A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 2. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Egy példány ára: 2100 Ft TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOG- SZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január február havi adatok alapján Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira III. HÍREK, INFORMÁCIÓK Hírek... 47

2 42 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra Magyar Mezõgazdasági tárgyú 40/2008. (IV. 3.) FVM SZMM e. r. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM ESZCSM GKM e. r. módosításáról 45/2008. (IV. 11.) FVM r. a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 47/2008. (IV. 23.) OGY h. a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl és az ezeket érintõ magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 52/2008. (IV. 24.) FVM r. a borok elõállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról Pénzügyi tárgyú 2008: XV. tv. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról 82/2008. (IV. 8.) Korm. r. a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl 83/2008. (IV. 8.) a hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl Integrációs tárgyú 2008: XVIII. tv. egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetésérõl Ipari tárgyú 88/2008. (IV. 17.) Korm. r. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása Egészségügyi tárgyú 14/2008. (IV. 17.) EüM r. a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkezõ vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezõ géntechnológiai hatóság, valamint a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezõ eljárásban közremûködõ géntechnológiai szakhatóság kijelölésérõl Környezetvédelem tárgyú 15/2008. (IV. 17.) EüM r. a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérõl, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjérõl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról Kereskedelempolitikai tárgyú 17/2008. (IV. 24.) KüM h. a Cotonouban, június 23-án, egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belsõ Megállapodások kihirdetésérõl szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet 5. -a hatálybalépésérõl Közösségi Ipari tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/43/EK irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 96 számában megjelent a Bizottság 2008/47/EK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 102 számában megjelent a Bizottság 331/2008/EK rendelete a Közösségen belüli mûködési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 104 számában megjelent a Bizottság határozata a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 109 számában megjelent a Bizottság 2008/49/EK irányelve a

3 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ /36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi ellenõrzésének végrehajtási feltételei tekintetében történõ módosításáról Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 98 számában megjelent a Bizottság 323/2008/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 102 számában megjelent a Bizottság 334/2008/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/44/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bentiavalikarb, a boszkalid, a karvon, a fluoxasztrobin, a Paecilomyces lilacinus és a protiokonazol hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/45/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 105 számában megjelent a Bizottság 2008/303/EK határozata a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával összefüggõ átmeneti védekezési intézkedésrõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 108 számában megjelent a Bizottság 345/2008/EK rendelete a mezõgazdasági termékek ökológiai termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra elõírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 110 számában megjelent a Bizottság 355/2008/EK rendelete az 1239/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal elõtti eljárások során az elektronikus kommunikációs eszközök használata tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 115 számában megjelent a Bizottság 2008/337/EK határozata a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról Egészségügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 114 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/46/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezõk hatásából keletkezõ kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) Fogyasztóvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 109 számában megjelent a Bizottság 2008/322/EK határozata a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerû öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések elõírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról Környezetvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 107 számában megjelent a Bizottság 340/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendõ díjakról Költségvetési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 101 számában megjelent a Bizottság 329/2008/EK rendelete az 552/2007/EK határozatnak a évi költségvetési felsõ határok megállapítása tekintetében történõ módosításáról Kutatás-fejlesztés tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról Számviteli tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 297/2008/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról Statisztikai tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 112 számában megjelent a Bizottság 364/2008/EK rendelete a 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendõ eltérések tekintetében történõ végrehajtásáról

4 44 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január február havi adatok alapján I II. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 9339 M eurót (2007 I II. hónapjában 8363 M eurót), a beérkezés 8047 M eurót (2007 I II. hónapjában 7470 M eurót) tett ki, így februárban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 11,7%-kal emelkedtek, a beérkezések 7,7%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben, 17,7%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való beérkezésnél jobban nõtt, 14,0%-kal ( M euróról M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 76,6%-ot (2007 I II. hónapjában 80,8%), a behozatalban 66,5%-ot (2007 I II. hónapjában 70,3%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 893 M eurós többlethez képest most 1292 M eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 270 M eurós deficit 2008 februárjában 78 M eurós többletre változott. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult (2. számú táblázat). A kiszállításban az élelmiszerek 568 M eurót tettek ki, részesedésük így 6,1% (2007. I II. hónapjában 6,1%), a nyersanyagok értéke 229 M euró volt, mely 2,5%-os súlyt jelent (2007 I II. hónapjában 2,2%), az energiahordozók 197 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2007 I II. hónapjában 1,5%), a feldolgozott termékek értéke 2558 M euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2007 I II. hónapjában 28,1%), míg a gépek és berendezések 5787 M eurós forgalma 62,0%-os részarányt képvisel (2007 I II. hónapjában 62,1%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 462 M eurót tettek ki, így részesedésük 5,7% (2007 I II. hónapjában 5,3%), a nyersanyagok értéke 147 M euró volt, mely 1,8%-os súlyt jelent (2007 I II. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 287 M euró értékû érkezett be, ami 3,6%-os részaránynak felel meg (2007 I II. hónapjában 3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 3185 M eurót ért el, ez 39,6%-os hányadnak felelt meg (2007 I II. hónapjában 40,9%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 3966 M eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést reprezentált (2007 I II. hónapjában 49,0%). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. számú táblázat). Ezek szerint 2008 elsõ két hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+88%), Ukrajnába (+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiába (+62%), valamint Horvátországba (+33%), továbbá az USA-ba (+27%) irányuló exportunk is. Jelentõs növekedést mutat a svájci (+49%) exportforgalom. Az átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+7%). A kínai export stagnált. A Kanadába irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyorsabban nõtt (+29%); a kisebb volumenû ukrajnai (+34%) és Szerbiából származó (+51%), valamint Horvátországból származó (+54%) behozatal is jelentõsen emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt Kanadából (+75%) és Kínából (+44%) származó importunk. Japánból és Svájcból a behozatal az átlag körül alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+9%) import.

5 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ számú táblázat Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított január február havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS ORSZÁG Index 2008/2007 Megoszlás (%) 2008-ban Index 2008/2007 Megoszlás (%) 2008-ban Németország ,8% 26,6% ,3% 26,2% Ausztria ,1% 4,7% ,4% 5,9% Olaszország ,6% 4,9% ,0% 4,0% Franciaország ,3% 4,4% ,7% 3,9% Nagy-Britannia ,1% 4,3% ,5% 2,2% Hollandia ,4% 3,2% ,0% 4,3% Lengyelország ,2% 4,3% ,2% 3,9% Szlovákia ,0% 4,6% ,9% 3,1% Spanyolország ,3% 3,1% ,3% 1,5% Csehország ,7% 3,9% ,8% 3,4% Románia ,8% 4,5% ,5% 2,0% Belgium ,8% 1,5% ,8% 1,8% Finnország ,2% 0,5% ,6% 0,7% Svédország ,9% 0,9% ,4% 0,9% Szlovénia ,0% 1,0% ,4% 0,9% Görögország ,6% 0,7% ,7% 0,1% Dánia ,2% 0,7% ,7% 0,6% Bulgária ,9% 1,2% ,6% 0,1% Portugália ,7% 0,5% ,9% 0,2% Írország ,2% 0,4% ,8% 0,3% Litvánia ,9% 0,2% ,0% 0,1% Lettország ,3% 0,2% ,0% 0,0% Észtország ,0% 0,1% ,9% 0,0% Ciprus ,2% 0,0% ,2% 0,1% Luxemburg ,0% 0,1% ,9% 0,1% Málta ,0% 0,0% ,4% 0,0% EU összesen ,7% 76,6% ,7% 66,5% Magyarország összesen ,7% 100,0% ,0% 100,0%

6 46 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám 2. számú táblázat Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint január február hónapban Kiszállítás Beérkezés Árufõcsoport 2007 M euró 2007 % 2008 M euró 2008 % 2007 M euró 2007 % 2008 M euró 2008 % Élelmiszerek, ital, dohány 516 6, , , ,7 Nyersanyagok 184 2, , , ,8 Energiahordozók 121 1, , , ,6 Feldolgozott termékek , , , ,6 Gépek, gépi berendezések , , , ,3 Összesen , , , ,0 3. számú táblázat Külkereskedelmi termékforgalom január február hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR ORSZÁG KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG Index 2008/2007 Index 2008/2007 EU 27 ország ,7% ,7% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL Horvátország ,1% ,1% Szerbia ,0% ,5% Svájc ,3% ,9% Oroszország ,4% ,8% Ukrajna ,8% ,3% USA ,6% ,3% Kanada ,8% ,7% 2 16 Japán ,4% ,8% Kína ,0% ,5% Magyarország összesen ,7% ,0%

7 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 47 Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira Közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 91 számában megjelent a Bizottság értelmezõ közleménye a közbeszerzésekre és konceszsziókra vonatkozó közösségi jognak az Intézményesített PPP-kre való alkalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 94A számában megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke Harmadik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 95 számában megjelent a Bizottság közleménye a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egységes jogalkalmazásról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 100 számában megjelent az Európai Közösségek kombinált Nómenklatúrájának magyarázata Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 109A számában megjelent Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke Negyedik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 109A számában megjelent Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke negyedik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Felhívás Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 96 számában megjelent nyílt versenyvizsga-felhívás EPSO/AST/46-55/08-Asszisztensek (AST3) III. Hírek, információk Hírek Az EU költségvetésének jövõje konferencia Az EU költségvetésének jövõje címmel május 30-án nemzetközi konferenciára kerül sor a Külügyminisztérium, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Gazdaságkutató Intézet közös szervezésében. A program a közös költségvetésrõl folytatandó vita négy legfontosabb területére (kohéziós politika, saját források rendszere, Közös Agrárpolitika, új kihívások) koncentrál. A meghívott vitázók és vitavezetõk között mind az akadémiai élet, mind a döntéshozók képviseltetik magukat. A konferenciát Göncz Kinga külügyminiszter nyitja meg és részt vesz többek között Alain Lamassoure és Tabajdi Csaba EP képviselõk, Stefan Lehner, az Európai Bizottság Költségvetési Fõigazgatóságának igazgatója és Balázs Péter, egyetemi tanár. Az EU költségvetésének jövõje Budapest, május 30. Helyszín: Novotel Budapest Centrum Hotel, 1088 Budapest, Rákóczi út A konferencia nyelve: angol (angol magyar/magyar angol tolmácsolás van). 8:30 Regisztráció 9:00 Megnyitó beszéd Göncz Kinga, a Magyar Köztársaság külügyminisztere György Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetõje 9:15 Vitaindító Vértes András (a GKI elnöke) és Losoncz Miklós (a GKI kutatója) 9:45 1. panel: kohéziós politika Vitavezetõ: Iván Gábor szakállamtitkár, európai igazgató, Külügyminisztérium Vitázók: = Indhira Santos, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet kutatója = Piotr Serafin szakállamtitkár, lengyel európai ügyekért felelõs hivatal = Heil Péter, miniszteri kabinet vezetõje, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 11:15 Kávészünet Sajtótájékoztató 11:45 2. panel: saját források Vitavezetõ: Stefan Lehner, igazgató, Európai Bizottság (Költségvetési Fõigazgatóság) Vitázók: = Alain Lamassoure, EP képviselõ, a Költségvetési bizottság tagja = Philipp Mohl, a mannheimi Európai Gazdaságkutató Intézet (ZEW) kutatója = Banai Péter Benõ, fõosztályvezetõ-helyettes, Pénzügyminisztérium 13:15 ebédszünet

8 48 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám 14:30 3. panel: közös agrárpolitika Vitavezetõ: Tabajdi Csaba, EP képviselõ, a Mezõgazdasági és vidékfejlesztési bizottság tagja Vitázók: = Brendan Bayley, mezõgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekkel foglalkozó politikai elemzõ, az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma = Ludwig Willnegger, politikai tanácsadó, COPA- COGECA (a mezõgazdasági termelõk, illetve szövetkezetek európai szervezete) = Halmai Péter, egyetemi tanár, Szent István Egyetem 16:00 kávészünet 16:15 4. panel: új kihívások hatása a közös költségvetésre Vitavezetõ: Balázs Péter, egyetemi tanár, Középeurópai Egyetem, az Európai Bizottság volt tagja Vitázók: = Camilla Adelle, a londoni Európai Környezetvédelmi Intézet (IEEP) kutatója = Csaba László, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Közép-európai Egyetem = Szemlér Tamás, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Világgazdasági Kutatóintézet 17:45 konferencia lezárása Vértes András, a GKI elnöke *** A szerkesztõbizottság elnöke: Váradi Tibor A szerkesztõbizottság tagjai: Felelõs szerkesztõ: Antal Péter dr. Czombos Tamás Ifflandné Szabó Rozália Kosaras Ferenc Zsolnay Tamás Mocsáry Péter Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. DECEMBER 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 1. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. ÁPRILIS 3. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 2. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. MÁJUS 17. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK HAVONTA

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2008. DECEMBER 31. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal 2008/28. HATÁROZATOK TÁRA 187 Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 28. Ára: 525, Ft 2072/2008. (VI. 13.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

L 158/234 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.10.

L 158/234 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.10. L 158/234 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.10. A TANÁCS 2013/20/EU IRÁNYELVE (2013. május 13.) az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi politika területén elfogadott egyes irányelveknek

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 7. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: 458-3538 MEGJELENIK

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben