A metabolikus szindróma, diabetes mellitus és szkizofrénia komorbiditása: elméleti és gyakorlati megfontolások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A metabolikus szindróma, diabetes mellitus és szkizofrénia komorbiditása: elméleti és gyakorlati megfontolások"

Átírás

1 A metabolikus szindróma, diabetes mellitus és szkizofrénia komorbiditása: elméleti és gyakorlati megfontolások Réthelyi János dr. Anna-Dalal Sawalhe oh. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest A szkizofrénia rendkívül változatos tüneti képpel járó, általában a fiatal felnőttkorban kezdődő, krónikus lefolyást mutató pszichiátriai betegség, amely világszerte a lakosság 0,8 1%-át érinti. Napjainkban intenzív kutatás irányul a szkizofrén betegek körében megfigyelhető emelkedett szomatikus betegségteherre, ezen belül a metabolikus szindróma és a diabetes gyakori előfordulására. Ebben az összefoglaló tanulmányban a metabolikus szindróma, a diabetes és a szkizofrénia kapcsolatának elméleti és gyakorlati kérdéseit tekintjük át. Epidemiológiai vizsgálatok szerint szkizofrén betegekben a metabolikus szindróma előfordulása 22 66% között van, a diabetes prevalenciája minden korcsoportban többszöröse a nem pszichiátriai populációban megfigyelhető értékeknél. Etiológiai szempontból nem választhatók szét egyértelműen a betegséggel összefüggő, direkt genetikai-biológiai hatások, valamint a környezeti hatások. Az utóbbiak közül kiemelendők a szkizofrénia kezelésében alkalmazott atípusos antipszichotikumok. A szkizofréniához társuló prediabetikus állapotok és diabetes klinikai menedzsmentje a pszichiátriai és diabetológiai területen dolgozók szoros együttműködését teszi szükségessé. Ez magába foglalja a metabolikus paraméterek szoros monitorozását, étrendi és életmód-tanácsadást, szükség esetén az antipszichotikus terápia módosítását vagy átállítását. A metabolikus tünetek perzisztálása és diabetes kialakulása esetén alkalmazhatók kiegészítő farmakológiai kezelésként orális antidiabetikumok, fibrátok és statinok. Orv. Hetil., 2011, 152, Kulcsszavak: szkizofrénia, metabolikus szindróma, diabetes, testsúlynövekedés, inzulinrezisztencia Comorbidity of metabolic syndrome, diabetes and schizophrenia: theoretical and practical considerations Schizophrenia is a psychiatric disorder characterized by heterogeneous symptoms, affecting 0.8-1% of the population worldwide. It usually begins in early adulthood and demonstrates a chronic course. In recent years research interest has turned to the increased burden of somatic illness in schizophrenia, with special emphasis on metabolic syndrome and diabetes. In this article I review the theoretical and practical aspects of the comorbidity of schizophrenia with metabolic syndrome and diabetes mellitus. Epidemiological studies demonstrate the occurrence of metabolic syndrome between 22% and 66%, while the prevalence of diabetes is at least threefold compared to the non-psychiatric population in all age groups. Etiologically it is not clear to what extent these alterations are caused by direct genetic and biological effects in contrast to environmental factors. Among the latter the role of atypical antipsychotics should be emphasized. Clinical management of prediabetic conditions and diabetes in schizophrenia warrants the close cooperation of professionals working in the areas of psychiatry and diabetology. This cooperation should include close metabolic monitoring, lifestyle and dietary training, moreover careful modification and in some cases switching of antipsychotic medication. Persisting metabolic symptoms or diabetes require treatment with oral antidiabetics, fibrates, and statins. Orv. Hetil., 2011, 152, Keywords: schizophrenia, metabolic syndrome, diabetes, weight gain, insulin resistance (Beérkezett: február 8.; elfogadva: február 22.) A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány. DOI: /OH évfolyam, 13. szám

2 A szkizofrénia kifejezést Eugen Bleuler német pszichiáter használta először 1908-ban, Berlinben tartott előadása során, majd 1911-ben megjelent, Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien (Dementia praecox, avagy a szkizofréniák csoportja) című könyvében. A görög schizein (hasadni) és phrenos (eredeti jelentése rekesz, később lélek értelemben használták) szavakból alkotott kifejezéssel a szkizofréniában meg - figyel hető hasadásra, diszkonnekcióra utalt, amelyet az akkori pszichopatológiai megfigyeléseknek megfelelően Bleuler elsősorban a gondolkodás és érzelmek széteséseként értelmezett. A betegség leírása korábbról származik, Bleulert megelőzően Emil Kraepelin 1893-ban a de mentia praecox kifejezést használta a betegségre, amellyel a gyakran megfigyelhető idő előtti kognitív hanyatlásra utalt. Természetesen a betegség leírása ennél korábbi, középkori és ókori orvosi szövegekben is megtalálható. (Összefoglalásként a szkizofrénia történetéről javasolt: [1].) A szkizofrénia tünettanának, genetikai hátterének, biológiájának, pszichológiai és szociális vonatkozásainak kutatása, a diszkrét agyi elváltozások agyi képalkotó módszerekkel történő vizsgálata, valamint gyógyszeres és nem farmakológiai kezelési formáinak kifejlesztése a bleuleri koncepció megjelenése óta eltelt száz évben hatalmas előrelépést hozott e komplex betegségnek a megismerésében. Mai felfogásunk szerint a szkizofréniára leginkább jellemző elváltozások a pozitív tünetek (hallucinációk, téveszmék, dezorganizált viselkedés és gondolkodás), a negatív tünetek (érzelmi elsivárosodás, szociális izoláció, motivációk csökkenése), valamint a kognitív funkciók (figyelem, memória, végrehajtó funkciók, szociális kogníció) romlása [2]. A betegségnek már a korai szakaszában is megfigyelhetők azon hatások, amelyek a krónikus betegség előrehaladásával fokozódnak, mint a munkahelyi és családi funkcióképesség csökkenése, továbbá a gyakori szomatikus komorbiditás. A gyakran előforduló szomatikus kísérő betegségek közül a metabolikus eltéréseket, a 2-es típusú diabetes mellitust (továbbiakban DM), cardiovascularis betegségeket, a krónikus légzőszervi betegségeket és az osteoporosist kell kiemelni [3]. Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a szkizofrén betegek körében gyakran megfigyelhető metabolikus eltérések és DM jelenségkörét megvizsgálja. Az eredmények bemutatása során epidemiológiai, etiológiai, farmakológiai és terápiás szempontból járjuk körül a kérdést. A téma jelentőségével már az elmúlt években is megismerkedhetett a pszichiáter és belgyógyász olvasóközönség ben konszenzusértekezletet tartott a Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportja és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, amelynek eredményeképpen ajánlásokat fogalmaztak meg Antipszichotikus terápia és metabolikus szindróma címen [4], valamint a közelmúltban is kitűnő összefoglalás jelent meg hasonló témában [5]. Ebben az összefoglaló tanulmányban a terápiás ajánlások mellett a szkizofréniában megfigyelhető metabolikus eltérések epidemiológiájával és pato mechanizmusával szeretnénk részletesebben foglalkozni. A téma orvosi és népegészségügyi jelentőségét az adja, hogy olyan betegcsoportról van szó, amelynek többszörös nehézségekkel, korlátozottsággal kell megküzdenie. Betegségükből adódó pszichés tünetek közösségi beilleszkedésüket, munkavégzésüket nehezítik. Szintén a betegség tünete a hiányos betegségbelátás, amely az orvosi kezeléshez való adherenciát csökkenti. Az emelkedett szomatikus morbiditás, a káros szerhasználat idő előtti halálozáshoz vezet a szkizofrén betegek között [6]. Ezen túlmenően a betegek hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez, illetve a szolgáltatások igénybevétele az átlagosnál alacsonyabb. Végül pedig évszázadokra visszamenően követhető az a folyamat, ahogy a pszichiátriai betegeket, ezen belül a szkizofréniában szenvedőket stigmatizálja, diszkriminálja a társadalom. A kezelés hatására kialakuló testsúlynövekedés csak tovább rontja a betegek stigmatizációját, szociális izoláltságát, illetve a kezeléshez való adherenciájukat [7]. A fentiek tükrében rendkívül fontos kérdés, hogyan tudjuk a szkizofrén betegek többszörösen összefüggő problémáit befolyásolni. Epidemiológiai eredmények Számos epidemiológiai kutatás vizsgálta a metabolikus szindróma és a DM előfordulását szkizofrén betegekben, a világ különböző régióiban, országaiban. A vizsgálatok legtöbbször a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) vagy a National Cholesterol Education Program (NCEP) kritériumrendszerét használták, amelyeket részleteikben nem ismertetünk, az 1. táblázatban a metabolikus szindróma alap- és járulékos tüneteit foglaltuk össze. A fontosabb vizsgálatok részletes eredményei a metabolikus szindrómára és DM-re vonatkozóan a 2. táblázatban olvashatók. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a metabolikus szindróma a szkizofrén betegek 22 66%- ában volt megfigyelhető, amely többszörösét jelenti a korban és nemben illesztett egészséges kontrollcsoportokban megfigyelhető értékeknek. A vizsgálatok többsége észak-amerikai és nyugat-európai páciensek csoportjaiban történt. Figyelemre méltó a nem nyugati országokban a metabolikus szindróma alacsonyabb prevalenciája a szkizofrén betegek között is. A prediabetikus állapotnak tekinthető metabolikus szindróma gyakori előfordulása tükrében nem meglepő, hogy a DM 1. táblázat A metabolikus szindróma tünettana Centrális típusú elhízás. Glükózintolerancia (IGT, diabetes). Inzulinrezisztencia, hyperinsulinaemia. Hypertonia. Dyslipidaemia (csökkent HDL, emelkedett éhezési trigliceridszint) évfolyam, 13. szám 506

3 2. táblázat A metabolikus szindróma és DM prevalenciája szkizofréniában Szerzők Ország Résztvevők száma Metabolikus szindróma prevalenciája Cohn és mtsai [28] Kanada 84 nő, 156 férfi 44,7% Saari és mtsai [29] Finnország 31 19,4% De Hert és mtsai [30] Belgium 151 nő, 279 férfi nők: 29,1% férfiak: 28% Meyer és mtsai [31] Amerikai Egyesült Államok 4 nő, 76 férfi nők: 66,7% férfiak: 28,0% Correll és mtsai [32] Amerikai Egyesült Államok % DM-prevalencia Srisurapanont és mtsai [33] Thaiföld 33 nő, 24 férfi 22,8% Dixon és mtsai [34] Amerikai Egyesült Államok ,9% De Hert és mtsai [35] Belgium % korcsoportonként prevalenciája vizsgálattól függően 2 4-szerese szkizofrén betegekben az egészségeseknél megfigyelt értéknek, minden korosztályban. De Hert és munkatársai a éves korcsoport 2,0%-ánál észleltek DM-et, 9%-ánál csökkent glükóztoleranciát. Ugyanezek az értékek 25% és 38% voltak az éves korcsoportban. A különböző vizsgálatok különbségekkel ugyan, de kivétel nélkül a metabolikus szindróma és a DM szignifikáns emelkedését jelzik szkizofréniában. További eredményekkel egészítik ki az epidemiológiai vizsgálatokat az elmúlt évek naturalisztikus, más néven pragmatikus farmakológiai vizsgálatai. A CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) vizsgálatban 689 szkizofrén beteg adataira támaszkodva a metabolikus szindróma előfordulását férfiakban 36,0%-nak, nőkben 51,6%-nak találták, szemben 19,7 és 21,5%-os előfordulási arányokkal a populációs kontrollcsoportban. A metabolikus szindrómában szenvedő szkizofrén betegek életminőségüket alacsonyabbnak értékelték [8, 9]. Az EUFEST (The European First Episode Schizo phrenia Trial) vizsgálatban [10] amelybe első epizódos szkizofrén betegeket vontak be, azaz betegségük kevesebb mint két éve kezdődött a 498 páciens (átlagéletkor: 26 év) 17%-a volt túlsúlyos (BMI 25), az átlag-bmi 22,2 volt. Éhomi hyperglykaemia a betegek 7%-ában, hypercholesterinaemia 23%-ukban, hyper trigliceridaemia 18%-ukban volt regisztrálható. Ezek a részletes eredmények is a szkizofréniában előforduló, a populációs átlag feletti metabolikus tünettanra utalnak. A metabolikus szindróma, DM és szkizofrénia komorbiditásának etiológiai kérdései Amint ezt a korábbi eredményekkel bemutattuk, egyértelmű, hogy szkizofrén betegekben a metabolikus szindróma és a DM szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő, mint az általános populáció megfelelő korosztályaiban. Ennek okai viszont már nem teljesen egyértelműek, régi vita tárgyát képezik [11]. Ahogy krónikus betegségek esetében általában, a kérdés a betegség saját genetikai és az ezzel összefüggő biológiai hatásainak, valamint a környezeti hatásoknak a hozzájárulása a tünetek kialakulá sához. A két faktor egyidejű hatása általánosan elfogadott, ugyanakkor vita övezi ezek arányait. Az alábbiakban külön tárgyaljuk a lehetséges direkt genetikaibiológiai hatásokat, a környezeti hatások közül külön foglalkozunk az életformával és étrenddel, valamint a szkizofrénia gyógyszeres terápiájával összefüggő hatásokkal. Direkt genetikai-biológiai hatások A korábbi fejezetben utaltunk rá, hogy a metabolikus szindróma előfordulása a szkizofrénia indulásánál, az úgynevezett első epizód szkizofréniában is megnövekszik. A betegség unikális hatásainak bizonyítását metodikai problémák nehezítik, ehhez ugyanis antipszichotikum-naiv (antipszichotikumot korábban soha nem szedett) betegek metabolikus paramétereinek vizsgálatára van szükség. A kezdeti vizsgálatok ellentmondásos eredményeket mutattak éhomi hyperinsulinaemia, centrális elhízás, hypercortisolaemia tekintetében [12]. Az elmúlt években több, drog-naiv szkizofrén csoport adatait feldolgozó tanulmány is megjelent, igaz, továbbra is kis esetszámokkal. (Hazai körülmények között és az itthoni gyógyszerelési szokások miatt szinte megoldhatatlan ilyen vizsgálatok elvégzése.) Spelman és munkatársai [13] 38 drog-naiv első epizódos szkizofréniában szenvedő beteget hasonlítottak megegyező nagyságú illesztett kontrollcsoporthoz. A metabolikus alapparaméterekben (éhomi vércukor, lipidek, leptin) nem találtak különbséget a két csoport között, ugyanakkor a szkizofrén betegek 10,5%-ában volt kimutatható csökkent glükóztolerancia, és szignifikáns különbség mutatkozott az éhomi inzulin-, kortizol- és a postprandialis inzulinszintek között. Indiai évfolyam, 13. szám

4 szerzők [14] 44 antipszichotikum-naiv beteget hasonlítottak korosztályos kontrollokhoz. (Az átlagéletkor 33,3 év volt, tehát a betegek között nem csak fiatalok voltak; ez utal az indiai egészségügy, illetve a kulturális szokások eltérő voltára, vélhetően a hagyományosabb társadalomban nem minden pszichotikus tüneteket mutató beteg részesül azonnal gyógyszeres kezelésben.) Hasonlóan az előző vizsgálathoz, itt is magasabb éhezési inzulin- és kortizolszinteket találtak, valamint csökkent IGF-1-szintet. Még értelmezésre váró eredménye ugyanennek a kutatócsoportnak [15], hogy antipszichotikus kezelés hatására az IGF-1- és kortizolszintek is normalizálódnak. Van Nimwegen és munkatársai [16] 7 drog-naiv beteg izotópos vizsgálatában azt találták, hogy az inzulin hatására történő perifériás glükózfelvétel megegyezik azzal, amit egészséges kontrollszemélyekben mértek. Ugyanakkor az inzulin nem csökkentette a májban történő glükoneogenezist, ami magasabb endogén glükóz ter melést eredményezett, mindez emelkedett hepaticus inzulinrezisztenciát jelent. Összefoglalva: az eredmények emelkedett inzulinrezisztenciára utalnak, elsősorban a májban, amely az antipszichotikumok hatásától füg getlen. Amennyiben elfogadjuk, hogy szkizofréniában olyan direkt hatások jelentkeznek, amelyek a metabolikus szindróma kialakulását okozzák, nem meglepő, hogy ezek a betegség tüneteinek manifeszt megjelenésekor is megfigyelhetők. Mai tudásunk szerint a szkizofrénia pszichiátriai tünettanának kialakulása előtt 1 3 évvel diszkrét, a magatartásban, percepcióban, motivációkban jelentkező változások lépnek fel, amelyeket a később kialakuló szkizofrénia prodromájának nevezünk. Feltételezhetjük, hogy a betegségre jellemző molekuláris folyamatok mind központi idegrendszeri, mind metabolikus szinten már korábban elindulnak. A fentiekből következő izgalmas kérdés, hogy léteznek-e közös genetikai hatások a szkizofrénia és a DM hátterében. (Összefoglaló tanulmánynak javasolt Lin és Shuldiner munkája [17].) Több olyan genetikai locus és kandidáns gén van, amelyek szerepe mindkét betegség patomechanizmusában felmerült. A legújabb teljesgenom- asszociációs vizsgálatok szkizofrénia esetében a 6p21 locusra [18], a major hisztokompatibilitási komplex (MHC) jelentőségére mutattak rá, amelynek asszociációja a DM-mel régóta ismert. Életforma és étkezési szokások A környezeti hatások közül az életforma és étkezési szokások egyértelműen befolyásolják a metabolikus szindróma és a DM kialakulását. Ezek egyben a betegségek módosítható rizikófaktorait jelentik, amelyek megfelelő tanácsadással befolyásolhatók. De Hert és munkatársainak összefoglaló tanulmánya alapján [19, 20] az egészségtelen étrend és mozgásszegény életmód gyakrabban fordul elő szkizofrén betegek körében, korosztályos egészséges kontrollokhoz hasonlítva. Mindezek a tényezők nem teljesen függetlenek a szkizofrénia pszichés tüneteitől, mivel szoros együttjárást mutatnak a negatív tünetekkel, a motivációk csökkenésével és a szociális izolációval. Az antipszichotikumok metabolikus mellékhatásai A szkizofrénia kezelésében primeren alkalmazott gyógyszerek, az antipszichotikumok eltérő mértékben okoznak metabolikus eltéréseket farmakológiai tulajdonságaiknak megfelelően. Az antipszichotikumok konvencionális, úgynevezett típusos csoportjánál is megfigyelhetőek voltak testsúlynövekedés és egyéb metabolikus mellékhatások, de ez ritkábban fordult elő és nem jelentettek szignifikáns problémát a szkizofrénia kezelésében. A szkizofréniában használt gyógyszerek második csoportja, az atípusos antipszichotikumok nem tekinthetők egységes csoportnak, mivel molekuláris szerkezetükben és farmakológiai tulajdonságaikban is jelentős különbségeket mutatnak. A klinikai gyakorlatban bevezetésüket követően nagy változást jelentettek, mivel alkalmazásuk mellett nem fordulnak elő magas arányban extrapirami da lis mellékhatások, ebben a tekintetben érvényes lehet egy csoportnak tekinteni őket. A 3. táblázatban a leggyakrabban használt atípusos antipszichotikumok metabolikus mellékhatásokat okozó tulajdonságait foglaltuk össze. Látható, hogy a ziprasidon kivételével mindegyik atípusos antipszichotikum okoz 3. táblázat Atípusos antipszichotikumok metabolikus mellékhatásai Antipszichotikum neve Testsúlynövelő hatás 4 10 hetes kezelés hatására (kg-ban) [21, 36] Tetsúlynövelő hatás Metabolikus szindrómát okozó/ diabetogén hatás Clozapin 4, Olanzapin 4, Risperidon 2,1 ++? Amisulprid 0,8 ++? Quetiapin 1,4 ++? Aripiprazol 0,6 + n. a. Ziprasidon 0,1 n. a évfolyam, 13. szám 508

5 valamilyen fokban testsúlynövekedést. Az Amerikai Egyesült Államok gyógyszerészeti hatósága (Food and Drug Administration, FDA) valamennyi atípusos antipszichotikummal kapcsolatban diabetes warningot, azaz diabetogén hatásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki. A CATIE és EUFEST vizsgálatok eredményei, valamint metaanalitikus adatok alapján [21] a legnagyobb fokban testsúlynövekedést, hyperlipidaemiát és hyperglykaemiát az olanzapin és a clozapin okoznak. Az atípusos antipszichotikumok metabolikus mellékhatásai valószínűsíthetően két vagy három molekuláris útvonalon alakulhatnak ki [22]. A testsúlynövelő hatást az étvágy fokozódásán keresztül okozzák, amelynek molekuláris mechanizmusa a hisztamin-1 (H1) és a szerotonin-2c (5HT2C) receptorok blokádja a hypothalamicus étvágyszabályozó központokban. A H1 és 5HT2C receptorok szerepét állatkísérletes modellek is megerősí tették, valamint ez a mechanizmus megmagyarázza, hogy az atípusos antipszichotikumok közül miért az olanzapin és a clozapin a fenti receptorok hatékony antagonistái rendelkeznek a legerősebb testsúlynövelő hatással. Az elmúlt évek kutatásai hívták fel a figyelmet arra, hogy az atípusos antipszichotikumok egy másik molekuláris úton is mellékhatásokhoz vezethetnek, amely nem feltétlenül jár együtt testsúlynövekedéssel. Ennek lényege a gyógyszerek alkalmazása esetén a tri gli ceridszint gyors emelkedése és a következményes inzulinrezisztencia, majd hyperinsulinaemia. A jelenségért felelős receptort, amely feltehetően a zsírszöveten, izomszöveten és hepaticus sejteken is megtalálható, nem sikerült még azonosítani, ezért hipotetikusan receptor X-nek szokták nevezni. A mellékhatásoknak ez a másik útvonala a metabolikus paraméterek monitorozásának fontos ságára hívja fel a figyelmet. Említést érdemel még az atípusos antipszichotikumok targetjei közül a muszkarin-3 (M3) receptor, amely az atípusos antipszichotikumok mellett nagyon ritkán kialakuló diabeteses ketoacidosis magyarázatául szolgálhat. Eleve kialakult inzulinrezisztencia és hyperinsulinaemia mellett a pancreas M3 receptorainak blokádja az inzulinszekréció gyors csökkenését okozhatja, ami ketoacidosis kialakulásához vezethet. Metabolikus szindróma és DM klinikai menedzsmentje szkizofréniában A szkizofrén betegek metabolikus tüneteinek és DMjének kezelése komoly kihívás jelent az egészségügyi rendszer számára. Tartós eredmény csak a pszichiátriai és diabetológiai szakmák párbeszéde és együttműködése esetén várható, amely csökkentheti az ellátási rendszer fragmentációját. Külön probléma, hogy a szkizofrén betegek egy része a kognitív funkció romlása miatt nem fog tudni megbirkózni a (magyar) egészségügy akadályaival, útvesztőivel. Más betegek éppen paranoid tüneteik miatt gyanakvással fogják fogadni, ha pszichiáter kezelőorvosuk más szakemberekhez küldi őket. (A szerző több olyan szkizofrén beteget gondoz, akik nem hajlandók a belgyógyászati szakrendelést felkeresni.) A metabolikus tünetek folyamatát az 1. ábra foglalja össze [11]. Az első lépés a metabolikus paraméterek (testsúly, haskörfogat, éhomi glükóz, lipidek) felmérése az antipszichotikus terápia indításánál és a későbbiekben ezek folyamatos monitorozása. Fontos adatot jelenthet a családi anamnézis. Metabolikus szindróma észlelése esetén az első lehetőség az életforma- és étrendi tanácsadás, amelynek hatását 3 hónappal később ellenőrizni kell. Az atípusos antipszichotikumok mellékhatás-mechanizmusairól korábban elmondottak alapján az izolált hypertriglyceridaemia is intő jel, és felveti a további lépések szükségességét. A következő lépés az antipszichotikus medikáció dózisának csökkentése, vagy az anti pszichotikum cseréje. Ezzel tudjuk a legjobban befolyásolni a metabolikus mellékhatásokat, ugyanakkor ennek határt szab a páciens pszichiátriai állapota, farmakológiai anamnézise, adherenciája. Bizonyos esetekben az anti pszichotikus gyógyszerelés módosítása súlyos relapsushoz vezethet. A metabolikus szindróma adott tüneteinek, a hypertoniának, dyslipidaemiának a kezelése történhet a standard kezelési formákkal, azaz antihipertenzívumokkal, fibrátokkal és statinokkal. Az akut metabolikus dekompenzáció, ketoacidosis szkizofrén betegekben sürgős belgyógyászati hospitalizációt tesz szükségesé. Krónikus DM esetén standard diabetológiai ellátásban kell Metabolikus paraméterek monitorozása: testsúly magasság haskörfogat vérnyomás éhomi glükóz éhomi TGC éhomi HDL Életmód- és étkezési tanácsadás. Közösségi pszichiátriai programok. Antipszichotikus terápia: dózisának csökkentése módosítása Gyógyszeres terápia: antihipertenzívum fibrátok statinok metformin pioglitazon? 1. ábra Metabolikus tünetek kezelése szkizofrén betegek körében évfolyam, 13. szám

6 részesíteni a pácienseket. Az elmúlt években számos próbálkozás történt az atípusos antipszichotikumok mellett kialakuló testsúlynövekedés és prediabetikus állapotok gyógyszeres kezelésére, még a DM kialakulása előtt. Több klinikai vizsgálatban tesztelték a metformin hatását a testsúlynövekedésre [23, 24, 25, 26]. Az eredmények vegyesek voltak, ugyanakkor a gyógyszer biztonságossága, tolerálhatósága és testsúlysemlegessége miatt a jövőben valószínűleg fontos szerepe lesz ebben a betegcsoportban. Egy újabb orális antidiabetikum, a tiazolidindion-csoportba tartozó pioglitazon szkizofréniában történő alkalmazásáról még csak szórványos eredmények, esettanulmányok állnak rendelkezésre [27]. Következtetés Újra hangsúlyozhatjuk, hogy a szkizofrén betegek metabolikus eltéréseinek kezelése komplex, nehéz feladat. Az egyik oldalon a pszichés állapot stabilitását kell szem előtt tartani, a másik oldalon a metabolikus eltérések hosszú távú negatív hatásaira szükséges odafigyelni. E két oldal egyensúlyban tartásával biztosíthatjuk csak pácienseink tartós mentális és szomatikus egészségét, társadalmi reintegrációját, stigmatizációjának csökke nését. Irodalom [1] Stone, M. H.: Szkizofrénia és előzményeinek története. In: A szkizofrénia tankönyve. Eds: Lieberman, J. A., Stroup, T. S., Perkins, D. O. The American Psychiatric Publishing, Washington DC, London, 2006, [2] Van Os, J., Kapur, S.: Schizophrenia. Lancet, 2009, 374, [3] Leucht, S., Burkard, T., Henderson, J. és mtsai: Physical illness and schizophrenia: a review of the literature. Acta Psychiatr. Scand., 2007, 116, [4] Bitter I., Jermendy Gy.: Antipszichotikus terápia és metabolikus szindróma A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportja és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium konszenzusértekezlete. Psychiatria Hungarica, 2005, 40, [5] Mód L.: Az antipszichotikumok hisztaminerg mellékhatásai. Adherencia és Pszichiátria, 2010, 1, [6] Fleischhacker, W. W., Cetkovich-Bakmas, M., De Hert, M. és mtsai: Comorbid somatic illnesses in patients with severe mental disorders: clinical, policy, and research challenges. J. Clin. Psychiatry, 2008, 69, [7] Kurzthaler, I., Fleischhacker, W. W.: The clinical implications of weight gain in schizophrenia. J. Clin. Psychiatry, 2001, 62, [8] McEvoy, J. P., Meyer, J. M., Goff, D. C. és mtsai: Prevalence of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia: baseline results from the Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) schizophrenia trial and comparison with national estimates from NHANES III. Schizophr. Res., 2005, 80, [9] Meyer, J. M., Nasrallah, H. A., McEvoy, J. P. és mtsai: The Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Schizophrenia Trial: clinical comparison of subgroups with and without the metabolic syndrome. Schizophr. Res., 2005, 80, [10] Kahn, R. S., Fleischhacker, W. W., Boter, H. és mtsai: Effectiveness of antipsychotic drugs in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder: an open randomised clinical trial. Lancet, 2008, 371, [11] Meyer, J. M., Stahl, S. M.: The metabolic syndrome and schizophrenia. Acta Psychiatr. Scand., 2009, 119, [12] Ryan, M. C., Collins, P., Thakore, J. H.: Impaired fasting glucose tolerance in first-episode, drug-naive patients with schizophrenia. Am. J. Psychiatry, 2003, 160, [13] Spelman, L. M., Walsh, P. I., Sharifi, N. és mtsai: Impaired glucose tolerance in first-episode drug-naive patients with schizophrenia. Diabet. Med., 2007, 24, [14] Venkatasubramanian, G., Chittiprol, S., Neelakantachar, N. és mtsai: Insulin and insulin-like growth factor-1 abnormalities in antipsychotic-naive schizophrenia. Am. J. Psychiatry, 2007, 164, [15] Venkatasubramanian, G., Chittiprol, S., Neelakantachar, N. és mtsai: Effect of antipsychotic treatment on insulin-like growth factor-1 and cortisol in schizophrenia: a longitudinal study. Schizophr. Res., 2010, 119, [16] Van Nimwegen, L. J., Storosum, J. G., Blumer, R. M. és mtsai: Hepatic insulin resistance in antipsychotic naive schizophrenic patients: stable isotope studies of glucose metabolism. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2008, 93, [17] Lin, P. I., Shuldiner, A. R.: Rethinking the genetic basis for comorbidity of schizophrenia and type 2 diabetes. Schizophr. Res., 2010, 123, [18] Stefansson, H., Ophoff, R. A., Steinberg, S. és mtsai: Common variants conferring risk of schizophrenia. Nature, 2009, 460, [19] De Hert, M., Schreurs, V., Vancampfort, D. és mtsai: Metabolic syndrome in people with schizophrenia: a review. World Psychiatry, 2009, 8, [20] Von Hausswolff-Juhlin, Y., Bjartveit, M., Lindstrom, E. és mtsa: Schizophrenia and physical health problems. Acta Psychiatr. Scand. Suppl., 2009, 438, [21] Leucht, S., Corves, C., Arbter, D. és mtsai: Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet, 2009, 373, [22] Stahl, S. M., Mignon, L., Meyer, J. M.: Which comes first: atypical antipsychotic treatment or cardiometabolic risk? Acta Psychiatr. Scand., 2009, 119, [23] Baptista, T., Rangel, N., Fernandez, V. és mtsai: Metformin as an adjunctive treatment to control body weight and metabolic dysfunction during olanzapine administration: a multicentric, double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res., 2007, 93, [24] Baptista, T., Martinez, J., Lacruz, A. és mtsai: Metformin for prevention of weight gain and insulin resistance with olanzapine: a double-blind placebo-controlled trial. Can. J. Psychiatry, 2006, 51, [25] Wu, R. R., Zhao, J. P., Guo, X. F. és mtsai: Metformin addition attenuates olanzapine-induced weight gain in drug-naive firstepisode schizophrenia patients: a double-blind, placebo-controlled study. Am. J. Psychiatry, 2008, 165, [26] Wu, R. R., Zhao, J. P., Jin, H. és mtsai: Lifestyle intervention and metformin for treatment of antipsychotic-induced weight gain: a randomized controlled trial. JAMA, 2008, 299, [27] Edlinger, M., Ebenbichler, C., Rettenbacher, M. és mtsai: Treatment of antipsychotic-associated hyperglycemia with pioglitazone: a case series. J. Clin. Psychopharmacol., 2007, 27, [28] Cohn, T., Prud homme, D., Streiner, D. és mtsai: Characterizing coronary heart disease risk in chronic schizophrenia: high prevalence of the metabolic syndrome. Can. J. Psychiatry, 2004, 49, [29] Saari, K. M., Lindeman, S. M., Viilo, K. M. és mtsai: A 4-fold risk of metabolic syndrome in patients with schizophrenia: the évfolyam, 13. szám 510

7 Northern Finland 1966 Birth Cohort study. J. Clin. Psychiatry, 2005, 66, [30] De Hert, M. A., van Winkel, R., Van Eyck, D. és mtsai: Prevalence of the metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with antipsychotic medication. Schizophr. Res., 2006, 83, [31] Meyer, J., Loh, C., Leckband, S. G. és mtsai: Prevalence of the metabolic syndrome in veterans with schizophrenia. J. Psychiatr. Pract., 2006, 12, [32] Correll, C. U., Frederickson, A. M., Kane, J. M. és mtsai: Metabolic syndrome and the risk of coronary heart disease in 367 patients treated with second-generation antipsychotic drugs. J. Clin. Psychiatry, 2006, 67, [33] Srisurapanont, M., Likhitsathian, S., Boonyanaruthee, V. és mtsai: Metabolic syndrome in Thai schizophrenic patients: a naturalistic one-year follow-up study. BMC Psychiatry, 2007, 7, 14. [34] Dixon, L., Weiden, P., Delahanty, J. és mtsai: Prevalence and correlates of diabetes in national schizophrenia samples. Schizophr. Bull., 2000, 26, [35] De Hert, M., van Winkel, R., Van Eyck, D. és mtsai: Prevalence of diabetes, metabolic syndrome and metabolic abnormalities in schizophrenia over the course of the illness: a cross-sectional study. Clin. Pract. Epidemiol. Ment. Health, 2006, 2, 14. [36] Allison, D. B., Casey, D. E.: Antipsychotic-induced weight gain: a review of the literature. J. Clin. Psychiatry, 2001, 62, (Réthelyi János dr., Budapest, Balassa u. 6., Tisztelt Olvasónk! Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok szakmai és továbbképző programjait, az egészségüggyel, az orvostudománnyal kapcsolatos pályázatok felhívásait, ösztöndíj-felhívásait és a kórházak, az egészségügyi intézmények pályázati hirdetményeit kedvezményes áron tudjuk közölni lapunkban. Szódíj: 25 Ft + áfa Előfizetőink hirdetéseit 70 szó terjedelemig térítésmentesen jelentetjük meg. A hirdetés megrendelhető en, a címen. A számla kiegyenlítése átutalással vagy a kiadó által küldött csekk befizetésével lehetséges évfolyam, 13. szám

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Translációs kutatás. Szkizofrénia Psychoterápiákés szociális intervenciók

Translációs kutatás. Szkizofrénia Psychoterápiákés szociális intervenciók Szkizofrénia Translációs kutatás CognitiveNeuroscienceand Schizophrenia: Translational Research in Need of a Translator Jonathan D. Cohen and Thomas R. Insel Bitter István Semmelweis Egyetem Pszichiátriai

Részletesebben

HUNPERDAL RICHTER ALKALMAZÁSA PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN

HUNPERDAL RICHTER ALKALMAZÁSA PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN HUNPERDAL RICHTER ALKALMAZÁSA PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEKBEN MAGYAR IVÁN GYÖRGY 1, FADGYAS ILDIKÓ 2 1 Kispesti Egészségügyi Intézet 2 Gyógyír Kht. Neuropsychopharmacologia Hungarica 2009, XI/2, 111-115 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon LAM-TUDOMÁNY EREDETI KÖZLEMÉNY A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon VOKÓ Zoltán, NAGYJÁNOSI László, KALÓ Zoltán BEVEZETÉS A cukorbetegség jelentôs betegségterhet jelent világszerte

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése

Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése CSALÁDORVOSI GYAKORLAT Asthma bronchiale és krónikus obstruktív tüdőbetegség együttes megjelenése Müller Veronika dr. Gálffy Gabriella dr. Tamási Lilla dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN

AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN AZ ÚJ MORBIDITÁS ALAPÚ KOCKÁZATKIIGAZÍTÁSI RENDSZER NÉMETORSZÁGBAN A kockázatkiigazítás egy olyan pénzügyi kiigazítási mechanizmus, ami a szabad pénztárválasztást lehetővé tevő társadalombiztosítási rendszerekben

Részletesebben

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok Kékes Ede dr. és Berentey Ernő dr. 1 International Medical Services Ltd., Kardiológiai Szakrendelés (vezető: Kékes Ede dr.) Semmelweis

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje

Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Hyperinsulinaemiás egyének plazma homociszteinszintje Jermendy György dr., Hídvégi Tibor dr. 1 és Hetyési Katalin dr. 2 Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, III. Belgyógyászati

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai

Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai MULTIFAKTORIÁLIS ÖRÖKLŐDÉS PRIMER IZOLÁLT RENDELLENESSÉGEK: MALFORMÁCIÓK ÉS GYAKORI FELNŐTTKORI KOMPLEX BETEGSÉGEK Veleszületett rendellenességek etiológiai csoportjai Kromoszóma rendellenességek és kisméretű

Részletesebben

Magatartás-orvoslási lehetőségek a cukorbetegség és az elhízás kezelésében

Magatartás-orvoslási lehetőségek a cukorbetegség és az elhízás kezelésében Magatartás-orvoslási lehetőségek a cukorbetegség és az elhízás kezelésében Sal István dr. 1 Papp Ildikó 1, 2 Perczel Forintos Dóra dr. 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 Magatartástudományi

Részletesebben

A depresszió és a diabetes kapcsolatának klinikai vonatkozásai

A depresszió és a diabetes kapcsolatának klinikai vonatkozásai ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A depresszió és a diabetes kapcsolatának klinikai vonatkozásai Nagy Géza dr. 1 Rosta Klára dr. 2 Szémán Barbara dr. 1 Sasvári-Székely Mária dr. 3 Somogyi Anikó dr. 1 Semmelweis

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

Antipszichotikus terápia és metabolikus szindróma

Antipszichotikus terápia és metabolikus szindróma Antipszichotikus terápia és metabolikus szindróma Konszenzus-értekezlet 1 2005 1 Szöveghû utánközlés; Psychiatria Hungarica 2005;20(4):312-5 A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportja és a Pszichiátriai

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik)

Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Krónikus vesebetegségek (CKD) szisztémás betegségekben, pl. hypertóniában (amit a gyógyszerészeknek is ismerni kell; betegtanácsadási feladataik) Dr. Nagy Judit Vázlat - CKD mint népegészségügyi probléma

Részletesebben

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása*

A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* ÁLLÁSFOGLALÁSOK A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása* Szerkesztette: Jermendy György dr. 1 Írta: Barkai László

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Válasz az opponensi véleményekre

Válasz az opponensi véleményekre Válasz az opponensi véleményekre Köszönöm mindhárom opponensem, Dr. Csepeli György, Dr. Janka Zoltán és Dr. Túry Ferenc professzorok javaslatait, valamint kritikai és támogató észrevételeiket. Mindhárom

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 1 A felnőttkori látens autoimmun diabetes (LADA) Pánczél Pál dr. és Hosszúfalusi Nóra dr. Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest Levelező szerző: Pánczél Pál dr. SE. III.sz. Belgyógyászati

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Toujeo 300 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 300 egység glargin inzulin* (mely 10,91

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

KLINIKAI TANULMÁNYOK KLINIKAI TANULMÁNYOK

KLINIKAI TANULMÁNYOK KLINIKAI TANULMÁNYOK KLINIKAI TANULMÁNYOK 2-es típusú cukorbetegek szénhidrát-anyagcseréjének, cardiovascularis és alkati paramétereinek változása bifázisos humán inzulinról analóg premix inzulinra történt terápiaváltás után

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN In: Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk). (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők

Részletesebben

Környezeti koktél I. Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Témák a palackozott víz (ásványvíz) biztonságosabb a gyermekek

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Curiosin additív kezelés ulcus cruris transzplantációja során Írta: DR. SZABÓ ÉVA, DR. PÁLDEÁK LÁSZLó, DR. KÓSA ÁGNES, DR. HUNYADI JÁNOS Bevezetés A krónikus vénás keringési elégtelenség

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 1 Tudományos következtetések A nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2) inhibitorokat 2-es típusú cukorbetegeknél alkalmazzák diéta és testmozgás mellett önmagukban

Részletesebben

Komorbiditások psoriasisban: saját eredmények és irodalmi áttekintés. Comorbidities in psoriasis: summary of our results and systematic review

Komorbiditások psoriasisban: saját eredmények és irodalmi áttekintés. Comorbidities in psoriasis: summary of our results and systematic review BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 87. ÉVF. 5. 143 148. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Bôrgyógyászati Klinika (igazgató: Remenyik Éva dr., egyetemi tanár) Komorbiditások psoriasisban:

Részletesebben

A szkizofrénia gyógyszeres kezelése

A szkizofrénia gyógyszeres kezelése Honvédkórház, Budapest A szkizofrénia az agy multikauzális, krónikusan zajló, egyes fázisaiban más-más tüneti konstellációval manifesztálódó megbetegedése. Három tünetegyüttes (pozitív, negatív, kognitív)

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE

KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: KETOACIDOTICUS COMA KEZELÉSE (MP 057.B1) Készítette: Dr. Balogh Zoltán egyetemi adjunktus Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK

A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK Németh Attila Csorba Csilla Tóth András Sokszor csak azért nem adjuk át magunkat egyetlen szenvedélynek, mert több van belõle. (La

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára

Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Társbetegségek hatása a térdizületi arthrosisban szenvedő betegek rehabilitációs programjára Dr. Pettyán Ilona Béresné Lutter Mária Magyar Honvédség Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet

Részletesebben

Az Insuman Rapid egy semleges inzulin oldat (reguláris inzulin)

Az Insuman Rapid egy semleges inzulin oldat (reguláris inzulin) 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Insuman Rapid 100 NE/ml oldatos injekció injekciós üvegben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 NE humán inzulin (mely 3,5 mg-mal egyenértékű) mililiterenként. Az injekciós

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI

A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI A GLOBÁLIS KARDIOMETABOLIKUS KOCKÁZAT ELMÉLETE ÉS DIAG OSZTIKAI LEHETŐSÉGEI Szollár Lajos Semmelweis Egyetem, ÁOK Kórélettani Intézet, Budapest Aktualitások a laboratóriumi és mikrobiológiai diagnosztikában

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Tresiba 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 ml oldat 100 egység degludek inzulint

Részletesebben

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése

A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A prediabéteszhez társult hypertonia kezelése BARNA ISTVÁN DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest A prediabétesz a diabéteszt

Részletesebben

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított). 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Actraphane 30 InnoLet 100 NE/ml szuszpenziós injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával,

Részletesebben

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése

A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A policisztásovárium-szindróma pszichoszociális megközelítése Kohlné Papp Ildikó Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet,

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Kezdeti lépések a 2-es típusú cukorbetegek kezelése során

Kezdeti lépések a 2-es típusú cukorbetegek kezelése során Kezdeti lépések a 2-es típusú cukorbetegek kezelése során 1 Kezdeti lépések a 2-es típusú cukorbetegek kezelése során Hidvégi Tibor dr., Petz Aladár Kórház, Győr Oláh Ilona dr. Tóth Ilona Egészségügyi

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Humalog 100 Egység/ml oldatos injekció üvegben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2.1 Általános leírás A Humalog steril, tiszta, színtelen, vizes

Részletesebben

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK

DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK University of Debrecen Research University DALI TERÁPIÁVAL SZERZETT KEZDETI TAPASZTALATAINK Harangi Mariann, Paragh György, Balla József Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon

A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon A prosztata rosszindulatú daganata (BNO-10: C61) miatti mortalitás és morbiditás területi megoszlása Magyarországon Eredeti közlemény Siller György 1, Páldy Anna 2, Nádor Gizella 2, Vincze István 2, Zsámbokiné

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége

Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Az elhízott betegek bizonyítékokon alapuló ellátása A klinikai audit jelentôsége Dr. Gôdény Sándor, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Iskola A cikksorozat második

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Bodó Gabriella B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyógyszerészet, gyógyszerellátás

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM 2013 Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. PROGRAM univ. code VALÓDI MAGYAR fejlesztés és gyártás 1986 óta. DC 13 11 07 01 A brossura lezárásának dátuma: 2013. 11. 07. 77 Elektronika

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Repaglinide Krka 0,5 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg repaglinid tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Receptor Tyrosine-Kinases

Receptor Tyrosine-Kinases Receptor Tyrosine-Kinases MAPkinase pathway PI3Kinase Protein Kinase B pathway PI3K/PK-B pathway Phosphatidyl-inositol-bisphosphate...(PI(4,5)P 2...) Phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K) Protein kinase

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A diffúz idiopathiás skeletális hyperostosis epidemiológiai, anyagcsere és klinikai vonatkozásai Dr. Kiss Csaba Doktori Iskola

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben