PASSZÍV NAPENERGIA- RENDSZEREK A RÉGIÓ VIDÉKI HÁZAIBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PASSZÍV NAPENERGIA- RENDSZEREK A RÉGIÓ VIDÉKI HÁZAIBAN"

Átírás

1 Épületenergetika, HUHR/1001/2.2.1/0009 PASSZÍV NAPENERGIA- RENDSZEREK A RÉGIÓ VIDÉKI HÁZAIBAN Prof.dr.sc. Željko Koški

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A RÉGIÓBELI LAKÓHÁZAK FEJLŐDÉSE HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZAK A RÉGIÓBAN Történelmi fejlődés Építés és anyagok A RÉGIÓBELI HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZ ELEMZÉSE Gazdasági koncepció Városi koncepció Építészeti koncepció A HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZ ENERGETIKAI JELLEMZŐI Éghajlat Általános és sajátos energetikai problémák A ház külső burkolatának hatása a hagyományos családi ház energetikai jellemzőire A napenergia-használat lehetőségei Új lehetőségek a napenergia használatára A PASSZÍV NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSSAL TÖRTÉNŐ KIALAKÍTÁS ÉS A HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZ A RÉGIÓBAN Általános követelmények Hely Térbeli elrendezés Építés és anyagok A passzív napenergia hasznosítás alkalmazása a régióbeli családi házakban A családi házak passzív napenergia hasznosító rendszereinek gazdasági életképessége ESETTANULMÁNYOK Egy karanaci passzív családi ház koncepcióterve Egy vardaraci passzív családi ház koncepcióterve VÉGKÖVETKEZTETÉS SZAKIRODALOM

3 01. BEVEZETÉS Európára a XXI. század kezdetén egyre kiterjedtebb önkéntes integrációs folyamatok jellemzőek, melyek a jövőben egységesebbé és erősebbé teszik az európai kontinenst. A Horvát Köztársaság július 1-jére tervezett uniós csatlakozása is az integrációs folyamat Európa ezen részén már eddig is folyamatos előrehaladását bizonyítja. Az államok egyesítése széles körű lehetőségeket kínál a régió természeti, kulturális és társadalmi értékeinek a hatékony hasznosítására, és ezáltal fejlődésének felgyorsítására, valamint arra, hogy elérje a legfejlettebb európai országok életszínvonalát. A régió tervezett általános fejlődése szempontjából elengedhetetlen a megfizethető árú energia elegendő mennyiségben történő rendelkezésre bocsátása, és az emberi környezet megóvása, melyek mindegyike globális szinten is lényeges. Az elegendő mennyiségű energia biztosításának alapja a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó új technológiák fejlesztése és a pillanatnyilag rendelkezésre álló energia ésszerű felhasználása. Ez egy nagyon összetett probléma, amely megköveteli a világ egyre növekvő energiaszükségletének a kielégítését és ugyanakkor az üvegházhatást okozó, a környezetre rendkívül káros gázok mennyiségének a csökkentését. Az épületek összetett energetikai rendszerek, és a legnagyobb önálló energiafogyasztók, melyek az Európában összességében előállított energia több mint 40%-át használják fel. Az energia egy részének felhasználása szükségtelenül történik, mivel az évtizedekkel ezelőtt tervezett épületek nem felelnek meg a mai szabványoknak és szabályoknak a hővédelem és az épületek energiahatékonysága tekintetében. Ezt a problémát tovább fokozza az a tény, hogy az ilyen épületek jelentős hányada még sok évig használatban lesz, és specifikus intézkedések hiányában fűtésük, hűtésük, világításuk és berendezéseik működtetése nagy mennyiségű energiát fog felemészteni. Tekintettel arra, hogy a vidéki területeken található lakóingatlanok felújításában egy összetett megközelítés szükséges, a jelen dokumentum megkísérli, hogy létrehozzon egy modellt egy korszerű régióbeli családi házhoz, amely passzív módon hasznosítja a napenergiát, és ezáltal kielégíti a korszerű lakóépületekkel szemben támasztott építészeti, energetikai, biológiai és gazdasági igényeket. A kutatás fentebb ismertetett céljának megvalósításához a következő alapelveket szükséges figyelembe venni: a) A regionalizmus, azaz a hagyományos régióbeli lakóépület térbeli és építészeti jellegzetességeinek, és az azokkal járó hagyományos elemeknek az elfogadása. b) Egy korszerű építészeti megközelítés alkalmazása, amely magában foglalja az elméleti alapelvek alkalmazását csakúgy, mint az új műszaki és technológiai eredményekét. c) A napenergia hasznosítása a jobb bio-ökológiai egyensúly megteremtéséhez, és ezáltal természetesebb és emberközelibb lakóépületek megteremtéséhez. 3

