MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT IPARÁG HUNGARIAN SHOPPING CENTER INDUSTRY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT IPARÁG HUNGARIAN SHOPPING CENTER INDUSTRY"

Átírás

1 Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége Hungarian Council of Shopping Centers MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT IPARÁG HUNGARIAN SHOPPING CENTER INDUSTRY 3-4

2 Bevezetô Introduction 3 A kiskereskedelem-piac Európában Retail market in Europe 3 Bevezetô Introduction 4 A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének aktuális programjai, a minôségi szakmai munkát segítô szolgáltatásai Present programs of the Hungarian Council of Shopping Centers, services helping professional quality work 6 Our members 7 Bevásárlóközpont definíciók Shopping center definitions 5 8 MBSZ Szervezeti felépítés MBSZ Organizational Structure All about Malls konferencia All about Malls conference Introduction A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége megalakulásakor egyik legmeghatározóbb feladatának tekintette és tekinti ma is a bevásárlóközpont iparágban résztvevôk és szakmai szervezetek folyamatos, hiteles és naprakész információkkal való ellátását. Jelen kiadvány elkészítésekor törekedtünk arra, hogy naprakész és hiteles forrásokra alapuló információkkal, adatokkal mutassuk be a magyarországi bevásárlóközpont iparág fejlôdését napjainkig, annak jelenét és jövôjét. Reméljük, hogy ez a kiadvány széleskörû áttekintést nyújt a szakmabelieknek és mindazoknak, akik többet szeretnének tudni a magyarországi bevásárlóközpont-ágazat aktuális helyzetérôl. At its foundation the Hungarian Council of Shopping Centers has considered its most important task to provide credible and up-to-date information to participants and professional organizations. The purpose of this publication is to introduce the development of the shopping center industry up to now and to show its presence and future with informations based on the credible and up-to-date sources. We hope that the present publication provides a wide overview to professionals and to those who would like to know more about the actual situation of the Hungarian shopping center field. Balatoni Judit Fôtitkár Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége Judit Balatoni secretary general Hungarian Council of Shopping Centers A kiskereskedelem-piac Európában / Retail market in Europe Bevásárlóközpontok Budapesten és Magyarországon Shopping centers in Budapest and in Hungary Bevásárlóközpont típusok Shopping center types jövôbeni beruházásai Future development of our members 4 9 Magyarországi bevásárlóközpont-iparág 3 A piac fôbb számai Hungarian shopping center industry 3 Main numbers of the market Magyarországi bevásárlóközpont-iparág Hungarian shopping center industry További jövôbeni beruházások Further future developments 6 A piac fôbb szereplôi Main players of the market bemutatása Introduction of our members Serbia Bosnia Hercegovina Greece Ukraine Bulgaria Turkey Belgium Russia Romania Hungary Malta Germany Czech Rep. Slovakia Italy Poland Spain Croatia EU-7 Average France United Kingdom Portugal Latvia Lithuania Denmark Austria Switzerland Netherlands Ireland Finnland Slovenia Estonia Sweden Luxembourg Norway Tartalom / Index Bevezetô Forrás / Source: Cushman & Wakefield, 3 Shopping Centre GLA (sqm) per, population 3

3 Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének aktuális programjai, a minôségi szakmai munkát segítô szolgáltatásai Present programs of the Hungarian Council of Shopping centers, services helping professional quality work MBSZ szervezeti felépítés MBSZ Organizational Structure Az MBSZ fô tevékenységei: Main activities of MBSZ: Az MBSZ programjai 3 fô csoportba oszthatóak: új rendelek, törvénymódosítási javaslatok szakmai véleményezése, lobbytevékenység piackutatás szakmai találkozók szervezése The programs of HCSC has three main groups: form opinion of new regulations and modifications of legal acts, Lobbying market research organization of professional meetings Lobbitevékenység Az elmúlt,5- évben a hazai gazdaságpolitikai események, illetve az azt kö vetô jogalkotás folyamatának lehetséges befolyásolása hatására elôtérbe került a lobbytevékenység a Szövetség munkái között. 3-ban az alábbi té mák kerültek elôtérbe: plázastop törvénnyel kapcsolatos értelmezési problémák egyeztetése, lobbytevékenység folytatása dohánytörvény rendelkezéseivel kapcsolatos lobbytevékenység ÁFA törvény módosításával kapcsolatos lobbytevékenység Lobbying Due to the domestic ecopolitical events in the last,5- years, and the legisla tive procedures after that lobbying to affect possible outcome became one of the main tasks of the Council. In 3 the following subjects become conspicuous: Discussion about interpretation problems about Plazastop legislation, continue lobbying. Lobbying regarding regulations of tobacco legislation Lobbying regarding modification of VAT legislation Kommunikáció és honlap A kommunikáció elôtérbe kerülésével elengedhetetlen volt az MBSZ honlapjának megújítása. A szakmailag megalapozott, színes, folyamatosan frissülô híreket tartalmazó honlap megfelel a mai kor elvárásainak. Communication and homepage By having communication came forward the renewal of MBSZ s homepage became inevitable. The professional, coloured, with continuously updated news are adequate for today s demands. Piackutatás A piackutatás fontossága elengedhetetlen mind hazai, mind nemzetközi szin ten. Hazai szinten pl. sok esetben a lobbytevékenységet is megalapozza, nemzetközi szinten pedig fontos, hogy a hazai bevásárlóközpontok piacáról hiteles, megbízható adatokkal tudjunk szolgálni a szakma résztvevôinek. Szakmai találkozók Az MBSZ hazai szinten rendszeres, szakmai találkozókat szervez a tagjai számára: Vezetôi Klub Üzemeltetôi Klub Marketing Csoport hazai bevásárlóközpont látogatások budapesti és vidéki helyszíneken külföldi tanulmányutak európai nagyvárosokba Market research The importance of market research is essential domestically and also in international levels. For example in the domestic market in many cases it provides the foundation of lobbying, and on international levels it is important to provide valid and dependable data to professionals of the trade from the Hungarian shopping center market. Organization of professional meetings MBSZ organizes regular meetings for its members: Leaders Club Maintenance and Operation Club Marketing Group Visits of Hungarian shopping centers in Budapest and in the countryside. Study tours in European cities. MBSZ Elnök: Gyalay-Korpos Gyula ECE Projektmanagement Budapest Kft. MBSZ Elnökségi tagok: Balla Erna Arena Plaza Fábián Attila Europark Bevásárlóközpont Kft. Kertai Zsolt Klepierre Management Magyarország Kft. MBSZ (HCSC) President: Gyula Gyalay-Korpos ECE Projektmanagement Budapest Kft. Members of MBSZ (HCSC) Board: Erna Balla Arena Plaza Attila Fábián Europark Bevásárlóközpont Kft. Zsolt Kertai Klepierre Management Magyarország Kft. Egyik legnépszerûbb programunk a Vezetôi Klub találkozóink, ahol a házak center managerei, vezetôi találkoznak. Ezen találkozókon gyakran születnek olyan javaslatok, ötletek, melyek meghatározzák az MBSZ késôbbi munkáját és szolgáltatásait. 4-es évtôl hagyományteremtô szándékkal Szövetségünk All about Malls címmel kétnapos konferenciát szervez, mely a bevásárlóközpont-iparág összes résztvevôje és érintettje közremûködésével és részvételével kerül meg rendezésre. A konferencia plenáris ülését követôen 3 szekció - bérbeadás, marketing és üzemeltetés foglalkozik elôadásokkal és kerekasztal beszél getéseken az aktuális trendekkel, problémákkal és folyamatokkal. One of our most popular programs is the Leader s Club meetings where the managers and leaders of the centers meet. On these meetings often new ideas, recommendations born that determine later work and services of HCSC. From 4 as a tradition our Council organizes a two-day conference, with title All about Malls which will be held with collaboration and participation of all participants of the shopping center industry. After the plenary section of the conference 3 section leasing, marketing and operation deal with presentations and on round table discussions with the current trends, problems and processes. Prosits Attila WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft. Erik iatkovskýģģ TESCO GLOBAL Zrt. Dr. Vígh Gábor Mammut Zrt. MBSZ Fôtitkár Balatoni Judit Attila Prosits WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft. Erik iatkovský TESCO GLOBAL Zrt. Gábor Vígh Dr. Mammut Zrt. Secretary General of MBSZ (HCSC) Judit Balatoni 4 5

4 Bevásárlóközpont definíciók Shopping center definitions Ablon Kft., Europeum Boston Bróker Kft., Malompark Campona Shopping Center Kft., Campona ECE Projektmanagement Budapest Kft., 5 egység: Árkád Gyôr, Árkád Budapest, Árkád Pécs, Árkád Szeged, Fórum Debrecen Echo Investment Hungary Kft., Mundo ETO Park Kft., ETO Park Élményközpont Europark Bevásárlóközpont Kft., Europark GfK Hungária Piackutató Intézet Gomi Rendezvényszervezô és Kereskedelmi Kft., Velence Korzó Szolgáltatóház Klepierre Management Magyarország Kft., 3 egység: Duna Plaza, Csepel Plaza, Alba Plaza, Debrecen Plaza, Gyôr Plaza, Kanizsa Plaza, Kaposvár Plaza, Miskolc Plaza, Nyír Plaza, Szeged Plaza, Szolnok Plaza, Zala Plaza, és Corvin Bevásárlóközpont Lurdy Ház Kft., Lurdy Ház Malom Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft., Malom Magnum Hungária Invest Kft., Atrium EuroCenter Mammut ZRt., Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ MOM Park MFC Kft., MOM Park Pólus Társasház Üzemeltetô Kft., Pólus Center Premier Outlets Center Kft., Premier Outlet Symmetry Arena Kft., Arena Plaza TESCO GLOBAL Zrt., Tesco üzletsorok Tokaj Hotel-Invest Kft., MAXCity Lakberendezési Áruház WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft., WestEnd City Center WPR Alfa Kft., Agria Park WPR Nonus Kft., Hegyvidék Központ Ablon Kft., Europeum Boston Bróker Kft., Malompark Campona Shopping Center Kft., Campona ECE Projektmanagement Budapest Kft., 5 units: Árkád Gyôr, Árkád Budapest, Árkád Pécs, Árkád Szeged, Fórum Debrecen Echo Investment Hungary Kft., Mundo ETO Park Kft., ETO Park Lifestyle Centre Europark Bevásárlóközpont Kft., Europark GfK Hungária Market Research Institute Gomi Rendezvényszervezô és Kereskedelmi Kft., Velence Korzó Center Klepierre Management Magyarország Kft., 3 units: Duna Plaza, Csepel Plaza, Alba Plaza, Debrecen Plaza, Gyôr Plaza, Kanizsa Plaza, Kaposvár Plaza, Miskolc Plaza, Nyír Plaza, Szeged Plaza, Szolnok Plaza, Zala Plaza, and Corvin Shopping Center Lurdy Ház Kft., Lurdy Ház Malom Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft., Malom Magnum Hungária Invest Kft., Atrium EuroCenter Mammut ZRt., Mammut Shopping and Entertainment Center MOM Park MFC Kft., MOM Park Pólus Társasház Üzemeltetô Kft., Pólus Center Premier Outlets Center Kft., Premier Outlet Symmetry Arena Kft., Arena Plaza TESCO GLOBAL Zrt., Tesco malls Tokaj Hotel-Invest Kft., MAXCity Furniture Mall WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft., WestEnd City Center WPR Alfa Kft., Agria Park WPR Nonus Kft., Hegyvidék Shopping Center Speciális kereskedelmi egység: a bevásárlóközpontot, a hipermarketet, a kiskereskedelmi parkot és az outlet központokat jelenti. Special commercial unit: means shopping center, hypermarket, retail parks, and outlet centers. Bevásárlóközpont: olyan, egy vagy több helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon létrehozott, társasházi vagy egyéb formában mûködô kereskedelmi célú épület, melyben több kisebb kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás elkülönült területen, de szerves egységet alkotva mûködik és melynek összes bérbeadható alapterülete legalább 5.m. Hipermarket: olyan legalább 3.m eladótérrel rendelkezô kis- vagy nagykereskedelmi létesítmény, mely elsôsorban élelmiszer és iparcikk kereskedelem céljára létesült és melyben az élelmiszer és iparcikk kereskedelem egy meghatározott vállalkozás által folyik rendszeres üzemeltetésben és melyben ezen meghatározott vállalkozáson túl további kisebb, kiegészítô szolgáltatást nyújtó vállalkozások is mûködnek elkülöníthetôen. Shopping center: commercial type building marked with one or more plot registration numbers, operating in condominium structure or other type of ownerships, that has more smaller units in separated areas, and operating as one unit offering retail and services, and has GLA of at least 5.m. Hypermarket: such a distribution or commercial building that consist at least 3.m retail area, which is mainly established for retail of food and appliences, and the commercial activities of food and appliences are carried out by a specific company, and more over other smaller companies can be separately operate with additional services. Kiskereskedelmi park: olyan kiskereskedelmi tevékenységre és szolgáltatásnyújtásra szakosodott önálló épület vagy együttesen üzemeltetett épületcsoport, melynek összes bérbeadható alapterülete legalább 5. m. Retail parks: such separated building specialized for retail and services, or commonly operated group of buildings, that has a GLA of at least 5.m. Outlet központ: olyan legalább 5. m összes bérbeadható alapterülettel rendelkezô bevásárlóközpont, melyben a kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók többségében korábbi illetve kimenô árukészletbôl megmaradt termékeiket a szokásos piaci árhoz képest jelentôs árengedménnyel forgalmazzák. Outlet center: such shopping center that consist at least 5.m GLA, where commercial traders are offering past years collections with significant discount compared to usual market prices. 6 7

5 All about Malls konferencia 4. március 6-7., Hotel Azúr Siófok A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége 4. március 6-7.-én All about Malls címmel napos konferenciát szervez. A konferencia megítélésünk szerint és partnereink eddigi vissza jelzései alapján hiánypótló szakmai rendezvény, mely a bevásárlóközpont-iparág összes résztvevôje és érintettje közremûködésével és részvételével kerül megrendezésre. konferencia Március 6.-án délelôtt prominens meghívott elôadókkal egy plenáris ülés kerül megtartásra, melyet a bérbeadó, marketing és üzemeltetôi szekciók ülései követnek, melyek március 7.-én folytatják ülésüket. conference From 4 as a tradition our Council organizes a two-day conference, with title All about Malls which will be held with collaboration and participation of all participants of the shopping center industry. IMPROVEMENT NEVER STOPS! In order to fully serve our consumers constantly changing needs, persistent improvement is needed. We develop our stores based on our international experience, thus become a reliable partner to our clients as well. A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! Annak érdekében, hogy fogyasztóink változó igényeit maradéktalanul ki tudjuk szolgálni, állandó fejlődésre van szükség. Nemzetközi tapasztalatainkra építve fejlesztjük folyamatosan áruházainkat, szolgáltatásainkat, így lehetünk megbízható partnerei üzletfeleinknek is. MÚLT ÉS JÖVŐ - Stabil nemzetközi háttér 99 óta - Töretlen fejlődés 3 kontinensen - Úgy bánunk vásárlóinkkal és bérlőinkkel, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON - Már több mint hipermarket, 7 Tesco extra és kisebb méretű vagy egyéb formátumú áruházunk van - Összesen több mint 5 helyszínen 88 ezer m² kiadható üzlethelyiséggel rendelkezünk - A folyamatos fejlődésnek köszönhetően már 8 bérlőnk van, és ugyanennyi rövid távú bérleti lehetőséget kínálunk PRESENT AND FUTURE - A stable international background since 99 - Unbroken development on three continents - We treat our customers and tenants the way we want to be treated DEVELOPMENT IN HUNGARY - More than hypermarkets, 7 Tesco Extras and stores of small or other formats - A total of 88 thousand sqm of rentable business space in over 5 locations - Due to the continuous development we have 8 tenants, and offer the same amount of short-term lease options A plenáris ülés és a 3 szekció témáival igyekszünk minden, a bevásárlóközpontok mûködtetésével kapcsolatos területet szakmailag magas színvonalon elemezni, részletesen bemutatva az aktuális trendeket, folyamatokat, problémákat, megoldásokat és újításokat. After the plenary section of the conference 3 section leasing, marketing and operation deal with presentations and on round table discussions with the current trends, problems and processes. Idôpont: 4. március 6-7. Helyszín: Hotel Azúr Siófok Fôtámogatók / Main sponsor: Time: 6-7th March 4 Scene: Hotel Azúr Siófok A HOLNAP ÁRUHÁZA - A vásárlói igényekhez igazodva felújítottuk budaörsi Tesco áruházunkat, amely áttekinthetőbb kínálattal és kényelmesebb vásárlással vár mindenkit - Márkakínálatunk is bővült, hiszen a Tescót választotta az Egyesült Királyság első számú sportszerforgalmazója, a brit SportsDirect áruházlánc, valamint a piacvezető svéd márka, a H&M - Megszépült étteremudvarunkban kellemesebb hangulatban, kényelmesebb környezetben várjuk a látogatókat. Éttermi ajánlataink is megújultak: gyermek- illetve üzleti menüvel is kedveskedünk vásárlóinknak THE STORE OF THE FUTURE - Our Tesco store in Budaörs has been refurbished in accordance with our customers needs, to offer a more transparent selection of products and more comfortable shopping experience to everyone - Our brand portfolio has also been extended, as a result of the cooperation with SportsDirect, UK s number one distributor of sporting equipment, and H&M, the Swedish market leading company - Our refurbished food court restaurants await their guests in a more comfortable and more pleasant atmosphere. The menus of our restaurants have been extended by special offers for children and businessmen Támogatók / Sponsor: Let s keep on doing business together! Médiatámogató / Media partner: Tartson velünk a jövőben is!

6 Bevásárlóközpontok Budapesten Shopping centers in Budapest Bevásárlóközpontok Magyarországon Shopping centers in Hungary Flórián Áruház 33 Budapest, Flórián tér 6-9. Sugár Üzletközpont 48 Budapest, Örs vezér tere 4. 3 Árpád Üzletház 4 Budapest, Árpád út. 4 Budagyöngye 6 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. 5 Lôrinc Center 8 Budapest, Üllôi út Duna Plaza 38 Budapest, Váci út Pólus Center 5 Budapest, Szentmihályi út 3. 8 Csillagvár 39 Budapest, Rákóczi u Europark 9 Budapest, Üllôi út. Csepel Plaza Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Eleven Center 8 Budapest, Rétköz u. 7. Lurdy Ház 97 Budapest, Könyves Kálmán krt Rózsakert 6 Budapest, Gábor Áron u Új Udvar 36 Budapest, Bécsi út Mammut 4 Budapest, Lövôház u Campona Budapest, Nagytétényi út WestEnd City Center 6 Budapest, Váci út Atrium EuroCenter 3 Budapest, Bécsi út Rózsadomb Center 5 Budapest, Törökvész út MOM Park 3 Budapest, Alkotás utca 53. Árkád Budapest 6 Budapest, Örs vezér tere 5/a HomeCenter 73 Budapest, Pesti út Stop.Shop Budapest, Hûvösvölgyi út AsiaCenter 5 Budapest, Szentmihályi út Stop.Shop 3 Budapest, Bécsi út Récsei Center 46 Budapest, Istvánmezei út 6. 7 Savoya Park 7 Budapest, Hunyadi János út 9. 8 Stop.Shop 45 Budapest, Árpád út Material Center 34 Budapest, Róbert Károly krt Family Center Kôbánya 3 Budapest, Sibrik Miklós út 3. 3 Buy-Way Soroksár 3 Budapest, Bevásárló u Újbuda Center 7 Budapest, Hengermalom út Arena Plaza 87 Budapest, Kerepesi út Allee 7 Budapest, Október 3. u Corvin Plaza 83 Budapest, Futó utca Europeum 88 Budapest, József körút KÖKI Terminal 9 Budapest Vak Bottyán u. 75. A-C. 38 Hegyvidék Központ 4 Budapest, Apor Vilmos tér. Szil-Coop 6 Kecskemét, Izsáki út. Malompark 47 Debrecen, Füredi út 7. 3 Gyôr Plaza 94 Gyôr, Vasvári Pál u. /a. 4 Sopron Plaza 94 Sopron, Lackner Kristóf u Atlanta/SCB Power 45 Törökbálint, Dulácska u Centrál Passage 6 Kecskemét, Dobó krt Debrecen Plaza 46 Debrecen, Péterfia u Pólus Dráva 757 Barcs, Erkel Ferenc u.. 9 Alba Plaza 8 Székesfehérvár, Palotai u.. Pécs Plaza 763 Pécs, Megyeri út 76. Szinvapark 353 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. -4. Nyír Plaza 44 Nyíregyháza, Szegfû u Miskolc Plaza 355 Miskolc, Szentpáli u Kanizsa Plaza 88 Nagykanizsa, Európa tanács u.. 5 Kaposvár Plaza 74 Kaposvár, Berzsenyi D. u Szeged Plaza 674 Szeged, Kossuth Lajos sgt Csaba Center 56 Békéscsaba, Andrássy út Szolnok Plaza 5 Szolnok, Ady Endre út 8/a. 9 Zala Plaza 89 Zalaegerszeg, Stadion út 5. Savaria Plaza 97 Szombathely, Körmendi út Árkád Pécs 76 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. /. Balaton Plaza 8 Veszprém, Budapesti út Premier Outlet 5 Biatorbágy, Budaörsi út 4. 4 MAXCity Lakberendezési Áruház 45 Törökbálint, Tópark u. /a. 5 Stop.Shop 3 Érd, Budai út 3. 6 Malom 6 Kecskemét, Korona u.. 7 Stop.Shop 44 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/a. 8 Stop.Shop 8 Veszprém, Dornyai Béla u Parkcenter 4 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 3 Family Center 97 Szombathely, Varasd u.. 3 Árkád Gyôr 97 Gyôr, Budai út. 3 Family Center 36 Ózd, Sárli u Family Center 57 Gyula, Kétegyházi u.. 34 Gyöngyház Plaza 3 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u.. 35 Parkcenter 7 Szekszárd, Tartsay Vilmos u Parkcenter 88 Nagykanizsa, Récsei u Buy-Way Dunakeszi, Nádas u Parkcenter 86 Siófok, Vak Bottyán u Parkcenter 9 Mosonmagyaróvár, Szekeres R. u Vértes Center 8 Tatabánya, Gyôri út 7. 4 Stop.Shop 356 Miskolc, Szentpéteri kapu 8/a. 4 Stop.Shop 43 Debrecen, Kishatár út. 43 Family Center 65 Baja, Gránátos u.. 44 Family Center 68 Hódmezôvásárhely, Kaszap u.. 45 Family Center 94 Sopron, Ipar körút Market Central Ferihegy Vecsés, Fô út 47 Parkcenter 89 Zalaegerszeg, Átkötô u.. 48 Parkcenter 43 Debrecen, Kishatár u Stop.Shop 56 Békéscsaba, Szarvasi út 68/ 5 Parkcenter 358 Miskolc, Pesti út 9. 5 Alphapark 94 Sopron Határdomb u Agria Park 33 Eger, Törvényház u Parkcenter 37 Kazincbarcika, Hadak útja. 54 Stop.Shop 836 Keszthely, Murvás u.. 55 Family Center 3 Hatvan, Bibó István u Family Center 9 Gyôr, Malomszéki út Stop.Shop 88 Nagykanizsa, Dózsa György u M3 Outlet Center 49 Polgár, Hajdú u Korzó 44 Nyíregyháza, Nagy Imre tér. 6 Fórum Debrecen 49 Debrecen, Csapó u Parkcenter 8 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 3. 6 Parkcenter 84 Ajka, Fô út Parkcenter 5 Esztergom, Dobogókôi u Parkcenter 9 Budakeszi, Bianka u.. 65 Parkcenter 97 Szombathely, Szt. Gellért u Parkcenter 763 Pécs, Siklósi út 68/a. 67 Parkcenter 64 Kiskunhalas, Bethlen G. tér Parkcenter 66 Szentes, Csongrádi út 69 ETO Park 97 Gyôr, Nagysándor József u Target Center 6 Kecskemét, Izsáki út /b 7 Dunacenter 95 Gyôr, Csipkegyári u.. 7 Stop.Shop Gödöllô, Dózsa György út 73 Piramis Center 358 Tiszaújváros, Mátyás király út Corso Kaposvár 74 Kaposvár, Áchim András u Family Center 5 Szolnok, Felsô Szandai rét Family Center 77 Mohács, Pécsi út Zala Park 89 Zalaegerszeg, Balatoni út Airport Center 35 Tököl, Hermina út Alphapark 836 Keszthely, Frech Miklós u Family Center 6 Vác, Deres u.. 8 Árkád Szeged 674 Szeged, Londoni krt Sió Pláza 86 Siófok, Szabadság tér 6.

7 Magyarországi bevásárlóközpont-iparág 3 A piac fôbb számai Hungarian shopping center industry 3 Main numbers of the market Bevásárlóközpont típusok alapterület szerint Shopping center types by floorspace Budapest Darab GLA (m ) Átlagos GLA/ Összes Átlagos Üzletek átlagos Unit GLA (m ) bevásárlóközpont (m ) üzletszám üzletszám területe (m ) Average GLA/ Total number Average number Average m shopping center (m ) of shops of shops of shops Nagy / Large Közepes / Medium Kicsi / Small Összesen / Total: Bevásárlóközpontok, retail parkok, FActory outletek, strip mall-ok egység Budapest: 38 Vidék: m GLA Budapest: m Vidék: m üzlet Budapest: Vidék: alkalmazott Hipermarketek 68 hipermarket Budapest: Vidék: m hipermarket eladótér Budapest: m Vidék: m 654 üzlet a hipermarketekben Budapest: 5 Vidék: m GLA/hipermarket üzletek Budapest: m Vidék: m alkalmazott a hipermarketekben (eladótér+üzletsor) Shopping centers, retail parks, factory outlets, strip malls units Budapest: 38 Countryside: m GLA Budapest: m Countryside: m leased units Budapest: Countryside: employees Hypermarkets 68 hypermarkets Budapest: Countryside: m retail area in hypermarkets Budapest: m Countryside: m 654 leased units in hypermarkets Budapest: 5 Countryside: m GLA/leased units in hypermarkets Budapest: m Countryside: m employees in hypermarkets (retail area+leased units) Vidék / Countryside Darab GLA (m ) Átlagos GLA/ Összes Átlagos Üzletek átlagos Unit GLA (m ) bevásárlóközpont (m ) üzletszám üzletszám területe (m ) Average GLA/ Total number Average number Average m shopping center (m ) of shops of shops of shops Nagy / Large Közepes / Medium Kicsi / Small Összesen / Total: ICSC kategóriák Categories of ICSC Nagyon nagy 8 m felett Very large above 8 m Nagy m Large m Közepes m Medium m Kicsi m -ig Small till m 3

8 Magyarországi bevásárlóközpont-iparág Magyarországi bevásárlóközpont-iparág Hungarian shopping center industry Hungarian shopping center industry Adott évben nyitott hipermarketek száma 995 és 3 között Number of hypermarkets opened between Év végén mûködô hipermarketek eladótere az üzletsorok GLA-jével együtt (bôvítésekkel, változásokkal együtt) Retail area + leased units GLA of hypermarkets operating at the end of the year (together with extensions, changes) Budapest Vidék Adott évben nyitott hipermarketek eladótere az üzletsorok GLA-jével együtt 995 és 3 között Retail area + leased units GLA of hypermarkets opened between Év végén mûködô hipermarketek száma Hypermarkets operating by the end of the year Adott évben nyitott bevásárlóközpont GLA-je 976 és 3 között GLA of shopping centers opened between elôtt/ before Év végén mûködô bevásárlóközpontok GLA-je (bôvítésekkel, változásokkal együtt) GLA of shopping centers operating at the end of the year (together with extensions, changes) elôtt/ before Év végén mûködô bevásárlóközpontok száma Shopping centers operating by the end of the year Adott évben nyitott bevásárlóközpontok száma 976 és 3 között Number of shopping centers opened between Budapest Vidék 5

9 A piac fôbb szereplôi Main players of the market A piac fôbb szereplôi Main players of the market Fôbb szereplôk az üzemeltetett bevásárlóközpontok/hipermarket üzletsorok összes bérbeadható területe alapján (. m felett) Main operators based on the GLA of shopping centers/hypermarket malls operated (above m ) Bevásárlóközpontok fôbb üzemeltetôi 3 Main operators of shopping centers 3 Üzemeltetett központok száma Cégek száma Bevásárlóközpontok száma GLA (m ) Üzletek száma Number of shopping Number of Number of GLA (m ) Number of centers operated companies shopping centers leased units Összesen / Total Fôbb üzemeltetôk az üzemeltetett bevásárlóközpontok/hipermarket üzletsorok száma alapján (8 db felett) Main operators based on the number of shopping centers/hypermarket malls operated (above 8 centers) Cég neve Bevásárlóközpontok, Üzletek száma GLA (m ) Name of the company hipermarket üzletsorok száma Number of GLA (m ) Number of shopping centers, leased units hypermarket malls Real Management Üzemeltetô Kft Center Management Kft Cushman & Wakefield Immofinanz Services Hungary Kft Klepierre Management Magyarország Kft Immochan Alapok és Magyarország Kft. 8 hipermarket üzletsor Hipermarket üzletsor + Retail Park + 9 Retail Park / Hypermarket mall + Retail Park / 8 hypermarket malls + 9 Retail Parks Spar Magyarország Kft. Hipermarket üzletsor / Hypermarket mall TESCO GLOBAL Zrt. Hipermarket üzletsor / Hypermarket mall Cég neve Bevásárlóközpontok, Üzletek száma GLA (m ) Name of the company hipermarket üzletsorok száma Number of GLA (m ) Number of shopping centers, leased units hypermarket malls Immofinanz Services Hungary Kft TESCO GLOBAL Zrt. Hipermarket üzletsor / Hypermarket mall Cushman & Wakefield Klepierre Management Magyarország Kft ECE Projektmanagement Budapest Kft Immochan Alapok és Magyarország Kft. 8 hipermarket üzletsor Hipermarket üzletsor + Retail Park + 9 Retail Park / Hypermarket mall + Retail Park / 8 hypermarket malls + 9 Retail Parks Fôbb szereplôk az üzemeltetett bevásárlóközpontokban/hipermarket üzletsorokon lévô üzletszámok alapján (5 db felett) Main operators based on the number of leased units of shopping centers/hypermarket malls operated (above 5 units) Cég neve Bevásárlóközpontok, Üzletek száma GLA (m ) Name of the company hipermarket üzletsorok száma Number of GLA (m ) Number of shopping centers, leased units hypermarket malls Resideal Zrt Immofinanz Services Hungary Kft Spar Magyarország Kft. Hipermarket üzletsor / Hypermarket mal SES Spar European Shopping Center Magyarország Cushman & Wakefield ECE Projektmanagement Budapest Kft Immochan Alapok és Magyarország Kft. 8 hipermarket üzletsor Hipermarket üzletsor + Retail Park + 9 Retail Park / Hypermarket mall + Retail Park / 8 hypermarket malls + 9 Retail Parks Klepierre Management Magyarország Kft TESCO GLOBAL Zrt. Hipermarket üzletsor / Hypermarket mall Hipermarketek Magyarországon 3 / Hypermarkets in Hungary 3 Cég neve Hipermarketek száma (db) Hipermarketek eladótere (m ) Name of the company Number of hypermarkets (units) Retail area of hypermarkets (m ) TESCO GLOBAL Zrt Auchan Magyarország Kft Spar Magyarország Kft

10 jövôbeni beruházásai Future developments of our members Mundo / Mundo További jövôbeni beruházások Further future developments Etele City Center / Etele City Center Nyitás tervezett ideje / Planned of opening 6 Cím / Address Budapest XIV. ker. Bosnyák tér Budapest 4th district, Bosnyák Square Beruházó / Developer Echo Investment Stefánkovits Orsolya, leasing Telefon / Phone Fax / Fax / Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 35 m Üzletek száma / Number of shops 5 Velence Korzó Szolgáltatóház - Velencei-tó kapuja Velence Váci / Váci Megnyitó tervezett idôpontja / Planned date of opening 7. III. negyedév / 7 Q3 Helyszín / Location Budapest XI., Etele tér / Budapest th district, Etele Square Hivatalos honlap / Official website Beruházó / Developer Futureal Development Kapcsolat / Contact Karai Péter, értékesítési vezetô / GLA / GLA 45 m Üzletek száma / Number of shops 5 Helyszín / Location Budapest V. ker., Váci utca / Budapest 5th district, Váci Street Hivatalos honlap / Official website Beruházó / Developer ORCO Kapcsolat / Contact Horgos Tamás / GLA / GLA m Üzletek száma / Number of shops 7-8 Family Center / Family Center Nyitás tervezett ideje / Planned of opening 4 Cím / Address H-48 Velence, Tópart utca Gomi Rendezvényszervezô és Kereskedelmi Kft. Görgicze Zoltán Telefon / Phone / GLA / GLA 735 m Összes terület / Total area: 5 5 m Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 348 Beruházó/ Létesítmény neve/ Elhelyezkedés/ GLA(m )/ Parkolóhelyek Megnyitó tervezett Developer Name of shopping Location GLA(m ) száma/ Number of idôpontja/ Planned center parking places date of opening Magnum Hungaria Family Center Szekszárd III. negyedév Argon Kft. 4 Q3 Magnum Hungaria Family Center Tata fejlesztés alatt Beta Kft. under construction Magnum Hungaria Bevásárlóközpont Kecskemét fejlesztés alatt Centrum Kft. Shopping Center under construction Magnum Hungaria Family Center Oroszlány 4 43 fejlesztés alatt Natrium Kft. under construction Magnum Hungaria Family Center Salgótarján fejlesztés alatt Zeta Kft. under construction : Telefon / Phone: / 8 9

11 Agria Park / Agria Park Arena Plaza / Arena Plaza Nyitás ideje / Date of opening Cím / Address H-33 Eger, Törvényház u. 4. Nyitás ideje / Date of opening 5..7 Cím / Address H-87 Budapest, Kerepesi út 9. WING Zrt. Lanebridge Investment Management Ltd. WPR Alfa Kft. Cushman & Wakefield Szôke István, mall director Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 9 m Üzletek száma / Number of shops Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 5 Irodák nettó alapterülete / Area, net offices 6 m Agria Mozi, C&A, Deichmann, Libri, Hervis, Tesco, Drogerie Markt, Charles Vögele, New Yorker, CCC, OTP Bank, Springfield Balla Erna Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA m Üzletek száma / Number of shops Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 8 Peek & Cloppenburg, H&M, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Sportsdirect, Tesco, Libri, Media Markt, New Yorker, Deichmann, C&A, Michael Kors

12 Atrium EuroCenter / Atrium EuroCenter Campona / Campona Nyitás ideje / Date of opening 5.5. Cím / Address H-3 Budapest, Bécsi út 54. Atrium European Real Estate Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 Manhattan Real Estate Management Kft. Hunyadi Laura, marketing manager Mógor Krisztina, managing director GLA / GLA 95 m Üzletek száma / Number of shops 53 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Irodák nettó alapterülete / Area, net offices 54 m Interspar, Atrium EuroCenter Mozi, Alexandra, Orsay, Drogerie Markt, Gokart Ring, AlphaZoo, Sunrise Fitness Nyitás ideje / Date of opening Felújítás éve / Year of renovation (részleges / partly) Cím / Address H- Budapest, Nagytétényi út CBRE Global Investors Cushman & Wakefield Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 4 4 m Üzletek száma / Number of shops 6 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 5 Egyéb / Other Anselmo Szabolcs, center manager Tropicarium, H&M, Hervis, C&A, Charles Vögele, Libri, Humanic, Deichmann, Takko, Cinema City, Reserved, Csodák Palotája pénzváltó, gyermekmegôrzô, fitness center, bankfiókok, Posta, ELMÛ / bureau de change, child minder, fitness-center, bank offices, Post Office, ELMÛ 3

13 ECE / ECE EKZ Örs vezér tér Einkaufs-Center Einkaufs-Center Gyôr Dexium ZRt. Einkaufs-Center bevásárlóközpont tulajdonközösség Árkáden Pécs KG G.m.b.H & CO KG Szeged G.m.b.H & CO KG Magyarországi Fióktelep Bevásárlóközpont neve / Name of shopping center Árkád Budapest Árkád Pécs Árkád Gyôr Fórum Debrecen Árkád Szeged Nyitás ideje / Date of opening.3. /.3.3 (. ütem / nd phase) Cím / Address H-6 Budapest, H-76 Pécs, H-97 Gyôr, H-44 Debrecen, H-674 Szeged, Örs vezér tere 5/a. Bajcsy-Zsilinszky u. /. Budai út. Csapó u. 3. Londoni krt Kereskeldemi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 68 m 35 m 36 m 3 5 m 4 m Üzletek száma / Number of shops 3 Bershka, C&A, Deichmann, Douglas, GAP, Alexandra, C&A, Alexandra, C&A, Deichmann, C&A, Deichmann, Douglas, C&A, Deichmann, H&M, Hervis, Interspar, Libri, Media Markt, Deichmann, H&M, Hervis, H&M, Hervis, Humanic, H&M, Humanic, Libri, H&M, Hervis, New Yorker, Pull & Bear, Van Graaf, Zara Interspar, Media Markt Interspar, Zara Media Markt, New Yorker, Spar Humanic, Spar, Zara Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Látogatók száma/hét / Number of visitors/week

14 ETO Park Élményközpont / ETO Park Lifestyle Centre Europark / Europark Nyitás ideje / Date of opening 9..9 Cím / Address H-97 Gyôr, Nagysándor József u. 3. QUAESTOR Csoport ETO Park Kft. Rácz Józsefné ügyvezetô igazgató Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 (retail) + (office) GLA / GLA 4 m Üzletek száma / Number of shops 8 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Irodák nettó alapterülete / Area, net offices 7 m Alexandra, Levi s, Benetton, Villeroy & Boch Okmányiroda, Posta Nyitás ideje / Date of opening Felújítás éve / Year of the renovation 3-Media Markt, 6-emelet, irodák/floor, offices Cím / Address H-9 Budapest, Üllôi út. Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft. Spar European Shopping Centers Europark Bevásárlóközpont Kft. Fábián Attila, managing director; Schönhauer Andrea centermanager Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 5 6 m Üzletek száma / Number of shops 67 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Interspar, Media Markt, Hervis, Libri, dm, Deichmann, CCC 938 / free Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 5 6 7

15 GfK Hungária Piackutató Intézet GfK Hungária Market Research Institute A GfK a világ egyik legnagyobb piackutató vállalata, amely világszerte több mint országban. szakértôvel nap mint nap azon dolgozik, hogy megismerje és megértse az emberek gondolkodás- és életmódját, valamint vásárlási szokásait. Folyamatos innovációival, a legújabb technológiák és módszertanok alkalmazásával a GfK lehetôséget ad ügyfeleinek, hogy megismerjék a számukra legfontosabbakat: a vásárlókat. GfK is one of the world s largest research companies., GfK experts are working to discover new insights about the way people live, think and shop, in over markets, every day. GfK is constantly innovating to use the latest technologies and the smartest methodologies to give its clients the clearest understanding of the most important people in the world: their customers. 8 Europeum / Europeum Nyitás ideje / Date of opening 6.4. Cím / Address H-88 Budapest, Népszínház u Duna Office Center Kft. Ablon Kft. Zalatnai Zsolt Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 GLA / GLA 5 m Üzletek száma / Number of shops 3 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 95 Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 8 H&M, Müller, Deichmann, T-Com, Telenor, YvesRocher, BijouBrigitte stb. A GfK Hungária teljes körû piackutatási szolgáltatásokat nyújt, az adatgyûjtéstôl és-elemzéstôl a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges konzultációig. Célja, hogy támogassa Ügyfelei marketingdöntéseit és információkkal közelebb hozza egymáshoz a vállalatokat és a fogyasztókat. A GfK komoly tapasztalatokkal rendelkezik a kereskedelmi ingatlanok, ezen belül is a bevásárlóközpontok piacán. Sikeres együttmûködést folytat a piaci szereplôkkel különbözô témákban, úgy a hagyományos vásárlói elégedettségmérés és imázs mérések,mint a szakértôi vagy megvalósíthatósági, vonzáskörzet tanulmányok terén. A rendszeresen elkészülô GfK Vásárlóerô Tanulmány pedig áttekintést nyújt a magyarországi vásárlóerôrôl, azaz az elméletileg elkölthetô jövedelmekrôl. A GfK Hungária Bevásárlóközpontokról szóló felmérése pedig kifejezetten a különbözô bevásárlási helyek, bevásárlóközpontok látogatását felmérô, évente elkészülô kutatás. A GfK Hungária az Ön partnere a sikeres marketingstratégia elôkészítésében és megvalósításában! Alapítás éve: 989 Ügyvezetô igazgató: Kozák Ákos PhD Cégünkrôl bôvebben informálódhat az alábbi elérhetôségeken: GfK Hungária Piackutató Intézet 3 Budapest, Visegrádi u. 3. Tel.: +36 () 45 35, Fax: +36 () Web: Linkedin: Gyôr-Moson-Sopron 3, Vas 3,7 Magyarország megyéinek vásárlóereje, 3 Zala 95,6 Veszprém, Somogy 84, Komárom- Esztergom, Baranya 9, Fejér 9,5 Tolna 94,5 Nógrád 88,3 Budapest 3, Pest 4,4 Bács-Kiskun 84, Heves 96, Jász-Nagykun- Szolnok 88,5 Csongrád 9,5 Borsod-Abaúj-Zemplén 86,6 Békés 85,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 75, Hajdú-Bihar 84,5 Egy fôre jutó vásárlóerô - Magyarország =, n 8, n 88, n 96, n 4, n, n, felett GfK Hungaria provides full-scale market research services from collecting and analysing data to consulting which is essential to strategic decision-making. GfK Group s aim is to support companies market decisions and to bring them closer to consumers through its information services. GfK has significant experience in the market of commercial properties, including shopping centres. The company has successfully cooperated with market participants in various projects not only in the fields of traditional customer satisfaction measurements and image measurements, but also on feasibility and catchment or expert studies. GfK Purchasing Power Study is prepared regularly and it provides an overview of the purchasing power, namely the disposable incomes in Hungary. GfK Shopping Centres Study is written each year. This tracking survey measures the different shopping sites and the attendance of shopping centres. GfK Hungaria is your partner in preparing and implementing a successful marketing strategy. Year of foundation: 989 Managing director: Ákos Kozák, PhD For further information, please, contact us: GfK Hungaria Market Research Institute HU-3 Budapest, Visegrádi u. 3. Phone: +35 () 45 35, Fax: +36 () Web: Linkedin: GfK Vásárlóerô Index Magyarország megyéiben (NUTS 3) és Budapesten Egy fôre jutó vásárlóerô, Magyarország= Budapest Komárom-Esztergom Fejér Pest Vas Gyôr-Moson-Sopron Veszprém Heves Zala Tolna Baranya Csongrád Jász-Nagykun-Szolnok Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén Békés Hajdú-Bihar Somogy Bács-Kiskun Szabolcs-Szatmár-Bereg

16 Hegyvidék Központ / Hegyvidék Shopping Center Lurdy Ház / Lurdy Ház Nyitás ideje / Date of opening.. Cím / Address H-4 Budapest, Apor Vilmos tér. WING Zrt. Nyári Margit, Sales Executive, Retail Developments Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 GLA / GLA 6 m Üzletek száma / Number of shops 5 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces CBA Príma, Drogerie Markt, OTP Bank, Líra könyvesbolt Nyitás ideje / Date of opening Felújítás éve / Year of renovation Cím / Address H-97 Budapest, Könyves Kálmán krt Lurdy Ház Kft. Lurdy Ház Kft. Balogh Attila, kereskedelmi igazgató Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 8 m Üzletek száma / Number of shops Alexandra Könyváruház, Lurdy Rendezvényközpont, Galaxy Játékáruház, HifiFutar.hu, Drogerie Markt, KIK, Magyar Mozi Kft., REÁL Élelmiszer, Office Depot, Zoodom, Földhivatal, Cosmos City, CIG Pannónia, HÁDA, M-RTL Zrt., Saxoo London, Roland Divatház, McDonald s, OTP Bank, UniCredit Bank, Magyar Posta Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 3 Egyéb / Other Konferenciaközpont / Conference center; Játszóház /Adventure park; Mozi/ Cinema GLA/Iroda / GLA /Office m 3 3

17 Klepierre / Klepierre Bevásárlóközpont neve Nyitás dátuma Felújítás dátuma Cím Kereskedelmi szintek száma GLA(m ) Üzletek száma Fôbb bérlôk Parkolóhelyek száma Name of shopping center Date of opening Date of renovating Address Number of retail levels GLA(m ) Number of shops major tenants Number of parking places Corvin Plaza H-83 Budapest, CBA Príma, H&M, C&A, Alexandra, Euronics, Takko, 776 Futó utca Deichmann, Drogerie Markt, Hervis, New Yorker, Müller, Vögele, Reserved, KIK, Reno, Magyar Posta Duna Plaza 996 parkolóház és metrószint H-38 Budapest, Cinema City, Media Markt, CBA Príma, Alexandra, Libri, Marks 5 / parking lot and level Váci út and Spencer, Charles Vögele, H&M, Intersport, Deichmann, of underground iroda/offices Reserved, Drogerie Markt, Magyar Posta, Humanic, KFC, Aréna Fitness Tally Weijl, Orsay, Invázió, Retro, Játékbox, Ofotért, Vision Express Csepel Plaza 997 H- Budapest, CBA, Plaza fitness, Deichmann, Háda Fashion, 379 Rákóczi Ferenc u Cosmos, MKB, Vision Express, Alexandra, Libri Alba Plaza 999 H-8 Székesfehérvár, Cinema City, C&A, Hervis, Takko, Deichmann, Tally Weijl, 5 Palotai u.. Marionnaud, Orsay, Promod, GAS, Office Shoes, Cosmos, Humanic, Alexandra, Raiffeisen Bank, Euronics, H&M, KFC Debrecen Plaza H-46 Debrecen, Cinema City, CBA Príma, DM, Alexandra, 436 Péterfia u 8. Cosmos, Takko, Retro, McDonalds, Raiffeisen Bank Gyôr Plaza H-94 Gyôr, CBA Príma, Cinema City, Euronics, Alexandra, Cosmos, 46 Vasvári Pál u. /A GAS, Rossmann, Raiffaisen Bank, Don Pepe, Orex, CCC Kanizsa Plaza H-88 Nagykanizsa, CBA Cent, Cinema Nagykanizsa, Jysk, Cosmos, 88 Európa tanács u.. Alexandra, DM, Háda Fashion Kaposvár Plaza H-74 Kaposvár, 47 Cinema City, Invazió, Rossmann, Hervis, Cosmos, 98 Berzsenyi Dániel u. -3. Raiffeisen Bank, Alexandra, Office Shoes, Playersroom, H&M Miskolc Plaza H-355 Miskolc C&A, Cinema City, Orsay, Promod, Tally Weijl, 4 Szentpáli u. -6. Euronics, H&M, Humanic, Rossmann, Reserved, Deichmann Nyír Plaza H-44 Nyíregyháza Cinema City, Cosmos, H&M, Bowling Club, Alexandra, GAS, DM, 659 Szegfû utca 75. Office Shoes, Tally Weijl, Playersroom, CCC, Amnesia, Sugarbird, Saxoo Szeged Plaza H-674 Szeged, Cinema City, CBA, C&A, H&M, 879 Kossuth Lajos sgt. 9. Humanic, Alexandra, Rossmann, Retro Szolnok Plaza H-5 Szolnok, Cinema City, Spar, Hervis, Alexandra, Cosmos, 56 Ady Endre út 8/a Rossmann, Playersroom, Guliver Zala Plaza H-89 Zalaegerszeg, CBA Cent, Cinema City, Euronics, Alexandra, 79 Stadion út 5. Cosmos, Roland, Office Shoes, Players Room, CCC : Klepierre : Klepierre Management Magyarország Kft. Kapcsolat / Contact: Kertai Zsolt, managing director Kálmánné Straub Katalin, director of hungarian operations Telefon / Phone: / Fax / Fax: : Bevásárlóközpontok száma / Number of shopping centers: 3 Összes GLA / Total GLA: 8 98 m Összes üzletek száma / Total number of shops: 948 Összes parkolóhelyek száma / Total number of parking places:

18 Malom Központ / Malom Malompark / Malompark Nyitás ideje / Date of opening Cím / Address H-6 Kecskemét, Korona utca. ES Invest Kft. Malom Ingatlanhasznosító és Üzemeltetô Kft. Rácz József Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 5 GLA / GLA m Üzletek száma / Number of shops 95 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 463 Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 5 Irodák nettó alapterülete / Area, net offices 3 H&M, New Yorker, Douglas, Deichmann, Hervis, Promod, Springfield, Takko, OTP Bank regionális központja, Provident Zrt, Libri, Drogerie Markt, Brendon, Nike, Orsay, Vision Express, Intimissimi, Calzedonia, Triumph Nyitás ideje / Date of opening Felújítás éve / Year of renovation 3 Cím / Address H-47 Debrecen, Füredi út 7. Budapest Properties B.V. Boston Bróker Kft. Sipos József, operational director Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 GLA / GLA 3 m Üzletek száma / Number of shops 35 Interspar, Praktiker, Brendon Babaáruház Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 6 Látógatók száma/hét / Number of visitors/week

19 Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ Mammut Shopping and Entertainment Center MAXCity Lakberendezési Áruház MAXCity 36 Nyitás ideje / Date of opening Mammut I.: , Mammut II.: 8.9. Cím / Address H-4 Budapest, Lövôház u mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont Mammut ZRt. Mammut ZRt. Gábor Vígh dr. CEO Telefon / Phone Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 6 GLA / GLA 6 m Üzletek száma / Number of shops 33 Spar, Hervis, Media Markt, Mammut Bowling, UPC, Posta, Cinema City, Mango, Spriengfield, Starbucks, Salamander, Humanic, Douglas, Deichmann, Promode, Marks and Spencer, McDonald s, Benetton, Esprit, Libri, Alexandra, Okay Italia, Bershka, Butlers, Mammut Egészségközpont, Diagnoscan Magyarország, Bio Sétány, Lite Wellness Club, Burger King, Nordsee Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces Látógatók száma/év / Number of visitors/year 6 5 Egyéb / Other fitness center, játszótér és játszóház, díjmentes internethasználat, autómosó, autógumi javítás, ingatlaniroda/ fitness, children park and playroom, free internet, car wash, tyre service, Real Estate Agency Nyitás ideje / Date of opening Cím / Address H-45 Törökbálint, Tópark u. /a. Tokaj Hotel-Invest Kft. Tokaj Hotel-Invest Kft. György Izabella Telefon / Phone , Fax / Fax Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 GLA / GLA 3 4,85 m Összes terület / Total area: 3 m Üzletek száma / Number of shops 6 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 443 Irodák nettó alapterülete / Area, net offices 346,5 m Baltex Home, BoConcept, Desidea, Diesel Living, IDdesign, KARE, Leguan a szônyegspecialista, Team7, Tectona Grandis, TH Design Lakberendezési Stúdió, Vi-Spring, Wenga Manufacture 37

20 MOM Park / MOM Park Pólus Center / Pólus Center Nyitás ideje / Date of opening.9. Cím / Address H-3 Budapest, Alkotás utca 53. AEW Europe (PBW Fund) Nyitás ideje / Date of opening: Felújítás éve / Year of renovation:.. Cím / Address H-5 Budapest, Szentmihályi út 3. BNP Paribas Real Estate Hungary CBRE Global Investors 73% of the Condominium Jane Petrie Cushman & Wakefield Kft. Telefon / Phone Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels 3 GLA / GLA 9 m Üzletek száma / Number of shops Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 5 Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 5 Benetton, Butlers, C&A, Cinema City, Douglas, French Connection, Gant, H&M, Marc Cain, Michael Kors, Napapijri, Reserved, Salamander, SPAR, Vapiano Vincze Anna, Center Manager Telefon / Phone Kereskedelmi szintek száma / Number of retail levels GLA / GLA 44 m Üzletek száma / Number of shops 5 Parkolóhelyek száma / Number of parking spaces 5 Látógatók száma/hét / Number of visitors/week 95 Media Markt, Tesco, Hervis, H&M, C&A, Deichmann, CCC, New Yorker, Humanic, Reno, Promod, Cinema 38 39

on point BUDAPEST Q2 2013 Budapest City Report Q2 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév REAL ESTATE

on point BUDAPEST Q2 2013 Budapest City Report Q2 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév REAL ESTATE on point Budapest City Report Q2 2013 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév Q2 2013 BUDAPEST TENANT MIX REAL ESTATE 2 On Point Budapest City Report Q2 2013 Economy/Investment Hungarian

Részletesebben

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév 2 On Point Q4 2010 Economy / Investment Favourable family taxation and new media law exemplifies the work of

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév Budapest City Report Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév HU Q4 Economy/Investment Hungarian economy In 2014, on the back of increasing performance of agriculture, manufacturing

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév on point Budapest City Report Q2 21 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 21. második negyedév 2 On Point Q2 21 Economy / Investment The new government has been inaugurated and published their reform plans Gazdaság

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév Budapest City Report Q2 212 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 212.második negyedév 2 On Point Budapest City Report Q2 212 Economy/Investment Economy On July 17t h, Hungary started the highly anticipated credit

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

Dear readers, Dear Partners, Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk!

Dear readers, Dear Partners, Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Kedves Partnerünk! Idén negyedízben készítjük el éves összefoglaló statisztikai kiadványunkat, mellyel minden, budapesti turizmus iránt érdeklôdô számára szeretnénk egy világos, könnyen

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Geberit referenciák Geberit references

Geberit referenciák Geberit references Geberit referenciák Geberit references Tartalom Contents Beköszöntő Introduction Fenntartható fejlődés Sustainable development Geberit termékválaszték Geberit product line Referenciáink Our references

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozáson keresztül vezet az út a jövôbe / 3 Benquet úr látogatása / 4 Amerikai vendégek az ALTERRÁ-nál / 5 Mobil kôtörô

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben