levelezési cím: Dr. Kunos László egyetemi tanársegéd SE ÁOK Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, Diósárok u. 1/c Telefon:

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé A sebészi beavatkozások helye és indikációja a horkoló és alvási apnoes betegek terápiájában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet, Horkolás Terápia Ambulancia Medios Orvosi Centrum Az OSAS kezelésének

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében

Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Az obstruktív alvási apnoe tünetei és a családorvos szerepe a betegség diagnosztizálásában és kezelésében Várkonyi Erika 2010 Az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) jelenségében a felső légutak ismétlődően,

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok következményei

Az alvásfüggő légzészavarok következményei Az alvásfüggő légzészavarok következményei Faludi Béla Neurológus Klinikai neurofiziológus Szomnológus (ESRS certified) Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE Alvásfüggő légzészavarok

Részletesebben

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3.1. Mi az Alvási apnoe szindróma? Az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

Részletesebben

Tantermi előadás fogorvostan

Tantermi előadás fogorvostan A horkolástól az obstruktív alvási apnoe szindrómáig A fogorvos és a fül-orr orr-gégész szerepe Dr. Noszek László Fül- Orr- Gégészeti, Fej- Nyaksebészeti Klinika Semmelweis Egyetem, Budapest A fül- orr-

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora.

Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora. Az obstruktív alvási apnoe szindróma, mint a stroke rizikófaktora. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE ÁOK OEC Pécs Stroke rizikófaktorok Hipertónia Diabetesz

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma

Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK Krónikus obstruktív tüdőbetegség és obstruktív alvási apnoe szindróma együttes előfordulása: az overlap szindróma Kunos László dr. Varga Judit dr. Horváth Gábor dr. Semmelweis

Részletesebben

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban

Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Alvásvizsgálatok jelentısége stroke-ban Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE ÁOK OEC, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe

Az obstruktív alvási apnoe Az obstruktív alvási apnoe 1.rész Az alvásfüggő légzészavarok cardiovasculáris rizikófaktorként betöltött szerepéről sokat cikkeztek mostanában a hazai és külföldi szakirodalomban. Ennek ellenére a mindennapos

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE

Alvászavarok. (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavarok (Alvásmedicína) Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Alvás-ébrenlét ciklus zavara Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe (OSAS) klinikuma

Az obstruktív alvási apnoe (OSAS) klinikuma Az obstruktív alvási apnoe (OSAS) klinikuma Dr. Horváth Róbert, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Az utóbbi 2-3 évtizedben az alvás alatti légzészavarokkal foglalkozó tudományág rohamos fejlôdésnek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia?

A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? A hypertonia legfıbb okai. Még mindig a nephrológia és az endokrinológia? Szabó Attila Semmelweis Egyetem, Bókay Gyermekklinika Bókay Délután 2012.05.03. Szavazás IGEN NEM Gyermekkori hipertónia leggyakoribb

Részletesebben

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett

Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett Propofol indukált mesterséges narkózisban végzett alvás-endoszkópia szerepe a horkoló és alvás közbeni légzészavaros betegek kezelésének megválasztásában Dr. Buda Bernadett Szent Margit Rendelőintézet,

Részletesebben

OSAS és Stroke Stroke és OSAS

OSAS és Stroke Stroke és OSAS Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain OSAS és Stroke Stroke és OSAS Dr. Szakács Zoltán PhD HM Egészségügyi Központ Neurológiai Osztály DYSSOMNIÁK ALVÁSFÜGGŐ LÉGZÉSZAVAROK OSAS,

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, Sleep apnoe

Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, Sleep apnoe Az obstruktív alvási apnoe Semmelweis Egyetem, 4 hetes Szakvizsga Előkészítő Tanfolyam, 2016.03.23. Sleep apnoe A fül- orr- gégész szerepe az alvásfüggő légzészavarok diagnózisában és kezelésében Dr. Noszek

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Alvás és alvászavarok

Alvás és alvászavarok Alvás és alvászavarok Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Az alvás stádiumai Normális alvás felnőtt korban Alvási ciklusok - 90 percenként ismétlődnek, 4-6X egy alvási epizód során, közöttük mikroébredések

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe klinikai jelentősége, a családorvos szerepe a betegek kezelésében, valamint gondozásában

Az obstruktív alvási apnoe klinikai jelentősége, a családorvos szerepe a betegek kezelésében, valamint gondozásában CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Az obstruktív alvási apnoe klinikai jelentősége, a családorvos szerepe a betegek kezelésében, valamint gondozásában Torzsa Péter dr. 1 Kalabay László dr. 1 Ádám Ágnes dr. 1 Novák

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Bernát István Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesítményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe jelentősége nők körében

Az obstruktív alvási apnoe jelentősége nők körében ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az obstruktív alvási apnoe jelentősége nők körében Turányi Csilla Zita dr. 1 Pintér Nóra dr. 1 Dunai Andrea dr. 1, 2 Novák Márta dr. 1, 3 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA

A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA NEUROLÓGIA A FELNÕTTKORI ALVÁSFÜGGÕ LÉGZÉSZAVAROK ELLÁTÁSA Neurológiai Szakmai Kollégium, Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve I. Alapvetõ megfontolások

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A gastrooesophagealis reflux betegség és a nappali álmosság kapcsolatának vizsgálata

A gastrooesophagealis reflux betegség és a nappali álmosság kapcsolatának vizsgálata A gastrooesophagealis reflux betegség és a nappali álmosság kapcsolatának vizsgálata Várdi Visy Katalin, Demeter Pál, Csaba Iván, Gyulai Nóra, Sike Róbert, Tóth G. Tamás, Novák János, Magyar Pál THE RELATIONSHIP

Részletesebben

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ Horkolás és/vagy alvási apnoe miatt végzett műtét (rádiófrekvenciás uvula-lágyszájpad redukció) BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Alulírott. (név) (születési hely, idő).. (anyja neve).. (TAJ szám)

Részletesebben

Változás OSAS. Háttér 2016.03.20.

Változás OSAS. Háttér 2016.03.20. Változás Benedek Pálma 2015. április 1-jén lépett hatályba 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, amely kimondja: Azon kérelmezőket, akiknél fiziológiai jellemzőik alapján felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruktív

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban

A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban A COPD gyógyítása, ápolása, gondozása a járóbeteg szakellátásban Dr. Alföldi Ibolya Bp. XV.ker. TG 2014. 09. 12. Gordon Snider (1989): Chronic obstructive pulmonary disease a definition and implications

Részletesebben

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai

Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Járóbeteg szakellátás szakmai indikátorai és standardjai Dr. Margitai Barnabás, Dr. László Klára, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft DEMIN 2012. június 1. Szakrendelői

Részletesebben

Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján. Dr. Magyar Mária Tünde

Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján. Dr. Magyar Mária Tünde Alvászavarok és kezelésük az evidenciák alapján Dr. Magyar Mária Tünde Normális alvás feln tt korban Alvási ciklusok - 90 percenként ismétl dnek, 4-6X egy alvási epizód során, közöttük mikroébredések 1.

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében

Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Noninvazív lélegeztetés szerepe a neuromuszkuláris betegségek kezelésében Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE, Pécs Definíció: NIV: endotracheális intubálás

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Tisztelt Hölgyem, Uram! MH KKK Neurológia Alvásdiagnosztikai és Terápiás Központ 1126 Budapest, Királyhágó u.1-3. Tel/fax: 3566-522/193 Előjegyzés, felvilágosítás: 2121-846 Tisztelt Hölgyem, Uram! Célunk, hogy a magas vérnyomásban,

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentısége a családorvosi gyakorlatban

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentısége a családorvosi gyakorlatban Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentısége a családorvosi gyakorlatban Doktori értekezés Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes

Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes Légzés 4. Légzésszabályozás Jenes Ágnes Spontán légzés: - idegi szabályzás - automatikus (híd, nyúltvelı) - akaratlagos (agykéreg) A légzés leáll, ha a gerincvelıt a n. phrenicus eredése felett átvágjuk.

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Az alvászavarok jelentősége

Az alvászavarok jelentősége Alvászavarokgyermek-és serdülőkorban Dr. Novák Márta, PhD. Alvásmedicina Munkacsoport MagatartástudományiIntézet, Semmelweis Egyetem, Budapest Az alvászavarok jelentősége Az alvászavarok a gyerekek egyötödét

Részletesebben

Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) in the HDF military personnel I.

Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) in the HDF military personnel I. HORNYÁK BEATRIX 1 ÖRDÖGH ISTVÁNNÉ 2 Obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) a Magyar Honvédség személyi állományának körében I. Az OSAS kockázati tényezői, klinikai-, pszichológiai- és katona-egészségügyi

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs

Alvászavarok. Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Alvászavarok Faludi Béla Alvásdiagnosztikai és Terápiás Labor Neurológiai Klinika PTE OEC ÁOK, Pécs Kardio- és cerebrovaszkuláris események fellépésének napszaki ingadozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK

Alvászavarok. Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavarok Faludi Béla Neurológiai Klinika PTE ÁOK Alvászavar (?) Következmények Terápia Másnapi hatások Az alvás-ébrenlét ciklus zavara Következmények Nem csak az alvás zavara, hanem fontos következmények

Részletesebben

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság

Alvásmedicína. 3.: Aluszékonyság Alvásmedicína 3.: Aluszékonyság Aluszékonyság: gyakori, de az esetek többségében negligált állapot Beteg álláspontja: súlyos betegség kísérője Orvos álláspontja: nem fontos panasz (aludja ki magát) Prevalencia:

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12

Apnoe. légzési frekvencia percenként szív frekvencia percenként átlag (±2 SD) koraszülöttek 55 ± 16 142 ± 14. újszülöttek 40 ± 8 120 ± 12 Apnoe Definíció: meghatározott ideig tartó légzésmegállás. Általában >20 sec. Újszülöttekben periodikus légzés (reguláris légzés minta 3-10 sec időtartamra megszakad. Oszcillációs mintázat) életkor légzési

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Alvásdiagnosztika gyermekkorban

Alvásdiagnosztika gyermekkorban Alvásdiagnosztika gyermekkorban Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 2008. október 2. 2 TARTALOM 1. Alvásdiagnosztikai alapismeretek Dr. Kunos László (SE Pulmonológiai Klinika)

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

oktatásuk jelentősége és

oktatásuk jelentősége és Cukorbetegek állapotfelmérése, oktatásuk jelentősége és eredményessége az intézeti kardiológiai rehabilitáció során Simon Éva 1, Huszáros Bernadatt 1, Simon Attila 2, Veress Gábor2, Bálint Beatrix 3, Kóródi

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23.

A tüdőgondozás időszerű témái. DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. A tüdőgondozás időszerű témái DR RAKVÁCS MARIANNA KMOK Tüdőgondozó vezető főorvos 2013.05.23. Rendszeres időszakos ellenőrzést,gondozást igénylő tüdőbetegségek TBC Asthma COPD Tüdőrák Intersticiális tüdőbetegségek

Részletesebben

Alvászavarok. Dr. Magyar Mária Tünde. DEOEC Neurológiai Klinika Alváslaboratórium

Alvászavarok. Dr. Magyar Mária Tünde. DEOEC Neurológiai Klinika Alváslaboratórium Alvászavarok Dr. Magyar Mária Tünde DEOEC Neurológiai Klinika Alváslaboratórium Az alvásról Életünkbıl átlagosan 27 évet (életünk 1/3-át) alvással töltünk A populáció 1/3-a átmeneti vagy tartós alvászavarban

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára

A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége. Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára A metabolikus szindróma klinikai jelentôsége Útmutató pszichiátriai betegség miatt kezelésben részesülôk számára Mi a metabolikus szindróma? Metabolikus szindróma elnevezéssel szív- és érrendszeri kockázati

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató Dr. Budavölgyi Attila, Dr. Lászlóffy Marianna Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései

Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Don t ever go to sleep. Too many people die there. Mark Twain Alvászavarok és a közlekedés biztonságának összefüggései Dr.habil Szakács Zoltán PhD MH Egészségügyi Központ, Neurológiai Osztály Alvásdiagnosztikai

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A pozitív nyomású lélegeztetés - kórélettani alapok. Zöllei Éva Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A pozitív nyomású lélegeztetés - kórélettani alapok. Zöllei Éva Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet A pozitív nyomású lélegeztetés - kórélettani alapok Zöllei Éva Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet A kritikus állapotú beteg korai ellátásának célja az oxigén igény és

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A felnőttkori alvásfüggő légzészavarok ellátásáról Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

XVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, Dr. Kóti Tamás Dr. Margitai Barnabás Domján Péter

XVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, Dr. Kóti Tamás Dr. Margitai Barnabás Domján Péter XVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2016.09.16 Dr. Kóti Tamás Dr. Margitai Barnabás Domján Péter BEVEZETÉS: vágyainkés lehetőségeink A menedzsment részéről igény volt az egészségügyi

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin LÉGZŐRENDSZER Meixner Katalin Légzőrendszer részei - cavum nasi, orrmelléküregek - larynx - trachea - bronchi - pulmo Anatómiai áttekintés A légzés élettana Külső légzés: - O2- CO2 transzport - alveolusokban

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A

Varga J, Pogány B, Máthéné Köteles É, Somfay A Oxigén, vagy sűrített levegő szuplementációval végzett intervallum tréning hatása a dinamikus hyperinflációra nem hypoxias krónikus obstruktív légzőszervi betegek rehabilitációjában Varga J, Pogány B,

Részletesebben

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: -

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: - Kardiológiai Szintentartó Tanfolyam Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség közzététele, 1 év. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Hypertonia kezelése,

Részletesebben

A gyermekkori obstruktív alvási apnoe szindróma, vizsgálat

A gyermekkori obstruktív alvási apnoe szindróma, vizsgálat A gyermekkori obstruktív alvási apnoe szindróma, vizsgálat Bori János, Kovács Zsuzsa Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét A szerzôk közleményük elsô részében röviden ismertetnek egy, a gyermekkorban

Részletesebben

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév

Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév Dr. Szamosi Tamás egyetemi magántanár 2015/16 tanév A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE A KÜLÖNBÖZŐ SZERVRENDSZEREK BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSE BALESET MEGELŐZÉS, MÉRGEZÉSEK MEGELŐZÉSE A GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORBAN

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu

Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai. Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu Az asztma és a kardiovaszkuláris megbetegedések pszichológiai vonatkozásai Tisljár-Szabó Eszter eszter.szabo@sph.unideb.hu ASZTMA A betegség lefolyása Időszakosság, váltakozóság Nem feltétlenül észlelhetők

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

vagy tudomány? Jobbágy Ákos

vagy tudomány? Jobbágy Ákos Vérnyomásmérés: s: játék j vagy tudomány? Jobbágy Ákos I G É N Y Magas vérnyomás rizikófaktorok Az alábbiak közül három együttes megléte kockázatos: életkor 50 fölött, nem = férfi, elhízás (BMI > 30),

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben