A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL"

Átírás

1 XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 2. A MAGYAR EU KAPCSOLATOKRÓL A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓS ÉRTESÍTÕJE Szerkesztõség: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Telefon: MEGJELENIK HAVONTA Elõfizetési díj 1 évre Ft Egy példány ára: 2100 Ft TARTALOM Oldal I. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOG- SZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra II. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK ESEMÉNYEI A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január február havi adatok alapján Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira III. HÍREK, INFORMÁCIÓK Hírek... 47

2 42 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám I. Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok Figyelemfelhívás a magyar EU gazdasági kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi jogszabályokra, dokumentumokra Magyar Mezõgazdasági tárgyú 40/2008. (IV. 3.) FVM SZMM e. r. az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM ESZCSM GKM e. r. módosításáról 45/2008. (IV. 11.) FVM r. a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról 47/2008. (IV. 23.) OGY h. a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl és az ezeket érintõ magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 52/2008. (IV. 24.) FVM r. a borok elõállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról Pénzügyi tárgyú 2008: XV. tv. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról 82/2008. (IV. 8.) Korm. r. a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl 83/2008. (IV. 8.) a hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl Integrációs tárgyú 2008: XVIII. tv. egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetésérõl Ipari tárgyú 88/2008. (IV. 17.) Korm. r. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása Egészségügyi tárgyú 14/2008. (IV. 17.) EüM r. a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkezõ vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezõ géntechnológiai hatóság, valamint a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezõ eljárásban közremûködõ géntechnológiai szakhatóság kijelölésérõl Környezetvédelem tárgyú 15/2008. (IV. 17.) EüM r. a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelölésérõl, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjérõl szóló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról Kereskedelempolitikai tárgyú 17/2008. (IV. 24.) KüM h. a Cotonouban, június 23-án, egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belsõ Megállapodások kihirdetésérõl szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet 5. -a hatálybalépésérõl Közösségi Ipari tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/43/EK irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 96 számában megjelent a Bizottság 2008/47/EK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról Közlekedési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 102 számában megjelent a Bizottság 331/2008/EK rendelete a Közösségen belüli mûködési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 104 számában megjelent a Bizottság határozata a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 109 számában megjelent a Bizottság 2008/49/EK irányelve a

3 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ /36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi ellenõrzésének végrehajtási feltételei tekintetében történõ módosításáról Vám tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 98 számában megjelent a Bizottság 323/2008/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 102 számában megjelent a Bizottság 334/2008/EK rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról Mezõgazdasági tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/44/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bentiavalikarb, a boszkalid, a karvon, a fluoxasztrobin, a Paecilomyces lilacinus és a protiokonazol hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 94 számában megjelent a Bizottság 2008/45/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 105 számában megjelent a Bizottság 2008/303/EK határozata a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával összefüggõ átmeneti védekezési intézkedésrõl Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 108 számában megjelent a Bizottság 345/2008/EK rendelete a mezõgazdasági termékek ökológiai termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra elõírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 110 számában megjelent a Bizottság 355/2008/EK rendelete az 1239/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal elõtti eljárások során az elektronikus kommunikációs eszközök használata tekintetében történõ módosításáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 115 számában megjelent a Bizottság 2008/337/EK határozata a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról Egészségügyi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 114 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/46/EK irányelve a munkavállalók fizikai tényezõk hatásából keletkezõ kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) Fogyasztóvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 109 számában megjelent a Bizottság 2008/322/EK határozata a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerû öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések elõírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról Környezetvédelmi tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 107 számában megjelent a Bizottság 340/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendõ díjakról Költségvetési tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 101 számában megjelent a Bizottság 329/2008/EK rendelete az 552/2007/EK határozatnak a évi költségvetési felsõ határok megállapítása tekintetében történõ módosításáról Kutatás-fejlesztés tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról Számviteli tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent az Európai Parlament és a Tanács 297/2008/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról Statisztikai tárgyú Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 97 számában megjelent Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 112 számában megjelent a Bizottság 364/2008/EK rendelete a 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendõ eltérések tekintetében történõ végrehajtásáról

4 44 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám II. A gazdasági kapcsolatok eseményei A magyar EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása január február havi adatok alapján I II. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 9339 M eurót (2007 I II. hónapjában 8363 M eurót), a beérkezés 8047 M eurót (2007 I II. hónapjában 7470 M eurót) tett ki, így februárban a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 11,7%-kal emelkedtek, a beérkezések 7,7%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mértékben, 17,7%-kal ( M euróról M euróra) bõvült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való beérkezésnél jobban nõtt, 14,0%-kal ( M euróról M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 76,6%-ot (2007 I II. hónapjában 80,8%), a behozatalban 66,5%-ot (2007 I II. hónapjában 70,3%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 893 M eurós többlethez képest most 1292 M eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 270 M eurós deficit 2008 februárjában 78 M eurós többletre változott. A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a következõként alakult (2. számú táblázat). A kiszállításban az élelmiszerek 568 M eurót tettek ki, részesedésük így 6,1% (2007. I II. hónapjában 6,1%), a nyersanyagok értéke 229 M euró volt, mely 2,5%-os súlyt jelent (2007 I II. hónapjában 2,2%), az energiahordozók 197 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2007 I II. hónapjában 1,5%), a feldolgozott termékek értéke 2558 M euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2007 I II. hónapjában 28,1%), míg a gépek és berendezések 5787 M eurós forgalma 62,0%-os részarányt képvisel (2007 I II. hónapjában 62,1%). A beérkezések esetében az élelmiszerek 462 M eurót tettek ki, így részesedésük 5,7% (2007 I II. hónapjában 5,3%), a nyersanyagok értéke 147 M euró volt, mely 1,8%-os súlyt jelent (2007 I II. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 287 M euró értékû érkezett be, ami 3,6%-os részaránynak felel meg (2007 I II. hónapjában 3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 3185 M eurót ért el, ez 39,6%-os hányadnak felelt meg (2007 I II. hónapjában 40,9%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport 3966 M eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést reprezentált (2007 I II. hónapjában 49,0%). Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. számú táblázat). Ezek szerint 2008 elsõ két hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+88%), Ukrajnába (+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiába (+62%), valamint Horvátországba (+33%), továbbá az USA-ba (+27%) irányuló exportunk is. Jelentõs növekedést mutat a svájci (+49%) exportforgalom. Az átlag alatt alakult a Japánba irányuló export üteme (+7%). A kínai export stagnált. A Kanadába irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest. Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom az országos átlagnál gyorsabban nõtt (+29%); a kisebb volumenû ukrajnai (+34%) és Szerbiából származó (+51%), valamint Horvátországból származó (+54%) behozatal is jelentõsen emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt Kanadából (+75%) és Kínából (+44%) származó importunk. Japánból és Svájcból a behozatal az átlag körül alakult. Az átlag alatti mértékben nõtt az USA (+9%) import.

5 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ számú táblázat Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított január február havi áruforgalom (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS ORSZÁG Index 2008/2007 Megoszlás (%) 2008-ban Index 2008/2007 Megoszlás (%) 2008-ban Németország ,8% 26,6% ,3% 26,2% Ausztria ,1% 4,7% ,4% 5,9% Olaszország ,6% 4,9% ,0% 4,0% Franciaország ,3% 4,4% ,7% 3,9% Nagy-Britannia ,1% 4,3% ,5% 2,2% Hollandia ,4% 3,2% ,0% 4,3% Lengyelország ,2% 4,3% ,2% 3,9% Szlovákia ,0% 4,6% ,9% 3,1% Spanyolország ,3% 3,1% ,3% 1,5% Csehország ,7% 3,9% ,8% 3,4% Románia ,8% 4,5% ,5% 2,0% Belgium ,8% 1,5% ,8% 1,8% Finnország ,2% 0,5% ,6% 0,7% Svédország ,9% 0,9% ,4% 0,9% Szlovénia ,0% 1,0% ,4% 0,9% Görögország ,6% 0,7% ,7% 0,1% Dánia ,2% 0,7% ,7% 0,6% Bulgária ,9% 1,2% ,6% 0,1% Portugália ,7% 0,5% ,9% 0,2% Írország ,2% 0,4% ,8% 0,3% Litvánia ,9% 0,2% ,0% 0,1% Lettország ,3% 0,2% ,0% 0,0% Észtország ,0% 0,1% ,9% 0,0% Ciprus ,2% 0,0% ,2% 0,1% Luxemburg ,0% 0,1% ,9% 0,1% Málta ,0% 0,0% ,4% 0,0% EU összesen ,7% 76,6% ,7% 66,5% Magyarország összesen ,7% 100,0% ,0% 100,0%

6 46 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám 2. számú táblázat Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint január február hónapban Kiszállítás Beérkezés Árufõcsoport 2007 M euró 2007 % 2008 M euró 2008 % 2007 M euró 2007 % 2008 M euró 2008 % Élelmiszerek, ital, dohány 516 6, , , ,7 Nyersanyagok 184 2, , , ,8 Energiahordozók 121 1, , , ,6 Feldolgozott termékek , , , ,6 Gépek, gépi berendezések , , , ,3 Összesen , , , ,0 3. számú táblázat Külkereskedelmi termékforgalom január február hóban (feladó/rendeltetési országok szerint) M.e.: M EUR ORSZÁG KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG Index 2008/2007 Index 2008/2007 EU 27 ország ,7% ,7% Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL Horvátország ,1% ,1% Szerbia ,0% ,5% Svájc ,3% ,9% Oroszország ,4% ,8% Ukrajna ,8% ,3% USA ,6% ,3% Kanada ,8% ,7% 2 16 Japán ,4% ,8% Kína ,0% ,5% Magyarország összesen ,7% ,0%

7 5. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 47 Figyelemfelhívás a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira Közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 91 számában megjelent a Bizottság értelmezõ közleménye a közbeszerzésekre és konceszsziókra vonatkozó közösségi jognak az Intézményesített PPP-kre való alkalmazásáról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 94A számában megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke Harmadik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 95 számában megjelent a Bizottság közleménye a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egységes jogalkalmazásról Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 100 számában megjelent az Európai Közösségek kombinált Nómenklatúrájának magyarázata Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 109A számában megjelent Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke Negyedik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 109A számában megjelent Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke negyedik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz Felhívás Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 96 számában megjelent nyílt versenyvizsga-felhívás EPSO/AST/46-55/08-Asszisztensek (AST3) III. Hírek, információk Hírek Az EU költségvetésének jövõje konferencia Az EU költségvetésének jövõje címmel május 30-án nemzetközi konferenciára kerül sor a Külügyminisztérium, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Gazdaságkutató Intézet közös szervezésében. A program a közös költségvetésrõl folytatandó vita négy legfontosabb területére (kohéziós politika, saját források rendszere, Közös Agrárpolitika, új kihívások) koncentrál. A meghívott vitázók és vitavezetõk között mind az akadémiai élet, mind a döntéshozók képviseltetik magukat. A konferenciát Göncz Kinga külügyminiszter nyitja meg és részt vesz többek között Alain Lamassoure és Tabajdi Csaba EP képviselõk, Stefan Lehner, az Európai Bizottság Költségvetési Fõigazgatóságának igazgatója és Balázs Péter, egyetemi tanár. Az EU költségvetésének jövõje Budapest, május 30. Helyszín: Novotel Budapest Centrum Hotel, 1088 Budapest, Rákóczi út A konferencia nyelve: angol (angol magyar/magyar angol tolmácsolás van). 8:30 Regisztráció 9:00 Megnyitó beszéd Göncz Kinga, a Magyar Köztársaság külügyminisztere György Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetõje 9:15 Vitaindító Vértes András (a GKI elnöke) és Losoncz Miklós (a GKI kutatója) 9:45 1. panel: kohéziós politika Vitavezetõ: Iván Gábor szakállamtitkár, európai igazgató, Külügyminisztérium Vitázók: = Indhira Santos, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet kutatója = Piotr Serafin szakállamtitkár, lengyel európai ügyekért felelõs hivatal = Heil Péter, miniszteri kabinet vezetõje, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 11:15 Kávészünet Sajtótájékoztató 11:45 2. panel: saját források Vitavezetõ: Stefan Lehner, igazgató, Európai Bizottság (Költségvetési Fõigazgatóság) Vitázók: = Alain Lamassoure, EP képviselõ, a Költségvetési bizottság tagja = Philipp Mohl, a mannheimi Európai Gazdaságkutató Intézet (ZEW) kutatója = Banai Péter Benõ, fõosztályvezetõ-helyettes, Pénzügyminisztérium 13:15 ebédszünet

8 48 KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 5. szám 14:30 3. panel: közös agrárpolitika Vitavezetõ: Tabajdi Csaba, EP képviselõ, a Mezõgazdasági és vidékfejlesztési bizottság tagja Vitázók: = Brendan Bayley, mezõgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekkel foglalkozó politikai elemzõ, az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma = Ludwig Willnegger, politikai tanácsadó, COPA- COGECA (a mezõgazdasági termelõk, illetve szövetkezetek európai szervezete) = Halmai Péter, egyetemi tanár, Szent István Egyetem 16:00 kávészünet 16:15 4. panel: új kihívások hatása a közös költségvetésre Vitavezetõ: Balázs Péter, egyetemi tanár, Középeurópai Egyetem, az Európai Bizottság volt tagja Vitázók: = Camilla Adelle, a londoni Európai Környezetvédelmi Intézet (IEEP) kutatója = Csaba László, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Közép-európai Egyetem = Szemlér Tamás, tudományos igazgatóhelyettes, MTA Világgazdasági Kutatóintézet 17:45 konferencia lezárása Vértes András, a GKI elnöke *** A szerkesztõbizottság elnöke: Váradi Tibor A szerkesztõbizottság tagjai: Felelõs szerkesztõ: Antal Péter dr. Czombos Tamás Ifflandné Szabó Rozália Kosaras Ferenc Zsolnay Tamás Mocsáry Péter Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , vagy a internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: , fax: , évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II.

A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. A Dél alföldi HEURégió Pont Egyesület Információs Kiadványa 2010/II. Szeged, 2010. Helyi adók, gépjárműadó, illeték A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. MÁRCIUS 14. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍR A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága pályázati

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010.

SZAKDOLGOZAT. Géczi Bernadett 2010. SZAKDOLGOZAT Géczi Bernadett 2010. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY MAGYARORSZÁG AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERE

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

A TURIZMUSPOLITIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A TURIZMUSPOLITIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI XI. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás és Konferencia A TURIZMUSPOLITIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Veszprém, 2008. április 11. Dr. Kovács Miklós szakállamtitkár 2007. ÉV EREDEMÉNYEI A KSH ADATAI ALAPJÁN 2007. ÉVRŐL

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Feketegazdaság elleni fellépés lehetséges

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI

TARTALOMJEGYZÉK. I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI TARTALOMJEGYZÉK Oldal BEVEZETÉS 3 I. Fejezet AZ UPOV EGYEZMÉNY ÉS A NÖVÉNYFAJTA-OLTALOM SAJÁTOSSÁGAI 7 1. A NÖVÉNYFAJTÁK OLTALMÁRA LÉTESÜLT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY 7 1.1. Az UPOV Egyezmény módosításai 8 1.2.

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya

JOGSZABÁLY. LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM. Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 945 Ft 2008. AUGUSZTUS 18. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 186/2008. (VII. 22.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről 2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon KKV Évkönyv 2012 A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapest, 2013 KKV Évkönyv 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013 ISSN 1416-2334 Az évkönyvet készítette a Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május

JELENTÉS. az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről. 1283 2012. május JELENTÉS az EU hulladékszállításról szóló jogi szabályozása érvényesítésének ellenőrzéséről 1283 2012. május ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Iktatószám: V-2001-111/2011-2012. Témaszám: 40 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl

Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményérõl Központi Statisztikai Hivatal, 2007 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatásstatisztikai fõosztályának Turizmus- és szállításstatisztikai osztályán

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben