34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre augusztus oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre. 2010. augusztus 27. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej"

Átírás

1 Szilágyság/ augusztus augusztus Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Felmérõ vizsgálatok Szeptember 10-ig a tanfelügyelõk minden iskolában több szinten ellenõrzik azt, hogy minden a megfelelõ elõírások szerint történik, azaz ismerik az iskola profiljához tartozó kerettantervet, az igényelt törvényes papírformát, a használható tankönyvek jegyzékét. Tanévkezdés elõtt errõl a szaktantárgyak tanfelügyelõi is a minisztériumi szakfelelõssel eligazítást tartanak az ez évi követelményrendszerrõl. (Zilahon a földrajz szakosok fognak tanácskozni.) A vizsgálat kiterjed az iskolák tanerõellátására és diákok beiratkozására is. Évente átlag nyolcadikos nem folytatja egyetlen oktatási intézményben sem a továbbtanulást, pedig kötelezõ a 10. osztály elvégzése. Az iskolák egyenként kell ellenõrizzék, hogy a végzett nyolcadikosaik hova iratkoztak be, és kell figyelmeztessék õket az esetleges mulasztás pótlására. Ez az iskolai lemorzsolódás arányát csökkenteni hivatott intézkedés. Számukra, a pót-képességvizsga után a kilencedik osztály szabad helyeire történik egy újraelosztás és beiratkozási lehetõség szeptember 10-én 9 órától a Silvania Fõgimnázium dísztermében. Mûködési engedélyek A tanügyminiszter korábban kijelentette, Készülõdés a tanévre Ioan Abrudan fõtanfelügyelõ kedd délelõtti sajtótájékoztatóján széleskörû információkkal szolgált a tanévkezdésre való készülõdésrõl. A tanfelügyelõség kibõvített épülete hogy minden iskolát bezárat, amelynek nincs egészségügyi mûködésui engedélye. Ez a kijelentés némileg finomult, a jelenlegi utasítások alapján egyetlen megyében sem megengedett, hogy az iskolások létszámának 5%-nál több diák tanuljon ilyen intézményben. Szilágy megyében jelenleg 40 iskolának nincs ilyen mûködési engedélye, többnyire elszigeteltebb falusi iskolák esetében. De ez a megye diáklétszámának mintegy 1,5%-át érinti, tehát jócskán beleférünk az 5%-os keretbe. Iskolabezárások A fõtanfelügyelõ képünkön többször is hangsúlyozta, hogy egyetlen iskolát sem szüntettek meg a személyzeti költségek lefaragása miatt. Minden esetben kizárólag a törvényes elõírások szerinti létszámkeretet vették figyelembe. Az iskolabezárások tehát nem a gazdasági helyzet, hanem a népesedési mutatók, a demográfiai krízis következménye. A megyében 13 óvoda szûnt meg, mert nem volt meg a keretlétszám szerinti legalább 10 gyerek. Igaz, a tanfelügyelõség külön engedélyével 7 gyerekkel is lehet óvodát mûködtetni, ha ezt a helyi önkormányzat kéri. Eddig egyetlen ilyen kérést sem utasítottak el. A megszüntetettek között szerepel a szilágyszentkirályi (Debren község) óvoda. 19 I.-IV. osztályos iskolát zártak be, mert nem volt meg a legalább 4 kisdiák, amellyel mûködtetni lehessen. Ezekben az esetekben a helyi önkormányzatokkal együttmûködve a legközelebbi iskolába ingáztatják a gyerekeket. A 19 helyiség között szerepel Szilágyszentkirály és Menyõ. Az elemi oktatáson kívül összevontak olyan általános iskolai osztályokat, ahol szimultán oktatás folyt. A fõtanfelügyelõ szerint ez is a diákok érdekeit szolgálja. A beiskolázási tervben sokkal több hely szerepelt, mint amennyi beteltnek ígérkezik, ezért összevontak néhány osztályt, néhány iskola esetében pedig megszüntették az osztályokat. Zilahon a M. Eminescu Iskolában két elsõ osztályból csináltak egyet, az I. Maniu Iskolában is csak egy elsõ osztály maradt. Az ötödikesek esetében Zilahon a Gh. Lazar és az I. Maniu iskolában érintett egy-egy osztályt (ez utóbbi magyar tannyelvû). A megyében négy elemi osztálylétszámot nem tudtak betölteni, ezek megszûntek. A zsoboki, az alsófüldi illetve két zilahi iskoláról van szó (a Porokissum illetve az I.Sima Iskola érintett). Két gimnáziumi ötödik osztály létszámkerete nem telt be, ezek is az ideiglenesen megszûnnek. Ez a debreni illetve a zsoboki általános iskolát érinti. A fõtanfelügyelõ szerint a gyereklétszám növekedésével ezek osztályok, iskolák újraindíthatók. A kislétszámú települések esetében elég, ha egy kétgyerekes család elköltözik a faluból, hogy megszûnjön az iskola vagy az óvoda, de ez fordítva is mûködik. Tehát nagyon ingadozik az iskolai rendszer fenntarthatósága. Segélyek Erre az iskolai évre a tanfelügyelõség lejt különített el a halmozottan hátrányos, kisjövedelmû családokból származó gyerekek ingyenes tanszerellátására. A tavaly diák részesült tanszersegélyben, az idén is nagyjából ugyanennyire számítanak. Ha figyelembe vesszük a mintegy ezres diáklétszámot, akkor a tanulók nagyjából 20%-a származik nagyon alacsony jövedelmû családokból. Ez is a megye lakosságának a gazdasági helyzetét jellemzi. Káderpótlás Ebben az évben a minisztérium tanügyi alkalmazotti helyet hagyott jóvá, ez 234-el kevesebb a tavalyinál. Ebbõl a létszámkeretbõl pedagógusi állás, 353 kisegítõ személyzet, és 867 adminisztratív állás. A pedagógusi állasból címzetes oktató, a különbség lefedésére már májusban megindult a folyamat, elsõsorban a tanárok áthelyezési kérelmeinek intézésével. A 603 helyet egy évre érvényes helyettes tanárokkal oldják meg. A folyamat egyik utolsó elõtti fázisa a hét elején zajlott, a sajtótájékoztató idejére 260 katedra még szabad maradt (ebbõl 227 teljes és 33 részleges óraszámmal). A 227 teljes katedrára 350- en jelentkeztek, valószínûleg nagy részük gazdára talál. Igaz, vannak hiányszakmák és területek, illetve nagyon elszigetelt helységek, de a tanévkezdésre ezeket is ellátják megfelelõ tanerõkkel. Pótérettségi A hét elején a szóbeli kompetenciavizsgákkal megkezdõdött a pótérettségi. Országos szinten majdnem diák bukott meg az érettségi vizsgán. Szilágy megyében 553 diák jelezte részvételét a pótérettségin. A szóbeli vizsgákon román nyelvbõl a 15 jelentkezõ közül 12-en voltak jelen. Magyar nyelvbõl ketten jelentkeztek, idegen nyelvbõl 30-an próbálkoznak. Az írásbeli vizsgák augusztus 30-án kezdõdnek a román nyelv és irodalom vizsgával, erre 266 jelentkezõ van. Anyanyelvbõl 16 diák fogja megírni az érettségi dolgozatát. A különbözõ tantárgyak szerint írásbeli vizsgára jelentkeztek: matematikából 288, történelembõl 20, biológiából 28, fizikából 76, kémiából 31, stb. Lejegyezte: J.L. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon Városgazdálkodás Emlékezzél meg Ki a felelõs a Helsinki, a Baltitenger A CITADIN Kft teljes egészében a az õsidõkrõl! romákért? lánya zilahi tanács tulajdona, tehát az Elõzõ nap a Perecsenbõl A nemzetközi bírálatok ellenére A finnek a hosszú tél után ellenõrzést mi gyakoroljuk fölötte. elszármazottak találkozója volt, Franciaország eddig több mint 200 annyira megörülnek az elsõ tavaszi Átveszi a közterület-fenntartó amelyre 312 vendég jelentkezett be. romát küldött haza, miután megkezdték napsugaraknak, hogy akkor is igazgatóság feladatának mintegy 80%- Vasárnap több mint 1000 személy Nicolas Sarkozy francia elnök illegális kiülnek, ha még rajtuk a kabát. Sok át. Ez a zöld övezetek, parkok jelenlétével ünnepelt a gyülekezet, cigánytelepekre vonatkozó intézkedéseinek életbe léptetését. örülnek az a fiatal - vidámak és mosolygósak, karbantartását és létesítését jelenti. akiket ebédkor vendégül láttak. életnek.

2 2. Közérdekû Szilágyság/ augusztus 27. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) RMDSZ Szilágy meegyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: ANTAL CSILLA Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! augusztus 27., péntek: Zoárd augusztus 28., szombat: Ágoston, Mózes augusztus 29., vasárnap: Erna, Beatrix, Szabina augusztus 30., hétfõ: Rózsa, Róza augusztus 31., kedd: Erika, Bella szeptember 1., szerda : Egyed, Egon szeptember 2., csütörtök: Rebeka, Dorina ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz. 9672/ Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdése alapján ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését augusztus 30-a 9:00 órára a megyei tanács elsõ emeleti üléstermébe. NAPIRENDI PONTOK: 1. Határozattervezet egyes összegek sürgõsségi segélykénti kiutalásáról Szilágy megye évi költségvetése tartalékalapjából a június-július-augusztus hónapjaiban bekövetkezett zivatarok által a közutakban okozott károk elhárítására. 2. Határozattervezet a megye 2010-es évi saját költségvetésének kiigazításáról. 3. Határozattervezet a Szilágy Megyei Népi Mûvészeti Iskola 2010/2011-es évi tandíjairól. 4. Határozattervezet Szilágy megye közvagyonához tartozó egyes telkek és helyiségek bérbeadásáról, amelyek Zilahon a Salcamilor u. 1. sz. alatt találhatók. 5. Határozattervezet a Szilágy Megyei Hadkiegészítõ Központ (Centrul Militar Judetean Salaj) elköltöztetésérõl Szilágy megye magánvagyonához tartozó zilahi Lt.Col. Pretorian u sz. alatti ingatlanba. 6. Határozattervezet a Szilágy Megye Tanácsa saját szakapparátusának aktualizált szervezési és mûködési szabályzatának elfogadásáról. 7. Határozattervezet a Szilágy Megyei Történelmi és Képzõmûvészeti Múzeum Zilah aktualizált szervezési és mûködési szabályzatának elfogadásáról. 8. Határozattervezet a évre érvényes menetrendszerû megyei tömegközlekedési program aktualizálásáról. 9. Határozattervezet a Szilágy Megye Tanácsának július 14-i, 80. sz. határozatának módosításáról a Szilágy Megyei Gyermekvédelmi Bizottság aktualizált összetételérõl. 10. Különfélék. Marc Tiberiu elnök Élénkül a közép-kelet-európai ingatlanpiac A közép-kelet-európai kiskereskedelmi ingatlanpiacra összesen 630 millió eurónyi befektetés érkezett 2010 elsõ félévében, ami 190 százalékos növekedés az egy évvel korábbi forgalomhoz képest - ismerteti felmérésének eredményeit a CB Richard Ellis ingatlantanácsadó cég. Legfrissebb kutatására hivatkozva a CBRE közölte: a régiós befektetések ismét a magyar, lengyel, román és orosz piacon koncentrálódtak: a közép-kelet-európai befektetések 87 százaléka ebbe a négy országba érkezett. A kutatók emlékeztetnek arra, hogy 2008 második negyedéve óta most emelkedett elõször az elsõ osztályú ingatlanok tõkeértéke éves szinten, a hozamok csökkenése és az emelkedõ bérleti díjak hatására. A tanácsadó cég közleményében megállapítja, hogy a 2010 elsõ negyedévi gazdasági teljesítmények alapján a legtöbb közép- és kelet-európai ország túljutott a recesszión, sõt néhány piacon már a kiskereskedelmi eladások is emelkedtek az elmúlt hónapokban. A fogyasztói bizalom Közép-Európában a munkanélküliség csökkenésével emelkedni kezdett, ahogyan a gazdasági növekedés is beindult a régióban - mutatnak rá. A kutatásból kiderül, hogy a közép- és kelet-európai régióban tervezett kiskereskedelmi ingatlanfejlesztések 20 százalékkal csökkentek az elmúlt hat hónapban, a délkeleteurópai országokban viszont várhatóan továbbra is jelentõs mennyiségû terület érkezik a piacra 2011 végéig. A közlemény kitér arra, hogy 2010 elsõ félévében Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kiskereskedelmi befektetési tranzakcióját Magyarországon ütötték nyélbe, amikor az Allianz Real Estate megvásárolta az Allee bevásárlóközpont 50 százalékát az ING Developmenttõl. Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/34. Aktuális augusztus 27. Igazgatócsere és ellenõrzések Az elmúlt héttõl új vezetõje van a Szilágy Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak. Felmentették dr. Ligia Mãrincaºt eddigi tisztségébõl, helyette dr. Georgeta Fiþ látja el ideiglenesen az intézmény vezetését, amíg az állásra meghirdetett versenyvizsga eredménye megszületik. A leváltott igazgató szerint ez az átszervezés következménye. Közben a megyei kórházban is folynak az átszervezések. Tiberiu Marc elnök szerint azonnal elrendelték a kórház átvilágítását nem csak gazdasági, hanem Jóváhagyta Cseke Attila egészségügyi miniszter a belügyminiszterrel közös rendeletet, amelynek értelmében közös ellenõrzõ csoportokat hoznak létre. A megyei egészségügyi igazgatóságok és a Sürgõsségi Felügyelet (ISU Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã) megyei képviselõibõl álló csoportok e héttõl kezdõdõen szerte az országban minden kórházban ellenõrzéseket végeztek, függetlenül attól, hogy azok decentralizáltak vagy sem. A vizsgálat célja a tûzvédelmi elõírások betartásának ellenõrzése. A bizottságok munkájuk megkezdésétõl számított 10 napon belül jelentést kell készítsenek mindazokról a hiányosságokról, amelyeket az egyes egészségügyi egységekben egészségügyi és adminisztratív szinten is. Az eredményre még várni kell... Ioan Muresan igazgató üdvözölte Cseke Attila miniszter szándékát, miszerint fel kell oldani az egészségügyi személyzet alkalmazását megtiltó zárlatot. A kórházi ellátás esetében nem alkalmazható a közalkalmazottak számára érvényes létszámstop. Jelenleg a Zilahon mûködõ megyei kórházban 165 szakorvos kellene mûködjön, de csak 115 orvos látja el a betegeket. A személyzeti keret zárolásának feloldása lehetõvé tenné a hiányzó 50 orvos alkalmazását. J.L. Megkezdõdtek az ellenõrzések Bizottságok összesítik a kórházak (június 30-ig felgyûlt) határidõn túli tartozásait, amelyeket az állami költségvetésbõl törlesztenek. Az erre vonatkozó miniszteri rendeletet ma Cseke Attila tárcavezetõ írta alá. A rendelkezés értelmében, minden megyében létrehoznak egy bizottságot a megyei egészségügyi igazgatóságok és a megyei biztosítók képviselõibõl. A bizottság feladata, hogy f.