4 Az építészeti és az energetikai fejlesztések megvalósításától és a passzív napenergia hasznosítás családi lakóházakban történő megvalósításától elvárt hozzájárulás több részre osztható: Építészeti: egy elsődlegesen passzív napenergia használatra épülő, új regionális családi ház modelljének létrehozása a térkihasználás kiegyensúlyozott fejlesztése a régióban kedvezőbb lakásviszonyok megvalósítása, és bizonyos esetekben a napsütötte zöldterületeket magában foglaló lakóterület növelése Energetikai vonatkozású: racionális fogyasztás, energiamegtakarítás és napenergia hasznosítás lassabban növekvő energiaigény Környezeti: egészségesebb, emberközelibb lakóépületek a bioépítészetnek megfelelően kisebb környezetszennyezés a légkörbe történő kisebb füstgáz- és füstkibocsátásnak köszönhetően Biológiai: a lakóépületek természetes környezethez való közelítése a meglévő, előzetesen megadott feltételek keretében az emberi egészséghez hozzájáruló nagyobb fűtési kényelem Társadalmi: az oktatás területén a konkrét alkalmazással egybekötött szakképzés alapjainak a megteremtésével Gazdasági: a beruházók és a családi házak használóinak támogatása a környezethez igazodó építészeti megoldások kiválasztásában a gazdasági szereplők mozgósítása a napenergia hasznosítást szolgáló új technológiai és műszaki eredmények elérésére a kisebb hőmérsékleti terhelésnek köszönhetően tartósabb lakóépületek Törvényhozói: átfogó új jogszabályok kidolgozásának megalapozása 4

5 A Horvát Köztársaság az Európai Unió új tagállamaként elfogadja és végrehajtja az építőiparban az energiahatékonyságot célzó összes határozatot, nyilatkozatot és irányelvet. Az Európai Parlament január 31-i 2007/2016 számú határozatának 29. cikke kimondja, hogy 2011-re a passzív ház vagy a nagyon alacsony energiafelhasználású ház építési szabvánnyá válik. A meglévő épületeknél csak úgy érhető el az új épületek jó energiahatékonysága, ha a módszeres felújítás során ugyanazokat a feltételeket alkalmazzák. A meglévő épületekben a racionális energiafelhasználás alapelvének alkalmazása közvetetten hozzájárul az építészeti és az energetikai követelményekhez, mert az élvezhetőbb lakótér hozzájárul az emberi egészséghez, a csökkentett energiafogyasztás eredményeként pedig kisebb a légkörbe történő CO 2 -kibocsátás, ami pedig jelentős mértékben hozzájárul a környezetvédelemhez. 5

6 02. A LAKÁSSZEKTOR ALAKULÁSA A RÉGIÓBAN A lakásépítés Horvátország keleti részén sok éve egy jellegzetes kultúrát követ, ami hagyományos horvát építészetként jellemezhető, és amelyre a múltban mindig érvényesültek azok a természeti és társadalmi tényezők, amelyek meghatározták a családi lakóépületek jellegzetességeit. A szerkezetek közös jellemzője szinte minden esetben a funkcionális, harmonikus és egyszerű lakóterület építésére való törekvés. Figyelembe véve a szerkezeteknek az építési telken való elhelyezését, tájolását, valamint a térkihasználás módját, kijelenthető, hogy a régióban a hagyományos lakóépületek építésére a megfelelő környezeti elemekkel egybekötött, nagyon racionális megközelítés a jellemző. Feltehetően a tágabb régióban is hasonló jellegzetességek figyelhetők meg, és a családi lakóépületek történeti fejlődése is nagyjából azonos. Ez a Pannon-síksággal csaknem határos terület Horvátország keleti részeit, Magyarország déli részét és Szerbia északi részét foglalja magában. (2.1. ábra) ábra Európa politikai térképe Ezeken a területeken a vidéki lakóépületek építése az elmúlt három évszázadban hasonló természeti és társadalmi körülmények között zajlott. Nem húzhatók meg pontosan annak a területnek a határai, amelyen a tornácos hagyományos családi házak a jellemzőek, azonban erre az építészeti stílusra Közép-Európa sokkal szélesebb régiójában is találhatók példák. (2.2. ábra). 6

7 2.2. ábra A Pannon-síkság területe A régióbeli vidéki települések szerveződése több évszázados fejlődésre, funkcionális kiigazításokra és a terület éghajlati jellegzetességeire vezethető vissza. A különböző fejlődési szakaszokban fellépő természeti és társadalmi hatások eredményeként jött létre egy általánosan elfogadott térbeli elrendezés, az utca vonalára merőleges, hosszúkás telkekkel. A terület általános határvonalai a 2.3. ábrán láthatók ábra A vidéki lakóépületek építésének közös jellegzetességeit mutató terület 7

8 A török hódoltság előtti és alatti időszakból nagyon kevés történeti adat maradt fenn a Horvátország keleti részére jellemző vidéki építészet vizuális jegyeiről. Feltételezhető, hogy a terület török megszállásának idején az akkori településeket átköltöztették, hogy hatékonyabban tudják megóvni az ország menekülő lakosságát. A török megszállás megszűnése után, és különösen a XVIII. században jóval jellegzetesebb fejlődés ment végbe a Szlavónia termékeny területein található településeken. A vidéki települések szerkezete Horvátország keleti részének különböző pontjain egységes területfelosztási jellegzetességeket mutat keskeny, hosszúkás, az utca vonalára merőleges telkekkel. A 2.4. ábrán kiemeltünk több települést, amelyek jól szemléltetik ezt az építési módot ábra Jellegzetes vidéki települések Horvátország keleti részén A fejlődés legkorábbi szakaszában megy végbe a lakóépületek csoportosulása, az útépítés, a postai szolgáltatás, a kataszteri nyilvántartás, az adózás stb. bevezetésének közvetlen következményeként. Az említett okokból ebben az időben készültek el egyes falvak első rendezési tervei. Régi kataszteri térképeken megfigyelhetők a családi házak építésére kijelölt, jellemzően hosszúkás, téglalap alakú telkek, melyek az utca vonalára merőlegesen helyezkednek el. A telkek szélessége nagyjából 25 méter, hossza mintegy 100 méter volt, esetenként valamivel nagyobb méretek is előfordultak. Az utcafolyosók többsége méter széles volt. Az utca közepén pályaszerkezet, kétoldalt pedig árok és zöldterület volt az utcát szegélyező fákkal. Az utcafolyosó külső szélén járda helyezkedett el, szinte mindig a beépítési vonalon. A következő ábrák ( ) öt vidéki település példáján mutatják be a földterület felosztását és a jelenlegi építési állapotokat. A településeket vörössel jelöltük a 2.4. ábrán, és az a tény, hogy különböző megyékből választottuk ki őket, alátámasztja, hogy Horvátország keleti részén a vidéki területen mindenütt egységesen alkalmazták a fentebb említett területfelosztási elveket. 8

9 2.5. ábra Jelenlegi fejlesztési állapot és területfelosztási elrendezés Viljevo településen 9

10 2.6. ábra Jelenlegi fejlesztési állapot és területfelosztási elrendezés Karanac településen 10

11 2.7. ábra Jelenlegi fejlesztési állapot és területfelosztási elrendezés Vardarac településen 11

12 2.8. ábra Jelenlegi fejlesztési állapot és területfelosztási elrendezés Sarvaš településen 12

13 2.9. ábra Jelenlegi fejlesztési állapot és területfelosztási elrendezés Tompojevci településen 13

14 A fejlődés minden szakaszára jellemző a fő lakóépület nyújtott, téglalap alakú alaprajza, a szabályozási vonallal általában egybeeső, beépítési vonalon elhelyezkedő, utcára néző oromzattal. Az alaprajz hosszanti oldala közvetlenül a szomszédos telek határvonalán helyezkedik el. A háznak a telek hátsó része felé eső meghosszabbításában általában azonos tető alatt lévő vagy különálló épület található fiatal házasok számára ( kiljer ). A belső udvarban kukoricamorzsoló, füstölő, istállók és végül csűr, pajta és illemhely található. Még hátrébb gyümölcsös, majd művelt terület vagy zöldségeskert helyezkedik el ábra Hagyományos családi házas telek A szerkezetek telken való elhelyezését az 1772-ben Bécsben kibocsátott Településrendezési rendelet írta elő. A funkcionális okok, vagyis a gyümölcsösök és a mezők gyors megközelíthetősége mellett ezt az építési módot a tűzvédelem is indokolta. Ez elég logikus, mivel a korabeli házakat főként fából építették, és náddal vagy szalmával, tehát nagyon gyúlékony anyagokkal burkolták. Csupán a XIX. század második felében jelent meg a telkek két vagy három részre történő felosztása. A felosztás mindig hosszirányban történt, és a telek felosztását a fiatalok által alapított új családok igényei indokolták. A felosztást lehetővé tette továbbá a tégla új építőanyagként való megjelenése is, mivel ettől kezdve nem kellett a tűzveszély miatt korlátozni a szerkezetek közötti távolságot. Ekkortól fogva még gazdasági épületeket is elkezdtek a telekre merőlegesen, tehát az utcára párhuzamosan építeni. 14

15 2.11. ábra Felosztott hagyományos családi házas telek ábra Példák eredeti elhelyezésű hagyományos házakra Bizovac és Ladimirevci településeken A lakóépületek soros építése egészen az 1950-es évekig fennmaradt a Szlavóniai falvakban. Ezután különböző kísérletek történtek a hagyományos szlavóniai ház eredeti értékeivel való szakításra és azok felváltására, azonban térbeli, esztétikai, környezeti és funkcionális szempontból mindegyik új megközelítés eredménye elmaradt a hagyományos módtól. Ezek a megközelítések jellemzően véletlenszerűek voltak, a folytonosság igénye, formára és funkcióra való tekintet nélkül, és közös jellemzőjük volt a hagyományos tornácos ház minőségének a tagadása. Az 1990-es évek elején történt durva katonai agresszió sok családi házat lerombolt Horvátország keleti részén (2.13. ábra). Sajnálatos módon az azóta eltelt húsz évben történt újjáépítés pusztán az 1991-es állapotokat állította helyre. A következő időszakban ki kell alakítani a módszeres újjáépítés kereteit, mellyel számottevően növelhető az energiahatékonyság szintje, és megteremthetők a XXI. századi korszerű és minőségi lakhatás feltételei. 15

16 2.13. ábra Lerombolt családi ház Nuštar településen december Az elmúlt évtizedekben Horvátország keleti területének városiasodása fokozatosan nőtt. Ez átlagosan továbbra is egy kis mértékben városiasodott régió, és a városiasodás foka eltérő a városi települések, valamint a nagyobb és kisebb mértékben városiasodott települések esetében. Méret tekintetében a fő lakosságú települések vannak többségben (138 település, az összes település 52%-a), melyeket az fős települések követnek (39 település, az összes település 15%-a), majd a fős települések (32 település, az összes település 12%-a), ezek teljes lakossága 1991-ben főt tett ki (a teljes lakosság 36%-a). A fent említett csoportokhoz a fős kis településeket hozzáadva nyilvánvaló, hogy a megyében az 1000 fő alatti kis települések a legmeghatározóbbak, összesen 240 található (az összes település 91%a), melyek teljes népessége az 1991-es adatok szerint fő (a teljes népesség 36,7%-a). A népesség eloszlására jellemző az Eszékből kiinduló és hat irányban (Đakovo, Našice, D. Miholjac, B. Manastir, Erdut és Vinkovci felé) elágazó fő utak mentén fekvő településeken való koncentráció. Az említett utak mentén található 60 településen (Eszéket is beleértve, a megye összes településének 23%-a) fő lakik (a megye teljes lakosságának 69%-a). Figyelmen kívül hagyva Eszéket és a megye összlakosságában való részesedését, ez az arány 41%-ra csökken, ami jóval kevesebb, azonban továbbra is jelzi a népesség fent említett utak mentén való koncentrációját. 16

17 HORVÁT KÖZTÁRSASÁG ESZÉK-BARANYA MEGYE TELEPÜLÉSMÉRET ÉS -ELOSZLÁS 1991-BEN TELEPÜLÉS MÉRETE ábra Települések eloszlása Eszék-Baranya megyében 17

18 03. HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZAK A RÉGIÓBAN 3.1. Történeti fejlődés A szlavóniai települések fejlődésének szakaszai a hagyományos tornácos háznak és a gazdasági épületeknek az életminőség változására adott válaszként végbemenő fejlődésén figyelhetők meg a legjobban. Ezen a területen több mint ezer évig a lakóépületek építésének különleges, hagyományos építészetként jellemezhető kultúrája létezett. amelyet a múltban mindig azok a természeti és társadalmi tényezők határoztak meg, amelyek előírták a vidéki lakóházak jellegzetességeit. A hagyományos tornácos ház egy háromrészes szerkezetként írható le, melynek közepén konyha, az utca felé egy nagy szoba, az ellentétes oldalon pedig egy kis szoba található. Történeti fejlődése során voltak eltérések, de ez a típus terjedt el a legszélesebb körben, és tekinthető modellnek a hagyományos lakóépületek építésében ábra Hagyományos tornácos családi ház távlati képe A családi házak építésének eljárása fejlődése minden szakaszában a régióban elérhető őshonos anyagok használatához igazodott. A hagyományos családi ház fejlődési ciklusának kezdetén a XVIII. században az építőanyag a fa volt. Ebből az időszakból nem maradt fenn eredeti állapotban példa erre az építési módra, de a rekonstrukciók bizonyossággal elfogadhatók. Ebben az időben a fa alapanyag könnyen elérhető és olcsó volt. A hagyományos szlavóniai ház jellemző kialakítása a funkcionálisan elrendezett építészeti elemekből adódott. A ház utcára néző oromzatának kialakítását a favázas szerkezet határozta meg. Az orom (homlokzat) közepén mindig van egy, a koszorút alátámasztó oszlop, ezért középre nem lehet ablakot behelyezni. A következő 3.2. ábrán két példa látható a fából készült hagyományos családi házra. A bal oldali példán a régebbi típusú ház látható az utca felőli nagy közös helyiséggel, a jobb oldalon pedig az újabb típusú házé az utcára merőleges, a teljes szerkezet mentén végighúzódó tornáccal. 18

19 T R I J E M SOBARA K U Ć A T R I J E M SOBARA KUHINJA S O B A S O B A 3.2. ábra Fából készült hagyományos házak alaprajza és elölnézeti képe A faszerkezetes házak a XVIII. század elején jelentek meg a fa alapanyaggal való takarékosság érdekében. Az alapszerkezet (gerendák, vázoszlopok és ferde dúcok) fából készülnek, a kitöltő elemek pedig különböző anyagokból, ami lehet nádszövet vagy szalma, vályog, hasábfa stb. (16. ábra). Az oromzat függőleges tengelyéhez képest szimmetrikusan elhelyezkedő két ablak tehát jól felismerhető építészeti elemmé, ami a favázas szerkezettel való szakítás után is megmaradt. Annak ellenére ugyanis, hogy a vályogból, döngölt földből vagy téglából készült szerkezetek nem teszik szükségessé a két nyílásnak az oromfalban való szimmetrikus elhelyezését, a szimmetria, az arányosság és a harmónia továbbra is a hagyományos szlavóniai ház elülső homlokzatának fő ismérve maradt. A két ablak megmaradt az utcafront azonosító elemeként, csakúgy, mint a padlás szellőzését szolgáló kis szimmetrikus nyíláspár is a háromszög oromzatban. 19

20 SZARUFA PÁRKÁNY GERENDÁK FERDE DÚC MESTERGERENDA VÁZKITÖLT- ÉS PILLÉR ALAP 3.3. ábra Hagyományos családi ház favázas szerkezete A tornácos ház fő udvari homlokzata mindig délre vagy keletre nézett, nagyon ritkán nyugatra, és soha nem északra. Ugyanakkor az északi falon nem lehetett a szomszéd telekre néző nyílás. Ez az elrendezés is igazolja, hogy a hagyományos szlavóniai ház nagyon jól igazodott a fennálló éghajlati viszonyokhoz. Ebből következik, hogy a hagyományos népi építészet történeti fejlődése alatt reagált a lakóépületekkel szembeni biológiai és gazdasági követelményekre, és megvalósította azokat a családi házak építésében. A XIX. század második felében a házépítésben megjelent az égetett tégla. Ugyancsak ekkortól kezdve terjedt el tetőfedő anyagként a hódfarkú tetőcserép. A telken történő építkezést úgy szervezték, hogy az összes szerkezetet a telek szélén, a gazdasági udvar felé nézve helyezték el. A hosszúkás, jellemzően téglalap alakú telkek általában kelet-nyugati tájolásúak voltak, ennek köszönhetően a telken található szerkezetek tökéletesen déli tájolásúak lehettek. A telken való térbeli elrendezéssel összhangban, számos fejlődési szakaszt követően a népi építészet megteremtette a hagyományos tornácos szlavóniai ház modelljét. A következő ábrák röviden bemutatják a hagyományos lakóház fejlődési ciklusát, valamint az utcafront jellemzőinek a fejlődését. 20

21 A XVIII. század közepéig A XVIII. század második felében A XVIII. század második felétől a XX. század közepéig VS NAGY SZOBA K KONYHA S KIS SZOBA T TORNÁC A XVIII. század közepéig A XX. század közepéig A XIX. század közepétől a XX. század közepéig 3.4. ábra A hagyományos családi ház fejlődési ciklusa 21

22 3.5. ábra Az utcafront jellemzőinek fejlődése 22

23 A családi ház építésének ez a modellje a Pannon-síkság egyes részein, a szomszéd országokban is megjelenik. A háromrészes ház, középen a konyhával, két szobával és tornáccal, szinte mindig délre vagy keletre néz. Ez megerősíti azt, hogy a hagyományos tornácos családi ház elődeinktől átvett modellje nagyon jól alkalmazkodott a fennálló éghajlati viszonyokhoz, és ezáltal kielégíti a lakóépületekkel szemben támasztott alapvető biológiai és gazdasági követelményeket. kis mala szoba soba konyha kuhinja nagy velika szoba soba Jelmagyarázat: 1. Ágyak 2. Nagy méretű alacsony asztal ( sini ) 3. Kis méretű alacsony asztal gyermekeknek 4. Kemence ("furuna") 5. Dagasztóteknő 6. Rokka 7. Tűzhely 8. Kis reggeliző asztal 9. Savanyú káposztás dézsa 10. Vizes vödör 3.6. ábra Hagyományos ház alaprajza és berendezési tárgyainak elrendezése 23

24 3.2. Építés és anyagok Alap A hagyományos családi ház alapjához a fejlődési szakaszok során változó építőanyagokat használtak. A XVIII. században az alap szerkezete fából és döngölt földből készült. Később vályogot használtak, a XIX. század végén pedig megjelent az égetett tégla. Habár a kő ritkán fordult elő építőanyagként, az alap építéséhez használták, noha csak ritkán. deszkahéjalás padlózat fal padlózat alapszerkezet talaj talaj a partoldalban fal alap döngölt földből készült fal téglafal padlózat földréteg Feltöltött talaj alapzat épített alap 3.7. ábra Fából, döngölt földből és égetett téglából épített alap keresztmetszete 3.8. ábra Fából és égetett téglából készült alap 24

25 Falak A falszerkezeteket időrendi sorrendben a következő anyagokból építették: - fából készült falak - favázas falszerkezetek különböző vázkitöltésekkel - döngölt földből készült falak - vályogfalak - égetett téglából készült falak Gyakran előfordult, hogy ugyanannak a háznak a falai különféle anyagokból készültek. A déli fal készülhetett például vályogból, az északi pedig vályogból és égetett téglából vegyesen, ezzel növelve a tartósságot ábra Vázszerkezetes fal, vályogfal, döngölt földből készült fal és égetett téglából készült fal 25

26 Födémek A hagyományos házak födémjeinek teherhordó szerkezete kizárólag faanyagból, fából készült gerendákból készült. A fa födémnek két változata létezett. Az első egy födémréteg nélküli szerkezet, amelynél a gerendák láthatóak maradtak. A második egy alsó, látható, sima mészhabarccsal borított födém. Az alsó deszkaburkolatra nádból készült vakolattártó rácsot erősítettek. A padláson terményt szárítottak, a padlózat pedig jellemzően 8-10 cm vastag, tömörített homokos agyagból készült. A teherhordó gerendák vastagsága 16/20 és 18/28 cm között volt, és puhafából, általában jegenyefenyőből vagy erdei fenyőből készültek. Egy későbbi fejlődési szakaszban egy speciális, díszítéssel ellátott hosszgerendát erősítettek a mennyezetre, amely látható maradt ábra Fa födém látható gerendákkal és nádból készült vakolattártó ráccsal 26

27 Tetőfedés A hagyományos családi házak tetőszerkezete jellemzően épülhetett jegenyefenyőből készült belső fedélszékkel vagy anélkül, vagy kevésbé tehetős házak esetében akácból vagy nyárfából. A tetőfelület körülbelül 45 o -ban döntött volt, a hosszúkás alaprajz külső falai pedig logikus támasztékul szolgáltak a szarufás tetőfedéshez. Nagyobb alapterületű házak esetében hagyományos szelemenes tetőszerkezetet építettek. Ezek jellemzően függesztőrudas szerkezeti rendszerek, amelyek átadják a terhet a külső falakra, illetve ritkábban mestergerendák, melyek alátámasztást igényelnek a ház alapterületén belül ábra Modell és rekonstruált fogópáros fedélszék, Topolje 27

28 Tetőburkoló anyagok A tetőburkoló anyag feladata, hogy megóvja a házat a légköri hatásoktól, és mivel látható felületük elég nagy, nagyban meghatározzák az esztétikai tulajdonságokat. A régióbeli családi házakon a tetőfedő anyag jellemzően szalma, nád vagy cserép. Ritkán előfordult a fazsindelyes tető, de ez a fejlődés korai szakaszára jellemző, amikor a fa sokkal elérhetőbb és megfizethetőbb volt ábra Fa tetőfedés, cserépfedés és nádfedés 28

29 Padlózat A hagyományos családi ház földszintjén a következő fajtájú padlózatot alkalmazták, általában időrendi sorrendben: - földpadló - deszkapadló - teljes égetett téglából készült padló - kőlappal burkolt padló - kerámialappal burkolt padló A hagyományos építési módnál a szigetelő anyagokat beépítették az építőanyagokba. A földből, homokból és pelyvából álló keverék szigetelő tulajdonságai kielégítik a korabeli építés alapvető hő- és hangszigetelési követelményeit ábra Földpadló, téglapadló és kerámialappal burkolt padló 29

30 Nyílászárók A hagyományos családi házak nyílászáróit a fejlődés minden szakaszában kizárólag faanyagból készítették. Az ajtók egyszárnyú ajtók voltak, egy síkban elhelyezkedő ajtófélfával és ajtólappal, valamint dupla ajtók, ahol a két sík közötti távolság körülbelül 19 cm volt. A fejlődés kezdeti szakaszában egyszeres, felhúzható ablakokat szereltek fel, melyek hőszigetelő tulajdonságai nagyon rosszak voltak (U=6,0 Wm 2 K). Később dupla üvegezésű ablakokat vagy két egyszeres üvegezésű ablakot építettek be, ahol az üveglapok közötti távolság körülbelül 19 cm volt. A belső szárny mindig befelé, a külső pedig befelé vagy kifelé nyílt ábra A hagyományos családi ház jellegzetes nyílászárói 30

31 Tornác A tornác a hagyományos családi ház nagyon fontos funkcionális és esztétikai eleme. Ezen a területen találkozik az udvari nyitott terület és a ház zárt területe. A bejárati terület szerepét tölti be, biztosítja a helyiségek közötti kommunikációt, legnagyobb előnyét pedig a korszerű lakóépületek igényeihez való alkalmazkodás képessége jelenti. A tornác alakja és a ház zárt területével való kapcsolata a fejlődés során változott. A tornácnak a ház teljes hosszában végignyúló, hosszúkás alakja a hagyományos családi ház jól felismerhető és értékes alakzatává fejlődött. A tornác pillérei és gerendái eredetileg fából készültek, amit felváltott a tégla, amely nagyobb teherbírásának, valamint a különböző pillérkialakítási lehetőségeknek köszönhetően nélkülözhetetlenné vált ábra Tornácok fából készült pillérekkel és kerek téglapillérekkel ábra Tornácok helyreállított hagyományos családi házakban 31

32 4. A RÉGIÓBELI HAGYOMÁNYOS CSALÁDI HÁZ ELEMZÉSE 4.1. Gazdasági koncepció A vidéki települések és a hagyományos tornácos családi házak a Horvát Köztársaság anyagi kultúrájának részét képezik. Fejlődésük a történelem során folyamatosan, hirtelen ugrások nélkül bontakozott ki. E fejlődés során különböző gazdasági, társadalmi, migrációs, demográfiai és egyéb tényezők hatottak a fejlődési folyamatra, és nyomták rá a bélyegüket. Ezek a tényezők azonban nem voltak annyira erősek, hogy feltartóztassák a szlavóniai település fejlődését, vagy jelentős mértékben megváltoztassák annak irányát ezek javarészt a fejlődés különböző szakaszaiban bekövetkezett kisebb, fokozatos változásokban tükröződnek. A szlavóniai települések egyedi fejlődési szakaszai a hagyományos szlavóniai ház és gazdasági épületek fejlődésén figyelhetők meg a legjobban, melyek a vidéki életet tükrözték. Habár a gazdasági épületekről kevés történeti adat maradt fenn, tény, hogy azok csupán a XVIII. század második felében jelentek meg. Úgy tűnik, hogy ezt megelőzően a termés raktározására és az állatok tartására szolgáló épületek ritkaságnak számítottak. A XIX. és XX. században az általános körülmények fokozatos változásával és javulásával a gazdasági épületek helyzete feltűnően változni kezdett. A vidéki gazdaságokban különböző gazdasági épületek és szerkezetek épültek, melyek a siker és a vidéki gazdaság és építészet fejlettségi szintjének fokmérőjévé váltak. Összességében kijelenthető, hogy az egyes gazdaságok sikerességének mértékét sokkal könnyebben fel lehetett mérni a gazdasági épületek minősége és száma, mint maga a lakóépület mérete vagy minősége alapján. SZOMSZÉD TELEK HATÁRA KOCSISZÍ N ÉS ŠTAGALJ SZERSZÁ I MOS KOLNICA KAMRA KUKORICAMO RZSOLÓ Kapcsolódás a mezőgazdasági területhez HÁZIÁLLATOK A GAZDASÁG UDVARA TRÁGYA- TÁROLÓ KÚT NYÁRI KONYHA PAJTA A LAKÓÉPÜLET UDVARA CSALÁDI HÁZ Kapcsolódás közös terület - U T C A - ÉSZAK SZOMSZÉD TELEK HATÁRA vonal 4.1. ábra A gazdaság udvarának elrendezése A jellemzően a szomszéd telek határvonala mentén elhelyezkedő gazdasági épületek építését a funkcionalitás elve határozza meg. A racionális kivitel, vagyis a legegyszerűbb szerkezeti 32

33 formák, az építőanyagok gazdaságos felhasználása és a gazdaság területének racionális kihasználása hatásosan igazolja a korábbi építők szándékát, hogy a vidéki háztartásokat funkciók köré szervezzék. Ez nem pusztán a takarékosságot célozta, a fő indíték inkább a legnagyobb hatás elérése volt a lehető legkevesebb erőforrás felhasználása mellett. Ez a racionális megközelítés nem csak az alacsony jövedelmű gazdaságokra volt jellemző következetesen alkalmazták a legtehetősebb és legnagyobb lakó- és gazdasági egységeknél is. A gazdasági épületeknek a szomszédos telkekkel határos elhelyezésével emellett lehetővé válik az építmények belső lépcsőzetes elrendezése is, a lakózónában található tisztábbaktól a környezetet nagyobb mértékben szennyezőkig, melyek távolabb kerültek az utcától. Továbbá az egyes gazdasági épületek előtti nagyobb üres területet anyagmozgatásra lehetett használni, és innen könnyen hozzá lehetett férni a gazdaságokban fokozatosan megjelenő különféle technikai eszközökhöz. A gépek és mechanikai eszközök telken belüli hatékony mozgatás legfontosabb előfeltétele, hogy a gazdasági épületek a határvonalak mentén épüljenek. Ez az elrendezés lehetővé teszi a telek leghátsó részén található mezőgazdasági területekre történő hatékony mozgatást. Ez a megközelítés visszakövethető egészen a gazdasági épületek telkeken történő építésének kezdetéig, és ezt a térbeli elrendezést bizonyosan a jövőben is meg kell tartani. A gazdasági épületek hosszú és keskeny telkeken történő építésénél a hozzá nem értő és felületes megközelítés jelentősen csökkenheti a térkihasználás lehetőségét és a gazdaság funkcionalitását. A hagyományos szlavóniai gazdaság gazdasági koncepciójának jövőjét tekintve kimondható, hogy a jövőbeni fejlődés összes követelménye kielégíthető az elődöktől átvett gazdasági koncepció további folyamatos fejlesztésével. Ez a következtetést indokolja az is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a telkeken épült gazdasági épületek elődöktől átvett térkihasználási koncepciója több mint kielégítő a vidéki gazdaságokban alkalmazott legújabb gazdálkodási technológiához. Ezen tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a különböző építményeket a telek oldalán, sorban történő elhelyezése a jövőben is működhet és működnie kell, anélkül, hogy azt különösebben hozzá kellene igazítani a mezőgazdaságban felmerülő új műszaki megoldásokhoz és technológiákhoz. 33

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending

Bevezetés. A Qbiss One két dizájnlehetőséget kínál: Süllyesztett dizájn (Qbiss One B) Egy síkban fekvő dizájn (Qbiss One F) Qbiss One - patent pending Bevezetés Qbiss One 1, a költséghatékony homlokzati megoldás, amely az átszellőztetett homlokzatok ideális alternatívája. A teljes funkcionalitás és az esztétika kombinációja, természetes választás az

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. március kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya és

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09. FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA Bánréti Tibor ÉMI Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet oszt. vez. hely. Adatok az ELA-tól: ELA = European Lift

Részletesebben

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt.

Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. Otthonunk, jól megszokott környezetünk átalakítása gonddal, kiadással jár együtt. A nyílászárók felújítása, cseréje azonban megéri ezt a fáradságot, hiszen melegebb, energiatakarékos, környezet barát helyet

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék 2013.11.06. Középület állomány típusépületei Középületek elemzése Állami és önkormányzati

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól

Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A fenntarthatóság iránt elkötelezett építészetért Műanyag nyílászárók a SCHÜCO-tól A SCHÜCO rendszer műanyag nyílászárói a hazai piacon is egyre nagyobb teret és elismerést nyernek, hiszen előnyös tulajdonságaikkal,

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Műanyag redőny A külső tokos műanyag redőny az egyik legkeresettebb redőny, mivel ára igen kedvező. Szinte mindegyik nyílászáróra

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

POROTHERM Építési Rendszer

POROTHERM Építési Rendszer POROTHERM Építési Rendszer WB_8_oldalas_2011.indd 1 2011.03.28. 14:55 A téglából épült otthon Energiatakarékos, hiszen a Wienerberger leginnovatív téglater- mékeinek hőszigetelő értéke kiegészítő hőszigetelés

Részletesebben

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban Önkormányzati lehetőségek a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak felhasználásában fenntartható településfejlesztés, energiahatékony építés és felújítás Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület,

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Levegőminőségi terv KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Levegőminőségi terv Dunaújváros és környéke levegőszennyezettségének csökkentése és az egészségügyi határérték túllépések megszűntetése

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN Juhász Gábor okl.építőmérnök, magasépítő szakmérnök Vitruvius Kft. juhasz.gabor @ vitruvius.hu Rt: 06-30-278-2010 HŐHIDAK

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház és udvar Az értékelés kelte: 2012.05.15 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 576 m 2 Épületek száma: 1 db Építmények száma: db Beépített alapterület:

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

KERÁMIAFŰTÉS GAZDASÁGOS KÉNYELMES KÖRNYEZETBARÁT

KERÁMIAFŰTÉS GAZDASÁGOS KÉNYELMES KÖRNYEZETBARÁT KÉNYELEM A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA JOBB TERMELÉKENYSÉG ÉVI 30 40% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A kerámiafűtés fűti a padlót, a gépeket és az embereket. A kerámiafűtés nem fűti túl az épületek magasban lévő részeit;

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Hogyan tovább energetikai követelmények?

Hogyan tovább energetikai követelmények? Hogyan tovább energetikai követelmények? Dr. Csoknyai István BME egyetemi docens MEPS KONFERENCIA BME 2009. május 20. Tartalom 1. rész: 2002/91/EK IRÁNYELV 2. rész: Átdolgozó javaslat (2008/0223) I. rész

Részletesebben

NEGAJOULE - 2020 A magyar lakóépületekben rejlő energia-megtakarítási lehetőségek Induljunk a kályhától! --------------------------------- Ámon Ada ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ

Részletesebben

Családi ház hőkamerás vizsgálata

Családi ház hőkamerás vizsgálata Cég ORIGOSÁNTA ÉPÍTŐ ZRT Győri u. 32. Sopron Mérést végezte: Markó Imre Telefon: 99/511540 EMail: info@origosanta.hu Készülék testo 8752 Gyártási szám: Objektív: 1910101 normál Megbízó Megrendelő Mérőhely:

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE)

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A szél mechanikai energiáját szélgenerátorok segítségével tudjuk elektromos energiává alakítani. Természetesen a szél energiáját mechanikus

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin Magyarország éghajlata Dr. Lakotár Katalin Magyarország három éghajlati terület határán: időjárását a keleti kontinentális, a nyugati óceáni, a déli-délnyugati mediterrán hatás alakítja - évi középhőmérséklet:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

realtherm Mûanyag nyílászáró rendszerek

realtherm Mûanyag nyílászáró rendszerek realtherm Mûanyag nyílászáró rendszerek realtherm több mint egy ablak! Realtherm Kft. közel 10 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött végzi tevékenységét a műanyag nyílászáró gyártás területén. Célunk,

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM Időpont: 2013.09.02 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet Igazgatóság a közösség szolgálatában

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus

Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Hőszigetelt felülvilágító kupola Fix (CFP) típus Mit tehet a szobával egy felülvilágító ablak A lapostetővel rendelkező otthonokban a legtöbb tér konyha, nappali vagy hálószoba csak nagyon kevés természetes

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz. szerkesztő gyakorlatához Kapcsolt gerébtokos ablak és felújítása

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz. szerkesztő gyakorlatához Kapcsolt gerébtokos ablak és felújítása BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 3. Épületszerkezettani Tanszék Előadó: Dr. Becker G., Dr. Hunyadi Z. Évf. felelős: Takács Lajos 2011/12. tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz.

Részletesebben

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért

Silvento. A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért Silvento A LUNOS ventilátorok halkabb és gazdaságosabb generációja a természetesebb és kellemesebb lakóterekért Silvento Élvezd a csendet csendes mérés hőmérséklet/páratartalom Nincsenek zavaró zajok:

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2016. augusztus kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása

GLEN R FALSZERKEZET FÖDÉM 39 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET 41 CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET. 180 m 2 LOGLEN favázas mintaház fázisainak bemutatása FALSZERKEZET FÖDÉM CM-ES TÖMÖR, HOMOGÉN FALSZERKEZET KÜLSŐ ÉS BELSŐ VAKOLÁST NEM IGÉNYEL cm Acél vázszerkezet 0, cm Feltöltő nyílások Ø 8 cm cm cm Üvegszövet háló Burkolat 7 7 8 9 CM-ES FÖDÉMSZERKEZET

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:13 2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. szeptember 03. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt héten az ÉKÖVIZIG működési

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23

Új jelentés. Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT. Mérést végezte: GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON. Schekulin Nándor. Készülék. testo 875-2 szám: nagylátószögű 32x23 Cég ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ ZRT GYŐRI ÚT 32-36 SOPRON Mérést végezte: Schekulin Nándor Telefon: 99/511-540 E-Mail: info@origo-santa.hu Készülék testo 875-2 Gyártási szám: Objektív: 1910101 nagylátószögű 32x23

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers?

A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? A zöldépítés legfrissebb gyakorlata Aktívház-elmélet a gyakorlatban - Geometria irodaház vagy Vision Towers? Green Talk XXL 2014 / HuGBC konferencia 2014. november 4. Gunther Zsolt Nemzetközi Aktívház

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

ÉPÜLETEK ZAJVÉDELME Épületek rendeltetésszerű használatához tartozó követelmények Szerkezeti állékonyság Klímakomfort (hő- és páravédelem, frisslevegő, ) Természetes és mesterséges megvilágítás zajvédelem

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez. Fogalommeghatározások 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások 1. Akadálymentes: az az építmény, amely mindenki számára önállóan, biztonságosan és kényelmesen, korlátozás nélkül használható.

Részletesebben

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA Vidóczi Árpád építészmérnök 4/15/2014 KUTATÁSI TERÜLET : CSALÁDI HÁZ 130-140 m 2 lakóterület 4 tagú család részére optimalizált alaprajz Kitűzött energiaigény

Részletesebben

TETŐCSEREPEK HOMLOKZATI BURKOLÓTÉGLÁK TERRAKOTTA PADLÓBURKOLATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

TETŐCSEREPEK HOMLOKZATI BURKOLÓTÉGLÁK TERRAKOTTA PADLÓBURKOLATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK TETŐCSEREPEK HOMLOKZATI BURKOLÓTÉGLÁK TERRAKOTTA PADLÓBURKOLATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK Tetőcserepek Portuguese tetőcserép Tipikus mediterrán stílusával ez az Olaszországban, Dél-Franciaországban, Görögországban

Részletesebben