Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik"

Átírás

1 Kalmár Miklós: A magyar klasszicizmus kevésbé ismert építészei Hofrichter, Péchy, Páckh, Zitterbarth és a két Kasselik Pollack és Hild mellett, alkotásaik mennyiségét, jelentőségét ugyan el nem érve, de sokszínűségükben azt kiegészítve, több pesti és vidéki mester nyert halhatatlanságot a hazai építészettörténeti panteonban. Megismerésük nélkül a magyar klasszicizmus ismeretanyaga hiányos maradna. Vitathatatlan, hogy a magyar klasszicizmus eszmei súlypontja Pesten volt. Ennek eredményeként, a pesti mesterek az országon belül másutt is fontos szerepet játszottak. A gyorsan fejlődő városban egymás előtt is bizonyítva, a stílus legjobb példáit hozták létre. Pest az ország gazdasági, kulturális központja lett s a várost ismerő vidéki megbízók is szívesen kérték fel a már bizonyított építészeket. A magyarországi klasszicizmus így magas színvonalon és egységes képpel tudott megjelenni az építészettörténetben. A vidék építészei többnyire csak helyi jelentőséggel bírtak. Ringer József 1800 körül tervezte a nagycenki Széchenyi-kastély átépítését. Sopronban a Hild család egyik ágának képviselője, Vencel szerzett hírnevet. A bécsi Rigl Anton Pius nevéhez számos felvidéki épület fűzödik. Pozsonyban Feigler Ignác tervezte a megyeházat ben fejezték be a jolsvai templomot Wünsch Frigyes vezetésével. Szinte vég nélkül lehetne sorolni a családi kapcsolatok révén, vagy a helyi viszonyok ismeretében feladathoz jutott építészeket. Még a kevéssé fejlett Alföld sem maradhatott ki az általános építészeti fejlődésből. Ismert a makói megyeháza tervezője, Ghiba Antal, vagy a szintén erre tevékenykedő Czigler Antal. Kapualj terv Brein Ferenctől A két legjelentősebb építész, Hild és Pollack mellett tehát sokan mások is eredményesen dolgoztak, a megbízásokból nekik is bőven jutott. Pesten még meg kell említeni a Brein családot, számos pesti polgári lakóház tervezőit, Landherr Andrást, Ditricht és Dieschert. A névsort Zofahl Lőrinc egészíti ki. A fővárosban és vidéken több épület jelentőségében meghaladta az átlagot s alkotóikat külön is meg kell ismerni. Hofrichter József Hofrichter József szinte ismeretlen marad a nagy klasszicista mesterek mellett, de tehetségére fel kell figyelni ben született Pesten, építő- és ácsmester családból. Bécsben tanult s 1801-ben jött újra Pestre. Mestermunkáját Pollack és Hild bírálta el. Kisebb jelentőségű épületeinek sorába tartozott több bérház, lakóépület, az egykori Magyar Király-szálló, s ő vezette a pesti Károlyi-palota építését is. A Kálvin-téri templom Hofrichter gyakran dolgozott más neve alatt, sokszor kivitelezte más tervét. Átlagos, hétköznapi megbízásokat kapva, mindig alapos, pontos munkát végzett. Önálló mesterként készített főműve, mely hírnevét joggal megteremtette a Kálvin-téri református templom, 1816-ból. Az építkezés elhúzódott s még halála után is tartott. A templommal kapcsolatban több más mester, például a Hild család több tagjának neve is felmerült, például az épület elé Hild József tervezett portikuszt. Hofrichter meghatározó szerepe, szerzősége azonban egyértelműen tisztázódott. Turisztikai portál utazóknak és utaztatóknak

2 Kapualj kialakítás a pesti megyeházából Terve szerint három boltozatszakaszú csarnoktemplom készült. Az épület külső megjelenése református templomhoz illően egyszerű. Alig tagolt nagy falsíkjai monumentális egyszerűséget kölcsönöztek. A főhomlokzat robosztus, baluszteres főpárkánya, néhány, egyszerű ablaknyílása nem osztotta, inkább fokozta a felületek megjelenésének hatását. A viszonylag rövid, de az épület egészéhez képest díszesebb torony egy más világot képvisel. A főpárkány feletti épületrésznél mintha a sziluett hatása jobban érdekelte volna az építészt. A klasszicista templomépületek főtömege és tornya között általában megvolt ez az ellentmondás. Hofrichter egyszerűségre törekvő és alapos munkával hívta fel magára a figyelmet. Szerény egyénisége épületeiben is megmutatkozott. Péchy Mihály Az erdélyi származású Péchy Mihály érdekes és értékes építésze a kornak. Az idős, Bécsben végzett mérnökkari tiszt, főművére, a debreceni református templom megtervezésére a megbízást a század elején kapta meg. Az 1802-es tűzvész után, 1804-ben kezdődött el az építkezés. Péchy az - alkalomhoz illően - köralaprajzú, centrális épületet szeretett volna építeni, kupolával, a főhomlokzaton kiegészítő toronypárral. A megbízó inkább mást akart, sőt ennek érdekében másokat is megbízott a tervezéssel s az építész nehezen viselte el a vitákat. A végeredmény mégis egyedülálló lett. A debreceni templom homlokzata és alaprajza A magyar klasszicizmusban többször alkalmazott tömegforma itt is a méltóságteljes megjelenést, a templom előtti tér lezárását szolgálta. Péchy - módosításai során - megnövelte a keresztházat s a főtengelyt követő hosszház rövidítésével a korábbi elképzelését, a centrális hatást állította helyre. Erre a térformára az is vezethette, hogy a kelet-nyugat irányban, a debreceni Piac utcára merőlegesen elhelyezkedett régi templom alapfalait úgy kellett felhasználni, hogy az új épület főhomlokzata az utcára nézzen. Főleg anyagi megfontolásból a kupola elmaradt. A főhomlokzat végeit kijelölő, megépült toronypár így még határozottabb térfalat képzett. Ezt hangsúlyozta ki a tornyokat összekötő attika, a főpárkány, a széles, de a homlokzati síkban tartott portikusz is, a hatalmas timpanonnal. A meglévő és a tervezett főhomlokzat A homlokzati tagolást a széleken párosával alkalmazott, két szintet átfogó nyolc ión oszlop tagolta. A földszinten rusztikus homlokzatfelület íves nyílássorral társult. Súlyos arányok teremtettek harmóniát a debreceni környezetben. Péchy Mihály tehát nagyvonalú, a korában tipikus tömegformából indult ki. Többnyire

3 kényszerből, egy újszerű templomalaprajzhoz jutott el s talán egy még érdekesebb homlokzathoz. Bár az 1822-ben befejezett épület Bécstől, Pesttől távol épült, a magyar klasszicizmus korai korszakában mégis képes volt a stílus igazi céljait követni. A debreceni templom alaprajza A templom mellett a kollégium átépítését, a déli épületszárnyat is ő tervezte, hasonló műgonddal, a tömör és nehéz formákat az örökkévalóságnak szánva. A hatalmas, keretes beépítésű épület homlokzata, a klasszicista építés szabályai szerint, a szinteket összefogó lizénák, oszloprendek, párkányok segítségével tagolt. Debreceni épületeinek építéstörténete az idők során számos közreműködő mester nevével egészült ki, de Péchy azon érdemét, hogy a vidéki Magyarországon is tudott értékes módon építeni, nem vitathatta el senki. Páckh János Páckh János, ahogy korában nevezték, Johann Baptist Packh, az esztergomi bazilika építésénél segített rokonának, Kühnel Pálnak, aki Louis von Rémy tervező munkája után folytatta az építkezést. Végül is Páckh építette tovább, haláláig. A nagyjelentőségű építkezés gondjai közben megbízást kapott Pyrker János egri érsektől az egri székesegyház tervezésére, majd Pannonhalma következett. Szemben az esztergomi és egri épületeknél játszott mellékszereppel, az Engel József által megkezdett pannonhalmi kolostor könyvtártermének befejezése 1832-ben már az ő nevéhez fűződött. Engel a kismartoni Eszterházy-kastély átépítőjének, a francia Charles Moreau környezetéhez tartozott s ben készített tervet a pannonhalmi könyvtárszárnyhoz. A XVIII. és XIX. században több könyvtárépület, könyvtárterem létesült, többek között Zircen, Sárospatakon és Debrecenben. A klasszicizmus mestereinek kedves feladatot jelentett a teremkönyvtárak enteriőrjeinek a megalkotása. A magas polcok megközelítésére karzatok épültek, melyeket általában stílusos oszloprend támasztotta alá. Kühnel Pál esztergomi bazilika terve Páckh klasszicista előcsarnokkal és toronnyal látta el a pannonhalmi középkori kolostortemplomot, és között. Eredeti elgondolása szerint kéttornyú épület lett volna, de végül is a takarékosabb egytornyú változat mellett döntöttek. A torony hasábformájú alsó s egy köralaprajzú, oszlopsoros, kupolás felső részből állt. Az esztergomi bazilikához hasonlóan itt is a jól ismert Tempietto idézet került alkalmazásra. Az esztergomi Szent Anna templom teljesen önálló műve volt, mely 1831-ben készült el. Szemmel láthatóan a római Pantheon inspirálhatta a kerek alaprajzú épület megtervezésénél. A kor érzékenységét a centrális téralkotás iránt több más példa is bizonyította. Szilvásvárad, Balatonfüred, Kismarton kerek templomai jól illeszkedtek be az európai alkotások sorába. A Szent Anna templom főtömege elé hatoszlopos dór portikusz került. A zárt homlokzati megjelenés, az arányok nehéz jellege a korai klasszicizmus törekvéseit követte. Hatással volt a későbbi centrális épületek megformálására. Ifj. Zitterbarth Mátyás Ifj. Zitterbarth Mátyás a család harmadik generációjaként az egyik legismertebb építésze lett a pesti klasszicizmusnak. A legidősebb Zitterbarth a XVIII. század végén tűnt fel. A következő, aki János volt, már Bécsben tanult s a múlt század első évtizedeiben több lakóépületet, templomot tervezett. Idősebb Ziterbarth Mátyás, Jánossal közel egyidős volt ben kérte felvételét a pesti céhbe.

4 A pesti megyeháza udvara A pesti megyeháza Fia, Mátyás aki 1803-ban született, szintén az építészi pályát választotta. Egyszerű módon tervezett, de mégis látványosan. Legismertebb épülete az egykori pesti Nemzeti Színház volt. Megépítése sokak összefogásának eredménye. Az egykori Nemzeti Szinház Az első színház Pesten a német színház volt. A bécsi Aman kezdte tervezni, majd Pollack folytatta. A pesti magyar színházra több építész csinált tervet s több helyszínre, de egyik sem valósult meg. A Kirakodótérre, a Dunapartra szánták, de végül is a falakon kívülre került ben kapta Zitterbarth a megbízást, hogy a hatvani kapunál lévő telekre tervezze meg. Nem érte el a Német Színház pompáját, de építészeti értéke egyszerűségében is meggyőző volt. A zárt tömegű épület főhomlokzata szoborfülkékkel, korinthuszi stílusú lizénákkal, domborműves frízzel és kocsi áthajtós előépítményen terasszal volt tagolt. Főpárkányán magas attika ült. A pesti Vármegyeházát már a század elején elkezdték építeni s 1832-ben Hofrichter József közreműködésével elkészült az egyik épületszárny. Zitterbarth építészetileg legjobban értékelhető alkotása az 1838-tól tervezett továbbépítés volt. A nyugati oldalra néző részt tervezte, a főhomlokzatot. Ez az oldal nyugatra nézett s a délután beeső nap sokáig súrolt fényben érte. A szűk városi utcában a klasszicizmus hagyományos középrizalitos palotahomlokzat megoldása megoldhatatlannak tűnt, az építész mégis sikeresen dolgozott. A négy-négy tengelyes oldalhomlokzat elé, kis kiüléssel, nyolcoszlopos portikuszt helyezett. A Pesten elterjedt, szemöldökmagasságba helyezett ívsorral kapcsolt vállpárkánnyal díszített földszinti nyílássor felett határozott osztópárkány helyezkedett el. Felette a középrizaliton gazdagon tagolt korinthuszi oszlopok között korlátos erkélyek alakultak ki, stílusos főpárkány és timpanon alatt. Az így kialakuló fényárnyékhatás teljes értékű középrizalitot varázsolt a szűkös körülmények ellenére is. A megyeház udvara méltó a külsőhöz. A földszinti, ívsoros nyílások felett nyitott oszlopokkal tagolt folyosó vonult körbe, további két szinten. Kasselik Fidél és Ferenc Kasselik Fidél és Ferenc apa és fia Pest sokat foglalkoztatott építészei. Fidél osztrák származású volt és a XVIII. század végén jött Pestre. Legfontosabb munkája a terézvárosi plébániatemplom től készítette el a terveket. A korai időpont a tervben a barokk bizonyos mértékű továbbélését is igazolta.

5 1807-től a kéttornyos Józsefvárosi plébániatemplom következett. Az Ürményi családnak tervezett kastélyt Vereben, a tízes években s városi palotát Pesten. Szoba alaprajz Kasselik Ferenctől Fia, Ferenc már Pesten született. Bécsben tanult, 1827-ben kapott polgárjogot. Apja művészete nagy hatással volt rá. Sokat dolgozott, többek között a balassagyarmati megyeházát készítette, 1836-ban újratervezte az pesti városházát, mely munkálatokat később Hild folytatta. Nagy volumenű feladatnak bizonyult a pesti Mária Terézia-laktanya tervezése. Tervet nyújtott be a lipótvárosi plébániatemplom építésére, melyet később Hild kezdett el. Tevékenységének legnagyobb részét a polgárházai, bérházak jelentették. A magyar klasszicizmus tehát tele volt törekvő, igényes és tehetős építtetőkkel, valamint a korszerűségre érzékeny, eredményes építészekkel. A stílus nem nálunk született, helyi változata kevésbé követte az európait, módja sem volt rá. Közvetlenül az elmaradottabb vidék gazdasági-társadalmi környezetéből fakadt. A sajátos, időben és területileg körülhatárolt környezet azonban képes volt a klasszicizmuson belül is jól megkülönböztethető, egységes képet mutató stílusirányzatot teremteni. Ezzel a gazdasági, politikai függetlenség vágya mellé helyezve, egy kissé az építészeti önállóság illúzióját is megcsillantotta. Kapualj alaprajzok Kasselik Ferenctől Irodalom: Zádor Anna, Rados Jenő: A klasszicizmus építészete Magyarországon MTA kiadása, Budapest, A képek az említett irodalomból és a szerzőtől származnak Forrás: arch.eptort.bme.hu

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Oktatási és Kulturális Minisztérium. Tervezet Oktatási és Kulturális Minisztérium Tervezet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 1.szám 2012. február hó A TARTALOMBÓL ATRIUM Program: építészettörténeti kutatások Győrben A 20. század totalitárius rendszereinek építészete

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOI: 10.15774/PPKE.BTK.2013.004 SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZELKE LÁSZLÓ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 2012 1 Szelke László Titkok, legendák, sorsok A Gresham- palota története és angolszász kapcsolatai Témavezető: M. Kiss Sándor DSc Intézetvezető egyetemi tanár Pázmány

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

Vándorkiállítás Kővé vált hit

Vándorkiállítás Kővé vált hit Vándorkiállítás Kővé vált hit Templomi Architektúra a Bánátban a18. században A paravánok szövege 1. tábla A Bánát kulturális környezete a 18. században Délkelet Európa terjedelmes területeinek visszafoglalása

Részletesebben

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A POSTATAKARÉKPÉNZTÁR és A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Összeállítás a Magyar Államkincstár megalakulásának 10. évfordulója alkalmából és tisztelegés Lechner Ödön

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA KUND FERENC 1943 2002 MEGÉPÜLT 2001-BEN PILISCSABA, STEPHANEUM A FORMATAN OKTATÁSA A KORONA EREDETÉRÔL XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

Mûemlékvédelem és városfelújítás Mûemlékvédelem és városfejlõdés ERÕ ZOLTÁN Bevezetés Mûemlékvédelem és városfejlõdés már a cím is ellentmondást, antagonisztikus ellentétet takar gondolhatnánk. A város

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG*

BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG* NOVOTNYNÉ PLETSCHER HEDVIG Budapest története a messzi múltba nyúlik vissza. A mai fővárost alkotó, korábban önálló települések

Részletesebben

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre,

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre, 2 A SZERKESZTÕ JEGYZETE Jegyzet Jegyzet Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 20. évfolyam - 2. szám 2012. április hó A TARTALOMBÓL Történeti településeink örökségvédelmének szemléletfejlődése az ICOMOS dokumentumai alapján Előadás

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam 1 szám 2014. február hó A TARTALOMBÓL Gondolatok a neoreneszánszról Ybl Miklós születésének kétszázadik évfordulóján A BORDÁK SZÉPSÉGE

Részletesebben

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája 1. Zrumeczky Dezső élete Zrumeczky Dezső azok közé a fiatal építészek közé tartozott, akik a XX. század elején felfedezték,

Részletesebben

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J.

Alag, a magyar Newmarket. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Alag, a magyar Newmarket Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat Írta: Kaszás Nóra 2013. 10. 25. Konzulens: Lázár Antal DLA, Dr. Fekete J. Csaba TARTALOM BEVEZETÉS... 2 ALAG JELENE... 3 Az alagi Versenyló

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S

B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S B U D A P E S T É P Í T É S Z E T I N Í V Ó D Í J A 2 0 0 4 P Á L Y Á Z A T Z Á R Ó J E L E N T É S Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda ZÁRÓJELENTÉS B U D A P E S T É P Í T É S Z

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata

építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata zsigmond lászló ybl-díj 2007 steiner nagyszebeni előadása tanulmányok varga géza molnár géza, somogyi győző petrik emese, GERLE

Részletesebben

Programajánló Hungária Panzió

Programajánló  Hungária Panzió Programajánló A világlátás nagy nevelőiskola; nemesíti a szellemet, tágítja az értelmet és kiirtja az előítéleteket. Bengt Danielsson Hungária Panzió PAX & CARITAS Kft 3519 Miskolc, Csabai út 7. +36 46

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005.

MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRA MÚZEUM TANULMÁNYKÖTETE MÁTRAI TANULMÁNYOK 2005. MÁTRA MÚZEUM GYÖNGYÖS A kötetet kiadja a MÁTRA MÚZEUM Gyöngyös Város Önkormányzata, a Mátra Múzeum Baráti Köre, és a Heves

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Betekintés a 100 éve elhunyt Lechner Ödön munkásságába II. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja

ÉRTESÍTŐ. Betekintés a 100 éve elhunyt Lechner Ödön munkásságába II. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014/2015. december-január-február XXXII. évfolyam, IV. szám Tisztelt Barátaink, Megalakult a XII. kerületben is a városvédő csoport, mely mint bízvást remélhető

Részletesebben