év augusztus 26-ig elemezze és összesítse, pontosan milyen összegûek azok a határidõn túli tartozások, amelyeknek kifizetésére vállalkozott a kormány a decentralizációs törvénycsomagban. Az Egészségügyi Minisztérium kötelékében maradt és a decentralizált kórházak összesen mintegy 859 millió RON tapasztaltak, és ezeket mielõbb el kell hárítani. Az ellenõrzések során megvizsgálják, hogyan építették és hogyan használják a közüzemi hálózatot, mennyire használhatóak az esetleges menekülési útvonalak tûz esetén, mennyire lehet korlátozni egy esetleges tûz továbbterjedését, léteznek-e a mentéshez szükséges eszközök. Ugyanakkor ellenõrzik azt is, hogy az egyes intézményekben megszervezték-e a tûzvédelmet. Cseke Attila egészségügyi miniszter elmondta, hogy a vizsgálatok eredményének függvényében a szaktárca kész elindítani a közbeszerzési folyamatot a szükséges felszerelésekre, beleértve a füstérzékelõket is. Sajtószolgálat Kifizetik a kórházak adósságait tartozást határidõn túli halmoztak fel június 30-ig (a decentralizációig). A kifizetéshez szükséges pénzt a költségvetéskiegészítéskor utalták ki. Cseke Attila a decentralizációs folyamat kezdetekor vállalta, hogy a kórházakat adósság nélkül adják át az önkormányzatoknak. A decentralizációt jóváhagyó (június 2-án jóváhagyott és június 10-én megjelent) 2010/48. rendeletben a kormány a március 31-ig felhalmozott adósságok kifizetésére kötelezte magát. Az azóta eltelt idõben az egészségügyi miniszter folyamatosan tárgyalt a további adósságok kifizetésének lehetõségérõl, ezek nyomán terjesztették ki a határidõt további három hónappal, ami további több mint 200 millió RON adósság kifizetését jelenti. Városgazdálkodás A kormányrendelet értelmében takarékosabb költségvetési intézményekre van szükség. A megyeközpont polgármestere úgy akarta karcsúsítani a helyi közigazgatást, hogy a közterület-fenntartó igazgatóság feladatainak és személyzetének nagy részét egy külsõ cégnek adnák át. Errõl határozat is született a múlt havi ülésen, azóta észbe kapott az ellenzék, és ha magát a céget nem, az igazgatótanács kinevezését elszabotálta. Az elmúlt héten hétfõre hívták össze a rendkívüli tanácsülést, amelyen megválasztották volna a cég igaz-gatótanácsát, de nem sikerült. A 21 tanácsosból mindössze 10 volt jelen. Ekkor csütörtökre újabb rendkívüli ülést hívtak össze, ezúttal 12-en jöttek el, tehát a gyûlés határozatképes volt. Deák Ferenc tanácsos elmondta, hogy sikerült megválasztani az öt tagú igazgatótanácsot, amely megtartotta elsõ alakuló ülését. A továbbiakat már igazgatótanácsi tagként részletezte. A CITADIN Kft teljes egészében a zilahi Jóváhagyta a Szenátus a decentralizációt A kórházdecentralizáció nem politikai alapon történt, a június 30-ig felgyûlt adósságokat pedig kifizetik nyilatkozta Cseke Attila egészségügyi miniszter a 2010/ 48. sürgõsségi kormányrendelet szenátusi kedd délutáni vitáján. A felsõház 75 igen - szavazattal, 38 nem ellenében, 2 tartózkodással fogadta el a tervezetet. A kórházdecentralizáció a biztosítási rendszer korábbi bevezetése és a lezajlott családorvosi alapellátás reformja után a legfontosabb reformlépés. Azt jelenti, hogy a közösség sorsáról a hozzá legközelebb álló szinten dönthetnek. Ez az intézkedés se nem narancssárga, se nem sárga, se nem piros, de még csak nem is zöld, az intézkedés középpontjában az emberek állnak. Amellett, hogy a menedzsment jogát átruházza a helyi, illetve megyei önkormányzatokra, a 2010/48. sürgõsségi kormányrendelet egy sor egyéb módosítást is tartalmaz. Jelentõsen csökkenti a kórház vezetõinek számát, hogy ne lehessen 8-10 igazgató egy kórház vezetõtanácsában. A rendelet létrehoz egy igazgatótanácsot, amelyben az önkormányzat által delegált személyek vannak többségben. Ugyanakkor, az Egészségügyi Minisztérium megtartja ellenõrzési jogkörét az orvosi eljárások felett, valamint a strukturális módosításokhoz is szükség lesz a továbbiakban is a szaktárca jóváhagyására. Emellett, a menedzsereknek havonta tájékoztatniuk kell a költségvetés végrehajtásáról. A Szenátusban elfogadott rendeletet a Képviselõháznak is jóvá kell hagynia. (Sajtóközlemény) tanács tulajdona, tehát az ellenõrzést mi gyakoroljuk fölötte. Átveszi a közterületfenntartó igazgatóság feladatának mintegy 80%-át. Ez a zöld övezetek, parkok karbantartását és létesítését jelenti. Ez lesz a felelõs a virágok, fák ültetéséért illetve a parkok tisztán tartásáért. Ezen kívül a város utcáinak és járdáinak aszfaltozása és karbantartása is rájuk hárul, illetve a szennyvízelvezetõ csatornarendszer karbantartása és továbbépítése is a feladataik közé fog tartozni. Az elsõ igazgatótanácsi ülésen jóváhagyták a feladatkört és a szervezési keretet, amely szerint 144 alkalmazottat vesz át a Kft a közterület-fenntartó igazgatóságtól, a feladatkörnek megfelelõ gépparkkal és telephellyel együtt. A városnál marad mintegy 100 alkalmazott, de ebbõl is nagyjából negyvenet visszavesz a hõközpont. A városnál marad a piackezelõségi illetve a parkolás-szervezési feladatkör. J.L. Prefektusbaleset Szilágy megyei prefektus: kulcscsonttörés barátságos mérkõzés közben Két helyen eltört a kulcscsontja Végh Sándor Szilágy megyei prefektusnak azon a barátságos futball-mérkõzésen, amelyet hétfõ délután játszottak a zilahi stadionban: szilágysági parlamenti képviselõk mérkõztek meg különleges meghívott vendégek csapatával. A meccset a zilahi Jövõ Sportklub menedzsere, Daniul Sabau szervezte, a prefektus a vendégek csapatában az elsõ félidõben 10 percet játszott, majd visszament a pályára a második félidõben is. Ekkor történt a baj: adott pillanatban a prefektus megcsúszott, és a meglehetõsen kemény talajon a vállára esett. Azonnal bevittek a sürgõségre, ahol rögzítették a vállamat, miután megállapították a kulcscsonttörést. A röntgen után szerencsére kiderült, hogy nem lesz szükség sebészi beavatkozásra, mondta el hírügynökségeknek a prefektus, akivel épp pihenõszabadsága utolsó napján történt a baleset. Most három nap betegszabadságot kapott, és leghamarabb jövõ héten áll ismét munkába. (sajtóhírek)

4 4. Vidékeink Szilágyság/ augusztus 27. Diósadi falunapok harmadszor Falunapok: alkalom a kötõdésre, a gyökerek ápolására. Majdnem teljesen megtelt a több mint 600 férõhelyes református templom vasárnap délelõtt. A résztvevõk között sokan mesélték, hogy Nagyváradról, Aradról, Temesvárról jöttek haza a falunapokra és volt, aki külföldrõl is hazalátogatott. A meghívón szereplõ József Attila idézet meghatározta a falu ünnepét. Érdemes feleleveníteni: Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy e táj nem enged és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, óh, lélek! Ez a hazám. A hazatérõk és a helyi lakosok számára Szigeti Ferenc, Diósadon született, most magyarremetei református lelkipásztor hirdette az Igét. A jelenlegi állapotokkal összehasonlította az általa ismert sokkal korábbi helyzetet. Ezekrõl Hervay Gizella költõ és újságíró 1970-ben vizsgálódott. Akkori élményeit elevenítette fel a lelkész. Mikor bedeszkázott házak között egy traktornyomban, könyékig a sárban, feljártam a falut. Pestis-falu mondták. Elvándorolt a fele falu. Pontos adatok szerint Diósadról 1915-tõl 1970-ig 1386 lélek vándorolt ki. 45 év alatt egy Isten háta mögötti faluból egy falunyi ember. Mert nem volt megélhetésük. Mert volt valami kis szõlõ, de jött a nagy filoxerajárvány leragyált. Mentek aztán a Zsil- völgyébe bányásznak. Merthogy írástudatlanul hová is mehettek volna? A föld gyomrába. Elõbb csak szállingóztak, az ötvenes évektõl kezdve aztán családostul, csapatostul mentek. Falunyi diósadi él Lónyán, Petrillán, Petrozsényben. Hazajönnek negyvenéves korukban rokkantan. Nyáron meg, aki teheti, jön haza építeni a házát, öregségire, éveken át. Mire megrokkan, fölépül a ház. Mire fölépül, tíz szomszéd házat bedeszkáznak. Tömegesen vándorolt ki a falu. Nem volt maradása. Jött aztán haza, aki bele nem rokkant az otthontalanságba. Ezzel szemben a falu mostani helyzete lényegesen javult. Elfelejthetik a sarat, a fõutcák aszfaltozottak, a többit is lekövezték. A körülmények lényegesen változtak, de másra is szükség van. A lelkipásztor szerint nem azért volt ilyen nagy méretû az elvándorlás mert nem volt mit enni, hanem azért, mert nem volt jövõképük az embereknek, kilátástalannak ítélték a helyzetüket. Most minden lehetõség adott arra, hogy közös jövõképet építsünk, de ezért nem csak ünnepnapokon kell munkálkodni, hanem minden nap. Elsõsorban azzal, hogy együtt, a közös nevezõt kell megtalálnunk, amellyel hatékonyan tudunk dolgozni a közösség érdekében. Ne válaszfalakat építsünk egymás között, hiszen Isten elõtt mindenki egyenlõ. A vendég lelkipásztor szolgálatát Kádár György Tamás helyi lelkész köszönte meg, és az egyházközség kórusa szolgálatával emelte az ünnepélyességet. Ezt követõen a templomkertben három emlékmûvet koszorúztak meg a résztvevõk. Az elsõ a diósadról származott Ady családra emlékeztetõ kopjafa Ady Endre arcmásával. A középsõ második világháborúban elesett vagy eltûnt 16 diósadi férfi nevét tartalmazza. A harmadik oszlop Szabó Pál református lelkészre és esperesre emlékeztet, aki ben Bem József tábornok testõrségének kapitánya volt; 1867-tõl 1900-ig, 33 éven keresztül szolgálta a diósadi gyülekezetet. Az RMDSZ megyei szervezete után a helyi és a varsolci önkormányzat illetve az egyházközség és a fiatalság helyezte el koszorúit. Az ünnepség a tájház megnyitásával, illetve a lovas-táncos hívogatóval folytatódott, majd délután felléptek a környék meghatározó néptánc-együttesei: a Terbete, a Berekenye, az Illegetõk és a Kéknefelejts. Mint minden ilyen ünnepség természetesen késõ este bállal és tûzijátékkal zárult. Józsa László Ünnepi megemlékezés Zilahon Diósad Õsrégi település, az Ady család is innen eredeztette magát ban mezõvárosi (Oppidum) rangot kapott, azóta fokozatosan csökkent jelentõsége, lakossága többször cserélõdött ban a tatárok pusztították el a lakosság nagy részét, majd 1849-ben kolerajárvány tizedelte meg a lakosságot. Ennek ellenére újra felvirágzott a település ban 1453 lakost írtak össze, 1911-ben pedig már 1775 lakost számláltak ban felé becsülték a lakosság lélekszámát. A jelenlegi nyilvántartások szerint a faluban 550 házszám van, a lakosságot mintegy 1000-re becsülik, szavazati joggal rendelkezõ választópolgáraik száma mintegy 750. A református egyházközség nyilvántartásában 954 tag szerepel, ezen kívül tagra becsülik baptista illetve Jehova tanúi felekezet létszámát. Dobrai Ferenc, Haraklány község polgármestere szintén diósadi, részletezte a falu infrastrukturális helyzetét és kilátásait. Aláírták a finanszírozási szerzõdést az EU-s infrastrukturális fejlesztésre. Most következik a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályázatok elbírálása, és a jövõ év elejétõl kezdõdhetnek a munkálatok. Ez azt jelenti, hogy az eddig leaszfaltozott utakon kívül Diósadon újabb 5 km utcát teljesen leaszfaltoznak. Községi szinten ugyanennyi utcát aszfaltoznak Panitban, Haraklányban és Bádonban, Magyargoroszlón 3 km-nyi utcát aszfaltoznak. Községi szinten összesen 28 kilométernyi falusi utca leaszfaltozása következik. A diósadiak elfelejthetik a sarat. Készül a Diósad sportpályája, már kinézték a dombon az erre megfelelõ helyet, most keresik az elegyengetéséhez szükséges lehetõséget. A Pro Zilah Egyesület és az RMDSZ Zilah városi szervezetének kezdeményezésére augusztus 20.-i nemzeti ünnepünkre méltó módon emlékeztünk városunk római katolikus templomában. Magyarországon kívül, ez alkalommal is a világon szétszórt magyarság, Erdélytõl Felvidékig, Ausztráliától Amerikáig, a világon mindenhol, ahol magyarok élnek, ünnepi megemlékezéseket tartottak. Petrisor Constantin plébános úr a mise alkalmával méltatta és ismertette Szent István királyunk tetteit és érdemeit. A kereszténység felvétele együtt járt az államalapítással, nemzetünk enélkül eltûnt volna Európából. Az Istenben és Jézus Krisztusban való hit az a szikla, ami nem csúszhat ki egy összetartó magyarság lába alól. Katlanvárosunk polgárai, akik fontosnak tartották, hogy ott legyenek, együtt ünnepeljenek az összmagyarság egyik legfontosabb ünnepén, baráti kézfogással köszöntötték egymást a Himnusz eléneklése elõtt, az ünnepi mise végeztével. A katolikus templom bejáratánál - az RMDSZ és a Pro Zilah Egyesület által ben állított féldombormûvet megkoszorúzták a Szilágy megyei és a Zilah városi RMDSZ szervezetek, a Pro Zilah Egyesület, az EMKE zilahi szervezete, a Római Katolikus Egyház, majd a katolikus egyház plébánosa és vezetõségi tagjai szeretetvendégségre és baráti beszélgetésre hívták a koszorút helyezõ szervezetek megjelent tagjait. Kerekes Gyula

5 Szilágyság/34. Közéletünk augusztus 27. Emlékezzél meg az õsidõkrõl! (5Móz 32:7) Ezzel a jelmondattal ünnepelte a szilágyperecseni magyar baptista gyülekezet fennállásának százéves évfordulóját augusztus 22-én. Elõzõ nap a Perecsenbõl elszármazottak találkozója volt, amelyre 312 vendég jelentkezett be. Vasárnap több mint 1000 személy jelenlétével ünnepelt a gyülekezet, akiket ebédkor vendégül láttak. A meghívott vendégek között ott volt a helyi református egyház lelkésze és kántora, a román és roma baptista gyülekezet misszionáriusa, az RMDSZ és a Prefektúra képviselõi (Fekere Szabó András szenátor, Seres Dénes képviselõ, Végh Sándor prefektus), valamint Boncidai Csaba polgármester, akik röviden köszöntötték az ünneplõ gyülekezetet. Erre az alkalomra megjelent a gyülekezet története is, írott formában, 316 oldalon. A reformáció harmadik ágaként ismert anabaptisták számítanak a mai baptisták szellemi utódjainak. Az elsõ anabaptista csoportok egymástól függetlenül, több helyen jöttek létre, Svájcban Conrad Grebel ( ), Felix Manz ( ) és Georg Blaurock ( ) munkássága nyomán, Hollandiában Menno Simons ( ), Ausztriában pedig a nagy teológus, dr. Balthasar Hubmaier ( ) tanítása és prédikálása nyomán. Ezek rendre mártírhalált haltak hitükért: némelyeket a római katolikus egyház, mások a reformált egyház üldözése vitt a halálba. Luther, Kálvin és Zwingli, a reformáció fõbb vezetõi, nem voltak készek az elkezdett úton teljesen végigmenni, mivel nehéz volt lemondani a népegyházi jellegrõl és a gyermekkeresztségrõl. Ezt a hiányosságot pótolták az anabaptisták, akik Erdélyben is letelepedtek (fõképp Alvincen) Bethlen Gábor fejedelem engedélyével, a XVI századtól kezdõdõen. A magyar ana-baptistáknak is van mártírjuk: Fisher András ( 1540), aki Lõcsén, Körmöcbányán és Krasznahorka várában hirdette a hitvalló keresztséget. Õt Bebek Ferenc gömöri ispán- és várkapitány fogatta el, majd Krasznahorka várfokáról a mélybe dobatta. Dávid Ferenc is fordított és kiadott egy röpiratot Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségrõl címmel 1570-ben, de az anabaptista hitet nem vállalta fel nyíltan, valószínû munkatársai hatására. Az elsõ baptista gyülekezet az anabaptista mozgalom vérbefojtása után, 1609-ben alakult Amsterdamban, majd a Brit szigetekre, onnan pedig Amerikába (1639-tõl) terjedt tovább. Európában jóval késõbb, 1834-tõl Hamburgból terjedt el, Gerhard Oncken bemerítkezését követõen. Õt tekinthetjük az európai baptista misszió atyjának. Tõle származik a híres mondás: Jeder baptist ein missionar! Minden baptista egy misszionárius! Általa tértek meg és Szilágyságiak is õrizték A megszokottnál rövidebb és szerényebb esti fõvárosi tûzijáték zárta az idei augusztus 20-ai rendezvényeket Budapesten. Az államalapítás ünnepe délelõtt hagyományos módon, a Magyar Köztársaság lobogójának ünnepélyes felvonásával kezdõdött, a ceremónián megjelent Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László országgyûlési elnök. A program a Hõsök terén folytatódott, ahol 69 végzett hallgató tett katonai esküt. Schmitt Pál államfõ a tisztek elõtt mondott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Magyarország és a, magyarok csak akkor lesznek ismét erõsek, ha lélekben mindannyiunk hitvallása, vállalása az lesz: a hazáért, mindhalálig. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, nekünk, magyaroknak van küldetésünk, hivatásunk a világban. Kövér László, az Országgyûlés elnöke Pápán, az Erzsébet-ligetben rendezett Szent István-napi ünnepségen azt mondta, megmaradni csak méltányossággal, türelemmel és arányérzékkel lehet. Erdõ Péter bíboros, prímás, az Esztergom Budapesti Fõegyházmegye érseke a Szent Jobb-körmenet elõtt a budapesti Szent István-bazilika elõtti, zsúfolásig telt téren, a hagyományos augusztus 20-i szentmisén azt mondta, a társadalmi igazságosságra ma is tudatosan és elszánt szeretettel kell törekedni. Az este kilenc órakor kezdõdõ tûzijátékra több százezren voltak kíváncsiak. Megkezdése elõtt közös gyertyagyújtásra invitálták az embereket. Erdélyben a Szent Korona A gyertyákat az erre az eseményre komponált Összefogás dalára sok ezren gyújtották meg. A gyertyákat napközben kétszáz forintért lehetett megvásárolni, és az ebbõl származó bevételt is az árvízkárosultak megsegítésére fordítják. Erdélyben a szokásos ünnepi mûsorok, koszorúzások és kenyéráldás mellett számos település nagyszabású, többnapos rendezvénnyel ünnepelte augusztus 20-át. Nagybányán Ünnep címmel nyílt kiállítás hazai és külhoni magyar keresztény mûvészek képzõmûvészeti alkotásaiból. Kolozsváron már csütörtökön kezdetét vette a 12. Szent István-napi Néptánctalálkozó. Háromszéken õrtüzek gyúltak: immár tradícióvá vált, hogy augusztus 20- án az egykori vármegye összes településén fellobban a láng, ezzel tisztelegve az államalapító emléke elõtt. Számos erdélyi község templomának Szent István a védõszentje, így a hivatalos megemlékezéseket hagyományos templomi búcsú is kiegészítette több helyen, például Csíkszentkirályon, illetve a Szent István ereklyéjérõl elnevezett Szentjobbon. Utóbbi településen Lakatos Péter RMDSZ-es képviselõ a következõ szavakkal buzdított a nemzeti összefogásra: Változnak alkotmányok, államhatárok, de a nemzet kiállta az idõk próbáját. Igazolvánnyal, vagy anélkül, magyar-, kettõs- vagy Európai Uniós állampolgársággal vagy anélkül, mi ehhez a nemzethez tartozunk, amelynek csak egy örök érvényû jelzõje van: magyar. Virágba borult Nagyvárad Nagyváradon folytatódott szombaton a merítkeztek alá az elsõ magyar baptisták, Rottmayer János, Vojka János, Scharschmidt Károly, Marschall János és Hornung Antal, akik elõször Budapesten telepedtek le. Az 1848-as forradalom leverése után az osztrák önkény igyekezett eltiporni a kibontakozó baptista missziót, de a kis gyülekezet túlélte ezt is ban Rottmayer János Kolozsvárra költözött, és egyik bibliaárus munkatársa, Novák Antal által tért meg Kornya Mihály Nagyszalontán 1875-ben, aki a legtöbb erdélyi baptista gyülekezetet alapította. A szilágyperecseni gyülekezet 1910-ben alakult, Péntek Pál megtérésével, aki kovácsmester volt a faluban. Korábban feleségével együtt Szilágyzoványról költöztek ide. A következõ évben 12-en, majd ben elõbb 15-en, õsszel pedig újabb csoportban Kulcsár István is bemerítkezett, aki gyülekezetünk prédikátora és lelkipásztora volt 47 éven át. Minden évben több tucat új megtérõvel szaporodott a gyülekezet, és debreceni virágkarnevál: a több éve kialakult hagyománynak megfelelõen az idén is átment néhány virágkocsi a határmenti városba, de most elõször lépte át az országhatárt a Szent Koronát ábrázoló kompozíció. Debrecenben is és Nagyváradon a Szent koronát ábrázoló virágkompozíciót ezúttal kilenc partiumi pár kísérte. Három Bihar megyei, három Szatmár megyei és három népviseletbe öltözött pár a zilahi Terbete együttesbõl. Az öt színpompás virágkocsi felvonult Nagyvárad néhány utcáján, majd a nap folyamán a Körös partján tekinthették meg az érdeklõdõk. Magánemberként koszorúzott Felvidéken szintén különféle rendezvényekkel emlékeztek meg augusztus 20-ról. A komáromi Szent István szobor idei megkoszorúzása külön érdekessége a tavaly történt incidens fényében, hiszen 1919-ben megvásárolták a régi postaépületet imaházhelynek. Ekkor már 125 tagja volt a gyülekezetnek. A régi épület lebontása után a második baptista templom is felépült ezen a helyen. Az új szellemi mozgalom mozgásba hozta az egész községet. Vitatták, védték, támadták a hívõket. Volt, aki szimpatizált velük, volt, aki ellenséges maradt. Mi lesz ebbõl? Haraszti István iskolaigazgató a Bibliából Gamáliel tanácsát idézte (ApCsel 5:38-39): Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektõl, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektõl van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz; Ha pedig Istentõl van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok július 29-én volt a legnagyobb bemerítés Szilágyperecsenben: 84-en merítkeztek alá, amikor 2500 fõnyi tömeg gyûlt össze, akiket a perecseniek megvendégeltek. Az elsõ imaházmegnyitón, szept. 3-án csak 82 fehérruhás keresztelendõ volt, és csak 2000 vendég A román nyelvû gyülekezet is szinte együtt alakult a magyarral. Õk 1914-ben békében különváltak ban alakult a Vasárnapi Iskola, 1914-ben az énekkar, 1943-ban a pengetõs-szimfonikus zenekar, 1947-ben pedig a fúvóskar. Jelenleg az énekkarnak 60 tagja van, a fúvóskarnak pedig 33. Klasszikus orgonát is vásárolt a gyülekezet 1953-ban, amelynek újjáépítése két év múlva fejezõdik be. Az új orgonának 33 regisztere lesz, két manuálon és a pedálon. A szilágyperecseni magyar baptista gyülekezet jelenleg 321 tagot számlál. A gyülekezet lelkipásztorai voltak: Kulcsár István (kezdettõl 1960-ig), Kiss László ( ), Kulcsár Sándor ( ), Balázs József ( ), Both József ( ), Torma János ( ), Nagy István ( ) és dr. Borzási István (1998-mostanig). Borzási István éppen egy éve, hogy Sólyom László köztársasági elnököt nem engedték be Szlovákiába az új Szent István szobor felavatására. Az államfõi posztról nemrégiben leköszönt Sólyom László tegnap magánszemélyként vett részt az eseményen. Hatályba lépett a kettõs állampolgársági törvény Augusztus 20-án lépett hatályba, de csak jövõ év január 1-tõl alkalmazzák ténylegesen az új kettõs állampolgársági törvényt Magyarországon. A törvény szerint kedvezményes honosításban részesül az a nem magyar állampolgár, akinek felmenõje magyar állampolgár volt, vagy valószínûsíti magyar származását, és magyar nyelvtudását igazolja, továbbá büntetlen elõéletû, honosítása pedig nem jelent veszélyt Magyarország közbiztonságára és nemzetbiztonságára. (Hírösszefoglaló)

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009" Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009 Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4. Szilágyság/27. 1. 27. 3. Ma MAmoldalon Ára: 1,1 lej Viharos Szilágy megye Szilágysomlyón Hétfõn este nyolc körül kataszrófafilmet lehetett volna forgatni Szilágysomlyón. Egy felhõszakadás epicentrumába

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. 1. 2011. június 3. 22. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban

Részletesebben

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51.

51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51. Szilágyság/51. 2009. december 18. 1. 2009. december 18. 51. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok (részletek) * Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4597. szám 12 oldal Hétfõ 2007. január 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

új magyar szó Tanügyi törvény minden jó, ha a vége jó Adóroham, nyugdíjasokkal Jelentõs engedményben reménykedve Aktuális 2 Aktuális 3 Média 9

új magyar szó Tanügyi törvény minden jó, ha a vége jó Adóroham, nyugdíjasokkal Jelentõs engedményben reménykedve Aktuális 2 Aktuális 3 Média 9 www.maszol.ro 2011. január 5., szerda új magyar szó 12 oldal Ára: 1,5 lej Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 2. (1322.) szám BNR-valutaárfolyamok 1 euró

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Sárvárra látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. Sárvár Sonntagberg 40 év barátság

Sárvárra látogatott Orbán Viktor miniszterelnök. Sárvár Sonntagberg 40 év barátság SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2012. SZEPTEMBER 14. Sárvárra látogatott Orbán Viktor miniszterelnök Háromnapos kihelyezett frakcióülést tartott városunkban a

Részletesebben

Őszi Fesztivál Kismajtényban

Őszi Fesztivál Kismajtényban Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot Nehezen, de végül sikerült megszakítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben