9. előadás _. a családi ház építésben A déli és északi családi házak karaktere Japán építészet. Tantárgyfelelős: Puhl Antal DLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. előadás _. a családi ház építésben A déli és északi családi házak karaktere Japán építészet. Tantárgyfelelős: Puhl Antal DLA"

Átírás

1 Épülettervezés I. Tantárgyfelelős: félév Puhl Antal DLA Kurzusok oktatói: Ferencz Marcel DLA Kovács Péter DLA Kulcsár Attila DLA Rudolf Mihály DLA Előadó: Kállay Ferenc 9. előadás _ Nemzeti, népi, tájegységi sajátosságok Nemzeti, népi, tájegységi sajátosságok a családi ház építésben A déli és északi családi házak karaktere Japán építészet

2 Az egylakásos lakóház kialakulása, mint a gazdálkodási tevékenység, paraszti életforma színtere, különböző településszerkezetekben. A tradicionális építészetet meghatározó földrajzi környezet, a jelenlegi országhatárokon átnyúló tájegységi sajátosságok, melyek a magyar etnikum, de inkább a Kárpát medencében élő népcsoport közös öröksége, a hasonló éghajlati viszonyok és építészeti szerkezetek, építő anyagok használatával. A lakótelkek kialakítása irtásföldeken, tanyás, tanyabokros, útifalu és halmazfalu és teleklábas falu szerkezetekben alakultak ki Teleklábas szerkezet olyan település, amelybe a párhuzamos és derékszögű utcák által körülzárt, téglalap alakú telektömbök két-két egymással érintkező teleksorból állnak. A téglalap alakú telkek utca felőli végein áll a lakóház a gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször kert. Így a telektömbök közepén egy kertsáv húzódik, amelyet keretként határolnak kétoldalt az udvarok és épületek. A teleklábas településszerkezet tudatos tervezés, mérnöki kimérés eredménye Útifalu_ olyan település, amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út két oldalán helyezkedik el. A telkek út felőli végén áll a hosszanti Útifalu_ olyan település, amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út két oldalán helyezkedik el. A telkek út felőli végén áll a hosszanti telekhatárra épült lakóház, beljebb következik a gazdasági udvar a gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször veteményes vagy gyümölcsöskert

3 halmazfalu_ olyan település, amelynek belsősége szabálytalan alaprajzú, és e települési szabálytalanság minden lényeges alaprajzi vonásra kiterjed. Tehát házai rendszertelen összevisszaságban állnak, telkei és telektömbjei szabálytalan alakúak, utcái, ha vannak, rövidek és zegzugosak A tájegységenként kialakult háztípusok: északi háztípus, keleti háztípus, közép - magyar háztípus és nyugati háztípus Építőanyag, építési technika szerinti kategorizálás: földház, lábasház, putriház, talpasház, tűzfalas ház A lakóház belső tagolódása szerinti jellemzők: egysejtű ház, háromosztatú ház, kereszt szárnyú ház, kereszt színes ház, kétosztatú ház, kör alaprajzú épületek, L alaprajzú ház, nyújtott, soros alaprajzú, kerített ház A lakótereket kiszolgáló gazdasági és melléképületek, épületrészek: kapu, kerítés, tornác, udvar, csűr, gabonás, hodály, istálló, kút, kukoricagóré, állat ólak A falusi életformára jellemző tevékenységek: gazdálkodás, állattartás, közösségi élet, szárazmalom, szélmalom, vízimalom, fűrészmalom, pálinka főző A falusi lét kultikus keretei: templom, harangláb, temető

4 Északi vagy palóc háztípus Megállapodott formája a háromosztatú szerkezet (szoba konyha kamra) A konyha szabadkéményes. A bejárat felett kezdetben csak nagy kiülésű eresz, később oldal és elől tornác A hegyvidéki falvakban az előkertből pince tároló nyílik. Az istálló a ház folytatásában. Nagycsaládok együttélésében kezdetben az egymás után következő újabb szoba konyhák, majd a telek másik oldala is hasonló módon beépülve szinte belső utca, közös terület jött létre A házak falai boronafalas, faváz szerkezetűek, sárfalas kiöntéssel, hegyvidéken kő falazat, fában szegény helyeken vályog falazat Tornácaik fa szerkezetűek, héjazatuk zsúp, fazsindely, vízállásos területeken nád, napjainkban hagyományos cserép Északi vagy palóc háztípus Hosszúház Fölső_Hollókő elől és oldalt tornácos Tornác nélküli változat Lekontyolt Véghomlokzattal Füstöskonyhás metszet

5 Tornác napjainkban

6 Lakóház gerenda falazattal, zsúpos tetővel Balassagyarmat _ Palóc múzeum Lakóház (Drégelypalánk)

7 Keleti háztípus: erdélyi háztípus, székely ház Elterjedése a szomszédos, partiumi, keleti, északkeleti megyékben is általános. A magyar háztípust használták itt az együtt élő román, német(szász) lakosság is. Kezdetben előfordulnak két helyiséges házak is, de a több vagy három helyiséges általánosabb, ezek már néha két traktusosok, két tengelyesek. Központja a lakószoba, amelyben a sütő, főző és fűtő berendezések kaptak helyet. A nyitott tornácon, előtéren lehetett néha megközelíteni a lakószobát, a szobából a belső kamrákat. Az előtér díszített deszkafallal volt csak egy oldaláról lehatárolva, légtere nyitott, afféle előtér pitvar. Fűtését cserepes kandallók biztosították. A kemencét oldalházban vagy a tornácról nyílóan alakították ki. Szerkezete a fában gazdag erdélyi falvakban boronafalas, máshol favázas, agyagfalazatok sövényre verve. Fedélszéke torokgerendás, kakasülős, szarufás rendszerű. Tetőidoma magas hajlásszögű, mindkét vége lekontyolt. Héjazata szalmatető vagy fazsindely. A szalmatető villával rakott vagy taposott. A zsindelyfedés kis méretű cm hosszú, vagy a 20 x 80 cm-es un. dránicás, fatéglás változat. Manapság cserépfedés az általános

8 Boronafal

9

10 Lakóház 19. sz. vége Sóvárad Ereszes lakóház (Énlaka)

11 Fazsindely

12 Közép magyar háztípus Elterjedése a Tisza mentén, közép és Dél Tiszántúl, a Bánság és Temesköz sík vidékei, a paraszti gazdálkodás és a mezővárosok legáltalánosabban elterjedt háztípusa Az ősi típusban a szoba konyha kamra, az ereszaljára a tornácra nyílnak Később a füstöskonyhán keresztül voltak megközelíthetőek a szobák A többgenerációs együttélés kialakította a soros alaprajzú házakat. Ahol a gazdálkodás és a lakás nem különült el (pl. Csongrád megyében) a gazdasági helyiségek, kamrák, istállók szín, pajta ugyanúgy jelen van A lakóház mellé folytatólagosan építették, de külön fedélszék alá,a tanyás településeken a az udvar csoportos beépítése terjedt el. A kemencét a konyhából fűtötték, mellette volt a nyílt tűzterű főzőhely, a konyha hátsó falába a szabadba kilógóan a sütőkemence és a magas padkára épített tűzhely magába foglalta a főzőüstöt, a katlant. Fedélszéke kötőgerendás, nyeregtetős. Oromfalas vagy oromdeszkás. Mindkét változat díszített. Növényi ornamentikával, deszkarátétekkel (napsugaras motívumok) Héjazata nád, cserép Tömege oldaltornácos vagy lopott tornácos

13

14 Napsugaras oromzatú lakóépület (Röszke, Csongrád megye) Nagybajcs (Győr Sopron megye) Oszloptornácos lakóház (Tiszabábolna, Borsod Abaúj - Zemplén megye) Középmagyar háztípus (Zenta)

15 Nyugati háztípus, Nyugat Dunántúl A hosszú ház mellett gyakori az L alakú alaprajz, a keresztházban általában a kamrákat helyezték el. De gyakori az un. Kerített ház is, amely az udvart négy oldalról körül építette. (pl. Göcsej) Jellemző, hogy akárhány helyiséges is volt a ház, mindegyik külön - külön ajtóval nyílt az udvarra, illetve az ereszaljra. A konyhából fűtötték a szobai kályhákat, itt volt a nagyméretű sütőkemence is. A falazat anyaga fa (boronafalas) vagy gerendavázas sövényfonásos falak sárborítással. Mindenkor talpgerendás megoldással. Fedélszék olló ágasos szelemenes tetőszerkezet. Formája nyeregtetős, kontyolt, felső csonkakontyos. A tetőszék az udvari oldalon nagy kiülésű konzolos gerendákra ül fel. Így esővédett ereszaljat hoz létre, oszlopos tornácokat nem építtettek. Ősi héjazatuk zsuppos szalmafedés, szalmakötéses befonással rögzítve a tetőzet gerincét.

16 Paticsfalak

17

18 Kerített lakóház főhomlokzata (Szalafő-Felsőszer, Vas m., 1970-es évek) Lakóház homlokzata (19. sz. vége) Bagodvitenyéd

19 Falszerkezet szerinti kategóriák Földházak Részben földbe ásott, néha felmenő falakkal is rendelkező szegényes lakások voltak löszös, homokos talajú vidékeken. Alaprajzuk_ szoba, konyha pitvar, kamra Bejárata a végén, de általában hosszoldalra került, gádorral védett pincelejárat védte az esőtől Fedélszéke ágasfás, szelemenes, belső tere padlástalan Tetőzetét náddal, zsuppal fedték

20 Lábasházak Falazott vagy fa pillérekkel gyámolított elől és oldalt tornácos házak Putriházak Földfelszín alatt van, csőszök használták idény jelleggel. Egyetlen helyiségből álltak, bejáratuk a végén volt, másik oldalon kis ablakkal. Tetőzetük szelemenes héjazata nád, kukoricaszár belül is levakolva, kívül néha földdel takarva

21 Talpas házak A főfalak alatt és néha a tornácoszlopok alatt álló, nagyméretű fa, gerendarácsos házak A melléképületek építésénél is elterjedt alapozási forma. Gyakran a talpgerendák alatt kővel egyenesítették ki a terep lejtését, egyenetlenségét. Az építés így jobban viselte a felfagyásokat, belvizeket, árvizeket Tűzfalas házak A nyeregtetős házak gyakori megjelenési formája. Vályoggal, téglával, kővel felfalazott, két padlásszellőzővel Bakonyban, a Balaton felvidéken volt gyakori, de a későbbi faluépítészet is szerette, a tetőtér beépítések végfalaként Gyakran évszámok, monogramok, címerek, virágminták díszítik. Van túlnyúló ereszű és oromfalas, sokféle kialakításban

22 Melléképületek, melléképítmények kapu, kerítések falukerítés _ a falusi kertek végében egymásba kapaszkodó faluárok, palánk Tüskés élő sövényből, vagy fonott sövényből_ az elcsatangolt állatok kártevésétől védte meg a vetést vagy a kert termését A lakótelkek kerítése a kapukkal szinkronban lévő tájegységenként változó. Kis és nagykapuk egymásból képzettek. Fonott kapu, tőkéskapu, deszkakapu, faragott kapu, székely kapu, fedeles kapu, nyitott kapu, falazott kapuk

23 Tornác (folyosó, gádor, ambitus, gang) Tetőszerkezettel lefedett és toldalékként más hajlásszögű tetősíkkal. Anyaga négyzetes faoszlop, esztergált tölgy. Díszített oszlopfejes, szoknyás rácsos, karpántokkal merevített. Falazott, árkádíves és egyenes záródású. Vegyes szerkezetű, falazott tégla, kő, oszlopok felett fa gerenda, díszítések. Az oszlopok közei lehetnek nyitottak, felfalazottak, deszkázottak, félajtóval nyithatóak Udvar A paraszti gazdálkodó életforma kerete: termelő, tároló, és közlekedő terület Elkerítve vagy csak a használattal elkülönítve különböző részekre tagolódik: Előkert, virágoskert, veteményes kert Tiszta udvar kúttal, tárolókkal, műhellyel Gazdasági udvar istállóval, disznóóllal, árnyékszékkel, trágyadombbal, szénapajtával, kocsiszínnel, gyümölcsössel Csűr (pajta) Csépeletlen szálas gabona tárolására szolgáló gazdasági épület, helyet adva az egyéb szálas takarmánynak, töreknek, szalmának. Alaprajza a kézi cséplés idején alakult, nedves, párás éghajlatú területeken terjedt el. Székelyföldön részben alá is pincézték, állat ólak is kapcsolódtak hozzá. Kettős kapuja olyan nagy, hogy egy rakott szekér átférjen rajta. Szerkezete favázas, boronafalas, deszkafalú, vagy vályog falazatú. Héjazata fazsindely, zsúp, cserép Gabonás (gabonatároló) Gerenda talpakon álló kis udvari épület, szemes gabona tárolására. Fa vázas, boronafalas, deszka oldalú. Cserépfedéses, vagy más megbízható (nem ázhat be) vízzáró héjazatú fedéssel. A gabona hombárban, ládákban állt benn. Hodály, istálló A számosállatok (a közlegelőkön a legelőbér fizetése tekintetéből teljes értékű állat számolási egysége) tartására való, itt történik az etetésük, éjszakáztatásuk, rendeltetése szerint lehet ló, ökör, disznóól karámmal kifutóval, borjú, birka, tyúk Az istállóban alkalmi fekhely biztosítja a gazda itt alvását.

24 Kukoricagóré A disznótartás legfontosabb tároló helyisége, magas, falazott lábazaton (vagy falábakon) átszellőző, madárvédett hosszúkás épület. A végén feljáróval és bejárattal, alatta esetleg disznóól (vagy légüres tér) kapott helyet. Sütőház Kenyérsütő kemence néha külön helyiségben volt, ilyenkor más funkciót is kapott a kemence melege, például aszalás. Az aszalókamrába átvezetett fekvő kürtő mellett sorakoztak az aszalóállványok tepsijei Galambdúc Az egy árbocra, oszlopokra szerkesztett és a négy lábon álló több emeletes galambdúc a hobbiból vagy étkezésre tartott galambok tiszta udvari háza

25 Csűr

26 Gabonás tornác

27 Szárazmalom Vízimalom

28 szélmalom

29 Európa más tájain Dél_ mediterrán vidék

30 Alberto Campo Baeza

31 Nuno Mateus

32 Marc Barani

33 Studio K.O.

34 Sean Godsell

35 Európa más tájain észak_

36 Alvar Aalto

37 Alvar Aalto

38 Tegnestuen Vandkunsten

39 Anu Puustinen

40 Anu Puustinen

41 Jarmund Vigsnaes Architects

42 Philippe Stuebi

43 Rene Van Zuuk

44 Japán_

45 Sou Fujimoto House NA

46 Sou Fujimoto House NA

47 Sou Fujimoto House N

48 Sou Fujimoto House N

49 Sou Fujimoto Japanese Apartment

50 Sou Fujimoto Japanese Apartment

51 Tezuka Architect Family houses

52 Tezuka Architect Family houses

53 Tezuka Architect Family houses

54 Japanese Architect Family houses

55 Japanese Architect Family houses

56 Felhasznált szakirodalom A népi építészetről készített előadás anyagát Kulcsár Attila DLA összegyűjtött jegyzetei szolgáltatták Felhasználásuk az ő engedélyével OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmény) 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet A tematikát prof. Puhl Antal DLA állította össze Szerkesztési struktúrát, fotók egy részét Kulcsár Attila DLA korábbi előadásanyaga szolgáltatta Az előadás anyagát Kállay Ferenc szerkesztette össze Magyar Néprajzi Lexikon Internetes keresőoldal Wikipédia Internetes keresőoldal Wikipédia Internetes fotóarchivum Építészfórum (www.epiteszforum.hu) ArchiDaily

Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008

Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008 Acta Siculica 2010, 579 588 Két kép. Lozsád népi építészete, 1908, 2008 A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársaiként először 2006-ban jártunk Hunyad megyében, hogy a leendő Erdély épületegyüttes

Részletesebben

ÉPÜLETVÁSÁRLÁS Balavásár

ÉPÜLETVÁSÁRLÁS Balavásár SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ NKA 4911/001 SZ. PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSÁHOZ Örökségmentő, értékmegmentő munka megvalósítására a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előkészítésére A Szabadtéri Néprajzi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK

NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK Liskán Szállás RÓKABOKOR Írta: PAPP SÁNDOR NYÍREGYHÁZA 2013 1 A kiadvány megjelenését támogatta: IMI Print Nyomda Megjelent a Város- és Faluvédők Szövetsége XXXII. Országos Találkozója

Részletesebben

Karaktervizsgálat. Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata

Karaktervizsgálat. Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata Karaktervizsgálat 1. függelék a 13/2014. (IV. 11.) Önkormányzati rendelethez Kálmán Kinga, Pilisvörösvár Város Főépítésze Majtényi-Zachar

Részletesebben

VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR

VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR MESÉLÕ NYÍREGYHÁZA VÁROSVÉDŐ FÜZETEK 2. NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK RÓKABOKOR Írta: PAPP SÁNDOR NYÍREGYHÁZA 2013 Címlap: Rókabokor 6. számú ház Második, átdolgozott kiadás.

Részletesebben

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak

Panyola község értékvédelmi tanulmánya. készítette: Fekete Anikó. BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Panyola község értékvédelmi tanulmánya készítette: Fekete Anikó BME Építészmérnöki Kar Mőemlékvédelmi Szakmérnöki Szak Istvánfi Gyula: A magyar falu építészete 2010. ıszi félév 1 Tartalomjegyzék I. Panyola

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

Történeti áttekintés:

Történeti áttekintés: NYÍRKÉRCS Nyírkércs a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 36 km távolságra található település. A 41-es útról Baktalorántházánál leágazó alsóbbrendő úton közelíthetı meg. A legközelebbi vasútállomás

Részletesebben

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN 12-kemecsi_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:06 Page 195 Kemecsi Lajos A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fejlesztési programjának részeként

Részletesebben

HORVÁTH TAMÁS. Fachwerk. A stílus és építészeti összefüggései

HORVÁTH TAMÁS. Fachwerk. A stílus és építészeti összefüggései HORVÁTH TAMÁS Fachwerk A stílus és építészeti összefüggései Fachwerk A stílus és építészeti összefüggései Tartalom Mi fán terem a fachwerk? Hogyan kezdődött? A környezet hatása az építésre Városképek Rekeszalkotás

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÓ BALATONFÖLDVÁR Petőfi Sándor u. 13. (Somogy megye) HRSZ: 1737 Megnevezés: kivett üdülőépület, udvar Tulajdonos: Magyar Állam MNV Zrt. rábízott vagyonához tartozó Telek: 4032 m2 villa

Részletesebben

Wagner Péter SZÉKI KÉPEK

Wagner Péter SZÉKI KÉPEK Wagner Péter SZÉKI KÉPEK AZ 2004 NYÁRI SZÁMÁNAK MELLÉKLETE A Magyar Építészek Szövetsége kiállítótermében volt látható Wagner Péter DLA építész tablóinak kiállítása a mezõségi Szék életének és építészetének

Részletesebben

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J.

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Alag, a magyar Newmarket Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Csaba TARTALOM BEVEZETÉS... 2 ALAG JELENE... 3 Az alagi Versenyló

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5

Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 2008 Helyi építészeti örökség Építészeti nívódíj pályázat Építészeti örökségünk helyi védelme 2 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti Őrökség nívódíj pályázat 5 A 2008-ban meghirdetett Helyi Építészeti

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Konzulens: Dr. Lányi Erzsébet PhD. MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék 2013. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS..

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Pogácsás Tibor polgármester 2200 Monor, Kossuth L. u. 78 80. Tervező:

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék ALÁDI HÁZAK William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének

Részletesebben

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája 1. Zrumeczky Dezső élete Zrumeczky Dezső azok közé a fiatal építészek közé tartozott, akik a XX. század elején felfedezték,

Részletesebben

Siroki vár és tájház

Siroki vár és tájház Siroki vár és tájház A vár története Sirok a Mát ra ke le ti ha tá rán és a Bükk fe lé nyú ló domb vi dék szé lén fek szik. A dél fe lé tar tó Tarna völ gye itt össze szű kül, majd kiszélesedik. Valószínű

Részletesebben

4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE

4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE 4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE A BÜKKI ERDÕK NÉPE A BÜKK-VIDÉK NÉPE. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYOK 429 PALÁDI-KOVÁCS ATTILA HUTATELEPÜLÉSEK 445 VERES LÁSZLÓ KINCSTÁRI ÉS URADALMI ERDŐGAZDÁLKODÁS 455 JÁRÁSI

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CSÖGLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MEGBÍZÓ: Csögle Község Önkormányzata Osváth Károly Tamás Polgármester 8495 Csögle,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben